AIOTKO JULKAISTA? GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIOTKO JULKAISTA? GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS AIOTKO JULKAISTA? GTK:n tutkimustoiminnan keskeisenä tavoitteena on tulosten kattava julkaiseminen. Merkittävät tutkimustulokset on aina pyrittävä julkaisemaan korkeatasoisissa, vertaisarvioiduissa sarjoissa. Nämä julkaisut ovat keskeisenä mittarina sekä GTK:n että yksittäisen tutkijoiden tieteellisen pätevyyden arvioinnissa. GTK:n tutkimustoiminta tuottaa myös runsaasti sellaista merkittävää uutta tietoa, joka lisää kansallista tietopääomaamme tai jolla on alueellista merkitystä. Tällaiset uudet havainnot ja tulkinnat on entistä tehokkaammin pyrittävä julkaisemaan arkistoraporttien sijaan. GTK:n omat julkaisusarjat tarjoavat hyvän foorumin julkaisemiselle. Julkaisemisella pyritään mahdollisimman tehokkaaseen ja avoimeen tutkimustulosten levittämiseen ja näin ammatillisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseen. Jo hanke- ja toiminnansuunnittelun yhteydessä pitää arvioida hankkeeseen liittyvät julkaisut ja niiden aikataulut. Julkaisuprosessi eri vaiheineen (ennakkotarkastus, kielentarkastus, tekninen toimitustyö, vedosliikenne) kestää useamman kuukauden riippuen käsikirjoituksen laajuudesta, työtilanteista ja kirjapainon kapasiteetista. GTK:n sarjoihin suunniteltujen julkaisujen osalta tiedot ilmoitetaan tietopalveluihin, jotka huolehtivat teknisestä toimittamisesta sekä tuotannossa tarvittavien taitto- ja painatuspalveluiden hankinnasta. Julkaisukustannukset kohdistetaan hankkeille. MIHIN GTK:N SARJAAN? ULKOPUOLISEEN JULKAISUUN? Varmaankin sinulla on jo käsitys mihin olet artikkelia tai julkaisua tarjoamassa. Jos tarvitset apua pohdiskeluusi, ota yhteyttä tutkimusohjelmien vetäjiin, tutkimusjohtaja Pekka Nurmeen tai tieteelliseen toimittajaan, Pentti Hölttään. Myös sarjan valintaan saat apua em. henkilöiltä. GTK:N JULKAISUSARJAT Geologian tutkimuskeskus julkaisee seuraavia sarjoja: Bulletin Special Paper Tutkimusraportti - Report of Investigation Opas - Guide Kaikista GTK:n kustantamista julkaisuista tehdään verkkoversiot ja vain Bulletin ja Special Paper ilmestyvät aina myös painettuina. Tutkimusraportti ja Opas voidaan painaa, mikäli siihen on erityistä tarvetta. GTK:n julkaisusarjoissa julkaistaan pääasiassa GTK:n omien tutkijoiden sekä GTK:n ja ulkopuolisten organisaatioiden välisenä yhteistyönä tehtyjen tutkimusten tuloksia. Erityistapauksissa voidaan julkaista myös muunlaisia tutkimuksia erityisesti silloin, kun ne liittyvät läheisesti GTK:n strategisiin tavoitteisiin. Lisäksi GTK julkaisee erillisjulkaisuja, joita ovat esim. nippuväitöskirjat. GTK:n kustantamien julkaisujen taloudelliset tekijänoikeudet ovat GTK:lla ja julkaisujen kustannuspaikka on aina Espoo.

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 2 (26) Bulletin Bulletin-sarjaa on julkaistu vuodesta 1895 alkaen, ensin ranskankielisellä nimellä Bulletin de la Commission géologique de Finlande ja vuodesta 1971 lähtien nimellä Geological Survey of Finland, Bulletin. Bulletin on kansainväliseen levitykseen tarkoitettu tieteellinen monografiasarja, jonka julkaisukieli on englanti. Bulletiniin tuleville käsikirjoituksille teetetään ennakkotarkastus, jonka tekee kaksi riippumatonta tarkastajaa. Bulletinin painosmäärä on yleensä 700 kappaletta, josta noin 340 kappaletta menee koti- ja ulkomaisiin vaihtokohteisiin. Bulletinilla on 2-henkinen toimituskunta, johon kuuluvat tutkimusjohtaja ja tieteellinen toimittaja. Special Paper Special Paper on julkaistu vuodesta 1987 alkaen. Sarjassa julkaistaan tyypillisesti temaattisia kokoomajulkaisuja, esimerkiksi jonkin laajan hankkeen yhteenvetoja tai tieteellisten kokousten teemajulkaisuja. Sarja on aina englanninkielinen. Useimmissa tapauksissa sillä on kaksi toimittajaa: 1) numerokohtainen, joka tuntee julkaisun tematiikan, kokoaa ja yhtenäistää julkaisun sekä vastaa sovitun aikataulun noudattamisesta, ja 2) GTK:n julkaisusarjojen tieteellinen toimittaja. GTK:n julkaisusarjojen tieteellisen toimittajan ensisijainen rooli on valvoa julkaistavien artikkelien ennakkotarkastusprosessin riippumattomuutta. Painosmäärä päätetään tapauskohtaisesti, mutta se on vähintään 500 kpl. Näistä noin 210 kappaletta menee koti- ja ulkomaisiin vaihtokohteisiin. Tutkimusraportti - Report of Investigation Sarjassa julkaistaan: GTK:n tutkimusten, luonnonvara-arvioiden ja muiden tutkimusten raportteja. Tavoitteena on lisätä sellaisten tutkimusten julkaisemista, jotka ovat aiemmin menneet arkistoraporteiksi Tietokantoja, 3D-malleja, karttoja ja muita digitaalisia aineistoja GTK:ssa tehtyjen radiometristen ikämääritysten tuloksia Ydinjätteiden sijoitustutkimusten raportteja Muita mahdollisia raportteja (esim. erikoiskarttojen selityskirjat) Käsikirjoituksille teetetään ennakkotarkastus, jonka tekee riippumaton tarkastaja. Julkaisukielet ovat suomi ja englanti ja julkaisussa on aina suomen- ja englanninkielinen tiivistelmä. Opas - Guide Opas-sarjassa julkaistaan erilaisia kartoitus-, ekskursio-, työtapa- ym. oppaita. Lisäksi siinä voidaan julkaista kongressien abstraktijulkaisuja. Julkaisun ulkoasu ja koko vaihtelevat tarpeen mukaan. Julkaisukielet ovat kotimaiset kielet tai englanti. Opas on verkkojulkaisu ja see painetaan vain tarvittaessa. Geologiset temaattiset kartat, karttatietokannat ja niiden selitykset GTK julkaisee temaattisia karttoja sekä pelkkinä karttoina että julkaisujen liitekarttoina. Yleensä kartat ilmestyvät numeerisessa muodossa GTK:n verkkopalveluissa, mutta tarvittaessa niitä voidaan julkaista myös painettuina.

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 3 (26) JULKAISUJEN ULKOASU Kaikkien GTK:n julkaisujen graafisessa suunnittelussa noudatetaan GTK:n graafisia ohjeita ja julkaisujen graafiselle suunnittelulle annettuja lisäohjeita. GTK:n julkaisujen ulkoasu on Julkaisutoimikunnan hyväksymä. Julkaisutoimikunnan puheenjohtajana toimii tutkimusjohtaja. Lisätietoja julkaisemisesta löytyy Getistä: Kansien suunnittelu GTK:n Etelä-Suomen yksikön Tietopalvelut-toimialan nimetyt henkilöt suunnittelevat julkaisun kannet. Erityistapauksissa kannet voidaan suunnitella muualla, mutta silloinkin työn valvoo edellä mainittu toimiala. Kaikkien julkaisujen kannet hyväksytetään viestintäjohtajalla ennen julkaisua. Graafisilla suunnittelijoilla on käytössään template-tiedostot, joissa graafisen suunnittelun perusmääritykset on tehty. Määritykset eivät ole muutettavissa. Graafisia yksityiskohtia ovat mm.: Poikki koko julkaisun kansien ulottuu keltainen linja (paksuus 1,8 mm). Mikään toinen elementti ei ylitä tai katkaise keltaista viivaa. Julkaisun kannen alaosa keltaisen linjan alapuolella on valkea. Valkean osan korkeus on 58,5 mm ja alamarginaali on 15 mm. Kaikkien väripintojen väriarvot on määritelty CMYK-arvoina. Etukanteen tulee aina vain yksi valokuva tai kartta. Poikkeuksena on Bulletin, jonka kansiin ei tule kuvaa tms. Takakannen esittelytekstin tulisi olla pituudeltaan n merkkiä. Bulletinin kansi / täsmennys taittotemplateen pdf löytyy Getistä: Julkaisujen koot GTK:n julkaisujen koot on määritelty: B5: Bulletin, Kallioperäkarttaselitys, Turvetutkimusraportti. Oppaan on joko A4 tai B5 vaihdellen tarpeen mukaan. A4: Kaikki muut julkaisut Erillisjulkaisut Erillisjulkaisujen kansien suunnittelussa voidaan yllämainituista graafisista ohjeista poiketa. Kannet suunnittelee joko GTK:n Etelä-Suomen yksikön Tietopalvelut-toimialan nimetyt henkilöt, tai ne suunnitellaan heidän valvonnassa talon ulkopuolella. Myös erillisjulkaisujen kannet hyväksytetään viestintäjohtajalla ennen julkaisua.

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 4 (26) PAINATUSTYÖT Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy on kilpailuttanut valtionhallinnon painotyöt ja valinnut puitejärjestelyyn yhteensä kymmenen painotaloa tehdyllä päätöksellä Geologian tutkimuskeskus on liittynyt puitejärjestelyyn ja sitoutunut kaikissa painotöissään käyttämään valittuja tuotealueittaisia painotaloja. Kaikki GTK:n painotuotteet, esim. käyntikortit, lomakkeet ja kirjekuoret, julkaisut, vuosikertomukset ja markkinointimateriaali ml. esitteet, painetaan puitejärjestelyn mukaisesti. Painotöiden hankinnoista huolehtivat pääasiallisesti tietopalvelut (tieteelliset julkaisut) sekä viestintä (muut painotuotteet). Ohjeet ja materiaali Painatustöiden hankinnoista on tehty erillinen Painatuksen toimintaohje. Painatustöiden kilpailuttamiseen, tarjousten arviointiin ja sopimuksiin liittyvä aineisto löytyy DocuSharesta osoitteesta HUhttp://document.gsf.fi/docushare/dsweb/View/Collection-5361UH JULKAISUN RAHOITUS Tyypillisesti julkaisu syntyy tutkimushankkeen yhtenä tuloksena tai hanke voi olla perustettu juuri julkaisun tuottamista varten. Rahoitus julkaisemiseen tulee hankkeelta tai hankkeesta vastaavalta yksiköltä. Julkaistaessa ulkopuolisessa sarjassa tai lehdessä, on huolehdittava tekijänoikeuksien säilymisestä tekijällä muualla julkaisemista varten. Tätä varten on olemassa sopimusmalli, jota voi tarjota ulkopuoliselle kustantajalle: Pdf tai Doc. Katso linkki sivulta HUhttp://getti.gtk.fi/Palvelut/julkaisu/rahoitus.htmlUH VERKKOJULKAISEMINEN GTK:n Tutkimusraportti- ja Opas-sarjat julkaistaan nykyään ensisijaisesti verkkojulkaisuina, joista vain eri harkinnan mukaan tuotetaan lisäksi painettuja kappaleita. Verkkojulkaisun välittömät kustannukset syntyvät sen taittamisesta verkossa julkaistavaksi. Jos julkaisu harkitaan tarpeelliseksi myös painaa, aiheutuu siitä kustannuksia joko offset- tai digipainatuksen mukaan. Digipainatusta käytetään yleensä pienempien painoerien (< 500 kpl) tuottamiseksi. openaccess.fi - Open access - toiminnan tavoitteena on avoimen tietoympäristön luominen. Näiltä sivuilta löydät tietoa open access -toiminnasta Suomessa. JULKAISUN TUOTTAMISEN VAIHEET

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 5 (26) Käsikirjoituksen rekisteröinti, ennakkotarkastus ja hyväksyntä Tekijänoikeudet Käsikirjoituksen kielentarkistus Käsikirjoituksen viimeistely ja toimitus Julkaisuista tiedottaminen Jakelu ja myynti GTK:n julkaisujen tuotantotilanteesta ylläpidetään listaa verkossa. Katso linkki sivulta KÄSIKIRJOITUKSEN REKISTERÖINTI, ENNAKKOTARKASTUS JA HYVÄKSYNTÄ GTK:n tutkimustoiminnan keskeisenä tavoitteena on tulosten kattava julkaiseminen omissa ja ulkopuolisissa sarjoissa. Julkaisemisella pyritään mahdollisimman tehokkaaseen ja avoimeen tutkimustulosten levittämiseen ja näin ammatillisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseen. Hankesuunnittelun ja -toiminnan yhteydessä jo arvioidaan lopputulosten sekä julkaisujen aikataulut ja määrät. Kaikista julkaistaviksi tarkoitetuista käsikirjoituksista annetaan luovutustiedot GTK:n intranetissä olevalla käsikirjoituslomakkeella, ks. HUhttp://www.gtk.fi/domestic/internal/luoti/UH. Lomakkeen lopussa on ohjeet jatkotoimista. Käsikirjoituksen valmistuttua tekijä tai vastaava tekijä, jos heitä on useita, lisää käsikirjoituksen tiedot GTK:n intranetin käsikirjoitusrekisteriin, johon pääsee myös GTK:n käsikirjoitusten luovutustiedot -sivulta. Täytetyn lomakkeen näytölle tuleva listaus tulostetaan kirjoittimelle ja liitetään allekirjoitettuna käsikirjoitukseen. Käsikirjoituksen luovuttaja pyytää tulosteeseen myös vastuualueensa päällikön esittelystä tulosyksikön johtajan allekirjoituksen, jolla varmistetaan, että tämä on omasta puolestaan hyväksynyt käsikirjoituksen julkaistavaksi ja varannut painatuksen vaatiman rahoituksen. Bulletiniin tarkoitettu käsikirjoitus allekirjoitettuine luovutustietolomakkeineen lähetetään GTK:n tieteelliselle toimittajalle ennakkotarkastajien nimeämistä varten. Special Paperiin menevä käsikirjoitus luovutetaan ensin sarjan numerokohtaiselle toimittajalle, joka toimittaa sen edelleen tieteelliselle toimittajalle. Tutkimusraportti- ja Opas-sarjan käsikirjoitukset luovutetaan GTK:n tieteelliselle toimittajalle ennakkotarkastajan nimeämistä varten. Myös Special Paperin, Tutkimusraportin ja Oppaan käsikirjoitukset ennakkotarkastetaan tämän jälkeen kuten sarjojen kuvauksessa tässä ohjeessa todetaan. Luovutustietojen sivulta voidaan tulostaa myös suomen- ja englanninkielinen ennakkotarkastuslomake. Kongressiabstraktien käsikirjoitusten suhteen riittää toimialapäällikön hyväksyntä. Ennakkotarkastajien lausunto annetaan GTK:n tieteelliselle toimittajalle, joka esittelee asian tutkimusjohtajalle. Lausunnon perusteella tutkimusjohtaja merkitsee hyväksymisensä käsikirjoituslomakkeeseen. Myös GTK:n ulkopuolella ilmestyvien käsikirjoitusten julkaisemisen hyväksyy tutkimusjohtaja. GTK:n edustajana pidettyjen esitelmien ja postereiden tiivistelmät sekä populaarikirjoitukset hyväksyy julkaistaviksi ao. yksikön johtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Myös populaarikirjoituksista lähetetään tieto GTK:n käsikirjoitusrekisteriin täyttämällä verkossa oleva käsikirjoituslomake. Käsikirjoituksen hyväksymisprosessi tiivistettynä 1. GTK:n sarjassa julkaistava käsikirjoitus

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 6 (26) Kielentarkastus-, taitto- ja painokustannukset hankesuunnitelmaan -> ennakkotieto tietopalveluun -> Luoti-lomakkeen täyttö -> toimialapäällikkö -> yksikön johtaja* -> GTK:n tieteellinen toimittaja -> riippumaton ennakkotarkastus -> tieteellinen toimittaja->tutkimusjohtaja -> kielentarkastus -> tekninen toimitustyö -> taitto -> paino (jos painetaan). *Special Paperiin menevä käsikirjoitus luovutetaan ensin sarjan numerokohtaiselle toimittajalle, joka toimittaa sen edelleen GTK:n tieteelliselle toimittajalle. 2. GTK:n ulkopuolella julkaistava käsikirjoitus Luoti-lomakkeen täyttö -> toimialapäällikkö (-> GTK:n sisäinen ennakkotarkastus, jos toimialapäällikkö sitä vaatii) -> yksikön johtaja -> tutkimusjohtaja -> käsikirjoitus asianomaisen julkaisusarjan toimittajalle GTK:n ulkopuolelle. Tekijän on myös varmistettava, että kirjasto saa kappaleen kyseistä julkaisua. Kirjastoon ei tarvitse toimittaa GTK:n omia julkaisuja, Geologisen Seuran Bulletinia tai Geologi-lehteä eikä niitä lukuisia geoalan lehtiä, joita kirjasto hankkii tai muuten saa. Tietoa kirjastoon tulevista lehdistä löytyy Verkkokirjastosta. Tekijänoikeudet Tekijänoikeuslaissa määritellyn teoksen tekijällä on sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia. Luovuttaessaan käsikirjoituksen GTK:n painettavaksi työ- tai virkasuhteessa GTK:ssa oleva tekijä luovuttaa taloudelliset oikeudet GTK:lle eli käytännössä yksinoikeuden julkaisujen valmistamiseen ja julkaisun saattamiseen yleisön saataville. GTK:n ulkopuoliselle aineistolle (esim. muut kuin tekijän ottamat valokuvat, ilmavalokuvat, pohjakartat) tekijän on hankittava julkaisuluvat samoin kuin on pyydettävä lupa saada käyttää jo julkaistua aineistoa. Esimerkiksi nippuväitöskirjaa kootessaan tekijän on pyydettävä lupa kultakin kustantajalta erikseen. Luvat on pyydettävä erikseen painettua ja sähköistä versiota varten. Maanmittauslaitokselta on aina pyydettävä lupa heidän kartta-aineistonsa julkaisemiseen jokaista julkaisua ja yksittäistä kartta-aineistoa varten. Verkkoversiota varten tarvitaan myös oma lupansa, ja useimmat julkaisut tulevat painetun ohella verkkoversioina. Huom. GTK:n kopiontia ja tulosteita varten MML:stä saatua lupaa ja numeroa ei saa käyttää missään julkaisuissa. GTK:n tietopalvelut antavat GTK:ssa julkaistun aineiston uudelleen käytön edellyttämät julkaisuluvat. Moraalisia oikeuksia ovat isyysoikeus ja respektioikeus. Isyysoikeus edellyttää, että teosta käytettäessä, esim. viitattaessa muihin julkaisuihin, tekijän nimi ilmoitetaan hyvän tavan mukaisesti (ks. viittaaminen ja lähdeluettelon laadinta). Respektioikeuden mukaan "Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä." Tärppejä tekijänoikeudesta Teos - Tekijänoikeussuojan kohde on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojattuja teoksia ovat kaikki itsenäisen ja omaperäisen luomistyön tulokset riippumatta siitä, mikä niiden ilmenemismuoto tai tekotapa on. Teoksen käyttötarkoituksella tai taiteellisella laadulla ei myöskään ole merkitystä

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 7 (26) suojan saamisen kannalta. Teoskynnys/ teostaso - Saadakseen tekijänoikeussuojaa on teoksen ylitettävä teoskynnys. Se ylittyy, jos teos on itsenäisen ja omaperäisen luomistyön tulos. Tämä edellytys täyttyy yleensä silloin, jos kukaan muu ei todennäköisesti päätyisi samanlaiseen ilmaisun muotoon kuin mihin tekijä on päätynyt. Teoskynnys ei ylity, mikäli lopputulos on syntynyt täysin mekaanisen työn tuloksena eikä toisaalta silloin, jos se on tavanomainen eikä ilmennä tekijänsä yksilöllisyyttä. -merkki - -merkki eli ns. tekijänoikeussymboli kertoo yleensä, kenelle tekijänoikeus kuuluu ja kenen puoleen voi kääntyä halutessaan käyttöluvan. Tekijänoikeuslaki ei edellytä merkin käyttämistä eikä sen puuttumisella ole oikeudellista merkitystä. -merkki on kuitenkin osoitus siitä, että tekijä haluaa pitää kiinni oikeudestaan, joten sen käyttäminen erilaisissa julkaisuissa on suositeltavaa. Linkittäminen - Tehtäessä linkkejä toisten kotisivuille on hyvän tavan mukaista ilmoittaa linkistä tekijälle. Jos linkittämisen yhteydessä kopioidaan toisen kotisivu, on tähän saatava lupa. Sähköposti - Kun lähetät sähköpostia ystävillesi tai muuten yksityishenkilönä, voit liittää siihen myös kopion toisen tekemästä teoksesta. Teoksen kopioiminen sähköpostin osaksi tai sen liitetiedostoksi on yksityistä käyttöä vain silloin kun viestin saajana on ystävä tai perheenjäsen ja kun teoksen kopio lähetetään enintään muutamalle henkilölle. Kaikki tätä laajempi teoksen levittäminen sähköpostin välityksellä on luvanvaraista (esim. jakelu työpaikalla). Internetistä tai CD-romilta tulostettu aineisto Teoksen, esimerkiksi artikkelin tulostaminen internetistä edelleen jaettavaksi ja valokopioitavaksi edellyttää nimenomaista lupaa, ellei käyttö ole yksityistä. Ks. Lisää tärppeja esim. GTK:n esimerkkitapaukset: HUhttp://document.gtk.fi/docushare/dsweb/Get/Document /Tietoisku_GTK_esimerkit_ docU HUhttp://www.operight.fi/U

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 8 (26) Alla olevasta linkistä löytyy ohje luvan kysymiseen Elsevierin julkaiseman materiaalin uudelleen julkaisemiseen: KÄSIKIRJOITUKSEN KIELENTARKISTUS GTK:n julkaisusarjojen kielinä ovat pääasiassa suomi tai englanti, tarvittaessa myös ruotsi. Käsikirjoituksen tekijä huolehtii siitä, että kielentarkistus tai -käännös on tehty ennen kuin käsikirjoitus luovutetaan tietopalveluihin toimitettavaksi. Kokoomajulkaisujen, esimerkiksi Special Paper -sarjan julkaisujen kielen tarkistukseen tai kääntämiseen liittyvät toiminnot hoitaa ao. kokoomajulkaisun toimittaja keskitetysti. Kääntämisessä vieraalle kielelle suositeltavinta on yhteistyö tekijän ja mieluiten äidinkielenään ao. kieltä puhuvan kääntäjän kanssa. Kääntäjä vastaa tyylistä ja lauserakenteista ja tekijä tarkistaa ammattitermit. Myös suomenkieliset tekstit tarkistetaan, jotta voisimme varmistaa laadukkaan kielenkäytön tieteellisissä teksteissä. Tietoa kielentarkastajista ja -kääntäjistä saa GTK:n tietopalveluista, julkaisutuotannon yhteyshenkilöiltä. KÄSIKIRJOITUKSEN VIIMEISTELY JA TOIMITUS Julkaistavaksi hyväksytty, valmis käsikirjoitus toimitetaan tietopalveluihin tekniselle toimittajalle tiedostona. Tekninen toimittaja tekee käsikirjoitukseen tarvittavat tekniset korjaukset, muutokset ja lisäykset (esim. kirjallisuusviitteiden tarkistus, julkaisunumeron, ISBN-numeron ja asiasanojen lisäys). Tämän jälkeen hän lähettää työn taitettavaksi, ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Lisäksi toimittaja huolehtii julkaisun painattamisen hankinnasta (hankkeen lukuun) Hanselin puitesopimuksen puitteissa ja välittää työn painettavaksi valittuun painoon. Kun taitto on valmis, se annetaan tekijän tarkistettavaksi. Tekijä tekee korjaukset korjausmerkintöjä käyttäen sekä tarkistaa kuvien ja taulukoiden paikat. Tekijä palauttaa korjaamansa vedoksen tekniselle toimittajalle, joka myös tarkistaa vedoksen ja tekee tarvittavat muutokset taittoon. Korjattu vedos lähetetään taittajalle, joka palauttaa vedoksen viimeistä oikolukua varten. Tässä vaiheessa havaitut virheet korjaa taittaja laskutettavana palveluna, jonka vuoksi on toivottavaa paneutua huolella oikolukuun jo aiemmassa vaiheessa. Tietopalveluiden tekninen toimittaja tarkastaa julkaisun, hyväksyy sen painettavaksi ja välittää kirjapainoon. JULKAISUISTA TIEDOTTAMINEN Tekijä laatii julkaisun valmistumisvaiheessa pyynnöstä tiedotusvälineitä varten noin sivun mittaisen tiedotepohjan, jonka hän toimittaa tiedottajalle. Tiedottaja viimeistelee tiedotteen ja toimittaa sen

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 9 (26) jakeluun eri tiedotusvälineille tai hoitaa sen julkistamisen GTK:n viestintästrategian painopisteiden mukaisesti. Lisäksi GTK:n uusista julkaisuista tiedotetaan www-sivuilla ja intranetissä. GTK:n www-sivuilla on omissa sarjoissa ilmestyneiden kaikkien julkaisujen tiedot. Jakelun tehostamiseksi GTK on siirtynyt julkaisujen paperi- ja verkkoversioiden rinnakkaistuotantoon. GTK:n kaikkien julkaisujen ja karttojen tiedot löytyvät GTK:n verkkokaupasta ja Tuttituotetietokannasta. Lisäksi GTK:n julkaisuja koskevat tiedot lähetetään kansainväliseen GeoReftietokantaan. JAKELU JA MYYNTI Tekijä saa tekijänkappaleina julkaisun maksajan ilmoittaman määrän. Jos tekijöitä on useita, tekijänkappaleet jaetaan heidän kesken. GTK:n julkaisujen painosmäärästä osa menee kunkin julkaisusarjan käytännön mukaisesti koti- ja ulkomaisiin vaihtokohteisiin, joista GTK:n kirjasto saa vastavuoroisesti kirjallisuutta kokoelmiinsa. GTK:n julkaisut ovat henkilökunnan käytettävissä pääsääntöisesti työkappaleina. GTK:lla on julkaisujen myyntipiste Espoossa. Kuopion ja Rovaniemen kirjastoista voi hakea työkappaleita. GTK:n verkkokaupan lisäksi julkaisuja voi ostaa jälleenmyyjien kautta. Julkaisujen ja karttojen saatavuustiedot ja hinnat löytyvät GTK:n verkkokaupasta sekä TUTTI-tuotetietokannasta. KÄYTÄNNÖN OHJEET KÄSIKIRJOITUKSEN JA OHEISAINEISTON TYÖSTÄMISEKSI Käsikirjoituksen ja liiteaineistojen työstämisessä julkaisukuntoon kannattaa soveltaa hyviä käytäntöjä. Toimitustekniset normit Tutkimusjulkaisun rakenne Kirjallisuusviitteet Kirjallisuutta kirjoittamisesta Toimitustekniset normit Käsikirjoitustekstin luovutus Käsikirjoitusteksti jätetään julkaisujen toimittajalle MS Word-tiedostona. Tekstin lomassa ei saa olla kuvia eikä taulukoita. Tekstiä ei saa tavuttaa eikä sisentää. Oikean reunan tasaus tulee poistaa. Ylimääräisiä rivivaihtoja tulee välttää otsikoiden välissä. Tekstikappaleet kuitenkin erotetaan toisistaan rivinvaihdolla. Tekstissä ei saa olla muita muotoiluja kuin kursiivit ja lihavoinnit. Otsikkotasojen tulee olla selkeästi nähtävissä. Tekstille tulee tehdä suomen ja englannin kielentarkistus. Kuva- ja taulukkoaineiston luovutus

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 10 (26) Kuvien, karttojen ja kaavioiden tulee olla itsenäisenä ymmärrettäviä, selkeitä kokonaisuuksia. Kuvat ja taulukot numeroidaan ja sijoitetaan julkaisuun juoksevasti viittaamisjärjestyksessä. Tekijöiden kannattaa harkita ja keskustella toimittajien kanssa laajan aineiston sijoittamisesta julkaisun loppuun liitteeksi, esimerkiksi liitetaulukoksi tai takakannen sisätaskuun taitetuksi liitekartaksi tai CD-ROM:na tai DVD:na (huom. ne kasvattavat painokustannuksia). Kuvatekstit ja taulukkojen kuvatekstit sijoitetaan käsikirjoituksen tekstitiedostoon muun tekstin jälkeen. Muualta lainatun aineiston lähde ja julkaisulupa on esiinnyttävä kuvatekstissä. Myös kuva- ja taulukkoteksteille tulee tehdä kielentarkistus. Kuva-aineistot Kuva- aineisto (piirrokset, kartat, mustavalko- ja värikuvat) toimitetaan alkuperäisinä tiedostoina. Kuvat numeroidaan tiedostojen nimien yhteydessä niiden käyttöjärjestyksen mukaan. Kuvissa luettaviksi tarkoitettujen tekstien on oltava riittävän suuria ja erottua taustasta. Mustavalkokuvat toimitetaan kiiltävinä paperikopioina ja muut värikuvat kuin digikameralla otetut mieluiten dioina. Jos diakuvia halutaan rajata, rajausohje on annettava kuvan mukana. Kuvien tulee olla teräviä. Painettavissa tuotteissa valokuvien ja rasterimuotoisten piirrosten resoluution tulee olla vähintään 300 pikseliä tuumaa kohden (120 pikseliä/cm) lopullisessa kuvan koossa. Mikäli kyseessä on rasterimuotoinen mustavalkoinen viivapiirros on resoluution oltava vieläkin suurempi. Kuvat voivat olla tiff-, jpg-, eps- tai pdf-muodossa. Valokuvat voivat olla tiff-, jpg- tai eps-muodossa. Painokokoon skaalatusta piirroksesta on syytä tarkistaa ohuimpien viivojen erottovuus kuten myös mahdollisen tekstin koko ja erottuvuus. Tiff-kuvia voidaan LZVpakata tiedostokoon pienentämiseksi. Mikäli julkaisu ilmestyy vain sähköisenä pdf-versiona, voivat rasterimuotoisten kuvien resoluutiot olla edellämainittua pienempiä. GTK:ssa skannattuihin tai digikameralla otettuihin kuviin suositellaan tallennettavaksi sisällönkuvailutiedot GTK:n kuvapalvelusta saatavan ohjeen mukaan. Tietojen tallennukseen käytetyn ohjelman asennus- ja käyttöohje: Vektorimuotoiset piirrokset ja kaaviot (Illustrator-, Freehand- tai CorelDraw-tiedostot) skaalautuvat tarkkoina. Julkaisumittakaavassa olevasta piirroksesta on syytä tarkistaa kuvassa mahdollisesti olevan tekstin koko ja ohuitten viivojen erottuvuus. Hiusviivaa ei kannata lainkaan käyttää, sillä 0,5 pisteen paksuinen viiva on resoluutioltaan julkaisutoiminnassa minimi, joka saadaan koevedoksissa kunnolla tulostettua. Pienempää arvoa voi käyttää 0,15 mm:iin asti ohjelmasta riippuen, mutta tulos saadaan varmuudella näkyviin vasta kirjapainosta lähetetyissä koevedoksissa. Suositeltava tiedostomuoto on pdf. Tekijän on ilmoitettava julkaisutoimittajalle käyttämänsä grafiikkaohjelma ja sen versio. Näissä ohjelmissa tehtävälle grafiikalle käytetään eurooppalaisia CMYK-painovärimäärityksiä. Jos kuva on jossakin muussa kuin edellä mainitussa tiedostomuodossa, GTK:n kuvapalvelu ja julkaisun toimittaja selvittävät, voiko sitä käyttää. Muissakin kuviin liittyvissä asioissa kirjoittajia neuvoo kuvapalvelun henkilökunta ja julkaisutoimitus. Kuviin merkitään tarvittaessa mittakaava. GTK:n julkaisuissa oleviin valokuviin ja piirroksiin merkitään kuvatekstiin tekijä muotoa Kuva: Etunimi Sukunimi, Yritys". Jos ei ole tekijää tiedossa, merkitään Kuva: GTK (kun kuva löytyy GTK:n kuva-arkistosta). Jos tekijä on tuntematon, merkitään Kuva: tekijä tuntematon. Jos kaikkiin valokuviin ja piirroksiin ei merkitä tekijää, laitetaan julkaisun alkulehdille lause Ne kuvat,

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 11 (26) joissa ei mainita tekijää, ovat artikkelin/julkaisun kirjoittajien tekemiä. Tai englanniksi englanninkieliseen julkaisuun: Unless otherwise indicated, the figures have been prepared by the authors of the article/publication. Graafeihin yms. kuviin tulee merkitä tekijä, jos se on eri kuin julkaisun kirjoittaja on. Taulukot ja kaavat Taulukot ja kaavat tulee jättää toimitettavaksi Word- tai Excel-tiedostoina. Toiveet taulukkosarakkeiden kohdistustyypeistä (vasen, oikea, keskitetty tai desimaalikohdistus) esitetään erikseen. Taulukoiden pitää mahtua yhdelle tai kahdelle palstalle. Jos taulukko ei mahdu sivulle pystysuoraan tai poikittain, siitä tehdään liite. Pitkät taulukot ryhmitetään luettavuuden helpottamiseksi esim. tyhjällä rivillä, viivalla tai värillä. Väreinä on syytä käyttää jotain GTK:n tunnusväriä. Tunnusvärit löytyvät viestinnän ohjeistosta: /GTK_%20ohjeisto_ pdf (sivu 9). Taulukot tehdään tyylillä Helvetica, pistekoolla 9. Englanninkielisessä julkaisussa taulukoiden desimaalierottimena käytetään pistettä, ei pilkkua. Taittomallin luovutus Kuva, taulukko- ja kaava-aineiston sijoittaminen julkaisuun vaatii myös kirjoittajan panosta, jotta tekstin looginen rakenne säilyy ehjänä. Taittomalli toimitetaan Word-tiedostona. Taittomalliin merkitään käsikirjoitustekstin lomaan kuvien ja taulukoiden paikat esimerkiksi punaisella värillä. Myös kuvien pienennyssuhde tai lopullinen koko merkitään taittomalliin. Julkaisujen ulkoasu GTK:n julkaisujen asemoinnissa noudatetaan oheisen taulukon ohjearvoja. Julkaisuista tehtävissä rinnakkaisissa verkkoversioissa säilytetään toistaiseksi sama ulkoasu pdf-tiedoston muodossa.

12 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 12 (26) Taulukko 1. Julkaisusarjojen tekniset ohjearvot. Bulletin Leipätekstin pistekoko / riviväli 11,5 p / 13,8 p Kuva-/Taulukkotekstin pistekoko / riviväli Tutkimusraportti Special Paper 11,5 p / 13,8 p 11,5 p / 13,8 p Opas vaihtelee 9,5 p / 10,8 p 9,5 p / 10,8 p 9,5 p / 10,8 p 9,5 p / vaihtelee Abstraktin pistekoko 9,5 p 9,5 p 9,5 p 9,5 p Palstan leveys 7,1 cm 8,1 cm 8,1 cm vaihtelee Palstan korkeus 20 cm 25 cm 25 cm vaihtelee Palstan väli 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm vaihtelee Palstoja / 2 Tekstisivun leveys 14,7 cm 16,7 cm 16,7 cm. Otsikkotasoja max. 5 max. 5 max. 5 max. 4 Tekstisivun leveys 14,7 cm 16,7 cm 16,7 cm. Kannen väri / kuva Esipainettu Esipainettu / laaditaan Esipainettu / laaditaan Esipainettu / laaditaan Kirjasintyyppi Minion Pro Minion Pro Minion Pro Minion Pro Tiivistelmän kieli / enimmäispituus engl. / 300 sanaa engl./ suomi / 200 sanaa engl. / 300 sanaa engl. + suomi / 200 sanaa Julkaisun koko B5 A4 A4 B5/A4 tai muu (painettuna) Taulukoiden sisällä oleva teksti kirjasintyyypillä Helvetica Erityispiirteitä: Suositus 9 p Suositus 9 p Suositus 9 p Suositus 9 p Tutkimusraportti: Report of Investigation: Suomenkielisen tutkimusraportin kuva- ja taulukkotekstit kirjoitetaan myös englanninkielisenä samoin kuin yhteenveto. Special Paper: Koska kyseessä on kokoomajulkaisu, kullakin artikkelilla on oma tiivistelmä ja koko julkaisulla yksi yhteinen tiivistelmä. Opas: Oppaan ulkoasu ja koko vaihtelee. Suomenkielisessä oppaassa kuva- ja taulukkotekstit kirjoitetaan suomen- ja englanninkielisinä ja yhteenveto englannin kielellä.

13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 13 (26) TUTKIMUSJULKAISUN RAKENNE Tutkimusjulkaisun jäsentely Tutkimusjulkaisujen laadintaa, rakennetta ja sisältöä kuvaavia oppaita on lukuisia ja siksi seuraavassa esitetään vain lyhyesti GTK:n julkaisusarjoissa noudatettava käytäntö. Seuraavassa on julkaisun osien kuvaus tehty julkaisun rakenteen mukaisessa järjestyksessä: - kannet ja nimiölehti - tiivistelmä ja asiasanat - sisällysluettelo - merkit ja lyhenteet - alkusanat - ydinjulkaisu - kiitokset - kirjallisuusviitteet - liitteet Kannet ja nimiölehti GTK:n julkaisusarjojen kansissa noudatetaan soveltuvin osin GTK:n kulloinkin vahvistettua ilmettä. Kansien tulee olla painolaatuisia ja vastata asemoinniltaan julkaisusarjojen muita julkaisuja. Kannet ovat perusratkaisultaan vakiomuotoisia, mutta kannessa voidaan käyttää vaihtuvia kuvia. Koska Opas-sarja on myös kooltaan vaihtelevainen, voidaan sen ulkoasu valita melko vapaasti. GTK:n sarjoissa ilmestyvien julkaisujen ulkoasun hyväksyvät yhdessä kuvatoimitus ja tietopalvelut. Etukansi sisältää sarjajulkaisun nimen ja järjestysnumeron, tekijän(t), julkaisun nimen ja tarvittaessa sen vieraskielisen yhteenvedon nimen, julkaisijan sekä julkaisupaikan ja -ajan. Takakannessa ilmenevät yleensä julkaisujen myyntiä koskevat tiedot sekä ISBN (International Standard Book Number)- ja ISSN (International Standard Series Number) -numerot. Verkkoversiolla on oltava oma ISBN-numero, kuten Kansalliskirjasto suosittelee, ks. Karttojen selitysten takakannessa esitetään Suomen karttalehtijako ja ISBN-numero ja 3- kannessa asianomaisessa sarjassa ilmestyneet kartat ja karttalehtiselitykset. Kaikissa julkaisusarjojen selkä- tai reunanimikkeissä näkyvät julkaisusarjan nimi tai julkaisun otsikko sekä tekijän tai toimittajan nimi. Nimiölehdellä ovat julkaisun bibliografiset tiedot: - sarjajulkaisun nimi ja numero - tekijä (t) - julkaisun nimi (= nimeke) sekä tiedot mahdollisesta vieraskielisestä yhteenvedosta - painos (2. painoksesta lähtien) - kustantaja ja kustannuspaikka ja - julkaisuvuosi. GTK:n eri julkaisusarjoissa yllämainitut tiedot esitetään hieman toisistaan poikkeavassa järjestyksessä ao. julkaisusarjan tyylin mukaan. Kansi- ja nimiölehdellä tekijöinä olevien henkilöiden nimet kirjoitetaan muotoon: Etunimi

14 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 14 (26) Sukunimi. Kokoomajulkaisuissa toimittaja ilmoitetaan nimiösivulla. Muilla kuin latinalaisilla kirjaimilla kirjoitetut nimet translitteroidaan SFS- tai ISO-standardien mukaisesti (esim. SFS ). Julkaisun nimi kuvaa lyhyesti kyseisen julkaisun olennaisen sisällön. Julkaisun nimi on tärkeä esimerkiksi haettaessa tietoa tietokannoista tai verkosta. Kokoomajulkaisulla tulee olla yksi yhteinen nimi. Alaotsikko tai muu tieto erotetaan painoteknisesti julkaisun nimestä samoin kuin vieraskielisen yhteenvedon nimi, jonka tulee myös näkyä nimiölehdellä. Lisäksi voidaan mainita tieto väitöskirjasta tai muu lisätieto. Sarjajulkaisun numero merkitään arabialaisin numeroin. Muu kuin ensimmäinen painos on aina ilmoitettava, samoin kuin toimittaja, joka on vastuussa kyseessä olevasta uusintapainoksesta. Tiivistelmäsivu Suomalainen standardi määrittelee tiivistelmän seuraavasti (SFS , s. 1): "Tiivistelmä (abstract) on suppea, itsenäinen esitys dokumentin sisällöstä. Tiivistelmään ei liity sen laatijan kannanottoja eikä arviointeja". Tiivistelmän tarkoituksena on toisaalta auttaa lukijaa arvioimaan julkaisun käyttöä ja antaa riittävästi tietoa lukijalle, jolle aihepiiri on vieras. Tiivistelmä tehostaa myös tieteellistä ja teknistä tiedonvälitystä ja informaatiopalvelua. Kaikissa GTK:n julkaisuissa tulee olla englanninkielinen tiivistelmä. Tutkimusraportissa, karttalehtiselityksissä ja oppaissa tulee lisäksi olla selkokielinen suomenkielinen tiivistelmä. Kokoomateoksessa, jossa on useampia kirjoittajia, on jokaisella erillisellä artikkelilla oma tiivistelmänsä. Lisäksi kokoomateoksessa on oltava myös yksi yhteinen tiivistelmä. Tiivistelmä on lyhyt ja selkeä kuvaus julkaisun sisällöstä, ja sen tulee sisältää kaikki julkaisun sisältämät johtopäätökset ja uudet tiedot. Tiivistelmän pituudeksi suositellaan 200 (suomenkielinen) tai 300 (englanninkielinen) sanaa. Se kirjoitetaan lyhyin, kokonaisin lausein. Lyhyet tiivistelmät kirjoitetaan yhdeksi kappaleeksi, pitkissä tiivistelmissä voi käyttää kappalejakoa. Jos on pakko käyttää vakiintumattomia lyhenteitä, symboleja tai termejä, ne on selitettävä. Tiivistelmä sijoitetaan yleensä välittömästi nimiölehden taakse, omaksi sivukseen. Kokoomajulkaisuissa eri artikkelien tiivistelmät (+ asiasanat) sijoitetaan otsikko- ja tekijätietojen jälkeen ennen tekstiä. Tiivistelmän jälkeen tulee ilmetä tekijätietojen (postiosoite ja sähköposti-osoite) ohella myös asiasanat. Tekijä valitsee julkaisun sisältöä kuvaavat asiasanat tietopalvelujen asiantuntijan kanssa. Englanninkieliset asiasanat perustuvat American Geological Instituten GeoRef Thesaurus-sanastoon ja vastaavat suomenkieliset asiasanat löytyvät GTK:n GEOSANASTOtietokannasta. GEOSANASTO on kansallinen standardi geologian alan kirjallisuuden asiasanoituksessa. ISBN- ja ISSN-numerot merkitään tavallisesti heti tiivistelmän perään. GTK:n julkaisusarjojen käytäntönä on esittää ne myös takakannen myyntitietojen yhteydessä. Tiivistelmäsivulla voidaan esittää myös muita tietoja, kuten Copyright-tiedot ja painopaikka. Karttalehtiselityksissä käytetään vain ISBN-numeroa. Sisällysluettelo Jokaisessa GTK:n julkaisussa tulee olla sisällysluettelo. Se sijoitetaan yleensä tiivistelmän jälkeiselle varsinaisen tekstin 1. sivulle. Sisällysluettelo on syytä tehdä viimeisenä, jolloin siinä olevat lukujen otsikot ovat samassa muodossa kuin tekstiosassa. Sisällysluettelossa tulee olla

15 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 15 (26) maininta myös liitesivuista ja niiden otsikoista. Liitesivuilla ei ole julkaisun jatkuvaa sivunumerointia. Merkit ja lyhenteet Jos tekstissä esiintyy erikoismerkkejä, symboleja, yksiköitä, lyhenteitä tai termejä, ne tulee selittää erillisessä symboliluettelossa, joka sijoitetaan sisällysluettelon jälkeen. Tarpeen mukaan ne voidaan selittää vielä kertaalleen kyseisessä tekstikohdassa, mutta niiden käytössä tulisi mahdollisuuksien mukaan seurata ao. kansallisten tai kansainvälisten standardien käytäntöä. Tekijöiden tulee taittovedoksia tarkastaessaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että erikoismerkit ovat säilyneet halutunlaisina. Tekstiä siirrettäessä tekstinkäsitellystä taittoohjelmaan julkaisutiedostoksi ja edelleen kirjapainotulosteeksi on olemassa vaara, että merkit muuttuvat. Alkusanat Alkusanojen paikka julkaisussa on heti sisällysluettelon jälkeen. Alkusanoja voi pitää tutkimuksen yleiskatsauksena, jossa voi esitellä esimerkiksi tutkimuksen taustaa, korostaa sen tiettyjä näkökohtia tai esittää sen yhteys muihin vastaaviin tutkimuksiin. Alkusanat eivät ole julkaisussa välttämättömät, vaan edellä mainitut tiedot voidaan esittää myös johdannossa. Alkusanoihin voi myös liittää päiväyksen. GTK:n julkaisusarjoissa alkusanoja käytetään yleensä kokoomajulkaisuissa, jotka koostuvat eri kirjoittajien artikkeleista. Tällöin alkusanojen kirjoittaja on yleensä kokoomajulkaisun toimittaja. Kokoomajulkaisun alkusanoissa voidaan esitellä lyhyesti julkaisun tekijät tutkimusaiheineen. Julkaisun varsinainen sisältö Julkaisun varsinainen sisältö alkaa tavallisesti johdanto-osasta, jossa selvitetään tutkimuksen aihepiiri ja tarkoitus. Sitten kuvaillaan käytetty aineisto ja menetelmät, tutustutetaan lukija tutkimuksen kohteeseen, esitetään tutkimustulokset eri näkökulmista tutkimustulosten tarkasteluosassa ja lopuksi esitetään johtopäätökset. Tutkimusalueesta on oltava selkeä kartta, jonka karttalehden numero ja tutkimusalueen koordinaatit mainitaan mahdollisuuksien mukaan. Samassa yhteydessä olisi syytä nimetä myös kunta tai kunnat, joihin tutkimusalue sijoittuu. Nämä tiedot helpottavat ao. julkaisun sisällön kuvailuun tarvittavien tietojen syöttämistä eri tietokantoihin. Kaikki tekstin ymmärtämisen kannalta välttämättömät kuvat ja taulukot tulisi sisällyttää numeroituina tekstin yhteyteen mieluiten heti tekstiviitteen jälkeen, mahdollisesti jo samalle sivulle tai aukeamalle. Kaikkiin kuviin ja taulukoihin pitää viitata. Jos lainataan kuvia, on siihen saatava lupa tekijänoikeuksien haltijalta. Kiitokset Kiitokset-osan (acknowledgements) käyttö on vakiintunut GTK:n julkaisusarjoissa. Loppusanoissa tekijä kiittää tutkimuksen rahoittajia ja tutkimukseen osallistuneita tahoja. Jos julkaisussa ei ole Kiitokset-osaa, samat asiat voidaan esittää alkusanojen yhteydessä. Tämä on yleinen käytäntö esimerkiksi opinnäytteissä. Kirjallisuusviitteet

16 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 16 (26) GTK:n sarjoihin tarkoitetuissa käsikirjoituksissa viiteluettelo täytyy olla tehtynä RefWorksillä. Refworksissä valitaan tyyliksi 'Geologian tutkimuskeskus' suomenkielisiin ja 'Geological Survey of Finland' englanninkielisiin julkaisuihin. Refworksin luoma kirjallisuusluettelo täytyy tarkastaa koska siihen voi tulla mm. viitteiden erilaisesta indeksoinnista aiheutuvia virheitä. Yleistä Kirjallisuusviitteiden tarkoituksena on tunnistaa tai paikantaa julkaisu sekä sen tekijät. Kirjallisuusviitteiden laadinnasta on olemassa sekä kansallisia (SFS ) että kansainvälisiä standardeja, mutta käytännössä kirjallisuusviitteet laaditaan kunkin julkaisusarjan edellyttämällä tavalla. Eri organisaatiot voivat suosia julkaisuissaan toisistaan poikkeavia käytäntöjä. Julkaistuista lähteistä tavallisimpia ovat kirjat, sarjajulkaisut, kokoomateosten ja lehtien artikkelit, konferenssiesitelmät ja verkkojulkaisut. Toisinaan tarvitaan viittauksia myös erityisaineistoon kuten opinnäytteisiin, patentteihin, karttoihin, tilastoihin, standardeihin, hallinnollisiin asiakirjoihin, mikrokortteihin, tietokoneohjelmiin ja tietokantoihin. Kaikki edellä mainitut voivat olla saatavissa myös elektronisessa muodossa. Verkkojulkaisusta tulee tulostaa ja toimittaa arkistokelpoinen kopio GTK:n arkistoon siltä varalta, että julkaisu poistetaan verkosta. Tekeillä olevaan aineistoon lisätään maininta suluissa (tekeillä) tai (in prep) julkaisukielen mukaan, painossa olevaan aineistoon lisätään maininta painossa tai in press ja julkaisemattomaan käsikirjoitukseen tai opinnäytteeseen maininta julkaisematon tai unpublished. Tutkimus ei saisi liikaa tukeutua julkaisemattomaan aineistoon, mutta jos näin menetellään, lähdeviite lisätään kirjallisuusviiteluetteloon. Tekstiviittaukset Tekstiviite sisältää mahdollisimman lyhyesti tiedot, joiden avulla se voidaan yhdistää lähdeluettelon tiettyyn julkaisuun. GTK:n julkaisusarjoissa käytetään nimi-vuosijärjestelmää, jossa viite koostuu tekijästä, julkaisuvuodesta ja tarvittaessa sivunumeroista. Nimen ja vuosiluvun välissä ei käytetä pilkkua. Jos tekijöitä on kaksi, viitteeseen merkitään molemmat. Jos tekijöitä on useampia, merkitään ainakin ensimmäinen ja seuraavat tekijät voidaan korvata merkinnällä "et al." (et alii). Lähdeluetteloon merkitään tällöin kaikki tekijät. Esimerkkejä: Suomen kallioperä koostuu... (Tynni 1980, s. 26),... (Korsman & Koistinen 1998),... (Vaasjoki et al. 1988), (Lindmark 1988, 1989, 1990, 1991), Korsman ja Koistinen (1998) Jos tehdään useita viittauksia saman tekijän samana vuonna ilmestyneisiin erinimisiin julkaisuihin, viitteet erotetaan toisistaan pienaakkosilla julkaisuvuoden perässä. Esim.... (Naldrett 1980a),... (Naldrett 1980b), (Naldrett 1980a,b) Tekstissä voi olla samanaikaisesti viittauksia useisiin lähteisiin, jotka esitetään yleensä vuosijärjestyksessä. Esim.... (Kouvo & Tilton 1966, Vaasjoki et al. 1988)

17 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 17 (26) Jos lähdettä lainataan vain yhdessä virkkeessä, virkettä lopettava piste tulee sulkeiden perään. Jos lähdeteoksen tietoja on hyödynnetty kappaleen useammassa virkkeessä, viimeinen virke lopetetaan pisteeseen ja viite tulee itsenäiseksi, sulkeissa olevaksi tiedoksi. Henkilökohtaiset tiedonannot (keskustelut, luennot, kirjeet) mainitaan tekstissä, vaikka niitä ei merkitä kirjallisuusluetteloon. Haastattelut ovat harvinaisia tietolähteitä tilanteissa, jolloin muutoin tietoa ei ole saatavissa. Jos niitä käytetään, ne merkitään kirjallisuusluetteloon viimeisiksi, ks. kohta 4.10.P. Esim.... (M. Vaasjoki, henkilökohtainen tiedonanto pv. kk. v)... (M. Vaasjoki, personal communication, October 1996) Kuvan tai taulukon lähde merkitään kuva- tai taulukkotekstiin. Lähdeluettelo Kirjallisuusviitteiden laatimista käsittelevän kansallisen standardin SFS 5342 (1992) mukaan kirjallisuusviitteiden tarkoituksena on tunnistaa tai paikantaa viitattu julkaisu. Viitattu lähdekirjallisuus luetellaan kirjoituksen lopussa mahdollisimman täydellisinä viitteinä. Varsinaisten lähteiden jälkeen voidaan luetella erikseen muuta kirjallisuutta, jota kirjoittaja pitää lukijalle tärkeänä, mutta johon hän ei ole suoranaisesti viitannut. Lähdeviitteen tiedot otetaan ensisijaisesti julkaisun nimiö- tai kuvailulehdeltä. Tiedot otetaan viitteeseen julkaisussa esitetyssä muodossaan. FINGEO- ja RAPGEO-tietokannoista tulostuvat viitteet ovat joko sellaisenaan tai vähäisin muutoksin käytettävissä GTK:n sarjojen lähdeluetteloissa. Muilla kuin latinalaisilla kirjaimilla merkityt tiedot translitteroidaan. Standardi SFS 4900 (1998) suosittelee kansallista translitterointia käytettäväksi suomenkielisissä julkaisuissa ja kansainvälistä translitterointia käytettäväksi kansainväliseen levitykseen tarkoitetuissa julkaisuissa. Kummatkin on kuvattu yllä mainitussa standardissa, joka käsittelee translitterointia kyrillisiä kirjaimia käyttävistä kielistä (venäjä, bulgaria, makedonia, serbia, ukraina, valkovenäjä, mongolia ym.) suomenkieliseen asuun. Kansainvälinen standardisoimisliitto ISO on julkaissut lisäksi ohjeet arabian, heprean ja kreikan kielen translitterointiin (ks. ISO 233, ISO 259 ja ISO 843). Kirjallisuusluettelossa lähdeteokset luetellaan aakkosjärjestyksessä tekijöiden sukunimen, yhteisön nimen tai julkaisun nimen mukaan. Aakkostus tehdään julkaisukielen mukaan, esimerkiksi englanninkielisessä kirjallisuusluettelossa ns. skandit, å, ä sekä ø ja ö, aakkostetaan a:na ja o:na. Saksankielinen ü aakkostetaan u:na. Jos nimi sisältää etuliitteitä (von, af jne.), jotka kirjoitetaan nimen kanssa yhteen, ne luetaan hakuelementtinä olevaan nimeen kuuluvaksi ja aakkostus suoritetaan sen mukaan. Tekijöiden, toimittajien jne. etunimet kirjoitetaan yleensä alkukirjaimin, jos se ei haittaa tunnistamista. Alkukirjaimet ovat pisteellisiä ja ne erotetaan sanavälein toisistaan ja sukunimestä, joka kirjoitetaan ennen etunimeä. Jos julkaisulla on kaksi tekijää, ne erotetaan toisistaan &- merkillä. Jos julkaisulla on kolme tai useampia tekijöitä, tekijät erotetaan toisistaan pilkulla ja kaksi viimeistä tekijää &-merkillä. Kokoomateoksen toimittaja esitetään tekijäksi, ja perään merkitään lyhenne toim. tai ed. julkaisukielen mukaan. Julkaisun nimi kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja sen jälkeen yleensä kielen normien mukaan nimen sanat pienin tai isoin kirjaimin, paitsi erisnimet, jotka kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella. Isoja alkukirjaimia käytetään alkuperäisen julkaisun mukaisesti, tavallisesti esimerkiksi

18 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 18 (26) konferenssijulkaisujen, julkaisusarjan ja kokoomateosten sekä kustantajien nimissä. Julkaisusarjojen ja lehtien nimet kirjoitetaan kokonaisuudessaan kaikissa GTK:n julkaisusarjojen lähdeviiteluetteloissa. Liitesivujen määrä mainitaan viitteiden lopussa heti sivumäärän jälkeen mikäli niitä on runsaasti ja ne ovat olennainen osa julkaisua. Liitekartat mainitaan aina. Kirjallisuusviitteiden sisältö ja muoto GTK:n julkaisusarjoissa julkaistaan lähinnä englannin- ja suomenkielellä. Lähdeluettelossa käytetään esitettävistä lisätiedoista julkaisun kieltä seuraavasti: Esitettävä tieto Suomeksi Englanniksi Sivut s. p. Liitteet liite app. Kartta kartta map Liitekartta liitekartta app. map Toimittaja(t) (toim.) (ed.), (eds) Isäntäjulkaisu Julkaisussa: In: Kirjallisuusviitteiden sisältöä ja muotoa tarkastellaan seuraavassa julkaisutyypeittäin. Esimerkkiviitteet ovat lähinnä englanninkielisissä julkaisuissa käytettäviä. A. Viite erillisteokseen (esim. kirjaan) B. Viite erillisteoksen lukuun C. Viite sarjajulkaisuun D. Viite sarjajulkaisun artikkeliin E. Viite lehtiartikkeliin (esim. tieteelliset lehdet) F. Viite konferenssijulkaisuun G. Viite (konferenssi)julkaisun artikkeliin H. Viite artikkelijulkaisun alalukuun I. Viite karttasarjan karttaan J. Viite karttalehtiselitykseen K. Viite erilliskarttaan L. Viite kartastoon M. Viite opinnäytteeseen N. Viite arkistoraporttiin O. Viite tiivistelmään P. Viite verkkojulkaisuun Q. Viite muuhun www-lähteeseen (sisältyykö yllä olevaan?) R. Suositus DigiKP-tietokantaan viittaamisesta S. Viite haastatteluun T. Viite lakiin, asetukseen, päätökseen tai ohjeeseen A. Viite erillisteokseen (esim. kirjaan) Papunen, H., Haapala, I. & Rouhunkoski, P. (eds) Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Helsinki: Suomen Geologinen Seura r.y. 317 p. B. Viite erillisteoksen lukuun

19 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 19 (26) Hyvärinen, L. & Eskola, L Malminetsintä. In: Papunen, H., Haapala, I. & Rouhunkoski, P. (eds) Suomen malmigeologia: metalliset malmiesiintymät. Helsinki: Suomen Geologinen Seura r.y., C. Viite sarjajulkaisuun Vorma, A Alkali feldspars of the Wiborg rapakivi massif in southeastern Finland. Bulletin de la Commission géologique de Finlande p. Korsman, K. (ed.) Tectono-metamorphic evolution of the Raahe Ladoga zone. Geological Survey of Finland, Bulletin p. Autio, S. (ed.) Geological Survey of Finland, Current Research Geological Survey of Finland, Special Paper p. Jos julkaisusarjalla on sekä suomen- että englanninkielinen nimi, käytetään ao. julkaisukielen mukaista nimeä: S: Mäkitie, H Puumalan kartta-alueen kallioperä. Summary: Pre-Quaternary rocks of the Puumala map sheet area. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti s., 3 liitettä. (Elektroninen julkaisu) E: Mäkitie, H Puumalan kartta-alueen kallioperä. Summary: Pre-Quaternary rocks of the Puumala map sheet area. Geological Survey of Finland, Report of Investigation p., 3 apps. (Electronic publication) D. Viite sarjajulkaisun artikkeliin Vaasjoki, M. & Sakko, M The evolution of the Raahe Ladoga zone in Finland: Isotopic constraints. In: Korsman, K. (ed.) Tectono-metamorphic evolution of the Raahe Ladoga zone. Geological Survey of Finland, Bulletin 343, Lindroos, P Geologian tutkimuskeskuksen rooli ympäristöntutkimuksessa. In: Salminen, R. & Lemmelä, R. (eds) GTK VYH ympäristötutkimusseminaari Geological Survey of Finland, Report of Investigation 119, Sipilä, P. & Salminen, R Environmental impact of three sulphide mine tailings in Finland. In: Autio, S. (ed.) Geological Survey of Finland, Current Research Geological Survey of Finland, Special Paper 20, E. Viite lehtiartikkeliin (esim. tieteelliset lehdet) Eerola, T. T. & Eerola, E. C Kullankaivuun aiheuttamat ongelmat Lapissa ja Amazoniassa. Summary: Problems occasioned by gold washing in Lapland and Amazonia. Geologi 47 (6), Karhu, J. & O'Brien, H Microfossil-like tourmaline microlites in Early Proterozoic nodular chert at Kiihtelysvaara, eastern Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland 64 (1), 113

20 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 20 (26) 118. Halkoaho, T., Liimatainen, J., Papunen, H. & Välimaa, J Exceptionally Cr-rich basalts in the komatiitic volcanic association of the Archaean Kuhmo greenstone belt, eastern Finland. Mineralogy and Petrology 70 (1 2), F. Viite konferenssijulkaisuun Konferenssin nimi voi olla eri kuin konferenssijulkaisun nimi: Arendt, F., Hinsenveld, M. & Brink, van den W. J. (eds) Contaminated Soil -93. Proceedings of the 3rd International KfK/TNO Conference on Contaminated Soil , Karlsruhe. Vol Dordrecht: Kluwer Academic Publishers p. G. Viite (konferenssi)julkaisun artikkeliin Carlson, L. & Kumpulainen, S Mineralogy of precipitates formed from mine effluents in Finland. In: Tailings and Mine Waste '00: proceedings of the Seventh International Conference on Tailings and Mine Waste '00, Fort Collins, Colorado, USA, January Rotterdam: A. A. Balkema, Ahonen, L., Kaija, J., Cera, E., Bruno, J., Rollin, C. & Grivé, M Palmottu Natural Analogue Study: redox data and inferred redox processes. In: Davies, C. (ed.) Euradwaste 1999: radioactive waste management strategies and issues: Fifth European Commission Conference on Radioactive Waste Management and Disposal and Decommissioning, Luxembourg, 15 to 18 November Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, H. Viite artikkelijulkaisun alalukuun Kontinen, A Talvivaara Ni-Zn-Cu. In: Eilu, P. (ed.) Mineral deposits and metallogeny of Fennoscandia. Geological Survey of Finland, Special Paper 53, I. Viite karttasarjan karttaan Suomenkielisissä julkaisuissa: Haavisto-Hyvärinen, M., Sten, C.-G. & Kaija, J Karisjärvi. Suomen geologinen kartta 1:20 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Härme, M Turku. Suomen geologinen yleiskartta 1: , kallioperäkartta, lehti B1. Geologinen tutkimuslaitos. Johansson, P., Mäkinen, K., Sutinen, R., Maunu, M., Väisänen, U. & Kähkönen, A Muonio. Suomen geologinen kartta 1:50 000, maaperäkartta, lehti Geologian tutkimuskeskus. Tyrväinen, A Ristiina. Suomen geologinen kartta 1: , kallioperäkartta, lehti 3141.

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Väitöskirjan julkaiseminen Acta Universitatis Ouluensis sarjassa

Väitöskirjan julkaiseminen Acta Universitatis Ouluensis sarjassa Väitöskirjan julkaiseminen Acta Universitatis Ouluensis sarjassa 3.9.2014 Olli Vuolteenaho Fysiologian laitos, Oulun yliopisto 2 Acta Universitatis Ouluensis -sarja Actaa toimittaa Oulun yliopiston julkaisutoimikunta

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset Reports, ISSN-L , ISSN

LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset Reports, ISSN-L , ISSN Julkaisulautakunta 1.8.2013 julkaisusarjojen ohje Julkaisusarja jakaantuu julkaisun sisällön mukaisesti kolmeen alasarjaan, joilla on oma ISSN-numeronsa ja ISSN-L-numeronsa. ISSN-L numero kertoo, että

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTTEEN PALAUTUSPROSESSI Ohjaaja toimittaa opintosihteerille tutkielman pohjatiedot. Ohjaaja lataa tutkielman Laturista

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA 1. Sopijapuolet Teoksen tekijä: Jäljempänä tekijä Arvo tai ammatti: Osoite: Julkaisija: Turun yliopisto (jäljempänä

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje. Sarja

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje. Sarja LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 25.9.2015 Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje Sarja Tutkimussarja on tarkoitettu yliopiston toimialaan kuuluvan tieteellisen työn julkistamiseen.

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö Julkaisutoiminnan ja henkilöstön yleisesittely Ideasta julkaisuksi eli miten julkaisu syntyy Mistä käsikirjoitukset tulevat, mitä julkaistaan Verkkojulkaiseminen

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS Esityksen pääkohdat Yliopistot kustantajina Helsingin yliopisto Väitöskirjan julkaisuprosessi Tampereen yliopistossa Verkkojulkaiseminen ja väitöskirjan myynti Yliopistot kustantajina Kustantamisen perinteinen

Lisätiedot

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa

Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Open access julkaiseminen Helsingin yliopistossa Marjut Salokannel Helsingin yliopisto 10.10.2008 Tutkimustulosten avoin saatavuus Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys tehostuu; Mahdollistaa jatkotutkimuksen;

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Kirjallisuusluettelon laatiminen

Kirjallisuusluettelon laatiminen Kirjallisuusluettelon laatiminen Käsikirjoitusten kirjallisuusluettelot laaditaan huolellisesti alla olevien ohjeiden mukaan. Yleisiä huomioita seuraavat ohjeet julkaisutyypeittäin. Otsikointi ja sijainti

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * HUOM!

Lisätiedot

Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa

Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa Rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopistossa käytännöt Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopisto Julkaisukeskus Kuvat Tampereen yliopiston LINNAsta Erja Kymäläinen, Marianne Partanen Rehtorin

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * Huom!

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Yliopisto suosittaa painetun julkaisun rinnalla julkaisua laitettavaksi myös LUTPubjulkaisuarkistoon.

Yliopisto suosittaa painetun julkaisun rinnalla julkaisua laitettavaksi myös LUTPubjulkaisuarkistoon. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Julkaisulautakunta 11.10.2012 Tutkimussarjaa koskeva ohje Sarja Tutkimussarja on nimeltään Acta Universitatis Lappeenrantaensis. Tutkimussarja on tarkoitettu yliopiston

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna

Lisätiedot

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Kesäkandidaattiseminaari 2016 Tekstipaja 27.6.2016 Aalto-yliopisto/TKK, Tiina Airaksinen Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

OHJEITA LAPIN YLIOPISTON SARJOIHIN KIRJOITTAVILLE. koskee vain yliopistopainossa painettavia julkaisuja ulkopuoliset painotalot antavat omat ohjeensa.

OHJEITA LAPIN YLIOPISTON SARJOIHIN KIRJOITTAVILLE. koskee vain yliopistopainossa painettavia julkaisuja ulkopuoliset painotalot antavat omat ohjeensa. OHJEITA LAPIN YLIOPISTON SARJOIHIN KIRJOITTAVILLE koskee vain yliopistopainossa painettavia julkaisuja ulkopuoliset painotalot antavat omat ohjeensa. ohjeistoa täydennetään ja muokataan mahdollisimman

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010

Rahoittajat ja tiedon julkisuus. Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Rahoittajat ja tiedon julkisuus Pirjo Hiidenmaa Suomen Akatemia 3.5.2010 Periaate Julkisella rahalla tehty tutkimus on julkista. Berliinin julkilausuma 2003. ESF + EUROHORCS: Tiekartta 2008 Julkisuus koskee

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Väitöskirjainfot ohjaajille ja tohtoriopiskelijoille Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa www.uef.fi/yhka/jatko-opinnaytteet 1 Väitöskirjan

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Käsikirjoituksesta kirjaksi

Käsikirjoituksesta kirjaksi Käsikirjoituksesta kirjaksi Tekijänoikeudet ja julkaisuluvat Kirjoittajan ja toimitetun teoksen toimittajan tulee varmistaa käsikirjoituksessa olevien lainauksien, kuvien, käännösten jne. tekijänoikeudet,

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen

Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Julkaisuarkistot ja rinnakkaisjulkaiseminen Tampereen yliopiston rinnakkaistallennus ja kustantajan näkökulma Outi Sisättö kustannuspäällikkö Puheenvuoron pääkohdat Helsingin ja Tampereen yliopiston rinnakkaisjulkaisemispäätöksen

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki Graafinen ohje 1(8) GRAAFINEN OHJE Graafinen ohje 2(8) Miksi graafiset ohjeet? Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn viestintään.

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Väitöskirjan kansien suunnittelu

Väitöskirjan kansien suunnittelu Väitöskirjan kansien suunnittelu Ohje koskee Lapin Yliopistopainossa painettavia julkaisuja. Väittelijä toimittaa tarvittavat tiedot tekijälle sähköisenä: - julkaisun nimi - acta sarjan numero sekä ISBN

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.

Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006. Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli Teemu Kerola Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Ryhmä 4, kevät 2010 http://www.cs.helsinki.fi/u/arytkone/tiki/sisalto.html Referaatti Aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen 1 Referaatti

Lisätiedot

TSV:n palvelut verkkojulkaisemisessa. Sari Lehtinen Julkaisu- ja verkkopalvelut

TSV:n palvelut verkkojulkaisemisessa. Sari Lehtinen Julkaisu- ja verkkopalvelut TSV:n palvelut verkkojulkaisemisessa Sari Lehtinen Julkaisu- ja verkkopalvelut TSV jäsenseurojen julkaisut Seurat julkaisevat 218 julkaisusarjaa ja 120 lehteä. 55 on luettavissa avoimesti verkossa (osa

Lisätiedot

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero)

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 477013P Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) Nimi (Opiskelijanumero) Johdanto Tähän dokumenttiin kootaan Prosessi-

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan.

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan. Sisällys Yleistä 2 Tekstin kirjoittaminen suoraan mallipohjaan 3 Tekstin kopioiminen ja sijoittaminen mallipohjaan 3 Acta-mallipohjien tyylit ja käyttö 4 Kuviot, kuvat ja taulukot 5 Lähdeluettelon laatiminen

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi.

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi. Sisällys Acta-väitöskirjojen asetukset 2 Acta-väitöskirjojen tyylimäärittelyt 7 Acta-mallipohjan tyylien lataaminen 8 Kuviot, kuvat ja taulukot 9 Lähdeluettelon laatiminen 9 Väitöskirjan muuttaminen pdf:ksi

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Julkaisutietojen tallentaminen Oulun yliopisto tutkii - tietokantaan

Oulun yliopisto. Julkaisutietojen tallentaminen Oulun yliopisto tutkii - tietokantaan Oulun yliopisto Julkaisutietojen tallentaminen Oulun yliopisto tutkii - tietokantaan 11.04.2014 Ketkä tallentavat julkaisunsa? Oulun yliopisto tutkii -tietokantaan tallennetaan tiedot kaikista Oulun yliopiston

Lisätiedot

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi Julkistustilaisuus Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Kirjastojen

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista

Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista Tiedekustantajien vertaisarviointikäytännöt ja näkemyksiä Julkaisufoorumista Anna Ruth, Janne Pölönen (TSV) Kokemuksia tieteellisestä kirjoittamisesta ja julkaisemisesta -seminaari 5.6.2015 Vastaajien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:5 Asia Hakija Tekijänoikeus kalatutkimusraporttiin H Annettu 24.3.2015 Tiivistelmä Kalatutkimusraportti oli kokonaisuutena tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos.

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

Kaikki alkaa TUTKAsta. Artikkelin matka avoimeksi. Marja-Leena Harjuniemi

Kaikki alkaa TUTKAsta. Artikkelin matka avoimeksi. Marja-Leena Harjuniemi Kaikki alkaa TUTKAsta Ja päätyy JYXiin Artikkelin matka avoimeksi Marja-Leena Harjuniemi 14.4.2011 Työnkulku Inbox TUTKA JYX Kustantajaluvan tarkistaminen (S/R) Kustantajan edellyttämien tietojen lisääminen

Lisätiedot

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely

Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely 1 Väitöskirjan kirjoittaminen ja viimeistely Pekka Kohti tohtorin tutkintoa 19.4.2017 UniOGS 2 Ensimmäinen versio väitöskirjasta Käytä Acta -kirjoituspohjaa Aloita väitöskirjan / yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere

keskus Euro TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Yliopistonkatu 38 PL Tampere TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Euro keskus Yliopistonkatu 38 PL 617 33101 Tampere www.uta.fi/laitokset/kirjasto/eu EU-informaatikko puh. (03) 215 7867 fax (03) 215 7493 e-mail: kileto@uta.fi 1 Tampereen

Lisätiedot

KÄSIKIRJOITUKSEN LÄHETTÄMINEN JULKAISULLE

KÄSIKIRJOITUKSEN LÄHETTÄMINEN JULKAISULLE Tieteellisten seurain valtuuskunta ojs.tsv.fi ohje v. 2/2007 1 KÄSIKIRJOITUKSEN LÄHETTÄMINEN JULKAISULLE Jokainen julkaisu voi harkita oman tarpeensa mukaan, miten järjestelmää käyttää artikkelien saamiseksi

Lisätiedot

OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE

OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE OHJEET MONOGRAFIAN TEKIJÄLLE Tekijä toimittaa käsikirjoituksensa (2 kpl) paperiversiona seuran sihteerille osoitteeseen Suomen kirkkohistoriallinen seura PL 4 00014 Helsingin yliopisto Lisäksi tekijä lähettää

Lisätiedot

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

Miten selviytyä graafikon kanssa? Lyhyt oppimäärä esitteen tekovaiheista.

Miten selviytyä graafikon kanssa? Lyhyt oppimäärä esitteen tekovaiheista. Miten selviytyä graafikon kanssa? Lyhyt oppimäärä esitteen tekovaiheista. graafisen suunnittelun toimisto PIGME TARJOUSPYYNTÖ GRAAFIKOLLE kohderyhmä materiaalit (tekstit + kuvat) tulostus- vai painotyö

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki

Etikettien suunnittelu. Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Etikettien suunnittelu Kuka ja millä välineillä? Tiina Myllymäki Myyvä etiketti syntyy tilaajan ja suunnittelijan yhteistyönä Toimeksiannon sisällön määrittelyä varten käydään keskustelu työn taustasta

Lisätiedot

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta

Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Julkaisufoorumi ja sen vaihtoehdot suomenkielisen julkaisutoiminnan näkökulmasta Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Ajankohtaista julkaisemisessa 23.3.2017 ESITYS 1. Julkaisufoorumi ja tasoluokat 2. Suomenkieliset

Lisätiedot

Tieto matkaa maailmalle

Tieto matkaa maailmalle Tieto matkaa maailmalle Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet Helsinki 31.1.2017 Ulla Ikäheimo & Tarja Mäkinen Sisältö Mitä on metatieto Kuvailusäännöt ja formaatit Sanastot ja Finto Henkilöt Tunnisteet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila

Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila Kandidaatintutkielma 6 op (+Äidinkielinen viestintä 3 op) (+Tutkimustiedonhaku 1 op) (+Kypsyysnäyte 0 op) Kevät 2015 Jaakko Kurhila Päivän ohjelma Ryhmäjako Tärkeimmät asiat tutkielman tekemiseen (mitä

Lisätiedot