Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus"

Transkriptio

1 Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Raportti palkansaajakeskusjärjestöjen työelämän kehittämisseminaarista Kirjan-sali, Helsinki

2 Lukijalle Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus -seminaari on jatkoa eri palkansaajakeskusjärjestöjen liitoissa toimivien asiantuntijoiden kokoontumiselle yhdistävien teemojen merkeissä. Edellinen oli tammikuussa 2006 SAK:ssa, jossa selvityshenkilö Kirsti Palanko-Laakan johdattelemana perehdyttiin pätkätyökysymyksiin ja yhdessä pohdittiin keinoja yhteistoiminnan kehittämiselle. Asiaa edistämään valtuutettiin tutkija Ulla Aitta Akavasta, työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen STTK:sta ja vastaava tutkimusasiantuntija Jyrki Helin SAK:sta. Ryhmässä todettiin henkilöstön edustajien (luottamusmiesten, yhdysmiesten, luottamusvaltuutettujen, työsuojeluvaltuutettujen, työsuojeluasiamiesten ja muiden vastaavien) asema ja sen muutokset olevan ay-liikkeen kannalta keskeinen ja kaikkia aloja koskeva kysymys. Aihealueelta on myös valmistunut vuoden 2006 aikana myös tuoretta tutkimusta, joka auttaa ymmärtämään henkilöstön edustajien tehtävien monimuotoistumista. Pohjoismaiselle ammattiyhdistysliikkeelle on tunnusomaista korkea järjestäytyminen ja työpaikoille ulottuva henkilöstön edustajien verkosto. Tämä verkosto on ammattiyhdistysliikkeen paikallisen edunvalvonnan ja myös järjestötoiminnan selkäranka. Luottamushenkilöstön toimintaedellytykset ja hyvinvointi on ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuuden kannalta mitä keskeisin kysymys. Seminaarin puheenjohtajana toimi Akavalaisen Ekonomiliiton (titteli) Anja Uljas. Seminaarin käytännön järjestelyistä vastasi Päivi Gylling STTK:sta apunaan Eva Fager SAK:sta. Tämän seminaariraportin on laatinut Merike Ottosson SAK:sta. Kaikille heille kiitos panoksestaan seminaarin onnistumiselle. Helsingissä, marraskuun 1.päivänä 2006 Ulla Aitta Erkki Auvinen Jyrki Helin AKAVA STTK SAK 1

3 2

4 SISÄLTÖ Tilaisuuden avaus... 5 Harri Melin: Henkilöstön edustaja edunvalvojana ja työpaikan kehittäjänä ennen, nyt ja huomenna... 5 Henkilöstön edustajien asema muutoksessa 2000-luvulla, tilannekatsaus keskusjärjestöittäin... 8 Jyrki Helin, SAK... 8 Markku Lemmetty, AKAVA Erkki Auvinen, STTK Keskustelu Aarno Ryynänen: Henkilöstön edustajan asema, toimintamahdollisuudet ja valmiudet Keskustelu Tupotyöryhmän jäsenet: Luottamusmiesten sopimusperusteisten oikeuksien kehittäminen Anu-Tuija Lehto, SAK Heli Ahokas, STTK Markku Lemmetty, AKAVA Yhteenvetokeskustelu ja jatkotoimista sopiminen: Ohjelma Osallistujat Liiteaineistot LIITE 1: Kalvot, Harri Melin LIITE 2: Kalvot, Jyrki Helin LIITE 3: Kalvot, Markku Lemmetty LIITE 4: Kalvot, Erkki Auvinen LIITE 5: Kalvot, Aarno Ryynänen LIITE 6: Kalvot, Heli Ahokas

5 4

6 Tilaisuuden avaus Tilaisuuden avasi kehitysjohtaja Anja Uljas, Suomen Ekonomiliitosta ja hän toivoi seminaarin osanottajien olevan paitsi keskustelevaisia myös antavan eväitä tulevaisuuden varalle. Henkilöstön edustaja edunvalvojana ja työpaikan kehittäjänä ennen, nyt ja huomenna Harri Melin, professori Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiologian laitos Tiivistelmä professori Harri Melinin puheenvuorosta, kalvoaineisto löytyy liitteestä 1. Työelämän muuttuminen vaikuttaa siihen, millä ehdoilla henkilöstön edustajat työtään tekevät. Erilaiset uutisoinnit globalisaatiosta tai nopeat tekniset muutokset ovat osa muuttuvaa työelämää. Jos mietitään elämää vain neljännesvuosisata taaksepäin, niin IBM toi tuolloin ensimmäiset pc:nsä markkinoille. Yritykset ja toimipaikat muuttavat rakenteitaan ja kapitalismissa ollaan siirtymässä hyvin nopean tuotto-odotusten pariin. Johdon ja omistajien äänet kuuluvat kovemmin, puhutaan ahneesta pääomasta. Globalisoituminen ei ole uusi ilmiö. Jos ajatellaan vielä hetki aikaa 100 vuotta sitten, niin kyllä yhtä globalisoituneita ja ulkomaankaupasta riippuvaisia ollaan oltu jo tuolloin. Suomalaisen työmarkkinamallin taustana on Suomen nopea palkkatyöläistyminen myöhään 1960-luvulla. Muutos on ollut suhteellisen nopea ja jyrkkä. SAK:n yhdistyminen ja ammattiyhdistysliikkeen kasvu on myös ollut nopeaa, nopeinta ehkä AKAVA:lla ja STTK:lla Suomen elinkeinorakenteen muutoksen takia. Suomi on keskiluokkaistunut. Ammattiyhdistysliikkeen sanomaan tartuttiin, haluttiin parempaa tulevaisuutta ja kaikkea sitä mitä siihen nähtiin kuuluvan, kuten koulut ja eläkejärjestelmät. Yhteiskunta on institutionalisoitunut ja sen yksi ilmentymä on myös luottamusmiesjärjestelmä. Ammattiyhdistysliikkeellä on tunnustettu asema kolmikannassa ja hyvinvointi on rakentunut kolmikannan varaan ja luottamusmiehillä on tässä tärkeä ja keskeinen asema. Kolmikantamallin haasteissa joudutaan vastaamaan uusin kysymyksiin. Malli oli rakentunut vakaan kasvun oloihin, kokenut laman 90-luvun alussa - joustavasti. Nyt malli on uusien haasteiden edessä globalisaation johdosta. Tapahtuneiden työn organisaatioiden ja sisältöjen muutosten takia ollaan notkeammassa työmarkkinakentässä. Olen itse vähän skeptinen Asko Suikkasen arvioon, jonka mukaan elämme loputtomassa epävarmuuden ajassa. Epävakaassa työmarkkinatilanteessa pitäisi varautua muutokseen, mutta en oikein usko että pysyvät työsuhteet olisivat historiaa. Nuoriso on ehkä enemmän määräaikaisissa työsuhteissa ja ehkä ammatin vaihtami- 5

7 nenkin on yleistynyt, mutta yhä tarvitaan vakaata työvoimaa vaikkapa prosessitehtaille tai muihin vastaaviin paikkoihin. Muutos voi olla liioiteltua. Vaikka kaikenlainen verkottuminen ja vuorovaikutus on lisääntymässä eli työprosessi kollektivisoituu, työntekijöihin suhtaudutaan individualistisesti. Suomalaisten pitäisi olla huolissaan työvoiman rakenteellisesta muutoksesta. Eläkkeelle siirtyvät tuovat haasteita työelämän järjestelyissä. Näen, että Suomi ei tule selviämään ilman maahanmuuttajavirtoja ja se tuo haasteita henkilöstön edustajistolle. Paikallisen tason edunvalvonta on rakentunut paitsi luottamusmiesjärjestelmän myös työsuojelujärjestelmän varaan. Hallintoedustuksen merkitys on pienempi. Päivittäinen työtoiminta, jota tehdään tiimeissä ja erilaissa työryhmissä ei ole osa virallista järjestelmää, mutta henkilöstön ääni kuuluu arjen toiminnoissa. Keitä ovat henkilöstöedustajat. No, yleensä kai puhutaan luottamusmiehistä ja määritelmiä löytyy vaikka kuinka paljon (esim sivuilta. Henkilöstön edustajat ovat yleensä hyvin koulutettuja, vakaassa työmarkkina-asemassa olevia hyvin palkattuja keski-ikäisiä miehiä. He edustavat usein välinpitämättömiä runsaasti työttömyyskokemuksia keränneitä pieni palkkaisia osa-aikatyötä tai pätkätyötä tekeviä pienillä työpaikoilla työskenteleviä nuoria. Näiden kahden maailman välinen ero on suuri ja edellyttää pontevia toimia, jotta ay-liike lunastaa edelleen paikkansa. Noin 30 vuotta sitten tehtiin eräissä SAK:n teollisuusliittojen pääluottamusmiesten parissa kyselytutkimus, joka julkaistiin Vähätalon ja Liljan toimesta nimikkeellä Ammattiosasto ja luottamusmiehet työpaikalla. Kyselytutkimuksessa kysyttiin mm luottamusmiehen pääasiallista tehtävää. Puolet vastanneista mielsi, että se oli sopimusten valvontaa ja vain hieman työehtoihin vaikuttamista työpaikalla, melkein puolet katsoi pääasiallisen tehtävän olevan voimakasta itsenäistä vaikuttamista työehtoihin mm. joukkotoiminnan avulla ja yhdeksän prosenttia vastanneista katsoi sen olevan työsopimusten noudattamisen valvontaa. Työmarkkinoiden tilanne oli tuolloin erilainen, maa oli lakkoherkkää aluetta ja melkein joka perjantai jossain pistettiin persettä penkkiin. Kysyttäessä arvioita työsuhteiden yleisestä tilasta reilu puolet vastanneista totesi tärkeitä asioita hoidetun neuvottelemalla, 23 prosenttia mielsi, että etuja ajetaan joukkovoimalla ja 13 prosenttia vastanneista totesi, että työpaikalla vallitsee patruunahenki. Työpaikkakohtaisista palkkaehtoihin vaikuttamisesta oltiin 30 vuotta sitten seuraavaa mieltä: Virallisen työehtosopimusjärjestelmän rinnalle on kehittynyt epävirallisempi järjestelmä, missä luottamusmiehet ja ammattiosastot pyrkivät myös sopimusten ohi vaikuttamaan jäsenten työehtoihin. Tänään romanttinen joukkovoimauho ja itsenäinen tai itsepäinen toiminta on ainakin tällä hetkellä ohi mennyttä aikaa. Luottamusmiehen tehtävä liittyy sopimusten valvontaan, työntekijöiden edun ajamiseen neuvotteluteitse siten, että palkkaa koskettavat kysymykset ovat keskiössä. Oma käsitykse- 6

8 ni on, että luottamusmies yrittää miettiä, miten voidaan yrittää vaikuttaa niihin vaikeuksiin, joita on kohdattu palkkauksen arvioinnissa. Työelämän kehittämisen tavoitteena on hyvä työ. Tavoite lanseerattiin työolokomitean työssä vuonna 1990 ja on edelleen ajankohtainen, vaikka lama painoi sen hetkeksi unholaan. Luottamusmies tänään on myös juristi, valmentaja, konsultti eli suurin piirtein yli-ihminen. Hänen pitää hallita taidot, joita missään ei opeteta ja hän tekee sen paineiden ristitulessa. Toimiva luottamusmiesjärjestelmä on ammattiyhdistysliikkeen selkäranka. Liittotason toiminta on tyhjää jos luottamusmiesten työpanosta ei ole työpaikoilla. Tulevaisuus on edunvalvontaa ja kehittämistä. Juha Siltalan kirjoittama: Työelämän huonontumisen lyhyt historia oli lähtölaukaus kielteiseen suuntaukseen, jonka monet tutkimukset ovat sen jälkeen ottaneet päivänvaloon. Suvi Mäntylän tutkimus pienten yritysten johtamiskäytännöistä oli karua kieltä siitä, missä työpaikoilla mennään. Johtamiskäytännöt tulisi nähdä haasteena. Olen aina ihmetellyt miksi tieto on niin kallista, että sitä pitää pimittää? Tieto ei kuitenkaan kulu kun sitä levittää. Siitä voi päinvastoin olla iloa, kun sitä pannaan jakoon; avoimuus ja tiedonkulku ei näytä työpaikoilla edelleenkään aukeavan. Luottamusmiehen työn kannalta on tärkeää oma osaaminen, aika ja jaksaminen. Ammattiyhdistysliikkeen resurssit luottamusmiehelle annettuna on haaste. Haasteena on myös yhdessä tekeminen sen kautta luottamusmies ei ole yksin ja se voi mahdollistaa parempiin tuloksiin pääsemisen. Mitä sitten pitäisi kehittää? Työntekijä on työn paras asiantuntija. Työn tekijöiden pitää saada vaikuttaa työn organisointiin tabuja on uskallettava ravistaa. Tulisiko ay-liikkeen haastaa työnantajan direktio-oikeus? Osaamista pitää saada kehittää ja osaamista tulee antaa käyttää. Tuottavuuden kasvun periodi ja ikääntyminen tekevät sen, että jaksaminen alkaa olla lopussa. Huomiota tarvitaan kiinnittää tähän. Sopimusten ohi tehdään joustavia järjestelyjä joista ei puhuta, vaikka käytäntöjen (hyvien käytäntöjen) leviämistä tulisi tukea myös palkitsemiseen pitäisi kiinnittää huomiota. Mistä välineitä? Nyt pitäisi tehdä 2000-luvun rehellinen tilannearvio, vaikka valtakunnallisella tutkimuksella. Ammattiyhdistysliikkeen tulisi siirtää resurssejaan paikalliselle tasolle ja edunvalvontaan pitäisi löytää laajempi näkökulma ja sijoittaa hyvä työ sen keskiöön. Edunvalvonnan tulisi olla kokonaisvaltaista. Työnantajan kanssa tulisi miettiä uusia yhteistyökokemuksia. Uskon win-win tilanteisiin niitä ei vain oivalleta hakea tai käyttää. Yhteistyö on voimaa myös organisaatioiden välillä. Kysymyksiä Minulla on vanhaan tutkimuksen liittyvä kysymys luottamusmiesten tehtävistä. Kysyisin oliko kenties kalvossa käsitteellinen virhe, oliko kyse todella työsopimusten valvonnasta? Kyllä tässä näin lukee tämä on otettu suoraan tutkimuksesta ja tätä käsitettä siellä on käytetty. 7

9 Henkilöstön edustajien asema muutoksessa 2000-luvulla, tilannekatsaus keskusjärjestöittäin Jyrki Helin, vastaava tutkimusasiantuntija, SAK:n edunvalvontaosaston työelämän tieto- ja tutkimuslinja Ansaittua luottamusta Esitys pohjautuu Jyrki Helinin kirjoittamaan luottamusmiesraporttiin: Ansaittua luottamusta. Ansaittua luottamusta on osa SAK:n vuoden 2005 järjestötutkimuksen raportointia. Esitykseen liittyvä kalvoaineisto löytyy liitteestä 2. Luottamusmiesraportti on osa laajempaa SAK:n ja sen jäsenjärjestöjen järjestötutkimusta. SAK on teettänyt laajat jäsentutkimukset noin viiden vuoden välein vuodesta 1984 alkaen. Kyselylomaketta on kehitetty vuosikymmenien aikana siten, että se antaisi jäsenliitoille mahdollisimman kattavan kuvan jäsenistön asemasta työelämässä ja arvostuksista. Peruskysymyksenä on kuitenkin aina säilynyt se, miten SAK:n ja sen liittojen tulisi kehittää eri tasoilla tapahtuvaa edunvalvontaansa. Luottamusmiesten kokemusten mukaan järjestäytyminen ammattiliittoon on työpaikoilla kasvussa v Tärkeimmät jäsenperusteet luottamusmiesten ryhmässä ovat palkansaajien tehokas etujen puolustaminen ja ajaminen, työpaikan työolojen kehittäminen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan puolustaminen, joka on rivijäsenten mielestä tärkein jäsenyysperuste. Luottamusmiestehtävissä raskaimmiksi koetut työtehtävät ovat työntekijöiden ajoittainen välinpitämättömyys sekä työnantajan kielteinen suhtautuminen. Työpaikkojen neuvotteluilmapiiri on viime vuosina huonontunut; kehittyvien työpaikkojen määrä, joissa on hyvät neuvottelusuhteet ja molemminpuolinen arvostus, on viime vuosina laskenut. Toisaalta samaan aikaan myös kaikkein kehittymättömien työpaikkojen määrä on hieman vähentynyt. Näiden ääripäiden väliin jäävä työpaikkojen väliryhmä on sen sijaan kasvanut. Parasta luottamustehtävissä on vastanneiden luottamushenkilöiden mukaan kokemus siitä, että saa asioita ajettua eteenpäin. Myös työtovereilta saatu tuki ja tunnustus on tärkeää. Nostaisin kolme teemaa tarkasteluun, ensiksikin: Ammattiyhdistysliikkeen perusta on vahva. Perusta on vahva niillä työpaikoilla joilla on luottamusmies tai vastaava. Tarkasteltaessa vastausta kysymykseen, onko työpaikallasi luottamusmies tai vastaava nähdään, että ei ole vastausten käyttöprosentti on laskenut Vuonna prosenttia vastasi, että luottamusmiestä ei ole kun vuonna 2005 tämän vaihtoehdon valinneiden määrä oli pudonnut 22 prosenttiin. Selvin muuton on tapahtunut pienillä, alle 30 henkilön työpaikoilla, joissa 8

10 vuonna prosenttia oli vastannut ettei työpaikalla ole luottamusmiestä tai vastaavaa ja vuonna 2005 määrä oli enää 37 prosenttia. Luottamusmiesjärjestelmä ei ole rapautumassa vaan käänne parempaan on saatu aikaan. Tarkasteltaessa järjestäytymistä aloittain nähdään, että järjestäytyminen on kasvussa niillä työpaikoilla, joilla on luottamusmies. Toki alakohtaisia eroja on havaittavissa. Niillä työpaikoilla, joissa on luottamusmies nähdään, että olemassa oleva järjestelmä pystyy uusiutumaan. Järjestäytyminen on nousussa etenkin kehittymättömillä työpaikoilla. Kehittyvillä työpaikoilla järjestäytyminen ei ole vahvasti nousussa Toinen teema, jonka haluan nostaa esiin on työelämän työpaikkatyypit. Tarkasteltaessa työpaikan johdon asenteita eli arvostusta työntekijöitä kohtaan; luottamusta alaisiinsa, kehitysmahdollisuuksien huolehtimisesta jne. on etenkin luottamusmiesten mielestä niissä tapahtunut muutosta huonompaan suuntaan kautta linjan. Tarkasteltaessa tilannetta kaikkien kyselyyn vastanneiden osalta, ei muutos ole yhtä tuntuvaa, vaikkakin yhä havaittaessa. Teimme järjestötutkimuksen aineistosta taustamuuttujan, jolla jaoimme työpaikat kehittyneisiin, kehittymättömiin sekä väliryhmän työpaikkoihin. Koko aineiston työpaikkatyypit jakautuvat siten että Kehittyneiden työpaikkojen osuus on vuonna 2000 ollut 33 prosenttia ja vuonna prosenttia. Kehitystä on tapahtunut lähinnä kehittymättömien työpaikkojen keskuudessa, sillä niitä oli vuonna prosenttia ja vuonna prosenttia. Väliryhmien työpaikkoja oli vuonna prosenttia ja vuonna prosenttia. Neuvottelusuhteissa työpaikalla työpaikkatyypin mukaan on työnjohdon kanssa nähtävillä kehittymättömillä työpaikoilla muutosta huonompaan suuntaan. Väliryhmien työpaikoilla tilanne on säilynyt entisenlaisena. Työpaikkojen tilanne ja johtaminen on muuttunut huonompaan suuntaan. Kolmas teema koskee luottamusmiesten tehtävien muutosta. Luottamustoimessa on työllistänyt eniten viimeisen vuoden aikana palkkaja työehtoneuvottelut. Kaikilla aloilla on nähtävissä kasvua. Työpaikan kehittäminen, työn kehittäminen ja perinteinen edunvalvonta vievät aikaa. Luottamusmiehet osallistuvat aktiivisesti työpaikkansa kehittämiseen tähtääviin toimiin, vaikka kehittämisrooli onkin viime vuosina supistunut teollisuuden ja julkisen sektorin työpaikkojen luottamusmiehillä. Karkeasti sanoen ongelmallisia työpaikkoja ovat usein palvelualojen pienet työpaikat ja vähiten ongelmallisia julkisen sektorin työyhteisöt. Teollisuus sijoittautuu näiden väliin. Tosin hyvän työpaikan tunnusmerkit täyttävät parhaat esimerkit löytyvät yksityisten palvelualojen pieniltä työpaikoilta ja monilla julkisen sektorin työpaikoilla voidaan huonosti. 9

11 Markku Lemmetty, johtaja Akavan edunvalvontayksikkö Palkansaajien työpaikkaedustajien asema ja tulevaisuus Johtaja Markku Lemmetyn osuus on kirjattu ylös suoraan hänen tilaisuudessa käyttämästä puheenvuorosta ja hänen käyttämänsä kalvoaineisto löytyy liitteestä 3. Akavalaisittain voi todeta, että julkisella sektorilla kaikilta työpaikoilta löytyy oma luottamusmies, koska virka- ja työehtosopimukset kattavat jokaisen. Ongelma on ollut lähinnä yksityisen sektorin puolella, joskin tilanne on muuttunut oleellisesti vuoden 1995 jälkeen. Järjestäytymisasteemme on noussut ja myös työehtosopimuksia sekä sitä kautta luottamusmiehiä on akavalaisessa yksityisen sektorin kentässä. Kokosin tähän alkuun joitakin tämän hetken keskeisiä asioita tulopoliittisessa sopimuksessa Niitä ovat TUPO 3 yleisessä osassa sopimusalakohtaiset toimet paikallisen yhteistyön ja sopimisen edistämiseksi. Paikallisen sopimisen kehittämisestä pidettiin seminaari , jota valmisteltiin työehtosopimus- ja virkaehtosopimuksen osapuolille osoitetulla kyselyllä, jossa alakohtaisesti selvitettiin tapahtunutta. Työnantajapuolen ja palkansaajakeskusjärjestöjen kannat eroavat siinä, että työnantaja ei huomannut paikallisen neuvottelutoiminnan kehittämisen tarvetta, kun taas kaikissa palkansaajavastauksissa edellytettiin tasavertaisen neuvotteluaseman kehittämistä. Henkilöstön edustajien asemaa käsitelleessä tupotyöryhmässä ei neuvottelutulosta saatu aikaan luottamusmiesten asemasta toukokuussa 2006 ja yhteisen koulutusaineiston saaminen työsuhdeasioita on uinuvassa tilassa; työryhmä ei ole aloittanut vielä toimintaansa. Elokuussa 2006 on valmistunut suositus verkko-opetuksesta osaksi luottamusmieskoulutusta. Yleensähän koulutus järjestetään lähiopetuksena, mutta nyt koulutusta voisi olla verkossa työpaikoilla, jos osapuolet niin sopivat. (Liite 3 sivu 38) Paikallisen yhteistyön ja sopimisen ulottuvuuksia Asioita tarkasteltiin ensinnäkin työlainsäädännön puolelta sekä työehtosopimusten/virkaehtosopimusten palkkaukseen, työaikaan, työyhteisön kehittämisen sekä henkilöstön osaamisen kannalta ja vaikka tulosopimuksessa ei puhuta direktio-oikeudesta, niin asian tarkastelua on katsottu myös direktio-oikeuden puolelta. Asioita tarkasteltiin myös luottamushenkilöiden tiedonsaannin, toimintaoikeuksien, tupotyöryhmien jatkotyöskentelyn sekä alakohtaisten kautta. 10

12 Kolmanneksi asiaa tarkasteltiin NESOKE-työryhmän kautta eli neuvotteluja sopimusjärjestelmän kehittämisen työryhmän kautta. Raportti vuodelta Raportissa ei loppuyhteenvetoa tai ehdotuksia ole, koska neuvottelusuhteet ovat stabiilissa tilanteessa; kun työnantaja on nostanut lakkooikeuden rajoittamisen pöydälle, ei keskustelua voitu jatkaa. Neljänneksi asiaa tarkasteltiin ulkopuolisten palvelujen, alihankinnan sekä tilaajavastuun kautta ja viidenneksi globalisaatiovuoropuhelun jatkamisen kannalta. Lisäksi on valmisteilla tutkimus paikallisesta sopimisesta aikana prof. Matti Kairisen johdolla Turun yliopistosta, yhteisen koulutusaineiston teko työsuhdeasioista, verkkokoulutus osaksi luottamusmieskoulutusta, pidetty työmarkkinaseminaarin anti ja työaikatyöryhmän kysely tehdään lokakuussa (Liite 3 sivu 42) Paikallisen sopimisen toimintatasojen ryhmittelyä voidaan tarkastella liite 3 sivulta 42. Teimme viime keväänä (2006) gallup-kyselyn työssä olevilta ja kysyimme, missä asioissa pitäisi lisätä paikallista sopimista. Vertailuryhmänä käytimme akavalaisia työssä olevia. Pehmeät asiat nousevat vastauksissa esille. Ensimmäiseksi nousi työhyvinvointi ja toiseksi työaikojen joustavuus. Sen jälkeen kannatusta saivat työaikapankit, lomat, etätyö ja kannustava palkkaus. Suurin ero akavalaisten ja muiden työssä olevien osalta ilmeni palkkauksesta sopimisesta. Akavalaiset eivät halua että työnantaja päättää palkkauksesta paikallisella tasolla. (Liite 3 sivu 41) 11

13 Erkki Auvinen, työympäristöasiantuntija STTK:n Työmarkkinayksikkö Hyvän työpaikan kehittäminen Liitteessä 4 sivulla 43 on kaavio hyvän työpaikan kehittämisestä. Henkilöstön edustajien (HEDien) toimintavalmiuksien kehittäminen on keskeisessä asemassa hyvän työpaikan luomisessa. Liitteessä 4 sivulla 49 on tarkasteltu, onko työpaikalla luottamusmiestä. Kysymys on ristiintaulukoitu työpaikan koon mukaan. Henkilöstön edustajat verkossa kysely (2005) Henkilöstön edustajat verkossa selvitykseen vastasi noin 4000 henkilöstön edustajaa. Selvityksen mukaan tehtäviin valikoituu enemmän miehiä kuin naisia. Iältään tyypillinen henkilöstön edustaja on yli 40 vuotias mies ja koulutustasoltaan vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon omaava. Luottamustehtävissä ei ole paljoa vaihtuvuutta. Vajaa kolmannes henkilöstön edustajista on toiminut luottamustehtävässä yli kymmenen vuotta ja noin neljännes 6-10 vuoden ajan. Alle vuoden luottamustehtävää hoitaneita on vain kahdeksan prosenttia. Vajaa kolmannes vastaajista ei ole osallistunut mihinkään koulutukseen viimeisen kolmen vuoden aikana. Tänä aikana on kuitenkin todennäköisesti luottamusmiehen valvoma työ- tai virkaehtosopimus uusittu, uusi työturvallisuuslaki on tullut voimaan, palkkausjärjestelmät ovat muuttuneet monella alalla, yrityksissä on saneerattu ja niitä on fuusioitu ja niin edelleen. Puolet vastaajista on osallistunut koulutukseen 3-14 päivän ajan. Kurssikonkareita joukossa on 9 prosenttia he ovat kouluttautuneet vähintään 15 päivän ajan. Odotetusti aivan omissa lukemissaan saamansa koulutuksen mukaan ovat päätoimiset luottamushenkilöt, jotka ovat viimeisen kolmen vuoden aikana osallistuneet koulutukseen kolmen tai neljän työviikon ajan. Heidän koulutuspäiviensä lukumäärä on yli kaksikertainen muihin verrattuna. Muiden luottamushenkilöryhmien välillä ei juuri ole eroja. Heidän saamansa koulutuksen määrä on alle kaksi työviikkoa viimeisen kolmen vuoden aikana. Varahenkilöiden koulutusmäärät ovat systemaattisesti jonkin verran pienemmät kuin varsinaisten HEDien. 12

14 Internet näyttää olevan tuttu työkalu henkilöstön edustajan tehtävissä. Lähes yhdeksän kymmenestä on käyttänyt sitä tiedon hankkimiseen ja seitsemän kymmenestä on ollut sähköpostitse yhteyksissä esimerkiksi oman liittonsa asiantuntijaan. Jäsenten tukea luottamushenkilöille on tarkastettu STTK:n toimihenkilöbarometrissä Kysyttäessä kuin yhtenäisinä liittosi jäsenet ovat valmiita tukemaan työpaikallasi luottamushenkilöitä näiden hoitaessa jäsenten asioita on 31 prosenttia vastannut en osaa sanoa, 38 prosenttia on vastannut, että ovat vain jossakin tilanteissa yhtenäisiä tai toimintavalmiita, mutta eivät aina ja 13 prosenttia on vastannut, että eivät ole yhtenäisiä tai toimintavalmiita. 18 prosenttia vastannut jäsenten olevan yhtenäisiä ja toimintavalmiita, joten en näe tilannetta hirveän positiivisena. Välttämättä luottamushenkilö ei saa jäsenten tukea. Toimihenkilöbarometrissä kysyttiin myös henkilöstön mielipiteiden huomiointia muutostilanteissa. 37 prosenttia on vastannut, että huomioidaan melko hyvin, ja samoin 37 prosenttia on vastannut että huomioidaan melko huonosti. Erittäin huonoa mielipiteiden huomiointi on 18 prosentin mielestä Edunvalvonnan tärkeimmät kohteet tulevaisuudessa näyttää olevan työllisyys, palkat, työssä jaksaminen, sosiaaliturva ja julkiset palvelut. Kaikista vastaajista 22 prosentilla oli ylipäätään kokemuksia paikallisesta sopimisesta. Kokemukset paikallisesta sopimisesta näiden vastaajien kesken olivat myönteisiä 63 prosentin mielestä. Erilaisista henkilöstön edustajista tulee myöhemmin esitelmöimään Aarno Ryynänen, joka on selvittänyt millaisia henkilöstön edustajia on tutkimuksen perusteella löytynyt tarkastelemalla HED:ien yhteistyövalmiuksia sekä aktiivisuutta tehtävän hoidossaan. Kesäkuussa 2006 STTK:ssa päätettiin käynnistää henkilöstön edustajien työn kehittämisstrategia. Nyt mietitään millaisia henkilöstön edustajia tarvitsemme muuttuvassa työelämässä, mikä on tavoite? Syvällistä keskustelua asiasta pitää käydä liittojen sisällä, kuten myös henkilöstön edustajien ja liiton välissä. Uudet henkilöstön edustajat ovat erilaisia kuin kokeneet. Kokeneiden tieto tulisi säilyttää ja uudet saada aktiivisesti mukaan toimintaan. Heillä pitäisi olla vahva rooli työpaikkojen kehittämisestä osaava henkilöstön edustaja on tehokas jäsenhankkija. Työnantaja arvostaa osaavaa henkilöstön edustajaa ja tarjoaa enemmän vapautta. Henkilöstön edustajan strategiaprosessi sisältää neljä eri vaihetta; mikä on visio roolista ja tehtävästä nyt ja tulevaisuudessa, missä ollaan tänä päivänä ja mitä on tehty tämän päivän tilanteen eteen ja mitä pitäisi vielä tehdä, että päästään lähemmäs vision tilaa. 13

15 Keskustelu: Henkilöstöedustajan harteilla on paljon odotuksia; omien töiden lisäksi omat harrastukset ja perhe, Jaksamisen haaste tulee vastaan pitäisi pohtia työnjaon kehittämistä tai resurssien uudelleen jakoa. Luottamusmiehen tehtävä on mahdoton tehtävä, mutta paeta ei voi, yleensä selvitään vaikka vaatimukset kovat ja vaikka toisella puolella on juristit ja ekonomistit. Meillä oli havainto että luottamusmiesten vaihtuvuus ei ole paljon lisääntynyt, joten heidän täytyy löytää henkistä palkintoa toimestaan eetos on kunnossa ratkaisu: lähellä olevia tukipalveluita; ei välttämättä toimitsijoita kaikki mikä parantaa laatua on paikallaan. Kohtuullisesti vapautusta työstään saavat luottamusmiehet ovat tiukimmilla. Järjestöillä on peiliin katsomisen paikka, vastaako koulutus haasteisiin, edistääkö tuki jaksamista. Vertaisverkostot alueellisesti voisi olla hyvä, monet asiat eivät löydy lakikirjoista vaan ajatusten vaihto vie eteenpäin. Meidän luottamusmiehillä on ristiriitatilanne. Uralla eteneminen vaikeutuu kun oma osaaminen karsiutuu; luottamustoiminta vie aikaa vaikkapa teknisellä alalla, kaupallisella tai opettajilla. Ennen 90 lukua luottamusmiehet olivat helisemässä kun tuli säästösopimukset yms. Kunnan taloustilanne loi myös paineita. Keitä ovat henkilöstöedustajat 2016 ja miten 10 vuoden päästä näkisitte yksilöllisyyden ja nuoremman luokan hoitaminen miten muuttaa kenttää kun yhteisöllisyys muuttuu. Edunvalvonnan kannalta pitäisi valita vaihdevuosi-ikäisiä naisia, mutta vakavasti puhuen naisten osuus tulee lisääntymään ja se on ay-liikkeen etu. Nuoria naisia rekrytoidaan, tähän voisi valmistautua vuotiaat muodostavat ison patin viiden vuoden kuluttua tämä päätyy nuorille ja mitä suuremmassa määrin naisille. Yksilöllisyydestä puheen ollen työnantaja määrittelee palkkaedut kollektiivisesti, kohtelu on kollektiivista Kaikkien alustajien näkökulma hyvän työpaikan näkökulmaan, miten se tapahtuu, kun aina lähtökohtana on tes ja ves. STTK:n kentässä pitäisi tarttua siihen, miten tuetaan henkilöstön edustajia kehittäjän roolissa. Ollaan keskusteltu liittojen antamasta koulutuksesta, työnohjauksellinen koulutus pitäisi olla tulevaisuuden sanana. Paineita luodaan sinne, sellaisten ongelmien käsittelyyn. Edelliseen kysymykseen: järjestäytymisaste pitää säilyttää ja tähän toiseen kysymykseen: joudutaan miettimään työnjakoa keskusjärjestön ja liittojen välillä. Esim. Akavalla ei ole luottamusmieskoulutusta keskusjärjestötasolla lainkaan, vaan se on liittojen ja neuvottelujärjestöjen tehtävä. Ollaanko liitoissa valmiita tukemaan kehittäjän roolia? Miten luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettujen toiminta muuttuu, näkyykö teidän selvityksissä toimenpiteitä odotetaan, jotka liittyvät yhteiskunta- vaikuttamisen puolelle - liikutaan laajemmalla alueella; onko meidän luottamusmiehillä valmiuksia ja koulutusta? On paljon 14

16 aloja joissa edetään vuosi kerrallaan missä määrin tällaisia näkemyksiä on? Ollaan kysytty siten, että paljonko sinulla on kehittämistehtäviä. Julkisilla aloilla luottamusmiehen kehittämistehtävät on supistuneet ja paikalliset palkkaneuvottelut lisääntyneet, tällaista toisenlaista painottumista on näkyvillä. Teollisuuden näkövinkkelistä: meidän tehtävänä on luoda ne olosuhteet, jonka puitteissa työtä voidaan tehdä. Kuinka monta vuotta luottamusmiesten asema on pyörinyt tupopöydässä? Miten me voisimme parantaa omaa työtämme, että luodaan olosuhteet toisten työlle? Mitä me voisimme tehdä tässä tilanteessa? Voimassa olevassa tupossa oli kuitenkin hyvä yritys, mutta tyssäsi työnantajan luottamusmieskorvauksen nolla euron korvaukseen. Jos työnantajaa haluaa paikallisen sopimisen lisäämistä se edellyttää iltapäivällä puheena olevia toimia. Jos asia nostetaan ykkösasiana tupopöytään, se edellyttää keskusjärjestöjen yksimielisyyttä. Olen sivusta seurannut kun päätä on lyöty petäjään. STTK:n puolella lähdetään yhteisestä strategiaponnistuksesta. Luottamusmiehet kertovat, mitä heidän pitäisi tehdä ja yhdessä mietitään keinoja ja etsitään vastauksia. Uusia keinoja on löydettävä. Mietin onko meillä kielenkäyttö ongelma? Ymmärtääkö työnantaja meitä? Ay-liikkeellä pitäisi olla jotakin sanomista ja haastaa työnantaja. Täällä vain valitellaan miten vaikeaa luottamusmiehellä on. Me voidaan syyttää itseämme. Tehtiin paikallisia sopimuksia aikaisemminkin, niitä ei vain kutsuttu sellaisiksi työmäärä on lisääntynyt 90-luvulla kun niistä tuli säästösopimuksia, ellei paikallisesti toisin sovita on liitoille ulospääsytie kaikesta. Pitäisi kiinnittää huomiota henkilöstön edustajien asemassa myös tähän. Sympatia ei riitä, koulutuksesta puhuminen ei riitä, vaan miten taakkaa voidaan jakaa yhä useammalle että kaikilla henkilöstönedustajilla olisi samat oikeudet. Luottamusmiestehtävän parhaita puolia on heidän itsensä arvioimana työtovereiden tuki ja se, että saa asioita eteenpäin. Säästämissopimus sai paikallisen sopimisen kuulostamaan kirosanalta. Jos luottamusmies ei hyväksynyt syyllistettiin luottamusmies. Työpaikan kehittäminen: voisiko olla järkeä puhua siitä ja miten saataisiin työnantajapuolelle välitettyä ymmärrys siitä, mistä on kyse. Johtaminen ja esimiestyö nousevat aina esille. Tähän pitäisi panostaa. Mikä on se asema tulevaisuudessa? Tämä kysymys kiinnostaa minua. Puhutaan kliseistä, että selkäranka katkeaa, jos ei saada muutosta. Vaihtuvuus on suurta, luottamusmiehen toimintaedellytyksiin on saatava muutosta, minä toivon nyt, että kun tuposta neuvotellaan niin tämä olisi melko korkealla siellä. Tulevaisuuden kehittäjän rooliin, kolmikanta Tykes-ohjelmassa rahoitus ulkopuolista asiantuntijaa tai konsultin palkkausta varten työn organisaatioon, palkansaajaedustajat katsovat tarkkaan onko hyväksyntä kehittämisprojekteille, tieto henkilöstön edustajille: hei, tällaista rahaa on käytössä, voisi muistuttaa. Yritysmaailma on mennyt raadolliseksi hallintoedustus on laskussa - mitä mieltä edustajat ovat - onko näihin kiinnitetty riittävää huomiota ja sen toiminnan lisäämisestä tai kehittämisestä. 15

17 Hallintoedustus on vesitetty jo 50-luvulla, jos jotain halutaan tehdä tilannetta pitäisi miettiä uudestaan vuoden 2000 tilanteessa. On ollut paljolti vapaaehtoista. Toisenlaiset ja vahvemmat otteet pitäisi olla käytössä. Aarnon tutkimus vahvistaa että kehittämistyöllä on tärkeä rooli. Odotukset ovat olleet suuret ja nyt on turhauduttu. Pitäisikö nähdä työpaikan kehittäminen tiimien ja työryhmien tasolla? Minusta on haaste, mihin asti arkielämässä käsite ay-toiminnasta viedään. 16

18 Henkilöstön edustajan asema, toimintamahdollisuudet ja valmiudet Aarno Ryynänen, psykologi, valtiotieteen ja filosofian kandidaatti, Aktiivi - Innovaatio Oy Psykologi Aarno Ryynäsen esitykseen kuuluva kalvoaineisto löytyy liitteestä 5. Esitetty tutkimus: Henkilöstön edustaja työpaikan muutosvoimana tehtiin TELKE -työryhmän toimeksiannosta ja sen rahoitti pääosin Työsuojelurahasto. Tutkimus tehtiin vuosina ja sen toteuttivat Aarno Ryynänen, Kari Loimu sekä Veikko Mäenpää Aktiivi-Innovaatio Oy:stä. Tutkimuksen keskeisimpinä tavoitteina oli selvittää henkilöstön edustajan toimintamahdollisuudet, valmiudet tehtävänsä hoitamiseen. Tulosten arvioitiin olevan hyödyksi henkilöstön edustajille itselleen ja heidän yhteistyökumppaneilleen työpaikoilla, henkilöstön edustajan asemaa sääteleville sopijaosapuolille sekä henkilöstön edustajan tueksi toimiville järjestöille. Tutkimus koostui alustavasta tiedonkeruusta, joka tehtiin haastattelemalla kolmentoista työpaikan kaikki henkilöstön edustajat ja työnantajan edustajat. Saadun tiedon pohjalta kartoitusta syvennettiin laajalla verkkokyselyllä, joka kohdentui yli sadan työpaikan otokseen. Kaikissa kysymyksenasetteluissa pyrittiin asioita tarkastelemaan ennen kaikkea henkilöstön edustajan näkökulmasta: mihin he kokevat itsellään olevan mahdollisuuksia? mikä on heille tärkeää? miten he arvioivat valmiutensa toimia? Tutkimuksen tuloksia käsittelen seuraavassa kolmesta näkökulmasta. Ensiksi, millä tavalla henkilöstöedustaja suuntautuu tehtäväänsä, toiseksi, onko hänellä vaikutusmahdollisuuksia sekä kolmanneksi, miten henkilöstöedustajat kokevat oman asemansa. Tutkimukseen osallistui henkilöitä niin valtion kuin kuntien kuin kuntayhtymien palveluksesta. Samoin oli edustettuna henkilöitä teollisuuden ja palvelun toimialoilta. Tutkimukseen osallistuneita työpaikkoja oli yhteensä 76 ja niissä kyselyyn vastanneita henkilöstön edustajia 373. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöstönedustajien järjestötausta jakaantui keskusjärjestöjen välillä siten, että STTK:n kenttään kuului 46 prosenttia osallistuneista, SAK:n kenttään 35 prosenttia ja AKAVAn 15 prosenttia vastanneista. Henkilöstön edustajan suuntautuminen tehtäväänsä Alun perin tarkoituksena ei ollut tutkia henkilöstön edustajan tehtäväänsä suuntautumista ja siihen liittyviä tekijöitä. Aineiston analysoinnin edetessä alkoi kysymys suuntautumistavasta hahmottua keskeiseksi kysymykseksi. Olennaiseksi näytti muodostuvan toisaalta se, kuinka tavoitteisesti ja aktii- 17

19 visesti henkilöstön edustajat ovat tehtävässään toimineet ja toisaalta se, kuinka osallistuvia ja kuinka laajaa heidän sosiaalinen toimintansa erilaisissa verkostoissa on. Molempiin ulottuvuuksiin luotiin aineistosta jälkikäteen mittarit valitsemalla tavoitteista aktiivisuutta ja yhteistyön laajuutta mittaavat osiot omiksi summamuuttujiksi. Molempien muuttujien mittarit koostuivat siten kymmenistä kysymyksistä. Tämän jälkeen katsottiin, miten vastaajien joukko sijoittautui kuvioon, jonka toisena koordinaattorina oli toiminnan tavoitteisuus ja toisena yhteistyövalmius. Kehittäjiksi nimitettiin niitä joilla oli paljon sekä tavoitteisuutta että yhteistyökontakteja. Sivustaseuraajiksi nimettiin ne, joilla ei ollut tavoitteita eikä juuri yhteistyövalmiuttakaan. Tehtävänhoitajiksi voidaan sanoa henkilöstön edustajia, joilla on jonkin verran yhteistyösuhteita, mutta ei tavoitteista aktiivisuutta. Vastaavasti puurtajaksi voidaan nimetä henkilöstön edustaja, jolla on tavoitteita ja joka on aktiivinen, mutta ei kovin valmis yhteistyöhön. Taistelijat taas olivat usein yhden asian ihmisiä, joilla oli kyllä tavoitteita, mutta ei juurikaan yhteistyövalmiuksia. Myötäilijät taas niitä henkilöstön edustajia, jota eivät toimi millään tavoin tavoitteellisesti, mutta omaavat kyllä runsaasti hyviä yhteistyökontakteja. Tulosten pohjalta nousee tärkeäksi kysymykseksi, miten eri tavoin tehtäväänsä suuntautuvaa henkilöstön edustajaa on järkevää tukea. Mitä tukea ja välineitä tarvitaan, jotta kehitetään taistelijan tai junailijan yhteistyövalmiuksia? Mitä tarvitaan, että osallistujan ja tehtävänhoitajan toimintaan saadaan selkeämpää tavoitteellisuutta ja linjauksia? Miten rohkaista sivustaseuraajia sekä tavoitteisuuteen että yhteistyöhön muiden kanssa? Henkilöstön edustajien suuntautumista arvioitaessa on huomattava, että kirjo on laaja. Henkilöstön edustajia on monenlaisia. Koetut roolit Henkilöstönedustajat kokevat itse olevansa ensisijassa taistelijoita ja etujen valvojia. Toiminnan kehittäjäksi ei itseään kovinkaan moni näytä kokevan. Sivustaseuraajat ja kehittäjät poikkeavat toisistaan. Kehittäjät ovat varttuneita, päätoimisia, kokeneita, aktiivisen yhteistoiminnan työyhteisön pääluottamusmiehiä. Sivusta seuraajat taas ovat tyypillisesti nuoria, kokemattomia, vähän vapautusta työstä saavia ja usein työsuojeluvaltuutettuja ja he toimivat vakiintuneen yhteistoiminnan työyhteisöissä, missä mitään ei ole tapahtunut moniin vuosiin. Vakiintuneen yhteistoiminnan työpaikat ovat tyypillisesti kuntien pienehköjä työpaikkoja, joissa eletään toivossa, ettei mitään tapahtuisi eikä mikään muuttuisi. Tiedonsaanti ja vaikuttamisen mahdollisuudet Henkilöstön edustajilta kysyttiin, 1) ovatko he saaneet muutoksista tiedon hyvissä ajoin, 2) ovatko he voineet halutessaan vaikuttaa muutoksiin niiden 18

20 suunnitteluvaiheessa ja 3) ovatko he voineet halutessaan vaikuttaa muutoksista aiheutuneisiin ongelmiin työpaikoilla. Puolet henkilöstön edustajista katsoi saaneensa hyvissä ajoin tiedon organisaatiomuutoksesta ja neljännes on vastannut, että ei ole saanut tietoa. Viime vuosina tilanne on useamman kohdalla parantunut kuin huonontunut ja julkisella sektorilla tilanne koetaan paremmaksi kuin yksityisellä sektorilla. Neljännes henkilöstön edustajista katsoi voineensa vaikuttaa organisaatiomuutokseen jo suunnitteluvaiheessa. Puolet henkilöstön edustajista vastasi että ei ole voinut vaikuttaa. Vaikuttaminen muutoksesta aiheutuviin ongelmiin jälkikäteen on ollut mahdollista jokseenkin yhtä hyvin mahdollista kuin etukäteen vaikuttaminenkin. Erilaisista muutoksista parhaiten on voitu vaikuttaa palkitsemiseen, työterveyteen sekä työkykyyn liittyviin muutoksiin ja huonoimmin johtamiseen, koulutukseen ja kehittämiseen liittyviin asioihin. Huolestuttavaa on se, että samanaikaisesti kun ihmisen osaaminen ja kehittyminen työssään tulee painopisteeksi työelämän kehittämishaasteena, henkilöstön edustajat eivät ole vaikuttamassa juuri näihin asioihin. Näkisin että tiedon saaminen muutoksista on aika huonoa, vaikka huonoimpia työpaikkoja ei tässä tutkimuksessa liene ollut mukana lainkaan. Hankkeeseen osallistumisesta kieltäytyneistä työpaikoista tuli monesta ilmoitus, että nämä asiat eivät heitä kiinnosta tai että ei heillä ole tämmöiseen aikaa. Ajan riittävyys Sovittu aika riittää 67 prosentin mielestä ja 16 prosentin mielestä aika ei riitä. Kysymys ajankäytöstä luottamustehtävän hoitamiseen nousee usein esiin. Kyselyyn vastanneista kuitenkin suurin osa sanoo ajan riittävän. Päätoimisilla riittää aika parhaiten. Muiden osalta tilanne on se, että mitän enemmän sovittua aikaa on, sitä huonommin se riittää. Tämä perustunee siihen, että kun edustettavan henkilöstön määrä lisääntyessä ongelmat lisääntyvät jyrkemmin kuin ajankäytön mahdollisuudet paranevat. Kunnissa, joissa yhteistoiminta muutoin toimii parhaiten, tilanne tältä osin koetaan huonompana kuin muualla. Ajan käyttö voi myös olla tehotonta varsinkin jos työpaikka on pieni. Ajan riittävyyden suhteen tilanteen ei ole koettu viime vuosina juuri muuttuneen. Kysyttäessä, mikä rajoittaa ajankäyttöä yli 60 prosenttia vastaa että oma työ. 19

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Edunvalvonnan arkea pienillä työpaikoilla vuonna 2008

Edunvalvonnan arkea pienillä työpaikoilla vuonna 2008 2 2009 Edunvalvonnan arkea pienillä työpaikoilla vuonna 2008 Maaliskuu 2009 Lisätiedot: Jyrki Helin jyrki.helin@sak.fi Linnea Alho linnea.alho@sak.fi SAK, PL 157 00531Helsinki Tilaukset: SAK puhelin 020

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Tulevaisuus tehdään työpaikoilla - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin 6/2010 Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin sisältö 20 22 Tampere tarjosi oivan ympäristön teollisuushistorian ensimmäiselle maailmankonfrenssille. Insinöörit voivat nousta

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN. Voimaa työllisyysvoimalasta

Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN. Voimaa työllisyysvoimalasta Johtopäätökset Lauri Ihalainen ja Pilvi Torsti KYTKETÄÄN TYÖT KÄYNTIIN Voimaa työllisyysvoimalasta Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto ja kuviot: Fredrik Bäck

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot