Tietojärjestelmän kehittäminen Ryhmätyö. Music4People Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmän kehittäminen Ryhmätyö. Music4People Loppuraportti"

Transkriptio

1 Tietojärjestelmän kehittäminen Ryhmätyö Music4People Loppuraportti TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojärjestelmän kehittämisprojekti Ryhmä 1 Vesa Ala Äijälä Soile Klinga Jyri Lehtonen Juha Sinisalo Tanja Virtanen Tuomas Yli Kovero 66096

2 Sisältö ABSTRAKTI JOHDANTO Raportin sisältö Toimittajan tehtävänanto Kehityksen metamalli Toimintaympäristön kuvaus Asiakkaan kuvaus Asiakkaan roolihahmot TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN P tason suunnittelu Organisaatiokaavio Organisaation kuvaus SWOT analyysi A&R prosessit Rich picture CATWOE ja juurimääritelmät Käsitemallit Organisaatiotason GQM Kehityskohde Rajausvaihtoehdot a) Segmentointi b) Uudet tuotteet c) A&R Toiminnan kehittäminen d) Yhteenveto vaihtoehdoista Artistipankki

3 Artistipankin tavoitteet IO tason suunnittelu SWOT analyysi Käyttötapauskuvaukset Käyttöliittymän prototyypit Tilakaavio Liittymäkaaviot Käyttäjätason GQM CO tason suunnittelu CRUD matriisi Tietovuokaaviot EER malli Oliomalli Teknisen tason GQM Suunnittelussa käytettyjen työkalujen, tekniikoiden ja menetelmien soveltuvuuden arviointi Organisaatiokaavio SWOT analyysi Rich picture Catwoe ja juurimääritelmät GQM Käsitemallit Tilakaavio Käyttötapauskuvaukset Käyttöliittymän prototyypit CRUD matriisi

4 Liittymäkaaviot Tietovuokaaviot EER malli Oliomalli TOIMITTAJAORGANISAATION ESITTELY Ajankäyttö toimittajaroolissa Yhteenveto toimittajaroolista ASIAKASROOLIN KUVAUS Yrityskuvaus Projektiin valitut asiakasroolit Toimitusjohtaja Tauno Tuuppanen Logistiikkavastaava Kalle Kiiveri Luottamusmies Salme Nieminen Venäläinen virkamies Sergei Ivanovits Venäläisen tavaratalon GUM:n edustaja Igor Plushenko Rahoittajan edustaja Sirpa Kivekäs Järjestelmäsuunnittelija Kaija Kankkonen Talousosaston edustaja Merja Mäyry Markkinointipäällikkö Veikko Vilkas Ajankäyttö asiakasroolissa Yhteenveto asiakasroolista Yhteenveto Lähteet Liitteet LIITE 1: Asiakkaan organisaatiokaaviot

5 LIITE 2: Rich picture LIITE 3: Käsitemallit LIITE 4: Prototyyppi: Sisäänkirjautuminen LIITE 5: Prototyyppi: Käyttäjännäkymä LIITE 6: Prototyyppi: Yhtiön näkymä LIITE 7: Tilakaavio LIITE 8: Liittymäkaavio: A&R:n nykytila LIITE 9: Liittymäkaavio: Markkinoinnin nykytila LIITE 10: Liittymäkaavio: Segmentoinnin yhdistys LIITE 11: Liittymäkaavio: Artistipankki LIITE 12: Tietovuokaavio 1: Artistipankki LIITE 13: Tietovuokaavio 2: Demo ehdotuksen käsittely LIITE 14: Tietovuokaavio 3: Demon käsittely LIITE 15: ER malli LIITE 16: Relaatiomalli LIITE 17: Oliomalli

6 ABSTRAKTI Tämä loppuraportti kuvaa tietojärjestelmän kehittämisprojektin etenemistä ja lopputuloksia ryhmän näkökulmasta. Projektissa tutustuttiin tietojärjestelmien kehittämiseen kahdesta eri näkökulmasta ryhmän toimiessa sekä asiakas että toimittajaroolissa. Toimittajaroolissa ryhmän tavoitteena oli tietojärjestelmän määrittelyprojektin tuottaminen asiakasorganisaatiolle sekä saatujen kuvausten että asiakas toimittaja tapaamisissa saatujen tietojen perusteella. Asiakasroolissa ryhmä tuotti kuvauksen omasta organisaatiostaan ja sen toiminnasta toimittajaryhmälle sekä osallistui toimittajaryhmän kanssa tietojärjestelmän määrittelyyn. Määrittelyprojektissa noudatettiin PIOCO metamallia, jonka perusteella määrittely ja suunnittelu jaettiin kolmelle tasolle. P tasolla keskityttiin asiakasorganisaatioon ja sen toimintaprosesseihin. IO tasolla suunniteltiin tulevaa tietojärjestelmää eri käyttäjien näkökulmasta ja CO tasolla suoritettiin tulevan tietojärjestelmän tietosuunnittelua. 6

7 1. JOHDANTO Tässä raportissa on toimittajaosapuolen loppuraportti Music4People:lle. Raportti sisältää lopullisen koosteen kehitetystä tietojärjestelmästä vuoden 2007 syksyn tietojärjestelmän kehittämisprojektissa. Raportissa on mukana myös sekä asiakkaalle että opetushenkilökunnalle tarkoitettua materiaalia. Kehityskohde ja siihen liittyvät aihepiirit ovat osoitettu asiakkaalle. Pääasiallisesti opetushenkilökunnalle kuuluu ryhmän asiakkaana toimiminen ja siihen liittyvät teemat Raportin sisältö Raportin sisältö on edellä mainitulla tavalla jaettu tukemaan kahta eri lukijaryhmää, sisältäen raportin palauttaneen ryhmän työskentelyn kahdessa eri roolissa, asiakkaana ja toimittajana. Raportin tavoite on esittää tietojärjestelmän kehittämistä, sisältäen tehtävänmäärityksen, asiakas ja toimittaja organisaatioiden esittelyn, kehityskohteen rajauksen, kolmella tasolla tehtävät kehitykset ja mallinnukset, projektin aikataulutus ja kooste raportin teemoista. Raportissa on myös kiinnitetty huomiota mallintamisen työkaluihin ja niiden soveltuvuuteen tässä projektissa. Näiden jälkeen perehdytään ryhmämme toimittajaorganisaation ja asiakasyritykseen. Roolien valinnat käsitellään projektin kannalta ennen yhteenvetoa Toimittajan tehtävänanto Asiakasyritys Music4People otti yhteyttä CDS:ään, ja tilasi itselleen tietojärjestelmän kehittämisen projektin. Tiimi koottiin CDS:n sisällä ja sille annettiin tehtäväksi seuraavat seikat. Järjestää viisi tapaamista asiakasyrityksen kanssa Sitoutua raportoimaan asiakkaalle jokaisen projektiviikon keskiviikkona Lyödä lukkoon kolmen ensimmäisen tapaamisen jälkeen kehityskohde Kehityskohteen valinnan perustelu ja suunnittelu Loppuraportointi tapaamisten päätyttyä 7

8 1.3. Kehityksen metamalli Projektin suunnittelussa, tapaamisten rakeessa ja loppuraportin jäsentelyssä on käytetty PIOCO metamallia. Tämä metamalli jakaa suunnittelun kolmeen osa alueeseen, organisatooriseen (P), käyttäjäkohtaiseen (IO) ja tekniseen (CO). Organisatorisessa tasossa analysoitiin asiakasyrityksen rakenne, nykyinen tila ja tarkennukset asiakasmateriaaliin. Keskimmäisella tasolla, kun kehityskohde oli rajattu, palattiin hetkeksi P tasolle tekemään kehityskohteen mukaiset rajaukset. Alla on luettelomaisesti tasoilla käytetyt työkalut. P taso SWOT analyysi Rich picture CATWOE analyysi Juurimääritelmät Käsitemallit GQM IO taso SWOT analyysi Käyttötapauskuvaukset Tilakaavio Liittymäkaavio Käyttöliittymän prototyyppi GQM CO taso CRUD matriisi Tietovuokaaviot EER malli Oliomalli GQM 8

9 1.4. Toimintaympär istön kuvaus Asiakkaan kuvaus Music4People on vuonna 2004 toimintansa aloittanut levy yhtiö, jonka tarkoituksena on auttaa artisteja nousemaan maan tunnetuimpien tähtien joukkoon. Yhtiö muokkaa artistien imagoa, jotta heistä saadaan suurta yleisöä kiinnostavia persoonia. Music4People järjestää musiikkitapahtumia, joissa esiintyy Suomen tunnetuimpien artistien lisäksi myös lupaavia tähdenalkuja. Yrityksen tavoitteena on jatkuva ja kiihtyvä kasvu. Toteuttaakseen tavoitteen yritys etsii uusia lupaavia artisteja. Koko strategian yritys on keskittänyt tähän kohtaan, ja tulevaisuudessa he aikovat laajentaa toimikenttäänsä kansainvälisille musiikkimarkkinoille. Nykytilanteessa ei tosin ole riittävästi resursseja markkinoida uusia tulokkaita riittävästi. Tarkoilla artistivalinnoilla ja sisäisistä markkinatutkimuksista saatujen tietojen avulla kohdennettu promotointi toivottavasti mahdollistaa tulevaisuudessa artistien markkinoinnin laajentamisen ja toimintakentän leventämisen. Yhtiö on ulkoistanut seuraavat toiminnot: levypaino, logistiikka, markkinointituotteiden painatukset ja muut printtituotteet, sekä tarvittavat käyttökoulutukset (tietojärjestelmiin liittyen) js www näkyvyyden. Lisäksi on yhteistyötä mainostoimistojen kanssa. Alla on kuva ulkoistetuista toimista. Levypaino Mainonta Logistiikka Headhunting Music4people Ulkoistetut Painatukset WWW Näkyvyys Uusien työkalujen koulutukset Muut printtituotteet 9

10 Asiakkaan r oolihahmot Asiakasorganisaatiossa toimitusjohtajana toimii Teemu Tietäväinen. Hän on yksi niistä kolmesta henkilöstä jotka rakensivat yrityksen kasaan vuonna Kaksi muuta yhtiön ytimeen kuuluvaa jäsentä ovat A&R:n vastaava Timo Palokankare ja markkinoinnista vastaava Mikko Vermanen. Myöhemmin yrityksen laajetessa johdon toimintaan palkattiin projektivastaava Riku Mäki, tietohallintovastaava Henri Fagerlund. Tapaamisissa mukana oli myös A&R:n assistentti Milla Mallinen ja sidosryhmistä logistiikasta vastaava LogEx:n edustaja Juha Ketola. Asiakasyrityksen johtoportaalla ei ole täysin selviä rajoja mikä prosessi kuuluu kenenkin vastuulle. Tämän projektin tarkoituksena on edistää näitä prosesseja, ehdottaen vastuualueiden jakamista ja kokonaan uuden tietojärjestelmän. 10

11 2. TIETOJ ÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2.1. P tason suunnittelu P tason analyysi aloitettiin tutustumalla asiakkaalta saatuun case materiaaliin. Materiaalin pohjalta pyrittiin tekemään alustavaa kohteen kuvausta ensimmäiseen väliraporttiin. Väliraportissa keskityttiin Music4People:n organisaation kuvaukseen, sidosryhmien hahmottamiseen ja yrityksen toimintaprosessien hahmottamiseen. Ensimmäisinä työkaluina P tasolla oli Rich picture ja SWOT analyysi. P tasolla CDS miettisi laajasti myös toisenlaista kehitystä kuin mikä tuli lopullisesti valituksi. Suurimpaan osaan P tason suunnitteluista ja työkaluista liittyy segmentointi mukaan, sillä tämä oli CDS:n suurin painopiste ennen IO tasolle siirtymistä. Ensimmäiset kaksi asiakas toimittaja tapaamista keskittyivät täysin P tason asioiden hahmottamiseen ja mallintamiseen. Kolmannessa tapaamisessa alkoi siirtyminen IOtason asioihin Organisaatiokaavio Music4Peoplen alkuperäisessä asiakasmateriaalissa ei ollut varsinaista organisaatiokaaviota, vain sanallinen kuvaus ( Organisaation kuvaus). Ensimmäisten tapaamisten aikana organisaatiokaaviota hahmoteltiin, kunnes saatiin aikaan Liitteessä 1 ajan tasalla oleva kaavio. Organisaatiokaaviosta on kaksi versiota, toinen kuvaa Music4Peoplen organisaatiota ennen projektin alkua (kaavio on ylempi liitteessä 1) ja toinen kuvaa yhtiön organisaatiota mahdollisen segmentoinnin jälkeen. Ideana on lähentää markkinointia ja A&R:ää, niiden läheisestä ja osittain päällekkäisistä vastuualueista johtuen. Olemme varmoja uuden tietojärjestelmämme toimivuudesta asiakasyrityksen käytössä, joten emme enää tapaamisien mukaisesti ehdota kahden lisätyöntekijän palkkausta demojärjestelmän hoitamiseen. Lisätyöntekijöiden palkkaaminen jää täysin asiakasyrityksen harkinnanvaraan. Lisätietoa itse segmentointiideasta ja muista kehitysideoista on kappaleessa

12 Organisaation kuvaus Music4Peoplen toimitusjohtaja on Teemu Tietäväinen (omistusosuus yrityksestä 25%) ja hän vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta hallituksen määrittelemiä periaatteita ja ohjeita seuraten. Toimitusjohtaja valvoo, että yhtiönkirjanpito ja raportointi ovat lain ja muiden määräysten mukaisia ja luotettavasti hoidettuja. Hän myös vastaa strategisesta suunnittelusta, taloudesta ja riskien hallinnasta. Music4Peoplen Artists & Repertoire edustajana yhtiössä toimii Timo Palokankare (omistusosuus yrityksestä 25%). Hän on päätöksenteon linkkinä artistien ja levy yhtiön välillä. Palokankare vastaa uusien artistien kiinnityksestä ja uusien kykyjen tunnistamisesta. Hän osallistuu keskusteluihin artistien kehityksestä ja sopimusneuvotteluista, sekä vastaa mahdollisten tuottajien (ja muiden resurssien) kiinnittämisestä projekteihin. Music4Peoplen markkinointivastaavan Mikko Vermasen (omistusosuus yrityksestä 25%) tehtäviin kuuluu markkinointi (mainonta, hinnoittelu, viestintä) ja suhdeverkoston ylläpitäminen. Vermanen pysyy tietoisena jakelun tilanteesta ja hän on vastuussa aikaajoin suoritetuista pienimuotoisista markkinatutkimuksista. Music4Peoplen projektivastaavan Riku Mäen tehtäviin kuuluu kuljetustilausten tarkastaminen välittäminen ja LogEx logistiikkayritykselle. Mäki neuvottelee uudet jälleenmyyntisopimukset. Music4Peoplen tietohallintovastaavana toimii Henri Fagerlund, joka on valmistunut keväällä 2005 Turun yliopistosta, pääaineenaan Tietohallinto. Hän on rakentanut yrityksen ICT rakenteen lähes yrityksen alkumetreiltä asti. Hänen työkuvaansa kuuluvat tietohallinnollisten asioiden hoitaminen levy yhtiössä, ulkoisten ICT palvelujen integrointi toimimaan yrityksessä, järjestelmien päivittäminen resurssiensa mukaan tai ulkoisten palveluiden tilaaminen. Hän toimii myös tarvittaessa mikrotukihenkilönä. 12

13 SWOT analyysi Ensimmäisessä, eli P tason SWOT analyysissä hahmoteltiin Music4People yhtiön kokonaistoimintaa heidän toimittamansa asiakasmateriaalin perusteella, jotta tulevan yhtiön toimintaympäristö selkeytyisi. Yhtiön selkeä vahvuus on sen kilpailukyky musiikkialan markkinoille ja henkilöstön ammattitaitoisuus ja motivoituneisuus. Työroolit ovat selkeitä ja työyhteisö on tiivis. Uusien artistien löytämiseen panostetaan ja lisäksi yhtiöllä on muutakin toimintaa levy yhtiötoiminnan lisäksi. Heikkoutena voidaan pitää sitä, että yritys on uusi, vaikkakin tähtäin alalla kauemmin toimineiden kilpailijoiden syrjäyttäminen. Yritys on myös pieni, joten resurssit ovat rajalliset ja tästä johtuen ei pystytä kilpailemaan resurssien määrällä. Tiedonsiirto on välillä hieman hidasta ja hankalaa, koska neuvotteluja käydään esim. sähköpostin välityksellä. Yrityksen toiminta rampautuu, jos kaikki avainhenkilöt eivät ole paikalla tai tavoitettavissa. Mahdollisuuksia on mm. siinä, että onnistutaan löytämään uusia, olemassa olevia huippuartisteja, joita muut eivät ole vielä löytäneet. Yhtiöllä on kasvumahdollisuuksia kaikilla toiminnan osa alueilla. Verkottuneisuuden parempi hyödyntäminen lisää yhtiön toimintaedellytyksiä. Yhtiön toiminnalle uhkana on, että headhunterit eivät onnistu löytämään tarpeeksi uusia lahjakkaita kykyjä, eikä pystytä ennustamaan kuluttajien trendejä. Jos joku työntekijöistä lähtee pois, samalla menetetään tämän tietotaito ja jopa artisteja. Vahvuudet Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö Selkeät ja tiedostetut työroolit Positiivinen ja tiivis työyhteisö Panostus uusien artistien löytämiseen Levy yhtiötoiminnan lisäksi on muutakin toimintaa Mahdollisuudet Uusia huippuartisteja on olemassa joita ei ole vielä löydetty Kasvumahdollisuuksia on kaikilla toiminnan osaalueilla Verkottuneisuuden parempi hyödyntäminen Heikkoudet Pieni yritys rajalliset resurssit Ei pystytä kilpailemaan määrällä Tiedonsiirto joidenkin sidosryhmien kanssa Toiminta rampautuu jos kaikki avainhenkilöt eivät ole paikalla Uhat Ei pystytä ennustamaan kuluttajien trendejä Työntekijöiden menetys (tietotaito / artistit mukanaan) 13

14 P tasolla tehtiin myös SWOT analyysit A&R:n nykyisestä toiminnasta sekä tulevaisuuden toiminnasta, jos yhtiön toimintaa segmentoidaan. Nykytilanteen vahvuuksia ovat laaja tietämys markkinoista, päätöstenteko mahdollista yksin ja suora yhteys artistiin. Heikkouksina ovat suuri työmäärä, resurssien vajaus ja tehottomuus (yksi henkilö ainoastaan), jolloin asiakkaita voidaan menettää, koska demojen seulominen vie paljon aikaa ja segmentoinnin puutteen vuoksi kaikki imagotyypit ovat käsiteltävinä. Mahdollisuuksia ovat organisoinnin helppous ja valmiit kontaktit. Uhkia ovat työvoiman menetys, jos esimerkiksi kilpaileva yritys ostaa A&R:n tai jos hänelle tulee burnout. Laaja tietämys markkinoista Voi tehdä päätöksiä yksin Täten ei näkemysristiriitoja Suora yhteys artistiin Vahvuudet Heikkoudet Työmäärä Tehottomuus Resurssien vaje ("yksi mies" Täten asiakkaiden menettäminen demojen seulassa Segmentoinnin puute Täten kaikki mahdolliset imagotyypit käsiteltävänä. Organisoinnin helppous Valmiit kontaktit Mahdollisuudet Uhat Työvoiman menettäminen Kilpailevat yritykset Täten esim. A&R:n osto Burnout Mahdollisen segmentoinnin jälkeen A&R:n vahvuuksiksi muodostuisivat resurssien maksimointi, markkinoinnin ja headhuntingin keskittäminen, kohdennetut oheistuotteet kohdennetulle yleisölle, esiintymispaikkojen selkeytyminen ja demojen käsittelyn nopeutuminen. Heikkouksiin voidaan katsoa kuuluvan sen, että yhtiöön jäisi segmentoinnin jälkeen "väärän genren" edustajia. Uusia mahdollisuuksia tulisi siitä, että artistit kokisivat enemmän yhteenkuuluvuutta (vain muutama toisiaan lähellä oleva genre) ja yhteistyötä tulisi lisää. Lisäksi faniklubitoimintaa olisi helpompi kehittää ja vahvistaa. Uhkaksi voi muodostua alalla esiintyvä kova kilpailu ja "väärän genren" huippunimien menetys kilpaileville yhtiöille. 14

15 Vahvuudet Resurssien maksimointi Markkinoinnin keskittäminen Selvemmät esiintymispaikat Kohdennetut oheistuotteet Kohdennettu yleisö Keskitetty headhunting Demojen käsittely Artistien yhteenkuuluvuus Artistien yhteistyö Faniklubitoiminta Mahdollisuudet Heikkoudet Oheistuotteet Yrityksessä olemassa olevat "väärät genret" muutoksen jälkeen Uhat "Väärien genrien" huippunimien menetys alan kova kilpailu A&R pr osessit Palokankareen prosessit asiakas toimittaja tapaamisissa ratkesivat kolmannessa tapaamisessa. A&R toimintaproesessit (Timo Palokankare) ovat luettelomaisesti seuraavanlaiset. Vastuu studioajoista Järjestää kuljetussopimusten kulun logistiikalle Vastaa Headhuntingin toiminnasta Harjoittaa asiakkaiden suhteiden ylläpitoa Markkinointi kuuluu oleellisesti toimintaan Yllä on jo mainittu segmentoituminen kahteen otteeseen. Jos asiakasyritys segmentoituisi ja muuttaisi organisaatiokuvaustaan uuden organisaatiomallin mukaiseksi tai mitä heikkouksia ja vahvuuksia SWOT analyysilla on löydetty asiakkaan toiminnasta ja mahdollisesta tulevasta toiminnasta. Segmentoinnilla ja/tai uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa A&R:n prosessit voisivat olla seuraavanlaiset. Timo Palokankareen prosessit: Asiakassuhteiden ylläpito (asiakas = artisti) Vastaa headhunting toiminnasta Lopullinen päätösvalta demoista Päävastuu imagonluomisprosessista. Freelancer Headhunters: Segmentoitujen kykyjen metsästys 15

16 Milla Mallisen prosessit Vastuu studioajoista Lajittelee/arvioi demot Välittää demoista potentiaaliset Palokankareelle Pitää yllä yhteyttä faniklubeihin Rich pictur e Music4peoplen pääprosessit ovat Headhunterin löytämän kyvyn muokkaaminen artistiksi ja artistin musiikin tuottaminen levyksi. Rich picture on raportin liitteenä 2. Music4peoplen A&R osasto tutkii minkälainen imago tai brändi sopii markkinoille. Osasto ohjeistaa freelance headhuntereita etsimään aktiivisesti uusia kykyjä erilaisista tilaisuuksista. Headhunterit saavat vihjeitä mahdollisista uusista kyvyistä. Headhunter haastattelee ja kuuntelee ehdokkaita. Todetessaan kyvyn riittävän hyväksi ja sopivan A&R:n vaatimuksiin headhunter raportoi Music4peoplen A&R osastolle asiasta. Headhunterin esittelemistä kyvyistä valitaan sopivat kyvyt kehittäväksi heille sopivaan imagoon. Imagon luonnissa otetaan huomioon ulkoinen olemus meikit ja vaatetus sekä sopiva musiikki ja laulutyyli. Myös esiintymisessä käytettävä koreografia ja taustagrafiikka suunnitellaan imagoon sopivaksi. Kun kaikki on saatu yhteensopivaksi artisti on valmis esiintymään. Valmiin imagon saanut artisti tekee levyn Music4peoplen A&R osaston sopimassa studiossa. Uudelle artistille sävelletään ja sanoitetaan sellaista musiikkia, joka sopii määriteltyyn imagoon. Studiossa häntä avustavat ammattitaitoiset äänittäjät ja orkesteri. Esitys miksataan ja levytetään. Levyn valmistus on ulkoistettu. Levylle suunnitellaan imagoon sopiva kansi. Valmiita kappaleita siirretään nettimyyntiin ja niistä tehdään soittoääniä, jotka ovat myös myynnissä www sivuilla. Valmiit CD levyt kuljetetaan LogEx kuljetusyrityksen toimesta eri myymälöihin, kuljetusyritys hoitaa myös varastoinnin ja varastokirjanpidon. Music4peoplella on pankkilaina, jota he parhaan kykynsä mukaan pyrkivät maksamaan pois. 16

17 CATWOE ja juur imäär itelmät CATWOE ja juurimääritelmä tehtiin kuudesta toiminnasta, jotka katsottiin keskeisiksi asiakkaan toiminnan kannalta. Jälkikäteen voi todeta, että kuitenkin se kaikkein oleellisinta asiakkaan toimintoa eli demojen käsittelyä ei tässä vaiheessa huomattu kuvata eikä asiakaskaan sitä huomannut vaatia. (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos (W) Maailmankuva (O) Omistaja J uurimäär itelmä Music4People etsii aktiivisesti uusia artisteja. Artistiehdokas Headhunter CATWOE analyysi Uuden lupaavan artistin löytäminen artistiehdokkaiden joukosta Tarkoitus on löytää lukuisten artistiehdokkaiden joukosta ne, joiden avulla yritys voi kasvattaa toimintaansa. Music4People (E ) Ympäristö Erilaiset tilaisuudet ja musiikkitapahtumat ympäri Suomea. J uurimäär itelmä Music4People muokkaa artistin imagoa, jotta artistille saadaan kysyntää markkinoilla. (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos (W) Maailmankuva (O) Omistaja Artisti Music4People CATWOE analyysi Muutetaan artistin imagoa vastaavaan markkinoilla olevaa kysyntää. Markkinoilla on kysyntää tietynlaisille artisteille. Music4People ja artisti (E ) Ympär istö Suomen musiikkimarkkinat ja fanien mielikuvamaailma 17

18 J uurimäär itelmä Music4People tuottaa levyjä. CATWOE analyysi (C) Asiakas Artisti (A) Toimija Music4People (T) Muutos Artistin esittämää musiikkia kootaan julkaistavaksi levyksi. (W) Maailmankuva Tuotetaan sellaisia levyjä, joille on kysyntää markkinoilla. (O) Omistaja Music4People ja artisti (E ) Ympäristö Suomen musiikkimarkkinat (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos J uurimäär itelmä Artisti esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa, konserteissa, TV:ssä ja radiossa. (W) Maailmankuva (O) Omistaja Yleisö Artisti CATWOE analyysi Yleisö näkee ja kuulee artistin esiintyvän. Music4People järjestää artistille tilaisuuden esiintyä. Artisti haluaa saavuttaa yleisön ihailun esittämällä osaamistaan. Artisti (E ) Ympäristö Konsertit, keikat, TV, radio (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos J uurimäär itelmä Faneilla tarve / kysyntää / kiinnostus uusille artisteille ja heidän tuotteilleen (W) Maailmankuva (O) Omistaja (E ) Ympäristö Musiikin ostaja / fani / yleisö Music4People Fanit Music4People luonut artistista halutun tuotteen Artisti muokattu sopimaan fanien mielikuvamaailmaan tai luotu faneille tarve uudelle idolille Artisti Julkisuus, luodut mielikuvat 18

19 (C) Asiakas (A) Toimija (T) Muutos (W) Maailmankuva (O) Omistaja Music4People Artisti J uurimäär itelmä Artisti etsii levy yhtiötä. CATWOE analyysi Solmitaan levysopimus artistin ja Music4People välillä. Artisti haluaa päästä levy yhtion kirjoille ja solmia levytyssopimuksen. Artisti (E ) Ympäristö Esikuuntelujärjestelmä, tapahtumat, demojen lähettäminen Käsitemallit Käsitemallit on luotu CATWOE juurimääritelmistä. Mallit on tehty asiakkaan toimintaa kuvaavasta materiaalista. Ne ovat keskittyneet mallintamaan A&R osaston toimintaa. Mallintamisen kohteina ovat A&R keskeisimmät toiminnot eli Headhunting, imagon luominen ja levyn luominen. Mukana on myös artistin näkökulmasta luotu käsitemalli, joka mallintaa levy yhtiön etsintää. Käsitemallit ovat liitteenä 3 raportin lopussa. Headhunting Ylin käsitemalli kuvaa Music4Peoplen headhunting toimintaa. Toiminta alkaa headhunttereiden tuodessa uuden kyvyn Music4Peoplen puheille. Seuraavaksi arvioidaan artistiehdokkaan markkina arvo ja mikäli artistille ei levy yhtiön mukaan löydy kysyntää markkinoilta palataan takaisin edelliseen kohtaan. Jos artistilta löytyy potentiaalia, jatketaan sopimusvaiheeseen ja näin Music4People on onnistunut hankkimaan uuden artistin. Imagon luominen Seuraava käsitemalli kuvaa artistin imagon luontia tai sen muokkaamista. Prosessi alkaa markkina analyysilla jossa määritellään minkä tyyppisille artisteille löytyy markkinoilta kysyntää. Seuraavaksi muokataan artistin imago vastaamaan markkina analyysin antamia 19

20 tuloksia. Mikäli uusi imago ei vastaa asetettuja tavoitteita, muokataan imagoa uudestaan kunnes se vastaa markkina analyysin asettamia tavoitteita. Levyn luonti Toiseksi alin käsitemalli kuvastaa Music4Peoplen levyn tuottamista. Projekti alkaa materiaalin kokoamisella eli kerätään artistilta tarvittava määrä artistin tuotantoa. Seuraavaksi tutkitaan löytyykö markkinoilta kysyntää kootulle materiaalille. Mikäli kysyntää ei ole tarpeeksi tai lainkaan palataan takaisin ja kootaan uutta materiaalia. Kun materiaalille löytyy riittävästi kysyntää, siirrytään levyn tuottamiseen. Tämä vaihe käsittää itse levytyksen sekä levypainon. Viimeisenä vaiheena on levyn julkaisu. Artisti etsii levy yhtiötä Alin käsitemalli kuvaa sitä, miten uusi ja aloitteleva artisti etsii levy yhtiötä ja löydettyään sopivan, artisti lähestyy levy yhtiötä. Lähestymisellä tarkoitetaan, että artisti itse ottaa yhteyttä levy yhtiöön ilman headhunttereiden apua. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lähettämällä demonauha levy yhtiön esikuuntelujärjestelmään. Mikäli artisti miellyttää Music4Peoplea solmitaan levytyssopimus, jos näin ei kuitenkaan ole jatkuu artistin levy yhtiön etsintä Organisaatiotason GQM Yrityksen johtoportaalla katsotaan olevan seuraavanlaisia pääasiallisia tavoitteita sen toiminnalle: yrityksen voiton kasvu markkinoilla, yrityksen laajeneminen suuremmaksi organisaatioksi ja yrityksen oman imagon luonti/parantaminen. Nämä taas herättävät osiltaan erilaisia kysymyksiä, joihin pyritään vastaamaan kehittämällä kutakin tavoitetta vastaava sopiva mittari. Yrityksen kannattavuuteen liittyy luonnollisesti esim. liikevaihto, mutta ei se vielä yksin riitä vastaamaan kannattavuuskysymykseen ja voiton kasvuun. Tavoitteet nivoutuvat toisiinsa eri muuttujien kautta, ja näitä selkeyttämällä pyritään tekemään tavoitteisiin pyrkimisestä helpompaa. Koska valittiin kehityskohteeksi A&R:n toiminta ja erityisesti demojen käsittely, niin joitakin mittareita joudutaan muokkaamaan alkuperäisestä taulukosta. Uusi järjestelmä ei tule erityisen kalliiksi, siksi rahoitus osuus voidaan poistaa. Muuten organisaatiotason 20

21 tavoitteet ovat oleellisia myös tässä valinnassa. Alla on esitetty rajauksen mukainen organisaatiotason GQM taulukko. Organisaatiotaso Tavoitteet Kysymykset Metriikat Voiton kasvu Yrityksen laajeneminen Imagon parantaminen Kuinka kannattava yritys on? Löytyykö uusia kykyjä? Halutaanko meidän artistit tilaisuuksiin? Haluavatko artistit valita yrityksen? Liikevaihdon suuruus Verotettava tulos Kate % Artistien määrä Keikkojen määrä Levymyynti Keikkojen määrä TV esiintymiset Keikkojen määrä Palkkio 2.2. Kehityskohde Rajausvaihtoehdot Asiakkaalle tarjottiin muutamia erilaisia kehityskohteita. Nämä ideat ovat listattuna alla. a) Segmentointi Jotta A&R:n toiminta tehostuisi (ja samalla koko yrityksen liiketoiminta), eräitä osioista organisaatiossa voisi uudistaa. Markkinoinnin ja A&R:n toimintaa voisi yhdistää ja vastuualueita jakaa uudestaan. Tällä tavoin kaikki strategiset toiminnot liittyen artisteihin eivät olisi vain ja ainoastaan yhden henkilön vastuulla ja samalla olisi mahdollista keskittyä entistä paremmin markkinointiin, imagon luontiin ja PR työhön. Yksi tapa jäsentää ja keskittää toimintaa olisi segmentoinnin tekeminen, jossain vaiheessa M4P:n on tehtävä rajanvetoa, koska jo nyt toimitusjohtaja on huomioinut, että popmusiikki myy parhaiten ja eniten pitemmällä aikavälillä ei ole mahdollista tarjota kaikkea kaikille. Segmentointi liittyy markkinointiin ja sen lähtökohtana on se, että eri markkinoilla ja asiakasryhmillä on erilaiset perusteet tekemilleen ostopäätöksille, tästä 21

22 johtuen kaikille asiakasryhmille ei kannata markkinoida samalla tavalla, vaan differoimalla (eriyttämällä) ja kohdistamalla markkinoinnista saadaan taloudellisempaa ja tehokkaampaa. Segmentointia voidaan tehdä monin eri perustein, mm. ikä, sukupuoli, asuinpaikka, elämäntyyli, harrastukset ja mieltymykset. Esim. edellä mainittuja tekijöitä analysoimalla yrityksessä voidaan jo helpostikin tehdä valintoja segmentoinnin perustaksi. Yrityksellä on jo esikuuntelujärjestelmänsä yhteydessä käytössä DMajorsovellus, joka jollain tasolla rekisteröi tietoja palvelun käyttäjistä, joten yrityksellä on jo käytettävissään alustavaa dataa potentiaalisesta asiakaskunnastaan. Segmentoinnin ja uudelleenorganisoinnin tavoitteena voitaisiin katsoa olevan toiminnan tehostaminen, vähäisiä resursseja (yrityshän toimii riskirahoituksella ja sijoittajien etsintä on käynnissä) voitaisiin kohdentaa entistä selkeämmin johonkin tiettyyn kohteeseen. Työtehtäviä voitaisiin jakaa. Tällöin potentiaalisten kykyjen löytyminen ja muokkaaminen voisivat olla entistä nopeampaa ja tiedostetumpaa, näin uuden artistin "myyminen" kuulijakunnalle olisi vakaammalla pohjalla. Selkeämmällä toimintasuunnitelmalla ja muutamaan genreen keskittymällä olisi mahdollista "sitouttaa" tuleva artisti pitemmäksi aikaa levy yhtiöön ja sen toimintaan. Nykyisellä toiminnalla on olemassa riski, että artisti saatuaan julkisuutta ja tunnettavuutta vaihtaa toiseen levyyhtiöön, jonka tuntee olevan enemmän itseään varten (selkeästi jonkin tietyn musiikkilajin edustaja). b) Uudet tuotteet Tapaamisten aikana asiakkaalle ehdotettiin erilaisia vaihtoehtoja niin uusiksi tuotteiksi kuin toiminnan tehostamiseksi ennen artistipankki järjestelmään päätymistä, lisäksi CDS:n sisällä käytiin keskusteluja tarjottavista vaihtoehdoista. Yksi kehitysehdotuksista oli artistikilpailun järjestäminen, kilpailussa olisivat yhdistyneet Muodonmuutos ja Idols formaatit. Kilpailu olisi tuonut runsaasti näkyvyyttä ja julkisutta yritykselle, mutta sen toteuttamiseksi ei ole riittävästi resursseja tällä hetkellä. Ehdotuksena uusiksi oheistuotteiksi olivat mm. soiva lakki ja USB muistitikku. Lakissa olisi soitin integroituna esim. korvaläppiin, tällöin ei olisi ongelmia kuulokkeiden johtojen kanssa. Lakissa olisi yrityksen logo ja imagoon sopiva väritys. USB tikussa olisi 22

23 valmiiksi ladattuna musiikkia ja sen sisään olisi ohjelmoitu koodi, jonka avulla pääsisi kirjautumaan sisään internetissä toimiville sivuille kuukausimaksua vastaan ja ladata sieltä erilaista aineistoa, esim. uusia kappaleita. Muita ehdotettuja toimintamuotoja olivat erilaiset soittoäänet ja uudentyyppinen miksausjärjestelmä esikuuntelujärjestelmän yhteyteen. Asiakas ei innostunut näistä vaihtoehdoista, joten niitä ei kehitelty sen pidemmälle. Sisäisessä palaverissa yhdessä vaiheessa pohdittiin liiketaloudellisen koulutuksen ehdottamista asiakkaalle, koska toiminnasta löytyy heikkouksia nykyisellä rakenteella. Tämän vaihtoehdon sijaan ehdotimme asiakkaalle segmentointia, koska se selkeyttäisi ja tehostaisi yrityksen toimintaa. Asiakkaamme ei innostunut segmentoinnista sinällään, mutta lopulta yhteisymmärryksen löydyttyä ja päädyttyämme artistipankki järjestelmään, totesimme sen jo tuovan pienimuotoista segmentointia asiakkaan toimintaan. c) A&R Toiminnan kehittäminen A&R:n toiminta tällä hetkellä on Timo Palokankareen ja hänen assistentin vastuulla. Näin tärkeän prosessin jakaminen näin aiheuttaa niin hyviä kuin huonojakin puolia. "Yhden miehien A&R" takaa sen, että hänellä on laaja tietämys markkinoista. Päätöksien teko A&R:ään liittyen on helppoa ja ristiriidatonta ja artistit tietävät täsmälleen kenen puoleen kääntyä asioissaan. Tästä seuraa myös se, että Palokankareella on suora yhteys artistiin. Ongelmia kuitenkin on havaittavissa. Prosesseja, joita A&R hoitaa, on huimasti, ja kaikki oleellisia yhtiön toiminnan kannalta. Täten työmäärä jota A&R hoitaa on laaja (kts. taulukko A&R nykyinen toiminta SWOT analyysi). Tästä seuraa resurssien vaje kehittyvään toimintaan. Töiden määrä helposti kerääntyy, eikä ole mahdollista käsitellä kovinkaan monta artistia päivässä ottaen huomioon kaikki muut toiminta. Yksinkertaisena havainnollistava esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, kun A&R:llä on lukuisa yllämainituista prosesseista käynnissä yhtäaikaisesti, jolloin varmasti demojen seulonta jää vähemmälle huomiolle, ja mahdolliset asiakkaat siirtyvät kokeilemaan mahdollisuuksiaan nopeammin reagoiville kilpaileville yrityksille. 23

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI MARKKINOINTISUUNNITELMA ATOMITE-TUOTTEELLE Elina Vehmas Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa Arpiainen

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Maatraiva, Silja 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Silja

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

CRM-järjestelmän valinta kuljetusyritykselle

CRM-järjestelmän valinta kuljetusyritykselle CRM-järjestelmän valinta kuljetusyritykselle Annika Huusko Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Logistiikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Kuvailulehti Tekijä(t) Annika Huusko Julkaisun laji Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen Case: Vantaan Henkilöstöpalvelut Ikonen, Hanna-Mari Karnijoki, Tiia 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINTIVIESTINNÄN VÄLINEENÄ PRESIDENTINVAALIKAMPANJASSA

SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINTIVIESTINNÄN VÄLINEENÄ PRESIDENTINVAALIKAMPANJASSA Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatin tutkielma Kansainvälinen markkinointi SOSIAALINEN MEDIA MARKKINOINTIVIESTINNÄN VÄLINEENÄ PRESIDENTINVAALIKAMPANJASSA Kevät

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot