Standard terms. Luetteloon on otettu mukaan Standard terms, December painoksessa esitetyt termit sekä sen jälkeen hyväksytyt uudet termit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standard terms. Luetteloon on otettu mukaan Standard terms, December 2004 -painoksessa esitetyt termit sekä sen jälkeen hyväksytyt uudet termit."

Transkriptio

1 Standard terms Tähän luetteloon on koottu Euroopan farmakopeakomission hyväksymässä, Euroopan unionin aloitteesta laaditussa Standard Terms 1 -luettelossa esitetyt englannin-, suomen- ja ruotsinkieliset termit lääkemuodoille (Pharmaceutical dosage forms), lääkkeiden antoreiteille (Routes of administration) ja pakkauksille (Containers). Luetteloon on otettu mukaan Standard terms, December painoksessa esitetyt termit sekä sen jälkeen hyväksytyt uudet termit. Luettelon ensimmäisessä sarakkeessa termit ovat englanniksi, toisessa suomeksi ja kolmannessa ruotsiksi. Eläinlääkkeitä koskevien termien jälkeen on lisätty merkintä (vet). Ne termit, jotka lääkemuotojen (Pharmaceutical dosage forms) luettelossa on kirjoitettu lihavoituna ja merkitty tähdellä (*) (katso myös taulukko Short Terms, s. 23), ovat ns. merkitsemistermejä, Short terms. Näitä lyhyitä termejä voidaan käyttää myyntilupaviranomaisen niin hyväksyessä lääkevalmisteiden myyntipäällysmerkinnöissä (ks. myös erillinen osa Short Terms). Luettelon viimeisessä osassa on esitetty EDQM:n (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare; eurooppalainen lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö) vahvistamat yhdistelmätermit (Combinations of Existing Standard Terms). Nämä yhdistelmätermit on muodostettu hyväksytyistä lääkemuotojen, antoreittien ja/tai pakkausten termeistä tai niiden osista ja niitä voidaan käyttää mm. lääkevalmisteiden merkitsemisessä myyntilupaviranomaisen niin hyväksyessä. Osa luettelossa esitetyistä termeistä on tarkistettu. Näistä päivitetyistä termeistä on koottu erillinen Revised Terms -luettelo, jonka ensimmäisessä sarakkeessa esitetään mahdollisesti muutoksiin liittyviä kommentteja. Vanhat, korvautuvat termit ovat edelleen mukana Standard Terms -luettelossa, mutta ne on merkitty alaviitteellä: Katso luettelo Revised Terms / Se förteckningen Revised Terms. Denna förteckning är ett utdrag med engelska, finska och svenska termer ur en lista med Standard terms 1, som har utarbetats på intiativ av EU och antagits av Europeiska farmakopékommissionen. Listan är indelad i grupper med termer för Pharmaceutical dosage forms (läkemedelsformer), Routes of administration (administreringssätt) och Containers (förpackningar). I förteckningen har medtagits alla termer som ingår i Standard terms, December 2004-upplagan samt nya termer som godkännts därefter. 1 Standard Terms; Pharmeuropa, Special Issue, December

2 I förteckningens första kolumn finns de engelska Standard terms; i den andra resp. tredje kolumnen finns de finska resp. svenska. Standard terms för veterinära läkemedel har markerats med. De Standard terms för Pharmaceutical dosage forms, som i förteckningen är skrivna med fet stil och märkta med en stjärna (*) är s.k. Short terms (se också tabellen Short Terms, s. 23). De kan, om de godkänns av registreringsmyndigheten, användas vid märkning av läkemedelsförpackningar i stället för de längre, systematiska termerna, som används vid registrering av läkemedel (se också avskilda delen Short Terms). I sista delen av förteckningen finns kombitermer (Combinations of Existing Standard Terms), som har fastställts av EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare; Europeiska direktoratet för läkemedelskvalitet). Dessa kombitermer har bildats av godkända termer för läkemedelsformer, administreringssätt och/eller förpackningar eller element därav. De kan, om de godkänns av registreringsmyndigheten, användas bl.a. vid märkning av läkemedelspreparat. En del av de termer, som finns i förteckningen har omvärderats. Dessa uppdaterade termer ingår i en särskild lista, Revised Terms. I första kolumnen kan finnas kommentarer, som gäller förändringarna. Gamla termer, som skall ersättas, finns fortfarande i förteckningen Standard Terms, men de är märkta med en fotnot: Katso luettelo Revised Terms / Se förteckningen Revised Terms. Standard terms Pharmaceutical dosage forms Concentrate for oral Oral preparations liquid and semi-solid forms Konsentraatti oraalisuspensiota Koncentrat för oral Oral drops* Tipat Orala droppar Oral drops, Tipat,liuos Orala droppar, Oral drops, Tipat, suspensio Orala droppar, Oral drops, emulsion Tipat, emulsio Orala droppar, emulsion Oral liquid Oraalineste Oral vätska Oral Oraaliliuos Oral Oral Oraalisuspensio Oral Oral emulsion Oraaliemulsio Oral emulsion Powder for oral Jauhe oraaliliuosta Pulver till oral Powder for oral Jauhe oraalisuspensiota Pulver till oral Granules for oral Rakeet oraaliliuosta Granulat till oral 2

3 Granules for oral oral oral Rakeet oraalisuspensiota Jauhe ja liuotin oraaliliuosta Jauhe ja liuotin oraalisuspensiota Granulat till oral oral oral Syrup Siirappi Sirap Powder for syrup Jauhe siirappia Pulver till sirap Granules for syrup Rakeet siirappia Granulat till sirap Soluble tablet Liukeneva tabletti Löslig tablett Dispersible tablet Dispergoituva tabletti Dispergerbar tablett Herbal tea Rohdostee Örtte Instant herbal tea Rohdospikatee Örtte, lösligt Oral gel Oraaligeeli Oral gel Oral paste Oraalipasta Oral pasta Oral preparations solid forms Oral powder Jauhe Oralt pulver Effervescent powder Porejauhe Bruspulver Granules Rakeet Granulat Effervescent granules Porerakeet Brusgranulat Gastro-resistant granules Enterorakeet Enterogranulat Prolonged-release granules Depotrakeet Depotgranulat Modified-release granules Säädellysti vapauttavat rakeet Granulat med modifierad frisättning Cachet Oblaattikapseli Oblatkapsel Capsule* Kapseli Kapsel Capsule, hard Kapseli, kova Kapsel, hård Capsule, soft Kapseli, pehmeä Kapsel, mjuk Chewable capsule, soft Purukapseli, pehmeä Tuggkapsel, mjuk Gastro-resistant capsule* Enterokapseli Enterokapsel Gastro-resistant capsule, hard Enterokapseli, kova Enterokapsel, hård Gastro-resistant capsule, soft Enterokapseli, pehmeä Enterokapsel, mjuk Prolonged-release capsule* Depotkapseli Depotkapsel Prolonged-release capsule, hard Prolonged-release capsule, soft Depotkapseli, kova Depotkapseli, pehmeä Depotkapsel, hård Depotkapsel, mjuk 3

4 Modified-release capsule, hard Modified-release capsule, soft Säädellysti vapauttava kapseli, kova Säädellysti vapauttava kapseli, pehmeä Tablet* Tabletti Tablett Kapsel med modifierad frisättning, hård Kapsel med modifierad frisättning, mjuk Tablet Tabletti Tablett Coated tablet Tabletti, päällystetty Dragerad tablett Film-coated tablet Tabletti, kalvopäällysteinen Filmdragerad tablett Effervescent tablet Poretabletti Brustablett Oral lyophilisate Tabletti, kylmäkuivattu Frystorkad tablett Orodispersible tablet Tabletti, suussa hajoava Munsönderfallande tablett Orodispersible film Kalvo, suussa hajoava Munsönderfallande film Gastro-resistant tablet Enterotabletti Enterotablett Prolonged-release tablet Depottabletti Depottablett Modified-release tablet Säädellysti vapauttava tabletti Tablett med modifierad frisättning Chewable tablet Purutabletti Tuggtablett Oral gum Pillules Helmet Granuler Intraruminal device* Depotboli Intraruminalinlägg Continuous-release intraruminal device Pulsatile-release intraruminal device Depotboli, tasaisesti vapauttava Depotboli, sykäyksittäin vapauttava Intraruminalinlägg, kontinuerlig frisättning Intraruminalinlägg, periodvis frisättning Lick block Nuolukivi Slicksten Medicated premix* Esisekoite Medicinsk premix Premix for medicated feeding stuff Esisekoite lääkerehua Premix till medicinfoder Medicated pellets Lääkepelletit Medicinska pellets Oromucosal and gingival preparations Gargle Kurlausvesi Gurgelvatten Concentrate for gargle Konsentraatti kurlausvettä Koncentrat till gurgelvatten Gargle, powder for Kurlausvesi, jauhe liuosta Gurgelvatten, pulver till Gargle, tablet for Kurlausvesi, tabletti liuosta Gurgelvatten, tablett till Oromucosal liquid* Neste suuonteloon Munhålevätska 4

5 Oromucosal Liuos suuonteloon Munhåle Oromucosal Suspensio suuonteloon Munhåle Oromucosal drops Tipat suuonteloon Munhåledroppar Oromucosal spray* Sumute suuonteloon Munhålespray Oromucosal spray, emulsion Sumute suuonteloon, emulsio Munhålespray, emulsion Oromucosal spray, Sumute suuonteloon, liuos Munhålespray, Oromucosal spray, Sumute suuonteloon, suspensio Munhålespray, Sublingual film Kalvo kielen alle Sublingual film Sublingual spray* Sumute kielen alle Sublingualspray Sublingual spray, emulsion Sumute kielen alle, emulsio Sublingualspray, emulsion Sublingual spray, Sumute kielen alle, liuos Sublingualspray, Sublingual spray, Sumute kielen alle, suspensio Sublingualspray, Mouth wash Suuvesi Munsköljvätska Mouth wash, tablet for Suuvesi, tabletti liuosta Munsköljvätska, tablett till Gingival Liuos ikeniin Tandkötts Oromucosal gel Geeli suuonteloon Munhålegel Oromucosal ointment Voide suuonteloon Munhålesalva Oromucosal paste Pasta suuonteloon Munhålepasta Medicated chewing-gum Lääkepurukumi Medicinskt tuggummi Gingival gel Iengeeli Tandköttsgel Gingival paste Ienpasta Tandköttspasta Oromucosal capsule Kapseli suuonteloon Munhålekapsel Oromucosal cream Emulsiovoide suuonteloon Munhålekräm Sublingual tablet Resoribletti Resoriblett, sublingual Muco-adhesive buccal tablet Bukkaalitabletti, kiinnittyvä Buckaltablett, häftande Buccal tablet Bukkaalitabletti Buckaltablett Buccal film Bukkaalikalvo Buckalfilm Lozenge* Imeskelytabletti Sugtablett Compressed lozenge Imeskelytabletti Komprimerad sugtablett Pastille Imeskelytabletti Pastill Preparations for dental use Dental cement Hammassementti Dentalcement Dental gel Dentaaligeeli Dentalgel Periodontal insert Hammaslamelli Periodontalinlägg 5

6 Dental stick Hammaspuikko Dentalstift Dental powder Dentaalijauhe Dentalpulver Dental liquid* Dentaalineste Dentalvätska Dental Dentaaliliuos Dental Dental Dentaalisuspensio Dental Dental emulsion Dentaaliemulsio Dentalemulsion Toothpaste Hammastahna Tandkräm Denture lacquer Hammasproteesilakka Tandproteslack Periodontal gel Geeli ientaskuun Periodontalgel Powder and for dental cement Powder for dental cement Solution for dental cement Jauhe ja liuos hammassementtiä Jauhe hammassementtiä Liuos hammassementtiä Pulver och till dentalcement Pulver till dentalcement Lösning till dentalcement Periodontal powder Jauhe ientaskuun Periodontalpulver Dental paste Dentaalipasta Tandpasta Cutaneous and transdermal preparations Bath additive Kylpyaine Badtillsats Cream Emulsiovoide Kräm Gel Geeli Gel Transdermal gel Transdermaaligeeli Transdermal gel Transdermal Transdermaaliliuos Transdermal Transdermal spray, Transdermaalisumute, liuos Transdermal spray, Ointment Voide Salva Cutaneous paste Pasta Kutan pasta Cutaneous foam Ihovaahto Kutant skum Shampoo Shampoo Schampo Cutaneous spray* Sumute iholle Kutan spray Cutaneous spray, Sumute iholle, liuos Kutan spray, Cutaneous spray, Sumute iholle, suspensio Kutan spray, Cutaneous spray, powder Sumutepuuteri Kutan spray, pulver Cutaneous liquid* Neste iholle Kutan vätska Cutaneous Liuos iholle Kutan Concentrate for cutaneous Konsentraatti liuosta, iholle Koncentrat till kutan 6

7 Powder for cutaneous Jauhe liuosta, iholle Pulver till kutan Cutaneous Suspensio iholle Kutan Cutaneous emulsion Emulsio iholle Kutan emulsion Cutaneous patch Laastari iholle Kutant plåster Cutaneous powder Puuteri Puder Solution for iontophoresis Iontoforeesiliuos Lösning för jontofores Powder for for iontophoresis Jauhe iontoforeesiliuosta Pulver till för jontofores Transdermal patch Depotlaastari Depotplåster Transdermal system Transdermaalinen valmiste Transdermalt system Collodion Kollodi Kollodium Medicated plaster Lääkelaastari Medicinskt plåster Medicated nail lacquer Lääkekynsilakka Medicinskt nagellack Poultice Vahahaude iholle Medicinskt omslag Cutaneous stick Ihopuikko Kutant stift Cutaneous sponge 1 Lääketyyny iholle Kutan svamp Medicated sponge Lääketyyny Medicinerad svamp Impregnated dressing Kyllästetty side Salvkompress Collar 1 Panta Halsband Medicated collar Lääkepanta Medicinskt halsband Medicated pendant Lääkemansetti Medicinerad manchett Ear tag Korvaläppä Öronbricka Lyophilisate for 1 Kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota Frystorkat pulver för Dip* Kastoneste Bad Dip Kastoliuos Bad, Dip Kastosuspensio Bad, Dip emulsion Kastoemulsio Bad, emulsion Dip concentrate* Kastonestekonsentraatti Koncentrat till bad Concentrate for dip Concentrate for dip Concentrate for dip emulsion Konsentraatti kastoliuosta Konsentraatti kastosuspensiota Konsentraatti kastoemulsiota Koncentrat till bad, Koncentrat till bad, Koncentrat till bad, emulsion Powder for dip Jauhe kastoliuosta Pulver till bad, 1 Katso luettelo Revised Terms / Se förteckningen Revised Terms. 7

8 Pour-on* Kertavaleluneste Pour-on Pour-on Kertavaleluliuos Pour-on, Pour-on Kertavalelususpensio Pour-on, Pour-on emulsion Kertavaleluemulsio Pour-on, emulsion Spot-on* Paikallisvaleluvalmiste Spot-on Spot-on Paikallisvaleluliuos Spot-on, Spot-on Paikallisvalelususpensio Spot-on, Spot-on emulsion Paikallisvaleluemulsio Spot-on, emulsion Teat dip* Vedinkasto Spendopp Teat dip Vedinkastoliuos Spendopp, Teat dip Vedinkastosuspensio Spendopp, Teat dip emulsion Vedinkastoemulsio Spendopp, emulsion Teat dip concentrate* Vedinkastokonsentraatti Koncentrat till vätska för spendopp Teat spray* Vedinsumute Spenspray Teat spray Vedinsumute, liuos Spenspray, Solution for skin-prick test Liuos ihopistotestiin Lösning för pricktest Solution for skin-scratch test Liuos ihon naarmutestiin Lösning för risttest Solution for provocation test Liuos altistustestiin Lösning för provokationtest Plaster for provocation test Laastari altistustestiin Plåster för provokationtest Eye preparations Eye cream Silmävoide, creme Ögonkräm Eye gel Silmägeeli Ögongel Eye ointment Silmävoide Ögonsalva Eye drops* Silmätipat Ögondroppar Eye drops, Silmätipat, liuos Ögondroppar, Eye drops, Silmätipat, suspensio Ögondroppar, Eye drops, emulsion Silmätipat, emulsio Ögondroppar, emulsion Eye drops, powder and solvent for Eye drops, powder and solvent for Eye drops, solvent for reconstitution Silmätipat, jauhe ja liuotin liuosta Silmätipat, jauhe ja liuotin suspensiota Silmätipat, liuotin käyttövalmiiksi valmistamista Ögondroppar, pulver och vätska till Ögondroppar, pulver och vätska till Vätska för beredning av ögondroppar Eye drops, prolonged-release Depotsilmätipat Depotögondroppar Eye lotion Silmävesi Ögonsköljvätska 8

9 Eye lotion, solvent for reconstitution Silmävesi, liuotin käyttövalmiiksi valmistamista Vätska för beredning av ögonsköljvätska Ophthalmic insert Silmälamelli Ögonlamell Ophthalmic strip Ohutlamelli silmään Ögonremsa Ear preparations Ear cream Korvavoide, creme Öronkräm Ear gel Korvageeli Örongel Ear ointment Korvavoide Öronsalva Ear drops* Korvatipat Örondroppar Ear drops, Korvatipat, liuos Örondroppar, Ear drops, Korvatipat, suspensio Örondroppar, Ear drops, emulsion Korvatipat, emulsio Örondroppar, emulsion Ear drops, powder and solvent for Korvatipat, jauhe ja liuotin suspensiota Örondroppar, pulver och vätska till Ear powder Korvajauhe Öronpulver Ear spray* Korvasumute Öronspray Ear spray, Korvasumute, liuos Öronspray, Ear spray, Korvasumute, suspensio Öronspray, Ear spray, emulsion Korvasumute, emulsio Öronspray, emulsion Ear wash* Korvahuuhde Öronsköljvätska Ear wash, Korvahuuhde, liuos Öronsköljvätska, Ear wash, emulsion Korvahuuhde, emulsio Öronsköljvätska, emulsion Ear tampon Korvatamponi Örontampong Ear stick Korvapuikko Öronstift Lyophilisate and solvent for nasal drops, Nasal preparations Kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, nenätippoja, suspensio Frystorkat pulver och vätska till näsdroppar, Nasal cream Nenävoide, creme Näskräm Nasal gel Nenägeeli Näsgel Nasal ointment Nenävoide Nässalva Nasal drops* Nenätipat Näsdroppar Nasal drops, Nenätipat, liuos Näsdroppar, Nasal drops, Nenätipat, suspensio Näsdroppar, Nasal drops, emulsion Nenätipat, emulsio Näsdroppar, emulsion 9

10 Nasal powder Nenäjauhe Näspulver Nasal spray* Nenäsumute Nässpray Nasal spray, Nenäsumute, liuos Nässpray, Nasal spray, Nenäsumute, suspensio Nässpray, Nasal spray, emulsion Nenäsumute, emulsio Nässpray, emulsion Nasal wash Nenähuuhde Nässköljvätska Nasal stick Nenäpuikko Nässtift Vaginal preparations Vaginal cream Emätinvoide, creme Vaginalkräm Vaginal gel Emätingeeli Vaginalgel Vaginal ointment Emätinvoide Vaginalsalva Vaginal foam Emätinvaahto Vaginalskum Vaginal liquid* Emättimenhuuhteluneste Vaginalvätska Vaginal Emättimenhuuhteluliuos Vaginal Vaginal Emättimenhuuhtelususpensio Vaginal Vaginal emulsion Emättimenhuuhteluemulsio Vaginalemulsion Tablet for vaginal Tabletti emättimenhuuhteluliuosta Tablett till vaginal Pessary* Emätinpuikko Vagitorium Pessary Emätinpuikko Vagitorium Vaginal capsule* Emätinpuikko, kapseli Vaginalkapsel Vaginal capsule, hard Emätinpuikko, kapseli, kova Vaginalkapsel, hård Vaginal capsule, soft Emätinpuikko, kapseli, pehmeä Vaginalkapsel, mjuk Vaginal tablet Emätinpuikko, tabletti Vaginaltablett Effervescent vaginal tablet Emätinpuikko, poretabletti Vaginal brustablett Medicated vaginal tampon Emätinlääketamponi Vaginaltampong, medicinsk Vaginal device Emätinrengas Vaginalinlägg Vaginal sponge 1 Emätintamponi Vaginalsvamp Vaginal delivery system Depotlääkevalmiste, emättimeen Vaginalinlägg Rectal preparations Rectal cream Rektaalivoide, creme Rektalkräm Rectal gel Rektaaligeeli Rektalgel 1 Katso luettelo Revised Terms / Se förteckningen Revised Terms. 10

11 Rectal ointment Rektaalivoide Rektalsalva Rectal foam Rektaalivaahto Rektalskum Enema* Peräruiske Rektalvätska Rectal Peräruiskeliuos Rektal Rectal Peräruiskesuspensio Rektal Rectal emulsion Peräruiske-emulsio Rektalemulsion Concentrate for rectal Powder for rectal Powder for rectal Tablet for rectal Tablet for rectal Konsentraatti peräruiskeliuosta Jauhe peräruiskeliuosta Jauhe peräruiskesuspensiota Tabletti peräruiskeliuosta Tabletti peräruiskesuspensiota Koncentrat till rektal Pulver till rektal Pulver till rektal Tablett till rektal Tablett till rektal Suppository Peräpuikko Suppositorium Rectal capsule Peräpuikko, kapseli Rektalkapsel Rectal tampon Rektaalitamponi Rektaltampong Preparations for inhalations Nebuliser liquid* Sumutinneste Vätska för nebulisator Nebuliser Sumutinliuos Lösning för nebulisator Nebuliser Sumutinsuspensio Suspension för nebulisator Powder for nebuliser Jauhe sumutinsuspensiota Pulver till för nebulisator Powder for nebuliser Jauhe sumutinliuosta Pulver till för nebulisator Nebuliser emulsion Sumutinemulsio Emulsion för nebulisator Pressurised inhalation* Inhalaatiosumute Inhalationsspray Pressurised inhalation, Inhalaatiosumute, liuos Inhalationsspray, Pressurised inhalation, Inhalaatiosumute, suspensio Inhalationsspray, Pressurised inhalation, Inhalaatiosumute, emulsio Inhalationsspray, emulsion emulsion Inhalation powder* Inhalaatiojauhe Inhalationspulver Inhalation powder Inhalaatiojauhe Inhalationspulver Inhalation powder, hard capsule Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Inhalationspulver, hård kapsel 11

12 Inhalation powder, pre-dispensed Inhalaatiojauhe, annosteltu Inhalationspulver, avdelad dos Inhalation vapour* Inhalaatiohöyry Inhalationsånga Inhalation vapour, powder Inhalaatiohöyry, jauhe Inhalationsånga, pulver Inhalation vapour, capsule Inhalaatiohöyry, kapseli Inhalationsånga, kapsel Inhalation vapour, Inhalaatiohöyry, liuos Inhalationsånga, Inhalation vapour, tablet Inhalaatiohöyry, tabletti Inhalationsånga, tablett Inhalation vapour, ointment Inhalaatiohöyry, voide Inhalationsånga, salva Inhalation vapour, liquid Inhalaatiohöyry, neste Inhalationsånga, vätska Inhalation gas 1 Inhalaatiokaasu Inhalationsgas Medicinal gas, compressed Lääkkeellinen kaasu, puristettu Medicinsk gas, komprimerad Medicinal gas, cryogenic Lääkkeellinen kaasu, Medicinsk gas, kryogen kryogeeninen Medicinal gas, liquefied Lääkkeellinen kaasu, nesteytetty Medicinsk gas, flytande Parenteral preparations Injection* Injektioneste Injektionsvätska Solution for injection Injektioneste, liuos Injektionsvätska, Suspension for injection Injektioneste, suspensio Injektionsvätska, Emulsion for injection Injektioneste, emulsio Injektionsvätska, emulsion Powder for concentrate* Kuiva-aine Pulver till koncentrat välikonsentraattia Powder for injection* Injektiokuiva-aine Pulver till injektionsvätska Powder for for injection Powder for for injection for injection for injection Prolonged-release for injection Solution for cardioplegia Lyophilisate for for injection Injektiokuiva-aine, liuosta Injektiokuiva-aine, suspensiota Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota Injektioneste, depotsuspensio Liuos sydämenpysäytystä Injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota Pulver till injektionsvätska, Pulver till injektionsvätska, injektionsvätska, injektionsvätska, Injektionsvätska, depot Lösning för kardioplegi Frystorkat pulver till injektionsvätska, 1 Katso luettelo Revised Terms / Se förteckningen Revised Terms. 12

13 Lyophilisate for for injection Injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu, liuosta Frystorkat pulver till injektionsvätska, Sterile concentrate* Steriili konsentraatti Sterilt koncentrat Concentrate for for injection Injektiokonsentraatti, liuosta Koncentrat till injektionsvätska, Gel for injection Injektiogeeli Injektionsgel Infusion* Infuusioneste Infusionsvätska Solution for infusion Infuusioneste, liuos Infusionsvätska, Emulsion for infusion Infuusioneste, emulsio Infusionsvätska, emulsion Powder for dispersion for infusion Infuusiokuiva-aine, dispersiota Pulver till infusionsvätska, dispersion Dispersion for infusion Infuusioneste, dispersio Infusionsvätska, dispersion Powder for infusion* Infuusiokuiva-aine Pulver till infusionsvätska Powder for for infusion Lyophilisate for for infusion Concentrate for for infusion for infusion Solvent for parenteral use Infuusiokuiva-aine, liuosta Infuusiokuiva-aine, kylmäkuivattu, liuosta Infuusiokonsentraatti, liuosta Infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta Liuotin parenteraaliseen käyttöön Pulver till infusionsvätska, Frystorkat pulver till infusionsvätska, Koncentrat till infusionsvätska, infusionsvätska, Spädningsvätska för parenteral användning Implants Implant Implantaatti Implantat Implantation tablet Implantaattitabletti Tablett för implantation Implantation chain Implantaattiketju Kedja för implantation Implantation matrix Implantaattimatriksi Matrix för implantation Implantation Implantaattisuspensio Suspension för implantation implantation paste Jauhe ja liuotin implantaattipastaa pasta för implantation Preparations for dialysis Solution for peritoneal Peritoneaalidialyysineste Peritonealdialysvätska dialysis Solution for haemofiltration Hemofiltraationeste Hemofiltrationsvätska 13

14 Solution for haemodiafiltration Hemodiafiltraationeste Hemodiafiltrationsvätska Solution for haemodialysis Hemodialyysineste Hemodialysvätska Concentrate for haemodialysis Hemodialyysikonsentraatti Hemodialyskoncentrat Preparations for intravesical and urethral use Solution for intravesical use 1 Liuos virtsarakkoon Lösning för intravesikal användning Bladder irrigation Virtsarakonhuuhteluneste Spolvätska för urinblåsan Intravesical Liuos virtsarakkoon Intravesical Powder for bladder irrigation Jauhe virtsarakonhuuhtelunestettä Urethral gel Virtsatiegeeli Uretralgel Urethral stick Virtsatiepuikko Uretralstift Pulver till spolvätska för urinblåsan Tracheopulmonary preparations Endotracheopulmonary instillation* Endotracheopulmonary instillation, Endotracheopulmonary instillation, powder for Endotracheopulmonary instillation, Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for Endotracheopulmonary instillation, powder and solvent for Instillaationeste hengitysteihin Instillaatioliuos hengitysteihin Instillaationeste hengitysteihin, jauhe liuosta Instillaatiosuspensio hengitysteihin Instillaationeste hengitysteihin, jauhe ja liuotin liuosta Instillaationeste hengitysteihin, jauhe ja liuotin suspensiota Instillationsvätska för luftvägarna Instillationsvätska för luftvägarna, Instillationsvätska för luftvägarna, pulver till Instillationsvätska för luftvägarna, Instillationsvätska för luftvägarna, pulver och vätska till Instillationsvätska för luftvägarna, pulver och vätska till Endocervical preparations Endocervical gel Endoservikaaligeeli Endocervikalgel endocervical gel Jauhe ja liuotin endoservikaaligeeliä endocervikalgel 1 Katso luettelo Revised Terms / Se förteckningen Revised Terms. 14

15 Intramammary infusion, dry cow* Intramammary infusion, lactating cow* Intramammary preparations Intramammaari, umpeen pantavalle lehmälle Intramammaari, lypsävälle lehmälle Intramammarium, sintidsbehandling Intramammarium, lakterande ko Intramammary Intramammaariliuos Intramammär Intramammary Intramammary emulsion Intramammary ointment Intramammaarisuspensio Intramammaariemulsio Intramammaarivoide Intramammär Intramammär, emulsion Intramammär salva Teat stick Vedinpuikko Spenstift Intrauterine preparations Intrauterine liquid* Kohdunhuuhteluneste Intrauterin vätska Intrauterine Kohdunhuuhteluliuos Intrauterin Intrauterine Kohdunhuuhtelususpensio Intrauterin Intrauterine emulsion Kohdunhuuhteluemulsio Intrauterin emulsion Intrauterine tablet Kohtupuikko, tabletti Uteritorium, tablett Intrauterine capsule Kohtupuikko, kapseli Uteritorium, kapsel Intrauterine delivery system Depotlääkevalmiste, kohtuun Intrauterint inlägg Environmental preparations Bee-hive gel Geeli mehiläispesään Bikupegel Bee-hive strip Lääkenauha mehiläispesään Bikupestrip Bee smoke paper Savupaperi mehiläisille Rökpapper för bi Bee smoke stick Savupuikko mehiläisille Rökstift för bi Nebulisation Sumuteliuos Nebulisations Concentrate for for fish treatment Powder for for fish treatment Konsentraatti liuosta, kalojen lääkintään Jauhe suspensiota, kalojen lääkintään Koncentrat till för behandling av fisk Pulver till för behandling av fisk 15

16 Miscellaneous Wound stick Haavapuikko Sårstift Radiopharmaceutical precursor Kantaliuos radioaktiivista lääkettä Stam till radioaktiva läkemedel Radionuclide generator Radionuklidigeneraattori Radionuklidgenerator Kit for radiopharmaceutical preparation Valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä Beredningssats för radioaktivaläkemedel Gastroenteral liquid* Gastroenteraalinen neste Gastroenteral vätska Gastroenteral Gastroenteraalinen liuos Gastroenteral Gastroenteral Gastroenteraalinen suspensio Gastroenteral Gastroenteral emulsion Gastroenteraalinen emulsio Gastroenteral emulsion Intraperitoneal Liuos vatsaonteloon Intraperitoneal Intestinal gel Geeli suoleen Intestinal gel Solution for organ Elinten säilytysneste Vätska för organförvaring preservation Irrigation Huuhteluneste Spolvätska Stomach irrigation Mahanhuuhteluneste Magspolvätska Sealant Kudosliima Vävnadslim Sealant matrix Kudosliimamatriksi Matrix till vävnadslim sealant Kuiva-aine ja liuotin kudosliimaa vävnadslim Impregnated pad Imeytetty tamponi Impregnerad kudde Impregnated plug Kyllästetty patruuna Impregnerad plugg Anticoagulant and preservative for blood Blood fraction modifier* Solution for blood fraction modification Veren hyytymistä estävä säilytysaineliuos Veren ainesosan muuntoliuos Veren ainesosan käsittelyliuos Antikoagulations- och konserverings för blod Blodfraktionsmodifierare Lösning för modifiering av blodfraktion Dispersion Dispersio Dispersion Living tissue equivalent Kudosvastine, elävä Levande vävnadsersättning Lyophilisate for oculonasal Kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota, silmiin ja sieraimiin Frystorkat pulver till okulonasal Medicated thread Lääkelanka Medicinerad tråd Routes of administration Auricular use Korvaan Användning i örat Beak dipping Nokan kastoon Näbbdoppning 16

17 Buccal use Bukkaalisesti Buckal användning Cutaneous use Iholle Kutan användning Dental use Hammaslääkintään Dental användning Dipping Kastoon Badning Endocervical use Kohdunkaulakanavaan Endocervikal användning Endosinusial use Sivuonteloon Användning i bihålorna Endotracheopulmonary use Hengitysteihin Användning i luftvägarna Epidural use Epiduraaliseen antoon Epidural användning Epilesional use Kudosvaurion päälle Epilesionell användning Extra-amniotic use Vesikalvon ulkopuoliseen Extra-amniotisk användning antoon Extra-corporeal use Kehonulkoisesti Extrakorporal användning Foot-stab use Linnun jalkaan Användning i fot Gastric use Mahalaukkuun Gastrisk användning Gastroenteral use Maha-suolikanavaan Gastroenteral användning Gingival use Ikeniin Användning på tandköttet Hemodialysis Hemodialyysiin Hemodialys Implantation Implantointiin Implantation In drinking water use Juomaveteen sekoitettuna Användning i dricksvatten In drinking water/milk use Juomaveteen/maitoon sekoitettuna Användning i dricksvatten/ mjölk Infiltration Infiltraatio Infiltration In ovo Munaan Injektion i ägg In-feed use Rehuun sekoitettuna Användning i foder In-hive use Mehiläispesään Användning i bikupa Inhalation use Inhalaatioon Användning för inhalation Intestinal use Suoleen Intestinal användning Intraamniotic use Vesikalvon sisään Intra-amniotisk användning Intraarterial use Valtimoon Intra-arteriell användning Intraarticular use Nivelen sisään Intra-artikulär användning Intrabursal use Limapussin sisään Intrabursal användning Intracameral use Silmän etukammion sisään Intrakameral användning Intracardiac use Sydämen sisään Intrakardiell användning Intracartilaginous use Rustoon Intrakartilaginös användning Intracavernous use Paisuvaiskudokseen Intrakavernös användning Intracerebral use Aivokudokseen Intracerebral användning Intracervical use Kohdunkaulan sisään Intracervikal användning 17

18 Intracholangiopancreatic use Intracisternal use Anto sappi- ja haimatiehyeisiin Takimmaiseen pikkuaivoselkäydinsammioon Intrakolangiopankreatisk användning Intracisternal användning Intracoronary use Sepelvaltimoon Intrakoronar användning Intradermal use Ihon sisään Intradermal användning Intradiscal use Selkärangan välilevyn Intradiskal användning ytimeen Intraepidermal use Orvasketeen Intraepidermal användning Intralesional use Vammaan Intralesionell användning Intraglandular use Rauhaseen Intralymphatic use Imusuoneen Intralymfatisk användning Intramammary use Maitorauhaseen Intramammär användning Intramuscular use Lihakseen Intramuskulär användning Intraocular use Silmän sisään Intraokulär användning Intraosseous use Luuytimeen Intraossös användning Intrapericardial use Sydänpussin sisään Intraperikardial användning Intraperitoneal use Vatsaonteloon Intraperitoneal användning Intrapleural use Keuhkopussiin Intrapleural användning Intraprostatic use Eturauhaseen Intraprostatisk användning Intraruminal use Pötsiin Intraruminal användning Intrasternal use Rintalastan luuytimeen Intrasternal användning Intrathecal use Selkäydinnesteeseen Intratekal användning Intratumoral use Kasvaimeen Intratumoral användning Intrauterine use Kohdun sisään Intrauterin användning Intravenous use Laskimoon Intravenös användning Intravesical use Virtsarakkoon Intravesikal användning Intravitreal use Silmän lasiaiseen Intravitreal användning Iontophoresis Iontoforeesi Iontofores Laryngopharyngeal use Kurkunpäähän Laryngofaryngeal användning Nasal use Nenään Nasal användning Nebulisation use Sumutukseen Massbehandling via nebulisering Ocular use Silmään Okulär användning Oculonasal use Silmiin ja sieramiin Okulonasal användning Oral use Suun kautta Oral användning 18

19 Oromucosal use Suuonteloon Användning i munhålan Oropharyngeal use Nieluun Orofaryngeal användning Paravertebral use Selkärangan viereen Paravertebral användning Periarticular use Niveltä ympäröivään Periartikulär användning kudokseen Perineural use Hermoa ympäröivään Perineural användning kudokseen Periodontal use Ientaskuun Periodontal användning Periosseous use Luukalvolle Periossös användning Peritumoral use Kasvaimen ympärille Peritumoral användning Posterior juxtascleral use Silmän taakse kovakalvon viereen Posterior juxtaskleral användning Pour-on use Kertavaleluun Pour-on Rectal use Peräsuoleen Rektal användning Retrobulbar use Silmämunan taakse Retrobulbär användning Route of administration not applicable Muu sopiva antoreitti Annat lämpligt administrationssätt Skin scarification Ihoon raaputtamalla Hudskarificering Spot-on use Kertavaleluun paikallisesti Spot-on Subconjunctival use Sidekalvon alle Användning i konjunktivalsäcken Subcutaneous use Ihon alle Subkutan användning Sublingual use Kielen alle Sublingual användning Submucosal use Limakalvon alle Submukosal användning Teat use Vetimeen Användning på spenar Top-dressing use Rehun päällä annettuna Att strös på fodret Transdermal use Ihon läpi Transdermal användning Urethral use Virtsaputkeen Uretral användning Vaginal use Emättimeen Vaginal användning Water borne use Veden välityksellä antoon Behandling via vatten Wing-web-stab use Siipeen Användning i vinge Containers Administration system Antovälineistö Administreringssats Ampoule Ampulli Ampull Applicator Asetin Applikator 19

20 Automatic injection device Automaattiruisku Automatspruta Bag Pussi Påse Balling gun Pilleripyssy Doseringspistol Barrel Tynnyri Dunk, säck Blister Läpipainopakkaus Blister Bottle Pullo Flaska Box Rasia Kartong Brush Sivellin Pensel Brush applicator Sivellinasetin Borsthuvud Cannula Kanyyli Kanyl Cap Korkki Lock Cartridge Sylinteriampulli Cylinderampull Child resistant closure Turvasuljin Barnskyddande förslutning Container Purkki tai Pakkaus Cup Lääkemitta Bägare Dabbing applicator Tyynyasetin Baddningsapplikator Dart Nuoliruisku Bedövningspil Dredging applicator Sirotin Strölock Dredging container Sirotepakkaus Ströburk Drench gun Annospyssy Doseringspistol Dropper applicator Tiputin Droppinsats Dropper container Tiputinpullo Droppbehållare Fixed cryogenic vessel Kiintokryosäiliö Stationärt kryokärl Gas cylinder Kaasupullo Gasflaska High pressure transdermal delivery device 1 Transdermal högtrycksapplikator Implanter Implantaattiasetin Implantatinjektor Inhaler Inhalaattori Inhalator In-ovo injection device Munaruisku Injektionsspruta för ägg Injection needle Injektioneula Injektionsnål Injection syringe Injektioruisku Injektionsspruta Internal graduated calibration chamber Säädettävä annosruisku Justerbar doseringsspruta Intramammary syringe Intramammaariruisku Spruta för intramammarium Jar Tölkki Burk 1 Katso luettelo Revised Terms / Se förteckningen Revised Terms. 20

Luetteloon on otettu mukaan Standard terms, December 2004 -painoksessa esitetyt termit sekä sen jälkeen hyväksytyt uudet termit.

Luetteloon on otettu mukaan Standard terms, December 2004 -painoksessa esitetyt termit sekä sen jälkeen hyväksytyt uudet termit. 1.7.2015 Standard terms Tähän luetteloon on koottu Euroopan farmakopeakomission hyväksymässä, Euroopan unionin aloitteesta laaditussa Standard Terms 1 -luettelossa esitetyt englannin-, suomen- ja ruotsinkieliset

Lisätiedot

Lääkemuotomonografiat Monografier för läkemedelsformer

Lääkemuotomonografiat Monografier för läkemedelsformer Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency 1.1.2016 Lääkemuotomonografiat Monografier för läkemedelsformer Seuraavassa

Lisätiedot

Asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme

Asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Espoo 25.9.2007 Asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Kuten jo aiemmin olemme kertoneet, Johnson & Johnson on ostanut Pfizerin itsehoitoliiketoiminnan joulukuussa 2006 toteutuneella yrityskaupalla.

Lisätiedot

Myönnetyt ja peruuntuneet myyntiluvat, rinnakkaistuontiluvat ja rekisteröinnit 01/09/ /09/2014

Myönnetyt ja peruuntuneet myyntiluvat, rinnakkaistuontiluvat ja rekisteröinnit 01/09/ /09/2014 08.10.2014 1 Myönnetyt luvat AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 10 mg / 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen AMLODIPIN/ATORVASTATIN RATIOPHARM 5 mg / 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen ATROPIN 1 mg/ml injektioneste,

Lisätiedot

Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden itsehoitopakkauskoot 1 Tilanne 16.09.2015 09:20

Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden itsehoitopakkauskoot 1 Tilanne 16.09.2015 09:20 Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden itsehoitopakkauskoot 1 (QP53AX26) Pyriprolum 56.25 mg PRAC-TIC 56.25 mg paikallisvaleluliuos 3 x 0.45 ml Putki Novartis Sanidad Animal S.L PRAC-TIC 56.25 mg paikallisvaleluliuos

Lisätiedot

Asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme

Asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Helsinki 21.12.2006 Asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Johnson & Johnson on nyt saanut viranomaishyväksynnän Pfizer Consumer Healthcare -yksikön yhdistämiseksi osaksi omaa liiketoimintaansa. Tämä

Lisätiedot

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat Lääkkeen vaikutukset Johanna Holmbom Farmaseutti Onni apteekki Lääkemuodot ja antotavat Tabletti Depottabletti Resoribletti Poretabletti Imeskelytabletti Kapseli Annosjauhe Oraaliliuos Tippa Peräpuikko

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

ULKOINEN RAVITSEMUS / YTTRE NÄRING

ULKOINEN RAVITSEMUS / YTTRE NÄRING RAVITSEMUS määräytyy tilauksen arvon mukaan. Återförsäljar inklurar moms och Beroen på storleken av din beställning kan du få rabatt på leveransavgiften, vilket kommer att leda till en reducering av et

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nobilis CAV P4 vet Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten kanoille

PAKKAUSSELOSTE. Nobilis CAV P4 vet Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten kanoille PAKKAUSSELOSTE Nobilis CAV P4 vet Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten kanoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NUS001 Käyttöohjeet HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 KLOBUTINOLIA SISÄLTÄVÄT LÄÄKEVALMISYEET, JOILLA ON MYYNTILUPA EUROOPAN

Lisätiedot

hyväksytty 021480 Klyx peräruiskeliuos 10 x 240 ml 62,00 1.3.2015 28.2.2017 Natriumdokusaatti ja natriumdokusaattia sisältävät yhdistelmävalmisteet

hyväksytty 021480 Klyx peräruiskeliuos 10 x 240 ml 62,00 1.3.2015 28.2.2017 Natriumdokusaatti ja natriumdokusaattia sisältävät yhdistelmävalmisteet Lääkevalmisteen korvattavuus ja tukkuhinta, uusi valmiste hyväksytty 177512 Incruse 55 mikrog inhalaatiojauhe, annosteltu 30 31,96 1.2.2015 30.11.2016 Umeklidiniumbromidi Glaxo Group Ltd v v hyväksytty

Lisätiedot

Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona?

Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? Kuinka toteuttaa turvallista lääkehoitoa kotona? Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, YOMO-projekti Tiivistetty ja päivitetty suomenkielisestä oppaasta: Koskela, S. ja Korhonen, J. 2015. Lääkehoidon

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus päivitetty 1.9.2014 Varastointivelvoitteen piiristä myyntiluvan peruuntumisen vuoksi poistuneet valmisteet (4.9.2013 päivitettyyn listaan verrattuna) ACID ASTELLAS

Lisätiedot

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA

Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Heidin ja Päivin Lähihoiva Laatinut: Päivi Marin Avoin Yhtiö 14.04.2015 Papinkatu 3 C 14 74120 Iisalmi LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Lääkehoitosuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet: Lääkehoidon sisältö ja

Lisätiedot

LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN

LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN Tärkeää tietoa lääkevalmisteen LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN VELCADE (bortetsomibi) 3,5 mg injektiopullo ihon alaiseen tai laskimon sisäiseen käyttöön OIKEA LIUOTTAMINEN, KUN VALMISTE ANNETAAN

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Geepenil vet 24,0 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Liikuteltavat kylmävesipainepesurit POSEIDON 2

Liikuteltavat kylmävesipainepesurit POSEIDON 2 Kompakti kylmävesipainepesuri päivittäisiin puhdistustehtäviin Tuotetiedot Kompakti, tehokas, ergonominen ja kestävä kylmävesipainepesuri päivittäiseen käyttöön puoliammattimaisiin tehtäviin. Ergonominen

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Belgia Belgia GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Lisätiedot

Reseptiopin harjoitukset. Kliininen farmakologia / 2015

Reseptiopin harjoitukset. Kliininen farmakologia / 2015 Reseptiopin harjoitukset Kliininen farmakologia / 2015 Hammaslääkärin oikeus määrätä lääkkeitä Laillistettu hammaslääkäri saa määrätä lääkkeitä: ihmiselle hammaslääkinnällistä tai hammaslääketieteellistä

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJOISTA JÄSENVALTIOISSA Itävalta GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Albert Schweitzer- Gasse 6, A-1140

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Sisällys Esipuhe 3 Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Lääke, APTEEKKI JA LÄÄKETIETO 16 2.1 Lääke ja

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääkevalmiste on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KLOXERATE vet intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle

PAKKAUSSELOSTE. KLOXERATE vet intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle PAKKAUSSELOSTE KLOXERATE vet intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle KOOSTUMUS Yksi intramammaariruisku sisältää vaikuttavina aineina kloksasilliininatriumia vastaten 200 mg kloksasilliinia ja ampisilliininatriumia

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T170/M15/2014 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot

Myönnetyt ja peruuntuneet myyntiluvat, rinnakkaistuontiluvat ja rekisteröinnit 01/06/2016-30/06/2016

Myönnetyt ja peruuntuneet myyntiluvat, rinnakkaistuontiluvat ja rekisteröinnit 01/06/2016-30/06/2016 12.07.2016 1 Myönnetyt luvat ABACAVIR/LAMIVUDINE TEVA 600 mg / 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen ALFENTANIL HAMELN 0.5 mg/ml injektioneste, liuos ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE ORION 10 mg depottabletti AMLODIPIN/VALSARTAN

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PLUSET vet 500 IU / 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten naudalle

PAKKAUSSELOSTE. PLUSET vet 500 IU / 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten naudalle PAKKAUSSELOSTE PLUSET vet 500 IU / 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin liuosta varten naudalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Pi

PAKKAUSSELOSTE. Nobivac Pi PAKKAUSSELOSTE Nobivac Pi 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija ja valmistaja: NL-5831

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

sdasd Ensihoito - terveys - turvallisuus

sdasd Ensihoito - terveys - turvallisuus BD305211 BD Suodatinneula 18 G x 1½, 1,25 mm x 38 mm, 100 kpl BD suodatinneula 18G x 1½, 1.25 x 38 mm. Viiden (5) mikronin suodattimella. Lääkkeenottoneula. B4269071 Vasofix Certo Venkanyl 24G gul, 50

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten Makrogoli 4000

PAKKAUSSELOSTE. Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten Makrogoli 4000 PAKKAUSSELOSTE Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten Makrogoli 4000 Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Aprokam 50 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten Kefuroksiimi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Aprokam 50 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten Kefuroksiimi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Aprokam 50 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten Kefuroksiimi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Liikuteltavat kuumavesipainepesurit NEPTUNE 2

Liikuteltavat kuumavesipainepesurit NEPTUNE 2 Kompakti, pystymallinen kuumavesipesuri Tuotetiedot NEPTUNE 2 kuumavesipesurin pystymalli vie vähemmän tilaa, on helposti liikuteltava ja kustannustehokas. Täydellinen ratkaisu ammattikäyttöön. Uusi NEPTUNE

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

CEFTAZIDIM SANDOZ 250 mg / 500 mg / 1 g / 2 g injektiokuiva-aine, liuosta varten CEFTAZIDIM SANDOZ 1 g / 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten

CEFTAZIDIM SANDOZ 250 mg / 500 mg / 1 g / 2 g injektiokuiva-aine, liuosta varten CEFTAZIDIM SANDOZ 1 g / 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Liikuteltavat kylmävesipainepesurit POSEIDON 2

Liikuteltavat kylmävesipainepesurit POSEIDON 2 Kompakti kylmävesipesuri Tuotetiedot POSEIDON 2 -mallisto on suunniteltu kevyeen rutiinityöskenteyyn. Ne tarjoavat erinomaista siivoustehokkuutta, ammattilaistason varusteet, hyvät säilytysmahdollisuudet

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija ja valmistaja: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija ja valmistaja: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Minims Oxybuprocaine Hydrochloride 4 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa. oksibuprokaiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Minims Oxybuprocaine Hydrochloride 4 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa. oksibuprokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Minims Oxybuprocaine Hydrochloride 4 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa oksibuprokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääkevalmiste on

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista 1 Belgia Belgia Belgia Tanska Tanska Tanska Suomi Roche a/s Industriholmen 59, DK-2650 Hvidovre,

Lisätiedot

Lääkehoidon opas omaishoitajille

Lääkehoidon opas omaishoitajille Lääkehoidon opas omaishoitajille SISÄLLYSLUETTELO 1 MIHIN TARKOITUKSEEN OPAS ON? 2 KUINKA TOTEUTTAA LÄÄKEHOITOA TURVALLISESTI KOTONA? Lääkkeiden jakaminen ja siihen tarvittavia apuvälineitä Lääkkeiden

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Suigonan vet injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

PAKKAUSSELOSTE. Suigonan vet injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PAKKAUSSELOSTE Suigonan vet injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Liikuteltavat kylmävesipainepesurit

Liikuteltavat kylmävesipainepesurit Innovatiivinn keskiluokan kylmävesipesuri Tuotetiedot -koneiden sopivia käyttökohteita ovat maatalous, teollisuus, rakennus ja autoteollisuus. Olemme yhdistäneet liikuteltavuuden ja helppokäyttöisyyden

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa Uusi BIO-SET-yhdistäjä Potilaille, jotka käyttävät AVONEX ia (beeta-1a-interferoni) BIO-SET is a Trademark of BIODOME beeta-1a-interferoni

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VITALIPID INFANT infuusiokonsentraatti, liuosta varten

PAKKAUSSELOSTE. VITALIPID INFANT infuusiokonsentraatti, liuosta varten PAKKAUSSELOSTE VITALIPID INFANT infuusiokonsentraatti, liuosta varten Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv A-pohja/A-bas 6419726111268* 2,7 L A-pohja/A-bas 6419726111350* 9L A-pohja/A-bas 6419726111428* 18 L C-pohja/C-bas 6419726113262* 2,7 L C-pohja/C-bas 6419726113354* 9L C-pohja/C-bas 6419726113422* 18 L

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. FLUBENOL VET 44 mg/ml oraalipasta

PAKKAUSSELOSTE. FLUBENOL VET 44 mg/ml oraalipasta PAKKAUSSELOSTE FLUBENOL VET 44 mg/ml oraalipasta 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Engemycin LA vet 100 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Engemycin LA vet 100 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Engemycin LA vet 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin

Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin Ohjelehti - Finnish - Valinnaiset suuttimet Versa Spray ja Versa Spray II pistooleihin Seloste Versa Spray ja Versa Spray II pulverinruiskutuspistooleihin on saatavana laaja valikoima suuttimia. Käsi ja

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml injektioneste, liuos. natriumkloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml injektioneste, liuos. natriumkloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraaliseen käyttöön

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraaliseen käyttöön Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraaliseen käyttöön Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Lääkehoidon opas omaishoitajille

Lääkehoidon opas omaishoitajille Johanna Korhonen Satu Koskela Lääkehoidon opas omaishoitajille Opinnäytetyö Hoitotyö Huhtikuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.4.2013 Tekijä(t) Johanna Korhonen & Satu Koskela Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

MIKÄ ON LÄÄKE? LÄÄKETIETOUTTA PERUSKOULUJEN OPETUKSEEN -SIVUSTOSTA

MIKÄ ON LÄÄKE?  LÄÄKETIETOUTTA PERUSKOULUJEN OPETUKSEEN -SIVUSTOSTA LÄÄKETIETOUTTA PERUSKOULUJEN OPETUKSEEN -SIVUSTOSTA MIKÄ ON LÄÄKE? KÄDESSÄSI ON LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS FIMEAN LÄÄKEKASVATUSSIVUILTA () VIHKONEN MIKÄ ON LÄÄKE, JOKA SISÄLTÄÄ PERUSTIETOA

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Orbenin retard vet 500 mg intramammaarisuspensio naudalle

PAKKAUSSELOSTE. Orbenin retard vet 500 mg intramammaarisuspensio naudalle PAKKAUSSELOSTE Orbenin retard vet 500 mg intramammaarisuspensio naudalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS

Lisätiedot

LÄÄKITYSTURVALLISUUS. VINKKI I: Varmista, että tiedät miten potilaasi käyttää lääkkeitä!

LÄÄKITYSTURVALLISUUS. VINKKI I: Varmista, että tiedät miten potilaasi käyttää lääkkeitä! VINKKI I: Varmista, että tiedät miten potilaasi käyttää lääkkeitä! Turvallisen lääkehoidon perusta on, että häntä hoitava henkilöstö tietää mitä lääkkeitä potilas käyttää ja miten hän niitä käyttää. Myös

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T070 Liite 1.04 / Appendix 1.04 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY YHTYNEET MEDIX LABORATORIOT OY UNITED MEDIX LABORATORIES LTD Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Ruotsi

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Ruotsi PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Meropenem Hospira 500 mg ja 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten. meropeneemi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Meropenem Hospira 500 mg ja 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten. meropeneemi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Meropenem Hospira 500 mg ja 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten meropeneemi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Liikuteltavat kuumavesipainepesurit NEPTUNE 2

Liikuteltavat kuumavesipainepesurit NEPTUNE 2 Kompakti, pystymallinen kuumavesipesuri Tuotetiedot NEPTUNE 2 kuumavesipesurin pystymalli vie vähemmän tilaa, on helposti liikuteltava ja kustannustehokas. Täydellinen ratkaisu ammattikäyttöön. Uusi NEPTUNE

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY T170/M18/2017 Liite 1 / Bilaga 1 / Appendix 1 Sivu / Sida / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACKREDITERAT TESTNINGSLABORATORIUM ACCREDITED TESTING LABORATORY LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUS

Lisätiedot

Aubrey Chamomile Luxurious tuuheuttava shampoo 325ml 18,97 18,28

Aubrey Chamomile Luxurious tuuheuttava shampoo 325ml 18,97 18,28 Abies Peeling Cream pihkaa kuorintavoide vartalolle ja jaloille 200 ml Abies pihkaa seerumi 10ml Abies täyteläinen pihkavoide käsille ja jaloille 100ml 19,22 24,11 Therapy Cleanser puhdistusvoide 28,15

Lisätiedot

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu

Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Nikotiinikorvaushoito - Tuotteet ja hoidon suunnittelu Hanne Munter Hengitysliitto ry / Stumppi hanne.munter@hengitysliitto.fi OTA-ohjauskartta Nikotiinikorvaushoito Nikotiinikorvaushoitotuotteita käytettäessä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Nobivac DHPPi vet. injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

HD 6/15 G Classic. Joustavaan, liikkuvaan käyttöön. Helppo liikuteltavuus. Säilytyspaikat pesuvarusteille. Kestävä ja helppo huoltaa

HD 6/15 G Classic. Joustavaan, liikkuvaan käyttöön. Helppo liikuteltavuus. Säilytyspaikat pesuvarusteille. Kestävä ja helppo huoltaa HD 6/15 G Classic Helposti liikuteltava, polttomoottorikäyttöinen painepesuri perustason ammattikäyttöön kohteissa, joissa verkkovirtaa ei ole saatavilla. 1 2 3 4 1 2 Joustavaan, liikkuvaan käyttöön Toimii

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Orbeseal 2,6 g intramammaarisuspensio umpeenpantavalle lehmälle

PAKKAUSSELOSTE. Orbeseal 2,6 g intramammaarisuspensio umpeenpantavalle lehmälle PAKKAUSSELOSTE Orbeseal 2,6 g intramammaarisuspensio umpeenpantavalle lehmälle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten hivenaineet

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten hivenaineet Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten hivenaineet Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto

RS04396001tFI. Saantitodistuskirje Brev med mottagningsbevis. Kuitti lähettäjälle Avsändarens kvitto Vain kotimaisessa liikenteessä Endast i inrikes posttrafik Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta.

Lisätiedot

3M M Red Dot Soft Cloth. -valvontaelektrodi, 50kpl + karhennin

3M M Red Dot Soft Cloth. -valvontaelektrodi, 50kpl + karhennin 4500M-H 4500M-H EKG elektrod, 300 st Ambu White Sensor 4500M-H -elektroder passar bra för korttidsövervakning. Vuxen storlek. Tillverkad av polyeten (PE) -skum och polyestertätning (PET). 300 st/förpackning.

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Granisetron B. Braun 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten. granisetroni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Granisetron B. Braun 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten. granisetroni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Granisetron B. Braun 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten granisetroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Vuorenvarmat ja luontoystävälliset tuotteet

Vuorenvarmat ja luontoystävälliset tuotteet Tuoteluettelo Vuorenvarmat ja luontoystävälliset tuotteet Meidän toimintaidea Pemtec AB valmistaa, markkinoi ja myy polyeteeniputkea energia- ja ympäristötuotteiden aloille. Tuotteemme ovat ympäristön

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Käytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. FOLLTROPIN 700 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta

PAKKAUSSELOSTE. FOLLTROPIN 700 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta PAKKAUSSELOSTE FOLLTROPIN 700 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta AT: Folltropin 700 IU jauhe ja liuotin injektioliuosta varten karjaeläimille FI: Folltropin vet 700 IU injektiokuiva-aine ja liuotin,

Lisätiedot