Kestävää kehitystä myös matkailuun s. 4 Katso kiinnostavat esimerkit s. 8 11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävää kehitystä myös matkailuun s. 4 Katso kiinnostavat esimerkit s. 8 11"

Transkriptio

1 Kestävää kehitystä myös matkailuun s. 4 Katso kiinnostavat esimerkit s Järkivihreä Forssan seutu vihreämmän liiketoiminnan puolesta

2 sisältö Järkivihreä Forssan seutu menestyy...2 Sijoitus huomiseen...4 Tulevaisuuden suunnitelmissa järkivihreä lentokenttä ja logistiikkakeskus Humppila Eco Airport...5 Ympäristöliiketoiminnan edelläkävijöitä ja kehityksen kärkeä...5 ForssanRatasmäki on ympäristöyrittämisen ykkösalue... 6 Forssan seudun oppi- ja tutkimuslaitokset... 7 Kierrätyslasista valmistuu rakennusmateriaalia...8 Envi Grow Park Ekoteollisuuspuisto...8 LHJ Group ratkaisut haasteelliseen jätehuoltoon...9 Forssan seudun järkivihreitä huippuosaajia...9 Järkivihreät hankkeet Energiatehokasta matkustajaopastusta rautateille Ympäristöhuollon yhteistyökumppanisi Kaasua jätteestä JÄRKIVIHREÄ FORSSAN SEUTU JULKAISIJA: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy. ESITTEEN tekstit ja TAITTO: Place Marketing Oy alkuperäiskuvitus: Mainossatama Oy. karttojen kuvitus: Place Marketing Oy. ESITTEEN valokuvat: Kohdeyritykset, Shutterstock J ä r k i v i h r e ä F o r s s a n s e u t u m e n e s t y y PORI forssa tampere hämeenlinna lahti RIIHIMÄKI 1 turku Forssan seudun elinkeinostrategia perustuu ympäristöystävälliseen sekä kestävää kehitystä tukevaan toimintaan, niin sanottuun järkivihreyteen. Tavoitteenamme on, että lähitulevaisuudessa seutumme tuottaa entistä monipuolisemmin ekologisia tuotteita ja palveluja sekä asukkaat, yritykset, yhteisöt ja päättäjät tarttuvat toimintansa ympäristövaikutuksiin. Vihreys on otettava huomioon kaikessa elinkeinotoiminnassa sitä järkivihreys pohjimmiltaan tarkoittaa. Tämä edellyttää aivan uutta ajattelua ja vaatii merkittäviä panostuksia kaikilta toimijoilta. Seudulla on todellinen valmius ympäristöliiketoiminnan edistämiseen mm. yritystiloina, yritystukina, koulutustarjontana, työvoimana, osaamisena, vahvana asiantuntijaverkostona sekä henkisenä sitoutumisena rohkeisiinkin tulevaisuuden ratkaisuihin. Tulevaisuus rakentuu osaamisesta. Hämeen ammattikorkeakoulu, aikuiskoulutusta tarjoava Faktia sekä muut seudun oppilaitokset ovat sitoutuneet kouluttamaan osaavaa työvoimaa yritysten omista tarpeista lähtien. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus sekä kehittäjäorganisaatiot mahdollistavat osaltaan uusien avausten tekemistä sekä palvelevat yrityksiä ympäristöystävällisempien toimintatapojen ja kestävän kehityksen huomioimiseen liiketoiminnassaan. Forssan seudulla voidaan jo puhua ympäristöliiketoiminnan perinteestä. Siitä konkreettisin esimerkki on Forssan Envitech -alue, josta kaavoituksella ja yritysten keskinäisellä verkostoitumisella on 15 vuoden aikana rakentunut alan merkittävä keskittymä. Kierrätystoiminnasta alkunsa saanut alue on innovatiivisten yritysten ansiosta nykyään myös merkittävä uusiutuvan energian tuotantoalue. Alueen jatkuvaa kehittymistä tukevat kaavoitusratkaisut sekä tiivis toimialan kehittämismalli. Palveluiden monipuolistamiseksi tarjoaa suunnitteluvaiheessa oleva yritystalo Forssan Tekno-Tapuli asiantuntijayrityksille ajanmukaiset toimitilat kaupungin keskustassa. Mikäli yrityksesi visiossa ympäristö, uusiutuva energia, kierrätys tai vihreä logistiikka ovat merkityksellisiä, meillä on tarjota valmiita ratkaisuja. Biotalouden, uuden teknologian ja uusien logististen toimintamallien osalta pystymme tarjoamaan motivoituneita kumppaneita. Mutta ennen kaikkea haluamme rakentaa kanssasi parempaa huomista ja osaltamme auttaa sinua omien tavoitteidesi saavuttamisessa. Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja helsinki Forssan seutu: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä Talousalueella noin asukasta 55 % suomalaisista asuu 150 km säteellä Seudun läpi kulkevat valtatiet 2, 9, 10 Turku Toijala Tampere-rautatien varrella Kansainväliset lentokentät ja satamat noin tunnin päässä Kunnat räätälöivät tontteja tarpeiden mukaan 2 3

3 TULEVAISUUDEN SUUNNITELMISSA JÄRKIVIHREÄ LENTO- KENTTÄ JA LOGISTIIKKAKESKUS HUMPPILA ECO AIRPORT SIJOITUS HUOMISEEN Tarve kuljettaa ympäri maailmaa on yhtä väistämätön kuin on tarve pysäyttää ilmastomuutos. Uuden konseptin kehittäminen optimoimaan kansainvälistä logistiikkaa ekologisesta näkökulmasta tulee olemaan olennainen osa huomisen liiketoimintaa. Lentorahdin ekologia on yhtenevä kuljetusten taloudellisuuden kanssa. Humppila Eco Airportin ja muiden yhteyksien kokonaisuus mahdollistaa uudenlaisen palvelukonseptin luomisen kansainvälisen rahtiliikenteen lisänä. Eco Air Bridge ekologinen ilmasilta tarjoaa uuden tuoreen ratkaisun pitkän matkan kansainvälisille merten yli lentorahtiverkostoille: optimaalinen reitti Kiinan ja Itä-Aasian sekä USA:n itärannikon ja sisämaan välillä. Itä-länsireitityksen uudelleen ajattelu mahdollistaa useita uusia vaihtoehtoja ekologisille ja taloudellisille jakelutoimituksille. Kuva: Mainostoimisto Synergia TUULIvOIMAPUISTO Voimavapriikki Oy suunnittelee merkittävää tuulivoimapuistoa Forssaan ja Humppilaan. Forssan, Jokioisten ja Tammelan Kiimassuon alueelle kaavaillaan merkittävän tuulivoimapuiston toteuttamista. Tuulimittaukset on aloitettu keväällä Hankkeelle tärkeää erityisesti on kuntien suhtautuminen ja tuki puistolle, koska kunnat päättävät asioista alueillaan kaavoituksessaan ja vaikuttavat olennaisesti myös maakuntakaavaan. Kiimassuon puiston laajuudeksi on kaavailtu enintään 30 tuulivoimalan puistoa. Myös Humppilaan suunnitellaan tuulivoimapuistoa ja hanke on käynnistynyt hyvin ja etenee lupaavasti. Tuulivoimapuiston edut: 1) verotulot kunnille 2) vuokratulot maanomistajille 3) työllistäminen htv rakennusaikana ja 4) noin 10 hlöä sen jälkeen käyttötehtävissä 5) hyödyt seudun elinkeinoelämälle eritoten rakentamisen aikana (investoinnit kumpikin yli 100 Me) ja 6) kokonaisvaltainen puhtaan uusiutuvan energian imago seudulle. Lisätiedot: Immo Sundholm, gsm FORSSAAN NOUSEE KESTÄVÄN RAKENTAMISEN ASUINKORTTELI Forssassa käynnistynyt ekorakentamishanke yhdistää kestävän rakentamisen ja omaleimaisen arkkitehtuurin. Kaupungin keskustan tuntumaan suunnitellaan energiatehokasta ja viihtyisää asuinkorttelia, jonne nousee puurakenteisia rivi- ja omakotitaloja ekologisen estetiikan hengessä. Ympäristövaikutukset huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren ajalta suunnittelusta rakennuksen ylläpitoon. Hankkeessa ovat mukana Tampereen teknillinen yliopiston loppuvaiheen arkkitehtiopiskelijat. Rakennustyöt alkavat aikaisintaan keväällä Lisätietoja antaa Ekotasokas Oy, gsm EKOMATKAILLEN HUMPPILAAN Humppilaan rakennetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen valtakunnallinen rauta-aikakeskus. Kävijä pääsee tutustumaan historiaan ja irtautumaan arjesta luontoystävällisten aktiviteettien parissa. Alueella voi esimerkiksi kokeilla tulitöitä, lähteä nuotioretkelle ja nauttia käsillä tekemisestä monin tavoin. Elävän rautakautisen käsityöläis- ja kauppiaskylän ohella alueelta löytyy muun muassa kansainvälisen tason arkeologinen näyttely, kokous- ja majoitustiloja sekä ravintoloita. Keskus panostaa tutkimukseen ja valistukseen. Rauta-aikakeskus sijaitsee sujuvien yhteyksien varrella Humppilan Lasitehtaan vieressä. Alue valmistunee vuonna Lisätiedot: Esko Tonteri, gsm UUDENLAINEN EKOLENTOKENTTÄ JA YRITYSALUE HUMPPILAAN Tulevaisuuden lentokentät kilpailevat keskenään ekologisin ja kestävän kehityksen arvoin. Humppila Eco Airport -lentokenttä toteuttaa niitä monin eri tavoin. Eduksi sille on myös ihanteellinen sijainti ruuhka- Suomen keskipisteessä sekä Euroopan ja Kaukoidän välisellä lyhimmällä lentoreitillä. Vetovoimaisena uutena piirteenä on lentokentän kylkeen rakennettava monipuolinen yritysalue. Maailmanlaajuinen verkostoituminen on alueen yrityksille mahdollista alhaisin kustannuksin ja ekologisesti. Ne voivat käyttää myös viereen rakentuvan logistiikkakeskuksen superterminaaleja ja palveluita. Ympäristöä säästävä yritysalue on jo herättänyt kiinnostusta kansainvälisissä yrityksissä, joille lentokenttä palveluineen on välttämätön osa toimintaa. Myös lentokenttä hyötyy naapurissaan sijaitsevista yrityksistä. Ekologistiikka-alue ja Humppila Eco Airport etsii projektipäällikköä ajalle vetämään Etelä-Suomen ekologistisen innovaatiokeskittymän kehittäminen -projektia. Projektipäällikön tehtävänä on edistää globaalin ekohubin syntymistä. Lähetä hakemuksesi liitteineen mennessä osoitteeseen: Lisätietoja: Humppilan kunnanjohtaja Esko Tonteri, puh. (03) , gsm Logistiikkakeskus tullivapaa alue teknologia-alue: erinomainen mahdollisuus uusille kansainvälisille bisneksille ja yhtiölle. Sijoita tulevaisuuteen ympäristöliiketoiminnan e d e l l ä k ä v i j öi t ä j a k e h i t y k s e n k ä r k e ä Uusioaineksen vuonna 1995 perustettu lasinpuhdistuslaitos on Suomen ainoa ja tekniikaltaan Pohjois-Euroopan nykyaikaisin. Vuoden 2003 Niska&Nyyssösen mobiiliterminen käsittelylaitteisto pilaantuneille maille oli Suomen ensimmäinen. Uusioaines Oy vastaa lasiteollisuuden kasvaviin puhtausvaatimuksiin uudella pakkauslasin puhdistuslaitoksella, joka valmistui Modernin tekniikan avulla saadaan entistä puhtaampia lasisirulaatuja. Uusioaines investoi myös vaahtolasin tuotantolaitokseen Hanke on ainutlaatuinen Suomen oloissa ja kyseessä on aivan uusi tuote, kevyt murskemainen eristetuote. Loimi-Hämeen Jätehuollon vuonna 1996 käyttöön otettu kaatopaikka oli ensimmäinen Suomessa, joka täytti EU:n asettamat vaatimukset kaatopaikkojen pohjarakenteille. Suomen Elektroniikkakäsittely käytti vuonna 2004 ensimmäisenä lasertekniikkaa kuvaputkilasin kierrättämiseksi takaisin teollisuuden raaka-aineeksi. Laitos on edelleen ainoa Suomessa, joka pystyy kierrättämään kuvaputkilasin takaisin teollisuuden käyttöön. Vuonna 2010 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n (ISOVER) Forssan tehtaasta tulee maailman ensimmäinen lasivillatehdas, jossa perinteinen fossiilinen polttoaine korvataan uusiutuvalla energialla. Envor Biotechin vuonna 1997 käyttöön otettu kompostointilaitos oli Suomen ensimmäisiä teollisen mittakaavan kompostointilaitoksia Envor Biotechin vuonna 2009 valmistunut biokaasulaitos on Euroopan ensimmäisiä biokaasulaitoksia, joka pystyy käsittelemään pakattua elintarvikejätettä. Laitokseen on jo rakenteilla kolmas reaktori ST1 energiayhtiön tuotantolaitos Jokioisissa aloitti vuonna 2011 etanolin valmistuksen sokeritehtaan tärkkelysjätteestä. Loimi-Hämeen Jätehuollon REF-laitoksen integrointi voimalaitoksen kanssa vuonna 1999 oli kansainvälisessäkin mittakaavassa edistyksellistä. Valmistuessaan vuonna 2010 Ekoportin diesellaitos tulee olemaan Suomen ainoa kyseistä teknologiaa käyttävä laitos. Vastaavia laitoksia on maailmalla vain muutamia. Tulevaisuus muotoutuu sähköautojen, aurinko- ja tuulienergian, ekologisesti kestävän ruuantuotannon, energiatehokkaiden kasvihuoneratkaisujen sekä jatkuvasti kehittyvien kierrätysmenetelmien ympärille. 4 5

4 FORSSAN SEUDUN OPPI - ja tutkimuslaitokset LAATUA JA ERIKOISTUMISTA Forssan seudulla ympäristö-, maatalousja elintarvikealan koulutus ja tutkimus on korkeatasoista ja erikoistunutta. Oppi- ja tutkimuslaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä seudun yritysten kanssa ja tukevat osaltaan niiden toimintaa. FAKTIA FORSSAN RATASMÄKI ON YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN YKKÖSALUE TERVETULOA RATASMÄKEEN! Ammatillinen aikuiskouluttaja Faktia tarjoaa monipuolista koulutusta mm. rakentamisen, ympäristönhoidon, teknologian, logistiikan, nostojen, hyvinvoinnin, liiketoiminnan ja tietojenkäsittelyn alalta. Ympäristöhuollon ammattitutkinto keskittyy jätteiden synnyn ehkäisyyn sekä syntyneiden jätteiden uudelleenkäyttöön, haitattomaan käsittelyyn ja sijoittamiseen. Yritysten tarpeisiin koulutetaan myös ekologisia rakentajia ja ekoneuvojia. Faktian koulutustarjonnassa on yli 50 ammatillista tutkintoa, yksilöllisiä valmennusohjelmia, lupa- ja korttikoulutuksia sekä henkilöstön täydennyskoulutuksia. Lisäksi Faktia tarjoaa mm. ammattitaitotestausta, työnohjausta ja osaamiskartoituksia sekä konsultoi koulutuksen rahoitusvaihtoehdoista. MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) MTT on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tuotteita ovat uusiutuviin luonnonvaroihin liittyvät innovaatiot ja ongelmanratkaisut. MTT on organisoinut tutkimustoimintansa tutkimusaloihin ja -ohjelmiin. Ohjelmapohjainen tutkimus mahdollistaa aidon monitieteisyyden, joka on tehokkaan ongelmanratkaisun edellytys. MTT tekee tutkimusta kahdeksassa läpi organisaation toimivassa tutkimusohjelmassa. Tutkimukset edistävät kuluttajien hyvinvointia, maa- ja elintarviketalouden kilpailukykyä, luonnonvarojen kestävää käyttöä, tuotanto- ja elinympäristön laatua sekä maaseudun elinvoimaisuutta. MTT:ssä työskentelee noin 850 tutkijaa ja muuta asiantuntijaa 14 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Päätoimipaikka on Jokioisissa. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU (HAMK) Forssan Ratasmäki Business Area on 500 hehtaarin alue kahden kilometrin päässä Forssan kaupungin keskustan palveluista. Alue sopii niin perinteiseen teollisuuteen, kuin logistiikka- ja ympäristöalan toimintaankin. Alueella sijaitsee mm. Fenestra Oy:n ikkunatehdas. Ratasmäen Business Arean yhteydessä sijaitsee edistyksellinen Kiimassuon ympäristöyritysalue, Envitech-alue, jossa toimii yli 20 ympäristöalan yritystä. Alue on Suomen kärkeä lasinkierrätyksessä ja sillä on merkittävä asema valtakunnallisesti sähkö- ja elektroniikkaromun, pilaantuneen maan ja biojätteen käsittelyssä. Kiimassuolla tehdään myös energiaa uusiutuvista raaka-aineista: biokaasua ja synteettistä dieseliä. Alue onkin kasvanut lyhyessä ajassa merkittäväksi materiaalivirtojen keskukseksi PohjoisEuroopassa. Ratasmäen alueelle on erinomaiset yhteydet. Vieressä kulkee valtatie 2, josta on suora yhteys valtatie 10:lle. Forssassa hyvät yhteydet tarkoittavat myös tehokasta tietoliikenneverkkoa, turvattua sähköenergian saantia sekä uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua kaukolämmön verkostoa. Ratasmäen maaperä soveltuu hyvin rakentamiseen. Seitsemällä paikkakunnalla toimiva HAMK on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Yli 40 koulutusohjelman ansiosta HAMK:ssa voi opiskella ympäristöalaa monipuolisesti. Forssan toimipisteen kestävän kehityksen koulutusohjelmasta valmistuu ympäristösuunnittelijoita (AMK), jotka ovat perehtyneet luonnonvarojen kestävään käyttöön, elinkaariajatteluun, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestäviin toimintaperiaatteisiin, soveltavaan ympäristötekniikkaan ja -kemiaan sekä ympäristöhallintoon, -lainsäädäntöön, -liiketoimintaan ja -johtamiseen. Opiskelijat tekevät kiinteää yhteistyötä seudun ympäristöyritysten kanssa. Kysy lisää Forssan Ratasmäen Business Areasta: Kaupunginjohtaja Tapani Venho, gsm , Muita opiskelua tarjoavia organisaatioita ovat Eerikkilän Urheiluopisto, Forssan ammattiinstituutti ja Hevosopisto Oy Ypäjällä. Tekninen johtaja Antti Heinilä, gsm , 6 7

5 KIERRÄTYSLASISTA VALMISTUU RAKENNUSMATERIAALIA CASE: Uusioaines Oy ja Foamit Uusioaines Oy:n vaahtolasitehdas valmistaa kierrätyslasista ympäristöystävällistä eristemateriaalia. Foamit-vaahtolasi soveltuu sekä tien- että talonrakennukseen. Vaahtolasi on kevyttä, palamatonta ja sillä on hyvän lämmöneristysominaisuutensa ansiosta monia käyttökohteita. Uusioaines Oy: n lasinpuhdistuslaitos otti vastaan yli tonnia kierrätyslasia vuonna Viime kesänä valmistunut uusi lasinpuhdistuslaitos on tekniikaltaan Euroopan huippua ja sen kapasiteetti riittää Suomen tarpeisiin vuosiksi eteenpäin. Puhdistettu ja värilajiteltu siru toimitetaan teollisuudelle uusioraakaaineeksi ja siitä valmistetaan uutta taso- ja pakkauslasia. Tänä vuonna Uusioaines Oy teki uuden aluevaltauksen ja on nyt omalta osaltaan kasvattamassa lasinsirun hyötykäyttöastetta Suomessa. Foamit-vaahtolasimurske valmistetaan puhtaasta kierrätyslasista. Se soveltuu käytettäväksi mm. tierakenteiden routaeristeenä ja keventeenä sekä rakennusten lämpöeristeenä (alapohjat ja routaeristys, tasakattoeristeet käännetyissä kattorakenteissa). Lisäksi se toimii myös kapillaarikatkona. ENVI GROW PARK EKOTEOLLISUUSPUISTO Forssan Envitech-alueelle rakentuu vahva biotalouden ja kierrätysliiketoiminnan yrityskeskittymä Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park. Yritykset toteuttavat toiminnassaan mahdollisimman suljettua materiaalien ja energian kiertoa ja tuottavat innovaatioita yhdessä huippututkimuksen kanssa. Ekoteollisuuspuiston ytimenä on biojalostamokokonaisuus, joka hyödyntää monipuolisesti erilaisia elintarvikeketjun sivuvirtoja pitkälle jalostetuissa tuotteissa. Ekoteollisuuspuiston kehittämisestä vastaa kestävän elintarviketuotannon ja uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävän liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijayritys Agropolis Oy. Lisätietoja: Juha Pirkkamaa, gsm Vaahtolasi on hyvä routaeriste ja samalla mainio kevennemateriaali heikolle pohjalle rakennettaessa. Pienestä ominaispainosta huolimatta materiaalia voi käsitellä kuten kiviainesta. Neljäs etu liittyy ympäristöön; puhdistetusta kierrätyslasista valmistettu materiaali säästää luonnonvaroja, myynti- ja kehityspäällikkö Vesa Tompuri kertoo. LHJ GROUP RATKAISUT HAASTEELLISEEN JÄTEHUOLTOON LHJ Groupiin kuuluvat yritykset tarjoavat laajasti erilaisia ympäristöhuollon palveluja. Haastavat materiaalit, kuten tietosuojakäsittelyä vaativat aineistot ja laitteet sekä vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja pilaantuneet maat kuuluvat konsernin erityisosaamiseen. LHJ Groupiin kuuluvat Suomen Tietoturva Oy ja Suomen Elektroniikkakäsittely Oy tarjoavat ratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle. Suomen Tietoturva Oy hoitaa päivittäisten tietoturvamateriaalien sekä arkistojen noudon ja tuhoamisen. LHJ Groupin markkinointipäällikön Pasi Kaskisen mukaan myös teollisuuden virheelliset erät, piraattituotteet ja muut hävitettävät erät kerätään, noudetaan ja tuhotaan asianmukaisesti valvotussa prosessissa. - Tehokkaat kierrätysprosessit ja hyvät logistiikan yhteistyökumppanit mahdollistavat entistä kustannustehokkaammat ja ympäristöystävälliset palvelut. Tehokkaan logistiikan ansiosta voimme noutaa myös pienet erät. Suomen Elektroniikkakäsittely Oy on laajentanut toimintaa kodin ja toimistojen elektroniikkalaitteista myös teollisuuden ja infran sähkölaitteiden kierrätystoimintaan. Ratkaisuja maaperän kunnostuksesta teollisuus- ja vaarallisiin jätteisiin LHJ Group -konserniin kuuluva Suomen Erityisjäte Oy on kiinteiden vaarallisten jätteiden ja pilaantuneen maan käsittelyn osaaja. Kehitysjohtaja Riina Rantsin mukaan yrityksen käsittelemiä jätteitä ovat muun muassa erilaiset teollisuuden sakat, tuhkat, pilaantuneet maaainekset ja raskasmetalleja sisältävät kiinteät jätteet sekä asbesti. - Selvitämme vaarallisten jätteiden vaaraominaisuudet, käsittelytarpeen ja menetelmät eräkohtaisesti etukäteen. Asiakas saa käyttöönsä parhaista asiantuntijoista ja osaajista koostuvan verkoston, joka huolehtii analysoinneista, jäte-erän noutamisesta ja kuljetuksesta, maanrakentamisesta sekä turvallisesta käsittelystä. Lisätietoja: Tietosuojakäsittely ja elektroniikkakierrätys Pasi Kaskinen, markkinointipäällikkö, gsm Maaperän kunnostus ja teollisuusjätteet Riina Rantsi, kehitysjohtaja, gsm FORSSAN SEUDUN JÄRKIVIHREITÄ HUIPPU- OSAAJIA ENVOR GROUP on valtakunnallisesti tunnettu ympäristöalan edelläkävijä, monipuolisia ympäristö- ja kierrätyspalveluja tarjoava yrityskokonaisuus. Envor Groupin muodostavat: Envor Biotech Oy on kotitalouksista ja kaupasta syntyvien biojätteiden, puhdistamolietteiden sekä erilaisten elintarviketeollisuuden sivutuotteiden käsittelijä. Envor Processing Oy tarjoaa monipuolisia jätteenkäsittely- ja lajittelupalveluita. Se käsittelee pahvia, kartonkia, keräyspaperia ja sanomalehtiä sekä tietoturvamateriaaleja. Envor Palvelut tarjoaa kokonaisvaltaisia jätehuoltopalveluja. Se suunnittelee ja toteuttaa toimivia palvelukokonaisuuksia, sekä tarjoaa käyttöön sopivat jäte- ja ympäristöhuoltolaitteet. Envor Recycling Oy vastaanottaa ja käsittelee eri metallilaatuja terästeollisuuden raaka-aineiksi. Se on myös on pioneeri suomalaisessa lasinkeräyksessä. J. SYRJÄNEN OY on hyötyjätteen käsittelykeskus, jonka tavoitteena on kaatopaikkajätteen vähentäminen ja luonnonvarojen säästäminen. WATREC OY on ympäristöalan asiantuntijayritys, jonka ydinosaamista on biokaasuteknologia, jäte- ja prosessivesien käsittely sekä ympäristö- ja energiaosaamiseen liittyvä konsultointi. UUSIOAINES OY on Suomen johtava keräyslasin käsittelijä. Se hoitaa kierrätyslasin keräämisen, kuljetuksen ja puhdistamisen sekä ohjaa lasin hyötykäyttöön uusioraaka-aineena. VAPO OY tuottaa paikallista energiaa paikallisiin tarpeisiin. Vapo ottaa huomioon vastuullisen yritystoiminnan periaatteet kaikessa toiminnassaan. EKOPORT OY kerää öljy- ja pilssivesiä ja erottelee niistä kehittämänsä prosessin avulla teollisuuden poltto- ja raaka-ainetta. Forssan diesellaitos tulee olemaan Suomen ainoa kotitalousjätteestä polttoainetta tuottava laitos. LHJ GROUP on monipuolinen ympäristöhuollon osaaja. Konserni tarjoaa palveluja yritysten, julkishallinnon ja tuottajavastuuorganisaatioiden tarpeisiin. Cool-Finland Oy on kylmälaitteiden käsittelyyn ja materiaalien jatkojalostukseen erikoistunut yritys joka toimii Suomen lisäksi Baltiassa. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy huolehtii yhdyskuntajätehuollosta 15 omistajakuntansa alueella. Sen palveluja ovat jätteiden vastaanotto ja keräys, jäteasioista tiedottaminen ja kehitystoiminta. Suomen Elektroniikkakäsittely Oy tarjoaa valtakunnallisesti kierrätyspalveluja kaikelle kodin, toimiston sekä tuotantoympäristön sähkö- ja elektroniikkaromulle. Suomen Erityisjäte Oy on erikoistunut käsittelemään ongelmajätteiksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä ja pilaantuneita maita. Suomen Tietoturva Oy hoitaa arkistojen ja elektronisten tallenteiden, elektroniikkalaitteiden, epäkuranttien tuotantoerien, väärennettyjen tuotteiden ja vastaavien materiaalien asianmukaisen tietoturvakäsittelyn. 8 9

6 JÄRKIVIHREÄT HANKKEET Forssan seudun ympäristöliiketoiminta on vilkasta ja kehittyvää. Seudulla uskotaan yhteistyöhön ja panostetaan tulevaisuuteen. Tavoitteena on entistä järkivihreämpi, tehokkaampi ja käytännöllisempi toimintaympäristö. Alueella on parhaillaan käynnissä useita pitkäaikaisia hankkeita. VELOG Vetovoimaa logistiikalla hanke kehittää Forssan seudun logistiikkaa. Hanke voidaan jakaa seudun logististen yhteyksien kehittämiseen (tie, rautatie, lentoliikenne), uusien palvelujen ja sovellusten luomiseen sekä yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. VETOS Vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella hankkeella parannetaan seudun yritysten kilpailukykyä ja työllistämismahdollisuuksia toimitusketjujen osaamista kehittämällä. Tavoitteena on edesauttaa yritysten verkostoitumista ja kansainvälistymistä. ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kehittäminen hankkeessa luodaan malli tulevaisuuden logistiikkakeskusalueesta, joka perustuu eri liikennemuotojen yhdistämiseen. Tulevalla ekologistiikkaalueella käytetään kestävän kehityksen toimintamalleja ja teknologioita. ja Ekoteollisuuspuisto Envi Grow Park, Envitech-yritysalueelle suunniteltava ainutlaatuinen ekoteollisuuspuisto toimii johtavana biomateriaalien ja -energian tuotantopaikkana, jossa Ekologisuus otetaan ennakoiden huomioon niin tuotannossa, sivuvirtojen hyödyntämisessä, energiankäytössä, logistiikassa kuin markkinoinnissakin. Ekotehokkuus toteutuu kierrättämällä suljetun kierron periaatteella materiaaleja, energiaa ja huippuosaamista. Puiston toimintamallista kehitetään monistettava. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kehitetään kestävän elintarviketalouden ja uusiutuvien luonnonvarojen liiketoiminnan asiantuntijayritys Agropolis Oy:n johdolla. LCA IN LANDSCAPING on MTT:n vetämä ja mm. EU:n Life+ -ympäristörahoituksen tukema yhteishanke, joka kehittää elinkaariarviointia nurmikkoalueiden perustamista ja hoitoa varten sekä esittelee ja kehittää kierrätysmateriaalien hyödyntämistä kasvualustojen tuotannossa, viheralueiden perustamisessa ja hoidossa. ENERGIATEHOKASTA MATKUSTAJAOPASTUSTA RAUTATEILLE Case: Mitron Oy ja Ruotsin rautatiet Forssalainen Mitron Oy suunnittelee ja valmistaa matkustajainformaatio- ja turvallisuusjärjestelmiä julkisen liikenteen tarpeisiin. Joulukuussa 2010 Mitron toimitti ensimmäisen energiatehokkaan LED-taustavalaistun matkustajainformaationäytön Malmön rautatieasemalle Ruotsiin. Mitron käynnisti vuoden 2010 alussa Mitron goes Green -nimellä kulkevan hankkeen, jonka päätavoitteena on ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen huomioiminen ja sen merkityksen korostaminen kaikessa yrityksen toiminnassa. Energiatehokkuus ja energian kulutuksen pienentäminen valittiin tärkeimmiksi ympäristön suojelun tavoitteiksi. Mitron on kehittänyt kaikkiin näyttöihinsä soveltuvan LED-taustavaloratkaisun, jolla voidaan saavuttaa jopa 40 % energian säästö verrattuna perinteisiin taustavaloratkaisuihin. Uudella ratkaisulla saavutetaan jopa 10 vuoden huoltoväli, mikä pienentää merkittävästi tuotteen ympäristövaikutusta ja elinkaarikustannuksia. Ensimmäinen Mitronin valmistama LED-taustavalaistu näyttö otettiin käyttöön Malmön rautatieasemalla Ruotsissa joulukuussa Mitronin valmistamia näyttöjä on Ruotsin rautateillä käytössä jo yli tuhat, ja lisää näyttöjä toimitetaan kasvavan matkustajaliikenteen tarpeisiin säännöllisesti. Mitronin näkemys on, että tulevaisuudessa loisteputkilla toteutetut taustavaloratkaisut korvataan LED-taustavalolla rautateiden näytöissä. Korvaamalla loisteputket LED-taustavaloratkaisulla saavutetaan merkittävä energian säästö samalla, kun käytöstä poistuvat ongelmajätteeksi luokiteltavat loisteputket. YMPÄRISTÖHUOLLON YHTEISTYÖKUMPPANISI! Envor Group on valtakunnallisesti tunnettu alan edelläkävijä, osaava, monipuolisia ja toisiaan tukevia ympäristöpalveluja tarjoava yrityskokonaisuus. Toimivien ympäristöhuoltopalveluiden taustalla on jätehuollon tilanteen kartoitus, ohjeistus, laiteratkaisut, koulutus, tehokkaat kierrätyspalvelut sekä raportointi. Toiminnassamme noudatamme sertifioituja ISO 9001 laatujärjestelmää sekä ISO ympäristöjärjestelmää. Envor Biotech Oy tarjoaa kotitalouksista ja kaupan alalta syntyvien biojätteiden käsittelyä, puhdistamolietteiden, rasvalietteiden sekä erilaisten elintarviketeollisuuden sivutuotteiden asianmukaista käsittelyä. Käsittelemme mm. HK-Ruokatalon, Saarioinen Oy:n, Inex Partners Oy:n, Viking Linen, HSY Ämmässuon, Hyvinkään kaupungin, Veikko Lehti Oy:n, Vihdin kunnan, Loimi-Hämeen Jätehuollon, Turun Seudun Jätehuollon ja Itä-Uudenmaan Jätehuollon erilliskerättyjä biomassoja. KAASUA JÄTTEESTÄ Envor Biotechin vuonna 2009 valmistunut biokaasulaitos on Euroopan ensimmäisiä biokaasulaitoksia, joka pystyy käsittelemään pakattua elintarvikejätettä. Forssan Envitech-alueella sijaitseva laitos tuottaa yli neljä miljoonaa kuutiota biokaasua vuodessa ja ottaa pian käyttöön kolmannen reaktorinsa. Laitosta aiotaan hyödyntää myös Envor Groupin suunnitteleman bioetanolitehtaan toiminnassa. Biokaasulaitos pystyy hyväksikäyttämään biohajoavan osan etanolitehtaan sivutuotteista ja tuottamaan energian tehtaan toimintaan. Uusiutuvan energian käyttö ja tuottoisa yritysyhteistyö ovat myös järkivihreyttä parhaimmillaan. Forssassa sijaitseva Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on maailman ensimmäinen lasivillatehdas, joka käyttää energialähteenään nestekaasun sijasta biokaasua. Sen tuottaa Envor Biotech. Envor Biotech Oy:n biokaasulaitos - Suomen suurin biokaasulaitos Envor Biotechin biokaasulaitokselle on valmistumassa kevään 2011 aikana kolmas reaktori, jonka jälkeen laitoksen käsittelykapasiteetti kasvaa tonniin. Biokaasun tuotannon arvioidaan silloin olevan jo 6 miljoonaa m 3. Laitoksesta saatavan biokaasun energiasisältö ( MWh) vastaa silloin noin 1500 omakotitalon energiankulutusta. Vuonna 2010 Envor Biotech käsitteli tonnia biojätettä, joista jalostetaan korkealaatuisia ravinne- ja multatuotteita maatalouteen. Bioenergian tuottaminen jäteperäisestä raaka-aineesta on kestävän kehityksen mukainen ratkaisu parhaimmillaan. Case: Envor Biotech ja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy 10 11

7 Lähde mukaan järkivihreään kasvuun! TULE TUTUSTUMAAN JÄRKIVIHREISIIN YRITTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIIN Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Toimitusjohtaja Timo Lindvall Koulukatu 13, Forssa gsm Forssan kaupunki Kaupunginjohtaja Tapani Venho Turuntie 18, Forssa gsm Humppilan kunta Kunnanjohtaja Esko Tonteri Kisakuja 2, Humppila gsm Jokioisten kunta Kunnanjohtaja Jarmo Määttä Keskuskatu 29 A, Jokioinen gsm Tammelan kunta Kunnanjohtaja Matti Setälä Hakkapeliitantie 2, Tammela gsm Ypäjän kunta Vs. kunnanjohtaja Erkki Virolainen Kunnanjohtaja Vesa Ketola ( lähtien) Perttulantie 20, Ypäjä puh. (02)

MITÄ KAIKKI FORSSA TARVITSET

MITÄ KAIKKI FORSSA TARVITSET FORSSA KAIKKI MITÄ TARVITSET Onnistuminen on osaamista, kokemusta, perinteitä ja mukautumiskykyä. Kun siihen vielä lisää maantieteellisiä tosiasioita, käytännön faktoja ja hyvien palvelujen tuoman lisäedun,

Lisätiedot

Järkivihreä yritystoiminta ja ympäristöosaamisen verkosto Forssan esimerkki Tulevaisuuden yritysalueet Salossa 9.10.2013

Järkivihreä yritystoiminta ja ympäristöosaamisen verkosto Forssan esimerkki Tulevaisuuden yritysalueet Salossa 9.10.2013 Järkivihreä yritystoiminta ja ympäristöosaamisen verkosto Forssan esimerkki Tulevaisuuden yritysalueet Salossa 9.10.2013 Juha Pirkkamaa Toimialapäällikkö: ympäristö ja energia Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

4/12. Uusioaines Oy hyödyntää kierrätyslasin. Ekokem. lasijauheita. Tässä lehdessä myös

4/12. Uusioaines Oy hyödyntää kierrätyslasin. Ekokem. lasijauheita. Tässä lehdessä myös Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Kotitalouksien lajittelu edistyy 18 Sakab osa Ekokemiä 21 Hae apurahaa! 22 Vuoden 2013 kurssitarjonta 24 Öljyisten jätteiden oikea osoite 4/12 Painotuotteen hiilipäästöt on

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm.

EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm. 2 EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm. POHJOISMAIDEN merkittävin ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ voimalaitokset diesel- ja kaasumoottorit sähkömoottorit sähkön- ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 Tutkimus& kehitys YHDEKSÄS YHTEIS KUNTA VASTUURAPORTTIMME, OLE HYVÄ! Yhteiskuntavastuuraportti on osa Eko toiminnot. Yhtiöiden palvelut kuvataan lyhyesti sivuilla 2 5 ja

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

Askel. Edellä. Uusi kehityskeskus. SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji. Luotettava logistiikka. on ainoa laatuaan. on saumatonta yhteistyötä

Askel. Edellä. Uusi kehityskeskus. SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji. Luotettava logistiikka. on ainoa laatuaan. on saumatonta yhteistyötä Askel kuusakoski oy asiakaslehti 2014 Edellä Uusi kehityskeskus on ainoa laatuaan SER-kierrätys tulevaisuuden taitolaji Luotettava logistiikka on saumatonta yhteistyötä 1 Pääkirjoitus Eturivin erotteluosaamista

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen tuottoisaan vientiin

Ympäristöosaaminen tuottoisaan vientiin FORSSAN SEUDUN ALUEKESKUSOHJELMA Ympäristöosaaminen tuottoisaan vientiin Loppuraportti Johdanto Forssan seutu muodostaa yhden monipuolisimmista ympäristöosaamisen keskittymistä. Envitech-alueella on käynnistetty

Lisätiedot

Sijoitu Saloon. Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille

Sijoitu Saloon. Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille Sijoitu Saloon Kasvun paikkoja ja menestystarinoita tulevaisuuden tekijöille SALO on enemmän Salo sijaitsee yrittäjän näkökulmasta kaiken keskellä, Suomen ehkä parhaimmalla paikalla: pääkaupunkiseutu on

Lisätiedot

Strategiaan tehdyt muutokset. Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana

Strategiaan tehdyt muutokset. Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana Strategiaan tehdyt muutokset Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana Mitä tarkoittaa Järkivihreä Lyhyesti: ympäristöystävällistä

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina

SAVON SISÄLLÄ: ForestrY QualitY! Komatsu. Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. Punaisen metsäkoneen tarina osaamisen perintö, laadun kulttuuri ja SAVON tulevaisuuden mahdollisuudet SAVON YRITYSUUTISET 1/2014 Maaliskuu SISÄLLÄ: YRITYSUUTISET Sivut 2-44 Voimalaitos Sivut 45-62 Koneurakointi/ kuljetus Sivut 63-73

Lisätiedot

KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015. eservice. Elenian apuna. Nopea ja helppo SER-kierrätys. Ratkaisu. vaarallisille jätteille

KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015. eservice. Elenian apuna. Nopea ja helppo SER-kierrätys. Ratkaisu. vaarallisille jätteille KUUSAKOSKEN ASIAKASLEHTI 1/2015 eservice Elenian apuna Nopea ja helppo SER-kierrätys Ratkaisu vaarallisille jätteille Kuusaposti 1/2015 1 JULKAISIJA...Kuusakoski Oy PÄÄTOIMITTAJA...Marja-Leena Ahtiainen

Lisätiedot

avautumisella ketteryydellä asenteella

avautumisella ketteryydellä asenteella Komiasti Tulevaisuuteen avautumisella ketteryydellä asenteella S e i n ä j o e n k a u p u n k i s e u t u Seinäjoen kaupunkiseutu Keskellä Suomen vahvinta kasvuvyöhykettä Elintarviketuotannon ja -talouden

Lisätiedot

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013

Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 Ilmastokumppanit 2013 Alkusanat...1 Tiivistelmä...2 Ilmastokumppanit organisaatioittain 2013...4 Ilmastotyön saavutukset ILMASTOKUMPPANIT 2013 ISBN 978-952-272-783-1

Lisätiedot

SATAKUNTA OSAA PRIZZTECH OY - 15 VUOTTA SATAKUNTALAISTA KEHITYSTYÖTÄ

SATAKUNTA OSAA PRIZZTECH OY - 15 VUOTTA SATAKUNTALAISTA KEHITYSTYÖTÄ SATAKUNTA OSAA PRIZZTECH OY - 15 VUOTTA SATAKUNTALAISTA KEHITYSTYÖTÄ Julkaisija: Prizztech Oy Toimitus: Katri Kujanpää Kuvat: Marko Mikkola Graafinen suunnittelu: Anne Autioniemi Kirjapaino: Satakunnan

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T Taustaraportti Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeelle E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 0 : 2 0 0 6 E k o t e o l l i s u u

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia. Yrittäjän mahdollisuudet 31.1.2012 1.2.2012. Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu,

Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia. Yrittäjän mahdollisuudet 31.1.2012 1.2.2012. Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sirkkalantie 12 A, auditorio M139. 31.1.2012 1.2.2012 Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia Yrittäjän mahdollisuudet Ohjelma 31.1.2012 Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia

Lisätiedot

Fortum ja Nissan pikalatauspisteitä koskevaan yhteistyöhön

Fortum ja Nissan pikalatauspisteitä koskevaan yhteistyöhön Organisaatio-Sanomat lokakuu 2012 Pääkirjoitus Fuusio on ratkaisu Energialähettiläs Tuomas Vanhanen sivu 3 Fennovoima Kotimaisten yritysten tulee olla kilpailukykyisiä ja tarjota rohkeasti osaamistaan

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 23.10.2013 nro 12 Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Sampo Jauhiainen Kainuun Lämpöhuolto Oy Kainuun Lämpöhuolto Oy on investoinut ja

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot