Päästöt PAKOKAASUJÄRJESTELMÄN PÄÄTOIMINNOT. tässä numerossa Pakokaasujen puhdistus: kaikki pakoputkistosta. Päästöjen valvonta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päästöt PAKOKAASUJÄRJESTELMÄN PÄÄTOIMINNOT. tässä numerossa Pakokaasujen puhdistus: kaikki pakoputkistosta. Päästöjen valvonta."

Transkriptio

1 AJAN TASALLA OLEVAA TIETOA autoalan innovaatioista tekee uudesta teknologiasta läpinäkyvää 3 tässä numerossa Pakokaasujen puhdistus: kaikki pakoputkistosta 1 Päästöt Julkaisu 03 Maaliskuu 2014 EGR: pakokaasun 13 takaisinkierrätys Lambdatunnistimet Takuuhakemus: VAG 1.9 TDI 16 Polttoaineen ruiskutusjärjestelmät 19 Käyttöhihnat ja kiristimet Käytännöllisiä vinkkejä öljynsuodattimen vaihtoon Johtuen uusista Euroopan unionin päästövalvontamääräyksistä (Euro I, II, III, IV, V ja uusi Euro VI), pakokaasujärjestelmä ja kaikki sen osat ovat nyt tulleet entistä tärkeämmiksi johtuen niiden suorasta vaikutuksesta moottorin kulutukseen ja päästöihin. EU:n alueella on vuodesta 1993 lähtien (bensiinimoottorit) ja vuodesta 1997 lähtien (dieselmoottorit) ollut pakollista varustaa kaikki uudet ajoneuvot katalysaattorilla. Sen vuoksi, toisin kuin saattaisi luulla, pakokaasujärjestelmästä on tullut eräs nelitahtimoottorin monimutkaisimmista osista, koska moottorin suorituskyky on suoraan riippuvainen pakokaasujärjestelmän tuottaman vastapaineen tarkkuudesta. Oikean pakokaasujärjestelmän käyttäminen varmistaa sen, että moottori toimii aina oikealla ilma-polttoaineseoksella, tuottaa aina maksimitehon mutta kuluttaa polttoainetta mahdollisimman vähän. Se lisää myös muiden moottorin tärkeiden osien kuten venttiilijärjestelmän, äänenvaimentimen, katalysaattorin, lambda-antureiden yms. käyttöikää. PAKOKAASUJÄRJESTELMÄN PÄÄTOIMINNOT Päästöjen valvonta Eräs tärkeimmistä nykyaikaisen pakojärjestelmän toiminnoista on päästöjen valvonta. Kaikki nykyiset pakokaasujärjestelmät on suunniteltava ja valmistettava niin, että ne vähentävät palokammiosta tulevien pakokaasujen päästöjä mahdollisimman paljon Äänenvaimennus Ääni määritellään ihmiskorvin kuultavissa o l e v a k s i paineen ennen niiden vapauttamista pakojärjestelmän kautta ilmakehään. Tämä edellyttää pakokaasujärjestelmältä tarkkaa vastapainetta ja muita aktiivisia elementtejä kuten katalysaattorin, lambda-anturin, hiukkassuodattimen jne. vaihteluksi ilmassa tai nesteessä. Yksinkertaistettuna se on ilmanpaineaalto, ja mitä suurempi ilmanpaineaalto on, sitä kovemman äänen me kuulemme. Kaikki perinteiset pakokaasujärjestelmät on suunniteltu ja valmistettu pienentämään ilmanpaineaallon suuruutta (ja sitä kautta melutasoa) ennen kuin pakokaasu pääsee ilmakehään. EureTechFlash on AD Internationalin julkaisu (www.ad-europe.com). 1

2 Pakokaasujen oikea johtaminen ulos järjestelmästä Kaikissa palamisprosesseissa, joissa polttoaine (diesel tai bensiini) palaa, syntyy vaarallisia aineita, jotka on poistettava auton moottorista pakokaasujärjestelmän kautta ilmakehään. Tällaisia vaarallisia aineita ovat häkä (CO), palamattomat hiilivedyt (HC), typpioksidit (NOx), hiukkaset ja vastaavat aineet. Osa näistä aineista aiheuttaa syöpää, kuten esimerkiksi lyijyttömän polttoaineen nakutusta estävä lisäaine MTBE ja eri yhdisteet, kuten 3-nitrobentratsoni ja 1.8-dinitropireeni, joita on mukana dieselpäästöissä. Dieselpolttoaineen syöpää aiheuttavat aineet on käsiteltävä erikseen. 3-nitrobentratsoni on toistaiseksi saanut suurimmat arvot AMES-testissä, joka on yleisimmin hyväksytty testi yhdisteen karsinogeenisiä ominaisuuksia määriteltäessä. Niin ikään dieselpäästöjen sisältämä 1.8-dinitropireeni oli ennen 3-nitrobentratsonin keksimistä vahvimmin karsinogeeninen aine ihmiskunnan historiassa. Nelitahtimoottorin tehon optimointi Ratkaiseva tekijä pakokaasujärjestelmän rakentamisessa on työ, jonka pakokaasut tekevät virratessaan järjestelmän läpi ulos ilmaan. Tätä työtä kutsutaan pakokaasujärjestelmän vastapaineeksi. Ajoneuvojen valmistajat investoivat satoja tuhansia euroja sellaisten moottoreiden suunnitteluun, joiden suorituskyky on mahdollisimman suuri ja polttoaineen kulutus mahdollisimman pieni. Koko investointi voi kuitenkin mennä hukkaan, jos kyseisen moottorin vastapaineen tasot eivät vastaa kyseistä moottoria. Toisaalta on melkein mahdotonta täyttää EU:n päästömääräyksiä (Euro IV), jos pakokaasujärjestelmän vastapaineen taso ei ole täsmälleen oikea. PAKOKAASUN VASTAPAINE JA SEN SUHDE MOOTTORIN TEHOON JA KULUTUKSEEN Kuten aiemmin selitimme, vastapaine voidaan määritellä pakokaasun paineena sen yrittäessä ohittaa eri pakojärjestelmän elementtejä päästäkseen ulos järjestelmästä. Pakokaasujärjestelmän vastapaine vaihtelee moottorin kierrosluvun mukaan pakojärjestelmässä kulkevien kaasujen määrässä tapahtuvan muutoksen takia. Tästä syystä valmistajat ovat määritelleet pakokaasujärjestelmän ihanteellisen vastapaineen olevan kierroslukualueella, jossa moottori normaalisti käy. Nykyään useimmat henkilöautot ja muut tieajoneuvot (sekä dieselettä bensiinikäyttöiset) on varustettu nelitahtimoottorein. Vastapaine muuttuu kriittiseksi johtuen nelitahtimoottorin erityisestä tavasta toimia. 2

3 Imu- ja pakoventtiilin samanaikainen aukioloaika Koska palokammio, jossa ilma-polttoaineseos palaa, on muodoltaan erityinen, tuotekehittäjät ovat ymmärtäneet, että palokammion tyhjentämiseksi palokaasuista pakoiskun aikana on avattava imuventtiiliä juuri ennen kuin pakoventtiili sulkeutuu. Näin ollen molemmat venttiilit (imu ja pako) ovat auki yhtä aikaa tietyn hetken (muutaman millisekunnin), jolloin ilma-polttoaineseos pääsee palokammioon ja pakottaa kaikki palokaasut pakojärjestelmään. Näin työtahdin aluksi ilma-polttoaineseos on täydellisen puhdas ja moottorin suorituskyky maksimissaan. Nokka-akseli on se osa moottoria, joka ohjaa poisto- ja imuventtiilien liikkeitä. Tämä kiinteä akseli on valmistettu valuraudasta eikä sitä voi säätää käsin. Paluupaine, joka on johdettava pakokaasujärjestelmään, riippuu suoraan venttiilien yhtäaikaisesta aukioloajasta, joka asetetaan ja ohjataan nokka-akselin muodolla. Kuten aiemmin on mainittu, järjestelmä on suunniteltu niin, että palotila tyhjenee kokonaan palavista kaasuista, ja maksimiteho saavutetaan joka työkierrolla. ENTÄ JOS VASTAPAINE ON LIIAN KORKEA? 1. Osa palokaasuista jää palotilaan 2. Palokaasut sekoittuvat tuoreeseen ilma-polttoaineseokseen (imuiskulla) 3. Räjähdys tapahtuu hitaammin (työtahti) 4. Osa seoksesta palaa edelleen työtahdin lopussa Oireet: Moottorin teho laskee Pakosarja muuttuu punaiseksi palokaasujen lämpötilan noustessa Pakoventtiilit vaurioituvat (sulavat) ja menettävät tiiviytensä Vaikutus katalysaattoriin Kun palavat kaasut saavuttavat katalysaattorin, katalysaattorin monoliitti alkaa sulamaan. Sulamisprosessin nopeus riippuu siitä, kuinka suuri vastapaineongelma on: se voi vaihdella paljonkin muutamasta minuutista muutamaan kuukauteen. Katalysaattorin monoliitin sulaminen tapahtuu siksi, että näiden palavien kaasujen lämpötila on korkea, joissain tapauksissa jopa 1800 C. On tärkeää muistaa, että keraaminen monoliitti sulaa C:ssa ja metallinen monoliitti C:ssa. 3

4 Ongelman mahdolliset syyt: 1. On asennettu pakoventtiili tai katalysaattori, jota ei ole suunniteltu erityisestä kyseiselle moottorille. 2. Järjestelmään on asennettu muita kuin hyväksyttyjä tuotteita (yleisäänenvaimentimia tai katalysaattoreita). 3. Asennettaessa järjestelmä tai sen osa hitsaamalla putkia, äänenvaimentimia tai katalysaattoreita putkien sisähalkaisija pienenee hitsauksen aikana. 4. Tätä ongelmaa esiintyy myös silloin, kun päästöjärjestelmästä poistetaan elementtejä ja korvataan ne putkilla. Sama tilanne syntyy, kun katalysaattorin monoliitti tai dieselmoottorin hiukkassuodatin (DPF) on tyhjä. ENTÄ JOS VASTAPAINE ON LIIAN ALHAINEN? 1. Kaasut poistuvat nopeammin palotilasta (pakotahdin aikana) 2. Pieni osa tuoreesta ilma-polttoaineseoksesta ehtii paeta pakoventtiilin kautta 3. Vähemmän palanutta polttoainetta aikayksikköä kohti Oireet: Moottorin teho laskee Korkeampi melutaso (kaasu virtaa nopeammin pakopuolen kautta) Vaikutus katalysaattoriin Katalysaattorin monoliitti sulaa palamattoman ilma-polttoaineseoksen seurauksena, sillä seosta pääsee puristustilasta venttiilien yhtäaikaisen avautumisen aikana monoliitin pinnalle, jossa normaali käyttölämpötila on C. Kun polttoaine saavuttaa katalysaattorin monoliitin pinnan, se alkaa palaa automaattisesti (1 800 C:n lämpötilassa) ja aiheuttaa mikrosulamista pinnan alueilla. Jos ongelma jatkuu, katalysaattori tuhoutuu täydellisesti. Prosessin kesto ja nopeus riippuu siitä, kuinka suuri vastapaineongelma on. Ongelman mahdolliset syyt: 1. Muiden kuin suositeltujen äänenvaimentimien, katalysaattoreiden ja putkien asentaminen (erityisesti valmistajien äänenvaimentimia äänekkäämmät sportti-vaimentimet). 2. Ruosteen tai voimakkaan tärinän aiheuttaman pakojärjestelmän ilmavuodon takia. 3. Tekemällä reikä pakosarjaan tai sivusuojaan veden ulos laskemiseksi. On tärkeää muistaa, että äänenvaimentimissa ja putkissa käytetty materiaali on aluminoitua terästä, ja kun siihen tehdään reikä, alumiinisuojakerros tuhoutuu, jolloin äänenvaimentimen sisään kerääntyneet hapot pääsevät suoraan kontaktiin laminoidun teräskerroksen kanssa. Tämä kiihdyttää ruostumista, tekee reiästä suuremman hyvin lyhyessä ajassa ja lisää merkittävästi vastapaineongelmaa. 4. Tätä ongelmaa esiintyy myös silloin, kun katalysaattorin sisältö tyhjennetään tahallisesti tuhoamalla monoliitti tai asentamalla ajoneuvoon tyhjä katalysaattori. 4

5 LAADUKKAAN, NYKYAIKAISEN PAKOJÄRJESTELMÄN VALMISTAMINEN Nykyään kaikki pakokaasujärjestelmän komponenttien valmistajat EU:n alueella käyttävät valmistusprosesseissaan pääosin aluminoitua terästä. Kaikki tarvikevalmistajat ja lähes kaikki alkuperäisvalmistajat, Mikä on alumiiniteräs? Aluminoitu teräs koostuu kahdesta materiaalista, laminoidusta teräskerroksesta ja suojaavasta alumiinikerroksesta. Jos alumiinia on lisätty vain teräskerroksen yhdelle puolelle, sitä kutsutaan yksikerroksiseksi alumiiniteräkseksi, mutta jos lisätään yksi kerros alumiinia teräskerroksen kummallekin puolelle, sitä kutsutaan kaksikerroksiseksi alumiiniteräkseksi. Näiden materiaalien ansiosta laminoitu teräs kestää iskuja ja sisäisiä jännitteitä, kun taas alumiinipinnoite suojaa korroosiolta. Alumiiniteräksestä valmistetun äänenvaimentimen alumiinimäärää ei voi päätellä vain silmämääräisesti, sillä kaikkien alumiini-terästyyppien ulkoinen väri on sama (alumiinin väri). jotka valmistavat varaosia vähittäismyyntiin, käyttävät tuotteissaan aluminoitua terästä. Missä suhteessa käytetyt materiaalit ja pakojärjestelmän käyttöikä ovat? Heikkolaatuisen alumiiniteräksen tai hiiliteräksen käyttö sisäisissä putkissa ja äänenvaimentimissa aiheuttaa korroosiota, jolla on suora vaikutus järjestelmän vastapaineeseen. Se vaarantaa muiden moottorin osien toiminnan (esim. katalysaattorin, lambda-anturin yms., lue kohta Entä jos vastapaine on liian korkea/matala, sivulta 3-4). Alumiini maksaa paljon enemmän kuin laminoitu teräs. Mitä heikkolaatuisempaa aluminoitu teräs on (eli siinä on vähemmän alumiinia), sitä halvempaa se on ja sitä nopeammin se ruostuu vaarantaen auton muut järjestelmät ja heikentäen moottorin suorituskykyä. Aluminoidun teräksen laatu riippuu: käytetyn alumiinin määrästä per neliömetri Alumiinikerrosten määrästä laminoidun teräksen päällä (yksi tai kaksi kerrosta) 5

6 ALKUPERÄISOSAN (OE) LAATU VASTAAN TARVIKELAATU. OE (valmistajan alkuperäisosa) Laatu vain kokoonpanolinjoilla, asennetaan autoihin sen ollessa uusi Yleensä ruostumaton teräs 0,8-1,2 mm Ei myydä, vain sisäiseen käyttöön OESS (alkuperäisosan toinen toimitus) Aluminoitu teräs, samaa laatua kuin hyvät tarvikeosat Alkuperäisen valmistajan jälleenmyyjät myyvät OES (alkuperäinen ensiasennusosa) Valmistajan jälleenmyyjän sisäiseen käyttöön (ei myydä koskaan asiakkaalle) Ruostumaton teräs (sama laatu kuin OE), kestää pidempään takuuajan loppuun AM-laatu (tarvikelaatu) Alkuperäisosia käyttävällä pakojärjestelmällä on samat tekniset tiedot kuin OESS-laadulla materiaalin ja ruosteenkeston osalta. LUOKITUS Pakokaasujärjestelmän eri osien luokitus (äänenvaimentimet ja katalysaattorit) on vertailuprosessi alkuperäislaitteiston osan ja luokitusta hakevan jälkiasennusosan välillä. Näin taataan loppukäyttäjälle ja asentajalle, että asennettava osa on samanarvoinen vastapaineen ja melutason suhteen kuin ajoneuvon valmistajan suunnittelema alkuperäinen osa. Näin voidaan taata, että asennettaessa luokiteltua pakojärjestelmää (äänenvaimentimia tai katalysaattoreita) moottori säilyttää aina maksimaalisen suoritustasonsa ja että sen teho vastaa alkuperäistä järjestelmää. On tärkeää huomata, että EU:n alueella luokittelemattomien äänenvaimentimien tai katalysaattoreiden asentaminen on kiellettyä ja laitonta samoin kuin luokittelemattomien renkaiden tai autonikkunoihin käytettävän laminoidun lasin myyminen. Paikalliset viranomaiset saattavat antaa merkittäviä sakkoja näiden ohjeiden laiminlyönnistä. Mistä tiedämme, onko äänenvaimennin tai katalysaattori luokiteltu? Tunnistat katalysaattorin tai äänenvaimentimen luokituksen EUohjeiden mukaiseksi, kun oikea luokituskoodi on merkitty laitteen kotelon alaosaan. Koodin on aina oltava kotelon alaosassa, koska se tarkistetaan katsastusasemalla. Sinun tulee aina varmistaa,, että kaikissa äänenvaimentimilla tai katalysaattoreilla on oikeat luokitustodistukset. Katsastusaseman Äänenvaimentimien luokituskoodit Direktiivin 70/157/ETY mukaan kaikkien numeroiden tulee olla suorassa rivissä peräkkäin. e-kirjaimen on oltava pieni kirjan (ei siis henkilökunta tai auton loppukäyttäjä voi aina vaatia nähtäväkseen nämä todistukset. Luokituskoodit ovat standardi, mikä merkitsee, että niiden ulkomuoto, sijainti ja koko noudattavat aina EU-ohjeiden kriteereitä eikä niitä voi muuttaa. Koodien avulla voidaan nopeasti nähdä, mitkä äänenvaimentimet ja katalysaattorit on luokiteltu ja mitkä eivät. Pakokaasujärjestelmille ja katalysaattoreille on olemassa kolme voimassa olevaa luokituskoodia, jotka voidaan tunnistaa seuraavasti. iso) ja aina näkyvissä laatikon sisällä maanumeron yhteydessä. Muussa tapauksessa luokituskoodi ei pidä paikkaansa. 6

7 Katalysaattoreiden luokituskoodit YL:n asetus 103 Luokitusmaata osoittava numero ja kirjain E ovat ympyrässä. E kirjoitetaan aina isolla kirjaimella, ja sitä seuraa 103, mikä merkitsee sitä, että laite vastaa YK:n asetusta 103. Tämä koodi on nykyään yleisin, koska kaikkien helmikuun 23. päivän 1997 jälkeen valmistettujen autojen katalysaattoreissa tulee olla koodi, joka vastaa asetusta 103 (103R). Koodi leimataan katalysaattorin koteloon. PAKOJÄRJESTELMÄTEKNOLOGIAN KEHITYS Päästöteknologiaa on kehitetty jo 1990-luvulta lähtien, ja se on kehittynyt Euroopassa EU:n ympäristödirektiivien eli EUROdirektiivien ohjaamana. Kaikkien näiden direktiivien tarkoituksena on valvoa päästö- ja melutasoja kaikissa EU:n alueella myytävissä uusissa ajoneuvoissa. Nämä direktiivit määrittelevät myös MOTkeskusten sallimien päästöjen maksimitason säännöllisillä testauksilla, jotka koskevat kaikkia Euroopassa käytettäviä autoja. Näiden direktiivien noudattaminen on edellyttänyt suuria teknisiä muutoksia ajoneuvoihin vuosien varrella. Erityisesti tämä koskee tehokkaampien ja puhtaampien moottoreiden valmistamista käyttämällä parempia päästöjärjestelmiä. Tästä syystä parin kuluneen vuosikymmenen aikana päästöjärjestelmissä on tapahtunut valtavaa teknistä kehitystä sekä henkilöajoneuvojen että raskaan kaluston osalta. Euro I (1992) 2 tai 3 äänenvaimenninta Tärkeimmät tehtävät ovat vastapaineen ylläpitäminen ja moottorin luoman äänikuorman pienentäminen Euro II (1996) Katalysaattoreiden käyttöönotto hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi Euro III (2000) Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen edelleen erottamalla typpioksideja (NOx) ja palamattomia hiilivetyjä (HC) koskevat arvot 7

8 Kiinteiden hiukkaspäästöjen pienentäminen Kaasut mitataan välittömästi eikä 40 sekuntia moottorin käynnistämisen jälkeen. Ensimmäiset lambda-anturit Euro IV (2005) CO, palamaton HC, NOx ja kiintoaineet, vähentäminen jatkuu EOBDII-järjestelmien käyttöönotto Lambda-anturit ja katalysaattoreiden valvontajärjestelmät 2. lambda-anturi katalysaattorin lähtöön Euro V (2009) DPF (dieselmoottorin hiukkassuodatin) vähentää merkittävästi pakokaasujen kiintoaineita Useimmat valmistajat käyttivät DPF-suodattimia jo ennen vuotta PSA/Peugeot otti ne ensimmäisenä käyttöön vuonna 2002 mallissaan Peugeot 607. Euro VI (2014) : Keskittyminen haitallisiin typpioksideihin (jotka aiheuttavat happosadetta). SCR-järjestelmät (selektiivinen katalyyttinen pelkistys) eli SCR-pelkistimet tulevat markkinoille. Järjestelmä muuttaa typpioksidimolekyylit tuotteiksi, joista ei ole haittaa ilmakehälle eli vedeksi (H2O) ja typeksi (N2). Pelkistinaineena käytetään vesiurealiuosta (34 % ureaa, 66 % vettä). Tällainen liuos on esimerkiksi AdBlue. Vaikka Euro VI tulee virallisesti voimaan vasta 2014, useimmat autonvalmistajat ovat jo ottaneet sen vaatimukset huomioon. Kehitys on merkinnyt myös merkittävää hintojen nousua näitä järjestelmiä korjattaessa. Jatkuvaa, korkealaatuista teknistä koulutusta siis tarvitaan takaamaan tämän tekniikan asianmukaisen ylläpidon.

9 WALKER on päästöteknologian edelläkävijä ajoneuvovalmistajille Tenneco työskentelee henkilöautojen ja keskiraskaan kaluston, raskaan kaluston ja moottoripyörien alhaisten päästöjen parissa. Walker on merkittävä toimija alhaisten päästöjen ja äänettömämpien ajoneuvojen kehittämisessä vedenmuodostusteknologiansa, kaksoisseinämäkomponenttiensa, katalysaattoreiden sekä imusarjojen ja niihin liittyvien päästötekniikoiden asiantuntemuksensa ansiosta. Päästöteknologiaa ympäristön vuoksi Diesel-hapettumiskatalyytti Poistaa jopa 90 % hiilimonoksidista ja hiilivedyistä. Kestää korkeita lämpötiloja. Antaa tarvittaessa lämpöä hiukkassuodattimen puhdistamista varten. Sopii sekä kevyeen että raskaaseen käyttöön. Selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR) Jälkikäsittelyliuos NOx-jäämille: Kaasu tai neste (yleisimmin ammoniakki tai urea) reagoi substraatin NOx-jäämien kanssa ja pelkistää sen vedeksi ja typeksi. Vastaa raskaan kaluston 2010-päästövaatimuksia. Vastaa standardien Euro-4, Euro-5 ja Euro-6 vaatimuksia. Parantaa epäsuorasti polttoainetaloutta mahdollistamalla moottorin käymisen kuumempana ja laihemmalla seoksella. NOx-katalysaattorijärjestelmät Vaihtoehto pakokaasujen takaisinkierrätykselle (EGR) ja selektiiviselle katalyyttiselle pelkistykselle (SCR) : NOx imeytetään kemialliseen varastoon, josta se siirretään myöhemmin pois eihaitallisina kaasuina. Kerätty NOx muunnetaan vaarattomaksi typeksi (N²), hiilimonoksidiksi (CO² ) ja vedeksi (H²O). Hyvä suorituskyky korkeissa pakolämpötiloissa. 90 %:n konversioteho Dieselin hiukkassuodatin (DPF) Suodatusteho yli 95 %. Kestää korkeita lämpötiloja. Vastaa standardien Euro-4, Euro-5 ja Euro-6 vaatimuksia. Toimii regeneroinnilla. Äänisuunnittelu Johtavien autonvalmistajien käyttämät kehittyneet suunnittelutyökalut. Suunnittelulaitteiden kuten Gillaum, GT-Power ja Wave käyttö. PACE-palkinnon saaja 2007: Dieselin jälkikäsittelyn kehitysprosessi 2006: Edullinen ja kevyt äänenvaimennin 9

10 WALKER tuotteet Walker tarjoaa ratkaisuja ajoneuvojen päästöjärjestelmiin sekä komponentteja kuten äänenvaimentimia, putkia, katalysaattoreita, pakosarjoja, putkistoja ja varusteita. Kokemuksen, tekniikan, resurssien ja tuen ansiosta Walker pystyy toimittamaan huippulaatuisia, kestäviä pakojärjestelmiä ja komponentteja lähes kaikkiin henkilöautoihin. Äänenvaimentimet Mikä on tarvikeäänenvaimentimen tärkein ominaisuus? Luokitellut tuotteet vastaavat täysin alkuperäisvalmistajan tuotestandardeja. Kaksikerroksinen aluminoitu teräs suojaa korroosiolta. Ruostumattoman teräksen hitsausta käytetty alkuperäisosan tapaan. Tuotelaajuuden markkinajohtaja, jatkuvaa tuotelinjakehitystä. Täydentävät tuotteet Asennusosat ja -varusteet Laaja valikoima asennusosia saatavilla. Niihin kuuluvat: Kiinnikkeet Asennusosat, kumit Pakoputkitiivisteet Pultit Yli tuotenumeroa varmistaa, että Walker kattaa kaikki pakojärjestelmän asennustarpeet. Flex-putket Taipuisat Walker - flex-putket on suunniteltu täyttämään jälkimarkkinoiden tarpeet. Tuoteperheeseen kuuluu rakenteellisesti erilaisia flex-putkia, niin punomattomia, teräspunottuja ja liitettäviä flex-putkia. Ruostumaton teräs takaa pitkäaikaisen korroosion keston. Saatavilla nyt monia eri kokoja. Katalysaattorit Walker on jo vuodesta 1963 ollut katalysaattoritekniikan edelläkävijä. Walker -tuotteet on luokiteltu EU:n päästöluokitusten mukaisesti. Markkinoiden johtava tuotevalikoima. 10

11 4G AGAR (Advanced Gas Analyser Reader) Pystyäkseen tarkasti tunnistamaan ja diagnosoimaan ajoneuvon pakokaasujärjestelmän ongelmat Walker on suunnitellut ja kehittänyt 4G AGAR -ohjelmiston. 4G AGAR on intuitiivinen ja helppo käyttää, se toimii kaikkien nelikaasuanalysaattoreiden arvojen avulla (CO, CO2, HC O2 ja Lambda) suorittaen nopean ja tarkan diagnoosin moottorin toiminnasta. ERITTÄIN KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN DIAGNOOSI-OHJELMISTO 4G AGAR pitää sisällään monipuolisen kokoelman toimintoja: päästöjärjestelmien ensyklopedian, päästöjen MOT-standardit diesel- ja bensamoottoreille, korjaamon testihistorian, elinikäisen lisenssin sekä ilmaiset päivitykset. 4G AGAr:in asentaminen on helppoa. Mene osoitteeseen ja siellä latausosioon. Valitse oikea kieli ja ohjelmasta täysversio. Kun ohjelma on ladattu, asenna se normaaliin PC:hen tai kannettavaan. Tämän jälkeen soita ADI:n Walker jälleenmyyjälle saadaksesi lisenssikoodin. Syötä lisenssikoodi ja aloita korjaamosi imagon parannus 4G AGAR:illa. Suora linkki: Miksi luokiteltu pakojärjestelmä? 10 HYVÄÄ SYYTÄ 1. Vastapaine ja melutaso vastaavat alkuperäisosaa. 2. Moottori säilyttää alkuperäisen suorituskykynsä samoin kuin alkuperäiselläkin osalla. 3. Kulutus on yhtä pieni kuin alkuperäiselläkin osalla. 4. Vastapaine on oikea moottorin optimaalisen toiminnan kannalta. 5. Väärä vastapaine aiheuttaa palamattomien hiilivetyjen ja hapen vuotamista, mikä aiheuttaa pieniä sulamisalueita katalysaattorin monoliitin pinnalle ja vaurioittaa sitä. 6. Ennen pitkää monoliitti sulaa, ja alkaa pitää nakuttavaa ääntä. 7. Väärä vastapaine aiheuttaa myös bensiinin ja hapen katoa jokaisella männän iskulla, mikä laskee moottorin tehoa. 8. Väärä vastapaine aiheuttaa palamattomien hiilivetyjen vuotamista, mikä tarkoittaa, että osa kaasuista ei pelkisty, vaan jää ympäristön ja terveyden kannalta haitalliseen muotoon. 9. Luokittelemattomat pakojärjestelmät rikkoutuvat ennenaikaisesti ja vaurioittavat uusien autojen kallista ja edistyksellistä pakojärjestelmää (DPF, SCR, slip-katalysaattori, NOx-anturit, laajakaista-lambda-anturit jne ). 10. Luokittelemattomat pakojärjestelmät ovat kiellettyjä ja laittomia EU:n alueella. Niiden asentaminen johtaa viranomaistoimenpiteisiin. 11

12 4T-OHJELMA (Tenneco Train The Trainers Program) Joko tunnet seuraavat termit: laajakaistalambda-anturi, slip-katalysaattori, selektiivinen k a t a l y y t i n pelkistysjärjestelmä, s y l i n t e r i n deaktivointiventtiili, FBC, CRT-DPF jne.? Jos nämä termit eivät kuulosta tutuilta, niin ilmoittaudu tekniseen koulutukseemme! Yli 40 sertifioitua pääkouluttajaa toimii eri puolilla Eurooppaa. Teknisen kurssin kesto 45 minuutista 8 tuntiin. Toimimme 18 kielellä. Myynti- ja neuvottelukoulutusta mekaanikoille. Koulutuksen ja diagnosoinnin ansiosta voit nyt tehdä parempia päätöksiä asiakkaiden ja ympäristön eduksi. Walker käynnisti vuonna 2006 kunnianhimoisen koulutusohjelman, jolle annettiin nimi 4T (Tenneco Train the Trainers). Ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että monimutkaisten päästöjärjestelmien valmistuksesta saamamme kokemus saadaan myös riippumattomien tarvikemyyjien käyttöön antamalla heidän käyttöönsä teknistä tietoa parhaalla mahdollisella tavalla. Pääkouluttajat antavat tietoja ja koulutusta 13 euroopan kielellä. Ohjelman alusta asti vuodesta 2006 lähtien yli asentajaa on hyötynyt 4T-ohjelmasta eri puolilla Eurooppaa, Lähi-Itää ja Afrikkaa. Lisätietoa Monroe- ja Walker-tuotteista saat alla olevista teknisten verkkosivujen osoitteista. Tenneco Technical Area TennecoTV Skannaa QR-koodit tabletilla tai älypuhelimella. QRskannerin saat oman laitteesi App storesta.

13 Pakokaasun takaisinkierrätys (EGR) Ratkaisu hiilidioksidi- ja typpioksidi-päästöjen rajoittamiseen Edistyminen Euro-standardien mukaan EGR-venttiilien suorituskyky ja ohjauskapasiteetti on parantunut päästörajoitusten vaatimusten ja uusien Euro-standardien mukaan. Päästöjen rajoittamisen tarpeellisuus Yksi tekninen menetelmä rajoittaa typpioksidipäästöjä (NOx) on pakokaasun takaisinkierrätys (EGR). Vuodesta 1992 lähtien, useimmat maat (Euro, US, JP, Conama, Bharat) ovat säätäneet laissa pakokaasupäästöjen tiukat rajoitukset. Etenkin NOx päästöt on tunnistettu aiheuttavan useita merkittäviä terveyshaittoja (astma, keuhko- ja vatsavauriot). Ne voivat myös olla tappavia korkeissa pitoisuuksissa (220 ppm). Näiden sääntöjen noudattamiseksi nykyaikaiset dieselmoottorit on varustettu kehittyneellä puhdistusjärjestelmällä. Tällä tavalla ne rajoittavat hiilidioksidipäästöjä (CO2) paremman tehokkuuden kautta ja muita päästöjä sovelletun moottorin hallinnan kautta. Kaasupäästöjä (hiilimonoksidi (CO) ja palamattomat hiilivedyt (HC)) rajoitetaan optimaalisella moottorin palotapahtumalla ja jälkikäsittelyllä katalysaattorissa, joka on nykyään yhdistetty itseregeneroivaan hiukkassuodattimeen. Miten EGR-järjestelmä toimii ja mitkä ovat järjestelmän aiheuttamat tavallisimmat ongelmat? Tehokas järjestelmä Pakokaasun takaisinkierrätys (EGR) on tehokas ja kustannustehokas tapa NOx päästöjen rajoittamiseen. Korkeapaineinen EGR-kierto kerää osan pakokaasusta sylinterikannessa tai pakosarjassa ja syöttää ne takaisin moottorin imuilmaan. Järjestelmän etuna on, että NOx päästöjä rajoitetaan heti palotapahtuman jälkeen sen sijaan, että pakokaasuja jälkikäsiteltäisiin. Oikein toimivaa EGR-järjestelmää tarvitaan puhtaampaan palotapahtumaan ja lainsäädännön noudattamiseksi. Nykyään lähes kaikki Euroopassa valmistetut dieselmoottorit on varustettu EGR-järjestelmällä, joista monet on toimittanut Valeo. Tästä syystä korjaamot löytävät EGR-venttiilit ja järjestelmien varaosat Valeolta kaikkiin tyyppeihin Euro 2:sta Euro 6:een. Euro 2 ja 3: Paineilmakäyttöinen EGR-venttiili Ensimmäisiä EGR-järjestelmiä ohjattiin paineilmajärjestelmällä, jossa kalvollinen toimilaite toimi sulkulevynä. Paineilmakäyttöinen EGR-venttiili Euro 4: Sähköinen EGR-venttiili Sähköisten moottorin ohjausyksiköiden saapuminen nykyaikaisiin ajoneuvoihin on muuttanut EGR-järjestelmän ohjausta. Pakokaasuvirtausta määrittäviä venttiilin asentoja ohjataan nyt sähköisesti. EGR-venttiili sähköohjauksella Euro 5: integroidut EGR-modulit Johtuen moottoreiden lisääntyneestä monimutkaisuudesta ja vaatimuksista, ajoneuvovalmistajat ovat integroineet yksittäisiä komponentteja kokonaisiksi EGR-järjestelmiksi. Nämä uudet integroidut moduulit mahdollistavat kaikkien komponenttien toiminnan yhdessä ja tehokkaammin. EGR-moduuli EGR-venttiilillä, jäähdyttimellä ja ohitusventtiilillä 13

14 Muut EGR-kierron komponentit EGR-jäähdytin Sähköinen kaasuläppäkotelo EGR-jäähdytin ohitusventtiilillä EGR-jäähdytin alentaa kiertävän pakokaasun lämpötilaa estäen imuilman liiallista lämpenemistä. Kierrätettävä ilma jäähdytetään lämmönvaihtimella, joka on yhteydessä moottorin jäähdytysnestekiertoon. Jäähdytin voidaan ohittaa paineilmaventtiilin kautta, mikä mahdollistaa imuilman lämpötilan lisäämisen vähentäen näin HC- ja CO-päästöjä. Kaasuläppäkotelo Kaasuläppäkotelo ohjaa palotapahtumassa tarvittavaa ilman määrää. Sitä ohjataan moottorinohjausjärjestelmästä tulevalla sähkösignaalilla. Ilmanhallintajärjestelmän kehitys päästömääräysten mukaan Vaadittujen päästöstandardien noudattamiseksi on moottoreiden ilmankiertoa parannettu asteittain. Useita uusia komponentteja on otettu käyttöön: EGR-venttiili EGR-jäähdytin Euro 2 standardin käyttöönoton jälkeen vuonna 1996 kaikki dieselmoottorit on varustettu EGR-järjestelmällä. Siksi myös bensiinimoottorit on varustettu EGR-järjestelmällä polttoaineen kulutuksen ja NOx päästöjen alentamiseksi. Näin ne täyttävät Euroopan päästöstandardit ja rajoittavat HC- ja COpäästöjen lisääntymistä. Päästöstandardit henkilöautoille (Luokka M) dieselmoottoreilla Euro-standardi NOx taso Järjestelmän rakenne Euro 3 < 0.50 g/km Euro 4 < 0.25 g/km Euro 5 < 0.18 g/km 14

15 Suositukset Vaihda EGR-putket, kun EGR-venttiili vaihdetaan. EGR-venttiilin puhdistaminen ei takaa sen luotettavuutta! Tarkasta, onko EGR:n sähköliitin kunnolla kytketty. Kun paineilmatoiminen EGR-venttiili vaihdetaan, tarkasta onko koko paineilmapiiri puhdas hiilihiukkasista! Hyvä tietää Kiihdytykset kaupunkiajossa aiheuttavat EGR-venttiilin tukkeutumisen. Suosittele eko-ajotapaa asiakkaallesi. EGR-järjestelmän vianetsintä Voit havaita yleiset EGR viat Musta/valkoinen savu Tehonhäviö Polttoainekulutus kasvanut Korkea ääni moottorista Varoitusvalon diagnosointi Liiallinen NOx kaasun ja noen tuotto EGR:n jäähdyttimestä vuotaa jäähdytysnestettä palotilaan Liian suuri määrä pakokaasua palokammiossa Aikainen tai myöhäinen sytytys Väärästä ilman, pakokaasun ja polttoaineen sekoituksesta johtuva epätäydellinen palaminen Aikainen tai myöhäinen sytytys Moottori nakuttaa johtuen aikaisesta sytytyksestä Myöhäisestä sytytyksestä aiheutuva ääni EGR-venttiili tukossa Ylikuumeneminen Toistuvat EGR-järjestelmän viat 1 - Noen kertyminen Järjestelmä on täynnä nokea, joka jäähtyessä muodostaa kerroksen putkiin ja venttiiliin tukkien EGR-järjestelmän. Tukos sisäkanavassa Hiilihiukkaset tuottavat nokea Tiivisteen ja moottorin kuluminen tuottaa tuhkaa 2 - Jäähdytysnestettä EGR-järjestelmässä Vuoto EGR-jäähdyttimessä 3 - Kosteutta EGR-anturissa EGR ph voi syövyttää jäähdyttimen sisäputkia Väärä lämpötilasignaali EGR-venttiilin toimintahäiriö 4 - Öljyä vuotaa ilmanottoon Turboahtimen tiivisteet ja laakerit kuluneet Moottoriöljyä imeytyy palotilaan Tehon aleneminen Moottorin teho heikkenee vaihteenvaihdon yhteydessä kun maksimipyörimisnopeus vaihtuu minimipyörimisnopeuteen 15

16 Pakokaasujärjestelmän etsivät Lambdatunnistimet ovat ympäristöystävällisen käytön kannalta äärimmäisen tärkeitä. Pakokaasunormien kiristyessä tiukentuvat myös lambdatunnistimia koskevat määräykset. Nykyaikaisten lambdatunnistimien on oltava käyttövalmiita melkeinpä heti. Vain, jos ne toimittavat moottorin ohjaukseen luotettavia tietoja, voi katalysaattori toimia optimaalisesti heti käynnistyksen jälkeen. lambdatunnistimen lähettämästä signaalista onko moottorin seos rikas (λ<1) vai laiha (λ>1). Jos seoksen lambda-arvo on 1, niin silloin seos on stökiometrinen, jolloin katalysaattori työskentelee optimaalisesti (ks. kuva 1). Zirkoniumdioksidilambda: Jännitehyppytunnistin Yleisin käytetty lambdatunnistin on zirkoniumdioksiditunnistin. Sen tunnistinelementti on zirkoniumdioksidia eli keraamista materiaalia, joka päästää 350 C lähtien happi-ionit läpi. Tunnistimen sisäosa on täynnä ympäristön ilmaa, ulkopuoli on pakokaasuvirrassa (ks. Hiilimonoksidi, hiilivety ja typpioksidi muuntuvat kolmitiekatalysaattorissa vaarattomiksi kaasuiksi ja vedeksi. Jotta katalysaattori voi saavuttaa täyden toiminnan, moottorin seoksen on oltava lähellä stökiometristä suhdetta: 1 kg polttoainetta ja 14,7 kg ilmaa. Moottorinohjaus huolehtii seoksen koostumuksesta mutta mistä se tietää, onko sen syötettävä lisää polttoainetta tai ilmaa? Tästä huolehtii lambdatunnistin. Moottorinohjaus tunnistaa Kuva 1: lambdaikkuna - Kun λ=1 (stökiometrinen käyttö), katalysaattori toimii optimaalisesti Kuva 2: Asennuskohta Lambdatunnistin pakoputkessa. 1 = pakokaasu 2 = platinaelektrodi ulkopuoli 3 = tunnistinelementti 4 = kotelo 5 = ulko-/viiteilma 6 = pakoputki 7 = platinaelektrodi sisäpuoli 8 = suojaputken aukot 9 = suojaputki 16

17 kuva 2). Kun tunnistin on saavuttanut käyttölämpötilan, happi-ionit siirtyvät viiteilmasta pakokaasua kohti. Eri puolten ionimäärien ero saa aikaan potentiaalieron, jolloin elektrodien välillä on jännite (U) (kuva 3). Jos seos on laiha, tunnistin muodostaa noin 0,1 voltin jännitteen. Jos seos on rikas, jännite nousee noin 0,9 volttiin. Koska moottorin seos ei koskaan ole ihanteellinen, tunnistimen signaali hyppelee koko ajan jännitteiden välillä taajuudella 1 2 Hz. Zirkoniumdioksidilambdatunnistinta kutsutaan tästä syystä myös jännitehyppytunnistimeksi. Titaanidioksidilambda: Resistanssitunnistin Titaanidioksidilambdatunnistinta käytetään harvemmin. Sen tunnistinelementti valmistetaan titaanidioksidista, joka on keraamista ainetta. Tällaisten tunnistimien sähkövastus muuttuu pakokaasun happiosuuden myötä. Jos happea on liikaa (λ>1), titaanidioksidin johtavuus heikkenee. Jos happea on vähemmän (λ<1), sen johtavuus paranee. Moottorinohjaus tietää sähkövastuksesta, onko moottorin seos laiha vai rikas. Laajakaistalambdatunnistin: Tarkkaan tunnistukseen Laajakaistatunnistimet pystyvät tunnistamaan pakokaasun happipitoisuuden tarkkaan eri seossuhteista. Sen ansiosta pystytään säätelemään myös sellaisia käyttöpisteitä, joissa lambda ei ole 1. Tällaisia tunnistimia on esimerkiksi suorasuihkutusmoottoreissa, jotka käyvät vähäisellä kuormituksella laihalla käytöllä, tai dieselmoottoreissa. Tunnistin koostuu useammasta kerroksesta, joihin on yhdistetty lämmitin. Happi-ioneja pumpataan pakokaasun ja zirkoniumdioksidielementin mittakennon välisen pumppukennon kautta rikkaassa seoksessa mittakennoon sisään ja laihassa seoksessa mittakennosta ulos. Tätä tapahtuu, kunnes mittakennossa on aina λ=1. Tätä varten tarvitaan pumppuvirtaa, jonka suuruus on moottorin ohjauksen kannalta ratkaiseva tieto. Vanheneminen, toimintahäiriö ja vianmääritys Kaikkien rakenneosien tapaan myös lambdatunnistimet vanhenevat. Niiden reagointi voi olla liian hidasta tai jännitteen heilahteluväli riittämätön (kuvat 4 ja 5). Tunnistimille ei ole kuitenkaan määritelty huoltoväliä. Sen vuoksi tunnistin on hyvä tarkastaa vähintään kilometrin välein. Lambdatunnistimen vaurioituminen voi ilmetä esimerkiksi seuraavista: moottorin epätasainen käynti päästöarvojen ylittyminen polttoaineen kulutuksen kasvu ohjaamoon tuleva virheilmoitus tai virhesignaali Jännitehyppytunnistimen testaaminen Jos ilmenee merkkejä toimintahäiriöistä, on hyvä tehdä ensin silmämääräinen tarkastus. Jos pistoke tai johto ovat vaurioituneita tai jos tunnistimessa näkyy paljon kerrostumia, tunnistin tulee vaihtaa. Jos silmämääräisessä tarkastuksessa ei selviä vian syy, tarkasta ensin tunnistimen lämmitin: Kytke sytytys pois päältä, vedä pistoke irti ja tarkasta valkoisten (zirkoniumdioksiditunnistin) tai punaisten (titaanidioksiditunnistin) johtojen välinen jännite. Mitattu vastus ei saa olla yli 30 Ω. Kuva 3: ionien liike - Happi-ionit siirtyvät zirkoniumelementin (2) huokoisen keramiikkakerroksen kautta viiteilmasta (1) pakokaasua (4) kohti. Elektrodien välille syntyy jännite (U). Kuva 4: Heilahteluväli - Ehjän zirkoniumdioksiditunnistimen (sininen) tunnistinsignaali hyppelee kerran tai kaksi minuutissa välillä 0,1 0,9 V. Viallisen tunnistimen (punainen) jännitehyppely on vähäisempää. 17

18 Testaus yleismittarilla tai oskilloskoopilla Jännitehyppytunnistimen signaali voidaan tarkastaa yleismittarilla: Aseta mittausalueeksi 1 tai 2 volttia. Liitä yleismittari signaalijohdon suuntaisesti (musta johto). Moottorin käynnistyksen jälkeen viitejännitteenä on 0,4 0,6 volttia. Anna moottorin käydä pyörintänopeudella 2500, jotta lambdatunnistin voi saavuttaa käyttölämpötilan myös ilman lämmitintä. Kun ehjä tunnistin on saavuttanut käyttölämpötilan, jännite alkaa heilahdella 0,1 ja 0,9 voltin välillä. Oskilloskoopilla voidaan tutkia tunnistin tarkemmin. Oskilloskooppi näyttää vähimmäis- ja enimmäisjännitteen, reagointiajan ja jakson keston. Anna moottorin käydä kierrosluvulla 2000 käyttölämpötilaan ja liitä oskilloskooppi signaalijohtoon irrottamatta tunnistinta moottorin ohjauksesta. Aseta mittausalueeksi 1 5 volttia ja ajaksi 5 10 sekuntia (huomioi valmistajan ohjeet). Tarvittaessa aktivoi signaalin automaattinen tunnistus. Tunnistimen tulisi liikkua taajuudella 0,5 4 Hz vähintään 0,1 0,9 voltin välillä. Laaja valikoima OE-laatuisten lambdatunnistimien johtavana valmistajana NGK tarjoaa NTK-merkkisiä ensiasennustunnistimia lähes kaikkiin ajoneuvoihin. Vuonna 2012 laajennettuun valikoimaan kuuluu 759 lambdatunnistinta, jotka yhdessä kattavat noin 8600 ajoneuvomallia. Kuva 5: Reagointiaika - Viallinen zirkoniumdioksiditunnistin (punainen) reagoi hitaammin kuin ehjä (sininen). Moottorinohjaus ei saa signaalia tarpeeksi nopeasti. Tunnistinta asentaessasi huomioi seuraavat: Tunnistimen on oltava kunnolla kiinni Käytä avointa lenkkiavainta Vältä iskuja Tarkista, että johdot eivät pääse vaurioitumaan, vääntymään tai puristumaan. Huomautus: NTK-lambdatunnistimissa on valmiina silikonia sisältämätön kuuman kestävä tahnapinnoitus. Sitä ei siten tarvitse levittää erikseen ennen asennusta. 18

19 Polttomoottorin CO2- päästöjen rajoittamisen tulevaisuus Boschin oman ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä henkilöautojen ja kevyiden kuorma-autojen tarve saavuttaa 103 miljoonaa kappaletta. Näistä vain 3 miljoonaa tulee olemaan sähkö- tai hybridiajoneuvoja. Tämän lisäksi 6 miljoonaa tulee olemaan hybridiajoneuvoja, joissa on sähkömoottori polttomoottorin lisäksi. Toisin sanoen, 100 miljoonaa uutta, polttomoottorilla varustettua ajoneuvoa tullaan myymään vuonna Polttomoottorilla tulee näin ollen jatkossakin olemaan suuri merkitys henkilöliikenteelle ja sen on osallistuttava maailman ilmaston suojelemiseen ja fossiilisten polttoaineiden säästämiseen. Euroopan CO2 päästöjen tavoite vuodelle 2020 on 95 grammaa ajoneuvoa per kilometri. Tämä on saavutettavissa polttomoottorilla varustetuilla ajoneuvoilla. Bosch tarjoaa ajoneuvoteollisuudelle teknisiä ratkaisuja, joiden avulla saadaan huomattavia säästöjä diesel- ja bensiinimoottoreissa. Downsizing avain polttoaineen säästämiseen Itse moottorin kohdalla tehokkain tapa on sen koon pienentäminen. Pienempi iskutilavuus ja sylinterimäärä rajoittaa kitkahävikkiä pienemmän liikkuvan massan ansiosta. Tällaisen moottorin lämpöhävikki on myös alhaisempi. Moottorivalmistajien tehtävä on pienentää iskutilavuutta ja sylinterimäärää samalla ylläpitäen tai lisäten samalla moottorin suorituskykyä. Moottorin tehoa voidaan ylläpitää, vaikka valmistajat pienentävät iskutilavuutta ja sylinterimäärää. Tämä saavutetaan siten, että ilmamäärää kasvatetaan pakottamalla sitä enemmän moottoriin mitä se itse pystyy imemään. Tämä mahdollistetaan turboahtimella, joka syöttää moottoriin palotapahtuman vaatiman ilmamäärän. Boschin tytäryhtiö Bosch Mahle Turbo Systems valmistaa nykyaikaisia turboahdinjärjestelmiä, jotka on suunniteltu erityisesti uusille bensiinija dieselmoottoreille henkilö- ja ammattiajoneuvoihin. Myös taloudellisella dieselillä on kehityspotentiaalia Myöskään dieselmoottoreiden pienennys ei vielä ole pysähtynyt Viimeisten vuosien tuotantolukemat todistavat nopeasta yhteispainetekniikan kehityksestä ammattiajoneuvoissa (CRSN), mikä tarjoaa paremman tehokkuuden ja alemmat päästöt: CRSN1 tavoitteen aloittamisesta lähtien vuonna 1999, miljoona järjestelmää oli valmistettu vuoteen 2003 mennessä. Tammikuussa 2013, 10 miljoonas CRSN rullasi ulos tuotantolinjalta. Bosch common-rail suuttimet ammattiajoneuvoihin Boschin yhteispaineruiskutus tekee ammattiajoneuvoista puhtaampia, taloudellisempia, tehokkaampia ja h i l j a i s e m p i a. Ruiskutussuuttimet annostelevat oikean määrän polttoainetta sylintereihin korkealla paineella.

20 Ensimmäinen Boschin yhteispainejarjestelmalla varustettu ammattiajoneuvo (CRSN1) esiteltiin 1999 kevyessä Iveco kuormaautossa (Turbo Daily). Ensimmäinen raskaan kaluston versio seurasi pian Renaultissa ja joka tuotti 1400 barin ruiskutuspaineen. Vuonna 2001, parannettu 1600 barin järjestelmä asennettiin Yhdysvaltalaiseen lava-autosegmenttiin. CRSN3, joka tuottaa 1800 baria ja esiteltiin vuonna 2005, johti suureen kehitykseen. Järjestelmän ruiskutussuutin, josta palautetaan vain vähän polttoainetta takaisin tankkiin, säästää polttoainetta entisestään. Tämä rakenne rajoittaa korkeapainepumpun syöttämää polttoainemäärää ja täten siihen liittyvää käyttövoimaa, mikä lisää ruiskutusjärjestelmän ja moottorin yleistä tehokkuutta. Mallista CRSN3, järjestelmä kehittyi lisää CRSN3-20 ja -22 järjestelmillä vuonna Nykyiset CRSN3-25 mallit tuottavat 2500 barin ruiskutuspaineen. CRSN3-25 on myös saatavissa useilla eri tyyppisillä ruiskutuspumpuilla, mikä tekee siitä sopivan keskisuuriin ja raskaisiin ajoneuvoihin helpon muokattavuutensa ansiosta. Näin järjestelmä pystytään muokkaamaan aina 4-16 sylinterin moottoreilla varustettuihin ammattiajoneuvoihin saakka. Ruiskutus osoittaa myös tehokkuutensa maastoajoneuvoissa, kuten traktoreissa ja rakennuskoneissa sekä vesiliikenteessä, kuten huvipursissa, risteilijöissä ja kuljetusaluksissa. Bosch yhteispaineruiskutusjärjestelmät ammattiajoneuvoihin Bosch jatkaa yhteispaineruiskutusjärjestelmien kehittämistä jatkuvasti ammattiajoneuvojen saralla. Järjestelmä syöttää polttoaineen korkealla paineella yksittäiseen sylinteriin yhteisestä syöttölinjasta (siksi "yhteispaine"). Suuttimet ruiskuttavat oikean määrän polttoainetta hienojakoisena palotilaan. CRSN4 on suunniteltu raskaille ammattiajoneuvoille. Se esiteltiin vuonna 2007 ja täydentää näin Boschin kattavan ruiskutusjärjestelmien valikoiman. Bosch on ottanut käyttöön täysin uuden, kaksivaiheisen paineentuoton CRSN4-versiolle. Tässä painevahvistusjärjestelmässä polttoaineen paine nostetaan aluksi korkeapainepumpulla 900 bariin, jonka jälkeen ruiskutussuutin korottaa paineen 2100 bariin. Vuodesta 2012 CRSN4 on ollut saatavissa 2500 barin ruiskutuspaineella. Etuihin kuuluu erittäin hieno polttoaineen ruiskutus ja monivaiheinen ruiskutussykli tehokkaaseen, puhtaaseen palamiseen sekä hiljaiseen moottorin käyntiääneen. Ruiskutustekniikan lisäksi Bosch tekee töitä myös muiden järjestelmän osien parissa polttoainekulutuksen ja päästöjen rajoittamiseksi. Näihin kuuluu Denoxtronic ja Departronic pakokaasun käsittelyjärjestelmät, jotka on suunniteltu rajoittamaan erityisesti typpioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Bosch suunnittelee myös ammattiajoneuvojen voimansiirron hybridisointia. Dieselhenkilöautoissa NOx-pakokaasujen käsittely pienentää myös polttomoottorin polttoainekulutusta jopa 5 prosenttia. Puhdasta suorituskykyä: Denoxtronic 2.2 Denoxtronic-annosteluyksikkö annostelee tarkasti lasketun Adblue urea-vesiliuosmäärän pakokaasujärjestelmään. Nämä arvot perustuvat moottorin elektroniikasta saatuihin tietoihin, kuten pyörimisnopeus ja käyttölämpötila. Näin syntyy ammoniakkia joka reagoi Adblue-liuoksen kanssa. Tämän ansiosta suurin osa typpioksidista muuttuu typeksi ja vedeksi SCR-katalysaattorissa (Selective Catalytic Reduction). Sarjan esittelystä vuodesta 2004 alkaen, Bosch on jatkanut Denoxtronicjärjestelmän kehittämistä. Vain kaksi vuotta myöhemmin paineilman tarve järjestelmässä ei ollut enää tarpeen parannetun liuoksen ruiskutustekniikan ansiosta. Tällä välin Boschin insinöörit kehittivät toista tärkeää vaihetta kehityksessä. Sähkölämmityksen lisäksi, kolmannen sukupolven Denoxtronic tarjoaa toisen uuden mahdollisuuden: yksikkö on nyt liitettävissä moottorin jäähdytyspiiriin. Tällä tavalla hukkalämpöä voidaan hyödyntää tehokkaasti. Denoxtronic 2.2 Annosteluyksikkö 20

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ

VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ VOLVO V-70 D5 (2008) 136 KW DIESELHIUKKASSUODATIN - JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT KOMPONENTIT JA TOIMINTA Ahtimen jälkeen ensimmäisenä tulee happitunnistin (kuva kohta 1). Happitunnistin seuraa

Lisätiedot

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130

Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet. Arno Amberla 5.12.2007 1 1. Version 20071130 Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Arno Amberla Version 20071130 5.12.2007 1 1 Sisältö Jälkiasennettavat pakokaasujen puhdistuslaitteet Proventia Yleistä jälkiasennuksista Teknologiat bensiinimoottorit

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla

Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla Seoksien säätö - Ruiskumoottorit lambdalla 1 / 6 20.04.2016 10:45 Seoksen rikastus ja säätö - Ruiskumoottorit lambdalla Seos palaa parhaiten, C0-pitoisuuden ollessa alhainen ja HC-pitoisuus erittäin alhainen.

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Diesel DPF -puhdistussarja

Diesel DPF -puhdistussarja JLM-tuoteluettelo Lubricants for today s cars. Diesel DPF -puhdistussarja UUTUUS JLM Diesel -puhdistussarjalla puhdistetaan tukkeutuneet hiukkassuodattimet ja ennaltaehkäistään hiukkassuodattimen ennenaikainen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Urea-sähkökalvopumput

Urea-sähkökalvopumput Urea-sähkökalvopumput Miksi ureaa? Moottorit tuottavat haitallisia pakokaasuja, jotka sisältävät häkää, hiilivetyjä ja typpioksideja (NOx) joita yritetään suodattaa pois katalysaattoritekniikan keinoin.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE Finntest Oy Olarinluoma 16 02200 ESPOO Puh. 09-439 1400 Fax. 09-4391 4020 finntest@finntest.fi www.finntest.fi

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

# /10/08. Jakohihnan/sarjan asennus GM (Isuzu) 1.7D moottoreihin. Kiristimien erot:

# /10/08. Jakohihnan/sarjan asennus GM (Isuzu) 1.7D moottoreihin. Kiristimien erot: Jakohihnan/sarjan asennus GM (Isuzu) 1.7D moottoreihin GATES REFERENCE: VALMISTAJA: MALLI: MOOTTORI: M:N TYYPPI: 5563XS/K015563XS/K025563XS/K035563XS CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL Astra, Combo, Corsa, Meriva,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

PowerGrip-sarjoissa K015543XS, K025543XS ja K015559XS käytettävän kiristimen asennus

PowerGrip-sarjoissa K015543XS, K025543XS ja K015559XS käytettävän kiristimen asennus PowerGrip-sarjoissa K015543XS, K025543XS ja K015559XS käytettävän kiristimen asennus GATES-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : K015543XS, K025543XS ja K015559XS AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI 1 JÄLKIASENNETTAVIEN PAKOKAASUN PUHDISTUSLAITTEISTOJEN ARVIOINTI 2 UUSIEN PÄÄSTÖMÄÄRÄYSTEN VOIMAANTULO EURO 4 uudet tyypit 1.10.2005 kaikki uutena myytävät autot 1.10.2006 EURO 5 uudet tyypit 1.10.2008

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen. Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt

Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen. Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt Voiteluaineiden vaikutus raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen Kari Kulmala Neste Oil Oyj / Komponentit / Perusöljyt 1 Esityksen sisältö: Yleistä tietoa moottoriöljyistä ja niiden viskositeettiluokituksesta

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit T30 11/14 Bar Mäntäkompressorit Ingersoll Rand T30 on ollut luokkansa ykkönen ensiesittelystään vuonna 1929 lähtien. Se on omaa luokkaansa niin luotettavuudeltaan, tehokkuudeltaan, kestävyydeltään ja joustavuudeltaan

Lisätiedot

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Lujatekoinen ja varmatoiminen Tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon hapanjuottovaunulla VAPAARUOKKIJA RehuPiika Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT

VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT VORTEX MID LOADER JA MAX LOADER -PUOLIPERÄVAUNUT SUURTEHOIMURIT KUIVILLE JA MÄRILLE AINEILLE Tekniset tiedot Mid Loader Säiliön materiaali ruostumaton SS 304 -teräs, tilavuus 12.500 l netto Perävaunun

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa. ylitarkastaja Tiina-Mari Aro Vaasa 8.1.2013

Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa. ylitarkastaja Tiina-Mari Aro Vaasa 8.1.2013 Lopetusasetus turkiseläinten lopetuksessa ylitarkastaja Vaasa Toimintaohjeisto Tarkoitetaan menettelytapoja koskevia kirjallisia ohjeita, joiden tarkoituksena on tietyn tehtävän suoritustavan tai normin

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT 21.09.2009 Huom. Tilatessasi mainitse traktorin malli, tyyppi, sarja- ja pumpun numero. Toimitusajalla myös muita malleja! MF0078 TRAKTORI- KUVAUS TUOTE- MALLI NUMERO MF

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla.

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla Lisää satoa hiilidioksidin avulla. 2 Suojakaasun käsikirja Puhu kasveillesi tai lisää hiilidioksidimäärää. Vanha sanonta, että kasveille tulee puhua, on totta tänäänkin.

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden.

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden. Dirica.fi Hae auton tiedot AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet

Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet Dafo Brand AB 2009. All rights reserved. Palot ajoneuvoissa Syyt / Riskit / Haasteet Palonsammuttamisessa aika on merkittävä tekijä Nopea reagointi, vähemmän vahinkoa Ympäristönsuojelu, ympäristöarvot

Lisätiedot

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel

Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel FI Käyttöohje Nesteen esilämmittimet BINAR-5S BINAR-5S diesel BINAR-5S.24 diesel Arvoisa asiakas! Kiitämme tekemäsi valinnan johdosta! Olemme tehneet kaikkemme, jotta tämä tuote olisi vaatimustesi mukainen

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki HUOLTOPÄIVÄKIRJA HUOLTOPÄIVÄKIRJA laatu ja merkki N:0 Moottorin N:o Öljy on vaihdettava: Moottoriin, jossa ei ole öljynpuhdistajaa, kesällä noin 1500 km:n ja talvella noin 1300 km:n ajon jälkeen. Moottoriin,

Lisätiedot

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia

Pölynimurit. Nopeaa ja tehokasta imurointia Pölynimurit Nopeaa ja tehokasta imurointia Ammattitason pölynimuri päivittäiseen käyttöön Hienot ominaisuudet tekevät Kärcher pölynimurista ammattilaisen suosikin: Siinä on matala äänitaso, helppo liikuteltavuus

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot