267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 267 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi Luottamusmiesten ajankäyttö Kunnan puhelinvaihteen aukiolon muuttaminen KUUMA yhteistyösopimuksen hyväksyminen * Sopimus seutuyhteistyön kokeilusta KUUMA-kunnissa Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimuksen hyväksyminen Valto Päivänkarin poikkeamishakemusta koskeva lausunto Maa-ainestaksan tarkistaminen * Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen Vuoden 2006 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehysten hyväksyminen Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Perhepäivähoitajien uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto * 288 Vuoden 2004 henkilöstöraportti * 289 Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien yhteinen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Pornainen-Kerava siirtovesihuoltolinjan yleissuunnitelman sekä suunnittelukustannusten hyväksyminen Menettelytavat vesiosuuskuntien avustamisessa./..

2 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto./ Katujen asfaltointiohjelma vuodelle Ilmoitusasiat Kunnanjohtajaa koskevien asioiden ratkaisuvalta Kehyskuntien virka- ja luottamusmiesjohdon opintomatka Englantiin , Manchesteri-Liverpool-Chester Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2005 puheenjohtaja Sivu 267 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti kvalt pj Peltoniemi Jouni kvalt I vpj, saapui klo :n 171 aikana Yrtti Seppo kvalt II vpj Vähähyyppä Juhani kunnanjohtaja Marttila Seija hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Janhunen ja Keijo Nurmi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Tapani Lempinen Tuula Rusi Seija Marttila Tuula Rusi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :n 180, 184 aikana :n 184 aikana Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sari Janhunen Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Keijo Nurmi Seija Marttila

4 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta MENETTELY TYÖKYVYTTÖMYYDEN OSOITTAMISEKSI Yhteistyötmk 12 Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen V luvun 1.1 :n mukaan viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada virka/työvapaata (sairauslomaa), mikäli hän on sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi estynyt hoitamasta virkaansa/työtään. Saman pykälän 2 momentin mukaan työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Työkyvyttömyys voidaan osoittaa myös muulla luotettavalla tavalla enintään viisi päivää tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksen perusteella pitemmänkin työkyvyttömyyden osalta, jollei sairasloman myöntäjä katso lääkärintodistuksen esittämistä näissäkin tapauksissa erityisestä syystä tarpeelliseksi. Pornaisten kunnan henkilöstöohjelmassa todetaan, että lyhyissä, 3 päivää ja sitä lyhyemmissä sairaustapauksissa ei pääsääntöisesti edellytetä lääkärin/terveydenhoitajan todistusta. Poissaoloista on aina ilmoitettava välittömästi lähimmälle esimiehelle. Sairauslomista tehdään viranhaltijapäätökset, jotka toimitetaan tiedoksi palkanlaskentaan. Tarvittaessa lääkärintodistus voidaan vaatia yhdenkin päivän poissaolosta. Yhteistyötoimikunnan ehdotus: Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnassa noudatetaan seuraavaa käytäntöä työkyvyttömyyden osoittamisessa: 1) 1-3 päivän sairaustapauksissa riittää pääsääntöisesti oma ilmoitus lähimmälle esimiehelle. Ilmoitus on tehtävä ensimmäisen poissaolopäivän aamuna. 2) 4-5 päivän sairaustapauksissa vaaditaan terveydenhoitajan/lääkärin todistus 3) yli viiden päivän sairaustapauksissa vaaditaan aina lääkärintodistus Tarvittaessa lääkärintodistus voidaan vaatia myös yhdenkin päivän poissaolosta. Kaikista sairauspoissaoloista tehdään hakemus/viranhaltijapäätökset, jotka toimitetaan tiedoksi palkanlaskentaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai /..

5 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta Yhteistyötmk 12./.. Yhteistyötoimikunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 165 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta LUOTTAMUSMIESTEN AJANKÄYTTÖ Yhteistyötmk 13 JUKON:n pääluottamusmies Ulla Hyttinen on pyytänyt, että luottamusmiesten ajankäyttöön liittyvät asiat otettaisiin käsiteltäväksi yhteistyötoimikunnassa. Luottamusmiehillä on edustettavia seuraavasti: - JUKO (Ulla Hyttinen) 65 henkilöä - JYTY (Anneli Peltola) 27 henkilöä - KTV (Irma Teronen) 58 henkilöä - TNJ (ei edustajaa) 23 henkilöä - KTN (Ritva Tanner) 3 henkilöä JUKO:n pääluottamusmiehelle on KVTES:n VII luvun 8 :n 3 momentin mukaan korvattu 1 viikkotunti. Muut luottamusmiehet hoitavat luottamusmiestehtävät varsinaisten työtehtävien yhteydessä. Ulla Hyttinen on toivonut, että hänelle korvattaisiin kaksi tuntia. KVTES:n luottamusmiehiä koskevassa luvussa VII todetaan, että luottamusmiehen ajankäytöstä säännöllisenä työaikana sovitaan tarvittaessa paikallisella sopimuksella. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila Yhteistyötoimikunnan ehdotus: Yhteistyötoimikunta keskustelee ja päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Yhteistyötoimikunnan päätös: Yhteistyötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Ulla Hyttiselle korvataan luottamustehtävien hoitamisesta kaksi viikkotuntia. Khall 166 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen../..

7 Kunnanhallitus Khall 166./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta KUNNAN PUHELINVAIHTEEN AUKIOLON MUUTTAMINEN Yhteistyötmk 15 Kunnanviraston henkilöstön keskuudessa on keskusteltu puhelinvaihteen aukioloajan muuttamisesta siten, että puhelinvaihde avattaisiin klo Useimmissa kunnissa puhelinvaihde avautuu klo Kaikille henkilöille on suorat numerot, jotka toimivat myös ennen vaihteen aukeamista. Puhelinvaihde suljetaan viraston sulkeutuessa. Yhteistyötoimikunnan ehdotus: Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanviraston puhelinvaihde avataan klo Muutos tulee voimaan lukien. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Yhteistyötoimikunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 167 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus KUUMA YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 168, liite 13 KUUMA- parlamentti on kokouksessaan :ssä 6 käsitellyt KUUMA- yhteistyösopimusta valmistelevan puheenjohtajakokouksen valmistelun pohjalta. Parlamentti esittää kaupungin/kunnanvaltuustoille, että ne hyväksyisivät KUUMA- yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimuksen mukaan KUUMA-kuntien valtuustot hyväksyvät vuosittain KUUMA-toiminta- ja taloussuunnitelman kuntien talousarvion yhteydessä. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään seuraavan vuoden yhteistyön painopisteet ja rahoitus. Toimintasuunnitelma valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa. KUUMA-parlamentti käyttää ylintä päätösvaltaa yhteistyösopimuksen mukaisissa tehtävissä. Muita toimielimiä ovat KUUMA-hallitus ja KUUMA-komissio sekä KUUMAparlamentin perustamat muut kuntalainmukaiset toimielimet. Taloushallinto ja toiminnan muu hallinnointi hoidetaan Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumissa. KUUMA-kuntien valtuustot valitsevat KUUMA-parlamenttiin 34 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Parlamentissa on Järvenpäästä, Keravalta, Mäntsälästä, Nurmijärveltä sekä Tuusulasta kuusi jäsentä ja Pornaisista neljä jäsentä. KUUMA-hallituksen muodostavat kaupungin/kunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat. Puheenjohtaja on puheenjohtajakunnan valtuuston puheenjohtaja. Komission jäseniä ovat KUUMA-kuntien kaupungin/kunnanjohtajat sekä yhteistyöjohtaja. Puheenjohtajana toimii puheenjohtajana toimivan kunnan kunnanjohtaja. KUUMA-kuntien henkilöstön edustajien kokouksessa on kaksi kunkin kunnan henkilöstöjärjestöjen valitsemaa edustajaa, komission puheenjohtaja ja yhteistyöjohtaja. Kokouksen puheenjohtaja on komission puheenjohtaja. Esityslistan mukana lähetetään kopio KUUMA-parlamentin pitämän kokouksen muistiosta. KUUMA-yhteistyösopimus on esityslistan liitteenä nro 13../..

10 Kunnanhallitus Khall 168./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy KUUMAyhteistyösopimuksen liitteen nro 13 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus SOPIMUS SEUTUYHTEISTYÖN KOKEILUSTA KUUMA-KUNNISSA Khall 169, liite 14 KUUMA-kunnat mainitaan ensi kertaa lainsäädännössä, kun ne hyväksyttiin mukaan seutuyhteistyökokeiluun. Seutukokeilulain mukaiset tehtävät liittyvät alueen ja palvelujen kehittämiseen sekä kehittämisrahoituksen suuntaamiseen. Kunnat voivat yhteistyössä ohjata valtion aluehallinnon päätöksentekoa. KUUMA-kuntien seutuyhteistyön kokeilusopimuksessa sovitaan siitä, että KUUMA-seutu, eli käytännössä KUUMA parlamentti ja ne toimielimet, jolle se tulee delegoimaan päätösvaltaa, antaa työvoima- ja elinkeinokeskusta, Uudenmaan liittoa, lääninhallitusta ja sosiaali- ja terveysministeriötä sitovia lausuntoja. KUUMA edustajat neuvottelevat alueen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä ja siitä, miten KUUMAalueen kehittämisen tavoitteet otetaan huomioon laajemmissa maakunnallisissa ja alueellisissa suunnitelmissa, jolloin alueen asema neuvottelukumppanina vahvistuu. Sopimuksen mukaan kunnat osallistuvat työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksentekoon neuvottelemalla ja antamalla lausuntoja kehittämishankkeista ja niiden rahoituksesta. Sama koskee yhteistyötä Uudenmaan liiton kanssa. KUUMA-kunnat laativat mm. yhteisen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman. KUUMA-kunnilla on vahvaa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kehittämisessä. Kansallisesta terveysohjelmasta ja sosiaalialan kehittämisohjelmasta rahoitetaan useita kuntien yhteistyöhankkeita. Kokeilulaki antaa mahdollisuuden hoitaa avustusten hakeminen seudullisesti. KUUMA-parlamentti on kokouksessaan :ssä 7 käsitellyt KUUMA-kuntien sopimusta seutuyhteistyön kokeilusta ja esittänyt kaupungin/kunnanvaltuustoille, että ne hyväksyvät KUUMA-kuntien sopimuksen seutuyhteistyön kokeilusta. Liitteenä nro 14 on sopimus seutuyhteistyön kokeilusta KUUMAkunnissa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi sopimuksen seutuyhteistyön kokeilusta KUUMA-kunnissa liitteen nro 14 mukaisena../..

12 Kunnanhallitus Khall 169./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall, liite 15 KUUMA-parlamentti on kokouksessaan :ssä 8 käsitellyt Helsingin seudun yhteistyösopimusta ja esittänyt Helsingin seudun yhteistyökokoukselle, että Helsingin seudun yhteistyösopimusta muutetaan siten, että kuntajohtajien valmistelukuntaan ja valmistelusihteeristöön tulee kaikkien seudun kuntien edustus. Yhteistyökokouksessa on laadittu liitteen nro 15 mukainen Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimuksen liitteen nro 15 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus VALTO PÄIVÄNKARIN POIKKEAMISHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 171 Valto Päivänkari on jättänyt poikkeamishakemuksen. Hakemus koskee Kupsenkylässä sijaitsevaa 1730 m²:n suuruista tilaa Ihantola RN:o 2:11. Hakijan tarkoituksena on laajentaa olemassa olevaa asuinrakennusta 3 metrillä niin, että rakennukseen tulee alakertaan pesutila ja avokuisti ja yläkertaan asuinhuone. Rakennuksen muoto säilyisi samana. Rakennuspaikalla on tähän mennessä käytetty kerrosalaa 261 m² Hakemuksen mukaisen laajennuksen kerrosala on 42 m² Rakennuspaikalta puretaan 20 m² Käytettävä kerrosala on yhteensä 283 m² Rakennusjärjestyksen mukainen sallittu enimmäiskerrosala on 1730 m² x 10 % eli -173 m² Rakennusoikeuden ylitys 110 m² Rakennuksessa poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 116 :n mukaisesta 2000 m²:n rakennuspaikkakoosta sekä rakennusjärjestyksen kohdan 4.2 tarkoittamasta rakentamisen enimmäismäärästä, eli rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Hakemusta perustellaan puuttuvien pesu- ja wc-tilojen rakentamisella silmällä pitäen asukkaiden ikääntymistä. Lisäksi perusteluna esitetään helppokulkuinen sisäänkäynti ja yläkertaan johtavien toisten rappujen rakentaminen huomioiden turvallisuus- ja asukkaiden ikääntyminen. Yläkerran oleskelu/vierashuone korvaisi työtilaksi muunnettua huonetta. Hakemuksen mukaan kaksikerroksisena toteutettava jatke sopii maisemaan ja on vähemmän huomiota herättävä kuin elintasosiipi. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus suhtautuu Valto Päivänkarin poikkeamishakemukseen myönteisesti. Tästä päätöksestä antaa tietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puhelin (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus MAA-AINESTAKSAN TARKISTAMINEN Khall, liite 16 Askolan, Pornaisten ja Pukkilan yhteinen ympäristönsuojelulautakunta on käsitellyt asiaa :n kohdalla. Maa-aineslain 23 :n ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 :n nojalla luvan hakijan tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Suomen Kuntaliiton suositus on, että maksuilla katettaisiin % aiheutuneista menoista lopun ollessa yleistä viranomaistoimintaa ja ohjausta sekä neuvontaa. Askolassa, Pornaisissa ja Pukkilassa maa-ainestaksat ovat erittäin vanhat (kaikki 80 luvun lopusta), eivätkä taksojen mukaiset tulot kata lupien valmistelun ja valvonnan kuluja alkuunkaan. Lisäksi kuntien voimassaolevat taksat eivät ole täysin yhtenäisiä. Taksojen uusimista aloitettiin vuonna 2001, jolloin ympäristönsuojelulautakunta pyysi taksaehdotuksesta lausuntoja Askolan ja Pukkilan teknisiltä lautakunnilta sekä Pornaisten rakennuslautakunnalta. Tällöin näillä ei ollut huomauttamista taksaluonnoksesta. Taksan uusiminen jäi kuitenkin kesken. Taksaluonnoksen rakenne perustui Suomen Kuntaliiton julkaisuun Maa-ainestaksan maksuperusteiden suositus Nyt liitteenä oleva taksaluonnos perustuu vuoden 2001 luonnokseen, jota on päivitetty joiltain osin. Taksaluonnokset Askolan, Pornaisten ja Pukkilan maa-ainestaksoiksi ovat valmistuneet, Pornaisten maaainestaksaluonnos on liitteenä 16. Lisäksi vertailutaulukko uuden ja vanhojen taksojen kesken (vertailutaulukossa on esitetty myös Myrskylän kunnan uusitun maa-ainestaksan hinnat, joka astuu voimaan ) sekä Suomen Kuntaliiton vuoden 2003 maa-ainestaksavertailu ovat esityslistan lisämateriaalina. Ympäristönsuojelulautakunta esittää Askolan, Pornaisten ja Pukkilan kunnanhallituksien ja edelleen valtuustojen hyväksyttäväksi liitteen mukaiset maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen taksat. Taksat esitetään saatettavaksi voimaan /..

16 Kunnanhallitus Khall 172./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteen 16 mukaiset maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen taksat. Taksat esitetään saatettavaksi voimaan siten, että uutta taksaa sovelletaan edellä mainitun päivämäärän jälkeen jätettyihin hakemuksiin. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puhelin (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN TARKISTAMINEN Khall 173, liite 17 Askolan, Pornaisten ja Pukkilan yhteinen ympäristönsuojelulautakunta on käsitellyt asiaa :n kohdalla. Askolan, Pornaisten ja Pukkilan kunnat ovat hyväksyneet ympäristönsuojeluviranomaisen taksat vuonna 2001, joten taksan tarkistaminen on ajankohtaista. Voimassaolevat taksat ovat yhtenäiset. Kuuma-kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ovat yhteistyössä tehneet taksan tarkistusta alkuvuodesta Taksaa varten ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvio on laskettu uudestaan. Laskentakaava on peräisin Kuntaliiton ohjeesta Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatiminen ja määrääminen. Voimassaolevassa taksassa se on 31,5 ja uudelleen laskettuna (perustuu Askolan, Pornaisten ja Pukkilan ympäristötoimien vuoden 2004 talousarvion käyttötalousmenoihin) se on taksaluonnoksessa 33,85. Omakustannusarvion tarkistuksen lisäksi on tarkistettu kuulutuskustannuksien nousu ja eri lupien keskimääräiset käsittelyajat sekä päivitetty pykälätekstejä tarpeellisin osin. Luonnokset Askolan, Pornaisten ja Pukkilan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen taksoiksi ovat valmistuneet ja Pornaisten osalta esitetty liitteessä 17. Taksat ovat muuten yhteneväiset, paitsi kuulutuskustannuksien osalta. Askolan kunnan kuulutuslehti on Uusimaa, Pornaisten kuulutuslehti Uusimaa sekä Tuusulanjärven Viikkouutiset ja Pukkilan kuulutuslehti Aluelehti. Kuulutuskustannusten tulee sisältyä luvan käsittelyhintaan, joten tästä syystä käsittelyhinnat ovat erilaiset eri kunnissa. Ympäristönsuojelulautakunta esittää liitteen mukaiset taksaluonnokset Askolan, Pornaisten ja Pukkilan kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää liitteen 17 mukaisen taksaluonnoksen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Taksa tulee voimaan siten, että sitä sovelletaan em. päivämäärän jälkeen jätettyihin hakemuksiin../..

18 Kunnanhallitus Khall 173./.. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puhelin (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus VUODEN 2006 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN MENO- JA TULOMÄÄRÄRAHOJEN KEHYSTEN HYVÄKSYMINEN Khall 174, liite 18 Kuluvan vuoden talousarvion ja ensi vuotta koskevan taloussuunnitelman pohjalta on laadittu ehdotus vuoden 2006 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehyksiksi hallintokunnittain. Menojen kasvuksi kehyksessä on arvioitu 3 % ja tulojen kasvuksi 5 %. Käyttötalousosan meno- ja tuloraamiesitys on liitteenä 18. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2006 talousarvion laadinnan alustavaksi kehykseksi käyttötalouden osalta liitteen nro 18 mukaisesti hallintokunnittain eriteltynä euron käyttömenot nettona. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 175 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: Valtuuston tekemien päätösten osalta kunnanhallitus päättää seuraavaa: 59 Kaavoituskatsaus 2005 Luonnollisesti Pornainen tiedotteeseen 60 Määrärahaylitys Ote perusturvalautakunnalle, kamreerille ja kirjanpitoon 61 Janne Raappanalle ja Neringa Raappanalle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen Ote kirjanpitoon, lainvoimaisuuden jälkeen ote tontin ostajille 62 Vuokra-asuntojen omistuksen siirtämisasia/määrärahan myöntäminen vuoden 2005 talousarvioon Ote Kunta-asunnot Oy:lle, kamreerille ja kirjanpitoon Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus PERHEPÄIVÄHOITAJIEN UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Khall 176, liite 19 KVTES allekirjoituspöytäkirjassa on määräys perhepäivähoitajaliitteen 12 A käyttöönotosta ja soveltamisesta. Liite 12 A tulee ottaa käyttöön viimeistään Perhepäivähoitajien uutta sopimusliitettä 12 A sovelletaan omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin. Liite on rakennettu mahdollisimman pitkälti yleisen KVTES:n pohjalle. Palkkaus- ja työaikajärjestelmä on täysin uudistettu. Uudessa järjestelmässä hoitajan peruspalkka määräytyy kunnan hoitajalta varaamien hoitopaikkojen lukumäärän mukaan. Hoitosuhteeseen perustustuvat korvaukset maksetaan siitä päivästä lukien, kun hoitopaikka on varattu ja hoito tosiasiallisesti alkanut. Korvaus yhdestä varatusta hoitopaikasta on vähintään 315 euroa /kk, mikäli hoitopaikka varataan keskimäärin yli 5 tunniksi päivässä, ja vähintään 157,50 euroa/kk, mikäli hoitopaikka varataan keskimäärin enintään 5 tunniksi päivässä. Hoitopaikalla tarkoitetaan yhdellä lapsella miehitettyä hoitotehtävää. Tavoitteena on, että varattu hoitopaikka on jatkuvasti täysimääräisesti käytössä. Samassa hoitopaikassa voi lapsi vaihtua päivän tai viikon aikana eli samaa hoitopaikkaa voi käyttää useampi kuin yksi lapsi. Satunnaisesti hoidossa oleva lapsi voidaan aina sijoittaa tilapäisesti vapaalle tai vajaakäytössä olevalle hoitopaikalle eikä tämä aiheuta muutoksia hoitajan peruspalkkaan. Hoitopaikan perusteella maksettavaa peruspalkkaa maksetaan, kunnes kunta muuttaa varattujen hoitopaikkojen määrää. Hoitopaikkojen lukumäärän vähentäminen vaikuttaa hoitajan palkkaan siten, että hoitaja saa tällaisesta päätöksestä lukien entisen palkkansa kulumassa olevalta ja seuraavalta kalenterikuukaudelta. Mikäli hoitopaikkojen lukumäärä lisääntyy, peruspalkkaa korotetaan siitä lukien, kun hoitopaikka on varattu ja sitä on ryhdytty käyttämään. Sopimukseen on otettu turvamääräys, jonka mukaan täyttä työaikaa tekevän hoitajan vähimmäisperuspalkka on 517,79 euroa/kk, mikäli hoitajalta on varattu vähintään yksi hoitopaikka, jota on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään. Mikäli hoitajan säännöllinen työaika on lyhyempi kuin täyttä työaikaa tekevän, on hänen palkkansa samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyöaika on täydestä työajasta.

22 Kunnanhallitus Khall 176./.. Hoitajan säännöllinen täysi työaika on 43,25 tuntia viikossa tai keskimäärin 43,25 tuntia enintään neljän viikon työaikajaksossa. Työnantaja päättää työnjohto-oikeutensa nojalla, mikä on kunnan toiminnalle sopiva työaikajakson pituus. Keskeytynyttä työaikajaksoa koskevat määräykset on poistettu. Tämän johdosta poissaolot työstä (mm. sairauslomat, työvapaat yms.) eivät alenna työaikajakson säännöllistä työaikaa, eivätkä myöskään ylityörajaa. Yötyöaika (myös 24-6 välinen aika) luetaan kokonaan hoitajan työajaksi ja yötyökorvauksena maksetaan 15 % korottamattomasta tuntipalkasta. Ylityökorvauksena maksetaan korottamattoman tuntipalkan mukaan tai annetaan vastaava vapaa-aika. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Vuosiloma-, sairausloma- ja äitiysvapaan palkan määräytymisestä erityistilanteissa on liitteessä 12 A erityismääräykset. Uutta liitettä 12 A on noudatettava sellaisenaan ja siitä ei voida poiketa paikallisella työehtosopimuksella ilman asetetun seurantaryhmän lupaa ja on järjestetty neuvottelutilaisuus, johon ovat osallistuneet Leena Riikonen, Marja Nerg, Seija Marttila sekä luottamusmiehet Irma Teronen ja Anneli Peltola on järjestetty perhepäivähoitajille tilaisuus, jossa uutta palkkausjärjestelmää on esitelty heille. Kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä 371 päättänyt, että perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmän kehittämiseen ja epämukavien työaikojen tarkistamismahdollisuuksien selvittämiseen palataan vuoden 2005 alkupuolella sen jälkeen kun valtakunnalliset sopimukset on hyväksytty ja nähdään, mitä mahdollisuuksia se tuo perhepäivähoitajien palkkaukseen. Liitteenä nro 19 on pidetyn neuvottelun pöytäkirja liitteineen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että uusi perhepäivähoitajien sopimus otetaan käyttöön lukien. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan laaditun pöytäkirjan sisällön noudatettavaksi perhepäivähoitajien palkkauksessa../..

23 Kunnanhallitus Khall 176./.. Kunnanhallitus toteaa lisäksi, ettei tässä vaiheessa haeta lupaa seurantaryhmältä mahdollisten paikallisten sopimusmääräysten soveltamisesta, vaan kehittämisasioihin palataan sen jälkeen kun seurantaryhmän kautta on saatu palautetta ja kokemuksia nyt hyväksytystä sopimuksesta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus VUODEN 2004 HENKILÖSTÖRAPORTTI Khall 177 Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen vuoden 2003 joulukuussa. Esityslistan mukana lähetetään vuoden 2004 osalta laadittu henkilöstöraportti. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöraportin tietoonsa saatetuksi ja toimittaa sen tiedoksi myös valtuutetuille. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus ASKOLAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN JA PUKKILAN KUNTIEN YHTEINEN RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Khall 178, liitteet Ehdotus Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtävien seudullisesta järjestämisestä on valmistunut. Tavoitteena on hoitaa rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelustehtävät seudullisesti kuntien välisenä yhteistyönä vuoden 2006 alusta lähtien. Rakennusvalvonta- ja ympäristösuojelutehtävien järjestämiseksi kunnat asettavat yhteisen ympäristölautakunnan, joka kuuluu hallinnollisesti Askolan kunnan organisaatioon. Yksikön henkilöstö siirtyy Askolan kunnan palvelukseen. Toiminnasta aiheutuvat nettokustannukset jaetaan vuosittain kuntien kesken asukasmäärän ja lupien laskennallisten kustannusosuuksien suhteessa. Sopimus tulee kuntia sitovaksi sopijakuntien koskevien päätösten saatua lainvoiman. Sopimuksen edellyttämät hallintosäännön muutokset käsitellään myöhemmin erikseen. Yhteisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun hallintoa varten Askolan valtuusto asettaa toimikaudekseen rakennus- ja ympäristölautakunnan, joka toimii Askolan kunnanhallituksen alaisena. Lautakunnassa on kymmenen (10) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen, Jäsenistä ja varajäsenistä valitsee Askolan kunta kolme (3), Pornaisten kunta kolme (3), Myrskylän kunta kaksi (2) ja Pukkilan kunta kaksi (2). Lautakunnan puheenjohtajan nimeää Pornaisten kunta ja varapuheenjohtajana toimii Askolan edustaja. Sopimus Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta on liitteenä 20 ja johtosääntö liitteenä 21. Lisäksi kokouskutsun mukana lähetetään tausta-aineistoa: johtosäännön perusteluja ja lisätietoja, kuntien teknisen toimen viranhaltijoiden selvitys sekä kustannusjakoehdotus. Rakennuslautakunnan pöytäkirjanote Askolan, Pornaisten ja Pukkilan yhteisen ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjaote /..

26 Kunnanhallitus Khall 178./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se - hyväksyy Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtäviä koskevan yhteistoimintasopimuksen, joka on liitteenä nro 20 - hyväksyy Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtäviä koskevan johtosäännön, joka on liitteenä nro 21 - oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään sopimusluonnokseen tätä koskevat tarvittavat tarkennukset ja yksityiskohtaiset muutokset Päätöksen edellytyksenä on, että kaikki kunnat tulevat mukaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puhelin (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Keskustelun aikana Markku Rantala esitti Tuula Tannerin kannattamana, ettei kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtäviä koskevaa yhteistoimintasopimusta eikä johtosääntöä esitetä hyväksyttäväksi. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, tuli asia ratkaista äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: - Kunnanjohtajan ehdotus 4 ääntä (Lempinen, Virkki, Nurmi, Rusi) - Markku Rantalan ehdotus 3 ääntä (Rantala, Tanner, Janhunen) Äänestyksen jälkeen äänin 4-3 kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot