Tietojärjestelmän kehittäminen Ryhmätyö. Music4People Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmän kehittäminen Ryhmätyö. Music4People Loppuraportti"

Transkriptio

1 Tietojärjestelmän kehittäminen Ryhmätyö Music4People Loppuraportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmän kehittämisprojekti Ryhmä 1 Vesa Ala Äijälä Soile Klinga Jyri Lehtonen Juha Sinisalo Tanja Virtanen Tuomas Yli Kovero 66096

2 Sisältö ABSTRAKTI JOHDANTO Raportin sisältö Toimittajan tehtävänanto Kehityksen metamalli Toimintaympäristön kuvaus Asiakkaan kuvaus Asiakkaan roolihahmot TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN P tason suunnittelu Organisaatiokaavio Organisaation kuvaus SWOT analyysi A&R prosessit Rich picture CATWOE ja juurimääritelmät Käsitemallit Organisaatiotason GQM Kehityskohde Rajausvaihtoehdot a) Segmentointi b) Uudet tuotteet c) A&R Toiminnan kehittäminen d) Yhteenveto vaihtoehdoista Artistipankki

3 Artistipankin tavoitteet IO tason suunnittelu SWOT analyysi Käyttötapauskuvaukset Käyttöliittymän prototyypit Tilakaavio Liittymäkaaviot Käyttäjätason GQM CO tason suunnittelu CRUD matriisi Tietovuokaaviot EER malli Oliomalli Teknisen tason GQM Suunnittelussa käytettyjen työkalujen, tekniikoiden ja menetelmien soveltuvuuden arviointi Organisaatiokaavio SWOT analyysi Rich picture Catwoe ja juurimääritelmät GQM Käsitemallit Tilakaavio Käyttötapauskuvaukset Käyttöliittymän prototyypit CRUD matriisi

4 Liittymäkaaviot Tietovuokaaviot EER malli Oliomalli TOIMITTAJAORGANISAATION ESITTELY Ajankäyttö toimittajaroolissa Yhteenveto toimittajaroolista ASIAKASROOLIN KUVAUS Yrityskuvaus Projektiin valitut asiakasroolit Toimitusjohtaja Tauno Tuuppanen Logistiikkavastaava Kalle Kiiveri Luottamusmies Salme Nieminen Venäläinen virkamies Sergei Ivanovits Venäläisen tavaratalon GUM:n edustaja Igor Plushenko Rahoittajan edustaja Sirpa Kivekäs Järjestelmäsuunnittelija Kaija Kankkonen Talousosaston edustaja Merja Mäyry Markkinointipäällikkö Veikko Vilkas Ajankäyttö asiakasroolissa Yhteenveto asiakasroolista Yhteenveto Lähteet Liitteet LIITE 1: Asiakkaan organisaatiokaaviot

5 LIITE 2: Rich picture LIITE 3: Käsitemallit LIITE 4: Prototyyppi: Sisäänkirjautuminen LIITE 5: Prototyyppi: Käyttäjännäkymä LIITE 6: Prototyyppi: Yhtiön näkymä LIITE 7: Tilakaavio LIITE 8: Liittymäkaavio: A&R:n nykytila LIITE 9: Liittymäkaavio: Markkinoinnin nykytila LIITE 10: Liittymäkaavio: Segmentoinnin yhdistys LIITE 11: Liittymäkaavio: Artistipankki LIITE 12: Tietovuokaavio 1: Artistipankki LIITE 13: Tietovuokaavio 2: Demo ehdotuksen käsittely LIITE 14: Tietovuokaavio 3: Demon käsittely LIITE 15: ER malli LIITE 16: Relaatiomalli LIITE 17: Oliomalli

6 ABSTRAKTI Tämä loppuraportti kuvaa tietojärjestelmän kehittämisprojektin etenemistä ja lopputuloksia ryhmän näkökulmasta. Projektissa tutustuttiin tietojärjestelmien kehittämiseen kahdesta eri näkökulmasta ryhmän toimiessa sekä asiakas että toimittajaroolissa. Toimittajaroolissa ryhmän tavoitteena oli tietojärjestelmän määrittelyprojektin tuottaminen asiakasorganisaatiolle sekä saatujen kuvausten että asiakas toimittaja tapaamisissa saatujen tietojen perusteella. Asiakasroolissa ryhmä tuotti kuvauksen omasta organisaatiostaan ja sen toiminnasta toimittajaryhmälle sekä osallistui toimittajaryhmän kanssa tietojärjestelmän määrittelyyn. Määrittelyprojektissa noudatettiin PIOCO metamallia, jonka perusteella määrittely ja suunnittelu jaettiin kolmelle tasolle. P tasolla keskityttiin asiakasorganisaatioon ja sen toimintaprosesseihin. IO tasolla suunniteltiin tulevaa tietojärjestelmää eri käyttäjien näkökulmasta ja CO tasolla suoritettiin tulevan tietojärjestelmän tietosuunnittelua. 6

7 1. JOHDANTO Tässä raportissa on toimittajaosapuolen loppuraportti Music4People:lle. Raportti sisältää lopullisen koosteen kehitetystä tietojärjestelmästä vuoden 2007 syksyn tietojärjestelmän kehittämisprojektissa. Raportissa on mukana myös sekä asiakkaalle että opetushenkilökunnalle tarkoitettua materiaalia. Kehityskohde ja siihen liittyvät aihepiirit ovat osoitettu asiakkaalle. Pääasiallisesti opetushenkilökunnalle kuuluu ryhmän asiakkaana toimiminen ja siihen liittyvät teemat Raportin sisältö Raportin sisältö on edellä mainitulla tavalla jaettu tukemaan kahta eri lukijaryhmää, sisältäen raportin palauttaneen ryhmän työskentelyn kahdessa eri roolissa, asiakkaana ja toimittajana. Raportin tavoite on esittää tietojärjestelmän kehittämistä, sisältäen tehtävänmäärityksen, asiakas ja toimittaja organisaatioiden esittelyn, kehityskohteen rajauksen, kolmella tasolla tehtävät kehitykset ja mallinnukset, projektin aikataulutus ja kooste raportin teemoista. Raportissa on myös kiinnitetty huomiota mallintamisen työkaluihin ja niiden soveltuvuuteen tässä projektissa. Näiden jälkeen perehdytään ryhmämme toimittajaorganisaation ja asiakasyritykseen. Roolien valinnat käsitellään projektin kannalta ennen yhteenvetoa Toimittajan tehtävänanto Asiakasyritys Music4People otti yhteyttä CDS:ään, ja tilasi itselleen tietojärjestelmän kehittämisen projektin. Tiimi koottiin CDS:n sisällä ja sille annettiin tehtäväksi seuraavat seikat. Järjestää viisi tapaamista asiakasyrityksen kanssa Sitoutua raportoimaan asiakkaalle jokaisen projektiviikon keskiviikkona Lyödä lukkoon kolmen ensimmäisen tapaamisen jälkeen kehityskohde Kehityskohteen valinnan perustelu ja suunnittelu Loppuraportointi tapaamisten päätyttyä 7

8 1.3. Kehityksen metamalli Projektin suunnittelussa, tapaamisten rakeessa ja loppuraportin jäsentelyssä on käytetty PIOCO metamallia. Tämä metamalli jakaa suunnittelun kolmeen osa alueeseen, organisatooriseen (P), käyttäjäkohtaiseen (IO) ja tekniseen (CO). Organisatorisessa tasossa analysoitiin asiakasyrityksen rakenne, nykyinen tila ja tarkennukset asiakasmateriaaliin. Keskimmäisella tasolla, kun kehityskohde oli rajattu, palattiin hetkeksi P tasolle tekemään kehityskohteen mukaiset rajaukset. Alla on luettelomaisesti tasoilla käytetyt työkalut. P taso SWOT analyysi Rich picture CATWOE analyysi Juurimääritelmät Käsitemallit GQM IO taso SWOT analyysi Käyttötapauskuvaukset Tilakaavio Liittymäkaavio Käyttöliittymän prototyyppi GQM CO taso CRUD matriisi Tietovuokaaviot EER malli Oliomalli GQM 8

9 1.4. Toimintaympär istön kuvaus Asiakkaan kuvaus Music4People on vuonna 2004 toimintansa aloittanut levy yhtiö, jonka tarkoituksena on auttaa artisteja nousemaan maan tunnetuimpien tähtien joukkoon. Yhtiö muokkaa artistien imagoa, jotta heistä saadaan suurta yleisöä kiinnostavia persoonia. Music4People järjestää musiikkitapahtumia, joissa esiintyy Suomen tunnetuimpien artistien lisäksi myös lupaavia tähdenalkuja. Yrityksen tavoitteena on jatkuva ja kiihtyvä kasvu. Toteuttaakseen tavoitteen yritys etsii uusia lupaavia artisteja. Koko strategian yritys on keskittänyt tähän kohtaan, ja tulevaisuudessa he aikovat laajentaa toimikenttäänsä kansainvälisille musiikkimarkkinoille. Nykytilanteessa ei tosin ole riittävästi resursseja markkinoida uusia tulokkaita riittävästi. Tarkoilla artistivalinnoilla ja sisäisistä markkinatutkimuksista saatujen tietojen avulla kohdennettu promotointi toivottavasti mahdollistaa tulevaisuudessa artistien markkinoinnin laajentamisen ja toimintakentän leventämisen. Yhtiö on ulkoistanut seuraavat toiminnot: levypaino, logistiikka, markkinointituotteiden painatukset ja muut printtituotteet, sekä tarvittavat käyttökoulutukset (tietojärjestelmiin liittyen) js www näkyvyyden. Lisäksi on yhteistyötä mainostoimistojen kanssa. Alla on kuva ulkoistetuista toimista. Levypaino Mainonta Logistiikka Headhunting Music4people Ulkoistetut Painatukset WWW Näkyvyys Uusien työkalujen koulutukset Muut printtituotteet 9

10 Asiakkaan r oolihahmot Asiakasorganisaatiossa toimitusjohtajana toimii Teemu Tietäväinen. Hän on yksi niistä kolmesta henkilöstä jotka rakensivat yrityksen kasaan vuonna Kaksi muuta yhtiön ytimeen kuuluvaa jäsentä ovat A&R:n vastaava Timo Palokankare ja markkinoinnista vastaava Mikko Vermanen. Myöhemmin yrityksen laajetessa johdon toimintaan palkattiin projektivastaava Riku Mäki, tietohallintovastaava Henri Fagerlund. Tapaamisissa mukana oli myös A&R:n assistentti Milla Mallinen ja sidosryhmistä logistiikasta vastaava LogEx:n edustaja Juha Ketola. Asiakasyrityksen johtoportaalla ei ole täysin selviä rajoja mikä prosessi kuuluu kenenkin vastuulle. Tämän projektin tarkoituksena on edistää näitä prosesseja, ehdottaen vastuualueiden jakamista ja kokonaan uuden tietojärjestelmän. 10

11 2. TIETOJ ÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2.1. P tason suunnittelu P tason analyysi aloitettiin tutustumalla asiakkaalta saatuun case materiaaliin. Materiaalin pohjalta pyrittiin tekemään alustavaa kohteen kuvausta ensimmäiseen väliraporttiin. Väliraportissa keskityttiin Music4People:n organisaation kuvaukseen, sidosryhmien hahmottamiseen ja yrityksen toimintaprosessien hahmottamiseen. Ensimmäisinä työkaluina P tasolla oli Rich picture ja SWOT analyysi. P tasolla CDS miettisi laajasti myös toisenlaista kehitystä kuin mikä tuli lopullisesti valituksi. Suurimpaan osaan P tason suunnitteluista ja työkaluista liittyy segmentointi mukaan, sillä tämä oli CDS:n suurin painopiste ennen IO tasolle siirtymistä. Ensimmäiset kaksi asiakas toimittaja tapaamista keskittyivät täysin P tason asioiden hahmottamiseen ja mallintamiseen. Kolmannessa tapaamisessa alkoi siirtyminen IOtason asioihin Organisaatiokaavio Music4Peoplen alkuperäisessä asiakasmateriaalissa ei ollut varsinaista organisaatiokaaviota, vain sanallinen kuvaus ( Organisaation kuvaus). Ensimmäisten tapaamisten aikana organisaatiokaaviota hahmoteltiin, kunnes saatiin aikaan Liitteessä 1 ajan tasalla oleva kaavio. Organisaatiokaaviosta on kaksi versiota, toinen kuvaa Music4Peoplen organisaatiota ennen projektin alkua (kaavio on ylempi liitteessä 1) ja toinen kuvaa yhtiön organisaatiota mahdollisen segmentoinnin jälkeen. Ideana on lähentää markkinointia ja A&R:ää, niiden läheisestä ja osittain päällekkäisistä vastuualueista johtuen. Olemme varmoja uuden tietojärjestelmämme toimivuudesta asiakasyrityksen käytössä, joten emme enää tapaamisien mukaisesti ehdota kahden lisätyöntekijän palkkausta demojärjestelmän hoitamiseen. Lisätyöntekijöiden palkkaaminen jää täysin asiakasyrityksen harkinnanvaraan. Lisätietoa itse segmentointiideasta ja muista kehitysideoista on kappaleessa

12 Organisaation kuvaus Music4Peoplen toimitusjohtaja on Teemu Tietäväinen (omistusosuus yrityksestä 25%) ja hän vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta hallituksen määrittelemiä periaatteita ja ohjeita seuraten. Toimitusjohtaja valvoo, että yhtiönkirjanpito ja raportointi ovat lain ja muiden määräysten mukaisia ja luotettavasti hoidettuja. Hän myös vastaa strategisesta suunnittelusta, taloudesta ja riskien hallinnasta. Music4Peoplen Artists & Repertoire edustajana yhtiössä toimii Timo Palokankare (omistusosuus yrityksestä 25%). Hän on päätöksenteon linkkinä artistien ja levy yhtiön välillä. Palokankare vastaa uusien artistien kiinnityksestä ja uusien kykyjen tunnistamisesta. Hän osallistuu keskusteluihin artistien kehityksestä ja sopimusneuvotteluista, sekä vastaa mahdollisten tuottajien (ja muiden resurssien) kiinnittämisestä projekteihin. Music4Peoplen markkinointivastaavan Mikko Vermasen (omistusosuus yrityksestä 25%) tehtäviin kuuluu markkinointi (mainonta, hinnoittelu, viestintä) ja suhdeverkoston ylläpitäminen. Vermanen pysyy tietoisena jakelun tilanteesta ja hän on vastuussa aikaajoin suoritetuista pienimuotoisista markkinatutkimuksista. Music4Peoplen projektivastaavan Riku Mäen tehtäviin kuuluu kuljetustilausten tarkastaminen välittäminen ja LogEx logistiikkayritykselle. Mäki neuvottelee uudet jälleenmyyntisopimukset. Music4Peoplen tietohallintovastaavana toimii Henri Fagerlund, joka on valmistunut keväällä 2005 Turun yliopistosta, pääaineenaan Tietohallinto. Hän on rakentanut yrityksen ICT rakenteen lähes yrityksen alkumetreiltä asti. Hänen työkuvaansa kuuluvat tietohallinnollisten asioiden hoitaminen levy yhtiössä, ulkoisten ICT palvelujen integrointi toimimaan yrityksessä, järjestelmien päivittäminen resurssiensa mukaan tai ulkoisten palveluiden tilaaminen. Hän toimii myös tarvittaessa mikrotukihenkilönä. 12

13 SWOT analyysi Ensimmäisessä, eli P tason SWOT analyysissä hahmoteltiin Music4People yhtiön kokonaistoimintaa heidän toimittamansa asiakasmateriaalin perusteella, jotta tulevan yhtiön toimintaympäristö selkeytyisi. Yhtiön selkeä vahvuus on sen kilpailukyky musiikkialan markkinoille ja henkilöstön ammattitaitoisuus ja motivoituneisuus. Työroolit ovat selkeitä ja työyhteisö on tiivis. Uusien artistien löytämiseen panostetaan ja lisäksi yhtiöllä on muutakin toimintaa levy yhtiötoiminnan lisäksi. Heikkoutena voidaan pitää sitä, että yritys on uusi, vaikkakin tähtäin alalla kauemmin toimineiden kilpailijoiden syrjäyttäminen. Yritys on myös pieni, joten resurssit ovat rajalliset ja tästä johtuen ei pystytä kilpailemaan resurssien määrällä. Tiedonsiirto on välillä hieman hidasta ja hankalaa, koska neuvotteluja käydään esim. sähköpostin välityksellä. Yrityksen toiminta rampautuu, jos kaikki avainhenkilöt eivät ole paikalla tai tavoitettavissa. Mahdollisuuksia on mm. siinä, että onnistutaan löytämään uusia, olemassa olevia huippuartisteja, joita muut eivät ole vielä löytäneet. Yhtiöllä on kasvumahdollisuuksia kaikilla toiminnan osa alueilla. Verkottuneisuuden parempi hyödyntäminen lisää yhtiön toimintaedellytyksiä. Yhtiön toiminnalle uhkana on, että headhunterit eivät onnistu löytämään tarpeeksi uusia lahjakkaita kykyjä, eikä pystytä ennustamaan kuluttajien trendejä. Jos joku työntekijöistä lähtee pois, samalla menetetään tämän tietotaito ja jopa artisteja. Vahvuudet Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Selkeät ja tiedostetut työroolit Positiivinen ja tiivis työyhteisö Panostus uusien artistien löytämiseen Levy yhtiötoiminnan lisäksi on muutakin toimintaa Mahdollisuudet Uusia huippuartisteja on olemassa joita ei ole vielä löydetty Kasvumahdollisuuksia on kaikilla toiminnan osaalueilla Verkottuneisuuden parempi hyödyntäminen Heikkoudet Pieni yritys rajalliset resurssit Ei pystytä kilpailemaan määrällä Tiedonsiirto joidenkin sidosryhmien kanssa Toiminta rampautuu jos kaikki avainhenkilöt eivät ole paikalla Uhat Ei pystytä ennustamaan kuluttajien trendejä Työntekijöiden menetys (tietotaito / artistit mukanaan) 13

14 P tasolla tehtiin myös SWOT analyysit A&R:n nykyisestä toiminnasta sekä tulevaisuuden toiminnasta, jos yhtiön toimintaa segmentoidaan. Nykytilanteen vahvuuksia ovat laaja tietämys markkinoista, päätöstenteko mahdollista yksin ja suora yhteys artistiin. Heikkouksina ovat suuri työmäärä, resurssien vajaus ja tehottomuus (yksi henkilö ainoastaan), jolloin asiakkaita voidaan menettää, koska demojen seulominen vie paljon aikaa ja segmentoinnin puutteen vuoksi kaikki imagotyypit ovat käsiteltävinä. Mahdollisuuksia ovat organisoinnin helppous ja valmiit kontaktit. Uhkia ovat työvoiman menetys, jos esimerkiksi kilpaileva yritys ostaa A&R:n tai jos hänelle tulee burnout. Laaja tietämys markkinoista Voi tehdä päätöksiä yksin Täten ei näkemysristiriitoja Suora yhteys artistiin Vahvuudet Heikkoudet Työmäärä Tehottomuus Resurssien vaje ("yksi mies" Täten asiakkaiden menettäminen demojen seulassa Segmentoinnin puute Täten kaikki mahdolliset imagotyypit käsiteltävänä. Organisoinnin helppous Valmiit kontaktit Mahdollisuudet Uhat Työvoiman menettäminen Kilpailevat yritykset Täten esim. A&R:n osto Burnout Mahdollisen segmentoinnin jälkeen A&R:n vahvuuksiksi muodostuisivat resurssien maksimointi, markkinoinnin ja headhuntingin keskittäminen, kohdennetut oheistuotteet kohdennetulle yleisölle, esiintymispaikkojen selkeytyminen ja demojen käsittelyn nopeutuminen. Heikkouksiin voidaan katsoa kuuluvan sen, että yhtiöön jäisi segmentoinnin jälkeen "väärän genren" edustajia. Uusia mahdollisuuksia tulisi siitä, että artistit kokisivat enemmän yhteenkuuluvuutta (vain muutama toisiaan lähellä oleva genre) ja yhteistyötä tulisi lisää. Lisäksi faniklubitoimintaa olisi helpompi kehittää ja vahvistaa. Uhkaksi voi muodostua alalla esiintyvä kova kilpailu ja "väärän genren" huippunimien menetys kilpaileville yhtiöille. 14

15 Vahvuudet Resurssien maksimointi Markkinoinnin keskittäminen Selvemmät esiintymispaikat Kohdennetut oheistuotteet Kohdennettu yleisö Keskitetty headhunting Demojen käsittely Artistien yhteenkuuluvuus Artistien yhteistyö Faniklubitoiminta Mahdollisuudet Heikkoudet Oheistuotteet Yrityksessä olemassa olevat "väärät genret" muutoksen jälkeen Uhat "Väärien genrien" huippunimien menetys alan kova kilpailu A&R pr osessit Palokankareen prosessit asiakas toimittaja tapaamisissa ratkesivat kolmannessa tapaamisessa. A&R toimintaproesessit (Timo Palokankare) ovat luettelomaisesti seuraavanlaiset. Vastuu studioajoista Järjestää kuljetussopimusten kulun logistiikalle Vastaa Headhuntingin toiminnasta Harjoittaa asiakkaiden suhteiden ylläpitoa Markkinointi kuuluu oleellisesti toimintaan Yllä on jo mainittu segmentoituminen kahteen otteeseen. Jos asiakasyritys segmentoituisi ja muuttaisi organisaatiokuvaustaan uuden organisaatiomallin mukaiseksi tai mitä heikkouksia ja vahvuuksia SWOT analyysilla on löydetty asiakkaan toiminnasta ja mahdollisesta tulevasta toiminnasta. Segmentoinnilla ja/tai uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa A&R:n prosessit voisivat olla seuraavanlaiset. Timo Palokankareen prosessit: Asiakassuhteiden ylläpito (asiakas = artisti) Vastaa headhunting toiminnasta Lopullinen päätösvalta demoista Päävastuu imagonluomisprosessista. Freelancer Headhunters: Segmentoitujen kykyjen metsästys 15

16 Milla Mallisen prosessit Vastuu studioajoista Lajittelee/arvioi demot Välittää demoista potentiaaliset Palokankareelle Pitää yllä yhteyttä faniklubeihin Rich pictur e Music4peoplen pääprosessit ovat Headhunterin löytämän kyvyn muokkaaminen artistiksi ja artistin musiikin tuottaminen levyksi. Rich picture on raportin liitteenä 2. Music4peoplen A&R osasto tutkii minkälainen imago tai brändi sopii markkinoille. Osasto ohjeistaa freelance headhuntereita etsimään aktiivisesti uusia kykyjä erilaisista tilaisuuksista. Headhunterit saavat vihjeitä mahdollisista uusista kyvyistä. Headhunter haastattelee ja kuuntelee ehdokkaita. Todetessaan kyvyn riittävän hyväksi ja sopivan A&R:n vaatimuksiin headhunter raportoi Music4peoplen A&R osastolle asiasta. Headhunterin esittelemistä kyvyistä valitaan sopivat kyvyt kehittäväksi heille sopivaan imagoon. Imagon luonnissa otetaan huomioon ulkoinen olemus meikit ja vaatetus sekä sopiva musiikki ja laulutyyli. Myös esiintymisessä käytettävä koreografia ja taustagrafiikka suunnitellaan imagoon sopivaksi. Kun kaikki on saatu yhteensopivaksi artisti on valmis esiintymään. Valmiin imagon saanut artisti tekee levyn Music4peoplen A&R osaston sopimassa studiossa. Uudelle artistille sävelletään ja sanoitetaan sellaista musiikkia, joka sopii määriteltyyn imagoon. Studiossa häntä avustavat ammattitaitoiset äänittäjät ja orkesteri. Esitys miksataan ja levytetään. Levyn valmistus on ulkoistettu. Levylle suunnitellaan imagoon sopiva kansi. Valmiita kappaleita siirretään nettimyyntiin ja niistä tehdään soittoääniä, jotka ovat myös myynnissä www sivuilla. Valmiit CD levyt kuljetetaan LogEx kuljetusyrityksen toimesta eri myymälöihin, kuljetusyritys hoitaa myös varastoinnin ja varastokirjanpidon. Music4peoplella on pankkilaina, jota he parhaan kykynsä mukaan pyrkivät maksamaan pois. 16

17 CATWOE ja juur imäär itelmät CATWOE ja juurimääritelmä tehtiin kuudesta toiminnasta, jotka katsottiin keskeisiksi asiakkaan toiminnan kannalta. Jälkikäteen voi todeta, että kuitenkin se kaikkein oleellisinta asiakkaan toimintoa eli demojen käsittelyä ei tässä vaiheessa huomattu kuvata eikä asiakaskaan sitä huomannut vaatia. (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos (W) Maailmankuva (O) Omistaja J uurimäär itelmä Music4People etsii aktiivisesti uusia artisteja. Artistiehdokas Headhunter CATWOE analyysi Uuden lupaavan artistin löytäminen artistiehdokkaiden joukosta Tarkoitus on löytää lukuisten artistiehdokkaiden joukosta ne, joiden avulla yritys voi kasvattaa toimintaansa. Music4People (E ) Ympäristö Erilaiset tilaisuudet ja musiikkitapahtumat ympäri Suomea. J uurimäär itelmä Music4People muokkaa artistin imagoa, jotta artistille saadaan kysyntää markkinoilla. (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos (W) Maailmankuva (O) Omistaja Artisti Music4People CATWOE analyysi Muutetaan artistin imagoa vastaavaan markkinoilla olevaa kysyntää. Markkinoilla on kysyntää tietynlaisille artisteille. Music4People ja artisti (E ) Ympär istö Suomen musiikkimarkkinat ja fanien mielikuvamaailma 17

18 J uurimäär itelmä Music4People tuottaa levyjä. CATWOE analyysi (C) Asiakas Artisti (A) Toimija Music4People (T) Muutos Artistin esittämää musiikkia kootaan julkaistavaksi levyksi. (W) Maailmankuva Tuotetaan sellaisia levyjä, joille on kysyntää markkinoilla. (O) Omistaja Music4People ja artisti (E ) Ympäristö Suomen musiikkimarkkinat (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos J uurimäär itelmä Artisti esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa, konserteissa, TV:ssä ja radiossa. (W) Maailmankuva (O) Omistaja Yleisö Artisti CATWOE analyysi Yleisö näkee ja kuulee artistin esiintyvän. Music4People järjestää artistille tilaisuuden esiintyä. Artisti haluaa saavuttaa yleisön ihailun esittämällä osaamistaan. Artisti (E ) Ympäristö Konsertit, keikat, TV, radio (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos J uurimäär itelmä Faneilla tarve / kysyntää / kiinnostus uusille artisteille ja heidän tuotteilleen (W) Maailmankuva (O) Omistaja (E ) Ympäristö Musiikin ostaja / fani / yleisö Music4People Fanit Music4People luonut artistista halutun tuotteen Artisti muokattu sopimaan fanien mielikuvamaailmaan tai luotu faneille tarve uudelle idolille Artisti Julkisuus, luodut mielikuvat 18

19 (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos (W) Maailmankuva (O) Omistaja Music4People Artisti J uurimäär itelmä Artisti etsii levy yhtiötä. CATWOE analyysi Solmitaan levysopimus artistin ja Music4People välillä. Artisti haluaa päästä levy yhtion kirjoille ja solmia levytyssopimuksen. Artisti (E ) Ympäristö Esikuuntelujärjestelmä, tapahtumat, demojen lähettäminen Käsitemallit Käsitemallit on luotu CATWOE juurimääritelmistä. Mallit on tehty asiakkaan toimintaa kuvaavasta materiaalista. Ne ovat keskittyneet mallintamaan A&R osaston toimintaa. Mallintamisen kohteina ovat A&R keskeisimmät toiminnot eli Headhunting, imagon luominen ja levyn luominen. Mukana on myös artistin näkökulmasta luotu käsitemalli, joka mallintaa levy yhtiön etsintää. Käsitemallit ovat liitteenä 3 raportin lopussa. Headhunting Ylin käsitemalli kuvaa Music4Peoplen headhunting toimintaa. Toiminta alkaa headhunttereiden tuodessa uuden kyvyn Music4Peoplen puheille. Seuraavaksi arvioidaan artistiehdokkaan markkina arvo ja mikäli artistille ei levy yhtiön mukaan löydy kysyntää markkinoilta palataan takaisin edelliseen kohtaan. Jos artistilta löytyy potentiaalia, jatketaan sopimusvaiheeseen ja näin Music4People on onnistunut hankkimaan uuden artistin. Imagon luominen Seuraava käsitemalli kuvaa artistin imagon luontia tai sen muokkaamista. Prosessi alkaa markkina analyysilla jossa määritellään minkä tyyppisille artisteille löytyy markkinoilta kysyntää. Seuraavaksi muokataan artistin imago vastaamaan markkina analyysin antamia 19

20 tuloksia. Mikäli uusi imago ei vastaa asetettuja tavoitteita, muokataan imagoa uudestaan kunnes se vastaa markkina analyysin asettamia tavoitteita. Levyn luonti Toiseksi alin käsitemalli kuvastaa Music4Peoplen levyn tuottamista. Projekti alkaa materiaalin kokoamisella eli kerätään artistilta tarvittava määrä artistin tuotantoa. Seuraavaksi tutkitaan löytyykö markkinoilta kysyntää kootulle materiaalille. Mikäli kysyntää ei ole tarpeeksi tai lainkaan palataan takaisin ja kootaan uutta materiaalia. Kun materiaalille löytyy riittävästi kysyntää, siirrytään levyn tuottamiseen. Tämä vaihe käsittää itse levytyksen sekä levypainon. Viimeisenä vaiheena on levyn julkaisu. Artisti etsii levy yhtiötä Alin käsitemalli kuvaa sitä, miten uusi ja aloitteleva artisti etsii levy yhtiötä ja löydettyään sopivan, artisti lähestyy levy yhtiötä. Lähestymisellä tarkoitetaan, että artisti itse ottaa yhteyttä levy yhtiöön ilman headhunttereiden apua. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lähettämällä demonauha levy yhtiön esikuuntelujärjestelmään. Mikäli artisti miellyttää Music4Peoplea solmitaan levytyssopimus, jos näin ei kuitenkaan ole jatkuu artistin levy yhtiön etsintä Organisaatiotason GQM Yrityksen johtoportaalla katsotaan olevan seuraavanlaisia pääasiallisia tavoitteita sen toiminnalle: yrityksen voiton kasvu markkinoilla, yrityksen laajeneminen suuremmaksi organisaatioksi ja yrityksen oman imagon luonti/parantaminen. Nämä taas herättävät osiltaan erilaisia kysymyksiä, joihin pyritään vastaamaan kehittämällä kutakin tavoitetta vastaava sopiva mittari. Yrityksen kannattavuuteen liittyy luonnollisesti esim. liikevaihto, mutta ei se vielä yksin riitä vastaamaan kannattavuuskysymykseen ja voiton kasvuun. Tavoitteet nivoutuvat toisiinsa eri muuttujien kautta, ja näitä selkeyttämällä pyritään tekemään tavoitteisiin pyrkimisestä helpompaa. Koska valittiin kehityskohteeksi A&R:n toiminta ja erityisesti demojen käsittely, niin joitakin mittareita joudutaan muokkaamaan alkuperäisestä taulukosta. Uusi järjestelmä ei tule erityisen kalliiksi, siksi rahoitus osuus voidaan poistaa. Muuten organisaatiotason 20

21 tavoitteet ovat oleellisia myös tässä valinnassa. Alla on esitetty rajauksen mukainen organisaatiotason GQM taulukko. Organisaatiotaso Tavoitteet Kysymykset Metriikat Voiton kasvu Yrityksen laajeneminen Imagon parantaminen Kuinka kannattava yritys on? Löytyykö uusia kykyjä? Halutaanko meidän artistit tilaisuuksiin? Haluavatko artistit valita yrityksen? Liikevaihdon suuruus Verotettava tulos Kate % Artistien määrä Keikkojen määrä Levymyynti Keikkojen määrä TV esiintymiset Keikkojen määrä Palkkio 2.2. Kehityskohde Rajausvaihtoehdot Asiakkaalle tarjottiin muutamia erilaisia kehityskohteita. Nämä ideat ovat listattuna alla. a) Segmentointi Jotta A&R:n toiminta tehostuisi (ja samalla koko yrityksen liiketoiminta), eräitä osioista organisaatiossa voisi uudistaa. Markkinoinnin ja A&R:n toimintaa voisi yhdistää ja vastuualueita jakaa uudestaan. Tällä tavoin kaikki strategiset toiminnot liittyen artisteihin eivät olisi vain ja ainoastaan yhden henkilön vastuulla ja samalla olisi mahdollista keskittyä entistä paremmin markkinointiin, imagon luontiin ja PR työhön. Yksi tapa jäsentää ja keskittää toimintaa olisi segmentoinnin tekeminen, jossain vaiheessa M4P:n on tehtävä rajanvetoa, koska jo nyt toimitusjohtaja on huomioinut, että popmusiikki myy parhaiten ja eniten pitemmällä aikavälillä ei ole mahdollista tarjota kaikkea kaikille. Segmentointi liittyy markkinointiin ja sen lähtökohtana on se, että eri markkinoilla ja asiakasryhmillä on erilaiset perusteet tekemilleen ostopäätöksille, tästä 21

22 johtuen kaikille asiakasryhmille ei kannata markkinoida samalla tavalla, vaan differoimalla (eriyttämällä) ja kohdistamalla markkinoinnista saadaan taloudellisempaa ja tehokkaampaa. Segmentointia voidaan tehdä monin eri perustein, mm. ikä, sukupuoli, asuinpaikka, elämäntyyli, harrastukset ja mieltymykset. Esim. edellä mainittuja tekijöitä analysoimalla yrityksessä voidaan jo helpostikin tehdä valintoja segmentoinnin perustaksi. Yrityksellä on jo esikuuntelujärjestelmänsä yhteydessä käytössä DMajorsovellus, joka jollain tasolla rekisteröi tietoja palvelun käyttäjistä, joten yrityksellä on jo käytettävissään alustavaa dataa potentiaalisesta asiakaskunnastaan. Segmentoinnin ja uudelleenorganisoinnin tavoitteena voitaisiin katsoa olevan toiminnan tehostaminen, vähäisiä resursseja (yrityshän toimii riskirahoituksella ja sijoittajien etsintä on käynnissä) voitaisiin kohdentaa entistä selkeämmin johonkin tiettyyn kohteeseen. Työtehtäviä voitaisiin jakaa. Tällöin potentiaalisten kykyjen löytyminen ja muokkaaminen voisivat olla entistä nopeampaa ja tiedostetumpaa, näin uuden artistin "myyminen" kuulijakunnalle olisi vakaammalla pohjalla. Selkeämmällä toimintasuunnitelmalla ja muutamaan genreen keskittymällä olisi mahdollista "sitouttaa" tuleva artisti pitemmäksi aikaa levy yhtiöön ja sen toimintaan. Nykyisellä toiminnalla on olemassa riski, että artisti saatuaan julkisuutta ja tunnettavuutta vaihtaa toiseen levyyhtiöön, jonka tuntee olevan enemmän itseään varten (selkeästi jonkin tietyn musiikkilajin edustaja). b) Uudet tuotteet Tapaamisten aikana asiakkaalle ehdotettiin erilaisia vaihtoehtoja niin uusiksi tuotteiksi kuin toiminnan tehostamiseksi ennen artistipankki järjestelmään päätymistä, lisäksi CDS:n sisällä käytiin keskusteluja tarjottavista vaihtoehdoista. Yksi kehitysehdotuksista oli artistikilpailun järjestäminen, kilpailussa olisivat yhdistyneet Muodonmuutos ja Idols formaatit. Kilpailu olisi tuonut runsaasti näkyvyyttä ja julkisutta yritykselle, mutta sen toteuttamiseksi ei ole riittävästi resursseja tällä hetkellä. Ehdotuksena uusiksi oheistuotteiksi olivat mm. soiva lakki ja USB muistitikku. Lakissa olisi soitin integroituna esim. korvaläppiin, tällöin ei olisi ongelmia kuulokkeiden johtojen kanssa. Lakissa olisi yrityksen logo ja imagoon sopiva väritys. USB tikussa olisi 22

23 valmiiksi ladattuna musiikkia ja sen sisään olisi ohjelmoitu koodi, jonka avulla pääsisi kirjautumaan sisään internetissä toimiville sivuille kuukausimaksua vastaan ja ladata sieltä erilaista aineistoa, esim. uusia kappaleita. Muita ehdotettuja toimintamuotoja olivat erilaiset soittoäänet ja uudentyyppinen miksausjärjestelmä esikuuntelujärjestelmän yhteyteen. Asiakas ei innostunut näistä vaihtoehdoista, joten niitä ei kehitelty sen pidemmälle. Sisäisessä palaverissa yhdessä vaiheessa pohdittiin liiketaloudellisen koulutuksen ehdottamista asiakkaalle, koska toiminnasta löytyy heikkouksia nykyisellä rakenteella. Tämän vaihtoehdon sijaan ehdotimme asiakkaalle segmentointia, koska se selkeyttäisi ja tehostaisi yrityksen toimintaa. Asiakkaamme ei innostunut segmentoinnista sinällään, mutta lopulta yhteisymmärryksen löydyttyä ja päädyttyämme artistipankki järjestelmään, totesimme sen jo tuovan pienimuotoista segmentointia asiakkaan toimintaan. c) A&R Toiminnan kehittäminen A&R:n toiminta tällä hetkellä on Timo Palokankareen ja hänen assistentin vastuulla. Näin tärkeän prosessin jakaminen näin aiheuttaa niin hyviä kuin huonojakin puolia. "Yhden miehien A&R" takaa sen, että hänellä on laaja tietämys markkinoista. Päätöksien teko A&R:ään liittyen on helppoa ja ristiriidatonta ja artistit tietävät täsmälleen kenen puoleen kääntyä asioissaan. Tästä seuraa myös se, että Palokankareella on suora yhteys artistiin. Ongelmia kuitenkin on havaittavissa. Prosesseja, joita A&R hoitaa, on huimasti, ja kaikki oleellisia yhtiön toiminnan kannalta. Täten työmäärä jota A&R hoitaa on laaja (kts. taulukko A&R nykyinen toiminta SWOT analyysi). Tästä seuraa resurssien vaje kehittyvään toimintaan. Töiden määrä helposti kerääntyy, eikä ole mahdollista käsitellä kovinkaan monta artistia päivässä ottaen huomioon kaikki muut toiminta. Yksinkertaisena havainnollistava esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, kun A&R:llä on lukuisa yllämainituista prosesseista käynnissä yhtäaikaisesti, jolloin varmasti demojen seulonta jää vähemmälle huomiolle, ja mahdolliset asiakkaat siirtyvät kokeilemaan mahdollisuuksiaan nopeammin reagoiville kilpaileville yrityksille. 23

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Lomalista-sovelluksen määrittely

Lomalista-sovelluksen määrittely Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ 10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ Ideoi, inspiroidu, innovoi pienessä tai suuressa ryhmässä AE Partners Oy MIKÄ ON IDEA WALL? Idea Wall on verkkopalvelu, jossa osallistujat jakavat avoimesti ja anonyymisti ideoita

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

PharmaCo-toimitusprojekti, 4. väliraportti Ryhmä B2 Demot IV, 14. marraskuuta 2003

PharmaCo-toimitusprojekti, 4. väliraportti Ryhmä B2 Demot IV, 14. marraskuuta 2003 Ryhmä B2 Demot IV, 14. marraskuuta 2003 Jukka Laukkanen Marko Grönroos Pyry Liukas Tommi Mertsalmi Tästä asiakirjasta Tämä asiakirja on PHARMACO-järjestelmänsuunnitteluprojektin toimittajaosapuolen väliraportti.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 3 7.11.2003 Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rich picture...3 3 Mittarit...5

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003

Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Tietojärjestelmän kehittäminen syksy 2003 Ryhmä C2 Väliraportti 2-24.10. Päivi Laiterla Tomas Windahl Toni Nikkanen Antti Lehto 1 Sisällysluettelo Rich Picture...4 Käsitemalli...5 P-tason

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Päivän ohjelmasta Projektin elinkaari Ideasta suunnitteluun Käynnistämisen haasteet Suunnitelmasta toteutukseen Palautteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään.

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. Yammer-käyttötapausluettelo Yammer on sosiaalinen työtila se helpottaa päivitysten

Lisätiedot

Elinvoimaa metsistä -seminaari

Elinvoimaa metsistä -seminaari Elinvoimaa metsistä seminaari 6.11.2013 Veikko Iittainen Tavoitteena on: Tarjota metsänomistajille ajantasaista tietoa metsistä, jotta he tekevät tietoisia päätöksiä metsiensä hoidosta ja käytöstä Tarjota

Lisätiedot

Asikkala Valtuustoseminaari

Asikkala Valtuustoseminaari Asikkala Valtuustoseminaari 25.9.2017 Valtuustoseminaarin ohjelma Maanantai 25.9.2017 klo 16.30 Valtuustoseminaarin avaus Valtuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi Uuden strategian valmistelu ja kunnan oma

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 4.10.2016 Arktiset Aromit ry:n Workshop -tilaisuus Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto Palvelukuvaus Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen Pikayhteys Takaisinsoitto Yleistä Markkinointiviestintä tähtää siihen, että potentiaalinen ostava

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje

AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje AinaUCX 1 (6) AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje Microsoft Lync Web Scheduler on verkkopohjainen ohjelma, jolla voit luoda Lync-kokouksia, jos käytössäsi ei ole Microsoft Outlookia tai käytät käyttöjärjestelmää,

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu

Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa, Vaasa, Iisalmi, Oulu 1 TAITAJA 2014 YRITTÄJYYS Semifinaali, paikkakuntaxxx Osoite:XXX Lajin semifinaalivastaavat: paikallinen koordinaattori Tuomarit: XXX XXX XXX Paikkakunnat: Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta, Loimaa,

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy

Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy Twiittaa: @somemonitor #MVV2014 Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Mediaseuranta

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Verkkokauppa-Akatemia Antti Liimatainen TietoAkseli Yhtiöt Asiakkuusjohtaja, KTM TietoAkseli Yhtiöt Kannattavan liiketoiminnan kehittäjä Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Yleistä palvelusta: - Kuljetustilaus.fi on Elinkeinoelämän Keskusliittoon kuuluvan Logistiikkayritysten Liito Ry:n tarjoama nettiportaali,

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajantasaistus keväällä 2009 Talvella 2008-2009 maataloushallinto teki ajantasaistusta yhteensä 104 kunnan alueella. Kaikkia kuntia ei ole ajantasaistettu kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta

NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta työajan seurantaan ja prosessien ja resurssienhallintaan. NTG Projektinhallinta NTG Projektinhallinta - Yleistä NTG Projektinhallinta on palvelimella sijaitseva järjestelmä, jota

Lisätiedot

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1 SilvaToiminta Pikaohje Versio 1.0 12.12.2014 Oy Silvadata Ab 10.12.2014 Pikaohje 1 SISÄLLYS 1 SILVATOIMINTA... 3 2 OHJELMISTON KÄYTTÖTARKOITUS... 4 2.1 Osiot... 4 2.1.1 Asiakkaat... 4 2.1.2 Viestit...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous

Suomen Hiusyrittäjät ry Ajanvarausjärjestelmän tarjous Ajanvarausjärjestelmän tarjous 13.1.2012 1/7 Tarjous Tarjous on osa yhteistä LeasIT Oyn ja DigitalBooker Finland Oyn yhteistarjousta jossa tarjoamme Kassa- ja ajanvarausjärjestelmien kombinaatiota. Tämä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Projektin suunnittelu 71A00300

Projektin suunnittelu 71A00300 Projektin suunnittelu 71A00300 Tiimijako Projektisuunnitelma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Projektitiimi Projektin tausta Projektin tavoitteet Tiimin roolit Sisäinen viestintä Riskianalyysi Aikataulutus Projektisuunnitelman

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje 1. Riittävän aihealueen osaamistason varmistaminen. Käsitteiden ja työkalujen esittely Asiakasarvo ja prosessitehokkuus SIPOC Arvovirtakartta. Työkalujen käyttöohjeet

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot