kestävää Strategia parempaa käytettävyyttä pienemmin ympäristövaikutuksin sitoutuminen 1 MILJ. asiakasta 160 tehdasta Sika G4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kestävää Strategia parempaa käytettävyyttä pienemmin ympäristövaikutuksin sitoutuminen 1 MILJ. asiakasta 160 tehdasta Sika G4"

Transkriptio

1 kestävää KEHITYSTÄ ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ sitoutuminen 1 MILJ. asiakasta 16,293 TYÖNTEKIJÄÄ YLI 100 VUOTTA INNOVAATIOITA KANSAINVÄLINEN yli 160 tehdasta 84 maassa Strategia parempaa käytettävyyttä pienemmin ympäristövaikutuksin GlobaAlI ReportOINTI ALOITE Sika G4 1

2 KESTÄVÄ KEHITYS LYHYESTI taloudellinen suorituskyky: KÄYTTÖKATE (EBIT) YLI 10% NETTOMYYN- NISTÄ Energia: 3% VÄHEMMÄN ENERGIANKU- LUTUSTA TON- NIA JA VUOTTA KOHDEN KESTÄVÄT RATKAISUT: TÄYSIN UUtta TUOTEKEHITYStä IMPLEMEN- TOIDAAN KAIK- KIIN PAIKALLISIIN AVAINPROJEKTEI- HIN paikalliset yhteisöt/yhteiskunta: 5% ENEMMÄN PROJEKTEJA VUODESSA vesi/jäte: 3% VÄHEMMÄN VEDENKULUTUSTA TONNIA JA VUOTTA KOHDEN Sika AG on maailman johtava rakennus- ja teollisuuskemikaalien valmistaja ja markkinoija. Sveitsiläinen yhtiö toimii globaalisti 80 maassa, 120 tytäryhtiön ja yli työntekijän voimin. Liikevaihto vuonna 2013 oli 5,14 Mrd CHF. Sikan päätuotealueita ovat rakennus-, ajoneuvo- (linja-auto, kuorma-auto, kiskokalusto) ja laivanrakennusteollisuuden tiivistys - liimaus - vaimennus - jäykistäminen ja niihin liittyvät korkealuokkaiset tuotemenetelmät: tiivistys- ja liimamassat, betonin lisäaineet, betonin korjaustuotteet, rakenteelliset vaimennus- ja vahvistusmateriaalit, teollisuuden lattiapinnoitteet sekä 2 Content vesikatemateriaalit. työturvallisuus: 5% vähemmän onnettomuuksia vuodessa

3 SISÄLTÖ Sitoutumisemme 6 Sikan kestävän kehityksen lähestymistapa 8 Taloudellinen suorituskyky 12 Kestävän kehityksen ratkaisuja 14 Paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta 16 Energia 18 Vesi ja jäte 20 Työturvallisuus 22 Yhteistyökumppanuus ja jäsenyys Sika on ollut menestynyt teknologiayhtiö jo yli 100 vuotta. Kestävä kehitys on ollut alusta alkaen keskeinen osa yrityksen strategiaa ja se on tärkeä arvo enemmistöosakkaalle, perustajan perheelle. SISÄLTÖ 3

4 SITOUTUMISEMME OLEMME SITOUTUNEET RAIVAAMAAN TIETÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN RATKAISUILLE vastataksemme MAAIL- MANLAAJUISiin haasteisiin TURVALLISESTI JA MAHDOLLI- SIMMAN PIENELLÄ VAIKUTUK- SELLA LUONNONVAROIHOIN. 4 SITOUTUMISEMME

5 HYVÄT SIKAN YSTÄVÄT Yrityksemme suhtautuu liiketoiminnan kehittämiseen pitkäjänteisesti ja kohtelemme asiakkaitamme, osakkaitamme ja työntekijöitämme kunnioittaen ja vastuullisesti. Toiminnassamme keskitymme erityisesti turvallisuuteen, laatuun, ympäristöasioihin, reiluun kohteluun, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vastuulliseen kasvuun ja arvonmuodostamiseen. MAAILMANLAAJUISET HAASTEET Maailmassa ja yhteiskunnassa on haasteita, joihin myös yrityksien on vastattava. Ilmastonmuutos, väestönkasvu, energiakustannukset, raaka-aineet ja vesipula nämä ovat osa maailmanlaajuisista megatrendeistä ja haasteista, jotka muuttavat yhteiskuntaa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Toisaalta nämä haasteet ajavat uuden teknologian ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Markkinoilla on vaatimus uusille lähestymistavoille rakentamiseen ja rakennustyöhön, infrastruktuuriin ja liikkuvuuteen. KESTÄVÄ KEHITYS LIIKETOMINNAN EDISTÄJÄNÄ Kestävä kehitys on avainasemassa yrityksemme innovaatioissa. Sikan tarkoitus on parantaa kestävyyttä ja energia- ja materiaalitehokkuutta sekä rakennuksissa että teollisissa käyttötarkoituksissa. Yritys panostaa luonnonvarojen kuluttamisen vähentämiseen yrityksen sisällä sekä niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka luottavat Sika-tuotteisiin. Sikan aloitteet ja aikaansaamat edistysaskeleet noudattavat GRI-ohjeistoa (GRI 4, Global Reporting Initiative). Kaiken tämän lisäksi Sika panostaa turvallisuuteen. Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden hyvinvointi ja terveys on perusedellytys Sikan menestykselle. Turvallisen työympäristön luominen on aina etuasemassa. Sika edistää yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä kaikissa maissa ja yhteisöissä, joissa se toimii. Sika tukee aktiivisesti yhteiskuntahankkeita paikallisissa yhteisöissä Romuald Burkard Foundation -säätiön kautta. Sika on jäsen YK:n Global Compactissa ja siten sitoutunut kestävään maailmanlaajuiseen kehitykseen. Sika soveltaa tinkimättömästi korkeita eettisiä arvoja. Sikan ja Sikan työntekijöiden toimintaa säätelee yhtiön yhteiset menettelyohjeet. ARVONMUODOSTUS Kestävä kehitys on aina ollut osa identiteettiämme. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen mukaisen arvonmuodostuksen jatkuvaan mittaamiseen, parantamiseen, raportoimiseen ja siitä tiedottamiseen. "Enemmän vähemmällä tarkoittaa, että Sika on sitoutunut maksimoimaan ratkaisujen ja osallistumisen arvon kaikille sidosryhmille. Samalla motto viittaa riskien ja luonnonvarojen kuluttamisen vähentämiseen. Tämän takia käytössämme on kuusi strategista tavoitetta, jotka keskittyvät taloudelliseen suorittamiseen, kestävän kehityksen ratkaisuihin, paikallisiin yhteisöihin/yhteiskuntiin, energiaan, veteen/jätteeseen ja työturvallisuuteen. Elämme kestävää kehitystä säilyttääksemme kilpailuetumme kaikkien sidosryhmien eduksi. Parhain terveisin, Jan Jenisch CEO SITOUTUMISEMME 5

6 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET VASTUU TULEVAISUUDESTA Sika on sitoutunut kestävään kehitykseen ja kantamaan vastuuta kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista parantamalla materiaali- vesi- ja energiatehokkuutta rakentamisessa ja tuotteiden kuljettamisessa. Sika pyrkii luomaan arvoa kaikkien sidosryhmien hyväksi sellaisten ratkaisuiden avulla, jotka kattavat tuotteiden koko elinkaaren, kaikki järjestelmät ja koko toimitusketjun. Muodostettu arvo on suurempi kuin tuotannon, jakelun ja käytön aikaansaamat kielteiset vaikutukset. KESTÄVÄN KEHITYKSEN TUKIPILARIT Sika pyrkii suorittamaan liiketoimintaansa huonontamatta tulevien sukupolvien taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä mahdollisuuksia. Kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten järjestöjen jäsenenä yhtiö edistää kestävää kehitystä kaikissa kohteissaan. Sika toimii hyvänä yrityskansalaisena osallistumalla paikallisten yhteisöjen toimintaan. Tavoitteemme on arvon lisääminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Sikan strategia yhdistää kestävän kehityksen kaikkiin liiketoimintaprosesseihin, jotta kilpailuetulyöntiasema säilyisi. Yhtiön sisäisesti kestävää kehitystä edistetään tehokkuus- ja turvallisuusohjelmilla, jotka kannustavat taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä edistystä. PÄÄALUEET Relevanttius Kestävä kehitys käsitteenä edistää liiketoimintaa sekä mahdollistaa tuotemerkin määrittelyn. Se liittyy tiiviisti rakennus- ja kuljetusalan kohdemarkkinoihin maailmanlaajuisten megatrendien kautta. (Näihin kuuluu esim. väestönkasvu, ilmastonmuutos, lisääntyneet säännökset.) Arvon lisääminen Johdamme alaa sen ansiosta, että tarjoamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, järjestelmiä ja palveluita. Tuotteet ja järjestelmät on suunniteltu energia-, materiaalija vesitehokkaiksi, kestäviksi ja turvallisiksi käyttää. Tätä linjausta tukee Sikan tuoteinnovaatioprosessi, kestävän kehityksen suunnitelma ja teknologiatiimit. Hiilijalanjäljen pienentäminen Sika pienentää ympäristö- ja turvallisuusjalanjälkeä, vähentää energian, veden ja materiaalien tarvetta tuotetta kohden ja toimii ilman loukkaantumisia. Yhtiö asettaa turvallisuus- ja tehokkuustavoitteita ja pitää linjajohtajia vastuussa saavutuksista. Yhteisten sääntöjen noudattaminen Lakien ja säännösten noudattaminen, korruptionvastaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen toimitusketjun joka vaiheessa ovat Sikan liiketoiminnan perusta kaikissa yhtiön kohteissa. Sosiaalinen edistys ja integraatio Sika luo luottamusta ja muodostaa arvoa asiakkaiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan eduksi. Sika uskoo, että yhteiskunnan ja yhteisöjen sosiaaliseen rakenteeseen integroituminen edistää liiketoimintaa kaikkien hyväksi. Julkiset sitoumukset Sika on allekirjoittanut YK:n Global Compactin ja se on Maailman elinkeinoelämän kestävän kehityksen neuvoston jäsen. Lahjoitukset kestävän kehityksen hankkeille tukevat yhtiön sitoumusta. Tältä perustalta Sika kehitti tavoitesuunnitelman yhtiön toiminnalle ja resursseille kahdelle alueelle seuraavaksi viideksi vuodeksi. 6 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET

7 KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA Sikalla on kuusi tavoitealuetta, joissa on suuri vaikutusmahdollisuus. Nämä alueet kattavat Sikan liiketoiminnan taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY Kaikki sidosryhmät hyötyvät menestyksestämme. TAVOITE Käyttökate (EBIT) yli 10 % nettomyynnistä. KESTÄVIÄ RATKAISUJA Olemme alan johtoasemassa. Tarjoamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, järjestelmiä ja palveluita. TAVOITE Kaikki uudet hankkeet arvioidaan Sikan Tuotekehitysprosessin avulla. Sovelletaan kaikkiin paikallisiin avainprojekteihin. PAIKALLISET YHTEISÖT/ YHTEISKUNTA Rakennamme luottamusta ja luomme arvoa asiakkaiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa. TAVOITE 5 % enemmän projekteja vuodessa. ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ energia Hallitsemme resursseja ja kuluja huolellisesti. VEsi/jäte Parannamme veden ja materiaalin käyttötehokkuutta. TYÖTURVALLISUUS Sikan työntekijät lähtevät työpaikalta terveinä. TAVOITE 3 % vähemmän energiakulutusta tonnia ja vuotta kohden. TAVOITE 3 % vähemmän vedenkulutusta ja jätettä tonnia ja vuotta kohden. TAVOITE 5 % vähemmän onnettomuuksia vuotta kohden. KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET 7

8 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY jaettua menestys ja vahvaa yhteistyötä sidosryhmien k Ileana Nicolae area manager Europe East SIKAN TAVOITTEENA ON MENESTYKSEKÄS KASVUSTRATEGIA. OLEMME AKTIIVISIA NIILLÄ MARKKINOILLA, JOISSA ON RAKEN- TEELLISTA KASVUA. TARJOAMME RATKAISUJA KEHITTYNEILLE JA KASVAVILLE MARKKINOILLE. KEHITÄMME JATKUVASTI UUSIA TUOTTEITA JA PIDÄMME YLLÄ TEKNOLOGiSTA JOHTOASEMAA, JOTTA VARMISTAISIMME KASVUN JA TUOTON, JOKA PERUSTUU VAHVAAN MARKKINA-ASEMAAN." 8 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY

9 anssa YHTEISTYÖKUMPPANI KAIKILLE SIDOSRYHMILLE Sika on luotettava ja pitkäaikainen yhteistyökumppani kaikille sidosryhmille: Sika on taloudellisesti terve ja pystyy tuottamaan arvoa. Yhtiö pyrkii olemaan arvostettu työnantaja, huipputehoisten ja kestävien tuotteiden valmistaja, houkutteleva pitkäaikainen sijoituskohde, vastuullinen veronmaksaja ja hyvä yrityskansalainen, joka auttaa yhteisöjä menestymään. Sika keskittyy maailmanlaajuiseen teknologiajohtajuuteen ja markkinoille pääsyyn uudisrakentamisesta kunnostamiseen. SEITSEMÄN MARKKINAKOHDETTA, PALJON MAHDOLLISUUKSIA Kestävä kehitys rakennusalalla liittyy sekä uudisrakentamiseen että kunnostushankkeisiin. Sika on maailmanlaajuisten rakennuskemikaalialan markkinoiden johtoasemassa ja parantaa jatkuvasti kasvupotentiaaliaan kaikilla kohdemarkkinoilla innovaation, laadun ja palvelun kautta. Sikan seitsemän markkinakohdetta ovat Concrete, Waterproofing, Roofing, Flooring, Sealing&Bonding, Refurbishment ja Industry. TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY 9

10 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY TAVOITE KAIKKI SIDOSRYHMÄT HYÖTYVÄT SUORAAN SIKAN MENESTYKSESTÄ. 5 VUODEN TAVOITE KÄYTÖKATE (EBIT) YLI 10 % NETTOMYYNNISTÄ KOHOKOHDAT VUODEN 2018 STRATEGIASTA MARKKINAJOHTAJA KUNNOSTUS, BETONIKORJAUKSET JA -SUOJAUS TEKNOLOGINEN JOHTAJA PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI - YLI 100 TONNIN CO2-EKVIVALENTIN VERRAN 38 % MYYNNISTÄ NOUSEVILLA MARKKINOILLA 24 YRITYSOSTOA VIIDESSÄ VUODESSA MARKKINOILLE PÄÄSYN, TEKNOLO- GIAN JA MITTAKAAVAETUJEN VAHVISTAMISEKSI 100% sitoumus VAHVAT YHTIÖN SISÄISET ARVOT TUOTTEESTA RATKAISUNTARJOAJAKSI Sika tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja, jotka vahvistavat rakennuksien, yleisten tilojen, asennuksien ja ajoneuvojen tehokkuutta, kestävyyttä ja esteettistä viehätystä rakentamisvaiheesta käyttöön asti. Yhdistetyt konseptit ja ratkaisut koskevat rakennuksen koko elinkaarta rakentamisesta korjauksiin, kunnostukseen tai lisärakentamiseen. Rakennuksen elinkaaren pidentäminen asianmukaisen huollon ja uudenaikaistamisen avulla luo taloudellista ja ympäristöllistä arvoa. MAAILMANLAAJUINEN MARKKINA- JOHTAJA korjausrakentamisessa, BETONIKORJAUKSISSA JA -SUOJAUK- SESSA Sika on alan johtaja betonikorjauksissa ja -suojauksessa. Monien vuosien tutkimus- ja kehitystyön sekä vuosikymmenien käytännön kokemuksen avulla Sika tarjoaa järjestelmiä vaurioituneiden betonirakenteiden kunnostamista ja peruskorjaamista varten. Polymeeripohjaisten pinnoitteiden käyttö tuottaa yli 85 %:n materiaalisäästöt ja yli viisi kertaa lyhyemmän kovetusajan. 10 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY

11 NOUSEVIEN MARKKINOIDEN KAS- VAVA MERKITYS 38 % MYYNNISTÄ NOUSEVILLA MARKKINOILLA Sika keskittyy nouseviin markkinoihin, joissa on vahva rakenteellinen kasvu. Nykyään yli 38 % myynnistä tapahtuu nousevilla markkinoilla. Toimitusketjujen ja teknisen osaamisen kasvulla on suuri merkitys markkinamenestykseen. Infrastruktuuriin sijoitetaan maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä 40 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, lähinnä kasvavan urbanisaation ajamana. Vuoteen 2050 mennessä 70 % maailman väestöstä asuu suurkaupungeissa. Yli 50 uutta lentokenttää rakennetaan Kiinaan vuoteen 2015 mennessä ja km:n pikajunaverkosto vuoteen 2020 mennessä VAHVAT YHTIÖN SISÄISET ARVOT SIKAN BRÄNDINÄ Sikan ominaispiirteet kuvaavat Sikabrändiä. Uranuurtaja: Rohkeutta uuden luomiseen Työryhmäpainotteisuus: Yhdessä työskentelyn ilo Sitoutuminen: Sinnikkyyttä jatkamiseen HANKINTOJA MARKKINOILLE PÄÄSYN, TEKNOLOGIAN JA MIT- TAKAAVAETUJEN VAHVISTAMISEKSI 24 HANKINTAA 5 VUODEN SISÄLLÄ ( ) Luonnollinen kasvu eli yritystoiminnasta johtuva kasvu on Sikan yritysstrategian ytimessä. Tämä luonnollinen kasvu muodostuu huolellisesti kohdistetusta ulkoisesta kasvusta, joka on hyvä tapa täyttää olemassa olevia aukkoja kohdemarkkinoille pääsyssä ja jakautuneiden markkinoiden vahvistamisessa. Sika seuraa tätä toimintatapaa erityisesti Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja siten vahvistaa asemaansa markkinoilla tasaiseen tahtiin. MAAILMANLAAJUINEN TEKNOLOgia- JOHTAJA HUIPPUTEHOKAS JULKISIVULASI- JÄRJESTELMÄ SÄÄSTÄÄ 39 TONNIA SILIKONILIIMAA Rohkean ja omaperäisen julkisivumuotoilun kysyntä on nousussa. Huipputehokkaat Sikasil SG-550 ja Sikasil IG-25 -liimat lasijulkisivuille mahdollistavat rakennuksien julkisivujen uudenlaisen muotoilun. Perinteisiin tuotteisiin verrattuna Sikan ratkaisu Aasiassa sijaitsevassa 170-metrisessä kerrostalotornissa, jonka lasijulkisivun pinta-ala on m2, on ällistyttävä: Sikan ratkaisu säästää 39 tonnia silikoniliimaa. Tämä vastaa yli 100 tonnin CO2-ekvivalentin verran vältettyjä päästöjä ja GJ:n energiasäästöjä. Lue lisää TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY 11

12 kestäviä ratkaisuja johtaen esimerkin voimalla enemmän arvoa kestäviä ratkaisuja TAVOITE OLEMME ALAN JOHTOASEMASSA KESTÄVÄN KEHI- TYKSEN MUKAISTEN TUOTTEIDEN, JÄRJESTELMIEN JA PALVELUIDEN VALIKOIMAN ANSIOSTA. 5 VUODEN TAVOITE KAIKKI UUDET TUOTEKEHITTELYT ARVIOIDAAN. KAIKKI UUDET HANKESUUNNITELMAT TOTEUTETAAN. HANKEKOHOKOHDAT 109,000 TONNIA CO 2 - PÄÄSTÖJÄ SÄÄSTETTY VISCOCRETE-TEKNOLOGIALLA 50% energian säästömahdollisuuksia VALKOISILLA AURINKOA HEIJASTAVILLA PINNOILLA 1,300 TonniA KIERRÄTETTYJÄ KATTO-OSIA SIKA KIERRÄTYSJÄRJESTELMÄN KAUTTA Leed PlatinAN SAAVUTTAMINEN YKSILÖLLISILLÄ TUOTEVALIKOIMILLA YHDESTÄ LÄHTEESTÄ INNOVAATIO EDISTÄÄ KASVUA JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Kaspar Winkler, joka perusti Sikan vuonna 1910, loi perustan yhtiön menestykselle innovaatioillansa. Ensimmäisistä vuosista lähtien jatkuva innovaatioiden tekeminen on ollut avainasemassa yhtiön kasvustrategiassa. Sikan innovaatiot keskittyvät pienentämään ekologista jalanjälkeä ja parantamaan tuotteiden ja koko arvoketjun ratkaisujen tehokkuutta. Näin Sika vastaa markkinoiden kysyntään kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista. ASIAKKAIDEN HYÖTYJEN LISÄÄMINEN JA YMPÄRISTÖLLIS- TEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN Sikan panos kestävän kehityksen megatrendeihin on mitattavissa arvoketjun elinkaariarvioinnilla (LCA, Life Cycle Assessment). Sika suunnittelee, parantaa, tukee ja myy tuotteita, järjestelmiä sekä hankesidonnaisia ratkaisuja, joissa otetaan järjestelmällisesti huomioon kestävän kehityksen mukainen rakentaminen ja kuljetus esim. energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuuden kannalta. Tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden kestävän kehityksen profiili on tiukasti sidoksissa niiden erinomaiseen suorituskykyyn. Sika valmistaa tuotteita, jotka ovat teknisesti parempia, käyttäjäystävällisiä ja kestäviä käytön alusta kohteen purkamiseen asti. Sikan tuotteet ovat suunniteltu pitkäaikaista käyttöä varten, jolloin niillä on elinkaarensa aikana enemmän arvoa kuin vastaavilla muilla tuotteilla. Teknologia ja kestävä kehitys liittyvät toisiinsa myös strategisesti. Parempi teknologia ja paremmat palvelut lisäävät arvoa ja parantavat suorituskykyä. Lue lisää 12 kestäviä ratkaisuja

13 AGROSIN HIILIJALANJÄLJEN PIENEN- NYS KOLUMBIASSA TUOTANTOTEHTAAT KOLUMBIASSA Sementin ja betonin tuottaja Agros halusi kustannustehokkuutta betonisekoituksiin kaikissa päätehtaissa Kolumbiassa. Sikan ViscoCrete teknologian avulla kaikissa Agrosin tehtaissa voitiin ottaa käyttöön ohjelma, joka optimoi massan tilavuuden. Näin sementin ja veden määrää betonissa vähennettiin 17 % kuutiolta. Agrosin vuosittainen hiilijalanjälki pieneni 109 tonnilla hiilidioksidia, joka vastaa hengen sähkönkulutusta Bogotan pääkaupunkialueella. ENERGIA- JA CO 2-SÄÄSTÖT, ESPANJA SUPERMARket, GIRONA Kansainvälinen alennusruokamyymäläketju valitsi erittäin kestävän ja pitkäkestoisen kattojärjestelmään Gironassa sijaitsevaan liikkeeseen. Asiakas päätyi Sika-ratkaisuun, jonka avulla on ajan myötä mahdollista säästää energiaa jäähdytyksessä 50 % kilpaileviin valtavirtateknologioihin verrattuna. KIERRÄTYSYHTEISTYÖKUMPPAN- UUS TARGETIN KANSSA, USA TAVARATALO OLATHE, KANSAS Vuonna 2007 Sika ryhtyi yhteistyöhön yhdysvaltalaisen Target-tavaratalon kanssa vanhojen kattojen PVC-osien kierrättämiseksi ja niiden korvaamiseksi Sika-kattoratkaisulla. Sika on kierrättänyt yli tonnia vanhaa kattomateriaalia, joka on muutettu uusiksi katonosiksi. Yhteistyökumppanuus tukee Targetin pyrkimystä olla jätettä tuottamaton yhtiö. Se myös auttaa tavarataloketjua saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa paremman materiaalitehokkuuden avulla. LEED PLATINA -HANKE, KREIKKA SIKA-RATKAISUJA KELLARISTA KAT- TOON Stavros Niarchos Foundation -säätiön kulttuurikeskus Ateenassa on 560 miljoonan euron sijoitus, ja se on ensimmäinen näin suuren mittakaavan LEED Platina -hanke Kreikassa. Sikan ratkaisut tälle kunnianhimoiselle hankkeelle sisältävät tuotteita ja palveluita katosta kellariin. Ne ovat kaikkien LEED-vaatimusten ja hakkeen VOCenimmäispitoisuuksien mukaisia, joten asiakas saa Green Building -sertifikaatin. Koichi Oba Head of Corporate Target Market Roofing SIKAN KATTOJÄRJESTELMÄT MAHDOL- LISTAVAT TEKNISET RATKAISUT, JOIDEN KÄYTTÖIKÄ ON PIDEMPI. KESTÄVÄN KEHI- TYKSEN MUKAISTEN RATKAISUJEN TAR- JOAMINEN TEKNISTEN PALVELUJEN LISÄK- SI AUTTAA ASIAKKAITA LUOMAAN LISÄARVOA JA PYSYMÄÄN KILPAILIJOIDEN EDELLÄ." kestäviä ratkaisuja 13

14 paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta KOTONA KAIKKIALLA enemmän arvoia paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta TAVOITE RAKENNAMME LUOTTAMUSTA JA LUOMME ARVOA ASIAKKAIDEN, YHTEISÖJEN JA YHTEISKUNNAN KANSSA. 5 VUODEN TAVOITE 5% ENEMMÄN PROJEKTEJA VUODESSA HANKEKOHOKOHDAT 100 YHTEISTYÖKUMPPANIA MAAILMANLAAJUISESTI VEDEN SÄÄSTÄMISEKSI 30 HANKETTA 17 MAASSA ROMUALD RURKARD FOUNDATION -SÄÄTIÖN TUKEMANA 900 KIRURGISTA TOIMENPIDETTÄ YHDYSVALTAIN DOLLARIA OPERATION SMILE VIETNAM -HANKKEELLE 7 MILJOONAA SVEITSIN FRANGIA UUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISEEN RAKENTAMI- SEEN ERIKOISTUVAN PROFESSORIN VIRKA PAIKALLINEN SITOUMUS Sika välittää työntekijöidensä elämänlaadusta ja niistä yhteisöistä, joissa se toimii. Yhtiö pyrkii olemaan hyvä yrityskansalainen tukemalla ja osallistumalla hankkeisiin ja aloitteisiin, jotka edistävät kestävää kehitystä paikallisissa yhteisöissä. Sika pyrkii luomaan pitkäaikaisia yhteistyöhankkeita ja -kumppanuuksia. Rahallisen osallistumisen lisäksi Sika tukee paikallisia yhteisöjä tiedonjaon ja lahjoitusten kautta ja pyrkii täten osallistumaan tehokkaasti yhteiskuntaan ja siihen ympäristöön, jossa yhtiö ja sen työntekijät ovat ITSENÄISEN PAIKALLISEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN Sika keskittyy sponsoroimaan yhteiskuntaan, ympäristönsuojeluun, koulutukseen, kulttuuriin ja urheiluun liittyviä hankkeita maailmanlaajuisella tasolla. Pitkäkestoisen vaikutuksen takaamiseksi Sikan periaatteena on itsenäisen paikallisen toiminnan edistäminen. Paikalliset Sika-tytäryhtiöt tarjoavat täsmäapua ja työskentelevät paikallisten yhteistyökumppanien kanssa ja valvovat hankkeita niiden valmistumiseen asti. Lisäksi Sika-tytäryhtiöt ja Sika Group tekevät hätäapulahjoituksia suuronnettomuuksien uhreiksi joutuneille. 14 paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta Yumi Kan Area Manager, south east asia I TUEMME PAIKALLISIA YHTEISÖJÄ JA PARANNAMME IHMISTEN ELINOLOSUH- TEITA. VUODESTA 2010 LÄHTIEN OLEMME TEHNEET STRATEGISTA YHTEISTYÖTÄ OPERATION SMILE VIETNAMIN KANSSA. TÄMÄ ON YKSI SIKA VIETNAMIN VUOSIT- TAISISTA TUKIKOHTEISTA, JA SE ON MERKITTÄVÄ SEKÄ LAPSILLE ETTÄ VA- PAAEHTOISTYÖTÄ TEKEVILLE SIKA-TYÖN- TEKIJÖILLE.

15 ROMUALD RURKARD FOUNDATION -SÄÄTIÖ, MAAILMANLAAJUISESTI YLI 30 HANKETTA TUETTU 17 MAASSA Vuonna 2005 perustettiin itsenäistä paikallista toimintaa edistävä Romuald Burkard Foundation -säätiö Romuald Burkardin muistoksi, joka edusti Sikan perustajaperheen Winklerin kolmatta sukupolvea. Tämän rahaston kautta kehitysmaiden paikalliset Sika-yhtiöt tukevat yhteiskunnallisia ja ekologisia hankkeita, esim. rakennus- ja infrastruktuurihankkeita, mm. huolehtimalla vesivarannoista ja jäteveden käsittelystä. OPERATION SMILE VIETNAM, VIET- NAM KIRURGINEN TOIMENPIDE 900 LAPSELLE, JOILLA OLI SYNTYESSÄän HUULI- JA SUULAKIHALKIO Operation Smile Vietnam (OSV) on valtiosta riippumaton järjestö, joka perustettiin vuonna 1989 osaksi kansainvälistä Operation Smile -hanketta. Se on omistettu järjestämään hoitoa lapsille ja aikuisille, jotka kärsivät huulihalkioista ja suulakihalkioista. Sika Vietnam ryhtyi strategiseen yhteistyökumppanuuteen Opertaion Smile Vietnamin kanssa lapsien hymyjen parantamiseksi ja täyden ja hyvän elämän takaamiseksi. Sikan vuosittain lahjoittaman Yhdysvaltain dollarin ansioista Operation Smile Vietnam pystyi sponsoroimaan 13 paikallista operaatiota vuoden 2010 maaliskuusta vuoden 2013 joulukuuhun, jona aikana 900 vietnamilaiselle lapselle tehtiin kirurginen toimenpide. ETH ZÜRICH -YLIOPISTO, SVEITSI 7 MILJOONAA SVEITSIN FRANGIA UUT- TA PROFESSORIN VIRKAA VARTEN Sika sponsoroi tieteellisiä hankkeita sekä uuden kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen erikoistuvan professorin viran ETH Zürich -yliopistossa. Lisäksi Sika Master Award -palkinto myönnetään ETH:n kemian ja soveltavien biotieteiden laitoksen suosittelemana sellaiselle erityisen hyvin tehdylle pro gradu -tutkielmalle, joka käsittelee soveltavaa kemiaa. Lue lisää GLOBAL NATURE FUND, MAAILMAN- LAAJUISESTI 100 JÄRJESTÖÄ, MAL- LIHANKKEET BURUNDISSA, KENIASSA, KOLUMBIASSA JA MONGOLIASSA Global Nature Fund -verkosto sekä yli 100 veden säästämiseen erikoistuvaa kumppanijärjestöä 45 järvialueelta puoltavat kestävää kehitystä ja juomakelpoisen veden, järvien ja kosteikkojen suojelemista. Tämän kansainvälisen aloitteen päätarkoitus on luonnonvarojen, erityisesti maapallon juomavesivarastojen, suojelu ja säilyttäminen. YK:n tutkimukset osoittavat, että nykyään noin 1,4 miljardia ihmistä kärsii vedenpuutteesta tai huonosta vedenlaadusta. paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta 15

16 Energia RAJAAMATON SITOUMUS RAJALLISTEN RESURSSIEN HALLINTA pienemmät ympäristövaikutukset Energia tavoite HOIDAMME RESURSSEJA JA KULUJA HUOLELLISESTI. 5 vuoden tavoite 3 % VÄHEMMÄN JÄTETTÄ TONNIA JA VUOTTA KOHDEN. ENERGIA VAIKUTTAA KAIKKIIN KEHITYKSEN OSA-ALUEISIIN Maailmanlaajuiset megatrendit kuten energia- ja raakaainepuute, kaupungistuminen ja väestönkasvu aiheuttavat yhtiöille ja yhteisöille taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ekologisia haasteita. Energian ja resurssien saatavuus ja tehokas käyttö ovat keskeisiä kestävälle kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle. Energian saatavuus ja sen tehokas käyttö vaikuttavat kaikkiin kehityksen osa-alueisiin yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön. Se vaikuttaa myös maataloudelliseen tuottavuuteen, rikkauteen, yhteiskunnalliseen kehitykseen, kasvihuonekaasutasoihin ja savusumuun. Energiankulutus on merkityksellinen tekijä arvoketjun joka kohdassa rakennusteollisuudessa ja kuljetuksissa. Sikan tuotanto vaatii vähemmän energiaa verrattuna muihin tuotantoaloihin, erityisesti kemialliseen alaan, mutta se perustuu suurelta osin uusiutumattomiin energianlähteisiin. Tämän takia Sika on altis hintavaihteluille, toimitusongelmille ja eneneville säännöksille, jotka rajoittavat energiankulutukseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Tämän takia Sika uskoo, että energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen on erittäin tärkeää, kun pyritään kokonaisvaltaiseen energiatehokkuuteen. hankekohokohdat 3,695 TONNIA VÄHEMMÄN CO 2 KORVAAMALLA HIILI RIISINKUORILLA 979,000 KWH ENERGIAA SÄÄSTETTY VAIHTAMALLA LAMPUT VARASTORAKENNUKSEEN JA TEHTAASEEN 31,535 KWh AURINKOENERGIAA TUOTETTU RANSKALAISELLA TEHTAALLA 105 kwh/m² vuodessa ENERGIANKULUTUS DGNB -SERTIFIOIDUSSA KOULU- TUSKESKUKSESSA TEHOKASTA TUOTANTOA Raaka-aineiden lisäksi merkittävä kustannustekijä on Sikan toiminnan ja tuotantoprosessien energiankulutus. Tämän takia energian tehokas käyttö on erittäin tärkeää. Hiilidioksidi on seuraus fossiilisen energian käytöstä, ja päästöjä voidaan rajoittaa vain lisäämällä energiatehokkuutta. Sika pitää erityisenä vastuunaan hidastaa ilmastonmuutosta vähentämällä energiankulutusta uusiutumattomista lähteistä. Samalla kustannukset pienenevät ja kilpailukyky lisääntyy. Lue lisää 16 Energia

17 RIISINKUORET KORVAAMASSA HIILTÄ HÖYRYKATTILOISSA, JIANGSU SIKA TMS ADMIXTURE CO. LTD. NANJINGIN TEHDAS, KIINA Perinteinen hiili korvattiin riisinkuorilla jauhekuivainten polttoaineena tehtaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Yli tonnin vuosittaisen hiilimäärän korvaaminen johti vuosittaiseen tonnin hiilidioksidipäästövähennykseen. Piioksidia runsaasti sisältävä tuhka käytetään raaka-aineena seoksissa korvaamassa silikajauhetta. LAMPPUJEN UUSINTA VARASTORAK- ENNUKSESSA, SIKA-YHTIÖ LYNDHURSTIN TEHDAS, USA Energiatehokkaan sisä- ja ulkovalaistuksen asennus johti kwh:n vuosittaiseen sähkönsäästöön. Vältyttiin vuosittaisilta 612 tonnin hiilidioksidipäästöiltä. Hanke sai New Jerseyn osavaltion kannustimen, joka kannustaa yrityksiä valitsemaan energiatehokkaan valaistuksen. AURINKOPUISTON RAKENNUS, SIKA RANSKA SA MARGUERITTESIN TEHDAS, RANSKA Sika-tehtaan energiatehokkuus parani, kun sinne asennettiin 25 kwp:n kiteisiä aurinkopaneeleja, joiden avulla saatiin kwh vuosittaista aurinkoenergiaa, mikä vastaa 9 % tehtaan energiakulutuksesta. Tehtiin myös sopimus paikallisen energiantarjoajan kanssa, että ylijäävä energia syötetään paikalliseen sähköverkostoon. DGNB -SERTIFIOITU SIKA-KOULU- TUSKESKUS, SIKA SAKSA GMBH STUTTGARTIN TEHDAS, SAKSA Sika-tuotteita käytettiin uuden monikäyttöisen rakennuksen rakentamiseen DGNB :n (Saksan kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen neuvosto) haastavien asettamien vihreiden rakennusvaatimusten mukaisesti. Rakennuksella on matala käyttöenergia-taso, 105 kwh/m2 vuodessa, mikä on 23 % vähemmän kuin saksalaiset säädökset vaativat. Sika oli mukana muiden yhteistyökumppanien kanssa kehittämässä DGNB -suosituksia, jotka auttavat arkkitehteja, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja omistajia valitsemaan ja dokumentoimaan rakennustuotteita DGNB -hankkeita varten. Jorge Hernandez Operation Manager, Sika Spain S.A. VÄHEMMÄN ENERGIAN KÄYTTÄMINEN SAMAAN LOPPUTULOKSEEN PÄÄSEMISEK- SI JA SAMAN ENERGIAMÄÄRÄN KÄYT- TÄMINEN PAREMMAN TULOKSEN AI- KAANSAAMISEKSI TÄMÄ MALLI ON TULLUT ENTISTÄ TÄRKEÄMMÄKSI SEKÄ TALOUDELLISESTA ETTÄ YMPÄRISTÖN- SUOJELULLISESTA NÄKÖKULMASTA." Lue lisää Energia 17

18 vesi ja jäte moninaiset vaatimukset, yksi päämäärä: pienemmät ympäristövaikutukset VASTUU TULEVAISUUDESTA vesi/jäte tavoite PARANNAMME VEDEN JA MATERIAALIN KÄYTTÖTEHOK- KUUTTA. 5 vuoden tavoite 3 % VÄHEMMÄN JÄTETTÄ TONNIA JA VUOTTA KOHDEN. hankekohokohdat 8,000 m³ SADEVETTÄ KERÄTTY TEOLLISISSA PROSESSEISSA KÄYTETTÄVÄKSI 2,400 m³ VETTÄ SÄÄSTETTY VEDENKÄSITTELY- LAITOKSEN PÄIVITYKSELLÄ vesi arvokas voimavara Sika tähtää kohentamaan kohteidensa kestävän kehityksen mukaista suoritusta vähentämällä veden kulutusta ja käsittelemällä veden paikallisesti. Yhtiöllä on menettelytapoja, joilla vähennetään kulutusta tai käytetään alempiarvoista vettä erityisesti niillä alueilla, joissa vettä on vähän. Tehokas tuotanto tarkoittaa suljettua jäähdytystä ja siirtymistä julkisesta vedestä pinta- ja pohjaveteen, jolloin juomaveden käyttö vähenee tuotannossa. Jäteveden uudelleenkäytöllä Sika pyrkii vähentämään vedenkulutusta suuremmalla mittakaavalla. jäte arvokas materiaali Materiaalien tehokas käyttö on erittäin tärkeää Sika-yrityksissä, sillä tuotantoprosessit kuluttavat paljon materiaalia ja käyttävät paljon uusiutumattomia luonnonvaroja. Tehokas tuotanto tarkoittaa tässä yhteydessä tuotantoromun ja paketointimateriaalin vähentämistä ja uudelleenkäyttämistä ja paketointimateriaalin käytettävyyden parantamista, mikä johtaa parempaan tehokkuuteen ja vähempään materiaalin kulutukseen. 287 tonnia pakkausjätettä VÄLTETTY LAATIMALLA SISÄINEN LAADUNVALVONTA- JÄRJESTELMÄ 520 tonnia TUOTANTOROMUA KÄYTETTY UUDELLEEN KIERRÄTYSLAITTEIDEN AVULLA 18 vesi ja jäte

19 TEOLLINEN KÄYTTÖVESI 82 % SADE- VEDESTÄ, SIKA KOLUMBIA SA TOCANCIPAN TEHDAS, KOLUMBIA Sika Kolumbia asensi vedenkerääjän ja erilliset säiliöt ja putket, joilla pystytään syöttämään sadevettä tuotanto -prosesseihin Tocancipan tehtaalla. Erityinen vedenkäsittelysuodatin-järjestelmä pitää veden laadun vaaditulla tasolla, jolloin veden kokonaiskulutus vähenee 70 %. Yli m3 sadevettä kerätään ja käytetään vuosittain, mikä vastaa 82 %:a käytetystä vedestä. Lue lisää JÄTEVESILAITOKSEN PÄIVITYS SIKA S.A.U. ALCOBENDASIN TEHDAS, ESPANJA Jätevesipäästöjen vähentämiseksi olemassa oleva vedenkäsittelylaitos päivitettiin keraamisilla ultra- ja nanosuodatusosilla. Tämän seurauksena hanavettä säästyy 200 m 3 kuukaudessa (-25 %). Käsitellyn veden laatu on tarpeeksi hyvä, että sitä voidaan käyttää mm. lastausaseman puhdistuksessa sekä vedenpuhdistuslaitoksessa. PAKKAUSJÄTTEEN VÄHENTÄMINEN, SIKA YAPI KIMYASALLARI AS TUZLAN TEHDAS, TURKKI plant Tuzla, Turkki Tuotteiden ja raaka-aineiden IBCpakkausten uusiokäyttö tehostui vuonna 2012 käyttöön otetun sisäisen laadunhallintajärjestelmän ja virallisten lajitteluyritysten kanssa tehdyn yhteistyön seurauksena. Vuoden sisällä uusiokäytetyn IBC:n määrä kasvoi 115 tonnista 287 tonniin ja pakkausjätteen määrä ja uusien IBC-pakkauksien tarve laski huomattavasti. PVC-TUOTANTOROSKAN KIERRÄTYS, SIKA KIINA LTD. SHANGHAIN TEHDAS, KIINA Huomattavia materiaali- ja kustannussäästöjä voitaisiin saavuttaa Shanghain tehtaalla rakeistamalla polyesteriverkkokangas ja huopamateriaalit ja syöttämällä materiaalit takaisin tuotantoprosessiin. Vuonna 2013 kierrätettyjen ja uusiokäytettyjen materiaalien käyttö lisääntyi uusissa osissa jopa 520 tonnia. Anyelo Martinez EHSQ Manager Sika Colombia S.A. VESI ON 2000-LUVUN ÖLJY. KÄYTÄMME SADEVETTÄ BOGOTAN TEHTAALLAMME JA ETSIMME JATKUVASTI VAIHTOEHTOJA, JOILLA ON PIENEMPI VAIKUTUS JA ALHAISET KUSTANNUKSET, JOTTA VARMISTAISIMME TALOUDELLISEN, YHTEISKUNNALLISEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELULLISEN KASVUMME. TÄMÄ ON KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ. vesi ja jäte 19

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ STRATEGIA PAREMPAA KÄYTETTÄVYYTTÄ PIENEMMIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIN SITOUTUMINEN GLOBAALI REPORTOINTI ALOITE KANSAINVÄLINEN

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ STRATEGIA PAREMPAA KÄYTETTÄVYYTTÄ PIENEMMIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIN SITOUTUMINEN GLOBAALI REPORTOINTI ALOITE KANSAINVÄLINEN KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ SITOUTUMINEN 1 MILJ. ASIAKASTA 16,293 TYÖNTEKIJÄÄ YLI 100 VUOTTA INNOVAATIOITA KANSAINVÄLINEN YLI 160 TEHDASTA 84 MAASSA STRATEGIA PAREMPAA KÄYTETTÄVYYTTÄ PIENEMMIN

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

F. Bayer ja J.F. Weskott perustivat yrityksen Wuppertaliin. Pääkonttori perustettiin Leverkuseniin. Farbenfabriken Bayer AG perustettiin uudelleen

F. Bayer ja J.F. Weskott perustivat yrityksen Wuppertaliin. Pääkonttori perustettiin Leverkuseniin. Farbenfabriken Bayer AG perustettiin uudelleen Bayer-konserni 2011 Konsernin historia 1863 1912 1951 2001 2002 / 2003 2005 2006 F. Bayer ja J.F. Weskott perustivat yrityksen Wuppertaliin Pääkonttori perustettiin Leverkuseniin Farbenfabriken Bayer AG

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Cleantech-strategia 8.5.2014

Cleantech-strategia 8.5.2014 Cleantech-strategia 8.5.2014 Cleantech Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön Cleantech ei ole

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi Eden Springs, Suomen johtava yritysten juomavesiratkaisujen

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015 % Rakennusten elinkaarimittarit Heli Kotilainen 22.5.2015 Green Building Council FINLAND ympäristöluokitusjärjestelmät RAKENNUSTEN Elinkaarimittarit Kansainvälinen verkosto World GBC Kestävän rakennetun

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa Sinun valinnallasi on merkitystä Suunnittelemme tuotteemme kulutusta vähentäviksi. Pienempi kulutus, suurempi säästö Autamme yritystäsi keskittymään

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

SSAB:n kestävän kehityksen strategia. 25. lokakuuta 2017

SSAB:n kestävän kehityksen strategia. 25. lokakuuta 2017 SSAB:n kestävän kehityksen strategia 25. lokakuuta 2017 SSAB:n kestävän kehityksen strategia kolme painopistealuetta Kestävät toiminnot Kestävä tuotevalikoima Vastuullinen kumppani 2 SSAB:n kestävän kehityksen

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Ekologinen jalanjälki Ekosysteempipalvelut ovat vakavasti uhattuna Erilaiset arviot päätyvät aina samaan

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Se ei ole vain porakone

Se ei ole vain porakone Se ei ole vain porakone Me olemme Bosch. Rakennamme turvallisempaa ja kestävämpää kehitystä. Rakennamme ihmisläheisempää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Seuraavilta sivuilta löydät esimerkkiratkaisujamme

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA 22.10.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Luonnonvarat ja pitkä tähtäin 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Sisältö: Luonnonvarat ja Maailma Suomi Sääntely 13.12.2011 2 Globaali lähtökohta: Kun yksi maapallo ei riitä 28.9.2011 Maailman

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä Lehdistötiedote Konica Minolta esittelee asiakkaidensa työnkulkuja merkittävästi tehostavat dokumentinhallinnan ja prosessien palvelut (MCS, Managed Content Services) Lokakuu 2014 Konica Minolta, Inc.

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Riina Antikainen, Maija Mattinen, Marja Salo Suomen ympäristökeskus (SYKE) 18.12.2013 Kuva: Mauri Mahlamäki Muut kuvat: Sitran resurssiviisaus

Lisätiedot

Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja

Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja Chint, keskuskomponenttien markkinajohtaja www.klinkmann.com Kustannustehokkaat ratkaisut Chint, kustannustehokkaat ratkaisut Yleiskatsaus Yrityksemme Tuotteemme Referenssikohteet Toimintapamme www.klinkmann.com

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Miten rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi. Kimmo Tiilikainen Asunto-, energia- ja ympäristöministeri

Miten rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi. Kimmo Tiilikainen Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Miten rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi Kimmo Tiilikainen Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Pariisin ilmastosopimus Päästöjen ja nielujen tulee olla tasapainossa vuoteen 2050 mennessä

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Maailman johtava innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Michel Giannuzzi Konserninjohtaja Tarkett on kehittynyt lattia-alan edelläkävijäksi ja asettaa maailmanlaajuiset standardit lattia- ja urheilulattiaratkaisuille.

Lisätiedot

Ohjenuora työntekijöillemme

Ohjenuora työntekijöillemme Geberit kompassi Ohjenuora työntekijöillemme Tehtävä Arvot Toimintaperiaatteet Menestystekijät Mitä me teemme Mikä meitä johdattaa Miten työskentelemme yhdessä Mikä on menestyksemme takana Hyvät työntekijät

Lisätiedot

Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa

Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa Karjaanjoen vesistöalueen lähiruokakonseptit keinona Itämeren puhdistamisessa Novagon Sparrausfoorumi 13.03.2012 Lauri Hietaniemi, Green Net Finland ry Trendejä ja lähtökohtia 1/2 Ilmastomuutoksen seurauksena

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

m u o v i t o N m a a i l m a

m u o v i t o N m a a i l m a muoviton maailma Putket, kaivot, säiliöt, pullot - muovi kuljettaa puhdasta vettä sinne, missä sitä tarvitaan. Muovi antaa suojaa eikä petä vaativissakaan olosuhteissa, samalla vesi säilyy puhtaana ja

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Agenda Taloudellinen kehitys Johtaminen megatrendejä hyödyntäen Johtaminen tämän päivän epävarmassa ympäristössä

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Globaali kiertotalous ja kestävä kehitys

Globaali kiertotalous ja kestävä kehitys Globaali kiertotalous ja kestävä kehitys KOHTI KESTÄVIÄ VALINTOJA MITEN VOIMME VAIKUTTAA KIERTOTALOUTEEN Tuula Pohjola TkT Crnet Oy 4/21/2015 Crnet Oy/Tuula Pohjola 1 Tuula Pohjola, TkT Erityisala vastuullinen

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Kestävät hankinnat ja tekstiilivuokraus 1 Lindström lyhyesti Vuonna 1848 perustettu perheyritys (Roihan suku) Liikevaihto 228 M (2007); 2200 hlö Tarjoaa

Lisätiedot

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Vaisala vuonna 2012 Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Taloudelliset mittarit Yleiskatsaus vuoteen 2012 Saadut tilaukset 264,7 (278,8) milj. euroa Liikevaihto 293,3 (273,6) milj. euroa Liiketulos

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja. KONE Corporation

KONEen tilinpäätös tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja. KONE Corporation KONEen tilinpäätös 2007 25. tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Q4 Saatujen tilausten ja liikevoiton voimakas kasvu jatkui 10-12/2007 10-12/2006 Hist. muutos Vert. muutos Saadut

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER UPM TIMBER Sinun ykkösvalintasi Nykyaikaiset ja tehokkaat sahamme sekä ammattitaitoinen henkilöstömme ovat avainasemassa,

Lisätiedot

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan Ålandsbanken ja kestävä toiminta täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan 2014 Tiemme kestävään kehitykseen Meidän tulee olla luonnollinen valinta

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Esityksen sisältö 1) Mitä metsien ekosysteemipalvelut ovat? 2) Mikä ekosysteemipalveluiden arvo

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO Mikael Reims Manager Green Growth yritysfoorumi Helsinki, 28.5.2013 NEFCO Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2008 23.2.2009 Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta Vahvaa kannattavaa kasvua 2008 2008 2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos 2007 Saadut tilaukset Me 3 947,5 3 674,7 7 %

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli ja sen kehitystyö Sanna Ström Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullisuuden toteuttaminen yrityksessä Johdon sitoutuminen Päätöksentekoprosessit

Lisätiedot

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2-vuosiseminaari 7.10.2014 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Liikennevirasto Osallistumme UUMA2-ohjelman ja sen

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot