SopimusehdotAppleCare Protection Plan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SopimusehdotAppleCare Protection Plan"

Transkriptio

1 SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä sopimusehdoissa määritellään asiakkaan ja Applen Computer Internationalin ( Apple ) välisen laitteistoja koskevan AppleCare Protection Plan palvelun ( Palvelu ) sopimusehdot. 1. S oveltamisala a. S oveltamisala. Palvelua koskevassa Todistuksessa tai Palvelutodistusdokumentissa ( Vahvistus ) mainittuna aikana ( Soveltamisaika ) Apple (i) vastaa Vahvistuksessa lueteltujen Apple-merkkisten tuotteiden ( Tuettu laitteisto ) materiaali- ja valmistusvioista ja (ii) tarjoaa asiakkaalle puhelintuen ja web-pohjaiset tukiresurssit Tuettuja laitteistoja varten. Applen velvollisuus tarjota korjaus- tai vaihtopalvelua kattaa vain Tuetut laitteistot jotka sijaitsevat kohdassa 10 (d) luetellussa maassa, lukuun ottamatta (A) kannettavia tietokoneita, eli niitä joita voidaan käyttää itsenäisesti ilman sähköjohdinta, ja (B) Mac mini-tietokoneita, joille Apple tarjoaa maailmanlaajuisen korjaus- ja vaihtopalvelun. b. Palvelun vah vistaminen. Asiakkaan on saadakseen Vahvistuksen Palvelusta rekisteröidyttävä Palveluun Applen antamia ohjeita noudattaen. Rekisteröityessään asiakkaan on annettava palvelupakettiin sisältyvä yksilöllinen sopimus- tai rekisteröintinumero ( Palvelusopimusnumero ). Oppilaitokset, jotka hankkivat Auto Enrollment -vaihtoehdon (mikäli saatavilla), saavat Vahvistusdokumentin automaattisesti. Jos Palvelu hankitaan Applen vähittäismyymälästä yhdessä Apple-merkkisen tuotteen kanssa, ostokuitti voi sisältää Palvelusopimusnumeron, joka vahvistaa tuotteeseen kuuluvan Palvelun ja käy Vahvistuksesta. c. P alv el un voim aant ul o. Palvelu kattaa viat siitä päivästä lukien, kun Tuetun laitteiston Applelaitteistotakuu päättyy. Palvelun puhelintuki alkaa siitä päivästä, kun uuteen Tuettuun laitteistoon kuuluva peruspuhelintuki päättyy. Palvelu kattaa yhden Apple-merkkisen näytön, jos se on ostettu samanaikaisesti Palveluun oikeuttavan Power Mac-, PowerBook tai Mac mini-tietokoneen kanssa ja se on liitetty samaan Palvelusopimukseen. Palvelu kattaa myös Apple-merkkisen hiiren ja näppäimistön, jos ne sisältyvät Tuettuun laitteistoon. Lisäksi Palvelu kattaa asiakkaan omistuksessa olevat AirPort Extreme - kortin, AirPort Express- ja AirPort Extreme -tukiaseman, Apple-merkkisen DVI-ADC-näyttösovittimen ja Applen RAM-muistimoduulit, jos niitä käytetään Tuetun laitteiston kanssa. 2. Korjaus- ja vaihtopalvelu a. Korjaus- j a vaihtopalvelu. Jos Palvelusopimuksen voimassaoloaikana Tuetussa laitteistossa ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja, Apple valintansa mukaisesti korjaa viallisen Tuetun laitteiston tai vaihtaa sen. Apple vastaa sekä materiaali- että työkustannuksista, mutta voi velvoittaa asiakkaan asentamaan tietyt vaihto-osat itse alla selostetun mukaisesti. b. Palvelun ulkopuolelle jäävät asiat. Palvelu ei koske mitään vikoja ja vahinkoja, jotka aiheutuvat Tuettuun laitteistoon sisältyville tai siihen tallennetuille ohjelmistoille tai tiedolle. Tarjotessaan korjaus- tai vaihtopalveluita Apple pyrkii asentamaan uudelleen Tuetun laitteiston alkuperäisen ohjelmiston ja sitä seuraavat päivitykset, mikäli se on kohtuullisin ponnisteluin tehtävissä. Sen sijaan Apple ei palauta tai vaihda sellaisia tietoja ja ohjelmistoja, jotka ovat sisältyneet muuhun kuin Tuettuun laitteistoon alunperin sisältyneeseen osaan. c. Palveluvaihtoehdot. Jos Apple katsoo, että Tuettu Laitteisto voi vaatia korjaus- tai vaihtopalvelua, Apple voi tarjota Palvelua seuraavilla mahdollisilla tavoilla: (i) Vastaanottopalvelu on tarjolla useimmille Tuetuille laitteistoille. Palvelua tarvitseva Tuettu laitteisto on toimitettava Applen omistamaan vähittäismyymälään tai Valtuutettuun Apple- huoltoon, joka tarjoaa vastaanottopalvelua, jos sellainen on saatavilla. Palvelu tehdään paikan päällä tai Applen huoltopisteessä, jonne vähittäismyymälä tai Valtuutettu Apple-huolto toimittaa laitteen. Asiakkaan on noudettava Tuettu Laitteisto palveluntarjoajalta niin pian kuin mahdollista saatuaan ilmoituksen siitä, että laitteisto on korjattu tai vaihdettu. (ii) Paikan päällä tapahtuva huolto on saatavissa useille pöytätietokoneille, jos Tuettu laitteisto sijaitsee 80 kilometrin säteellä sellaisesta Valtuutetusta Apple-huollosta, joka tarjoaa huoltoa paikan päällä maassa, joka on lueteltu kohdassa 10 (d). Tällöin Apple lähettää huoltoteknikon paikan päälle tekemään korjauksen tai vaihtamaan sen. Jos huoltoteknikko saapuu sovittuun paikkaan oikeaan aikaan eikä asiakas ole paikalla, tästä saatetaan veloittaa lisämaksu. (iii) Suora postipalvelu on tarjolla useimmille Tuetuille laitteistoille. Jos Apple päättää, että tuote on oikeutettu postipalveluun, Apple lähettää asiakkaalle valmiiksi maksetut lentorahtikirjat (mikäli asiakkaalla ei ole tallessa alkuperäistä pakkausmateriaalia, Apple saattaa lähettää myös tarvittavan pakkausmateriaalin), ja asiakas lähettää Tuetun laitteiston Applen korjauspisteeseen annettujen ohjeiden

2 mukaisesti. Kun huolto on suoritettu, Applen korjauspiste palauttaa Tuetun laitteiston asiakkaalle. Apple maksaa kuljetuksen asiakkaalta ja asiakkaalle, jos kaikkia annettuja ohjeita on noudatettu. (iv) Tee-se-itse-palvelu on saatavilla monille Tuetuille laitteistoille. Tee-se-itse-osien avulla asiakas voi itse huoltaa oman tuotteensa. Jos kyseinen palvelu on saatavilla, siihen sovelletaan seuraavaa menettelyä. (a) Tee-se-itse-palvelu, jossa Apple vaatii asiakasta palauttamaan korvatun osan. Apple saattaa pyytää luottokorttivaltuutusta varaosan myyntihinnan ja toimituskulujen osalta. Jos asiakas ei pysty antamaan luottokorttivaltuutusta, Tee-se-itse-palvelu ei ehkä ole saatavilla, ja Apple tarjoaa vaihtoehtoisen tavan huollon suorittamiseen. Apple toimittaa asiakkaalle varaosan yhdessä asennusohjeiden kanssa. Mukana ovat myös ohjeet korvatun osan mahdollisesta palauttamisesta. Jos ohjeita noudatetaan, Apple peruu luottokorttivaltuutuksen, eikä asiakasta laskuteta osasta tai toimituksesta. Mikäli korvattua osaa ei palauteta ohjeiden mukaisesti, Apple veloittaa luottokortilta valtuutetun summan. (b) Tee-se-itse-palvelu, jossa Apple ei vaadi korvatun osan palauttamista. Apple toimittaa asiakkaalle ilmaiseksi varaosan yhdessä asennusohjeiden kanssa. Mukana ovat myös ohjeet korvattavan osan mahdollisesta hävittämisestä. (c) Yleistä. Apple ei vastaa mistään Tee-se-itse-palveluun liittyvistä työvoimakustannuksista. Mahdollisissa lisäkysymyksissä asiakasta kehotetaan ottamaan yhteyttä AppleCare Pikaoppaassa annettuihin Applen numeroihin. Apple pidättää oikeuden muuttaa tarjoamiaan korjaus- ja vaihtopalveluja ja Tuetun laitteiston mahdollisuutta tietynlaiseen korjauspalveluun koska tahansa, mukaan lukien paikan päällä tapahtuva korjauspalvelu. Asiakkaan mahdollisuus tietynlaiseen korjaus- tai vaihtopalveluun vaihtelee maittain varaosien saatavuudesta riippuen. d. Korvaavat osat ja tuotteet. Siinä tapauksessa, että Apple korjaa Tuetun laitteiston tai toimittaa korvaavan tuotteen, asiakas hyväksyy sen, että Applen tarjoamat korvaavat tuotteet ja osat voivat olla uusia, kunnostettuja tai toimivia käytettyjä osia. Korvaavat tuotteet ja osat ovat toiminnallisesti vastaavia kuin korvatut tuotteet tai osat ja niihin sovelletaan tätä Palvelusopimusta sopimuksen jäljellä olevana voimassaoloaikana. Apple saa omistusoikeuden korvattuihin osiin ja tuotteisiin. e. Rajoitukset. Palvelu ei kata: (i) Tuetun laitteiston asennusta, poistamista tai hävittämistä tai muun kuin Tuetun laitteiston asennusta, poistamista, korjausta tai huoltoa (mukaan lukien oheislaitteet, lisävarusteet ja muut laitteet kuten ulkoiset modeemit) tai Tuetun laitteiston ulkopuolista sähköistä huoltoa; (ii) Korjaustarvetta, joka aiheutuu onnettomuuden, väärinkäytön, huolimattomuuden (mukaan lukien muun kuin Applen tai Applen valtuuttaman palveluntarjoajan suorittama virheellinen asennus, korjaus tai huolto), luvattoman muokkauksen, sopimattoman käyttöympäristön (mukaan lukien väärä lämpötila tai kosteus), poikkeuksellisen fyysisen tai sähköisen rasituksen tai häiriön, sähkökatkoksen tai häiriön, salaman, staattisen sähkön, tulen tai luonnonvoimien aiheuttamasta vahingosta; (iii) Sellaista laitteistoa, jonka sarjanumeroa on muutettu, tahrittu tai joka on poistettu; (iv) Muiden kuin Tuetun laitteiston aiheuttamia ongelmia, mukaan lukien muiden valmistajien tuotteet riippumatta siitä, onko ne hankittu samanaikaisesti Tuetun laitteiston kanssa; (v) Mitään viranomaisten määräysten mukaisia huoltopalveluja, jos määräykset ovat tulleet voimaan tämän Palvelun hankintapäivän jälkeen; (vi) Tuetun laitteiston sisältämien tietojen tai ohjelmien palauttamista tai vaihtamista; (vii) Korvaavan laitteen toimittamista Tuetun laitteiston ollessa korjattavana; (viii) Sellaista laitteistoa, joka on kadonnut tai varastettu. Palvelua annetaan vain sellaisille Tuetuille laitteistoille, jotka on kokonaisuudessaan palautettu Applelle; (ix) Tuetulle laitteistolle syntyneitä kosmeettisia vahinkoja (kuten esimerkiksi naarmuja, lommoja, liittimien rikkoutuneita muoviosia, jotka eivät vaikuta laitteen toiminnallisuuteen tai muulla tavoin olennaisesti haittaa sen käyttöä);

3 (x) Kulutusosia, kuten akkuja, ellei vahinko ole ilmaantunut työ- tai materiaalivirheen johdosta; ja (xi) Tuetun laitteiston ennalta ehkäisevää kunnossapitoa. 3. S opimuksen mukaisen korjauspalvelun saaminen Saadakseen Palvelua asiakkaan tulee mennä AppleCare Protection Planin Pikaoppaassa mainitulle websivulle tai soittaa Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin. Pikaopas sisältyy Protection Plan - palvelupakettiin. Asiakkaan tulee web-sivulla seurata Applen antamia ohjeita. Asiakkaan ottaessa yhteyttä puhelimitse asiakas yhdistetään Applen teknisen tuen edustajalle, joka kysyy Palvelusopimusnumeron, antaa ohjeita ja päättää, tarvitseeko asiakkaan laitteisto palvelua ja millä tavoin Apple sitä tarjoaa. Asiakkaan tulee säilyttää Palvelua koskeva Vahvistus ja Tuetun laitteiston alkuperäinen ostokuitti sekä AppleCare Protection Plan -materiaali. Apple voi vaatia ostotositetta, jos ei ole täyttä varmuutta siitä, kattaako palvelu asiakkaan tietyn tuotteen. 4. Teknin en tuki a. Puhelintuki ja web-tuki. Apple tarjoaa teknistä puhelintukea ja web-pohjaisia tukiresursseja Tuetulle laitteistolle, Applen käyttöjärjestelmälle ( Mac OS ) ja Apple-merkkisille kuluttajasovelluksille ( Kuluttajaohjelmisto ), jotka on lisensoitu viimeisen kahden vuoden sisällä, lukuun ottamatta tässä jaksossa määriteltyjä poikkeuksia. Apple pidättää oikeuden milloin tahansa vaihtaa Mac OS ja Kuluttajaohjelmistoja, jotka kuuluvat Palvelun piiriin. Tekninen tuki kattaa avun, jota asiakas voi tarvita asennuksessa, aloitustoimissa, asetusten määrittelyssä, vianetsinnässä ja laitteen toimintakuntoon saattamisessa ( tietojen palautusta lukuun ottamatta), mukaan lukien tiedostojen tallennus, uudelleenhakeminen ja hallinta, järjestelmän virheviestien tulkinta ja laitteen korjaustarpeen määritteleminen. b. Rajoitukset. Palvelu ei kata: (i) Mac OS:n ja Kuluttajaohjelmistojen käyttöä palvelinohjelmina; (ii) Ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä (a) Mac OS, (b) Kuluttajaohjelmisto tai (c) kumpikin uusimpaan saatavissa olevaan versioon mutta asiakas ei halua päivitystä; (iii) Tuetun laitteiston, Mac OS:n tai Kuluttajaohjelmiston asiatonta käyttöä; (iv) Muiden valmistajien tuotteita tai niiden Tuettuun laitteistoon, Mac OS:ään tai Kuluttajaohjelmistoon aikaansaamia vaikutuksia; (v) Asiakkaan Tuettuun laitteistoon, Mac OS:n tai Kuluttajaohjelmistoon tekemiä muutoksia, joita ei ole tehty Applen tarkoittamalla tavalla; (vi) Muita Applen ohjelmistoja kuin Mac OS:ää ja Kuluttajaohjelmistoa; (vii) Mac OS palvelinohjelmistoa; (viii) Mac OS -ohjelmistoa tai muuta Apple-merkkistä ohjelmistoa, joka on beta-, ennakko- tai esikatseluversio tai muu vastaava; ja (ix) Muiden valmistajien web-selaimia, sähköpostiohjelmia ja internet-palveluntarjoajan ohjelmia tai niiden käyttöön tarvittavia Mac OS -asetuksia. 5. S opimuksen mukaisen teknisen tuen saamin en Asiakas saa teknistä tukea soittamalla AppleCare Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin. Applen teknisen tuen edustaja auttaa asiakasta saamaan teknistä tukea. AppleCare Pikaoppaassa kerrotaan, milloin palvelu on käytettävissä. Palveluaikoja voidaan ajoittain muuttaa. Apple varaa itselleen oikeuden muuttaa palveluaikoja ja puhelinnumeroita koska tahansa. Web-pohjaisia tukiresursseja tarjotaan AppleCare Pikaoppaassa mainituilla Applen internet-sivustoilla. 6. Asiakkaan velvollisuudet Saadakseen tämän sopimuksen mukaisia palveluita asiakkaan on noudatettava seuraavia ehtoja: a. Asiakkaan on kerrottava Palvelusopimusnumero sekä Tuetun laitteiston sarjanumero; b. Asiakkaan on vastattava joukkoon kysymyksiä, jotka koskevat Tuetun laitteiston vikojen ilmenemistapoja ja syitä;

4 c. Asiakkaan on noudatettava Applen antamia ohjeita, mukaan lukien velvollisuus pidättyä lähettämästä sellaisia Applen tuotteita, joita ei korjata tai vaihdeta, sekä velvollisuus pakata Tuettu laitteisto toimitusta koskevien ohjeiden mukaisesti; ja d. Asiakkaan on päivitettävä Ohjelmistot kulloinkin julkaistuilla päivitysohjelmistoilla ennen palvelun pyytämistä. 7. Vastuun rajoitus APPLE JA SEN TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ASIAKKAALLE TAI MAHDOLLISELLE SEURAAVALLE OMISTAJALLE AIHEUTUVISTA EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN OHJELMIEN TAI TIETOJEN PALAUTUKSESTA, UUDELLEENOHJELMOINNISTA TAI UUDELLEENTUOTTAMISESTA TAI LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN PALJASTUMISESTA AIHEUTUVAT VAHINGOT, LIIKETULON MENETYKSET, SAAMATTA JÄÄNEET TUOTOT, MAKSUT TAI ENNAKOIDUT SÄÄSTÖT, JOTKA JOHTUVAT APPLEN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISISTA VELVOITTEISTA. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN MAHDOLLISTA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN, APPLEN, SEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA EDUSTAJIEN VASTUU ASIAKASTA JA MAHDOLLISTA SEURAAVAA OMISTAJAA KOHTAAN EI VOI YLITTÄÄ ASIAKKAAN PALVELUSTA ALUNPERIN MAKSAMAA HINTAA. APPLE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA TAKAA, ETTÄ SE VOI (i) KORJATA TAI VAIHTAA TUETUN LAITTEEN ILMAN, ETTÄ SIIHEN LIITTYY RISKI OHJELMISTOJEN JA TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JA (ii) ETTÄ SE VOI TURVATA TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUDEN. MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI POISTA TAI RAJOITA APPLEN VASTUUTA (I) SEN LAIMINLYÖNNISTÄ JOHTUVISTA KUOLEMAN- TAIHENKILÖVAHINKOTAPAUKSISTA TAI (II) PETOSTAPAUKSISTA. NIIDEN KULUTTAJIEN OSALTA, JOITA KOSKEVAT KULUTTAJANSUOJALAIN SÄÄNNÖKSET, TÄMÄN SOPIMUKSEN EDUT TÄYDENTÄVÄT TUOTTEIDEN HANKINTAMAISSA VOIMASSA OLEVAA KULUTTAJANSUOJASÄÄNTELYÄ. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN VASTUUNRAJOITTAMINEN ON MAINITTUJEN LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN MUKAAN SALLITTUA, APPLEN VASTUU RAJOITTUU APPLEN VALINNAN MUKAISESTI TUETUN LAITTEEN VAIHTAMISEEN TAI KORJAAMISEEN TAI PALVELUN TARJOAMISEEN. 8. Palvelun irtisan omin en Asiakas voi irtisanoa Palvelun päättymään milloin tahansa mistä syystä tahansa. Asiakkaan, joka on päättänyt irtisanoa sopimuksen tulee joko soittaa AppleCare Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin tai lähettää kirjallinen ilmoitus Palvelusopimusnumeron kanssa Applen Asiakastukeen Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Kirjallisessa ilmoituksessa tulee olla kopio Vahvistuksesta (Palvelun hankinnasta). Jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu asiakkaan irtisanoessa sopimuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Palvelun ostamisesta tai Palvelun sopimusehtojen vastaanottamisesta, jos tämä tapahtuu Palvelun ostamisen jälkeen, asiakkaalle palautetaan Palvelun hankintahinta vähennettynä niiden palveluiden arvolla, joita asiakas on saanut Palvelusopimuksen voimassaoloaikana. Mikäli asiakas irtisanoo sopimukseen myöhemmin kuin kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Palvelun vastaanottamisesta, asiakas saa Palvelusopimuksen jäljellä olevaa voimassaoloaikaa suhteellisesti vastaavan hyvityksen Palvelun alkuperäisestä hankintahinnasta ("Hyvitys"), josta vähennetään (a) alhaisempi seuraavista vaihtoehdoista; kulloinkin sovellettava irtisanomismaksu, joka on lueteltu kohdassa 11 tai kymmenen (10) prosenttia Hyvityksen määrästä ja (b) määrä, jolla asiakkaalle on tarjottu Palvelusopimuksen mukaisia palveluita. Jollei sovellettava paikallinen laki toisin määrää, Apple voi irtisanoa Palvelun päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua irtisanomisilmoituksesta, jos Tuetun laitteiston varaosia ei enää ole saatavilla. Jos Apple irtisanoo Palvelun, asiakas saa hyvityksen, joka vastaa määrältään Palvelun jäljellä olevan ajan suhteellista osuutta Palvelun alkuperäisestä hankintahinnasta. 9. Palvelun siirtäminen Asiakas voi siirtää Palvelun Tuetun laitteiston uudelle omistajalle. Mikäli Palvelu on ostettu, jostakin kohdassa 10 (d) mainitussa maassa, asiakkaan tulee lähettää siirtoa koskeva ilmoitus Applen Asiakastukeen, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Asiakkaan on kerrottava Palvelusopimusnumero, Tuetun laitteiston sarjanumero, Vahvistus Palvelun hankkimisesta, uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 10. Muut eh dot a. Apple voi antaa tämän Palvelun mukaiset velvoitteensa jonkun ulkopuolisen täytettäväksi, mutta tämä ei vapauta Applea sen velvoitteista asiakasta kohtaan. b. Apple ei vastaa virheistä ja viivästyksestä, jotka johtuvat Applesta riippumattomista seikoista, joihin

5 Apple ei voi kohtuudella vaikuttaa. c. Asiakas ei ole velvollinen huoltamaan Tuettua Laitteistoa saadakseen tämän Palvelusopimuksen mukaisia palveluita. d. Palvelusopimus on mahdollista tehdä ainoastaan Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa (paitsi Grönlanti ja Färsaaret), Saksassa, Suomessa (paitsi Ahvenanmaa), Manner-Ranskassa (paitsi Korsika), Irlannissa, Italiassa (paitsi Sardinia), Luxemburgissa, Monacossa, Alankomaissa, Espanjassa (Baleaarit mukaan lukien mutta Kanarian saaret, Ceuta ja Melilla pois lukien), Ruotsissa, Sveitsissä, Lichtenstein, Norjassa (paitsi Svalbard) ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (paitsi Mansaari). e. Suorittaessaan velvoitteitaan Apple voi oman harkintansa mukaan ja ainoastaan oman palvelunsa laadun valvomiseksi nauhoittaa osan tai kaikki asiakkaan ja Applen välisistä puheluista. f. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Applen on Sopimuksen mukaisten palvelu- ja tukivelvoitteidensa täyttämiseksi kerättävä ja käsiteltävä asiakkaiden tietoja. Tässä tarkoituksessa Applen voi olla välttämätöntä siirtää asiakastietoja tytäryhtiöilleen tai palveluntarjoajille Euroopan Unionissa, Intiassa, Japanissa, Kanadassa, Kiinan kansantasavallassa tai Yhdysvalloissa. g. Apple suojaa asiakkaan tietoja Apple Tietosuojapolitiikan mukaisesti. Sen on nähtävissä internetosoitteessa Mikäli asiakas haluaa nähdä Applen hallussa olevat asiakasta koskevat tiedot tai tehdä muutoksia, hän voi päivittää henkilökohtaiset yhteyspreferenssinsä osoitteessa tai ottaa yhteyttää Applen eurooppalaiseen rekisterinpitäjään osoitteeseen h. Tämän Palvelun Sopimusehdot korvaavat ostomääräysten ja muiden dokumenttien ristiriidat, lisäykset ja muut ehdot ja muodostavat asiakkaan ja Applen välisen koko Sopimuksen Palveluun liittyen. i. Apple ei ole velvollinen uusimaan tätä Palvelua. Jos Apple tarjoutuu uusimaan tämän sopimuksen, se päättää Palvelun hinnan ja sopimusehdot. j. Sopimukseen ei sovelleta mitään vapaaehtoisia riidansovittelumenettelyjä. k. Taloudellisesti ja oikeudellisesti Palvelusta vastaa Apple Computer International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Irlanti). l. Tätä Palvelua koskevat sen maan lait, jossa Palvelu on hankittu ja rekisteröity/aktivoitu. 11. Irtisan omista koskevat maakohtaiset ehdot Seuraavia maakohtaisia ehtoja sovelletaan soveltuvin osin: Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Ranska, Saksa, Suomi: 25,00 euroa tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Norj a: 200,00 Norjan kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Ruotsi: 222,00 Ruotsin kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Sveitsi: 39 Sveitsin frangia tai 10 prosenttia Hyvityksestä.

6 Tanska: 180,00 Tanskan kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Yhdistynyt Kuning askunta: 17,00 Englannin puntaa tai 10 prosenttia Hyvityksestä Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AirPort, Apple, Apple-logo, Mac ja PowerBook ovat Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Power Mac on Apple Computer Incorporatedin tavaramerkki. AppleCare on Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.

Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu.

Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu. Huoltoehdot TÄRKEÄÄ: NÄMÄ HUOLTOEHDOT ( SOPIMUS ) MUODOSTAVAT ASIAKKAAN JA APPLEN VÄLISEN SOPIMUKSEN (KUTEN SE ON KUVATTU ALLA OLEVASSA MAAKOHTAISESSA OSIOSSA) JA NIITÄ SOVELLETAAN ASIAKKAAN TILAUKSEEN,

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

Palvelun yleiskuvauss

Palvelun yleiskuvauss Palvelun kuvaus Basic Hardware Service Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämää sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai " asiakas") ja Dellin välillä.ostamalla nämä palvelut (tässä

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa).

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa). HPE Oy - Yleiset sopimusehdot - Tukipalvelut 1. Osapuolet. Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen ( Sopimus ), jota sovelletaan jäljempänä allekirjoituskentässä mainitun Hewlett-Packard OY ( HPE ) toimittaessa

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039

HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut. Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 HP ProLiant- ja X86 -palvelimet ja -ratkaisut Maailmanlaajuista rajoitettua takuuta ja teknistä tukea koskevat ehdot 392512-039 4.11.2011 Laitteiston rajoitettu takuu Yleiset ehdot Tämä on HP:n rajoitetun

Lisätiedot

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja

Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646 Pikaopas Sisältää turvaohjeet tietokoneen asennusohjeet tietoja tuki- ja huoltopalveluista takuutiedot muita lisätietoja IBM NetVista, tyypit 6644, 6645 ja 6646

Lisätiedot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä Sopimus) ehdot hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot Kiitos, että hankit HP Technical Phone Support -tukipalvelusopimuksen. Tarkemmat palvelun kuvaukset lisätietoineen ovat saatavissa

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Pikaopas Pikaopas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Takuu- ja käyttöoikeustietoja sekä muuta huomioon otettavaa sivulla 19 Ensimmäinen painos (heinäkuu

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT MÄÄRITELMÄT Alkupäivä tarkoittaa päivää, jona Kortinhaltija alkaa käyttää Korttia tai aktivoi sen. Kortti tarkoittaa Korttiyhtiön

Lisätiedot

EPSON COVERPLUS Ehdot

EPSON COVERPLUS Ehdot EPSON COVERPLUS Ehdot 1. Määritelmät Näihin ehtoihin liittyvät määritelmät: "Rekisteröinti" on EPSON CoverPlus -rekisteröintisivustossa käytettävä prosessi, jonka avulla syötät ostamasi (tai muutoin saamasi)

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu

Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu Palvelun kuvaus Koko yrityksen kattava Dell ProSupport -palvelu Käyttöehtojen yleiskuvaus Tämä sopimus ("sopimus" tai "palvelun kuvaus") tehdään asiakkaan ("sinä" tai "asiakas") ja Dellin välillä. Ostamalla

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö

LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT. Huoltopalvelun sisältö HUOLTO- JA TUKIPALVELUJEN EHDOT Huoltopalvelun sisältö LIITE: Laitteiden huolto- ja takuuehdot, 6.3.2013 Huoltopalvelu tarkoittaa laitteissa ilmenneiden vikojen ja virheiden korjaamista sekä erikseen kirjallisesti

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot