Justus Kivimäki: ajatuksia mentorina olosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Justus Kivimäki: ajatuksia mentorina olosta"

Transkriptio

1 Justus Kivimäki: ajatuksia mentorina olosta Mentoroinnista luomani mielikuva epämääräisestä vanhasta ja viisaasta tietäjästä mentorina on saanut uutta sisältöä. Tuntuu siltä, että iän myötä ne hienot esikuvat, joita on elämässäni ollut, ovat haihtuneet. Nyt on tilalle tullut ihmisläheisempää näkökulmaa, jossa oikeastaan koen, että jo yhdenkin tärkeän asian siirtyminen oikealla asenteella toiselle tätä asiaa etsivälle on ollut juuri se tärkeä tapahtuma, jota nyt pohdin. Ymmärrän, että olen itse asiassa ollut monesti aktorina ja mentorina, näiden lievemmässä merkityksessä, jopa huomaamattani ja jälkikäteen ymmärtänyt, että niissä tilanteissa siirtyi ihmiseltä ihmiselle paljon tärkeätä elämän viisautta. Mielestäni mentoroinnin avainsanoja ovat auttaminen ja välittäminen sekä suostuminen oppijaksi; kaikki asennekysymyksiä mielestäni. Dosentti Hannu L.T. Heikkisen ajatustenvaihdot avasivat itselleni monia uusia ulottuvuuksia ja tarjosivat ehkä välillä liiankin laajan näkökulman, jossa toisaalta vähän kaikki on mentorointia, kunhan vähän dialogia tapahtuu. Yksi herännyt ajatukseni oli mentorin ja aktorin välisen suhteen problematiikka. Mielestäni jokainen mentori omaa tietyn perustan, josta tämä mentorointikyky kumpuaa. Aktori sen sijaan saattaa olla rakentamassa aivan toisenlaista perustaa, jolloin ollaan eri viitekehyksissä. Entinen mestari kisälli -asetelma lienee ollut melko selkeä, mutta nykyisin yrityksen vanha itseoppinut konkari mentoroidessaan nuorta tohtoria, voi kohdata monia ongelmia. Kehittynyt koulutustaso ja tiedemaailma voi olla niin toisessa ulottuvuudessa, että kouluttamaton ei pysty kommunikoimaan samalla tasolla. Tämä on helppo ymmärtää varsinkin nyt huiman tietoteknisen kehittymisen aikakaudella, jossa jo viidessä vuodessa alalla kuin alalla luodaan bittiympäristössä uusia rakennelmia ja ohjelmia työn tekemisen pohjaksi. Koulutettu nuori ammattilainen taas omalta osaltaan voi suhtautua ylimielisesti vanhan mestarin osaamiseen ajatellen tietävänsä kaiken. Toisaalta tällaiset mentorointiparit eivät ehkä usein edes synnykään. Hiljaisen tiedon määrä kuitenkin suorastaan huutaa olemassaoloansa tuossa tilanteessa ja avainasia onkin oikea asenne, jonka jälkeen vasta tärkeä oppimissuhde, varmasti molemminpuolinen, voi alkaa. Oikean asenteen yksi peruskivi on toisen kunnioittaminen työntekijänä. Jokainen on omassa kehitysvaiheessaan ja osaamisen tasossaan, mutta sellaisenaan oma persoonansa ja täynnä arvokasta potentiaalia työyhteisön hyväksi. Mentorin tehtävä on kaiketi hioa tuota timanttia esiin ja oikeassa valossa spektri voi näyttää väriloistonsa. Omassa työhistoriassani mentorointia lähellä olevat alueet ovat sielunhoito kirkollisessa merkityksessä ja psykoterapia. Näissä molemmissa on paljon mentoroinnin elementtejä. Sielunhoito on perusluonteeltaan papin ja seurakuntalaisen välistä luottamuksellista keskustelua, jota ei useinkaan määritellä mentorimaisen tarkkaan esim. tapaamiskertojen tai kehittymistavoitteiden suhteen ainakaan seurakunnan puolesta. Sielunhoidon luonne on kuitenkin hyvin samankaltainen kuin muidenkin mentoroinnin lähikäsitteiden, kuten tutoroinnin, valmentamisen, työnohjauksen tai konsultoinnin. Itse asiassa sielunhoito voisi hyvin tulla selkeytetyksi mentoroinnin kaltaiseksi työvälineeksi kirkon piirissä. Siinä yhdeksi tavoitealueeksi voisi linjata hengellisen elämän kasvun tai omien kriisien tukipilarit. Yksi tukihenkilö, pappi tai maallikkosielunhoitaja, voisi olla selkeästi nimetty persoona. Useinhan hän on ainoastaan kirkkoherranviraston aukioloaikana oleva päivystävä pappi tai kirkon tilaisuuden jälkeen hihasta vedetty tilaisuuden juontaja. Selkeys voisi olla helpottava tekijä molemmin puolin. Sielunhoidossa kaiketi juuri dialogimaisuus on keskeinen elementti, kuten mentoroinnissakin.

2 Psykoterapia taas menee toiseen äärilaitaan voimakkuudessaan ja sitovuudessaan. Tarkoitan sitä, että psykoterapiasuhteen alkukartoituksen jälkeen hoitosuhde voi kestää useamman vuoden ja menee luonnollisesti syvälle potilaan minän rakenteisiin. Verrattuna mentoriin terapeutti on usein persoonattomampi ja asioiden peilaaja, mutta vielä tärkeämmässä roolissa juuri valon ja polun näyttäjää ja ohjaamassa oikealle tielle. Mentorin rooli on ymmärtääkseni enemmän itsestään antava ja itsensä likoon laittava. Miksei siis psykoterapeuttikin voisi olla vielä enemmän persoonana mukana ja olla luotettava neuvonantaja ja opettaja, vaikkei nyt ihan ystävä olisikaan. Mentorointi on itselläni ollut erittäin suuressa merkityksessä siirrettäessä esimerkiksi työnäkyä uusille työntekijöille. Pohdin myös kovasti mitä mentorointia löytyy kun toiminnan piirissä oleva aktiivinen nuori opastaa elämänhallintataidoissa nuorempiaan toisaalta esimerkiksi rippikoulun isoisen tehtäväkuva sivuaa monelta osin myös tätä aihepiiriä. Itse toimin NMKY:n johtotehtävissä, jolloin keskeisenä tarpeena on siirtää liikkeen visio ja toimintaperiaatteet uusille tekijöille. Koska tämä nuorisojärjestö on luotu vahvasti persoonien ympärille, korostuu mentoroinnin merkitys siinä, että sitä on pakko tehdä, sillä ilman mentorointia on edessä pitkä ja kivinen tie. Oma määritelmäni Oma määritelmäni onkin, että mentorointi on parhaimmillaan välittävä ja luottamuksellinen oppimissuhde, jossa polkua pitkälle kulkenut valaisee toiselle polun tärkeitä kohtia ja opastaa polulla etenemisessä. Kirjallisuuden esimerkkeinä nostan teokset Mentorointiopas ja Leskelän väitöskirjatyö - ne tuovat hyvän näkökulman toisaalta työelämän mentorointi-ympäristöön toisaalta opiskelijamaailman tutorointinäkökulmaan. Ymmärrettävästi suomalaista lähdekirjallisuutta ei vielä ole paljon saatavilla, mutta asia lienee jo hyvin kartoitettu ja hahmotettu. Mentorointiopas tarjoaa mahdollisuuden mentoroinnin selkeämpään suunnitteluun, pohdiskeluun ja itsensä kehittämiseen. Vaikka Leskelä (Leskelä 2005, 25) toteaakin, että mentorilta ei edellytetä koulutusta eikä sitä hänellä yleensä olekaan, on opas varmasti hyvä luomaan tärkeätä rajausta aiheeseen. Siinä mielessä oma sisäinen kouluttautuminen ja perehtyminen antaa hyviä työkaluja perusasioihin ja siihen miten mentorointi tapahtuu. Itse koin saavani selkeämmän otteen mentoroinnista, kun joku tarjosi opastusta selkeän oppikirjamaisesti. Mielenkiintoista oli pohtia Mentorointioppaan kanssa esimiehen mahdollisuutta olla mentorina. Koen itse, että vaikka rooliini yhdistyksen toiminnanjohtajana ja 10 työntekijän esimiehenä kuuluu mentorointi joiltakin osin, en voi olla varsinainen mentori kenellekään alaiselleni. Edelleen mentoroinnin, valmentamisen ja työnohjauksen ero voi olla veteen piirretty viiva, jonka näkee vain hän, joka ymmärtää, että mentorointi parhaimmillaan on sittenkin jotain syvällisempää. Kummisetä Yksi ajatuksia herättävä näkökulma oli Leskelän (Leskelä 2005, 24) väitöskirjan pohdinta sponsoroinnin ja mentoroinnin läheisyydestä. Dosentti Hannu L.T. Heikkisen luennolla todettiin

3 samoin sponsoroinnin liittyvän talousnäkökulmaan, mutta mentoroinnin yhteydessä se saa vahvan suojelija suojatti -ulottuvuuden, joka sopii paremmin amerikkalaiseen kuin suomalaiseen kulttuuriin ja herättää ajatusta kummisetä -roolista, jossa vanhempi ja vaikutusvaltainen omilla suhteillaan ja varallisuudellaan avaa tietä nuoremmalle. Omassa työkentässäni näin kyllä kummisetiä. Heillä on vaikutusvaltaa ja rahaakin ja heitä arvostetaan osin sen takia. Joku pääsee tällaisen henkilön oppipojaksi ja suojatiksi, mikä ei välttämättä ole huono asia. Usein kummisetä haluaa olla kummisetä -roolissa, ja usein on houkuteltavaa oppia menestymään menestyjän ohjauksessa. Voidaanko tätä edes joltain osin kutsua mentoroinniksi, jää pohdittavaksi. Joskus koen tällaista vaikutusvaltaa omassa roolissani, jossa yhdistyksen päätökset ja talousjohtaminen tuovat itselleni vaikutusvaltaa, ja jotkut ymmärtävät tämän ehkä ikävässäkin värissä. Kun on tarvetta palkan korottamiseen tai ylenemiseen, niin vääristyneet suhteet alkavat muodostua. Toisaalta kyllä positiivista on esimerkiksi kehityskeskustelujen mentorimainen ilmapiiri, jossa tapahtuu monia tärkeitä ohjaamiseen, oman työn kehittämiseen ja uralla etenemiseen liittyviä keskusteluja. Menestystarinat Liikemaailmaan sijoittuva Mentoring and Tutoring artikkeli vastasi luonteeltaan tehokkaan ja tulosvastuullisen työympäristön vaatimuksiin. Voidaanko mentoroinnilla ja sen lähitermillä tutoroinnilla saavuttaa onnistuneita menestystarinoita? Kyllä, mielestäni artikkeli viittasi tärkeisiin alueisiin kuten ajankäyttöön, kouluttautumiseen ja asenteisiin. Mikäli näihin ei panosteta yritysmaailmassa, eikä ymmärretä hyvän mentoroinnin merkitystä arvokkaana sijoituksena, ei sillä varmastikaan ole sopivaa varausta työkalentereissakaan. Onneksi kirjoittajien mukaan kuitenkin on erittäin positiivisia esimerkkejä riittävästi toteamaan, että business ajattelun yksi tärkeä osatekijä on juuri mentorointi. Tosin en usko, että varsinkaan kova yritysmaailma allekirjoittaisi omasta määritelmästäni sanat välittävä ja luottamuksellinen, vaan mentorin omaan motivaatioon saataisi tulla lisänä ajatus: mitä minä tästä saan. Toisaalta voitaisiin samalla pohtia, minkälaisen merkinnän mentoroinnista voisi tallentaa omaan ansioluetteloon. Intiimiys ja haavoittuvuus Leskelän väitöskirjatyön loistavia kohtia ovat mentoroinnin määritelmä (Leskelä 2005, 29) ja mentoroinnin positiiviset vaikutukset mentorille, aktorille ja organisaatiolle (Leskelä 2005, 30, 31). Näiden perusteella voidaan todeta, että mentorointi vastannee hyvin monenlaisiin tarpeisiin ja voi todellakin edistää usealla tavalla henkilökohtaista tai ammatillista kasvua. Leskelä tuo onneksi esille myös mentoroinnin rasitteita. Kateus, puukotus, kiusallisuus, pettymykset ja luottamuspula, jotka hän mainitsee, ovat omastakin mielestäni usein herkästi mentoroinnin tuhoajia. Mentorointi on herkkää aluetta ja siksi varmasti myös hyvin haavoittuva. Liika intiimiys mentori-aktori -suhteessa onkin vaaratekijä, jota olisi hyvä ottaa jonkin verran esille. Yksi tarkastelunäkökulma mentorointiin voisikin olla parisuhdenäkökulma. Onko paras mentorointisuhde sellainen, jossa luontaisen sopivuuden ihastumisen tai miellyttävyyden kautta löytyy hyvä yhteys; vai onko selkeästi sovittu liitto pelisääntöineen parempi? Mentorointi ei saisi mielestäni olla luonteeltaan jotain mystistä ja salaista vaan avointa ja yhdessä sovittua.

4 Voimaantuminen Leskelän väitöskirjan varsinaisessa tutkimusosiossa (Leskelä 2005, 49) löydetään yksi mentoroinnin onnistumisen kannalta kriittinen kysymys: erotteluongelma. Mitä siis mentorointi varsinaisesti on? Jos ajatellen omaa määritelmääni mentoroinnista, niin voisin ymmärtää tämän niin, että esimerkiksi työpaikan koulutus on polun löytämistä, mutta vasta mentorin tuoma valaiseminen tuo siihen näkyvyyttä. Siinä voisi kysyä Leskelän tutkimuksen tavoin, mikä olisi ollut koulutuksen lopputulos ilman mentorointia? Leskelän tutkimustermistön sana voimaantuminen (Leskelä 2005, 91) oli avaava, sillä hyvä mentorointi mielestäni parhaimmillaan lisää sisäistä voimantunnetta monellakin alueella aktorin sisäisessä maailmankuvassa. Johtajuus ja mentorointi Omasta näkökulmastani yksi tärkeistä asioista mitä mentoroinnilla voidaan saada aikaan, on Leskelänkin mukaan (Leskelä 2005, 97) esimiestoiminnan ja johtajuuden moninainen kehittyminen. Viimeiseksi voinee todeta vielä, että väitöskirjatyö (Leskelä 2005, 131) löytää mentoroinnin sivujuonteitakin, kuten selvän vaikutuksen uralla etenemiseen. Tätä tukevia ovat juuri aktivoituminen, sitoutuminen ja motivaatio siitäkin huolimatta, että tutkimus toi esille myös mentoroinnin vaikutuksen sitoutumisen vähentymiseen ja jopa innosti työpaikan vaihtoon. Tosin tutkimuksen otos lienee sen verran pieni, että laajempia johtopäätöksiä ei voine sen pohjalta tehdä. Mentoroinnin lisääntyminen työpaikoilla voisi nimittäin vähentyä oleellisesti, jos tutkimustulokset osoittaisivat aktorien kasvavan innon työpaikan vaihdokseen tai pelkästään jo sitoutumisen oleelliseen vähentymiseen. Kuka työnantaja olisi kiinnostunut tällaisesta työyhteisön kehittämisestä? Toisaalta kyllä hyvä mentorointi saa aktorin pohtimaan tärkeitä asioita työhyvinvointiinkin liittyen aivan kuten työnohjauksessakin. Mikäli työpaikan ongelmat mentoroinnin aikana aktorin päässä selkeytyvät ja syntyy halu irrottautua epäterveestä työilmapiiristä, niin voidaan tietysti todeta, että mentorointi on täyttänyt tehtävänsä ja ainakin oman määritelmäni valossa kuljettava polku on käynyt vaaralliseksi kun sitä on osattu valaista riittävästi. Jos polun kunnostus ei onnistu on silloin varmasti viisasta vaihtaa reittiä. Huono mentorointi Mentorointiopas pohtii kysymyksiä ja vastauksia osiossaan (Geog ym. 2000, 88) huonoa mentorointia. Entä jos mentorointi on huonoa eikä palvele tarkoitustaan? Joskus voi varmasti olla vaikeaa vetää rajaa huonon ja hyvän välille. Prosessi kestää oman aikansa ja aina alussa kitka on suurin ja työstämisen kipu korkea. Oleellinen osa mentorointia on kuitenkin se, että persoonat sopivat yhteen. Mikäli toisen olemus tai persoonallisuus on jollakin tavalla mahdotonta sietää, on kai parasta lopettaa. Miten sen sitten tekee, on hyvä kysymys. Omassa työyhteisöni kehittämisessä pidän tärkeänä koeaikaa ja perehtymisjaksoa. Tämän jälkeen vasta sitoudutaan ja vahvistetaan jatko. Mentroinnin kohdalla vastaava käytäntö on varmasti monella työpaikalla hyväksi todettu. Huonostakin mentorointikokemuksesta voi varmasti oppia paljon. Lähdekirjallisuuden valossa mentorointi on toimiva työkalu, joka palvelee montaa tarkoitusta työyhteisön kehittämisessä. Sitä tehdään monessa organisaatiossa henkilöstön kehittämiseksi ja

5 toteutusalueita on useita perehdyttämisestä muutostilanteiden sopeuttamiseen. Mentoriohjelmat näyttävät olevan myös pehmeiden arvojen, kuten luottamus ja kunnioitus, lisääjiä sekä jonkin verran myös imagokysymys. Valitsin dokumenteiksi kaksi mielenkiintoista sovellusaluetta. Toinen käsittelee hiljaisen tiedon säilyttämistä ja jakamista ydinvoimalaitoksessa ja siinä mentoroinnin merkitystä menetelmänä ja toimintatapana hiljaisen tiedon jakajana (Kuronen ym. 2007). Toinen näkökulma on verkkosivuston tuoma erilaisia työkaluja tarjoava monitasoinen ja monipuolinen toteutus. Tästä tarkemmin kappaleen loppupuolella. Ydinvoimalan näkökulmia Ydinvoimalan työympäristössä tiedon jakaminen on varmasti erittäin tärkeätä. Mentorointia käsitellään tässä julkaisussa oppipoikatoiminnan parina. Siinä todetaan oppimisvastuun olevan oppipojalla, kun taas mentoroinnissa mentorilla (Kuronen ym. 2007, 23). Julkaisu tuo esille käsitteen ryhmämentorointi (Kuronen ym. 2007, 30), jota käytetään ryhmätyönohjauksen synonyymina. Siinä ilmeisesti sosiaalisen verkostoitumisen sekä ajansäästön tuomat edut ovat painaneet melko paljon. Itse en kylläkään kutsuisi tätä enää mentoroinniksi, vaikka löydänkin heti yhtymäkohtia oman työyhteisöni Euroopan työntekijäkokouksesta, jossa tällaisessa mentorointiryhmässä ajettiin ensikertalaisia sisälle järjestön kansainväliseen näkökulmaan. Tässä laajuudessa voisin kyllä oman työni piiristä löytää uusia mentoroinnin alueita, kuten rippikoulun isoisen tehtävä ryhmässä, yhdistyksen puheenjohtajan vastuu tai oma tehtäväni työntekijäkokouksen johdossa. Mentorointi verkossa sivusto on erittäin mielenkiintoinen ja saatu amerikkalaiseen tapaan markkinahenkisen arkipäiväiseksi. Huomasin pian olevani artikkelissa, jossa Clint Eastwood kertoo omista mentoreistaan alkaen isoäidistään. Keskityin kuitenkin mentoring stories artikkeleihin, joissa oli rohkaisevia ja innostavia esimerkkitarinoita toteutuneista mentori-aktori suhteista. Markkinahenkistä tai ei, tuntuu että juuri tuollaista konkretisointia esimerkiksi työpaikoilla tarvittaisiin: eläviä esimerkkejä ja kasvoja toteutuneista mentorisuhteista. Oma organisaationi kaipaisi juuri tuollaisia innostavia esimerkkejä toimivista dialogisuhteista, joissa tapahtuu ihmisten välillä paljon välittämistä. Varmasti uskallan myös esittää kritiikkiä sen suhteen, että tätä dialogisuhteiden avaamista ja persoonallistamista on liian vähän. Asiat avautuvat kuitenkin hyvin pitkälle sen kautta, miten koen itseni jonkun henkilön paikalle. Sivuston Faces of Mentoring - kokonaisuus tarjoa erilaisia koulutusnäkymiä sekä monipuolista tutkimusaineistoa. Tällainen tarjonta suomenkielisenä olisi varmasti hyvä lähtölaskenta laajemmallekin mentoroinnin hyödyntämiselle eri työyhteisöissä. Se, että verkossa kaikkien saatavilla olisi hyvää perustietoa ja kokemuksia mentoroinnista, edistäsi varmasti työyhteisöjen kehittämistä tältä osin. Mentorointi näyttäisi olevan monien mahdollisuuksien työkalu, joka oikeissa käsissä voi työstää työyhteisöä paljon paremmaksi. Ainakin oma organisaationi, jossa olen johtopaikalla, tulee näiden pohdintojeni tuloksena saamaan joitakin uusia henkilöstön kehittämisen välineitä. Minimitaso lienee se, että työpaikalla on joku, joka todella uskoo mentoritoimintaan ja jolla on näky sen

6 tärkeydestä. Jo pelkästään mentorointitermistön avaaminen ja mentoroinnin juurruttaminen toimintakulttuuriin on kivijalka, jonka päälle vasta aletaan rakentaa. Sen verran outo ilmiö tuo mentorointi työpaikoillakin vielä on. Yksi mahdollisuus omassa organisaatiossani on luoda mentorointipohjainen henkilöstörekrytointi. Jokainen uusi työntekijä saisi jo työtä aloittaessaan valita oman mentorin tai mentori valitsisi hänet. Tämä vapauttaisi itseltäni esimiehenä paineen olla joskus se ainoa linkki uuteen työntekijään, jonka pitäisi omaksua keskeisiä työyhteisön asioita. Oma mentori olisi lisäksi myös henkinen tukija ja turva uusissa työn haasteissa sekä tavallaan myös asianajaja tai luottamusmies. Toinen tärkeä sovellusalue olisi tietynlainen läpileikkaavuus koko toiminnassa. Mentorointi olisi hyvä projektiluontoinen kehittämisalue, jota voisi viedä eri sektoreille, kuten ammattilaisten työhyvinvointiin, vapaaehtoistyöntekijöiden tukitoiminnaksi, ohjaajien valmentamiseksi, nuorille ammatin- ja uravalinnan ohjaamiseksi sekä nuorelta-nuorelle -toiminnan työkaluksi. Näihin kaikkiin koen olevan erittäin suuri tilaus ja samalla huomaan, että juuri tällainen puute on todellakin olemassa. Ehkä juuri siksi tämä aihepiiri on niin paljon kiinnostusta herättävä. Uskon, että mentoriohjelma tulee käynnistymään jossakin muodossa omassa työyhteisössäni. Yksi mielenkiintoinen esimerkki mentoroinnin alueelta on mentorikoulutus, joka tähdännee jonkinlaiseen mentori -tutkintoon, jolla voisi esimerkiksi yritysmaailmassa saada tittelin, jolla voisi pätevöityä yritysjohtajien henkiseksi matkaoppaaksi. Seuraan mielenkiinnolla omasta ymmärryksestäni käsin, miten mentorointia voidaan tuotteistaa ammattitermiksi. Pohdin lähdekirjallisuuden luomaa mielikuvaani mentoroinnista - pitäisikö mentorikin varmaan suojata vain sille kuuluvaan käyttöön samoin kuin esimerkiksi aiemmin esille ottamani psykoterapeutti, joka on suojattu ammattitermi. Se pitäisi varmaan tehdä ennen kuin joku taho omii sen kaupallisesti tai muulla tavoin väärille alueille tai sitten antaa sen elää vapaasti omaa elämäänsä ja tieteellinen tutkimustyö seuraa sen jälkiä ja mahdollisesti antaa sille suuntaa. Käsittääkseni mentorointi perustuu vapaaehtoispohjalle eikä siitä varsinaisesti makseta palkkaa työpaikoillakaan. Lionsien Lionien mentoriohjelma on loistava kokonaisuus järjestö-toiminnan sisäänrakennetusta vision ja näyn perinnön siirtämisohjelmasta. Sen kaltainen mentorointimalli olisi tarpeellinen myös oman NMKY yhdistysperheeni koko Suomen tasolle. Se voisi tuoda vähitellen uutta innostusta koko organisaatioon ja ennen kaikkea jatkuvuuden ja työnäyn siirtämisen tukemista. Itse asiassa mentorointi oli jo esillä NMKY:n Liittopäivillä ja tulee jossakin muodossa työstettäväksi. NMKY:n mahdollisuudet Pohdittuani tätä arvokkaan perinnön siirtymistä eteenpäin omassa työyhteisössäni etsin erilaisia toteutusmalleja, joista yksi voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen projektinäkökulmaan vietynä: Syrjäytymisen ehkäisyyn on etsitty työvälineitä. NMKY-liike on tunnettu mm. liikuntapainotteisuudestaan.

7 On tunnettu tosiasia, että urheilu on kautta maailman toiminut sellaisena tekijänä, jonka avulla on noustu olosuhteiden yläpuolelle. Se toimii syrjäytymisen ehkäisijänä yhtälailla Brasilian slummeissa kuin Hakunilan lähiöissä. Liikunta voi tarjota monelle esim. koulussa itsetuntonsa menettäneelle oppilaalle väylän oman minä kuvan parantamiseen ja onnistumisten kokemusten saamiseen. Samalla urheilun sosiaalinen puoli antaa kokemuksen kuulumisesta johonkin ja antaa mahdollisuuden sosiaalisten taitojen harjoittamiselle. Harjoittelu, säännöt, voitot ja tappiot ovat loistavaa valmennusta elämää varten yleensäkin. Yksi tärkeä eteenpäin menemisen mahdollisuus on löytää tukihenkilö, joka opastaa eteenpäin ja tukee elämän valinnoissa. Tässä on tarkoitus ottaa mentorointi avuksi joko yksilö tai ryhmämentorointina. Siinä vanhempi ja kokeneempi toimii oppaana. Edelleen eteenpäin pohdittuna konkreettinen mentorointiaktivointi voisi lähteä liikkeelle seuraavanlaisesti: Mentorointi perustuu aktoreiden tarpeisiin sekä heidän esittämiin ja tärkeinä pitämiin keskusteluaiheisiin. Mentorisuhteesta voidaan ryhmässä laatia sopimus, joka allekirjoitetaan. NMKY:n mentoriryhmässä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä ei puhuta sen ulkopuolella. Mentorointikeskustelu sitoutuu myönteisten ratkaisujen löytämiseen ja eettisenä lähtökohtana on keskinäinen auttaminen ja välittäminen sekä luotamus. Keskusteluissa ei puhuta pahaa muiden selän takana. Mentorointikeskustelu on tasavertaista dialogia. Mentorin tehtävänä on saada kaikki ryhmän jäsenet mukaan keskusteluun ja etsimään yhdessä vastauksia ja ratkaisuja esille nousseisiin asioihin. Mentori huolehtii myös siitä, ettei kukaan ryhmän jäsenistä johdattele tai hallitse liikaa keskustelua. Jokainen keskustelu päättyy mentorin yhteenvetoon keskustelusta. Yhteenvedossa sovitaan siitä mitä asioita pohditaan tai havainnoidaan ennen seuraavaa palaveria sekä vahvistetaan seuraava kokouskerta, johon jokainen aktori pääsee varmasti paikalle. Tässä mentorointia oli ajateltu ryhmänäkökulmasta. Se, miten mentorointi työyhteisössämme aktivoituu, jää nähtäväksi. Todennäköisesti on kyse työ- ja toimintakulttuurin muutoksesta. Mentoroinnissa on kylläkin valtavasti elementtejä, jotka sopivat luonnostaan yhdistystoimintaan sekä kristilliseen viitekehykseen. Kirkon kasvatus- ja opetusmalli lähtee ohjaamisen, opastamisen, neuvomisen, dialogin ja välittämisen pohjalta. Uskoisin monen teologin helposti mieltävän Jeesuksen vahvana mentorina ja opetuslapset aktoreina. Tämä perinnön siirtäminen kautta vuosituhansien on ollut kirkon piirissä vaikuttava esimerkki, josta voinee ottaa malliakin ainakin yhdistystoimintaan, jossa jäsenkunta ja varsinkin vapaaehtoistoimijat ja työntekijät pitää ottaa aktiivisesti ohjattaviksi, jotta yhdistyksen aate saa jatkuvuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että samaa kipuilua toiminnan jatkuvuudesta käydään niin meillä kuin 4H:ssa, partiotoiminnassa, nuorissa kotkissa ja kokoomusnuorissa. Mentorointi hyvin toteutettuna voisi luoda hyvää selkärankaa ja vahvaa työnäyn siirtoa, kuten esimerkiksi jehovan todistajien ovelta ovelle kulkeminen pareittain vanhempi opastaa noviisia miten ihmisille puhutaan, ja samalla aate saa jatkuvuutta uuteen sukupolveen. Aktori työyhteisön muuttajana Mielestäni mentoroinnin yksi merkittävä mahdollisuus olisi antaa aktorien ideoiden ja tuoreen luovuuden virrata mentorin suuntaan. Uuden työn aloitusajankohta on usein aikaa, jolloin uusi työntekijä vielä näkee työyhteisön sopivan etäältä ja ulkoapäin ja osaa tarkastella työyhteisöä sopivan arvioivasti. Usein varmasti tekisi mieli esittää kritiikkiä tai parannusehdotuksia, mutta se ei

8 tunnu soveliaalta uudelle työntekijälle. Mentorisuhde voisi hyväksyttävästi olla aikaa, jolloin aktorin esittämät ajatukset, kritiikit ja kyseenalaistamiset olisivat sellaisenaan tärkeitä ja ennakkoasenteista vapaita. Näin työpaikat voisivat hyödyntää arvokasta näkökulmaa. Kun aloitteleva työntekijä on puoli vuotta viettänyt uudessa työpaikassaan, on sokeutuminen jo alkanut, eikä hän enää pysty tarkastelemaan työyhteisöänsä objektiivisesti. Uuden työntekijän uuteen työpaikkaan kohdistuneet odotukset voivat pahimmillaan turtua ja työntekijä itse turhautua kun asiat, joita oletti voivansa muuttaa tai ainakin vaikuttaa niihin, eivät muuttuneetkaan. Aktori pitäisi mentorisuhteessa tulla kaikin puolin nähdyksi. Tarkoitan sitä, että jos mentoroitava kokee olevansa kiinnostuksen kohteena ja häneen suhtaudutaan vakavasti, voi hän löytää itsestään mentorin opastuksella rohkeutta ja kasvamista paitsi ammatillisesti niin myös henkisesti. Omassa työyhteisössäni NMKY -liikkeen aate perustuu tunnuksemme kolmioperiaatteeseen. Jokainen kolmion sivu edustaa yhtä keskeistä periaatetta: henki, sielu ruumis. Ihminen on siis kokonaisuus, jonka perustana on ihmisen kokonaisvaltainen ajattelu ja näkeminen ihminen henkisenä, hengellisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Fyysisen kehittymisen mittaaminen on melko helppoa. Sen sijaan henkiset ja hengelliset arvot ovat tärkeitä mentoroinnin kehittämisalueita, joihin voisi keskittyä kun mietimme omaa työyhteisöämme ja sen kehittymistä nimenomaan mentoroinnin näkökulmasta. c Justus Kivimäki Geof, A., Karhu, M., Garvey, B. & Smith, R Mentorointi. Helsinki: Infoviestintä Hansford, B., Tennent, L., and Ehrich, L.C. (2002). Business mentoring: Help or hindrance? Mentoring and Tutoring, 10, 2, Kuronen, T., Säämänen, K., Järvenpää, E., Rintala, N

9 Leskelä J Mentorointi aikuisopiskelijan ammatillisen kehittymisen tukena. Acta Universitatis Tamperensis: 1090

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Mentorointi. Mentoroinnin kolme kategoriaa

Mentorointi. Mentoroinnin kolme kategoriaa Mentorointi Mentori on nuoren tai aloittelevan henkilön ohjaaja ja neuvonantaja. Mentorointi sanana tulee kreikkalaisesta mytologiasta. Tarinan mukaan Odysseus pyysi Mentoria toimimaan poikansa Telemakhoksen

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden. opiskelijoiden työhyvinvointi. Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3.

Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden. opiskelijoiden työhyvinvointi. Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3. Nuorten tutkijoiden/jatko-opiskelijoiden opiskelijoiden työhyvinvointi Suomen psykologisen seuran nuortenn tutkijoiden jaos 24.3.2009 Jari Hakanen, vanhempi tutkija sosiaalipsykologian dosentti Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to

Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen. Alkutapaaminen to Tervetuloa työuramentoroinnin alkutapaamiseen Alkutapaaminen to 20.10.2016 Esittelykierros Etu- ja sukunimi Koulutus ja ammatti Äidinkieli ja muu kielitaito Aktori ja mentori Aktori Maahanmuuttajataustainen

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Seuraseminaari

Seuraseminaari Seuraseminaari 7.3.2015 Mentor = luotettu ystävä tai neuvonantaja Behind every successful person, there is one elementary truth: somewhere, somehow, someone cared about their growth and development. This

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund.

TYÖPAJAPÄIVÄT. Erkka Westerlund. TYÖPAJAPÄIVÄT Erkka Westerlund erkka.westerlund@lepoaika.fi HUIPPU-URHEILUSTA (TYÖ)ELÄMÄÄN URHEILUN SISÄLTÄ KUMPUAVAT ARVOT: 1. PYRKIMYS ERINOMAISUUTEEN PYRKIMYS ITSENSÄ JATKUVAAN KEHITTÄMISEEN 2. ILO,

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA. Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2.

TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA. Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2. TYÖHYVINVOINTIA MENTOROINNISTA Anni Paalumäki Turun kauppakorkeakoulu Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Labquality Days 2016, 12.2.2016 JOHTAVA AJATUSKULKU TÄSSÄ Lähtökohtana yksilön vastuu omasta työhyvinvoinnistaan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki työhyvinvoinnin tukena Työkaarikeskustelu Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ

HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ HUS TOB 2015 KUNTAYHTYMÄ Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan tulkita seuraavasti: N > 10 000 ero suurempi kuin 0,15 on

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia

Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Kaikki ohjaavat tulevaisuutta - työelämän tulevaisuuskuvia ja valmiuksia Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi 25.10.2013 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Osaamisen kehittämisen menetelmiä

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU Kiekkokoulu - F2

PELAAJAPOLKU Kiekkokoulu - F2 PELAAJAPOLKU Kiekkokoulu - F2 HARJOITUSRYHMÄT KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA => 8+1 PELAAJAA/JOUKKUE

Lisätiedot

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma,

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, 2011-2013 Anna Maija Siljander & Hannele Niemi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & CICERO Learning verkosto 8.5.2012 1 Hankkeen visiona

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia KOULUTTAJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT/ PALOTARUS 2010- suurleiri /T.Laurén Persoonallisuus (Tony Dunderfelt, 2009): FYYSINEN MINÄ SOSIAALINEN MINÄ * suhde omaan kehoon * sanaton viestintä kehon kautta * asema

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Henkinen johtaminen Pomon päivä

Henkinen johtaminen Pomon päivä 13.10.16 Henkinen johtaminen Pomon päivä 12.10.2016 Elina Juntunen, TT, YTK elina.juntunen@helsinki.fi Spirtus (lat.), henki, hengitys. elämää ylläpitävä voima, elinvoima. 1 13.10.16 Työelämän spirit Merkityksellisyys

Lisätiedot

Kainuun terveyshyötymalli. Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä

Kainuun terveyshyötymalli. Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä Kainuun terveyshyötymalli Pekka Honkanen Professori, Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos Terveyskeskuslääkäri, Kainuun sote- kuntayhtymä Omahoidon tuki Palveluvalikoima Päätöksentuk i Tiedon tehokäyttö

Lisätiedot

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi Alueelliset nuorisotyöpäivät 17.2.2016 Monialainen yhteistyö - opetustoimi 17.2.2016 1 Monialainen yhteistyö opetustoimen näkökulmasta 1) TURVALLISUUS Ulkoinen turvallisuus Oppilaitoksen puitteet Sitoutuminen

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä

Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä Jäsen keskiössä jäsenkokemuksen jäljillä 4.2.2017 Marketta Rusi-Karlsson Netgain Oy marketta.rusi-karlsson@netgain.fi p. 0400 404885 www.netgain.fi JÄSENLUPAUS ARVO, jota jäsen voi odottaa MIELIKUVAT ODOTUKSET

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Iloa vanhemmuuteen Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Avoin vanhempainilta Kaakkurin yhtenäiskoululla 27.2.2013 klo:18-19.30. Tilaisuuden järjestää Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia yhdessä

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot