OYT TIEDOTTAA Numero 1/2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OYT TIEDOTTAA Numero 1/2002"

Transkriptio

1 OYT TIEDOTTAA Numero 1/2002 Orionin Ylemmät Toimihenkilöt OYT ry Sisällysluettelo Hyvä OYT:n jäsen! 1 ELÄKKEELLE! 2 TYÖAIKAKARTOITUS OYT ON... 6 Palkkatutkimus 2002 Liite Hyvä OYT:n jäsen! Elämme nyt muutosten aikaa Orionilla, varsinkin Orion Pharmassa: strategiaa on uudistettu ja sen myötä luovutaan inhalaatiotuotekehityksestä ja -tutkimuksesta, prosessiorganisaatio on otettu käyttöön, samoin ORp. Geneerinen substituutio luo uhkakuvia tulevaisuuteen. Henkilöstön kannalta tärkeintä on työpaikkojen säilyminen. Valitettavasti johtajien haastattelut yleisissä tiedotusvälineissä ja sisäisen tiedotuksen puutteellisuus ovat viime aikoina luoneet paniikkimielialoja henkilöstön keskuudessa. Vaikeitakin asioita pitäisi voida käsitellä avoimesti ja tiedottaa niistä asiallisesti ja oikeaan aikaan arvojemmekin mukaan. Vaikeina aikoina on hyvä muistaa, että ammattiliitoistamme saamme tukea, sekä aineetonta että aineellista. Tätä kirjoitettaessa TUPO-neuvotteluissa on otettu aikalisä. AKAVA:n yksityisen sektorin neuvottelujärjestön YTN:n keskeisimmät TUPO-tavoitteet: Korotusvara lasketaan prosentteina alan palkkasummasta ja kohdennus sovitaan (nk. pottimalli). Tavoite on tasaprosentti kaikille. Verokevennykset on kytkettävä mukaan.. Korotukset on taattava myös niille YTN:n sopimusaloille, joilla ei vielä ole sitovia työehtosopimuksia (esimerkiksi Kemianteollisuuden ylemmät toimihenkilöt). AKAVA:n tavoitteita ovat myös mm. luottamushenkilöjärjestelmän kehittäminen, tulospalkkauksen säännöt, työaikapankki, joustavat työajat ja työaikojen seuraaminen, määräaikaisten työsuhteiden ongelmien ratkaiseminen, irtisanomissuojan parantaminen, aikuisopiskelun tuki, etätyön säännöt, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja verohelpotusten saaminen kaikille tulotasoille. Tässä lehdessä julkaistaan kesällä tehdyn palkkakyselyn tulokset, kooste keväisen eläketietoiskun sisällöstä ja kommentteja ylempien toimihenkilöiden työaikakartoituksesta sekä ylitöiden määrittely. Palkkakyselyn tulokset osoittavat mm., että naisten ja miesten palkkojen ero on kasvanut, mikä ei ole hyvää kehitystä ja edellyttää tarkkaa pohdintaa syistä ja niiden poistamisesta. Miksi ihmeessä miehille maksetaan vastaavista töistä parempaa palkkaa kuin naisille? Onko naisten urakehityksen tiellä esteitä (lasikatto...)? YTN:n syksyllä 2001 tekemän palkkakyselyn perusteella Orionin ylempien toimihenkilöiden palkat ovat noin 10 % alhaisempia kuin muussa kemianteollisuudessa, OYT tiedottaa 1/2002 Sivu 1

2 johtoon itsensä luokitelleita lukuunottamatta, joilla on korkeammat palkat Orionilla (noin 20 %). Ruotsissa lääketeollisuuden palkat ovat luonnollisesti kemianteollisuuden korkeimpia. Työnantajaliiton tilastojen perusteella lääketeollisuuden TES-toimihenkilöiden (tekniset ja teollisuustoimihenkilöt) palkat Suomessa ovat alhaisempia kuin muussa kemianteollisuudessa. Tänä vuonna on aloitettu yhteistyö eri toimihenkilöliittojen välillä: keväällä oli YTN:n Kemian taustaryhmän ja Toimihenkilöunionin yhteinen seminaari (mukana myös Orionin edustajia) ja yhteistyö jatkuu. Yhteisiä edunvalvonta-asioita ovat paitsi lääketeollisuuden palkat myös puutteet työaika-asioissa, erityisesti ylitöiden korvauksissa. Ylemmät toimihenkilöt toivovat tukea työehtosopimustavoitteelleen ja TEStoimihenkilöt esimerkiksi palkkausjärjestelmänsä puutteiden korjaamiselle. Tulethan OYT:n vaalikokoukseen, jossa valitaan uusi hallitus, hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2003 ja toivottavasti käydään hyvä keskustelu yhteisistä asioista ja nautitaan toistemme seurassa miellyttävien koulutusaiheiden parissa (TYKY, teoria ja käytäntö). Toimintaan kaivataan uusia ihmisiä: pystymme hoitamaan yhteisiä edunvalvonta-asioita tehokkaammin, kun on enemmän ihmisiä tekemässä. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin, jos kiinnostaa ja vastaa myöntävästi, jos pyydetään mukaan. Sirpa Pelttari OYT:n hallituksen puheenjohtaja ELÄKKEELLE! OYT / Pilvi Villanen Toukokuussa OYT kutsui Eläkevakuuttajat TELA:sta tiedottaja Lea Väänäsen kertomaan eläkkeistä. Eläkeasiahan on nyt kovasti tapeetilla ja harvalla on kovin tarkkaa tietoa siitä, miten oma eläke kertyy. Espoon Tutkimuskeskuksen iso koulutustila tuli täyteen innokkaista kuulijoista. Muilta paikkakunniltakin otettiin yhteyttä, että eikö heillekin voitaisi järjestää vastaavaa. Valitettavasti tällä erää tietoiskumme toteutettiin vain Espoossa, mediasta toivonkin nyt tilaisuuteen pääsemättömien ammentavan tietoja eläkkeistä, joita nyt siellä onkin viljalti. Tässä kerron lyhyesti tilaisuuden annista. Miten eläkepalkka lasketaan Ennen vuotta 1996 päättyneistä työsuhteista lasketaan eläkepalkka jokaisen työsuhteen neljästä viimeisestä vuodesta, siten, että paras ja huonoin jätetään pois. Vuoden 1996 alusta alettiin laskea eläkepalkka jokaisen työsuhteen kymmenestä viimeisestä vuodesta. Tämä sääntö on voimassa täysimääräisenä vuoden 2006 alusta. Vuodesta 2011 alkaen eläkkeelle jääville aletaan noudattaa uutta eläkelakia, jossa otetaan kaikki työssäolovuodet mukaan 23 ikävuodesta lähtien. Tällä tavalla laskettu eläke on akateemisesti koulutetuilla usein hieman pienempi kuin ennen tätä aikaa. Sivu 2 OYT tiedottaa 1/2002

3 Vuosina eläkkeelle jääville verrataan näitä kahta eläkkeenlaskutapaa ja myönnetään se suurempi. Sääntöjen tarkennukset Näihin sääntöihin on hyvin paljon tarkennuksia ja ehtoja, joita tässä ei käydä läpi. Etenkin, jos jää eläkkeelle ennen 65 vuoden ikää, on paljon tarkennuksia sääntöön. Maksimieläke on pääsääntöisesti 60 % eläkepalkasta, se riippuu työssäolovuosista. Eläkettä kertyy yleensä 1,5 % työvuotta kohti, tähänkin on poikkeuksia olemassa. Jokainen työsuhde lasketaan erikseen ja niihin tulee indeksikorjaukset mukaan. Yli 60-vuotiaana työssäolosta kertyy 2,5% palkasta eläkettä vuotta kohden. Työttömyysjaksoa ei lasketa mukaan työeläkettä laskiessa, jos ei ole jonkin työttömyyskassan jäsen. Oma eläke Omat eläketiedot yksityisen palveluksessaoloajalta voi tarkistaa Eläketurvakeskuksesta (www.etk.fi). TEL-työeläkelaki koskee yksityisen palveluksessa olevia työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Mikäli on ollut jotain muuta eläkelakia noudattavassa työpaikassa lasketaan eläkkeet niiden sääntöjen mukaan esim. valtion palveluksessa olleilla on omat sääntönsä. Eri eläkelajit Eläkkeitä on monia: vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke, lykätty vanhuuseläke, osaaikaeläke, työttömyyseläke, perhe-eläke (lesken, lapsen), kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke. Iässä voi lopettaa työnteon ja saa vanhuuseläkettä, kuitenkin jokainen kuukausi, jolloin on alle 65-vuotias, alentaa eläkettä 0,4%-yksikköä. Eläkesuunnittelu Eläkesuunnittelua kannattaa harjoittaa. Esimerkiksi, jos jää vuorotteluvapaalle vuodeksi syksyllä, niin eläkkeen laskua varten saa kaksi huonoa vuotta kannattaa harkita ajoitusta kokonaiseksi vuodeksi, jolloin tulee vain yksi huono vuosi. Orionin eläkesäätiöllä on vielä omia, pääasiassa eläkettä parantavia ehtoja, varsinkin kauan Orionilla työskenteleviä koskevia. Lykätty eläkkeensaantikin on mahdollista, jolloin yli 65 vuotiaana eläkettä kertyy peräti 6% palkasta; tällöin ei sitten kyllä saa siltä työssäoloajalta eläkettä vielä joten tätä tuskin kannattaa tehdä. Eräässä eläkeasioista tiedottavassa mediatapahtumassa oli eräs jäsenemme, joka ilahtui, että siellä voi täyttää lomakkeen, jonka avulla selviää oma tuleva eläke. Tulos lähetettiinkin pian kotiin, mutta, mutta: siinä vain kehotettiin kysymään asiaa Orionin Eläkesäätiöltä. OYT tiedottaa 1/2002 Sivu 3

4 Päällimmäisenä mieleen eläketietoiskusta jäi: Tähän asti kertynyttä eläketurvaa ei viedä keneltäkään pois. Tietoa eläkkeistä: Tässä vielä muutama linkki, joista voi ammentaa eläketietoja: ja ( alkaen). Orion-konsernin ylempien toimihenkilöiden TYÖAIKAKARTOITUS 2002 OYT/ Sirpa Pelttari Orion-konsernin ylempien toimihenkilöiden työaikakartoitus tehtiin yhteistyössä Orionyhtymä Oyj:n Henkilöstöhallinnon ja OYT:n kanssa toukokuussa Pharmassa kartoitus tehtiin otantatutkimuksena (osa R&D:tä, Fermionia ja taloushallintoa) ja muissa yksiköissä kohteena olivat kaikki ylemmät toimihenkilöt (Noirossa eivät matka-työtä tekevät). Tulosten tarkastelutilaisuudessa lokakuun lopulla olivat läsnä yksiköiden ylempien luottamusvaltuutetut ja henkilöstöasioista vastaavat työanantajan edustajat. Henkilöstöhallinto on luvannut laittaa kyselyvastausten yksityiskohtaisen koosteen Veppiin. Tulosten tarkastelua Kysely oli jaettu kahteen osaan, jossa A-osassa testattiin työaikasäännösten tuntemusta ja B-osassa vastaajien omaa työajan käyttöä. A-osan tulokset osoittivat, että työaikasäännösten tuntemuksessa on paljon parantamisen varaa ja selkeä koulutustarve. Henkilöstöhallinto onkin aloittanut työaikasäännösten koulutuksen Pharman R & D-organisaatiossa eri osastojen kokouksissa.tarkoituksena on pitää koulutus kaikilla osastoilla. Myös muissa Pharman organisaatioissa on tarkoitus järjestää koulutuksia. B-osan ensimmäinen kysymys oli: Pysyykö työaikasi sovitun liukuman sisällä? Jos vastasit ei, niin miten toimit liukumarajojen lähestyessä. Ei-vastaukset yksiköittäin: Pharma 40 %, Oriola 61 %, Orion Diagnostica 36 % ja Noiro 64%. Ainakin Pharman ja Diagnostican vastaajat olivat käyttäneet liukumasaldoa osittaisiin tai kokonaisiin vapaapäiviin, mitä kysyttiin toisessa kysymyksessä. Valitettavasti kyselystä ei selviä kuinka yleistä saldovapaiden käyttö on, koska niitä on saatettu käyttää esim. pelkästään helatorstain vapaata varten. Pharmalaisten sanallisten vastausten perusteella joidenkin kohdalla saldot olivat ylärajalla ja tunteja oli mennyt harakoille. B-osan kolmannessa kysymyksessä kysyttiin säännöllisen työajan lisäksi tehtävää työmäärää viikossa (liukuma ja/tai ylityö). Ylimääräisen työn määrä oli keskimäärin kolme - neljä tuntia viikossa eri yksiköissä. Kun otetaan huomioon, että osa ei juurikaan tee ylimääräistä työtä, on joidenkin normaalin työajan ylittävän työn määrä mittava. Ylityötä saa tehdä vuodessa yhteensä 250 tuntia ja tämän lisäksi lisätyötä 80 h, josta voidaan sopia Sivu 4 OYT tiedottaa 1/2002

5 paikallisesti (mukana sopimassa ylityötä tekevä henkilö, työnantajan edustaja ja luottamushenkilö). Ylityötä saa tehdä korkeintaan 138 tuntia neljän kuukauden aikana. Suuressa työmäärässä on henkilöön kohdistuvien vaikutusten lisäksi vaarana lain rikkominen, jos kaikkia töitä ei kirjata ylitöiksi ja likumarajat ylitetään. Katse tulevaisuuteen Orionin ylempien luottamushenkilöt ovat vuosien varrella saamastaan palautteesta voineet päätellä, että työaikasäännösten tuntemus ei ole kovin hyvä esimiehilläkään ja että eri organisaatioissa on erilaisia käytäntöjä normaalin työajan ylittävien töiden korvauksissa, mikä nyt tuli todistettua. Toivottavasti Henkilöstöhallinnon antamat koulutukset ja esimieskoulutukset auttavat ja päästään hyvään työajan hallintaan ja lain mukaisiin korvauskäytäntöihin. Luottamushenkilöt kuulevat usein edustamiltaan henkilöiltä, että esimies on kieltänyt lain mukaan korvattavien ylitöiden tekemisen. Töitä saattaa kuitenkin olla niin paljon, ettei niitä normaalin työpäivän aikana ennätetä tehdä ja liukumarajat ylittyvät. Jos jokin työ edellytetään tehtävän eikä sitä ehditä normaalina työaikana tehdä, on se työaikalain ja sitä valvovan viranomaisen (Työsuojelupiirit) mukaan ylityötä, joka on korvattava lähes kaikille ylemmille toimihenkilöille lain mukaan rahana tai vapaana (korotettuna). Jos saldossa on varaa, voi tietysti yksittäistapauksissa miettiä liukuuko vai tekeekö ylitöitä. Tässä on varsinkin ylemmillä toimihenkilöillä myös peiliin katsomisen paikka: aina ei esimiehen kanssa ole edes keskusteltu suuresta työmäärästä, sen vähentämismahdollisuuksista tai mahdollisuudesta tehdä tarvittaessa ylitöitä. Orion-konsernin ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilöt ja OYT:n hallituksen jäsenet toivovat saavansa palautetta siitä miten työaika-asioita hoidetaan eri puolilla taloa. Palautetta voi antaa myös eri yksiköiden henkilöstöpäälliköille suoraan. Työaika-asioiden kuntoon saaminen vaatii meidän kaikkien yhteistä ponnistusta. Vepistä löytyy (kohdasta Henkilöstö ---> Henkilöstöhallinto ---> Työaika) henkilöstön ja työnantajan edustajien yhteistyössä laatima ohje Yleisohje liukuvan työajan käytöstä, ylitöistä ja työaikakirjanpidosta ja erikseen liukumat ja Ylityöt (kohdasta Ohjeistus ---> Yleiset). Oheisena vielä kertaukseksi ylityön määrittely ja korvaustapoja (Työaikalaki, Uudenmaan työsuojelupiirin tekemän Orionin työsuojelutarkastuksen pöytäkirja, YTN:n ohjeistus). MITÄ ON YLITYÖ Työntekijä on velvollinen tekemään työtä vain säännöllisen työajan puitteissa. Työnantajan velvollisuus on suunnitella, mitoittaa ja järjestellä työt niin, ettei työntekijän tarvitse välttämättä tehdä ylityötä. Ylityötä on säännöllisten enimmäistyöaikojen lisäksi työnantajan aloitteesta tehty työ, sekä työnantajan tieten ja hänen hiljaisesti hyväksymänään tehty työ. OYT tiedottaa 1/2002 Sivu 5

6 Ylityöhön tulee aina myös saada työntekijän suostumus. Se voidaan antaa erikseen kutakin ylityökertaa varten tai lyhyeksi ajanjaksoksi. Työnantaja voi päättää voiko ylempi toimihenkilö itsenäisesti päättää työnsä tarpeiden perusteella ylityön tekemisestä vai onko siitä esimerkiksi etukäteen sovittava tai johonkin aikarajaan mennessä jälkikäteen ilmoitettava. Ylityöt on korvattava työaikalain mukaan joko rahana tai korotettuna vapaana. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lisä- ja ylityön korvauksena annettavan vapaa-ajan yhdistämisestä vuosilomalaissa tarkoitettuun säästövapaaseen. Työnantajan ylemmiksi toimihenkilöiksi määrittelemät henkilöt kuuluvat yleensä työaikalain piiriin. Lain ulkopuolelle jää ylin johto. Lakia ei sovelleta työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien perusteella ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamisena tai johtamiseen välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. Lopullinen lain soveltamisalan piiriin kuuluminen ratkaistaan tapauskohtaisesti kokonaisharkintaa käyttäen. KOKONAISPALKKASOPIMUS JA NS. KÖNTTÄKORVAUS Kokonaispalkkasopimuksilla pyritään ylityöt sisällyttämään peruspalkkaan eikä erillistä ylityökorvausta makseta. Työaikalain mukaan (8.luku, 39 ) johtavassa asemassa oleva työntekijä sekä työntekijä, jonka pääasiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa tai valvoa työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa tai valvottaviensa työntekijöiden työhön, saavat sopia, että lisä-, yli- ja sunnuntaityön korvaukset maksetaan kiinteänä palkan päälle tulevana erillisenä kuukausikorvauksena (ns. könttäkorvaus). Tämän korvauksen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin korotettujen tuntien mukaan laskettu palkka ja sovittaessa siitä on syytä sopia korvauksen perusteena oleva arvioitu ylityömäärä ja korvauksen suuruus. Sopimusta on syytä tarkistaa esimerkiksi vuosittain vastaamaan todellista ylityötilannetta. Kun ylityöt loppuvat, könttäkorvaus poistuu. Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry suosittelee, etteivät ry suosittelee, etteivät ylemmät toimihenkilöt solmisi em. sopimuksia. OYT ON KUKA ON YLEMPI TOIMIHENKILÖ Ylemmän toimihenkilön määrittelee työnantaja. Hän ei kuulu yrityksen ylimpään johtoon. Hän on työssä erikoistietoja ja -taitoja vaativissa asiantuntijatehtävissä tai kuuluu keskijohtoon. Hänen työlleen on ominaista itsenäisyys, vastuu ja korkean koulutuksen sekä ammattitaidon takaamat valmiudet. MIKÄ ON OYT Orionin Ylemmät Toimihenkilöt (OYT) on Orion-konsernin ylempien toimihenkilöiden etuja ajava yritysyhdistys. Jäseniä on noin 450 eri tulosyksiköissä ja eri paikkakunnilla. Kaiken kaikkiaan Orionin konsernissa on 1200 ylempää toimihenkilöä. Mitä suurempi osa Sivu 6 OYT tiedottaa 1/2002

7 ylemmistä kuuluu OYT:hen sitä suurempi neuvotteluvoima OYT:llä on työnantajaan nähden. MITÄ OYT TEKEE OYT toimii kaikkien ylempien toimihenkilöiden edustajana, voi solmia paikallisia sopimuksia ja kehittää neuvottelutoimintaa työnantajan kanssa. OYT kohentaa ylempien toimihenkilöiden asemaa mm. työsuhde-etuja ajamalla ja työoloja parantamalla, sekä ottaa pyydettäessä kantaa ylemmän toimihenkilön ja esimiehen välisiin yhteistyöongelmiin. OYT JA TYÖMARKKINALIITOT OYT-jäsenyys ei korvaa työmarkkinajärjestöjen liittoihin kuulumista. Ylemmillä toimihenkilöillä on eri yksiköissä ja toimipaikoilla Työsopimuslain perusteella valittuja luottamusvaltuutettuja (ovat samalla Perussopimuksen nojalla valittuja Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön / YTN-yhteyshenkilöitä), joiden toimintaa OYT tukee ja tekee yhteistyötä heidän ja muiden henkilöstöryhmien luottamushenkilöiden kanssa. Valtakunnallisella tasolla YTN on AKAVA:n yksityissektoria edustavien liittojen neuvottelujärjestö.oyt:llä on kaksi edustajaa YTN:n Kemian taustaryhmässä, jossa on jäseninä ylempiä toimihenkilöitä suurimmista kemian alan yrityksistä. Eri sopimusaloilla on omat taustaryhmänsä, jotka pyrkivät alan ylempien etujen parantamiseen, tärkeänä tavoitteena työehtosopimus, joka tällä hetkellä on vain metalli- ja konsulttialalla. Lisätietoja: http: // HALLITUS Vaalikokouksessa valitaan vuodeksi 2003 uusi hallitus. Tervetuloa vaikuttamaan! Hallituksen jäsenet v. 2002: Sirpa Pelttari, puheenjohtaja, Orion Pharma, Espoo Martti Helle, varajäsen Arja Lindroos, Orion Pharma, Fermion, Espoo Asta Lehtinen, Orion Pharma, Espoo Markku Laukkanen, varajäsen Heikki Vartia, Noiro, Espoo Kai Penttilä, varapuheenjohtaja, varajäsen Jukka Vidgren, Orion Pharma, Espoo Leena Scheinin, varajäsen Marita Winter, Orion Diagnostica, Espoo Heikki Törmi, Orion Pharma, Kuopio (ORp, Espoo) Pilvi Villanen, Orion Pharma, Espoo, varajäsen Timo Viitamaa, Orion Pharma, Turku Kotisivu: http: // oyt.cjb.net OYT tiedottaa 1/2002 Sivu 7

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97)

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) 1 (22) Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta tilintarkastajien työhön. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston pyynnöstä 7

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014)

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE (1.5.2012 31.5.2014) LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTAry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry Painopaikka:

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2014-31.10.2015.

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta 1/2010 Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta sisältö 10 16 Uusi Insinööriliitto tarjoaa jäsenkunnalleen edunvalvontaa monella eri tasolla, yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

asiantuntij asiantuntiia

asiantuntij asiantuntiia S P E C I A R Y : N J Ä S E N T I E D asiantuntij asiantuntiia O T E 5 2 0 0 3 Työelämän joustot Suosittuja kursseja jäsenetuina f sivu9 f sivu 10 VEIKKO SOMERPURO pääkirjoitus Joulumaa, jos jokaiselta

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017

Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.10.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...2 ENERGIATEOLLISUUDEN

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Yksityissektori. tutuksi

Yksityissektori. tutuksi Yksityissektori tutuksi Tämä opas on tarkoitettu sinulle superilainen, joka työskentelet yksityisellä sektorilla. Toivomme, että siitä on apua keskeisimmissä edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille 1.11.2013 31.10.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 ICT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS YLEMMILLE TOIMIHENKILÖILLE... 5 1 Työehtosopimuksen soveltamisala... 5 2 Sopimuksen

Lisätiedot

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 TEATTERIALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2005-07 Suomen Teatteriliitto - Finlands Teaterförbund ry. Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.teatteriliitto.fi Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Lisätiedot

Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06142-09. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella

Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06142-09. Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella Rakennusalan joustavat työajat tarpeet ja mahdollisuudet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Eeva Rantanen, Kristiina Sulankivi, Liisa Jaakkonen, Eija Kupi Julkinen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI 9/2008 Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Löytyykö yhteiskuntavastuuta? Uutisia... 6 Kolumni... 8 Järjestö- ja sopimusrajariitoihin seuranta-

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Minna Ahtiainen Kirsi Arvola Timo Höykinpuro Jari Kaitosuo Johanna Lähteenmäki Ville-Veikko Rantamaula Ira Saarnio Raili Vuojolainen 2

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017. Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014 31.1.2017 Elintarviketeollisuusliitto ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYS Sivu Allekirjoituspöytäkirja elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot