HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lautakunnan sihteerin yhteystiedot Hannu Hämäläinen, puhelin (09) sähköposti: Huom! Asian jäädessä pöydälle ei liitteitä jaeta uudelleen. Kokousaika klo 16 Kokouspaikka Stara, Ilmalankuja 2 L, 8. krs

2 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Sisältö Asia Sivu PUHEENJOHTAJA 1 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 Kaupunginvaltuuston päätökset 3 4 Kaupunginhallituksen päätökset 4 5 Toimitusjohtajien tilannekatsaukset 5 6 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 6 STARA 1 Puitesopimusten tekeminen pilaantuneen maan, tuhkan, betonijätteen sekä jätettä sisältävän maan vastaanotosta vuodeksi Staran SMA-päällystetyöt, urakoitsijan valinta 11 3 Itäisen kaupunkitekniikan suuret jyräpäällystystyöt, urakoitsijan valinta 14 4 Pohjoisen kaupunkitekniikan suuret jyräpäällystystyöt, urakoitsijan valinta 16 5 Läntisen kaupunkitekniikan suuret jyräpäällystystyöt, urakoitsijan valinta 19 HELSINGIN TUKKUTORI 1 Helsingin Tukkutorin talousarvion toteuma ja toteutumisennuste 1/ Lausunto Hakaniemen hallikauppiaiden kilpailuttamisen purkamista, kauppiaiden kuulemista, vapaata siirto-oikeutta ja pysäköintilaitosta koskevaan hakemukseen 24 3 Lausunto valtuustoaloitteesta koskien eduskuntavaalien kampanjointia 27 HANKINTAKESKUS 1 Hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennuste

3 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/ Sisältö 2 Wihuri Oy:n hankintaoikaisuvaatimus päiväkotien ja koulujen elintarvikkeiden hankintapäätöksestä, 11,

4 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Puj/1 1 1 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee valita jäsenet Kasper Stenbäckin ja Jaana Lamminperän tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

5 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Puj/2 2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Puj/3 3 3 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSET EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee merkitä tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätökset: , , Khs 293, LIITE Kaupunginvaltuuston tekemien päätösten täytäntöönpano

7 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Puj/4 4 4 KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee merkitä tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginhallituksen päätökset: Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet LIITE Vuoden 2012 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet

8 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Puj/5 5 5 TOIMITUSJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee merkitä tiedoksi toimitusjohtajien tilannekatsaukset.

9 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Puj/6 6 6 TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei toisin ole päätetty tai päätetä.

10 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/1 7 1 PUITESOPIMUSTEN TEKEMINEN PILAANTUNEEN MAAN, TUHKAN, BETONIJÄTTEEN SEKÄ JÄTETTÄ SISÄLTÄVÄN MAAN VASTAAN- OTOSTA VUODEKSI 2011 Tplk Stara EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee oikeuttaa Staran geopalvelun tekemään puitesopimuksen pilaantuneen maan, tuhkan, betonijätteen sekä jätettä sisältävän maan vastaanotosta seuraavien toiminnanharjoittajien kanssa ja oikeuttaa geopalvelun tilaamaan kyseisiltä toiminnanharjoittajilta kyseisten massojen vastaanottoa, vaakausta ja tarvittaessa kuljetuksia yhden vuoden ajan puitesopimuksen allekirjoituspäivämäärästä. Ekokem-Palvelu Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy HSY Jätehuolto Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Kiertokapula Oy Lassila & Tikanoja Oyj Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Rouskis Oy Rudus Oy Suomen Erityisjäte Oy Lisäksi lautakunta päättänee oikeuttaa Staran geopalvelun hankekohtaisesti tilaamaan em. toiminnanharjoittajilta vastaanotto-, vaakaus- ja kuljetuspalveluja esityksessä selostetun työhönoton perusteiden mukaisesti sopimuskauden aikana enintään euron arvonlisäverottomasta arvosta (alv 0 %). Pöytäkirjanote Staran geopalvelulle, jonka tulee huolehtia tiedoksiannoista asianosaisille Lisätiedot: Jenni Westerholm, vs. yksikön johtaja, puhelin LIITE Pima vastaanottovertailu 2011 ESITTELIJÄ Helsingin kaupungin rakentamispalvelu, Stara on toimittanut vuoden 2010 aikana pilaantuneita maamassoja ja muita rakentamisen yhteydessä maasta poistettavia jätejakeita seitsemän eri toiminnanharjoitta-

11 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/1 8 jan vastaanottopaikkoihin. Helsingin kaupunki käytti vuonna 2010 vastaanottomaksuihin noin 2,6 miljoonaa euroa. Suurimmat tilaukset liittyvät Suvilahden entisen kaasulaitosalueen kunnostukseen, Kalasataman ja Jätkäsaaren esirakennusalueiden kunnostuksiin sekä mm. Eiranrannan ja Kauppalanpuiston alueiden pilaantuneiden maamassojen loppusijoitukseen. Pilaantuneiden maamassojen vastaanotto on kilpailutettu vuosina Puitesopimusten kilpailuttamisen avulla on voitu alentaa vastaanotosta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi on vältytty paljon aikaa vieviltä hankekohtaisilta kilpailutuksilta. Haitta-aineita sisältävät maat ja erilaiset muut poistettavat jätejakeet kuljetetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin, joiden voimassa olevat ympäristöluvat oikeuttavat ottamaan vastaan kulloinkin kyseessä olevia massoja. Tarjouskysely Helsingin kaupungin kiinteistövirasto pyysi tarjoukset pilaantuneen maan, tuhkan, betonijätteen sekä jätettä sisältävän maan vastaanotosta yhdeksi vuodeksi sopimuksen allekirjoittamisesta. Tarjouskilpailu suoritettiin hankintalain mukaisena avoimena hankintamenettelynä. Hankinta on EU kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, josta on julkaistu ennakkoilmoitus ja ilmoitus julkisten Internetosoitteessa Tarjoukset pyydettiin 19:ltä alan toimijalta. Yksikköhintoihin tuli sisällyttää kaikki erilaisten massaerien vastaanottoon ja loppusijoitukseen liittyvät kustannukset. Tarjouspyynnössä tuli esittää myös yksikköhinta massan vaakaukselle sekä vastaanottopaikan vuoden 2011 vastaanottokapasiteetti. Sopimuskauden aikana kaivettavien pilaantuneiden maiden ja muiden jätteiden tarkkaa määrää on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että viime vuosina pilaantuneita maita on toimitettu rakennusviraston ja kiinteistöviraston kunnostuskohteista vastaanottopaikkoihin keskimäärin noin tonnia / vuosi. Tarjouspyynnössä esitetty massamäärä ei kuitenkaan sido tilaajaa. Lisäksi tilaaja voi tarvittaessa kilpailuttaa haluamansa massaerät erikseen. Tarjouspyyntö koski rakennusviraston (HKR), Staran ja kiinteistöviraston (Kv) kunnostuskohteista poistettavia massoja.

12 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/1 9 Saadut tarjoukset Tarjouspyyntöön vastasi määräaikaan mennessä yhteensä kymmenen (10) tarjoajaa. 1. Ekokem-Palvelu Oy 2. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy 3. HSY Jätehuolto 4. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 5. Kiertokapula Oy 6. Lassila & Tikanoja Oyj 7. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 8. Rouskis Oy 9. Rudus Oy 10. Suomen Erityisjäte Oy Tarjoukset ja yleisimmin vastaanottopaikkoihin toimitettuja haittaaineita ja maalajeja sekä muita jätteitä koskevat yksikköhintataulukot ovat esittelijällä. Vastaanottajan valinta Määräaikaan mennessä saapuneet ja hyväksyttävät kymmenen (10) tarjousta ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnön mukaan tilaaja solmii puitesopimukset pilaantuneen maan, tuhkan, betonijätteen sekä jätettä sisältävän maanvastaanotosta yhdeksi vuodeksi sopimuksen allekirjoittamisesta valitsemiensa toiminnanharjoittajien kanssa. Valintaan vaikuttavat tarjouksissa esitetyt vastaanottohinnat, vaakamaksu sekä tilaajan määrittämät kuljetuskustannukset vastaanottopaikkaan. Eri kunnostuskohteissa käytettävä vastaanottopaikka valitaan aina tapauskohtaisesti halvimman vertailuhinnan perusteella, johon vaikuttavat vastaanottohinta ja kuljetuskustannukset. Toiminnanharjoittajien tarjoamat yksikköhinnat massojen vastaanotosta vaihtelevat maan ja muiden jätteiden ominaisuuksien mukaan. Hintaan vaikuttaa muun muassa haitta-aineen laatu ja maalaji sekä jätteen hyötykäyttökelpoisuus. Lisäksi vastaanottopaikkojen vastaanottokapasiteetit ja mahdollisuudet vastaanottaa erilaisia pilaantuneita maamassoja ja muuta jätettä eroavat toisistaan. Jotta voitaisiin turvata erilaisten massaerien vastaanotto koko vuoden ajan mahdollisimman edullisesti, tulisi puitesopimus pilaantuneiden maiden, tuhkan, betonijätteen sekä jätettä sisältävän maan vastaanotosta solmia kaikkien tarjonneiden toiminnanharjoittajien kanssa. Pui-

13 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/1 10 tesopimus tulisi tehdä Ekokem-Palvelu Oy:n, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n, HSY Jätehuollon, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n, Kiertokapula Oy:n, Lassila & Tikanoja Oyj:n, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n, Rouskis Oy:n, Rudus Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa. Staran geopalvelu on tarkastanut puitesopimusjärjestelyyn esitettävien yritysten lain 1233/ tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset sekä todennut niiden olevan hyväksyttäviä. Stara, Kiinteistövirasto ja HKR tekevät kukin erikseen puitesopimukset valittujen yritysten kanssa. Toimitustilaukset Eri kunnostuskohteissa käytettävä toiminnanharjoittaja tai vastaanottopaikka valitaan aina hankekohtaisesti kokonaistaloudellisen tarkastelun perusteella, johon vaikuttavat vastaanottohinta ja kuljetuskustannukset. Vastaanottajan valintaan vaikuttavat tarjouksessa esitetyt vastaanottohinnat, punnitusmaksu ja vastaanottokapasiteetti sekä tilaajan määrittämät kuljetuskustannukset vastaanottopaikkaan. Lisäksi valintaan vaikuttaa toiminnanharjoittajan mahdollisuus ottaa vastaan kulloinkin kyseessä olevia massaeriä tarvittavana ajankohtana. Hankintapäätökset tehdään kunkin tilauksen osalta viranhaltijoiden hankintaoikeuksien mukaisesti. Maa-ainekset voidaan aina toimittaa myös muihin vastaanottopaikkoihin. Tällöin hankinta tehdään erillisenä hankintana voimassa olevia päätöksiä ja ohjeita noudattaen.

14 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/ STARAN SMA-PÄÄLLYSTETYÖT, URAKOITSIJAN VALINTA Tplk Stara EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee oikeuttaa pohjoisen kaupunkitekniikan tilaamaan Staran kaupunkitekniikoiden SMA-päällystetyöt - urakan Lemminkäinen Infra Oy:ltä sen antaman halvimman tarjouksen mukaisesti kokonaisurakkana, jonka maksuperusteena ovat tarjouksen mukaiset yksikköhinnat. Urakan arvioitu kokonaishinta on noin euroa (AVL 8c ). Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän sopimuksen allekirjoittamisella. Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran pohjoiselle kaupunkitekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannoista asianosaisille Lisätiedot: Virtasalo Hannu, Yksikön johtaja, puhelin Laristo Heikki, työnsuunnittelija, puhelin LIITE ESITTELIJÄ Tarjousten vertailu ja Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous Staran kaupunkitekniikat toteuttavat pääasiassa rakennusviraston tilausten perusteella vuosittain useita maa- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Kilpailutettujen aliurakoiden ja hankintojen määrä on kaupunkitekniikkojen rakentamisessa yli 70 % rakentamisen liikevaihdosta ja koko tuotannossa noin puolet liikevaihdosta. Päällysteurakat ovat suurimpia kilpailutettavia aliurakoista kaupunkituotannoilla. Staran kaupunkitekniikkojen asfalttipäällystyskohteet perustuvat pääasiassa rakennusviraston katu- ja puisto-osaston katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Stara on asfaltointitöissä yhteishankintavirasto. Päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkkaan. Uudelleenpäällystysohjelma valmistuu lopullisesti vasta toukokuussa kun lopullinen katuverkoston kuntoinventointi on talven

15 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/2 12 jäljiltä tehty. Tilaava HKR:n katu- ja puisto-osasto täsmentää myös kunnossapidon uudelleenpäällystystilauksiaan kauden kuluessa. Kaupunkitekniikoilla ei myöskään ole kaikista uudisrakentamishankkeista lopullisia suunnitelmia, joista tarkat suoritemäärät voitaisiin laskea. Myös työohjelmat elävät, eikä kaikkia rakentamiskohteita ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja tilaukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa. Rakennusviraston kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella on tälle vuodelle odotettavissa edellisestä kaudesta selvä lasku päällystystöiden volyymissa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa (nro ). Käytetty hankintamenettely on avoin menettely. Tarjoukset pyydettiin klo 12:00 mennessä ja tarjouksen antoivat seuraavat viisi yritystä: Destia Oy, Asfalttiurakointi KK Oy, Skanska Asfaltti Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja NCC Roads Oy. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja hyväksyttäviä. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteen vertailuhintana käytetään arvioitujen suoritemäärien ja urakoitsijan antamien yksikköhintojen mukaan laskettua arvonlisäverotonta urakkahintaa. Saatujen tarjousten vertailuhinnat (AVL 8c ) urakalle ovat seuraavat: Urakoitsija Vertailuhinta (AVL 8c ) Lemminkäinen Infra Oy ,90 NCC Roads Oy ,52 Destia Oy ,00 Skanska Asfaltti Oy ,40 Asfalttiurakointi KK Oy ,00 Urakoitsijoille lähetetyssä Staran tarjouspyynnön Excel-taulukon pohjassa oli yhteenlaskukaavassa virhe joka jätti tarjouksen ensimmäisen työvaiheen pois loppusummasta. Virhe oli kaikille sama ja tasapuolinen, se ei vaikuttanut sijoitukseen. Virhe on korjattu tarkistuslaskennassa, mutta siitä aiheutuu ero avauspöytäkirjan ja vertailutaulukon summissa. Pohjoinen kaupunkitekniikka on tarkastanut puitesopimusurakoitsijoiksi esitettävien yritysten tilaajavastuulain (1233/2006) 5 :n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset, sekä todennut niiden olevan hyväksyttäviä.

16 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/2 13 Urakan edistymisestä raportoidaan talousraportoinnin yhteydessä vähintään neljännesvuosittain.

17 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/ ITÄISEN KAUPUNKITEKNIIKAN SUURET JYRÄPÄÄLLYSTYS- TYÖT,URAKOITSIJAN VALINTA Tplk Stara EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee oikeuttaa pohjoisen kaupunkitekniikan tilaamaan Staran itäisen kaupunkitekniikan suuret jyräpäällystetyöt urakan ajalle NCC Roads Oy:ltä sen antaman halvimman tarjouksen mukaisesti kokonaisurakkana, jonka maksuperusteena ovat tarjouksen mukaiset yksikköhinnat. Urakan arvioitu kokonaishinta on noin euroa (AVL 8c ). Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän sopimuksen allekirjoittamisella. Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran pohjoiselle kaupunkitekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannoista asianosaisille Lisätiedot: Virtasalo Hannu, Yksikön johtaja, puhelin Laristo Heikki, työnsuunnittelija, puhelin LIITE ESITTELIJÄ Tarjousten vertailu ja NCC Roads Oy:n tarjous Staran kaupunkitekniikat toteuttavat pääasiassa rakennusviraston tilausten perusteella vuosittain useita maa- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Kilpailutettujen aliurakoiden ja hankintojen määrä on kaupunkitekniikkojen rakentamisessa yli 70 % rakentamisen liikevaihdosta ja koko tuotannossa noin puolet liikevaihdosta. Päällysteurakat ovat suurimpia kilpailutettavia aliurakoista kaupunkituotannoilla. Staran kaupunkitekniikkojen asfalttipäällystyskohteet perustuvat pääasiassa rakennusviraston katu- ja puisto-osaston katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Stara on asfaltointitöissä yhteishankintavirasto. Päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkkaan. Uudelleenpäällystysohjelma valmistuu lopullisesti vasta

18 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/3 15 toukokuussa kun lopullinen katuverkoston kuntoinventointi on talven jäljiltä tehty. Tilaava HKR:n katu- ja puisto-osasto täsmentää myös kunnossapidon uudelleenpäällystystilauksiaan kauden kuluessa. Kaupunkitekniikoilla ei myöskään ole kaikista uudisrakentamishankkeista lopullisia suunnitelmia, joista tarkat suoritemäärät voitaisiin laskea. Myös työohjelmat elävät, eikä kaikkia rakentamiskohteita ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja tilaukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa. Rakennusviraston kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella on tälle vuodelle odotettavissa edellisestä kaudesta selvä lasku päällystystöiden volyymissa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa (nro ). Käytetty hankintamenettely on avoin menettely. Tarjoukset pyydettiin klo 12:00 mennessä ja tarjouksen antoivat seuraavat kuusi yritystä: Lemminkäinen Infra Oy, Asfalttihuolto AH Oy, NCC Roads Oy, Destia Oy, Skanska Asfaltti Oy, ja Asfalttiurakointi KK Oy. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja hyväksyttäviä. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteen vertailuhintana käytetään arvioitujen suoritemäärien ja urakoitsijan antamien yksikköhintojen mukaan laskettua arvonlisäverotonta urakkahintaa. Saatujen tarjousten vertailuhinnat (AVL 8c ) urakalle ovat seuraavat: Urakoitsija Vertailuhinta (AVL 8c ) NCC Roads Oy ,50 Lemminkäinen Infra Oy ,00 Asfalttihuolto AH Oy ,00 Destia Oy ,00 Skanska Asfaltti Oy ,00 Asfalttiurakointi KK Oy ,00 Pohjoinen kaupunkitekniikka on tarkastanut puitesopimusurakoitsijoiksi esitettävien yritysten tilaajavastuulain (1233/2006) 5 :n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset, sekä todennut niiden olevan hyväksyttäviä. Urakan edistymisestä raportoidaan talousraportoinnin yhteydessä vähintään neljännesvuosittain.

19 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/ POHJOISEN KAUPUNKITEKNIIKAN SUURET JYRÄPÄÄLLYSTYS- TYÖT,URAKOITSIJAN VALINTA Tplk Stara EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee oikeuttaa pohjoisen kaupunkitekniikan tilaamaan Staran pohjoisen kaupunkitekniikan suuret jyräpäällystetyöt urakan ajalle NCC Roads Oy:ltä sen antaman halvimman tarjouksen mukaisesti kokonaisurakkana, jonka maksuperusteena ovat tarjouksen mukaiset yksikköhinnat. Urakan arvioitu kokonaishinta on noin euroa (AVL 8c ). Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän sopimuksen allekirjoittamisella. Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran pohjoiselle kaupunkitekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannoista asianosaisille Lisätiedot: Virtasalo Hannu, Yksikön johtaja, puhelin Laristo Heikki, työnsuunnittelija, puhelin LIITE ESITTELIJÄ Tarjousten vertailu ja NCC Roads Oy:n tarjous Staran kaupunkitekniikat toteuttavat pääasiassa rakennusviraston tilausten perusteella vuosittain useita maa- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Kilpailutettujen aliurakoiden ja hankintojen määrä on kaupunkitekniikkojen rakentamisessa yli 70 % rakentamisen liikevaihdosta ja koko tuotannossa noin puolet liikevaihdosta. Päällysteurakat ovat suurimpia kilpailutettavia aliurakoista kaupunkituotannoilla. Staran kaupunkitekniikkojen asfalttipäällystyskohteet perustuvat pääasiassa rakennusviraston katu- ja puisto-osaston katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Stara on asfaltointitöissä yhteishankintavirasto.

20 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/4 17 Päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkkaan. Uudelleenpäällystysohjelma valmistuu lopullisesti vasta toukokuussa kun lopullinen katuverkoston kuntoinventointi on talven jäljiltä tehty. Tilaava HKR:n katu- ja puisto-osasto täsmentää myös kunnossapidon uudelleenpäällystystilauksiaan kauden kuluessa. Kaupunkitekniikoilla ei myöskään ole kaikista uudisrakentamishankkeista lopullisia suunnitelmia, joista tarkat suoritemäärät voitaisiin laskea. Myös työohjelmat elävät, eikä kaikkia rakentamiskohteita ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja tilaukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa. Rakennusviraston kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella on tälle vuodelle odotettavissa edellisestä kaudesta selvä lasku päällystystöiden volyymissa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa (nro ). Käytetty hankintamenettely on avoin menettely. Tarjoukset pyydettiin klo 12:00 mennessä ja tarjouksen antoivat seuraavat kuusi yritystä: Lemminkäinen Infra Oy, Asfalttihuolto AH Oy, NCC Roads Oy, Destia Oy, Skanska Asfaltti Oy, ja Asfalttiurakointi KK Oy. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja hyväksyttäviä. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteen vertailuhintana käytetään arvioitujen suoritemäärien ja urakoitsijan antamien yksikköhintojen mukaan laskettua arvonlisäverotonta urakkahintaa. Saatujen tarjousten vertailuhinnat (AVL 8c ) urakalle ovat seuraavat: Urakoitsija Vertailuhinta (AVL 8c ) NCC Roads Oy ,95 Lemminkäinen Infra Oy ,60 Asfalttihuolto AH Oy ,00 Destia Oy ,75 Skanska Asfaltti Oy ,45 Asfalttiurakointi KK Oy ,00 Pohjoinen kaupunkitekniikka on tarkastanut puitesopimusurakoitsijoiksi esitettävien yritysten tilaajavastuulain (1233/2006) 5 :n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset, sekä todennut niiden olevan hyväksyttäviä.

21 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/4 18 Urakan edistymisestä raportoidaan talousraportoinnin yhteydessä vähintään neljännesvuosittain.

22 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/ LÄNTISEN KAUPUNKITEKNIIKAN SUURET JYRÄPÄÄLLYSTYS- TYÖT,URAKOITSIJAN VALINTA Tplk Stara EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee oikeuttaa pohjoisen kaupunkitekniikan tilaamaan Staran läntisen kaupunkitekniikan suuret jyräpäällystetyöt urakan ajalle Lemminkäinen Infra Oy:ltä sen antaman halvimman tarjouksen mukaisesti kokonaisurakkana, jonka maksuperusteena ovat tarjouksen mukaiset yksikköhinnat. Urakan arvioitu kokonaishinta on noin euroa (AVL 8c ). Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän sopimuksen allekirjoittamisella. Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran pohjoiselle kaupunkitekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannoista asianosaisille Lisätiedot: Virtasalo Hannu, Yksikön johtaja, puhelin Laristo Heikki, työnsuunnittelija, puhelin LIITE ESITTELIJÄ Tarjousten vertailu ja Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous Staran kaupunkitekniikat toteuttavat pääasiassa rakennusviraston tilausten perusteella vuosittain useita maa- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Kilpailutettujen aliurakoiden ja hankintojen määrä on kaupunkitekniikkojen rakentamisessa yli 70 % rakentamisen liikevaihdosta ja koko tuotannossa noin puolet liikevaihdosta. Päällysteurakat ovat suurimpia kilpailutettavia aliurakoista kaupunkituotannoilla. Staran kaupunkitekniikkojen asfalttipäällystyskohteet perustuvat pääasiassa rakennusviraston katu- ja puisto-osaston katujen rakentamisen ja kunnossapidon tilauksiin. Stara on asfaltointitöissä yhteishankintavirasto.

23 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/5 20 Päällystystöiden laajuutta on hankinnan tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkkaan. Uudelleenpäällystysohjelma valmistuu lopullisesti vasta toukokuussa kun lopullinen katuverkoston kuntoinventointi on talven jäljiltä tehty. Tilaava HKR:n katu- ja puisto-osasto täsmentää myös kunnossapidon uudelleenpäällystystilauksiaan kauden kuluessa. Kaupunkitekniikoilla ei myöskään ole kaikista uudisrakentamishankkeista lopullisia suunnitelmia, joista tarkat suoritemäärät voitaisiin laskea. Myös työohjelmat elävät, eikä kaikkia rakentamiskohteita ole vielä selvillä. Rakentamishankkeiden tarjouslaskennat ja tilaukset ovat koko vuoden jatkuvaa toimintaa. Rakennusviraston kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella on tälle vuodelle odotettavissa edellisestä kaudesta selvä lasku päällystystöiden volyymissa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa (nro ). Käytetty hankintamenettely on avoin menettely. Tarjoukset pyydettiin klo 12:00 mennessä ja tarjouksen antoivat seuraavat kuusi yritystä: Lemminkäinen Infra Oy, Asfalttihuolto AH Oy, NCC Roads Oy, Destia Oy, Skanska Asfaltti Oy, ja Asfalttiurakointi KK Oy. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja hyväksyttäviä. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteen vertailuhintana käytetään arvioitujen suoritemäärien ja urakoitsijan antamien yksikköhintojen mukaan laskettua arvonlisäverotonta urakkahintaa. Saatujen tarjousten vertailuhinnat (AVL 8c ) urakalle ovat seuraavat: Urakoitsija Vertailuhinta (AVL 8c ) Lemminkäinen Infra Oy ,00 Asfalttihuolto AH Oy ,00 NCC Roads Oy ,50 Destia Oy ,00 Skanska Asfaltti Oy ,00 Asfalttiurakointi KK Oy ,00

24 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Stara/5 21 Pohjoinen kaupunkitekniikka on tarkastanut puitesopimusurakoitsijoiksi esitettävien yritysten tilaajavastuulain (1233/2006) 5 :n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat urakoitsijan velvoitteet ja todistukset, sekä todennut niiden olevan hyväksyttäviä. Urakan edistymisestä raportoidaan talousraportoinnin yhteydessä vähintään neljännesvuosittain

25 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Heltu/ HELSINGIN TUKKUTORIN TALOUSARVION TOTEUMA JA TOTEU- TUMISENNUSTE 1/2011 Tplk EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee vahvistaa Helsingin Tukkutorin vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella arvioidun talousarvion toteutumisennusteen ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Tukkutorin talouden suunnittelua ja hallintaa on vaikeuttanut aikaisempiin vuosiin verrattuna vuoden alusta Tukkutorille siirtynyt Kauppahallit ja torit -yksikkö, jonka budjetti vahvistettiin vasta helmikuussa. Tietoteknisistä syistä ja henkilöstön puutteesta johtuen tämän yksikön vuokralaskutusta ei saatu käynnistettyä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tästä johtuen yksikölle ei ole toistaiseksi saatu kirjattua tuloja. Nyt laskutus on käynnistetty ja arvion mukaan tulot toteutuvat suunnitellusti myös tämän yksikön osalta. Kokonaisuudessaan Tukkutorin aikaisempien vuosien positiivinen tulos muuttuu negatiiviseksi uuden yksikön siirryttyä Tukkutorille. Yksikön tulot ovat olleet menoja pienemmät. Suurimpana kulueränä tällä yksiköllä on kauppahallien vuokrat, jotka ovat kaupungin sisäisiä menoja. Maaliskuun toteuman ja sen pohjalta tehtyjen arviointien perusteella Tukkutorin vuoden 2011 talousarvion toteutumisennusteessa päästään asetettuihin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Taloudessa on huomioitu uusi yksikkö. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste perustuu ainoastaan Tukkutorin kahden vanhemman yksikön toimintaan. Tukkutorin tulot ovat kehittyneet suunnitellusti. Menojen osalta runsas lumitalvi on aiheuttanut sen, että lumitöihin budjetoitu osuus on jo ylitetty alkuvuoden aikana. Muuten kulukertymä on budjetoidun mukainen. Alkuvuoden aikana on käynnistetty Tukkutorin uuden pakastamon rakennushankkeen kilpailutusta valmisteleva hankesuunnittelutyö yhteistyössä HKR -rakennuttajan kanssa. Hankesuunnittelun kustannukset ovat yli euroa, mitä ei ole pystytty etukäteen budjetoimaan. Myöhemmin vuoden aikana käynnistetään lisäksi Tukkutorin hyvän ruoan keskuksen suunnittelu, johon on puolestaan varattu erillinen määräraha.

26 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Heltu/1 23 Tukkutorin investointien suunnittelu on käynnistynyt ja suunnitelmien pohjalta investointimäärärahat tullaan käyttämään kokonaan tämän vuoden aikana. Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle Lisätiedot: Taulavuori Timo, toimitusjohtaja, puhelin LIITE Talousarvion toteuma ja toteutumisennuste 1/2011 ESITTELIJÄ Helsingin Tukkutorin talousarvion toteuma ja toteutumisennuste on liitteenä.

27 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Heltu/ LAUSUNTO HAKANIEMEN HALLIKAUPPIAIDEN KILPAILUTTAMISEN PURKAMISTA, KAUPPIAIDEN KUULEMISTA, VAPAATA SIIRTO- OIKEUTTA JA PYSÄKÖINTILAITOSTA KOSKEVAAN HAKEMUKSEEN Tplk Hakaniemen hallikauppiaat ovat lähestyneet hakemuksella, jossa käsitellään seuraavia asioita. Kilpailuttamisen purkaminen Hakaniemen hallin vuokraukset siirtyivät lähtien Tilakeskukselta Helsingin Tukkutorille. Tällöin kilpailuttaminen arvioitiin uudelleen, mutta kilpailuttamisesta ei haluttu tässä vaiheessa luopua kokonaan. Kilpailuttamalla pyritään kohtelemaan kaikkia halukkaita kauppiaita tasavertaisesti. Kevään 2011 aikana kilpailuttamisen kriteereiksi otettiin hinnan lisäksi seuraavia tekijöitä, joiden avulla pyritään siihen, että hallin toiminta kehittyisi mahdollisimman hyvin ja halliin saataisiin niin osaamisen kuin tuotevalikoimansa puolesta mahdollisimman hyviä yrityksiä. Kilpailussa huomioidaan hinnan lisäksi kauppiastausta hallissa, tuotteiden kotimaisuuden ja/tai käsityön osuus. Lisäksi kilpailutuskriteerinä on yrityksen liikeidean sopivuus kyseiseen halliin. Tämän arvion tekee Tukkutorin johtoryhmän muodostama raati. Vuokrahinnan osuus on 25 % pisteytyksestä. Tulevaisuudessa kilpailutusta pyritään edelleen kehittämään mm. asiakkailta ja kauppiasyhdistykseltä saatavan palautteen avulla. Hakaniemen hallin peruskorjaus Alustavissa suunnitelmissa on Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus Vanhan kauppahallin peruskorjauksen jälkeen (valmistumisvuosi 2014). Hakaniemen kauppahalli on viimeksi peruskorjattu 40 vuotta sitten ja on nyt perusteellisen saneerauksen tarpeessa. Teknisen palvelun lautakunta ja Tukkutori ottavat yhteyttä Kiinteistövirastoon ja - lautakuntaan, jotta hallin peruskorjaus saataisiin aikataulutettua. Hankesuunnitteluvaiheessa kauppiaiden ja kauppiasyhdistyksen kanssa järjestetään yhteistilaisuus, jotta kauppiaiden tulevat tarpeet osataan huomioida mahdollisimman hyvin. Vuokraaminen peruskorjauksen jälkeen

28 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Heltu/2 25 Tulevan peruskorjauksen tarkan aloitusajankohdan selvittyä tullaan Hakaniemen hallin vuokrasopimukset irtisanomaan, mutta samalla jokaiselle halukkaalle kauppiaalle annetaan vuokrausoptio entiseen tai sitä vastaavaan myymälätilaan. Tukkutori pyrkii myös mahdollisuuksien mukaan järjestämään remontin ajaksi halukkaille kauppiaille ns. väistötilan, jossa kaupankäynti voi jatkua saneerauksen aikana. Uudet vuokrasopimukset tehdään uusilla vuokrilla teknisen palvelun lautakunnan hyväksymin periaattein niin, että kannattava kaupankäynti voi jatkua kauppahallissa myös korjauksen jälkeen. Vuokratasoa yhtenäistetään niin, että suuria eroja samankokoisten tilojen vuokrahinnoissa ei ole. Hallimyymälän vapaa siirto-oikeus Vuokrasopimuksiin voidaan jatkossa kirjata, että vapaa vuokraoikeuden siirto olisi mahdollista viiden vuoden toiminnan jälkeen edellyttäen, että uusi vuokralainen sitoutuu jatkamaan saman tuoteryhmän/liikeidean mukaista toimintaa. Ennen vuokrasopimuksen siirtoa järjestetään yhteispalaveri, jossa uusi ja vanha vuokralainen sekä vuokranantaja käyvät vuokrauksen periaatteet yhdessä läpi. Kuuleminen ennen vuokrauspäätöstä Tukkutori tekee lopullisen päätöksen vuokrauksista, missä otetaan huomioon hallin kehittämisen painopisteet. Tukkutorin edustajat tapaavat vähintään kaksi kertaa vuodessa kauppiasyhdistyksen jäseniä ja puheenjohtajaa. Näissä tapaamisissa selvitetään painotuksia, joiden perusteella vapautuvia toripaikkoja vuokrataan eteenpäin. Markkinointiraha Helsingin Tukkutori selvittää vuoteen 2012 mennessä keskitetyn markkinointirahan keräämistä vuokralaisilta. Selvityksessä otetaan huomioon nykyiset sopimusehdot, markkinointirahan kauttakulkulaskutuksen mahdollisuudet ja markkinointirahan kokonaiskäyttö. Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle Lisätiedot: Taulavuori Timo, toimitusjohtaja, puhelin

29 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Heltu/2 26 LIITE Lausuntopyyntö Hakaniemen hallikauppiaiden kilpailuttamisen purkamista, kauppiaiden kuulemista, vapaata siirto-oikeutta ja pysäköintilaitosta koskevaan hakemukseen ESITTELIJÄ Hallintokeskus on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa mennessä.

30 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Heltu/ LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA KOSKIEN EDUSKUNTAVAA- LIEN KAMPANJOINTIA Tplk Kaupunginvaltuusto on valtuutettu Seppo Kanervan aloitteesta pyytänyt lausuntoa koskien eduskuntavaaleihin liittyvää kampanjointia Helsingin tori- ja muilla alueilla. Helsingin Tukkutori on laatinut helmikuussa 2011 Tilakeskuksen mallin pohjalta ohjeiston Tukkutorin toimialaan liittyvillä toreilla tapahtuvasta vaalikampanjoinnista. Ohje on tehty helpottamaan ja selkeyttämään vaalikampanjointia ruokaa myyvillä toreilla eikä koske muita kaupungin aukioita. Aloitteessa väitetään, että kampanjoinnin aloitusajankohta on tehty virkamiespäätöksellä. Tukkutori noudattaa kuitenkin ohjeistuksessaan kaupungin yleistä linjaa, mikä on poliittisten ryhmien yhteisesti päättämä. Kauppakeskus Itäkeskuksen kanssa on jo alussa sovittu, että Tallinnanaukiolla tapahtuva vaalityö noudattaa samoja periaatteita kuin muillakin toreilla. Vaalikampanja-ajalla kampanjapaikoista ei peritä maksua. Kauppakeskus on suhtautunut hyvin myönteisesti vaalityöhön ja maksuttomuus on kirjattu kauppakeskuksen ja Tukkutorin väliseen yhteistyösopimukseen. Ohjeistuksesta puuttuvat muut kuin ns. elintarvikemyyntiin tarkoitetut torit. Muita toreja ohjeistaa ja hallinnoi rakennusvirasto tai alueen omistava taho, jotka ohjeistavat erikseen näiden aukioiden ja torien käyttöä. Kaupungin hallinnoimilla toreilla ohjeistukset ovat samansuuntaiset. Elintarvikkeita myyvillä toreilla tarvitaan luvat Ympäristökeskuksen elintarvikevalvonnasta elintarvikemyyntiä ja -jakelua varten samoin periaattein kuin torikauppiailla. Ilman lupaa toreilla saa jakaa muun muassa suojapäällysteisiä makeisia, keksejä ja kahvia. Kahvin tai muun ruoan jakaminen ilmaiseksi on kiellettyä, jos samalla torilla on kahvio tai vastaavien tuotteiden kaupallista myyntiä. Tällä tavalla Tukkutori haluaa turvata asiakkaittensa toimeentulon. Kaiken kaikkiaan Tukkutori suhtautuu hyvin myönteisesti toreilla tapahtuvaan vaalityöhön ja toivottaa puolueet ja heidän edustajansa tervetul-

31 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Heltu/3 28 leiksi vastaisuudessakin toreille. Vaalityö elävöittää toritoimintaan ja sopii siten torien toimintaan. Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle Lisätiedot: Taulavuori Timo, toimitusjohtaja, puhelin LIITTEET Liite 1 Lausuntopyyntö valtuustoaloitteesta koskien eduskuntavaalien kampanjointia 1 Liite 2 Lausuntopyyntö valtuustoaloitteesta koskien eduskuntavaalien kampanjointia 2 ESITTELIJÄ Hallintokeskus on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta mennessä.

32 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Hank/ HANKINTAKESKUKSEN TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Tplk EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee merkitä tiedoksi hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ole aihetta. Pöytäkirjanote liitteineen talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle Lisätiedot: Lamminmäki Jorma, hankintajohtaja, puhelin Hämäläinen Hannu, yksikön johtaja, puhelin LIITE Toteutumisennuste ESITTELIJÄ Hankintakeskuksen toteutuneen toiminnan ja talouslukujen perusteella merkittäviä muutoksia hyväksyttyyn talousarvioon ei ole tällä hetkellä tiedossa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden osalta sekä sopimushallinnan järjestelmän käyttöönottoon että hankintastrategian toimeenpanon tukeen ja ohjaukseen liittyy aikataulullinen epävarmuustekijä, hankintastrategia on kaupunginhallituksen käsittelyprosessissa ja sopimushallinnan järjestelmän määrittely ja hankinta hallintokeskuksen käsissä.

33 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Hank/ WIHURI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS PÄIVÄKOTIEN JA KOU- LUJEN ELINTARVIKKEIDEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ, 11, Tplk EHDOTUS Teknisen palvelun lautakunta päättänee hyväksyä esityslistatekstissä mainituilla perusteilla Wihuri Oy Aarnion hankintaoikaisuvaatimuksen ja päättänee muuttaa teknisen palvelun lautakunnan tekemän päätöksen 11, hankintaohjelman 1 osalta. Teknisen palvelun lautakunta päättänee valita hankintaohjelman 1 toimittajiksi Wihuri Oy Aarnion sekä Kespro Oy:n korjatun hankintamuistion H (liite 7) mukaisesti. Teknisen palvelun lautakunta päättänee oikeuttaa hankintakeskuksen tekemään hankintasopimukset hankintamuistion H (liite 7) mukaisesti Helsingin kaupungin palvelukeskus Palmian ylläpitämien päiväkotien ja koulujen keittiöiden sekä sosiaaliviraston pienten laitosten elintarvikkeista hankintaohjelman 1 osalta. Pöytäkirjanote hankintakeskukselle, jonka tulee huolehtia tiedoksiannoista asianosaisille. Lisätiedot: Lamminmäki Jorma, hankintajohtaja, puhelin Friberg Caspar, hankintalakimies, puhelin LIITTEET Liite 1 Tarjouspyyntö H Liite 2 Hankintamuistio H ja liitteet 1, 2 ja 9 Liite 3 Wihurin hankintaoikaisuvaatimus Liite 4 Kespro Oy:n selitys Liite 5 Heinon Tukku Oy:n selitys Liite 6 Wihuri Oy Aarnion vastaselitys Liite 7 Hankintamuistio H liitteineen ESITTELIJÄ Wihuri Oy Aarnion esittämät hankintaoikaisuvaatimuksen perusteet Wihuri Oy Aarnio (jäljempänä Wihuri ) on tehnyt hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin teknisen palvelun lautakunnan tekemästä päätöksestä 11 päiväkotien ja elintarvikkeiden hankintapäätöksestä. Wihurin hankintaoikaisuvaatimus on saapunut , joten hankintaoikaisuvaatimus on tehty määrä-

34 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Hank/2 31 ajassa. Asia on jätetty myös markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Wihuri vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että Helsingin kaupungin teknisen palvelun lautakunta kumoaa sen tekemän hankintapäätöksen valita Kespro Oy ja Heinon Tukku Oy Helsingin kaupungin palvelukeskus Palmian ylläpitämien päiväkotien ja koulujen keittiöiden sekä sosiaaliviraston pienten laitosten elintarvikkeiden toimittajaksi ja että se valitsee hankinnan toteuttajan tarjouspyynnössään ilmoittamillaan kriteereillä. Wihuri toteaa, että tarjouspyynnössä on määritetty vaatimukset ja tekniset eritelmät hankinnan kohteena olleelle kirjolohikuutiolle (positio 517) eikä siinä ole asetettu tarjottavalle kirjolohikuutiolle vaatimusta tietystä alkuperämaasta, mutta katsoo, että hankintayksikkö on kuitenkin soveltanut tarjousvertailussa hankinnan kohteena olleiden kirjolohikuutioiden osalta vaatimusta, jonka mukaan tarjottava tavara ei saa olla tietystä alkuperämaasta (Chilestä). Wihuri katsoo näin ollen, että hankintayksikkö on tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen muuttanut teknisiä eritelmiä, mutta siltä ei ole pyydetty uutta tarjousta hankintayksikön muutettua kirjolohikuutiolle (positio 517) asetettuja teknisiä eritelmiä. Wihuri katsoo, että sen tarjoama kirjolohikuutio täyttää elintarvikkeista ja niiden valvonnasta annettuihin lakeihin ja asetuksiin liittyvät vaatimukset. Wihuri toteaa myös, ettei hankintayksikkö ole esittänyt, että toimivaltainen viranomainen olisi määrittänyt Wihurin tarjoaman kirjolohikuution olevan terveydelle vaarallinen tai aiheuttavan terveysriskin tai että se muulla tavoin ei täyttäisi elintarvikkeista annettuihin säännöksiin liittyviä vaatimuksia. Wihuri katsoo, että hankintayksikkö on ainoastaan esittänyt epäilyksen, että Wihurin tarjoama kirjolohikuutio ei olisi turvallinen sillä perusteella, että syyskuussa 2010 esitetyssä televisiodokumentissa on esitetty epäilyjä Chilessä viljeltyjen lohien mahdollisista terveysvaikutuksista. Wihuri tuo hankintaoikaisuvaatimuksessaan esille sen, että sen tarjoama kirjolohikuutio valmistetaan kirjolohesta, joka kuuluu samaan heimoon kuin dokumentin teemana ollut lohi, mutta eri sukuun ja lajiin. Wihuri toteaa, että hankintayksikkö ei epäilyksestä huolimatta pyytänyt Wihuria toimittamaan näytettä tarjoamastaan kirjolohikuutiosta taikka virallisen laadunvalvontaelimen tai toimivaltaisen laitoksen todistusta tarjotun kirjolohikuution mikrobiologisesta laadusta tai koostumuksesta. Wihuri katsoo näin ollen, että sen tarjoama kirjolohikuutio on täyttänyt tarjouspyynnössä määritetyt tekniset eritelmät ja laatuvaatimukset kaikilta osin ja että virheettömässä menettelyssä hankintayksikön olisi tullut ottaa Wihurin tarjoama kirjolohikuutio huomioon hintavertailussa ja valita Wihuri tarjouskilpailun voittajaksi Hankintaohjelma 1 osalta.

35 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Hank/2 32 Edelleen Wihuri katsoo, että Helsingin kaupunki on menetellyt hallintolain 6 :n mukaisen luottamuksensuojan vaatimuksen vastaisesti. Wihuri on sitä mieltä, että hankintayksikkö on muuttanut tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia ja että hankintayksikkö näin ollen on menetellyt vastoin hallintolain asettamia vaatimuksia. Lisäksi Wihuri katsoo, että hankintapäätös ja hankintayksikön menettely eivät täytä hallintolain 6 :n säädettyä hallinnon tarkoitussidonnaisuuden periaatetta. Wihuri on sitä mieltä, että hankintayksikkö on ylittänyt toimivaltansa, kun se on arvioinut, että tarjotussa kirjolohessa on terveysriski. Wihurin näkemyksen mukaan on selvää, että Helsingin kaupungilla ja Helsingin kaupungin teknisen palvelun lautakunnalla ei ole toimivaltaa määrittää, mitkä elintarvikkeet aiheuttavat terveysriskin. Heinon Tukku Oy:n selitys Hankintakeskus pyysi Heinon Tukku Oy:ltä (jäljempänä Heinon Tukku ) selitystä Wihurin hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta. Heinon Tukku antoi määräajassa selityksen. Selityksessään Heinon Tukku toteaa, että sille on noin puolitoista vuotta sitten tarjottu myytäväksi chileläistä kirjolohiraaka-ainetta, mutta siinä vaiheessa laatu, hinta sekä raaka-aineen saama negatiivinen julkisuus (mahdolliset terveysriskit) johtivat siihen, että Heinon Tukku ei ottanut kyseisen maan raaka-ainetta valikoimaansa. Kespro Oy:n selitys Hankintakeskus pyysi Kespro Oy:ltä (jäljempänä Kespro ) selitystä Wihurin hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta. Kespro antoi määräajassa selityksen. Selityksessään Kespro vaatii, että hankintayksikkö hylkää Wihurin tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan perusteettomana. Kespro katsoo, että Wihuri on tarjonnut positioon 517 tuotteen, jota ei Kespron saaman tiedon mukaan ole tuotteen maahantuojalta saatavissa. Kespro on pyytänyt maahantuojalta selvitystä, onko Wihurin tarjoamaa tuotetta maahantuojan tuotevalikoimassa. Maahantuoja on suullisesti ilmoittanut Kesprolle, ettei se tarjousmenettelyn aikana ole tuonut maahan kirjolohikuutioita Chilestä loisepidemian vuoksi. Edelleen Kespro toteaa, että Wihurin tarjoamaa tuotetta position 517 osalta ei ylipäätänsä löydy maahantuojan vuoden 2010 tuoteluettelosta. Kespro katsoo, että hankintapäätöstä ei voi perustaa Wihurin alku-

36 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Hank/2 33 peräisessä tarjouksessa tarjoamaan tuotteeseen, koska sitä ei ylipäätänsä ole ollut saatavilla. Kespro toteaa, että hankintayksikkö ei voi tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen sallia tarjoajan täsmentävän tarjoustaan ellei tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä. Kespro katsoo, ettei tarjouspyyntö ole ollut epäselvä, jonka takia hankintayksikkö ei voi antaa Wihurille mahdollisuutta tarjota alkuperäisen tuotteen sijasta korvaavan tuotteen. Tämä vaarantaisi Kespron mielestä olennaisesti muiden tarjoajien oikeutta tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun hankintamenettelyssä. Kespron näkemys on näin ollen, että Wihurin tarjous on tarjouspyynnön vastainen position 517 osalta ja tulisi tältä osin joka tapauksessa hylätä. Kespro katsoo siten, ettei Wihurilla ole hankintaoikaisussa kuvatulla tavalla oikeussuojan tarvetta ja siten myös hankintaoikaisua koskeva vaatimus on hylättävä perusteettomana. Wihurin vastaselitys Hankintakeskus pyysi Wihurilta vastaselitystä Heinon Tukun ja Kespron selitysten johdosta. Wihuri antoi määräajassa vastaselityksen. Vastaselityksessään Wihuri katsoo, että Kespron selityksessä esitetty vaatimus hylätä Wihurin hankintaoikaisuvaatimus kokonaisuudessaan perustuu virheellisiin väittämiin sekä virheellisen hankintalainsäädännön soveltamiseen. Ensinnäkin Wihuri katsoo, että sen tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen eikä sitä olisi tullut hylätä. Tarjouspyynnössä tai sen liitteissä 1-4 ei määrätä, että tarjottavien kirjolohikuutioiden (positio 517) on oltava tietystä alkuperämaasta. Wihuri toteaa, että tieto kirjolohikuution alkuperämaasta ei ole ollut miltään osin tarjousten vertailuperuste eikä tarjouspyynnön kohteena olevan kirjolohikuution valintakriteeri tai ehdoton laatu- tai vähimmäisvaatimus. Wihuri on sitä mieltä, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen kirjolohikuution osalta; se on ilmoittanut tarjouspyynnön mukaisesti kirjolohikuution vertailuperusteet, eli hinnan, tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla, sekä muut tarjouspyynnössä pyydetyt kirjolohikuutiota koskevat ja tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot. Toiseksi Wihuri katsoo, että sen tarjous ei sisällä paikkansa pitämättömiä tosiseikkoja ja on ollut sisällöltään oikea. Wihuri toteaa, että sen tarjous on perustunut Wihurin tarjouksen tekemisen hetkellä käytössä olleeseen tuotevalikoimaan. Kirjolohikuution alkuperämaaksi on Kes-

37 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Hank/2 34 kuskauppakamarin ylläpitämässä Sintos-tuotetietopankissa ilmoitettu tuolloin Chile. Wihuri on liittänyt vastaselitykseensä otteen maahantuojan toimituspäiväkirjasta, josta ilmenee, että Wihurin tarjoamaa kirjolohikuutiota on toimitettu ennen Wihurin tarjouksen laatimista ja myös tarjouksen laatimisen jälkeen Finnfrost Oy:lle. Wihuri toteaa, että sen tarjoama kirjolohikuutio on siis ollut olemassa oleva tuote ja tuotteen alkuperä on ilmoitettu Wihurin tarjouksessa oikein. Näin ollen Wihurin tarjous ei ole ollut sisällöltään tosiasioita vastaamaton ja paikkansa pitämätön eikä perusteita Wihurin sulkemiseksi tarjouskilpailusta siten ole ollut. Wihurin mielestä Kespron väite siitä, että Wihurin tarjoamia kirjolohikuutioita ei tuoda maahan ja niitä ei ole ollut saatavilla hankintapäätöksen tekohetkellä ei ole asiassa oikeudellista tai tosiasiallista merkitystä. Wihuri toteaa, että oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjoajalla ei tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja tai hankinnan kohdetta tarjouksen tekohetkellä tai hankintapäätöksen tekohetkellä, vaan riittää, että tarjouksessa on sitouduttu tarjouspyynnössä edellytetyn hankinnan toteuttamiseen sopimuskauden alkaessa. Edelleen Wihuri katsoo, että se ei ole täsmentänyt tai muutoin muuttanut alkuperäistä tarjoustaan tarjouksen jättämisen jälkeen. Wihuri toteaa, että se on sitoutunut toteuttamaan tarjouspyynnössä edellytetyn hankinnan ja toimittamaan tarjouksessaan erittelemänsä ja tarjouspyynnössä edellytetyt tuotteet, mukaan lukien tarjoamansa kirjolohikuutiot, tarjouspyynnössä edellytetyillä kriteereillä ja hinnoilla sopimuskauden alkaessa ja myös sopimuskauden kuluessa. Wihuri toteaa, että sopimuskauden ollessa kolme vuotta on täysin mahdollista, että sopimuskauden kuluessa jokin tarjottu tuote tulee korvata toisella vastaavalla tuotteella esimerkiksi maailmanmarkkinatilanteen tms. johdosta. Wihuri katsoo, että hankinnan sitominen kolmen vuoden sopimuskauden ajaksi tiettyyn alkuperämaahan johtaisi täysin epätarkoituksenmukaiseen hankintaprosessiin sekä hankintayksikön että tarjoajan kannalta. Wihuri on sitä mieltä, että tarjoajilla voitaneen katsoa olevan paras mahdollinen markkinatietämys parhaista ja tehokkaimmista hankintakanavista ja kulloinkin vallitsevasta markkinatilanteesta, eikä tämän tietämyksen hyväksikäyttöä tule tai voida rajoittaa esimerkiksi hankinnan sitomisella tiettyyn alkuperämaahan koko hankintasopimuksen ajaksi. Wihuri korostaa myös sitä, että se on alkuperäisessä hankintaoikaisuvaatimuksessaan tuonut esille sen, että Wihurin tuotevalikoimassa on myös norjalaista ja suomalaista alkuperää olevia ja tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviä kirjolohikuutioita. Näin ollen Wihuri on tarjouksen tehdessään ollut kykenevä tekemään toimituksen tarjous-

38 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Hank/2 35 pyynnössä edellytetyllä tavalla myös position 517 osalta. Lopuksi Wihuri toistaa väitteensä siitä, että hankintayksikkö on virheellisesti hylännyt Wihurin tarjoaman kirjolohikuution väitettyjen terveysriskien perusteella, vaikka elintarviketurvallisuusvirasto Evira ei ole missään vaiheessa määrittänyt, että Wihurin tarjoama kirjolohikuutio ei olisi täyttänyt elintarvikkeista annettuihin säännöksiin liittyviä vaatimuksia tai että tuote aiheuttaisi terveysriskin. Wihuri katsoo, että oikein tehdyssä ja tasapuolisessa hankintamenettelyssä se olisi voittanut kilpailutuksen Hankintaohjelma 1 osalta. Wihuri korostaa, että se on aina toiminut vastuullisena elintarvikkeiden toimittajana ja sen ensisijaisena pyrkimyksenä on taata ja varmistaa tarjoamiensa tuotteiden korkea laatu sekä toimitusvarmuus ja vaikka hankintasopimuksen sopimuskauden kuluessa jonkin Wihurin tarjoaman tuotteen saatavuus tai laatu heikkenisi, on Wihurilla aina valmiudet korvata tuote vähintään vastaavat kriteerit täyttävällä tuotteella. Esityksen perustelut Päiväkotien ja koulujen elintarvikkeiden yhteishankinta perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen päivättyyn tarjouspyyntöön H koskien Helsingin kaupungin palvelukeskus Palmian ylläpitämiä päiväkotien ja koulujen sekä sosiaaliviraston pienten pisteiden tarvitsemia elintarvikkeita. Kilpailutuksessa oli kaksi erillistä hankintaohjelmaa, hankintaohjelma 1 ja hankintaohjelma 2. Wihurin hankintaoikaisuvaatimus koskee hankintaohjelmaa 1, jonka toimittajiksi teknisen palvelun lautakunta on hankintapäätöksellään (11 ) valinnut Kespro Oy:n ja Heinon Tukku Oy:n. Teknisen palvelun lautakunnan hankintapäätös on perustunut hankintakeskuksen tekemään hankintaesitykseen. Hankintaesitystä valmistelleisiin kokouksiin osallistuivat hankintakeskuksen edustajan lisäksi Palmian tuotekehitysyksikkö, Catering-yksikön johtaja ja Sosiaaliviraston ruokapalveluyksikön edustajat. Tuotteita testattiin Palmian tuotekehitysyksikön toimesta. Tarjouspyynnön hankintaohjelma 1 muodostui useasta sadasta tuoterivistä. Hankintaohjelman valintaperusteena oli hinta ja vertailussa laskettiin rivikohtaiset hintapisteet yhteen. Hankintaohjelman rivit oli painotettu toisiinsa nähden taulukossa ilmoitettujen arvioitujen volyymien sekä tarjottujen hintojen suhteessa. Tyhjästä rivistä tarjoaja ei saanut vertailupisteitä. Tarjousvertailun lopputuloksena pisteet olivat seuraavat:

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) 5 Pilaantuneiden maiden sekä muiden materiaalien vastaanotto ja loppusijoitus vuonna 2012, puitesopimus HEL 2011-003643 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättänee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta To/16 12.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta To/16 12.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) 522 Verkkosaaren kunnostusurakan jätettä sisältävän pilaantuneen maan vastaanoton ja loppusijoituksen puitesopimus HEL 2015-011434 T 02 08 02 00 Päätös A B päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 1 (6) 10 Pilaantuneen maan vastaanotto ja loppusijoittaminen HEL 2016-011766 T 02 08 02 01 Päätösehdotus päättää hyväksyä Ekokem-Palvelu Oy:n, Itä-Uudenmaan Jätehuolto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (7) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (7) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2015 1 (7) 6 Puitejärjestely, ylijäämämaan ja pilaantuneen maan ym. materiaalien vastaanotto HEL 2014-014008 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 6 Suuret jyräasfalttityöt 2017, itäiset kaupunginosat HEL 2016-012499 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää valita edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2010 1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2-2010 Lautakunnan sihteerin yhteystiedot Hannu Hämäläinen, puhelin 0500-425030 sähköposti: hannu.hamalainen@hel.fi Huom! Asian jäädessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (7) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (7) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (7) 2 Pilaantuneen maan vastaanotto ja loppusijoittaminen HEL 2016-011766 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Betoni-, tiili- ja asfalttijäte päättää kumota 16.2.2017 tekemänsä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (8) 137 Puitesopimuskilpailutus pilaantuneen maan ym. materiaalin vastaanotosta HEL 2015-002946 T 02 08 02 00 Päätös A B päätti hyväksyä Itä-Uudenmaan Jätehuolto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (7) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (7) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2011 1 (7) 214 Pilaantuneiden maiden sekä muiden materiaalien vastaanotto ja loppusijoitus vuonna 2012, puitesopimus HEL 2011-003643 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (6) 45 Sähkötöiden puitesopimus vuodelle 2014 HEL 2013-015290 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä Ict Sähkö Oy:n, Saa- ja Sähkö Oy:n, Sähkö-Keidas Oy:n, Sähköurakointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (6) 98 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös 5.3.2015 15 HEL 2015-001355 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 126 Ikkunan tiivistys- ja korjaustyöt, puitejärjestely 1.4.2016-31.3.2018 HEL 2015-013851 T 02 08 03 00 Päätös päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 125 Jälkivahinkojen torjunta, puitejärjestely 1.4.2016-31.3.2018 HEL 2015-013850 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä City-Air Oy:n, Glenwood Oy:n, Nordhaus Partners

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 16 Hankintaoikaisuvaatimuksen peruuttaminen ja asian käsittelyn raukeaminen ajoneuvojen ja työkoneiden renkaiden hankintaa koskevassa asiassa, toimitusjohtajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 129 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna (H087-12) HEL 2015-000224 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa äine n 1 (4) Kokkolan kaupungin tekniselle lautakunnalle OIKAISU VAATIMUS Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa Päätös Oikaisuvaatimuksen tekijä Kokkolan kaupungin teknisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2017 1 (5) 1 Teolliset elintarvikkeet yhteishankinta H121-16 HEL 2016-008264 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä Kespro Oy:n, Lihel Oy Solinan,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, suuret jyräpäällystystyöt 2014, itäiset kaupunginosat HEL 2013-015014 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (6) 29 Teolliset elintarvikkeet yhteishankinta H121-16 HEL 2016-008264 T 02 08 01 00 Päätös päätti hyväksyä Kespro Oy:n, Lihel Oy Solinan, Valio Oy:n, Suomen Iglu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Hankintakeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Hankintakeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) 3 Liikkumisen apuvälineet H018-14 HEL 2014-011257 T 02 08 01 00 Päätös päätti hyväksyä seuraavat tarjoukset kolmeksi (3) vuodeksi hinnaltaan edullisimpina. Algol-Trehab

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 1 Vison Alliance Partners Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä, 10.12.2013 526, koskien infrahankkeiden projektinjohtopalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2015 1 (5) 2 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, ilmanpuhdistimien vuokraus H009-15 HEL 2015-000940 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Taustasäännökset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2017 1 (5) 8 Ympäristölaboratorioanalyysien hankinnan puitesopimus HEL 2017-005593 T 02 08 02 00 Päätösehdotus A B päättää hyväksyä ALS Finland Oy:n (osa-alueet A- C),

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2017 1 (5) 3 Lukitustyöt, puitejärjestely 1.4.2017-31.3.2019 HEL 2016-012278 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Teknisen palvelun päättää oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (6) 111 Mijorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 26.1.2016 30 Rakentamisen puitesopimus 2016 2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (8) 72 Kirvesmiestöiden puitesopimus vuodelle 2013 HEL 2012-015599 T 02 08 03 00 Päätös päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikkaosaston tekemään kirvesmiestöiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 606 LTR Suunnittelu Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien kiinteistölautakunnan hankintapäätöstä pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2016 1 (5) 2 Mijorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 26.1.2016 30 Rakentamisen puitesopimus 2016 2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 328 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta HEL 2015-006533 T 02 08 01 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2013 1 (5) 822 Hankintaoikaisuvaatimus koskien kaupunginarkiston painettujen asiakirjojen digitoinnin ja digitoitujen tiedostojen käsittelyn hankintaa HEL 2013-007140 T

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2014 1 (5) 1 SGS Inspection Services Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 21.10.2014 387 yksilöimättömät laboratoriotutkimukset,

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 Kokousaika 10.03.2011 kello 16.00 17.00 Kokouspaikka Stara, Ilmalankuja 2 Läsnä Jäsenet Vainikka, Mirka puheenjohtaja Hack, Vesa Hytti, Antti Kanerva, Seppo Lamminperä,

Lisätiedot

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2012 1 (6) 45 Maalaustöiden puitesopimus 2012 1.4.2012-31.3.2013 HEL 2011-008736 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä Maalausliike Vivace Oy:n, Epimax Oy:n, Goodmax Oy:n,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) Hankintakeskus 19.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) Hankintakeskus 19.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 64/2014 1 (5) 64 Suojaus ja peittely H074-14 HEL 2014-010142 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Emicaid Oy, Mölnlycke Health Care Oy, OneMed Oy (1),

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (6) 348 Suun terveydenhuollon ostopalvelut HEL 2014-002411 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perusteluin seuraavaa: 1. Valita suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/7 22.11.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/7 22.11.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 15/2012 1 (5) 7 Muuttopalvelut ajaksi 1.1.2013 31.12.2015 HEL 2012-009163 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijä päättänee hylätä Alppilan KTK Oy ja Hakonen Solutions Oy

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Hankintakeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Hankintakeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 74 IT-hankkeiden ja-projektien konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, hankinnan kilpailutus HEL 2016-009676 T 02 08 02 00 Päätös Vs. hankintajohtaja päätti hyväksyä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 Kokousaika kello 16.00 16.24 Kokouspaikka Stara, Ilmalankuja 2 Läsnä Jäsenet Vainikka, Mirka puheenjohtaja Sahlberg, Pörrö varapuheenjohtaja Hack, Vesa Hytti, Antti

Lisätiedot

TARJOUSTEN TARKASTAMINEN: YLIJÄÄMÄMAAN JA PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTTO JA LOPPUSIJOITUS

TARJOUSTEN TARKASTAMINEN: YLIJÄÄMÄMAAN JA PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTTO JA LOPPUSIJOITUS Sivu 1 / 9 TARJOUSTEN TARKASTAMINEN: YLIJÄÄMÄMAAN JA PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTTO JA LOPPUSIJOITUS 1. Tarjouspyynnön sisältö Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ja Kiinteistöviraston

Lisätiedot

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (7) 123 Oikaisuvaatimuksen hylkääminen, toimitusjohtajan päätös 9.4.2015, 6 HEL 2015-000795 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti hylätä esityslistatekstistä ilmenevin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 41/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 41/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 41 Biologisen jätteen pussit H053-15 HEL 2015-005479 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Plastiroll Oy:n tarjouksen neljäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Sisältö HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Sisältö HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2010 1 Sisältö HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11-2010 Lautakunnan sihteerin yhteystiedot Ruija Rantala-Saajo, puhelin (09) 310 29463 sähköposti: ruija.rantala-saajo@hel.fi

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (5) 8 Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjärjestelmän uudistamista koskevasta hankinnasta HEL 2016-005939 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 Teknisen palvelun lautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 Teknisen palvelun lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 Kokousaika 16:00-17:21 Kokouspaikka Länsisali, 8. krs., Ilmalankuja 2 L Läsnä Jäsenet Sevander, Tomi puheenjohtaja Saukkonen, Lea varapuheenjohtaja Halme, Sami poistui

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 266 Hankintaoikaisuvaatimus koskien tietokeskuksen johtajan päätöstä kaupunginarkiston arkistotietokannan hankinnasta HEL 2013-009044 T 02 08 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (6) 4 Palvelumuotoilupalveluiden hankinta Oiva Akatemialle, hankinnan kilpailutus H153-15 HEL 2015-011778 T 02 08 02 00 Päätös Oiva Akatemian johtokunta päätti esittelijän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Rakentamispalvelu Stara, LP Mustakivi, kahluualtaan kunnostus HEL 2017-004170 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti keskeyttää "Leikkipuisto Mustakivi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 65/ (5) Hankintakeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 65/ (5) Hankintakeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 65/2014 1 (5) 65 Haavanhoitotarvikkeet H072-14 HEL 2014-010140 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä B.Braun Medical Oy, BSN Medical Oy, Convatec Oy, FennoMedical

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 1 (5) 20 Palvelutalojen siivouspalvelujen hankinta HEL 2015-011341 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston palvelutalojen siivouspalveluihin

Lisätiedot

TEOLLISTEN ELINTARVIKKEIDEN, PAKASTETTUJEN MARJOJEN, VIHANNESTEN, KALOJEN JA LEIPOMOVALMISTEIDEN YHTEISHANKINTA

TEOLLISTEN ELINTARVIKKEIDEN, PAKASTETTUJEN MARJOJEN, VIHANNESTEN, KALOJEN JA LEIPOMOVALMISTEIDEN YHTEISHANKINTA 1 (5 ) TEOLLISTEN ELINTARVIKKEIDEN, PAKASTETTUJEN MARJOJEN, VIHANNESTEN, KALOJEN JA LEIPOMOVALMISTEIDEN YHTEISHANKINTA Hankintailmoitus Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 2.11.2012 sähköisessä tietokannassa

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (8) 56 Hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 29.2.2016 11 HEL 2016-001616 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä esityslistatekstissä mainituin perustein

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (6) 583 Puitesopimus ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta 2015 HEL 2015-012772 T 02 08 01 00 Päätös A B C D E F päätti hylätä Teknocalor Oy:n tarjouksen Käyttökustannuskorin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 Teknisen palvelun lautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 Teknisen palvelun lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 Kokousaika 12:08-16:20, keskeytetty ja jatkui 01.11.2011 8:33-12:56 Kokouspaikka Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, Helsinki Läsnä Jäsenet Vainikka, Mirka Sahlberg,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (6) 44 Maalaustyöt, puitejärjestely 1.4.2015-31.3.2017 HEL 2014-013741 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä Gellar Trading Oy:n, Ekisan Oy:n, Hi Hoa Oy:n, Inlook sisustus

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 22/2014 Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 39 Puualumiini-ikkunat ja parvekeovet, Helsingin keskuspaloasema, torniosan julkisivun rakenteiden kunnostus ja uusinta HEL 2014-001047 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) 5 Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta Pöydälle 29.09.2015 HEL 2015-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2015 1 (6) 17 Maalaustyöt, puitejärjestely 1.4.2015-31.3.2017 HEL 2014-013741 T 02 08 03 00 Päätösehdotus päättää hylätä Gellar Trading Oy:n, Ekisan Oy:n, Hi Hoa Oy:n,

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (6) 173 Muuttopalvelujen hankinta HEL 2015-009246 T 02 08 02 00 Päätös päätti hylätä NORD SERVICE OY, Suomen Lainalaatikko Oy ja Oy Victor Ek Ab tarjoukset esityslistatekstissä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 157 Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneiden hankinta H054-14 HEL 2014-005063 T 02 08 01 00 Päätös päätti, ettei Expert Hyvät Merkit Oy:n jättämä hankintaoikaisuvaatimus

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (6) 2 Paloturvallisuussuunnittelu- ja -asiantuntijapalvelut, puitejärjestely HEL 2016-007563 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2011 1 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA 10.2.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2011 1 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA 10.2.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2011 1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3-2011 Lautakunnan sihteerin yhteystiedot Ruija Rantala-Saajo, puhelin (09) 310 29463 sähköposti: ruija.rantala-saajo@hel.fi Huom!

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 35, Ilmastokatu -pienhankinnat HEL 2015-013693 T 02 08 02 01 SELVITYS LÄMMÖNTALTEENOTOSTA KIVIJALKARAVINTOLOISTA ISO ROOBERTINKADULLA Päätös Päätöksen perustelut Vs.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 19 Peltikaton korjaus, Lapinlahden sairaala, ylläpitävät korjaustyöt HEL 2016-001099 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa rakennusprojektit toimiston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/ TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2010 1 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10-2010 Lautakunnan sihteerin yhteystiedot Ruija Rantala-Saajo, puhelin (09) 310 29463 sähköposti: ruija.rantala-saajo@hel.fi Huom!

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/2 12.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/2 12.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 11/2015 1 (5) 2 Muuttopalvelujen hankinta HEL 2015-009246 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hylätä NORD SERVICE OY, Suomen Lainalaatikko Oy ja Oy

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Suunnittelupäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Suunnittelupäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1314 Matkakeskuksen liikennejärjestelyjen katu- ja rakennussuunnitelmien laatiminen Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala / aluesuunnittelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2011 1 (6) 92 Jäähdytys- ja kylmälaitetöiden laskutyöperusteet, puitesopimus HEL 2011-004965 T 02 08 02 00 Päätös Johtokunta päätti valita kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus Kaupunginhallitus 535 21.12.2015 Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä 16.11.2016 466 ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus 1264/02.08.00.07/2015 KH

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (7) 12 Tieto Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankinnasta Käsittely päätti esityksessä mainituilla perusteilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 (6) 408 Lääkärityövoiman vuokraaminen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston päivystysyksiköihin HEL 2014-009676 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (8) 5 Kotihoidon kotisiivouspalvelut HEL 2015-007254 T 02 08 02 00 Päätös päätti - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston kotihoidon kotisiivouspalveluihin sen kohderyhmien

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (8) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (8) 67 Maalaustöiden puitesopimus vuodelle 2013 HEL 2012-015723 T 02 08 03 00 Päätös päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan tekemään maalaustöiden puitesopimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 17 Palmian työvoima vuokraus, H100-11-1 HEL 2011-010157 T 02 08 02 00 Päätös Johtokunta päätti vuokratyövoimapalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (6) 1 Hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 29.2.2016 11 HEL 2016-001616 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Asian taustaa päättää

Lisätiedot

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä).

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä). TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) ESPOON LUUKINJÄRVEN JA MATALAJÄRVEN KUNNOSTAMINEN ILMASTAMALLA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjouksia ilmastuksen järjestämisestä Espoon Luukinjärvelle kesäksi

Lisätiedot