kestävää Strategia parempaa käytettävyyttä pienemmin ympäristövaikutuksin sitoutuminen 1 MILJ. asiakasta 160 tehdasta Sika G4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kestävää Strategia parempaa käytettävyyttä pienemmin ympäristövaikutuksin sitoutuminen 1 MILJ. asiakasta 160 tehdasta Sika G4"

Transkriptio

1 kestävää KEHITYSTÄ ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ sitoutuminen 1 MILJ. asiakasta 16,293 TYÖNTEKIJÄÄ YLI 100 VUOTTA INNOVAATIOITA KANSAINVÄLINEN yli 160 tehdasta 84 maassa Strategia parempaa käytettävyyttä pienemmin ympäristövaikutuksin GlobaAlI ReportOINTI ALOITE Sika G4 1

2 KESTÄVÄ KEHITYS LYHYESTI taloudellinen suorituskyky: KÄYTTÖKATE (EBIT) YLI 10% NETTOMYYN- NISTÄ Energia: 3% VÄHEMMÄN ENERGIANKU- LUTUSTA TON- NIA JA VUOTTA KOHDEN KESTÄVÄT RATKAISUT: TÄYSIN UUtta TUOTEKEHITYStä IMPLEMEN- TOIDAAN KAIK- KIIN PAIKALLISIIN AVAINPROJEKTEI- HIN paikalliset yhteisöt/yhteiskunta: 5% ENEMMÄN PROJEKTEJA VUODESSA vesi/jäte: 3% VÄHEMMÄN VEDENKULUTUSTA TONNIA JA VUOTTA KOHDEN Sika AG on maailman johtava rakennus- ja teollisuuskemikaalien valmistaja ja markkinoija. Sveitsiläinen yhtiö toimii globaalisti 80 maassa, 120 tytäryhtiön ja yli työntekijän voimin. Liikevaihto vuonna 2013 oli 5,14 Mrd CHF. Sikan päätuotealueita ovat rakennus-, ajoneuvo- (linja-auto, kuorma-auto, kiskokalusto) ja laivanrakennusteollisuuden tiivistys - liimaus - vaimennus - jäykistäminen ja niihin liittyvät korkealuokkaiset tuotemenetelmät: tiivistys- ja liimamassat, betonin lisäaineet, betonin korjaustuotteet, rakenteelliset vaimennus- ja vahvistusmateriaalit, teollisuuden lattiapinnoitteet sekä 2 Content vesikatemateriaalit. työturvallisuus: 5% vähemmän onnettomuuksia vuodessa

3 SISÄLTÖ Sitoutumisemme 6 Sikan kestävän kehityksen lähestymistapa 8 Taloudellinen suorituskyky 12 Kestävän kehityksen ratkaisuja 14 Paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta 16 Energia 18 Vesi ja jäte 20 Työturvallisuus 22 Yhteistyökumppanuus ja jäsenyys Sika on ollut menestynyt teknologiayhtiö jo yli 100 vuotta. Kestävä kehitys on ollut alusta alkaen keskeinen osa yrityksen strategiaa ja se on tärkeä arvo enemmistöosakkaalle, perustajan perheelle. SISÄLTÖ 3

4 SITOUTUMISEMME OLEMME SITOUTUNEET RAIVAAMAAN TIETÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN RATKAISUILLE vastataksemme MAAIL- MANLAAJUISiin haasteisiin TURVALLISESTI JA MAHDOLLI- SIMMAN PIENELLÄ VAIKUTUK- SELLA LUONNONVAROIHOIN. 4 SITOUTUMISEMME

5 HYVÄT SIKAN YSTÄVÄT Yrityksemme suhtautuu liiketoiminnan kehittämiseen pitkäjänteisesti ja kohtelemme asiakkaitamme, osakkaitamme ja työntekijöitämme kunnioittaen ja vastuullisesti. Toiminnassamme keskitymme erityisesti turvallisuuteen, laatuun, ympäristöasioihin, reiluun kohteluun, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vastuulliseen kasvuun ja arvonmuodostamiseen. MAAILMANLAAJUISET HAASTEET Maailmassa ja yhteiskunnassa on haasteita, joihin myös yrityksien on vastattava. Ilmastonmuutos, väestönkasvu, energiakustannukset, raaka-aineet ja vesipula nämä ovat osa maailmanlaajuisista megatrendeistä ja haasteista, jotka muuttavat yhteiskuntaa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Toisaalta nämä haasteet ajavat uuden teknologian ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Markkinoilla on vaatimus uusille lähestymistavoille rakentamiseen ja rakennustyöhön, infrastruktuuriin ja liikkuvuuteen. KESTÄVÄ KEHITYS LIIKETOMINNAN EDISTÄJÄNÄ Kestävä kehitys on avainasemassa yrityksemme innovaatioissa. Sikan tarkoitus on parantaa kestävyyttä ja energia- ja materiaalitehokkuutta sekä rakennuksissa että teollisissa käyttötarkoituksissa. Yritys panostaa luonnonvarojen kuluttamisen vähentämiseen yrityksen sisällä sekä niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka luottavat Sika-tuotteisiin. Sikan aloitteet ja aikaansaamat edistysaskeleet noudattavat GRI-ohjeistoa (GRI 4, Global Reporting Initiative). Kaiken tämän lisäksi Sika panostaa turvallisuuteen. Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden hyvinvointi ja terveys on perusedellytys Sikan menestykselle. Turvallisen työympäristön luominen on aina etuasemassa. Sika edistää yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä kaikissa maissa ja yhteisöissä, joissa se toimii. Sika tukee aktiivisesti yhteiskuntahankkeita paikallisissa yhteisöissä Romuald Burkard Foundation -säätiön kautta. Sika on jäsen YK:n Global Compactissa ja siten sitoutunut kestävään maailmanlaajuiseen kehitykseen. Sika soveltaa tinkimättömästi korkeita eettisiä arvoja. Sikan ja Sikan työntekijöiden toimintaa säätelee yhtiön yhteiset menettelyohjeet. ARVONMUODOSTUS Kestävä kehitys on aina ollut osa identiteettiämme. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen mukaisen arvonmuodostuksen jatkuvaan mittaamiseen, parantamiseen, raportoimiseen ja siitä tiedottamiseen. "Enemmän vähemmällä tarkoittaa, että Sika on sitoutunut maksimoimaan ratkaisujen ja osallistumisen arvon kaikille sidosryhmille. Samalla motto viittaa riskien ja luonnonvarojen kuluttamisen vähentämiseen. Tämän takia käytössämme on kuusi strategista tavoitetta, jotka keskittyvät taloudelliseen suorittamiseen, kestävän kehityksen ratkaisuihin, paikallisiin yhteisöihin/yhteiskuntiin, energiaan, veteen/jätteeseen ja työturvallisuuteen. Elämme kestävää kehitystä säilyttääksemme kilpailuetumme kaikkien sidosryhmien eduksi. Parhain terveisin, Jan Jenisch CEO SITOUTUMISEMME 5

6 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET VASTUU TULEVAISUUDESTA Sika on sitoutunut kestävään kehitykseen ja kantamaan vastuuta kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista parantamalla materiaali- vesi- ja energiatehokkuutta rakentamisessa ja tuotteiden kuljettamisessa. Sika pyrkii luomaan arvoa kaikkien sidosryhmien hyväksi sellaisten ratkaisuiden avulla, jotka kattavat tuotteiden koko elinkaaren, kaikki järjestelmät ja koko toimitusketjun. Muodostettu arvo on suurempi kuin tuotannon, jakelun ja käytön aikaansaamat kielteiset vaikutukset. KESTÄVÄN KEHITYKSEN TUKIPILARIT Sika pyrkii suorittamaan liiketoimintaansa huonontamatta tulevien sukupolvien taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä mahdollisuuksia. Kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten järjestöjen jäsenenä yhtiö edistää kestävää kehitystä kaikissa kohteissaan. Sika toimii hyvänä yrityskansalaisena osallistumalla paikallisten yhteisöjen toimintaan. Tavoitteemme on arvon lisääminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Sikan strategia yhdistää kestävän kehityksen kaikkiin liiketoimintaprosesseihin, jotta kilpailuetulyöntiasema säilyisi. Yhtiön sisäisesti kestävää kehitystä edistetään tehokkuus- ja turvallisuusohjelmilla, jotka kannustavat taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä edistystä. PÄÄALUEET Relevanttius Kestävä kehitys käsitteenä edistää liiketoimintaa sekä mahdollistaa tuotemerkin määrittelyn. Se liittyy tiiviisti rakennus- ja kuljetusalan kohdemarkkinoihin maailmanlaajuisten megatrendien kautta. (Näihin kuuluu esim. väestönkasvu, ilmastonmuutos, lisääntyneet säännökset.) Arvon lisääminen Johdamme alaa sen ansiosta, että tarjoamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, järjestelmiä ja palveluita. Tuotteet ja järjestelmät on suunniteltu energia-, materiaalija vesitehokkaiksi, kestäviksi ja turvallisiksi käyttää. Tätä linjausta tukee Sikan tuoteinnovaatioprosessi, kestävän kehityksen suunnitelma ja teknologiatiimit. Hiilijalanjäljen pienentäminen Sika pienentää ympäristö- ja turvallisuusjalanjälkeä, vähentää energian, veden ja materiaalien tarvetta tuotetta kohden ja toimii ilman loukkaantumisia. Yhtiö asettaa turvallisuus- ja tehokkuustavoitteita ja pitää linjajohtajia vastuussa saavutuksista. Yhteisten sääntöjen noudattaminen Lakien ja säännösten noudattaminen, korruptionvastaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen toimitusketjun joka vaiheessa ovat Sikan liiketoiminnan perusta kaikissa yhtiön kohteissa. Sosiaalinen edistys ja integraatio Sika luo luottamusta ja muodostaa arvoa asiakkaiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan eduksi. Sika uskoo, että yhteiskunnan ja yhteisöjen sosiaaliseen rakenteeseen integroituminen edistää liiketoimintaa kaikkien hyväksi. Julkiset sitoumukset Sika on allekirjoittanut YK:n Global Compactin ja se on Maailman elinkeinoelämän kestävän kehityksen neuvoston jäsen. Lahjoitukset kestävän kehityksen hankkeille tukevat yhtiön sitoumusta. Tältä perustalta Sika kehitti tavoitesuunnitelman yhtiön toiminnalle ja resursseille kahdelle alueelle seuraavaksi viideksi vuodeksi. 6 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET

7 KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA Sikalla on kuusi tavoitealuetta, joissa on suuri vaikutusmahdollisuus. Nämä alueet kattavat Sikan liiketoiminnan taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY Kaikki sidosryhmät hyötyvät menestyksestämme. TAVOITE Käyttökate (EBIT) yli 10 % nettomyynnistä. KESTÄVIÄ RATKAISUJA Olemme alan johtoasemassa. Tarjoamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, järjestelmiä ja palveluita. TAVOITE Kaikki uudet hankkeet arvioidaan Sikan Tuotekehitysprosessin avulla. Sovelletaan kaikkiin paikallisiin avainprojekteihin. PAIKALLISET YHTEISÖT/ YHTEISKUNTA Rakennamme luottamusta ja luomme arvoa asiakkaiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa. TAVOITE 5 % enemmän projekteja vuodessa. ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ energia Hallitsemme resursseja ja kuluja huolellisesti. VEsi/jäte Parannamme veden ja materiaalin käyttötehokkuutta. TYÖTURVALLISUUS Sikan työntekijät lähtevät työpaikalta terveinä. TAVOITE 3 % vähemmän energiakulutusta tonnia ja vuotta kohden. TAVOITE 3 % vähemmän vedenkulutusta ja jätettä tonnia ja vuotta kohden. TAVOITE 5 % vähemmän onnettomuuksia vuotta kohden. KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET 7

8 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY jaettua menestys ja vahvaa yhteistyötä sidosryhmien k Ileana Nicolae area manager Europe East SIKAN TAVOITTEENA ON MENESTYKSEKÄS KASVUSTRATEGIA. OLEMME AKTIIVISIA NIILLÄ MARKKINOILLA, JOISSA ON RAKEN- TEELLISTA KASVUA. TARJOAMME RATKAISUJA KEHITTYNEILLE JA KASVAVILLE MARKKINOILLE. KEHITÄMME JATKUVASTI UUSIA TUOTTEITA JA PIDÄMME YLLÄ TEKNOLOGiSTA JOHTOASEMAA, JOTTA VARMISTAISIMME KASVUN JA TUOTON, JOKA PERUSTUU VAHVAAN MARKKINA-ASEMAAN." 8 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY

9 anssa YHTEISTYÖKUMPPANI KAIKILLE SIDOSRYHMILLE Sika on luotettava ja pitkäaikainen yhteistyökumppani kaikille sidosryhmille: Sika on taloudellisesti terve ja pystyy tuottamaan arvoa. Yhtiö pyrkii olemaan arvostettu työnantaja, huipputehoisten ja kestävien tuotteiden valmistaja, houkutteleva pitkäaikainen sijoituskohde, vastuullinen veronmaksaja ja hyvä yrityskansalainen, joka auttaa yhteisöjä menestymään. Sika keskittyy maailmanlaajuiseen teknologiajohtajuuteen ja markkinoille pääsyyn uudisrakentamisesta kunnostamiseen. SEITSEMÄN MARKKINAKOHDETTA, PALJON MAHDOLLISUUKSIA Kestävä kehitys rakennusalalla liittyy sekä uudisrakentamiseen että kunnostushankkeisiin. Sika on maailmanlaajuisten rakennuskemikaalialan markkinoiden johtoasemassa ja parantaa jatkuvasti kasvupotentiaaliaan kaikilla kohdemarkkinoilla innovaation, laadun ja palvelun kautta. Sikan seitsemän markkinakohdetta ovat Concrete, Waterproofing, Roofing, Flooring, Sealing&Bonding, Refurbishment ja Industry. TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY 9

10 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY TAVOITE KAIKKI SIDOSRYHMÄT HYÖTYVÄT SUORAAN SIKAN MENESTYKSESTÄ. 5 VUODEN TAVOITE KÄYTÖKATE (EBIT) YLI 10 % NETTOMYYNNISTÄ KOHOKOHDAT VUODEN 2018 STRATEGIASTA MARKKINAJOHTAJA KUNNOSTUS, BETONIKORJAUKSET JA -SUOJAUS TEKNOLOGINEN JOHTAJA PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI - YLI 100 TONNIN CO2-EKVIVALENTIN VERRAN 38 % MYYNNISTÄ NOUSEVILLA MARKKINOILLA 24 YRITYSOSTOA VIIDESSÄ VUODESSA MARKKINOILLE PÄÄSYN, TEKNOLO- GIAN JA MITTAKAAVAETUJEN VAHVISTAMISEKSI 100% sitoumus VAHVAT YHTIÖN SISÄISET ARVOT TUOTTEESTA RATKAISUNTARJOAJAKSI Sika tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja, jotka vahvistavat rakennuksien, yleisten tilojen, asennuksien ja ajoneuvojen tehokkuutta, kestävyyttä ja esteettistä viehätystä rakentamisvaiheesta käyttöön asti. Yhdistetyt konseptit ja ratkaisut koskevat rakennuksen koko elinkaarta rakentamisesta korjauksiin, kunnostukseen tai lisärakentamiseen. Rakennuksen elinkaaren pidentäminen asianmukaisen huollon ja uudenaikaistamisen avulla luo taloudellista ja ympäristöllistä arvoa. MAAILMANLAAJUINEN MARKKINA- JOHTAJA korjausrakentamisessa, BETONIKORJAUKSISSA JA -SUOJAUK- SESSA Sika on alan johtaja betonikorjauksissa ja -suojauksessa. Monien vuosien tutkimus- ja kehitystyön sekä vuosikymmenien käytännön kokemuksen avulla Sika tarjoaa järjestelmiä vaurioituneiden betonirakenteiden kunnostamista ja peruskorjaamista varten. Polymeeripohjaisten pinnoitteiden käyttö tuottaa yli 85 %:n materiaalisäästöt ja yli viisi kertaa lyhyemmän kovetusajan. 10 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY

11 NOUSEVIEN MARKKINOIDEN KAS- VAVA MERKITYS 38 % MYYNNISTÄ NOUSEVILLA MARKKINOILLA Sika keskittyy nouseviin markkinoihin, joissa on vahva rakenteellinen kasvu. Nykyään yli 38 % myynnistä tapahtuu nousevilla markkinoilla. Toimitusketjujen ja teknisen osaamisen kasvulla on suuri merkitys markkinamenestykseen. Infrastruktuuriin sijoitetaan maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä 40 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, lähinnä kasvavan urbanisaation ajamana. Vuoteen 2050 mennessä 70 % maailman väestöstä asuu suurkaupungeissa. Yli 50 uutta lentokenttää rakennetaan Kiinaan vuoteen 2015 mennessä ja km:n pikajunaverkosto vuoteen 2020 mennessä VAHVAT YHTIÖN SISÄISET ARVOT SIKAN BRÄNDINÄ Sikan ominaispiirteet kuvaavat Sikabrändiä. Uranuurtaja: Rohkeutta uuden luomiseen Työryhmäpainotteisuus: Yhdessä työskentelyn ilo Sitoutuminen: Sinnikkyyttä jatkamiseen HANKINTOJA MARKKINOILLE PÄÄSYN, TEKNOLOGIAN JA MIT- TAKAAVAETUJEN VAHVISTAMISEKSI 24 HANKINTAA 5 VUODEN SISÄLLÄ ( ) Luonnollinen kasvu eli yritystoiminnasta johtuva kasvu on Sikan yritysstrategian ytimessä. Tämä luonnollinen kasvu muodostuu huolellisesti kohdistetusta ulkoisesta kasvusta, joka on hyvä tapa täyttää olemassa olevia aukkoja kohdemarkkinoille pääsyssä ja jakautuneiden markkinoiden vahvistamisessa. Sika seuraa tätä toimintatapaa erityisesti Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja siten vahvistaa asemaansa markkinoilla tasaiseen tahtiin. MAAILMANLAAJUINEN TEKNOLOgia- JOHTAJA HUIPPUTEHOKAS JULKISIVULASI- JÄRJESTELMÄ SÄÄSTÄÄ 39 TONNIA SILIKONILIIMAA Rohkean ja omaperäisen julkisivumuotoilun kysyntä on nousussa. Huipputehokkaat Sikasil SG-550 ja Sikasil IG-25 -liimat lasijulkisivuille mahdollistavat rakennuksien julkisivujen uudenlaisen muotoilun. Perinteisiin tuotteisiin verrattuna Sikan ratkaisu Aasiassa sijaitsevassa 170-metrisessä kerrostalotornissa, jonka lasijulkisivun pinta-ala on m2, on ällistyttävä: Sikan ratkaisu säästää 39 tonnia silikoniliimaa. Tämä vastaa yli 100 tonnin CO2-ekvivalentin verran vältettyjä päästöjä ja GJ:n energiasäästöjä. Lue lisää TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY 11

12 kestäviä ratkaisuja johtaen esimerkin voimalla enemmän arvoa kestäviä ratkaisuja TAVOITE OLEMME ALAN JOHTOASEMASSA KESTÄVÄN KEHI- TYKSEN MUKAISTEN TUOTTEIDEN, JÄRJESTELMIEN JA PALVELUIDEN VALIKOIMAN ANSIOSTA. 5 VUODEN TAVOITE KAIKKI UUDET TUOTEKEHITTELYT ARVIOIDAAN. KAIKKI UUDET HANKESUUNNITELMAT TOTEUTETAAN. HANKEKOHOKOHDAT 109,000 TONNIA CO 2 - PÄÄSTÖJÄ SÄÄSTETTY VISCOCRETE-TEKNOLOGIALLA 50% energian säästömahdollisuuksia VALKOISILLA AURINKOA HEIJASTAVILLA PINNOILLA 1,300 TonniA KIERRÄTETTYJÄ KATTO-OSIA SIKA KIERRÄTYSJÄRJESTELMÄN KAUTTA Leed PlatinAN SAAVUTTAMINEN YKSILÖLLISILLÄ TUOTEVALIKOIMILLA YHDESTÄ LÄHTEESTÄ INNOVAATIO EDISTÄÄ KASVUA JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Kaspar Winkler, joka perusti Sikan vuonna 1910, loi perustan yhtiön menestykselle innovaatioillansa. Ensimmäisistä vuosista lähtien jatkuva innovaatioiden tekeminen on ollut avainasemassa yhtiön kasvustrategiassa. Sikan innovaatiot keskittyvät pienentämään ekologista jalanjälkeä ja parantamaan tuotteiden ja koko arvoketjun ratkaisujen tehokkuutta. Näin Sika vastaa markkinoiden kysyntään kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista. ASIAKKAIDEN HYÖTYJEN LISÄÄMINEN JA YMPÄRISTÖLLIS- TEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN Sikan panos kestävän kehityksen megatrendeihin on mitattavissa arvoketjun elinkaariarvioinnilla (LCA, Life Cycle Assessment). Sika suunnittelee, parantaa, tukee ja myy tuotteita, järjestelmiä sekä hankesidonnaisia ratkaisuja, joissa otetaan järjestelmällisesti huomioon kestävän kehityksen mukainen rakentaminen ja kuljetus esim. energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuuden kannalta. Tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden kestävän kehityksen profiili on tiukasti sidoksissa niiden erinomaiseen suorituskykyyn. Sika valmistaa tuotteita, jotka ovat teknisesti parempia, käyttäjäystävällisiä ja kestäviä käytön alusta kohteen purkamiseen asti. Sikan tuotteet ovat suunniteltu pitkäaikaista käyttöä varten, jolloin niillä on elinkaarensa aikana enemmän arvoa kuin vastaavilla muilla tuotteilla. Teknologia ja kestävä kehitys liittyvät toisiinsa myös strategisesti. Parempi teknologia ja paremmat palvelut lisäävät arvoa ja parantavat suorituskykyä. Lue lisää 12 kestäviä ratkaisuja

13 AGROSIN HIILIJALANJÄLJEN PIENEN- NYS KOLUMBIASSA TUOTANTOTEHTAAT KOLUMBIASSA Sementin ja betonin tuottaja Agros halusi kustannustehokkuutta betonisekoituksiin kaikissa päätehtaissa Kolumbiassa. Sikan ViscoCrete teknologian avulla kaikissa Agrosin tehtaissa voitiin ottaa käyttöön ohjelma, joka optimoi massan tilavuuden. Näin sementin ja veden määrää betonissa vähennettiin 17 % kuutiolta. Agrosin vuosittainen hiilijalanjälki pieneni 109 tonnilla hiilidioksidia, joka vastaa hengen sähkönkulutusta Bogotan pääkaupunkialueella. ENERGIA- JA CO 2-SÄÄSTÖT, ESPANJA SUPERMARket, GIRONA Kansainvälinen alennusruokamyymäläketju valitsi erittäin kestävän ja pitkäkestoisen kattojärjestelmään Gironassa sijaitsevaan liikkeeseen. Asiakas päätyi Sika-ratkaisuun, jonka avulla on ajan myötä mahdollista säästää energiaa jäähdytyksessä 50 % kilpaileviin valtavirtateknologioihin verrattuna. KIERRÄTYSYHTEISTYÖKUMPPAN- UUS TARGETIN KANSSA, USA TAVARATALO OLATHE, KANSAS Vuonna 2007 Sika ryhtyi yhteistyöhön yhdysvaltalaisen Target-tavaratalon kanssa vanhojen kattojen PVC-osien kierrättämiseksi ja niiden korvaamiseksi Sika-kattoratkaisulla. Sika on kierrättänyt yli tonnia vanhaa kattomateriaalia, joka on muutettu uusiksi katonosiksi. Yhteistyökumppanuus tukee Targetin pyrkimystä olla jätettä tuottamaton yhtiö. Se myös auttaa tavarataloketjua saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa paremman materiaalitehokkuuden avulla. LEED PLATINA -HANKE, KREIKKA SIKA-RATKAISUJA KELLARISTA KAT- TOON Stavros Niarchos Foundation -säätiön kulttuurikeskus Ateenassa on 560 miljoonan euron sijoitus, ja se on ensimmäinen näin suuren mittakaavan LEED Platina -hanke Kreikassa. Sikan ratkaisut tälle kunnianhimoiselle hankkeelle sisältävät tuotteita ja palveluita katosta kellariin. Ne ovat kaikkien LEED-vaatimusten ja hakkeen VOCenimmäispitoisuuksien mukaisia, joten asiakas saa Green Building -sertifikaatin. Koichi Oba Head of Corporate Target Market Roofing SIKAN KATTOJÄRJESTELMÄT MAHDOL- LISTAVAT TEKNISET RATKAISUT, JOIDEN KÄYTTÖIKÄ ON PIDEMPI. KESTÄVÄN KEHI- TYKSEN MUKAISTEN RATKAISUJEN TAR- JOAMINEN TEKNISTEN PALVELUJEN LISÄK- SI AUTTAA ASIAKKAITA LUOMAAN LISÄARVOA JA PYSYMÄÄN KILPAILIJOIDEN EDELLÄ." kestäviä ratkaisuja 13

14 paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta KOTONA KAIKKIALLA enemmän arvoia paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta TAVOITE RAKENNAMME LUOTTAMUSTA JA LUOMME ARVOA ASIAKKAIDEN, YHTEISÖJEN JA YHTEISKUNNAN KANSSA. 5 VUODEN TAVOITE 5% ENEMMÄN PROJEKTEJA VUODESSA HANKEKOHOKOHDAT 100 YHTEISTYÖKUMPPANIA MAAILMANLAAJUISESTI VEDEN SÄÄSTÄMISEKSI 30 HANKETTA 17 MAASSA ROMUALD RURKARD FOUNDATION -SÄÄTIÖN TUKEMANA 900 KIRURGISTA TOIMENPIDETTÄ YHDYSVALTAIN DOLLARIA OPERATION SMILE VIETNAM -HANKKEELLE 7 MILJOONAA SVEITSIN FRANGIA UUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISEEN RAKENTAMI- SEEN ERIKOISTUVAN PROFESSORIN VIRKA PAIKALLINEN SITOUMUS Sika välittää työntekijöidensä elämänlaadusta ja niistä yhteisöistä, joissa se toimii. Yhtiö pyrkii olemaan hyvä yrityskansalainen tukemalla ja osallistumalla hankkeisiin ja aloitteisiin, jotka edistävät kestävää kehitystä paikallisissa yhteisöissä. Sika pyrkii luomaan pitkäaikaisia yhteistyöhankkeita ja -kumppanuuksia. Rahallisen osallistumisen lisäksi Sika tukee paikallisia yhteisöjä tiedonjaon ja lahjoitusten kautta ja pyrkii täten osallistumaan tehokkaasti yhteiskuntaan ja siihen ympäristöön, jossa yhtiö ja sen työntekijät ovat ITSENÄISEN PAIKALLISEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN Sika keskittyy sponsoroimaan yhteiskuntaan, ympäristönsuojeluun, koulutukseen, kulttuuriin ja urheiluun liittyviä hankkeita maailmanlaajuisella tasolla. Pitkäkestoisen vaikutuksen takaamiseksi Sikan periaatteena on itsenäisen paikallisen toiminnan edistäminen. Paikalliset Sika-tytäryhtiöt tarjoavat täsmäapua ja työskentelevät paikallisten yhteistyökumppanien kanssa ja valvovat hankkeita niiden valmistumiseen asti. Lisäksi Sika-tytäryhtiöt ja Sika Group tekevät hätäapulahjoituksia suuronnettomuuksien uhreiksi joutuneille. 14 paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta Yumi Kan Area Manager, south east asia I TUEMME PAIKALLISIA YHTEISÖJÄ JA PARANNAMME IHMISTEN ELINOLOSUH- TEITA. VUODESTA 2010 LÄHTIEN OLEMME TEHNEET STRATEGISTA YHTEISTYÖTÄ OPERATION SMILE VIETNAMIN KANSSA. TÄMÄ ON YKSI SIKA VIETNAMIN VUOSIT- TAISISTA TUKIKOHTEISTA, JA SE ON MERKITTÄVÄ SEKÄ LAPSILLE ETTÄ VA- PAAEHTOISTYÖTÄ TEKEVILLE SIKA-TYÖN- TEKIJÖILLE.

15 ROMUALD RURKARD FOUNDATION -SÄÄTIÖ, MAAILMANLAAJUISESTI YLI 30 HANKETTA TUETTU 17 MAASSA Vuonna 2005 perustettiin itsenäistä paikallista toimintaa edistävä Romuald Burkard Foundation -säätiö Romuald Burkardin muistoksi, joka edusti Sikan perustajaperheen Winklerin kolmatta sukupolvea. Tämän rahaston kautta kehitysmaiden paikalliset Sika-yhtiöt tukevat yhteiskunnallisia ja ekologisia hankkeita, esim. rakennus- ja infrastruktuurihankkeita, mm. huolehtimalla vesivarannoista ja jäteveden käsittelystä. OPERATION SMILE VIETNAM, VIET- NAM KIRURGINEN TOIMENPIDE 900 LAPSELLE, JOILLA OLI SYNTYESSÄän HUULI- JA SUULAKIHALKIO Operation Smile Vietnam (OSV) on valtiosta riippumaton järjestö, joka perustettiin vuonna 1989 osaksi kansainvälistä Operation Smile -hanketta. Se on omistettu järjestämään hoitoa lapsille ja aikuisille, jotka kärsivät huulihalkioista ja suulakihalkioista. Sika Vietnam ryhtyi strategiseen yhteistyökumppanuuteen Opertaion Smile Vietnamin kanssa lapsien hymyjen parantamiseksi ja täyden ja hyvän elämän takaamiseksi. Sikan vuosittain lahjoittaman Yhdysvaltain dollarin ansioista Operation Smile Vietnam pystyi sponsoroimaan 13 paikallista operaatiota vuoden 2010 maaliskuusta vuoden 2013 joulukuuhun, jona aikana 900 vietnamilaiselle lapselle tehtiin kirurginen toimenpide. ETH ZÜRICH -YLIOPISTO, SVEITSI 7 MILJOONAA SVEITSIN FRANGIA UUT- TA PROFESSORIN VIRKAA VARTEN Sika sponsoroi tieteellisiä hankkeita sekä uuden kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen erikoistuvan professorin viran ETH Zürich -yliopistossa. Lisäksi Sika Master Award -palkinto myönnetään ETH:n kemian ja soveltavien biotieteiden laitoksen suosittelemana sellaiselle erityisen hyvin tehdylle pro gradu -tutkielmalle, joka käsittelee soveltavaa kemiaa. Lue lisää GLOBAL NATURE FUND, MAAILMAN- LAAJUISESTI 100 JÄRJESTÖÄ, MAL- LIHANKKEET BURUNDISSA, KENIASSA, KOLUMBIASSA JA MONGOLIASSA Global Nature Fund -verkosto sekä yli 100 veden säästämiseen erikoistuvaa kumppanijärjestöä 45 järvialueelta puoltavat kestävää kehitystä ja juomakelpoisen veden, järvien ja kosteikkojen suojelemista. Tämän kansainvälisen aloitteen päätarkoitus on luonnonvarojen, erityisesti maapallon juomavesivarastojen, suojelu ja säilyttäminen. YK:n tutkimukset osoittavat, että nykyään noin 1,4 miljardia ihmistä kärsii vedenpuutteesta tai huonosta vedenlaadusta. paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta 15

16 Energia RAJAAMATON SITOUMUS RAJALLISTEN RESURSSIEN HALLINTA pienemmät ympäristövaikutukset Energia tavoite HOIDAMME RESURSSEJA JA KULUJA HUOLELLISESTI. 5 vuoden tavoite 3 % VÄHEMMÄN JÄTETTÄ TONNIA JA VUOTTA KOHDEN. ENERGIA VAIKUTTAA KAIKKIIN KEHITYKSEN OSA-ALUEISIIN Maailmanlaajuiset megatrendit kuten energia- ja raakaainepuute, kaupungistuminen ja väestönkasvu aiheuttavat yhtiöille ja yhteisöille taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ekologisia haasteita. Energian ja resurssien saatavuus ja tehokas käyttö ovat keskeisiä kestävälle kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle. Energian saatavuus ja sen tehokas käyttö vaikuttavat kaikkiin kehityksen osa-alueisiin yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön. Se vaikuttaa myös maataloudelliseen tuottavuuteen, rikkauteen, yhteiskunnalliseen kehitykseen, kasvihuonekaasutasoihin ja savusumuun. Energiankulutus on merkityksellinen tekijä arvoketjun joka kohdassa rakennusteollisuudessa ja kuljetuksissa. Sikan tuotanto vaatii vähemmän energiaa verrattuna muihin tuotantoaloihin, erityisesti kemialliseen alaan, mutta se perustuu suurelta osin uusiutumattomiin energianlähteisiin. Tämän takia Sika on altis hintavaihteluille, toimitusongelmille ja eneneville säännöksille, jotka rajoittavat energiankulutukseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Tämän takia Sika uskoo, että energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen on erittäin tärkeää, kun pyritään kokonaisvaltaiseen energiatehokkuuteen. hankekohokohdat 3,695 TONNIA VÄHEMMÄN CO 2 KORVAAMALLA HIILI RIISINKUORILLA 979,000 KWH ENERGIAA SÄÄSTETTY VAIHTAMALLA LAMPUT VARASTORAKENNUKSEEN JA TEHTAASEEN 31,535 KWh AURINKOENERGIAA TUOTETTU RANSKALAISELLA TEHTAALLA 105 kwh/m² vuodessa ENERGIANKULUTUS DGNB -SERTIFIOIDUSSA KOULU- TUSKESKUKSESSA TEHOKASTA TUOTANTOA Raaka-aineiden lisäksi merkittävä kustannustekijä on Sikan toiminnan ja tuotantoprosessien energiankulutus. Tämän takia energian tehokas käyttö on erittäin tärkeää. Hiilidioksidi on seuraus fossiilisen energian käytöstä, ja päästöjä voidaan rajoittaa vain lisäämällä energiatehokkuutta. Sika pitää erityisenä vastuunaan hidastaa ilmastonmuutosta vähentämällä energiankulutusta uusiutumattomista lähteistä. Samalla kustannukset pienenevät ja kilpailukyky lisääntyy. Lue lisää 16 Energia

17 RIISINKUORET KORVAAMASSA HIILTÄ HÖYRYKATTILOISSA, JIANGSU SIKA TMS ADMIXTURE CO. LTD. NANJINGIN TEHDAS, KIINA Perinteinen hiili korvattiin riisinkuorilla jauhekuivainten polttoaineena tehtaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Yli tonnin vuosittaisen hiilimäärän korvaaminen johti vuosittaiseen tonnin hiilidioksidipäästövähennykseen. Piioksidia runsaasti sisältävä tuhka käytetään raaka-aineena seoksissa korvaamassa silikajauhetta. LAMPPUJEN UUSINTA VARASTORAK- ENNUKSESSA, SIKA-YHTIÖ LYNDHURSTIN TEHDAS, USA Energiatehokkaan sisä- ja ulkovalaistuksen asennus johti kwh:n vuosittaiseen sähkönsäästöön. Vältyttiin vuosittaisilta 612 tonnin hiilidioksidipäästöiltä. Hanke sai New Jerseyn osavaltion kannustimen, joka kannustaa yrityksiä valitsemaan energiatehokkaan valaistuksen. AURINKOPUISTON RAKENNUS, SIKA RANSKA SA MARGUERITTESIN TEHDAS, RANSKA Sika-tehtaan energiatehokkuus parani, kun sinne asennettiin 25 kwp:n kiteisiä aurinkopaneeleja, joiden avulla saatiin kwh vuosittaista aurinkoenergiaa, mikä vastaa 9 % tehtaan energiakulutuksesta. Tehtiin myös sopimus paikallisen energiantarjoajan kanssa, että ylijäävä energia syötetään paikalliseen sähköverkostoon. DGNB -SERTIFIOITU SIKA-KOULU- TUSKESKUS, SIKA SAKSA GMBH STUTTGARTIN TEHDAS, SAKSA Sika-tuotteita käytettiin uuden monikäyttöisen rakennuksen rakentamiseen DGNB :n (Saksan kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen neuvosto) haastavien asettamien vihreiden rakennusvaatimusten mukaisesti. Rakennuksella on matala käyttöenergia-taso, 105 kwh/m2 vuodessa, mikä on 23 % vähemmän kuin saksalaiset säädökset vaativat. Sika oli mukana muiden yhteistyökumppanien kanssa kehittämässä DGNB -suosituksia, jotka auttavat arkkitehteja, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja omistajia valitsemaan ja dokumentoimaan rakennustuotteita DGNB -hankkeita varten. Jorge Hernandez Operation Manager, Sika Spain S.A. VÄHEMMÄN ENERGIAN KÄYTTÄMINEN SAMAAN LOPPUTULOKSEEN PÄÄSEMISEK- SI JA SAMAN ENERGIAMÄÄRÄN KÄYT- TÄMINEN PAREMMAN TULOKSEN AI- KAANSAAMISEKSI TÄMÄ MALLI ON TULLUT ENTISTÄ TÄRKEÄMMÄKSI SEKÄ TALOUDELLISESTA ETTÄ YMPÄRISTÖN- SUOJELULLISESTA NÄKÖKULMASTA." Lue lisää Energia 17

18 vesi ja jäte moninaiset vaatimukset, yksi päämäärä: pienemmät ympäristövaikutukset VASTUU TULEVAISUUDESTA vesi/jäte tavoite PARANNAMME VEDEN JA MATERIAALIN KÄYTTÖTEHOK- KUUTTA. 5 vuoden tavoite 3 % VÄHEMMÄN JÄTETTÄ TONNIA JA VUOTTA KOHDEN. hankekohokohdat 8,000 m³ SADEVETTÄ KERÄTTY TEOLLISISSA PROSESSEISSA KÄYTETTÄVÄKSI 2,400 m³ VETTÄ SÄÄSTETTY VEDENKÄSITTELY- LAITOKSEN PÄIVITYKSELLÄ vesi arvokas voimavara Sika tähtää kohentamaan kohteidensa kestävän kehityksen mukaista suoritusta vähentämällä veden kulutusta ja käsittelemällä veden paikallisesti. Yhtiöllä on menettelytapoja, joilla vähennetään kulutusta tai käytetään alempiarvoista vettä erityisesti niillä alueilla, joissa vettä on vähän. Tehokas tuotanto tarkoittaa suljettua jäähdytystä ja siirtymistä julkisesta vedestä pinta- ja pohjaveteen, jolloin juomaveden käyttö vähenee tuotannossa. Jäteveden uudelleenkäytöllä Sika pyrkii vähentämään vedenkulutusta suuremmalla mittakaavalla. jäte arvokas materiaali Materiaalien tehokas käyttö on erittäin tärkeää Sika-yrityksissä, sillä tuotantoprosessit kuluttavat paljon materiaalia ja käyttävät paljon uusiutumattomia luonnonvaroja. Tehokas tuotanto tarkoittaa tässä yhteydessä tuotantoromun ja paketointimateriaalin vähentämistä ja uudelleenkäyttämistä ja paketointimateriaalin käytettävyyden parantamista, mikä johtaa parempaan tehokkuuteen ja vähempään materiaalin kulutukseen. 287 tonnia pakkausjätettä VÄLTETTY LAATIMALLA SISÄINEN LAADUNVALVONTA- JÄRJESTELMÄ 520 tonnia TUOTANTOROMUA KÄYTETTY UUDELLEEN KIERRÄTYSLAITTEIDEN AVULLA 18 vesi ja jäte

19 TEOLLINEN KÄYTTÖVESI 82 % SADE- VEDESTÄ, SIKA KOLUMBIA SA TOCANCIPAN TEHDAS, KOLUMBIA Sika Kolumbia asensi vedenkerääjän ja erilliset säiliöt ja putket, joilla pystytään syöttämään sadevettä tuotanto -prosesseihin Tocancipan tehtaalla. Erityinen vedenkäsittelysuodatin-järjestelmä pitää veden laadun vaaditulla tasolla, jolloin veden kokonaiskulutus vähenee 70 %. Yli m3 sadevettä kerätään ja käytetään vuosittain, mikä vastaa 82 %:a käytetystä vedestä. Lue lisää JÄTEVESILAITOKSEN PÄIVITYS SIKA S.A.U. ALCOBENDASIN TEHDAS, ESPANJA Jätevesipäästöjen vähentämiseksi olemassa oleva vedenkäsittelylaitos päivitettiin keraamisilla ultra- ja nanosuodatusosilla. Tämän seurauksena hanavettä säästyy 200 m 3 kuukaudessa (-25 %). Käsitellyn veden laatu on tarpeeksi hyvä, että sitä voidaan käyttää mm. lastausaseman puhdistuksessa sekä vedenpuhdistuslaitoksessa. PAKKAUSJÄTTEEN VÄHENTÄMINEN, SIKA YAPI KIMYASALLARI AS TUZLAN TEHDAS, TURKKI plant Tuzla, Turkki Tuotteiden ja raaka-aineiden IBCpakkausten uusiokäyttö tehostui vuonna 2012 käyttöön otetun sisäisen laadunhallintajärjestelmän ja virallisten lajitteluyritysten kanssa tehdyn yhteistyön seurauksena. Vuoden sisällä uusiokäytetyn IBC:n määrä kasvoi 115 tonnista 287 tonniin ja pakkausjätteen määrä ja uusien IBC-pakkauksien tarve laski huomattavasti. PVC-TUOTANTOROSKAN KIERRÄTYS, SIKA KIINA LTD. SHANGHAIN TEHDAS, KIINA Huomattavia materiaali- ja kustannussäästöjä voitaisiin saavuttaa Shanghain tehtaalla rakeistamalla polyesteriverkkokangas ja huopamateriaalit ja syöttämällä materiaalit takaisin tuotantoprosessiin. Vuonna 2013 kierrätettyjen ja uusiokäytettyjen materiaalien käyttö lisääntyi uusissa osissa jopa 520 tonnia. Anyelo Martinez EHSQ Manager Sika Colombia S.A. VESI ON 2000-LUVUN ÖLJY. KÄYTÄMME SADEVETTÄ BOGOTAN TEHTAALLAMME JA ETSIMME JATKUVASTI VAIHTOEHTOJA, JOILLA ON PIENEMPI VAIKUTUS JA ALHAISET KUSTANNUKSET, JOTTA VARMISTAISIMME TALOUDELLISEN, YHTEISKUNNALLISEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELULLISEN KASVUMME. TÄMÄ ON KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ. vesi ja jäte 19

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti Koska me välitämme Kestävän kehityksen raportti eurooppa 2010 Sisällysluettelo Kestävän liiketoiminnan rakentaminen 5 Esipuhe 6 Menneen vuoden kohokohdat 7 Tietoa tästä raportista 8 Amway Euroopassa 12

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja MARINA BAY SANDS, SINGAPORE, 13.30 Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja Siva ja hänen kollegansa työskentelevät sykkivässä Marina Bay Sandsissä. Hotellija viihdekeskus on ensimmäinen kohde

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2012...0 Toimitusjohtajan katsaus...3 Kemira lyhyesti...6 Vuosi lyhyesti...7 Avainluvut...8 Maantieteelliset alueet... 10 Tavoitteet... 11 Taloudelliset

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti

Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti Canon Euroopan, Lähi-idän & Afrikan yhteiskuntavastuuraportti 2012 canon-europe.com Canon Eurooppa Canon Europa N.V. on Japanin Canon Inc:in kokonaan omistama tytäryhtiö. Se vastaa Canon-tuotteiden, palveluiden

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua?

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? 1 Uponor lyhyesti uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten SISÄILMASTO- ja putkijär jestelmien toimit ta jista ma ailma ssa. Uponorilla on toimintaa

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 Mitä teemme saadaksemme aikaan muutosta parempaan... Ennen tätä projektia ajattelin, että ympäristöasiat eivät kuulu minulle. Nyt tiedän, että voin tehdä oman osani muuttaakseni

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

us m kerto 2012 si o Vu

us m kerto 2012 si o Vu Vuosikertomus 2012 Suominen Oyj vuosikertomus 2012 2 Suominen valmistaa kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja pakkauksia, jotka helpottavat ihmisten arkielämää Sisällysluettelo Suominen lyhyesti... 3 Tulos

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 SISÄLLYS Osa 1 Yritys Osa 2 Tilinpäätös Vacon lyhyesti 2 Mikä on taajuusmuuttaja? 3 Tapahtumia vuonna 2002 3 Liiketoimintaympäristö 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vaconin

Lisätiedot

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös

SISÄLLYS MIKÄ ON TAAJUUSMUUTTAJA? Osa 1 Yritys. Osa 2 Tilinpäätös V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 SISÄLLYS Osa 1 Yritys Osa 2 Tilinpäätös Vacon lyhyesti 2 Mikä on taajuusmuuttaja? 3 Tapahtumia vuonna 2002 3 Liiketoimintaympäristö 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vaconin

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES VUOSIKERTOMUS 2014

EXEL COMPOSITES VUOSIKERTOMUS 2014 EXEL COMPOSITES VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO 2 4 8 10 12 16 18 20 24 26 28 30 32 34 35 Exel Composites yhtiönä Toimitusjohtajan katsaus Visio, strategia ja taloudelliset tavoitteet Vuosi 2014 lyhyesti

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Vuosi 2014 NESTE OIL 2014 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Megatrendit 10 Strategian toteuttaminen vuonna 2014 12 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 15

Lisätiedot