Kestävää kehitystä myös matkailuun s. 4 Katso kiinnostavat esimerkit s. 8 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävää kehitystä myös matkailuun s. 4 Katso kiinnostavat esimerkit s. 8 11"

Transkriptio

1 Kestävää kehitystä myös matkailuun s. 4 Katso kiinnostavat esimerkit s Järkivihreä Forssan seutu vihreämmän liiketoiminnan puolesta

2 sisältö Järkivihreä Forssan seutu menestyy...2 Sijoitus huomiseen...4 Tulevaisuuden suunnitelmissa järkivihreä lentokenttä ja logistiikkakeskus Humppila Eco Airport...5 Ympäristöliiketoiminnan edelläkävijöitä ja kehityksen kärkeä...5 ForssanRatasmäki on ympäristöyrittämisen ykkösalue... 6 Forssan seudun oppi- ja tutkimuslaitokset... 7 Kierrätyslasista valmistuu rakennusmateriaalia...8 Envi Grow Park Ekoteollisuuspuisto...8 LHJ Group ratkaisut haasteelliseen jätehuoltoon...9 Forssan seudun järkivihreitä huippuosaajia...9 Järkivihreät hankkeet Energiatehokasta matkustajaopastusta rautateille Ympäristöhuollon yhteistyökumppanisi Kaasua jätteestä JÄRKIVIHREÄ FORSSAN SEUTU JULKAISIJA: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. ESITTEEN tekstit ja TAITTO: Place Marketing Oy alkuperäiskuvitus: Mainossatama Oy. karttojen kuvitus: Place Marketing Oy. ESITTEEN valokuvat: Kohdeyritykset, Shutterstock J ä r k i v i h r e ä F o r s s a n s e u t u m e n e s t y y PORI forssa tampere hämeenlinna lahti RIIHIMÄKI 1 turku Forssan seudun elinkeinostrategia perustuu ympäristöystävälliseen sekä kestävää kehitystä tukevaan toimintaan, niin sanottuun järkivihreyteen. Tavoitteenamme on, että lähitulevaisuudessa seutumme tuottaa entistä monipuolisemmin ekologisia tuotteita ja palveluja sekä asukkaat, yritykset, yhteisöt ja päättäjät tarttuvat toimintansa ympäristövaikutuksiin. Vihreys on otettava huomioon kaikessa elinkeinotoiminnassa sitä järkivihreys pohjimmiltaan tarkoittaa. Tämä edellyttää aivan uutta ajattelua ja vaatii merkittäviä panostuksia kaikilta toimijoilta. Seudulla on todellinen valmius ympäristöliiketoiminnan edistämiseen mm. yritystiloina, yritystukina, koulutustarjontana, työvoimana, osaamisena, vahvana asiantuntijaverkostona sekä henkisenä sitoutumisena rohkeisiinkin tulevaisuuden ratkaisuihin. Tulevaisuus rakentuu osaamisesta. Hämeen ammattikorkeakoulu, aikuiskoulutusta tarjoava Faktia sekä muut seudun oppilaitokset ovat sitoutuneet kouluttamaan osaavaa työvoimaa yritysten omista tarpeista lähtien. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus sekä kehittäjäorganisaatiot mahdollistavat osaltaan uusien avausten tekemistä sekä palvelevat yrityksiä ympäristöystävällisempien toimintatapojen ja kestävän kehityksen huomioimiseen liiketoiminnassaan. Forssan seudulla voidaan jo puhua ympäristöliiketoiminnan perinteestä. Siitä konkreettisin esimerkki on Forssan Envitech -alue, josta kaavoituksella ja yritysten keskinäisellä verkostoitumisella on 15 vuoden aikana rakentunut alan merkittävä keskittymä. Kierrätystoiminnasta alkunsa saanut alue on innovatiivisten yritysten ansiosta nykyään myös merkittävä uusiutuvan energian tuotantoalue. Alueen jatkuvaa kehittymistä tukevat kaavoitusratkaisut sekä tiivis toimialan kehittämismalli. Palveluiden monipuolistamiseksi tarjoaa suunnitteluvaiheessa oleva yritystalo Forssan Tekno-Tapuli asiantuntijayrityksille ajanmukaiset toimitilat kaupungin keskustassa. Mikäli yrityksesi visiossa ympäristö, uusiutuva energia, kierrätys tai vihreä logistiikka ovat merkityksellisiä, meillä on tarjota valmiita ratkaisuja. Biotalouden, uuden teknologian ja uusien logististen toimintamallien osalta pystymme tarjoamaan motivoituneita kumppaneita. Mutta ennen kaikkea haluamme rakentaa kanssasi parempaa huomista ja osaltamme auttaa sinua omien tavoitteidesi saavuttamisessa. Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja helsinki Forssan seutu: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä Talousalueella noin asukasta 55 % suomalaisista asuu 150 km säteellä Seudun läpi kulkevat valtatiet 2, 9, 10 Turku Toijala Tampere-rautatien varrella Kansainväliset lentokentät ja satamat noin tunnin päässä Kunnat räätälöivät tontteja tarpeiden mukaan 2 3

3 TULEVAISUUDEN SUUNNITELMISSA JÄRKIVIHREÄ LENTO- KENTTÄ JA LOGISTIIKKAKESKUS HUMPPILA ECO AIRPORT SIJOITUS HUOMISEEN Tarve kuljettaa ympäri maailmaa on yhtä väistämätön kuin on tarve pysäyttää ilmastomuutos. Uuden konseptin kehittäminen optimoimaan kansainvälistä logistiikkaa ekologisesta näkökulmasta tulee olemaan olennainen osa huomisen liiketoimintaa. Lentorahdin ekologia on yhtenevä kuljetusten taloudellisuuden kanssa. Humppila Eco Airportin ja muiden yhteyksien kokonaisuus mahdollistaa uudenlaisen palvelukonseptin luomisen kansainvälisen rahtiliikenteen lisänä. Eco Air Bridge ekologinen ilmasilta tarjoaa uuden tuoreen ratkaisun pitkän matkan kansainvälisille merten yli lentorahtiverkostoille: optimaalinen reitti Kiinan ja Itä-Aasian sekä USA:n itärannikon ja sisämaan välillä. Itä-länsireitityksen uudelleen ajattelu mahdollistaa useita uusia vaihtoehtoja ekologisille ja taloudellisille jakelutoimituksille. Kuva: Mainostoimisto Synergia TUULIvOIMAPUISTO Voimavapriikki Oy suunnittelee merkittävää tuulivoimapuistoa Forssaan ja Humppilaan. Forssan, Jokioisten ja Tammelan Kiimassuon alueelle kaavaillaan merkittävän tuulivoimapuiston toteuttamista. Tuulimittaukset on aloitettu keväällä Hankkeelle tärkeää erityisesti on kuntien suhtautuminen ja tuki puistolle, koska kunnat päättävät asioista alueillaan kaavoituksessaan ja vaikuttavat olennaisesti myös maakuntakaavaan. Kiimassuon puiston laajuudeksi on kaavailtu enintään 30 tuulivoimalan puistoa. Myös Humppilaan suunnitellaan tuulivoimapuistoa ja hanke on käynnistynyt hyvin ja etenee lupaavasti. Tuulivoimapuiston edut: 1) verotulot kunnille 2) vuokratulot maanomistajille 3) työllistäminen htv rakennusaikana ja 4) noin 10 hlöä sen jälkeen käyttötehtävissä 5) hyödyt seudun elinkeinoelämälle eritoten rakentamisen aikana (investoinnit kumpikin yli 100 Me) ja 6) kokonaisvaltainen puhtaan uusiutuvan energian imago seudulle. Lisätiedot: Immo Sundholm, gsm FORSSAAN NOUSEE KESTÄVÄN RAKENTAMISEN ASUINKORTTELI Forssassa käynnistynyt ekorakentamishanke yhdistää kestävän rakentamisen ja omaleimaisen arkkitehtuurin. Kaupungin keskustan tuntumaan suunnitellaan energiatehokasta ja viihtyisää asuinkorttelia, jonne nousee puurakenteisia rivi- ja omakotitaloja ekologisen estetiikan hengessä. Ympäristövaikutukset huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren ajalta suunnittelusta rakennuksen ylläpitoon. Hankkeessa ovat mukana Tampereen teknillinen yliopiston loppuvaiheen arkkitehtiopiskelijat. Rakennustyöt alkavat aikaisintaan keväällä Lisätietoja antaa Ekotasokas Oy, gsm EKOMATKAILLEN HUMPPILAAN Humppilaan rakennetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen valtakunnallinen rauta-aikakeskus. Kävijä pääsee tutustumaan historiaan ja irtautumaan arjesta luontoystävällisten aktiviteettien parissa. Alueella voi esimerkiksi kokeilla tulitöitä, lähteä nuotioretkelle ja nauttia käsillä tekemisestä monin tavoin. Elävän rautakautisen käsityöläis- ja kauppiaskylän ohella alueelta löytyy muun muassa kansainvälisen tason arkeologinen näyttely, kokous- ja majoitustiloja sekä ravintoloita. Keskus panostaa tutkimukseen ja valistukseen. Rauta-aikakeskus sijaitsee sujuvien yhteyksien varrella Humppilan Lasitehtaan vieressä. Alue valmistunee vuonna Lisätiedot: Esko Tonteri, gsm UUDENLAINEN EKOLENTOKENTTÄ JA YRITYSALUE HUMPPILAAN Tulevaisuuden lentokentät kilpailevat keskenään ekologisin ja kestävän kehityksen arvoin. Humppila Eco Airport -lentokenttä toteuttaa niitä monin eri tavoin. Eduksi sille on myös ihanteellinen sijainti ruuhka- Suomen keskipisteessä sekä Euroopan ja Kaukoidän välisellä lyhimmällä lentoreitillä. Vetovoimaisena uutena piirteenä on lentokentän kylkeen rakennettava monipuolinen yritysalue. Maailmanlaajuinen verkostoituminen on alueen yrityksille mahdollista alhaisin kustannuksin ja ekologisesti. Ne voivat käyttää myös viereen rakentuvan logistiikkakeskuksen superterminaaleja ja palveluita. Ympäristöä säästävä yritysalue on jo herättänyt kiinnostusta kansainvälisissä yrityksissä, joille lentokenttä palveluineen on välttämätön osa toimintaa. Myös lentokenttä hyötyy naapurissaan sijaitsevista yrityksistä. Ekologistiikka-alue ja Humppila Eco Airport etsii projektipäällikköä ajalle vetämään Etelä-Suomen ekologistisen innovaatiokeskittymän kehittäminen -projektia. Projektipäällikön tehtävänä on edistää globaalin ekohubin syntymistä. Lähetä hakemuksesi liitteineen mennessä osoitteeseen: Lisätietoja: Humppilan kunnanjohtaja Esko Tonteri, puh. (03) , gsm Logistiikkakeskus tullivapaa alue teknologia-alue: erinomainen mahdollisuus uusille kansainvälisille bisneksille ja yhtiölle. Sijoita tulevaisuuteen ympäristöliiketoiminnan e d e l l ä k ä v i j öi t ä j a k e h i t y k s e n k ä r k e ä Uusioaineksen vuonna 1995 perustettu lasinpuhdistuslaitos on Suomen ainoa ja tekniikaltaan Pohjois-Euroopan nykyaikaisin. Vuoden 2003 Niska&Nyyssösen mobiiliterminen käsittelylaitteisto pilaantuneille maille oli Suomen ensimmäinen. Uusioaines Oy vastaa lasiteollisuuden kasvaviin puhtausvaatimuksiin uudella pakkauslasin puhdistuslaitoksella, joka valmistui Modernin tekniikan avulla saadaan entistä puhtaampia lasisirulaatuja. Uusioaines investoi myös vaahtolasin tuotantolaitokseen Hanke on ainutlaatuinen Suomen oloissa ja kyseessä on aivan uusi tuote, kevyt murskemainen eristetuote. Loimi-Hämeen Jätehuollon vuonna 1996 käyttöön otettu kaatopaikka oli ensimmäinen Suomessa, joka täytti EU:n asettamat vaatimukset kaatopaikkojen pohjarakenteille. Suomen Elektroniikkakäsittely käytti vuonna 2004 ensimmäisenä lasertekniikkaa kuvaputkilasin kierrättämiseksi takaisin teollisuuden raaka-aineeksi. Laitos on edelleen ainoa Suomessa, joka pystyy kierrättämään kuvaputkilasin takaisin teollisuuden käyttöön. Vuonna 2010 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n (ISOVER) Forssan tehtaasta tulee maailman ensimmäinen lasivillatehdas, jossa perinteinen fossiilinen polttoaine korvataan uusiutuvalla energialla. Envor Biotechin vuonna 1997 käyttöön otettu kompostointilaitos oli Suomen ensimmäisiä teollisen mittakaavan kompostointilaitoksia Envor Biotechin vuonna 2009 valmistunut biokaasulaitos on Euroopan ensimmäisiä biokaasulaitoksia, joka pystyy käsittelemään pakattua elintarvikejätettä. Laitokseen on jo rakenteilla kolmas reaktori ST1 energiayhtiön tuotantolaitos Jokioisissa aloitti vuonna 2011 etanolin valmistuksen sokeritehtaan tärkkelysjätteestä. Loimi-Hämeen Jätehuollon REF-laitoksen integrointi voimalaitoksen kanssa vuonna 1999 oli kansainvälisessäkin mittakaavassa edistyksellistä. Valmistuessaan vuonna 2010 Ekoportin diesellaitos tulee olemaan Suomen ainoa kyseistä teknologiaa käyttävä laitos. Vastaavia laitoksia on maailmalla vain muutamia. Tulevaisuus muotoutuu sähköautojen, aurinko- ja tuulienergian, ekologisesti kestävän ruuantuotannon, energiatehokkaiden kasvihuoneratkaisujen sekä jatkuvasti kehittyvien kierrätysmenetelmien ympärille. 4 5

4 FORSSAN SEUDUN OPPI - ja tutkimuslaitokset LAATUA JA ERIKOISTUMISTA Forssan seudulla ympäristö-, maatalousja elintarvikealan koulutus ja tutkimus on korkeatasoista ja erikoistunutta. Oppi- ja tutkimuslaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä seudun yritysten kanssa ja tukevat osaltaan niiden toimintaa. FAKTIA FORSSAN RATASMÄKI ON YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN YKKÖSALUE TERVETULOA RATASMÄKEEN! Ammatillinen aikuiskouluttaja Faktia tarjoaa monipuolista koulutusta mm. rakentamisen, ympäristönhoidon, teknologian, logistiikan, nostojen, hyvinvoinnin, liiketoiminnan ja tietojenkäsittelyn alalta. Ympäristöhuollon ammattitutkinto keskittyy jätteiden synnyn ehkäisyyn sekä syntyneiden jätteiden uudelleenkäyttöön, haitattomaan käsittelyyn ja sijoittamiseen. Yritysten tarpeisiin koulutetaan myös ekologisia rakentajia ja ekoneuvojia. Faktian koulutustarjonnassa on yli 50 ammatillista tutkintoa, yksilöllisiä valmennusohjelmia, lupa- ja korttikoulutuksia sekä henkilöstön täydennyskoulutuksia. Lisäksi Faktia tarjoaa mm. ammattitaitotestausta, työnohjausta ja osaamiskartoituksia sekä konsultoi koulutuksen rahoitusvaihtoehdoista. MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) MTT on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tuotteita ovat uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvät innovaatiot ja ongelmanratkaisut. MTT on organisoinut tutkimustoimintansa tutkimusaloihin ja -ohjelmiin. Ohjelmapohjainen tutkimus mahdollistaa aidon monitieteisyyden, joka on tehokkaan ongelmanratkaisun edellytys. MTT tekee tutkimusta kahdeksassa läpi organisaation toimivassa tutkimusohjelmassa. Tutkimukset edistävät kuluttajien hyvinvointia, maa- ja elintarviketalouden kilpailukykyä, luonnonvarojen kestävää käyttöä, tuotanto- ja elinympäristön laatua sekä maaseudun elinvoimaisuutta. MTT:ssä työskentelee noin 850 tutkijaa ja muuta asiantuntijaa 14 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Päätoimipaikka on Jokioisissa. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU (HAMK) Forssan Ratasmäki Business Area on 500 hehtaarin alue kahden kilometrin päässä Forssan kaupungin keskustan palveluista. Alue sopii niin perinteiseen teollisuuteen, kuin logistiikka- ja ympäristöalan toimintaankin. Alueella sijaitsee mm. Fenestra Oy:n ikkunatehdas. Ratasmäen Business Arean yhteydessä sijaitsee edistyksellinen Kiimassuon ympäristöyritysalue, Envitech-alue, jossa toimii yli 20 ympäristöalan yritystä. Alue on Suomen kärkeä lasinkierrätyksessä ja sillä on merkittävä asema valtakunnallisesti sähkö- ja elektroniikkaromun, pilaantuneen maan ja biojätteen käsittelyssä. Kiimassuolla tehdään myös energiaa uusiutuvista raaka-aineista: biokaasua ja synteettistä dieseliä. Alue onkin kasvanut lyhyessä ajassa merkittäväksi materiaalivirtojen keskukseksi PohjoisEuroopassa. Ratasmäen alueelle on erinomaiset yhteydet. Vieressä kulkee valtatie 2, josta on suora yhteys valtatie 10:lle. Forssassa hyvät yhteydet tarkoittavat myös tehokasta tietoliikenneverkkoa, turvattua sähköenergian saantia sekä uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua kaukolämmön verkostoa. Ratasmäen maaperä soveltuu hyvin rakentamiseen. Seitsemällä paikkakunnalla toimiva HAMK on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Yli 40 koulutusohjelman ansiosta HAMK:ssa voi opiskella ympäristöalaa monipuolisesti. Forssan toimipisteen kestävän kehityksen koulutusohjelmasta valmistuu ympäristösuunnittelijoita (AMK), jotka ovat perehtyneet luonnonvarojen kestävään käyttöön, elinkaariajatteluun, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestäviin toimintaperiaatteisiin, soveltavaan ympäristötekniikkaan ja -kemiaan sekä ympäristöhallintoon, -lainsäädäntöön, -liiketoimintaan ja -johtamiseen. Opiskelijat tekevät kiinteää yhteistyötä seudun ympäristöyritysten kanssa. Kysy lisää Forssan Ratasmäen Business Areasta: Kaupunginjohtaja Tapani Venho, gsm , Muita opiskelua tarjoavia organisaatioita ovat Eerikkilän Urheiluopisto, Forssan ammattiinstituutti ja Hevosopisto Oy Ypäjällä. Tekninen johtaja Antti Heinilä, gsm , 6 7

5 KIERRÄTYSLASISTA VALMISTUU RAKENNUSMATERIAALIA CASE: Uusioaines Oy ja Foamit Uusioaines Oy:n vaahtolasitehdas valmistaa kierrätyslasista ympäristöystävällistä eristemateriaalia. Foamit-vaahtolasi soveltuu sekä tien- että talonrakennukseen. Vaahtolasi on kevyttä, palamatonta ja sillä on hyvän lämmöneristysominaisuutensa ansiosta monia käyttökohteita. Uusioaines Oy: n lasinpuhdistuslaitos otti vastaan yli tonnia kierrätyslasia vuonna Viime kesänä valmistunut uusi lasinpuhdistuslaitos on tekniikaltaan Euroopan huippua ja sen kapasiteetti riittää Suomen tarpeisiin vuosiksi eteenpäin. Puhdistettu ja värilajiteltu siru toimitetaan teollisuudelle uusioraakaaineeksi ja siitä valmistetaan uutta taso- ja pakkauslasia. Tänä vuonna Uusioaines Oy teki uuden aluevaltauksen ja on nyt omalta osaltaan kasvattamassa lasinsirun hyötykäyttöastetta Suomessa. Foamit-vaahtolasimurske valmistetaan puhtaasta kierrätyslasista. Se soveltuu käytettäväksi mm. tierakenteiden routaeristeenä ja keventeenä sekä rakennusten lämpöeristeenä (alapohjat ja routaeristys, tasakattoeristeet käännetyissä kattorakenteissa). Lisäksi se toimii myös kapillaarikatkona. ENVI GROW PARK EKOTEOLLISUUSPUISTO Forssan Envitech-alueelle rakentuu vahva biotalouden ja kierrätysliiketoiminnan yrityskeskittymä Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park. Yritykset toteuttavat toiminnassaan mahdollisimman suljettua materiaalien ja energian kiertoa ja tuottavat innovaatioita yhdessä huippututkimuksen kanssa. Ekoteollisuuspuiston ytimenä on biojalostamokokonaisuus, joka hyödyntää monipuolisesti erilaisia elintarvikeketjun sivuvirtoja pitkälle jalostetuissa tuotteissa. Ekoteollisuuspuiston kehittämisestä vastaa kestävän elintarviketuotannon ja uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävän liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijayritys Agropolis Oy. Lisätietoja: Juha Pirkkamaa, gsm Vaahtolasi on hyvä routaeriste ja samalla mainio kevennemateriaali heikolle pohjalle rakennettaessa. Pienestä ominaispainosta huolimatta materiaalia voi käsitellä kuten kiviainesta. Neljäs etu liittyy ympäristöön; puhdistetusta kierrätyslasista valmistettu materiaali säästää luonnonvaroja, myynti- ja kehityspäällikkö Vesa Tompuri kertoo. LHJ GROUP RATKAISUT HAASTEELLISEEN JÄTEHUOLTOON LHJ Groupiin kuuluvat yritykset tarjoavat laajasti erilaisia ympäristöhuollon palveluja. Haastavat materiaalit, kuten tietosuojakäsittelyä vaativat aineistot ja laitteet sekä vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja pilaantuneet maat kuuluvat konsernin erityisosaamiseen. LHJ Groupiin kuuluvat Suomen Tietoturva Oy ja Suomen Elektroniikkakäsittely Oy tarjoavat ratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle. Suomen Tietoturva Oy hoitaa päivittäisten tietoturvamateriaalien sekä arkistojen noudon ja tuhoamisen. LHJ Groupin markkinointipäällikön Pasi Kaskisen mukaan myös teollisuuden virheelliset erät, piraattituotteet ja muut hävitettävät erät kerätään, noudetaan ja tuhotaan asianmukaisesti valvotussa prosessissa. - Tehokkaat kierrätysprosessit ja hyvät logistiikan yhteistyökumppanit mahdollistavat entistä kustannustehokkaammat ja ympäristöystävälliset palvelut. Tehokkaan logistiikan ansiosta voimme noutaa myös pienet erät. Suomen Elektroniikkakäsittely Oy on laajentanut toimintaa kodin ja toimistojen elektroniikkalaitteista myös teollisuuden ja infran sähkölaitteiden kierrätystoimintaan. Ratkaisuja maaperän kunnostuksesta teollisuus- ja vaarallisiin jätteisiin LHJ Group -konserniin kuuluva Suomen Erityisjäte Oy on kiinteiden vaarallisten jätteiden ja pilaantuneen maan käsittelyn osaaja. Kehitysjohtaja Riina Rantsin mukaan yrityksen käsittelemiä jätteitä ovat muun muassa erilaiset teollisuuden sakat, tuhkat, pilaantuneet maaainekset ja raskasmetalleja sisältävät kiinteät jätteet sekä asbesti. - Selvitämme vaarallisten jätteiden vaaraominaisuudet, käsittelytarpeen ja menetelmät eräkohtaisesti etukäteen. Asiakas saa käyttöönsä parhaista asiantuntijoista ja osaajista koostuvan verkoston, joka huolehtii analysoinneista, jäte-erän noutamisesta ja kuljetuksesta, maanrakentamisesta sekä turvallisesta käsittelystä. Lisätietoja: Tietosuojakäsittely ja elektroniikkakierrätys Pasi Kaskinen, markkinointipäällikkö, gsm Maaperän kunnostus ja teollisuusjätteet Riina Rantsi, kehitysjohtaja, gsm FORSSAN SEUDUN JÄRKIVIHREITÄ HUIPPU- OSAAJIA ENVOR GROUP on valtakunnallisesti tunnettu ympäristöalan edelläkävijä, monipuolisia ympäristö- ja kierrätyspalveluja tarjoava yrityskokonaisuus. Envor Groupin muodostavat: Envor Biotech Oy on kotitalouksista ja kaupasta syntyvien biojätteiden, puhdistamolietteiden sekä erilaisten elintarviketeollisuuden sivutuotteiden käsittelijä. Envor Processing Oy tarjoaa monipuolisia jätteenkäsittely- ja lajittelupalveluita. Se käsittelee pahvia, kartonkia, keräyspaperia ja sanomalehtiä sekä tietoturvamateriaaleja. Envor Palvelut tarjoaa kokonaisvaltaisia jätehuoltopalveluja. Se suunnittelee ja toteuttaa toimivia palvelukokonaisuuksia, sekä tarjoaa käyttöön sopivat jäte- ja ympäristöhuoltolaitteet. Envor Recycling Oy vastaanottaa ja käsittelee eri metallilaatuja terästeollisuuden raaka-aineiksi. Se on myös on pioneeri suomalaisessa lasinkeräyksessä. J. SYRJÄNEN OY on hyötyjätteen käsittelykeskus, jonka tavoitteena on kaatopaikkajätteen vähentäminen ja luonnonvarojen säästäminen. WATREC OY on ympäristöalan asiantuntijayritys, jonka ydinosaamista on biokaasuteknologia, jäte- ja prosessivesien käsittely sekä ympäristö- ja energiaosaamiseen liittyvä konsultointi. UUSIOAINES OY on Suomen johtava keräyslasin käsittelijä. Se hoitaa kierrätyslasin keräämisen, kuljetuksen ja puhdistamisen sekä ohjaa lasin hyötykäyttöön uusioraaka-aineena. VAPO OY tuottaa paikallista energiaa paikallisiin tarpeisiin. Vapo ottaa huomioon vastuullisen yritystoiminnan periaatteet kaikessa toiminnassaan. EKOPORT OY kerää öljy- ja pilssivesiä ja erottelee niistä kehittämänsä prosessin avulla teollisuuden poltto- ja raaka-ainetta. Forssan diesellaitos tulee olemaan Suomen ainoa kotitalousjätteestä polttoainetta tuottava laitos. LHJ GROUP on monipuolinen ympäristöhuollon osaaja. Konserni tarjoaa palveluja yritysten, julkishallinnon ja tuottajavastuuorganisaatioiden tarpeisiin. Cool-Finland Oy on kylmälaitteiden käsittelyyn ja materiaalien jatkojalostukseen erikoistunut yritys joka toimii Suomen lisäksi Baltiassa. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy huolehtii yhdyskuntajätehuollosta 15 omistajakuntansa alueella. Sen palveluja ovat jätteiden vastaanotto ja keräys, jäteasioista tiedottaminen ja kehitystoiminta. Suomen Elektroniikkakäsittely Oy tarjoaa valtakunnallisesti kierrätyspalveluja kaikelle kodin, toimiston sekä tuotantoympäristön sähkö- ja elektroniikkaromulle. Suomen Erityisjäte Oy on erikoistunut käsittelemään ongelmajätteiksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä ja pilaantuneita maita. Suomen Tietoturva Oy hoitaa arkistojen ja elektronisten tallenteiden, elektroniikkalaitteiden, epäkuranttien tuotantoerien, väärennettyjen tuotteiden ja vastaavien materiaalien asianmukaisen tietoturvakäsittelyn. 8 9

6 JÄRKIVIHREÄT HANKKEET Forssan seudun ympäristöliiketoiminta on vilkasta ja kehittyvää. Seudulla uskotaan yhteistyöhön ja panostetaan tulevaisuuteen. Tavoitteena on entistä järkivihreämpi, tehokkaampi ja käytännöllisempi toimintaympäristö. Alueella on parhaillaan käynnissä useita pitkäaikaisia hankkeita. VELOG Vetovoimaa logistiikalla hanke kehittää Forssan seudun logistiikkaa. Hanke voidaan jakaa seudun logististen yhteyksien kehittämiseen (tie, rautatie, lentoliikenne), uusien palvelujen ja sovellusten luomiseen sekä yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella hankkeella parannetaan seudun yritysten kilpailukykyä ja työllistämismahdollisuuksia toimitusketjujen osaamista kehittämällä. Tavoitteena on edesauttaa yritysten verkostoitumista ja kansainvälistymistä. ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kehittäminen hankkeessa luodaan malli tulevaisuuden logistiikkakeskusalueesta, joka perustuu eri liikennemuotojen yhdistämiseen. Tulevalla ekologistiikkaalueella käytetään kestävän kehityksen toimintamalleja ja teknologioita. ja Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park, Envitech-yritysalueelle suunniteltava ainutlaatuinen ekoteollisuuspuisto toimii johtavana biomateriaalien ja -energian tuotantopaikkana, jossa Ekologisuus otetaan ennakoiden huomioon niin tuotannossa, sivuvirtojen hyödyntämisessä, energiankäytössä, logistiikassa kuin markkinoinnissakin. Ekotehokkuus toteutuu kierrättämällä suljetun kierron periaatteella materiaaleja, energiaa ja huippuosaamista. Puiston toimintamallista kehitetään monistettava. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehitetään kestävän elintarviketalouden ja uusiutuvien luonnonvarojen liiketoiminnan asiantuntijayritys Agropolis Oy:n johdolla. LCA IN LANDSCAPING on MTT:n vetämä ja mm. EU:n Life+ -ympäristörahoituksen tukema yhteishanke, joka kehittää elinkaariarviointia nurmikkoalueiden perustamista ja hoitoa varten sekä esittelee ja kehittää kierrätysmateriaalien hyödyntämistä kasvualustojen tuotannossa, viheralueiden perustamisessa ja hoidossa. ENERGIATEHOKASTA MATKUSTAJAOPASTUSTA RAUTATEILLE Case: Mitron Oy ja Ruotsin rautatiet Forssalainen Mitron Oy suunnittelee ja valmistaa matkustajainformaatio- ja turvallisuusjärjestelmiä julkisen liikenteen tarpeisiin. Joulukuussa 2010 Mitron toimitti ensimmäisen energiatehokkaan LED-taustavalaistun matkustajainformaationäytön Malmön rautatieasemalle Ruotsiin. Mitron käynnisti vuoden 2010 alussa Mitron goes Green -nimellä kulkevan hankkeen, jonka päätavoitteena on ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen huomioiminen ja sen merkityksen korostaminen kaikessa yrityksen toiminnassa. Energiatehokkuus ja energian kulutuksen pienentäminen valittiin tärkeimmiksi ympäristön suojelun tavoitteiksi. Mitron on kehittänyt kaikkiin näyttöihinsä soveltuvan LED-taustavaloratkaisun, jolla voidaan saavuttaa jopa 40 % energian säästö verrattuna perinteisiin taustavaloratkaisuihin. Uudella ratkaisulla saavutetaan jopa 10 vuoden huoltoväli, mikä pienentää merkittävästi tuotteen ympäristövaikutusta ja elinkaarikustannuksia. Ensimmäinen Mitronin valmistama LED-taustavalaistu näyttö otettiin käyttöön Malmön rautatieasemalla Ruotsissa joulukuussa Mitronin valmistamia näyttöjä on Ruotsin rautateillä käytössä jo yli tuhat, ja lisää näyttöjä toimitetaan kasvavan matkustajaliikenteen tarpeisiin säännöllisesti. Mitronin näkemys on, että tulevaisuudessa loisteputkilla toteutetut taustavaloratkaisut korvataan LED-taustavalolla rautateiden näytöissä. Korvaamalla loisteputket LED-taustavaloratkaisulla saavutetaan merkittävä energian säästö samalla, kun käytöstä poistuvat ongelmajätteeksi luokiteltavat loisteputket. YMPÄRISTÖHUOLLON YHTEISTYÖKUMPPANISI! Envor Group on valtakunnallisesti tunnettu alan edelläkävijä, osaava, monipuolisia ja toisiaan tukevia ympäristöpalveluja tarjoava yrityskokonaisuus. Toimivien ympäristöhuoltopalveluiden taustalla on jätehuollon tilanteen kartoitus, ohjeistus, laiteratkaisut, koulutus, tehokkaat kierrätyspalvelut sekä raportointi. Toiminnassamme noudatamme sertifioituja ISO 9001 laatujärjestelmää sekä ISO ympäristöjärjestelmää. Envor Biotech Oy tarjoaa kotitalouksista ja kaupan alalta syntyvien biojätteiden käsittelyä, puhdistamolietteiden, rasvalietteiden sekä erilaisten elintarviketeollisuuden sivutuotteiden asianmukaista käsittelyä. Käsittelemme mm. HK-Ruokatalon, Saarioinen Oy:n, Inex Partners Oy:n, Viking Linen, HSY Ämmässuon, Hyvinkään kaupungin, Veikko Lehti Oy:n, Vihdin kunnan, Loimi-Hämeen Jätehuollon, Turun Seudun Jätehuollon ja Itä-Uudenmaan Jätehuollon erilliskerättyjä biomassoja. KAASUA JÄTTEESTÄ Envor Biotechin vuonna 2009 valmistunut biokaasulaitos on Euroopan ensimmäisiä biokaasulaitoksia, joka pystyy käsittelemään pakattua elintarvikejätettä. Forssan Envitech-alueella sijaitseva laitos tuottaa yli neljä miljoonaa kuutiota biokaasua vuodessa ja ottaa pian käyttöön kolmannen reaktorinsa. Laitosta aiotaan hyödyntää myös Envor Groupin suunnitteleman bioetanolitehtaan toiminnassa. Biokaasulaitos pystyy hyväksikäyttämään biohajoavan osan etanolitehtaan sivutuotteista ja tuottamaan energian tehtaan toimintaan. Uusiutuvan energian käyttö ja tuottoisa yritysyhteistyö ovat myös järkivihreyttä parhaimmillaan. Forssassa sijaitseva Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on maailman ensimmäinen lasivillatehdas, joka käyttää energialähteenään nestekaasun sijasta biokaasua. Sen tuottaa Envor Biotech. Envor Biotech Oy:n biokaasulaitos - Suomen suurin biokaasulaitos Envor Biotechin biokaasulaitokselle on valmistumassa kevään 2011 aikana kolmas reaktori, jonka jälkeen laitoksen käsittelykapasiteetti kasvaa tonniin. Biokaasun tuotannon arvioidaan silloin olevan jo 6 miljoonaa m 3. Laitoksesta saatavan biokaasun energiasisältö ( MWh) vastaa silloin noin 1500 omakotitalon energiankulutusta. Vuonna 2010 Envor Biotech käsitteli tonnia biojätettä, joista jalostetaan korkealaatuisia ravinne- ja multatuotteita maatalouteen. Bioenergian tuottaminen jäteperäisestä raaka-aineesta on kestävän kehityksen mukainen ratkaisu parhaimmillaan. Case: Envor Biotech ja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy 10 11

7 Lähde mukaan järkivihreään kasvuun! TULE TUTUSTUMAAN JÄRKIVIHREISIIN YRITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIIN Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Toimitusjohtaja Timo Lindvall Koulukatu 13, Forssa gsm Forssan kaupunki Kaupunginjohtaja Tapani Venho Turuntie 18, Forssa gsm Humppilan kunta Kunnanjohtaja Esko Tonteri Kisakuja 2, Humppila gsm Jokioisten kunta Kunnanjohtaja Jarmo Määttä Keskuskatu 29 A, Jokioinen gsm Tammelan kunta Kunnanjohtaja Matti Setälä Hakkapeliitantie 2, Tammela gsm Ypäjän kunta Vs. kunnanjohtaja Erkki Virolainen Kunnanjohtaja Vesa Ketola ( lähtien) Perttulantie 20, Ypäjä puh. (02)

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus 8.10.2009 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus OHJELMA Avaussanat, Toimitusketjujen hallinnan KT-keskuksen johtaja Heikki Ruohomaa HAMKin Forssan yksikön logistiikan ja toimitusketjujen

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

JÄRKIVIHREÄSTI FORSSAAN. Ratasmäen ja Kiimassuon yritysalueet

JÄRKIVIHREÄSTI FORSSAAN. Ratasmäen ja Kiimassuon yritysalueet JÄRKIVIHREÄSTI FORSSAAN Ratasmäen ja Kiimassuon yritysalueet Forssa järkivihreän yrittämisen keskus Forssa on 40 000 asukkaan talousalueen keskus yrityselämässä sekä palveluissa. Pitkien teollisten perinteiden

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksesta ympäristöliiketoimintaan. Immo Sundholm 30.9.2010 Vastuullista Liiketoimintaa Kestävällä Kierrätyksellä seminaari Envi Grow Park

Ilmastonmuutoksesta ympäristöliiketoimintaan. Immo Sundholm 30.9.2010 Vastuullista Liiketoimintaa Kestävällä Kierrätyksellä seminaari Envi Grow Park Ilmastonmuutoksesta ympäristöliiketoimintaan Immo Sundholm 30.9.2010 Vastuullista Liiketoimintaa Kestävällä Kierrätyksellä seminaari Envi Grow Park Tarkastelunäkökulma 1. Ilmastonmuutos 2. EU:n ja Suomen

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Älykäs ja ekologinen

Älykäs ja ekologinen Älykäs ja ekologinen Bio-, vesi- ja kiertotalouden edelläkävijä Nokian, Tampereen ja Ylöjärven Kolmenkulmaan on rakentumassa täysin uudenlainen yrityspuisto. ECO3-alueella kehitämme yhdessä bio-, vesi-

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma en monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen en kestävän energian ohjelma Hämeenlinna 30.11.2011 Kestävää energiaa Hämeestä - hanke Toteuttanut

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto. Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy Humppila - Urjala 30.8.2012 Suomen tavoitteet vuoteen 2020 mennessä Suomi on sitoutunut nostamaan uusiutuvan energian käytön osuuden noin 20 %:iin Tämän

Lisätiedot

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö

Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Fortum ja Ekokem yhdessä vahva pohjoismainen kiertotalousyhtiö Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Markus Rauramo, City Solutions divisioonan johtaja 27. toukokuuta 2016 1 Fortum ostaa Ekokemin Ainutlaatuinen

Lisätiedot

Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2. Lahti KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2. Lahti KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2 KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI Renkomäen kauppa-alue, 14 500 m2 LISÄTIEDOT, MYYNTI- JA VUOKRAUSNEUVOTTELUT: Erkki Pursiainen,

Lisätiedot

HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013

HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013 HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013 Mikko Suominen Mikko Suominen VALTUUSTOSTRATEGIA 2013-2016 3 Toimiva Helsinki Kaupungin toiminta on kestävää ja tehokasta Ympäristökriteerien käyttöä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio

Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio Ekomo Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Resurssiviisas tulevaisuus -seminaari Kuopio 26.5.2016 Ekomo alusta liiketoiminnan kasvulle Ämmässuon ekoteollisuuskeskus Ekomo tarjoaa yrityksille alustan teollisille

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Envor Group Hämeenlinna

Envor Group Hämeenlinna Envor Group 9.12.2016 Hämeenlinna Envor Group Envor Group muodostuu neljästä eri yrityksestä, joilla on vuosikymmenten kokemus kierrätyspalveluiden tuottamisesta. Envor Group tarjoaa asiakkailleen monipuolisia,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Biovakan yritysesittely

Biovakan yritysesittely Biovakan yritysesittely Biokaasulaitos Vehmaalla Ensimmäinen suuren mittaluokan yksikkö Suomessa Toiminta alkanut 2004 Käsittelee erilaisia biohajoavia materiaaleja 120 000 tn/v Menetelmänä mesofiilinen

Lisätiedot

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL

Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi. Helena Wessman KCL Metsästä tuotteeksi. Kestävän kehityksen arviointi Helena Wessman KCL Helena Wessman 27.5.2009 1 MITÄ ON KESTÄVÄ KEHITYS? Kestävä kehitys = taloudellisuus+sosiaalinen hyväksyttävyys+ ympäristöystävällisyys

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Mitä kiertotalous on?

Mitä kiertotalous on? 1 Mitä kiertotalous on? Kiertotalous terminä on uusi, mutta samalla se sisältää monia tuttuja asioita. Kyse ei ole pelkästään jo syntyneen jätteen kierrättämisestä, vaan kiertotalouden ideana on tehostaa

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% omistama energiayhtiö

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto

Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Humppilan Urjalan Tuulivoimapuisto Voimamylly Oy 3.10.2012 Voimamylly Oy Yhtiön kotipaikka Humppila Perustettu helmikuussa 2012 Valmistelu alkoi vuonna 2011 Humppilaan ideoitujen hankkeiden yhtenä osana,

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE 2016 2040 Hyväksytty Hämeen liiton maakuntahallituksessa 15.2.2016 käytettäväksi maakuntakaavan 2040 mitoituksen lähtökohtana. Päivitetty 2015 väestötietojen osalta 27.4.2016

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju

Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Biotalouden kärkihankkeet Maaseutuohjelma Satakunnan ruokaketju Tiedonvälitys Yritysryhmät Maaseutuohjelma on keskeisin rahoitusmuoto Satakunnan ruokaketjun ja biotalouden kehittämiseen Tavoitteena 100

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen

Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN HUIPPUKOKOUS 2015 Biotaloudesta elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomeen 26.8.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Biotalous paljon esillä Mikä ihmeen biotalous? Biotalous

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä HIPPOS2020 - Jyväskylä Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Visio 2 Suomen johtava urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. 3 Missio Urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy

Uutta tuulivoimaa Suomeen. TuuliWatti Oy Uutta tuulivoimaa Suomeen TuuliWatti Oy Päivän agenda Tervetuloa viestintäpäällikkö Liisa Joenpolvi, TuuliWatti TuuliWatin investointiuutiset toimitusjohtaja Jari Suominen, TuuliWatti Simo uusiutuvan energian

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Kalasta konserni ja kaatopaikasta seudullinen menestystarina

Kalasta konserni ja kaatopaikasta seudullinen menestystarina Kalasta konserni ja kaatopaikasta seudullinen menestystarina Esimerkkejä toimivista teollisista symbiooseista Suomessa Jakob Donner-Amnell, Itä-Suomen yliopisto Resurssit hyötykäyttöön tapahtuma 31.3.

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa. Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä

Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa. Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä Taaleritehtaan Biotehdas investoi biokaasulaitoksiin Suomessa Eeli Mykkänen, VamBio Oy Keski-Suomen energiapäivä 5.2.2013 Taaleritehdas Varainhoitoa vuodesta 2007 Varoja hoidossa 2,3 miljardia euroa. Asiakkaita

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy. KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio

Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy. KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio Jätehuoltolaitosten tilannekatsaukset Kaisa Suvilampi, Biotehdas Oy KOKOEKO seminaari 10.2.2015 Kuopio Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn.

Lisätiedot

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 BIOWAY- tiedonvälityshanke järjesti bioenergia-aiheisen yritysvierailumatkan Kempeleeseen ja

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa. 26.5.2016 Christian Hindersson

Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa. 26.5.2016 Christian Hindersson Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa 26.5.2016 Christian Hindersson Kiertotalouden suunnannäyttäjä. SUEZ Suomessa Vuodesta 1998 lähtien Asiakaslupauksemme Olemme luotettava ja monipuolinen

Lisätiedot

Ravinneneutraali kunta RANKU Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ravinneneutraali kunta RANKU Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravinneneutraali kunta RANKU 1.3.2016 Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravinneneutraali kunta hanke (RANKU) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima kolmivuotinen (2015-2017) kehittämishanke

Lisätiedot

Maailma tarvitsee bioenergiaa

Maailma tarvitsee bioenergiaa Maailma tarvitsee bioenergiaa Turpeen ja puun tulevaisuuden näkymät Punkalaidun 15.3.2014 Pasi Rantonen Vapo tänään Toimintamaat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Puola Suomen valtio omistaa

Lisätiedot

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon

Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Ratkaisuja hajautettuun energiantuotantoon Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti?

Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? Voisiko ekologinen pakkaus olla kilpailuvaltti? 9.11.2016 Hyvää huomenta! Vesa Junttila, Kouvola Innovation Oy DI, kehittämispäällikkö, Biolaaksotiimi Kymenlaaksoon elinvoimaa bio- ja kiertotaloudella

Lisätiedot

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Säätytalo 13.10.2010 10 1 Yhteistyöllä, rohkeudella ja luovuudella kohti hiilineutraalia kuntaa! Kari koski Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Hinku-hanke

Lisätiedot

Ympäristöarvojen hyödyntämisellä lisää kilpailukykyä maaseudun pk yrityksille

Ympäristöarvojen hyödyntämisellä lisää kilpailukykyä maaseudun pk yrityksille Teollinen ekologia kestävän tuotannon ja kulutuksen palveluksessa MTT, Jokioinen 30.1.2007 Ympäristöarvojen hyödyntämisellä lisää kilpailukykyä maaseudun pk yrityksille Markkinointipäällikkö Juha Pirkkamaa

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun

Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Biojalostamot Suomeen, pohjoismaihin ja EU:hun Suomi tarvitsee uutta liiketoimintaa, työpaikkoja, vientiä ja energian huoltovarmuutta Sievi Biofuels Oy Markku Koski 20.05.2014 Sievi Biofuels Oy SBF Oy:n

Lisätiedot

Uusiutuvien luonnonvarojen tutkimus ja kestävän talouden mahdollisuudet

Uusiutuvien luonnonvarojen tutkimus ja kestävän talouden mahdollisuudet Uusiutuvien luonnonvarojen tutkimus ja kestävän talouden mahdollisuudet Ympäristölounas Lammin biologinen asema 29.5.2015 Ilkka P. Laurila, kehitysjohtaja Luonnonvarakeskus ilkka.p.laurila@luke.fi Ilkka

Lisätiedot

Hyvinkää. Yrityksesi oikea osoite

Hyvinkää. Yrityksesi oikea osoite Hyvinkää Yrityksesi oikea osoite Tule yrittäjyyden ykkösketjuun Millaisia odotuksia asetat yrittämiselle? Tule tekemään tulosta Hyvinkäälle! Meillä ranteesta ja rakenteesta löytyy ruista: erinomainen liikenteellinen

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Case: Biovakka Suomi Oy biohajoavien jakeiden käsittelijä, biokaasun ja kierrätysravinteiden tuottaja Mynälahti seminaari, Livonsaari 5. elokuuta 2011 Harri Hagman

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita MTT Agrifood Research Finland Biokaasu Kaasuseos, joka sisältää

Lisätiedot