Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 2 Työllisyyden hoito 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta"

Transkriptio

1

2

3 Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto Konsernin johto Määrärahavaraukset Keskusvirasto Hallinto- ja henkilöstöpalvelut Talous- ja strategiapalvelut Tarkastustoimi Vaalit Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 16 2 Työllisyyden hoito 18 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Talous- ja hallintopalvelut Ympäristöterveydenhuolto Avoterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Terveyskeskussairaala Rauman aluesairaala Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut 45 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Talous- ja hallintopalvelut Varhaiskasvatus Peruskoulut Lukio 57 5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hallinto Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Opistopalvelut 73 6 Tekninen lautakunta Hallinto ja talous Talotoimi Isännöinti Kunnallistekniikka Koneet ja kuljetusvälineet Tilaustyöt Satakunnan Pelastuslaitos Ympäristö ja kiinteistöt Määrärahavaraukset 94 7 Liikelaitokset Rauman Satamaliikelaitos Rauman Vesi- ja viemäriliikelaitos Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos Taseyksiköt Ruokapalvelut Puhtauspalvelut Pienvenesatamat Winnova/SaMK Tytäryhteisöjen tavoitteet Rauman Energia Oy Asunto- ja kiintiestöosakeyhtiöt 134

4 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI KONSERNIHALLINTO Talousarvion toteutuminen Konsernihallinto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,7 Vuokratuotot ,9 Muut tuotot ,6 Toimintatuotot ,6 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,7 Vuokrat ,2 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,9 Poistot ,3 Vyörytystuotot Vyörytyskulut Konsernihallinnon kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Rauman telakka-alue irtaimistoineen hankittiin kaupungin omistukseen 18.1 miljoonan euron kauppahinnasta maaliskuussa Hankinnan myötä vuoden 2014 investointimäärärahoja lisättiin kauppahinnan verran. Telakan hankinta vaikutti elinkeinorakenteen kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin ja panostuksiin. Lisäksi olennaisia muutoksia talousarviovuoden aikana ovat olleet mm. koulujen väliaikaistilojen hankinta ja Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamiseen liittyvät päätökset. Rauman Sataman yhtiöittäminen merkitsee yhtiölle siirtyvän omaisuuden kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotuksena syntyvää satunnaista tuottoa noin 21 miljoonaa euroa. Talousarvion investointiosan toteutuminen Projekti TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 erotus tot-% Investoinnit, KH , Satakunnan Sairaanhoito , Eri arvopaperit , Atk yhteiset hankinnat , Talous-ja henkilöstöhallin , Ursula (KH) Kalasatama Maa-alueet ,6 20 Menot ,2 50 Tulot ,4 60 Netto , Telakka-alue ,2 20 Menot Tulot Netto ,2

5 2 Konsernihallinnon kommentit investointien toteutumisesta Maa-alueiden hankinta mahdollistui vuoden aikana alun perin budjetoitua laajemmin kunnille tapahtuvan kiinteistöjen myynnin varainsiirtoveron väliaikaisen poistamisen takia. Investoinnit maa-alueissa olivat tästä syystä noin 0,4 milj. euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna kasvua 36,6 %. Vuoden 2014 talousarviossa oli varauduttu Ursula ja Kalasatama investointien toteuttamiseen, mutta niiden toteuttaminen siirtyi vuodelle TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin strategian Rauman Tarina koordinointi oli keskusvirastolla ja vuonna 2014 toteutettiin laajamittainen esimiesvalmennus. Keskusviraston tulosyksikkökohtaisessa raportoinnissa on annettu tarkempaa selvitystä Kuntarakennelain mukaiset selvitykset laadittiin Laitilan, Euran, Pyhärannan ja Eurajoen kanssa. Laitila Rauma sekä Eurajoki Pyhäranta Rauma täyttävät kuntarakennelain kuntarakenneselvityksiltä edellyttämät asiat. Vuoden 2014 lopulla kaupunginhallitus asetti poliittisen talouden sopeuttamisohjelmaa valmisteleva toimikunnan, jolle kaupunginjohtajan johdolla kaupunkiorganisaatio valmistelee esitykset talouden sopeuttamiskohteista ja menettelytavoista. Yksityiskohtainen selvitys konsernihallinnon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet Linjanveto Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Kaupunginvaltuuston päätös (kv ) Rauman telakkaalueen ostamisesta. Kaupunginhallituksen päätös ( ) velvoittaa kaupungin virastoja osallistumaan työllisyyden hoitoon. Rauma Tarinan jalkauttaminen on tehty Tarinan mukaisella esimieskoulutuksella. Osana Rauman kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntökokonaisuutta kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjaussäännön, joka korvaa aiemman konserniohjeen. Konserniohjaussäännön tavoitteena on jäntevöittää ja selkeyttää kaupungin konserniohjausta. Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Kaupunginhallitus on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää kaupungin yläkouluverkkoa sekä tehdä esitys yläkouluverkosta. Toimikunta on kokouksessaan tehnyt toimeksiantonsa mukaisen esityksen. Kaupunginhallitus on päättänyt lukion ja yläkouluverkon jatkovalmistelusta. Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt (kh ) sosiaali- ja

6 3 Yritysten kasvun mahdollistaminen Mahdollisuuksien asuinja työpaikka Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia terveyslautakunnan esityksen ( ) terveyskeskussairaalan rakennemuutoksesta tk-sairaalan ja vanhuspalveluiden välillä. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt käynnistää sosiaali- ja terveysviraston organisaatiomuutoksen toimeenpanon. Osana organisaatiouudistusta vuonna 2015 yhdistetään terveyskeskussairaalan osastot Rauman aluesairaalan sairaalaosastojen kanssa samalle tulosalueelle. Lisäksi perustetaan keskitetty varahenkilöstöjärjestelmä. Vuoden 2014 aikana kaupunginhallitus valmisteli ja antoi useita lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelusta. Eura Rauma yhdistymisselvitys on valmistunut ja työ jatkuu kaupunginvaltuuston päättämällä tavalla yhdistymissopimusvalmisteluna. Tehdyt kuntarakenneselvitykset Laitila Rauma sekä Eurajoki Pyhäranta Rauma täyttävät kuntarakennelain kuntarakenneselvityksiltä edellyttämät asiat. Laitila Rauma ja Eurajoki - Pyhäranta Rauma yhdistymisselvitystyötä jatketaan ko. kaupunkien ja mahdollisesti muiden mukaan tulevien kuntien yhteistyön kehittämistyönä. Mahdolliseen yhdistymisvalmisteluun voidaan palata, myöhemmin, mikäli kaupungit niin päättävät. Luottamushenkilöportaali on otettu Rauman kaupungilla käyttöön vuoden 2014 aikana. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenille, tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta, on jaettu ipad laitteet ja datapakettiliittymät. Portaalin kautta sähköiset esityslistat on jaettu kaupunginhallitukselle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamista koskeva päätös (KV ) on tehty. Kaupunginvaltuuston päätös ( ) osallistua Aboa Venture IV Ky pääomarahastoon. Yrityskehittämiseen liittyvät projektit (mm. HINKU, seutukaupunki pilotit ja TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus). Merikampuksen edistäminen (SAMK:N ja Winnovan ym. toimintojen keskittäminen Merikoulun ympäristöön). Korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa osallistuttu hankkeisiin, jotka palvelevat alueen yritysten tarpeita. Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Kaivopuiston päiväkoti avattiin elokuussa. Uusien internetsivujen valmistelu tehtiin vuoden 2014 aikana ja uudet internetsivut julkaistiin Fåfangan suunnitteluvarauksen toisesta vaiheesta on laadittu Rauman kaupungin ja kahden varaajan kanssa suunnitteluvaraussopimukset (KH , ). Vuokra-asuntostrategian laatimista ei ole aktiivisesti jatkettu johtuen Rauman seudulla tapahtuneista merkittävistä talouteen, työllisyyteen ja asunnontarpeeseen liittyvistä muutoksista. Vuokra-asuntostrategia on pääosin valmiina ja taustatiedot kerättynä. Vuokra-asuntostrategian laatimista jatketaan mahdollisimman pian vuokra-asuntojen markkinatilanteen tasoituttua ja sen suunnan selkiydyttyä. Keskustan puistojen ja leikkikenttien ehostamista on jatkettu. Saatettiin loppuun Savilanpuiston kunnostus ja hankittiin Kaunisjärvenpuiston uudistettavan leikkikentän välineet. Kaupunkialueen opasteet projektissa on pystytetty ensimmäiset opasteet. Toteutus jatkuu. Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kriisiviestintäsuunnitelman linjauksia on esitelty sidosryhmille (mm. kylätoimikunnille ja alueen pelastustoimijoille). Suunnitelma täydennetään käytännön toimintaohjeilla ja tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

7 4 Vahva talous pitkäjänteisesti Vuoden 2014 aikana yleiskaavaluonnoksen valmistelua on jatkettu. Yleiskaavaavaan liittyviä selvityksiä on laadittu: sataman radan liikenteellinen selvitys, keskustan kulttuuriympäristöselvitys, keskustan ulkopuolisten alueiden kulttuuriympäristöselvitys. Selvitysten odotetaan valmistuvan syksyn aikana. YKR-aineisto eli Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä on otettu käyttöön ja sen tietoja hyödynnetty yleiskaavan perusselvityksissä (väestö, työpaikat). Tonttitarjonta tilanne : omakotitalotontteja 87 kpl, rivitalotontteja 12 kpl kerrostalotontteja 4 ja yritystontteja 21 kpl. Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Rauman tulovero% nostettiin vuoden 2014 alusta 18,00 %:sta 19,00 %:iin. Se on edelleen alle maan keskiarvon (19,74). Kaupunginhallituksen päätös asettaa poliittisen talouden sopeuttamisohjelmaa valmisteleva toimikunta, jolle kaupunginjohtajan johdolla kaupunkiorganisaatio valmistelee esitykset talouden sopeuttamiskohteista ja menettelytavoista. Arvio konsernihallinnon merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista (tunnistettujen riskien arviointi ja hallinta; toiminnalliset riskit, henkilöriskit, rahoitusriskit (taseyksiköt ja liikelaitokset, SHP:n toiminta), vahinkoriskit, tietohallintoriskit), Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, Omaisuuden hallinta, sopimus- ja projektitoiminnan riskit jne.) Tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista ja viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Rauma on elinkeinorakenteeltaan hyvin vientivaltainen, joten globaalit talouden vaikutukset kohdistuvat suoraan Raumalle ja Rauman seudulle. Kaupungin toimintaympäristön voimakkaat taloudellisen perustan muutokset, esim. meriteollisuus, aiheuttavat tulevaisuuden ennakointiin epävarmuutta. Yleinen taloudellinen tilanne sekä valtakunnallisesti että paikallisesti ja valtionhallinnon toimenpiteiden (esim. kuntatalouden säästötavoitteet, SoTe-uudistus) oletetut vaikutukset toimintaan ja erityisesti kaupungin talouteen ovat riskitekijöitä; mikä on niiden ajankohta ja rahallinen vaikutus? Kuntarakenneselvitykset ja mahdolliset muutokset kuntakentässä, jo tehtyjen lakimuutosten ja tulevien lakimuutosten (valtionosuusuudistus, kuntalain kokonaisuudistus) vaikutusten huomioonottaminen toiminnassa vaatii resurssointia ja tarvittaessa nopeaa reagointia. Rauman kaupungin ja kaupunkiseudun yritysten taloudellinen tilanne vaikuttaa työllisyyteen, verotulokehitykseen ja kulutuskysyntään ja sitä kautta kaupungin talouteen. Kaupungin kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden ajoittuminen ja kokonaisvaikutuksen arviointi on haasteellista. Nämä riskitekijät arvioidaan esiintyvän koko tulevalla taloussuunnitelmakaudella. Henkilöstön voimakas eläköityminen aiheuttaa riskin osaavan henkilöstön saamiseen, osaamisen kehittämiseen ja ennakointiin henkilöstösuunnittelussa. Voimakkaat tulevaisuus- ja korvausinvestoinnit aiheuttavat rahoituksen suunnittelulta ja talouden seurannalla ennakointia, mikä vaatii koko kaupungintason koordinointia. Muutokset Rauman kaupungin taloudellisessa asemassa vaativat nopeaa reagointia. Tietojärjestelmäsidonnaisissa toiminnoissa, sovellusten toimintavarmuus ja virheettömyydessä esiintyy puutteita, jotka viivästyttävät kehittämistyötä.

8 5 Rauman kaupunki on mukana kahdessa merkittävässä oikeudenkäynnissä, joihin sisältyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti , että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat kantajat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu korkeimmasta oikeudesta. Rauman kaupunginhallitus päätti ns. asfalttikartelliasiassa nostaa vahingonkorvauskanteen lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa saadaan lainvoimainen tuomio. Tällä tavoin mahdollista oikeudenkäyntikuluriskiä voidaan yrittää helpommin hallita. Kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot) Ei vuoden 2014 aikana tullut uusia ympäristöriskikohteita KONSERNIN JOHTO Talousarvion toteutuminen Konsernin johto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,4 Vuokratuotot ,9 Muut tuotot ,2 Toimintatuotot ,9 Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Vuokrat ,1 Muut kulut ,6 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,3 Poistot ,2 Vyörytyskulut

9 Kaupunginvaltuusto 1030 Kaupunginvaltuusto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Vuokrat ,1 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 Poistot , Kaupunginhallitus 1060 Kaupunginhallitus TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut tuotot ,7 Toimintatuotot ,3 Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Vuokrat ,9 Muut kulut ,4 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,2 Poistot , Kaavoitus (KH) 1061 Kaavoitus/KH TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Vuokratuotot ,5 Muut tuotot ,0 Toimintatuotot ,3 Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Muut kulut ,1 Toimintakulut ,3 Toimintakate , Suhde- ja tiedotustoiminta 1062 Suhde- ja tiedotustoiminta TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Toimintatuotot ,0 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,5

10 Konsernijaosto 1063 Konsernijaosto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Tuet ja avustukset ,0 Toimintatuotot ,0 Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot ,4 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,5 Poistot , Seaside Industry Park 1065 Seaside Industry Park TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,0 Toimintatuotot ,0 Palvelujen ostot ,7 Toimintakulut ,7 Toimintakate ,3 Poistot , Kansainväliset asiat (KH) 1066 Kansainväliset asiat TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Vuokrat ,0 Muut kulut ,3 Toimintakulut/ Toimintakate , Toimikunnat 1068 Toimikunnat TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,3 Toimintakulut/ Toimintakate , Kaupungin markkinointi 1487 Kaupungin markkinointi TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot ,4 Avustukset Vuokrat Toimintakulut ,5 Toimintakate ,5 Markkinointiyhteistyösopimukset Kustannuspaikalle on varattu rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin urheiluseurojen, yhdistysten, tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä tehdään kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti kaupungin tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Tuloksena pitää olla selkeä markkinoinnillinen hyöty ja yhteistyön on

11 8 vaikutettava positiivisesti kaupungin imagoon. Yhteistyökumppaneita valittaessa varmistetaan, että niiden toiminta sopii yhteen omien tavoitteiden kanssa. Kannatusilmoitukset Kannatusilmoituksien antamisessa pääpaino on paikallisilla tasavuosia täyttävillä yhdistyksillä, järjestöillä, yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan mukaan. Verkkopalveluprojekti Englanninkielinen versio ja lisäteemat euroa. Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat PROJEKTI TA 2014 KH Päätös pvm/ TOT 2014 erotus 1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I) TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt , ,00 0, ROKL-yhteistyö , ,00 0, Pyhäjärvi-Instituutti , ,00 0, MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) , ,00 0, Vesi-Instituutti , ,00 0, Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa , , , Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 2 000, ,00 0, Satafood-yhteistyö 5 000, , Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000, ,00 0, Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500, ,00-224, Kampus-hanke , ,00 Yhteensä ,00 0,00 0, , , YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET Ravakka , , , Kaupallisen keskustan kehittäminen , ,00 0, Yritysalueiden alueopasteet , , Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät , ,00 40, OL-yhteisprojekti (Rauma, kauppakamari, Eurajoki) , , , Yritys-MASVA 4 000, ,00 386, Elinkeinojen kehittämishanke , , , Yrityskontaktointihanke (koko hanke ) , , , OL4-palvelujen kehittäminen , , Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma , ,00 Yhteensä ,00 0, , , PRIZZTECH-YHTEISTYÖ (ML. Oske) Jakamaton määräraha , , Meriteollisuuden rakennemuutos - Satakunta-hanke 3 000, ,00 Yhteensä ,00 0, , MUUT KEHITTÄMISHANKKEET Cruise Finland yhteistyö 5 000, , Kuuskajaskarin kehittäminen , , SATAKOTO, Satakn maahanmuuton ja kotouttamisen keh-hanke 1 630, ,00 108, Kaupunkialueen opasteet , , , ECO.INFRASAM LIFE 5 000, , Seaside Industry Park Rauma (SIPRA) III , , ,21 (menot tulot ) Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke (2014-) , ,00 0,00 (menot tulot ) Omistajapoliittiset selvitykset , , HINKU ja julkiset hankinnat 3 500, ,00 0, Rauman kylien kehittämishanke , ,58 162, Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit-seutukuntapilotti 3 650, , Uusia mahdollisuuksia-projekti (Tyke Oy) , ,58-347, Turku seas kilpailukykyohjelman koordinointihanke 7 100, , , Hankintatoimen elinkeinopoliittinen analysointi 4 172, ,95-201,95 KH:n käyttöön , , , , , , , Yhteensä ,00 0, , ,42 jaettu yli ,00

12 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus , , , Loura-innovaatioalusta , , Loura-hankeyhteistyö , ,00 Yhteensä , , , SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ Arktisuus-seutukaupunkipilotti (kh ) , ,50 240, Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (kh ) , , ,97 (menot tulot ) Seutukaupunkiyteistyön perusrahoitus 5 000, , ,00 Yhteensä , , ,47 Yhteensä , , Seutuyhteistyö 1272 Seutuyhteistyö TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut kulut Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 1.2 MÄÄRÄRAHAVARAUKSET Talousarvion toteutuminen Määrärahavaraukset TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Muut tuotot ,9 Toimintatuotot ,9 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,0 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,4 Eläkemenoperusteisiin ja varhaiseläkemenoperusteisiin maksuihin on kaupungin tasolla varauduttu 9,1 miljoonaa euroa, josta 2,2 miljoonan euron määrärahavaraus oli tehty hallintokuntien mahdollisiin määrärahaylityksien kattamiseen johtuen Kevan käytännöistä. Tästä 2,2 miljoonan euron varauksesta säästyi 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi määrärahavarauksissa on varauduttu muihin ylityksiin kuntayhtymäosuuksissa, joista säästyi 0,65 miljoonaa euroa.

13 1.3 KESKUSVIRASTO 10 Talousarvion toteutuminen Keskusvirasto TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,1 Toimintatuotot ,6 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,0 Vuokrat ,9 Muut kulut ,2 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,2 Poistot ,1 Vyörytystuotot Vyörytyskulut Hallintokunnan kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Tarkastelujaksolla hallintokunta on pysynyt odotetusti budjetissa ja keskusvirasto alitti budjetin 0,8 miljoonalla eurolla. Talousarviomenojen (toimintakulujen) kehitys on ollut maltillista. Keskusviraston toimintakulut olivat euroa. Toimintakulut ovat vähentyneet euroa eli noin -1,0 %. ed. vuoteen verrattuna. Lyhyt sanallinen selitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta Keskusviraston tavoitteet ovat edenneet suurimmaksi osaksi tavoiteasetannan mukaisesti. Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Linjanveto Tavoite Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Parannamme asiakaspalvelua. Uusi toimintakulttuuri Organisoimme ja toteutamme Rauman Tarinaan kytkeytyvän mahdollistaa esimieskoulutuksen. Parannamme keskusviraston ulkoista ja sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kaupungin uudet internet sivut julkaistiin Sivusto koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osiosta, jotka ovat Koe kaupunki, Palveluopas ja Tietoa kaupungista. Nettisivut on tehty

14 pilottihankkeena Kuntin Tiera Oy:n, Mikkelin, Vaasan ja Pieksämäen kaupunkien kanssa. Henkilöstön tavoitettavuuteen ja saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota huolehtimalla asiakaspalvelun sujuvuudesta henkilöstön lounas-, loma-aikojen, ym. poissaolojen aikana. Asioiden sujuvaan, ennakkoluulottomaan ja uusia näkökulmia huomioon ottavaan työskentelyotteeseen on kiinnitetty huomiota säännöllisesti työyksiköittäin työyksikköpalavereissa. Organisoitu Rauman Tarinan tavoitteita ja arvoja jalkauttava laajamittainen esimiesvalmennushanke ja toimittu kouluttajina kolmessa eri moduulissa ( yht. 12 pv) teemoissa moduli 2 Esimies menestystarinan mahdollistajana ( 141 osallistujaa), moduli 3 Portit auki osaamiselle ja kehittämiselle (134 osallistujaa) sekä moduli 4 Jotta kaupunki ja sen työntekijät voisivat hyvin (120 osallistujaa). Syksyllä toteutettiin moduli 5 osa 1 Vahva, vahvempi talous ja hankinta (126 osallistujaa) sekä osa 2 Vahva, vahvempi viestintä ja tietohallinto (124 osallistujaa) Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Perustettu kaupunginjohtajan nimeämä henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä, jossa edustajat jokaisesta hallintokunnasta. Ryhmän vetovastuu on henkilöstöpalveluilla. Linjanveto Palveleva rakenneuudistus Tavoite Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Uudistamme ja kehitämme asiakaslähtöisesti palveluprosessejamme ja työtapojamme. Toimimme aktiivisesti alueemme elinvoimaa kehittävien hankkeiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Vahvistamme muutosmyönteisyyttä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kaupunki on ilmoittautunut mukaan Valtiovarainministeriön koordinoimaan Kuntalaisen asiointitili hankkeeseen. Luottamushenkilöiden tiedonvälityksessä ja esityslistajakelussa on otettu käyttöön sähköisen luottamushenkilöportaali, jossa kaupunginhallitus on toiminut pilottina. Sähköisen arkistoinnin edellyttämien arkistonmuodostussuunnitelmien (eams) kehitys- ja koordinointityötä jatketaan. KuntaToimisto- ohjelmiston mahdollistamia uusia toimintoja on otettu käyttöön. Täysin uutena on otettu käyttöön esityslista/pöytäkirja koonnissa PDF -muodon luominen asiakaspalvelun parantamiseksi ja hyödynnettäväksi luottamushenkilöportaalissa. On toteutettu laajamittainen osaamisen kehittämisen ja koulutussuunnittelun uudistus mm. laatimalla kehittämissuunnitelma- ja koulutussuunnitelmalomakkeet hallintokuntien käyttöön. Uudistus on osa uutta koulutuskorvauskäytäntöä jossa Työttömyysvakuutusrahasto korvaa organisaatioille suunnitelmallisesta henkilöstökoulutuksesta 10%:a palkkakustannusten osalta. Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Osallistuttu aktiivisesti Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamista koskevaan hankkeeseen, Aboa Venture IV Ky pääomarahasto hankkeeseen, yrityskehittämiseen liittyviin projekteihin (mm. HINKU, seutukaupunkipilotit ja TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus) sekä Merikampuksen edistämiseen: SaMKin ja Winnovan ym. toimintojen keskittäminen Suojanmäelle; SAMKin tilojen peruskorjaus käynnistynyt). Syksyn aikana laadittiin keskushallinnon osalta kuntarakenneselvitysten (Eura Rauma, Eurajoki Pyhäranta Rauma, Laitila Rauma) I ja II vaiheen perus-, tilasto- ja jatkoselvitysaineistot. Keskusvirasto on toteuttanut työllistämistoimintaa aktiivisesti. Työllistämistavoitteeksi asetettiin 10 % kunkin tulosalueen vakanssien mukaisessa suhteessa (= 9,7 kpl sopimusta, ei sis. ruokapalvelu). Tulosalueittain on ilmoitettu yhteyshenkilöt työvoimahallintoon sekä kartoitettu erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, joita työllistämistoimin voitaisiin hoitaa. Ajalla työllistämissopimuksia on laadittu yht. 12 kpl + kaksi oppisopimusta. Keskusviraston osalta asetettu työllistämistavoite on saavutettu. Keskusviraston esimiehet ovat osallistunteet Rauman Tarinaan kytkeytyvään esimieskoulutukseen. Syksyn aikana valmisteltiin henkilöstön työmotivaation parantamiseen liittyviä käytäntöjä, mm. työkierto/ henkilökierto-käytäntö sekä sähköinen aloitejärjestelmä ja palkitseminen. Kaupunginhallitus hyväksyi uudet toimintamallit kokouksessaan Linjanveto Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Huomioimme yritysnäkökulman kaikessa toiminnassamme. Toteutamme yrityshankkeet joustavasti. 11

15 Tuotamme laadukkaita yrityspalveluita. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Yritysnäkökulma on huomioitu laajasti eri elinkeinopoliittisissa hankkeissa. Tavoitteeksi on asetettu, että yrityshankkeisiin vastataan kahden viikon kuluessa: yrityshankkeiden valmistelu on aloitettu aina heti, kun hanke on tullut vireille, valmistelu ei ylitä kahta viikkoa ellei asia/ hanke ole erityisen suuri ja monipuolinen. Yritysneuvonnassa on kerätty asiakaspalautetta ja seurattu asiakasmääriä. Linjanveto Tavoite Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja Mahdollisuuksien asuin- ja asuinpaikkakunta! työpaikka Tehostamme viestintää ja kuntamarkkinointia. Laadimme palvelulupauksen/ -et. Olemme aktiivisia edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Viestinnän ja matkailun yhdistyminen samaan yksikköön on tuonut synergiaetuja, joiden hyödyntäminen on näkynyt entistä aktiivisempana viestintänä ja markkinointina. Markkinointiyhteistyökumppaneiden kanssa on haettu uusia keinoja perinteisten rinnalle Rauman näkymiseksi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, esim. sosiaalisen median eri kanavat. Viestintäkoulutuksilla ja konsultoinnilla on aktivoitu virastojen viestintää ja lisätty toiminnan avoimuutta merkittävästi. Esimerkiksi lehdistötiedotteiden määrä on 2010-luvulla noussut keskimäärin 35 lehdistötiedotteesta yli sataan lehdistötiedotteeseen vuodessa. Vuoden 2014 kasvuprosentti on 67. Asiakaspalvelun sujuvuuteen ja joustavuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota; työyksiköittäin on sovittu yhteisiä pelisääntöjä. Oltu mukana alueen edunvalvonta- ja erilaisissa tiedonvaihtotilaisuuksissa sekä kokouksissa ja messuilla. Vuoden aikana ovat painottuneet yhteydet valtiohallintoon (telakka ja Luostarinkylän eritasoliittymä); Seutukaupunkiverkostoon (erityisesti Sote ja kuntalaki) sekä naapurikuntiin (kuntarakenne) ja elinkeinoelämän esittelytilaisuuksiin (messut, tilaisuudet). Matkailupalvelut on osallistunut aktiivisesti LOURA-kaupunkien ja valtakunnallisten sidosryhmien mm. VisitFinlandin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tuloksena on yhteinen kehittämishanke Suomen Saaristo saanut alkunsa. Linjanveto Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kannustamme työntekijöitämme ja kuntamme asukkaita osallistumaan ympäristönhoitoon. Huolehdimme, että ympäristötekijät huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa. Huolehdimme hiilineutraalikunta hankkeen (HINKU) etenemisestä. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Olemme olleet mukana siivous-, kierrätys-, ja puhtaustempausten markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Markkinointimateriaalien toteutuksessa on huomioitu ympäristöystävällisyys, esim. matkailuesite on painettu ympäristösertifikaatit täyttävälle paperille. Ympäristöteemaa käsiteltiin näkyvästi vuoden aikana ilmestyneissä Rauma-lehdissä ja tilaa ympäristöasioille varataan myös vuoden 2015 numeroihin. Cleantech oli vuonna 2014 selkeä yksi elinkeinotoiminnan erityisteema ja työtä tehdään sekä alueen yritysten että kaupungin omien toimintojen osalla. Ympäristökriteerit on huomioitu 11 tarjouskilpailussa, kuten työvaate-, päiväkotikaluste-, ajoneuvo- sekä kuljetushankinnoissa. Edelleen on kilpailutettu taloautomaatioasennukset, johon sisältyi suunnittelu kiinteistöjen käytönaikaisen energiatehokkuuden parantamisesta. Kaupungin hankintatoimi on lähtenyt pohtimaan hankintaohjeiden päivittämistä ja sitä, miten ohjeissa huomioidaan tulevaisuudessa kestävä kehitys ja ympäristönäkökohdat. On myös päätetty lähteä mukaan Suomen ympäristökeskuksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää innovatiivisten cleantech-hankintojen toteutumista. Rakennusten suunnittelun ohjausta kehitetään siten, että uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä huomioidaan investointikustannusten lisäksi 12

16 tulevat energia- ja muut käyttökustannukset. It-ohjeistuksen päivittäminen on laitettu vireille. Elinkeinotoimi on lähtenyt mukaan Gaia Consulting Oy:n hankkeeseen PK-yritysten resurssitehokkuuden parantaminen yrityksissä. Hankkeen toteuttamisessa keskeisenä menetelmänä ovat yrityskohtaiset resurssitehokkuuden katselmoinnit, joista käytetään nimitystä resurssitehokkuuskävely. Linjanveto Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Toimimme kustannustietoisesti. Yhteen sovitamme ja kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa. Parannamme käyttötaloutemme menokehityksen hallintaa suhteessa tulorahoitukseen. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Kustannuslaskentatietoihin perustuva toiminnan kehittämiseen ja talouden seurantaan liittyvät toimintolaskentapohjaisen kustannuslaskennan pilotit ovat pääasiassa saatu vietyä loppuun. Taseyksiköistä Puhtaus- ja Ruokapalvelut käyttävät toimintolaskentaa hinnoitteluun ja budjetointiin. Kasvatus- ja opetustoimen laskentamallin pilointi on saatu loppuun, mutta mallin jatkotyöstäminen sovellettavaksi muihin yksiköihin on viivästynyt organisaatio- ja palvelumuutoksista johtuen. Taloushallinnon ohjelmistojen uudistamisen osalta on laadittu Esiselvitys Raumalle eri vaihtoehdoista , joka on I osa kohti Rauman kaupungin tiedolla johtamisen toimintamallia KuntaERP järjestelmää. Koko kaupungin yhteinen talouden seuranta ja ennustejärjestelmä on rakennettu sekä prosessien että tietojärjestelmien osalta; on mm. hankittu kaupungin taloussuunnittelu ja seurantaohjelmisto, joka mahdollistaa laajemman käyttäjäkunnan ja talouden seurannan. 13

17 1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut Hallinto- ja henkilöstöpalvelut TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,8 Muut tuotot ,1 Toimintatuotot ,6 Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Vuokrat ,7 Muut kulut ,4 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,4 Poistot ,0 Vyörytystuotot Vyörytyskulut Talous- ja strategiapalvelut Talous- ja strategiapalvelut TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Muut tuotot ,0 Toimintatuotot ,8 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,0 Vuokrat ,7 Muut kulut ,8 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,5 Poistot ,8 Vyörytystuotot Vyörytyskulut

18 TARKASTUSTOIMI Talousarvion toteutuminen Tarkastustoimi TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Toimintatuotot ,0 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Vuokrat ,3 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,7 Vyörytyskulut Tulosalueen kommentit ja selitykset 2014 talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Talous toteutui talousarvion mukaisesti. Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuodelta Arviointikertomus merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa Kaupunginhallitus on pyytänyt hallintokunnilta arviointikertomuksesta lausunnot mennessä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt em. lausunnot kokouksessaan Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 on annettu Tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Irma Kivilähde. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri hallintokuntien toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja tarkastuskäynneillä.

19 VAALIT Talousarvion toteutuminen Vaalit TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,0 Muut tuotot ,0 Toimintatuotot ,1 Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Muut kulut ,0 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,5 Vyörytyskulut -809 Tulosalueen kommentit ja selitykset talouden tulokseen (Olennaiset tapahtumat ja muutokset sekä niiden vaikutus talousarvion toteutumiseen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen) Vuonna 2014 on järjestetty europarlamenttivaalit. Varsinainen vaalipäivä oli Äänestysaktiivisuus Raumalla oli 34,2 %. Äänioikeuttaan käytti yhteensä raumalaista. 1.6 KONSERNIHALLINNON ULKOPUOLISET TOIMINNOT Talousarvion toteutuminen Konsernihall ulkop toiminnot TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,8 Muut tuotot ,5 Toimintatuotot ,2 Palvelujen ostot ,0 Avustukset ,2 Muut kulut ,6 Toimintakulut ,8 Toimintakate , Vahinkokustannukset ja korvaukset 1244 Vahinkokustannukset ja -korvaukset TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,6 Toimintakate , Kunnallisverotus 1248 Kunnallisverotus TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut ,5 Toimintakate ,5

20 1452 Avustukset Avustukset (KH) TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Kylä- ja asukastoimintaa varten euroa, kylien yhteisesti suunnittelemien investointien rahoitukseen euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset euroa, järjestöjen avustukset euroa ja huvilavuokrasopimuksen vuokraehdot euroa (KH ). Vesibussi liikenteen tukeminen euroa ja Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys euroa Osuudet kuntayhteisöille 1454 Osuudet kuntayhteis TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut ,3 Toimintakate , Joukkoliikenne (KH) 1456 Joukkoliikenne (KH) TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,6 Toimintakate , Olkiluoto Olkiluoto 3 TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintakulut ,8 Toimintakate , Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset 1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset TOT 2013 TA 2014 MUUTOS TA YHT TOT 2014 EROTUS TOT-% Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,1 Toimintakate , Jakamattomat erät TA 2014 TOT 2014 EROTUS TOT-% 3087 Muut korvaukset valtiolta Kilpailu- ja kuluttajavirasto 3130 Muut myyntituotot Tuotot poistetuista saamisista Asiakaspalvelujen ostot Rn Sn Mielenterveysseura 4342 Asiantuntijapalvelut Ilmoitukset Henkilökuljetukset Muut palvelut Rn Tenniskeskus (27.272,72) 4940 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Muut julkiset kulut Kopiosto r.y (9.010,62) Gramex Ry (3.466,25) Säveltäjäin Tekijänoikeus (4.269,75) 4999 Jakamaton määräraha ,9

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT... 3 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Katsaus seudulliseen

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät... 4 1.4 Kuntauudistus...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Sisällys TALOUSKATSAUS... 1 RAHOITUSLASKELMA... 3 YLEISHALLINTO... 4 KONSERNIHALLINTO... 4 ELINKEINOT... 8 TYÖLLISTÄMINEN... 12 MAASEUTU- JA

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 214 Kunnanhallitus 31.3.215 Kunnanvaltuusto 1.6.215 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 214 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 17. päivänä 2014 Porin kaupunkisuunnittelusarja B84/2014 ISSN 0357-9948 ISBN 978-952-7020-20-3

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot