Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys"

Transkriptio

1 Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys Sarja: Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja / Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer (tai vaihtoehtoisesti: Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistyksen julkaisuja) 1909 Böök, Einar (1909): Sosialisen toimiston perustaminen. Teoksessa: Heimo Helminen: Kahdeksas kansainvälinen sosialivakuutuskongressi Roomassa lokakuun p:nä 1908 ja Einar Böök: Sosialisen toimiston perustaminen. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos I, vihko 1. Kirjapaino-osakeyhtiö Sana, Helminen, Heimo (1909): Kahdeksas kansainvälinen sosialivakuutuskongressi Roomassa lokakuun p:nä Teoksessa: Heimo Helminen: Kahdeksas kansainvälinen sosialivakuutuskongressi Roomassa lokakuun p:nä 1908 ja Einar Böök: Sosialisen toimiston perustaminen. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos I, vihko 1. Kirjapaino-osakeyhtiö Sana, 1910 Autere, Oskari (1910): Työttömyys talvella : selostus Työttömyysvakuutuskomitean topimeenpaneman tilastotutkimuksen päätuloksista. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos I, vihko 3. Kirjapainoosakeyhtiö Sana, Snellman, G. R. (1910): Bostadsförhållandena i våra större städer. Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band I, häft 2. Kirjapainoosakeyhtiö Sana, 1911 Böök, Einar (1911): Suomen rautateiden palveluskunnan ja työntekijäin suojelus. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos I, vihko 6. Kirjapainoosakeyhtiö Sana, (Kyseessä on Kansainvälisen työviraston kyselyyn vastaukseksi tehty selvitys/tutkimus, myös kyselykaavakkeen kysymykset on painettu) Hallstén, Onni (1911): Muutamia työttömyysvakuutusta Suomessa järjestettäessä huomioonotettavia näkökohtia. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos I, vihko 5. Kirjapaino-osakeyhtiö Sana, Snellman, G. R. (1911): Redogörelse för de socialpolitiska kongresserna i Haag, Paris och Lugano år Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band I, häft 4. Kirjapaino-osakeyhtiö Sana,

2 Snellman, G. R. (1911): Arbetstiden i industriella inrättningar med oafbruten drift. Teoksessa: G. R: Snellman: Arbetstiden i industriella inrättningar med oafbruten drift. Hygienisk arbetsdag. Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band I, häft 7. Boktryckeri-aktiebolaget Sana, Helsingfors. (Kyseessä on Kansainvälisen työviraston kyselyyn vastaukseksi tehty selvitys/tutkimus, myös kyselykaavakkeen kysymykset on painettu) Snellman, G. R. (1911): Hygienisk arbetsdag. Teoksessa: G. R: Snellman: Arbetstiden i industriella inrättningar med oafbruten drift. Hygienisk arbetsdag. Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band I, häft 7. Boktryckeriaktiebolaget Sana, Helsingfors. (Kyseessä on Kansainvälisen työviraston kyselyyn vastaukseksi tehty selvitys/tutkimus, myös kyselykaavakkeen kysymykset on painettu) 1912 Autere, Oskari (1912): Työttömyys ja sen vastustaminen. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko 7. Böök, Einar (1912): Asuntokysymys Suomessa. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko 12. Böök, Einar (1912): Maatalouden työvoiman tarve ja julkinen työnvälitys. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos III, vihko 2. Helsingin uusi Böök, Einar (1912): Työsopimus ja työehtosopimus. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko 8. Ehrnrooth, Leo (1912): Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko 1. Forsman, Jaakko (1912): Työntekijäin ja työnantajain ammattijärjestöt. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko 10. Frey, A. (1912): Työväensuojelus ja ammattientarkastus. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko 3. (1912) Föreningens för Arbetareskydd och socialförsäkring berättelse för år Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band I, häft 8b. Helsingin uusi (Liitteenä anomukset keisarille erinäisissä ammateissa esiintyvän lyijymyrkytyksen tutkimisesta ja työväensuojeluslakien voimaanpanosta)

3 Hallio, F (1912): Kansainvälinen toiminta lakisääteisen työväensuojeluksen edistämiseksi. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos I, vihko 9. Helsingin uusi Hallstén, Onni (1912): Tapaturma- ja sairasvakuutus. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko 5. Hjelt, August (1912): Työkyvyttömyys ja vanhuusvakuutus. Saavutuksia ja suunnitteluja. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko 6. Markelin-Svensson, Jenny (1912): Naisten suojeluslainsäädäntö ja äitiysvakuutus. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko 4. (1912) Modern socialpolitik. Svenska upplagan. 12 föredrag. Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band II. Söderström & C:o, Helsingfors. (sis. seuraavat esitelmät, joilla suomenkieliset vastineet vastaavassa teoksessa ) 1. Leo Ehrnrooth: Den moderna socialpolitiken 2. G. R. Snellman: Arbetsstatistiken, dess mål och medel 3. A. Frey: Arbetarskydd och yrkesinspektion 4. Jenny Markelin-Svensson: Kvinnoskyddslagstiftning och moderskapsförsäkring 5. Onni Hallstén: Olycksfall- och sjukförsäkring 6. August Hjelt: Invaliditets- och ålderdomsförsäkring 7. O. Autere: Arbetslöshet och dess bekämpande 8. Einar Böök: Arbetsaftal och tariffaftal 9. K. J. Ståhlberg: Medling och skiljedom i arbetstvister 10. Jaakko Forsman: Arbetares och arbetsgifvares fackorganisationer 11. V. von Wright: Yrkesutbildning för handtverk och industri 12. Einar Böök: Bostadsfrågan i Finland) (Toisin kuin suomenkielistä versiota, ruotsinkielistä teosta ei ole sidottu kirjaksi erikseen myytävistä vihkosista.) [1912?] Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka. Suomalainen painos. 12 esitelmää. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II. (Sis. seuraavat esitelmät: 1. Leo Ehrnrooth: Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka. WSOY, Porvoo, G. R. Snellman: Työtilasto, sen tehtävät ja keinot. WSOY, Porvoo, A. Frey: Työväensuojelus ja ammattientarkastus. WSOY, Porvoo, Jenny Markelin-Svensson: Naisten suojeluslainsäädäntö ja äitiysvakuutus. WSOY, Porvoo, Onni Hallstén: Tapaturma- ja sairasvakuutus. WSOY, Porvoo, August Hjelt: Työkyvyttömyys ja vanhuusvakuutus. Saavutuksia ja suunnitteluja. WSOY, Porvoo, O. Autere: Työttömyys ja sen vastustaminen. WSOY, Porvoo, Einar Böök: Työsopimus ja työehtosopimus. WSOY, Porvoo, K. J. Ståhlberg: Työriitain sovittaminen ja ratkaiseminen. WSOY, Porvoo, Jaakko Forsman: Työntekijäin ja työnantajain ammattijärjestöt. WSOY, Porvoo, V. von Wright: Käsityön ja teollisuuden ammattikasvatus. WSOY, Porvoo, Einar Böök: Asuntokysymys Suomessa. WSOY, Porvoo, 1912.) (Samoihin kansiin sidottuja vihkosia, joita myytiin myös erillisinä. Lehtiset on kuitenkin sidottu jo julkaisuvaiheessa samoihin kansiin, ei siis ole kyse Kansalliskirjaston sitomista vihkosista.) (Yhdistyksen kokouksessa tri Leo Ehrnrooth ehdotti, että yhdistys järjestäisi 12 esitelmää käsittävän yhteiskuntapoliittisen luentosarjan. Näitä esitelmiä pidettiin eri paikkakunnilla jo saman vuoden lopulla.)

4 Snellman, G. R. (1912): Den sociala veckan i Zürich Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band III, häft 1. Helsingin uusi kirjapainoosakeyhtiö, Snellman, G. R. (1912): Työtilasto, sen tehtävät ja keinot. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko 2. Sommerfeld, Th. & Fischer, R (1912): Teollisuus-myrkkyjen luettelo. Suom. Jalo Aaltonen. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos I, vihko 10. Helsingin uusi (Kannessa nimellä: Teollisuus-myrkkyjen ja muiden teollisuudessa käytettävien terveydelle vaarallisten aineiden luettelo. Kyseessä on suomennos Lakisääteisen työväensuojeluksen kansainvälisen edistämisyhdistyksen julkaisemasta teollisuusmyrkkyjen luettelosta Liste der gewerblichen Gifte ) (1912) Suomen Työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistyksen toimintakertomus v:lta Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos I, vihko 8a. Helsingin uusi (Liitteenä anomukset keisarille erinäisissä ammateissa esiintyvän lyijymyrkytyksen tutkimisesta ja työväensuojeluslakien voimaanpanosta) Ståhlberg, K. J. (1912): Työriitain sovittaminen ja ratkaiseminen. Suomen työväensuojelusja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko 9. von Wright, V. (1912): Käsityön ja teollisuuden ammattikasvatus. Suomen työväensuojelusja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos II, Nykyaikainen yhteiskuntapolitiikka, vihko Ehrnrooth, Leo (1913): Die Arbeitergesetzgebung in Finnland. L association pour la protections ouvrière et les assurances socials en Finlande. Verein für Arbeiterschutz und Sozialversicherung in Finnland. Vieraskielinen sarja / Serie på främmande språk, 1. Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö, Helsingfors. Ehrnrooth, Leo (1913): Arbetarlagstiftningen i Finland. Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band III, häft 3. Helsingin uusi kirjapainoosakeyhtiö, (1913) Föreningens för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Berättelse för år Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band III, häft 4a. Helsingin uusi Hjelt, Vera (1913): Det industriella hemarbetet. Föredrag. Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band III, häft 6. Helsingin uusi kirjapainoosakeyhtiö,

5 (1913) Jahresbericht des Vereins für Arbeiterschutz und Sozialversicherung in Finnland. Das Geschäftsjahr L association pour la protections ouvrière et les assurances socials en Finlande. Verein für Arbeiterschutz und Sozialversicherung in Finnland. Vieraskielinen sarja / Serie på främmande språk, 2. Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö, Helsingfors. Markkula, Auli (1913): Truck-järjestelmästä ja palkanvähennyksistä. Esitelmä. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos III, vihko 5. Helsingin uusi Markkula, Auli (1913): Le truck-system et les diminutions de salaire. L association pour la protections ouvrière et les assurances socials en Finlande. Verein für Arbeiterschutz und Sozialversicherung in Finnland. Vieraskielinen sarja / Serie på främmande språk, 3. Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö, Helsingfors. (On lyhennetty painos yhdistyksen kokouksessa hovioikeuden auskultantti Auli Markkulan pitämästä esitelmästä Truck-järjestelmästä ja palkanvähennyksestä, joka on julkaistu painettuna: Auli Markkula: Truckjärjestelmästä ja palkanvähennyksistä ) (1913) La protection légale des enfants en Finlande. Rapport. L association pour la protections ouvrière et les assurances socials en Finlande. Verein für Arbeiterschutz und Sozialversicherung in Finnland. Vieraskielinen sarja / Serie på främmande språk, 5. Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö, Helsingfors. Ruuth, Y. O. (1913): Tähänastiset kokemukset Englannin työttömyysvakuutuslaista. Esitelmä. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos III, vihko 7. Helsingin uusi Snellman, G. R. (1913): Le repos annuel des ouvriers et des employés en Finlande. L association pour la protections ouvrière et les assurances socials en Finlande. Verein für Arbeiterschutz und Sozialversicherung in Finnland. Vieraskielinen sarja / Serie på främmande språk, 4. Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö, Helsingfors. (1913) Suomen Työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Kertomus v:lta Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos III, vihko 4b. Helsingin uusi

6 (liitteenä mm. lausunto keisarille apukassoja koskevasta komiteamietinnöstä, Onni Hallsténin ehdotus sekä ferrosiliciumia koskeva anomus Keisarillisen senaatin Kauppa- ja teollisuustoimituskunnalle) 1914 Böök, Einar (1914): Gent in työttömyyskongressi syyskuun 5-6 p Esitelmä. Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos III, vihko 8. Helsingin uusi (1914). Föreningen för Arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Berättelse för år Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band III, häft 9b. Helsingin uusi Louhivuori, O. W (1914): Kansanvakuutuksesta Suomessa. Kansainvälisen sosiaalivakuutuskongressin kiertokyselyn johdosta laadittu esitys. Suomen työväensuojelusja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos III, vihko 10. Helsingin uusi kirjapainoosakeyhtiö, Helsinki [1914?] Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos III. Föreningen för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band III. Helsingin uusi (Sis. myös erillään myydyt vihkoset 1. G. R. Snellman: Den sociala veckan I Zürich Einar Böök: Maatalouden työvoiman tarve ja julkinen työnvälitys Leo Ehrnrooth: Arbetarlagstiftningen i Finland a) Föreningens för arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Berättelse för år b) Suomen Työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Kertomus v:lta Auli Markkula: Truck-järjestelmästä ja palkanvähennyksistä Vera Hjelt: Det industriella hemarbetet. Föredrag Y. O. Ruuth: Tähänastiset kokemukset Englannin työttömyysvakuutuslaista. Esitelmä Einar Böök: Gent in työttömyyskongressi syyskuun 5-6 p Esitelmä a) Suomen Työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Kertomus v:lta b) Föreningen för Arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Berättelse för år O. W. Louhivuori: Kansanvakuutuksesta Suomessa. Kansainvälisen sosiaalivakuutuskongressin kiertokyselyn johdosta laadittu esitys ) (1914) Suomen Työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Kertomus v:lta Suomen työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos III, vihko 9a. Helsingin uusi (Liitteenä lausunto keisarille ammattikasvatuskomitean mietinnöstä n:o 1, esitys senaatin Kauppa- ja teollisuustoimituskunnalle lääkärin asettamisesta ammattientarkastuksen palvelukseen, esitys senaatin Kauppaja teollisuustoimituskunnalle työväensuojelusta tarkoittavista määräyksistä määrätyillä teollisuudenhaaroilla sekä täydellinen jäsenluettelo) 1915 (1915) Föreningen för Arbetarskydd och Socialförsäkring I Finland. Verksamhetsberättelse för år Föreningen för Arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band V, häft 2. Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö, (Nidoksen numerossa on painovirhe, pitäisi olla IV. Löytyy siis esimerkiksi Kansalliskirjastosta sidottuna laitoksessa Nidos IV.) Markelin-Svensson, Jenny (1915): Eräiden naisammattien yhteiskunnallisista epäkohdista. Esitelmä ja keskustelua. Suomen Työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos IV, vihko 1b. Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö,

7 Markelin-Svensson, Jenny (1915): Sociala missförhållanden inom särskilda kvinnoyrken. Föredrag och diskussion. Föreningen för Arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band IV, häft 1a.Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö, Helsingors Böök, Einar (1916): Kaupunkikunnat ja niiden kunnalliset työntekijät. Suomen sosialivakuutus ja sen kehittäminen. Kaksi esitelmää. Suomen Työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos IV, vihko 3. Helsingin Uusi Kirjapainoosakeyhtiö, Markelin-Svensson, Jenny (1916): Om kommunal yrkesinspektion. Utbildning af sociala funktionärer. Föreningen för Arbetarskydd och socialförsäkring i Finland. Publikationer. Band IV, häft 4. Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö, 1918 Hallstén, Onni (1918): Tapaturmainvalidien kuolleisuus ja poistuminen Suomessa v Suomen Työväensuojelus- ja sosialivakuutusyhdistys. Julkaisuja. Nidos VI, vihko 5. Helsingin Sentralikirjapaino ja Kirjansitomo Osakeyhtiö, (Nidoksen numerossa on painovirhe, pitäisi olla IV. Löytyy siis esimerkiksi Kansalliskirjastosta sidottuna laitoksessa Nidos IV.) Suomen sosialireformiyhdistys: (1924) Kansainvälinen työjärjestö: lyhyt selostus sen tarkoituksesta ja tähän asti saavuttamista tuloksista. Suomen sosialireformiyhdistys, [1924] (Tätä ei julkaistu ruotsiksi, koska ruotsinkielisiä lehtisiä saatiin Genevestä.) Pesonen, Martti (1928): Suomen sosialireformiyhdistys Föreningen för sociala reformer i Finland Eripainos Sosialisesta aikakauskirjasta. Suomen sosialireformiyhdistys,

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w V Pekka Kääminen Ilkka Liikanen Työväen bibliografia IV Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografia

Lisätiedot

Alussa oli hellahuone

Alussa oli hellahuone Esko Nurmi Alussa oli hellahuone Asuntoreformiyhdistys 1910-2010 Alussa oli hellahuone Asuntoreformiyhdistys ry Esko Nurmi Alussa oli hellahuone Asuntoreformiyhdistys 100 vuotta 1910 2010 Kirjan tekoa

Lisätiedot

KANSLIATOIMITUSKUNNASTA MINISTERIÖKSI

KANSLIATOIMITUSKUNNASTA MINISTERIÖKSI KANSLIATOIMITUSKUNNASTA MINISTERIÖKSI sisäasiainministeriön vaiheita 1809 2009 Heikki Jokipii KANSLIATOIMITUSKUNNASTA MINISTERIÖKSI sisäasiainministeriön vaiheita 1809 2009 Helsinki 2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

23/2013. Uusi säätiölaki. Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö

23/2013. Uusi säätiölaki. Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö 23/2013 Uusi säätiölaki Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö 23/2013 Uusi säätiölaki Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2013 15.5.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

SUOMEN VALTIOPÄIVÄ- ASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012

SUOMEN VALTIOPÄIVÄ- ASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012 SUOMEN VALTIOPÄIVÄASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS EDUSKUNNAN KIRJASTO 2012 SUOMEN VALTIOPÄIVÄASIAKIRJAT KÄYTÖN OPAS 2., uudistettu painos Eduskunnan kirjasto 2012 Työryhmä: Kaarina Puttonen, Päivi Erkkilä, Mirja

Lisätiedot

Duodecim seura syntyi kaikkien käytettävissä

Duodecim seura syntyi kaikkien käytettävissä Duodecim-seura 125 vuotta Jaakko Ignatius Jäsen n:o 1 Matti Äyräpää (1852 1928) Duodecim seuran perustaja, ensimmäinen puheenjohtaja 1881 1906, seuran kunniapuheenjohtaja Duodecim seura syntyi kaikkien

Lisätiedot

VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009)

VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009) VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009) Sisällys Vanhemmat... 1 Sisarukset... 3 Opinnot ja työuran alku... 4 Avioliitto ja lapset... 5 Wiipuri-lehden päätoimittaja... 5 Suuri vapautuksen

Lisätiedot

MUSEO KÄSITYÖLLE! Suomen käsityön museon historiaa 110-vuoden ajalta (1888-1998) Seija Heinänen

MUSEO KÄSITYÖLLE! Suomen käsityön museon historiaa 110-vuoden ajalta (1888-1998) Seija Heinänen 1 MUSEO KÄSITYÖLLE! Suomen käsityön museon historiaa 110-vuoden ajalta (1888-1998) Seija Heinänen Suomen käsityön museolla on monivaiheinen ja mielenkiintoinen historia, joka liittyy läheisesti koko käsityöalan

Lisätiedot

KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN OIKEUDELLISESTA ASE- MASTA JA SEN MUUTOKSISTA

KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN OIKEUDELLISESTA ASE- MASTA JA SEN MUUTOKSISTA 1/21 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Pääsihteeri Kimmo Kääriä KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNNAN OIKEUDELLISESTA ASE- MASTA JA SEN MUUTOKSISTA 1. Taustaa Suomen ensimmäinen yliopisto perustettiin

Lisätiedot

Suomen kirkkohistoriallisen seuran perustaminen ja alkuvaiheet

Suomen kirkkohistoriallisen seuran perustaminen ja alkuvaiheet Suomen kirkkohistoriallisen seuran perustaminen ja alkuvaiheet Hannu Mustakallio Ajatus erityisen kirkkohistoriallisen seuran perustamisesta syntyi 1880-luvun jälkipuoliskolla papiston keskuudessa, joka

Lisätiedot

SVT VI : 35. kieli nimeke. rinnakkaisn. fre. julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue

SVT VI : 35. kieli nimeke. rinnakkaisn. fre. julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue SVT VI : 0 0 0 00 00 0 0 kieli nimeke rinnakkaisn. fre julkaisija sarja fin ylänimeke huom. huom. svt aihealue tietovuosi alue finfre Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa joulukuun

Lisätiedot

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 Temaattinen kirjallisuusluettelo Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajan Viipurin lääniä käsittelevistä teoksista. Toimittanut FM Olli-Matti Sopanen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Kansainvälinen vero-oikeus Syventävien opintojen tutkielma Joulukuu 2014 Ohjaaja: professori Marjaana

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET

TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET Viitteet, lyhenteet, lähteet ja kirjallisuus Matti Myllykoski (päivitys Leo Näreaho 2008) ESIPUHE... 2 LÄHTÖKOHTIA... 2 VIITTEET... 4 Viitteiden tarkoitus... 4 Viitteiden muoto...

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7. Kansainväliset isyyskysymykset

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7. Kansainväliset isyyskysymykset TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7 Kansainväliset isyyskysymykset TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7 Kansainväliset isyyskysymykset OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-477-6 (nid.) ISBN 978-952-466-478-3

Lisätiedot

SUOMEN KYSYMYS. ESITELMÄ VENÄJÄN KEISARIKUNNAN YHDISTETYN AATELISTON KOKOUK- SESSA 17 30 P:NÄ MAALISKUUTA v. 1910.

SUOMEN KYSYMYS. ESITELMÄ VENÄJÄN KEISARIKUNNAN YHDISTETYN AATELISTON KOKOUK- SESSA 17 30 P:NÄ MAALISKUUTA v. 1910. SUOMEN KYSYMYS ESITELMÄ VENÄJÄN KEISARIKUNNAN YHDISTETYN AATELISTON KOKOUK- SESSA 17 30 P:NÄ MAALISKUUTA v. 1910. ESIPUHE. Venäläinen aatelisto ei omaa eikä milloinkaan ole omannut sitä vaikutusta valtion

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia 200 vuotta. Kansliatoimituskunnasta pääministeriöksi

Valtioneuvoston kanslia 200 vuotta. Kansliatoimituskunnasta pääministeriöksi Valtioneuvoston kanslia 200 vuotta Kansliatoimituskunnasta pääministeriöksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2011 Valtioneuvoston kanslia 200 vuotta Kansliatoimituskunnasta pääministeriöksi Valtioneuvoston

Lisätiedot

Suomenkieli ja sen puolustajat fennofiilit

Suomenkieli ja sen puolustajat fennofiilit Lakikirjanäyttely 2009 Suomenkieli ja sen puolustajat fennofiilit Suomen kielen asema alkoi heikentyä 1600-luvulla ja kehitys jatkui huonompaan suuntaan vielä nopeammassa tahdissa 1700-luvulla. Tällä aikakaudella

Lisätiedot

Sisällys. 1 ALFRED BERNHARD SARLIN AGRONOMI, KIRJAILIJA, ANARKISTI (26.9.2009) Päivitetty 18.10.2009

Sisällys. 1 ALFRED BERNHARD SARLIN AGRONOMI, KIRJAILIJA, ANARKISTI (26.9.2009) Päivitetty 18.10.2009 1 ALFRED BERNHARD SARLIN AGRONOMI, KIRJAILIJA, ANARKISTI (26.9.2009) Päivitetty 18.10.2009 Sisällys Alfred (Alfrid) Bernhard Sarlin (2.12.1860 Tuusniemi-4.8.1919 Helsinki)...2 Vanhemmat...2 Sisarukset...3

Lisätiedot

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE I. Kirjallisten harjoitustöiden tarkoituksesta Oikeustieteellisten

Lisätiedot

Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät!

Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät! 60. VUOSIKERTA JÄSENLEHTI NRO 3/2013 Hyvät akateemiset naiset, hyvät ystävät! TAPAHTUMARIKAS KESÄ ON ohi, ja palaamme syksyn arkeen. Akateemisten Naisten Istanbulin kokouksesta on tässä numerossa kaksi

Lisätiedot

V. Vaivaishoitohallitus.

V. Vaivaishoitohallitus. V. Vaivaishoitohallitus. Vaivaishoitohallituksen kertomus Helsingin kaupungin vaivaishoidon hallinnosta vuonna 1912 oli seuraavaa sisällystä: Vaivaishoitohallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet seu-

Lisätiedot

HTA Pro 90v muistelot

HTA Pro 90v muistelot HTA Pro 90v muistelot Helsingin Sähkö- ja Konerakentajat ry, Helsingin Teollisuusteknikot ry, Helsingin Teollisuusteknikkojen Yhdistys ry, Helsingin Teollisuusteknikot ry, Helsingin Metallialan Toimihenkilöt

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULULAITOS PlI!;TARISSA.

SUOMALAINEN KOULULAITOS PlI!;TARISSA. SUOMALAINEN KOULULAITOS PlI!;TARISSA. Antti Inkinen. Pietarin kaupungissa, joka sijaitsee vanhalla suornalaisasutuksen paikalla, on sen perustamisesta saakka aina viime aikoihin asti asunut suomalaista

Lisätiedot

Skepsis ry:n tiedotuslehti

Skepsis ry:n tiedotuslehti Skepsis ry:n tiedotuslehti Numero 4 kesä 1989 2 SKEPTIKKO 4, kesä 1989 Sisällys: 3 Skeptikko ja paranormaalit ilmiöt, Nils Mustelin 4 CSICOPin kokous Bad Tölzissä 5-7.5.1989, Erkki Kauhanen 7 Kirjallisuutta:

Lisätiedot

Verohallintoa monella kielellä kääntämisen käytänteitä Ruotsin ja Suomen verohallinnon verkkosivuilla

Verohallintoa monella kielellä kääntämisen käytänteitä Ruotsin ja Suomen verohallinnon verkkosivuilla Verohallintoa monella kielellä kääntämisen käytänteitä Ruotsin ja Suomen verohallinnon verkkosivuilla Merja Koskela Vaasan yliopisto, viestintätieteiden laitos Abstract Today tax authorities offer their

Lisätiedot

Kirjoittajaohjeet. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta

Kirjoittajaohjeet. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta Kirjoittajaohjeet Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 2 Kirjoituksen rakenne ja asettelut... 1 Tekstin asettelu... 1 Kansilehti... 2 Sivunumerointi... 2 Sisällysluettelo...

Lisätiedot

esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu

esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu Artefacta Esinetutkimusverkosto Kirjoitusohjeet Artefactum www.artefacta.fi/artefactum esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu 31.5.2012 Sisällys 1. Rakenne... 1 2. Pituus... 2 3. Muotoilu, otsikot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 74 1961 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1964 \ SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot