Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli"

Transkriptio

1 AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli

2 Julkaisupäivä: 9. CE-painos: heinäkuu 2010 Versio 3: 17/9/10 Valmistaja: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød, Tanska P: F: E: I: Myynti ja huolto: Australia Avanti Wind Systems PTY LTD P: +61 (0) Kiina Avanti Wind Systems P: Tanska Avanti Wind Systems A/S P: Saksa Avanti Wind Systems GmbH P: Espanja Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: USA Avanti Wind Systems,Inc P: +1 (262) Intia Avanti Wind Systems,PL P:

3

4 Vain koulutetut henkilöt saavat käyttää tätä hissiä. Tämän käyttöoppaan on oltava henkilökunnan käytettävissä aina asennuksen ja käytön aikana. Lisäkopioita voidaan tilata valmistajalta. Kaikki toimenpiteet ovat ainoastaan viitteellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. Sisältö Sivu Käyttöopas 1. Rajoitettu takuu Tässä oppaassa käytettyjen symbolien selitykset Varoitukset Laitteiston kuvaus Käyttötarkoitus Toiminta Huoltohissimallit Lämpötila Lisävarusteet Komponentit Hissikorin tiedot Hissikori, jossa on tarttumislaite, nostolaite, kytkentäkaappi ja käsiohjauslaite Huoltohissien M, L ja XL tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä, tarttumislaite ja ohjauslaitteet Käyttövaijeri, turvavaijeri ja ohjausvaijeri Hissikorin turvalaitteet Turvajarru Hätäpysäytys Kiinteä hätäpysäytys (lisävaruste) Automaattinen käyttökytkin Mekaaninen nostovoiman rajoitin Tarttumislaite Turvapuomi (lisävaruste) Keltainen vilkkuvalo (lisävaruste) Hätävalo (lisävaruste) Oven pysäytyskytkin Liukuovi: Kaksoisovi: Puolirullaovi: Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä (lisävaruste): Rajapysäytyskytkin Ylärajan pysäytyskytkin Ylärajan hätäpysäytyskytkin Pohjan turvapysäytys Yläosan turvapysäytys (lisävaruste) Ovellisten suoja-aitojen turvalaitteet Suojalukkojärjestelmä Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä Valvojan suorittama päivittäinen tarkastus Huoltohissi Käyttöalue Ohjaustoiminnot Automaattinen käyttötesti Kauko-ohjaus Tarttumislaite Vaijerit ja kiinnitys Käyttö - hissin kuljetus Sisään- ja uloskäynti Seis/Hätäpysäytys Normaali käyttö Automaatti Kauko-ohjaus AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

5 6.6 Nostovoiman rajoitin Manuaalinen käyttö Hätälaskeutuminen Manuaalinen nousu Toimintaohjeet, jos tarttumislaite aktivoituu Korjaus vian ilmetessä Hissi epäkunnossa Vaijerien poistaminen vaihtoa varten Huoltohissin pysäköiminen Vaijerin päät Nostovaijerin poistaminen Turvavaijerin poistaminen Kunnossapito Vuositarkastus Nostolaite Turvajarru Huoltohissi Kiinnitys/vaijerit/kaapeli Ylikuormarajoitin / tiedotusmerkit Korjaukset Varaosatilaukset Teräsvaijeri Moottori ja jarru Sähköinen ohjausjärjestelmä Turvajarru Arvokilvet ja tiedotusmerkit Asennusopas 1. SHARK-hissikorin asennus Osaluettelo - Shark L/XL liukuovella Osaluettelo - Shark L/XL kaksoisovella Osaluettelo - Shark L/XL puolirullaovella Osaluettelo - SHARK M Osaluettelo - SHARK M rullaovella Vaijerien kiinnitys Tornin yläosa Vaijerin asemointimitat Ohjausvaijerin kiinnityksen varmistus - maataso Menetelmä 1: Kiila-ankkuri Menetelmä 2: Kolmijalkatuki Menetelmä 3: Teräspalkki Ohjausvaijerien Ø12 mm kiristys Sähköliitännät Virtalähde Syöttöjohto Virtaliitäntä Käyttö- ja turvavaijerin asennus hissiin Käyttövaijerin asennus Turvavaijerin asennus Käyttö- ja turvavaijerin varmistus Käyttövaijerin vastapaino Turvavaijerin menetelmä 1: Kiila-ankkuri ja jousi Turvavaijerimenetelmä 2: Työntöjousi Turvavaijerimenetelmä 3: Teräspalkki ja jousi Vaijerin kiinnittimen kohdistus Turvavyöhykelevyjen säätö Yläpysäytyslevyn säätö Vaaravyöhyke! -tarra Purkaus Tarkastus ennen ensimmäistä käyttöä Liite A: Ylikuormarajoittimen säätö Liite B: Vuositarkastuksen testiraportti Liite C: Vikaraportti Käyttöopas 5

6 1. Rajoitettu takuu Avanti Wind Systems A/S takaa asiakkaalle toimituspäivästä alkaen 365 päivän ajaksi tai Avantin myöntämässä takuussa määritetyksi ajaksi, että tässä oppaassa kuvatussa Avantihuoltohississä ("tuote") ei esiinny materiaali- tai valmistusvirheitä normaalin käytön ja huollon yhteydessä, mikäli se on asennettu ja sitä käytetään tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle käyttäjälle. Avantin ainoa korjaava toimenpide ja velvoite tämän rajoitetun takuun puitteissa on Avantin omalla päätöksellä tuotteen vaihtaminen (mukaan lukien asiakkaan maksamat sivu- ja rahtikustannukset) samanlaiseen uuteen tai kunnostettuun samanarvoiseen tuotteeseen tai tuotteen ostohinnan palauttaminen, jos tuote palautetaan Avantille rahti ja vakuutus ennaltamaksettuina. Avantin velvollisuuksista on nimenomaisesti säädelty tuotteen palautuksen osalta Avantin palautuskäytäntöjen mukaisesti. Tämä takuu ei ole voimassa, jos (i) tuotetta on muutettu ilman Avantin tai sen valtuutetun edustajan lupaa; (ii) tuotetta ei ole asennettu, käytetty, korjattu tai huollettu tämän käyttöoppaan tai Avantin muiden ohjeiden mukaisesti; (III) tuote on vaurioitunut huolimattomuuden, laiminlyönnin, väärinkäytön tai onnettomuuden seurauksena; (iv) Avanti on toimittanut tuotteen asiakkaalle maksutta; tai (v) tuote on myyty "AS-IS"-sopimukseen perustuen. Jos tässä rajoitetussa takuussa ei ole erityisesti muuta mainittu, KAIKKI VÄLITTÖMÄT JA VÄLILLISET EHDOT, KUVAUKSET JA TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT TAI SÄÄDÖKSET KOSKI- EN KAUPPAKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SOPIMUKSEN RIKKOMATTOMUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, KAUPPATAPAA, LAKIA, KÄYTTÖÄ TAI KAUPPAKÄYTÄNTÖÄ ON TÄTEN POISSUL- JETTU LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA JA NIMENOMAISESTI AVANTIN KIELTÄMIÄ. JOS SOVELLETTAVAN LAIN RAJOISSA SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ VÄLILLISTÄ TAKUUTA EI VOIDA POISSULKEA TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA MAINITULLA TAVALLA, VÄLILLI- NEN TAKUU RAJOITTUU AJALLISESTI EDEL- LÄ MAINITUN VÄLITTÖMÄN TAKUUN KES- TOON. KOSKA JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA VÄLILLISTEN TAKUIDEN VOIMASSA- OLON RAJOITUKSIA, TÄMÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. TÄMÄ RAJOI- TETTU TAKUU ANTAA ASIAKKAALLE TIETTY- JÄ LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA, JA ASIAK- KAALLA SAATTAA OLLA MUITA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA SOVELLETTAVIEN LAKIEN NOJALLA. Tämä vastuuvapauslauseke pätee myös siinä tapauksessa, että välitön takuu ei ole voimassa. Riitatapauksissa pätee englanninkielinen alkuperäinen asiakirja. 6 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

7 2. Tässä oppaassa käytettyjen symbolien selitykset Symboli Huomiosana Merkitys Noudattamatta jättäminen voi johtaa tapaturmaan Turvallisuusohjeet STOP VAARA! Välitön tai mahdollisesti uhkaava vaara: Kuolema tai vakava loukkaantuminen! VAARA! Välitön tai mahdollisesti uhkaava vaarallisen jännitteen aiheuttama vaara: Kuolema tai vakava loukkaantuminen! VARO! Mahdollisesti vaarallinen tilanne: Lievä tapaturma tai aineellinen vahinko. Lisäohjeita! Varoitus! Mahdollisesti vaarallinen tilanne: Laitteiston tai työskentelypaikan vaurioituminen Tärkeää! Hyödyllisiä vinkkejä optimaalisista työskentelytavoista Ei Tilaus Viittaus kirjalliseen spesifikaatioon/dokumentaatioon Käyttöopas 7

8 3. Varoitus! STOP VAARA! Älä käytä hissiä tulipalon sattuessa. STOP 8 VARO! Vältä tapaturmat noudata kaikkia ohjeita! a) Huoltohissin ja sen kiinnittimien asennuksen ja/tai huollon ja/tai käytön saa suorittaa vain pätevä henkilöstö, jonka laitteen haltija on työhön erityisesti valtuuttanut. b) Henkilökunnan vähimmäisikä on 18 vuotta. Henkilökunnan on tunnettava asianmukaiset tapaturmantorjuntamääräykset, ja heillä on oltava aiheesta riittävä koulutus. c) Henkilökunnan on luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöopas. d) Henkilökunnalle on annettava kopio käyttöoppaasta, jonka on aina oltava henkilökunnan käytettävissä. e) Jos edellä mainittuihin tehtäviin on valtuutettu useampi kuin yksi henkilö, työnantajan on määrättävä toimenpiteen vastuuhenkilö. VAARA! f) Jos asennustoimenpiteissä tai nousuun tai laskuun liittyy putoamisvaara, vaara-alueella olevien henkilöiden on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (rakennukseen kiinnitetty turvajärjestelmä), jotka estävät putoamisen. g) Toimenpiteissä saa käyttää ainoastaan viattomia kiinnityslaitteita, hissikorin komponentteja, nostolaitteen varusteita, jarrulaitteita, alkuperäisiä nostolaitteen vaijereita ja pysäytyslaitteita. h) Järjestelmän sähköliitännät on tehtävä standardin EN mukaisesti. i) Kaikkien osien moitteettomuus ja täydellinen toiminnallisuus on tarkistettava ennen asennusta. j) Poikkeuksetta on käytettävä itselukittuvia muttereita, ja aina on noudatettava seuraavia ohjeita: - Ruuvin on työnnyttävä mutterista vähintään puolella kierteen halkaisijasta. - Mutteria ei saa käyttää, jos sen löysääminen käsin on mahdollista! k) Varmista ennen kiinnitysjärjestelmän asentamista, että kiinnitykseen käytettävät rakennuksen osat kestävät suunnitellun kuorman. AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille l) Jos käytön aikana todetaan vikoja tai vaurioita tai jos ilmenee muita turvallisuuden mahdollisesti vaarantavia seikkoja: Keskeytä työskentely välittömästi ja ilmoita valvojalle tai esimiehelle! m) Vain pätevät sähköalan ammattilaiset saavat tarkistaa ja korjata sähköjärjestelmiä. n) Vain pätevät asentajat saavat korjata nostolaitetta, jarrulaitetta ja järjestelmän tukiosia. o) Jos tukiosia korjataan tai vaihdetaan, asiantuntijan on tarkistettava ja vahvistettava järjestelmän käyttöturvallisuus. p) Muiden kuin alkuperäisten osien ja erityisesti muun kuin alkuperäisen nostolaitteen vaijerin käyttö johtaa valmistajan myöntämän takuun ja CE-sertifioinnin raukeamiseen. q) Huoltohissin muuttaminen, laajentaminen tai uudelleenrakentaminen ei ole sallittua ilman valmistajan kirjallista suostumusta. r) Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen uudelleenrakentamisesta tai muuttamisesta tai muiden kuin valmistajan hyväksymien alkuperäisten osien käytöstä. s) Valtuutetun turvallisuusjärjestön edustajan on tarkistettava hissi ennen käyttöä. t) AVANTIn kouluttaman asiantuntijan on tarkastettava hissi vähintään kerran vuodessa. Nostolaite ja turvajarru on huollettava valtuutetun huoltoliikkeen toimesta ja varustettava uudella sertifikaatilla 250 käyttötunnin välein. u) Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaiset henkilöt eivät saa käyttää huoltohissiä, sillä tämä voi vaarantaa työturvallisuuden. Tornin haltijan on varmistettava kolmannen osapuolen tekemien huoltohissin tarkastusten tarve ja noudatettava määritettyjä standardeja. VARO! Huoltohissiä saa käyttää vain silloin, kun haltija ja Avanti ovat määrittäneet tuulen enimmäisnopeuden, jolloin huoltohissin käyttäminen on turvallista. Tuulen enimmäisnopeus riippuu tuuliturbiinin generaattorin mallista.

9 4. Laitteiston kuvaus 4.1 Käyttötarkoitus Tässä käyttöoppaassa kuvattu huoltohissi on tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin: - henkilökunnan ja materiaalin kuljetus tuuliturbiinijärjestelmissä, tuuliturbiinien ristikkotorneissa ja telekommunikaation tukiasemien mastoissa. - kuljetus asennus-, tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä varten. Huoltohissiä voidaan käyttää kahden henkilön sekä heidän työvälineiden ja laitteiden kuljetukseen tornissa työskentelyyn tarvittavaan korkeuteen. Huoltohissi on tarkoitettu pysyvään asennukseen yhdessä määritetyssä tornissa. Hissiä ei ole tarkoitettu käyttöön - siiloissa - poraus- ja kairauspaikoissa - pysyvästi asennettuna julkisivuhissinä - nosturihissinä - räjähdysvaarallisessa ympäristössä. 4.2 Toiminta Huoltohissin nostamiseen ja laskemiseen käytetään nostolaitetta ja rakennukseen kiinnitettyä vaijeria. Kaksi turvajarrun tarttumislaitetta varmistavat huoltohissin turvallisen kiinnityksen erilliseen turvavaijeriin. Hissin liikkumista ylös- ja alaspäin voidaan ohjata huoltohissin sisältä manuaalisessa käyttötilassa, kauko-ohjaimen lähettimellä kauko-ohjauksen käyttötilassa (lisävaruste) tai hissin ulkopuolelta automaattisessa käyttötilassa (lisävaruste). Nostovoiman rajoitin estää hissin liikkumisen ylöspäin, jos nostolaitteen kuorma on liian suuri. Huoltohissin kummallakin puolella olevat kaksi ohjainvaijeria estävät hissin pyörimisen ja kallistumisen. 4.3 Huoltohissimallit Tässä käyttö- ja asennusoppaassa kuvataan seuraavat mallit: SHARK M liukuovella - nostokapasiteetti 240 kg SHARK L liuku-/kaksoisovella/4-ovinen - nostokapasiteetti 240/320 kg SHARK XL liukuovella - nostokapasiteetti 320 kg 4.4. Lämpötila Käyttölämpötila -15 ºC ºC Selviytymislämpötila -25 ºC ºC. Saatavana on myös matalan lämpötilan sarja. Matalan lämpötilan sarjan käyttölämpötila -25 ºC ºC. 4.5 Lisävarusteet Tärkeiden työterveys- ja työturvallisuusmääräysten täyttämiseksi on tuuliturbiinin ja sen komponenttien mallin kanssa käytettävä huoltohissin mukana toimitettuja turvallisuusjärjestelmiä, jotka tekevät koko laitteistosta turvallisen kokonaisuuden. Tärkeiden työterveys- ja työturvallisuusmääräysten toteutuminen ja riskit on arvioitava huolellisesti. Avanti vahvistaa kyseisten määräysten noudattamisen ennen asennusta. Huoltohissejä täydentäviä järjestelmiä ovat: Suoja-aidat ja suojukset Huoltohissin aukon on oltava riittävästi suojattu, jotta vältetään putoaminen tai huoltohissin liikkumisesta aiheutuvat tapaturmat. Suoja-aidan ja suojusten on oltava asianmukaisten standardien ja paikallisten määräysten mukaisia Tason sisäänkäyntiovien turvallisuusjärjestelmä Huoltohissin aukon on oltava riittävästi suojattu putoamisen välttämiseksi. Kun huoltohissi ei ole tasolla, käyntiovet eivät saa olla auki. Tämä varmistetaan käyttämällä käyntiovissa lukitusjärjestelmiä, joiden toiminta riippuu huoltohissin asennosta. Käyttöopas 9

10 4.6 Osat Hissikori Kuva 1a SHARK L liukuovella Kuva 1b SHARK L kaksoisovella Hissikori 2 Liukuovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Kaksoisovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 10 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

11 Kuva 1c SHARK L 4-ovinen malli Kuva 1d SHARK M liukuovella Hissikori 2 4-ovinen 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Liukuovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) Käyttöopas 11

12 Kuva 1e SHARK L puolirullaovella Kuva 1f SHARK M rullaovella Hissikori 2 Rullaovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Rullaovi 3 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 12 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

13 4.6.2 Hissikori, jossa on tarttumislaite, nostolaite, sähkökytkentärasia ja käsiohjauslaite Kuva Hissikori 2 Nostolaite 3 Sähkökytkentärasia 4 Ankkuripiste 5 Turvajarrun tarttumislaite 6 Kaapeliliitäntä (hissin takana) 7 Kiinteä hätäpysäytyspainike (lisävaruste, hissikorin sisällä) 8 Käsiohjauslaite 9 Automaattitilan ohituskytkin (lisävaruste) 10 Oven pysäytyskytkin 11 Pohjan pysäytyskytkin 12 Kiinnitysrengas 13 Hätärajapysäytyskytkin 14 Käytön rajapysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 15-19) Käyttöopas 13

14 4.6.3 Huoltohissien M, L ja XL tekniset tiedot Kuva 3a Liukuoven mitat Shark M:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 1 henkilöä) Shark L:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) H Shark XL:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 3 henkilöä) B F Hissin paino: M: kg 90 L: kg 110 XL: kg 120 Virtakaapelin paino on lisättävä hissin painoon (noin 0,23 kg/m). D C A Korkeus: Harjan alapuolella: mm Nostolaitteen alapuolella: 2100 mm E N G Liukuoven aukko: M: 500 mm X - XL: 550 mm Mitat (mm): Shark A B C D E F G 1) N H M / L / XL / ) Vakio vaijerin ohjain / kapea vaijerin ohjain. (Lisätietoja sivulla 52). 14 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

15 Kuva 3b Kaksoisoven mitat Nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 3 henkilöä) M Hissin paino: L: kg 115 XL: kg 125 Virtakaapelin paino on lisättävä hissin painoon (noin 0,23 kg/m). Korkeus: Harjan alapuolella: mm Nostolaitteen alapuolella: mm B D Aita C A E N G Mitat (mm): Shark A B C D E G 1) M N L / ) Vakio vaijerin ohjain / kapea vaijerin ohjain. (Lisätietoja sivulla 52). Käyttöopas 15

16 4.6.4 Käyttöjärjestelmä, tarttumislaite ja ohjauslaitteet Kuva 4 Nostolaite X402P M Jarruvivun kiinnityskohta 2 Moottori 3 Vaijerinosto, varustettu ylikuormasuojauksella 4 Käyttöjärjestelmä/ vaihdelaatikko Kuva 5 Turvajarru BSO 504E OSL Ohjauskahva/ jarruvipu 6 Tu r v a j a r r u n pysäytyspainike 7 Liitäntäjohto 8 Ikkuna 9 Vaijeri Kuva 6 Sähkökytkentärasia X402P M Alarajan ohituksen pysäytyskytkin 11 Valmis-valo 12 KÄSI/AUTOM. Kuva 7a Käsiohjauslaite 13 Kuva 7b Kauko-ohjauslaite 13 Hätäpysäytyspainike 14 Ylös 15 Alas Taulukko 1. Nostolaite Nostolaite Nosto- Vaijerinopeus Vaikutus Nimellisvirta Nostolaitteen vaijerin Ø Laitteen paino noin Mitat a b c Nostolaitteen tyyppi kg m/min kw A mm kg mm mm mm X402P/400V X402P/690V L502P/400V L502P/690V M500/400V M500/690V Taulukko 2. Turvajarru Tarttumislaite Nostokapasiteetti Maks. vaijerinopeuteen Nostolaite vaijeri Ø Laitteen paino noin Mitat a b c Turvajarrun tyyppi kg m/min mm kg mm mm mm BSO 504 E BSO 1004 E 1) OSL ) Moottori L502P on asennettava BSO 1004 E:n kanssa Taulukko 3. Käyttövaijeri, turvavaijeri ja ohjausvaijeri Vaijerin tyyppi X402P / BSO504 E L502P / BSO1004 E 16 Vaijerin halkaisija 8 mm, 4x26 tai 5x19 Pintakäsittely Galvanoitu AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille Merkki/ ominaisuus 1 punainen naru / nyöri Min. jarruvastus Ohjainvaijeri 12mm Galvanoitu - 55 kn M500 / OSL500 8,3 mm, 5x19 Kiinnitetty Ankkurointi Kiristä kohtaan 55 kn 2 t - - Väh. joka 35 m 2-4 kn Galvanoitu Ei 51,5 kn 2 t - -

17 4.7 Hissikorin turvalaitteet Turvajarru Sähkömagneettinen jousijarru, joka kytkeytyy automaattisesti vapautettaessa ylös-/alas-painike ja sähkökatkoksen jälkeen Hätäpysäytys Kun punaista hätäpysäytyskytkintä (käsiohjauslaite) painetaan hätätapauksessa, kaikki ohjaustoiminnot keskeytyvät. Vian poiston jälkeen ohjaus aktivoidaan kääntämällä kytkintä myötäpäivään, kunnes kytkin ponnahtaa ylös Kiinteä hätäpysäytys (lisävaruste) Vain huoltohisseissä, joihin on asennettu automaattitoiminto. Käsiohjauslaitteen hätäpysäytyskytkimen varmistuskytkin sijaitsee yhdessä sivupaneeleista hissin sisällä. Lisätietoja toiminnosta on edellä (kuva 9) Automaattinen käyttökytkin Kytkin sijaitsee käsiohjauslaitteen pidikkeen sisällä. Se estää hissin ohjauksen sisältä käsin, kun ohjauslaite on automaattitilassa Mekaaninen nostovoiman rajoitin Nostovoiman rajoitin on asennettu vaijerinostojärjestelmään, ja se estää hissin liikkumisen ylöspäin kuorman ollessa liian suuri. Rajoitin antaa varoitussignaalin (äänimerkin), joka sammuu vasta liian suuren kuorman poistamisen jälkeen. Rajoitin saattaa aktivoitua seuraavista syistä: - huoltohissi on ylikuormittunut, tai - huoltohissi kohtaa esteen liikkuessaan ylöspäin. Käyttäjän toimenpide: - vähennä kuormaa ylikuormarajan alapuolelle, tai - laske hissiä, kunnes se ei kosketa estettä, ja poista este ennen hissin käynnistämistä uudelleen Tarttumislaite Nostettavassa henkilökuljetuslaitteessa on oltava 2 tarttumislaitetta, jotka estävät kuorman putoamisen. Turvajarru, tyyppi BSO + OSL Turvajarru BSO ja tarttumislaite OSL avataan manuaalisesti (kuva 8). Laitteen läpi kulkevan turvavaijerin nopeutta valvotaan keskeytyksettä, ja sulkuleuat sulkeutuvat automaattisesti, jos nopeus kiihtyy äkillisesti.tämä suojaa hissiä a) nostovaijerin katkeamiselta ja b) nostolaitteen vikaantumiselta. Tarttumislaite voidaan aktivoida myös manuaalisesti hätätilanteessa painamalla hätäpysäytyspainiketta. Ikkunaa käytetään keskipakovoiman mekanismin toiminnan seurantaan käytön aikana. Tarkempia tietoja tarvittavista toimenpiteistä tarttumislaitteen aktivoiduttua on kappaleessa 8 sivulla 24. Kuva 8 Turvajarru BSO Ikkuna Pysäytys- painike OSL500 ON/lukittu OFF/auki Kuva 9 Hätäpysäytysja pohjan pysäytyskytkin Turvapuomi (lisävaruste) Turvapuomi voidaan asentaa liukuovilla varustettuihin hisseihin. Se suojaa tahattomalta putoamiselta, kun ovi on auki työskenneltäessä työskentelytasojen välissä. Turvapuomi pysyy suljettuna sulkusalvan avulla. Turvapuomi avataan avaamalla sulkusalpa ja nostamalla turvapuomia hieman. (Kuva 9c) Lisätietoja liukuoven avaamisesta työskentelytasojen välissä on kohdassa Suojalukkokytkin. Kuva 9a Kuva 9b Keltainen vilkkuvalo (lisävaruste) Hissin yläosaan ja perustaan voidaan asentaa lisävarusteena saatava vilkkuvalosarja. Valot vilkkuvat hissin liikkuessa (kuva 9a). Käyttöopas Kuva 9c Kiinteä hätäpysäytyspainike Automaattinen käyttökytkin 17

18 4.7.9 Hätävalo (lisävaruste) Hätävalo voidaan asentaa valaisemaan hissin sisäosa sähkövirrasta riippumatta. Käyttötilat voidaan valita kytkimellä. (Kuva 9b) Oven pysäytyskytkin Liukuovi: Liukuovi suljetaan painamalla toimilaite oven suojalukkokytkimeen. (Kuva 15) Kytkimen lukko avataan painamalla vihreää painiketta, jos hissikori sijaitsee työskentelytasoa vastaavassa korkeudessa. Jos hissikorissa olevat henkilöt on evakuoitava työskentelytasojen välissä, lukko avataan painamalla punaista hätävapautuspainiketta hissikorin ulkopuolella sekä käyttämällä kolmionmuotoista M5-avainta hissikorin sisäpuolella Kaksoisovi: Kytkin (kuva 12) keskeyttää ohjauksen, jos ovea ei ole suljettu kunnolla Puolirullaovi: Kytkin keskeyttää ohjauksen, jos ovea ei ole suljettu kunnolla Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä (lisävaruste): Ohjaus keskeytetään kääntämällä lukittuva kytkentäavain OFF (pois) -asentoon, minkä jälkeen avain voidaan irrottaa lukosta. Avaimen avulla käyttäjä voi avata työskentelytason suoja-aidan ovet. Katso lisätietoja lukittuvan kytkentäavaimen Kuva 15 1 Vihreä painike 1 2 Punainen lukon hätäavauspainike 3 Kolmionmuotoinen lukon hätäavain M5 lukkojärjestelmän käyttöoppaasta Rajapysäytyskytkin Ylärajan pysäytyskytkin Kun hissikorin rungon yläosassa oleva ylärajan pysäytyskytkin aktivoituu, se pysäyttää liikkeen ylöspäin (kuva 10). Liike alaspäin on edelleen mahdollista. Nostovaijerin kiinnityksen alapuolelle on asennettu yläpysäytyslevy, joka aktivoi ylärajan pysäytyskytkimen. (Kuva 5 asennusoppaan kappaleessa 2) HUOMAUTUS!! Kun ylärajan pysäytyskytkin aktivoituu, paina alas-kytkintä, kunnes ylärajan pysäytyskytkin vapautuu Ylärajan hätäpysäytyskytkin Kytkin sammuttaa ohjauksen, jos ylärajan pysäytyskytkin vioittuu (kuva 10). Alaspäin suuntautuvan liikkeen aktivoiminen manuaalisesti on mahdollista. VARO! Älä käytä huoltohissiä, kunnes ylärajan pysäytyskytkimen vika on korjattu Pohjan pysäytyskytkin Pohjan pysäytyskytkin (kuva 11a tai kuva 11b, jossa näkyy valinnainen konfigurointi) pysäyttää alaspäin suuntautuvan liikkeen, kun huoltohissi kohtaa esteen tai koskettaa maanpintaa. Ylöspäin suuntautuva liike on mahdollinen esimerkiksi esteen poistamiseksi. Huoltohissin palauttamiseksi maahan voidaan ohjauslevyn käyttö ohittaa ohjausrasiassa olevalla avainkytkimellä. Jos huoltohissin alle on mahdollista päästä, on asennettava kaksoispainikkeella toimiva turvapysäytystoiminto (katso asennusoppaan 1. osa) Yläosan pysäytyskytkin (lisävaruste) Yläosan pysäytyskytkin pysäyttää huoltohissin liikkeen ylöspäin, jos hissi: - tyyppi 1: kohtaa esteen (kuva 13). - tyyppi 2: Lisäksi kytkin toimii yläosan rajapysäytyskytkimenä. Yläosan rajapysäytyspalkki on asennettu ohjausvaijerin kiinnityksen alapuolelle, ja se aktivoi yläosan turvallisen pysähtymisen. Tässä tapauksessa yläosan rajapysäytyspalkki korvaa yläosan pysäytyslevyn (kuva 14). Alaspäin suuntautuva liike on mahdollinen esimerkiksi esteen poistamiseksi. 4.8 Ovellisten suoja-aitojen turvalaitteet Suoja-aitojen turvalaitteet estävät pääsyn huoltohissin alueelle, jos huoltohissi ei ole turvallisessa käyttötilassa. Lisäksi laitteet varmistavat, että huoltohissi ei liiku, jos suoja-aidan ovet ovat auki. Suoja-aitojen turvalaitteita on kahdentyyppisiä: Suojalukkojärjestelmä Suojalukkojärjestelmässä käytetään suoja-aitoihin asennettua turvalukkokytkinten järjestelmää. Toinen asemakytkin tunnistaa huoltohissin oikean asennon työskentelytasolla. Huoltohissiä voidaan käyttää vain silloin, kun kaikki suoja-aidat ovat suljettuja ja lukittuja. Suoja-aidat pysyvät suljettuina ja lukittuina, kunnes huoltohissi on pysähtynyt oikeaan paikkaan työskentelytasolla, ja työskentelytason asemakytkin on aktivoitunut. Tässä asennossa suojalukko voidaan avata painamalla vihreää valopainiketta. Lisätietoja on AVANTI-suojalukkojärjestelmän käyttöoppaassa. Lukkokytkin Vihreä valopainike Suoja-aidan sulkusalpa ja toimilaite Asemakytkin 18 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

19 4.8.2 Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmässä käytetään suoja-aitoihin asennettua lukkojärjestelmää. Nämä lukot voidaan avata hissiin sijoitetulla avaimella. Avain myös aktivoi yleisen virtakytkimen, joka on sijoitettu huoltohissin koriin. Avain on kiinnitetty hissiin teräsvaijerilla, ja sen voi irrottaa hissistä ainoastaan leikkaustyökaluilla. Avaimen voi irrottaa hissin yleisestä virtakytkimestä vain silloin, kun se on sammutetussa asennossa ja hissi pysähtynyt. Avaimen voi irrottaa suoja-aidan lukosta vain silloin, kun suoja-aidan ovi on suljettu ja toimilaite työnnetty oven lukkoon. Suoja-aidat pysyvät suljettuina ja lukittuina, kunnes huoltohissi on pysähtynyt työskentelytasolla ja avain on siirtynyt hissikorista suoja-aidan lukkoon. Katso lisätietoja AVANTIn lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmän käyttöoppaasta. Kuva 10 Pysäytyskytkin, normaali käyttö Kuva 11a Kuva 11b Hätäpysäytyskytkin Avain Suoja-aidan turvalukko Kuva 12 Pohjan pysaytyskytkin Hätäpysäytyspainike Kuva 13 Oven rajapysäytyskytkin (oven karmissa) Toimilaite Lukittuva kytkentäavain Kuva 14 Käyttöopas 19

20 5. Valvojan suorittama päivittäinen tarkastus Jos suoja-aidan turvalaite on asennettu (katso käyttöoppaan kappale 4.7), jokaisen työskentelytason suoja-aidan oven on oltava suljettuna, jotta hissikoria voidaan liikuttaa. 5.1 Huoltohissi a) Varmista aina ennen käyttöä, että nostolaite, turvajarru ja kaikki lisäkomponentit (pysäyttimet, vaijeriohjainten pyörät jne.) on asennettu teknisten tietojen mukaisesti ja että ne ovat vaurioitumattomia. b) Tarkista, että käyttölaite ja turvavaijerit on asetettu oikein kahden vaijeriohjaimen pyörän ympärille. c) Vaijerin päät (kun vaijerin pituus on vähintään 3 metriä) on kelattava erikseen maassa ja sidottava sitein vähintään 3 kohdassa. d) Nostokapasiteetin tarkastus: (katso tyyppikilpi tai kappale 4.5.3) henkilöiden ja materiaalien kokonaispaino ei saa ylittää määritettyä enimmäisnostokapasiteettia. 5.2 Käyttöalue a) Varmista, että huoltohissin käyttöalueella ei ole esteitä, jotka voivat estää hissikorin liikkumisen tai aiheuttaa hissikorin iskeytymisen maahan. b) Varmista, että hissikorin alapuolella on toteutettu kaikki tarvittavat ja olennaiset varotoimenpiteet. Tällaisia varotoimenpiteitä voivat olla pulpettikatot tai esteet, jotka suojaavat henkilöstöä putoavilta esineiltä. 5.3 Ohjaustoiminto a) Sulje ovet. Paina hätäpysäytyspainiketta. Hissin on pysyttävä paikallaan, kun ylös-/alas-painiketta painetaan. Liike voidaan käynnistää uudelleen kääntämällä hätäpysäytyspainiketta myötäpäivään. Jos on asennettu kiinteä hätäpysäytyspainike (kuva 9), testaa se edellä kuvatulla tavalla. b) Ylärajan pysäytyskytkimen testaus: Paina kytkintä manuaalisesti ylöspäin suuntautuvan liikkeen aikana, jolloin huoltohissin pitäisi pysähtyä välittömästi. Alaspäin suuntautuvan liikkeen tulisi käynnistyä, kun rajapysäytyskytkintä painetaan uudelleen.! kumijalat koskettavat tornin perustasoa. Kun "ohituskytkin" on aktivoitu, hissin laskeminen maahan saakka tulisi olla mahdollista. e) Oven pysäytyskytkin: Avaa ovi. Hissin liikkuminen ylös- tai alaspäin ei saa enää olla mahdollista.liukuovella varustettu huoltohissi: Liikuta hissikoria korkeudessa, joka ei vastaa työskentelytasoa oven avaamisen ei tulisi olla mahdollista. Ovi voidaan avata vain painamalla punaista hätävapautuspainiketta hissikorin ulkopuolella ja kolmionmuotoista M5-avainta hissikorin sisäpuolella. f) Jos on asennettu lisävarusteena saatava automaattitoiminto. Kytke HAND/AUTOM. (Käsi/ automaatti) -valitsin AUTOM. (Automaatti) -asentoon. Hissin tulisi pysyä paikallaan, kun kahvasta pidetään kiinni ja ylös- tai alas-painike aktivoidaan. g) Jos on asennettu lukittuvan kytkentäavain lukkojärjestelmä. Käännä lukittuva kytkentäavain OFF (Pois) -asentoon. Hissin liikuttaminen ylös- tai alaspäin ei saa olla mahdollista. Katso tarkempia tietoja lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmän käyttöoppaasta. Varoitus! Jos työskentelyn yhteydessä ilmenee vikoja, - keskeytä työskentely - sulje työskentelypaikka tarvittaessa - korjaa vika! VAARA! STOP Varmista, että esimerkiksi putoavat osat eivät vaaranna ketään huoltohissin alapuolella. Sopivat varotoimenpiteet: pulpettikatto tai esteet. Kuva 13 Sähkökytkentärasia X402P/L502P HAND/ M500 AUTOM. (Käsi/ automaatti) (lisävaruste) Valmis-lamppu "ON" Ohituspainike Turvapysäytys Käsiohjauslaite c) Ylärajan hätäpysäytyskytkimen testaus: Paina kytkintä manuaalisesti ylöspäin suuntautuvan liikkeen aikana, jolloin huoltohissin pitäisi pysähtyä välittömästi. Hissi ei saa enää liikkua ylös- eikä alaspäin. d) Pohjan pysäytyskytkin. Laske hissiä; hissin pitää pysähtyä, ennen kuin hissikorin 20 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille Hätäpysäytys Ylös Alas

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Alkuperäiset ohjeet. AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttö-, kunnossapito- ja asennusopas DOLPHIN-huoltohissi

Alkuperäiset ohjeet. AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttö-, kunnossapito- ja asennusopas DOLPHIN-huoltohissi Alkuperäiset ohjeet AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttö-, kunnossapito- ja asennusopas DOLPHIN-huoltohissi 45540091_DOLPHIN AECO 5th FI R2.indd 1 9/1/2015 9:24:24 AM Dolphin V CE 240- ja 350 -versioiden sertifikaatti

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA Couper Kääntöporttien moottori EN KÄYTTÖOHJE VALMISTETTU ITALIASSA 1 -KUVAUS 1A -VAROITUKSET Seuraavana lueteltujen ohjeiden laiminlyönti vapauttaa KING Gates srl:n kaikesta vastuusta liittyen ihmisille

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA Käyttökäsikirja Malli, jossa on automaattipysäytys 2 Yleistä Konetta voidaan hyvin käyttää useimpien tyyppiä m 82, VM 84 tms. olevien saumojen sulkemiseen. Koneen rakenne on

Lisätiedot

Selkänoja menosuuntaan. Käyttöopas. Ryhmä Paino Ikä. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Selkänoja menosuuntaan. Käyttöopas. Ryhmä Paino Ikä. 0+ 0-13 kg 0-12 m Selkänoja menosuuntaan Käyttöopas ECE R44 04 Ryhmä Paino Ikä 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Kiitos, että valitsit BeSafe izi Sleep ISOfix -istuimen BeSafe on kehittänyt tämän istuimen erittäin huolellisesti, jotta

Lisätiedot

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin Mallinro: 119-1100 Form No. 3397-493 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin: SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje Tästä pääset takuuehtoihin: 29.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO HANDY-VARIAATIOT 1-5 Varoitus 2 Handy-variaatiot 1-5 3 Asennus Handy 1 5 Käyttöohje 15 Puhdistaminen 16

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

HAKLIFT MAGNEETTITARRAIN. Sisällys 1. Käyttötarkoitus ja ominaisuudet 2. Rakenne ja tekniset tiedot 3. Käyttö 4. Päätekijät 5. Huolto ja turvallisuus

HAKLIFT MAGNEETTITARRAIN. Sisällys 1. Käyttötarkoitus ja ominaisuudet 2. Rakenne ja tekniset tiedot 3. Käyttö 4. Päätekijät 5. Huolto ja turvallisuus HAKLIFT MAGNEETTITARRAIN Sisällys 1. Käyttötarkoitus ja ominaisuudet 2. Rakenne ja tekniset tiedot 3. Käyttö 4. Päätekijät 5. Huolto ja turvallisuus KÄYTTÖOHJEET HUOMAUTUS: Lue käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot