Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli"

Transkriptio

1 AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttöopas ja asennusohjeet SHARK-malli

2 Julkaisupäivä: 9. CE-painos: heinäkuu 2010 Versio 3: 17/9/10 Valmistaja: AVANTI Wind Systems A/S Høgevej Hillerød, Tanska P: F: E: I: Myynti ja huolto: Australia Avanti Wind Systems PTY LTD P: +61 (0) Kiina Avanti Wind Systems P: Tanska Avanti Wind Systems A/S P: Saksa Avanti Wind Systems GmbH P: Espanja Avanti Wind Systems SL P: UK Avanti Wind Systems Limited P: USA Avanti Wind Systems,Inc P: +1 (262) Intia Avanti Wind Systems,PL P:

3

4 Vain koulutetut henkilöt saavat käyttää tätä hissiä. Tämän käyttöoppaan on oltava henkilökunnan käytettävissä aina asennuksen ja käytön aikana. Lisäkopioita voidaan tilata valmistajalta. Kaikki toimenpiteet ovat ainoastaan viitteellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. Sisältö Sivu Käyttöopas 1. Rajoitettu takuu Tässä oppaassa käytettyjen symbolien selitykset Varoitukset Laitteiston kuvaus Käyttötarkoitus Toiminta Huoltohissimallit Lämpötila Lisävarusteet Komponentit Hissikorin tiedot Hissikori, jossa on tarttumislaite, nostolaite, kytkentäkaappi ja käsiohjauslaite Huoltohissien M, L ja XL tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä, tarttumislaite ja ohjauslaitteet Käyttövaijeri, turvavaijeri ja ohjausvaijeri Hissikorin turvalaitteet Turvajarru Hätäpysäytys Kiinteä hätäpysäytys (lisävaruste) Automaattinen käyttökytkin Mekaaninen nostovoiman rajoitin Tarttumislaite Turvapuomi (lisävaruste) Keltainen vilkkuvalo (lisävaruste) Hätävalo (lisävaruste) Oven pysäytyskytkin Liukuovi: Kaksoisovi: Puolirullaovi: Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä (lisävaruste): Rajapysäytyskytkin Ylärajan pysäytyskytkin Ylärajan hätäpysäytyskytkin Pohjan turvapysäytys Yläosan turvapysäytys (lisävaruste) Ovellisten suoja-aitojen turvalaitteet Suojalukkojärjestelmä Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä Valvojan suorittama päivittäinen tarkastus Huoltohissi Käyttöalue Ohjaustoiminnot Automaattinen käyttötesti Kauko-ohjaus Tarttumislaite Vaijerit ja kiinnitys Käyttö - hissin kuljetus Sisään- ja uloskäynti Seis/Hätäpysäytys Normaali käyttö Automaatti Kauko-ohjaus AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

5 6.6 Nostovoiman rajoitin Manuaalinen käyttö Hätälaskeutuminen Manuaalinen nousu Toimintaohjeet, jos tarttumislaite aktivoituu Korjaus vian ilmetessä Hissi epäkunnossa Vaijerien poistaminen vaihtoa varten Huoltohissin pysäköiminen Vaijerin päät Nostovaijerin poistaminen Turvavaijerin poistaminen Kunnossapito Vuositarkastus Nostolaite Turvajarru Huoltohissi Kiinnitys/vaijerit/kaapeli Ylikuormarajoitin / tiedotusmerkit Korjaukset Varaosatilaukset Teräsvaijeri Moottori ja jarru Sähköinen ohjausjärjestelmä Turvajarru Arvokilvet ja tiedotusmerkit Asennusopas 1. SHARK-hissikorin asennus Osaluettelo - Shark L/XL liukuovella Osaluettelo - Shark L/XL kaksoisovella Osaluettelo - Shark L/XL puolirullaovella Osaluettelo - SHARK M Osaluettelo - SHARK M rullaovella Vaijerien kiinnitys Tornin yläosa Vaijerin asemointimitat Ohjausvaijerin kiinnityksen varmistus - maataso Menetelmä 1: Kiila-ankkuri Menetelmä 2: Kolmijalkatuki Menetelmä 3: Teräspalkki Ohjausvaijerien Ø12 mm kiristys Sähköliitännät Virtalähde Syöttöjohto Virtaliitäntä Käyttö- ja turvavaijerin asennus hissiin Käyttövaijerin asennus Turvavaijerin asennus Käyttö- ja turvavaijerin varmistus Käyttövaijerin vastapaino Turvavaijerin menetelmä 1: Kiila-ankkuri ja jousi Turvavaijerimenetelmä 2: Työntöjousi Turvavaijerimenetelmä 3: Teräspalkki ja jousi Vaijerin kiinnittimen kohdistus Turvavyöhykelevyjen säätö Yläpysäytyslevyn säätö Vaaravyöhyke! -tarra Purkaus Tarkastus ennen ensimmäistä käyttöä Liite A: Ylikuormarajoittimen säätö Liite B: Vuositarkastuksen testiraportti Liite C: Vikaraportti Käyttöopas 5

6 1. Rajoitettu takuu Avanti Wind Systems A/S takaa asiakkaalle toimituspäivästä alkaen 365 päivän ajaksi tai Avantin myöntämässä takuussa määritetyksi ajaksi, että tässä oppaassa kuvatussa Avantihuoltohississä ("tuote") ei esiinny materiaali- tai valmistusvirheitä normaalin käytön ja huollon yhteydessä, mikäli se on asennettu ja sitä käytetään tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle käyttäjälle. Avantin ainoa korjaava toimenpide ja velvoite tämän rajoitetun takuun puitteissa on Avantin omalla päätöksellä tuotteen vaihtaminen (mukaan lukien asiakkaan maksamat sivu- ja rahtikustannukset) samanlaiseen uuteen tai kunnostettuun samanarvoiseen tuotteeseen tai tuotteen ostohinnan palauttaminen, jos tuote palautetaan Avantille rahti ja vakuutus ennaltamaksettuina. Avantin velvollisuuksista on nimenomaisesti säädelty tuotteen palautuksen osalta Avantin palautuskäytäntöjen mukaisesti. Tämä takuu ei ole voimassa, jos (i) tuotetta on muutettu ilman Avantin tai sen valtuutetun edustajan lupaa; (ii) tuotetta ei ole asennettu, käytetty, korjattu tai huollettu tämän käyttöoppaan tai Avantin muiden ohjeiden mukaisesti; (III) tuote on vaurioitunut huolimattomuuden, laiminlyönnin, väärinkäytön tai onnettomuuden seurauksena; (iv) Avanti on toimittanut tuotteen asiakkaalle maksutta; tai (v) tuote on myyty "AS-IS"-sopimukseen perustuen. Jos tässä rajoitetussa takuussa ei ole erityisesti muuta mainittu, KAIKKI VÄLITTÖMÄT JA VÄLILLISET EHDOT, KUVAUKSET JA TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT TAI SÄÄDÖKSET KOSKI- EN KAUPPAKELPOISUUTTA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SOPIMUKSEN RIKKOMATTOMUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, KAUPPATAPAA, LAKIA, KÄYTTÖÄ TAI KAUPPAKÄYTÄNTÖÄ ON TÄTEN POISSUL- JETTU LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA JA NIMENOMAISESTI AVANTIN KIELTÄMIÄ. JOS SOVELLETTAVAN LAIN RAJOISSA SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ VÄLILLISTÄ TAKUUTA EI VOIDA POISSULKEA TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA MAINITULLA TAVALLA, VÄLILLI- NEN TAKUU RAJOITTUU AJALLISESTI EDEL- LÄ MAINITUN VÄLITTÖMÄN TAKUUN KES- TOON. KOSKA JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA VÄLILLISTEN TAKUIDEN VOIMASSA- OLON RAJOITUKSIA, TÄMÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA. TÄMÄ RAJOI- TETTU TAKUU ANTAA ASIAKKAALLE TIETTY- JÄ LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA, JA ASIAK- KAALLA SAATTAA OLLA MUITA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA SOVELLETTAVIEN LAKIEN NOJALLA. Tämä vastuuvapauslauseke pätee myös siinä tapauksessa, että välitön takuu ei ole voimassa. Riitatapauksissa pätee englanninkielinen alkuperäinen asiakirja. 6 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

7 2. Tässä oppaassa käytettyjen symbolien selitykset Symboli Huomiosana Merkitys Noudattamatta jättäminen voi johtaa tapaturmaan Turvallisuusohjeet STOP VAARA! Välitön tai mahdollisesti uhkaava vaara: Kuolema tai vakava loukkaantuminen! VAARA! Välitön tai mahdollisesti uhkaava vaarallisen jännitteen aiheuttama vaara: Kuolema tai vakava loukkaantuminen! VARO! Mahdollisesti vaarallinen tilanne: Lievä tapaturma tai aineellinen vahinko. Lisäohjeita! Varoitus! Mahdollisesti vaarallinen tilanne: Laitteiston tai työskentelypaikan vaurioituminen Tärkeää! Hyödyllisiä vinkkejä optimaalisista työskentelytavoista Ei Tilaus Viittaus kirjalliseen spesifikaatioon/dokumentaatioon Käyttöopas 7

8 3. Varoitus! STOP VAARA! Älä käytä hissiä tulipalon sattuessa. STOP 8 VARO! Vältä tapaturmat noudata kaikkia ohjeita! a) Huoltohissin ja sen kiinnittimien asennuksen ja/tai huollon ja/tai käytön saa suorittaa vain pätevä henkilöstö, jonka laitteen haltija on työhön erityisesti valtuuttanut. b) Henkilökunnan vähimmäisikä on 18 vuotta. Henkilökunnan on tunnettava asianmukaiset tapaturmantorjuntamääräykset, ja heillä on oltava aiheesta riittävä koulutus. c) Henkilökunnan on luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöopas. d) Henkilökunnalle on annettava kopio käyttöoppaasta, jonka on aina oltava henkilökunnan käytettävissä. e) Jos edellä mainittuihin tehtäviin on valtuutettu useampi kuin yksi henkilö, työnantajan on määrättävä toimenpiteen vastuuhenkilö. VAARA! f) Jos asennustoimenpiteissä tai nousuun tai laskuun liittyy putoamisvaara, vaara-alueella olevien henkilöiden on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (rakennukseen kiinnitetty turvajärjestelmä), jotka estävät putoamisen. g) Toimenpiteissä saa käyttää ainoastaan viattomia kiinnityslaitteita, hissikorin komponentteja, nostolaitteen varusteita, jarrulaitteita, alkuperäisiä nostolaitteen vaijereita ja pysäytyslaitteita. h) Järjestelmän sähköliitännät on tehtävä standardin EN mukaisesti. i) Kaikkien osien moitteettomuus ja täydellinen toiminnallisuus on tarkistettava ennen asennusta. j) Poikkeuksetta on käytettävä itselukittuvia muttereita, ja aina on noudatettava seuraavia ohjeita: - Ruuvin on työnnyttävä mutterista vähintään puolella kierteen halkaisijasta. - Mutteria ei saa käyttää, jos sen löysääminen käsin on mahdollista! k) Varmista ennen kiinnitysjärjestelmän asentamista, että kiinnitykseen käytettävät rakennuksen osat kestävät suunnitellun kuorman. AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille l) Jos käytön aikana todetaan vikoja tai vaurioita tai jos ilmenee muita turvallisuuden mahdollisesti vaarantavia seikkoja: Keskeytä työskentely välittömästi ja ilmoita valvojalle tai esimiehelle! m) Vain pätevät sähköalan ammattilaiset saavat tarkistaa ja korjata sähköjärjestelmiä. n) Vain pätevät asentajat saavat korjata nostolaitetta, jarrulaitetta ja järjestelmän tukiosia. o) Jos tukiosia korjataan tai vaihdetaan, asiantuntijan on tarkistettava ja vahvistettava järjestelmän käyttöturvallisuus. p) Muiden kuin alkuperäisten osien ja erityisesti muun kuin alkuperäisen nostolaitteen vaijerin käyttö johtaa valmistajan myöntämän takuun ja CE-sertifioinnin raukeamiseen. q) Huoltohissin muuttaminen, laajentaminen tai uudelleenrakentaminen ei ole sallittua ilman valmistajan kirjallista suostumusta. r) Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat laitteen uudelleenrakentamisesta tai muuttamisesta tai muiden kuin valmistajan hyväksymien alkuperäisten osien käytöstä. s) Valtuutetun turvallisuusjärjestön edustajan on tarkistettava hissi ennen käyttöä. t) AVANTIn kouluttaman asiantuntijan on tarkastettava hissi vähintään kerran vuodessa. Nostolaite ja turvajarru on huollettava valtuutetun huoltoliikkeen toimesta ja varustettava uudella sertifikaatilla 250 käyttötunnin välein. u) Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaiset henkilöt eivät saa käyttää huoltohissiä, sillä tämä voi vaarantaa työturvallisuuden. Tornin haltijan on varmistettava kolmannen osapuolen tekemien huoltohissin tarkastusten tarve ja noudatettava määritettyjä standardeja. VARO! Huoltohissiä saa käyttää vain silloin, kun haltija ja Avanti ovat määrittäneet tuulen enimmäisnopeuden, jolloin huoltohissin käyttäminen on turvallista. Tuulen enimmäisnopeus riippuu tuuliturbiinin generaattorin mallista.

9 4. Laitteiston kuvaus 4.1 Käyttötarkoitus Tässä käyttöoppaassa kuvattu huoltohissi on tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin: - henkilökunnan ja materiaalin kuljetus tuuliturbiinijärjestelmissä, tuuliturbiinien ristikkotorneissa ja telekommunikaation tukiasemien mastoissa. - kuljetus asennus-, tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä varten. Huoltohissiä voidaan käyttää kahden henkilön sekä heidän työvälineiden ja laitteiden kuljetukseen tornissa työskentelyyn tarvittavaan korkeuteen. Huoltohissi on tarkoitettu pysyvään asennukseen yhdessä määritetyssä tornissa. Hissiä ei ole tarkoitettu käyttöön - siiloissa - poraus- ja kairauspaikoissa - pysyvästi asennettuna julkisivuhissinä - nosturihissinä - räjähdysvaarallisessa ympäristössä. 4.2 Toiminta Huoltohissin nostamiseen ja laskemiseen käytetään nostolaitetta ja rakennukseen kiinnitettyä vaijeria. Kaksi turvajarrun tarttumislaitetta varmistavat huoltohissin turvallisen kiinnityksen erilliseen turvavaijeriin. Hissin liikkumista ylös- ja alaspäin voidaan ohjata huoltohissin sisältä manuaalisessa käyttötilassa, kauko-ohjaimen lähettimellä kauko-ohjauksen käyttötilassa (lisävaruste) tai hissin ulkopuolelta automaattisessa käyttötilassa (lisävaruste). Nostovoiman rajoitin estää hissin liikkumisen ylöspäin, jos nostolaitteen kuorma on liian suuri. Huoltohissin kummallakin puolella olevat kaksi ohjainvaijeria estävät hissin pyörimisen ja kallistumisen. 4.3 Huoltohissimallit Tässä käyttö- ja asennusoppaassa kuvataan seuraavat mallit: SHARK M liukuovella - nostokapasiteetti 240 kg SHARK L liuku-/kaksoisovella/4-ovinen - nostokapasiteetti 240/320 kg SHARK XL liukuovella - nostokapasiteetti 320 kg 4.4. Lämpötila Käyttölämpötila -15 ºC ºC Selviytymislämpötila -25 ºC ºC. Saatavana on myös matalan lämpötilan sarja. Matalan lämpötilan sarjan käyttölämpötila -25 ºC ºC. 4.5 Lisävarusteet Tärkeiden työterveys- ja työturvallisuusmääräysten täyttämiseksi on tuuliturbiinin ja sen komponenttien mallin kanssa käytettävä huoltohissin mukana toimitettuja turvallisuusjärjestelmiä, jotka tekevät koko laitteistosta turvallisen kokonaisuuden. Tärkeiden työterveys- ja työturvallisuusmääräysten toteutuminen ja riskit on arvioitava huolellisesti. Avanti vahvistaa kyseisten määräysten noudattamisen ennen asennusta. Huoltohissejä täydentäviä järjestelmiä ovat: Suoja-aidat ja suojukset Huoltohissin aukon on oltava riittävästi suojattu, jotta vältetään putoaminen tai huoltohissin liikkumisesta aiheutuvat tapaturmat. Suoja-aidan ja suojusten on oltava asianmukaisten standardien ja paikallisten määräysten mukaisia Tason sisäänkäyntiovien turvallisuusjärjestelmä Huoltohissin aukon on oltava riittävästi suojattu putoamisen välttämiseksi. Kun huoltohissi ei ole tasolla, käyntiovet eivät saa olla auki. Tämä varmistetaan käyttämällä käyntiovissa lukitusjärjestelmiä, joiden toiminta riippuu huoltohissin asennosta. Käyttöopas 9

10 4.6 Osat Hissikori Kuva 1a SHARK L liukuovella Kuva 1b SHARK L kaksoisovella Hissikori 2 Liukuovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Kaksoisovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 10 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

11 Kuva 1c SHARK L 4-ovinen malli Kuva 1d SHARK M liukuovella Hissikori 2 4-ovinen 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Liukuovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) Käyttöopas 11

12 Kuva 1e SHARK L puolirullaovella Kuva 1f SHARK M rullaovella Hissikori 2 Rullaovi 3 Käyttö- ja turvavaijerit 4 Ohjainvaijeri 5 Vaijerin ohjaimet 6 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 1 Hissikori 2 Rullaovi 3 Pohjan pysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 14-19) 12 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

13 4.6.2 Hissikori, jossa on tarttumislaite, nostolaite, sähkökytkentärasia ja käsiohjauslaite Kuva Hissikori 2 Nostolaite 3 Sähkökytkentärasia 4 Ankkuripiste 5 Turvajarrun tarttumislaite 6 Kaapeliliitäntä (hissin takana) 7 Kiinteä hätäpysäytyspainike (lisävaruste, hissikorin sisällä) 8 Käsiohjauslaite 9 Automaattitilan ohituskytkin (lisävaruste) 10 Oven pysäytyskytkin 11 Pohjan pysäytyskytkin 12 Kiinnitysrengas 13 Hätärajapysäytyskytkin 14 Käytön rajapysäytyskytkin (Tarkempia tietoja sivuilla 15-19) Käyttöopas 13

14 4.6.3 Huoltohissien M, L ja XL tekniset tiedot Kuva 3a Liukuoven mitat Shark M:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 1 henkilöä) Shark L:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) H Shark XL:n nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 3 henkilöä) B F Hissin paino: M: kg 90 L: kg 110 XL: kg 120 Virtakaapelin paino on lisättävä hissin painoon (noin 0,23 kg/m). D C A Korkeus: Harjan alapuolella: mm Nostolaitteen alapuolella: 2100 mm E N G Liukuoven aukko: M: 500 mm X - XL: 550 mm Mitat (mm): Shark A B C D E F G 1) N H M / L / XL / ) Vakio vaijerin ohjain / kapea vaijerin ohjain. (Lisätietoja sivulla 52). 14 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

15 Kuva 3b Kaksoisoven mitat Nostokapasiteetti: Moottori X402P 240 kg Moottori M kg (enintään 2 henkilöä) Moottori L502P 320 kg Moottori M kg (enintään 3 henkilöä) M Hissin paino: L: kg 115 XL: kg 125 Virtakaapelin paino on lisättävä hissin painoon (noin 0,23 kg/m). Korkeus: Harjan alapuolella: mm Nostolaitteen alapuolella: mm B D Aita C A E N G Mitat (mm): Shark A B C D E G 1) M N L / ) Vakio vaijerin ohjain / kapea vaijerin ohjain. (Lisätietoja sivulla 52). Käyttöopas 15

16 4.6.4 Käyttöjärjestelmä, tarttumislaite ja ohjauslaitteet Kuva 4 Nostolaite X402P M Jarruvivun kiinnityskohta 2 Moottori 3 Vaijerinosto, varustettu ylikuormasuojauksella 4 Käyttöjärjestelmä/ vaihdelaatikko Kuva 5 Turvajarru BSO 504E OSL Ohjauskahva/ jarruvipu 6 Tu r v a j a r r u n pysäytyspainike 7 Liitäntäjohto 8 Ikkuna 9 Vaijeri Kuva 6 Sähkökytkentärasia X402P M Alarajan ohituksen pysäytyskytkin 11 Valmis-valo 12 KÄSI/AUTOM. Kuva 7a Käsiohjauslaite 13 Kuva 7b Kauko-ohjauslaite 13 Hätäpysäytyspainike 14 Ylös 15 Alas Taulukko 1. Nostolaite Nostolaite Nosto- Vaijerinopeus Vaikutus Nimellisvirta Nostolaitteen vaijerin Ø Laitteen paino noin Mitat a b c Nostolaitteen tyyppi kg m/min kw A mm kg mm mm mm X402P/400V X402P/690V L502P/400V L502P/690V M500/400V M500/690V Taulukko 2. Turvajarru Tarttumislaite Nostokapasiteetti Maks. vaijerinopeuteen Nostolaite vaijeri Ø Laitteen paino noin Mitat a b c Turvajarrun tyyppi kg m/min mm kg mm mm mm BSO 504 E BSO 1004 E 1) OSL ) Moottori L502P on asennettava BSO 1004 E:n kanssa Taulukko 3. Käyttövaijeri, turvavaijeri ja ohjausvaijeri Vaijerin tyyppi X402P / BSO504 E L502P / BSO1004 E 16 Vaijerin halkaisija 8 mm, 4x26 tai 5x19 Pintakäsittely Galvanoitu AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille Merkki/ ominaisuus 1 punainen naru / nyöri Min. jarruvastus Ohjainvaijeri 12mm Galvanoitu - 55 kn M500 / OSL500 8,3 mm, 5x19 Kiinnitetty Ankkurointi Kiristä kohtaan 55 kn 2 t - - Väh. joka 35 m 2-4 kn Galvanoitu Ei 51,5 kn 2 t - -

17 4.7 Hissikorin turvalaitteet Turvajarru Sähkömagneettinen jousijarru, joka kytkeytyy automaattisesti vapautettaessa ylös-/alas-painike ja sähkökatkoksen jälkeen Hätäpysäytys Kun punaista hätäpysäytyskytkintä (käsiohjauslaite) painetaan hätätapauksessa, kaikki ohjaustoiminnot keskeytyvät. Vian poiston jälkeen ohjaus aktivoidaan kääntämällä kytkintä myötäpäivään, kunnes kytkin ponnahtaa ylös Kiinteä hätäpysäytys (lisävaruste) Vain huoltohisseissä, joihin on asennettu automaattitoiminto. Käsiohjauslaitteen hätäpysäytyskytkimen varmistuskytkin sijaitsee yhdessä sivupaneeleista hissin sisällä. Lisätietoja toiminnosta on edellä (kuva 9) Automaattinen käyttökytkin Kytkin sijaitsee käsiohjauslaitteen pidikkeen sisällä. Se estää hissin ohjauksen sisältä käsin, kun ohjauslaite on automaattitilassa Mekaaninen nostovoiman rajoitin Nostovoiman rajoitin on asennettu vaijerinostojärjestelmään, ja se estää hissin liikkumisen ylöspäin kuorman ollessa liian suuri. Rajoitin antaa varoitussignaalin (äänimerkin), joka sammuu vasta liian suuren kuorman poistamisen jälkeen. Rajoitin saattaa aktivoitua seuraavista syistä: - huoltohissi on ylikuormittunut, tai - huoltohissi kohtaa esteen liikkuessaan ylöspäin. Käyttäjän toimenpide: - vähennä kuormaa ylikuormarajan alapuolelle, tai - laske hissiä, kunnes se ei kosketa estettä, ja poista este ennen hissin käynnistämistä uudelleen Tarttumislaite Nostettavassa henkilökuljetuslaitteessa on oltava 2 tarttumislaitetta, jotka estävät kuorman putoamisen. Turvajarru, tyyppi BSO + OSL Turvajarru BSO ja tarttumislaite OSL avataan manuaalisesti (kuva 8). Laitteen läpi kulkevan turvavaijerin nopeutta valvotaan keskeytyksettä, ja sulkuleuat sulkeutuvat automaattisesti, jos nopeus kiihtyy äkillisesti.tämä suojaa hissiä a) nostovaijerin katkeamiselta ja b) nostolaitteen vikaantumiselta. Tarttumislaite voidaan aktivoida myös manuaalisesti hätätilanteessa painamalla hätäpysäytyspainiketta. Ikkunaa käytetään keskipakovoiman mekanismin toiminnan seurantaan käytön aikana. Tarkempia tietoja tarvittavista toimenpiteistä tarttumislaitteen aktivoiduttua on kappaleessa 8 sivulla 24. Kuva 8 Turvajarru BSO Ikkuna Pysäytys- painike OSL500 ON/lukittu OFF/auki Kuva 9 Hätäpysäytysja pohjan pysäytyskytkin Turvapuomi (lisävaruste) Turvapuomi voidaan asentaa liukuovilla varustettuihin hisseihin. Se suojaa tahattomalta putoamiselta, kun ovi on auki työskenneltäessä työskentelytasojen välissä. Turvapuomi pysyy suljettuna sulkusalvan avulla. Turvapuomi avataan avaamalla sulkusalpa ja nostamalla turvapuomia hieman. (Kuva 9c) Lisätietoja liukuoven avaamisesta työskentelytasojen välissä on kohdassa Suojalukkokytkin. Kuva 9a Kuva 9b Keltainen vilkkuvalo (lisävaruste) Hissin yläosaan ja perustaan voidaan asentaa lisävarusteena saatava vilkkuvalosarja. Valot vilkkuvat hissin liikkuessa (kuva 9a). Käyttöopas Kuva 9c Kiinteä hätäpysäytyspainike Automaattinen käyttökytkin 17

18 4.7.9 Hätävalo (lisävaruste) Hätävalo voidaan asentaa valaisemaan hissin sisäosa sähkövirrasta riippumatta. Käyttötilat voidaan valita kytkimellä. (Kuva 9b) Oven pysäytyskytkin Liukuovi: Liukuovi suljetaan painamalla toimilaite oven suojalukkokytkimeen. (Kuva 15) Kytkimen lukko avataan painamalla vihreää painiketta, jos hissikori sijaitsee työskentelytasoa vastaavassa korkeudessa. Jos hissikorissa olevat henkilöt on evakuoitava työskentelytasojen välissä, lukko avataan painamalla punaista hätävapautuspainiketta hissikorin ulkopuolella sekä käyttämällä kolmionmuotoista M5-avainta hissikorin sisäpuolella Kaksoisovi: Kytkin (kuva 12) keskeyttää ohjauksen, jos ovea ei ole suljettu kunnolla Puolirullaovi: Kytkin keskeyttää ohjauksen, jos ovea ei ole suljettu kunnolla Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä (lisävaruste): Ohjaus keskeytetään kääntämällä lukittuva kytkentäavain OFF (pois) -asentoon, minkä jälkeen avain voidaan irrottaa lukosta. Avaimen avulla käyttäjä voi avata työskentelytason suoja-aidan ovet. Katso lisätietoja lukittuvan kytkentäavaimen Kuva 15 1 Vihreä painike 1 2 Punainen lukon hätäavauspainike 3 Kolmionmuotoinen lukon hätäavain M5 lukkojärjestelmän käyttöoppaasta Rajapysäytyskytkin Ylärajan pysäytyskytkin Kun hissikorin rungon yläosassa oleva ylärajan pysäytyskytkin aktivoituu, se pysäyttää liikkeen ylöspäin (kuva 10). Liike alaspäin on edelleen mahdollista. Nostovaijerin kiinnityksen alapuolelle on asennettu yläpysäytyslevy, joka aktivoi ylärajan pysäytyskytkimen. (Kuva 5 asennusoppaan kappaleessa 2) HUOMAUTUS!! Kun ylärajan pysäytyskytkin aktivoituu, paina alas-kytkintä, kunnes ylärajan pysäytyskytkin vapautuu Ylärajan hätäpysäytyskytkin Kytkin sammuttaa ohjauksen, jos ylärajan pysäytyskytkin vioittuu (kuva 10). Alaspäin suuntautuvan liikkeen aktivoiminen manuaalisesti on mahdollista. VARO! Älä käytä huoltohissiä, kunnes ylärajan pysäytyskytkimen vika on korjattu Pohjan pysäytyskytkin Pohjan pysäytyskytkin (kuva 11a tai kuva 11b, jossa näkyy valinnainen konfigurointi) pysäyttää alaspäin suuntautuvan liikkeen, kun huoltohissi kohtaa esteen tai koskettaa maanpintaa. Ylöspäin suuntautuva liike on mahdollinen esimerkiksi esteen poistamiseksi. Huoltohissin palauttamiseksi maahan voidaan ohjauslevyn käyttö ohittaa ohjausrasiassa olevalla avainkytkimellä. Jos huoltohissin alle on mahdollista päästä, on asennettava kaksoispainikkeella toimiva turvapysäytystoiminto (katso asennusoppaan 1. osa) Yläosan pysäytyskytkin (lisävaruste) Yläosan pysäytyskytkin pysäyttää huoltohissin liikkeen ylöspäin, jos hissi: - tyyppi 1: kohtaa esteen (kuva 13). - tyyppi 2: Lisäksi kytkin toimii yläosan rajapysäytyskytkimenä. Yläosan rajapysäytyspalkki on asennettu ohjausvaijerin kiinnityksen alapuolelle, ja se aktivoi yläosan turvallisen pysähtymisen. Tässä tapauksessa yläosan rajapysäytyspalkki korvaa yläosan pysäytyslevyn (kuva 14). Alaspäin suuntautuva liike on mahdollinen esimerkiksi esteen poistamiseksi. 4.8 Ovellisten suoja-aitojen turvalaitteet Suoja-aitojen turvalaitteet estävät pääsyn huoltohissin alueelle, jos huoltohissi ei ole turvallisessa käyttötilassa. Lisäksi laitteet varmistavat, että huoltohissi ei liiku, jos suoja-aidan ovet ovat auki. Suoja-aitojen turvalaitteita on kahdentyyppisiä: Suojalukkojärjestelmä Suojalukkojärjestelmässä käytetään suoja-aitoihin asennettua turvalukkokytkinten järjestelmää. Toinen asemakytkin tunnistaa huoltohissin oikean asennon työskentelytasolla. Huoltohissiä voidaan käyttää vain silloin, kun kaikki suoja-aidat ovat suljettuja ja lukittuja. Suoja-aidat pysyvät suljettuina ja lukittuina, kunnes huoltohissi on pysähtynyt oikeaan paikkaan työskentelytasolla, ja työskentelytason asemakytkin on aktivoitunut. Tässä asennossa suojalukko voidaan avata painamalla vihreää valopainiketta. Lisätietoja on AVANTI-suojalukkojärjestelmän käyttöoppaassa. Lukkokytkin Vihreä valopainike Suoja-aidan sulkusalpa ja toimilaite Asemakytkin 18 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille

19 4.8.2 Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmä Lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmässä käytetään suoja-aitoihin asennettua lukkojärjestelmää. Nämä lukot voidaan avata hissiin sijoitetulla avaimella. Avain myös aktivoi yleisen virtakytkimen, joka on sijoitettu huoltohissin koriin. Avain on kiinnitetty hissiin teräsvaijerilla, ja sen voi irrottaa hissistä ainoastaan leikkaustyökaluilla. Avaimen voi irrottaa hissin yleisestä virtakytkimestä vain silloin, kun se on sammutetussa asennossa ja hissi pysähtynyt. Avaimen voi irrottaa suoja-aidan lukosta vain silloin, kun suoja-aidan ovi on suljettu ja toimilaite työnnetty oven lukkoon. Suoja-aidat pysyvät suljettuina ja lukittuina, kunnes huoltohissi on pysähtynyt työskentelytasolla ja avain on siirtynyt hissikorista suoja-aidan lukkoon. Katso lisätietoja AVANTIn lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmän käyttöoppaasta. Kuva 10 Pysäytyskytkin, normaali käyttö Kuva 11a Kuva 11b Hätäpysäytyskytkin Avain Suoja-aidan turvalukko Kuva 12 Pohjan pysaytyskytkin Hätäpysäytyspainike Kuva 13 Oven rajapysäytyskytkin (oven karmissa) Toimilaite Lukittuva kytkentäavain Kuva 14 Käyttöopas 19

20 5. Valvojan suorittama päivittäinen tarkastus Jos suoja-aidan turvalaite on asennettu (katso käyttöoppaan kappale 4.7), jokaisen työskentelytason suoja-aidan oven on oltava suljettuna, jotta hissikoria voidaan liikuttaa. 5.1 Huoltohissi a) Varmista aina ennen käyttöä, että nostolaite, turvajarru ja kaikki lisäkomponentit (pysäyttimet, vaijeriohjainten pyörät jne.) on asennettu teknisten tietojen mukaisesti ja että ne ovat vaurioitumattomia. b) Tarkista, että käyttölaite ja turvavaijerit on asetettu oikein kahden vaijeriohjaimen pyörän ympärille. c) Vaijerin päät (kun vaijerin pituus on vähintään 3 metriä) on kelattava erikseen maassa ja sidottava sitein vähintään 3 kohdassa. d) Nostokapasiteetin tarkastus: (katso tyyppikilpi tai kappale 4.5.3) henkilöiden ja materiaalien kokonaispaino ei saa ylittää määritettyä enimmäisnostokapasiteettia. 5.2 Käyttöalue a) Varmista, että huoltohissin käyttöalueella ei ole esteitä, jotka voivat estää hissikorin liikkumisen tai aiheuttaa hissikorin iskeytymisen maahan. b) Varmista, että hissikorin alapuolella on toteutettu kaikki tarvittavat ja olennaiset varotoimenpiteet. Tällaisia varotoimenpiteitä voivat olla pulpettikatot tai esteet, jotka suojaavat henkilöstöä putoavilta esineiltä. 5.3 Ohjaustoiminto a) Sulje ovet. Paina hätäpysäytyspainiketta. Hissin on pysyttävä paikallaan, kun ylös-/alas-painiketta painetaan. Liike voidaan käynnistää uudelleen kääntämällä hätäpysäytyspainiketta myötäpäivään. Jos on asennettu kiinteä hätäpysäytyspainike (kuva 9), testaa se edellä kuvatulla tavalla. b) Ylärajan pysäytyskytkimen testaus: Paina kytkintä manuaalisesti ylöspäin suuntautuvan liikkeen aikana, jolloin huoltohissin pitäisi pysähtyä välittömästi. Alaspäin suuntautuvan liikkeen tulisi käynnistyä, kun rajapysäytyskytkintä painetaan uudelleen.! kumijalat koskettavat tornin perustasoa. Kun "ohituskytkin" on aktivoitu, hissin laskeminen maahan saakka tulisi olla mahdollista. e) Oven pysäytyskytkin: Avaa ovi. Hissin liikkuminen ylös- tai alaspäin ei saa enää olla mahdollista.liukuovella varustettu huoltohissi: Liikuta hissikoria korkeudessa, joka ei vastaa työskentelytasoa oven avaamisen ei tulisi olla mahdollista. Ovi voidaan avata vain painamalla punaista hätävapautuspainiketta hissikorin ulkopuolella ja kolmionmuotoista M5-avainta hissikorin sisäpuolella. f) Jos on asennettu lisävarusteena saatava automaattitoiminto. Kytke HAND/AUTOM. (Käsi/ automaatti) -valitsin AUTOM. (Automaatti) -asentoon. Hissin tulisi pysyä paikallaan, kun kahvasta pidetään kiinni ja ylös- tai alas-painike aktivoidaan. g) Jos on asennettu lukittuvan kytkentäavain lukkojärjestelmä. Käännä lukittuva kytkentäavain OFF (Pois) -asentoon. Hissin liikuttaminen ylös- tai alaspäin ei saa olla mahdollista. Katso tarkempia tietoja lukittuvan kytkentäavaimen lukkojärjestelmän käyttöoppaasta. Varoitus! Jos työskentelyn yhteydessä ilmenee vikoja, - keskeytä työskentely - sulje työskentelypaikka tarvittaessa - korjaa vika! VAARA! STOP Varmista, että esimerkiksi putoavat osat eivät vaaranna ketään huoltohissin alapuolella. Sopivat varotoimenpiteet: pulpettikatto tai esteet. Kuva 13 Sähkökytkentärasia X402P/L502P HAND/ M500 AUTOM. (Käsi/ automaatti) (lisävaruste) Valmis-lamppu "ON" Ohituspainike Turvapysäytys Käsiohjauslaite c) Ylärajan hätäpysäytyskytkimen testaus: Paina kytkintä manuaalisesti ylöspäin suuntautuvan liikkeen aikana, jolloin huoltohissin pitäisi pysähtyä välittömästi. Hissi ei saa enää liikkua ylös- eikä alaspäin. d) Pohjan pysäytyskytkin. Laske hissiä; hissin pitää pysähtyä, ennen kuin hissikorin 20 AVANTI-huoltohissi tuuliturbiineille Hätäpysäytys Ylös Alas

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Alkuperäiset ohjeet. AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttö-, kunnossapito- ja asennusopas DOLPHIN-huoltohissi

Alkuperäiset ohjeet. AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttö-, kunnossapito- ja asennusopas DOLPHIN-huoltohissi Alkuperäiset ohjeet AVANTI-HUOLTOHISSI Käyttö-, kunnossapito- ja asennusopas DOLPHIN-huoltohissi 45540091_DOLPHIN AECO 5th FI R2.indd 1 9/1/2015 9:24:24 AM Dolphin V CE 240- ja 350 -versioiden sertifikaatti

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN. Asennus- ja käyttöohjeet

RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN. Asennus- ja käyttöohjeet RUUANKULJETUSVAUNU TERMIA 1000, 1500 HN, HLN, IN Asennus- ja käyttöohjeet MG3756378, MG3756379, MG3756377, MG3756376, MG3756375, MG3756686, MG3756687, MG3756689, MG3756690, MG3756691, MG3756694, MG3756695,

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Manuaalikytkimet 017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle. Säännöllinen

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR2 Koko Käsittely Käsittele tuotetta varoen. Älä päästä tuotetta kastumaan. Varmista, että tuote

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja

Therme Kuumavesivaraaja Therme Kuumavesivaraaja 230 V ~ Therme Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

8. Testaa induktiivisen turvakytkimen B1 toiminta. Kun nostokehikon yläreunan turvakytkin B1 ylittää viimeisen mastojakson yläpään, pysähtyy nostolava välittömästi. 9. Alarajakytkimen S11 toiminnan tarkastaminen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot