SopimusehdotAppleCare Protection Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SopimusehdotAppleCare Protection Plan"

Transkriptio

1 SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä sopimusehdoissa määritellään asiakkaan ja Applen Computer Internationalin ( Apple ) välisen laitteistoja koskevan AppleCare Protection Plan palvelun ( Palvelu ) sopimusehdot. 1. S oveltamisala a. S oveltamisala. Palvelua koskevassa Todistuksessa tai Palvelutodistusdokumentissa ( Vahvistus ) mainittuna aikana ( Soveltamisaika ) Apple (i) vastaa Vahvistuksessa lueteltujen Apple-merkkisten tuotteiden ( Tuettu laitteisto ) materiaali- ja valmistusvioista ja (ii) tarjoaa asiakkaalle puhelintuen ja web-pohjaiset tukiresurssit Tuettuja laitteistoja varten. Applen velvollisuus tarjota korjaus- tai vaihtopalvelua kattaa vain Tuetut laitteistot jotka sijaitsevat kohdassa 10 (d) luetellussa maassa, lukuun ottamatta (A) kannettavia tietokoneita, eli niitä joita voidaan käyttää itsenäisesti ilman sähköjohdinta, ja (B) Mac mini-tietokoneita, joille Apple tarjoaa maailmanlaajuisen korjaus- ja vaihtopalvelun. b. Palvelun vah vistaminen. Asiakkaan on saadakseen Vahvistuksen Palvelusta rekisteröidyttävä Palveluun Applen antamia ohjeita noudattaen. Rekisteröityessään asiakkaan on annettava palvelupakettiin sisältyvä yksilöllinen sopimus- tai rekisteröintinumero ( Palvelusopimusnumero ). Oppilaitokset, jotka hankkivat Auto Enrollment -vaihtoehdon (mikäli saatavilla), saavat Vahvistusdokumentin automaattisesti. Jos Palvelu hankitaan Applen vähittäismyymälästä yhdessä Apple-merkkisen tuotteen kanssa, ostokuitti voi sisältää Palvelusopimusnumeron, joka vahvistaa tuotteeseen kuuluvan Palvelun ja käy Vahvistuksesta. c. P alv el un voim aant ul o. Palvelu kattaa viat siitä päivästä lukien, kun Tuetun laitteiston Applelaitteistotakuu päättyy. Palvelun puhelintuki alkaa siitä päivästä, kun uuteen Tuettuun laitteistoon kuuluva peruspuhelintuki päättyy. Palvelu kattaa yhden Apple-merkkisen näytön, jos se on ostettu samanaikaisesti Palveluun oikeuttavan Power Mac-, PowerBook tai Mac mini-tietokoneen kanssa ja se on liitetty samaan Palvelusopimukseen. Palvelu kattaa myös Apple-merkkisen hiiren ja näppäimistön, jos ne sisältyvät Tuettuun laitteistoon. Lisäksi Palvelu kattaa asiakkaan omistuksessa olevat AirPort Extreme - kortin, AirPort Express- ja AirPort Extreme -tukiaseman, Apple-merkkisen DVI-ADC-näyttösovittimen ja Applen RAM-muistimoduulit, jos niitä käytetään Tuetun laitteiston kanssa. 2. Korjaus- ja vaihtopalvelu a. Korjaus- j a vaihtopalvelu. Jos Palvelusopimuksen voimassaoloaikana Tuetussa laitteistossa ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja, Apple valintansa mukaisesti korjaa viallisen Tuetun laitteiston tai vaihtaa sen. Apple vastaa sekä materiaali- että työkustannuksista, mutta voi velvoittaa asiakkaan asentamaan tietyt vaihto-osat itse alla selostetun mukaisesti. b. Palvelun ulkopuolelle jäävät asiat. Palvelu ei koske mitään vikoja ja vahinkoja, jotka aiheutuvat Tuettuun laitteistoon sisältyville tai siihen tallennetuille ohjelmistoille tai tiedolle. Tarjotessaan korjaus- tai vaihtopalveluita Apple pyrkii asentamaan uudelleen Tuetun laitteiston alkuperäisen ohjelmiston ja sitä seuraavat päivitykset, mikäli se on kohtuullisin ponnisteluin tehtävissä. Sen sijaan Apple ei palauta tai vaihda sellaisia tietoja ja ohjelmistoja, jotka ovat sisältyneet muuhun kuin Tuettuun laitteistoon alunperin sisältyneeseen osaan. c. Palveluvaihtoehdot. Jos Apple katsoo, että Tuettu Laitteisto voi vaatia korjaus- tai vaihtopalvelua, Apple voi tarjota Palvelua seuraavilla mahdollisilla tavoilla: (i) Vastaanottopalvelu on tarjolla useimmille Tuetuille laitteistoille. Palvelua tarvitseva Tuettu laitteisto on toimitettava Applen omistamaan vähittäismyymälään tai Valtuutettuun Apple- huoltoon, joka tarjoaa vastaanottopalvelua, jos sellainen on saatavilla. Palvelu tehdään paikan päällä tai Applen huoltopisteessä, jonne vähittäismyymälä tai Valtuutettu Apple-huolto toimittaa laitteen. Asiakkaan on noudettava Tuettu Laitteisto palveluntarjoajalta niin pian kuin mahdollista saatuaan ilmoituksen siitä, että laitteisto on korjattu tai vaihdettu. (ii) Paikan päällä tapahtuva huolto on saatavissa useille pöytätietokoneille, jos Tuettu laitteisto sijaitsee 80 kilometrin säteellä sellaisesta Valtuutetusta Apple-huollosta, joka tarjoaa huoltoa paikan päällä maassa, joka on lueteltu kohdassa 10 (d). Tällöin Apple lähettää huoltoteknikon paikan päälle tekemään korjauksen tai vaihtamaan sen. Jos huoltoteknikko saapuu sovittuun paikkaan oikeaan aikaan eikä asiakas ole paikalla, tästä saatetaan veloittaa lisämaksu. (iii) Suora postipalvelu on tarjolla useimmille Tuetuille laitteistoille. Jos Apple päättää, että tuote on oikeutettu postipalveluun, Apple lähettää asiakkaalle valmiiksi maksetut lentorahtikirjat (mikäli asiakkaalla ei ole tallessa alkuperäistä pakkausmateriaalia, Apple saattaa lähettää myös tarvittavan pakkausmateriaalin), ja asiakas lähettää Tuetun laitteiston Applen korjauspisteeseen annettujen ohjeiden

2 mukaisesti. Kun huolto on suoritettu, Applen korjauspiste palauttaa Tuetun laitteiston asiakkaalle. Apple maksaa kuljetuksen asiakkaalta ja asiakkaalle, jos kaikkia annettuja ohjeita on noudatettu. (iv) Tee-se-itse-palvelu on saatavilla monille Tuetuille laitteistoille. Tee-se-itse-osien avulla asiakas voi itse huoltaa oman tuotteensa. Jos kyseinen palvelu on saatavilla, siihen sovelletaan seuraavaa menettelyä. (a) Tee-se-itse-palvelu, jossa Apple vaatii asiakasta palauttamaan korvatun osan. Apple saattaa pyytää luottokorttivaltuutusta varaosan myyntihinnan ja toimituskulujen osalta. Jos asiakas ei pysty antamaan luottokorttivaltuutusta, Tee-se-itse-palvelu ei ehkä ole saatavilla, ja Apple tarjoaa vaihtoehtoisen tavan huollon suorittamiseen. Apple toimittaa asiakkaalle varaosan yhdessä asennusohjeiden kanssa. Mukana ovat myös ohjeet korvatun osan mahdollisesta palauttamisesta. Jos ohjeita noudatetaan, Apple peruu luottokorttivaltuutuksen, eikä asiakasta laskuteta osasta tai toimituksesta. Mikäli korvattua osaa ei palauteta ohjeiden mukaisesti, Apple veloittaa luottokortilta valtuutetun summan. (b) Tee-se-itse-palvelu, jossa Apple ei vaadi korvatun osan palauttamista. Apple toimittaa asiakkaalle ilmaiseksi varaosan yhdessä asennusohjeiden kanssa. Mukana ovat myös ohjeet korvattavan osan mahdollisesta hävittämisestä. (c) Yleistä. Apple ei vastaa mistään Tee-se-itse-palveluun liittyvistä työvoimakustannuksista. Mahdollisissa lisäkysymyksissä asiakasta kehotetaan ottamaan yhteyttä AppleCare Pikaoppaassa annettuihin Applen numeroihin. Apple pidättää oikeuden muuttaa tarjoamiaan korjaus- ja vaihtopalveluja ja Tuetun laitteiston mahdollisuutta tietynlaiseen korjauspalveluun koska tahansa, mukaan lukien paikan päällä tapahtuva korjauspalvelu. Asiakkaan mahdollisuus tietynlaiseen korjaus- tai vaihtopalveluun vaihtelee maittain varaosien saatavuudesta riippuen. d. Korvaavat osat ja tuotteet. Siinä tapauksessa, että Apple korjaa Tuetun laitteiston tai toimittaa korvaavan tuotteen, asiakas hyväksyy sen, että Applen tarjoamat korvaavat tuotteet ja osat voivat olla uusia, kunnostettuja tai toimivia käytettyjä osia. Korvaavat tuotteet ja osat ovat toiminnallisesti vastaavia kuin korvatut tuotteet tai osat ja niihin sovelletaan tätä Palvelusopimusta sopimuksen jäljellä olevana voimassaoloaikana. Apple saa omistusoikeuden korvattuihin osiin ja tuotteisiin. e. Rajoitukset. Palvelu ei kata: (i) Tuetun laitteiston asennusta, poistamista tai hävittämistä tai muun kuin Tuetun laitteiston asennusta, poistamista, korjausta tai huoltoa (mukaan lukien oheislaitteet, lisävarusteet ja muut laitteet kuten ulkoiset modeemit) tai Tuetun laitteiston ulkopuolista sähköistä huoltoa; (ii) Korjaustarvetta, joka aiheutuu onnettomuuden, väärinkäytön, huolimattomuuden (mukaan lukien muun kuin Applen tai Applen valtuuttaman palveluntarjoajan suorittama virheellinen asennus, korjaus tai huolto), luvattoman muokkauksen, sopimattoman käyttöympäristön (mukaan lukien väärä lämpötila tai kosteus), poikkeuksellisen fyysisen tai sähköisen rasituksen tai häiriön, sähkökatkoksen tai häiriön, salaman, staattisen sähkön, tulen tai luonnonvoimien aiheuttamasta vahingosta; (iii) Sellaista laitteistoa, jonka sarjanumeroa on muutettu, tahrittu tai joka on poistettu; (iv) Muiden kuin Tuetun laitteiston aiheuttamia ongelmia, mukaan lukien muiden valmistajien tuotteet riippumatta siitä, onko ne hankittu samanaikaisesti Tuetun laitteiston kanssa; (v) Mitään viranomaisten määräysten mukaisia huoltopalveluja, jos määräykset ovat tulleet voimaan tämän Palvelun hankintapäivän jälkeen; (vi) Tuetun laitteiston sisältämien tietojen tai ohjelmien palauttamista tai vaihtamista; (vii) Korvaavan laitteen toimittamista Tuetun laitteiston ollessa korjattavana; (viii) Sellaista laitteistoa, joka on kadonnut tai varastettu. Palvelua annetaan vain sellaisille Tuetuille laitteistoille, jotka on kokonaisuudessaan palautettu Applelle; (ix) Tuetulle laitteistolle syntyneitä kosmeettisia vahinkoja (kuten esimerkiksi naarmuja, lommoja, liittimien rikkoutuneita muoviosia, jotka eivät vaikuta laitteen toiminnallisuuteen tai muulla tavoin olennaisesti haittaa sen käyttöä);

3 (x) Kulutusosia, kuten akkuja, ellei vahinko ole ilmaantunut työ- tai materiaalivirheen johdosta; ja (xi) Tuetun laitteiston ennalta ehkäisevää kunnossapitoa. 3. S opimuksen mukaisen korjauspalvelun saaminen Saadakseen Palvelua asiakkaan tulee mennä AppleCare Protection Planin Pikaoppaassa mainitulle websivulle tai soittaa Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin. Pikaopas sisältyy Protection Plan - palvelupakettiin. Asiakkaan tulee web-sivulla seurata Applen antamia ohjeita. Asiakkaan ottaessa yhteyttä puhelimitse asiakas yhdistetään Applen teknisen tuen edustajalle, joka kysyy Palvelusopimusnumeron, antaa ohjeita ja päättää, tarvitseeko asiakkaan laitteisto palvelua ja millä tavoin Apple sitä tarjoaa. Asiakkaan tulee säilyttää Palvelua koskeva Vahvistus ja Tuetun laitteiston alkuperäinen ostokuitti sekä AppleCare Protection Plan -materiaali. Apple voi vaatia ostotositetta, jos ei ole täyttä varmuutta siitä, kattaako palvelu asiakkaan tietyn tuotteen. 4. Teknin en tuki a. Puhelintuki ja web-tuki. Apple tarjoaa teknistä puhelintukea ja web-pohjaisia tukiresursseja Tuetulle laitteistolle, Applen käyttöjärjestelmälle ( Mac OS ) ja Apple-merkkisille kuluttajasovelluksille ( Kuluttajaohjelmisto ), jotka on lisensoitu viimeisen kahden vuoden sisällä, lukuun ottamatta tässä jaksossa määriteltyjä poikkeuksia. Apple pidättää oikeuden milloin tahansa vaihtaa Mac OS ja Kuluttajaohjelmistoja, jotka kuuluvat Palvelun piiriin. Tekninen tuki kattaa avun, jota asiakas voi tarvita asennuksessa, aloitustoimissa, asetusten määrittelyssä, vianetsinnässä ja laitteen toimintakuntoon saattamisessa ( tietojen palautusta lukuun ottamatta), mukaan lukien tiedostojen tallennus, uudelleenhakeminen ja hallinta, järjestelmän virheviestien tulkinta ja laitteen korjaustarpeen määritteleminen. b. Rajoitukset. Palvelu ei kata: (i) Mac OS:n ja Kuluttajaohjelmistojen käyttöä palvelinohjelmina; (ii) Ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä (a) Mac OS, (b) Kuluttajaohjelmisto tai (c) kumpikin uusimpaan saatavissa olevaan versioon mutta asiakas ei halua päivitystä; (iii) Tuetun laitteiston, Mac OS:n tai Kuluttajaohjelmiston asiatonta käyttöä; (iv) Muiden valmistajien tuotteita tai niiden Tuettuun laitteistoon, Mac OS:ään tai Kuluttajaohjelmistoon aikaansaamia vaikutuksia; (v) Asiakkaan Tuettuun laitteistoon, Mac OS:n tai Kuluttajaohjelmistoon tekemiä muutoksia, joita ei ole tehty Applen tarkoittamalla tavalla; (vi) Muita Applen ohjelmistoja kuin Mac OS:ää ja Kuluttajaohjelmistoa; (vii) Mac OS palvelinohjelmistoa; (viii) Mac OS -ohjelmistoa tai muuta Apple-merkkistä ohjelmistoa, joka on beta-, ennakko- tai esikatseluversio tai muu vastaava; ja (ix) Muiden valmistajien web-selaimia, sähköpostiohjelmia ja internet-palveluntarjoajan ohjelmia tai niiden käyttöön tarvittavia Mac OS -asetuksia. 5. S opimuksen mukaisen teknisen tuen saamin en Asiakas saa teknistä tukea soittamalla AppleCare Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin. Applen teknisen tuen edustaja auttaa asiakasta saamaan teknistä tukea. AppleCare Pikaoppaassa kerrotaan, milloin palvelu on käytettävissä. Palveluaikoja voidaan ajoittain muuttaa. Apple varaa itselleen oikeuden muuttaa palveluaikoja ja puhelinnumeroita koska tahansa. Web-pohjaisia tukiresursseja tarjotaan AppleCare Pikaoppaassa mainituilla Applen internet-sivustoilla. 6. Asiakkaan velvollisuudet Saadakseen tämän sopimuksen mukaisia palveluita asiakkaan on noudatettava seuraavia ehtoja: a. Asiakkaan on kerrottava Palvelusopimusnumero sekä Tuetun laitteiston sarjanumero; b. Asiakkaan on vastattava joukkoon kysymyksiä, jotka koskevat Tuetun laitteiston vikojen ilmenemistapoja ja syitä;

4 c. Asiakkaan on noudatettava Applen antamia ohjeita, mukaan lukien velvollisuus pidättyä lähettämästä sellaisia Applen tuotteita, joita ei korjata tai vaihdeta, sekä velvollisuus pakata Tuettu laitteisto toimitusta koskevien ohjeiden mukaisesti; ja d. Asiakkaan on päivitettävä Ohjelmistot kulloinkin julkaistuilla päivitysohjelmistoilla ennen palvelun pyytämistä. 7. Vastuun rajoitus APPLE JA SEN TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ASIAKKAALLE TAI MAHDOLLISELLE SEURAAVALLE OMISTAJALLE AIHEUTUVISTA EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN OHJELMIEN TAI TIETOJEN PALAUTUKSESTA, UUDELLEENOHJELMOINNISTA TAI UUDELLEENTUOTTAMISESTA TAI LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN PALJASTUMISESTA AIHEUTUVAT VAHINGOT, LIIKETULON MENETYKSET, SAAMATTA JÄÄNEET TUOTOT, MAKSUT TAI ENNAKOIDUT SÄÄSTÖT, JOTKA JOHTUVAT APPLEN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISISTA VELVOITTEISTA. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN MAHDOLLISTA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN, APPLEN, SEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA EDUSTAJIEN VASTUU ASIAKASTA JA MAHDOLLISTA SEURAAVAA OMISTAJAA KOHTAAN EI VOI YLITTÄÄ ASIAKKAAN PALVELUSTA ALUNPERIN MAKSAMAA HINTAA. APPLE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA TAKAA, ETTÄ SE VOI (i) KORJATA TAI VAIHTAA TUETUN LAITTEEN ILMAN, ETTÄ SIIHEN LIITTYY RISKI OHJELMISTOJEN JA TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JA (ii) ETTÄ SE VOI TURVATA TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUDEN. MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI POISTA TAI RAJOITA APPLEN VASTUUTA (I) SEN LAIMINLYÖNNISTÄ JOHTUVISTA KUOLEMAN- TAIHENKILÖVAHINKOTAPAUKSISTA TAI (II) PETOSTAPAUKSISTA. NIIDEN KULUTTAJIEN OSALTA, JOITA KOSKEVAT KULUTTAJANSUOJALAIN SÄÄNNÖKSET, TÄMÄN SOPIMUKSEN EDUT TÄYDENTÄVÄT TUOTTEIDEN HANKINTAMAISSA VOIMASSA OLEVAA KULUTTAJANSUOJASÄÄNTELYÄ. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN VASTUUNRAJOITTAMINEN ON MAINITTUJEN LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN MUKAAN SALLITTUA, APPLEN VASTUU RAJOITTUU APPLEN VALINNAN MUKAISESTI TUETUN LAITTEEN VAIHTAMISEEN TAI KORJAAMISEEN TAI PALVELUN TARJOAMISEEN. 8. Palvelun irtisan omin en Asiakas voi irtisanoa Palvelun päättymään milloin tahansa mistä syystä tahansa. Asiakkaan, joka on päättänyt irtisanoa sopimuksen tulee joko soittaa AppleCare Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin tai lähettää kirjallinen ilmoitus Palvelusopimusnumeron kanssa Applen Asiakastukeen Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Kirjallisessa ilmoituksessa tulee olla kopio Vahvistuksesta (Palvelun hankinnasta). Jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu asiakkaan irtisanoessa sopimuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Palvelun ostamisesta tai Palvelun sopimusehtojen vastaanottamisesta, jos tämä tapahtuu Palvelun ostamisen jälkeen, asiakkaalle palautetaan Palvelun hankintahinta vähennettynä niiden palveluiden arvolla, joita asiakas on saanut Palvelusopimuksen voimassaoloaikana. Mikäli asiakas irtisanoo sopimukseen myöhemmin kuin kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Palvelun vastaanottamisesta, asiakas saa Palvelusopimuksen jäljellä olevaa voimassaoloaikaa suhteellisesti vastaavan hyvityksen Palvelun alkuperäisestä hankintahinnasta ("Hyvitys"), josta vähennetään (a) alhaisempi seuraavista vaihtoehdoista; kulloinkin sovellettava irtisanomismaksu, joka on lueteltu kohdassa 11 tai kymmenen (10) prosenttia Hyvityksen määrästä ja (b) määrä, jolla asiakkaalle on tarjottu Palvelusopimuksen mukaisia palveluita. Jollei sovellettava paikallinen laki toisin määrää, Apple voi irtisanoa Palvelun päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua irtisanomisilmoituksesta, jos Tuetun laitteiston varaosia ei enää ole saatavilla. Jos Apple irtisanoo Palvelun, asiakas saa hyvityksen, joka vastaa määrältään Palvelun jäljellä olevan ajan suhteellista osuutta Palvelun alkuperäisestä hankintahinnasta. 9. Palvelun siirtäminen Asiakas voi siirtää Palvelun Tuetun laitteiston uudelle omistajalle. Mikäli Palvelu on ostettu, jostakin kohdassa 10 (d) mainitussa maassa, asiakkaan tulee lähettää siirtoa koskeva ilmoitus Applen Asiakastukeen, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Asiakkaan on kerrottava Palvelusopimusnumero, Tuetun laitteiston sarjanumero, Vahvistus Palvelun hankkimisesta, uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 10. Muut eh dot a. Apple voi antaa tämän Palvelun mukaiset velvoitteensa jonkun ulkopuolisen täytettäväksi, mutta tämä ei vapauta Applea sen velvoitteista asiakasta kohtaan. b. Apple ei vastaa virheistä ja viivästyksestä, jotka johtuvat Applesta riippumattomista seikoista, joihin

5 Apple ei voi kohtuudella vaikuttaa. c. Asiakas ei ole velvollinen huoltamaan Tuettua Laitteistoa saadakseen tämän Palvelusopimuksen mukaisia palveluita. d. Palvelusopimus on mahdollista tehdä ainoastaan Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa (paitsi Grönlanti ja Färsaaret), Saksassa, Suomessa (paitsi Ahvenanmaa), Manner-Ranskassa (paitsi Korsika), Irlannissa, Italiassa (paitsi Sardinia), Luxemburgissa, Monacossa, Alankomaissa, Espanjassa (Baleaarit mukaan lukien mutta Kanarian saaret, Ceuta ja Melilla pois lukien), Ruotsissa, Sveitsissä, Lichtenstein, Norjassa (paitsi Svalbard) ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (paitsi Mansaari). e. Suorittaessaan velvoitteitaan Apple voi oman harkintansa mukaan ja ainoastaan oman palvelunsa laadun valvomiseksi nauhoittaa osan tai kaikki asiakkaan ja Applen välisistä puheluista. f. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Applen on Sopimuksen mukaisten palvelu- ja tukivelvoitteidensa täyttämiseksi kerättävä ja käsiteltävä asiakkaiden tietoja. Tässä tarkoituksessa Applen voi olla välttämätöntä siirtää asiakastietoja tytäryhtiöilleen tai palveluntarjoajille Euroopan Unionissa, Intiassa, Japanissa, Kanadassa, Kiinan kansantasavallassa tai Yhdysvalloissa. g. Apple suojaa asiakkaan tietoja Apple Tietosuojapolitiikan mukaisesti. Sen on nähtävissä internetosoitteessa Mikäli asiakas haluaa nähdä Applen hallussa olevat asiakasta koskevat tiedot tai tehdä muutoksia, hän voi päivittää henkilökohtaiset yhteyspreferenssinsä osoitteessa tai ottaa yhteyttää Applen eurooppalaiseen rekisterinpitäjään osoitteeseen h. Tämän Palvelun Sopimusehdot korvaavat ostomääräysten ja muiden dokumenttien ristiriidat, lisäykset ja muut ehdot ja muodostavat asiakkaan ja Applen välisen koko Sopimuksen Palveluun liittyen. i. Apple ei ole velvollinen uusimaan tätä Palvelua. Jos Apple tarjoutuu uusimaan tämän sopimuksen, se päättää Palvelun hinnan ja sopimusehdot. j. Sopimukseen ei sovelleta mitään vapaaehtoisia riidansovittelumenettelyjä. k. Taloudellisesti ja oikeudellisesti Palvelusta vastaa Apple Computer International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Irlanti). l. Tätä Palvelua koskevat sen maan lait, jossa Palvelu on hankittu ja rekisteröity/aktivoitu. 11. Irtisan omista koskevat maakohtaiset ehdot Seuraavia maakohtaisia ehtoja sovelletaan soveltuvin osin: Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Ranska, Saksa, Suomi: 25,00 euroa tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Norj a: 200,00 Norjan kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Ruotsi: 222,00 Ruotsin kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Sveitsi: 39 Sveitsin frangia tai 10 prosenttia Hyvityksestä.

6 Tanska: 180,00 Tanskan kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Yhdistynyt Kuning askunta: 17,00 Englannin puntaa tai 10 prosenttia Hyvityksestä Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AirPort, Apple, Apple-logo, Mac ja PowerBook ovat Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Power Mac on Apple Computer Incorporatedin tavaramerkki. AppleCare on Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan ipadille Suomi. Sopimusehdot Kuluttajansuojalaki

AppleCare Protection Plan ipadille Suomi. Sopimusehdot Kuluttajansuojalaki AppleCare Protection Plan ipadille Suomi Sopimusehdot Kuluttajansuojalaki Tämän AppleCare Protection Plan ipadille -sopimuksen sisältämät edut täydentävät kaikkia kuluttajansuojalain suomia oikeuksia,

Lisätiedot

3.2 Tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet Alkuperäiseen tuotepakkaukseen sisältyvän alkuperäisen Applen brändituotteen ja sen lisävarusteiden

3.2 Tukisopimuksen piiriin kuuluvat laitteet Alkuperäiseen tuotepakkaukseen sisältyvän alkuperäisen Applen brändituotteen ja sen lisävarusteiden AppleCare Protection Plan Macille (APP Macille) AppleCare Protection Plan ipodille (APP ipodille) AppleCare Protection Plan Apple Display -näytölle (APP Apple Display -näytölle) AppleCare Protection Plan

Lisätiedot

Rajoitukset c. Palveluvaihtoehdot.

Rajoitukset c. Palveluvaihtoehdot. AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan ipodille AppleCare Protection Plan Apple-näytöille APP-Suunnitelma Apple TV:lle Ehdot ja määräykset Asiakkaan AppleCare Protection Plan ( APP-suunnitelma

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ.

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ. PrimeSupport tukisopimus PS.UPA-PC700.123.1 / PS.UPA-PC700.12X.1 Version 1.0 10/2008 Tässä asiakirjassa on tietoja Sonyn kanssa solmimastasi PrimeSupporttukisopimuksesta. Lue asiakirja huolellisesti. Tukipalveluiden

Lisätiedot

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE HUOM! Tämä valmistajan rajoitettu takuu ( Takuu ) koskee vain aitoja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -käyttöjärjestelmä, jonka on myynyt

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Ver 1.2 31.1.2005

Palvelukuvaus Ver 1.2 31.1.2005 Tässä dokumentissa kuvataan ZyXEL Communications Oy:n takuupalveluiden sisältöä. Dokumentissa on kuvattu ZyXEL elinikäisen takuun, vaihtotakuun ja sen onsite-takuulaajennuksen sisältö. Liitteessä A on

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

HP Korjaamopalvelut. HP Care Pack -palvelut

HP Korjaamopalvelut. HP Care Pack -palvelut HP Korjaamopalvelut HP Care Pack -palvelut HP:n korjaamopalvelut tarjoavat luotettavan ja edullisen vaihtoehdon asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. Palveluun sisältyy puhelintuen lisäksi laitteen

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

HP Hardware Support Offsite Return Services HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Offsite Return Services HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Offsite Return Services HP Customer Support Contractual Services Korkealaatuista korjaamohuoltoa Palautus HP:lle -palvelulla. HP Hardware Support Offsite Return Services tarjoaa korkealaatuista

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja. Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT. 2.2. Työn suorituksen osalta Miikka Pakkanen

1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja. Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT. 2.2. Työn suorituksen osalta Miikka Pakkanen 1 YLLÄPITOSOPIMUS 1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja Pirkkalan kunnankirjasto+ DP GROUP OY AB Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT 2. Yhteyshenkilöt 2.1. Sopimuksen osalta Asiakas

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

POCKET PCS MAAILMANLAAJUISET RAJOITETTUA TAKUUTA JA TEKNISTÄ TUKEA KOSKEVAT EHDOT

POCKET PCS MAAILMANLAAJUISET RAJOITETTUA TAKUUTA JA TEKNISTÄ TUKEA KOSKEVAT EHDOT POCKET PCS MAAILMANLAAJUISET RAJOITETTUA TAKUUTA JA TEKNISTÄ TUKEA KOSKEVAT EHDOT Yleiset ehdot LUKUUN OTTAMATTA TÄSSÄ ESITETTYÄ RAJOITETTUA TAKUUTA, HP EI ANNA MITÄÄN MUUTA VÄLITÖNTÄ TAI VÄLILLISTÄ TAKUUTA,

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi. Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas

Adobe -määrälisensointi. Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas Adobe -määrälisensointi Adobe Value Incentive Plan(VIP) -ohjelmaopas Versio 3.0 heinäkuuta 30, 2013 Sisällysluettelo Value Incentive Plan (VIP) ohjelman yhteenveto... 3 Ohjelman ominaisuudet... 3 Adoben

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat

SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat SAMSUNG SSD -aseman rajoitettu takuu Kaikki Samsung SSD -asemat Kiitos SAMSUNG Solid State Drive -aseman ( Tuote ) hankinnasta. SAMSUNG arvostaa liiketoimintaasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Lue ennen Mac OS X:n asennusta

Lue ennen Mac OS X:n asennusta Lue ennen Mac OS X:n asennusta Tää dokuentti sisältää tärkeää Mac OS X:n asentaiseen liittyvää tietoa, johon on hyvä tutustua ennen asennusta. Dokuentissa on tietoja tuetuista koneista, järjestelävaatiuksista

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas

Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas Kannettava kiintolevy USB 2.0 Käyttöopas Suomi Sisällys Johdanto 3 Kannettavan kiintolevyn kytkeminen 3 Tietojen tallentaminen ja siirtäminen 4 Kannettavan kiintolevyn irrottaminen 5 Tekninen tuki 6 Rajoitetun

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services Luotettava ja nopea vaihtolaitetoimitus on kustannustehokas vaihtoehto asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. HP:n vaihtolaitetoimitus

Lisätiedot

Ibas Kroll Ontrack Tietojen palautus. 2008 ibas Kroll Ontrack www.ontrackdatarecovery.fi

Ibas Kroll Ontrack Tietojen palautus. 2008 ibas Kroll Ontrack www.ontrackdatarecovery.fi Ibas Kroll Ontrack Tietojen palautus 2008 ibas Kroll Ontrack www.ontrackdatarecovery.fi Tietojen palautus Tietojen menettäminen kiintolevyltä voi johtua monesta eri syystä. Fyysiset tietovauriot syntyvät

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Huoltokäytännöt & yleiset sopimusehdot

Huoltokäytännöt & yleiset sopimusehdot Huoltokäytännöt & yleiset sopimusehdot 1. Johdanto 2. Vastuunrajaukset 3. Toimitusten viivästymiset 4. Tuotekuvaukset ja ohjekirjat 5. Palautusten käsittely 6. Takuukorjaukset 7. Hyvitykset 8. Tuotteiden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-,

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, GODMORGON Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, NORRVIKEN- ja BREDVIKEN-pesualtaat sekä GODMORGON-lokerikot

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Nauti Toyotastasi se on ihmistä varten tehty

Nauti Toyotastasi se on ihmistä varten tehty 1. Toyota-valmistajan takuutiedot Nauti Toyotastasi se on ihmistä varten tehty Toyotalle asiakkaat ovat aina olleet etusijalla. Toivomme, että Toyotastasi tulee tärkeä osa elämääsi jotain, jonka varaan

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

EPSON COVERPLUS Ehdot

EPSON COVERPLUS Ehdot EPSON COVERPLUS Ehdot 1. Määritelmät Näihin ehtoihin liittyvät määritelmät: "Rekisteröinti" on EPSON CoverPlus -rekisteröintisivustossa käytettävä prosessi, jonka avulla syötät ostamasi (tai muutoin saamasi)

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

MICROSOFT OFFICE KOTIKÄYTTÖOHJELMA TILAUSOHJE. Microsoft Office Home Use Program (HUP)

MICROSOFT OFFICE KOTIKÄYTTÖOHJELMA TILAUSOHJE. Microsoft Office Home Use Program (HUP) MICROSOFT OFFICE KOTIKÄYTTÖOHJELMA Microsoft Office Home Use Program (HUP) TILAUSOHJE 1. Siirry Kotikäyttöohjelma-sivustolle Kotikäyttöohjelma-sivuston osoite on https://hup.microsoft.com Valitse sijaintisi

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS REILUA alusta loppuun Palautustarkastuksemme suorittaa riippumaton ulkopuolinen yritys. Kaikkien palautuvien leasingautojen palautustarkastukset suoritetaan saman prosessin

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

nouto-palautuspalvelu hp:n laitteille

nouto-palautuspalvelu hp:n laitteille esittely nouto-palautuspalvelu hp:n laitteille Nouto-palautuspalvelu on saatavilla tietyille HP:n ja Compaqin laitteille. Palveluun sisältyy puhelintuen lisäksi viallisen laitteen nouto, laitteen korjaus

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi Toimitusehdot Voimassa 01.11.2014 Tuotteita myy Sugart koriste- ja juhlapalvelu Ly-2447334-7. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja oppilaitoksille. Emme toimita lähetyksiä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot