267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 267 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi Luottamusmiesten ajankäyttö Kunnan puhelinvaihteen aukiolon muuttaminen KUUMA yhteistyösopimuksen hyväksyminen * Sopimus seutuyhteistyön kokeilusta KUUMA-kunnissa Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimuksen hyväksyminen Valto Päivänkarin poikkeamishakemusta koskeva lausunto Maa-ainestaksan tarkistaminen * Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen Vuoden 2006 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehysten hyväksyminen Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Perhepäivähoitajien uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto * 288 Vuoden 2004 henkilöstöraportti * 289 Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien yhteinen rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Pornainen-Kerava siirtovesihuoltolinjan yleissuunnitelman sekä suunnittelukustannusten hyväksyminen Menettelytavat vesiosuuskuntien avustamisessa./..

2 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto./ Katujen asfaltointiohjelma vuodelle Ilmoitusasiat Kunnanjohtajaa koskevien asioiden ratkaisuvalta Kehyskuntien virka- ja luottamusmiesjohdon opintomatka Englantiin , Manchesteri-Liverpool-Chester Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/2005 puheenjohtaja Sivu 267 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti kvalt pj Peltoniemi Jouni kvalt I vpj, saapui klo :n 171 aikana Yrtti Seppo kvalt II vpj Vähähyyppä Juhani kunnanjohtaja Marttila Seija hallintojohtaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Janhunen ja Keijo Nurmi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Tapani Lempinen Tuula Rusi Seija Marttila Tuula Rusi puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :n 180, 184 aikana :n 184 aikana Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sari Janhunen Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Keijo Nurmi Seija Marttila

4 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta MENETTELY TYÖKYVYTTÖMYYDEN OSOITTAMISEKSI Yhteistyötmk 12 Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen V luvun 1.1 :n mukaan viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada virka/työvapaata (sairauslomaa), mikäli hän on sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi estynyt hoitamasta virkaansa/työtään. Saman pykälän 2 momentin mukaan työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Työkyvyttömyys voidaan osoittaa myös muulla luotettavalla tavalla enintään viisi päivää tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksen perusteella pitemmänkin työkyvyttömyyden osalta, jollei sairasloman myöntäjä katso lääkärintodistuksen esittämistä näissäkin tapauksissa erityisestä syystä tarpeelliseksi. Pornaisten kunnan henkilöstöohjelmassa todetaan, että lyhyissä, 3 päivää ja sitä lyhyemmissä sairaustapauksissa ei pääsääntöisesti edellytetä lääkärin/terveydenhoitajan todistusta. Poissaoloista on aina ilmoitettava välittömästi lähimmälle esimiehelle. Sairauslomista tehdään viranhaltijapäätökset, jotka toimitetaan tiedoksi palkanlaskentaan. Tarvittaessa lääkärintodistus voidaan vaatia yhdenkin päivän poissaolosta. Yhteistyötoimikunnan ehdotus: Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnassa noudatetaan seuraavaa käytäntöä työkyvyttömyyden osoittamisessa: 1) 1-3 päivän sairaustapauksissa riittää pääsääntöisesti oma ilmoitus lähimmälle esimiehelle. Ilmoitus on tehtävä ensimmäisen poissaolopäivän aamuna. 2) 4-5 päivän sairaustapauksissa vaaditaan terveydenhoitajan/lääkärin todistus 3) yli viiden päivän sairaustapauksissa vaaditaan aina lääkärintodistus Tarvittaessa lääkärintodistus voidaan vaatia myös yhdenkin päivän poissaolosta. Kaikista sairauspoissaoloista tehdään hakemus/viranhaltijapäätökset, jotka toimitetaan tiedoksi palkanlaskentaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai /..

5 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta Yhteistyötmk 12./.. Yhteistyötoimikunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 165 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta LUOTTAMUSMIESTEN AJANKÄYTTÖ Yhteistyötmk 13 JUKON:n pääluottamusmies Ulla Hyttinen on pyytänyt, että luottamusmiesten ajankäyttöön liittyvät asiat otettaisiin käsiteltäväksi yhteistyötoimikunnassa. Luottamusmiehillä on edustettavia seuraavasti: - JUKO (Ulla Hyttinen) 65 henkilöä - JYTY (Anneli Peltola) 27 henkilöä - KTV (Irma Teronen) 58 henkilöä - TNJ (ei edustajaa) 23 henkilöä - KTN (Ritva Tanner) 3 henkilöä JUKO:n pääluottamusmiehelle on KVTES:n VII luvun 8 :n 3 momentin mukaan korvattu 1 viikkotunti. Muut luottamusmiehet hoitavat luottamusmiestehtävät varsinaisten työtehtävien yhteydessä. Ulla Hyttinen on toivonut, että hänelle korvattaisiin kaksi tuntia. KVTES:n luottamusmiehiä koskevassa luvussa VII todetaan, että luottamusmiehen ajankäytöstä säännöllisenä työaikana sovitaan tarvittaessa paikallisella sopimuksella. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila Yhteistyötoimikunnan ehdotus: Yhteistyötoimikunta keskustelee ja päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Yhteistyötoimikunnan päätös: Yhteistyötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Ulla Hyttiselle korvataan luottamustehtävien hoitamisesta kaksi viikkotuntia. Khall 166 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen../..

7 Kunnanhallitus Khall 166./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Yhteistyötoimikunta KUNNAN PUHELINVAIHTEEN AUKIOLON MUUTTAMINEN Yhteistyötmk 15 Kunnanviraston henkilöstön keskuudessa on keskusteltu puhelinvaihteen aukioloajan muuttamisesta siten, että puhelinvaihde avattaisiin klo Useimmissa kunnissa puhelinvaihde avautuu klo Kaikille henkilöille on suorat numerot, jotka toimivat myös ennen vaihteen aukeamista. Puhelinvaihde suljetaan viraston sulkeutuessa. Yhteistyötoimikunnan ehdotus: Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanviraston puhelinvaihde avataan klo Muutos tulee voimaan lukien. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Yhteistyötoimikunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 167 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus KUUMA YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 168, liite 13 KUUMA- parlamentti on kokouksessaan :ssä 6 käsitellyt KUUMA- yhteistyösopimusta valmistelevan puheenjohtajakokouksen valmistelun pohjalta. Parlamentti esittää kaupungin/kunnanvaltuustoille, että ne hyväksyisivät KUUMA- yhteistyösopimuksen. Yhteistyösopimuksen mukaan KUUMA-kuntien valtuustot hyväksyvät vuosittain KUUMA-toiminta- ja taloussuunnitelman kuntien talousarvion yhteydessä. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään seuraavan vuoden yhteistyön painopisteet ja rahoitus. Toimintasuunnitelma valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa. KUUMA-parlamentti käyttää ylintä päätösvaltaa yhteistyösopimuksen mukaisissa tehtävissä. Muita toimielimiä ovat KUUMA-hallitus ja KUUMA-komissio sekä KUUMAparlamentin perustamat muut kuntalainmukaiset toimielimet. Taloushallinto ja toiminnan muu hallinnointi hoidetaan Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumissa. KUUMA-kuntien valtuustot valitsevat KUUMA-parlamenttiin 34 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Parlamentissa on Järvenpäästä, Keravalta, Mäntsälästä, Nurmijärveltä sekä Tuusulasta kuusi jäsentä ja Pornaisista neljä jäsentä. KUUMA-hallituksen muodostavat kaupungin/kunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat. Puheenjohtaja on puheenjohtajakunnan valtuuston puheenjohtaja. Komission jäseniä ovat KUUMA-kuntien kaupungin/kunnanjohtajat sekä yhteistyöjohtaja. Puheenjohtajana toimii puheenjohtajana toimivan kunnan kunnanjohtaja. KUUMA-kuntien henkilöstön edustajien kokouksessa on kaksi kunkin kunnan henkilöstöjärjestöjen valitsemaa edustajaa, komission puheenjohtaja ja yhteistyöjohtaja. Kokouksen puheenjohtaja on komission puheenjohtaja. Esityslistan mukana lähetetään kopio KUUMA-parlamentin pitämän kokouksen muistiosta. KUUMA-yhteistyösopimus on esityslistan liitteenä nro 13../..

10 Kunnanhallitus Khall 168./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy KUUMAyhteistyösopimuksen liitteen nro 13 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus SOPIMUS SEUTUYHTEISTYÖN KOKEILUSTA KUUMA-KUNNISSA Khall 169, liite 14 KUUMA-kunnat mainitaan ensi kertaa lainsäädännössä, kun ne hyväksyttiin mukaan seutuyhteistyökokeiluun. Seutukokeilulain mukaiset tehtävät liittyvät alueen ja palvelujen kehittämiseen sekä kehittämisrahoituksen suuntaamiseen. Kunnat voivat yhteistyössä ohjata valtion aluehallinnon päätöksentekoa. KUUMA-kuntien seutuyhteistyön kokeilusopimuksessa sovitaan siitä, että KUUMA-seutu, eli käytännössä KUUMA parlamentti ja ne toimielimet, jolle se tulee delegoimaan päätösvaltaa, antaa työvoima- ja elinkeinokeskusta, Uudenmaan liittoa, lääninhallitusta ja sosiaali- ja terveysministeriötä sitovia lausuntoja. KUUMA edustajat neuvottelevat alueen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä ja siitä, miten KUUMAalueen kehittämisen tavoitteet otetaan huomioon laajemmissa maakunnallisissa ja alueellisissa suunnitelmissa, jolloin alueen asema neuvottelukumppanina vahvistuu. Sopimuksen mukaan kunnat osallistuvat työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksentekoon neuvottelemalla ja antamalla lausuntoja kehittämishankkeista ja niiden rahoituksesta. Sama koskee yhteistyötä Uudenmaan liiton kanssa. KUUMA-kunnat laativat mm. yhteisen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman. KUUMA-kunnilla on vahvaa yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kehittämisessä. Kansallisesta terveysohjelmasta ja sosiaalialan kehittämisohjelmasta rahoitetaan useita kuntien yhteistyöhankkeita. Kokeilulaki antaa mahdollisuuden hoitaa avustusten hakeminen seudullisesti. KUUMA-parlamentti on kokouksessaan :ssä 7 käsitellyt KUUMA-kuntien sopimusta seutuyhteistyön kokeilusta ja esittänyt kaupungin/kunnanvaltuustoille, että ne hyväksyvät KUUMA-kuntien sopimuksen seutuyhteistyön kokeilusta. Liitteenä nro 14 on sopimus seutuyhteistyön kokeilusta KUUMAkunnissa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi sopimuksen seutuyhteistyön kokeilusta KUUMA-kunnissa liitteen nro 14 mukaisena../..

12 Kunnanhallitus Khall 169./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall, liite 15 KUUMA-parlamentti on kokouksessaan :ssä 8 käsitellyt Helsingin seudun yhteistyösopimusta ja esittänyt Helsingin seudun yhteistyökokoukselle, että Helsingin seudun yhteistyösopimusta muutetaan siten, että kuntajohtajien valmistelukuntaan ja valmistelusihteeristöön tulee kaikkien seudun kuntien edustus. Yhteistyökokouksessa on laadittu liitteen nro 15 mukainen Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimus. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä hyväksyy Helsingin seudun kuntien yhteistyösopimuksen liitteen nro 15 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus VALTO PÄIVÄNKARIN POIKKEAMISHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 171 Valto Päivänkari on jättänyt poikkeamishakemuksen. Hakemus koskee Kupsenkylässä sijaitsevaa 1730 m²:n suuruista tilaa Ihantola RN:o 2:11. Hakijan tarkoituksena on laajentaa olemassa olevaa asuinrakennusta 3 metrillä niin, että rakennukseen tulee alakertaan pesutila ja avokuisti ja yläkertaan asuinhuone. Rakennuksen muoto säilyisi samana. Rakennuspaikalla on tähän mennessä käytetty kerrosalaa 261 m² Hakemuksen mukaisen laajennuksen kerrosala on 42 m² Rakennuspaikalta puretaan 20 m² Käytettävä kerrosala on yhteensä 283 m² Rakennusjärjestyksen mukainen sallittu enimmäiskerrosala on 1730 m² x 10 % eli -173 m² Rakennusoikeuden ylitys 110 m² Rakennuksessa poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain 116 :n mukaisesta 2000 m²:n rakennuspaikkakoosta sekä rakennusjärjestyksen kohdan 4.2 tarkoittamasta rakentamisen enimmäismäärästä, eli rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Hakemusta perustellaan puuttuvien pesu- ja wc-tilojen rakentamisella silmällä pitäen asukkaiden ikääntymistä. Lisäksi perusteluna esitetään helppokulkuinen sisäänkäynti ja yläkertaan johtavien toisten rappujen rakentaminen huomioiden turvallisuus- ja asukkaiden ikääntyminen. Yläkerran oleskelu/vierashuone korvaisi työtilaksi muunnettua huonetta. Hakemuksen mukaan kaksikerroksisena toteutettava jatke sopii maisemaan ja on vähemmän huomiota herättävä kuin elintasosiipi. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus suhtautuu Valto Päivänkarin poikkeamishakemukseen myönteisesti. Tästä päätöksestä antaa tietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puhelin (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus MAA-AINESTAKSAN TARKISTAMINEN Khall, liite 16 Askolan, Pornaisten ja Pukkilan yhteinen ympäristönsuojelulautakunta on käsitellyt asiaa :n kohdalla. Maa-aineslain 23 :n ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 :n nojalla luvan hakijan tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Suomen Kuntaliiton suositus on, että maksuilla katettaisiin % aiheutuneista menoista lopun ollessa yleistä viranomaistoimintaa ja ohjausta sekä neuvontaa. Askolassa, Pornaisissa ja Pukkilassa maa-ainestaksat ovat erittäin vanhat (kaikki 80 luvun lopusta), eivätkä taksojen mukaiset tulot kata lupien valmistelun ja valvonnan kuluja alkuunkaan. Lisäksi kuntien voimassaolevat taksat eivät ole täysin yhtenäisiä. Taksojen uusimista aloitettiin vuonna 2001, jolloin ympäristönsuojelulautakunta pyysi taksaehdotuksesta lausuntoja Askolan ja Pukkilan teknisiltä lautakunnilta sekä Pornaisten rakennuslautakunnalta. Tällöin näillä ei ollut huomauttamista taksaluonnoksesta. Taksan uusiminen jäi kuitenkin kesken. Taksaluonnoksen rakenne perustui Suomen Kuntaliiton julkaisuun Maa-ainestaksan maksuperusteiden suositus Nyt liitteenä oleva taksaluonnos perustuu vuoden 2001 luonnokseen, jota on päivitetty joiltain osin. Taksaluonnokset Askolan, Pornaisten ja Pukkilan maa-ainestaksoiksi ovat valmistuneet, Pornaisten maaainestaksaluonnos on liitteenä 16. Lisäksi vertailutaulukko uuden ja vanhojen taksojen kesken (vertailutaulukossa on esitetty myös Myrskylän kunnan uusitun maa-ainestaksan hinnat, joka astuu voimaan ) sekä Suomen Kuntaliiton vuoden 2003 maa-ainestaksavertailu ovat esityslistan lisämateriaalina. Ympäristönsuojelulautakunta esittää Askolan, Pornaisten ja Pukkilan kunnanhallituksien ja edelleen valtuustojen hyväksyttäväksi liitteen mukaiset maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen taksat. Taksat esitetään saatettavaksi voimaan /..

16 Kunnanhallitus Khall 172./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteen 16 mukaiset maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavien maksujen taksat. Taksat esitetään saatettavaksi voimaan siten, että uutta taksaa sovelletaan edellä mainitun päivämäärän jälkeen jätettyihin hakemuksiin. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puhelin (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN TARKISTAMINEN Khall 173, liite 17 Askolan, Pornaisten ja Pukkilan yhteinen ympäristönsuojelulautakunta on käsitellyt asiaa :n kohdalla. Askolan, Pornaisten ja Pukkilan kunnat ovat hyväksyneet ympäristönsuojeluviranomaisen taksat vuonna 2001, joten taksan tarkistaminen on ajankohtaista. Voimassaolevat taksat ovat yhtenäiset. Kuuma-kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ovat yhteistyössä tehneet taksan tarkistusta alkuvuodesta Taksaa varten ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvio on laskettu uudestaan. Laskentakaava on peräisin Kuntaliiton ohjeesta Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatiminen ja määrääminen. Voimassaolevassa taksassa se on 31,5 ja uudelleen laskettuna (perustuu Askolan, Pornaisten ja Pukkilan ympäristötoimien vuoden 2004 talousarvion käyttötalousmenoihin) se on taksaluonnoksessa 33,85. Omakustannusarvion tarkistuksen lisäksi on tarkistettu kuulutuskustannuksien nousu ja eri lupien keskimääräiset käsittelyajat sekä päivitetty pykälätekstejä tarpeellisin osin. Luonnokset Askolan, Pornaisten ja Pukkilan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen taksoiksi ovat valmistuneet ja Pornaisten osalta esitetty liitteessä 17. Taksat ovat muuten yhteneväiset, paitsi kuulutuskustannuksien osalta. Askolan kunnan kuulutuslehti on Uusimaa, Pornaisten kuulutuslehti Uusimaa sekä Tuusulanjärven Viikkouutiset ja Pukkilan kuulutuslehti Aluelehti. Kuulutuskustannusten tulee sisältyä luvan käsittelyhintaan, joten tästä syystä käsittelyhinnat ovat erilaiset eri kunnissa. Ympäristönsuojelulautakunta esittää liitteen mukaiset taksaluonnokset Askolan, Pornaisten ja Pukkilan kunnanhallituksille ja edelleen kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää liitteen 17 mukaisen taksaluonnoksen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Taksa tulee voimaan siten, että sitä sovelletaan em. päivämäärän jälkeen jätettyihin hakemuksiin../..

18 Kunnanhallitus Khall 173./.. Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puhelin (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus VUODEN 2006 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN MENO- JA TULOMÄÄRÄRAHOJEN KEHYSTEN HYVÄKSYMINEN Khall 174, liite 18 Kuluvan vuoden talousarvion ja ensi vuotta koskevan taloussuunnitelman pohjalta on laadittu ehdotus vuoden 2006 talousarvion käyttötalousosan meno- ja tulomäärärahojen kehyksiksi hallintokunnittain. Menojen kasvuksi kehyksessä on arvioitu 3 % ja tulojen kasvuksi 5 %. Käyttötalousosan meno- ja tuloraamiesitys on liitteenä 18. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2006 talousarvion laadinnan alustavaksi kehykseksi käyttötalouden osalta liitteen nro 18 mukaisesti hallintokunnittain eriteltynä euron käyttömenot nettona. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 175 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: Valtuuston tekemien päätösten osalta kunnanhallitus päättää seuraavaa: 59 Kaavoituskatsaus 2005 Luonnollisesti Pornainen tiedotteeseen 60 Määrärahaylitys Ote perusturvalautakunnalle, kamreerille ja kirjanpitoon 61 Janne Raappanalle ja Neringa Raappanalle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen Ote kirjanpitoon, lainvoimaisuuden jälkeen ote tontin ostajille 62 Vuokra-asuntojen omistuksen siirtämisasia/määrärahan myöntäminen vuoden 2005 talousarvioon Ote Kunta-asunnot Oy:lle, kamreerille ja kirjanpitoon Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus PERHEPÄIVÄHOITAJIEN UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Khall 176, liite 19 KVTES allekirjoituspöytäkirjassa on määräys perhepäivähoitajaliitteen 12 A käyttöönotosta ja soveltamisesta. Liite 12 A tulee ottaa käyttöön viimeistään Perhepäivähoitajien uutta sopimusliitettä 12 A sovelletaan omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin. Liite on rakennettu mahdollisimman pitkälti yleisen KVTES:n pohjalle. Palkkaus- ja työaikajärjestelmä on täysin uudistettu. Uudessa järjestelmässä hoitajan peruspalkka määräytyy kunnan hoitajalta varaamien hoitopaikkojen lukumäärän mukaan. Hoitosuhteeseen perustustuvat korvaukset maksetaan siitä päivästä lukien, kun hoitopaikka on varattu ja hoito tosiasiallisesti alkanut. Korvaus yhdestä varatusta hoitopaikasta on vähintään 315 euroa /kk, mikäli hoitopaikka varataan keskimäärin yli 5 tunniksi päivässä, ja vähintään 157,50 euroa/kk, mikäli hoitopaikka varataan keskimäärin enintään 5 tunniksi päivässä. Hoitopaikalla tarkoitetaan yhdellä lapsella miehitettyä hoitotehtävää. Tavoitteena on, että varattu hoitopaikka on jatkuvasti täysimääräisesti käytössä. Samassa hoitopaikassa voi lapsi vaihtua päivän tai viikon aikana eli samaa hoitopaikkaa voi käyttää useampi kuin yksi lapsi. Satunnaisesti hoidossa oleva lapsi voidaan aina sijoittaa tilapäisesti vapaalle tai vajaakäytössä olevalle hoitopaikalle eikä tämä aiheuta muutoksia hoitajan peruspalkkaan. Hoitopaikan perusteella maksettavaa peruspalkkaa maksetaan, kunnes kunta muuttaa varattujen hoitopaikkojen määrää. Hoitopaikkojen lukumäärän vähentäminen vaikuttaa hoitajan palkkaan siten, että hoitaja saa tällaisesta päätöksestä lukien entisen palkkansa kulumassa olevalta ja seuraavalta kalenterikuukaudelta. Mikäli hoitopaikkojen lukumäärä lisääntyy, peruspalkkaa korotetaan siitä lukien, kun hoitopaikka on varattu ja sitä on ryhdytty käyttämään. Sopimukseen on otettu turvamääräys, jonka mukaan täyttä työaikaa tekevän hoitajan vähimmäisperuspalkka on 517,79 euroa/kk, mikäli hoitajalta on varattu vähintään yksi hoitopaikka, jota on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään. Mikäli hoitajan säännöllinen työaika on lyhyempi kuin täyttä työaikaa tekevän, on hänen palkkansa samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyöaika on täydestä työajasta.

22 Kunnanhallitus Khall 176./.. Hoitajan säännöllinen täysi työaika on 43,25 tuntia viikossa tai keskimäärin 43,25 tuntia enintään neljän viikon työaikajaksossa. Työnantaja päättää työnjohto-oikeutensa nojalla, mikä on kunnan toiminnalle sopiva työaikajakson pituus. Keskeytynyttä työaikajaksoa koskevat määräykset on poistettu. Tämän johdosta poissaolot työstä (mm. sairauslomat, työvapaat yms.) eivät alenna työaikajakson säännöllistä työaikaa, eivätkä myöskään ylityörajaa. Yötyöaika (myös 24-6 välinen aika) luetaan kokonaan hoitajan työajaksi ja yötyökorvauksena maksetaan 15 % korottamattomasta tuntipalkasta. Ylityökorvauksena maksetaan korottamattoman tuntipalkan mukaan tai annetaan vastaava vapaa-aika. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Vuosiloma-, sairausloma- ja äitiysvapaan palkan määräytymisestä erityistilanteissa on liitteessä 12 A erityismääräykset. Uutta liitettä 12 A on noudatettava sellaisenaan ja siitä ei voida poiketa paikallisella työehtosopimuksella ilman asetetun seurantaryhmän lupaa ja on järjestetty neuvottelutilaisuus, johon ovat osallistuneet Leena Riikonen, Marja Nerg, Seija Marttila sekä luottamusmiehet Irma Teronen ja Anneli Peltola on järjestetty perhepäivähoitajille tilaisuus, jossa uutta palkkausjärjestelmää on esitelty heille. Kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä 371 päättänyt, että perhepäivähoitajien palkkausjärjestelmän kehittämiseen ja epämukavien työaikojen tarkistamismahdollisuuksien selvittämiseen palataan vuoden 2005 alkupuolella sen jälkeen kun valtakunnalliset sopimukset on hyväksytty ja nähdään, mitä mahdollisuuksia se tuo perhepäivähoitajien palkkaukseen. Liitteenä nro 19 on pidetyn neuvottelun pöytäkirja liitteineen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että uusi perhepäivähoitajien sopimus otetaan käyttöön lukien. Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan laaditun pöytäkirjan sisällön noudatettavaksi perhepäivähoitajien palkkauksessa../..

23 Kunnanhallitus Khall 176./.. Kunnanhallitus toteaa lisäksi, ettei tässä vaiheessa haeta lupaa seurantaryhmältä mahdollisten paikallisten sopimusmääräysten soveltamisesta, vaan kehittämisasioihin palataan sen jälkeen kun seurantaryhmän kautta on saatu palautetta ja kokemuksia nyt hyväksytystä sopimuksesta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus VUODEN 2004 HENKILÖSTÖRAPORTTI Khall 177 Kunnallinen työmarkkinalaitos on antanut kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen vuoden 2003 joulukuussa. Esityslistan mukana lähetetään vuoden 2004 osalta laadittu henkilöstöraportti. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöraportin tietoonsa saatetuksi ja toimittaa sen tiedoksi myös valtuutetuille. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja hallintojohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus ASKOLAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN JA PUKKILAN KUNTIEN YHTEINEN RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Khall 178, liitteet Ehdotus Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtävien seudullisesta järjestämisestä on valmistunut. Tavoitteena on hoitaa rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelustehtävät seudullisesti kuntien välisenä yhteistyönä vuoden 2006 alusta lähtien. Rakennusvalvonta- ja ympäristösuojelutehtävien järjestämiseksi kunnat asettavat yhteisen ympäristölautakunnan, joka kuuluu hallinnollisesti Askolan kunnan organisaatioon. Yksikön henkilöstö siirtyy Askolan kunnan palvelukseen. Toiminnasta aiheutuvat nettokustannukset jaetaan vuosittain kuntien kesken asukasmäärän ja lupien laskennallisten kustannusosuuksien suhteessa. Sopimus tulee kuntia sitovaksi sopijakuntien koskevien päätösten saatua lainvoiman. Sopimuksen edellyttämät hallintosäännön muutokset käsitellään myöhemmin erikseen. Yhteisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun hallintoa varten Askolan valtuusto asettaa toimikaudekseen rakennus- ja ympäristölautakunnan, joka toimii Askolan kunnanhallituksen alaisena. Lautakunnassa on kymmenen (10) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen, Jäsenistä ja varajäsenistä valitsee Askolan kunta kolme (3), Pornaisten kunta kolme (3), Myrskylän kunta kaksi (2) ja Pukkilan kunta kaksi (2). Lautakunnan puheenjohtajan nimeää Pornaisten kunta ja varapuheenjohtajana toimii Askolan edustaja. Sopimus Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien yhteisestä rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta on liitteenä 20 ja johtosääntö liitteenä 21. Lisäksi kokouskutsun mukana lähetetään tausta-aineistoa: johtosäännön perusteluja ja lisätietoja, kuntien teknisen toimen viranhaltijoiden selvitys sekä kustannusjakoehdotus. Rakennuslautakunnan pöytäkirjanote Askolan, Pornaisten ja Pukkilan yhteisen ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjaote /..

26 Kunnanhallitus Khall 178./.. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se - hyväksyy Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtäviä koskevan yhteistoimintasopimuksen, joka on liitteenä nro 20 - hyväksyy Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtäviä koskevan johtosäännön, joka on liitteenä nro 21 - oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään sopimusluonnokseen tätä koskevat tarvittavat tarkennukset ja yksityiskohtaiset muutokset Päätöksen edellytyksenä on, että kaikki kunnat tulevat mukaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä, puhelin (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Keskustelun aikana Markku Rantala esitti Tuula Tannerin kannattamana, ettei kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtäviä koskevaa yhteistoimintasopimusta eikä johtosääntöä esitetä hyväksyttäväksi. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, tuli asia ratkaista äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: - Kunnanjohtajan ehdotus 4 ääntä (Lempinen, Virkki, Nurmi, Rusi) - Markku Rantalan ehdotus 3 ääntä (Rantala, Tanner, Janhunen) Äänestyksen jälkeen äänin 4-3 kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 16/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.9.2007 klo 19.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 25.9.2015 KOKOUSAIKA Torstai 1.10.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 1/2017 Kunnanhallitus Kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.8.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.11.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 18.11.2014 klo 17.15 18.35 KOKOUSPAIKKA Mika Waltari koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 51 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 20.10.2016 KOKOUSAIKA Torstai 27.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 20.8.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.8.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 86

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 6/2012 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 22.3.2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen PORNAISTEN KUNTA Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄ- SENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.10.2011 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2011 klo 18.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.10.2017 klo 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 29.8.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 47 Kokouksen

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 5/2012 Vapaa-ajanlautakunta KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 46 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 1.2.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 6.2.2007 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 22/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 401

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 7/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.4.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 7/2013 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 19.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.11.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 20.3.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 20 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 11/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 20.5.2013 valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 14) 235 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA torstai 15.12.2011 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Parkkojan koulu 139 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 15/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.2.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014 klo 17.35 18.10 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 11 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6/2005. Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6/2005. Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6/2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 20.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 66 104 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2008 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 19.4.2017 KOKOUSAIKA Tiistai 25.4.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 6/2017 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.3.2017 KOKOUSAIKA Torstai 30.3.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 89

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2006 Päivämäärä Tekninen lautakunta 22.11.2006 KOKOUSAIKA Tiistai 28.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot