KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA"

Transkriptio

1 KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA Kokkotyö- säätiö Yrittäjäntie KOKKOLA 2012

2 2 (33) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 KÄSITTEET JA NIIDEN MERKITYS KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ... 4 ARVOT JA VISIO PÄIHDESTRATEGIAN toimintamalli Arviointi Seuranta KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDEOHJELMA HOITOONOHJAUS EHKÄISEVÄ TOIMINTA Huumausainetesti AUDIT-kysely FEMMA-TOIMINTAMALLI VALMENTAUTUJAT Työajankäyttö hoidon aikana Päihdeongelman uusiutuminen HENKILÖKUNTA JA LUOTTAMUSHENKILÖT Työsuhteen päättäminen Työajankäyttö ja palkkaedut hoidon aikana Päihdeongelman uusiutuminen PÄIHDETYÖTÄ OHJAAVAT SUOSITUKSET JA LAIT LIITTEET Liite 1 Päihdestrategian toimintamalli Liite 2 Poissaolojen seurantalomake Liite 3 Toimintaohje/päihtyneen kohtaaminen työpaikalla Liite 4 Puheeksiotto lomake (henkilökunta) Liite 5 Hoitoonsitoutumissopimus (henkilökunta) Liite 6 Hoitoonohjaus/valmentautujat (kaavio) Liite 7 Hoitoonohjaus/henkilökunta (kaavio) Liite 8 Huomautus/varoituslomake Liite 9 Huumaus- ja lääkeaineseulonta (lähetemalli) Liite 10 Audit-kysely Liite 11 Valmennussuhteen irtisanominen Liite 12 Työsopimuksen irtisanominen

3 3 (33) JOHDANTO Kokkotyö-säätiö on rekisteröity työvalmennuksen asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Kokkotyö-säätiö tarjoaa osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille tai muusta syystä työelämän ulkopuolelle jääneille moniammatillisella työotteella aktiivisuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja pysyvimpiä elämänhallinnan ratkaisuja. Toiminta jakautuu työhön ja valmennukseen. Työosaston päävastuun kantavat työvalmentajat ja valmennuksen päävastuun kantavat yksilövalmentajat. Työvalmentajat ovat tekniikan ammattilaisia. Yksilövalmentajat ovat kuntoutuksen, ohjauksen ja nuorisotyön ammattilaisia. Työvalmennus on hyvin haasteellista työtä, joka vaatii työntekijältä laaja-alaista osaamista ja työhön sitoutumista. Asiakkaan päihteidenkäyttö vaikeuttaa työvalmennusta ja sitoutumista valmennussuunnitelmissa sovittuihin yhteisiin tavoitteisiin. Valmentautujien päihdehaitat näkyvät Kokkotyö-säätiössä mm. luvattomina poissaoloina, valmennustulosten huonontumisena ja pitkittymisenä. Kokkotyö-säätiön päihdestrategia antaa selkeät pelisäännöt valmentautujille ja työntekijöille organisaation käytännöistä päihteidenkäytön suhteen ja varmistaa työturvallisuuden. Säätiö haluaa olla kehittämässä omaa päihdeosaamistaan ja henkilökunnan valmiuksia vastata ajassa ja yhteiskunnassa tapahtuviin haasteisiin. Kokkotyö-säätiö haluaa toimia päihdehaittojen ehkäisemiseksi toiminta-alueellaan. Oman päihdestrategiansa lisäksi Kokkotyö-säätiö on valtakunnallisen Alkoholiohjelman kumppani ja on ollut mukana Keski- Pohjanmaan maakunnallisessa päihdestrategiassa TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Kokkotyö-säätiön ensimmäistä päihdestrategiaa vuonna 2010 ovat olleet laatimassa: Anita Hevosmaa, va. yksilövalmennuspäällikkö, Tiina Ruppa, yksilövalmentaja Jouni Malm, yksilövalmentaja Niina Kuorikoski, yksilövalmentaja Arja Savela, nuorten valmentaja Olli-Pekka Strang, työvalmentaja Saara Lång, kehittämiskoordinaattori, Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus

4 4 (33) KÄSITTEET JA NIIDEN MERKITYS KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ Valmentautuja (asiakas) on henkilö, joka osallistuu edunsaajana organisaation toimintaan, eli saa valmennusta tai on tukityöllistettynä (palkkatuella) organisaatiossa. Henkilökuntaan luetaan toimihenkilöt ja työntekijät: * toimihenkilöt ovat yksilö- ja työvalmentajia sekä toimisto- ja hallintohenkilökuntaa * työntekijät ovat palkkasuhteessa olevia tuotannon työntekijöitä. Luottamushenkilöt ovat hallituksen ja valtuuston jäseniä. Strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tietty päämäärä. Kokkotyö-säätiön päihdestrategian päämääränä on päihteetön työympäristö sekä työrauhan ja turvallisuuden turvaaminen, sekä valmentautujan, toimihenkilön ja työntekijän tukeminen päihteettömään arjen hallintaan. Alkoholi on nautittavaksi tarkoitettu juoma, joka sisältää enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Alkoholinkäyttö tai sen vaikutuksen alaisena oleminen on Kokkotyösäätiössä kiellettyä. Huumausaineet ovat päihteitä, jotka kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämään huumausaineluetteloon ja joiden hallussapito, levitys ja käyttö on rikoslaissa kielletty. Huumaus- ja lääkeaineseulonta virtsasta tehdään, mikäli on pienikin epäilys huumeiden käytöstä. Lääkkeiden väärinkäytöllä tarkoitetaan yleensä enemmän tai vähemmän tietoista PKV - lääkkeiden (pääasiassa keskushermoston kautta vaikuttavat aineet) väärinkäyttöä päihtymyksen aikaansaamiseksi tai psyykkisen tilan muuttamiseksi. Epäilyksen syntyessä lääkkeiden väärinkäytöstä otetaan yhteys työntekijän tai valmentautujan hoitavaan tahoon tai oman alueen lääkäriin. Tarvittaessa otetaan huumaus- ja lääkeaineseulonta virtsasta. Liuottimet Teknisiä liuottimia kuten liimoja, ohenteita, lakkoja, bensaa ja puhdistusaineita voidaan käyttää päihtymystarkoituksessa. Epäiltäessä väärinkäyttöä asia otetaan puheeksi asianosaisen kanssa. Toiminnalliset riippuvuudet

5 5 (33) Toiminnallisia riippuvuuksia voivat olla uhkapelaaminen, peli- ja nettiriippuvuus, jatkuva sukupuolikumppaneiden vaihtaminen tai seksipuhelimien ylenpalttinen käyttö, syömishäiriöt, läheisriippuvuus, pakonomainen liikunta, ostovimma tai muut vastaavanlaiset nopeaa tyydytystä tuovat tekemiset. Mikäli toiminnallisesta riippuvuudesta on merkittävää haittaa valmentautujan arjenhallinnassa, otetaan se puheeksi hänen kanssaan. Hoitoonohjaus on omaehtoista tai velvoitettua hoitoon hakeutumista päihteidenkäytön vuoksi. Kokkotyö-säätiössä kannustetaan valmentautujaa ja henkilökuntaa omaaloitteiseen hoitoon hakeutumiseen, häntä motivoidaan päihdekäyttäytymisen muutokseen ja tarvittaessa suoritetaan velvoitettu hoitoonohjaus.

6 6 (33) ARVOT JA VISIO Päihdestrategian arvot: Yksilöllisyys jokaiselle valmentautujalle tehdään yksilöllinen valmennussuunnitelma, jossa on valmentautujan henkilökohtaiset tavoitteet. Nämä tavoitteet tukevat myös päihteettömyyttä. Tavoitteellisuus kaikella Kokkotyö-säätiössä tehtävällä työllä on määritelty, selkeä tavoite. Yksilön kanssa suunnitellaan hänen tavoitteensa päihteidenkäytön vähentämisen suhteen. Vastuullisuus valmentautujalla ja henkilökunnalla on vastuu omasta toiminnastaan ja työtehtävistään, sekä yhteisön jäsenistä. Vastuullisuuteen liittyy varhainen puheeksi ottaminen huomatessa päihteidenkäyttöä tai -haittoja työyhteisössä. Yhteisöllisyys yhteisö tukee päihteettömyyttä Kokkotyö-säätiössä ja valmentautujaa hänen valmennussuunnitelmansa mukaisesti. Visio: Kokkotyö-säätiö on päihteetön työvalmennussäätiö, joka tukee valmentautujien työllistymistä ja itsenäistä selviytymistä elämässä. Säätiö on vuonna 2015 omalla alallaan johtava toimija Suomessa ja toimintatavoiltaan edelläkävijä liittyen päihdehaittojen ehkäisyyn.

7 7 (33) 1 PÄIHDESTRATEGIAN TOIMINTAMALLI Kokkotyö-säätiön päihdestrategian tavoitteena on päihteettömän työympäristön luominen ja työrauhan ja turvallisuuden turvaaminen, sekä valmentautujan, työntekijän ja toimihenkilön tukeminen päihteettömään arjen hallintaan. Päihdestrategiaan on tehty toimintamalli (liite 1), johon kuuluvat kuntouttava työtoiminta, työharjoittelu/työelämän valmennus/ työkokeilu, Kelan mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus, Työelämävalmiuksien kartoittaminen (TVK), terapeuttinen työtoiminta, Vankilasta vapautuneiden henkilökohtainen valmennuspalvelu (VAPA), Nuorten työpajatoiminta, Tuotantokoulu, Etsivä nuorisotyö, Luotsi-palvelut, Työvalmennusohjelma (TVO), palkkatuella työllistetyt, henkilökunta ja luottamushenkilöt sekä RETRO (Pietarsaaren toimipiste). Toimintamalli ohjaa työ- ja yksilövalmentajia käytännön työssä päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Se sisältää tavoitteet, kriittiset menestystekijät, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden toteutumisen seurannan (vastuuhenkilöt, aikataulu). Kokkotyö-säätiöllä on otettu käyttöön päihdestrategian toimintamalli, jota noudatetaan työyhteisössä ja henkilökunnalle annetaan päihdekoulutusta. Kokkotyö-säätiön yksi yksilövalmentaja on käynyt mini-interventiokouluttaja-koulutukseen, ko. yksilövalmentaja kouluttaa säätiön uudet toimihenkilöt kerran vuodessa. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa valmiuksia alkoholin käytön puheeksiottamisessa. Kokkotyö-säätiön kaksi yksilövalmentajaa päivittävät sairaanhoitajatutkintoaan AMKtutkinnoksi. He tekevät opinnäytetyön, jonka tarkoituksena on tehdä päihdestrategiaa tutummaksi Kokkotyö-säätiön henkilökunnalle. 1.1 Arviointi Arviointivaiheessa Kokkotyö-säätiön työ- ja yksilövalmentajat tekevät itsearviointia, josta kerätään osastokohtaista tietoa. Työosastoilla arvioinnin kohde on päihdestrategian käytännön toteuttamisessa ja toimintaosaston arkityössä. Työ- ja yksilövalmentajien suorittama itsearviointi on jatkuvaa oman työn kehittämistä. Tämä tapahtuu toimintakäytäntöjä kyseenalaistamalla sekä virheisiin reagoimalla ja hyviä käytäntöjä omaksumalla. Itsearvioinnin työkaluina voivat olla esimerkiksi säännölliset kehityskeskustelut ja viikko/osastopalaverit, joissa seurataan päihdeosaamisen kehittymistä. Päihdestrategian arvioinnissa yksi erittäin tärkeä osa on uusien työvälineiden ja toimintatapojen seuranta. Niiden

8 8 (33) toimivuuden arviointi ja valmentautujien päihdetilanteen seuraaminen ovat välttämättömiä päihdestrategian toimivuuden selvittämiseksi. 1.2 Seuranta Kokkotyö-säätiön hallitus ja valtuusto seuraavat päihdestrategian toteutumista toimitusjohtajan esittelystä vuosittain. Seurantaa varten työosastojen vastaavat kokoavat ja keräävät osastokohtaisen indikaattoritiedon ja toimittavat tiedot yksilövalmennuspäällikölle, joka antaa seurantakoosteen toimitusjohtajan käyttöön aina helmikuun alussa seurantavuoden jälkeen. Seurattavia indikaattoreita ovat kirjallisten huomautusten ja varoitusten määrät ja syyt, valmennusjaksojen keskeyttämisten määrä, Femma- toimintamalliin osallistuneiden määrä ja tulokset, hoitoonohjausten määrä ja toimihenkilöille järjestettyjen päihdekoulutusten määrä. Säätiön päihdestrategiaa päivitetään kerran vuodessa kokoontuvassa päihdestrategia-työryhmässä, jossa käsitellään edellisen vuoden seurantatiedot (liite 2) ja niiden pohjalta tehdään kehittämissuunnitelmat. Päihdestrategia- työryhmän koolle kutsujana toimii yksilövalmennuspäällikkö. Päihdestrategian päivitystyöryhmä 2012: Anita Hevosmaa (yksilövalmennuspäällikkö) Tiina Ruppa (yksilövalmentaja) Jouni Malm (yksilövalmentaja) Jaana Salminen (työvalmentaja) Niina Kuorikoski (yksilövalmentaja) Johanna Viskari (yksilövalmentaja) Sanna Knutar (yksilövalmentaja) Työryhmä on päivittänyt ja asiatarkastanut tekstin sen hetken käytettävänä olleen tiedon valossa, tukeutuen myös luotettaviksi arvioimiinsa lähdetietoihin. 2 KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDEOHJELMA Päihde Kokkotyö-säätiön päihdestrategiassa päihteellä tarkoitetaan alkoholin lisäksi huumeita ja muita päihdyttäviä aineita, joiden liika- tai sekakäytön seurauksena ilmenee päihdeongelma, joka haittaa työntekoa tai vaarantaa oman, työtovereiden, asiakkaiden tai muiden henkilöiden turvallisuutta. Päihteeksi ei tässä yhteydessä lasketa tupakkatuotteita.

9 9 (33) Päihdekulttuuri Päihteiden käyttöä koskeviin työ- ja toimintamalleihin vaikuttaa myös Kokkotyö- säätiön päihdekulttuuri. Se muodostuu päihteidenkäyttöä koskevista virallisista ja epävirallisista säännöistä, työ- ja tehtävänjaosta sekä työ- ja yksilövalmentajien ja valmentautujien omista asenteista, ajatuksista ja tunteista päihteitä kohtaan. Nämä eri tekijät muokkaavat päihdekulttuurista monimutkaisen ja muuttuvan kokonaisuuden, jonka tiedostaminen on haasteellista. Kuitenkin jo tietoisuus päihdekulttuurin olemassaolosta ja vaikutuksesta arjen työtilanteisiin voi auttaa työ- ja yksilövalmentajia oman työnsä kehittämisessä. Päihdeohjelman tavoite Kokkotyö- säätiön tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen turvallinen, päihteetön työyhteisö. Päihdeongelmien varhaisella tunnistamisella ja päihdeongelmaisen hoitoonohjauksella ja kuntoutumisella vähennetään päihteiden väärinkäytöstä aiheutuvia terveyshaittoja ja vaikutetaan yhteisö ja/tai yksilötasolla säätiön palvelujen laatuun, työn tuottavuuteen, työturvallisuuteen, myöhempään työllistymiseen, elämänhallinnallisiin ja laadullisiin tekijöihin sekä työyhteisön työilmapiiriin. Tästä koostuu Kokkotyö-säätiön päihdeohjelma. Päihteet työpaikalla Kokkotyö-säätiön työyhteisössä päihteettömyyttä edistetään kaikilla toiminnoilla. Täten esim. alkoholilahjat eivät ole sallittuja. Säätiö kieltää päihteiden hallussa pidon ja säilytyksen kaikissa työyksiköissä koko henkilöstön osalta. Jos jollain henkilöllä tavataan päihteitä ja/tai henkilö on päihteiden vaikutuksen alainen, poistetaan hänet säätiön tiloista. Em. rikkeestä seuraa puhuttelu ja huomautus. Ilman henkilön suostumusta ei ryhdytä suorittamaan henkilöön käypää tarkastusta tai takavarikoimaan päihteitä. Poikkeuksena on toiminta alaikäisten kohdalla, jolloin otetaan yhteyttä myös huoltajaan tai viranomaiseen, joka ryhtyy asianomaisiin toimenpiteisiin takavarikoinninkin suhteen. Kokkotyö-säätiöllä toimitaan yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti päihtyneen kohtaamisessa työpaikalla (liite 3). Työturvallisuus Kokkotyö-säätiön päihdestrategia korostaa työturvallisuutta.

10 10 (33) Työturvallisuuteen liittyviin epäkohtiin paneudutaan ottamalla päihdehaitoista johtuvat asiat esille työsuojelutoimikunnassa, joka kokoontuu noin kahden kuukauden välein. Johtoryhmän tiedoksi tulleet päihteiden väärinkäytön aiheuttamat ongelmat otetaan esille kokouksissa ja johtoryhmä pyrkii ratkaisemaan ongelmat välittömästi, ettei työturvallisuus vaarannu työyhteisössä. Seuranta on osa työturvallisuutta. Seurantatietoutta voidaan hyödyntää päihdestrategian päivityksen yhteydessä. Testaukset lisäävät ennakoivaa työturvallisuutta ja velvollisuus poistaa päihteiden vaikutuksen alainen henkilö työpaikalta varmistaa päivittäistä työturvallisuutta. Kokkotyö-säätiölle on laadittu Asiakasturvallisuuden toimintaohjeet, jotka liitetään osaksi laatukäsikirjaa. 3 HOITOONOHJAUS Henkilökunnan mahdolliseen päihteiden väärinkäyttöön työpaikalla puututaan. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa puheeksi huolensa työtoverin päihteiden väärinkäytöstä. Esimiehen tehtävä on ottaa asia puheeksi (liite 4) ao. henkilön kanssa ja tarvittaessa ohjata henkilö hoitoon. Hoidon tarpeen suunnittelusta ja määrittelystä vastaa työterveyshuolto. Kokkotyö-säätiön työntekijät kannustavat päihdeongelmaista vapaaehtoisesti hakeutumaan hoitoon. Hoitoonohjaus koskee säätiön kaikkia työsuhteessa olevia ja valmentautujia, joille on kehittynyt päihderiippuvuus psykososiaalisin/fyysisin seurauksin ja päihteidenkäyttö selvästi haittaa henkilön työn- ja elämänhallintaa, työturvallisuutta tai järjestystä työpaikalla. Hoitoonohjausprosessi käynnistetään toimihenkilön, esimiehen, työsuojelupäällikön, valtuutetun lääkärin tai työterveyshuollon aloitteesta. Asianomainen velvoitetaan hoitoonohjaukseen. Hoitoonohjaus aloitetaan hoitoonohjausneuvottelulla, jossa tehdään kirjallinen hoitoonsitoutumissopimus (liite 5). Hoitoonohjaukseen liittyvät tiedot ja toimenpiteet ovat luottamuksellisia. Niitä ei saa ilmaista sivullisille ilman asianomaisen lupaa. Esimiehellä on kuitenkin oikeus saada tietoa hoidon toteutumisesta työntekijältä, työterveyshuollosta tai hoitavalta taholta. Hoitoonohjauksen tavoite on auttaa asianomaista pääsemään eroon ongelmallisesta päihteiden käytöstä ja tukea elämänhallinnan sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen toimintakyvyn kasvua. Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on myös työsuhteen jatkuminen. Huumeongelmaisen kohdalla tavoitteena on huumeista kokonaan luopuminen. Menettelyohjeistus kuvataan hoitoonohjaus kaavioilla (liitteet 6 ja 7).

11 11 (33) Puheeksioton valmiuksien kehittäminen Uusille toimihenkilöille järjestetään päihteidenkäytön mini-interventio-koulutus kerran vuodessa. Koulutukseen kuuluvat osiot ovat: 1) päihderiippuvuuden kehitys ja selitysmallit, 2) arvopohja ja ihmiskäsitys, 3) päihteisiin liittyvät asenteet, 4) päihdyttävät aineet ja niiden kerta- ja pitkäaikaiskäytön vaikutukset psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja 5) puheeksi ottamisen valmiudet. 4 EHKÄISEVÄ TOIMINTA Kokkotyö-säätiöllä työskentelee ihmisiä monesta eri ammattiryhmästä. Jokaisella on oma suhtautumistapansa asioihin, mutta henkilökunnalla on olemassa yhteinen linja kuinka valmentautuja kohdataan Kokkotyö-säätiöllä. Kaikki kohdataan yksilöinä ja heidän itsemääräämisoikeuttaan ja ihmisyyttään kunnioitetaan. Lisäksi jokaista kohdellaan tasaarvoisesti ja oikeudenmukaisesti rotuun, uskontoon tai poliittiseen kantaan katsomatta. Jokainen vastaa omista teoistaan ja sanomisistaan sekä vastaa omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista ja kehittämisestä. Ennalta ehkäisevä työ on: Aiheen käsittelyä esim. perehdytystilanteissa, mikä jokaiselle valmentautujalle annetaan Päihdeasioiden käsittelyn kirjaamista valmennussuunnitelmaan Kahdenkeskisiä keskusteluja valmentajien ja valmentautujien kesken tai ryhmävalmennuksissa Vapaa-ajanviettotapojen kartoittamista ja kannustamista harrastuksiin Hoitokontaktien mahdollistaminen valmentautujan työajalla mm. A-klinikka, Nuotta, AAkerho Päihdeasioiden käsittelyä säännöllisesti henkilökunnan kokouksissa Riittävän päihdetyön osaamisen varmistamista valmentajille, vähintään mini-interventiokoulutus. Varhainen puuttuminen Päihteiden käytön osalta työ- ja yksilövalmentaja puuttuvat yhdessä tilanteeseen työturvallisuus huomioiden. Alkometriä käytettäessä toimenpide tuloksineen kirjataan huomautus/varoitus-lomakkeeseen (liite 8). Alle 18-vuotiaiden kohdalla keskeistä on huoltajien sekä lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö. Lastensuojelulle tulee aina tiedottaa tietoon tul-

12 12 (33) leesta päihteiden käytöstä, mutta vain nuoren suostumuksella vanhemmille. Huolestuminen valmentautujan päihteiden käytöstä otetaan välittömästi puheeksi hänen kanssaan. Päihteiden käytön oireita saattavat olla, esimerkiksi väsymys, poissaolot, yliaktiivisuus, aggressiivinen käytös tai välinpitämättömyys. Henkilökunnalla tulee olla mahdollisuus pohtia muiden verkostoon kuuluvien (työvoimahallinto, työvoiman palvelukeskus, terveydenhuolto ym.) kanssa tarkoituksenmukaisia toimintatapoja sekä saada tukea varhaiseen puuttumiseen. Kokkotyö-säätiössä käytetään seuraavia ehkäiseviä menetelmiä: AUDIT kysely, puheeksiotto, mini-interventio ja Femma ryhmä. Esimiehen vastuu ja velvollisuus puuttua päihdeongelmaan Virallinen puuttumisvastuu ja päihdeongelman puheeksiotto kuuluvat esimiehelle. Päihteidenkäytön merkkien (esim. työtehtävien laiminlyönti, haju, epämääräiset poissaolot) ilmetessä esimiehellä on mahdollisuus ensin puuttua epävirallisesti työntekijän päihdeongelmaan; viestien, että hän on tietoinen tilanteesta. Keskustellen ohjataan henkilöä tekemään itse omatoimisia muutoksia päihteidenkäyttöönsä. Päihteiden käyttö työpaikalla tai työssäolo päihteiden vaikutuksen alaisena on työsuhteesta johtuvien velvoitteiden vakava rikkomus, työturvallisuusriski ja selvä merkki ongelmasta, johon tulee puuttua. Ongelmaan puututtaessa on kuitenkin huolehdittava asian hienovaraisesta hoitamisesta. 4.1 Huumausainetesti Kokkotyö-säätiön tavoitteena on päihteetön työyhteisö. Huumausainetestauksen tavoitteena on ennaltaehkäistä huumeiden aiheuttamia riskejä. Mikäli työantajalla on epäily lääkkeiden ja/tai huumeiden väärinkäytöstä tulee valmentautujan/työntekijän käydä lääke/huumeseulassa saman vuorokauden kuluessa epäilystä. Tulos toimitetaan työnantajalle kirjallisena seulan valmistuttua. Työnantaja saa käyttää palveluksessaan olevan henkilön terveydentilaa koskevien tarkastusten ja testien suorittamiseen tai näytteiden ottamiseen vain terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Näin turvataan terveydentilasta saatujen tietojen ja tulosten oikeellisuus. Työnantaja vastaa huumausainetestitodistuksesta aiheutuvista kustannuksista, ellei henkilön lähettävä taho pysty sitä tekemään.

13 13 (33) Kokkotyö-säätiö käyttää huumausainetestausta (liite 9), jolla tutkitaan seuraavat aineet: kannabis, amfetamiini, bentsodiatsepiinit ja kokaiini sekä opiaatit. Testin perusteella arvioidaan onko henkilö käyttänyt huumausaineita siten, että hänen työ- ja toimintakykynsä on heikentynyt. Todistuksesta saisi ilmetä vain, että ao. henkilölle on tehty huumausainetesti ja selvitys siitä, että hän on käyttänyt huumausaineita. Työelämän tietosuojalaissa ei säädetä työntekijän velvollisuudesta osallistua huumetestiin. Työnantajalla ei siten ole em. lain nojalla oikeutta määrätä työnhakijaa tai työntekijää huumetestiin. Huumetesteihin osallistuminen on vapaaehtoista eikä kieltäytymisellä ole sellaisenaan seuraamuksia. Työpaikkojen huumetestausta säädellään lainsäädännöllä ja asetuksella. 4.2 AUDIT-kysely Kysely tehdään kaikille valmentautujille valmennussuhteen alussa perustuen kuitenkin vapaaehtoisuuteen/suostumukseen. Maailman terveysjärjestö WHO on kehittänyt kymmenen henkilökohtaista kysymystä alkoholin käytöstä -testin (Audit). Testi (liite 10) on todettu tehokkaimmaksi alkoholin suurkulutuksen tunnistamiseen. Kysymykset koskevat alkoholinkäyttömääriä ja käytön psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia seurauksia. Testi on hyvä väline alkoholinkäytön puheeksiottamisessa. 5 FEMMA-TOIMINTAMALLI Ryhmävalmennusmalli Ryhmävalmennus on kaikille valmentautujille tarkoitettua koulutusta, jossa käsitellään mm. päihde- ja mielenterveysasioita, liikuntaa, vuorovaikutustaitoa sekä opiskeluun ja työnhakuun liittyviä asioita. Femma- toimintamalli on Kokkotyö-säätiössä yhdessä Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen kanssa kehitettyä ryhmävalmennusta, joka on tarkoitettu kaikille niille valmentautujille, joilla on päihteidenkäytön vuoksi vaikeuksia selviytyä työvalmennustavoitteistaan. Valmennus on tarkoitettu päihteidenkäytön hallinnan tueksi ja pohjautuu kognitiivisen terapian viitekehykseen. Kognitiivinen lähestymistapa päihdetyössä on riippuvuuskäyttäytymisen ja kognitiivisten tekijöiden (esim. ajattelun, oppimisen, havaitsemisen, ongelmaratkaisukyvyn) välistä yhteyttä. Kognitiivinen terapia auttaa 1) vähentämällä mielihalujen esiintymistiheyttä ja voimakkuutta heikentämällä näitä ylläpitäviä uskomuksia, 2) opettamalla ongelmaiselle ret-

14 14 (33) kahtamista ehkäiseviä selviytymiskeinoja, joilla hän voi myös pitkäjänteisesti säädellä mielihalujaan sekä 3) luomalla uudenlaista suhdetta itseensä ja muihin mm. lisäämällä itseymmärrystä. Tarkoitus on auttaa valmentautujaa oppimaan pois aikaisemmasta haitallisesta toimintamallista. Femman ryhmäkerrat (vähintään kolme osallistujaa) 1. Tapaamiskerta Tavoite:Valmentautuja tunnistaa oman elämäntapansa/vapaaajanviettotapansa ja siihen liittyvän päihteidenkäytön. 2. Tapaamiskerta Tavoite: Lisätä valmentautujan tiedostamista omasta päihteidenkäytöstään. 3. Tapaamiskerta Tavoite: Lisätä valmentautujan tietoisuutta päihteidenkäyttönsä eduista ja haitoista. 4. Tapaamiskerta Tavoite: Valmentautuja asettaa tavoitteen omalle päihteidenkäytölleen yhteistyössä valmentajan kanssa ja etsii vaihtoehtoisia mielihyvän lähteitä. 5. Tapaamiskerta Tavoite: Antaa valmentautujalle valmiuksia pysyä tavoitteessa. Tapaamiskerrat koostuvat yksilötehtävistä, ryhmäkeskusteluista ja pienestä luentoosuudesta. Femma- ryhmäkerrat päättyvät yhteiseen kahvitilaisuuteen, jossa osallistujille jaetaan todistukset. Yksilöohjausmalli Tarkoitus on kääntää ohjauksen painopiste yksilövalmennukseen. Aiemmasta vähintään kolmen hengen ryhmäkoosta siirrytään käyttämään femman yksilöohjausmallia. Yksilöohjausmallin sisältö Yhdestä mapista löytyy koko aineisto, jota kulloinenkin femman yksilöohjauksen vetäjä käyttää. Mappia päivitetään tarpeen mukaan. Femman ksesto on 5 x 45 min. Ensimmäinen aika sovitaan etukäteen ja seuraavat ajat sovitaan aina edellisen istunnon aikana. Femman sisältö/istuntokerta 1. istunto kartoitetaan asiakkaan tilanne

15 2. istunto 3. istunto 4. istunto 15 (33) asiakas tunnistaa oman elämäntapansa/vapaa-ajanviettonsa ja siihen liittyvän päihdekäytön lisätään asiakkaan tietoisuutta omasta päihdekäytöstään lisätään asiakkaan tietoisuutta päihdekäytön haitoista asiakas asettaa tavoitteen omalle päihdekäytölleen Tavoite antaa asiakkaalle valmiuksia pysyä tavoitteissaan tavoitteiden / sitoumusten kirjaaminen. 6 VALMENTAUTUJAT Koskee myös palkkatuella työllistettyjä. Toimintaperiaatteet päihde-epäilyn sattuessa työpaikalla (liite 6). Päihteiden käytöstä johtuvien poissaolojen varoituskäytäntö: Ensimmäinen huomautus ja velvoite osallistua Femma-ryhmään Toinen huomautus Ensimmäinen varoitus. Toinen varoitus Valmennussuhteen päättyminen. 6.1 Työajankäyttö hoidon aikana Valmentautujan ollessa työkykyinen/päihteetön, hän voi työskennellä normaalisti työtehtävissään. Valmentautujaa koskevat rahalliset etuudet arvioi KELA tai muu tulonsiirron päättävä taho. Etuuteen vaikuttaa mm. lääkärin lausunto. 6.2 Päihdeongelman uusiutuminen Toimitaan ohjeistuksen mukaan (liite 6). Jos varoituksista huolimatta valmentautuja ei muuta käytöstään päihteiden suhteen, valmennussuhteen purku jää viimeiseksi vaihtoehdoksi

16 (liite 11). Valmennussuhteen purku voidaan sopimustyypistä riippuen tehdä myös yhteistyöverkoston kanssa. 16 (33) 7 HENKILÖKUNTA JA LUOTTAMUSHENKILÖT Henkilökunnan mahdolliseen päihteiden väärinkäyttöön työpaikalla puututaan. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa puheeksi huolensa työtoverin päihteiden väärinkäytöstä. Esimiehen tehtävä on tarvittaessa ohjata henkilö hoitoon. Hoidon tarpeen suunnittelusta ja määrittelystä vastaa työterveyshuolto. Henkilökunta edustaa aina työnantajaa työhön liittyvissä seminaareissa, koulutuksissa, virkistys- ja edustustilaisuuksissa. Henkilökunnan tulee käyttäytyä hyvien käytöstapojen mukaisesti ja välttää päihteiden käyttöä. Kokkotyö-säätiötä edustaessaan luottamushenkilöiden tulee välttää päihteiden käyttöä ja käyttäytyä tilaisuuteen sopivasti. Päihteiden väärinkäytön varoituskäytäntö ja hoitoonohjausmalli (liite 7). 7.1 Työsuhteen päättäminen Hoitoonohjausjärjestelmä ei syrjäytä työnantajalle kuuluvaa lakien ja sopimusten mukaista oikeutta päihteiden väärinkäyttäjän palvelusuhteen katkaisemiseen tai toimenhaltijoiden osalta kirjallisen varoituksen antamiseen tai työn keskeyttämiseen. Toimenpiteitä harkitaan tapauskohtaisesti, jolloin hoidon onnistumisella on tuntuva merkitys. 7.2 Työajankäyttö ja palkkaedut hoidon aikana Päihtymyksestä johtuva työstä poissaolo on työaikakirjanpidon kannalta luvaton poissaolo, jolta ajalta työantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa. Lähtökohtaisesti päihdeongelmaisen hoidosta aiheutuvat kustannukset maksaa hoidettava itse. 7.3 Päihdeongelman uusiutuminen Mikäli päihdeongelma uusiutuu ja työntekijällä esiintyy työssään päihteiden käytöstä johtuvia ongelmia, järjestetään uusi neuvottelu. Hänelle toistetaan hoitoonohjausmalli sekä ohjataan avo- tai laitoshoitoon. Asianomaisen suostuessa hoitoon työsuhde voi jatkua. Kieltäytyminen kirjataan ja ryhdytään toimenpiteisiin työsuhteen päättämiseksi (liite 12).

17 17 (33) 8 PÄIHDETYÖTÄ OHJAAVAT SUOSITUKSET JA LAIT Päihdepalveluiden laatusuositukset on valmistettu tukemaan kuntien päihdepalveluiden suunnittelua, järjestämistä ja kehittämistä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteinen suositus luo pohjaa laadukkaille päihdepalveluille. Suositukset antavat yleiset suuntaviivat, joita voidaan soveltaa paikallisesti kuntien ja kuntalaisten tarpeista lähtien. Päihdetyötä ohjaavat laatusuositusten lisäksi lainsäädäntö, johon kuuluvat 1) sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat säädökset, 2) sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää ja työn tekemistä määrittävä lainsäädäntö, 3) asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia määrittävät lainsäädännöt ja 4) päihdetyötä koskeva lainsäädäntö. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavat säädökset: Kansanterveyslaki, Sairausvakuutuslaki, Sosiaalihuoltolaki, Erikoissairaanhoitolaki, Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä ja Suomen Perustuslaki. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää ja työn tekemistä määrittävä lainsäädäntö: Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonantotavasta, Hallintolaki, Henkilötietolaki ja Työturvallisuuslaki. Asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia määrittävät lainsäädännöt: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, Laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista, Laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hyväksyttävästä hoidosta huumausainerikoksissa Päihdetyötä koskeva lainsäädäntö: Päihdehuoltolaki ja asetus, Raittiustyölaki ja asetus, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidi riippuvaisten vieroitus-, korvaus- sekä ylläpitohoidosta, Mielenterveyslaki, Lastensuojelulaki, Tartuntatautilaki, Alkoholilaki, Huumausainelaki ja Rikoslaki. Lisätietoja

18 18 (33) Lähdeluettelo: Lähdeaineistona on käytetty soveltavin osin seuraavia: finlex.fi Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus Päihdelinkki.fi Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden ja hyvinvoinninlaitos / Stakes (neuvoa-antavat) Työterveyslaitos WHO muut päihdetietoutta antavat viralliset organisaatiot.

19 19 (33) liite 1 KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIAN TOIMINTAMALLI TOIMINNOT: KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA ETSIVÄ NUORISOTYÖ Vankilasta vapautuneiden henkilökohtainen valmennuspalvelu (VAPA) TERAPEUTTINEN TYÖTOIMINTA Työelämävalmiuksien kartoittaminen (TVK) Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus TYÖHARJOITTELU/TYÖELÄMÄVALMENNUS / TYÖKOKEILU LUOTSI-PALVELUT TYÖVALMENNUSOHJELMA RETRO, PIETARSAAREN TOIMIPISTE TUOTANTOKOULU PALKKATUELLA TYÖLLISTETYT KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ Henkilökunta sitoutuu strategian toteuttamiseen. Henkilökunnalla on riittävä ammattitaito ja uskallusta puuttua valmentautujan päihteiden käyttöön. Valmentautuja sitoutuu valmennus / työjaksoonsa tai kuntouttavaan/terapeuttiseen työtoimintaan. TAVOITTEET Päätavoitteet: Valmentautujan työelämä tai opiskelu suunnitelmien ja työllistymisen esteiden selvittäminen. Työelämävalmiuksien ja arjenhallinnan taitojen edistäminen. Ohjaaminen avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen tai muuhun elämänhallintaa tukevana ratkaisuun. Työ- ja toimintakyvyn kartoitus suhteessa työmarkkinoiden vaatimuksiin. Valmentautuja saa sisältöä päiviinsä, tuntee olevansa osa työssäkäyvää väestöä sekä omaa säännöllisen päivärytmin. Asiakas ohjataan tarvittaessa työkyvyn selvityksiin tai muuhun palveluohjaukseen. Palkkatuella työllistetyt hoitavat työtehtävänsä työsopimuksen mukaisesti. Välitavoite: Päihteiden käytön tunnistaminen, suurkulutuksen väheneminen, valmennuksesta/työstä poissaolojen väheneminen ja päihteettömän elämäntavan edistäminen sekä päihdehaittojen minimointi TOIMENPITEET Henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta päihteiden käytön tunnistamiseen, ja puheeksi ottamiseen sekä hoitoon ohjaukseen. Valmentautujan perehdytyksen yhteydessä Kokkotyö-säätiön päihteetön linja nostetaan esiin. Valmennuksen alkuvaiheessa kirjataan tavoitteet ja aikataulu valmennukselle. Samassa yhteydessä tehdään Audit- kysely.

20 20 (33) Luvattomasta poissaolosta seuraa huomautus ja velvoite osallistua Femma- ryhmään (5 ryhmäkertaa). Femma- ohjelma tukee valmentautujan päihteiden käytön tunnistamista, tavoitteiden asettamista päihteiden käytölle ja muulle elämänhallinnalle sekä riskitilanteiden tunnistamista ja niiden ennaltaehkäisyä. Valmentautujan ollessa edelleen poissa työ/työhönvalmennuksesta hän saa toisen huomautuksen jälkeen varoituksen, jonka yhteydessä järjestetään verkostokokous yhdessä lähettävän/hoitavan tahon kanssa. Verkostokokouksessa suunnitellaan tarvittava jatkohoito valmentautujalle. Kahden varoituksen jälkeen seuraavasta luvattomasta poissaolosta tai työaikana todetusta päihteiden käytöstä tai muusta huomattavasta rikkeestä, valmennussuhde tai sopimus Kokkotyö-säätiöllä päättyy. Valmennussuhteen päättymisen jälkeen ao. henkilö ei voi olla kolmeen kuukauteen Kokkotyö-säätiön valmentautujana. Mikäli työnantajalla on epäily lääkkeiden väärinkäytöstä tai huumeiden käytöstä tulee valmentautujan toimittaa puhdas huumeseula ennen valmennussuhteen aloittamista. Mikäli valmennussuhteen aikana herää perusteltu epäily huumeiden/lääkkeiden väärinkäytöstä tulee valmentautujan käydä lääke/huumeseulassa saman vuorokauden kuluessa epäilystä. Tulos toimitetaan työnantajalle kirjallisena seulan valmistuttua. TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, VASTUUHENKILÖT JA AIKATAULU Työvalmentaja ilmoittaa valmentautujan poissaolosta välittömästi saman päivän aikana yksilövalmentajalle. Henkilölle nimetty yksilövalmentaja seuraa: - että kaikilla valmentautujilla on kirjattuna tavoitteet valmennusjaksolle - että kaikille valmentautujille on tehty Audit- kysely - poissaoloja yhdessä työvalmentajan kanssa - että poissaoloista seuranneet suulliset huomautukset ja kirjalliset varoitukset on tehty - että Femma- ryhmän kerrat ovat toteutuneet - että lähettävää tahoa ja tarpeelliseksi katsottua verkostoa on informoitu poissaoloista. Huomautukset (2 kpl) ja varoitukset (2 kpl) antaa työvalmentaja yhdessä yksilövalmentajan kanssa. Huomautuksista ja varoituksista tehdään muistio, jonka läsnäolijat allekirjoittavat. Muistio jaetaan valmentautujalle sekä yksilö- että työvalmentajalle. Kokkotyö-säätiön hallitus ja valtuusto seuraavat päihdestrategian toteutumista toimitusjohtajan esittelystä vuosittain. Seurantaa varten työosastojen vastaavat kokoavat ja keräävät osastokohtaisen indikaattoritiedon ja toimittavat tiedot yksilövalmennuspäällikölle, joka antaa seurantakoosteen toimitusjohtajan käyttöön aina helmikuun alussa seurantavuoden jälkeen. Seurattavia indikaattoreita ovat kirjallisten huomautusten ja varoitusten määrät, valmennusjaksojen keskeyttämisten määrä, Femma- toimintamalliin osallistuneiden määrä ja tulokset, hoitoonohjausten määrä ja toimihenkilöille järjestettyjen päihdekoulutusten määrä. Säätiön päihdestrategiaa päivitetään kerran vuodessa kokoontuvassa päihdestrategia-työryhmässä, jossa käsitellään edellisen vuoden seurantatiedot. Päihdestrategia-työryhmän koolle kutsujana toimii yksilövalmennuspäällikkö.

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE LIITE NRO 2 HKJAO 28.3.2011 31 LAPINLAHDEN KUNNAN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 1 1. YLEISTÄ Alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö on huomattava terveydellinen, taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tavoite Helsingin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö sekä

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Päihdeohjelman lomakkeet 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741,

Lisätiedot

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI OMA-ALOITTEINEN HOITOON- HAKEUTUMINEN. PÄIHDEHOITO- SOPIMUS (LIITE) 1. ENNALTA- EHKÄISY 2. PÄIHDE- ONGELMA 3. PUHEEKSIOTTO- KESKUSTELU 4. HOIDOSTA SOPIMINEN 5. PÄIHDEHOITO- SUUNNITELMA

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Sääntökokoelma B 16 XII 2003 Ykn 15.12.2003 Mitätöi lehden VII - 98 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Päihteiden väärinkäyttö aiheuttaa huomattavaa terveydellistä,

Lisätiedot

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen.

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen. 1 (5) SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijöiden

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI 23.4.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON ROOLI PÄIHTEIDENKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSSA Jarmo Taipale Johtava työterveyslääkäri UPM Työterveyshuolto Lappeenrannan aluekeskus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. UPM Työhyvinvointilupaukset

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Päihteetöntä päivää Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Päihdeasioiden käsittely Vantaan kaupungin työpaikoilla Tämä opas on tiivistelmä

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

1. ENNALTA EHKAISEVA TOIMINTA

1. ENNALTA EHKAISEVA TOIMINTA SUOSITUS PAIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKAISYSTA, PAIHDEASIOIDEN WSITTELYSTA JA HOITOONOHJAUKSESTA TYOPAIKOILLA Tyomarkkinajarjestot ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijoiden

Lisätiedot

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 HEINÄVEDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tarkoitus Heinäveden kunnan päihdeohjelmalla pyritään henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen,

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

RANUAN KUNTA. Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA. Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat

RANUAN KUNTA. Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA. Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat RANUAN KUNTA Ranuan kunnan PÄIHDEOHJELMA Päihdeasioiden käsittelyn periaatteet ja menettelytavat RANUAN KUNTA PÄIHDEOHJELMA 2(10) SISÄLTÖ 1. PÄIHDEOHJELMAN TAVOITTEET JA TARKOITUS... 3 2. TYÖ JA PÄIHTEET...

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa. Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa. Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Kohti päihderiskitöntä työpaikkaa Antti Hytti, HUUGO-ohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Sananen meistä HUUGO-ohjelman tavoitteena päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta työelämässä Ohjelma osa Ehkäisevä

Lisätiedot

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN LIITE 10.2 ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIÄ KOSKEVA HOITOONOHJAUSSOPIMUS Tämän hoitoonohjaussopimuksen tarkoituksena on pyrkiä päihteettömään työpaikkaan sekä parantaa ja selkeyttää työpaikalla

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA 22.10.2010 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 1.1 Esipuhe... 3 1.2 Päihdeohjelman tarkoitus... 4 1.3 Päihdeohjelman tavoitteet... 4 1.4 Seuranta... 4 2 ENNALTA EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Uudista ja Uudistu 26.9.2013 Tietoiskun rakenne Päihteet

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN TAUSTA Perustettu 2002; Kokkolan kaupunki, K-P:n koulutusyhtymä, K-P:n sos. psyk. yhdistys, Ventuskartano ry, Villa Elba ja Kokkolan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla

TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue. Salla TYÖELÄMÄ PELISSÄ Voi hyvin työssä -kiertue Salla Karjalainen @sallakar_ Miksi rahapelejä pelataan? Unelma jättipotista, ajanviete, älyllinen haaste, mielialan säätely, sosiaaliset tekijät Miten rahapelihaitat

Lisätiedot

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana

Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa. Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Työterveyshuolto avainasemassa päihteidenkäytön puheeksi otossa Työterveyshuollon palvelujohtaja, alueylilääkäri Sinikka Haakana Ehkäisevä päihdetyö työterveyshuollossa Alkoholihaittojen ehkäisy edellyttää

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Ruokolahden kunnan työpaikoille. Hyväksytty KH / 245

Päihdeohjelma. Ruokolahden kunnan työpaikoille. Hyväksytty KH / 245 Päihdeohjelma Ruokolahden kunnan työpaikoille Hyväksytty KH 21.9.2015/ 245 RUOKOLAHDEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1. Yleistä Tämä päihdeohjelma koskee kaikkia Ruokolahden kunnan palveluksessa olevia viranhaltijoita

Lisätiedot

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan Päivitetty: 11.8.2017 Kuntouttavan työtoiminnan 2 Sisällys 1 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA... 4 2 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 6 3 TYÖTEHTÄVIIN PEREHDYTTÄMINEN... 7 4 KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNNÖT... 8 5 SOSIAALIOHJAUS

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

AUDIT JA HOITOONOHJAUS. Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki Mikä on AUDIT? Alcohol Use Disorders Identification Test AUDIT sai alkunsa 1980-luvulla, kun Maailman terveysjärjestö

Lisätiedot

Juuan kunnan päihdeohjelma

Juuan kunnan päihdeohjelma liite khall 8.1.2001 10 Juuan kunnan päihdeohjelma 1 Päihdeasioiden hoito ja vastuu Päihdeasioiden hoito työpaikalla on osa johtamista ja työyhteisön kehittämistä, koulutusta, työsuojelua ja työterveyshuoltoa

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012

Päihdeongelmaisen työkyky. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Päihdeongelmaisen työkyky Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 9.3.2012 Työkyvyn arvio Työkyvyttömyys Juridinen käsite, johon aina liittyy lääketieteellinen arvio Sairaus-kudosvaurio-toimintakyvyn

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Leena Hirvonen. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Leena Hirvonen. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työpaikat mukaan päihde-ehtoisten tapaturmien ehkäisyyn www.ttl.fi/alkoholijatyo Päihdehaitta työturvallisuusriskinä 1. Krapulassa, humalassa/päihtyneenä työskentely (akuutti riski)

Lisätiedot

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Sananen meistä HUUGO-ohjelman tavoitteena päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta

Lisätiedot

Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad

Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad Päihdeongelmien kohtaaminen, puheeksiotto ja puuttuminen työympäristössä (10.3.2015) Timo Glad EHYT ry - ehkäisevän päihdetyön ammattilaiset palveluksessasi Elämäniloa ja hyvinvointia ilman päihde- ja

Lisätiedot

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus

1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus 1. Päihdeohjelman tavoitteet ja tarkoitus Rovaniemen kaupungin päihdeohjelman tavoitteena on taata työntekijöille päihteetön ja turvallinen työympäristö. Tämä päihdeohjelma on tehty mukaillen Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä 26.3.2015 ja kunnanhallituksessa 13.4.2015. Ohjelma päivitetään seuraavan kerran

Lisätiedot

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ Vantaan kaupunki arvostaa päihteettömyyttä ja toimii siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS

AUDIT JA HOITOONOHJAUS AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja Liisa Mustonen MT-palveluohjaaja Puh. 0400 115684 puh. 0400 115683 jani.ruuska@aanekoski.fi liisa.mustonen@aanekoski.fi tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi

www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi www.huugo.fi Kysymyksiä työpaikan päihdetilanteen ja -riskien kartoittamisen ja toimenpiteiden valitsemisen tueksi Miksi? Päihteiden väärinkäyttö voi vaikuttaa työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työn laatuun kaikenlaisilla

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA

KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA KAJAANIN KAUPUNGIN TYÖPAIKKOJEN PÄIHDEOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.2.2012 38 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Päihdeohjelman tarkoitus 1 3. Päihdeohjelma koskee koko henkilöstöä 1 4. Työyhteisöjen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mini-intervention hyvä käytäntö työterveyshuollossa Leena Hirvonen, erityisasiantuntija XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 12.10.11 Alkoholihaittojen hallinta

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Toisen asteen koulutus. Toimintaohje opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi

Tampereen kaupunki Toisen asteen koulutus. Toimintaohje opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi Tampereen kaupunki Toisen asteen koulutus Toimintaohje opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi Sisällys 1. Lähtökohtia... 3 2. Ennaltaehkäisevä päihdetyö... 3 3.

Lisätiedot

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki, VaTu - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Esityksen materiaali kerätty ja muokattu TyKen aineistosta: ver JPL 12.3.2013 Työturvallisuuslaki Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 OHJELMAN TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 2.1 Päihteiden määritelmä... 3 2.2 Päihdeohjelman toteuttaminen... 4 3 VASTUUT... 4 4 ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö LUONNOS Vavan osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen suunnittelun vuosiprosessi

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 1(19) SONKAJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA Yhteistyöryhmä 30.10.2014 15 Kunnanhallitus 10.11.2014 219 2(19) Sisällys 1. PÄIHDEOHJELMAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. VASTUUT JA VELVOLLISUUDET PÄIHDETYÖSSÄ 3. ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

PÄIHDESUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO

PÄIHDESUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO PÄIHDESUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO 25.4.2017 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Oppilaitoksen päihdetyöhön liittyvä lainsäädäntö... 2 3 Ehkäisevä päihdetyö... 3 4 Päihteidenkäytön tunnistaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus

Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus - Työsuojelujaos 4.4.2013 - Yhteistyötoimikunta 15.4.2013 Sisällysluettelo PÄIHDEONGELMA JA HOITOONOHJAUS 3 Johdanto 3 Huolestuttavia merkkejä 3 Vastuu 3 Huumausainetestiä

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat. Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa!

Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat. Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa! Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa! Alkoholiohjelman kuntakumppanuus Alkoholihaittojen ehkäisy ja vähentäminen

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 19.11.2015 - ajankohtaisia asioita Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita Nuorisolaki uudistus Nuorisotakuuta

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMA PÄIHDEOHJELMA

PÄIHDEOHJELMA PÄIHDEOHJELMA Nurmijärven kunnan henkilöstön PÄIHDEOHJELMA Nurmijärven kunnan henkilöstön PÄIHDEOHJELMA.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2 Ennaltaehkäisevä toiminta... 4 3 Varhainen puuttuminen...

Lisätiedot

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan

Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Mistä ja miten asiakkaat tavoitetaan Esteettömästi yhdestä ovesta?- Mielenterveys- ja päihdepalveluita kaikille 29.10.2009 Anneli Pienimäki Päihdetyön kehittämispäällikkö Sininauhaliitto Keitä asiakkaat

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen

Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen Ensio, alkoholisoitunut kanttorin sijainen Ensio on palkattu seurakuntaan kanttorin sijaiseksi, koska virkaa ei ole saatu vakinaisesti täytetyksi. Ensio selviää työstään hyvin silloin, kun on hyviä jaksoja.

Lisätiedot

Synergiaseminaari Hämeenlinna Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen

Synergiaseminaari Hämeenlinna Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen Synergiaseminaari Hämeenlinna 10.10.2017 Ammatillisen koulutuksen reformi ja työpajatoiminta Ylitarkastaja Merja Hilpinen Nuorten työpajatoiminta Nuorisolaki 1285/2016 Nuorisolain tavoitteena edistää nuorten

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29 PÄIHDEOHJELMA Kaupunginhallitus hyväksynyt 3.12.2012 Voimaantulopäivä 3.12.2012 1 Päihdeohjelmaa koskeva suositus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnallisen alan pääsopijajärjestöt AKAVA-JS ry, Kunta-alan

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Alkoholin käyttööön puuttuminen

Alkoholin käyttööön puuttuminen Alkoholin käyttööön puuttuminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot