TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA"

Transkriptio

1 TERVOLA 1 (7) Tervolan kunta Keskustie 81 TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA 1. HANKINNAN KOHDE Tervolan kunta pyytää tarjousta pesulapalveluista. Pesulanpalvelujen käyttäjinä Tervolan kunnassa ovat teknisen lautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiset yksiköt. Tällä hetkellä säännöllistä pesulapalvelua käyttäviä on yhteensä kuusi yksikköä. Palvelun käyttäjät sosiaali- ja terveyslautakunnalla ovat asumispalveluyksikkö Kurjenpesä, suun terveydenhuolto, vuodeosasto ja vanhuspalvelun yksiköt (vanhainkoti Kotikullero ja palvelukoti Pihakullero). Teknisen lautakunnalla pesulapalveluita käyttää tukipalvelukeskus, lisäksi Tervolan kunnan muut hallintokunnat käyttävät pesulapalveluita vähissä määrin. Osoitetiedot toimipaikkojen sijainnista ovat tarjouksen liitteenä (liite 1). Yksiköiden kilopyykkimäärä yhteensä on noin kg vuodessa. Tarjouspyyntö koskee myös työasujen silitysta (työtakki, housut), vuodevaatteiden (vanupeite, huopa, makuualusta, tyyny) pesua sekä muita tekstiilejä kuten villa-asusteita, verhoja, mattoja, palvelutalojen asukkaiden omia tekstiilejä ja tarvittaessa muita tekstiilejä. Vuoden 2014 sekä alkuvuoden 2015 käytön perusteella arvioidut määrät ovat tarjouspyynnön liitteessä 2. Tervolan kunta ei sitoudu vähimmäismääriin ja pidättää oikeuden hankkia pesulapalveluita ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän. Pyykki tulee toimittaa ostajalle puhtaana, kuivana ja sileänä. Pyykit punnitaan ja laskutetaan aina kuivana ennen pesua paitsi siivousliinat pesun jälkeen kuivana. Tarjottavaan pesulapalveluun tulee sisältyä tarvittavat kuljetukseen liittyvät välineet mm. mahdolliset rullakot, kuljetus- ja säilytyspussit yms. Pyykkipusseja ja rullakoita tulee olla riittävästi. Hintatarjousta pyydetään kaikista liitteessä mainituista tuotteista. 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä liitteen B mukainen palvelunhankinta.

2 TERVOLA 2 (7) Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla (HILMA) ja Tervolan kunnan internet sivuilla HINNAT Hinnat on ilmoitettava / kg ilman arvolisäveroa(alv 0%) ja tarjouksen muodossa. Tarjoushinnat tulee esittää taulukossa (liite2) vaaditulla tavalla. Hinnan on sisällettävä: 1. Pesulapalveluhinnat liitteen mukaisesti eriteltynä ja hinnoiteltuna 2. Logistiikan kuvaus liitteessä 1 mainittuihin toimituspaikkoihin ja toimituspäivinä, muut toimitusvarmuuteen mahdollisesti vaikuttavat asiat sekä hinnoittelu (alv 0%) mahdollisille ylimääräisille kuljetuksille. Tarjoukseen tulee liittää logistiikan kuvaus sekä ylimääräisten matkojen hinnoittelu erikseen. Hintojen tulee sisältää kaikki mahdolliset alennukset. Tarjoushinnoille ei voi esittää varaumia. Tarjouksen tekijän on liitettävä tarjoukseensa hintatiedot hintaliitteen (liite 2) mukaisesti. Tarjoushintojen tulee sisältää kaikki palveluntuottamisesta (sis. tilausten käsittely, pakkaaminen, toimitus, kuljetukset ja niihin liittyvät välineet mm. mahdolliset rullakot, kuljetus- ja säilytyspussit yms.) aiheutuvat kustannukset. Mikäli laadussa ilmenee puutteita, tulee tuottajan korvata tilaajalle tästä aiheutuneet todelliset vahingot. Palveluntuottajan tulee dokumentoida kaikki asiakkaalta tulleet reklamaatiot, vastata niihin 24 tunnin sisällä ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin virheiden korjaamiseksi. Palveluntuottaja raportoi havaituista puutteista ja virheistä niiden ilmaannuttua. Toimittajan tulee kahdesti vuodessa ja aina pyydettäessä toimittaa raportti, josta käy ilmi tehdyt reklamaatiot ja niiden pohjalta tehdyt toimenpiteet. Reklamointi palvelun ja / tai tuotteiden osalta hoidetaan nimetyn yhdyshenkilön kanssa. Tarjoajan omien ehtojen liittäminen tarjoukseen johtaa tarjouksen hylkäämiseen tarjouspyyntöä vastaamattomana.

3 TERVOLA 3 (7) 4. HINNAN MUUTOKSET Sopimuskaudella hyväksytään ehto- tai hintamuutokset ainoastaan silloin, kun ne perustuvat viranomaisen päätöksiin ja alan yleiseen kustannuskehitykseen kuten merkittävät muutokset (+/- 3 %) työvoimakustannuksissa tai raaka-aineiden hinnoissa. Perustellut muutosesitykset on tehtävä vähintään kaksi (2) kuukautta ennen ehdotetun muutoksen voimaan astumista kirjallisesti Tervolan kunnanhallitukselle. Muutokset astuvat voimaan kuukauden (1 kk) kuluttua hyväksynnästä. Perusteettomia hinnankorotuksia sopimuskaudella ei hyväksytä. 5. KILPAILUTTAMINEN Tarjousten avaus Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka, mikä ei ole julkinen. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjoajien tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Hylkäämisperusteet Määräajan jälkeen saapuneet tai puutteellisesti laaditut tarjoukset hylätään. Tarjous tulee toimittaa tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai sen liitteitä. Tarjoajan omien ehtojen liittäminen tarjoukseen johtaa tarjouksen hylkäämiseen tarjouspyyntöä vastaamattomana. Tarjoajalla ei saa olla merkintöjä tilaajavastuulain mukaisten yhteiskunnallisten velvoitteiden laiminlyönnistä tai hoitamattomia maksuhäiriöitä eikä sillä saa olla käynnissä yrityssaneerausta. Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet ovat muuttuneet niin, että suunniteltua pesulapalvelua ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Päätösperusteet Tarjousvertailussa tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen hinnan mukaan. Tarjouskilpailussa valinnan perusteena käytetään halvinta hintaa.

4 TERVOLA 4 (7) Vertailuhintana käytetään annetuilla suoritemäärillä laskettua laskennallista kokonaisvuosihintaa. Kaavalla: halvin kokonaishinta / tarjottu kokonaishinta * 100, jolloin maksimipistemäärä on 100 halvimmalla hinnalla. 6. PAKOLLISET TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT TODISTUKSET JA LIITTEET Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan Y-tunnus sekä sähköpostiosoite. Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksen mukana seuraavat liitteet ja selvitykset: 1. Kaupparekisteriote 2. Todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 3. Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen (eläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut) suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä maksuja koskeva maksusopimus on tehty 4. Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin 5. Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. 7. ALIHANKINTA Alihankintaa ei hyväksytä. Tarjoajalla tulee olla toimitusvarmuus häiriötilanteissa. Pesula vastaa häiriötilanteista hankkimalla korvaavan palvelun muilta palveluntuottajilta ja veloittaa Tervolan kuntaa sopimuksen mukaisella hinnalla. 8. LAATUVAATIMUKSET Sairaala- ja laitospyykiltä on edellytettävä mikrobiologinen puhtaus (vrt. SFS-EN standardi tai yrityksessä on tehty tekstiilihuollon hygeniatoimikunnan laatima RABC-taulukko mikrobiologisen puhtauden ylläpitämiseksi). Tarjoukseen tulee liittää kuvaus pesulapalvelusta ja toimintakäytännöistä sekä laadun tarkkailusta. Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa selvitys siitä, miten toimitaan tilanteessa, jossa tilaajalle saapunut tuote ei vastaa sille asetettuja laatuvaatimuksia tai tuote on hävinnyt tai turmeltunut. 9. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. 10. OSATARJOUS Osatarjousta ei hyväksytä.

5 TERVOLA 5 (7) 11. LASKUTUS- JA MAKSUEHTO Laskutus-, toimitus-, yms. lisiä ei hyväksytä. Maksuehto on 30 pv netto. Maksut suoritetaan laskua vastaan. Laskutuskausi 1xkuukaudessa. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Eri toimipaikat tulee laskuttaa erikseen toimipaikkakohtaisesti. Samaten itsemaksavien asukkaiden pyykit tulee laskuttaa erikseen. 12. TOIMITUSEHTO Pyykin nouto ja palautus: Vuodeosasto, vanhuspalvelun yksiköt (vanhainkoti Kotikullero ja palvelukoti Pihakullero) ja tukipalvelukeskus osoite Keskustie 78, Tervola, viisi kertaa viikossa. Asumispalveluyksikkö Kurjenpesä osoite Jurvantie 1 A-B, Tervola, viisi kertaa viikossa tai sopimuksen mukaan. Suun terveydenhuolto tilapäinen väistötila (arvioitu aika ) osoitteessa Keskustie 94, Tervola, kerran viikossa, lähtien Keskustie 78, Tervola, kerran viikossa. Pyykin nouto ja palautus toimipaikkoihin ennen klo Pyykin nouto- ja palautuspäivät ovat maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai sekä juhlapyhien aattona tai hakupäivän ollessa juhlapyhä, seuraava arkipäivä tai lauantai. Yksiköstä, josta pyykkiä haetaan pyykin palautus viimeistään 2 vuorokauden kuluttua hausta tai sopimuksen mukaan. 13. SOPIMUSKAUSI Eri toimipaikkojen ja asukkaiden omat tekstiilit tulee toimittaa selkeästi erillään. Sopimuskausi on , sekä optio ajalle Sopimusajan alkamista voidaan myöhentää, mikäli tilaajan ao. päätöksen lainvoimaisuuden vahvistuminen sitä edellyttää. Ennen sopimuskauden päättymistä tarkastetaan optionkäyttö ja käydään mahdollisesti keskustelu sopijapuolten kesken jatkosta. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli palvelun laatu, muut ominaisuudet tai muut hankintapäätökseen vaikuttavat tekijät muuttuvat. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

6 TERVOLA 6 (7) 14. LISÄTIEDOT Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on esitettävä kirjallisesti klo mennessä Tervolan kunnan viralliseen sähköpostiin/kirjaamoon: Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kaikkiin kysymyksiin vastataan yhdellä kertaa julkaisemalla vastaukset kunnan kotisivulla (www. tervola.fi/kunta-jahallinto/avoimet-tarjouspyynnöt) viimeistään Jos tarjouspyynnössä huomataan virhe, niin siitä ilmoitetaan kunnan kotisivulla (www. tervola.fi/kunta-ja-hallinto/avoimet-tarjouspyynnöt). 15. MUUT EHDOT Hankinnassa ja sopimuksen laadinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007), Valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/2007), Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999 sekä Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT) mikäli tässä tarjouspyynnössä ei ole määritelty toisin. 16. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Suomenkielinen, sitova ja allekirjoitettu kirjallinen tarjous sekä pyydetyt liitteet pyydetään toimittamaan suljetussa kuoressa klo mennessä osoitteeseen Tervolan kunta Keskustie Tervola Kuoreen merkitä "Pesulapalvelutarjous". Tarjouksia ei oteta vastaan sähköpostitse tai telefax lähetyksinä. Tarjouksen toimittaminen pyydetyssä muodossa annettuun määräaikaan mennessä on tarjoajan vastuulla. Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen pyytäjä ei maksa korvauksia tarjouksen tekemisestä. 17. HANKINTAPÄÄTÖS JA HANKINTASOPIMUS Hankintapäätöksen tekee Tervolan kunnanhallitus. Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi sähköisesti tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Muutoksenhakuaika sähköisessä tiedoksiannossa alkaa sähköpostin lähettämispäivästä. Hankintapäätöksen tekemisen ja lakisääteisen odotusajan jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa tämän tarjouspyynnön ja Julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2014 PALVELUT) pohjalta. Sopimus allekirjoitetaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

7 TERVOLA 7 (7) Sopimusasiakirjat ja niiden sitovuusjärjestys ovat: 1. Tarjouspyyntö 2. Sopimus 3. JYSE 2014 HANKINNAT 4. Toimittajan tarjous liitteineen 18. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta nro 621/1999). Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen tekemisen jälkeen. Asianosaisella ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä liike- ja ammattisalaisuuksista. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia tarjoukseen tulee merkitä ne kohdat merkinnällä SALAINEN. Tarjouksen kokonaishintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ).

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA OULAISTEN KAUPUNKI 22.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta pesulapalveluista ja tekstiilien vuokrauksesta ajalle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot