Tietojärjestelmän kehittäminen Ryhmätyö. Music4People Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmän kehittäminen Ryhmätyö. Music4People Loppuraportti"

Transkriptio

1 Tietojärjestelmän kehittäminen Ryhmätyö Music4People Loppuraportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmän kehittämisprojekti Ryhmä 1 Vesa Ala Äijälä Soile Klinga Jyri Lehtonen Juha Sinisalo Tanja Virtanen Tuomas Yli Kovero 66096

2 Sisältö ABSTRAKTI JOHDANTO Raportin sisältö Toimittajan tehtävänanto Kehityksen metamalli Toimintaympäristön kuvaus Asiakkaan kuvaus Asiakkaan roolihahmot TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN P tason suunnittelu Organisaatiokaavio Organisaation kuvaus SWOT analyysi A&R prosessit Rich picture CATWOE ja juurimääritelmät Käsitemallit Organisaatiotason GQM Kehityskohde Rajausvaihtoehdot a) Segmentointi b) Uudet tuotteet c) A&R Toiminnan kehittäminen d) Yhteenveto vaihtoehdoista Artistipankki

3 Artistipankin tavoitteet IO tason suunnittelu SWOT analyysi Käyttötapauskuvaukset Käyttöliittymän prototyypit Tilakaavio Liittymäkaaviot Käyttäjätason GQM CO tason suunnittelu CRUD matriisi Tietovuokaaviot EER malli Oliomalli Teknisen tason GQM Suunnittelussa käytettyjen työkalujen, tekniikoiden ja menetelmien soveltuvuuden arviointi Organisaatiokaavio SWOT analyysi Rich picture Catwoe ja juurimääritelmät GQM Käsitemallit Tilakaavio Käyttötapauskuvaukset Käyttöliittymän prototyypit CRUD matriisi

4 Liittymäkaaviot Tietovuokaaviot EER malli Oliomalli TOIMITTAJAORGANISAATION ESITTELY Ajankäyttö toimittajaroolissa Yhteenveto toimittajaroolista ASIAKASROOLIN KUVAUS Yrityskuvaus Projektiin valitut asiakasroolit Toimitusjohtaja Tauno Tuuppanen Logistiikkavastaava Kalle Kiiveri Luottamusmies Salme Nieminen Venäläinen virkamies Sergei Ivanovits Venäläisen tavaratalon GUM:n edustaja Igor Plushenko Rahoittajan edustaja Sirpa Kivekäs Järjestelmäsuunnittelija Kaija Kankkonen Talousosaston edustaja Merja Mäyry Markkinointipäällikkö Veikko Vilkas Ajankäyttö asiakasroolissa Yhteenveto asiakasroolista Yhteenveto Lähteet Liitteet LIITE 1: Asiakkaan organisaatiokaaviot

5 LIITE 2: Rich picture LIITE 3: Käsitemallit LIITE 4: Prototyyppi: Sisäänkirjautuminen LIITE 5: Prototyyppi: Käyttäjännäkymä LIITE 6: Prototyyppi: Yhtiön näkymä LIITE 7: Tilakaavio LIITE 8: Liittymäkaavio: A&R:n nykytila LIITE 9: Liittymäkaavio: Markkinoinnin nykytila LIITE 10: Liittymäkaavio: Segmentoinnin yhdistys LIITE 11: Liittymäkaavio: Artistipankki LIITE 12: Tietovuokaavio 1: Artistipankki LIITE 13: Tietovuokaavio 2: Demo ehdotuksen käsittely LIITE 14: Tietovuokaavio 3: Demon käsittely LIITE 15: ER malli LIITE 16: Relaatiomalli LIITE 17: Oliomalli

6 ABSTRAKTI Tämä loppuraportti kuvaa tietojärjestelmän kehittämisprojektin etenemistä ja lopputuloksia ryhmän näkökulmasta. Projektissa tutustuttiin tietojärjestelmien kehittämiseen kahdesta eri näkökulmasta ryhmän toimiessa sekä asiakas että toimittajaroolissa. Toimittajaroolissa ryhmän tavoitteena oli tietojärjestelmän määrittelyprojektin tuottaminen asiakasorganisaatiolle sekä saatujen kuvausten että asiakas toimittaja tapaamisissa saatujen tietojen perusteella. Asiakasroolissa ryhmä tuotti kuvauksen omasta organisaatiostaan ja sen toiminnasta toimittajaryhmälle sekä osallistui toimittajaryhmän kanssa tietojärjestelmän määrittelyyn. Määrittelyprojektissa noudatettiin PIOCO metamallia, jonka perusteella määrittely ja suunnittelu jaettiin kolmelle tasolle. P tasolla keskityttiin asiakasorganisaatioon ja sen toimintaprosesseihin. IO tasolla suunniteltiin tulevaa tietojärjestelmää eri käyttäjien näkökulmasta ja CO tasolla suoritettiin tulevan tietojärjestelmän tietosuunnittelua. 6

7 1. JOHDANTO Tässä raportissa on toimittajaosapuolen loppuraportti Music4People:lle. Raportti sisältää lopullisen koosteen kehitetystä tietojärjestelmästä vuoden 2007 syksyn tietojärjestelmän kehittämisprojektissa. Raportissa on mukana myös sekä asiakkaalle että opetushenkilökunnalle tarkoitettua materiaalia. Kehityskohde ja siihen liittyvät aihepiirit ovat osoitettu asiakkaalle. Pääasiallisesti opetushenkilökunnalle kuuluu ryhmän asiakkaana toimiminen ja siihen liittyvät teemat Raportin sisältö Raportin sisältö on edellä mainitulla tavalla jaettu tukemaan kahta eri lukijaryhmää, sisältäen raportin palauttaneen ryhmän työskentelyn kahdessa eri roolissa, asiakkaana ja toimittajana. Raportin tavoite on esittää tietojärjestelmän kehittämistä, sisältäen tehtävänmäärityksen, asiakas ja toimittaja organisaatioiden esittelyn, kehityskohteen rajauksen, kolmella tasolla tehtävät kehitykset ja mallinnukset, projektin aikataulutus ja kooste raportin teemoista. Raportissa on myös kiinnitetty huomiota mallintamisen työkaluihin ja niiden soveltuvuuteen tässä projektissa. Näiden jälkeen perehdytään ryhmämme toimittajaorganisaation ja asiakasyritykseen. Roolien valinnat käsitellään projektin kannalta ennen yhteenvetoa Toimittajan tehtävänanto Asiakasyritys Music4People otti yhteyttä CDS:ään, ja tilasi itselleen tietojärjestelmän kehittämisen projektin. Tiimi koottiin CDS:n sisällä ja sille annettiin tehtäväksi seuraavat seikat. Järjestää viisi tapaamista asiakasyrityksen kanssa Sitoutua raportoimaan asiakkaalle jokaisen projektiviikon keskiviikkona Lyödä lukkoon kolmen ensimmäisen tapaamisen jälkeen kehityskohde Kehityskohteen valinnan perustelu ja suunnittelu Loppuraportointi tapaamisten päätyttyä 7

8 1.3. Kehityksen metamalli Projektin suunnittelussa, tapaamisten rakeessa ja loppuraportin jäsentelyssä on käytetty PIOCO metamallia. Tämä metamalli jakaa suunnittelun kolmeen osa alueeseen, organisatooriseen (P), käyttäjäkohtaiseen (IO) ja tekniseen (CO). Organisatorisessa tasossa analysoitiin asiakasyrityksen rakenne, nykyinen tila ja tarkennukset asiakasmateriaaliin. Keskimmäisella tasolla, kun kehityskohde oli rajattu, palattiin hetkeksi P tasolle tekemään kehityskohteen mukaiset rajaukset. Alla on luettelomaisesti tasoilla käytetyt työkalut. P taso SWOT analyysi Rich picture CATWOE analyysi Juurimääritelmät Käsitemallit GQM IO taso SWOT analyysi Käyttötapauskuvaukset Tilakaavio Liittymäkaavio Käyttöliittymän prototyyppi GQM CO taso CRUD matriisi Tietovuokaaviot EER malli Oliomalli GQM 8

9 1.4. Toimintaympär istön kuvaus Asiakkaan kuvaus Music4People on vuonna 2004 toimintansa aloittanut levy yhtiö, jonka tarkoituksena on auttaa artisteja nousemaan maan tunnetuimpien tähtien joukkoon. Yhtiö muokkaa artistien imagoa, jotta heistä saadaan suurta yleisöä kiinnostavia persoonia. Music4People järjestää musiikkitapahtumia, joissa esiintyy Suomen tunnetuimpien artistien lisäksi myös lupaavia tähdenalkuja. Yrityksen tavoitteena on jatkuva ja kiihtyvä kasvu. Toteuttaakseen tavoitteen yritys etsii uusia lupaavia artisteja. Koko strategian yritys on keskittänyt tähän kohtaan, ja tulevaisuudessa he aikovat laajentaa toimikenttäänsä kansainvälisille musiikkimarkkinoille. Nykytilanteessa ei tosin ole riittävästi resursseja markkinoida uusia tulokkaita riittävästi. Tarkoilla artistivalinnoilla ja sisäisistä markkinatutkimuksista saatujen tietojen avulla kohdennettu promotointi toivottavasti mahdollistaa tulevaisuudessa artistien markkinoinnin laajentamisen ja toimintakentän leventämisen. Yhtiö on ulkoistanut seuraavat toiminnot: levypaino, logistiikka, markkinointituotteiden painatukset ja muut printtituotteet, sekä tarvittavat käyttökoulutukset (tietojärjestelmiin liittyen) js www näkyvyyden. Lisäksi on yhteistyötä mainostoimistojen kanssa. Alla on kuva ulkoistetuista toimista. Levypaino Mainonta Logistiikka Headhunting Music4people Ulkoistetut Painatukset WWW Näkyvyys Uusien työkalujen koulutukset Muut printtituotteet 9

10 Asiakkaan r oolihahmot Asiakasorganisaatiossa toimitusjohtajana toimii Teemu Tietäväinen. Hän on yksi niistä kolmesta henkilöstä jotka rakensivat yrityksen kasaan vuonna Kaksi muuta yhtiön ytimeen kuuluvaa jäsentä ovat A&R:n vastaava Timo Palokankare ja markkinoinnista vastaava Mikko Vermanen. Myöhemmin yrityksen laajetessa johdon toimintaan palkattiin projektivastaava Riku Mäki, tietohallintovastaava Henri Fagerlund. Tapaamisissa mukana oli myös A&R:n assistentti Milla Mallinen ja sidosryhmistä logistiikasta vastaava LogEx:n edustaja Juha Ketola. Asiakasyrityksen johtoportaalla ei ole täysin selviä rajoja mikä prosessi kuuluu kenenkin vastuulle. Tämän projektin tarkoituksena on edistää näitä prosesseja, ehdottaen vastuualueiden jakamista ja kokonaan uuden tietojärjestelmän. 10

11 2. TIETOJ ÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2.1. P tason suunnittelu P tason analyysi aloitettiin tutustumalla asiakkaalta saatuun case materiaaliin. Materiaalin pohjalta pyrittiin tekemään alustavaa kohteen kuvausta ensimmäiseen väliraporttiin. Väliraportissa keskityttiin Music4People:n organisaation kuvaukseen, sidosryhmien hahmottamiseen ja yrityksen toimintaprosessien hahmottamiseen. Ensimmäisinä työkaluina P tasolla oli Rich picture ja SWOT analyysi. P tasolla CDS miettisi laajasti myös toisenlaista kehitystä kuin mikä tuli lopullisesti valituksi. Suurimpaan osaan P tason suunnitteluista ja työkaluista liittyy segmentointi mukaan, sillä tämä oli CDS:n suurin painopiste ennen IO tasolle siirtymistä. Ensimmäiset kaksi asiakas toimittaja tapaamista keskittyivät täysin P tason asioiden hahmottamiseen ja mallintamiseen. Kolmannessa tapaamisessa alkoi siirtyminen IOtason asioihin Organisaatiokaavio Music4Peoplen alkuperäisessä asiakasmateriaalissa ei ollut varsinaista organisaatiokaaviota, vain sanallinen kuvaus ( Organisaation kuvaus). Ensimmäisten tapaamisten aikana organisaatiokaaviota hahmoteltiin, kunnes saatiin aikaan Liitteessä 1 ajan tasalla oleva kaavio. Organisaatiokaaviosta on kaksi versiota, toinen kuvaa Music4Peoplen organisaatiota ennen projektin alkua (kaavio on ylempi liitteessä 1) ja toinen kuvaa yhtiön organisaatiota mahdollisen segmentoinnin jälkeen. Ideana on lähentää markkinointia ja A&R:ää, niiden läheisestä ja osittain päällekkäisistä vastuualueista johtuen. Olemme varmoja uuden tietojärjestelmämme toimivuudesta asiakasyrityksen käytössä, joten emme enää tapaamisien mukaisesti ehdota kahden lisätyöntekijän palkkausta demojärjestelmän hoitamiseen. Lisätyöntekijöiden palkkaaminen jää täysin asiakasyrityksen harkinnanvaraan. Lisätietoa itse segmentointiideasta ja muista kehitysideoista on kappaleessa

12 Organisaation kuvaus Music4Peoplen toimitusjohtaja on Teemu Tietäväinen (omistusosuus yrityksestä 25%) ja hän vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta hallituksen määrittelemiä periaatteita ja ohjeita seuraten. Toimitusjohtaja valvoo, että yhtiönkirjanpito ja raportointi ovat lain ja muiden määräysten mukaisia ja luotettavasti hoidettuja. Hän myös vastaa strategisesta suunnittelusta, taloudesta ja riskien hallinnasta. Music4Peoplen Artists & Repertoire edustajana yhtiössä toimii Timo Palokankare (omistusosuus yrityksestä 25%). Hän on päätöksenteon linkkinä artistien ja levy yhtiön välillä. Palokankare vastaa uusien artistien kiinnityksestä ja uusien kykyjen tunnistamisesta. Hän osallistuu keskusteluihin artistien kehityksestä ja sopimusneuvotteluista, sekä vastaa mahdollisten tuottajien (ja muiden resurssien) kiinnittämisestä projekteihin. Music4Peoplen markkinointivastaavan Mikko Vermasen (omistusosuus yrityksestä 25%) tehtäviin kuuluu markkinointi (mainonta, hinnoittelu, viestintä) ja suhdeverkoston ylläpitäminen. Vermanen pysyy tietoisena jakelun tilanteesta ja hän on vastuussa aikaajoin suoritetuista pienimuotoisista markkinatutkimuksista. Music4Peoplen projektivastaavan Riku Mäen tehtäviin kuuluu kuljetustilausten tarkastaminen välittäminen ja LogEx logistiikkayritykselle. Mäki neuvottelee uudet jälleenmyyntisopimukset. Music4Peoplen tietohallintovastaavana toimii Henri Fagerlund, joka on valmistunut keväällä 2005 Turun yliopistosta, pääaineenaan Tietohallinto. Hän on rakentanut yrityksen ICT rakenteen lähes yrityksen alkumetreiltä asti. Hänen työkuvaansa kuuluvat tietohallinnollisten asioiden hoitaminen levy yhtiössä, ulkoisten ICT palvelujen integrointi toimimaan yrityksessä, järjestelmien päivittäminen resurssiensa mukaan tai ulkoisten palveluiden tilaaminen. Hän toimii myös tarvittaessa mikrotukihenkilönä. 12

13 SWOT analyysi Ensimmäisessä, eli P tason SWOT analyysissä hahmoteltiin Music4People yhtiön kokonaistoimintaa heidän toimittamansa asiakasmateriaalin perusteella, jotta tulevan yhtiön toimintaympäristö selkeytyisi. Yhtiön selkeä vahvuus on sen kilpailukyky musiikkialan markkinoille ja henkilöstön ammattitaitoisuus ja motivoituneisuus. Työroolit ovat selkeitä ja työyhteisö on tiivis. Uusien artistien löytämiseen panostetaan ja lisäksi yhtiöllä on muutakin toimintaa levy yhtiötoiminnan lisäksi. Heikkoutena voidaan pitää sitä, että yritys on uusi, vaikkakin tähtäin alalla kauemmin toimineiden kilpailijoiden syrjäyttäminen. Yritys on myös pieni, joten resurssit ovat rajalliset ja tästä johtuen ei pystytä kilpailemaan resurssien määrällä. Tiedonsiirto on välillä hieman hidasta ja hankalaa, koska neuvotteluja käydään esim. sähköpostin välityksellä. Yrityksen toiminta rampautuu, jos kaikki avainhenkilöt eivät ole paikalla tai tavoitettavissa. Mahdollisuuksia on mm. siinä, että onnistutaan löytämään uusia, olemassa olevia huippuartisteja, joita muut eivät ole vielä löytäneet. Yhtiöllä on kasvumahdollisuuksia kaikilla toiminnan osa alueilla. Verkottuneisuuden parempi hyödyntäminen lisää yhtiön toimintaedellytyksiä. Yhtiön toiminnalle uhkana on, että headhunterit eivät onnistu löytämään tarpeeksi uusia lahjakkaita kykyjä, eikä pystytä ennustamaan kuluttajien trendejä. Jos joku työntekijöistä lähtee pois, samalla menetetään tämän tietotaito ja jopa artisteja. Vahvuudet Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Selkeät ja tiedostetut työroolit Positiivinen ja tiivis työyhteisö Panostus uusien artistien löytämiseen Levy yhtiötoiminnan lisäksi on muutakin toimintaa Mahdollisuudet Uusia huippuartisteja on olemassa joita ei ole vielä löydetty Kasvumahdollisuuksia on kaikilla toiminnan osaalueilla Verkottuneisuuden parempi hyödyntäminen Heikkoudet Pieni yritys rajalliset resurssit Ei pystytä kilpailemaan määrällä Tiedonsiirto joidenkin sidosryhmien kanssa Toiminta rampautuu jos kaikki avainhenkilöt eivät ole paikalla Uhat Ei pystytä ennustamaan kuluttajien trendejä Työntekijöiden menetys (tietotaito / artistit mukanaan) 13

14 P tasolla tehtiin myös SWOT analyysit A&R:n nykyisestä toiminnasta sekä tulevaisuuden toiminnasta, jos yhtiön toimintaa segmentoidaan. Nykytilanteen vahvuuksia ovat laaja tietämys markkinoista, päätöstenteko mahdollista yksin ja suora yhteys artistiin. Heikkouksina ovat suuri työmäärä, resurssien vajaus ja tehottomuus (yksi henkilö ainoastaan), jolloin asiakkaita voidaan menettää, koska demojen seulominen vie paljon aikaa ja segmentoinnin puutteen vuoksi kaikki imagotyypit ovat käsiteltävinä. Mahdollisuuksia ovat organisoinnin helppous ja valmiit kontaktit. Uhkia ovat työvoiman menetys, jos esimerkiksi kilpaileva yritys ostaa A&R:n tai jos hänelle tulee burnout. Laaja tietämys markkinoista Voi tehdä päätöksiä yksin Täten ei näkemysristiriitoja Suora yhteys artistiin Vahvuudet Heikkoudet Työmäärä Tehottomuus Resurssien vaje ("yksi mies" Täten asiakkaiden menettäminen demojen seulassa Segmentoinnin puute Täten kaikki mahdolliset imagotyypit käsiteltävänä. Organisoinnin helppous Valmiit kontaktit Mahdollisuudet Uhat Työvoiman menettäminen Kilpailevat yritykset Täten esim. A&R:n osto Burnout Mahdollisen segmentoinnin jälkeen A&R:n vahvuuksiksi muodostuisivat resurssien maksimointi, markkinoinnin ja headhuntingin keskittäminen, kohdennetut oheistuotteet kohdennetulle yleisölle, esiintymispaikkojen selkeytyminen ja demojen käsittelyn nopeutuminen. Heikkouksiin voidaan katsoa kuuluvan sen, että yhtiöön jäisi segmentoinnin jälkeen "väärän genren" edustajia. Uusia mahdollisuuksia tulisi siitä, että artistit kokisivat enemmän yhteenkuuluvuutta (vain muutama toisiaan lähellä oleva genre) ja yhteistyötä tulisi lisää. Lisäksi faniklubitoimintaa olisi helpompi kehittää ja vahvistaa. Uhkaksi voi muodostua alalla esiintyvä kova kilpailu ja "väärän genren" huippunimien menetys kilpaileville yhtiöille. 14

15 Vahvuudet Resurssien maksimointi Markkinoinnin keskittäminen Selvemmät esiintymispaikat Kohdennetut oheistuotteet Kohdennettu yleisö Keskitetty headhunting Demojen käsittely Artistien yhteenkuuluvuus Artistien yhteistyö Faniklubitoiminta Mahdollisuudet Heikkoudet Oheistuotteet Yrityksessä olemassa olevat "väärät genret" muutoksen jälkeen Uhat "Väärien genrien" huippunimien menetys alan kova kilpailu A&R pr osessit Palokankareen prosessit asiakas toimittaja tapaamisissa ratkesivat kolmannessa tapaamisessa. A&R toimintaproesessit (Timo Palokankare) ovat luettelomaisesti seuraavanlaiset. Vastuu studioajoista Järjestää kuljetussopimusten kulun logistiikalle Vastaa Headhuntingin toiminnasta Harjoittaa asiakkaiden suhteiden ylläpitoa Markkinointi kuuluu oleellisesti toimintaan Yllä on jo mainittu segmentoituminen kahteen otteeseen. Jos asiakasyritys segmentoituisi ja muuttaisi organisaatiokuvaustaan uuden organisaatiomallin mukaiseksi tai mitä heikkouksia ja vahvuuksia SWOT analyysilla on löydetty asiakkaan toiminnasta ja mahdollisesta tulevasta toiminnasta. Segmentoinnilla ja/tai uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa A&R:n prosessit voisivat olla seuraavanlaiset. Timo Palokankareen prosessit: Asiakassuhteiden ylläpito (asiakas = artisti) Vastaa headhunting toiminnasta Lopullinen päätösvalta demoista Päävastuu imagonluomisprosessista. Freelancer Headhunters: Segmentoitujen kykyjen metsästys 15

16 Milla Mallisen prosessit Vastuu studioajoista Lajittelee/arvioi demot Välittää demoista potentiaaliset Palokankareelle Pitää yllä yhteyttä faniklubeihin Rich pictur e Music4peoplen pääprosessit ovat Headhunterin löytämän kyvyn muokkaaminen artistiksi ja artistin musiikin tuottaminen levyksi. Rich picture on raportin liitteenä 2. Music4peoplen A&R osasto tutkii minkälainen imago tai brändi sopii markkinoille. Osasto ohjeistaa freelance headhuntereita etsimään aktiivisesti uusia kykyjä erilaisista tilaisuuksista. Headhunterit saavat vihjeitä mahdollisista uusista kyvyistä. Headhunter haastattelee ja kuuntelee ehdokkaita. Todetessaan kyvyn riittävän hyväksi ja sopivan A&R:n vaatimuksiin headhunter raportoi Music4peoplen A&R osastolle asiasta. Headhunterin esittelemistä kyvyistä valitaan sopivat kyvyt kehittäväksi heille sopivaan imagoon. Imagon luonnissa otetaan huomioon ulkoinen olemus meikit ja vaatetus sekä sopiva musiikki ja laulutyyli. Myös esiintymisessä käytettävä koreografia ja taustagrafiikka suunnitellaan imagoon sopivaksi. Kun kaikki on saatu yhteensopivaksi artisti on valmis esiintymään. Valmiin imagon saanut artisti tekee levyn Music4peoplen A&R osaston sopimassa studiossa. Uudelle artistille sävelletään ja sanoitetaan sellaista musiikkia, joka sopii määriteltyyn imagoon. Studiossa häntä avustavat ammattitaitoiset äänittäjät ja orkesteri. Esitys miksataan ja levytetään. Levyn valmistus on ulkoistettu. Levylle suunnitellaan imagoon sopiva kansi. Valmiita kappaleita siirretään nettimyyntiin ja niistä tehdään soittoääniä, jotka ovat myös myynnissä www sivuilla. Valmiit CD levyt kuljetetaan LogEx kuljetusyrityksen toimesta eri myymälöihin, kuljetusyritys hoitaa myös varastoinnin ja varastokirjanpidon. Music4peoplella on pankkilaina, jota he parhaan kykynsä mukaan pyrkivät maksamaan pois. 16

17 CATWOE ja juur imäär itelmät CATWOE ja juurimääritelmä tehtiin kuudesta toiminnasta, jotka katsottiin keskeisiksi asiakkaan toiminnan kannalta. Jälkikäteen voi todeta, että kuitenkin se kaikkein oleellisinta asiakkaan toimintoa eli demojen käsittelyä ei tässä vaiheessa huomattu kuvata eikä asiakaskaan sitä huomannut vaatia. (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos (W) Maailmankuva (O) Omistaja J uurimäär itelmä Music4People etsii aktiivisesti uusia artisteja. Artistiehdokas Headhunter CATWOE analyysi Uuden lupaavan artistin löytäminen artistiehdokkaiden joukosta Tarkoitus on löytää lukuisten artistiehdokkaiden joukosta ne, joiden avulla yritys voi kasvattaa toimintaansa. Music4People (E ) Ympäristö Erilaiset tilaisuudet ja musiikkitapahtumat ympäri Suomea. J uurimäär itelmä Music4People muokkaa artistin imagoa, jotta artistille saadaan kysyntää markkinoilla. (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos (W) Maailmankuva (O) Omistaja Artisti Music4People CATWOE analyysi Muutetaan artistin imagoa vastaavaan markkinoilla olevaa kysyntää. Markkinoilla on kysyntää tietynlaisille artisteille. Music4People ja artisti (E ) Ympär istö Suomen musiikkimarkkinat ja fanien mielikuvamaailma 17

18 J uurimäär itelmä Music4People tuottaa levyjä. CATWOE analyysi (C) Asiakas Artisti (A) Toimija Music4People (T) Muutos Artistin esittämää musiikkia kootaan julkaistavaksi levyksi. (W) Maailmankuva Tuotetaan sellaisia levyjä, joille on kysyntää markkinoilla. (O) Omistaja Music4People ja artisti (E ) Ympäristö Suomen musiikkimarkkinat (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos J uurimäär itelmä Artisti esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa, konserteissa, TV:ssä ja radiossa. (W) Maailmankuva (O) Omistaja Yleisö Artisti CATWOE analyysi Yleisö näkee ja kuulee artistin esiintyvän. Music4People järjestää artistille tilaisuuden esiintyä. Artisti haluaa saavuttaa yleisön ihailun esittämällä osaamistaan. Artisti (E ) Ympäristö Konsertit, keikat, TV, radio (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos J uurimäär itelmä Faneilla tarve / kysyntää / kiinnostus uusille artisteille ja heidän tuotteilleen (W) Maailmankuva (O) Omistaja (E ) Ympäristö Musiikin ostaja / fani / yleisö Music4People Fanit Music4People luonut artistista halutun tuotteen Artisti muokattu sopimaan fanien mielikuvamaailmaan tai luotu faneille tarve uudelle idolille Artisti Julkisuus, luodut mielikuvat 18

19 (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos (W) Maailmankuva (O) Omistaja Music4People Artisti J uurimäär itelmä Artisti etsii levy yhtiötä. CATWOE analyysi Solmitaan levysopimus artistin ja Music4People välillä. Artisti haluaa päästä levy yhtion kirjoille ja solmia levytyssopimuksen. Artisti (E ) Ympäristö Esikuuntelujärjestelmä, tapahtumat, demojen lähettäminen Käsitemallit Käsitemallit on luotu CATWOE juurimääritelmistä. Mallit on tehty asiakkaan toimintaa kuvaavasta materiaalista. Ne ovat keskittyneet mallintamaan A&R osaston toimintaa. Mallintamisen kohteina ovat A&R keskeisimmät toiminnot eli Headhunting, imagon luominen ja levyn luominen. Mukana on myös artistin näkökulmasta luotu käsitemalli, joka mallintaa levy yhtiön etsintää. Käsitemallit ovat liitteenä 3 raportin lopussa. Headhunting Ylin käsitemalli kuvaa Music4Peoplen headhunting toimintaa. Toiminta alkaa headhunttereiden tuodessa uuden kyvyn Music4Peoplen puheille. Seuraavaksi arvioidaan artistiehdokkaan markkina arvo ja mikäli artistille ei levy yhtiön mukaan löydy kysyntää markkinoilta palataan takaisin edelliseen kohtaan. Jos artistilta löytyy potentiaalia, jatketaan sopimusvaiheeseen ja näin Music4People on onnistunut hankkimaan uuden artistin. Imagon luominen Seuraava käsitemalli kuvaa artistin imagon luontia tai sen muokkaamista. Prosessi alkaa markkina analyysilla jossa määritellään minkä tyyppisille artisteille löytyy markkinoilta kysyntää. Seuraavaksi muokataan artistin imago vastaamaan markkina analyysin antamia 19

20 tuloksia. Mikäli uusi imago ei vastaa asetettuja tavoitteita, muokataan imagoa uudestaan kunnes se vastaa markkina analyysin asettamia tavoitteita. Levyn luonti Toiseksi alin käsitemalli kuvastaa Music4Peoplen levyn tuottamista. Projekti alkaa materiaalin kokoamisella eli kerätään artistilta tarvittava määrä artistin tuotantoa. Seuraavaksi tutkitaan löytyykö markkinoilta kysyntää kootulle materiaalille. Mikäli kysyntää ei ole tarpeeksi tai lainkaan palataan takaisin ja kootaan uutta materiaalia. Kun materiaalille löytyy riittävästi kysyntää, siirrytään levyn tuottamiseen. Tämä vaihe käsittää itse levytyksen sekä levypainon. Viimeisenä vaiheena on levyn julkaisu. Artisti etsii levy yhtiötä Alin käsitemalli kuvaa sitä, miten uusi ja aloitteleva artisti etsii levy yhtiötä ja löydettyään sopivan, artisti lähestyy levy yhtiötä. Lähestymisellä tarkoitetaan, että artisti itse ottaa yhteyttä levy yhtiöön ilman headhunttereiden apua. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lähettämällä demonauha levy yhtiön esikuuntelujärjestelmään. Mikäli artisti miellyttää Music4Peoplea solmitaan levytyssopimus, jos näin ei kuitenkaan ole jatkuu artistin levy yhtiön etsintä Organisaatiotason GQM Yrityksen johtoportaalla katsotaan olevan seuraavanlaisia pääasiallisia tavoitteita sen toiminnalle: yrityksen voiton kasvu markkinoilla, yrityksen laajeneminen suuremmaksi organisaatioksi ja yrityksen oman imagon luonti/parantaminen. Nämä taas herättävät osiltaan erilaisia kysymyksiä, joihin pyritään vastaamaan kehittämällä kutakin tavoitetta vastaava sopiva mittari. Yrityksen kannattavuuteen liittyy luonnollisesti esim. liikevaihto, mutta ei se vielä yksin riitä vastaamaan kannattavuuskysymykseen ja voiton kasvuun. Tavoitteet nivoutuvat toisiinsa eri muuttujien kautta, ja näitä selkeyttämällä pyritään tekemään tavoitteisiin pyrkimisestä helpompaa. Koska valittiin kehityskohteeksi A&R:n toiminta ja erityisesti demojen käsittely, niin joitakin mittareita joudutaan muokkaamaan alkuperäisestä taulukosta. Uusi järjestelmä ei tule erityisen kalliiksi, siksi rahoitus osuus voidaan poistaa. Muuten organisaatiotason 20

21 tavoitteet ovat oleellisia myös tässä valinnassa. Alla on esitetty rajauksen mukainen organisaatiotason GQM taulukko. Organisaatiotaso Tavoitteet Kysymykset Metriikat Voiton kasvu Yrityksen laajeneminen Imagon parantaminen Kuinka kannattava yritys on? Löytyykö uusia kykyjä? Halutaanko meidän artistit tilaisuuksiin? Haluavatko artistit valita yrityksen? Liikevaihdon suuruus Verotettava tulos Kate % Artistien määrä Keikkojen määrä Levymyynti Keikkojen määrä TV esiintymiset Keikkojen määrä Palkkio 2.2. Kehityskohde Rajausvaihtoehdot Asiakkaalle tarjottiin muutamia erilaisia kehityskohteita. Nämä ideat ovat listattuna alla. a) Segmentointi Jotta A&R:n toiminta tehostuisi (ja samalla koko yrityksen liiketoiminta), eräitä osioista organisaatiossa voisi uudistaa. Markkinoinnin ja A&R:n toimintaa voisi yhdistää ja vastuualueita jakaa uudestaan. Tällä tavoin kaikki strategiset toiminnot liittyen artisteihin eivät olisi vain ja ainoastaan yhden henkilön vastuulla ja samalla olisi mahdollista keskittyä entistä paremmin markkinointiin, imagon luontiin ja PR työhön. Yksi tapa jäsentää ja keskittää toimintaa olisi segmentoinnin tekeminen, jossain vaiheessa M4P:n on tehtävä rajanvetoa, koska jo nyt toimitusjohtaja on huomioinut, että popmusiikki myy parhaiten ja eniten pitemmällä aikavälillä ei ole mahdollista tarjota kaikkea kaikille. Segmentointi liittyy markkinointiin ja sen lähtökohtana on se, että eri markkinoilla ja asiakasryhmillä on erilaiset perusteet tekemilleen ostopäätöksille, tästä 21

22 johtuen kaikille asiakasryhmille ei kannata markkinoida samalla tavalla, vaan differoimalla (eriyttämällä) ja kohdistamalla markkinoinnista saadaan taloudellisempaa ja tehokkaampaa. Segmentointia voidaan tehdä monin eri perustein, mm. ikä, sukupuoli, asuinpaikka, elämäntyyli, harrastukset ja mieltymykset. Esim. edellä mainittuja tekijöitä analysoimalla yrityksessä voidaan jo helpostikin tehdä valintoja segmentoinnin perustaksi. Yrityksellä on jo esikuuntelujärjestelmänsä yhteydessä käytössä DMajorsovellus, joka jollain tasolla rekisteröi tietoja palvelun käyttäjistä, joten yrityksellä on jo käytettävissään alustavaa dataa potentiaalisesta asiakaskunnastaan. Segmentoinnin ja uudelleenorganisoinnin tavoitteena voitaisiin katsoa olevan toiminnan tehostaminen, vähäisiä resursseja (yrityshän toimii riskirahoituksella ja sijoittajien etsintä on käynnissä) voitaisiin kohdentaa entistä selkeämmin johonkin tiettyyn kohteeseen. Työtehtäviä voitaisiin jakaa. Tällöin potentiaalisten kykyjen löytyminen ja muokkaaminen voisivat olla entistä nopeampaa ja tiedostetumpaa, näin uuden artistin "myyminen" kuulijakunnalle olisi vakaammalla pohjalla. Selkeämmällä toimintasuunnitelmalla ja muutamaan genreen keskittymällä olisi mahdollista "sitouttaa" tuleva artisti pitemmäksi aikaa levy yhtiöön ja sen toimintaan. Nykyisellä toiminnalla on olemassa riski, että artisti saatuaan julkisuutta ja tunnettavuutta vaihtaa toiseen levyyhtiöön, jonka tuntee olevan enemmän itseään varten (selkeästi jonkin tietyn musiikkilajin edustaja). b) Uudet tuotteet Tapaamisten aikana asiakkaalle ehdotettiin erilaisia vaihtoehtoja niin uusiksi tuotteiksi kuin toiminnan tehostamiseksi ennen artistipankki järjestelmään päätymistä, lisäksi CDS:n sisällä käytiin keskusteluja tarjottavista vaihtoehdoista. Yksi kehitysehdotuksista oli artistikilpailun järjestäminen, kilpailussa olisivat yhdistyneet Muodonmuutos ja Idols formaatit. Kilpailu olisi tuonut runsaasti näkyvyyttä ja julkisutta yritykselle, mutta sen toteuttamiseksi ei ole riittävästi resursseja tällä hetkellä. Ehdotuksena uusiksi oheistuotteiksi olivat mm. soiva lakki ja USB muistitikku. Lakissa olisi soitin integroituna esim. korvaläppiin, tällöin ei olisi ongelmia kuulokkeiden johtojen kanssa. Lakissa olisi yrityksen logo ja imagoon sopiva väritys. USB tikussa olisi 22

23 valmiiksi ladattuna musiikkia ja sen sisään olisi ohjelmoitu koodi, jonka avulla pääsisi kirjautumaan sisään internetissä toimiville sivuille kuukausimaksua vastaan ja ladata sieltä erilaista aineistoa, esim. uusia kappaleita. Muita ehdotettuja toimintamuotoja olivat erilaiset soittoäänet ja uudentyyppinen miksausjärjestelmä esikuuntelujärjestelmän yhteyteen. Asiakas ei innostunut näistä vaihtoehdoista, joten niitä ei kehitelty sen pidemmälle. Sisäisessä palaverissa yhdessä vaiheessa pohdittiin liiketaloudellisen koulutuksen ehdottamista asiakkaalle, koska toiminnasta löytyy heikkouksia nykyisellä rakenteella. Tämän vaihtoehdon sijaan ehdotimme asiakkaalle segmentointia, koska se selkeyttäisi ja tehostaisi yrityksen toimintaa. Asiakkaamme ei innostunut segmentoinnista sinällään, mutta lopulta yhteisymmärryksen löydyttyä ja päädyttyämme artistipankki järjestelmään, totesimme sen jo tuovan pienimuotoista segmentointia asiakkaan toimintaan. c) A&R Toiminnan kehittäminen A&R:n toiminta tällä hetkellä on Timo Palokankareen ja hänen assistentin vastuulla. Näin tärkeän prosessin jakaminen näin aiheuttaa niin hyviä kuin huonojakin puolia. "Yhden miehien A&R" takaa sen, että hänellä on laaja tietämys markkinoista. Päätöksien teko A&R:ään liittyen on helppoa ja ristiriidatonta ja artistit tietävät täsmälleen kenen puoleen kääntyä asioissaan. Tästä seuraa myös se, että Palokankareella on suora yhteys artistiin. Ongelmia kuitenkin on havaittavissa. Prosesseja, joita A&R hoitaa, on huimasti, ja kaikki oleellisia yhtiön toiminnan kannalta. Täten työmäärä jota A&R hoitaa on laaja (kts. taulukko A&R nykyinen toiminta SWOT analyysi). Tästä seuraa resurssien vaje kehittyvään toimintaan. Töiden määrä helposti kerääntyy, eikä ole mahdollista käsitellä kovinkaan monta artistia päivässä ottaen huomioon kaikki muut toiminta. Yksinkertaisena havainnollistava esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, kun A&R:llä on lukuisa yllämainituista prosesseista käynnissä yhtäaikaisesti, jolloin varmasti demojen seulonta jää vähemmälle huomiolle, ja mahdolliset asiakkaat siirtyvät kokeilemaan mahdollisuuksiaan nopeammin reagoiville kilpaileville yrityksille. 23

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Taustaselvitysten suunnittelussa voidaan käyttää apuna työpohjaa 1.

Taustaselvitysten suunnittelussa voidaan käyttää apuna työpohjaa 1. 1 Liite A PROJEKTISUUNNITELMAN TYÖSTÄMISOHJEITA JA IDEOINNIN TYÖKALUJA 1. SUUNNITTELUN KULKU Tärkeimmät sidosryhmät kannattaa vetää mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon projektin alusta lähtien. Yhteissuunnittelulla

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Numeron Oy yrityksenä Numeron Oy on vakavarainen ja kehittää järjestelmää oman rahoituksen turvin Numeron on nopeasti ja tuloksellisesti kasvava Workforce

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen Kärkihankkeet 4 ja 11 Tuottavuusohjelman kärkihankkeiden tulokset miten tästä eteenpäin? 17.11.2010 Tapio Soini,

Lisätiedot

UUDET TUULET. PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki Tuulikki Nieminen / KYT ry

UUDET TUULET. PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki Tuulikki Nieminen / KYT ry UUDET TUULET PAR -tietojärjestelmien nykytilanne ja kehittämismahdollisuudet Helsinki 15.12.2015 Tuulikki Nieminen / KYT ry LÖYDÄ TARVE, ETSI RATKAISU KUN SIIHEN WEBROPOL-KYSELYYN ON NIIIIN VAIKEA VASTATA

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

E-thesis-ohje maisterintutkielman tarkastajalle. MMTDK 9/2015 (päivitetty uudelle lomakkeelle )

E-thesis-ohje maisterintutkielman tarkastajalle. MMTDK 9/2015 (päivitetty uudelle lomakkeelle ) E-thesis-ohje maisterintutkielman tarkastajalle MMTDK 9/2015 (päivitetty uudelle lomakkeelle 7.9.2015) Saat sähköpostitse viestin tarkastettavaksi tulleesta työstä. Viestissä on linkki e- thesis-järjestelmään

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta. Dno KH:46/2016. Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Riihimäen kaupungin paikkatieto-ohjelma 2016 2020 Khall. 29.3.2016 125 Paikkatieto-ohjelman tekeminen käynnistettiin paikkatietokoordinaattorin toimesta maaliskuussa 2015. Paikkatieto-ohjelmaa työstettiin

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnitelma

Käyttöliittymäsuunnitelma Jyväskylän yliopisto SUUNNITELMA Tietotekniikanlaitos 10.11.2003 KÄKI-projekti Käyttöliittymäsuunnitelma Sami Huttunen Tatu Lamminmäki Juha Lappi Eija Pelkkikangas Sisältö SISÄLTÖ...1 1. JOHDANTO...1 2.

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinta

Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinta Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinta Turun oppisopimustoimisto Pekka Koivisto Turun oppisopimustoimisto Koulutuksen järjestäjänä Turun kaupunki Henkilöstöä 12 Toimipiste Turun keskustassa, toimintaympäristönä

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot