Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tarkastusraportti lomituspalveluiden järjestämisestä Vehmaan kunnassa Talousarvion toteuma Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Vehmaan Nuhjalan Kesäniemen ranta-asemakaavan muutos Tilapäislainan myöntäminen Rautilan-Irjalan kyläyhdistys ry:lle Selvityspyyntö erikoissairaanhoidon kustannuksista Vuoden 2014 kunnanhallituksen myöntämät avustukset Turun selvitysalueen kuntien kanta selvittäjien esittämistä kuntarakennevaihtoehdoista Vehmaan kanta Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Tiedotusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja Mika Munkki

2 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja s. 281 Nro 9 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, Vinkkilä Mika Munkki, pj. Riitta Luotonen Mika Haukka , Tino Laine 162 osittain- 173 Pirkko Tammelin Sirpa Manner, vpj , Antero Ahala Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Simo Virtanen, kvalt pj. Kaisa Virtala, kvalt I vpj. Olli-Pekka Ahokas, kvalt II vpj. Anna-Liisa Meskus, kunnanjohtaja, esittelijä Ari Koskinen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtajat ja varmennus Pöytäkirjanpitäjä Mika Munkki Ari Koskinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Mika Haukka Antero Ahala Tino Laine 171 Paikka ja pvm Kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ari Koskinen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 158 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 159 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall 159 Ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Mika Haukka ja Tino Laine, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Haukka ja Antero Ahala. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

4 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 160 Kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

5 Kunnanhallitus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tarkastusraportti lomituspalveluiden järjestämisestä Vehmaan kunnassa Khall 161 Vehmaan paikallisyksikkö tuottaa maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut Kustavin, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pyhärannan, Ruskon, Taivassalon ja Vehmaan kuntien sekä Laitilan, Naantalin, Raision, Rauman ja Uudenkaupungin kaupunkien alueella. Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) teki tarkastuksen Vehmaan paikallisyksikköön Raportissa ei ollut huomautettavaa Vehmaan paikallisyksikön toiminnasta. Ohessa liitteenä tarkastusraportti. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ohessa liitteenä olevan tarkastusraportin. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

6 Kunnanhallitus Talousarvion toteuma Khall 162 Ohessa liitteenä talousarvion toteumavertailu Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi oheisen talousarvion toteumavertailun _ Pöytäkirjamerkintä: Tino Laine saapui ko. asiakohdan käsittelyn aikana klo _ Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

7 Kunnanhallitus Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Khall 163 Kunnanhallitus on keskustellut Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelmasta , 17, ja antanut valtuudet asian jatkovalmisteluun. Suunnitelman ns. "punainen lanka" on mitä tehdään suunnitelman valmistumisen jälkeen? Miten päästään liikenneturvallisuustavoitteisiin? Miten toiminta on suunniteltu? Aikataulutettu? Resursoitu? Miten toimintaa seurataan ja ohjataan, jotta tavoitteet saavutetaan. Hyvältä liikenneturvallisuusjohtamiselta edellytetään, että asiantuntijoiden ohella myös poliittinen johto on sitoutunut siihen vahvasti. Suunnitelmassa tulee selvästi erottaa visio ja strategia sekä toimenpideohjelma toisistaan. Kunnianhimoinen visio ja strategia määritellään pitkälle aikavälille (10 vuotta) toiminnan pääperiaatteiksi. Toimenpideohjelmat koskevat yleensä lähivuosia ja sisältävät ohjelmoidun ja aikataulutetun suunnitelmien toteuttamisen. Suunnitelma tukee ELY-keskuksen, seutukunnan kuntien, Liikenneturvan, poliisin, pelastuslaitoksen ja maakuntaliiton välistä yhteistoimintaa liikenneturvallisuusasioissa ja on osa prosessia, joka tähtää liikenneturvallisuustyön jatkuvuuteen ja kehittämiseen. Alueellista merkitystä korostaa valtioneuvoston vuonna 2012 tekemä periaatepäätös, joka aluetasolla edellyttää suunnitelmallisen ja poikkihallinnollisen liikenneturvallisuussuunnittelun parantamista. Suunnitelman on määrä valmistua mennessä. Tehtävänmäärittelyn yksityiskohdat selviävät kunnanhallitukselle sähköisesti toimitetussa yksityiskohtaisessa Vakka- Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman tehtävänmäärittelyssä. Samassa sähköisessä lähetyksessä on myös Vakka-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman sopijaosapuolten hyväksyttävä sopimusluonnos ko. suunnitelman laatimisesta, tarjouspyyntö, työohjelma ja hintakirje sekä Strafica Oy:n tarjous Ely-keskukselle.

8 Kunnanhallitus Suunnitelman laatimisen kokonaishinta on (alv 0 %), josta Vehmaan kunnan osuus on 1861,10. Sopimuksen yksityiskohdat selviävät ohessa liitteenä olevasta suunnittelupalvelun sopimusluonnoksesta ja hintakirjeestä. Ehdotus: Vehmaan kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan ohessa liitteenä olevan suunnittelupalvelun sopimusluonnoksen hintakirjeineen ( tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, toimittaja: Strafica Oy, palvelu: Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma). Vehmaan kunnan osuus on 1861,10. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 2014 Khall 148 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnanhallituksille liitteenä olevan kirjeen, jossa selostetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemista ja sen myöntämisen ehtoja. Valtionosuuden korotusta haetaan mennessä. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Jos suunnitelma ei ole valmistunut hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä milloin valtuusto sen käsittelee ja milloin suunnitelma lähetetään ministeriöön. Ehdotus: Kunnanhallitus hakee harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna Hakemuksen liitteeksi laaditaan valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamissuunnitelma. Khall 164 kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee tasapainottamissuunnitelman laatimisesta.

10 Kunnanhallitus Vehmaan Nuhjalan Kesäniemen ranta-asemakaavan muutos Khall 165 SF-Caravan Turku ry/ahola Olavi ovat pyytäneet Vehmaan Nuhjalan Kesäniemen ranta-asemakaavan muutoksen hyväksymistä vireille tulevaksi. Kaavan laatijaksi SF-Caravan Turku ry esittää dipl.ins. Olavi Aholaa. Valtuusto hyväksyi Kesärannan kaavanmuutoksen, Kesäniemen ranta-asemakaavan muutos jäi silloin kesken. Liitteenä on päivätty kaavan laatijan ehdotus Kesäniemen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Kesäniemen rantaasemakaavan vireille tulosta, hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman kirjallisten mielipiteiden esittämistä varten nähtäväksi 14 päivän ajaksi. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

11 Kunnanhallitus Tilapäislainan myöntäminen Rautilan-Irjalan kyläyhdistys ry:lle Khall 166 Valtuusto on kokouksessaan ( 55) päättänyt, että kunnanhallitus voi myöntää tilapäislainaa yhteisöille hankkeiden toteuttamiseen. Hankkeen toteuttaja maksaa rahoituksen takaisin saamastaan tukirahasta. Rautilan-Irjalan kyläyhdistys ry anoo päivätyllä sähköpostiviestillä euron tilapäistä lainaa. Ko. summa maksetaan takaisin hankkeen loputtua Ravakan maksaessa yhdistykselle myönnetyn tuen. Rautilan-Irjalan kyläyhdistys ry on investoimassa Rautilan rantasaunalle ilmalämpöpumppua ja aurinkokeräintä osana Ravakan Puuttuva Palane hanketta. Investointi toteutuu elokuussa ja Ravakan maksatus viimeistään ensi vuoden alussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää tilapäislainaa Rautilan- Irjalan kyläyhdistykselle euroa liitteenä olevan velkakirjan mukaisin ehdoin. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

12 Kunnanhallitus Selvityspyyntö erikoissairaanhoidon kustannuksista Khall 167 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvion 2015 mukaan Vehmaan kunnan maksuosuus nousee vuoden 2014 talousarviosta 8,3 % eli ,-. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä sairaanhoitopiirin ylitys vuoden 2013 talousarviosta oli 9,5 % eli n ,-. Ehdotus: Kunnanhallitus päättä toimittaa seuraavan selvityspyynnön erikoissairaanhoidon kustannuksista: Vehmaan kunta on saanut sairaanhoitopiirin vuoden 2015 talousarvioehdotuksen, jossa kunnan meno-osuudet kasvavat 8,3 %:a sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarviosta. Sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen mukaan vuoden 2015 talousarvioraamin reunaehdoksi on asetettu, että jäsenkuntien maksuosuuksien muutos ennen ensihoidon suoriteperusteisten kustannusten sisällyttämistä jäsenkuntien palvelusuunnitelmiin voi olla enintään +3,5 % vuoden 2014 talousarviosta. Vehmaan kunta pyytää sairaanhoitopiirin hallitukselta selvitystä siitä, miksi Vehmaan kunnan maksuosuus poikkeaa hallituksen päättämästä linjauksesta. Lisäksi kunnanhallitus pyytää selvitystä Turun yliopistolliselta keskussairaalalta vuoden 2013 osalta niiltä tulosalueilta, jotka ovat ylittäneet talousarvion Selvitystä pyydetään seuraavasti: tuottojen osalta toiminnoittain, kulut toiminnoittain/kuluryhmittäin (palkat, erikseen lääkärit ja hoitohenkilöstö, lääkkeet, sisäiset velotukset, muut kustannukset). Vielä pyydetään selvitystä siitä, millaisiin toimiin sairaanhoitopiiri on ryhtynyt, jotta varmistetaan, että vuoden 2013 tilanne ei toistu vuoden 2014 talousarvion osalta. Mitä toimenpiteitä on tehty/tullaan tekemään?

13 Kunnanhallitus Selvitystä pyydetään mennessä. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 kunnanhallituksen myöntämät avustukset Khall 142 Vuoden 2014 talousarviossa avustuksiin on varattu yhteensä 8.500,- avustukset myönnetään hakemuksesta avustusten käytöstä selvitys kunnalle Kunta-avustukset yleishyödyllisille yhteisöille ovat olleet haettavana mennessä. Anomuksen avustuksista ovat toimittaneet: Vehmaan VPK, naisosasto, Himoisten kyläyhdistys ry., Lahdingon kyläyhdistys ry., MLL (2 kpl); paikallisyhdistys ja Varsinais- Suomen piiri, Vehmaan paikallisyhdistys ry., Vehmaan sotaveteraanit ry, UHV Bulls ry, Vehmaan Kiisto. Edellä mainitusta avustussummasta on aikaisempina vuosina veteraanien kuntoutukseen myönnetty avustusta Käytännössä kuntoutusavustus on maksettu Vehmaan sotaveteraanit ry:n sopimien kuntoutuspalveluiden mukaan (mm. hieronta). Vuoden 2014 alussa käytäntö on jatkunut edellä mainitun mallin mukaisesti ja joitakin kuntoutuslaskuja on tullut kuntaan maksettavaksi. Yhteenveto avustushakemuksista esityslistan liitteenä, yhteensä ,18 euroa. Hakemukset nähtävillä kokouksessa. Vapaa-aikalautakunta on , 23, myöntänyt avustusta MLL:n paikallisyhdistykselle 850 ja UHV Bulls ry:lle Ehdotus: Kunnanhallitus päättää avustuksista. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen oheisen pöytäkirjan liitteen mukaisesti. Pöytäkirjamerkintä: Mikko Simola ilmoitti esteellisyytensä koskien Vehmaan VPK:n naisjaoston avustushakemusta ja poistui

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus kokouksesta kyseisen avustushakemuksen käsittelyn ajaksi klo Riitta Luotonen ilmoitti esteellisyytensä koskien Lahdingon kyläyhdistys ry:n avustushakemusta ja poistui kokouksesta ko. avustushakemuksen käsittelyn ajaksi klo Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti Khall 168 Kunnanjohtaja/hallintojohtaja ovat aiemman vakiintuneen käytännön mukaisesti hyväksyneet yllä selostetun mukaisesti talousarvion puitteissa veteraanien kuntoutuslaskuja (mm. hieronta yms.) maksettaviksi palveluiden tuottajille mahdollisimman pikaisesti palvelujen käyttämisen jälkeen. Hallintojohtaja on hyväksynyt em. veteraanien kuntoutuslaskuja ajalla talousarvion puitteissa ja vakiintuneen käytännön mukaisesti yhteensä 1024,68. Ote pääkirjasta kustannuspaikoittain ja tositteiden jäljennökset nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan suorittamat kuntoutuslaskujen hyväksymiset ajalla , yhteensä 1024,68. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti Pöytäkirjamerkintä: Sirpa Manner ilmoitti esteellisyytensä ja poistui ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi klo

16 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Turun selvitysalueen kuntien kanta selvittäjien esittämistä kuntarakennevaihtoehdoista Vehmaan kanta Päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kuntajakoselvittäjien asettamisesta Khall 331 Ohessa liitteenä valtiovarainministeriön päivätty päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta Turun kaupunkiseudulla sekä kuntajakoselvittäjien asettamisesta (kuntarakennelaki 15, 1698/2009). Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi valtiovarainministeriön päätöksen (VM/2126/ /2013) koskien erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kuntajakoselvittäjien asettamisesta ja esittää edelleen valtuustolle, että se merkitsee ko. päätöksen tietoonsa saatetuksi. _ Kvalt 3 Khall 127 Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Kuntarakennelain 4 b :n mukaan kunnan tulee selvittää kuntajaon muuttamisen edellytykset kuntien yhdistymistä säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Vehmaan kunnanvaltuusto on ( 59) tekemällä päätöksellä esittänyt, että kuntarakennelain mukainen selvitys tehdään Vehmaan, Maskun, Nousiaisten, Mynämäen, Taivassalon ja Kustavin kesken.

17 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö määräsi kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Turun kunnan selvitysalueella syyskuun 2014 loppuun mennessä. Selvitysalueen kunnat ovat Aura, Kaarina, Kustavi, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Tarvasjoki, Turku ja Vehmaa. Turun seudun kuntajakoselvitystyö alkoi Kuntajakoselvittäjät ovat käyneet kaikissa Turun selvitysalueen 17 kunnassa huhtikuun aikana. Kuntakäyntien perusteella selvittäjät ovat päätyneet esittämään viiden eri kuntarakennevaihtoehtojen selvittämistä. Vehmaa kuuluu Rannikko-pohjoiset kunnat ryhmään. Rannikko-pohjoiset kunnat on edelleen jaettu kahteen eri ryhmään: Naantali ja Masku ovat omana ryhmänä ja Kustavi, Mynämäki, Nousiainen, Taivassalo ja Vehmaa muodostavat oman ryhmän. Kuntajakoselvittäjät pyytävät kaupungin- ja kunnanhallituksille osoitetulla kirjeellä selvitysalueen kuntien viralliset kannanotot kuntarakennevaihtoehdoista mennessä. Valtiovarainministeriön kirje on liitteenä. Valtuustolle ja hallitukselle on aiemmin toimitettu sähköpostitse selvitysmiesten laatimat valtuustotilaisuuksien alustuskalvot. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavan kannanoton: Vehmaan kunnan tahto on jatkaa itsenäisenä kuntana. Vehmaa on mukana kuntajakoselvitystyössä kuntajakolain ja valtiovarainministeriön määräyksen johdosta. Vehmaa pyrkii täyttämään lain ja ministeriön asettaman selvitysvelvollisuuden. Vehmaa toteaa, että tähän mennessä tehty selvitystyö täyttää lain vaatimukset. Mikäli näin ei ole ja kunta velvoitetaan jatkamaan selvitystyötä, niin Vehmaalle sopii selvitysmiesten esittämä kuntarakennevaihtoehdon selvittäminen. Selvitystyö tulee tehdä mahdollisimman kevyellä vaihtoehdolla niiden kuntien osalta, jotka eivät ole halukkaita kuntaliitoksiin.

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kvalt 20 Khall 169 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Vehmaan valtuuston kannanotto (yllä) , 20, sisälsi kannanoton selvitysmiesten pyytämään vaihtoehtoon: Kustavi, Mynämäki, Nousiainen, Taivassalo ja Vehmaa. Kuntajakoselvittäjät ovat esitelleet selvitysryhmän kokouksessa uuden muutetun kuntaryhmiä koskevan valmistelulinjauksen. Yhdistymisselvitykset tehdään seuraavissa kuntaryhmissä: 1. Turku, Kaarina, Lieto/Tarvasjoki, Paimio ja Sauvo (asukasluku ) 2. Raisio, Rusko, Nousiainen, Mynämäki ja Vehmaa (asukasluku ) 3. Naantali ja Masku (asukasluku ) Naantali, Masku Taivassalo ja Kustavi (asukasluku ) 4. Aura ja Pöytyä (asukasluku ) Yhdistymisselvitysten valmistuttua kuntajakoselvittäjät tekevät esitykset valtuustoille kuntien yhdistymisestä ja yhdistymissopimuksesta kuntarakennelain tarkoittamalla tavalla. Esityslistan sähköisen jakelun yhteydessä toimitetaan sähköisesti liitteenä kuntien kannanotot selvitysmiesten esitykseen Turun seudun kuntajakoselvityksen kuntarakennevaihtoehdoista (tilanne ). Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee selvitysmiesten esittämistä kuntarakennevaihtoehdoista. Päätös: Kunnanhallitus keskusteli selvitysmiesten esittämistä kuntarakennevaihtoehdoista. Valtuusto käsittelee asiaa iltakoulussaan

19 Kunnanhallitus Pöytäkirjat Khall 170 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

20 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 1. Vapaa-aikalautakunta Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainitun lautakunnan kokousasioiden osalta. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

21 Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 171 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

22 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden päätökset: Hallintojohtaja: - henkilöstöasiat, 2 kpl, ylityövapaa. - talousasiat, 1 kpl, nuorten kesätyöllistämistuki. Päätökset ovat nähtävinä kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainittujen viranhaltijoiden päätösten osalta. _ Pöytäkirjamerkintä: Mika Haukka ilmoitti esteellisyytensä ja poistui ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi klo Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tino Laine. _ Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

23 Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 172 Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee seuraavista asioista: - Perusterveydenhuollon yhteistyösopimus - Toiminta-aukion rakennuksen kunnostamiseen on myönnetty rahoitusta euroa - Kiviteollisuuden alue/ alueen esittely kaikille kiinnostuneille avoimien ovien päivänä ja keskustelutilaisuus yrittäjäpäivänä kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

24 Kunnanhallitus Tiedotusasiat Khall 173 1) KEVA, Keva 50 Vakuuttavasti 2) Vehmaan historia toimikunta, kokousmuistio 2/2014 3) Kiinteistönluovutusilmoituksia 5 kpl 4) Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, tulviin varautuminen rakentamisessa 5) Valtiovarainministeriö, asiakaspalvelu 2014 hanke 6) Turun hallinto-oikeus, vuosikertomus ) Aluehallintoviraston päätös, valtionavustuksen myöntäminen 8) Varsinais-Suomen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 6/2014 ja maakuntavaltuuston pöytäkirja 1/2014 9) Varsinais-Suomen liitto, maakuntahallituksen pöytäkirja ) Tilastokeskus, kuntakatsaus ) Porin prikaati, yhteistoiminta- ja verkostoitumistilaisuus Porin prikaatissa 12) Turku Touring, vuosikertomus ) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky, valtuuston pöytäkirja 2/ ) Uudenkaupungin kaupunki, ympäristö- ja lupalautakunnan pöytäkirja 5/2014, kuluttajaturvallisuuslain mukainen tarkastuskertomus ja valvontasuunnitelman mukainen tarkastus

25 Kunnanhallitus ) Ilmari Heinonen, vanhustyön- ja sairaskertomuksen tietosuoja (ja informointi) 16) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky, hallituksen pöytäkirja 5/2014 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

26 Kunnanhallitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 158, 159, 160, 165, 169, 172, 173 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 171 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Vehmaan kunnanhallitus, Saarikontie 8, Vinkkilä Pykälät: 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 171 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, Turku Kunnallisvalitus, pykälät, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Varsinais-Suomen käräjäoikeus Turun pääkanslia Sairashuoneenkatu Turku (PL 376, Turku) , Telekopio pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

27 Kunnanhallitus todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite: pykälät _ Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2010 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.04.2010 klo 9.00-10.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sivistyslautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Ryhmäperhepäiväkoti Nallela Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot