kestävää Strategia parempaa käytettävyyttä pienemmin ympäristövaikutuksin sitoutuminen 1 MILJ. asiakasta 160 tehdasta Sika G4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kestävää Strategia parempaa käytettävyyttä pienemmin ympäristövaikutuksin sitoutuminen 1 MILJ. asiakasta 160 tehdasta Sika G4"

Transkriptio

1 kestävää KEHITYSTÄ ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ sitoutuminen 1 MILJ. asiakasta 16,293 TYÖNTEKIJÄÄ YLI 100 VUOTTA INNOVAATIOITA KANSAINVÄLINEN yli 160 tehdasta 84 maassa Strategia parempaa käytettävyyttä pienemmin ympäristövaikutuksin GlobaAlI ReportOINTI ALOITE Sika G4 1

2 KESTÄVÄ KEHITYS LYHYESTI taloudellinen suorituskyky: KÄYTTÖKATE (EBIT) YLI 10% NETTOMYYN- NISTÄ Energia: 3% VÄHEMMÄN ENERGIANKU- LUTUSTA TON- NIA JA VUOTTA KOHDEN KESTÄVÄT RATKAISUT: TÄYSIN UUtta TUOTEKEHITYStä IMPLEMEN- TOIDAAN KAIK- KIIN PAIKALLISIIN AVAINPROJEKTEI- HIN paikalliset yhteisöt/yhteiskunta: 5% ENEMMÄN PROJEKTEJA VUODESSA vesi/jäte: 3% VÄHEMMÄN VEDENKULUTUSTA TONNIA JA VUOTTA KOHDEN Sika AG on maailman johtava rakennus- ja teollisuuskemikaalien valmistaja ja markkinoija. Sveitsiläinen yhtiö toimii globaalisti 80 maassa, 120 tytäryhtiön ja yli työntekijän voimin. Liikevaihto vuonna 2013 oli 5,14 Mrd CHF. Sikan päätuotealueita ovat rakennus-, ajoneuvo- (linja-auto, kuorma-auto, kiskokalusto) ja laivanrakennusteollisuuden tiivistys - liimaus - vaimennus - jäykistäminen ja niihin liittyvät korkealuokkaiset tuotemenetelmät: tiivistys- ja liimamassat, betonin lisäaineet, betonin korjaustuotteet, rakenteelliset vaimennus- ja vahvistusmateriaalit, teollisuuden lattiapinnoitteet sekä 2 Content vesikatemateriaalit. työturvallisuus: 5% vähemmän onnettomuuksia vuodessa

3 SISÄLTÖ Sitoutumisemme 6 Sikan kestävän kehityksen lähestymistapa 8 Taloudellinen suorituskyky 12 Kestävän kehityksen ratkaisuja 14 Paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta 16 Energia 18 Vesi ja jäte 20 Työturvallisuus 22 Yhteistyökumppanuus ja jäsenyys Sika on ollut menestynyt teknologiayhtiö jo yli 100 vuotta. Kestävä kehitys on ollut alusta alkaen keskeinen osa yrityksen strategiaa ja se on tärkeä arvo enemmistöosakkaalle, perustajan perheelle. SISÄLTÖ 3

4 SITOUTUMISEMME OLEMME SITOUTUNEET RAIVAAMAAN TIETÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN RATKAISUILLE vastataksemme MAAIL- MANLAAJUISiin haasteisiin TURVALLISESTI JA MAHDOLLI- SIMMAN PIENELLÄ VAIKUTUK- SELLA LUONNONVAROIHOIN. 4 SITOUTUMISEMME

5 HYVÄT SIKAN YSTÄVÄT Yrityksemme suhtautuu liiketoiminnan kehittämiseen pitkäjänteisesti ja kohtelemme asiakkaitamme, osakkaitamme ja työntekijöitämme kunnioittaen ja vastuullisesti. Toiminnassamme keskitymme erityisesti turvallisuuteen, laatuun, ympäristöasioihin, reiluun kohteluun, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vastuulliseen kasvuun ja arvonmuodostamiseen. MAAILMANLAAJUISET HAASTEET Maailmassa ja yhteiskunnassa on haasteita, joihin myös yrityksien on vastattava. Ilmastonmuutos, väestönkasvu, energiakustannukset, raaka-aineet ja vesipula nämä ovat osa maailmanlaajuisista megatrendeistä ja haasteista, jotka muuttavat yhteiskuntaa tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Toisaalta nämä haasteet ajavat uuden teknologian ja uusien ratkaisujen kehittämistä. Markkinoilla on vaatimus uusille lähestymistavoille rakentamiseen ja rakennustyöhön, infrastruktuuriin ja liikkuvuuteen. KESTÄVÄ KEHITYS LIIKETOMINNAN EDISTÄJÄNÄ Kestävä kehitys on avainasemassa yrityksemme innovaatioissa. Sikan tarkoitus on parantaa kestävyyttä ja energia- ja materiaalitehokkuutta sekä rakennuksissa että teollisissa käyttötarkoituksissa. Yritys panostaa luonnonvarojen kuluttamisen vähentämiseen yrityksen sisällä sekä niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka luottavat Sika-tuotteisiin. Sikan aloitteet ja aikaansaamat edistysaskeleet noudattavat GRI-ohjeistoa (GRI 4, Global Reporting Initiative). Kaiken tämän lisäksi Sika panostaa turvallisuuteen. Työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden hyvinvointi ja terveys on perusedellytys Sikan menestykselle. Turvallisen työympäristön luominen on aina etuasemassa. Sika edistää yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä kaikissa maissa ja yhteisöissä, joissa se toimii. Sika tukee aktiivisesti yhteiskuntahankkeita paikallisissa yhteisöissä Romuald Burkard Foundation -säätiön kautta. Sika on jäsen YK:n Global Compactissa ja siten sitoutunut kestävään maailmanlaajuiseen kehitykseen. Sika soveltaa tinkimättömästi korkeita eettisiä arvoja. Sikan ja Sikan työntekijöiden toimintaa säätelee yhtiön yhteiset menettelyohjeet. ARVONMUODOSTUS Kestävä kehitys on aina ollut osa identiteettiämme. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen mukaisen arvonmuodostuksen jatkuvaan mittaamiseen, parantamiseen, raportoimiseen ja siitä tiedottamiseen. "Enemmän vähemmällä tarkoittaa, että Sika on sitoutunut maksimoimaan ratkaisujen ja osallistumisen arvon kaikille sidosryhmille. Samalla motto viittaa riskien ja luonnonvarojen kuluttamisen vähentämiseen. Tämän takia käytössämme on kuusi strategista tavoitetta, jotka keskittyvät taloudelliseen suorittamiseen, kestävän kehityksen ratkaisuihin, paikallisiin yhteisöihin/yhteiskuntiin, energiaan, veteen/jätteeseen ja työturvallisuuteen. Elämme kestävää kehitystä säilyttääksemme kilpailuetumme kaikkien sidosryhmien eduksi. Parhain terveisin, Jan Jenisch CEO SITOUTUMISEMME 5

6 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET VASTUU TULEVAISUUDESTA Sika on sitoutunut kestävään kehitykseen ja kantamaan vastuuta kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista parantamalla materiaali- vesi- ja energiatehokkuutta rakentamisessa ja tuotteiden kuljettamisessa. Sika pyrkii luomaan arvoa kaikkien sidosryhmien hyväksi sellaisten ratkaisuiden avulla, jotka kattavat tuotteiden koko elinkaaren, kaikki järjestelmät ja koko toimitusketjun. Muodostettu arvo on suurempi kuin tuotannon, jakelun ja käytön aikaansaamat kielteiset vaikutukset. KESTÄVÄN KEHITYKSEN TUKIPILARIT Sika pyrkii suorittamaan liiketoimintaansa huonontamatta tulevien sukupolvien taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä mahdollisuuksia. Kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten järjestöjen jäsenenä yhtiö edistää kestävää kehitystä kaikissa kohteissaan. Sika toimii hyvänä yrityskansalaisena osallistumalla paikallisten yhteisöjen toimintaan. Tavoitteemme on arvon lisääminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Sikan strategia yhdistää kestävän kehityksen kaikkiin liiketoimintaprosesseihin, jotta kilpailuetulyöntiasema säilyisi. Yhtiön sisäisesti kestävää kehitystä edistetään tehokkuus- ja turvallisuusohjelmilla, jotka kannustavat taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä edistystä. PÄÄALUEET Relevanttius Kestävä kehitys käsitteenä edistää liiketoimintaa sekä mahdollistaa tuotemerkin määrittelyn. Se liittyy tiiviisti rakennus- ja kuljetusalan kohdemarkkinoihin maailmanlaajuisten megatrendien kautta. (Näihin kuuluu esim. väestönkasvu, ilmastonmuutos, lisääntyneet säännökset.) Arvon lisääminen Johdamme alaa sen ansiosta, että tarjoamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, järjestelmiä ja palveluita. Tuotteet ja järjestelmät on suunniteltu energia-, materiaalija vesitehokkaiksi, kestäviksi ja turvallisiksi käyttää. Tätä linjausta tukee Sikan tuoteinnovaatioprosessi, kestävän kehityksen suunnitelma ja teknologiatiimit. Hiilijalanjäljen pienentäminen Sika pienentää ympäristö- ja turvallisuusjalanjälkeä, vähentää energian, veden ja materiaalien tarvetta tuotetta kohden ja toimii ilman loukkaantumisia. Yhtiö asettaa turvallisuus- ja tehokkuustavoitteita ja pitää linjajohtajia vastuussa saavutuksista. Yhteisten sääntöjen noudattaminen Lakien ja säännösten noudattaminen, korruptionvastaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen toimitusketjun joka vaiheessa ovat Sikan liiketoiminnan perusta kaikissa yhtiön kohteissa. Sosiaalinen edistys ja integraatio Sika luo luottamusta ja muodostaa arvoa asiakkaiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan eduksi. Sika uskoo, että yhteiskunnan ja yhteisöjen sosiaaliseen rakenteeseen integroituminen edistää liiketoimintaa kaikkien hyväksi. Julkiset sitoumukset Sika on allekirjoittanut YK:n Global Compactin ja se on Maailman elinkeinoelämän kestävän kehityksen neuvoston jäsen. Lahjoitukset kestävän kehityksen hankkeille tukevat yhtiön sitoumusta. Tältä perustalta Sika kehitti tavoitesuunnitelman yhtiön toiminnalle ja resursseille kahdelle alueelle seuraavaksi viideksi vuodeksi. 6 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET

7 KUUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA Sikalla on kuusi tavoitealuetta, joissa on suuri vaikutusmahdollisuus. Nämä alueet kattavat Sikan liiketoiminnan taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY Kaikki sidosryhmät hyötyvät menestyksestämme. TAVOITE Käyttökate (EBIT) yli 10 % nettomyynnistä. KESTÄVIÄ RATKAISUJA Olemme alan johtoasemassa. Tarjoamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, järjestelmiä ja palveluita. TAVOITE Kaikki uudet hankkeet arvioidaan Sikan Tuotekehitysprosessin avulla. Sovelletaan kaikkiin paikallisiin avainprojekteihin. PAIKALLISET YHTEISÖT/ YHTEISKUNTA Rakennamme luottamusta ja luomme arvoa asiakkaiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan kanssa. TAVOITE 5 % enemmän projekteja vuodessa. ENEMMÄN VÄHEMMÄLLÄ energia Hallitsemme resursseja ja kuluja huolellisesti. VEsi/jäte Parannamme veden ja materiaalin käyttötehokkuutta. TYÖTURVALLISUUS Sikan työntekijät lähtevät työpaikalta terveinä. TAVOITE 3 % vähemmän energiakulutusta tonnia ja vuotta kohden. TAVOITE 3 % vähemmän vedenkulutusta ja jätettä tonnia ja vuotta kohden. TAVOITE 5 % vähemmän onnettomuuksia vuotta kohden. KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMENPITEET 7

8 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY jaettua menestys ja vahvaa yhteistyötä sidosryhmien k Ileana Nicolae area manager Europe East SIKAN TAVOITTEENA ON MENESTYKSEKÄS KASVUSTRATEGIA. OLEMME AKTIIVISIA NIILLÄ MARKKINOILLA, JOISSA ON RAKEN- TEELLISTA KASVUA. TARJOAMME RATKAISUJA KEHITTYNEILLE JA KASVAVILLE MARKKINOILLE. KEHITÄMME JATKUVASTI UUSIA TUOTTEITA JA PIDÄMME YLLÄ TEKNOLOGiSTA JOHTOASEMAA, JOTTA VARMISTAISIMME KASVUN JA TUOTON, JOKA PERUSTUU VAHVAAN MARKKINA-ASEMAAN." 8 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY

9 anssa YHTEISTYÖKUMPPANI KAIKILLE SIDOSRYHMILLE Sika on luotettava ja pitkäaikainen yhteistyökumppani kaikille sidosryhmille: Sika on taloudellisesti terve ja pystyy tuottamaan arvoa. Yhtiö pyrkii olemaan arvostettu työnantaja, huipputehoisten ja kestävien tuotteiden valmistaja, houkutteleva pitkäaikainen sijoituskohde, vastuullinen veronmaksaja ja hyvä yrityskansalainen, joka auttaa yhteisöjä menestymään. Sika keskittyy maailmanlaajuiseen teknologiajohtajuuteen ja markkinoille pääsyyn uudisrakentamisesta kunnostamiseen. SEITSEMÄN MARKKINAKOHDETTA, PALJON MAHDOLLISUUKSIA Kestävä kehitys rakennusalalla liittyy sekä uudisrakentamiseen että kunnostushankkeisiin. Sika on maailmanlaajuisten rakennuskemikaalialan markkinoiden johtoasemassa ja parantaa jatkuvasti kasvupotentiaaliaan kaikilla kohdemarkkinoilla innovaation, laadun ja palvelun kautta. Sikan seitsemän markkinakohdetta ovat Concrete, Waterproofing, Roofing, Flooring, Sealing&Bonding, Refurbishment ja Industry. TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY 9

10 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY TAVOITE KAIKKI SIDOSRYHMÄT HYÖTYVÄT SUORAAN SIKAN MENESTYKSESTÄ. 5 VUODEN TAVOITE KÄYTÖKATE (EBIT) YLI 10 % NETTOMYYNNISTÄ KOHOKOHDAT VUODEN 2018 STRATEGIASTA MARKKINAJOHTAJA KUNNOSTUS, BETONIKORJAUKSET JA -SUOJAUS TEKNOLOGINEN JOHTAJA PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI - YLI 100 TONNIN CO2-EKVIVALENTIN VERRAN 38 % MYYNNISTÄ NOUSEVILLA MARKKINOILLA 24 YRITYSOSTOA VIIDESSÄ VUODESSA MARKKINOILLE PÄÄSYN, TEKNOLO- GIAN JA MITTAKAAVAETUJEN VAHVISTAMISEKSI 100% sitoumus VAHVAT YHTIÖN SISÄISET ARVOT TUOTTEESTA RATKAISUNTARJOAJAKSI Sika tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja, jotka vahvistavat rakennuksien, yleisten tilojen, asennuksien ja ajoneuvojen tehokkuutta, kestävyyttä ja esteettistä viehätystä rakentamisvaiheesta käyttöön asti. Yhdistetyt konseptit ja ratkaisut koskevat rakennuksen koko elinkaarta rakentamisesta korjauksiin, kunnostukseen tai lisärakentamiseen. Rakennuksen elinkaaren pidentäminen asianmukaisen huollon ja uudenaikaistamisen avulla luo taloudellista ja ympäristöllistä arvoa. MAAILMANLAAJUINEN MARKKINA- JOHTAJA korjausrakentamisessa, BETONIKORJAUKSISSA JA -SUOJAUK- SESSA Sika on alan johtaja betonikorjauksissa ja -suojauksessa. Monien vuosien tutkimus- ja kehitystyön sekä vuosikymmenien käytännön kokemuksen avulla Sika tarjoaa järjestelmiä vaurioituneiden betonirakenteiden kunnostamista ja peruskorjaamista varten. Polymeeripohjaisten pinnoitteiden käyttö tuottaa yli 85 %:n materiaalisäästöt ja yli viisi kertaa lyhyemmän kovetusajan. 10 TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY

11 NOUSEVIEN MARKKINOIDEN KAS- VAVA MERKITYS 38 % MYYNNISTÄ NOUSEVILLA MARKKINOILLA Sika keskittyy nouseviin markkinoihin, joissa on vahva rakenteellinen kasvu. Nykyään yli 38 % myynnistä tapahtuu nousevilla markkinoilla. Toimitusketjujen ja teknisen osaamisen kasvulla on suuri merkitys markkinamenestykseen. Infrastruktuuriin sijoitetaan maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä 40 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, lähinnä kasvavan urbanisaation ajamana. Vuoteen 2050 mennessä 70 % maailman väestöstä asuu suurkaupungeissa. Yli 50 uutta lentokenttää rakennetaan Kiinaan vuoteen 2015 mennessä ja km:n pikajunaverkosto vuoteen 2020 mennessä VAHVAT YHTIÖN SISÄISET ARVOT SIKAN BRÄNDINÄ Sikan ominaispiirteet kuvaavat Sikabrändiä. Uranuurtaja: Rohkeutta uuden luomiseen Työryhmäpainotteisuus: Yhdessä työskentelyn ilo Sitoutuminen: Sinnikkyyttä jatkamiseen HANKINTOJA MARKKINOILLE PÄÄSYN, TEKNOLOGIAN JA MIT- TAKAAVAETUJEN VAHVISTAMISEKSI 24 HANKINTAA 5 VUODEN SISÄLLÄ ( ) Luonnollinen kasvu eli yritystoiminnasta johtuva kasvu on Sikan yritysstrategian ytimessä. Tämä luonnollinen kasvu muodostuu huolellisesti kohdistetusta ulkoisesta kasvusta, joka on hyvä tapa täyttää olemassa olevia aukkoja kohdemarkkinoille pääsyssä ja jakautuneiden markkinoiden vahvistamisessa. Sika seuraa tätä toimintatapaa erityisesti Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja siten vahvistaa asemaansa markkinoilla tasaiseen tahtiin. MAAILMANLAAJUINEN TEKNOLOgia- JOHTAJA HUIPPUTEHOKAS JULKISIVULASI- JÄRJESTELMÄ SÄÄSTÄÄ 39 TONNIA SILIKONILIIMAA Rohkean ja omaperäisen julkisivumuotoilun kysyntä on nousussa. Huipputehokkaat Sikasil SG-550 ja Sikasil IG-25 -liimat lasijulkisivuille mahdollistavat rakennuksien julkisivujen uudenlaisen muotoilun. Perinteisiin tuotteisiin verrattuna Sikan ratkaisu Aasiassa sijaitsevassa 170-metrisessä kerrostalotornissa, jonka lasijulkisivun pinta-ala on m2, on ällistyttävä: Sikan ratkaisu säästää 39 tonnia silikoniliimaa. Tämä vastaa yli 100 tonnin CO2-ekvivalentin verran vältettyjä päästöjä ja GJ:n energiasäästöjä. Lue lisää TALOUDELLINEN SUORITUSKYKY 11

12 kestäviä ratkaisuja johtaen esimerkin voimalla enemmän arvoa kestäviä ratkaisuja TAVOITE OLEMME ALAN JOHTOASEMASSA KESTÄVÄN KEHI- TYKSEN MUKAISTEN TUOTTEIDEN, JÄRJESTELMIEN JA PALVELUIDEN VALIKOIMAN ANSIOSTA. 5 VUODEN TAVOITE KAIKKI UUDET TUOTEKEHITTELYT ARVIOIDAAN. KAIKKI UUDET HANKESUUNNITELMAT TOTEUTETAAN. HANKEKOHOKOHDAT 109,000 TONNIA CO 2 - PÄÄSTÖJÄ SÄÄSTETTY VISCOCRETE-TEKNOLOGIALLA 50% energian säästömahdollisuuksia VALKOISILLA AURINKOA HEIJASTAVILLA PINNOILLA 1,300 TonniA KIERRÄTETTYJÄ KATTO-OSIA SIKA KIERRÄTYSJÄRJESTELMÄN KAUTTA Leed PlatinAN SAAVUTTAMINEN YKSILÖLLISILLÄ TUOTEVALIKOIMILLA YHDESTÄ LÄHTEESTÄ INNOVAATIO EDISTÄÄ KASVUA JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Kaspar Winkler, joka perusti Sikan vuonna 1910, loi perustan yhtiön menestykselle innovaatioillansa. Ensimmäisistä vuosista lähtien jatkuva innovaatioiden tekeminen on ollut avainasemassa yhtiön kasvustrategiassa. Sikan innovaatiot keskittyvät pienentämään ekologista jalanjälkeä ja parantamaan tuotteiden ja koko arvoketjun ratkaisujen tehokkuutta. Näin Sika vastaa markkinoiden kysyntään kestävän kehityksen mukaisista ratkaisuista. ASIAKKAIDEN HYÖTYJEN LISÄÄMINEN JA YMPÄRISTÖLLIS- TEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN Sikan panos kestävän kehityksen megatrendeihin on mitattavissa arvoketjun elinkaariarvioinnilla (LCA, Life Cycle Assessment). Sika suunnittelee, parantaa, tukee ja myy tuotteita, järjestelmiä sekä hankesidonnaisia ratkaisuja, joissa otetaan järjestelmällisesti huomioon kestävän kehityksen mukainen rakentaminen ja kuljetus esim. energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuuden kannalta. Tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden kestävän kehityksen profiili on tiukasti sidoksissa niiden erinomaiseen suorituskykyyn. Sika valmistaa tuotteita, jotka ovat teknisesti parempia, käyttäjäystävällisiä ja kestäviä käytön alusta kohteen purkamiseen asti. Sikan tuotteet ovat suunniteltu pitkäaikaista käyttöä varten, jolloin niillä on elinkaarensa aikana enemmän arvoa kuin vastaavilla muilla tuotteilla. Teknologia ja kestävä kehitys liittyvät toisiinsa myös strategisesti. Parempi teknologia ja paremmat palvelut lisäävät arvoa ja parantavat suorituskykyä. Lue lisää 12 kestäviä ratkaisuja

13 AGROSIN HIILIJALANJÄLJEN PIENEN- NYS KOLUMBIASSA TUOTANTOTEHTAAT KOLUMBIASSA Sementin ja betonin tuottaja Agros halusi kustannustehokkuutta betonisekoituksiin kaikissa päätehtaissa Kolumbiassa. Sikan ViscoCrete teknologian avulla kaikissa Agrosin tehtaissa voitiin ottaa käyttöön ohjelma, joka optimoi massan tilavuuden. Näin sementin ja veden määrää betonissa vähennettiin 17 % kuutiolta. Agrosin vuosittainen hiilijalanjälki pieneni 109 tonnilla hiilidioksidia, joka vastaa hengen sähkönkulutusta Bogotan pääkaupunkialueella. ENERGIA- JA CO 2-SÄÄSTÖT, ESPANJA SUPERMARket, GIRONA Kansainvälinen alennusruokamyymäläketju valitsi erittäin kestävän ja pitkäkestoisen kattojärjestelmään Gironassa sijaitsevaan liikkeeseen. Asiakas päätyi Sika-ratkaisuun, jonka avulla on ajan myötä mahdollista säästää energiaa jäähdytyksessä 50 % kilpaileviin valtavirtateknologioihin verrattuna. KIERRÄTYSYHTEISTYÖKUMPPAN- UUS TARGETIN KANSSA, USA TAVARATALO OLATHE, KANSAS Vuonna 2007 Sika ryhtyi yhteistyöhön yhdysvaltalaisen Target-tavaratalon kanssa vanhojen kattojen PVC-osien kierrättämiseksi ja niiden korvaamiseksi Sika-kattoratkaisulla. Sika on kierrättänyt yli tonnia vanhaa kattomateriaalia, joka on muutettu uusiksi katonosiksi. Yhteistyökumppanuus tukee Targetin pyrkimystä olla jätettä tuottamaton yhtiö. Se myös auttaa tavarataloketjua saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa paremman materiaalitehokkuuden avulla. LEED PLATINA -HANKE, KREIKKA SIKA-RATKAISUJA KELLARISTA KAT- TOON Stavros Niarchos Foundation -säätiön kulttuurikeskus Ateenassa on 560 miljoonan euron sijoitus, ja se on ensimmäinen näin suuren mittakaavan LEED Platina -hanke Kreikassa. Sikan ratkaisut tälle kunnianhimoiselle hankkeelle sisältävät tuotteita ja palveluita katosta kellariin. Ne ovat kaikkien LEED-vaatimusten ja hakkeen VOCenimmäispitoisuuksien mukaisia, joten asiakas saa Green Building -sertifikaatin. Koichi Oba Head of Corporate Target Market Roofing SIKAN KATTOJÄRJESTELMÄT MAHDOL- LISTAVAT TEKNISET RATKAISUT, JOIDEN KÄYTTÖIKÄ ON PIDEMPI. KESTÄVÄN KEHI- TYKSEN MUKAISTEN RATKAISUJEN TAR- JOAMINEN TEKNISTEN PALVELUJEN LISÄK- SI AUTTAA ASIAKKAITA LUOMAAN LISÄARVOA JA PYSYMÄÄN KILPAILIJOIDEN EDELLÄ." kestäviä ratkaisuja 13

14 paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta KOTONA KAIKKIALLA enemmän arvoia paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta TAVOITE RAKENNAMME LUOTTAMUSTA JA LUOMME ARVOA ASIAKKAIDEN, YHTEISÖJEN JA YHTEISKUNNAN KANSSA. 5 VUODEN TAVOITE 5% ENEMMÄN PROJEKTEJA VUODESSA HANKEKOHOKOHDAT 100 YHTEISTYÖKUMPPANIA MAAILMANLAAJUISESTI VEDEN SÄÄSTÄMISEKSI 30 HANKETTA 17 MAASSA ROMUALD RURKARD FOUNDATION -SÄÄTIÖN TUKEMANA 900 KIRURGISTA TOIMENPIDETTÄ YHDYSVALTAIN DOLLARIA OPERATION SMILE VIETNAM -HANKKEELLE 7 MILJOONAA SVEITSIN FRANGIA UUSI KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISEEN RAKENTAMI- SEEN ERIKOISTUVAN PROFESSORIN VIRKA PAIKALLINEN SITOUMUS Sika välittää työntekijöidensä elämänlaadusta ja niistä yhteisöistä, joissa se toimii. Yhtiö pyrkii olemaan hyvä yrityskansalainen tukemalla ja osallistumalla hankkeisiin ja aloitteisiin, jotka edistävät kestävää kehitystä paikallisissa yhteisöissä. Sika pyrkii luomaan pitkäaikaisia yhteistyöhankkeita ja -kumppanuuksia. Rahallisen osallistumisen lisäksi Sika tukee paikallisia yhteisöjä tiedonjaon ja lahjoitusten kautta ja pyrkii täten osallistumaan tehokkaasti yhteiskuntaan ja siihen ympäristöön, jossa yhtiö ja sen työntekijät ovat ITSENÄISEN PAIKALLISEN TOIMINNAN EDISTÄMINEN Sika keskittyy sponsoroimaan yhteiskuntaan, ympäristönsuojeluun, koulutukseen, kulttuuriin ja urheiluun liittyviä hankkeita maailmanlaajuisella tasolla. Pitkäkestoisen vaikutuksen takaamiseksi Sikan periaatteena on itsenäisen paikallisen toiminnan edistäminen. Paikalliset Sika-tytäryhtiöt tarjoavat täsmäapua ja työskentelevät paikallisten yhteistyökumppanien kanssa ja valvovat hankkeita niiden valmistumiseen asti. Lisäksi Sika-tytäryhtiöt ja Sika Group tekevät hätäapulahjoituksia suuronnettomuuksien uhreiksi joutuneille. 14 paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta Yumi Kan Area Manager, south east asia I TUEMME PAIKALLISIA YHTEISÖJÄ JA PARANNAMME IHMISTEN ELINOLOSUH- TEITA. VUODESTA 2010 LÄHTIEN OLEMME TEHNEET STRATEGISTA YHTEISTYÖTÄ OPERATION SMILE VIETNAMIN KANSSA. TÄMÄ ON YKSI SIKA VIETNAMIN VUOSIT- TAISISTA TUKIKOHTEISTA, JA SE ON MERKITTÄVÄ SEKÄ LAPSILLE ETTÄ VA- PAAEHTOISTYÖTÄ TEKEVILLE SIKA-TYÖN- TEKIJÖILLE.

15 ROMUALD RURKARD FOUNDATION -SÄÄTIÖ, MAAILMANLAAJUISESTI YLI 30 HANKETTA TUETTU 17 MAASSA Vuonna 2005 perustettiin itsenäistä paikallista toimintaa edistävä Romuald Burkard Foundation -säätiö Romuald Burkardin muistoksi, joka edusti Sikan perustajaperheen Winklerin kolmatta sukupolvea. Tämän rahaston kautta kehitysmaiden paikalliset Sika-yhtiöt tukevat yhteiskunnallisia ja ekologisia hankkeita, esim. rakennus- ja infrastruktuurihankkeita, mm. huolehtimalla vesivarannoista ja jäteveden käsittelystä. OPERATION SMILE VIETNAM, VIET- NAM KIRURGINEN TOIMENPIDE 900 LAPSELLE, JOILLA OLI SYNTYESSÄän HUULI- JA SUULAKIHALKIO Operation Smile Vietnam (OSV) on valtiosta riippumaton järjestö, joka perustettiin vuonna 1989 osaksi kansainvälistä Operation Smile -hanketta. Se on omistettu järjestämään hoitoa lapsille ja aikuisille, jotka kärsivät huulihalkioista ja suulakihalkioista. Sika Vietnam ryhtyi strategiseen yhteistyökumppanuuteen Opertaion Smile Vietnamin kanssa lapsien hymyjen parantamiseksi ja täyden ja hyvän elämän takaamiseksi. Sikan vuosittain lahjoittaman Yhdysvaltain dollarin ansioista Operation Smile Vietnam pystyi sponsoroimaan 13 paikallista operaatiota vuoden 2010 maaliskuusta vuoden 2013 joulukuuhun, jona aikana 900 vietnamilaiselle lapselle tehtiin kirurginen toimenpide. ETH ZÜRICH -YLIOPISTO, SVEITSI 7 MILJOONAA SVEITSIN FRANGIA UUT- TA PROFESSORIN VIRKAA VARTEN Sika sponsoroi tieteellisiä hankkeita sekä uuden kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen erikoistuvan professorin viran ETH Zürich -yliopistossa. Lisäksi Sika Master Award -palkinto myönnetään ETH:n kemian ja soveltavien biotieteiden laitoksen suosittelemana sellaiselle erityisen hyvin tehdylle pro gradu -tutkielmalle, joka käsittelee soveltavaa kemiaa. Lue lisää GLOBAL NATURE FUND, MAAILMAN- LAAJUISESTI 100 JÄRJESTÖÄ, MAL- LIHANKKEET BURUNDISSA, KENIASSA, KOLUMBIASSA JA MONGOLIASSA Global Nature Fund -verkosto sekä yli 100 veden säästämiseen erikoistuvaa kumppanijärjestöä 45 järvialueelta puoltavat kestävää kehitystä ja juomakelpoisen veden, järvien ja kosteikkojen suojelemista. Tämän kansainvälisen aloitteen päätarkoitus on luonnonvarojen, erityisesti maapallon juomavesivarastojen, suojelu ja säilyttäminen. YK:n tutkimukset osoittavat, että nykyään noin 1,4 miljardia ihmistä kärsii vedenpuutteesta tai huonosta vedenlaadusta. paikalliset yhteisöt ja yhteiskunta 15

16 Energia RAJAAMATON SITOUMUS RAJALLISTEN RESURSSIEN HALLINTA pienemmät ympäristövaikutukset Energia tavoite HOIDAMME RESURSSEJA JA KULUJA HUOLELLISESTI. 5 vuoden tavoite 3 % VÄHEMMÄN JÄTETTÄ TONNIA JA VUOTTA KOHDEN. ENERGIA VAIKUTTAA KAIKKIIN KEHITYKSEN OSA-ALUEISIIN Maailmanlaajuiset megatrendit kuten energia- ja raakaainepuute, kaupungistuminen ja väestönkasvu aiheuttavat yhtiöille ja yhteisöille taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ekologisia haasteita. Energian ja resurssien saatavuus ja tehokas käyttö ovat keskeisiä kestävälle kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle. Energian saatavuus ja sen tehokas käyttö vaikuttavat kaikkiin kehityksen osa-alueisiin yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön. Se vaikuttaa myös maataloudelliseen tuottavuuteen, rikkauteen, yhteiskunnalliseen kehitykseen, kasvihuonekaasutasoihin ja savusumuun. Energiankulutus on merkityksellinen tekijä arvoketjun joka kohdassa rakennusteollisuudessa ja kuljetuksissa. Sikan tuotanto vaatii vähemmän energiaa verrattuna muihin tuotantoaloihin, erityisesti kemialliseen alaan, mutta se perustuu suurelta osin uusiutumattomiin energianlähteisiin. Tämän takia Sika on altis hintavaihteluille, toimitusongelmille ja eneneville säännöksille, jotka rajoittavat energiankulutukseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Tämän takia Sika uskoo, että energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen on erittäin tärkeää, kun pyritään kokonaisvaltaiseen energiatehokkuuteen. hankekohokohdat 3,695 TONNIA VÄHEMMÄN CO 2 KORVAAMALLA HIILI RIISINKUORILLA 979,000 KWH ENERGIAA SÄÄSTETTY VAIHTAMALLA LAMPUT VARASTORAKENNUKSEEN JA TEHTAASEEN 31,535 KWh AURINKOENERGIAA TUOTETTU RANSKALAISELLA TEHTAALLA 105 kwh/m² vuodessa ENERGIANKULUTUS DGNB -SERTIFIOIDUSSA KOULU- TUSKESKUKSESSA TEHOKASTA TUOTANTOA Raaka-aineiden lisäksi merkittävä kustannustekijä on Sikan toiminnan ja tuotantoprosessien energiankulutus. Tämän takia energian tehokas käyttö on erittäin tärkeää. Hiilidioksidi on seuraus fossiilisen energian käytöstä, ja päästöjä voidaan rajoittaa vain lisäämällä energiatehokkuutta. Sika pitää erityisenä vastuunaan hidastaa ilmastonmuutosta vähentämällä energiankulutusta uusiutumattomista lähteistä. Samalla kustannukset pienenevät ja kilpailukyky lisääntyy. Lue lisää 16 Energia

17 RIISINKUORET KORVAAMASSA HIILTÄ HÖYRYKATTILOISSA, JIANGSU SIKA TMS ADMIXTURE CO. LTD. NANJINGIN TEHDAS, KIINA Perinteinen hiili korvattiin riisinkuorilla jauhekuivainten polttoaineena tehtaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Yli tonnin vuosittaisen hiilimäärän korvaaminen johti vuosittaiseen tonnin hiilidioksidipäästövähennykseen. Piioksidia runsaasti sisältävä tuhka käytetään raaka-aineena seoksissa korvaamassa silikajauhetta. LAMPPUJEN UUSINTA VARASTORAK- ENNUKSESSA, SIKA-YHTIÖ LYNDHURSTIN TEHDAS, USA Energiatehokkaan sisä- ja ulkovalaistuksen asennus johti kwh:n vuosittaiseen sähkönsäästöön. Vältyttiin vuosittaisilta 612 tonnin hiilidioksidipäästöiltä. Hanke sai New Jerseyn osavaltion kannustimen, joka kannustaa yrityksiä valitsemaan energiatehokkaan valaistuksen. AURINKOPUISTON RAKENNUS, SIKA RANSKA SA MARGUERITTESIN TEHDAS, RANSKA Sika-tehtaan energiatehokkuus parani, kun sinne asennettiin 25 kwp:n kiteisiä aurinkopaneeleja, joiden avulla saatiin kwh vuosittaista aurinkoenergiaa, mikä vastaa 9 % tehtaan energiakulutuksesta. Tehtiin myös sopimus paikallisen energiantarjoajan kanssa, että ylijäävä energia syötetään paikalliseen sähköverkostoon. DGNB -SERTIFIOITU SIKA-KOULU- TUSKESKUS, SIKA SAKSA GMBH STUTTGARTIN TEHDAS, SAKSA Sika-tuotteita käytettiin uuden monikäyttöisen rakennuksen rakentamiseen DGNB :n (Saksan kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen neuvosto) haastavien asettamien vihreiden rakennusvaatimusten mukaisesti. Rakennuksella on matala käyttöenergia-taso, 105 kwh/m2 vuodessa, mikä on 23 % vähemmän kuin saksalaiset säädökset vaativat. Sika oli mukana muiden yhteistyökumppanien kanssa kehittämässä DGNB -suosituksia, jotka auttavat arkkitehteja, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja omistajia valitsemaan ja dokumentoimaan rakennustuotteita DGNB -hankkeita varten. Jorge Hernandez Operation Manager, Sika Spain S.A. VÄHEMMÄN ENERGIAN KÄYTTÄMINEN SAMAAN LOPPUTULOKSEEN PÄÄSEMISEK- SI JA SAMAN ENERGIAMÄÄRÄN KÄYT- TÄMINEN PAREMMAN TULOKSEN AI- KAANSAAMISEKSI TÄMÄ MALLI ON TULLUT ENTISTÄ TÄRKEÄMMÄKSI SEKÄ TALOUDELLISESTA ETTÄ YMPÄRISTÖN- SUOJELULLISESTA NÄKÖKULMASTA." Lue lisää Energia 17

18 vesi ja jäte moninaiset vaatimukset, yksi päämäärä: pienemmät ympäristövaikutukset VASTUU TULEVAISUUDESTA vesi/jäte tavoite PARANNAMME VEDEN JA MATERIAALIN KÄYTTÖTEHOK- KUUTTA. 5 vuoden tavoite 3 % VÄHEMMÄN JÄTETTÄ TONNIA JA VUOTTA KOHDEN. hankekohokohdat 8,000 m³ SADEVETTÄ KERÄTTY TEOLLISISSA PROSESSEISSA KÄYTETTÄVÄKSI 2,400 m³ VETTÄ SÄÄSTETTY VEDENKÄSITTELY- LAITOKSEN PÄIVITYKSELLÄ vesi arvokas voimavara Sika tähtää kohentamaan kohteidensa kestävän kehityksen mukaista suoritusta vähentämällä veden kulutusta ja käsittelemällä veden paikallisesti. Yhtiöllä on menettelytapoja, joilla vähennetään kulutusta tai käytetään alempiarvoista vettä erityisesti niillä alueilla, joissa vettä on vähän. Tehokas tuotanto tarkoittaa suljettua jäähdytystä ja siirtymistä julkisesta vedestä pinta- ja pohjaveteen, jolloin juomaveden käyttö vähenee tuotannossa. Jäteveden uudelleenkäytöllä Sika pyrkii vähentämään vedenkulutusta suuremmalla mittakaavalla. jäte arvokas materiaali Materiaalien tehokas käyttö on erittäin tärkeää Sika-yrityksissä, sillä tuotantoprosessit kuluttavat paljon materiaalia ja käyttävät paljon uusiutumattomia luonnonvaroja. Tehokas tuotanto tarkoittaa tässä yhteydessä tuotantoromun ja paketointimateriaalin vähentämistä ja uudelleenkäyttämistä ja paketointimateriaalin käytettävyyden parantamista, mikä johtaa parempaan tehokkuuteen ja vähempään materiaalin kulutukseen. 287 tonnia pakkausjätettä VÄLTETTY LAATIMALLA SISÄINEN LAADUNVALVONTA- JÄRJESTELMÄ 520 tonnia TUOTANTOROMUA KÄYTETTY UUDELLEEN KIERRÄTYSLAITTEIDEN AVULLA 18 vesi ja jäte

19 TEOLLINEN KÄYTTÖVESI 82 % SADE- VEDESTÄ, SIKA KOLUMBIA SA TOCANCIPAN TEHDAS, KOLUMBIA Sika Kolumbia asensi vedenkerääjän ja erilliset säiliöt ja putket, joilla pystytään syöttämään sadevettä tuotanto -prosesseihin Tocancipan tehtaalla. Erityinen vedenkäsittelysuodatin-järjestelmä pitää veden laadun vaaditulla tasolla, jolloin veden kokonaiskulutus vähenee 70 %. Yli m3 sadevettä kerätään ja käytetään vuosittain, mikä vastaa 82 %:a käytetystä vedestä. Lue lisää JÄTEVESILAITOKSEN PÄIVITYS SIKA S.A.U. ALCOBENDASIN TEHDAS, ESPANJA Jätevesipäästöjen vähentämiseksi olemassa oleva vedenkäsittelylaitos päivitettiin keraamisilla ultra- ja nanosuodatusosilla. Tämän seurauksena hanavettä säästyy 200 m 3 kuukaudessa (-25 %). Käsitellyn veden laatu on tarpeeksi hyvä, että sitä voidaan käyttää mm. lastausaseman puhdistuksessa sekä vedenpuhdistuslaitoksessa. PAKKAUSJÄTTEEN VÄHENTÄMINEN, SIKA YAPI KIMYASALLARI AS TUZLAN TEHDAS, TURKKI plant Tuzla, Turkki Tuotteiden ja raaka-aineiden IBCpakkausten uusiokäyttö tehostui vuonna 2012 käyttöön otetun sisäisen laadunhallintajärjestelmän ja virallisten lajitteluyritysten kanssa tehdyn yhteistyön seurauksena. Vuoden sisällä uusiokäytetyn IBC:n määrä kasvoi 115 tonnista 287 tonniin ja pakkausjätteen määrä ja uusien IBC-pakkauksien tarve laski huomattavasti. PVC-TUOTANTOROSKAN KIERRÄTYS, SIKA KIINA LTD. SHANGHAIN TEHDAS, KIINA Huomattavia materiaali- ja kustannussäästöjä voitaisiin saavuttaa Shanghain tehtaalla rakeistamalla polyesteriverkkokangas ja huopamateriaalit ja syöttämällä materiaalit takaisin tuotantoprosessiin. Vuonna 2013 kierrätettyjen ja uusiokäytettyjen materiaalien käyttö lisääntyi uusissa osissa jopa 520 tonnia. Anyelo Martinez EHSQ Manager Sika Colombia S.A. VESI ON 2000-LUVUN ÖLJY. KÄYTÄMME SADEVETTÄ BOGOTAN TEHTAALLAMME JA ETSIMME JATKUVASTI VAIHTOEHTOJA, JOILLA ON PIENEMPI VAIKUTUS JA ALHAISET KUSTANNUKSET, JOTTA VARMISTAISIMME TALOUDELLISEN, YHTEISKUNNALLISEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELULLISEN KASVUMME. TÄMÄ ON KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ. vesi ja jäte 19

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö

ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA 22.10.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja

Maailman johtava. innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Maailman johtava innovatiivisten lattiaratkaisujen toimittaja Michel Giannuzzi Konserninjohtaja Tarkett on kehittynyt lattia-alan edelläkävijäksi ja asettaa maailmanlaajuiset standardit lattia- ja urheilulattiaratkaisuille.

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2008 23.2.2009 Toimitusjohtaja, Matti Alahuhta Vahvaa kannattavaa kasvua 2008 2008 2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos 2007 Saadut tilaukset Me 3 947,5 3 674,7 7 %

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015

Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin. Jukka Vasama 17.11.2015 Rauma Marine Constructions Oy vastaa älykkään liikenteen haasteisiin Jukka Vasama 17.11.2015 Suomalaisen laivanrakennuksen vahvuudet 2 Suomalaisen laivanrakennuteollisuuden kilpailukykyyn vaikuttaneet

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta Oulussa 6.11.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset

Syöttötariffit. Vihreät sertifikaatit. Muut taloudelliset ohjauskeinot. Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT KANSANTALOUDEN KANNALTA Juha Honkatukia VATT Syöttötariffit Vihreät sertifikaatit Muut taloudelliset ohjauskeinot Kansantalousvaikutukset UUSIUTUVAN ENERGIAN OHJAUSKEINOT

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen 20.5.2016 Esityksen sisältö 1. Yritys lyhyesti 2. Uusiutuva diesel 3. Ajankohtaista ympäristövaliokunnalle Nesteen strategia

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Heinäkuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

Exel Composites Reinforcing Your Business

Exel Composites Reinforcing Your Business Pienten yhtiöiden Pörssi-ilta 2.9.2013 Exel Composites Reinforcing Your Business Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Exel Composites on kansainvälinen pultruusioalan yritys, jolla on tuotantolaitoksia

Lisätiedot

KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI. Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY

KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI. Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY 10.11.2015 Miksi resurssiviisautta tarvitaan Miksi kaupunkien pitää muuttua Mitä resurssiviisaus tarkoittaa Mitä sillä

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen 2015 Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Resurssitehokkuus mitä se on? Kymppikerroin : sama hyvinvointi ja ansiot kymmeneksellä resursseja Tuotteiden

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Antti Lappo / WWF Finland Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Juan Carlos Munez / WWF-Canon WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT:n tutkimusohjelmat elinkeinoelämän tukena Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT Click- to Teknologiasta edit Master title tulosta

Lisätiedot

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet Globaali keskinäisriippuvuus ja kasvavat jännitteet kaiken Megatrendit 2016 KENELLÄ ON VISIO? Millaista yhteiskuntaa rakennamme teknologian avulla? "Muuttuuko ihmiskunta enemmän seuraavan 30 vuoden aikana

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

Matkalla mallimaaksi? - Kestävän kehityksen juurtuminen Suomessa. Sauli Rouhinen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Matkalla mallimaaksi? - Kestävän kehityksen juurtuminen Suomessa. Sauli Rouhinen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Matkalla mallimaaksi? - Kestävän kehityksen juurtuminen Suomessa. Sauli Rouhinen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 28.11.2014 Sauli Rouhinen 18.12.2014 1 Väittelijä väittää Sauli Rouhinen 18.12.2014 2 Sauli

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja

Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Onnistunut Automaation hankinta ja vahvaa kehitystä eteenpäin 2015 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2016 Pasi Laine, toimitusjohtaja Sisältö 1 2 3 4 Valmet tänään 2015 lyhyesti Strategia ja edistyminen painopisteissä

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua

Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua Ympäristöministeriö rakentamassa vihreää kasvua YM uusi strategia ulos elokuussa 2014 Toiminta-ajatus: Kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua rakentamassa. Mitä YM:n vihreän kasvun rakentaminen tarkoittaa?

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne Liikkuminen palveluna seminaari Älyliikenne Kuinka materiaalien käsittely tehostuu, arvoketjut Aki Jumppanen Toimitusjohtaja HUB logistics Älyliikenne Älyliikenteen perusajatus on luoda kansallista kilpailukykyä.

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Olavi Kurola, Pohjolan Osuuspankki 14.2.2017 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme

Lisätiedot