ŠkodaOctavia Lisäys - Autot, joissa nestekaasumoottori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ŠkodaOctavia Lisäys - Autot, joissa nestekaasumoottori"

Transkriptio

1 SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Lisäys - Autot, joissa nestekaasumoottori 01/2011

2 Lisäys - Autot, joissa nestekaasumoottori (maakaasu) 1 Lisäys - Autot, joissa nestekaasumoottori (maakaasu) Tämä lisäys täydentää OCTAVIAn omistajan käsikirjaa, versio 05.10, jota jäljempänä kutsutaan vain omistajan käsikirjaksi. Lisäyksen tiedot kumoavat käsikirjan vastaavat aiemmat tiedot. Erikoisvarusteet merkitään symbolilla *. Hyvää matkaa! Škoda Auto a.s. LPG (jatkossa: nestekaasu) polttoaineena Nestekaasu on yksi autoissa käytettävä vaihtoehtoinen polttoaine. Se on propaanibutaani-seosta, jossa on hieman tavallista korkeampi määrä hiilivetyjä. Olennaista nestekaasun tämänhetkisen käytön kannalta on autojen pakokaasupäästöjä koskevat tiukat määräykset. Kaikkiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna nestekaasu on eräs ympäristöä vähiten kuormittavimmista polttoaineista. Turvallinen nestekaasu Nestekaasusäiliössä on sähkömagneettinen venttiili, joka sulkeutuu automaattisesti, kun moottori sammuu, virta katkaistaan tai vaihdetaan bensiinikäytölle. Sähkömagneettinen pääsulkuventtiili katkaisee nestekaasun syötön moottoriin, kun moottori on pysähtynyt tai käyttää bensiiniä. Nestekaasusäiliön ylipaineventtiilissä on poistoletku ulkoilmaan. Ylipaineventtiili estää kaasun pääsyn matkustamoon. Kaikki kiinnityskohdat ja materiaalit on suunniteltu parasta mahdollista turvallisuutta silmällä pitäen. Tärkeitä ohjeita HUOMIO! Nestekaasuauton käytössä on noudatettava kansallisia lakeja ja määräyksiä. Jos haistat kaasua tai epäilet vikaa nestekaasujärjestelmässä: vaihda käyttötila heti nestekaasulta bensiinille, pysäytä ja pysäköi auto siten, että se on mahdollisimman kaukana muusta liikenteestä, katkaise sytytysvirta, aseta varoituskolmio tielle sopivalle etäisyydelle - toimi kansallisten tieliikennemääräysten mukaisesti, sammuta savuke heti, katkaise kipinöitä aiheuttavista tai palovaarallisista esineistä virta tai poista ne autosta, avaa ovet, jotta auto tuulettuu mahdollisimman nopeasti, sulje mekaanisesti suljettava venttiili sivu 2, Mekaanisesti sulkeutuvan venttiilin sulkeminen, jatka ajamista bensiinillä ja vie auto heti huoltokorjaamolle. Jos pysäköit auton suljettuun paikkaan (esim. autotalliin), varmista, että siellä on hyvä ilmanvaihto. Näin mahdollisesti purkautuva nestekaasu ohenee riittävästi. Autolla ei saa ajaa sisälle varastoon, autotalliin tms. suljettuun tilaan, johon nestekaasuautolla ajamista nimenomaisesti ei ole sallittu. Nestekaasu on ilmaa raskaampaa, pysyy lattian tai maan rajassa, on näkymätöntä ja muodostaa tietyissä oloissa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Tupakointi ja avotulen teko on kielletty painesäiliötä täytettäessä ja autoa hoidettaessa tai huollettaessa. Jos autossa on pysäköintilämmitin: kytke pysäköintilämmitys pois käytöstä. Nestekaasusäiliön sisällön saa tyhjentää vain tarkoitukseen sopivaan säiliöön tai ulkoilmaan sellaisessa paikassa, missä kaasu ei voi aiheuttaa räjähdysvaaraa. Kaasun saa poistaa vain valtuutetun huollon tähän tehtävään koulutettu asentaja turvallisuusmääräyksiä noudattaen.

3 2 Nestekaasun laatu ja kulutus HUOMIO! Jatkuu Mekaanisesti sulkeutuvan venttiilin sulkeminen Paineastiaa ei saa asettaa lämmönlähteen lähelle. Katkaise aina sytytysvirta onnettomuustilanteessa tai auton syttyessä palamaan! Ohje Tutustu ohjeisiin ja informaationäytön varoitusviesteihin. Nestekaasulaitteet on huollettava säännöllisesti merkkihuollossa huoltoaikataulun mukaisesti sivu 6, Huollot. Suositamme käyttämään polttoaineena vain bensiiniä, jos ajat sellaisessa maassa, jossa ei ole Škoda-huoltoverkkoa. Nestekaasun laatu ja kulutus Nestekaasun laadusta säädetään koko euroopanlaajuisesti standardilla EN 589. Nestekaasun käyttö on siten ongelmatonta myös muissa maissa ajettaessa. Nestekaasua on kaksi laatua; talvi- ja kesälaatu. Talvilaadussa propaanin osuus on korkeampi kuin kesälaadussa. Tämän vuoksi talvilaatua saattaa kulua autossa enemmän kuin kesälaatua. Nestekaasun kulutus on % bensiiniä korkeampi ajotavan ollessa sama. Kuva 1 Nestekaasusäiliö/mekaanisesti sulkeutuvan venttiilin sulkeminen Sulje mekaanisesti sulkeutuva venttiili seuraavalla tavalla, jos haistat kaasua tai epäilet vikaa nestekaasulaitteistossa. Avaa monitoimiventtiilin kannen A ruuvit kuva 1. Ota kansi pois. Sulje mekaanisesti sulkeutuva venttiili kuva 1 - oikealla, kääntämällä nuolen suuntaan vasteeseen saakka. Laita kansi A takaisin paikalleen. Asenna ruuvit ja kiristä ne vasteeseen saakka. Lisäohjeita, ks. sivu 1, Tärkeitä ohjeita.

4 Nestekaasun täyttöistukan sovitin 3 Nestekaasun täyttöistukan sovitin Koska täyttöasemien pistoolit eivät ole yhdenmukaisia, nestekaasun tankkaamista varten tarvitaan sovitin. Nestekaasun tankkaaminen Nestekaasun täyttöistukka on polttoainesäiliön kannen takana bensiinin täyttöistukan vieressä. Kuva 3 Nestekaasun tankkaaminen Kuva 2 Nestekaasun täyttöistukan sovitin Autosi mukana voi olla toimitettu yksi tai mahdollisesti kaksi nestekaasun täyttöistukan sovitinta. Katso seuraavaa kuvausta kuva 2: sovitin ACME A1, sovitin Dish-Coupling A2. sovitin Euronozzle A3, sovitin Bajonett A4, Täyttöjärjestelmät eroavat maakohtaisesti. Koska ulkomaiden täyttöasemilla ei välttämättä ole tämän auton täyttöjärjestelmään sopivaa sovitinta, suositamme hankkimaan vastaavan sovittimen ennen ulkomaille ajoa. Tarkasta, sopiiko sovitin sinun nestekaasulaitteistoosi. Sammuta moottori, ennen kuin tankkaat nestekaasua. Pyydä aseman henkilökunnalta apua ensimmäistä kertaa tai vieraalla huoltoasemella tankatessasi. Lue aina huoltoasemalla olevat ohjeet ja noudata niitä. Polttoainesäiliön avaaminen nestekaasun tankkausta varten Paina polttoainesäiliön kantta keskeltä vasemmalta. Kierrä nestekaasun täyttöistukan korkki A1 auki kuva 3. Nestekaasun tankkaaminen Kierrä nestekaasun täyttöistukkaan A1 vastaava sovitin A2. Tutustu tankkauksen yhteydessä huoltoasemalla annettaviin ohjeisiin. Nestekaasun polttoainesäiliön sulkeminen Kierrä sovitin A2 pois. Kierrä korkki A1 nestekaasun täyttöistukkaan. Sulje polttoainesäiliön kansi niin, että se lukkiutuu.

5 4 Nestekaasusäiliön mittari Varapyöräsyvennyksessä olevan nestekaasun polttoainesäiliön tilavuus on noin 55 litraa. Käytettävissä oleva tilavuus riippuu ulkoilman lämpötilasta ja on noin 44 litraa nestekaasua. Nestekaasua tankatessa säiliön täyttyminen aiheuttaa ääntä. Se on vaaratonta. Nestekaasusäiliön mittari HUOMIO! Tupakointi tai avotulen teko nestekaasun tankkaamisen aikana on kielletty - räjähdysvaara! Jos autossa on pysäköintilämmitin: kytke pysäköintilämmitys pois käytöstä. Huolimaton tankkaaminen tai nestekaasun taitamaton käsittely saattaa aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja tapaturmia. Nestekaasu on herkästi räjähtävää ja helposti syttyvää. Se voi aiheuttaa pahoja palo- ja muita vammoja. Sammuta moottori ja katkaise virta ennen nestekaasun tankkaamista. Katkaise matkapuhelimesta ja radiolaitteista virta kokonaan pois päältä ennen tankkaamista. Sähkömagneettinen säteily saattaa muodostaa kipinöitä ja siten tulipalon. Älä nouse autoon nestekaasun tankkaamisen aikana. Jos sinun on poikkeustapauksessa noustava autoon tankkauksen aikana, autosta poistuessasi sulje ovi ja kosketa jotain metallipintaa ennen kuin tartut täyttöpistooliin. Siten vältetään staattisen sähkön purkaus, joka saattaa aiheuttaa kipinöitä. Tämä puolestaan saattaisi sytyttää tulipalon tankkauksen aikana. Täyttöpistoolin pois ottamisen yhteydessä saattaa ilmaan päästä pieni määrä nestekaasua. Ihokontakti aiheuttaa paleltumisvaaran. Ohje Nestekaasun täyttöpaine saattaa vaihdella eri maissa johtuen erilaisista nestekaasun tankkausjärjestelmistä. Jos täyttöpaine on liian matala, saattaa käydä niin, että säiliön täyttyessä täyttöventtiili ei sulkeudu automaattisesti. Täyttöventtiilin jäämisen auki tunnistaa säiliön alueelta selvästi kuuluvasta kolinasta. Lopeta tankkaus tässä tapauksessa manuaalisesti. Tämä ilmiö ei ole auton nestekaasulaitteiston häiriö. Kuva 4 Mittaristo Nestekaasusäiliön mittari Mittaristossa oleva nestekaasusäiliön mittari A kuva 4 ilmoittaa, kuinka paljon nestekaasusäiliössä on vielä jäljellä nestekaasua. Merkkivalo AB ilmoittaa, että autosi toimii parhaillaan nestekaasukäytöllä. Kun nestekaasun jäljellä oleva määrä on vara-alueella, siitä ilmoitetaan mittaristossa näkyvällä viestillä Please refuel with LPG. (Tankkaa nestekaasua). Jos nestekaasusäiliö tyhjenee, auto vaihtuu automaattisesti bensiinikäytölle. Ohje Hitausvoimien vaikutuksesta saattaa nestekaasun pinnan korkeus vaihdella nestekaasusäiliön sisällä ajon aikana. Tästä johtuen voi näytettävä nestekaasun määrä olla hetken aikaa erilainen. Jos ajoneuvo pysäköidään pidemmäksi aikaa heti tankkauksen jälkeen, voi käydä niin, että nestekaasusäiliön mittarin osoitin A kuva 4 ei näytä uudelleenkäynnistyksen yhteydessä aivan samaa täyttömäärää kuin heti tankkauksen jälkeen. Tämä ei merkitse järjestelmässä olevan vuotoa, vaan kyseessä on paineen aleneminen nestekaasusäiliön sisällä tankkaamisen jälkeen tapahtuneen jäähtymisen seurauksena.

6 Monitoiminäyttö (ajotietokone) 5 Monitoiminäyttö (ajotietokone) Seuraavat monitoiminäyttöä koskevat kuvaukset perustuvat kulloinkin voimassa olevaan käyttötilaan (nestekaasu, mahdollisesti bensiini): Hetkellinen kulutus Keskikulutus Ajokilometrit ennen seuraavaa tankkausta Nestekaasulla ajaminen Nestekaasukäytöllä varustetuissa autoissa voidaan käyttää standardin EN 589 mukaista nestekaasua tai standardin EN 228 mukaista lyijytöntä bensiiniä. Nestekaasusäiliö on varapyöräsyvennyksessä tavaratilan pohjan alla. Moottorin käynnistäminen Moottori käynnistyy aina bensiinillä, silloinkin, kun moottori on sammutettu nestekaasulla ajamisen jälkeen. Automaattinen vaihto bensiiniltä nestekaasulle Kuva 5 Nestekaasukytkin Vaihto bensiiniltä nestekaasulle tapahtuu automaattisesti ohjausjärjestelmän suorittaman testauksen jälkeen, jos seuraavat ehdot täyttyvät: riittävästi nestekaasua nestekaasusäiliössä, moottori on käyttölämmin (mittariston merkkivalo sammunut), moottorin käyntinopeus ajamisen aikana on yli /min. Kun ehdot toteutuvat, järjestelmä vaihtuu automaattisesti nestekaasukäytölle. Mittaristossa palaa merkkivalo. Automaattinen vaihto nestekaasulta bensiinille Jos yksi näistä ehdoista täyttyy, vaihtaa ohjausyksikkö automaattisesti nestekaasulta bensiinille: moottori käynnistetään, nestekaasusäiliö on tyhjä, ulkolämpötila on alle -10 C, nestekaasujärjestelmässä on vika. Mittariston merkkivalo sammuu. Manuaalinen vaihto bensiiniltä nestekaasulle Manuaalisesti auton voi vaihtaa käyttämään nestekaasun sijasta bensiiniä tai päinvastoin GAS -näppäintä painamalla sivu 5, kuva 5. Tämän voi tehdä moottorin käydessä ja myös silloin, kun autolla ajetaan. Jos yksi seuraavista ehdoista täyttyy, vaihtaa ohjausyksikkö automaattisesti bensiiniltä nestekaasulle: painetaan GAS -näppäintä, riittävästi nestekaasua nestekaasusäiliössä, jäähdytysnesteen lämpötila on yli +30 C, moottorin kierrosnopeus ajettaessa on yli /min. Mittaristossa palaa merkkivalo. Manuaalinen vaihto nestekaasulta bensiinille Vaihto tapahtuu GAS -näppäintä painamalla. Mittariston merkkivalo sammuu. Bensiinillä ajaminen Jos ajat säännöllisesti ja paljon lyhyitä matkoja, aja bensiinillä, jotta vältetään bensiinipolttoainejärjestelmän ongelmat. Varoitus! Koska moottori käynnistyy aina bensiinillä, on polttoainesäiliössä aina oltava riittävästi bensiiniä.

7 6 Jäähdytysnesteen lämpötila Ohje Lyhytmatka-ajossa, erityisesti kun ulkolämpötila on alhainen, auto käyttää polttoaineena useammin bensiiniä kuin nestekaasua. Siksi bensiinisäiliö saattaa tyhjentyä nopeammin kuin nestekaasusäiliö. Jäähdytysnesteen lämpötila Merkkivalo palaa, kunnes moottori on käyttölämmin. Vältä moottorin suuria käyntinopeuksia ja moottorin voimakasta kuormittamista. Huollot km välein Nestekaasun (LPG) täyttöistukka ja kansi: tarkistus ja tarvittaessa puhdistaminen sekä O-renkaan tarkistus. Kaasuletkut: Silmämääräinen tarkistus vahingoittumisen varalta. Nestekaasujärjestelmän (autokaasulaitteisto) polttoainesuodatin: vaihto km välein Höyrystimen öljy- ja muut epäpuhtaudet: tarkastaminen km välein Höyrystimen paperisuodatin: vaihto. 10 vuoden välein Nestekaasusäiliön vaihto. Ohje Nestekaasusäiliön vaihtoa koskevat määräykset perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön - selvitä käyttömaassa voimassa olevat määräykset merkkihuollosta tai maahantuojalta.

8 Tekniset tiedot 7 Tekniset tiedot 1,6 l/75 (72) kw - EU5 Moottori Teho kw 1/min 75/5600 (72/5600) a) Suurin vääntömomentti Nm 1/min 148/3800 (144/3800) a) a) Nestekaasulla ajettaessa Suorituskyky OCTAVIA M5 Huippunopeus km/h 190/186 a) a) Nestekaasulla ajettaessa COMBI M5 188/184 a) Kiihtyvyys km/h s 12,8/13,0 a) 12,9/13,1 a) Polttoaineen kulutus (l/100 km) ja CO 2 -päästö (g/km) Kaupunkiajo 9,8/12,3 a) Maantieajo 5,7/7,3 a) Yhdistetty 7,2/9,2 a) CO 2 -päästöt - yhdistetty 168/149 a) a) Nestekaasulla ajettaessa

9 8 Tekniset tiedot Massat (kg) OCTAVIA M5 Sallittu kokonaismassa /1920 a) Omamassa käyttökunnossa Hyötykuorma /650 a) Hyötykuorma perävaunun ollessa kytkettynä /575 a) COMBI M5 Suurin sallittu kokonaismassa akselia kohti (kg) - etu-/taka-akseli 930/1040 (900/1150) a) 930/1060 (900/1150) a) a) Autot ryhmä N1. Škoda Auto kehittää jatkuvasti kaikkia malleja. Siksi muutokset auton koriin, varustukseen ja tekniikkaan ovat mahdollisia. Auton varustetasoa, ulkonäköä, tehoa, mittoja, painoa, polttoaineen kulutusta, standardeja ja toimintoja koskevat tiedot ovat julkaisuhetkellä ajan tasalla. Jotkut varusteet tulevat markkinoille mahdollisesti vasta myöhemmin (tästä saat tiedot paikallisesta Škoda-liikkeestä) tai niitä tarjotaan vain tietyillä markkina-alueilla. Tämän käsikirjan tiedot, kuvitus ja tekstit eivät ole sen vuoksi sitovia. Jälkipainos, kopiointi, kääntäminen ja muu osittainenkin hyödyntäminen on kielletty ilman Škoda Auton kirjallista lupaa. Škoda Auto pidättää itselleen kaikki tekijäoikeuslain mukaiset oikeudet. Oikeudet tämän julkaisun muutoksiin pidätetään. Julkaisija: ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO a.s. 2010

10 Dodatek Návodu k obsluze Octavia nsky S Z EQ

ŠkodaOctavia LISÄYS KÄYTTÖOHJEKIRJAAN

ŠkodaOctavia LISÄYS KÄYTTÖOHJEKIRJAAN SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia LISÄYS KÄYTTÖOHJEKIRJAAN Teknisiä muutoksia 11/2010 Johdanto 1 Johdanto Istuinlämmitys* Tämä lisäys täydentää OCTAVIAn omistajan käsikirjaa, versio 05.10, jota jäljempänä kutsutaan

Lisätiedot

ŠkodaFabia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER Johdanto Olet valinnut Škodan - kiitos luottamuksesta! Uusi Škodasi on auto, jossa on uusinta tekniikkaa ja runsaasti varusteita, joista on hyötyä jokapäiväisessä

Lisätiedot

ŠkodaOctavia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia KÄYTTÖOHJEET SIMPLY CLEVER Johdanto Olet valinnut Škodan - kiitos luottamuksesta! Uudessa Škodassasi on uusinta tekniikkaa ja runsaasti varusteita, joista on hyötyä jokapäiväisessä käytössä.

Lisätiedot

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Käyttöohjekirja

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Käyttöohjekirja SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Käyttöohjekirja Tämän käyttöohjekirjan rakenne (selitykset) Tämä käyttöohjekirja on laadittu siten, että tarvittavien informaatioiden löytyminen ja hyödyntäminen olisi helppoa.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Saadaksesi lisätietoa muista ominaisuuksista tutustu mukana toimitettuun käyttöohjekirjaan.

SISÄLLYS. Saadaksesi lisätietoa muista ominaisuuksista tutustu mukana toimitettuun käyttöohjekirjaan. Tässä lisäliitteessä opastetaan elektronisesti ohjatun Fiat Dualogic -käsivaihteiston käyttöä. Käyttääksesi vaihteistoa oikealla tavalla sinun tulee lukea tämä lisäliite huolellisesti läpi. Tällöin ymmärrät

Lisätiedot

Käyttöopas. Dacia Duster

Käyttöopas. Dacia Duster Käyttöopas Dacia Duster ELF, DACIAN YHTEISTYÖKUMPPANI YKSINOIKEUDELLA DACIA SUOSITTELEE ELF-VOITELUAINEITA Tervetuloa uuteen autoosi Tähän käyttöohjekirjaan on koottu tietoja, joiden avulla: tutustut autosi

Lisätiedot

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy

Piaggio Fly 50 4t 4v. Käyttöohjekirja. SGN Group / SGN Motors Oy Piaggio Fly 50 4t 4v Käyttöohjekirja SGN Group / SGN Motors Oy PIAGGIO HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman

Lisätiedot

Sydämelliset onnittelut

Sydämelliset onnittelut Käyttöohjekirja 12 3 Käyttöohjekirja Sydämelliset onnittelut Olet hankkinut matkailuauton. Onnittelumme! Kiitämme luottamuksesta, jota olet osoittanut valitessasi PÖSSL-yhtiön valmistaman laatutuotteen.

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO SWING

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto AUTORADIO SWING SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORADIO SWING Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita.......................... Yleiskuva...................................... Tärkeitä ohjeita................................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA KÄYTTÖ HUOLTO TEKNISET TIEDOT

OMISTAJAN KÄSIKIRJA KÄYTTÖ HUOLTO TEKNISET TIEDOT OMISTAJAN KÄSIKIRJA KÄYTTÖ HUOLTO TEKNISET TIEDOT Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajan tasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää itselleen kuitenkin oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta,

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Käyttöohjekirja

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Käyttöohjekirja SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Kyttöohjekirja Johdanto Olet valinnut ŠKODAN sydmelliset kiitokset luottamuksesta. Uusi ŠKODA on auto, jossa on uusinta tekniikkaa ja runsaasti varusteita. Suosittelemme tmn

Lisätiedot

VOLVO S40 käyttöohjekirja WEB EDITION

VOLVO S40 käyttöohjekirja WEB EDITION VOLVO S40 käyttöohjekirja WEB EDITION Hyvä Volvon omistaja KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA Toivomme, että Teillä ja Volvollanne on monia nautinnollisia ajovuosia edessänne. Auto on suunniteltu Teidän

Lisätiedot

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Käyttöohjekirja

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Käyttöohjekirja SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Kyttöohjekirja Johdanto Olet valinnut ŠKODAN sydmelliset kiitokset luottamuksesta. Uusi ŠKODA on auto, jossa on uusinta tekniikkaa ja runsaasti varusteita. Suosittelemme tmn kyttöohjekirjan

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

Käsikirja K 1300 R. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine

Käsikirja K 1300 R. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine Käsikirja K 1300 R BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Moottoripyörän/jälleenmyyjän tiedot Moottoripyörän tiedot Jälleenmyyjän tiedot Malli Huollon yhteyshenkilö Valmistenumero Nimi Värikoodi Puhelinnumero

Lisätiedot

HYUNDAI H-1 OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Toiminta Huolto Ominaisuudet

HYUNDAI H-1 OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Toiminta Huolto Ominaisuudet Omistajan käsikirja HYUNDAI H-1 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Toiminta Huolto Ominaisuudet Tämän käsikirjan kaikki tiedot ovat ajan tasalla kirjan julkaisuhetkellä. Hyundai pidättää kuitenkin oikeuden muutoksien

Lisätiedot

AUTORADIO BLUES KÄYTTÖOHJEET

AUTORADIO BLUES KÄYTTÖOHJEET AUTORADIO BLUES KÄYTTÖOHJEET Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Yleisiä ohjeita........................... Yleiskuva...................................... Tärkeitä ohjeita...............................

Lisätiedot

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc Ei tieliikennekäyttöön! KÄYTTÖOHJE JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc DAR0929 Käännös alkuperäisohjeista Översättning av originalanvisningarna JOHDANTO Kiitos päätöksestäsi hankkia yhtiömme valmistaman moottoripyörän.

Lisätiedot

SUMEKO OY. DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja

SUMEKO OY. DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja SUMEKO OY DERBI Mulhacen 125 Käyttöohjekirja Henkilötiedot Nimi Osoite Puh.nro akuutusyhtiö akuutuksen numero Lähin Derbi-myyjä Nimi Osoite Puh.nro Huolto Puh.nro Moottoripyöräsi tunnistustiedot Merkki/malli

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Käsikirja K 1600 GTL. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine

Käsikirja K 1600 GTL. BMW Motorrad. The Ultimate Riding Machine Käsikirja K 1600 GTL BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Moottoripyörän/jälleenmyyjän tiedot Moottoripyörän tiedot Jälleenmyyjän tiedot Malli Huollon yhteyshenkilö Valmistenumero Nimi Värikoodi Puhelinnumero

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot