Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto Konsernin johto Määrärahavaraukset Keskusvirasto Hallinto- ja henkilöstöpalvelut Talous- ja strategiapalvelut Tarkastustoimi Vaalit Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 16 2 Työllisyyden hoito 18 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Talous- ja hallintopalvelut Ympäristöterveydenhuolto Avoterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Terveyskeskussairaala Rauman aluesairaala Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut 45 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Talous- ja hallintopalvelut Varhaiskasvatus Peruskoulut Lukio 57 5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hallinto Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Opistopalvelut 73 6 Tekninen lautakunta Hallinto ja talous Talotoimi Isännöinti Kunnallistekniikka Koneet ja kuljetusvälineet Tilaustyöt Satakunnan Pelastuslaitos Ympäristö ja kiinteistöt Määrärahavaraukset 94 7 Liikelaitokset Rauman Satamaliikelaitos Rauman Vesi- ja viemäriliikelaitos Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos Taseyksiköt Ruokapalvelut Puhtauspalvelut Pienvenesatamat Winnova/SaMK Tytäryhteisöjen tavoitteet Rauman Energia Oy Asunto- ja kiintiestöosakeyhtiöt 134

4 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI KONSERNIHALLINTO Talousarvion toteutuminen Konsernihallinto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,7 Vuokratuotot ,9 Muut tuotot ,6 Toimintatuotot ,6 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,7 Vuokrat ,2 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,9 Poistot ,3 Vyörytystuotot Vyörytyskulut Konsernihallinnon kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Rauman telakka-alue irtaimistoineen hankittiin kaupungin omistukseen 18.1 miljoonan euron kauppahinnasta maaliskuussa Hankinnan myötä vuoden 2014 investointimäärärahoja lisättiin kauppahinnan verran. Telakan hankinta vaikutti elinkeinorakenteen kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin ja panostuksiin. Lisäksi olennaisia muutoksia talousarviovuoden aikana ovat olleet mm. koulujen väliaikaistilojen hankinta ja Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen liittyvät päätökset. Rauman Sataman yhtiöittäminen merkitsee yhtiölle siirtyvän omaisuuden kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotuksena syntyvää satunnaista tuottoa noin 21 miljoonaa euroa. Talousarvion investointiosan toteutuminen Projekti TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 erotus tot-% Investoinnit, KH , Satakunnan Sairaanhoito , Eri arvopaperit , Atk yhteiset hankinnat , Talous-ja henkilöstöhallin , Ursula (KH) Kalasatama Maa-alueet ,6 20 Menot ,2 50 Tulot ,4 60 Netto , Telakka-alue ,2 20 Menot Tulot Netto ,2

5 2 Konsernihallinnon kommentit investointien toteutumisesta Maa-alueiden hankinta mahdollistui vuoden aikana alun perin budjetoitua laajemmin kunnille tapahtuvan kiinteistöjen myynnin varainsiirtoveron väliaikaisen poistamisen takia. Investoinnit maa-alueissa olivat tästä syystä noin 0,4 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna kasvua 36,6 %. Vuoden 2014 talousarviossa oli varauduttu Ursula ja Kalasatama investointien toteuttamiseen, mutta niiden toteuttaminen siirtyi vuodelle TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin strategian Rauman Tarina koordinointi oli keskusvirastolla ja vuonna 2014 toteutettiin laajamittainen esimiesvalmennus. Keskusviraston tulosyksikkökohtaisessa raportoinnissa on annettu tarkempaa selvitystä Kuntarakennelain mukaiset selvitykset laadittiin Laitilan, Euran, Pyhärannan ja Eurajoen kanssa. Laitila Rauma sekä Eurajoki Pyhäranta Rauma täyttävät kuntarakennelain kuntarakenneselvityksiltä edellyttämät asiat. Vuoden 2014 lopulla kaupunginhallitus asetti poliittisen talouden sopeuttamisohjelmaa valmisteleva toimikunnan, jolle kaupunginjohtajan johdolla kaupunkiorganisaatio valmistelee esitykset talouden sopeuttamiskohteista ja menettelytavoista. Yksityiskohtainen selvitys konsernihallinnon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Kaupunginvaltuuston päätös (kv ) Rauman telakkaalueen ostamisesta. Kaupunginhallituksen päätös ( ) velvoittaa kaupungin virastoja osallistumaan työllisyyden hoitoon. Rauma Tarinan jalkauttaminen on tehty Tarinan mukaisella esimieskoulutuksella. Osana Rauman kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntökokonaisuutta kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjaussäännön, joka korvaa aiemman konserniohjeen. Konserniohjaussäännön tavoitteena on jäntevöittää ja selkeyttää kaupungin konserniohjausta. Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Kaupunginhallitus on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää kaupungin yläkouluverkkoa sekä tehdä esitys yläkouluverkosta. Toimikunta on kokouksessaan tehnyt toimeksiantonsa mukaisen esityksen. Kaupunginhallitus on päättänyt lukion ja yläkouluverkon jatkovalmistelusta. Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt (kh ) sosiaali- ja

6 3 Yritysten kasvun mahdollistaminen Mahdollisuuksien asuinja työpaikka Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia terveyslautakunnan esityksen ( ) terveyskeskussairaalan rakennemuutoksesta tk-sairaalan ja vanhuspalveluiden välillä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt käynnistää sosiaali- ja terveysviraston organisaatiomuutoksen toimeenpanon. Osana organisaatiouudistusta vuonna 2015 yhdistetään terveyskeskussairaalan osastot Rauman aluesairaalan sairaalaosastojen kanssa samalle tulosalueelle. Lisäksi perustetaan keskitetty varahenkilöstöjärjestelmä. Vuoden 2014 aikana kaupunginhallitus valmisteli ja antoi useita lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelusta. Eura Rauma yhdistymisselvitys on valmistunut ja työ jatkuu kaupunginvaltuuston päättämällä tavalla yhdistymissopimusvalmisteluna. Tehdyt kuntarakenneselvitykset Laitila Rauma sekä Eurajoki Pyhäranta Rauma täyttävät kuntarakennelain kuntarakenneselvityksiltä edellyttämät asiat. Laitila Rauma ja Eurajoki - Pyhäranta Rauma yhdistymisselvitystyötä jatketaan ko. kaupunkien ja mahdollisesti muiden mukaan tulevien kuntien yhteistyön kehittämistyönä. Mahdolliseen yhdistymisvalmisteluun voidaan palata, myöhemmin, mikäli kaupungit niin päättävät. Luottamushenkilöportaali on otettu Rauman kaupungilla käyttöön vuoden 2014 aikana. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenille, tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta, on jaettu ipad laitteet ja datapakettiliittymät. Portaalin kautta sähköiset esityslistat on jaettu kaupunginhallitukselle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamista koskeva päätös (KV ) on tehty. Kaupunginvaltuuston päätös ( ) osallistua Aboa Venture IV Ky pääomarahastoon. Yrityskehittämiseen liittyvät projektit (mm. HINKU, seutukaupunki pilotit ja TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus). Merikampuksen edistäminen (SAMK:N ja Winnovan ym. toimintojen keskittäminen Merikoulun ympäristöön). Korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa osallistuttu hankkeisiin, jotka palvelevat alueen yritysten tarpeita. Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Kaivopuiston päiväkoti avattiin elokuussa. Uusien internetsivujen valmistelu tehtiin vuoden 2014 aikana ja uudet internetsivut julkaistiin Fåfangan suunnitteluvarauksen toisesta vaiheesta on laadittu Rauman kaupungin ja kahden varaajan kanssa suunnitteluvaraussopimukset (KH , ). Vuokra-asuntostrategian laatimista ei ole aktiivisesti jatkettu johtuen Rauman seudulla tapahtuneista merkittävistä talouteen, työllisyyteen ja asunnontarpeeseen liittyvistä muutoksista. Vuokra-asuntostrategia on pääosin valmiina ja taustatiedot kerättynä. Vuokra-asuntostrategian laatimista jatketaan mahdollisimman pian vuokra-asuntojen markkinatilanteen tasoituttua ja sen suunnan selkiydyttyä. Keskustan puistojen ja leikkikenttien ehostamista on jatkettu. Saatettiin loppuun Savilanpuiston kunnostus ja hankittiin Kaunisjärvenpuiston uudistettavan leikkikentän välineet. Kaupunkialueen opasteet projektissa on pystytetty ensimmäiset opasteet. Toteutus jatkuu. Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kriisiviestintäsuunnitelman linjauksia on esitelty sidosryhmille (mm. kylätoimikunnille ja alueen pelastustoimijoille). Suunnitelma täydennetään käytännön toimintaohjeilla ja tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

7 4 Vahva talous pitkäjänteisesti Vuoden 2014 aikana yleiskaavaluonnoksen valmistelua on jatkettu. Yleiskaavaavaan liittyviä selvityksiä on laadittu: sataman radan liikenteellinen selvitys, keskustan kulttuuriympäristöselvitys, keskustan ulkopuolisten alueiden kulttuuriympäristöselvitys. Selvitysten odotetaan valmistuvan syksyn aikana. YKR-aineisto eli Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä on otettu käyttöön ja sen tietoja hyödynnetty yleiskaavan perusselvityksissä (väestö, työpaikat). Tonttitarjonta tilanne : omakotitalotontteja 87 kpl, rivitalotontteja 12 kpl kerrostalotontteja 4 ja yritystontteja 21 kpl. Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Rauman tulovero% nostettiin vuoden 2014 alusta 18,00 %:sta 19,00 %:iin. Se on edelleen alle maan keskiarvon (19,74). Kaupunginhallituksen päätös asettaa poliittisen talouden sopeuttamisohjelmaa valmisteleva toimikunta, jolle kaupunginjohtajan johdolla kaupunkiorganisaatio valmistelee esitykset talouden sopeuttamiskohteista ja menettelytavoista. Arvio konsernihallinnon merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Rauma on elinkeinorakenteeltaan hyvin vientivaltainen, joten globaalit talouden vaikutukset kohdistuvat suoraan Raumalle ja Rauman seudulle. Kaupungin toimintaympäristön voimakkaat taloudellisen perustan muutokset, esim. meriteollisuus, aiheuttavat tulevaisuuden ennakointiin epävarmuutta. Yleinen taloudellinen tilanne sekä valtakunnallisesti että paikallisesti ja valtionhallinnon toimenpiteiden (esim. kuntatalouden säästötavoitteet, SoTe-uudistus) oletetut vaikutukset toimintaan ja erityisesti kaupungin talouteen ovat riskitekijöitä; mikä on niiden ajankohta ja rahallinen vaikutus? Kuntarakenneselvitykset ja mahdolliset muutokset kuntakentässä, jo tehtyjen lakimuutosten ja tulevien lakimuutosten (valtionosuusuudistus, kuntalain kokonaisuudistus) vaikutusten huomioonottaminen toiminnassa vaatii resurssointia ja tarvittaessa nopeaa reagointia. Rauman kaupungin ja kaupunkiseudun yritysten taloudellinen tilanne vaikuttaa työllisyyteen, verotulokehitykseen ja kulutuskysyntään ja sitä kautta kaupungin talouteen. Kaupungin kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden ajoittuminen ja kokonaisvaikutuksen arviointi on haasteellista. Nämä riskitekijät arvioidaan esiintyvän koko tulevalla taloussuunnitelmakaudella. Henkilöstön voimakas eläköityminen aiheuttaa riskin osaavan henkilöstön saamiseen, osaamisen kehittämiseen ja ennakointiin henkilöstösuunnittelussa. Voimakkaat tulevaisuus- ja korvausinvestoinnit aiheuttavat rahoituksen suunnittelulta ja talouden seurannalla ennakointia, mikä vaatii koko kaupungintason koordinointia. Muutokset Rauman kaupungin taloudellisessa asemassa vaativat nopeaa reagointia. Tietojärjestelmäsidonnaisissa toiminnoissa, sovellusten toimintavarmuus ja virheettömyydessä esiintyy puutteita, jotka viivästyttävät kehittämistyötä.

8 5 Rauman kaupunki on mukana kahdessa merkittävässä oikeudenkäynnissä, joihin sisältyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat kantajat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu korkeimmasta oikeudesta. Rauman kaupunginhallitus päätti ns. asfalttikartelliasiassa nostaa vahingonkorvauskanteen lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa saadaan lainvoimainen tuomio. Tällä tavoin mahdollista oikeudenkäyntikuluriskiä voidaan yrittää helpommin hallita. Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot) Ei vuoden 2014 aikana tullut uusia ympäristöriskikohteita KONSERNIN JOHTO Talousarvion toteutuminen Konsernin johto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,4 Vuokratuotot ,9 Muut tuotot ,2 Toimintatuotot ,9 Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Vuokrat ,1 Muut kulut ,6 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,3 Poistot ,2 Vyörytyskulut

9 Kaupunginvaltuusto 1030 Kaupunginvaltuusto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Vuokrat ,1 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 Poistot , Kaupunginhallitus 1060 Kaupunginhallitus TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut tuotot ,7 Toimintatuotot ,3 Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Vuokrat ,9 Muut kulut ,4 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,2 Poistot , Kaavoitus (KH) 1061 Kaavoitus/KH TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Vuokratuotot ,5 Muut tuotot ,0 Toimintatuotot ,3 Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Muut kulut ,1 Toimintakulut ,3 Toimintakate , Suhde- ja tiedotustoiminta 1062 Suhde- ja tiedotustoiminta TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Toimintatuotot ,0 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,5

10 Konsernijaosto 1063 Konsernijaosto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Tuet ja avustukset ,0 Toimintatuotot ,0 Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot ,4 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,5 Poistot , Seaside Industry Park 1065 Seaside Industry Park TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,0 Toimintatuotot ,0 Palvelujen ostot ,7 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,3 Poistot , Kansainväliset asiat (KH) 1066 Kansainväliset asiat TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Vuokrat ,0 Muut kulut ,3 Toimintakulut/ Toimintakate , Toimikunnat 1068 Toimikunnat TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,3 Toimintakulut/ Toimintakate , Kaupungin markkinointi 1487 Kaupungin markkinointi TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot ,4 Avustukset Vuokrat Toimintakulut ,5 Toimintakate ,5 Markkinointiyhteistyösopimukset Kustannuspaikalle on varattu rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin urheiluseurojen, yhdistysten, tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä tehdään kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti kaupungin tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Tuloksena pitää olla selkeä markkinoinnillinen hyöty ja yhteistyön on

11 8 vaikutettava positiivisesti kaupungin imagoon. Yhteistyökumppaneita valittaessa varmistetaan, että niiden toiminta sopii yhteen omien tavoitteiden kanssa. Kannatusilmoitukset Kannatusilmoituksien antamisessa pääpaino on paikallisilla tasavuosia täyttävillä yhdistyksillä, järjestöillä, yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan mukaan. Verkkopalveluprojekti Englanninkielinen versio ja lisäteemat euroa. Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat PROJEKTI TA 2014 KH Päätös pvm/ TOT 2014 erotus 1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I) TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt , ,00 0, ROKL-yhteistyö , ,00 0, Pyhäjärvi-Instituutti , ,00 0, MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) , ,00 0, Vesi-Instituutti , ,00 0, Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa , , , Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 2 000, ,00 0, Satafood-yhteistyö 5 000, , Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000, ,00 0, Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500, ,00-224, Kampus-hanke , ,00 Yhteensä ,00 0,00 0, , , YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET Ravakka , , , Kaupallisen keskustan kehittäminen , ,00 0, Yritysalueiden alueopasteet , , Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät , ,00 40, OL-yhteisprojekti (Rauma, kauppakamari, Eurajoki) , , , Yritys-MASVA 4 000, ,00 386, Elinkeinojen kehittämishanke , , , Yrityskontaktointihanke (koko hanke ) , , , OL4-palvelujen kehittäminen , , Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma , ,00 Yhteensä ,00 0, , , PRIZZTECH-YHTEISTYÖ (ML. Oske) Jakamaton määräraha , , Meriteollisuuden rakennemuutos - Satakunta-hanke 3 000, ,00 Yhteensä ,00 0, , MUUT KEHITTÄMISHANKKEET Cruise Finland yhteistyö 5 000, , Kuuskajaskarin kehittäminen , , SATAKOTO, Satakn maahanmuuton ja kotouttamisen keh-hanke 1 630, ,00 108, Kaupunkialueen opasteet , , , ECO.INFRASAM LIFE 5 000, , Seaside Industry Park Rauma (SIPRA) III , , ,21 (menot tulot ) Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke (2014-) , ,00 0,00 (menot tulot ) Omistajapoliittiset selvitykset , , HINKU ja julkiset hankinnat 3 500, ,00 0, Rauman kylien kehittämishanke , ,58 162, Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit-seutukuntapilotti 3 650, , Uusia mahdollisuuksia-projekti (Tyke Oy) , ,58-347, Turku seas kilpailukykyohjelman koordinointihanke 7 100, , , Hankintatoimen elinkeinopoliittinen analysointi 4 172, ,95-201,95 KH:n käyttöön , , , , , , , Yhteensä ,00 0, , ,42 jaettu yli ,00

12 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus , , , Loura-innovaatioalusta , , Loura-hankeyhteistyö , ,00 Yhteensä , , , SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ Arktisuus-seutukaupunkipilotti (kh ) , ,50 240, Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (kh ) , , ,97 (menot tulot ) Seutukaupunkiyteistyön perusrahoitus 5 000, , ,00 Yhteensä , , ,47 Yhteensä , , Seutuyhteistyö 1272 Seutuyhteistyö TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 1.2 MÄÄRÄRAHAVARAUKSET Talousarvion toteutuminen Määrärahavaraukset TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Muut tuotot ,9 Toimintatuotot ,9 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,4 Eläkemenoperusteisiin ja varhaiseläkemenoperusteisiin maksuihin on kaupungin tasolla varauduttu 9,1 miljoonaa euroa, josta 2,2 miljoonan euron määrärahavaraus oli tehty hallintokuntien mahdollisiin määrärahaylityksien kattamiseen johtuen Kevan käytännöistä. Tästä 2,2 miljoonan euron varauksesta säästyi 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi määrärahavarauksissa on varauduttu muihin ylityksiin kuntayhtymäosuuksissa, joista säästyi 0,65 miljoonaa euroa.

13 1.3 KESKUSVIRASTO 10 Talousarvion toteutuminen Keskusvirasto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,1 Toimintatuotot ,6 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,0 Vuokrat ,9 Muut kulut ,2 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,2 Poistot ,1 Vyörytystuotot Vyörytyskulut Hallintokunnan kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tarkastelujaksolla hallintokunta on pysynyt odotetusti budjetissa ja keskusvirasto alitti budjetin 0,8 miljoonalla eurolla. Talousarviomenojen (toimintakulujen) kehitys on ollut maltillista. Keskusviraston toimintakulut olivat euroa. Toimintakulut ovat vähentyneet euroa eli noin -1,0 %. ed. vuoteen verrattuna. Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Keskusviraston tavoitteet ovat edenneet suurimmaksi osaksi tavoiteasetannan mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Parannamme asiakaspalvelua. Uusi toimintakulttuuri Organisoimme ja toteutamme Rauman Tarinaan kytkeytyvän mahdollistaa esimieskoulutuksen. Parannamme keskusviraston ulkoista ja sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kaupungin uudet internet sivut julkaistiin Sivusto koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osiosta, jotka ovat Koe kaupunki, Palveluopas ja Tietoa kaupungista. Nettisivut on tehty

14 pilottihankkeena Kuntin Tiera Oy:n, Mikkelin, Vaasan ja Pieksämäen kaupunkien kanssa. Henkilöstön tavoitettavuuteen ja saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota huolehtimalla asiakaspalvelun sujuvuudesta henkilöstön lounas-, loma-aikojen, ym. poissaolojen aikana. Asioiden sujuvaan, ennakkoluulottomaan ja uusia näkökulmia huomioon ottavaan työskentelyotteeseen on kiinnitetty huomiota säännöllisesti työyksiköittäin työyksikköpalavereissa. Organisoitu Rauman Tarinan tavoitteita ja arvoja jalkauttava laajamittainen esimiesvalmennushanke ja toimittu kouluttajina kolmessa eri moduulissa ( yht. 12 pv) teemoissa moduli 2 Esimies menestystarinan mahdollistajana ( 141 osallistujaa), moduli 3 Portit auki osaamiselle ja kehittämiselle (134 osallistujaa) sekä moduli 4 Jotta kaupunki ja sen työntekijät voisivat hyvin (120 osallistujaa). Syksyllä toteutettiin moduli 5 osa 1 Vahva, vahvempi talous ja hankinta (126 osallistujaa) sekä osa 2 Vahva, vahvempi viestintä ja tietohallinto (124 osallistujaa) Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Perustettu kaupunginjohtajan nimeämä henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä, jossa edustajat jokaisesta hallintokunnasta. Ryhmän vetovastuu on henkilöstöpalveluilla. Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Uudistamme ja kehitämme asiakaslähtöisesti palveluprosessejamme ja työtapojamme. Toimimme aktiivisesti alueemme elinvoimaa kehittävien hankkeiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Vahvistamme muutosmyönteisyyttä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kaupunki on ilmoittautunut mukaan Valtiovarainministeriön koordinoimaan Kuntalaisen asiointitili hankkeeseen. Luottamushenkilöiden tiedonvälityksessä ja esityslistajakelussa on otettu käyttöön sähköisen luottamushenkilöportaali, jossa kaupunginhallitus on toiminut pilottina. Sähköisen arkistoinnin edellyttämien arkistonmuodostussuunnitelmien (eams) kehitys- ja koordinointityötä jatketaan. KuntaToimisto- ohjelmiston mahdollistamia uusia toimintoja on otettu käyttöön. Täysin uutena on otettu käyttöön esityslista/pöytäkirja koonnissa PDF -muodon luominen asiakaspalvelun parantamiseksi ja hyödynnettäväksi luottamushenkilöportaalissa. On toteutettu laajamittainen osaamisen kehittämisen ja koulutussuunnittelun uudistus mm. laatimalla kehittämissuunnitelma- ja koulutussuunnitelmalomakkeet hallintokuntien käyttöön. Uudistus on osa uutta koulutuskorvauskäytäntöä jossa Työttömyysvakuutusrahasto korvaa organisaatioille suunnitelmallisesta henkilöstökoulutuksesta 10%:a palkkakustannusten osalta. Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Osallistuttu aktiivisesti Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamista koskevaan hankkeeseen, Aboa Venture IV Ky pääomarahasto hankkeeseen, yrityskehittämiseen liittyviin projekteihin (mm. HINKU, seutukaupunkipilotit ja TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus) sekä Merikampuksen edistämiseen: SaMKin ja Winnovan ym. toimintojen keskittäminen Suojanmäelle; SAMKin tilojen peruskorjaus käynnistynyt). Syksyn aikana laadittiin keskushallinnon osalta kuntarakenneselvitysten (Eura Rauma, Eurajoki Pyhäranta Rauma, Laitila Rauma) I ja II vaiheen perus-, tilasto- ja jatkoselvitysaineistot. Keskusvirasto on toteuttanut työllistämistoimintaa aktiivisesti. Työllistämistavoitteeksi asetettiin 10 % kunkin tulosalueen vakanssien mukaisessa suhteessa (= 9,7 kpl sopimusta, ei sis. ruokapalvelu). Tulosalueittain on ilmoitettu yhteyshenkilöt työvoimahallintoon sekä kartoitettu erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, joita työllistämistoimin voitaisiin hoitaa. Ajalla työllistämissopimuksia on laadittu yht. 12 kpl + kaksi oppisopimusta. Keskusviraston osalta asetettu työllistämistavoite on saavutettu. Keskusviraston esimiehet ovat osallistunteet Rauman Tarinaan kytkeytyvään esimieskoulutukseen. Syksyn aikana valmisteltiin henkilöstön työmotivaation parantamiseen liittyviä käytäntöjä, mm. työkierto/ henkilökierto-käytäntö sekä sähköinen aloitejärjestelmä ja palkitseminen. Kaupunginhallitus hyväksyi uudet toimintamallit kokouksessaan Linjanveto Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Huomioimme yritysnäkökulman kaikessa toiminnassamme. Toteutamme yrityshankkeet joustavasti. 11

15 Tuotamme laadukkaita yrityspalveluita. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Yritysnäkökulma on huomioitu laajasti eri elinkeinopoliittisissa hankkeissa. Tavoitteeksi on asetettu, että yrityshankkeisiin vastataan kahden viikon kuluessa: yrityshankkeiden valmistelu on aloitettu aina heti, kun hanke on tullut vireille, valmistelu ei ylitä kahta viikkoa ellei asia/ hanke ole erityisen suuri ja monipuolinen. Yritysneuvonnassa on kerätty asiakaspalautetta ja seurattu asiakasmääriä. Linjanveto Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja Mahdollisuuksien asuin- ja asuinpaikkakunta! työpaikka Tehostamme viestintää ja kuntamarkkinointia. Laadimme palvelulupauksen/ -et. Olemme aktiivisia edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Viestinnän ja matkailun yhdistyminen samaan yksikköön on tuonut synergiaetuja, joiden hyödyntäminen on näkynyt entistä aktiivisempana viestintänä ja markkinointina. Markkinointiyhteistyökumppaneiden kanssa on haettu uusia keinoja perinteisten rinnalle Rauman näkymiseksi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, esim. sosiaalisen median eri kanavat. Viestintäkoulutuksilla ja konsultoinnilla on aktivoitu virastojen viestintää ja lisätty toiminnan avoimuutta merkittävästi. Esimerkiksi lehdistötiedotteiden määrä on 2010-luvulla noussut keskimäärin 35 lehdistötiedotteesta yli sataan lehdistötiedotteeseen vuodessa. Vuoden 2014 kasvuprosentti on 67. Asiakaspalvelun sujuvuuteen ja joustavuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota; työyksiköittäin on sovittu yhteisiä pelisääntöjä. Oltu mukana alueen edunvalvonta- ja erilaisissa tiedonvaihtotilaisuuksissa sekä kokouksissa ja messuilla. Vuoden aikana ovat painottuneet yhteydet valtiohallintoon (telakka ja Luostarinkylän eritasoliittymä); Seutukaupunkiverkostoon (erityisesti Sote ja kuntalaki) sekä naapurikuntiin (kuntarakenne) ja elinkeinoelämän esittelytilaisuuksiin (messut, tilaisuudet). Matkailupalvelut on osallistunut aktiivisesti LOURA-kaupunkien ja valtakunnallisten sidosryhmien mm. VisitFinlandin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tuloksena on yhteinen kehittämishanke Suomen Saaristo saanut alkunsa. Linjanveto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kannustamme työntekijöitämme ja kuntamme asukkaita osallistumaan ympäristönhoitoon. Huolehdimme, että ympäristötekijät huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa. Huolehdimme hiilineutraalikunta hankkeen (HINKU) etenemisestä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Olemme olleet mukana siivous-, kierrätys-, ja puhtaustempausten markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Markkinointimateriaalien toteutuksessa on huomioitu ympäristöystävällisyys, esim. matkailuesite on painettu ympäristösertifikaatit täyttävälle paperille. Ympäristöteemaa käsiteltiin näkyvästi vuoden aikana ilmestyneissä Rauma-lehdissä ja tilaa ympäristöasioille varataan myös vuoden 2015 numeroihin. Cleantech oli vuonna 2014 selkeä yksi elinkeinotoiminnan erityisteema ja työtä tehdään sekä alueen yritysten että kaupungin omien toimintojen osalla. Ympäristökriteerit on huomioitu 11 tarjouskilpailussa, kuten työvaate-, päiväkotikaluste-, ajoneuvo- sekä kuljetushankinnoissa. Edelleen on kilpailutettu taloautomaatioasennukset, johon sisältyi suunnittelu kiinteistöjen käytönaikaisen energiatehokkuuden parantamisesta. Kaupungin hankintatoimi on lähtenyt pohtimaan hankintaohjeiden päivittämistä ja sitä, miten ohjeissa huomioidaan tulevaisuudessa kestävä kehitys ja ympäristönäkökohdat. On myös päätetty lähteä mukaan Suomen ympäristökeskuksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää innovatiivisten cleantech-hankintojen toteutumista. Rakennusten suunnittelun ohjausta kehitetään siten, että uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä huomioidaan investointikustannusten lisäksi 12

16 tulevat energia- ja muut käyttökustannukset. It-ohjeistuksen päivittäminen on laitettu vireille. Elinkeinotoimi on lähtenyt mukaan Gaia Consulting Oy:n hankkeeseen PK-yritysten resurssitehokkuuden parantaminen yrityksissä. Hankkeen toteuttamisessa keskeisenä menetelmänä ovat yrityskohtaiset resurssitehokkuuden katselmoinnit, joista käytetään nimitystä resurssitehokkuuskävely. Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Toimimme kustannustietoisesti. Yhteen sovitamme ja kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa. Parannamme käyttötaloutemme menokehityksen hallintaa suhteessa tulorahoitukseen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kustannuslaskentatietoihin perustuva toiminnan kehittämiseen ja talouden seurantaan liittyvät toimintolaskentapohjaisen kustannuslaskennan pilotit ovat pääasiassa saatu vietyä loppuun. Taseyksiköistä Puhtaus- ja Ruokapalvelut käyttävät toimintolaskentaa hinnoitteluun ja budjetointiin. Kasvatus- ja opetustoimen laskentamallin pilointi on saatu loppuun, mutta mallin jatkotyöstäminen sovellettavaksi muihin yksiköihin on viivästynyt organisaatio- ja palvelumuutoksista johtuen. Taloushallinnon ohjelmistojen uudistamisen osalta on laadittu Esiselvitys Raumalle eri vaihtoehdoista , joka on I osa kohti Rauman kaupungin tiedolla johtamisen toimintamallia KuntaERP järjestelmää. Koko kaupungin yhteinen talouden seuranta ja ennustejärjestelmä on rakennettu sekä prosessien että tietojärjestelmien osalta; on mm. hankittu kaupungin taloussuunnittelu ja seurantaohjelmisto, joka mahdollistaa laajemman käyttäjäkunnan ja talouden seurannan. 13

17 1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut Hallinto- ja henkilöstöpalvelut TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,8 Muut tuotot ,1 Toimintatuotot ,6 Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Vuokrat ,7 Muut kulut ,4 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,4 Poistot ,0 Vyörytystuotot Vyörytyskulut Talous- ja strategiapalvelut Talous- ja strategiapalvelut TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Muut tuotot ,0 Toimintatuotot ,8 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,0 Vuokrat ,7 Muut kulut ,8 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,5 Poistot ,8 Vyörytystuotot Vyörytyskulut

18 TARKASTUSTOIMI Talousarvion toteutuminen Tarkastustoimi TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Toimintatuotot ,0 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Vuokrat ,3 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,7 Vyörytyskulut Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Talous toteutui talousarvion mukaisesti. Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuodelta Arviointikertomus merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa Kaupunginhallitus on pyytänyt hallintokunnilta arviointikertomuksesta lausunnot mennessä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt em. lausunnot kokouksessaan Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on annettu Tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Irma Kivilähde. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri hallintokuntien toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja tarkastuskäynneillä.

19 VAALIT Talousarvion toteutuminen Vaalit TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Muut tuotot ,0 Toimintatuotot ,1 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,5 Vyörytyskulut -809 Tulosalueen kommentit ja selitykset talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Vuonna 2014 on järjestetty europarlamenttivaalit. Varsinainen vaalipäivä oli Äänestysaktiivisuus Raumalla oli 34,2 %. Äänioikeuttaan käytti yhteensä raumalaista. 1.6 KONSERNIHALLINNON ULKOPUOLISET TOIMINNOT Talousarvion toteutuminen Konsernihall ulkop toiminnot TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,8 Muut tuotot ,5 Toimintatuotot ,2 Palvelujen ostot ,0 Avustukset ,2 Muut kulut ,6 Toimintakulut ,8 Toimintakate , Vahinkokustannukset ja korvaukset 1244 Vahinkokustannukset ja -korvaukset TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,6 Toimintakate , Kunnallisverotus 1248 Kunnallisverotus TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut ,5 Toimintakate ,5

20 1452 Avustukset Avustukset (KH) TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Kylä- ja asukastoimintaa varten euroa, kylien yhteisesti suunnittelemien investointien rahoitukseen euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset euroa, järjestöjen avustukset euroa ja huvilavuokrasopimuksen vuokraehdot euroa (KH ). Vesibussi liikenteen tukeminen euroa ja Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys euroa Osuudet kuntayhteisöille 1454 Osuudet kuntayhteis TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut ,3 Toimintakate , Joukkoliikenne (KH) 1456 Joukkoliikenne (KH) TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,6 Toimintakate , Olkiluoto Olkiluoto 3 TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut ,8 Toimintakate , Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset 1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,1 Toimintakate , Jakamattomat erät TA 2014 TOT 2014 EROTUS TOT-% 3087 Muut korvaukset valtiolta Kilpailu- ja kuluttajavirasto 3130 Muut myyntituotot Tuotot poistetuista saamisista Asiakaspalvelujen ostot Rn Sn Mielenterveysseura 4342 Asiantuntijapalvelut Ilmoitukset Henkilökuljetukset Muut palvelut Rn Tenniskeskus (27.272,72) 4940 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Muut julkiset kulut Kopiosto r.y (9.010,62) Gramex Ry (3.466,25) Säveltäjäin Tekijänoikeus (4.269,75) 4999 Jakamaton määräraha ,9

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2015 2 Hallintokuntien käyttötalousosa ilman taseyksiköitä 1 2.1 Konsernihallinto 2 2.1.1 Konsernin johto 6 2.1.2 Määrärahavaraukset

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2015

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2015 RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2015 Täydennysosa Talousarviotavoitteiden seurantaraportti (Rauma tarinan kehittämistoimenpiteiden yksityiskohtainen toteutuminen) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1)

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Kelan työmarkkinatukikustannukset kaupungille Kelan sakkomaksut 2015 tulevat olemaan 2,8 M johtuen laajentumisesta 300-499 p. tukea saaneisiin sekä yli 1000 p.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Hankintojen kilpailutuksella töitä

Hankintojen kilpailutuksella töitä Hankintojen kilpailutuksella töitä 23.10.2014 Työllisyyden kuntakokeilu Espoossa hankintojen kautta tapahtuva työllistäminen on osa valtakunnallista työllisyydenhoidon Kuntakokeiluhanketta. Espoon kuntakokeilu

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011 KH 22.8. 191 1 (10) TALOUSARVION KORJAUKSET TE 17.8. TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEINEN HALLINTO TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto Tuotot 1040 Tulot vastuuvakuutuksesta/turusen oikeudenkäynti 0 62

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 1 Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys 14.10.2009 Kommentti teemaan Timo Mäkitalo tutkimuspäällikkö Oulun kaupunki 2 Keinoja työllisyyden hoitoon Kinnula Perustettu 1914 Asukkaita n.2.000

Lisätiedot

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa.

Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. KUNNANHALLITUS Taloussuunnitelma 2016-2018 1 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot