Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen"

Transkriptio

1 Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella määrätään henkilökhtaisten avustajien työsuhteissa nudatettavat vähimmäisehdt. 1 Ulttuvuus Tätä työehtspimusta nudatetaan Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n jäsenenä levien vammaisten henkilöiden henkilökhtaisiin avustajiin, jiden palkkaamisesta aiheutuviin kustannuksiin vammainen henkilö saa vammaispalvelulain (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitimista, /380) perusteella krvausta ja työspimus n tehty avustajan ja vammaisen henkilön tai tämän edustajan välillä. Tätä työehtspimusta ei svelleta palveluasumisyksiköiden tai vastaavien palveluasumista tuttavien rganisaatiiden palveluksessa leviin eikä myöskään kuntien palveluksessa leviin avustajiin. Tätä työehtspimusta ei svelleta myöskään niihin työsuhteisiin, jihin svelletaan Yksityisen ssiaalipalvelualan työehtspimusta, Palvelulaitsten työnantajayhdistyksen (PTY) työehtspimusta tai Kunnallista yleistä virka- ja työehtspimusta. 2 Työnantajan ja työntekijän ikeudet ja velvllisuudet Järjestäytymisikeus n mlemmin pulin lukkaamatn. Työnantajan ja työntekijän ikeuksista ja velvllisuuksista säädetään työspimuslaissa ja muussa työlainsäädännössä. Henkilökhtaisen avustajan työtehtäviin kuuluu vammaisen henkilön avustaminen tämän ktna ja kdin ulkpulella päivittäisissä timissa, työssä ja piskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa sallistumisessa ja ssiaalisen vurvaikutuksen ylläpitämisessä. Avustaminen khdistuu ktna ja kdin ulkpulella niihin teknisiin timiin, jtka vammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuksi selviä. Henkilökhtaisen avustajan työ ei le sairaanhita eikä hit- ja hivatyötä. Työ ei le myöskään tavanmaista ktitalustyötä. Henkilökhtaisen avustajan tehtäviin saattaa kuitenkin sisältyä myös näihin liittyviä, vammaisen henkilön vastuulla levia ja hjaamia timintja, jita hän ei itse pysty vammansa vuksi surittamaan. Henkilökhtaisen avustajan työn sisältö vaihtelee työnantajan vamman ja sen vaikutusten, yksilöllisen elämäntilanteen ja tavan, valinnanvapauden, ammatin, ssiaalisen aseman ja muiden tekijöiden mukaan. Työtehtävät, niiden tteutustavan sekä hyväksyttävän laadun määrittää työnantaja. Mikäli työspimus tehdään työnantajana timivan vammaisen henkilön edustajan ja henkilökhtaisen avustajan välillä, n työspimuksessa mainittava, miten työnjht-ikeus jaetaan työnantajan ja avustettavan vammaisen henkilön välillä. Työntekijän pääasialliset tehtävät kirjataan työspimukseen.

2 2 3 Työsuhteen alkaminen Työspimus n vimassa tistaiseksi, ellei sitä le perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi, jllin n myös perustelut mainittava. Työspimus vidaan tehdä määräaikaiseksi perustellusta syystä, esimerkiksi vakinaisen työntekijän tietyn vusi- tai sairauslman ajaksi tai kunnes vakinainen työntekijä palaa esimerkiksi äitiys-, vanhempain- tai hitvapaalta, eikä etukäteen tiedetä millin vakinainen työntekijä palaa takaisin työhönsä. Työntekijän alitteesta tehty määräaikainen työspimus ei edellytä perusteltua syytä ja vidaan tehdä päättyväksi svittuna ajankhtana. Tällöin työspimukseen n tehtävä maininta siitä, että työspimuksen määräaikaisuus jhtuu työntekijän alitteesta ja tiveesta. Työspimus tehdään kirjallisena tai sähköisesti. Työspimus vidaan tehdä myös sähköpstitse ilman sähköistä allekirjitusta. Tällöinkin siitä n käytävä ilmi työspimukselta edellytettävät tiedt ja se n ltava tulstettavissa siten, että hyväksyntä n tdettavissa viestin lähetystiedista. Työsuhteen alussa vidaan spia enintään neljän kuukauden keajasta, jnka kuluessa työspimus vidaan pulin ja tisin purkaa. Alle 8 kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa keaika saa lla enintään pulet työspimuksen keststa. Keaikana työspimus vidaan purkaa, jllin työsuhde vidaan päättää työspimuksen irtisanmisaikaa nudattamatta. 4 Työsuhteen päättyminen ja lmautus Työsuhteen päättämiseen ja työntekijän lmauttamiseen nudatetaan työspimuslain määräyksiä, ellei tästä spimuksesta muuta jhdu. Js työnantaja tai työntekijä irtisan tistaiseksi vimassa levan työspimuksen, nudatetaan yhden kuukauden irtisanmisaikaa. Js irtisanttava työsuhde n kestänyt yli viisi vutta, nudatetaan kahden kuukauden irtisanmisaikaa. Määräaikainen työsuhde päättyy ilman irtisanmisaikaa svitun työkauden päättyessä, ellei työspimuksessa le svittu irtisanmismahdllisuudesta ennen määräajan päättymistä. Työspimus katstaan päättyneeksi kuukauden kuluttua työnantajan kulemasta. 5 Työaika Henkilökhtaisen avustajan työsuhteissa nudatetaan työaikalakia, jllei tässä spimuksessa le muuta svittu. 1. Säännöllisen työajan pituus:

3 3 Säännöllinen työaika n enintään 8 tuntia vurkaudessa ja 40 tuntia viikssa tai ennen tämän työehtspimuksen vimaatula svittu lyhyempi työaika. Viikttainen säännöllinen työaika vidaan järjestää myös siten, että se n keskimäärin 40 tuntia viikssa enintään kahdeksan viikn tasittumisjaksssa. Tällöin työntekijän säännöllinen työaika n 2 viikssa enintään 80 tuntia 3 viikssa enintään 120 tuntia 4 viikssa enintään 160 tuntia 5 viikssa enintään 200 tuntia 6 viikssa enintään 240 tuntia 7 viikssa enintään 280 tuntia 8 viikssa enintään 320 tuntia Mikäli säännöllinen työaika n ennen tämän työehtspimuksen vimaantula svittu lyhyemmäksi kuin 40 tuntia viikssa, n jaksn enimmäistuntimäärä tu aiemmin svittu säännöllinen työaika kerrttuna tasittumisjaksn viikkjen määrällä. Tasittumisjaksn sisällä ei minkään työviikn työaika saa ylittää 48 tuntia. Työviikk n kalenteriviikk, jka alkaa maanantaista ja päättyy sunnuntaihin, ellei työpaikkakhtaisesti le svittu muusta työviikn vaihtumisajankhdasta. 2. Säännöllisestä työajasta pikkeaminen työntekijän sustumuksella Tämän khdan (2.1., 2.2. ja 2.3.) mukaisista pikkeavista työaikajärjestelyistä vi spia vain työehtspimuksen allekirjittajajärjestöön (Heta) järjestäytynyt työnantaja. Työehtspimussapulet susittelevat, että työnantaja ja työntekijä tutustuvat Työterveyslaitksen julkaisuun Timivat ja terveet työajat ja allekirjittajajärjestöjen (JHL ja Heta) julkaisemassa Henkilökhtainen avustaja ppaassa leviin esimerkkeihin työvurluettelista ennen kuin spivat säännöllisestä työajasta pikkeamisesta Vurkautisen työajan pidentäminen enintään 16 tuntiin Työnantaja ja työntekijä vivat spia vurkautisen työajan pidentämisestä enintään 16 tuntiin edellyttäen, että Työaika tasittuu tasittumisjaksn (1-8 viikka) kuluessa 1-khdan mukaiseen säännölliseen työaikaan eikä työviikn työaika ylitä 48 tuntia. Työntekijällä n mahdllisuus työaikaan ajittuviin tavanmaisiin päivittäisiin ateriihin (aamiainen, lunas, päivällinen, iltapala) ja kahvitaukihin. Js pääasiassa päiväaikaan sijittuva yli 10 tunnin työvur ei muutin le sisältänyt ulkna liikkumista, järjestetään työntekijälle mahdllisuus vähintään pulen tunnin ulkiluun kuitenkin siten, että hän n tarvittaessa puhelimitse hälytettävissä lyhyellä ajalla avustamiseen. Tauk n tarkitettu virkistykseen eikä ikeuta pitemmälle pistumiseen. Yöaikana työntekijällä n mahdllisuus nukkua mutta n tarvittaessa käytettävissä välttämättömiin avustamistimiin. Js työvur n 12 tuntia tai enemmän, n työvurn edellä ja sen jälkeen ltava vähintään 12 tunnin vurkausilep ja neljän peräkkäisen 12 tunnin työvurn jälkeen vähintään 33 tunnin yhdenjaksinen vapaa (= vurkausilep 9 tuntia + vapaapäivä 24 tuntia).

4 Vurkautisen työajan pidentäminen yli 16 tuntiin ja vurkausilevn siirtäminen Sellaisessa työssä, jssa avuntarve n yli 16 tuntia vurkaudessa ja aktiivinen avustamisen tarve painttuu saan työvursta tai n aika-ajittaista työvurn aikana, vivat työnantaja ja työntekijä spia vurkautisen enimmäistyöajan pidentämisestä tuntiin edellyttäen, että Työaika tasittuu tasittumisjaksn (1-8 viikka) kuluessa 1-khdan mukaiseen säännölliseen työaikaan. Työvurn pituus vi lla krkeintaan 48 tuntia eikä työviikn työaika saa ylittää 48 tuntia. Työntekijällä n mahdllisuus työaikaan ajittuviin tavanmaisiin päivittäisiin ateriihin (aamiainen, lunas, päivällinen, iltapala) ja kahvitaukihin Js pääasiassa päiväaikaan sijittuva yli 10 tunnin työvur ei muutin le sisältänyt ulkna liikkumista, järjestetään työntekijälle mahdllisuus vähintään pulen tunnin ulkiluun kuitenkin siten, että hän n tarvittaessa puhelimitse hälytettävissä lyhyellä ajalla avustamiseen. Tauk n tarkitettu virkistykseen eikä ikeuta pitemmälle pistumiseen Yöaikana työntekijällä n mahdllisuus nukkua, mutta n tarvittaessa käytettävissä välttämättömiin avustamistimiin. 16 tuntia ylittävää vura vi välittömästi edeltää krkeintaan kaksi työvura ja vapaan ennen vurn alkua n ltava vähintään 12 tuntia. Vura n seurattava välittömästi vähintään 33 tunnin vapaa (= vurkausilep 9 tuntia + vapaapäivä 24 tuntia) Mikäli spimus n tarkitettu lemaan vimassa yli yhden tasittumisjaksn, n se tehtävä kirjallisesti ja siihen n merkittävä, kuinka mnta yli 16 tunnin työvura työntekijälle tulee kunkin työvurluetteln kuluessa ja miten työaika tasataan. Mikäli vurkautisen työajan pidentäminen kskee vain yhtä tasittumisjaksa, vidaan kirjallisena spimuksena pitää myös mlempien sapulten etukäteen hyväksymää ja allekirjittamaa työvurluettela. Tistaiseksi vimassa leva spimus vidaan mlemmin pulin irtisana yhden kuukauden irtisanmisajalla. Js irtisanmishetkellä meneillään leva tasittumisjaks päättyy yli kuukauden kuluttua, palataan 1-khdan mukaisiin työajan järjestelyihin tasittumisjaksn päätyttyä Vurkautisesta työajasta ja lepajista pikkeaminen matkjen aikana Tämän khdan mukainen spimismahdllisuus n kkeiluluntisesti vimassa spimuskauden ajan Tiselle paikkakunnalle tai ulkmaille suuntautuvan matkan ajaksi vivat työnantaja ja työntekijä spia vurkautisesta työajasta ja lepajista tämän työehtspimuksen määräyksistä piketen enintään 30 vurkauden pituiseksi ajaksi tai js avustajan työaika n 24 tuntia vurkaudessa ja avustamisesta matkalla vastaa kknaisuudessaan yksi avustaja, enintään 16 vurkauden pituiseksi ajaksi. Mikäli matkalla mukana levan/levien tai muiden työntekijöiden työaikja ei pystytä tasaamaan nrmaalin käytössä levan tasittumisjaksn kuluessa, vidaan tilapäisesti ttaa käyttöön pidempi, enintään 16 viikn mittainen tasittumisjaks. Tällöin tulee ennen matkan alkua laatia työvurluettel vähintään kahdeksalle viiklle ja lpun tasittumisjaksn salta tasaussuunnitelma, jsta ilmenee vähintään kunkin työntekijän viikktyöaika. Tasaussuunnitelma n täydennettävä päivittäisillä työajilla viimeistään viikka ennen sen alkamista.

5 5 Mikäli muita työntekijöitä ei lmauteta matkan ajaksi, edellyttää työaikajärjestelyt yleensä spimista myös heidän kanssaan. Jtta kenenkään viikktyöaika matkan ulkpulisella tasausjaksn ajalla ei mudstuisi työntekijän jaksamisen kannalta haitallisen pitkäksi, vidaan työajan tasaamiseksi spia tettavaksi käyttöön nrmaalia pidempi tasittumisjaks. Matka-aika tai sa siitä vidaan myös spia annettavaksi muille kuin matkalla mukana levalle/leville työntekijöille vusilmana, mikäli se vusilmalain mukaan n mahdllista. Matka saattaa ajittua työvurluetteln alkuun, lppuun tai mihin tahansa aikaan. Työajan tasaamiseen vidaan käyttää kk matkan ulkpulelle jäävää työvurluetteln/tasausjaksn aikaa. Näin llen, mikäli matka sattuu esimerkiksi listan puliväliin, vidaan tasausta suunnitella listalle j ennen matkan alkua. Ennen spimista n työntekijälle selvitettävä matkustamisen ja matkakhteen lsuhteet. Spimus n tehtävä kirjallisesti ja siitä n käytävä ilmi päivittäisen työajan pituus, mahdlliset matkan aikaiset vapaapäivät sekä miten työaika tasittumisjakslla tasataan. Kirjallisena spimuksena vidaan pitää myös sapulten etukäteen hyväksymää ja allekirjittamaa, kk tasittumisjaksn kattavaa työvurluettela. Edellytyksenä spimiselle n, että aktiivinen avustamisen tarve painttuu saan työvursta tai n aika-ajittaista työvurn aikana ja että Työntekijällä n mahdllisuus tavanmaisiin päivittäisiin ateriihin (aamiainen, lunas, päivällinen, iltapala) ja kahvitaukihin Js pääasiassa päiväaikaan sijittuva tunnin työvur ei muutin le sisältänyt ulkna liikkumista, järjestetään työntekijälle mahdllisuus vähintään pulen tunnin ulkiluun kuitenkin siten, että hän n tarvittaessa puhelimitse hälytettävissä lyhyellä ajalla avustamiseen. Tauk n tarkitettu virkistykseen eikä ikeuta pitemmälle pistumiseen. Js vurkautinen työaika n yli 16 tuntia, järjestetään työntekijälle vähintään yksi pulen tunnin ja yksi tunnin mittainen lep- ja ulkilutauk 7.00 ja välisenä aikana Työntekijällä n mahdllisuus nukkua yöaikaan yhdenjaksisesti vähintään 7 tuntia mahdllisia lyhyitä avustamishetkiä lukuun ttamatta. Js matka kestää yli yhden täyden vurkauden n sitä edeltävän vapaan ltava vähintään 12 tuntia ja sen jälkeisen vapaan vähintään 33 tuntia (=vurkausilep 9 tuntia + vapaapäivä 24 tuntia) Mikäli mahdllista, tulee viikklepsäännöksiä nudattaa myös matkan aikana. Js tämä ei le mahdllista, tulee kunakin viikkna vähintään yhtenä vurkautena rajittaa työntekijän työtehtävät välttämättömiin avustamistehtäviin. Js matka kestää yli 16 vurkautta, tulee jkaiseen 14 matkapäivään sisältyä vähintään yksi viikkleppäivä. Matkan aikana saamatta jääneet viikkvapaapäivät annetaan välittömästi matkan päätyttyä. Js työajan tasaamisesta muilta sin ei päästä yksimielisyyteen, annetaan tasausvapaat välittömästi matkan jälkeen saamatta jääneiden viikkvapaapäivien kanssa. Ylityöt määräytyvät työehtspimuksen mukaisesti laaditun työvurluetteln ja tteutuneiden työtuntien perusteella. 3. Arkipyhien vaikutus työaikaan ja arkipyhäkrvaus Muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, juluaatt, julupäivä ja tapaninpäivä vat ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä. Ylimääräiseen palkalliseen arkipyhävapaaseen ja arkipyhäkrvaukseen n ikeutettu työntekijä, jnka työsuhde kestää vähintään kaksi viikka.

6 6 Työvurluetteln laadinnassa ja lisä- ja ylitöitä laskettaessa kukin vapaana annettu arkipyhä vastaa tuntimäärältään työntekijän keskimääräistä päivittäistä työaikaa (svittu viikktyöaika jaettuna 5:llä). Arkipyhän palkallisuus tteutuu kuukausipalkkaisella siten, että hänelle maksetaan nrmaali kuukausipalkka vähentämättömänä. Tuntipalkkaiselle maksetaan arkipyhävapaalta hänen nrmaali tuntipalkkansa kuin hän lisi llut töissä keskimääräisen päivittäisen työaikansa verran (svittu viikktyöaika/5). Js tuntipalkkaiselle työntekijälle ei le määritelty viikittaista tai jaksttaista työaikaa, lasketaan keskimääräinen päivätyöaika lähinnä edeltävän klmen kuukauden perusteella jakamalla tsiasiallisesti tehtyjen tuntien määrä vastaavilla työpäivien määrällä. Js yllämainittuja päiviä ei le vitu antaa työntekijälle vapaaksi, maksetaan arkipyhäpäivänä tehdyiltä työtunneilta nrmaalin kuukausi- tai tuntipalkan lisäksi kaksinkertainen tuntipalkka, jka sisältää arkipyhäkrvauksen vapaapäivän menetyksestä sekä sunnuntaityökrvauksen. 4. Työaika pissaljen ja vusilmien yhteydessä sekä työn alkaessa ja päättyessä kesken tasittumisjaksn Ennen työvurluetteln laatimista tiedssa levat työpäiviksi sattuvat pissalpäivät lyhentävät viikn tai tasittumisjaksn työaikaa täydessä työajassa 8 tunnilla ja sa-aikatyössä keskimääräisen päivittäisen työajan verran. Viikn/jaksn lisä- ja ylityökynnys alenee vastaavalla tuntimäärällä. Työvurluetteln vahvistamisen jälkeen tietn tulevat pissalt alentavat lisä- ja ylityökynnystä työvurluetteln merkittyjen pissalaikjen työtuntien mukaisesti. 6 Työvurluettel Työvurluettel laaditaan vähintään täydelle viiklle tai pidempää tasittumisjaksa käytettäessä kk tasittumisjakslle (1-8 viikka) ja se n saatettava työntekijän/työntekijöiden tietn hyvissä ajin ja vähintään viikka ennen kunkin luetteln alkua. Tasittumisjaks ja työvurluettel alkavat aina maanantaista ellei työviikn alkamisajankhdasta tisin svita kirjallisesti. Työvurluettelsta n käytävä ilmi työntekijän työ- ja vapaapäivät, säännöllisen päivittäisen työajan alkamisen ja päättymisen ajankhdat sekä rukatauk, mikäli työntekijä vi sen aikana vapaasti pistua työpaikaltaan. Käytettäessä 4, 6 tai 8 viikn tasittumisjaksa, vivat työnantaja ja työntekijä spia siitä, että työvurt merkitään kellnaikineen ainastaan jaksn ensimmäisen pulikkaan salta (2,3 tai 4 viikka) ja tisen pulikkaan salta riittää merkittäväksi työpäivät. Tällöin työvurluettel n täydennettävä tisen pulikkaan päivittäisillä työajilla siten, että ne vat työntekijän nähtävillä viimeistään edellisen viikn viimeisenä työpäivänä. Tämä menettelytapa n tarkitettu mahdllistamaan työaikasuunnittelun kannalta riittävän pitkien tasausjaksjen käytön sillinkin, kun työnantaja man työnsä, piskelunsa, yhteiskunnallisen sallistumisensa tai niihin verrattavissa levan syyn vuksi ei vi tietää tarkkaa päivittäistä avustamisaikaa ja/tai sen ajittumista kk tasittumisjaksn ajalle.

7 7 Työvurluettela vidaan muuttaa vain svittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattman muutksen takia. Myös viimeksi mainitussa tilanteessa muutksesta n pyrittävä spimaan ja siitä tulee ilmittaa työntekijälle mahdllisimman varhain. Työvurluettela laadittaessa n humiitava seuraavat asiat: 1. Vurkauden säännöllinen työaika järjestetään rukatauka lukuun ttamatta yhdenjaksiseksi, ellei le perusteltua syytä muuhun menettelyyn. 2. Epätarkituksenmukaisen lyhyitä työvurja tulee välttää. Alle neljän tunnin työvurja ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai työstä jhtuva perusteltu syy tätä edellytä tai vammaispalvelulain mukaisesta avustajapäätöksestä seuraa, että työvur jää tätä lyhyemmäksi. 3. Työvura ei saa merkitä alkavaksi tai päättyväksi kell välisenä aikana ilman perustelua syytä (esim. ulkmaanmatkjen lentajankhdat). 7 Lepajat: Rukatauk Js työvurn pituus ylittää 6 tuntia, varataan työntekijälle mahdllisuus rukailuun työaikana. Työnantaja ja työntekijä vivat myös spia vähintään pulen tunnin rukatausta, jnka aikana työntekijä saa vapaasti pistua työpaikalta. Mikäli työntekijä saa pistua työpaikalta rukataun aikana, ei rukatauka lueta työaikaan. Js työaika ylittää vurkaudessa 10 tuntia, työntekijällä n ikeus pitää puli tuntia kestävä lepaika kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen. Työntekijän mukanaan tuman ruuan ja juman säilyttämistä ja lämmittämistä varten tulee tarvittaessa lla asianmukaiset laitteet. (VNa työpaikkjen turvallisuus ja terveysvaatimuksista) Kahvitauk Työntekijälle järjestetään työvurn aikana mahdllisuus yhteen työaikana pidettävään kahvitaukn kutakin täyttä neljää tuntia khden. Vurkausilep Työntekijälle annetaan jkaisen työvurn alkamisesta seuraavan 24 tunnin aikana vähintään yhdeksän tunnin pituinen keskeytymätön lepaika ja 2.2. khtien mukaisissa työaikajärjestelyissä lepaika n vähintään kahdeksan tuntia khdan mukaisen työaikajärjestelyn aikana vidaan vurkausilep siirtää annettavaksi muuna päivänä tasittumisjaksn kuluessa. Viikittainen vapaa-aika Työntekijälle annetaan vähintään 35 tunnin keskeytymätön viikklep kunakin kalenteriviikkna. Työviikk järjestetään keskimäärin enintään viisipäiväiseksi. Viikn tinen vapaapäivä sijitetaan viikkleppäivän yhteyteen, elleivät työjärjestelyt muuta edellytä. Sillin kun käytössä n viikka pitemmät tasittumisjakst, vidaan viikn tinen vapaapäivä siirtää annettavaksi muuna viikkna saman tasittumisjaksn kuluessa kuitenkin siten, että työntekijälle annetaan vähintään kaksi vapaapäivää jka tinen viikk. Svittaessa pikkeavista työaikajärjestelyistä matkan ajaksi vidaan tästä säännöksestä piketa khdan mukaisesti.

8 8 8 Lisätyö ja ylityö Lisätyön teettäminen edellyttää työntekijän sustumusta. Ylityötä saadaan teettää työntekijän sustumuksella ja lain sallimissa rajissa. Lisätyö Lisätyöksi luetaan työ, jta sa-aikainen työntekijä tekee svitun työajan lisäksi työehtspimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan asti. Lisätyöstä maksetaan yksinkertainen tuntipalkka tehdyltä työtunnilta. Ylityö Ylityötä n työnantajan alitteesta tehty työ, jka ylittää 5 :n mukaiset työajat. Jaksttaista ylityötä syntyy, kun täydellä jakslla työaika ylittää 40 tuntia viikssa tai pidempää tasittumisjaksa käytettäessä työaika ylittää jaksn säännöllisen työajan vajaalla jakslla työaika ylittää 5 4 khdan mukaisesti määräytyvän ylityökynnyksen Päivittäistä ja viikttaista ylityötä syntyy, kun vurkautinen 8 tunnin enimmäistyöaika ylittyy tai js vurkautisesta työajasta n svittu 5 2-khdan mukaisesti ja svittu työaika ylittyy viikttainen 48 tunnin enimmäistyöaika ylittyy, ei kuitenkaan khdan mukaisen matkan aikana Riippumatta siitä, nk ylityö syntynyt jaksttaisen työajan ylityksestä tai päivittäisen tai viikttaisen enimmäistyöajan ylittymisestä, krvataan se jaksittain tasittumisjaksn pituuden perusteella seuraavasti: tasittumisjaksn pituus 50 %:lla krtettu palkka 100 %:lla krtettu palkka 1 viikk 6 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 2 viikka 12 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 3 viikka 18 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 4 viikka 24 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 5 viikka 30 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 6 viikka 36 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 7 viikka 42 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 8 viikka 48 ensimmäiseltä ylityötunnilta seuraavilta ylityötunneilta 5 1 khdan mukaan työaika vi lla enintään 8 tuntia vurkaudessa ja 40 tuntia viikssa. Työaika vidaan järjestää myös siten, että viikktyöaika 1 8 viikn jakslla n keskimäärin 40 tuntia viikssa. Tällöinkin vurkautinen työaika vi lla enimmillään 8 tuntia. Js vurkautinen työaika ylittää 8 tuntia, n se ylityötä, vaikka jaksn säännöllinen työaika ei ylittyisikään. Esimerkki ylityön syntymisestä, kun käytössä n klmen viikn tasittumisjaks: laadittu lista: / v v / v / v v v / = 120 t tteutunut: / vv/ v / v v / = 130 t => ylityötä 10 tuntia

9 , 2.2. ja 2.3. khtien mukaan järjestäytynyt työnantaja vi spia työntekijän kanssa vurkautisen työajan pidentämisestä. Tällöin vurkautinen ylityökynnys n svittu enimmäistuntimäärä. Esimerkki ylityön syntymisestä, kun työnantaja ja työntekijä vat spineet vurkautisen enimmäityöajan pidentämisestä 12 tuntiin ja käytössä n klmen viikn tasittumisjaks: laadittu lista: / v v / v v v / v v / = 120 t tteutunut: / v v / v vv/ v / = 128 t => ylityötä 8 tuntia 9 Muut työaikakrvaukset Sunnuntaityö Sunnuntaityöstä, jlla tarkitetaan sunnuntaina, uudenvudenpäivänä, lppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäislauantaina, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatrstaina, juhannusaattna, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, juluaattna, julupäivänä ja tapaninpäivänä tehtyä työtä, maksetaan sunnuntaityökrtuksena tehdyiltä tunneilta 100 %:lla krtettu perustuntipalkka. Lauantaityö Lauantaina tehdyiltä tunneilta maksetaan 20 %:lla krtettu perustuntipalkka. Iltatyö Kell ja välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan iltatyökrvauksena 15 %:lla krtettu perustuntipalkka Yötyö Yötyötä n työ, jta tehdään kell 23:n ja 6 välisenä aikana. Yötyötä saadaan teettää sillin, kun avustamisen tarvetta n myös yöaikaan. Yötyöstä maksetaan yötyökrvauksena 30 %:lla krtettu perustuntipalkka 10 Palkat 1. Allekirjittajajärjestöt spivat palkkaperusteista, palkasta ja sen maksamisesta erillisessä palkkapöytäkirjassa. 2. Jllei työnantajan kanssa le muuta svittu, maksetaan palkka työntekijän sittamaan rahalaitkseen, jssa sen tulee erääntymispäivänä lla työntekijän nstettavissa. Js rahapalkka erääntyy maksettavaksi viiknlppuna tai arkipyhänä, pidetään lähinnä edellistä muuta arkipäivää erääntymispäivänä. 11 Matka- ja muut kustannukset ja niiden krvaaminen Työnantaja vastaa työtehtävistä jhtuvista matka- ja majituskuluista. Työnantaja vastaa myös muista ylimääräisistä kuluista, jtka aiheutuvat työskentelystä muualla kuin tavanmaisella työpaikalla tai työvurn alkamisesta tai päättymisestä muualla kuin tavanmaisella työpaikalla, jllei työvurn alkaminen tai päättyminen tapahdu saman lähiliikenteen tariffialueen sisällä kuin tavanmainen työpaikka.

10 10 Työntekijän man autn käytöstä n svittava erikseen. Oman autn käytöstä työntekijä n ikeutettu saamaan krvauksen verhallinnn vahvistaman verttman kilmetrikrvauksen mukaisesti. Tämä krvaus sisältää kaikki man autn käytöstä aiheutuneet kustannukset ja saaminen edellyttää ajpäiväkirjan tai eritellyn matkalaskun esittämistä. 12 Vusilma Vusilmaedut määräytyvät vusilmalain ja seuraavien määräysten mukaisesti. 1. Työntekijä ansaitsee vusilmaa kultakin täydeltä lmanmääräytymiskuukaudelta: a) kaksi arkipäivää b) kaksi ja puli arkipäivää, js 1. työsuhde n maaliskuun lppuun mennessä yhdenjaksisesti jatkunut vähintään vuden nykyisellä työnantajalla tai 2. työntekijä n viimeisen viiden vuden aikana työskennellyt henkilökhtaisena avustajana tai samankaltaisissa tehtävissä yhteensä kahden vuden ajan c) klme arkipäivää, kun työsuhde n maaliskuun lppuun mennessä kestänyt vähintään 15 vutta 2. Vusilmapalkka: Vusilman ajalta työntekijällä n ikeus saada säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. 13 Lmaraha Kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetut työaikakrvaukset vat vusilmalain 10 :ssä tarkitettua muuta palkkaa, jka tetaan humin vusilmapalkassa. Tuntipalkkaiselle maksetut työaikakrvaukset tulevat humiiduksi vusilmapalkassa vusilmalain 11 :n keskipäiväpalkan laskentasäännön perusteella. Esimerkki kuukausipalkkaisen työntekijän vusilmapalkan laskennasta: Kk lmanmääräytymisvunna maksetut kuukausipalkat ja työaikakrvaukset yhteensä vat = Kun tämä jaetaan 12 kuukaudella, saadaan se kuukausipalkka, jsta vusilma-ajan palkka lasketaan : 12 kk = 1150 / kk Työntekijälle maksetaan lmarahana 50 % hänen vusilmapalkastaan. Lmaraha lasketaan kunkin lman suuden (kesälma, talvilma) vusilmapalkasta ja maksetaan sen yhteydessä. Lmarahan saamisen edellytyksenä n, että työntekijä alittaa lmansa ja palaa lmaltaan svittuna aikana ellei lmaltapaluun esteenä le vusilmalain 7 mainittu tai muu hyväksyttävä syy. Lmarahaan ei le ikeutta, js työsuhde puretaan tai tdetaan purkautuneeksi työspimuslain 8 luvun mukaisesti. Lmaraha maksetaan myös työsuhteen päättyessä lmakrvauksesta edellyttäen, että työsuhde n kestänyt yhdenjaksisesti vähintään neljä kuukautta. Tämä ei kuitenkaan kske työntekijää, jka jättää irtisanmisajan nudattamatta tai päättää määräaikaisen työsuhteen työspimuslain vastaisesti tai jnka työsuhde puretaan tai tdetaan purkautuneeksi työspimuslain 8 luvun mukaisesti.

11 11 14 Lääkärintarkastukset Työntekijällä n ikeus käydä tarkastuksissa ja tutkimuksissa ansiita menettämättä seuraavissa tapauksissa, mikäli tarkastuksia ei le vitu hitaa työajan ulkpulella ja ne n järjestetty työajan tarpeetnta menetystä välttäen ja siitä n ilmitettu etukäteen työnantajalle - Uuden työn edellyttämä tai muu lakisääteinen lääkärintarkistus. Tällöin työnantaja maksaa välttämättömät matkakustannukset. - Lääkärissä käynti sairauden tteamiseksi, hidn tai apuvälineen (esim. silmälasit) määräämiseksi ja tarkastukseen liittyvät lääkärin määräämät erikislääkärin, labratri- ja röntgentutkimukset - Synnytystä edeltävät lääketieteelliset tutkimukset kuten neuvlatarkastus - Välitöntä hita vaativa äkillinen hammassairaus 15 Ammatillinen täydennyskulutus Työnantajan lähettäessä työntekijän kulutustilaisuuksiin, luetaan kulutukseen kulunut aika khtuullisine matka-aikineen työajaksi. Mikäli kulutus matka-aikjen salta ylittää keskimääräisen päivittäisen työpäivän tuntimäärän, maksetaan ylittävältä salta krvaus tuntipalkan mukaisesti, mutta ylittävää suutta ei lasketa työajaksi. Työnantaja maksaa matka- ja muut työntekijälle aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Työnantajan lähettäessä työntekijän kulutukseen svitaan kulutuksesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä laaditaan kirjallinen suunnitelma, jnka mlemmat sapulet kuittaavat hyväksytyksi. Kirjallisena suunnitelmana vidaan pitää myös kulutuksen järjestäjän kurssihjelmaa, jhn työnantaja ja työntekijä merkitsevät työajaksi luettavan ja muutin krvattavan matka-ajan sekä kuittaukset. 16 Ryhmähenkivakuutus Työnantaja tteuttaa kustannuksellaan työntekijöitä kskevan ryhmähenkivakuutuksen siten kuin siitä n keskusjärjestöjen välillä svittu. 17 Työvaatetus Työaikana työntekijän n käytettävä sellaista tavanmaista vaatetusta, jka ei estä työtehtävien hyvää surittamista. Työntekijän n tettava humin työnantajan ilmitukset erityisistä työtehtävistä, jtka vaikuttavat pukeutumiseen. Työnantaja n velvllinen tarjamaan työntekijälle tilanteeseen spivat työvaatteet sellaisissa tapauksissa, jissa työntekijän hygienian tai terveyden sujaaminen tai mien vaatteiden tavallisesta pikkeava likaantuminen tai kuluminen n tdennäköistä tai pukeutumisella n muutin työnantajasta jhtuen tavanmaisesta pikkeavat vaatimukset eikä tarvetta vida muutin ratkaista. 18 Jäsenmaksujen periminen Työnantaja perii työntekijän antamalla valtuutuksella tämän työehtspimuksen allekirjittajajärjestön jäsenmaksut työntekijän palkasta ja tilittää ne työntekijäliitn tilille hjeiden mukaisesti. Työntekijälle annetaan vuden päätyttyä tdistus pidätetystä summasta.

12 12 19 Erimielisyyksien ratkaiseminen Työsuhteisiin liittyvät kysymykset pyritään ratkaisemaan svinnllisesti työpaikalla työnantajan ja työntekijän kesken. Mikäli asia ei selviä keskinäisissä keskusteluissa, n mlemmilla sapulilla ikeus esittää paikallisten neuvttelujen käymistä asian ratkaisemiseksi. Paikallisissa neuvtteluissa sapulilla n ikeus käyttää asiantuntijaa apunaan tai spia neuvttelut käytäväksi asiantuntijiden kesken. Työntekijän asiantuntijana vi timia Julkisten ja hyvinvintialjen liitn aluetimitsija tai paikallisen yhteisjärjestön timihenkilö. Työnantajan asiantuntijana vi timia työnantajan valitsema työsuhdeasiihin perehtynyt henkilö. Asiantuntijilla n ikeus saada erimielisyyden selvittämiseksi tarpeelliset tiedt, kuten työvurluettelt sekä palkka- ja työaikakirjanpit, suraan työnantajalta. Tapauksen selvittämiseksi saadut tiedt vat luttamuksellisia ja asiantuntijalla n lupa luvuttaa niitä ainastaan allekirjittajaliitille asian jatkkäsittelyn yhteydessä. Tapauksen selvittämiseksi tietjen hankinnassa ja käsittelyssä n erityistä humita kiinnitettävä työnantajan yksityisyyden sujaan ja arkalunteisten ja muutin salassa pidettävien tietjen kuten perhe-elämään ja ihmissuhteisiin liittyvien tietjen luttamuksellisuuteen sekä työhön, piskeluun ja yritys- ja ammattitimintaan liittyvien tietjen luttamuksellisuuteen. Js työsuhteeseen liittyvä kysymys jää paikallisissa neuvtteluissa erimieliseksi, laativat sapulet yhdessä kirjallisen muistin, jlla asia jmmankumman sapulen pyynnöstä siirretään Julkisten ja hyvinvintialjen liitn ja Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitn ratkaistavaksi. Js asia ei ratkea liittjen välisissä neuvtteluissa ja kyse n tämän työehtspimuksen tulkinnasta, vidaan asia viedä työtumiistuimen ratkaistavaksi. 20 Vimassalevat etuudet Tällä työehtspimuksella ei hunnneta työntekijän vimassalevaan työsuhteeseen perustuvia etuja. Työsuhteen edut perustuvat esimerkiksi työspimukseen ja/tai kunnan vammaispalvelulain mukaiseen päätökseen henkilökhtaisen avustajan kulujen krvaamisesta ja/tai aiemmin nudatettuihin käytäntöihin. Tällä työntekijän vimassalevien etuuksien sujalausekkeella ei vida estää työnantajan ikeutta valita työaika 5 :n 1-khdan mukaisesti. Siirtyminen 5 :n 1-khdan mukaiseen keskimääräiseen työaikaan edellyttää yhteistimintalain mukaista menettelyä. Vimassalevien etuuksien hunntamista ei le työnantajan ja työntekijän mahdllisuus spia säännöllisestä työajasta pikkeamisesta työntekijän sustumuksella khdan 5 :n 2- khdan mukaisesti. 21 Spimuksen sitvuus ja työrauha Tämä spimus sit allekirjittaneita liittja sekä niitä työnantajia ja työntekijöitä ja näiden yhdistyksiä, jtka kuuluvat tai spimuksen vimassallessa vat kuuluneet edellä tarkitettuihin liittihin.

13 13 Sen jälkeen, kun spimus n tullut liittja sitvaksi, vat kaikki työtaistelutimenpiteet, jtka khdistuvat tähän spimukseen kknaisuudessaan tai jhnkin sen yksityiseen määräykseen, kielletyt. 22 Spimuksen vimassal Tämä työehtspimus n vimassa jatkuen sen jälkeen aina vuden kerrallaan, ellei sitä irtisanta kirjallisesti viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sen päättymistä. Osapulten n svittava palkantarkistuksista sekä palkkaspimuksesta helmikuun 2011 lppuun mennessä. Palkantarkistukset tulevat vimaan Mikäli yhteisymmärrystä tarkistuksista ja palkkaspimuksesta ei liittjen kesken saavuteta, vidaan työehtspimus irtisana päättymään kahden (2) kuukauden irtisanmisajalla. Työehtspimuksen irtisanjan n irtisanmisen yhteydessä jätettävä vastapulelle keskeiset muutsesitykset. Tämän työehtspimuksen määräykset vat vimassa siksi, kunnes uusi työehtspimus n tullut vimaan tai spijapulten väliset neuvttelut n jmmankumman spijapulen timesta tdettu päättyneiksi. Osapulet nudattavat jatkuvan neuvttelun periaatetta keskinäisissä suhteissaan. Helsingissä 28. päivänä syyskuuta 2010 HETA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJIEN LIITTO RY JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtosopimuksella

Lisätiedot

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella:

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella: 1 Limaan kaupunki PALKKIOT JA KULUKOR VAUS 1.1.2014 ALKAEN LASTENSUOJELULAIN MUKAISESSA PERHEHOIDOSSA HOITOPALKKIO Perushitpalkki 1240 41,33 Hitpalkkin vähimmäismäärä 1.1.2014 alkaen 679,71 22,66 Hitpalkkin

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta Työnantajan kulutusvähennys Työnantajan lisävähennys henkilöstön kuluttamisesta Elinkeintimintaa ja maatalutta harjittavalla työnantajalla n mahdllisuus tehdä massa vertuksessaan ylimääräinen vähennys

Lisätiedot

Liite 2 Dno 13840-2010

Liite 2 Dno 13840-2010 Liite 2 Dno 13840-2010 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Työsuhdeasiat ja työntekijän ohjaaminen palkkatuella työllistettäessä. Lieksa 23.1.2014

Työsuhdeasiat ja työntekijän ohjaaminen palkkatuella työllistettäessä. Lieksa 23.1.2014 Työsuhdeasiat ja työntekijän hjaaminen palkkatuella työllistettäessä Lieksa 23.1.2014 Ohjelma - Tervetula - Lakisääteiset työnantajavelvitteet Piia Heikkinen, Kristiina Turunen - Miten työnantaja vi tukea

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Työehtosopimus Osapuolet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Heta Henkilökohtaisten

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Työ- ja virkasuhteen keskeiset erot

Työ- ja virkasuhteen keskeiset erot Työ- ja virkasuhteen keskeiset ert Käytännön työtehtävissä ja khtelussa ei le välttämättä lennaisia erja riippumatta palvelusuhteen lajista. Viime vusina virka- ja työsuhdetta ja virka ja työsuhteen palvelussuhteen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti:

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: YLEISKIRJEEN 26/2003 LIITE 2 1 (5) KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 LIITE 5 KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 1 Soveltamisala ja säännöllinen työaika 2 Vuosityöaika Tämän liitteen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / jun 25.8.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen KAITARAISTEN YRISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa mainittua

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TYÖSUHTEEN ALKAMINEN... 6

1 SOVELTAMISALA TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TYÖSUHTEEN ALKAMINEN... 6 1 2 Sisällys 1 SOVELTAMISALA... 5 2 TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 5 3 TYÖSUHTEEN ALKAMINEN... 6 4 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN JA LOMAUTUS... 6 5 TYÖAIKA... 7 6 TYÖVUOROLUETTELO...

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / lli 17.9.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen NUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, NUMMENTIE JA MOISIONTIEN ALKU Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen 2012 Vaaratilanteet - ilmittaminen ja hyödyntäminen Tilastllisesti yhtä vakavaa tapaturmaa khden sattuu samankaltaisessa työssä: 1 10 30 600 Vakava tapaturma Lievä tapaturma Materiaalivahink Vaaratilanne

Lisätiedot

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa.

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. 10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. Ylityö 2. Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ. 3. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7

HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedote nro 7 HYVÄ USL-JÄSEN! 25.7.2008 Jäsentiedte nr 7 OSA A YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Timenpiteet, jihin kuljetusyrityksillä n ikeus kustannusmuutksissa - Kustannusindeksi - Pikkeuksia aj- ja lepaikamääräyksiin

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ohjeita linja- ja aikatuomareille

Ohjeita linja- ja aikatuomareille Päivitetty Ohjeita linja- ja aikatumareille Yleistä Linja- ja aikatumarit timivat SM-kilpailuissa, FinGym-kilpailuissa, katsastuskilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Mikäli vimistelija n kkeiluajan

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella:

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella: Tehy ry, edunvalvonta Vappu Okkeri päivitetty 31..2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS - Työaika ja ylityö yleistyöajassa - Paikallinen sopiminen Ylityöhön on aina pyydettävä työntekijän

Lisätiedot

OHJEITA HAUTAJAISTEN AIKAAN

OHJEITA HAUTAJAISTEN AIKAAN Kirkkherranvirast Avinna ma-pe kl 9-13 Hyvättyläntie 17, 21420 Liet p. (02) 4894 146, fax (02) 4894 148 liedn.khranvirast@evl.fi www.liednseurakunta.fi Talustimist Avinna ma-pe 9-13 Hyvättyläntie 19, 21420

Lisätiedot

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla 2012 Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz il tl Y-tunnus: O277t7t-9 Sivu 1 ASUNTO OY ]USSINLIN]AN YHTIö]ÄR]ESTYS L 5 Yhtiön timinimi n Asunt Oy Jussinlinja ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtiön timialana n mistaa ja hallita tnttia n 11 Helsingin

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot