Asumisen uhkakuvat ja muutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumisen uhkakuvat ja muutokset"

Transkriptio

1 Tieteen päivät, Helsingin yliopisto Asumisen uhkakuvat ja muutokset Hannu Kytö, Kuluttajatutkimuskeskus

2 ESITYKSEN RAKENNE Asumisen uhkakuvat Asumisen muutokset Aluerakenteen kehitys Yhdyskuntarakenteen hajautuminen Asumisen hinta Lähiöiden saneeraus Segeraatio

3 ASUMISEN UHKAKUVIIN VOI SISÄLTYÄ MAHDOLLISUUS PAREMPAAN Asumisen uhkakuvat liittyvät asumisen muutostrendeihin Asumiseen liittyvät uhkakuvat voivat olla luonteeltaan nopeita tai hitaita Uhkakuvat voivat liittyä esimerkiksi - energian hintaan - maailmantalouteen - alue- ja kuntarakenteisiin ja niiden muutoksiin - väestörakenteisiin ja niiden muutoksiin Valtion asuntopolitiikalla voidaan hallita ja ohjailla osaa asumiseen liittyvistä muutoksista ja uhkakuvista Kuntien kaavoitus- ja asuntopolitiikka ohjaa asumisen käytäntöjä ja sillä voidaan säädellä myös asuntorakentamisen hintatasoa

4 ASUMISEN MUUTOSTRENDIT YHÄ VAIKEAMMIN ENNUSTETTAVISSA Asumiseen liittyvät muutostrendit voivat olla luonteeltaan *) - jatkuvia tai taittuvia - hitaita tai nopeita Muutostrendit voivat liittyä esimerkiksi - rakenteisiin (talouskasvu, kaupungistuminen, ikääntyminen, työvoiman ja investointien liikkuvuus, kallistuva energia ja ympäristö) - elämäntapoihin ja kulutusmuutoksiin ( Identiteettiä ja sen muutoksia voi ilmentää myös muutoilla ja kodinsisustuksella, asumisen erilaisilla valinnoilla *) )

5 Suomelta puuttuu koko maan alue- ja yhdyskuntajärjestelmä kehittämistä ohjaava visio *) Luonnollinen väestönkasvu on voimakkainta suurissa kasvukeskuksissa ja niiden ympäristöissä, joihin suuntautuu myös voimakkain kuntien välinen muuttoliike. Työpaikkojen ja palvelujen keskittyminen lisää väestön keskittymistä. Asumistarpeiden ja asuntojen hintaerojen alueellinen eriytyminen jatkuu voimakkaana. Vuokra-asuntotarjonnan vähäisyys vaikeuttaa työvoiman alueellista liikkuvuutta. Asuntotarjonnan ja -kysynnän pitkittynyt epätasapainotilanne lisää alueellista segregaatioriskiä. *) Jauhiainen Jussi S. (2011) Monta Monikeskuksisuutta. Sektoritutkimuksen neuvottelukunta. Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit. 6/2011.

6 TYÖ- JA ASUNTOMARKKINAT SEKÄ PALVELUVERKON MUUTOKSET MUOVAAVAT ALUE- JA VÄESTÖ- RAKENNETTA

7 ASUNTOJEN HINNAT OVAT NOUSSEET ENITEN SIELLÄ MISSÄ ON TARJOLLA TYÖTÄ, MUTTA PUUTTEITA ASUNTOTARJONNASSA

8 ASUMISTARPEIDEN MUUTOKSET JA ASUNTOJEN HINNAT OHJAAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOVIRTOJA*) Kehyskuntien vetovoima perustuu asuntojen edullisimpiin hintoihin ja pientaloasumiseen. Pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin muuttaneet arvostavat myös asunnon ominaisuuksia sekä asuinympäristön viihtyisyyttä, rauhallisuutta ja turvallisuutta. Pääkaupunkiseudulla omakotitaloasumisen lisäksi kohtuuhintaisen pienkerrostalo- ja rivitalotuotannon lisääminen ja ns. matalarakentamisen suosiminen vähentäisi lapsiperheiden muuttoa kehyskuntiin. Uusien asuntojen tulisi olla myös helpommin muunneltavissa asukkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan Muuttovirtojen ohjaileminen edellyttäisi kunnilta valmiuksia sujuvaan asuntotuotantoon ja kaavoitukseen. *) Kytö H, Väliniemi J (2009) Pääkaupunkiseudun muuttovirrat muutoksessa. Kuluttajatutkimuskeskus, julkaisuja 3/2009.

9 POHJOISMAISITTAIN TARKASTELTUNA VAIN STAVANGERIN KAUPUNKISEUDULLA ON ENEMMÄN HENKILÖAUTOJA ASUKASTA KOHTI KUIN HELSINGIN, TURUN, TAMPEREEN JA OULUN KAUPUNKISEUDUILLA*) Muualta Suomesta pääkaupunkiseudulle muuttaneiden keskimääräinen työmatka lyheni, kun taas pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin muuttaneiden työmatkat pitenivät keskimäärin kilometriä. **) Pääkaupunkiseudun sisäisessä muutossa työmatkojen pituus pysyi ennallaan. **) Ympäristökuntiin muuttaneista vastaajista 60 prosentilla työmatkaan käytetty aika lisääntyi ja lähes 70 prosenttia kulki työmatkansa henkilöautolla. **) Kehyskuntiin muuttaneet kokivat liikkumismahdollisuutensa huomattavasti huonommiksi kuin pääkaupunkiseudun sisällä tai pääkaupunkiseudulla muuttaneet. **) *) Helsingin seudun suunnat 4/2012 **) Kytö H, Väliniemi J (2009) Pääkaupunkiseudun muuttovirrat muutoksessa. Kuluttajatutkimuskeskus, julkaisuja 3/2009.

10 "Peruskorjattu, hyvätasoinen asunto Berliinissä maksaa euroa neliö. Helsingin hinnat ovat kaksin-, pahimmillaan kolminkertaiset." Berliinissä hintataso pysyy Rajajärven mukaan kurissa, koska miljoonakaupungissa urakoista kilpailee rakennusyhtiötä. *) *) HS : Vaisu kilpa tekee kodista kalliin Eläköityvä kaupunkisuunnittelun päällikkö Rajajärvi kiristäisi asuntorakentajien kilpaa Helsingissä. Lisää rohkeutta, hän kannustaa..

11 Asunnot ovat kallistuneet pääkaupunkiseudulla pitkään muuta maata nopeammin. Vuosituhannen vaihteesta asuntojen reaalihinnat ovat pääkaupunkiseudulla nousseet yli 50 prosenttia ja muualla maassa 30 prosenttia.*) Talouselämä : PTT: Uudet asunnot kallistuvat järkyttävää tahtia, mutta kyse ei ole hintakuplasta Rakennusteollisuus syyttää mielellään rakentamisen normeja hintojen noususta, mutta muitakin syitä löytyy. PTT:n tutkimusjohtaja Markus Lahtinen epäilee, että asialla saattavat olla eläkkeelle siirtyvät suuret ikäluokat, jotka myyvät omakotitalonsa ja muuttavat kaupunkeihin nouseviin uusiin kerrostaloasuntoihin. *) Aamulehti

12 LÄHIÖIDEN PERUSKORJAUS- JA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN: ONGELMASTA MAHDOLLISUUDEKSI Lähiöissä asuu noin miljoona suomalaista, joista valtaosa isoissa kaupungeissa. Pääosin ja 1970-luvuilla rakennetuissa lähiöissä kymmenettuhannet asunnot kaipaavat peruskorjausta. Lähiöiden saneerauksen asunto-, työvoima-, talous- ja sosiaalipoliittiset vaikutukset ovat tulevina vuosina paljon suurempia kuin koko uudisrakentamisen vaikutukset. Lähiöt vaativat tapauskohtaista täsmähoitoa, koska ongelmat vaihtelevat sijainnin sekä asunto-, palveluja väestörakenteen mukaan. Lähiöt ovat aito kaupunkiseutujen haja-asutuksen ja kehäasumisen haastaja. Niiden etuja ovat nykyisellään asuntojen kohtuullinen hintataso ja luonnonläheisyys, liikenneyhteydet sekä sijainti, joka paranee kaupunkiseutujen kasvaessa ja laajentuessa. Lähiöiden vetovoiman lisääminen vähentäisi merkittävästi kaupunkiseutujen aluerakenteen hajautumista ja alueellista eritymistä. Kytö H, Väliniemi-Laurson J, Tuorila H (2011) Hyvillä palveluilla laadukkaaseen lähiöasumiseen. Kuluttajatutkimuskeskus, Julkaisuja 2/2011

13 Alueellinen segregaatio voi edetä vähitellen valikoivan muuttoliikkeen seurauksena Pääkaupunkiseudulta löytyy useita kymmeniä asuinalueita, jotka ovat alkaneet erottua kaupungin keskiarvosta mm. työttömyydessä, koulutuksessa, taloudellisessa huoltosuhteessa ja yhteiskunnallisessa aktiivisuudessa. Väestön sosioekonominen rakenne on sidoksissa asuntokannan rakenteeseen. Vuokratalovaltaisille alueille kerääntyy/jää heikommin koulutettua ja pienituloisempaa väkeä, syrjäytyneitä ja maahanmuuttajia. Eriytyvän asuinalueen ongelmiin on pureuduttava madaltamalla kuntapalveluiden sisäisiä rajoja. Segregaation ehkäiseminen liittyy tulonjakoon ja työmarkkinoihin.

14 Pääkaupunkiseudun asuinalueet alkoivat eriytyä 1990-luvun alun laman jälkeen

15 Pääkaupunkiseudulla on selviä alueellisen eriytymisen merkkejä

16 ASUMISEN HINTATASOON VOIDAAN VAIKUTTAA käyttämällä tonttien lunastusoikeutta muuttamalla kuntien kaavoituskäytäntöjä muuttamalla rakentamattomien tonttien verotusta *) lisäämällä ryhmärakentamista lisäämällä HITAS-tyyppistä rakentamista lisäämällä rakentamiskilpailua lisäämällä julkista vuokraasuntotuotantoa kilpailuttamalla pienempiä kohteita luopumalla väestönsuojien rakentamisesta **) vähentämällä autopaikkoja **) *) HS : Helsingin seudulla maan hinta on kohonnut jopa yli kymmenen prosentin vuosivauhtia, ja omistajille on ollut taloudellisesti edullisempaa pantata tontteja **) Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (sd) arvioi, pelkästään kolmen rakennusmääräyksen nostavan Helsingin Jätkänsaaren asuntohintoja eurolla neliöltä: autopaikkavelvoite maksaa 400 euroa, väestönsuoja 300 euroa ja esteettömyys 300 euroa neliöltä.

17 Jotain on jo tehty Ympäristöministeriö: Asuinalueiden kehittämisohjelma Asuinalueiden elinvoimaa lisätään ja segregaatiota ehkäistään uudella kolmivuotisella kehittämisohjelmalla. Maunulan ryhmäkorjaus Ryhmäkorjauksen tavoitteena on tuottaa taloyhtiöille edullisempia ja laadukkaampia putkikorjauksia kuin, jos taloyhtiöt toteuttaisivat korjauksen yksin. HS : TYHJIEN TONTTIEN KIINTEISTÖVERO NOUSEE HELSINGIN SEUDULLA Rakentamattoman maan kiinteistövero nousee ympäristöministeriön arvion mukaan 1,5-2 prosenttia vuoden, parin kuluttua Helsingin seudulla. Hallitus hyväksyi veronkorotuksen asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa torstaina. Päätös vaatii lainmuutosta, jonka läpivieminen kestää ainakin vuoden. HS : Vantaan uusi maapolitiikka on askel oikeaan suuntaan "Kunnan rooliin kuuluu estää rakennusmaalla keinottelu ja varmistaa, että kohtuuhintaisia rakennustontteja on riittävästi saatavilla." HS : Vantaa aikoo pakkolunastaa yksityisiltä maata

18 mutta paljon pitää tehdä metro

19 Kiitos!

Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Asumisen arki ja tulevaisuus Vanajanlinna, Hämeenlinna 27.1.2010

Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Asumisen arki ja tulevaisuus Vanajanlinna, Hämeenlinna 27.1.2010 Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Asumisen arki ja tulevaisuus Vanajanlinna, Hämeenlinna 27.1.2010 Hannu Kytö, Kuluttajatutkimuskeskus: Asuminen on enemmän kuin asunto Asumisen tutkimuksesta Asumista

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava. SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi

Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava. SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi 3 2013 Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Sauli Hievanen sauli.hievanen@sak.fi puhelin 020 774 0151 Tilaukset: SAK puhelin

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus kevät 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus 2005 Asiakkaat etsivät toimivia, yksilöllisiä tiloja 3 Asunnot Uudisrakentaminen ja palvelujen saatavuus ohjaavat asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin

Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 7. v s k. 1 / 2 0 1 1 Asuntojen hinnat nousevat mutta asumisväljyys ei katsaus Helsingin seudun asuntomarkkinoihin [ Seppo Laakso Tutkija,

Lisätiedot

Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana

Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana Sini Mäkeläinen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Toukokuu 2015 Tampereen

Lisätiedot

Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä

Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä Lähiöiden täydennysrakentaminen osana kaupungin kehittämistä Täydennysrakentamisen edellytykset Kaukovainion lähiössä Oulussa Karri Hakala Pro gradu -tutkielma Maantiede Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

Sykkivä sydän suomalainen metropoli

Sykkivä sydän suomalainen metropoli Sykkivä sydän suomalainen metropoli SDP:n metropolityöryhmän raportti puoluehallitus 2.6. ja 16.6.2010 Hyv. puoluehallitus 16.6.2010 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Metropolialueen menestystekijät

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 1 (20) Sisällysluettelo SIVU ESIPUHE... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. ASUNTOPOLIITTISET TARPEET...

Lisätiedot

Onko maallamme malttia kaupungistua? Kaupunkipolitiikan tiekartta

Onko maallamme malttia kaupungistua? Kaupunkipolitiikan tiekartta Onko maallamme malttia kaupungistua? Kaupunkipolitiikan tiekartta 23.3.2015 ESIPUHE Suomi on kaupungistunut vauhdilla. Väki vyöryi 1950- ja 1960-luvuilla kaupunkeihin. Kaupungeista tuli kaupunkiseutuja

Lisätiedot

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Maan kä ytö tieteiden laitos Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Sanna Ahonen, Aino Verkasalo, Kia Hakala Asuntotuotanto, joka toteutetaan julkisella tuella Kunnan

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2012 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2011 2012 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla 2 Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:1 ISSN 0785-0301 Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA JA SUUNTIA LÄHIÖIDEN KEHITTYMISEEN

NÄKÖKULMIA JA SUUNTIA LÄHIÖIDEN KEHITTYMISEEN NÄKÖKULMIA JA SUUNTIA LÄHIÖIDEN KEHITTYMISEEN Henrik Lönnqvist Helsingin kaupungin tietokeskus Täydennysrakentamisklinikan tulosseminaari 5.3.2015 Esityksen rakenne Asuinalueiden kehityksen mittaamisesta

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Vuokralla asuvien nuorten asumismenot Suomessa 1990 2002

Vuokralla asuvien nuorten asumismenot Suomessa 1990 2002 Vuokralla asuvien nuorten asumismenot Suomessa 199 22 Alueellinen vertailu ARI NISKA HENRIK LÖNNQVIST Johdanto Nykyisin asumismenot vaihtelevat Suomessa alueittain merkittävästi. Vuosien 199 1996 osalta

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN TIEDOTE 1 (2) 13.4.2015 ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN Realia Group on julkaissut vuotta 2015 tarkastelevan asuntomarkkinaselvityksen sekä

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 www.hel.fi/tietokeskus

Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 www.hel.fi/tietokeskus Helsingin tila ja kehitys 213 Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 55, 99 Helsingin kaupunki p. 9 31 1612 www.hel.fi/tietokeskus Tiedustelut Timo Cantell, p. 9 31 73362 Ari Jaakola, p. 9 31 4368

Lisätiedot

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki-

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Seudulla Loppuraportti Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot