Justus Kivimäki: ajatuksia mentorina olosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Justus Kivimäki: ajatuksia mentorina olosta"

Transkriptio

1 Justus Kivimäki: ajatuksia mentorina olosta Mentoroinnista luomani mielikuva epämääräisestä vanhasta ja viisaasta tietäjästä mentorina on saanut uutta sisältöä. Tuntuu siltä, että iän myötä ne hienot esikuvat, joita on elämässäni ollut, ovat haihtuneet. Nyt on tilalle tullut ihmisläheisempää näkökulmaa, jossa oikeastaan koen, että jo yhdenkin tärkeän asian siirtyminen oikealla asenteella toiselle tätä asiaa etsivälle on ollut juuri se tärkeä tapahtuma, jota nyt pohdin. Ymmärrän, että olen itse asiassa ollut monesti aktorina ja mentorina, näiden lievemmässä merkityksessä, jopa huomaamattani ja jälkikäteen ymmärtänyt, että niissä tilanteissa siirtyi ihmiseltä ihmiselle paljon tärkeätä elämän viisautta. Mielestäni mentoroinnin avainsanoja ovat auttaminen ja välittäminen sekä suostuminen oppijaksi; kaikki asennekysymyksiä mielestäni. Dosentti Hannu L.T. Heikkisen ajatustenvaihdot avasivat itselleni monia uusia ulottuvuuksia ja tarjosivat ehkä välillä liiankin laajan näkökulman, jossa toisaalta vähän kaikki on mentorointia, kunhan vähän dialogia tapahtuu. Yksi herännyt ajatukseni oli mentorin ja aktorin välisen suhteen problematiikka. Mielestäni jokainen mentori omaa tietyn perustan, josta tämä mentorointikyky kumpuaa. Aktori sen sijaan saattaa olla rakentamassa aivan toisenlaista perustaa, jolloin ollaan eri viitekehyksissä. Entinen mestari kisälli -asetelma lienee ollut melko selkeä, mutta nykyisin yrityksen vanha itseoppinut konkari mentoroidessaan nuorta tohtoria, voi kohdata monia ongelmia. Kehittynyt koulutustaso ja tiedemaailma voi olla niin toisessa ulottuvuudessa, että kouluttamaton ei pysty kommunikoimaan samalla tasolla. Tämä on helppo ymmärtää varsinkin nyt huiman tietoteknisen kehittymisen aikakaudella, jossa jo viidessä vuodessa alalla kuin alalla luodaan bittiympäristössä uusia rakennelmia ja ohjelmia työn tekemisen pohjaksi. Koulutettu nuori ammattilainen taas omalta osaltaan voi suhtautua ylimielisesti vanhan mestarin osaamiseen ajatellen tietävänsä kaiken. Toisaalta tällaiset mentorointiparit eivät ehkä usein edes synnykään. Hiljaisen tiedon määrä kuitenkin suorastaan huutaa olemassaoloansa tuossa tilanteessa ja avainasia onkin oikea asenne, jonka jälkeen vasta tärkeä oppimissuhde, varmasti molemminpuolinen, voi alkaa. Oikean asenteen yksi peruskivi on toisen kunnioittaminen työntekijänä. Jokainen on omassa kehitysvaiheessaan ja osaamisen tasossaan, mutta sellaisenaan oma persoonansa ja täynnä arvokasta potentiaalia työyhteisön hyväksi. Mentorin tehtävä on kaiketi hioa tuota timanttia esiin ja oikeassa valossa spektri voi näyttää väriloistonsa. Omassa työhistoriassani mentorointia lähellä olevat alueet ovat sielunhoito kirkollisessa merkityksessä ja psykoterapia. Näissä molemmissa on paljon mentoroinnin elementtejä. Sielunhoito on perusluonteeltaan papin ja seurakuntalaisen välistä luottamuksellista keskustelua, jota ei useinkaan määritellä mentorimaisen tarkkaan esim. tapaamiskertojen tai kehittymistavoitteiden suhteen ainakaan seurakunnan puolesta. Sielunhoidon luonne on kuitenkin hyvin samankaltainen kuin muidenkin mentoroinnin lähikäsitteiden, kuten tutoroinnin, valmentamisen, työnohjauksen tai konsultoinnin. Itse asiassa sielunhoito voisi hyvin tulla selkeytetyksi mentoroinnin kaltaiseksi työvälineeksi kirkon piirissä. Siinä yhdeksi tavoitealueeksi voisi linjata hengellisen elämän kasvun tai omien kriisien tukipilarit. Yksi tukihenkilö, pappi tai maallikkosielunhoitaja, voisi olla selkeästi nimetty persoona. Useinhan hän on ainoastaan kirkkoherranviraston aukioloaikana oleva päivystävä pappi tai kirkon tilaisuuden jälkeen hihasta vedetty tilaisuuden juontaja. Selkeys voisi olla helpottava tekijä molemmin puolin. Sielunhoidossa kaiketi juuri dialogimaisuus on keskeinen elementti, kuten mentoroinnissakin.

2 Psykoterapia taas menee toiseen äärilaitaan voimakkuudessaan ja sitovuudessaan. Tarkoitan sitä, että psykoterapiasuhteen alkukartoituksen jälkeen hoitosuhde voi kestää useamman vuoden ja menee luonnollisesti syvälle potilaan minän rakenteisiin. Verrattuna mentoriin terapeutti on usein persoonattomampi ja asioiden peilaaja, mutta vielä tärkeämmässä roolissa juuri valon ja polun näyttäjää ja ohjaamassa oikealle tielle. Mentorin rooli on ymmärtääkseni enemmän itsestään antava ja itsensä likoon laittava. Miksei siis psykoterapeuttikin voisi olla vielä enemmän persoonana mukana ja olla luotettava neuvonantaja ja opettaja, vaikkei nyt ihan ystävä olisikaan. Mentorointi on itselläni ollut erittäin suuressa merkityksessä siirrettäessä esimerkiksi työnäkyä uusille työntekijöille. Pohdin myös kovasti mitä mentorointia löytyy kun toiminnan piirissä oleva aktiivinen nuori opastaa elämänhallintataidoissa nuorempiaan toisaalta esimerkiksi rippikoulun isoisen tehtäväkuva sivuaa monelta osin myös tätä aihepiiriä. Itse toimin NMKY:n johtotehtävissä, jolloin keskeisenä tarpeena on siirtää liikkeen visio ja toimintaperiaatteet uusille tekijöille. Koska tämä nuorisojärjestö on luotu vahvasti persoonien ympärille, korostuu mentoroinnin merkitys siinä, että sitä on pakko tehdä, sillä ilman mentorointia on edessä pitkä ja kivinen tie. Oma määritelmäni Oma määritelmäni onkin, että mentorointi on parhaimmillaan välittävä ja luottamuksellinen oppimissuhde, jossa polkua pitkälle kulkenut valaisee toiselle polun tärkeitä kohtia ja opastaa polulla etenemisessä. Kirjallisuuden esimerkkeinä nostan teokset Mentorointiopas ja Leskelän väitöskirjatyö - ne tuovat hyvän näkökulman toisaalta työelämän mentorointi-ympäristöön toisaalta opiskelijamaailman tutorointinäkökulmaan. Ymmärrettävästi suomalaista lähdekirjallisuutta ei vielä ole paljon saatavilla, mutta asia lienee jo hyvin kartoitettu ja hahmotettu. Mentorointiopas tarjoaa mahdollisuuden mentoroinnin selkeämpään suunnitteluun, pohdiskeluun ja itsensä kehittämiseen. Vaikka Leskelä (Leskelä 2005, 25) toteaakin, että mentorilta ei edellytetä koulutusta eikä sitä hänellä yleensä olekaan, on opas varmasti hyvä luomaan tärkeätä rajausta aiheeseen. Siinä mielessä oma sisäinen kouluttautuminen ja perehtyminen antaa hyviä työkaluja perusasioihin ja siihen miten mentorointi tapahtuu. Itse koin saavani selkeämmän otteen mentoroinnista, kun joku tarjosi opastusta selkeän oppikirjamaisesti. Mielenkiintoista oli pohtia Mentorointioppaan kanssa esimiehen mahdollisuutta olla mentorina. Koen itse, että vaikka rooliini yhdistyksen toiminnanjohtajana ja 10 työntekijän esimiehenä kuuluu mentorointi joiltakin osin, en voi olla varsinainen mentori kenellekään alaiselleni. Edelleen mentoroinnin, valmentamisen ja työnohjauksen ero voi olla veteen piirretty viiva, jonka näkee vain hän, joka ymmärtää, että mentorointi parhaimmillaan on sittenkin jotain syvällisempää. Kummisetä Yksi ajatuksia herättävä näkökulma oli Leskelän (Leskelä 2005, 24) väitöskirjan pohdinta sponsoroinnin ja mentoroinnin läheisyydestä. Dosentti Hannu L.T. Heikkisen luennolla todettiin

3 samoin sponsoroinnin liittyvän talousnäkökulmaan, mutta mentoroinnin yhteydessä se saa vahvan suojelija suojatti -ulottuvuuden, joka sopii paremmin amerikkalaiseen kuin suomalaiseen kulttuuriin ja herättää ajatusta kummisetä -roolista, jossa vanhempi ja vaikutusvaltainen omilla suhteillaan ja varallisuudellaan avaa tietä nuoremmalle. Omassa työkentässäni näin kyllä kummisetiä. Heillä on vaikutusvaltaa ja rahaakin ja heitä arvostetaan osin sen takia. Joku pääsee tällaisen henkilön oppipojaksi ja suojatiksi, mikä ei välttämättä ole huono asia. Usein kummisetä haluaa olla kummisetä -roolissa, ja usein on houkuteltavaa oppia menestymään menestyjän ohjauksessa. Voidaanko tätä edes joltain osin kutsua mentoroinniksi, jää pohdittavaksi. Joskus koen tällaista vaikutusvaltaa omassa roolissani, jossa yhdistyksen päätökset ja talousjohtaminen tuovat itselleni vaikutusvaltaa, ja jotkut ymmärtävät tämän ehkä ikävässäkin värissä. Kun on tarvetta palkan korottamiseen tai ylenemiseen, niin vääristyneet suhteet alkavat muodostua. Toisaalta kyllä positiivista on esimerkiksi kehityskeskustelujen mentorimainen ilmapiiri, jossa tapahtuu monia tärkeitä ohjaamiseen, oman työn kehittämiseen ja uralla etenemiseen liittyviä keskusteluja. Menestystarinat Liikemaailmaan sijoittuva Mentoring and Tutoring artikkeli vastasi luonteeltaan tehokkaan ja tulosvastuullisen työympäristön vaatimuksiin. Voidaanko mentoroinnilla ja sen lähitermillä tutoroinnilla saavuttaa onnistuneita menestystarinoita? Kyllä, mielestäni artikkeli viittasi tärkeisiin alueisiin kuten ajankäyttöön, kouluttautumiseen ja asenteisiin. Mikäli näihin ei panosteta yritysmaailmassa, eikä ymmärretä hyvän mentoroinnin merkitystä arvokkaana sijoituksena, ei sillä varmastikaan ole sopivaa varausta työkalentereissakaan. Onneksi kirjoittajien mukaan kuitenkin on erittäin positiivisia esimerkkejä riittävästi toteamaan, että business ajattelun yksi tärkeä osatekijä on juuri mentorointi. Tosin en usko, että varsinkaan kova yritysmaailma allekirjoittaisi omasta määritelmästäni sanat välittävä ja luottamuksellinen, vaan mentorin omaan motivaatioon saataisi tulla lisänä ajatus: mitä minä tästä saan. Toisaalta voitaisiin samalla pohtia, minkälaisen merkinnän mentoroinnista voisi tallentaa omaan ansioluetteloon. Intiimiys ja haavoittuvuus Leskelän väitöskirjatyön loistavia kohtia ovat mentoroinnin määritelmä (Leskelä 2005, 29) ja mentoroinnin positiiviset vaikutukset mentorille, aktorille ja organisaatiolle (Leskelä 2005, 30, 31). Näiden perusteella voidaan todeta, että mentorointi vastannee hyvin monenlaisiin tarpeisiin ja voi todellakin edistää usealla tavalla henkilökohtaista tai ammatillista kasvua. Leskelä tuo onneksi esille myös mentoroinnin rasitteita. Kateus, puukotus, kiusallisuus, pettymykset ja luottamuspula, jotka hän mainitsee, ovat omastakin mielestäni usein herkästi mentoroinnin tuhoajia. Mentorointi on herkkää aluetta ja siksi varmasti myös hyvin haavoittuva. Liika intiimiys mentori-aktori -suhteessa onkin vaaratekijä, jota olisi hyvä ottaa jonkin verran esille. Yksi tarkastelunäkökulma mentorointiin voisikin olla parisuhdenäkökulma. Onko paras mentorointisuhde sellainen, jossa luontaisen sopivuuden ihastumisen tai miellyttävyyden kautta löytyy hyvä yhteys; vai onko selkeästi sovittu liitto pelisääntöineen parempi? Mentorointi ei saisi mielestäni olla luonteeltaan jotain mystistä ja salaista vaan avointa ja yhdessä sovittua.

4 Voimaantuminen Leskelän väitöskirjan varsinaisessa tutkimusosiossa (Leskelä 2005, 49) löydetään yksi mentoroinnin onnistumisen kannalta kriittinen kysymys: erotteluongelma. Mitä siis mentorointi varsinaisesti on? Jos ajatellen omaa määritelmääni mentoroinnista, niin voisin ymmärtää tämän niin, että esimerkiksi työpaikan koulutus on polun löytämistä, mutta vasta mentorin tuoma valaiseminen tuo siihen näkyvyyttä. Siinä voisi kysyä Leskelän tutkimuksen tavoin, mikä olisi ollut koulutuksen lopputulos ilman mentorointia? Leskelän tutkimustermistön sana voimaantuminen (Leskelä 2005, 91) oli avaava, sillä hyvä mentorointi mielestäni parhaimmillaan lisää sisäistä voimantunnetta monellakin alueella aktorin sisäisessä maailmankuvassa. Johtajuus ja mentorointi Omasta näkökulmastani yksi tärkeistä asioista mitä mentoroinnilla voidaan saada aikaan, on Leskelänkin mukaan (Leskelä 2005, 97) esimiestoiminnan ja johtajuuden moninainen kehittyminen. Viimeiseksi voinee todeta vielä, että väitöskirjatyö (Leskelä 2005, 131) löytää mentoroinnin sivujuonteitakin, kuten selvän vaikutuksen uralla etenemiseen. Tätä tukevia ovat juuri aktivoituminen, sitoutuminen ja motivaatio siitäkin huolimatta, että tutkimus toi esille myös mentoroinnin vaikutuksen sitoutumisen vähentymiseen ja jopa innosti työpaikan vaihtoon. Tosin tutkimuksen otos lienee sen verran pieni, että laajempia johtopäätöksiä ei voine sen pohjalta tehdä. Mentoroinnin lisääntyminen työpaikoilla voisi nimittäin vähentyä oleellisesti, jos tutkimustulokset osoittaisivat aktorien kasvavan innon työpaikan vaihdokseen tai pelkästään jo sitoutumisen oleelliseen vähentymiseen. Kuka työnantaja olisi kiinnostunut tällaisesta työyhteisön kehittämisestä? Toisaalta kyllä hyvä mentorointi saa aktorin pohtimaan tärkeitä asioita työhyvinvointiinkin liittyen aivan kuten työnohjauksessakin. Mikäli työpaikan ongelmat mentoroinnin aikana aktorin päässä selkeytyvät ja syntyy halu irrottautua epäterveestä työilmapiiristä, niin voidaan tietysti todeta, että mentorointi on täyttänyt tehtävänsä ja ainakin oman määritelmäni valossa kuljettava polku on käynyt vaaralliseksi kun sitä on osattu valaista riittävästi. Jos polun kunnostus ei onnistu on silloin varmasti viisasta vaihtaa reittiä. Huono mentorointi Mentorointiopas pohtii kysymyksiä ja vastauksia osiossaan (Geog ym. 2000, 88) huonoa mentorointia. Entä jos mentorointi on huonoa eikä palvele tarkoitustaan? Joskus voi varmasti olla vaikeaa vetää rajaa huonon ja hyvän välille. Prosessi kestää oman aikansa ja aina alussa kitka on suurin ja työstämisen kipu korkea. Oleellinen osa mentorointia on kuitenkin se, että persoonat sopivat yhteen. Mikäli toisen olemus tai persoonallisuus on jollakin tavalla mahdotonta sietää, on kai parasta lopettaa. Miten sen sitten tekee, on hyvä kysymys. Omassa työyhteisöni kehittämisessä pidän tärkeänä koeaikaa ja perehtymisjaksoa. Tämän jälkeen vasta sitoudutaan ja vahvistetaan jatko. Mentroinnin kohdalla vastaava käytäntö on varmasti monella työpaikalla hyväksi todettu. Huonostakin mentorointikokemuksesta voi varmasti oppia paljon. Lähdekirjallisuuden valossa mentorointi on toimiva työkalu, joka palvelee montaa tarkoitusta työyhteisön kehittämisessä. Sitä tehdään monessa organisaatiossa henkilöstön kehittämiseksi ja

5 toteutusalueita on useita perehdyttämisestä muutostilanteiden sopeuttamiseen. Mentoriohjelmat näyttävät olevan myös pehmeiden arvojen, kuten luottamus ja kunnioitus, lisääjiä sekä jonkin verran myös imagokysymys. Valitsin dokumenteiksi kaksi mielenkiintoista sovellusaluetta. Toinen käsittelee hiljaisen tiedon säilyttämistä ja jakamista ydinvoimalaitoksessa ja siinä mentoroinnin merkitystä menetelmänä ja toimintatapana hiljaisen tiedon jakajana (Kuronen ym. 2007). Toinen näkökulma on verkkosivuston tuoma erilaisia työkaluja tarjoava monitasoinen ja monipuolinen toteutus. Tästä tarkemmin kappaleen loppupuolella. Ydinvoimalan näkökulmia Ydinvoimalan työympäristössä tiedon jakaminen on varmasti erittäin tärkeätä. Mentorointia käsitellään tässä julkaisussa oppipoikatoiminnan parina. Siinä todetaan oppimisvastuun olevan oppipojalla, kun taas mentoroinnissa mentorilla (Kuronen ym. 2007, 23). Julkaisu tuo esille käsitteen ryhmämentorointi (Kuronen ym. 2007, 30), jota käytetään ryhmätyönohjauksen synonyymina. Siinä ilmeisesti sosiaalisen verkostoitumisen sekä ajansäästön tuomat edut ovat painaneet melko paljon. Itse en kylläkään kutsuisi tätä enää mentoroinniksi, vaikka löydänkin heti yhtymäkohtia oman työyhteisöni Euroopan työntekijäkokouksesta, jossa tällaisessa mentorointiryhmässä ajettiin ensikertalaisia sisälle järjestön kansainväliseen näkökulmaan. Tässä laajuudessa voisin kyllä oman työni piiristä löytää uusia mentoroinnin alueita, kuten rippikoulun isoisen tehtävä ryhmässä, yhdistyksen puheenjohtajan vastuu tai oma tehtäväni työntekijäkokouksen johdossa. Mentorointi verkossa sivusto on erittäin mielenkiintoinen ja saatu amerikkalaiseen tapaan markkinahenkisen arkipäiväiseksi. Huomasin pian olevani artikkelissa, jossa Clint Eastwood kertoo omista mentoreistaan alkaen isoäidistään. Keskityin kuitenkin mentoring stories artikkeleihin, joissa oli rohkaisevia ja innostavia esimerkkitarinoita toteutuneista mentori-aktori suhteista. Markkinahenkistä tai ei, tuntuu että juuri tuollaista konkretisointia esimerkiksi työpaikoilla tarvittaisiin: eläviä esimerkkejä ja kasvoja toteutuneista mentorisuhteista. Oma organisaationi kaipaisi juuri tuollaisia innostavia esimerkkejä toimivista dialogisuhteista, joissa tapahtuu ihmisten välillä paljon välittämistä. Varmasti uskallan myös esittää kritiikkiä sen suhteen, että tätä dialogisuhteiden avaamista ja persoonallistamista on liian vähän. Asiat avautuvat kuitenkin hyvin pitkälle sen kautta, miten koen itseni jonkun henkilön paikalle. Sivuston Faces of Mentoring - kokonaisuus tarjoa erilaisia koulutusnäkymiä sekä monipuolista tutkimusaineistoa. Tällainen tarjonta suomenkielisenä olisi varmasti hyvä lähtölaskenta laajemmallekin mentoroinnin hyödyntämiselle eri työyhteisöissä. Se, että verkossa kaikkien saatavilla olisi hyvää perustietoa ja kokemuksia mentoroinnista, edistäsi varmasti työyhteisöjen kehittämistä tältä osin. Mentorointi näyttäisi olevan monien mahdollisuuksien työkalu, joka oikeissa käsissä voi työstää työyhteisöä paljon paremmaksi. Ainakin oma organisaationi, jossa olen johtopaikalla, tulee näiden pohdintojeni tuloksena saamaan joitakin uusia henkilöstön kehittämisen välineitä. Minimitaso lienee se, että työpaikalla on joku, joka todella uskoo mentoritoimintaan ja jolla on näky sen

6 tärkeydestä. Jo pelkästään mentorointitermistön avaaminen ja mentoroinnin juurruttaminen toimintakulttuuriin on kivijalka, jonka päälle vasta aletaan rakentaa. Sen verran outo ilmiö tuo mentorointi työpaikoillakin vielä on. Yksi mahdollisuus omassa organisaatiossani on luoda mentorointipohjainen henkilöstörekrytointi. Jokainen uusi työntekijä saisi jo työtä aloittaessaan valita oman mentorin tai mentori valitsisi hänet. Tämä vapauttaisi itseltäni esimiehenä paineen olla joskus se ainoa linkki uuteen työntekijään, jonka pitäisi omaksua keskeisiä työyhteisön asioita. Oma mentori olisi lisäksi myös henkinen tukija ja turva uusissa työn haasteissa sekä tavallaan myös asianajaja tai luottamusmies. Toinen tärkeä sovellusalue olisi tietynlainen läpileikkaavuus koko toiminnassa. Mentorointi olisi hyvä projektiluontoinen kehittämisalue, jota voisi viedä eri sektoreille, kuten ammattilaisten työhyvinvointiin, vapaaehtoistyöntekijöiden tukitoiminnaksi, ohjaajien valmentamiseksi, nuorille ammatin- ja uravalinnan ohjaamiseksi sekä nuorelta-nuorelle -toiminnan työkaluksi. Näihin kaikkiin koen olevan erittäin suuri tilaus ja samalla huomaan, että juuri tällainen puute on todellakin olemassa. Ehkä juuri siksi tämä aihepiiri on niin paljon kiinnostusta herättävä. Uskon, että mentoriohjelma tulee käynnistymään jossakin muodossa omassa työyhteisössäni. Yksi mielenkiintoinen esimerkki mentoroinnin alueelta on mentorikoulutus, joka tähdännee jonkinlaiseen mentori -tutkintoon, jolla voisi esimerkiksi yritysmaailmassa saada tittelin, jolla voisi pätevöityä yritysjohtajien henkiseksi matkaoppaaksi. Seuraan mielenkiinnolla omasta ymmärryksestäni käsin, miten mentorointia voidaan tuotteistaa ammattitermiksi. Pohdin lähdekirjallisuuden luomaa mielikuvaani mentoroinnista - pitäisikö mentorikin varmaan suojata vain sille kuuluvaan käyttöön samoin kuin esimerkiksi aiemmin esille ottamani psykoterapeutti, joka on suojattu ammattitermi. Se pitäisi varmaan tehdä ennen kuin joku taho omii sen kaupallisesti tai muulla tavoin väärille alueille tai sitten antaa sen elää vapaasti omaa elämäänsä ja tieteellinen tutkimustyö seuraa sen jälkiä ja mahdollisesti antaa sille suuntaa. Käsittääkseni mentorointi perustuu vapaaehtoispohjalle eikä siitä varsinaisesti makseta palkkaa työpaikoillakaan. Lionsien Lionien mentoriohjelma on loistava kokonaisuus järjestö-toiminnan sisäänrakennetusta vision ja näyn perinnön siirtämisohjelmasta. Sen kaltainen mentorointimalli olisi tarpeellinen myös oman NMKY yhdistysperheeni koko Suomen tasolle. Se voisi tuoda vähitellen uutta innostusta koko organisaatioon ja ennen kaikkea jatkuvuuden ja työnäyn siirtämisen tukemista. Itse asiassa mentorointi oli jo esillä NMKY:n Liittopäivillä ja tulee jossakin muodossa työstettäväksi. NMKY:n mahdollisuudet Pohdittuani tätä arvokkaan perinnön siirtymistä eteenpäin omassa työyhteisössäni etsin erilaisia toteutusmalleja, joista yksi voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen projektinäkökulmaan vietynä: Syrjäytymisen ehkäisyyn on etsitty työvälineitä. NMKY-liike on tunnettu mm. liikuntapainotteisuudestaan.

7 On tunnettu tosiasia, että urheilu on kautta maailman toiminut sellaisena tekijänä, jonka avulla on noustu olosuhteiden yläpuolelle. Se toimii syrjäytymisen ehkäisijänä yhtälailla Brasilian slummeissa kuin Hakunilan lähiöissä. Liikunta voi tarjota monelle esim. koulussa itsetuntonsa menettäneelle oppilaalle väylän oman minä kuvan parantamiseen ja onnistumisten kokemusten saamiseen. Samalla urheilun sosiaalinen puoli antaa kokemuksen kuulumisesta johonkin ja antaa mahdollisuuden sosiaalisten taitojen harjoittamiselle. Harjoittelu, säännöt, voitot ja tappiot ovat loistavaa valmennusta elämää varten yleensäkin. Yksi tärkeä eteenpäin menemisen mahdollisuus on löytää tukihenkilö, joka opastaa eteenpäin ja tukee elämän valinnoissa. Tässä on tarkoitus ottaa mentorointi avuksi joko yksilö tai ryhmämentorointina. Siinä vanhempi ja kokeneempi toimii oppaana. Edelleen eteenpäin pohdittuna konkreettinen mentorointiaktivointi voisi lähteä liikkeelle seuraavanlaisesti: Mentorointi perustuu aktoreiden tarpeisiin sekä heidän esittämiin ja tärkeinä pitämiin keskusteluaiheisiin. Mentorisuhteesta voidaan ryhmässä laatia sopimus, joka allekirjoitetaan. NMKY:n mentoriryhmässä käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä ei puhuta sen ulkopuolella. Mentorointikeskustelu sitoutuu myönteisten ratkaisujen löytämiseen ja eettisenä lähtökohtana on keskinäinen auttaminen ja välittäminen sekä luotamus. Keskusteluissa ei puhuta pahaa muiden selän takana. Mentorointikeskustelu on tasavertaista dialogia. Mentorin tehtävänä on saada kaikki ryhmän jäsenet mukaan keskusteluun ja etsimään yhdessä vastauksia ja ratkaisuja esille nousseisiin asioihin. Mentori huolehtii myös siitä, ettei kukaan ryhmän jäsenistä johdattele tai hallitse liikaa keskustelua. Jokainen keskustelu päättyy mentorin yhteenvetoon keskustelusta. Yhteenvedossa sovitaan siitä mitä asioita pohditaan tai havainnoidaan ennen seuraavaa palaveria sekä vahvistetaan seuraava kokouskerta, johon jokainen aktori pääsee varmasti paikalle. Tässä mentorointia oli ajateltu ryhmänäkökulmasta. Se, miten mentorointi työyhteisössämme aktivoituu, jää nähtäväksi. Todennäköisesti on kyse työ- ja toimintakulttuurin muutoksesta. Mentoroinnissa on kylläkin valtavasti elementtejä, jotka sopivat luonnostaan yhdistystoimintaan sekä kristilliseen viitekehykseen. Kirkon kasvatus- ja opetusmalli lähtee ohjaamisen, opastamisen, neuvomisen, dialogin ja välittämisen pohjalta. Uskoisin monen teologin helposti mieltävän Jeesuksen vahvana mentorina ja opetuslapset aktoreina. Tämä perinnön siirtäminen kautta vuosituhansien on ollut kirkon piirissä vaikuttava esimerkki, josta voinee ottaa malliakin ainakin yhdistystoimintaan, jossa jäsenkunta ja varsinkin vapaaehtoistoimijat ja työntekijät pitää ottaa aktiivisesti ohjattaviksi, jotta yhdistyksen aate saa jatkuvuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että samaa kipuilua toiminnan jatkuvuudesta käydään niin meillä kuin 4H:ssa, partiotoiminnassa, nuorissa kotkissa ja kokoomusnuorissa. Mentorointi hyvin toteutettuna voisi luoda hyvää selkärankaa ja vahvaa työnäyn siirtoa, kuten esimerkiksi jehovan todistajien ovelta ovelle kulkeminen pareittain vanhempi opastaa noviisia miten ihmisille puhutaan, ja samalla aate saa jatkuvuutta uuteen sukupolveen. Aktori työyhteisön muuttajana Mielestäni mentoroinnin yksi merkittävä mahdollisuus olisi antaa aktorien ideoiden ja tuoreen luovuuden virrata mentorin suuntaan. Uuden työn aloitusajankohta on usein aikaa, jolloin uusi työntekijä vielä näkee työyhteisön sopivan etäältä ja ulkoapäin ja osaa tarkastella työyhteisöä sopivan arvioivasti. Usein varmasti tekisi mieli esittää kritiikkiä tai parannusehdotuksia, mutta se ei

8 tunnu soveliaalta uudelle työntekijälle. Mentorisuhde voisi hyväksyttävästi olla aikaa, jolloin aktorin esittämät ajatukset, kritiikit ja kyseenalaistamiset olisivat sellaisenaan tärkeitä ja ennakkoasenteista vapaita. Näin työpaikat voisivat hyödyntää arvokasta näkökulmaa. Kun aloitteleva työntekijä on puoli vuotta viettänyt uudessa työpaikassaan, on sokeutuminen jo alkanut, eikä hän enää pysty tarkastelemaan työyhteisöänsä objektiivisesti. Uuden työntekijän uuteen työpaikkaan kohdistuneet odotukset voivat pahimmillaan turtua ja työntekijä itse turhautua kun asiat, joita oletti voivansa muuttaa tai ainakin vaikuttaa niihin, eivät muuttuneetkaan. Aktori pitäisi mentorisuhteessa tulla kaikin puolin nähdyksi. Tarkoitan sitä, että jos mentoroitava kokee olevansa kiinnostuksen kohteena ja häneen suhtaudutaan vakavasti, voi hän löytää itsestään mentorin opastuksella rohkeutta ja kasvamista paitsi ammatillisesti niin myös henkisesti. Omassa työyhteisössäni NMKY -liikkeen aate perustuu tunnuksemme kolmioperiaatteeseen. Jokainen kolmion sivu edustaa yhtä keskeistä periaatetta: henki, sielu ruumis. Ihminen on siis kokonaisuus, jonka perustana on ihmisen kokonaisvaltainen ajattelu ja näkeminen ihminen henkisenä, hengellisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. Fyysisen kehittymisen mittaaminen on melko helppoa. Sen sijaan henkiset ja hengelliset arvot ovat tärkeitä mentoroinnin kehittämisalueita, joihin voisi keskittyä kun mietimme omaa työyhteisöämme ja sen kehittymistä nimenomaan mentoroinnin näkökulmasta. c Justus Kivimäki Geof, A., Karhu, M., Garvey, B. & Smith, R Mentorointi. Helsinki: Infoviestintä Hansford, B., Tennent, L., and Ehrich, L.C. (2002). Business mentoring: Help or hindrance? Mentoring and Tutoring, 10, 2, Kuronen, T., Säämänen, K., Järvenpää, E., Rintala, N

9 Leskelä J Mentorointi aikuisopiskelijan ammatillisen kehittymisen tukena. Acta Universitatis Tamperensis: 1090

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA Laila Kasanen ja Sirkku Kosunen Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES 2007 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry Johtajan sparraaja Yhdistys on perustettu vuonna 2004 Tekee tunnetuksi johdon ja esimiesten työnohjausta ja mentorointia Kehittää ja uusintaa jäsentensä ammattitaitoa

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Haasteena johtajapotentiaalin. eteenpäin kehittäminen. www.hrviesti.fi. Kemiran Raisa Jyrkinen: 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua

Haasteena johtajapotentiaalin. eteenpäin kehittäminen. www.hrviesti.fi. Kemiran Raisa Jyrkinen: 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua 4/2014 Projektiosaaminen Kehittämisellä kilpailuetua IT-järjestelmät Koulutuksella tuottaviksi Palkitseminen Palkitsemiskäytännöt suunnitelmallisiksi Kemiran Raisa Jyrkinen: Haasteena johtajapotentiaalin

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot