AIOTKO JULKAISTA? GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIOTKO JULKAISTA? GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS AIOTKO JULKAISTA? GTK:n tutkimustoiminnan keskeisenä tavoitteena on tulosten kattava julkaiseminen. Merkittävät tutkimustulokset on aina pyrittävä julkaisemaan korkeatasoisissa, vertaisarvioiduissa sarjoissa. Nämä julkaisut ovat keskeisenä mittarina sekä GTK:n että yksittäisen tutkijoiden tieteellisen pätevyyden arvioinnissa. GTK:n tutkimustoiminta tuottaa myös runsaasti sellaista merkittävää uutta tietoa, joka lisää kansallista tietopääomaamme tai jolla on alueellista merkitystä. Tällaiset uudet havainnot ja tulkinnat on entistä tehokkaammin pyrittävä julkaisemaan arkistoraporttien sijaan. GTK:n omat julkaisusarjat tarjoavat hyvän foorumin julkaisemiselle. Julkaisemisella pyritään mahdollisimman tehokkaaseen ja avoimeen tutkimustulosten levittämiseen ja näin ammatillisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseen. Jo hanke- ja toiminnansuunnittelun yhteydessä pitää arvioida hankkeeseen liittyvät julkaisut ja niiden aikataulut. Julkaisuprosessi eri vaiheineen (ennakkotarkastus, kielentarkastus, tekninen toimitustyö, vedosliikenne) kestää useamman kuukauden riippuen käsikirjoituksen laajuudesta, työtilanteista ja kirjapainon kapasiteetista. GTK:n sarjoihin suunniteltujen julkaisujen osalta tiedot ilmoitetaan tietopalveluihin, jotka huolehtivat teknisestä toimittamisesta sekä tuotannossa tarvittavien taitto- ja painatuspalveluiden hankinnasta. Julkaisukustannukset kohdistetaan hankkeille. MIHIN GTK:N SARJAAN? ULKOPUOLISEEN JULKAISUUN? Varmaankin sinulla on jo käsitys mihin olet artikkelia tai julkaisua tarjoamassa. Jos tarvitset apua pohdiskeluusi, ota yhteyttä tutkimusohjelmien vetäjiin, tutkimusjohtaja Pekka Nurmeen tai tieteelliseen toimittajaan, Pentti Hölttään. Myös sarjan valintaan saat apua em. henkilöiltä. GTK:N JULKAISUSARJAT Geologian tutkimuskeskus julkaisee seuraavia sarjoja: Bulletin Special Paper Tutkimusraportti - Report of Investigation Opas - Guide Kaikista GTK:n kustantamista julkaisuista tehdään verkkoversiot ja vain Bulletin ja Special Paper ilmestyvät aina myös painettuina. Tutkimusraportti ja Opas voidaan painaa, mikäli siihen on erityistä tarvetta. GTK:n julkaisusarjoissa julkaistaan pääasiassa GTK:n omien tutkijoiden sekä GTK:n ja ulkopuolisten organisaatioiden välisenä yhteistyönä tehtyjen tutkimusten tuloksia. Erityistapauksissa voidaan julkaista myös muunlaisia tutkimuksia erityisesti silloin, kun ne liittyvät läheisesti GTK:n strategisiin tavoitteisiin. Lisäksi GTK julkaisee erillisjulkaisuja, joita ovat esim. nippuväitöskirjat. GTK:n kustantamien julkaisujen taloudelliset tekijänoikeudet ovat GTK:lla ja julkaisujen kustannuspaikka on aina Espoo.

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 2 (26) Bulletin Bulletin-sarjaa on julkaistu vuodesta 1895 alkaen, ensin ranskankielisellä nimellä Bulletin de la Commission géologique de Finlande ja vuodesta 1971 lähtien nimellä Geological Survey of Finland, Bulletin. Bulletin on kansainväliseen levitykseen tarkoitettu tieteellinen monografiasarja, jonka julkaisukieli on englanti. Bulletiniin tuleville käsikirjoituksille teetetään ennakkotarkastus, jonka tekee kaksi riippumatonta tarkastajaa. Bulletinin painosmäärä on yleensä 700 kappaletta, josta noin 340 kappaletta menee koti- ja ulkomaisiin vaihtokohteisiin. Bulletinilla on 2-henkinen toimituskunta, johon kuuluvat tutkimusjohtaja ja tieteellinen toimittaja. Special Paper Special Paper on julkaistu vuodesta 1987 alkaen. Sarjassa julkaistaan tyypillisesti temaattisia kokoomajulkaisuja, esimerkiksi jonkin laajan hankkeen yhteenvetoja tai tieteellisten kokousten teemajulkaisuja. Sarja on aina englanninkielinen. Useimmissa tapauksissa sillä on kaksi toimittajaa: 1) numerokohtainen, joka tuntee julkaisun tematiikan, kokoaa ja yhtenäistää julkaisun sekä vastaa sovitun aikataulun noudattamisesta, ja 2) GTK:n julkaisusarjojen tieteellinen toimittaja. GTK:n julkaisusarjojen tieteellisen toimittajan ensisijainen rooli on valvoa julkaistavien artikkelien ennakkotarkastusprosessin riippumattomuutta. Painosmäärä päätetään tapauskohtaisesti, mutta se on vähintään 500 kpl. Näistä noin 210 kappaletta menee koti- ja ulkomaisiin vaihtokohteisiin. Tutkimusraportti - Report of Investigation Sarjassa julkaistaan: GTK:n tutkimusten, luonnonvara-arvioiden ja muiden tutkimusten raportteja. Tavoitteena on lisätä sellaisten tutkimusten julkaisemista, jotka ovat aiemmin menneet arkistoraporteiksi Tietokantoja, 3D-malleja, karttoja ja muita digitaalisia aineistoja GTK:ssa tehtyjen radiometristen ikämääritysten tuloksia Ydinjätteiden sijoitustutkimusten raportteja Muita mahdollisia raportteja (esim. erikoiskarttojen selityskirjat) Käsikirjoituksille teetetään ennakkotarkastus, jonka tekee riippumaton tarkastaja. Julkaisukielet ovat suomi ja englanti ja julkaisussa on aina suomen- ja englanninkielinen tiivistelmä. Opas - Guide Opas-sarjassa julkaistaan erilaisia kartoitus-, ekskursio-, työtapa- ym. oppaita. Lisäksi siinä voidaan julkaista kongressien abstraktijulkaisuja. Julkaisun ulkoasu ja koko vaihtelevat tarpeen mukaan. Julkaisukielet ovat kotimaiset kielet tai englanti. Opas on verkkojulkaisu ja see painetaan vain tarvittaessa. Geologiset temaattiset kartat, karttatietokannat ja niiden selitykset GTK julkaisee temaattisia karttoja sekä pelkkinä karttoina että julkaisujen liitekarttoina. Yleensä kartat ilmestyvät numeerisessa muodossa GTK:n verkkopalveluissa, mutta tarvittaessa niitä voidaan julkaista myös painettuina.

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 3 (26) JULKAISUJEN ULKOASU Kaikkien GTK:n julkaisujen graafisessa suunnittelussa noudatetaan GTK:n graafisia ohjeita ja julkaisujen graafiselle suunnittelulle annettuja lisäohjeita. GTK:n julkaisujen ulkoasu on Julkaisutoimikunnan hyväksymä. Julkaisutoimikunnan puheenjohtajana toimii tutkimusjohtaja. Lisätietoja julkaisemisesta löytyy Getistä: Kansien suunnittelu GTK:n Etelä-Suomen yksikön Tietopalvelut-toimialan nimetyt henkilöt suunnittelevat julkaisun kannet. Erityistapauksissa kannet voidaan suunnitella muualla, mutta silloinkin työn valvoo edellä mainittu toimiala. Kaikkien julkaisujen kannet hyväksytetään viestintäjohtajalla ennen julkaisua. Graafisilla suunnittelijoilla on käytössään template-tiedostot, joissa graafisen suunnittelun perusmääritykset on tehty. Määritykset eivät ole muutettavissa. Graafisia yksityiskohtia ovat mm.: Poikki koko julkaisun kansien ulottuu keltainen linja (paksuus 1,8 mm). Mikään toinen elementti ei ylitä tai katkaise keltaista viivaa. Julkaisun kannen alaosa keltaisen linjan alapuolella on valkea. Valkean osan korkeus on 58,5 mm ja alamarginaali on 15 mm. Kaikkien väripintojen väriarvot on määritelty CMYK-arvoina. Etukanteen tulee aina vain yksi valokuva tai kartta. Poikkeuksena on Bulletin, jonka kansiin ei tule kuvaa tms. Takakannen esittelytekstin tulisi olla pituudeltaan n merkkiä. Bulletinin kansi / täsmennys taittotemplateen pdf löytyy Getistä: Julkaisujen koot GTK:n julkaisujen koot on määritelty: B5: Bulletin, Kallioperäkarttaselitys, Turvetutkimusraportti. Oppaan on joko A4 tai B5 vaihdellen tarpeen mukaan. A4: Kaikki muut julkaisut Erillisjulkaisut Erillisjulkaisujen kansien suunnittelussa voidaan yllämainituista graafisista ohjeista poiketa. Kannet suunnittelee joko GTK:n Etelä-Suomen yksikön Tietopalvelut-toimialan nimetyt henkilöt, tai ne suunnitellaan heidän valvonnassa talon ulkopuolella. Myös erillisjulkaisujen kannet hyväksytetään viestintäjohtajalla ennen julkaisua.

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 4 (26) PAINATUSTYÖT Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy on kilpailuttanut valtionhallinnon painotyöt ja valinnut puitejärjestelyyn yhteensä kymmenen painotaloa tehdyllä päätöksellä Geologian tutkimuskeskus on liittynyt puitejärjestelyyn ja sitoutunut kaikissa painotöissään käyttämään valittuja tuotealueittaisia painotaloja. Kaikki GTK:n painotuotteet, esim. käyntikortit, lomakkeet ja kirjekuoret, julkaisut, vuosikertomukset ja markkinointimateriaali ml. esitteet, painetaan puitejärjestelyn mukaisesti. Painotöiden hankinnoista huolehtivat pääasiallisesti tietopalvelut (tieteelliset julkaisut) sekä viestintä (muut painotuotteet). Ohjeet ja materiaali Painatustöiden hankinnoista on tehty erillinen Painatuksen toimintaohje. Painatustöiden kilpailuttamiseen, tarjousten arviointiin ja sopimuksiin liittyvä aineisto löytyy DocuSharesta osoitteesta HUhttp://document.gsf.fi/docushare/dsweb/View/Collection-5361UH JULKAISUN RAHOITUS Tyypillisesti julkaisu syntyy tutkimushankkeen yhtenä tuloksena tai hanke voi olla perustettu juuri julkaisun tuottamista varten. Rahoitus julkaisemiseen tulee hankkeelta tai hankkeesta vastaavalta yksiköltä. Julkaistaessa ulkopuolisessa sarjassa tai lehdessä, on huolehdittava tekijänoikeuksien säilymisestä tekijällä muualla julkaisemista varten. Tätä varten on olemassa sopimusmalli, jota voi tarjota ulkopuoliselle kustantajalle: Pdf tai Doc. Katso linkki sivulta HUhttp://getti.gtk.fi/Palvelut/julkaisu/rahoitus.htmlUH VERKKOJULKAISEMINEN GTK:n Tutkimusraportti- ja Opas-sarjat julkaistaan nykyään ensisijaisesti verkkojulkaisuina, joista vain eri harkinnan mukaan tuotetaan lisäksi painettuja kappaleita. Verkkojulkaisun välittömät kustannukset syntyvät sen taittamisesta verkossa julkaistavaksi. Jos julkaisu harkitaan tarpeelliseksi myös painaa, aiheutuu siitä kustannuksia joko offset- tai digipainatuksen mukaan. Digipainatusta käytetään yleensä pienempien painoerien (< 500 kpl) tuottamiseksi. openaccess.fi - Open access - toiminnan tavoitteena on avoimen tietoympäristön luominen. Näiltä sivuilta löydät tietoa open access -toiminnasta Suomessa. JULKAISUN TUOTTAMISEN VAIHEET

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 5 (26) Käsikirjoituksen rekisteröinti, ennakkotarkastus ja hyväksyntä Tekijänoikeudet Käsikirjoituksen kielentarkistus Käsikirjoituksen viimeistely ja toimitus Julkaisuista tiedottaminen Jakelu ja myynti GTK:n julkaisujen tuotantotilanteesta ylläpidetään listaa verkossa. Katso linkki sivulta KÄSIKIRJOITUKSEN REKISTERÖINTI, ENNAKKOTARKASTUS JA HYVÄKSYNTÄ GTK:n tutkimustoiminnan keskeisenä tavoitteena on tulosten kattava julkaiseminen omissa ja ulkopuolisissa sarjoissa. Julkaisemisella pyritään mahdollisimman tehokkaaseen ja avoimeen tutkimustulosten levittämiseen ja näin ammatillisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseen. Hankesuunnittelun ja -toiminnan yhteydessä jo arvioidaan lopputulosten sekä julkaisujen aikataulut ja määrät. Kaikista julkaistaviksi tarkoitetuista käsikirjoituksista annetaan luovutustiedot GTK:n intranetissä olevalla käsikirjoituslomakkeella, ks. HUhttp://www.gtk.fi/domestic/internal/luoti/UH. Lomakkeen lopussa on ohjeet jatkotoimista. Käsikirjoituksen valmistuttua tekijä tai vastaava tekijä, jos heitä on useita, lisää käsikirjoituksen tiedot GTK:n intranetin käsikirjoitusrekisteriin, johon pääsee myös GTK:n käsikirjoitusten luovutustiedot -sivulta. Täytetyn lomakkeen näytölle tuleva listaus tulostetaan kirjoittimelle ja liitetään allekirjoitettuna käsikirjoitukseen. Käsikirjoituksen luovuttaja pyytää tulosteeseen myös vastuualueensa päällikön esittelystä tulosyksikön johtajan allekirjoituksen, jolla varmistetaan, että tämä on omasta puolestaan hyväksynyt käsikirjoituksen julkaistavaksi ja varannut painatuksen vaatiman rahoituksen. Bulletiniin tarkoitettu käsikirjoitus allekirjoitettuine luovutustietolomakkeineen lähetetään GTK:n tieteelliselle toimittajalle ennakkotarkastajien nimeämistä varten. Special Paperiin menevä käsikirjoitus luovutetaan ensin sarjan numerokohtaiselle toimittajalle, joka toimittaa sen edelleen tieteelliselle toimittajalle. Tutkimusraportti- ja Opas-sarjan käsikirjoitukset luovutetaan GTK:n tieteelliselle toimittajalle ennakkotarkastajan nimeämistä varten. Myös Special Paperin, Tutkimusraportin ja Oppaan käsikirjoitukset ennakkotarkastetaan tämän jälkeen kuten sarjojen kuvauksessa tässä ohjeessa todetaan. Luovutustietojen sivulta voidaan tulostaa myös suomen- ja englanninkielinen ennakkotarkastuslomake. Kongressiabstraktien käsikirjoitusten suhteen riittää toimialapäällikön hyväksyntä. Ennakkotarkastajien lausunto annetaan GTK:n tieteelliselle toimittajalle, joka esittelee asian tutkimusjohtajalle. Lausunnon perusteella tutkimusjohtaja merkitsee hyväksymisensä käsikirjoituslomakkeeseen. Myös GTK:n ulkopuolella ilmestyvien käsikirjoitusten julkaisemisen hyväksyy tutkimusjohtaja. GTK:n edustajana pidettyjen esitelmien ja postereiden tiivistelmät sekä populaarikirjoitukset hyväksyy julkaistaviksi ao. yksikön johtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Myös populaarikirjoituksista lähetetään tieto GTK:n käsikirjoitusrekisteriin täyttämällä verkossa oleva käsikirjoituslomake. Käsikirjoituksen hyväksymisprosessi tiivistettynä 1. GTK:n sarjassa julkaistava käsikirjoitus

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 6 (26) Kielentarkastus-, taitto- ja painokustannukset hankesuunnitelmaan -> ennakkotieto tietopalveluun -> Luoti-lomakkeen täyttö -> toimialapäällikkö -> yksikön johtaja* -> GTK:n tieteellinen toimittaja -> riippumaton ennakkotarkastus -> tieteellinen toimittaja->tutkimusjohtaja -> kielentarkastus -> tekninen toimitustyö -> taitto -> paino (jos painetaan). *Special Paperiin menevä käsikirjoitus luovutetaan ensin sarjan numerokohtaiselle toimittajalle, joka toimittaa sen edelleen GTK:n tieteelliselle toimittajalle. 2. GTK:n ulkopuolella julkaistava käsikirjoitus Luoti-lomakkeen täyttö -> toimialapäällikkö (-> GTK:n sisäinen ennakkotarkastus, jos toimialapäällikkö sitä vaatii) -> yksikön johtaja -> tutkimusjohtaja -> käsikirjoitus asianomaisen julkaisusarjan toimittajalle GTK:n ulkopuolelle. Tekijän on myös varmistettava, että kirjasto saa kappaleen kyseistä julkaisua. Kirjastoon ei tarvitse toimittaa GTK:n omia julkaisuja, Geologisen Seuran Bulletinia tai Geologi-lehteä eikä niitä lukuisia geoalan lehtiä, joita kirjasto hankkii tai muuten saa. Tietoa kirjastoon tulevista lehdistä löytyy Verkkokirjastosta. Tekijänoikeudet Tekijänoikeuslaissa määritellyn teoksen tekijällä on sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia. Luovuttaessaan käsikirjoituksen GTK:n painettavaksi työ- tai virkasuhteessa GTK:ssa oleva tekijä luovuttaa taloudelliset oikeudet GTK:lle eli käytännössä yksinoikeuden julkaisujen valmistamiseen ja julkaisun saattamiseen yleisön saataville. GTK:n ulkopuoliselle aineistolle (esim. muut kuin tekijän ottamat valokuvat, ilmavalokuvat, pohjakartat) tekijän on hankittava julkaisuluvat samoin kuin on pyydettävä lupa saada käyttää jo julkaistua aineistoa. Esimerkiksi nippuväitöskirjaa kootessaan tekijän on pyydettävä lupa kultakin kustantajalta erikseen. Luvat on pyydettävä erikseen painettua ja sähköistä versiota varten. Maanmittauslaitokselta on aina pyydettävä lupa heidän kartta-aineistonsa julkaisemiseen jokaista julkaisua ja yksittäistä kartta-aineistoa varten. Verkkoversiota varten tarvitaan myös oma lupansa, ja useimmat julkaisut tulevat painetun ohella verkkoversioina. Huom. GTK:n kopiontia ja tulosteita varten MML:stä saatua lupaa ja numeroa ei saa käyttää missään julkaisuissa. GTK:n tietopalvelut antavat GTK:ssa julkaistun aineiston uudelleen käytön edellyttämät julkaisuluvat. Moraalisia oikeuksia ovat isyysoikeus ja respektioikeus. Isyysoikeus edellyttää, että teosta käytettäessä, esim. viitattaessa muihin julkaisuihin, tekijän nimi ilmoitetaan hyvän tavan mukaisesti (ks. viittaaminen ja lähdeluettelon laadinta). Respektioikeuden mukaan "Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä." Tärppejä tekijänoikeudesta Teos - Tekijänoikeussuojan kohde on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojattuja teoksia ovat kaikki itsenäisen ja omaperäisen luomistyön tulokset riippumatta siitä, mikä niiden ilmenemismuoto tai tekotapa on. Teoksen käyttötarkoituksella tai taiteellisella laadulla ei myöskään ole merkitystä

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 7 (26) suojan saamisen kannalta. Teoskynnys/ teostaso - Saadakseen tekijänoikeussuojaa on teoksen ylitettävä teoskynnys. Se ylittyy, jos teos on itsenäisen ja omaperäisen luomistyön tulos. Tämä edellytys täyttyy yleensä silloin, jos kukaan muu ei todennäköisesti päätyisi samanlaiseen ilmaisun muotoon kuin mihin tekijä on päätynyt. Teoskynnys ei ylity, mikäli lopputulos on syntynyt täysin mekaanisen työn tuloksena eikä toisaalta silloin, jos se on tavanomainen eikä ilmennä tekijänsä yksilöllisyyttä. -merkki - -merkki eli ns. tekijänoikeussymboli kertoo yleensä, kenelle tekijänoikeus kuuluu ja kenen puoleen voi kääntyä halutessaan käyttöluvan. Tekijänoikeuslaki ei edellytä merkin käyttämistä eikä sen puuttumisella ole oikeudellista merkitystä. -merkki on kuitenkin osoitus siitä, että tekijä haluaa pitää kiinni oikeudestaan, joten sen käyttäminen erilaisissa julkaisuissa on suositeltavaa. Linkittäminen - Tehtäessä linkkejä toisten kotisivuille on hyvän tavan mukaista ilmoittaa linkistä tekijälle. Jos linkittämisen yhteydessä kopioidaan toisen kotisivu, on tähän saatava lupa. Sähköposti - Kun lähetät sähköpostia ystävillesi tai muuten yksityishenkilönä, voit liittää siihen myös kopion toisen tekemästä teoksesta. Teoksen kopioiminen sähköpostin osaksi tai sen liitetiedostoksi on yksityistä käyttöä vain silloin kun viestin saajana on ystävä tai perheenjäsen ja kun teoksen kopio lähetetään enintään muutamalle henkilölle. Kaikki tätä laajempi teoksen levittäminen sähköpostin välityksellä on luvanvaraista (esim. jakelu työpaikalla). Internetistä tai CD-romilta tulostettu aineisto Teoksen, esimerkiksi artikkelin tulostaminen internetistä edelleen jaettavaksi ja valokopioitavaksi edellyttää nimenomaista lupaa, ellei käyttö ole yksityistä. Ks. Lisää tärppeja esim. GTK:n esimerkkitapaukset: HUhttp://document.gtk.fi/docushare/dsweb/Get/Document /Tietoisku_GTK_esimerkit_ docU HUhttp://www.operight.fi/U

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 8 (26) Alla olevasta linkistä löytyy ohje luvan kysymiseen Elsevierin julkaiseman materiaalin uudelleen julkaisemiseen: KÄSIKIRJOITUKSEN KIELENTARKISTUS GTK:n julkaisusarjojen kielinä ovat pääasiassa suomi tai englanti, tarvittaessa myös ruotsi. Käsikirjoituksen tekijä huolehtii siitä, että kielentarkistus tai -käännös on tehty ennen kuin käsikirjoitus luovutetaan tietopalveluihin toimitettavaksi. Kokoomajulkaisujen, esimerkiksi Special Paper -sarjan julkaisujen kielen tarkistukseen tai kääntämiseen liittyvät toiminnot hoitaa ao. kokoomajulkaisun toimittaja keskitetysti. Kääntämisessä vieraalle kielelle suositeltavinta on yhteistyö tekijän ja mieluiten äidinkielenään ao. kieltä puhuvan kääntäjän kanssa. Kääntäjä vastaa tyylistä ja lauserakenteista ja tekijä tarkistaa ammattitermit. Myös suomenkieliset tekstit tarkistetaan, jotta voisimme varmistaa laadukkaan kielenkäytön tieteellisissä teksteissä. Tietoa kielentarkastajista ja -kääntäjistä saa GTK:n tietopalveluista, julkaisutuotannon yhteyshenkilöiltä. KÄSIKIRJOITUKSEN VIIMEISTELY JA TOIMITUS Julkaistavaksi hyväksytty, valmis käsikirjoitus toimitetaan tietopalveluihin tekniselle toimittajalle tiedostona. Tekninen toimittaja tekee käsikirjoitukseen tarvittavat tekniset korjaukset, muutokset ja lisäykset (esim. kirjallisuusviitteiden tarkistus, julkaisunumeron, ISBN-numeron ja asiasanojen lisäys). Tämän jälkeen hän lähettää työn taitettavaksi, ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Lisäksi toimittaja huolehtii julkaisun painattamisen hankinnasta (hankkeen lukuun) Hanselin puitesopimuksen puitteissa ja välittää työn painettavaksi valittuun painoon. Kun taitto on valmis, se annetaan tekijän tarkistettavaksi. Tekijä tekee korjaukset korjausmerkintöjä käyttäen sekä tarkistaa kuvien ja taulukoiden paikat. Tekijä palauttaa korjaamansa vedoksen tekniselle toimittajalle, joka myös tarkistaa vedoksen ja tekee tarvittavat muutokset taittoon. Korjattu vedos lähetetään taittajalle, joka palauttaa vedoksen viimeistä oikolukua varten. Tässä vaiheessa havaitut virheet korjaa taittaja laskutettavana palveluna, jonka vuoksi on toivottavaa paneutua huolella oikolukuun jo aiemmassa vaiheessa. Tietopalveluiden tekninen toimittaja tarkastaa julkaisun, hyväksyy sen painettavaksi ja välittää kirjapainoon. JULKAISUISTA TIEDOTTAMINEN Tekijä laatii julkaisun valmistumisvaiheessa pyynnöstä tiedotusvälineitä varten noin sivun mittaisen tiedotepohjan, jonka hän toimittaa tiedottajalle. Tiedottaja viimeistelee tiedotteen ja toimittaa sen

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 9 (26) jakeluun eri tiedotusvälineille tai hoitaa sen julkistamisen GTK:n viestintästrategian painopisteiden mukaisesti. Lisäksi GTK:n uusista julkaisuista tiedotetaan www-sivuilla ja intranetissä. GTK:n www-sivuilla on omissa sarjoissa ilmestyneiden kaikkien julkaisujen tiedot. Jakelun tehostamiseksi GTK on siirtynyt julkaisujen paperi- ja verkkoversioiden rinnakkaistuotantoon. GTK:n kaikkien julkaisujen ja karttojen tiedot löytyvät GTK:n verkkokaupasta ja Tuttituotetietokannasta. Lisäksi GTK:n julkaisuja koskevat tiedot lähetetään kansainväliseen GeoReftietokantaan. JAKELU JA MYYNTI Tekijä saa tekijänkappaleina julkaisun maksajan ilmoittaman määrän. Jos tekijöitä on useita, tekijänkappaleet jaetaan heidän kesken. GTK:n julkaisujen painosmäärästä osa menee kunkin julkaisusarjan käytännön mukaisesti koti- ja ulkomaisiin vaihtokohteisiin, joista GTK:n kirjasto saa vastavuoroisesti kirjallisuutta kokoelmiinsa. GTK:n julkaisut ovat henkilökunnan käytettävissä pääsääntöisesti työkappaleina. GTK:lla on julkaisujen myyntipiste Espoossa. Kuopion ja Rovaniemen kirjastoista voi hakea työkappaleita. GTK:n verkkokaupan lisäksi julkaisuja voi ostaa jälleenmyyjien kautta. Julkaisujen ja karttojen saatavuustiedot ja hinnat löytyvät GTK:n verkkokaupasta sekä TUTTI-tuotetietokannasta. KÄYTÄNNÖN OHJEET KÄSIKIRJOITUKSEN JA OHEISAINEISTON TYÖSTÄMISEKSI Käsikirjoituksen ja liiteaineistojen työstämisessä julkaisukuntoon kannattaa soveltaa hyviä käytäntöjä. Toimitustekniset normit Tutkimusjulkaisun rakenne Kirjallisuusviitteet Kirjallisuutta kirjoittamisesta Toimitustekniset normit Käsikirjoitustekstin luovutus Käsikirjoitusteksti jätetään julkaisujen toimittajalle MS Word-tiedostona. Tekstin lomassa ei saa olla kuvia eikä taulukoita. Tekstiä ei saa tavuttaa eikä sisentää. Oikean reunan tasaus tulee poistaa. Ylimääräisiä rivivaihtoja tulee välttää otsikoiden välissä. Tekstikappaleet kuitenkin erotetaan toisistaan rivinvaihdolla. Tekstissä ei saa olla muita muotoiluja kuin kursiivit ja lihavoinnit. Otsikkotasojen tulee olla selkeästi nähtävissä. Tekstille tulee tehdä suomen ja englannin kielentarkistus. Kuva- ja taulukkoaineiston luovutus

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 10 (26) Kuvien, karttojen ja kaavioiden tulee olla itsenäisenä ymmärrettäviä, selkeitä kokonaisuuksia. Kuvat ja taulukot numeroidaan ja sijoitetaan julkaisuun juoksevasti viittaamisjärjestyksessä. Tekijöiden kannattaa harkita ja keskustella toimittajien kanssa laajan aineiston sijoittamisesta julkaisun loppuun liitteeksi, esimerkiksi liitetaulukoksi tai takakannen sisätaskuun taitetuksi liitekartaksi tai CD-ROM:na tai DVD:na (huom. ne kasvattavat painokustannuksia). Kuvatekstit ja taulukkojen kuvatekstit sijoitetaan käsikirjoituksen tekstitiedostoon muun tekstin jälkeen. Muualta lainatun aineiston lähde ja julkaisulupa on esiinnyttävä kuvatekstissä. Myös kuva- ja taulukkoteksteille tulee tehdä kielentarkistus. Kuva-aineistot Kuva- aineisto (piirrokset, kartat, mustavalko- ja värikuvat) toimitetaan alkuperäisinä tiedostoina. Kuvat numeroidaan tiedostojen nimien yhteydessä niiden käyttöjärjestyksen mukaan. Kuvissa luettaviksi tarkoitettujen tekstien on oltava riittävän suuria ja erottua taustasta. Mustavalkokuvat toimitetaan kiiltävinä paperikopioina ja muut värikuvat kuin digikameralla otetut mieluiten dioina. Jos diakuvia halutaan rajata, rajausohje on annettava kuvan mukana. Kuvien tulee olla teräviä. Painettavissa tuotteissa valokuvien ja rasterimuotoisten piirrosten resoluution tulee olla vähintään 300 pikseliä tuumaa kohden (120 pikseliä/cm) lopullisessa kuvan koossa. Mikäli kyseessä on rasterimuotoinen mustavalkoinen viivapiirros on resoluution oltava vieläkin suurempi. Kuvat voivat olla tiff-, jpg-, eps- tai pdf-muodossa. Valokuvat voivat olla tiff-, jpg- tai eps-muodossa. Painokokoon skaalatusta piirroksesta on syytä tarkistaa ohuimpien viivojen erottovuus kuten myös mahdollisen tekstin koko ja erottuvuus. Tiff-kuvia voidaan LZVpakata tiedostokoon pienentämiseksi. Mikäli julkaisu ilmestyy vain sähköisenä pdf-versiona, voivat rasterimuotoisten kuvien resoluutiot olla edellämainittua pienempiä. GTK:ssa skannattuihin tai digikameralla otettuihin kuviin suositellaan tallennettavaksi sisällönkuvailutiedot GTK:n kuvapalvelusta saatavan ohjeen mukaan. Tietojen tallennukseen käytetyn ohjelman asennus- ja käyttöohje: Vektorimuotoiset piirrokset ja kaaviot (Illustrator-, Freehand- tai CorelDraw-tiedostot) skaalautuvat tarkkoina. Julkaisumittakaavassa olevasta piirroksesta on syytä tarkistaa kuvassa mahdollisesti olevan tekstin koko ja ohuitten viivojen erottuvuus. Hiusviivaa ei kannata lainkaan käyttää, sillä 0,5 pisteen paksuinen viiva on resoluutioltaan julkaisutoiminnassa minimi, joka saadaan koevedoksissa kunnolla tulostettua. Pienempää arvoa voi käyttää 0,15 mm:iin asti ohjelmasta riippuen, mutta tulos saadaan varmuudella näkyviin vasta kirjapainosta lähetetyissä koevedoksissa. Suositeltava tiedostomuoto on pdf. Tekijän on ilmoitettava julkaisutoimittajalle käyttämänsä grafiikkaohjelma ja sen versio. Näissä ohjelmissa tehtävälle grafiikalle käytetään eurooppalaisia CMYK-painovärimäärityksiä. Jos kuva on jossakin muussa kuin edellä mainitussa tiedostomuodossa, GTK:n kuvapalvelu ja julkaisun toimittaja selvittävät, voiko sitä käyttää. Muissakin kuviin liittyvissä asioissa kirjoittajia neuvoo kuvapalvelun henkilökunta ja julkaisutoimitus. Kuviin merkitään tarvittaessa mittakaava. GTK:n julkaisuissa oleviin valokuviin ja piirroksiin merkitään kuvatekstiin tekijä muotoa Kuva: Etunimi Sukunimi, Yritys". Jos ei ole tekijää tiedossa, merkitään Kuva: GTK (kun kuva löytyy GTK:n kuva-arkistosta). Jos tekijä on tuntematon, merkitään Kuva: tekijä tuntematon. Jos kaikkiin valokuviin ja piirroksiin ei merkitä tekijää, laitetaan julkaisun alkulehdille lause Ne kuvat,

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 11 (26) joissa ei mainita tekijää, ovat artikkelin/julkaisun kirjoittajien tekemiä. Tai englanniksi englanninkieliseen julkaisuun: Unless otherwise indicated, the figures have been prepared by the authors of the article/publication. Graafeihin yms. kuviin tulee merkitä tekijä, jos se on eri kuin julkaisun kirjoittaja on. Taulukot ja kaavat Taulukot ja kaavat tulee jättää toimitettavaksi Word- tai Excel-tiedostoina. Toiveet taulukkosarakkeiden kohdistustyypeistä (vasen, oikea, keskitetty tai desimaalikohdistus) esitetään erikseen. Taulukoiden pitää mahtua yhdelle tai kahdelle palstalle. Jos taulukko ei mahdu sivulle pystysuoraan tai poikittain, siitä tehdään liite. Pitkät taulukot ryhmitetään luettavuuden helpottamiseksi esim. tyhjällä rivillä, viivalla tai värillä. Väreinä on syytä käyttää jotain GTK:n tunnusväriä. Tunnusvärit löytyvät viestinnän ohjeistosta: /GTK_%20ohjeisto_ pdf (sivu 9). Taulukot tehdään tyylillä Helvetica, pistekoolla 9. Englanninkielisessä julkaisussa taulukoiden desimaalierottimena käytetään pistettä, ei pilkkua. Taittomallin luovutus Kuva, taulukko- ja kaava-aineiston sijoittaminen julkaisuun vaatii myös kirjoittajan panosta, jotta tekstin looginen rakenne säilyy ehjänä. Taittomalli toimitetaan Word-tiedostona. Taittomalliin merkitään käsikirjoitustekstin lomaan kuvien ja taulukoiden paikat esimerkiksi punaisella värillä. Myös kuvien pienennyssuhde tai lopullinen koko merkitään taittomalliin. Julkaisujen ulkoasu GTK:n julkaisujen asemoinnissa noudatetaan oheisen taulukon ohjearvoja. Julkaisuista tehtävissä rinnakkaisissa verkkoversioissa säilytetään toistaiseksi sama ulkoasu pdf-tiedoston muodossa.

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 12 (26) Taulukko 1. Julkaisusarjojen tekniset ohjearvot. Bulletin Leipätekstin pistekoko / riviväli 11,5 p / 13,8 p Kuva-/Taulukkotekstin pistekoko / riviväli Tutkimusraportti Special Paper 11,5 p / 13,8 p 11,5 p / 13,8 p Opas vaihtelee 9,5 p / 10,8 p 9,5 p / 10,8 p 9,5 p / 10,8 p 9,5 p / vaihtelee Abstraktin pistekoko 9,5 p 9,5 p 9,5 p 9,5 p Palstan leveys 7,1 cm 8,1 cm 8,1 cm vaihtelee Palstan korkeus 20 cm 25 cm 25 cm vaihtelee Palstan väli 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm vaihtelee Palstoja / 2 Tekstisivun leveys 14,7 cm 16,7 cm 16,7 cm. Otsikkotasoja max. 5 max. 5 max. 5 max. 4 Tekstisivun leveys 14,7 cm 16,7 cm 16,7 cm. Kannen väri / kuva Esipainettu Esipainettu / laaditaan Esipainettu / laaditaan Esipainettu / laaditaan Kirjasintyyppi Minion Pro Minion Pro Minion Pro Minion Pro Tiivistelmän kieli / enimmäispituus engl. / 300 sanaa engl./ suomi / 200 sanaa engl. / 300 sanaa engl. + suomi / 200 sanaa Julkaisun koko B5 A4 A4 B5/A4 tai muu (painettuna) Taulukoiden sisällä oleva teksti kirjasintyyypillä Helvetica Erityispiirteitä: Suositus 9 p Suositus 9 p Suositus 9 p Suositus 9 p Tutkimusraportti: Report of Investigation: Suomenkielisen tutkimusraportin kuva- ja taulukkotekstit kirjoitetaan myös englanninkielisenä samoin kuin yhteenveto. Special Paper: Koska kyseessä on kokoomajulkaisu, kullakin artikkelilla on oma tiivistelmä ja koko julkaisulla yksi yhteinen tiivistelmä. Opas: Oppaan ulkoasu ja koko vaihtelee. Suomenkielisessä oppaassa kuva- ja taulukkotekstit kirjoitetaan suomen- ja englanninkielisinä ja yhteenveto englannin kielellä.

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 13 (26) TUTKIMUSJULKAISUN RAKENNE Tutkimusjulkaisun jäsentely Tutkimusjulkaisujen laadintaa, rakennetta ja sisältöä kuvaavia oppaita on lukuisia ja siksi seuraavassa esitetään vain lyhyesti GTK:n julkaisusarjoissa noudatettava käytäntö. Seuraavassa on julkaisun osien kuvaus tehty julkaisun rakenteen mukaisessa järjestyksessä: - kannet ja nimiölehti - tiivistelmä ja asiasanat - sisällysluettelo - merkit ja lyhenteet - alkusanat - ydinjulkaisu - kiitokset - kirjallisuusviitteet - liitteet Kannet ja nimiölehti GTK:n julkaisusarjojen kansissa noudatetaan soveltuvin osin GTK:n kulloinkin vahvistettua ilmettä. Kansien tulee olla painolaatuisia ja vastata asemoinniltaan julkaisusarjojen muita julkaisuja. Kannet ovat perusratkaisultaan vakiomuotoisia, mutta kannessa voidaan käyttää vaihtuvia kuvia. Koska Opas-sarja on myös kooltaan vaihtelevainen, voidaan sen ulkoasu valita melko vapaasti. GTK:n sarjoissa ilmestyvien julkaisujen ulkoasun hyväksyvät yhdessä kuvatoimitus ja tietopalvelut. Etukansi sisältää sarjajulkaisun nimen ja järjestysnumeron, tekijän(t), julkaisun nimen ja tarvittaessa sen vieraskielisen yhteenvedon nimen, julkaisijan sekä julkaisupaikan ja -ajan. Takakannessa ilmenevät yleensä julkaisujen myyntiä koskevat tiedot sekä ISBN (International Standard Book Number)- ja ISSN (International Standard Series Number) -numerot. Verkkoversiolla on oltava oma ISBN-numero, kuten Kansalliskirjasto suosittelee, ks. Karttojen selitysten takakannessa esitetään Suomen karttalehtijako ja ISBN-numero ja 3- kannessa asianomaisessa sarjassa ilmestyneet kartat ja karttalehtiselitykset. Kaikissa julkaisusarjojen selkä- tai reunanimikkeissä näkyvät julkaisusarjan nimi tai julkaisun otsikko sekä tekijän tai toimittajan nimi. Nimiölehdellä ovat julkaisun bibliografiset tiedot: - sarjajulkaisun nimi ja numero - tekijä (t) - julkaisun nimi (= nimeke) sekä tiedot mahdollisesta vieraskielisestä yhteenvedosta - painos (2. painoksesta lähtien) - kustantaja ja kustannuspaikka ja - julkaisuvuosi. GTK:n eri julkaisusarjoissa yllämainitut tiedot esitetään hieman toisistaan poikkeavassa järjestyksessä ao. julkaisusarjan tyylin mukaan. Kansi- ja nimiölehdellä tekijöinä olevien henkilöiden nimet kirjoitetaan muotoon: Etunimi

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville

Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville VIRPI VIERTOLA OLLI MÄKINEN VIRPI JUPPO Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 57 PEDAGOGIIKKA 1 OPETUS 2., uudistettu painos VAASA 2011

Lisätiedot

Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisusarjat A ja B. Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisuja. Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen.

Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisusarjat A ja B. Maatalouden tutkimuskeskuksen. julkaisuja. Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Marjo Uusikylä Silja Huuhtanen Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisusarjat A ja B Opas kirjoittajille,r3; Maatalouden Nak, tutkimuskeskus Marjo Uusikylä

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Marjo-Riitta Näyhö. Kari Laukkanen. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Marjo-Riitta Näyhö. Kari Laukkanen. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Marjo-Riitta Näyhö Kari Laukkanen 7., uudistettu painos, 2005 Oppimateriaalit, D:1 2000 Marjo-Riitta Näyhö, Kari Laukkanen ja Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Tämän ohjeen

Lisätiedot

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Markku Löytönen Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Ohjeiden lyhyt historia Erilaisia ohjeita lähdeviittausten tekemiseen on kirjoitettu maantieteen laitoksen opettajien toimesta jo pitkään. Niinpä myös

Lisätiedot

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Opas kirjallisiin töihin Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Sisällys 1. Aluksi 2. Kirjallisten esitysten lajit Referaatti Oppimispäiväkirja (luentopäiväkirja)

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA

TUTKIELMAN TEKO OHJEITA ISSN 0355 1180 HELSINGIN YLIOPISTO Elintarviketeknologian laitos EKT sarja 1455 TUTKIELMAN TEKO OHJEITA 6. korjattu painos Hannu Salovaara, Kirsi Jouppila ja Tiina Kaarlehto Helsinki 2009 Ylempään korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAJALLE Tuotantotalouden osaston diplomi-, seminaari- ja harjoitustyöohje Mika Hannula, Ulla Korsman, Eila Pajarre & Marko Seppänen TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 2002 ii ALKUSANAT

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet

Centria ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet Centria ammattikorkeakoulu B Opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet B: AJANKOHTAISTA - AKTUELLT OPINNÄYTETYÖ JA KIRJOITUSOHJEET CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU, 2013 JULKAISIJA Centria ammattikorkeakoulu Centria yrkeshögskola

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.

LÄÄKÄRILEHTI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI. 16 s Kirjoitusohjeet 2009:KANSI 5.12.2008 12:29 Sivu1 LÄÄKÄRILEHTI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI 2009 16 s Kirjoitusohjeet

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TUTKIELMAN KIRJOITTAMINEN 2 1.1. Ulkoasu 2 1.2. Kirjoitusohjeet 4 1.2.1. Lähteiden merkitseminen tekstiin 5 1.2.2. Lähdeluettelo 8 2. TUTKIELMAN VIIMEISTELY JA KÄSITTELY 14 2.1.

Lisätiedot

Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet

Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 3/2002 VSK 57 3 Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet Vastaava päätoimittaja: TAITO PEKKARINEN (muut kuin lääketieteelliseen osioon liittyvät käsikirjoitukset).

Lisätiedot

LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa

LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa 1 LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa 2012 2 SISÄLTÖ ALUKSI... 3 IDEASTA ESITELMÄÄN... 3 Jäsentely ja työn nimi... 3 Johdanto... 4 Tekstin luettavuus...

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi

OPINNÄYTETYÖOPAS. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto. www.humak.fi OPINNÄYTETYÖOPAS Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, ylempi amk-tutkinto www.humak.fi 3 (21) SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN LUONNE 4 1.1 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. Pirjo Suhonen ja Pirkko Tenkama

RAPORTOINTIOHJEET. Pirjo Suhonen ja Pirkko Tenkama RAPORTOINTIOHJEET Pirjo Suhonen ja Pirkko Tenkama SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 ASIAKIRJOITTAMINEN... 7 3 RAPORTIN RAKENNE... 11 3.1 Raportin alkuosa... 12 3.2 Raportin runko-osa... 15 3.3 Raportin loppuosa...

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto

Sisällys: TOINEN KORJATTU PAINOS. JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto JULKAISIJA Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry, kerho- ja yhdistystoimintajaosto OSOITE Ursa ry Raatimiehenkatu 3 A 2 00140 HELSINKI TOIMITUS Kai Hämäläinen Marko Lehtimäki Veikko Mäkelä TAITTO Veikko Mäkelä

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA

TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA TUTKIMUSRAPORTIN LAATIMINEN OSANA RAHOITUKSEN OPISKELUA Mika Vaihekoski * LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO School of Business, Rahoituksen oppiaine 13.8.2007 * Ohjeen taustalla on usean ihmisen työ.

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille

LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille 1. Johdannoksi LÄHDEVIITTEET JA LÄHDELUETTELO tietoa ja ohjeita Taideteollisen korkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoille (Versio 19.11.2007. Inkeri Savan muokkaaman Taidekasvatuksen osaston ohjeen pohjalta

Lisätiedot

TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET

TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET TUTKIELMAN TEKNISET OHJEET Viitteet, lyhenteet, lähteet ja kirjallisuus Matti Myllykoski (päivitys Leo Näreaho 2008) ESIPUHE... 2 LÄHTÖKOHTIA... 2 VIITTEET... 4 Viitteiden tarkoitus... 4 Viitteiden muoto...

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti

Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Anita Juho, Hannele Kantola, Mirjam Lehenkari, Tuija Lämsä, Sinikka Moilanen, Riikka Nuutilainen ja Satu Nätti OHJEITA OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEEN Opintomoniste Syyskuu 2012

Lisätiedot