Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli"

Transkriptio

1 AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli

2 Julkaisupäivä: 9. CE-painos: heinäkuu 2010 Versio 3: 17/9/10 Valmistaja: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød, Tanska P: F: E: I: Myynti ja huolto: Australia Avanti Wind Systems PTY LTD P: +61 (0) Kiina Avanti Wind Systems P: Tanska Avanti Wind Systems A/S P: Saksa Avanti Wind Systems GmbH P: Espanja Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: USA Avanti Wind Systems,Inc P: +1 (262) Intia Avanti Wind Systems,PL P:

3

4 Vain koulutetut henkilöt saavat käyttää tätä hissiä. Tämän käyttöoppaan on oltava henkilökunnan käytettävissä aina asennuksen ja käytön aikana. Lisäkopioita voidaan tilata valmistajalta. Kaikki toimenpiteet ovat ainoastaan viitteellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. Sisältö Sivu Käyttöopas 1. Rajoitettu takuu Tässä oppaassa käytettyjen symbolien selitykset Varoitukset Laitteiston kuvaus Käyttötarkoitus Toiminta Huoltohissimallit Lämpötila Lisävarusteet Komponentit Hissikorin tiedot Hissikori, jossa on tarttumislaite, nostolaite, kytkentäkaappi ja käsiohjauslaite Huoltohissien M, L ja XL tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä, tarttumislaite ja ohjauslaitteet Käyttövaijeri, turvavaijeri ja ohjausvaijeri Hissikorin turvalaitteet Turvajarru Hätäpysäytys Kiinteä hätäpysäytys (lisävaruste) Automaattinen käyttökytkin Mekaaninen nostovoiman rajoitin Tarttumislaite Turvapuomi (lisävaruste) Keltainen vilkkuvalo (lisävaruste) Hätävalo (lisävaruste) Oven pysäytyskytkin Liukuovi: Kaksoisovi: Puolirullaovi: Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä (lisävaruste): Rajapysäytyskytkin Ylärajan pysäytyskytkin Ylärajan hätäpysäytyskytkin Pohjan turvapysäytys Yläosan turvapysäytys (lisävaruste) Ovellisten suoja-aitojen turvalaitteet Suojalukkojärjestelmä Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä Valvojan suorittama päivittäinen tarkastus Huoltohissi Käyttöalue Ohjaustoiminnot Automaattinen käyttötesti Kauko-ohjaus Tarttumislaite Vaijerit ja kiinnitys Käyttö - hissin kuljetus Sisään- ja uloskäynti Seis/Hätäpysäytys Normaali käyttö Automaatti Kauko-ohjaus AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

5 6.6 Nostovoiman rajoitin Manuaalinen käyttö Hätälaskeutuminen Manuaalinen nousu Toimintaohjeet, jos tarttumislaite aktivoituu Korjaus vian ilmetessä Hissi epäkunnossa Vaijerien poistaminen vaihtoa varten Huoltohissin pysäköiminen Vaijerin päät Nostovaijerin poistaminen Turvavaijerin poistaminen Kunnossapito Vuositarkastus Nostolaite Turvajarru Huoltohissi Kiinnitys/vaijerit/kaapeli Ylikuormarajoitin / tiedotusmerkit Korjaukset Varaosatilaukset Teräsvaijeri Moottori ja jarru Sähköinen ohjausjärjestelmä Turvajarru Arvokilvet ja tiedotusmerkit Asennusopas 1. SHARK-hissikorin asennus Osaluettelo - Shark L/XL liukuovella Osaluettelo - Shark L/XL kaksoisovella Osaluettelo - Shark L/XL puolirullaovella Osaluettelo - SHARK M Osaluettelo - SHARK M rullaovella Vaijerien kiinnitys Tornin yläosa Vaijerin asemointimitat Ohjausvaijerin kiinnityksen varmistus - maataso Menetelmä 1: Kiila-ankkuri Menetelmä 2: Kolmijalkatuki Menetelmä 3: Teräspalkki Ohjausvaijerien Ø12 mm kiristys Sähköliitännät Virtalähde Syöttöjohto Virtaliitäntä Käyttö- ja turvavaijerin asennus hissiin Käyttövaijerin asennus Turvavaijerin asennus Käyttö- ja turvavaijerin varmistus Käyttövaijerin vastapaino Turvavaijerin menetelmä 1: Kiila-ankkuri ja jousi Turvavaijerimenetelmä 2: Työntöjousi Turvavaijerimenetelmä 3: Teräspalkki ja jousi Vaijerin kiinnittimen kohdistus Turvavyöhykelevyjen säätö Yläpysäytyslevyn säätö Vaaravyöhyke! -tarra Purkaus Tarkastus ennen ensimmäistä käyttöä Liite A: Ylikuormarajoittimen säätö Liite B: Vuositarkastuksen testiraportti Liite C: Vikaraportti Käyttöopas 5

6 1. Rajoitettu takuu Avanti Wind Systems A/S takaa asiakkaalle toimituspäivästä alkaen 365 päivän ajaksi tai Avantin myöntämässä takuussa määritetyksi ajaksi, että tässä oppaassa kuvatussa Avantihuoltohississä ("tuote") ei esiinny materiaali- tai valmistusvirheitä normaalin käytön ja huollon yhteydessä, mikäli se on asennettu ja sitä käytetään tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle käyttäjälle. Avantin ainoa korjaava toimenpide ja velvoite tämän rajoitetun takuun puitteissa on Avantin omalla päätöksellä tuotteen vaihtaminen (mukaan lukien asiakkaan maksamat sivu- ja rahtikustannukset) samanlaiseen uuteen tai kunnostettuun samanarvoiseen tuotteeseen tai tuotteen ostohinnan palauttaminen, jos tuote palautetaan Avantille rahti ja vakuutus ennaltamaksettuina. Avantin velvollisuuksista on nimenomaisesti säädelty tuotteen palautuksen osalta Avantin palautuskäytäntöjen mukaisesti. Tämä takuu ei ole voimassa, jos (i) tuotetta on muutettu ilman Avantin tai sen valtuutetun edustajan lupaa; (ii) tuotetta ei ole asennettu, käytetty, korjattu tai huollettu tämän käyttöoppaan tai Avantin muiden ohjeiden mukaisesti; (III) tuote on vaurioitunut huolimattomuuden, laiminlyönnin, väärinkäytön tai onnettomuuden seurauksena; (iv) Avanti on toimittanut tuotteen asiakkaalle maksutta; tai (v) tuote on myyty "AS-IS"-sopimukseen perustuen. Jos tässä rajoitetussa takuussa ei ole erityisesti muuta mainittu, KAIKKI VÄLITTÖMÄT JA VÄLILLISET EHDOT, KUVAUKSET JA TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT TAI SÄÄDÖKSET KOSKI- EN KAUPPAKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SOPIMUKSEN RIKKOMATTOMUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, KAUPPATAPAA, LAKIA, KÄYTTÖÄ TAI KAUPPAKÄYTÄNTÖÄ ON TÄTEN POISSUL- JETTU LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA JA NIMENOMAISESTI AVANTIN KIELTÄMIÄ. JOS SOVELLETTAVAN LAIN RAJOISSA SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ VÄLILLISTÄ TAKUUTA EI VOIDA POISSULKEA TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA MAINITULLA TAVALLA, VÄLILLI- NEN TAKUU RAJOITTUU AJALLISESTI EDEL- LÄ MAINITUN VÄLITTÖMÄN TAKUUN KES- TOON. KOSKA JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA VÄLILLISTEN TAKUIDEN VOIMASSA- OLON RAJOITUKSIA, TÄMÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. TÄMÄ RAJOI- TETTU TAKUU ANTAA ASIAKKAALLE TIETTY- JÄ LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA, JA ASIAK- KAALLA SAATTAA OLLA MUITA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA SOVELLETTAVIEN LAKIEN NOJALLA. Tämä vastuuvapauslauseke pätee myös siinä tapauksessa, että välitön takuu ei ole voimassa. Riitatapauksissa pätee englanninkielinen alkuperäinen asiakirja. 6 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

7 2. Tässä oppaassa käytettyjen symbolien selitykset Symboli Huomiosana Merkitys Noudattamatta jättäminen voi johtaa tapaturmaan Turvallisuusohjeet STOP VAARA! Välitön tai mahdollisesti uhkaava vaara: Kuolema tai vakava loukkaantuminen! VAARA! Välitön tai mahdollisesti uhkaava vaarallisen jännitteen aiheuttama vaara: Kuolema tai vakava loukkaantuminen! VARO! Mahdollisesti vaarallinen tilanne: Lievä tapaturma tai aineellinen vahinko. Lisäohjeita! Varoitus! Mahdollisesti vaarallinen tilanne: Laitteiston tai työskentelypaikan vaurioituminen Tärkeää! Hyödyllisiä vinkkejä optimaalisista työskentelytavoista Ei Tilaus Viittaus kirjalliseen spesifikaatioon/dokumentaatioon Käyttöopas 7

8 3. Varoitus! STOP VAARA! Älä käytä hissiä tulipalon sattuessa. STOP 8 VARO! Vältä tapaturmat noudata kaikkia ohjeita! a) Huoltohissin ja sen kiinnittimien asennuksen ja/tai huollon ja/tai käytön saa suorittaa vain pätevä henkilöstö, jonka laitteen haltija on työhön erityisesti valtuuttanut. b) Henkilökunnan vähimmäisikä on 18 vuotta. Henkilökunnan on tunnettava asianmukaiset tapaturmantorjuntamääräykset, ja heillä on oltava aiheesta riittävä koulutus. c) Henkilökunnan on luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöopas. d) Henkilökunnalle on annettava kopio käyttöoppaasta, jonka on aina oltava henkilökunnan käytettävissä. e) Jos edellä mainittuihin tehtäviin on valtuutettu useampi kuin yksi henkilö, työnantajan on määrättävä toimenpiteen vastuuhenkilö. VAARA! f) Jos asennustoimenpiteissä tai nousuun tai laskuun liittyy putoamisvaara, vaara-alueella olevien henkilöiden on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (rakennukseen kiinnitetty turvajärjestelmä), jotka estävät putoamisen. g) Toimenpiteissä saa käyttää ainoastaan viattomia kiinnityslaitteita, hissikorin komponentteja, nostolaitteen varusteita, jarrulaitteita, alkuperäisiä nostolaitteen vaijereita ja pysäytyslaitteita. h) Järjestelmän sähköliitännät on tehtävä standardin EN mukaisesti. i) Kaikkien osien moitteettomuus ja täydellinen toiminnallisuus on tarkistettava ennen asennusta. j) Poikkeuksetta on käytettävä itselukittuvia muttereita, ja aina on noudatettava seuraavia ohjeita: - Ruuvin on työnnyttävä mutterista vähintään puolella kierteen halkaisijasta. - Mutteria ei saa käyttää, jos sen löysääminen käsin on mahdollista! k) Varmista ennen kiinnitysjärjestelmän asentamista, että kiinnitykseen käytettävät rakennuksen osat kestävät suunnitellun kuorman. AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille l) Jos käytön aikana todetaan vikoja tai vaurioita tai jos ilmenee muita turvallisuuden mahdollisesti vaarantavia seikkoja: Keskeytä työskentely välittömästi ja ilmoita valvojalle tai esimiehelle! m) Vain pätevät sähköalan ammattilaiset saavat tarkistaa ja korjata sähköjärjestelmiä. n) Vain pätevät asentajat saavat korjata nostolaitetta, jarrulaitetta ja järjestelmän tukiosia. o) Jos tukiosia korjataan tai vaihdetaan, asiantuntijan on tarkistettava ja vahvistettava järjestelmän käyttöturvallisuus. p) Muiden kuin alkuperäisten osien ja erityisesti muun kuin alkuperäisen nostolaitteen vaijerin käyttö johtaa valmistajan myöntämän takuun ja CE-sertifioinnin raukeamiseen. q) Huoltohissin muuttaminen, laajentaminen tai uudelleenrakentaminen ei ole sallittua ilman valmistajan kirjallista suostumusta. r) Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen uudelleenrakentamisesta tai muuttamisesta tai muiden kuin valmistajan hyväksymien alkuperäisten osien käytöstä. s) Valtuutetun turvallisuusjärjestön edustajan on tarkistettava hissi ennen käyttöä. t) AVANTIn kouluttaman asiantuntijan on tarkastettava hissi vähintään kerran vuodessa. Nostolaite ja turvajarru on huollettava valtuutetun huoltoliikkeen toimesta ja varustettava uudella sertifikaatilla 250 käyttötunnin välein. u) Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaiset henkilöt eivät saa käyttää huoltohissiä, sillä tämä voi vaarantaa työturvallisuuden. Tornin haltijan on varmistettava kolmannen osapuolen tekemien huoltohissin tarkastusten tarve ja noudatettava määritettyjä standardeja. VARO! Huoltohissiä saa käyttää vain silloin, kun haltija ja Avanti ovat määrittäneet tuulen enimmäisnopeuden, jolloin huoltohissin käyttäminen on turvallista. Tuulen enimmäisnopeus riippuu tuuliturbiinin generaattorin mallista.

9 4. Laitteiston kuvaus 4.1 Käyttötarkoitus Tässä käyttöoppaassa kuvattu huoltohissi on tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin: - henkilökunnan ja materiaalin kuljetus tuuliturbiinijärjestelmissä, tuuliturbiinien ristikkotorneissa ja telekommunikaation tukiasemien mastoissa. - kuljetus asennus-, tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä varten. Huoltohissiä voidaan käyttää kahden henkilön sekä heidän työvälineiden ja laitteiden kuljetukseen tornissa työskentelyyn tarvittavaan korkeuteen. Huoltohissi on tarkoitettu pysyvään asennukseen yhdessä määritetyssä tornissa. Hissiä ei ole tarkoitettu käyttöön - siiloissa - poraus- ja kairauspaikoissa - pysyvästi asennettuna julkisivuhissinä - nosturihissinä - räjähdysvaarallisessa ympäristössä. 4.2 Toiminta Huoltohissin nostamiseen ja laskemiseen käytetään nostolaitetta ja rakennukseen kiinnitettyä vaijeria. Kaksi turvajarrun tarttumislaitetta varmistavat huoltohissin turvallisen kiinnityksen erilliseen turvavaijeriin. Hissin liikkumista ylös- ja alaspäin voidaan ohjata huoltohissin sisältä manuaalisessa käyttötilassa, kauko-ohjaimen lähettimellä kauko-ohjauksen käyttötilassa (lisävaruste) tai hissin ulkopuolelta automaattisessa käyttötilassa (lisävaruste). Nostovoiman rajoitin estää hissin liikkumisen ylöspäin, jos nostolaitteen kuorma on liian suuri. Huoltohissin kummallakin puolella olevat kaksi ohjainvaijeria estävät hissin pyörimisen ja kallistumisen. 4.3 Huoltohissimallit Tässä käyttö- ja asennusoppaassa kuvataan seuraavat mallit: SHARK M liukuovella - nostokapasiteetti 240 kg SHARK L liuku-/kaksoisovella/4-ovinen - nostokapasiteetti 240/320 kg SHARK XL liukuovella - nostokapasiteetti 320 kg 4.4. Lämpötila Käyttölämpötila -15 ºC ºC Selviytymislämpötila -25 ºC ºC. Saatavana on myös matalan lämpötilan sarja. Matalan lämpötilan sarjan käyttölämpötila -25 ºC ºC. 4.5 Lisävarusteet Tärkeiden työterveys- ja työturvallisuusmääräysten täyttämiseksi on tuuliturbiinin ja sen komponenttien mallin kanssa käytettävä huoltohissin mukana toimitettuja turvallisuusjärjestelmiä, jotka tekevät koko laitteistosta turvallisen kokonaisuuden. Tärkeiden työterveys- ja työturvallisuusmääräysten toteutuminen ja riskit on arvioitava huolellisesti. Avanti vahvistaa kyseisten määräysten noudattamisen ennen asennusta. Huoltohissejä täydentäviä järjestelmiä ovat: Suoja-aidat ja suojukset Huoltohissin aukon on oltava riittävästi suojattu, jotta vältetään putoaminen tai huoltohissin liikkumisesta aiheutuvat tapaturmat. Suoja-aidan ja suojusten on oltava asianmukaisten standardien ja paikallisten määräysten mukaisia Tason sisäänkäyntiovien turvallisuusjärjestelmä Huoltohissin aukon on oltava riittävästi suojattu putoamisen välttämiseksi. Kun huoltohissi ei ole tasolla, käyntiovet eivät saa olla auki. Tämä varmistetaan käyttämällä käyntiovissa lukitusjärjestelmiä, joiden toiminta riippuu huoltohissin asennosta. Käyttöopas 9

10 4.6 Osat Hissikori Kuva 1a SHARK L liukuovella Kuva 1b SHARK L kaksoisovella Hissikori 2 Liukuovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Kaksoisovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 10 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

11 Kuva 1c SHARK L 4-ovinen malli Kuva 1d SHARK M liukuovella Hissikori 2 4-ovinen 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Liukuovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) Käyttöopas 11

12 Kuva 1e SHARK L puolirullaovella Kuva 1f SHARK M rullaovella Hissikori 2 Rullaovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Rullaovi 3 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 12 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

13 4.6.2 Hissikori, jossa on tarttumislaite, nostolaite, sähkökytkentärasia ja käsiohjauslaite Kuva Hissikori 2 Nostolaite 3 Sähkökytkentärasia 4 Ankkuripiste 5 Turvajarrun tarttumislaite 6 Kaapeliliitäntä (hissin takana) 7 Kiinteä hätäpysäytyspainike (lisävaruste, hissikorin sisällä) 8 Käsiohjauslaite 9 Automaattitilan ohituskytkin (lisävaruste) 10 Oven pysäytyskytkin 11 Pohjan pysäytyskytkin 12 Kiinnitysrengas 13 Hätärajapysäytyskytkin 14 Käytön rajapysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 15-19) Käyttöopas 13

14 4.6.3 Huoltohissien M, L ja XL tekniset tiedot Kuva 3a Liukuoven mitat Shark M:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 1 henkilöä) Shark L:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) H Shark XL:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 3 henkilöä) B F Hissin paino: M: kg 90 L: kg 110 XL: kg 120 Virtakaapelin paino on lisättävä hissin painoon (noin 0,23 kg/m). D C A Korkeus: Harjan alapuolella: mm Nostolaitteen alapuolella: 2100 mm E N G Liukuoven aukko: M: 500 mm X - XL: 550 mm Mitat (mm): Shark A B C D E F G 1) N H M / L / XL / ) Vakio vaijerin ohjain / kapea vaijerin ohjain. (Lisätietoja sivulla 52). 14 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

15 Kuva 3b Kaksoisoven mitat Nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 3 henkilöä) M Hissin paino: L: kg 115 XL: kg 125 Virtakaapelin paino on lisättävä hissin painoon (noin 0,23 kg/m). Korkeus: Harjan alapuolella: mm Nostolaitteen alapuolella: mm B D Aita C A E N G Mitat (mm): Shark A B C D E G 1) M N L / ) Vakio vaijerin ohjain / kapea vaijerin ohjain. (Lisätietoja sivulla 52). Käyttöopas 15

16 4.6.4 Käyttöjärjestelmä, tarttumislaite ja ohjauslaitteet Kuva 4 Nostolaite X402P M Jarruvivun kiinnityskohta 2 Moottori 3 Vaijerinosto, varustettu ylikuormasuojauksella 4 Käyttöjärjestelmä/ vaihdelaatikko Kuva 5 Turvajarru BSO 504E OSL Ohjauskahva/ jarruvipu 6 Tu r v a j a r r u n pysäytyspainike 7 Liitäntäjohto 8 Ikkuna 9 Vaijeri Kuva 6 Sähkökytkentärasia X402P M Alarajan ohituksen pysäytyskytkin 11 Valmis-valo 12 KÄSI/AUTOM. Kuva 7a Käsiohjauslaite 13 Kuva 7b Kauko-ohjauslaite 13 Hätäpysäytyspainike 14 Ylös 15 Alas Taulukko 1. Nostolaite Nostolaite Nosto- Vaijerinopeus Vaikutus Nimellisvirta Nostolaitteen vaijerin Ø Laitteen paino noin Mitat a b c Nostolaitteen tyyppi kg m/min kw A mm kg mm mm mm X402P/400V X402P/690V L502P/400V L502P/690V M500/400V M500/690V Taulukko 2. Turvajarru Tarttumislaite Nostokapasiteetti Maks. vaijerinopeuteen Nostolaite vaijeri Ø Laitteen paino noin Mitat a b c Turvajarrun tyyppi kg m/min mm kg mm mm mm BSO 504 E BSO 1004 E 1) OSL ) Moottori L502P on asennettava BSO 1004 E:n kanssa Taulukko 3. Käyttövaijeri, turvavaijeri ja ohjausvaijeri Vaijerin tyyppi X402P / BSO504 E L502P / BSO1004 E 16 Vaijerin halkaisija 8 mm, 4x26 tai 5x19 Pintakäsittely Galvanoitu AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille Merkki/ ominaisuus 1 punainen naru / nyöri Min. jarruvastus Ohjainvaijeri 12mm Galvanoitu - 55 kn M500 / OSL500 8,3 mm, 5x19 Kiinnitetty Ankkurointi Kiristä kohtaan 55 kn 2 t - - Väh. joka 35 m 2-4 kn Galvanoitu Ei 51,5 kn 2 t - -

17 4.7 Hissikorin turvalaitteet Turvajarru Sähkömagneettinen jousijarru, joka kytkeytyy automaattisesti vapautettaessa ylös-/alas-painike ja sähkökatkoksen jälkeen Hätäpysäytys Kun punaista hätäpysäytyskytkintä (käsiohjauslaite) painetaan hätätapauksessa, kaikki ohjaustoiminnot keskeytyvät. Vian poiston jälkeen ohjaus aktivoidaan kääntämällä kytkintä myötäpäivään, kunnes kytkin ponnahtaa ylös Kiinteä hätäpysäytys (lisävaruste) Vain huoltohisseissä, joihin on asennettu automaattitoiminto. Käsiohjauslaitteen hätäpysäytyskytkimen varmistuskytkin sijaitsee yhdessä sivupaneeleista hissin sisällä. Lisätietoja toiminnosta on edellä (kuva 9) Automaattinen käyttökytkin Kytkin sijaitsee käsiohjauslaitteen pidikkeen sisällä. Se estää hissin ohjauksen sisältä käsin, kun ohjauslaite on automaattitilassa Mekaaninen nostovoiman rajoitin Nostovoiman rajoitin on asennettu vaijerinostojärjestelmään, ja se estää hissin liikkumisen ylöspäin kuorman ollessa liian suuri. Rajoitin antaa varoitussignaalin (äänimerkin), joka sammuu vasta liian suuren kuorman poistamisen jälkeen. Rajoitin saattaa aktivoitua seuraavista syistä: - huoltohissi on ylikuormittunut, tai - huoltohissi kohtaa esteen liikkuessaan ylöspäin. Käyttäjän toimenpide: - vähennä kuormaa ylikuormarajan alapuolelle, tai - laske hissiä, kunnes se ei kosketa estettä, ja poista este ennen hissin käynnistämistä uudelleen Tarttumislaite Nostettavassa henkilökuljetuslaitteessa on oltava 2 tarttumislaitetta, jotka estävät kuorman putoamisen. Turvajarru, tyyppi BSO + OSL Turvajarru BSO ja tarttumislaite OSL avataan manuaalisesti (kuva 8). Laitteen läpi kulkevan turvavaijerin nopeutta valvotaan keskeytyksettä, ja sulkuleuat sulkeutuvat automaattisesti, jos nopeus kiihtyy äkillisesti.tämä suojaa hissiä a) nostovaijerin katkeamiselta ja b) nostolaitteen vikaantumiselta. Tarttumislaite voidaan aktivoida myös manuaalisesti hätätilanteessa painamalla hätäpysäytyspainiketta. Ikkunaa käytetään keskipakovoiman mekanismin toiminnan seurantaan käytön aikana. Tarkempia tietoja tarvittavista toimenpiteistä tarttumislaitteen aktivoiduttua on kappaleessa 8 sivulla 24. Kuva 8 Turvajarru BSO Ikkuna Pysäytys- painike OSL500 ON/lukittu OFF/auki Kuva 9 Hätäpysäytysja pohjan pysäytyskytkin Turvapuomi (lisävaruste) Turvapuomi voidaan asentaa liukuovilla varustettuihin hisseihin. Se suojaa tahattomalta putoamiselta, kun ovi on auki työskenneltäessä työskentelytasojen välissä. Turvapuomi pysyy suljettuna sulkusalvan avulla. Turvapuomi avataan avaamalla sulkusalpa ja nostamalla turvapuomia hieman. (Kuva 9c) Lisätietoja liukuoven avaamisesta työskentelytasojen välissä on kohdassa Suojalukkokytkin. Kuva 9a Kuva 9b Keltainen vilkkuvalo (lisävaruste) Hissin yläosaan ja perustaan voidaan asentaa lisävarusteena saatava vilkkuvalosarja. Valot vilkkuvat hissin liikkuessa (kuva 9a). Käyttöopas Kuva 9c Kiinteä hätäpysäytyspainike Automaattinen käyttökytkin 17

18 4.7.9 Hätävalo (lisävaruste) Hätävalo voidaan asentaa valaisemaan hissin sisäosa sähkövirrasta riippumatta. Käyttötilat voidaan valita kytkimellä. (Kuva 9b) Oven pysäytyskytkin Liukuovi: Liukuovi suljetaan painamalla toimilaite oven suojalukkokytkimeen. (Kuva 15) Kytkimen lukko avataan painamalla vihreää painiketta, jos hissikori sijaitsee työskentelytasoa vastaavassa korkeudessa. Jos hissikorissa olevat henkilöt on evakuoitava työskentelytasojen välissä, lukko avataan painamalla punaista hätävapautuspainiketta hissikorin ulkopuolella sekä käyttämällä kolmionmuotoista M5-avainta hissikorin sisäpuolella Kaksoisovi: Kytkin (kuva 12) keskeyttää ohjauksen, jos ovea ei ole suljettu kunnolla Puolirullaovi: Kytkin keskeyttää ohjauksen, jos ovea ei ole suljettu kunnolla Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä (lisävaruste): Ohjaus keskeytetään kääntämällä lukittuva kytkentäavain OFF (pois) -asentoon, minkä jälkeen avain voidaan irrottaa lukosta. Avaimen avulla käyttäjä voi avata työskentelytason suoja-aidan ovet. Katso lisätietoja lukittuvan kytkentäavaimen Kuva 15 1 Vihreä painike 1 2 Punainen lukon hätäavauspainike 3 Kolmionmuotoinen lukon hätäavain M5 lukkojärjestelmän käyttöoppaasta Rajapysäytyskytkin Ylärajan pysäytyskytkin Kun hissikorin rungon yläosassa oleva ylärajan pysäytyskytkin aktivoituu, se pysäyttää liikkeen ylöspäin (kuva 10). Liike alaspäin on edelleen mahdollista. Nostovaijerin kiinnityksen alapuolelle on asennettu yläpysäytyslevy, joka aktivoi ylärajan pysäytyskytkimen. (Kuva 5 asennusoppaan kappaleessa 2) HUOMAUTUS!! Kun ylärajan pysäytyskytkin aktivoituu, paina alas-kytkintä, kunnes ylärajan pysäytyskytkin vapautuu Ylärajan hätäpysäytyskytkin Kytkin sammuttaa ohjauksen, jos ylärajan pysäytyskytkin vioittuu (kuva 10). Alaspäin suuntautuvan liikkeen aktivoiminen manuaalisesti on mahdollista. VARO! Älä käytä huoltohissiä, kunnes ylärajan pysäytyskytkimen vika on korjattu Pohjan pysäytyskytkin Pohjan pysäytyskytkin (kuva 11a tai kuva 11b, jossa näkyy valinnainen konfigurointi) pysäyttää alaspäin suuntautuvan liikkeen, kun huoltohissi kohtaa esteen tai koskettaa maanpintaa. Ylöspäin suuntautuva liike on mahdollinen esimerkiksi esteen poistamiseksi. Huoltohissin palauttamiseksi maahan voidaan ohjauslevyn käyttö ohittaa ohjausrasiassa olevalla avainkytkimellä. Jos huoltohissin alle on mahdollista päästä, on asennettava kaksoispainikkeella toimiva turvapysäytystoiminto (katso asennusoppaan 1. osa) Yläosan pysäytyskytkin (lisävaruste) Yläosan pysäytyskytkin pysäyttää huoltohissin liikkeen ylöspäin, jos hissi: - tyyppi 1: kohtaa esteen (kuva 13). - tyyppi 2: Lisäksi kytkin toimii yläosan rajapysäytyskytkimenä. Yläosan rajapysäytyspalkki on asennettu ohjausvaijerin kiinnityksen alapuolelle, ja se aktivoi yläosan turvallisen pysähtymisen. Tässä tapauksessa yläosan rajapysäytyspalkki korvaa yläosan pysäytyslevyn (kuva 14). Alaspäin suuntautuva liike on mahdollinen esimerkiksi esteen poistamiseksi. 4.8 Ovellisten suoja-aitojen turvalaitteet Suoja-aitojen turvalaitteet estävät pääsyn huoltohissin alueelle, jos huoltohissi ei ole turvallisessa käyttötilassa. Lisäksi laitteet varmistavat, että huoltohissi ei liiku, jos suoja-aidan ovet ovat auki. Suoja-aitojen turvalaitteita on kahdentyyppisiä: Suojalukkojärjestelmä Suojalukkojärjestelmässä käytetään suoja-aitoihin asennettua turvalukkokytkinten järjestelmää. Toinen asemakytkin tunnistaa huoltohissin oikean asennon työskentelytasolla. Huoltohissiä voidaan käyttää vain silloin, kun kaikki suoja-aidat ovat suljettuja ja lukittuja. Suoja-aidat pysyvät suljettuina ja lukittuina, kunnes huoltohissi on pysähtynyt oikeaan paikkaan työskentelytasolla, ja työskentelytason asemakytkin on aktivoitunut. Tässä asennossa suojalukko voidaan avata painamalla vihreää valopainiketta. Lisätietoja on AVANTI-suojalukkojärjestelmän käyttöoppaassa. Lukkokytkin Vihreä valopainike Suoja-aidan sulkusalpa ja toimilaite Asemakytkin 18 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

19 4.8.2 Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmässä käytetään suoja-aitoihin asennettua lukkojärjestelmää. Nämä lukot voidaan avata hissiin sijoitetulla avaimella. Avain myös aktivoi yleisen virtakytkimen, joka on sijoitettu huoltohissin koriin. Avain on kiinnitetty hissiin teräsvaijerilla, ja sen voi irrottaa hissistä ainoastaan leikkaustyökaluilla. Avaimen voi irrottaa hissin yleisestä virtakytkimestä vain silloin, kun se on sammutetussa asennossa ja hissi pysähtynyt. Avaimen voi irrottaa suoja-aidan lukosta vain silloin, kun suoja-aidan ovi on suljettu ja toimilaite työnnetty oven lukkoon. Suoja-aidat pysyvät suljettuina ja lukittuina, kunnes huoltohissi on pysähtynyt työskentelytasolla ja avain on siirtynyt hissikorista suoja-aidan lukkoon. Katso lisätietoja AVANTIn lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmän käyttöoppaasta. Kuva 10 Pysäytyskytkin, normaali käyttö Kuva 11a Kuva 11b Hätäpysäytyskytkin Avain Suoja-aidan turvalukko Kuva 12 Pohjan pysaytyskytkin Hätäpysäytyspainike Kuva 13 Oven rajapysäytyskytkin (oven karmissa) Toimilaite Lukittuva kytkentäavain Kuva 14 Käyttöopas 19

20 5. Valvojan suorittama päivittäinen tarkastus Jos suoja-aidan turvalaite on asennettu (katso käyttöoppaan kappale 4.7), jokaisen työskentelytason suoja-aidan oven on oltava suljettuna, jotta hissikoria voidaan liikuttaa. 5.1 Huoltohissi a) Varmista aina ennen käyttöä, että nostolaite, turvajarru ja kaikki lisäkomponentit (pysäyttimet, vaijeriohjainten pyörät jne.) on asennettu teknisten tietojen mukaisesti ja että ne ovat vaurioitumattomia. b) Tarkista, että käyttölaite ja turvavaijerit on asetettu oikein kahden vaijeriohjaimen pyörän ympärille. c) Vaijerin päät (kun vaijerin pituus on vähintään 3 metriä) on kelattava erikseen maassa ja sidottava sitein vähintään 3 kohdassa. d) Nostokapasiteetin tarkastus: (katso tyyppikilpi tai kappale 4.5.3) henkilöiden ja materiaalien kokonaispaino ei saa ylittää määritettyä enimmäisnostokapasiteettia. 5.2 Käyttöalue a) Varmista, että huoltohissin käyttöalueella ei ole esteitä, jotka voivat estää hissikorin liikkumisen tai aiheuttaa hissikorin iskeytymisen maahan. b) Varmista, että hissikorin alapuolella on toteutettu kaikki tarvittavat ja olennaiset varotoimenpiteet. Tällaisia varotoimenpiteitä voivat olla pulpettikatot tai esteet, jotka suojaavat henkilöstöä putoavilta esineiltä. 5.3 Ohjaustoiminto a) Sulje ovet. Paina hätäpysäytyspainiketta. Hissin on pysyttävä paikallaan, kun ylös-/alas-painiketta painetaan. Liike voidaan käynnistää uudelleen kääntämällä hätäpysäytyspainiketta myötäpäivään. Jos on asennettu kiinteä hätäpysäytyspainike (kuva 9), testaa se edellä kuvatulla tavalla. b) Ylärajan pysäytyskytkimen testaus: Paina kytkintä manuaalisesti ylöspäin suuntautuvan liikkeen aikana, jolloin huoltohissin pitäisi pysähtyä välittömästi. Alaspäin suuntautuvan liikkeen tulisi käynnistyä, kun rajapysäytyskytkintä painetaan uudelleen.! kumijalat koskettavat tornin perustasoa. Kun "ohituskytkin" on aktivoitu, hissin laskeminen maahan saakka tulisi olla mahdollista. e) Oven pysäytyskytkin: Avaa ovi. Hissin liikkuminen ylös- tai alaspäin ei saa enää olla mahdollista.liukuovella varustettu huoltohissi: Liikuta hissikoria korkeudessa, joka ei vastaa työskentelytasoa oven avaamisen ei tulisi olla mahdollista. Ovi voidaan avata vain painamalla punaista hätävapautuspainiketta hissikorin ulkopuolella ja kolmionmuotoista M5-avainta hissikorin sisäpuolella. f) Jos on asennettu lisävarusteena saatava automaattitoiminto. Kytke HAND/AUTOM. (Käsi/ automaatti) -valitsin AUTOM. (Automaatti) -asentoon. Hissin tulisi pysyä paikallaan, kun kahvasta pidetään kiinni ja ylös- tai alas-painike aktivoidaan. g) Jos on asennettu lukittuvan kytkentäavain lukkojärjestelmä. Käännä lukittuva kytkentäavain OFF (Pois) -asentoon. Hissin liikuttaminen ylös- tai alaspäin ei saa olla mahdollista. Katso tarkempia tietoja lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmän käyttöoppaasta. Varoitus! Jos työskentelyn yhteydessä ilmenee vikoja, - keskeytä työskentely - sulje työskentelypaikka tarvittaessa - korjaa vika! VAARA! STOP Varmista, että esimerkiksi putoavat osat eivät vaaranna ketään huoltohissin alapuolella. Sopivat varotoimenpiteet: pulpettikatto tai esteet. Kuva 13 Sähkökytkentärasia X402P/L502P HAND/ M500 AUTOM. (Käsi/ automaatti) (lisävaruste) Valmis-lamppu "ON" Ohituspainike Turvapysäytys Käsiohjauslaite c) Ylärajan hätäpysäytyskytkimen testaus: Paina kytkintä manuaalisesti ylöspäin suuntautuvan liikkeen aikana, jolloin huoltohissin pitäisi pysähtyä välittömästi. Hissi ei saa enää liikkua ylös- eikä alaspäin. d) Pohjan pysäytyskytkin. Laske hissiä; hissin pitää pysähtyä, ennen kuin hissikorin 20 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille Hätäpysäytys Ylös Alas

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Alkuperäiset ohjeet. AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttö-, kunnossapito- ja asennusopas DOLPHIN-huoltohissi

Alkuperäiset ohjeet. AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttö-, kunnossapito- ja asennusopas DOLPHIN-huoltohissi Alkuperäiset ohjeet AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttö-, kunnossapito- ja asennusopas DOLPHIN-huoltohissi 45540091_DOLPHIN AECO 5th FI R2.indd 1 9/1/2015 9:24:24 AM Dolphin V CE 240- ja 350 -versioiden sertifikaatti

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Selkänoja menosuuntaan. Käyttöopas. Ryhmä Paino Ikä. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Selkänoja menosuuntaan. Käyttöopas. Ryhmä Paino Ikä. 0+ 0-13 kg 0-12 m Selkänoja menosuuntaan Käyttöopas ECE R44 04 Ryhmä Paino Ikä 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Kiitos, että valitsit BeSafe izi Sleep ISOfix -istuimen BeSafe on kehittänyt tämän istuimen erittäin huolellisesti, jotta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

HAKLIFT MAGNEETTITARRAIN. Sisällys 1. Käyttötarkoitus ja ominaisuudet 2. Rakenne ja tekniset tiedot 3. Käyttö 4. Päätekijät 5. Huolto ja turvallisuus

HAKLIFT MAGNEETTITARRAIN. Sisällys 1. Käyttötarkoitus ja ominaisuudet 2. Rakenne ja tekniset tiedot 3. Käyttö 4. Päätekijät 5. Huolto ja turvallisuus HAKLIFT MAGNEETTITARRAIN Sisällys 1. Käyttötarkoitus ja ominaisuudet 2. Rakenne ja tekniset tiedot 3. Käyttö 4. Päätekijät 5. Huolto ja turvallisuus KÄYTTÖOHJEET HUOMAUTUS: Lue käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201204 ASIAKIRJA: 841652 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 L8 DANFOSS SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen symbolit 6 3. Toimituksen

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

click! a b c d e f g Käyttöopas i j > 25 cm k l Ryhmä 0+ Enimmäispaino 18 kg. Ikä 0-12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Käyttöopas i j > 25 cm k l Ryhmä 0+ Enimmäispaino 18 kg. Ikä 0-12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Käyttöopas 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Ryhmä 0+ Enimmäispaino 18 kg. Ikä 0-12 m ECE R44-04 8 9 Kiitos kun valitsit BeSafe izi Go -istuimen On tärkeää, että luet tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Pinta-asennettava ovikoje yhden painikkeen moduulilla 1266 65/66/67 Pinta-asennettava ovikoje kolmen painikkeen moduulilla 1267 65/66/67 Pinta-asennettava ovikoje 2 x kolmen painikkeen

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

T10 ja T20 tarrarullan kelauslaitteet Käyttöohje. Oy Sendai Finland Ltd PL 94 00601 Helsinki. puh. 010 231 0300 info@sendai.fi www sendai.

T10 ja T20 tarrarullan kelauslaitteet Käyttöohje. Oy Sendai Finland Ltd PL 94 00601 Helsinki. puh. 010 231 0300 info@sendai.fi www sendai. T10 ja T20 tarrarullan kelauslaitteet Käyttöohje www sendai.fi T10 ja T20 käyttöohje SISÄLLYSLUETELO 1 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 2 T10 JA R20 TARRARULLAN KELAUSLAITTEET (REWINDER) Kelauslaitteen osat 3 ASENTAMINEN

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot