OYT TIEDOTTAA Numero 1/2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OYT TIEDOTTAA Numero 1/2002"

Transkriptio

1 OYT TIEDOTTAA Numero 1/2002 Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry Sisällysluettelo Hyvä OYT:n jäsen! 1 ELÄKKEELLE! 2 TYÖAIKAKARTOITUS OYT ON... 6 Palkkatutkimus 2002 Liite Hyvä OYT:n jäsen! Elämme nyt muutosten aikaa Orionilla, varsinkin Orion Pharmassa: strategiaa on uudistettu ja sen myötä luovutaan inhalaatiotuotekehityksestä ja -tutkimuksesta, prosessiorganisaatio on otettu käyttöön, samoin ORp. Geneerinen substituutio luo uhkakuvia tulevaisuuteen. Henkilöstön kannalta tärkeintä on työpaikkojen säilyminen. Valitettavasti johtajien haastattelut yleisissä tiedotusvälineissä ja sisäisen tiedotuksen puutteellisuus ovat viime aikoina luoneet paniikkimielialoja henkilöstön keskuudessa. Vaikeitakin asioita pitäisi voida käsitellä avoimesti ja tiedottaa niistä asiallisesti ja oikeaan aikaan arvojemmekin mukaan. Vaikeina aikoina on hyvä muistaa, että ammattiliitoistamme saamme tukea, sekä aineetonta että aineellista. Tätä kirjoitettaessa TUPO-neuvotteluissa on otettu aikalisä. AKAVA:n yksityisen sektorin neuvottelujärjestön YTN:n keskeisimmät TUPO-tavoitteet: Korotusvara lasketaan prosentteina alan palkkasummasta ja kohdennus sovitaan (nk. pottimalli). Tavoite on tasaprosentti kaikille. Verokevennykset on kytkettävä mukaan.. Korotukset on taattava myös niille YTN:n sopimusaloille, joilla ei vielä ole sitovia työehtosopimuksia (esimerkiksi Kemianteollisuuden ylemmät toimihenkilöt). AKAVA:n tavoitteita ovat myös mm. luottamushenkilöjärjestelmän kehittäminen, tulospalkkauksen säännöt, työaikapankki, joustavat työajat ja työaikojen seuraaminen, määräaikaisten työsuhteiden ongelmien ratkaiseminen, irtisanomissuojan parantaminen, aikuisopiskelun tuki, etätyön säännöt, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja verohelpotusten saaminen kaikille tulotasoille. Tässä lehdessä julkaistaan kesällä tehdyn palkkakyselyn tulokset, kooste keväisen eläketietoiskun sisällöstä ja kommentteja ylempien toimihenkilöiden työaikakartoituksesta sekä ylitöiden määrittely. Palkkakyselyn tulokset osoittavat mm., että naisten ja miesten palkkojen ero on kasvanut, mikä ei ole hyvää kehitystä ja edellyttää tarkkaa pohdintaa syistä ja niiden poistamisesta. Miksi ihmeessä miehille maksetaan vastaavista töistä parempaa palkkaa kuin naisille? Onko naisten urakehityksen tiellä esteitä (lasikatto...)? YTN:n syksyllä 2001 tekemän palkkakyselyn perusteella Orionin ylempien toimihenkilöiden palkat ovat noin 10 % alhaisempia kuin muussa kemianteollisuudessa, OYT tiedottaa 1/2002 Sivu 1

2 johtoon itsensä luokitelleita lukuunottamatta, joilla on korkeammat palkat Orionilla (noin 20 %). Ruotsissa lääketeollisuuden palkat ovat luonnollisesti kemianteollisuuden korkeimpia. Työnantajaliiton tilastojen perusteella lääketeollisuuden TES-toimihenkilöiden (tekniset ja teollisuustoimihenkilöt) palkat Suomessa ovat alhaisempia kuin muussa kemianteollisuudessa. Tänä vuonna on aloitettu yhteistyö eri toimihenkilöliittojen välillä: keväällä oli YTN:n Kemian taustaryhmän ja Toimihenkilöunionin yhteinen seminaari (mukana myös Orionin edustajia) ja yhteistyö jatkuu. Yhteisiä edunvalvonta-asioita ovat paitsi lääketeollisuuden palkat myös puutteet työaika-asioissa, erityisesti ylitöiden korvauksissa. Ylemmät toimihenkilöt toivovat tukea työehtosopimustavoitteelleen ja TEStoimihenkilöt esimerkiksi palkkausjärjestelmänsä puutteiden korjaamiselle. Tulethan OYT:n vaalikokoukseen, jossa valitaan uusi hallitus, hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2003 ja toivottavasti käydään hyvä keskustelu yhteisistä asioista ja nautitaan toistemme seurassa miellyttävien koulutusaiheiden parissa (TYKY, teoria ja käytäntö). Toimintaan kaivataan uusia ihmisiä: pystymme hoitamaan yhteisiä edunvalvonta-asioita tehokkaammin, kun on enemmän ihmisiä tekemässä. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin, jos kiinnostaa ja vastaa myöntävästi, jos pyydetään mukaan. Sirpa Pelttari OYT:n hallituksen puheenjohtaja ELÄKKEELLE! OYT / Pilvi Villanen Toukokuussa OYT kutsui Eläkevakuuttajat TELA:sta tiedottaja Lea Väänäsen kertomaan eläkkeistä. Eläkeasiahan on nyt kovasti tapeetilla ja harvalla on kovin tarkkaa tietoa siitä, miten oma eläke kertyy. Espoon Tutkimuskeskuksen iso koulutustila tuli täyteen innokkaista kuulijoista. Muilta paikkakunniltakin otettiin yhteyttä, että eikö heillekin voitaisi järjestää vastaavaa. Valitettavasti tällä erää tietoiskumme toteutettiin vain Espoossa, mediasta toivonkin nyt tilaisuuteen pääsemättömien ammentavan tietoja eläkkeistä, joita nyt siellä onkin viljalti. Tässä kerron lyhyesti tilaisuuden annista. Miten eläkepalkka lasketaan Ennen vuotta 1996 päättyneistä työsuhteista lasketaan eläkepalkka jokaisen työsuhteen neljästä viimeisestä vuodesta, siten, että paras ja huonoin jätetään pois. Vuoden 1996 alusta alettiin laskea eläkepalkka jokaisen työsuhteen kymmenestä viimeisestä vuodesta. Tämä sääntö on voimassa täysimääräisenä vuoden 2006 alusta. Vuodesta 2011 alkaen eläkkeelle jääville aletaan noudattaa uutta eläkelakia, jossa otetaan kaikki työssäolovuodet mukaan 23 ikävuodesta lähtien. Tällä tavalla laskettu eläke on akateemisesti koulutetuilla usein hieman pienempi kuin ennen tätä aikaa. Sivu 2 OYT tiedottaa 1/2002

3 Vuosina eläkkeelle jääville verrataan näitä kahta eläkkeenlaskutapaa ja myönnetään se suurempi. Sääntöjen tarkennukset Näihin sääntöihin on hyvin paljon tarkennuksia ja ehtoja, joita tässä ei käydä läpi. Etenkin, jos jää eläkkeelle ennen 65 vuoden ikää, on paljon tarkennuksia sääntöön. Maksimieläke on pääsääntöisesti 60 % eläkepalkasta, se riippuu työssäolovuosista. Eläkettä kertyy yleensä 1,5 % työvuotta kohti, tähänkin on poikkeuksia olemassa. Jokainen työsuhde lasketaan erikseen ja niihin tulee indeksikorjaukset mukaan. Yli 60-vuotiaana työssäolosta kertyy 2,5% palkasta eläkettä vuotta kohden. Työttömyysjaksoa ei lasketa mukaan työeläkettä laskiessa, jos ei ole jonkin työttömyyskassan jäsen. Oma eläke Omat eläketiedot yksityisen palveluksessaoloajalta voi tarkistaa Eläketurvakeskuksesta (www.etk.fi). TEL-työeläkelaki koskee yksityisen palveluksessa olevia työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Mikäli on ollut jotain muuta eläkelakia noudattavassa työpaikassa lasketaan eläkkeet niiden sääntöjen mukaan esim. valtion palveluksessa olleilla on omat sääntönsä. Eri eläkelajit Eläkkeitä on monia: vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke, lykätty vanhuuseläke, osaaikaeläke, työttömyyseläke, perhe-eläke (lesken, lapsen), kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke. Iässä voi lopettaa työnteon ja saa vanhuuseläkettä, kuitenkin jokainen kuukausi, jolloin on alle 65-vuotias, alentaa eläkettä 0,4%-yksikköä. Eläkesuunnittelu Eläkesuunnittelua kannattaa harjoittaa. Esimerkiksi, jos jää vuorotteluvapaalle vuodeksi syksyllä, niin eläkkeen laskua varten saa kaksi huonoa vuotta kannattaa harkita ajoitusta kokonaiseksi vuodeksi, jolloin tulee vain yksi huono vuosi. Orionin eläkesäätiöllä on vielä omia, pääasiassa eläkettä parantavia ehtoja, varsinkin kauan Orionilla työskenteleviä koskevia. Lykätty eläkkeensaantikin on mahdollista, jolloin yli 65 vuotiaana eläkettä kertyy peräti 6% palkasta; tällöin ei sitten kyllä saa siltä työssäoloajalta eläkettä vielä joten tätä tuskin kannattaa tehdä. Eräässä eläkeasioista tiedottavassa mediatapahtumassa oli eräs jäsenemme, joka ilahtui, että siellä voi täyttää lomakkeen, jonka avulla selviää oma tuleva eläke. Tulos lähetettiinkin pian kotiin, mutta, mutta: siinä vain kehotettiin kysymään asiaa Orionin Eläkesäätiöltä. OYT tiedottaa 1/2002 Sivu 3

4 Päällimmäisenä mieleen eläketietoiskusta jäi: Tähän asti kertynyttä eläketurvaa ei viedä keneltäkään pois. Tietoa eläkkeistä: Tässä vielä muutama linkki, joista voi ammentaa eläketietoja: ja ( alkaen). Orion-konsernin ylempien toimihenkilöiden TYÖAIKAKARTOITUS 2002 OYT/ Sirpa Pelttari Orion-konsernin ylempien toimihenkilöiden työaikakartoitus tehtiin yhteistyössä Orionyhtymä Oyj:n Henkilöstöhallinnon ja OYT:n kanssa toukokuussa Pharmassa kartoitus tehtiin otantatutkimuksena (osa R&D:tä, Fermionia ja taloushallintoa) ja muissa yksiköissä kohteena olivat kaikki ylemmät toimihenkilöt (Noirossa eivät matka-työtä tekevät). Tulosten tarkastelutilaisuudessa lokakuun lopulla olivat läsnä yksiköiden ylempien luottamusvaltuutetut ja henkilöstöasioista vastaavat työanantajan edustajat. Henkilöstöhallinto on luvannut laittaa kyselyvastausten yksityiskohtaisen koosteen Veppiin. Tulosten tarkastelua Kysely oli jaettu kahteen osaan, jossa A-osassa testattiin työaikasäännösten tuntemusta ja B-osassa vastaajien omaa työajan käyttöä. A-osan tulokset osoittivat, että työaikasäännösten tuntemuksessa on paljon parantamisen varaa ja selkeä koulutustarve. Henkilöstöhallinto onkin aloittanut työaikasäännösten koulutuksen Pharman R & D-organisaatiossa eri osastojen kokouksissa.tarkoituksena on pitää koulutus kaikilla osastoilla. Myös muissa Pharman organisaatioissa on tarkoitus järjestää koulutuksia. B-osan ensimmäinen kysymys oli: Pysyykö työaikasi sovitun liukuman sisällä? Jos vastasit ei, niin miten toimit liukumarajojen lähestyessä. Ei-vastaukset yksiköittäin: Pharma 40 %, Oriola 61 %, Orion Diagnostica 36 % ja Noiro 64%. Ainakin Pharman ja Diagnostican vastaajat olivat käyttäneet liukumasaldoa osittaisiin tai kokonaisiin vapaapäiviin, mitä kysyttiin toisessa kysymyksessä. Valitettavasti kyselystä ei selviä kuinka yleistä saldovapaiden käyttö on, koska niitä on saatettu käyttää esim. pelkästään helatorstain vapaata varten. Pharmalaisten sanallisten vastausten perusteella joidenkin kohdalla saldot olivat ylärajalla ja tunteja oli mennyt harakoille. B-osan kolmannessa kysymyksessä kysyttiin säännöllisen työajan lisäksi tehtävää työmäärää viikossa (liukuma ja/tai ylityö). Ylimääräisen työn määrä oli keskimäärin kolme - neljä tuntia viikossa eri yksiköissä. Kun otetaan huomioon, että osa ei juurikaan tee ylimääräistä työtä, on joidenkin normaalin työajan ylittävän työn määrä mittava. Ylityötä saa tehdä vuodessa yhteensä 250 tuntia ja tämän lisäksi lisätyötä 80 h, josta voidaan sopia Sivu 4 OYT tiedottaa 1/2002

5 paikallisesti (mukana sopimassa ylityötä tekevä henkilö, työnantajan edustaja ja luottamushenkilö). Ylityötä saa tehdä korkeintaan 138 tuntia neljän kuukauden aikana. Suuressa työmäärässä on henkilöön kohdistuvien vaikutusten lisäksi vaarana lain rikkominen, jos kaikkia töitä ei kirjata ylitöiksi ja likumarajat ylitetään. Katse tulevaisuuteen Orionin ylempien luottamushenkilöt ovat vuosien varrella saamastaan palautteesta voineet päätellä, että työaikasäännösten tuntemus ei ole kovin hyvä esimiehilläkään ja että eri organisaatioissa on erilaisia käytäntöjä normaalin työajan ylittävien töiden korvauksissa, mikä nyt tuli todistettua. Toivottavasti Henkilöstöhallinnon antamat koulutukset ja esimieskoulutukset auttavat ja päästään hyvään työajan hallintaan ja lain mukaisiin korvauskäytäntöihin. Luottamushenkilöt kuulevat usein edustamiltaan henkilöiltä, että esimies on kieltänyt lain mukaan korvattavien ylitöiden tekemisen. Töitä saattaa kuitenkin olla niin paljon, ettei niitä normaalin työpäivän aikana ennätetä tehdä ja liukumarajat ylittyvät. Jos jokin työ edellytetään tehtävän eikä sitä ehditä normaalina työaikana tehdä, on se työaikalain ja sitä valvovan viranomaisen (Työsuojelupiirit) mukaan ylityötä, joka on korvattava lähes kaikille ylemmille toimihenkilöille lain mukaan rahana tai vapaana (korotettuna). Jos saldossa on varaa, voi tietysti yksittäistapauksissa miettiä liukuuko vai tekeekö ylitöitä. Tässä on varsinkin ylemmillä toimihenkilöillä myös peiliin katsomisen paikka: aina ei esimiehen kanssa ole edes keskusteltu suuresta työmäärästä, sen vähentämismahdollisuuksista tai mahdollisuudesta tehdä tarvittaessa ylitöitä. Orion-konsernin ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilöt ja OYT:n hallituksen jäsenet toivovat saavansa palautetta siitä miten työaika-asioita hoidetaan eri puolilla taloa. Palautetta voi antaa myös eri yksiköiden henkilöstöpäälliköille suoraan. Työaika-asioiden kuntoon saaminen vaatii meidän kaikkien yhteistä ponnistusta. Vepistä löytyy (kohdasta Henkilöstö ---> Henkilöstöhallinto ---> Työaika) henkilöstön ja työnantajan edustajien yhteistyössä laatima ohje Yleisohje liukuvan työajan käytöstä, ylitöistä ja työaikakirjanpidosta ja erikseen liukumat ja Ylityöt (kohdasta Ohjeistus ---> Yleiset). Oheisena vielä kertaukseksi ylityön määrittely ja korvaustapoja (Työaikalaki, Uudenmaan työsuojelupiirin tekemän Orionin työsuojelutarkastuksen pöytäkirja, YTN:n ohjeistus). MITÄ ON YLITYÖ Työntekijä on velvollinen tekemään työtä vain säännöllisen työajan puitteissa. Työnantajan velvollisuus on suunnitella, mitoittaa ja järjestellä työt niin, ettei työntekijän tarvitse välttämättä tehdä ylityötä. Ylityötä on säännöllisten enimmäistyöaikojen lisäksi työnantajan aloitteesta tehty työ, sekä työnantajan tieten ja hänen hiljaisesti hyväksymänään tehty työ. OYT tiedottaa 1/2002 Sivu 5

6 Ylityöhön tulee aina myös saada työntekijän suostumus. Se voidaan antaa erikseen kutakin ylityökertaa varten tai lyhyeksi ajanjaksoksi. Työnantaja voi päättää voiko ylempi toimihenkilö itsenäisesti päättää työnsä tarpeiden perusteella ylityön tekemisestä vai onko siitä esimerkiksi etukäteen sovittava tai johonkin aikarajaan mennessä jälkikäteen ilmoitettava. Ylityöt on korvattava työaikalain mukaan joko rahana tai korotettuna vapaana. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lisä- ja ylityön korvauksena annettavan vapaa-ajan yhdistämisestä vuosilomalaissa tarkoitettuun säästövapaaseen. Työnantajan ylemmiksi toimihenkilöiksi määrittelemät henkilöt kuuluvat yleensä työaikalain piiriin. Lain ulkopuolelle jää ylin johto. Lakia ei sovelleta työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien perusteella ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamisena tai johtamiseen välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. Lopullinen lain soveltamisalan piiriin kuuluminen ratkaistaan tapauskohtaisesti kokonaisharkintaa käyttäen. KOKONAISPALKKASOPIMUS JA NS. KÖNTTÄKORVAUS Kokonaispalkkasopimuksilla pyritään ylityöt sisällyttämään peruspalkkaan eikä erillistä ylityökorvausta makseta. Työaikalain mukaan (8.luku, 39 ) johtavassa asemassa oleva työntekijä sekä työntekijä, jonka pääasiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa tai valvoa työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa tai valvottaviensa työntekijöiden työhön, saavat sopia, että lisä-, yli- ja sunnuntaityön korvaukset maksetaan kiinteänä palkan päälle tulevana erillisenä kuukausikorvauksena (ns. könttäkorvaus). Tämän korvauksen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin korotettujen tuntien mukaan laskettu palkka ja sovittaessa siitä on syytä sopia korvauksen perusteena oleva arvioitu ylityömäärä ja korvauksen suuruus. Sopimusta on syytä tarkistaa esimerkiksi vuosittain vastaamaan todellista ylityötilannetta. Kun ylityöt loppuvat, könttäkorvaus poistuu. Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry suosittelee, etteivät ry suosittelee, etteivät ylemmät toimihenkilöt solmisi em. sopimuksia. OYT ON KUKA ON YLEMPI TOIMIHENKILÖ Ylemmän toimihenkilön määrittelee työnantaja. Hän ei kuulu yrityksen ylimpään johtoon. Hän on työssä erikoistietoja ja -taitoja vaativissa asiantuntijatehtävissä tai kuuluu keskijohtoon. Hänen työlleen on ominaista itsenäisyys, vastuu ja korkean koulutuksen sekä ammattitaidon takaamat valmiudet. MIKÄ ON OYT Orionin Ylemmät Toimihenkilöt (OYT) on Orion-konsernin ylempien toimihenkilöiden etuja ajava yritysyhdistys. Jäseniä on noin 450 eri tulosyksiköissä ja eri paikkakunnilla. Kaiken kaikkiaan Orionin konsernissa on 1200 ylempää toimihenkilöä. Mitä suurempi osa Sivu 6 OYT tiedottaa 1/2002

7 ylemmistä kuuluu OYT:hen sitä suurempi neuvotteluvoima OYT:llä on työnantajaan nähden. MITÄ OYT TEKEE OYT toimii kaikkien ylempien toimihenkilöiden edustajana, voi solmia paikallisia sopimuksia ja kehittää neuvottelutoimintaa työnantajan kanssa. OYT kohentaa ylempien toimihenkilöiden asemaa mm. työsuhde-etuja ajamalla ja työoloja parantamalla, sekä ottaa pyydettäessä kantaa ylemmän toimihenkilön ja esimiehen välisiin yhteistyöongelmiin. OYT JA TYÖMARKKINALIITOT OYT-jäsenyys ei korvaa työmarkkinajärjestöjen liittoihin kuulumista. Ylemmillä toimihenkilöillä on eri yksiköissä ja toimipaikoilla Työsopimuslain perusteella valittuja luottamusvaltuutettuja (ovat samalla Perussopimuksen nojalla valittuja Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön / YTN-yhteyshenkilöitä), joiden toimintaa OYT tukee ja tekee yhteistyötä heidän ja muiden henkilöstöryhmien luottamushenkilöiden kanssa. Valtakunnallisella tasolla YTN on AKAVA:n yksityissektoria edustavien liittojen neuvottelujärjestö.oyt:llä on kaksi edustajaa YTN:n Kemian taustaryhmässä, jossa on jäseninä ylempiä toimihenkilöitä suurimmista kemian alan yrityksistä. Eri sopimusaloilla on omat taustaryhmänsä, jotka pyrkivät alan ylempien etujen parantamiseen, tärkeänä tavoitteena työehtosopimus, joka tällä hetkellä on vain metalli- ja konsulttialalla. Lisätietoja: http: // HALLITUS Vaalikokouksessa valitaan vuodeksi 2003 uusi hallitus. Tervetuloa vaikuttamaan! Hallituksen jäsenet v. 2002: Sirpa Pelttari, puheenjohtaja, Orion Pharma, Espoo Martti Helle, varajäsen Arja Lindroos, Orion Pharma, Fermion, Espoo Asta Lehtinen, Orion Pharma, Espoo Markku Laukkanen, varajäsen Heikki Vartia, Noiro, Espoo Kai Penttilä, varapuheenjohtaja, varajäsen Jukka Vidgren, Orion Pharma, Espoo Leena Scheinin, varajäsen Marita Winter, Orion Diagnostica, Espoo Heikki Törmi, Orion Pharma, Kuopio (ORp, Espoo) Pilvi Villanen, Orion Pharma, Espoo, varajäsen Timo Viitamaa, Orion Pharma, Turku Kotisivu: http: // oyt.cjb.net OYT tiedottaa 1/2002 Sivu 7

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä!

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Yhteistoiminta-asiamies,VT Harri Hietala, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Senior Legal Advisor, VT Keijo Kaivanto, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 MaRa 1.2.2012 1 MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 1. Yleistä Työehtosopimuskausi on 1.4.2012 30.4.2014. Sopimus sisältää 1.4.2012 voimaan tulevan

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Hyvinvointia työstä Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Salla Toppinen-Tanner Nina Olin Marjukka Laine 8.11.2016 Työterveyslaitos www.ttl.fi 2 Kyselyn toteutus Nettikysely

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp

VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp VUOSILOMALAIN UUDISTUS HE 213/12 vp MIKÄ MUUTTUU? 1. Loman siirto-oikeus: A. Vuosilomalain mukaisen loman aikana alkavaan työkyvyttömyyteen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu ja B. Tes-perusteisten

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1.12.2016 lähtien Taustaa Henkilöstölautakunta kokouksessaan 18.6.1991 76 on päättänyt johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund, puh. (02)

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund, puh. (02) Kaupunginhallitus 340 17.10.2016 Johtavassa asemassa olevien määrittely 1663/01.01.00/2016 Kaupunginhallitus 17.10.2016 340 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund, christina.soderlund@salo.fi,

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

Urheilutyönantajat ry

Urheilutyönantajat ry Urheilutyönantajat ry Tehtävä 1) Vaikuttaa Urheilujärjestöjä koskevaan työehtosopimukseen. 2) Lisää työnantajaosaamista. Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa Valo. Hallitus Teemu Japisson (pj.)

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011

Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 Puhelinpalvelutyön työolokysely 2011 1 Taustaa I Vastausaika 3.-21.2.2011 Kysely kohdistettu ensisijaisesti isompien vahinkovakuutusyhtiöiden toimihenkilöille, mutta muutkin saivat vastata Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

Kiky-neuvottelutulokset

Kiky-neuvottelutulokset Kiky-neuvottelutulokset Terveyspalvelualan TES AVAINTES Ensihoitopalvelualan TES 17.6.2016 Miksi kilpailukykysopimus? Hallituksen pakkolait olisivat kuristaneet erityisesti julkista sektoria vielä voimakkaammin

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsuittialojen työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus. Työryhmän työn perusta

Suunnittelu- ja konsuittialojen työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus. Työryhmän työn perusta Teknologiateollisuus, SKOL, Pro, YTN 1 (5) Suunnittelu- ja konsuittialojen työehtosopimusten soveltamisalojen tarkastelua varten asetetun työryhmän yhteinen ohjeistus Työryhmän työn perusta Työehtosopimusten

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Alkukartoitus/LSKL

Perheystävällinen työpaikka. Alkukartoitus/LSKL Perheystävällinen työpaikka Alkukartoitus/LSKL Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl. fi www. lskl. fi Perheystävällinen työpaikka Perheystävällisyyden

Lisätiedot

Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa. Muutosehdotus ME 3062 tilanne

Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa. Muutosehdotus ME 3062 tilanne Työaikapankkitietojen raportointi Kiekussa Muutosehdotus ME 3062 tilanne TPR Työaikapankkien raportointi Projektin tavoitteena on toteuttaa Kiekuun työaikapankkien raportointi sekä muutos, jolla luovutaan

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS... 3 2 ESIMIES... 3 3 TYÖSOPIMUS... 4 4 TYÖEHDOT... 5 5 TYÖPALKAT...

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan:

valvoa, että lakeja ja työehtosopimusta noudatetaan oikein Ensihoitopalvelualaa koskevan työehtosopimuksen 22 :n mukaan: YKSITYISEN ENSIHOITOPALVELUALAN LUOTTAMUSMIESVAALIOHJEET YLEISTÄ Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu luottamusmiestoiminnasta ja Tehyyn järjestäytyneiden työtekijöiden oikeudesta valita

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto

303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto 826/2015 303 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisen työaikapankin käyttöönotto Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto. Työaikalain 8 luvun 39 :n momentin soveltaminen ylempiin toimihenkilöihin

Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto. Työaikalain 8 luvun 39 :n momentin soveltaminen ylempiin toimihenkilöihin TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO Nro 1423-07 Mikonkatu 4, PL 34 Ään. 6-3 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 24.5.2007 5/2007 Lausunnonpyytäjä: Asia: Työnantaja: Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa

Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa Kiky yksityissektorin työehtosopimuksissa 10.11.2016 1 Terveyspalvelualan tes Säännöllisen työajan pidentäminen 30 min/vko Luottamusmiehen asemaan merkittäviä parannuksia Kriisilauseke, jossa mainittujen

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla Martti Kairinen Turun yliopisto Tutkimus paikallisesta sopimisesta Turun yliopiston työoikeuden oppiaineessa on tehty useita selvityksiä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

3. Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoa työnjohto ja valvontavallan perusteella (Engblom, kirja)

3. Työnantajan oikeus muuttaa työsuhteen ehtoa työnjohto ja valvontavallan perusteella (Engblom, kirja) Paikallinen sopiminen työehdoista Valinnainen opintojakso 15.8.2014 Vastaukset kysymyksiin 1 (Kairinen) ja 2-3 (Murto) eri arkeille. 1. Voiko henkilöstön luottamusmies YT-menettelyssä sopia paikallisesti

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 %

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on laajassa mielessä televiestintäpalveluiden

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot