SopimusehdotAppleCare Protection Plan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SopimusehdotAppleCare Protection Plan"

Transkriptio

1 SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä sopimusehdoissa määritellään asiakkaan ja Applen Computer Internationalin ( Apple ) välisen laitteistoja koskevan AppleCare Protection Plan palvelun ( Palvelu ) sopimusehdot. 1. S oveltamisala a. S oveltamisala. Palvelua koskevassa Todistuksessa tai Palvelutodistusdokumentissa ( Vahvistus ) mainittuna aikana ( Soveltamisaika ) Apple (i) vastaa Vahvistuksessa lueteltujen Apple-merkkisten tuotteiden ( Tuettu laitteisto ) materiaali- ja valmistusvioista ja (ii) tarjoaa asiakkaalle puhelintuen ja web-pohjaiset tukiresurssit Tuettuja laitteistoja varten. Applen velvollisuus tarjota korjaus- tai vaihtopalvelua kattaa vain Tuetut laitteistot jotka sijaitsevat kohdassa 10 (d) luetellussa maassa, lukuun ottamatta (A) kannettavia tietokoneita, eli niitä joita voidaan käyttää itsenäisesti ilman sähköjohdinta, ja (B) Mac mini-tietokoneita, joille Apple tarjoaa maailmanlaajuisen korjaus- ja vaihtopalvelun. b. Palvelun vah vistaminen. Asiakkaan on saadakseen Vahvistuksen Palvelusta rekisteröidyttävä Palveluun Applen antamia ohjeita noudattaen. Rekisteröityessään asiakkaan on annettava palvelupakettiin sisältyvä yksilöllinen sopimus- tai rekisteröintinumero ( Palvelusopimusnumero ). Oppilaitokset, jotka hankkivat Auto Enrollment -vaihtoehdon (mikäli saatavilla), saavat Vahvistusdokumentin automaattisesti. Jos Palvelu hankitaan Applen vähittäismyymälästä yhdessä Apple-merkkisen tuotteen kanssa, ostokuitti voi sisältää Palvelusopimusnumeron, joka vahvistaa tuotteeseen kuuluvan Palvelun ja käy Vahvistuksesta. c. P alv el un voim aant ul o. Palvelu kattaa viat siitä päivästä lukien, kun Tuetun laitteiston Applelaitteistotakuu päättyy. Palvelun puhelintuki alkaa siitä päivästä, kun uuteen Tuettuun laitteistoon kuuluva peruspuhelintuki päättyy. Palvelu kattaa yhden Apple-merkkisen näytön, jos se on ostettu samanaikaisesti Palveluun oikeuttavan Power Mac-, PowerBook tai Mac mini-tietokoneen kanssa ja se on liitetty samaan Palvelusopimukseen. Palvelu kattaa myös Apple-merkkisen hiiren ja näppäimistön, jos ne sisältyvät Tuettuun laitteistoon. Lisäksi Palvelu kattaa asiakkaan omistuksessa olevat AirPort Extreme - kortin, AirPort Express- ja AirPort Extreme -tukiaseman, Apple-merkkisen DVI-ADC-näyttösovittimen ja Applen RAM-muistimoduulit, jos niitä käytetään Tuetun laitteiston kanssa. 2. Korjaus- ja vaihtopalvelu a. Korjaus- j a vaihtopalvelu. Jos Palvelusopimuksen voimassaoloaikana Tuetussa laitteistossa ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja, Apple valintansa mukaisesti korjaa viallisen Tuetun laitteiston tai vaihtaa sen. Apple vastaa sekä materiaali- että työkustannuksista, mutta voi velvoittaa asiakkaan asentamaan tietyt vaihto-osat itse alla selostetun mukaisesti. b. Palvelun ulkopuolelle jäävät asiat. Palvelu ei koske mitään vikoja ja vahinkoja, jotka aiheutuvat Tuettuun laitteistoon sisältyville tai siihen tallennetuille ohjelmistoille tai tiedolle. Tarjotessaan korjaus- tai vaihtopalveluita Apple pyrkii asentamaan uudelleen Tuetun laitteiston alkuperäisen ohjelmiston ja sitä seuraavat päivitykset, mikäli se on kohtuullisin ponnisteluin tehtävissä. Sen sijaan Apple ei palauta tai vaihda sellaisia tietoja ja ohjelmistoja, jotka ovat sisältyneet muuhun kuin Tuettuun laitteistoon alunperin sisältyneeseen osaan. c. Palveluvaihtoehdot. Jos Apple katsoo, että Tuettu Laitteisto voi vaatia korjaus- tai vaihtopalvelua, Apple voi tarjota Palvelua seuraavilla mahdollisilla tavoilla: (i) Vastaanottopalvelu on tarjolla useimmille Tuetuille laitteistoille. Palvelua tarvitseva Tuettu laitteisto on toimitettava Applen omistamaan vähittäismyymälään tai Valtuutettuun Apple- huoltoon, joka tarjoaa vastaanottopalvelua, jos sellainen on saatavilla. Palvelu tehdään paikan päällä tai Applen huoltopisteessä, jonne vähittäismyymälä tai Valtuutettu Apple-huolto toimittaa laitteen. Asiakkaan on noudettava Tuettu Laitteisto palveluntarjoajalta niin pian kuin mahdollista saatuaan ilmoituksen siitä, että laitteisto on korjattu tai vaihdettu. (ii) Paikan päällä tapahtuva huolto on saatavissa useille pöytätietokoneille, jos Tuettu laitteisto sijaitsee 80 kilometrin säteellä sellaisesta Valtuutetusta Apple-huollosta, joka tarjoaa huoltoa paikan päällä maassa, joka on lueteltu kohdassa 10 (d). Tällöin Apple lähettää huoltoteknikon paikan päälle tekemään korjauksen tai vaihtamaan sen. Jos huoltoteknikko saapuu sovittuun paikkaan oikeaan aikaan eikä asiakas ole paikalla, tästä saatetaan veloittaa lisämaksu. (iii) Suora postipalvelu on tarjolla useimmille Tuetuille laitteistoille. Jos Apple päättää, että tuote on oikeutettu postipalveluun, Apple lähettää asiakkaalle valmiiksi maksetut lentorahtikirjat (mikäli asiakkaalla ei ole tallessa alkuperäistä pakkausmateriaalia, Apple saattaa lähettää myös tarvittavan pakkausmateriaalin), ja asiakas lähettää Tuetun laitteiston Applen korjauspisteeseen annettujen ohjeiden

2 mukaisesti. Kun huolto on suoritettu, Applen korjauspiste palauttaa Tuetun laitteiston asiakkaalle. Apple maksaa kuljetuksen asiakkaalta ja asiakkaalle, jos kaikkia annettuja ohjeita on noudatettu. (iv) Tee-se-itse-palvelu on saatavilla monille Tuetuille laitteistoille. Tee-se-itse-osien avulla asiakas voi itse huoltaa oman tuotteensa. Jos kyseinen palvelu on saatavilla, siihen sovelletaan seuraavaa menettelyä. (a) Tee-se-itse-palvelu, jossa Apple vaatii asiakasta palauttamaan korvatun osan. Apple saattaa pyytää luottokorttivaltuutusta varaosan myyntihinnan ja toimituskulujen osalta. Jos asiakas ei pysty antamaan luottokorttivaltuutusta, Tee-se-itse-palvelu ei ehkä ole saatavilla, ja Apple tarjoaa vaihtoehtoisen tavan huollon suorittamiseen. Apple toimittaa asiakkaalle varaosan yhdessä asennusohjeiden kanssa. Mukana ovat myös ohjeet korvatun osan mahdollisesta palauttamisesta. Jos ohjeita noudatetaan, Apple peruu luottokorttivaltuutuksen, eikä asiakasta laskuteta osasta tai toimituksesta. Mikäli korvattua osaa ei palauteta ohjeiden mukaisesti, Apple veloittaa luottokortilta valtuutetun summan. (b) Tee-se-itse-palvelu, jossa Apple ei vaadi korvatun osan palauttamista. Apple toimittaa asiakkaalle ilmaiseksi varaosan yhdessä asennusohjeiden kanssa. Mukana ovat myös ohjeet korvattavan osan mahdollisesta hävittämisestä. (c) Yleistä. Apple ei vastaa mistään Tee-se-itse-palveluun liittyvistä työvoimakustannuksista. Mahdollisissa lisäkysymyksissä asiakasta kehotetaan ottamaan yhteyttä AppleCare Pikaoppaassa annettuihin Applen numeroihin. Apple pidättää oikeuden muuttaa tarjoamiaan korjaus- ja vaihtopalveluja ja Tuetun laitteiston mahdollisuutta tietynlaiseen korjauspalveluun koska tahansa, mukaan lukien paikan päällä tapahtuva korjauspalvelu. Asiakkaan mahdollisuus tietynlaiseen korjaus- tai vaihtopalveluun vaihtelee maittain varaosien saatavuudesta riippuen. d. Korvaavat osat ja tuotteet. Siinä tapauksessa, että Apple korjaa Tuetun laitteiston tai toimittaa korvaavan tuotteen, asiakas hyväksyy sen, että Applen tarjoamat korvaavat tuotteet ja osat voivat olla uusia, kunnostettuja tai toimivia käytettyjä osia. Korvaavat tuotteet ja osat ovat toiminnallisesti vastaavia kuin korvatut tuotteet tai osat ja niihin sovelletaan tätä Palvelusopimusta sopimuksen jäljellä olevana voimassaoloaikana. Apple saa omistusoikeuden korvattuihin osiin ja tuotteisiin. e. Rajoitukset. Palvelu ei kata: (i) Tuetun laitteiston asennusta, poistamista tai hävittämistä tai muun kuin Tuetun laitteiston asennusta, poistamista, korjausta tai huoltoa (mukaan lukien oheislaitteet, lisävarusteet ja muut laitteet kuten ulkoiset modeemit) tai Tuetun laitteiston ulkopuolista sähköistä huoltoa; (ii) Korjaustarvetta, joka aiheutuu onnettomuuden, väärinkäytön, huolimattomuuden (mukaan lukien muun kuin Applen tai Applen valtuuttaman palveluntarjoajan suorittama virheellinen asennus, korjaus tai huolto), luvattoman muokkauksen, sopimattoman käyttöympäristön (mukaan lukien väärä lämpötila tai kosteus), poikkeuksellisen fyysisen tai sähköisen rasituksen tai häiriön, sähkökatkoksen tai häiriön, salaman, staattisen sähkön, tulen tai luonnonvoimien aiheuttamasta vahingosta; (iii) Sellaista laitteistoa, jonka sarjanumeroa on muutettu, tahrittu tai joka on poistettu; (iv) Muiden kuin Tuetun laitteiston aiheuttamia ongelmia, mukaan lukien muiden valmistajien tuotteet riippumatta siitä, onko ne hankittu samanaikaisesti Tuetun laitteiston kanssa; (v) Mitään viranomaisten määräysten mukaisia huoltopalveluja, jos määräykset ovat tulleet voimaan tämän Palvelun hankintapäivän jälkeen; (vi) Tuetun laitteiston sisältämien tietojen tai ohjelmien palauttamista tai vaihtamista; (vii) Korvaavan laitteen toimittamista Tuetun laitteiston ollessa korjattavana; (viii) Sellaista laitteistoa, joka on kadonnut tai varastettu. Palvelua annetaan vain sellaisille Tuetuille laitteistoille, jotka on kokonaisuudessaan palautettu Applelle; (ix) Tuetulle laitteistolle syntyneitä kosmeettisia vahinkoja (kuten esimerkiksi naarmuja, lommoja, liittimien rikkoutuneita muoviosia, jotka eivät vaikuta laitteen toiminnallisuuteen tai muulla tavoin olennaisesti haittaa sen käyttöä);

3 (x) Kulutusosia, kuten akkuja, ellei vahinko ole ilmaantunut työ- tai materiaalivirheen johdosta; ja (xi) Tuetun laitteiston ennalta ehkäisevää kunnossapitoa. 3. S opimuksen mukaisen korjauspalvelun saaminen Saadakseen Palvelua asiakkaan tulee mennä AppleCare Protection Planin Pikaoppaassa mainitulle websivulle tai soittaa Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin. Pikaopas sisältyy Protection Plan - palvelupakettiin. Asiakkaan tulee web-sivulla seurata Applen antamia ohjeita. Asiakkaan ottaessa yhteyttä puhelimitse asiakas yhdistetään Applen teknisen tuen edustajalle, joka kysyy Palvelusopimusnumeron, antaa ohjeita ja päättää, tarvitseeko asiakkaan laitteisto palvelua ja millä tavoin Apple sitä tarjoaa. Asiakkaan tulee säilyttää Palvelua koskeva Vahvistus ja Tuetun laitteiston alkuperäinen ostokuitti sekä AppleCare Protection Plan -materiaali. Apple voi vaatia ostotositetta, jos ei ole täyttä varmuutta siitä, kattaako palvelu asiakkaan tietyn tuotteen. 4. Teknin en tuki a. Puhelintuki ja web-tuki. Apple tarjoaa teknistä puhelintukea ja web-pohjaisia tukiresursseja Tuetulle laitteistolle, Applen käyttöjärjestelmälle ( Mac OS ) ja Apple-merkkisille kuluttajasovelluksille ( Kuluttajaohjelmisto ), jotka on lisensoitu viimeisen kahden vuoden sisällä, lukuun ottamatta tässä jaksossa määriteltyjä poikkeuksia. Apple pidättää oikeuden milloin tahansa vaihtaa Mac OS ja Kuluttajaohjelmistoja, jotka kuuluvat Palvelun piiriin. Tekninen tuki kattaa avun, jota asiakas voi tarvita asennuksessa, aloitustoimissa, asetusten määrittelyssä, vianetsinnässä ja laitteen toimintakuntoon saattamisessa ( tietojen palautusta lukuun ottamatta), mukaan lukien tiedostojen tallennus, uudelleenhakeminen ja hallinta, järjestelmän virheviestien tulkinta ja laitteen korjaustarpeen määritteleminen. b. Rajoitukset. Palvelu ei kata: (i) Mac OS:n ja Kuluttajaohjelmistojen käyttöä palvelinohjelmina; (ii) Ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä (a) Mac OS, (b) Kuluttajaohjelmisto tai (c) kumpikin uusimpaan saatavissa olevaan versioon mutta asiakas ei halua päivitystä; (iii) Tuetun laitteiston, Mac OS:n tai Kuluttajaohjelmiston asiatonta käyttöä; (iv) Muiden valmistajien tuotteita tai niiden Tuettuun laitteistoon, Mac OS:ään tai Kuluttajaohjelmistoon aikaansaamia vaikutuksia; (v) Asiakkaan Tuettuun laitteistoon, Mac OS:n tai Kuluttajaohjelmistoon tekemiä muutoksia, joita ei ole tehty Applen tarkoittamalla tavalla; (vi) Muita Applen ohjelmistoja kuin Mac OS:ää ja Kuluttajaohjelmistoa; (vii) Mac OS palvelinohjelmistoa; (viii) Mac OS -ohjelmistoa tai muuta Apple-merkkistä ohjelmistoa, joka on beta-, ennakko- tai esikatseluversio tai muu vastaava; ja (ix) Muiden valmistajien web-selaimia, sähköpostiohjelmia ja internet-palveluntarjoajan ohjelmia tai niiden käyttöön tarvittavia Mac OS -asetuksia. 5. S opimuksen mukaisen teknisen tuen saamin en Asiakas saa teknistä tukea soittamalla AppleCare Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin. Applen teknisen tuen edustaja auttaa asiakasta saamaan teknistä tukea. AppleCare Pikaoppaassa kerrotaan, milloin palvelu on käytettävissä. Palveluaikoja voidaan ajoittain muuttaa. Apple varaa itselleen oikeuden muuttaa palveluaikoja ja puhelinnumeroita koska tahansa. Web-pohjaisia tukiresursseja tarjotaan AppleCare Pikaoppaassa mainituilla Applen internet-sivustoilla. 6. Asiakkaan velvollisuudet Saadakseen tämän sopimuksen mukaisia palveluita asiakkaan on noudatettava seuraavia ehtoja: a. Asiakkaan on kerrottava Palvelusopimusnumero sekä Tuetun laitteiston sarjanumero; b. Asiakkaan on vastattava joukkoon kysymyksiä, jotka koskevat Tuetun laitteiston vikojen ilmenemistapoja ja syitä;

4 c. Asiakkaan on noudatettava Applen antamia ohjeita, mukaan lukien velvollisuus pidättyä lähettämästä sellaisia Applen tuotteita, joita ei korjata tai vaihdeta, sekä velvollisuus pakata Tuettu laitteisto toimitusta koskevien ohjeiden mukaisesti; ja d. Asiakkaan on päivitettävä Ohjelmistot kulloinkin julkaistuilla päivitysohjelmistoilla ennen palvelun pyytämistä. 7. Vastuun rajoitus APPLE JA SEN TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ASIAKKAALLE TAI MAHDOLLISELLE SEURAAVALLE OMISTAJALLE AIHEUTUVISTA EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN OHJELMIEN TAI TIETOJEN PALAUTUKSESTA, UUDELLEENOHJELMOINNISTA TAI UUDELLEENTUOTTAMISESTA TAI LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN PALJASTUMISESTA AIHEUTUVAT VAHINGOT, LIIKETULON MENETYKSET, SAAMATTA JÄÄNEET TUOTOT, MAKSUT TAI ENNAKOIDUT SÄÄSTÖT, JOTKA JOHTUVAT APPLEN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISISTA VELVOITTEISTA. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN MAHDOLLISTA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN, APPLEN, SEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA EDUSTAJIEN VASTUU ASIAKASTA JA MAHDOLLISTA SEURAAVAA OMISTAJAA KOHTAAN EI VOI YLITTÄÄ ASIAKKAAN PALVELUSTA ALUNPERIN MAKSAMAA HINTAA. APPLE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA TAKAA, ETTÄ SE VOI (i) KORJATA TAI VAIHTAA TUETUN LAITTEEN ILMAN, ETTÄ SIIHEN LIITTYY RISKI OHJELMISTOJEN JA TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JA (ii) ETTÄ SE VOI TURVATA TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUDEN. MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI POISTA TAI RAJOITA APPLEN VASTUUTA (I) SEN LAIMINLYÖNNISTÄ JOHTUVISTA KUOLEMAN- TAIHENKILÖVAHINKOTAPAUKSISTA TAI (II) PETOSTAPAUKSISTA. NIIDEN KULUTTAJIEN OSALTA, JOITA KOSKEVAT KULUTTAJANSUOJALAIN SÄÄNNÖKSET, TÄMÄN SOPIMUKSEN EDUT TÄYDENTÄVÄT TUOTTEIDEN HANKINTAMAISSA VOIMASSA OLEVAA KULUTTAJANSUOJASÄÄNTELYÄ. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN VASTUUNRAJOITTAMINEN ON MAINITTUJEN LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN MUKAAN SALLITTUA, APPLEN VASTUU RAJOITTUU APPLEN VALINNAN MUKAISESTI TUETUN LAITTEEN VAIHTAMISEEN TAI KORJAAMISEEN TAI PALVELUN TARJOAMISEEN. 8. Palvelun irtisan omin en Asiakas voi irtisanoa Palvelun päättymään milloin tahansa mistä syystä tahansa. Asiakkaan, joka on päättänyt irtisanoa sopimuksen tulee joko soittaa AppleCare Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin tai lähettää kirjallinen ilmoitus Palvelusopimusnumeron kanssa Applen Asiakastukeen Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Kirjallisessa ilmoituksessa tulee olla kopio Vahvistuksesta (Palvelun hankinnasta). Jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu asiakkaan irtisanoessa sopimuksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Palvelun ostamisesta tai Palvelun sopimusehtojen vastaanottamisesta, jos tämä tapahtuu Palvelun ostamisen jälkeen, asiakkaalle palautetaan Palvelun hankintahinta vähennettynä niiden palveluiden arvolla, joita asiakas on saanut Palvelusopimuksen voimassaoloaikana. Mikäli asiakas irtisanoo sopimukseen myöhemmin kuin kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Palvelun vastaanottamisesta, asiakas saa Palvelusopimuksen jäljellä olevaa voimassaoloaikaa suhteellisesti vastaavan hyvityksen Palvelun alkuperäisestä hankintahinnasta ("Hyvitys"), josta vähennetään (a) alhaisempi seuraavista vaihtoehdoista; kulloinkin sovellettava irtisanomismaksu, joka on lueteltu kohdassa 11 tai kymmenen (10) prosenttia Hyvityksen määrästä ja (b) määrä, jolla asiakkaalle on tarjottu Palvelusopimuksen mukaisia palveluita. Jollei sovellettava paikallinen laki toisin määrää, Apple voi irtisanoa Palvelun päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua irtisanomisilmoituksesta, jos Tuetun laitteiston varaosia ei enää ole saatavilla. Jos Apple irtisanoo Palvelun, asiakas saa hyvityksen, joka vastaa määrältään Palvelun jäljellä olevan ajan suhteellista osuutta Palvelun alkuperäisestä hankintahinnasta. 9. Palvelun siirtäminen Asiakas voi siirtää Palvelun Tuetun laitteiston uudelle omistajalle. Mikäli Palvelu on ostettu, jostakin kohdassa 10 (d) mainitussa maassa, asiakkaan tulee lähettää siirtoa koskeva ilmoitus Applen Asiakastukeen, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Asiakkaan on kerrottava Palvelusopimusnumero, Tuetun laitteiston sarjanumero, Vahvistus Palvelun hankkimisesta, uuden omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 10. Muut eh dot a. Apple voi antaa tämän Palvelun mukaiset velvoitteensa jonkun ulkopuolisen täytettäväksi, mutta tämä ei vapauta Applea sen velvoitteista asiakasta kohtaan. b. Apple ei vastaa virheistä ja viivästyksestä, jotka johtuvat Applesta riippumattomista seikoista, joihin

5 Apple ei voi kohtuudella vaikuttaa. c. Asiakas ei ole velvollinen huoltamaan Tuettua Laitteistoa saadakseen tämän Palvelusopimuksen mukaisia palveluita. d. Palvelusopimus on mahdollista tehdä ainoastaan Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa (paitsi Grönlanti ja Färsaaret), Saksassa, Suomessa (paitsi Ahvenanmaa), Manner-Ranskassa (paitsi Korsika), Irlannissa, Italiassa (paitsi Sardinia), Luxemburgissa, Monacossa, Alankomaissa, Espanjassa (Baleaarit mukaan lukien mutta Kanarian saaret, Ceuta ja Melilla pois lukien), Ruotsissa, Sveitsissä, Lichtenstein, Norjassa (paitsi Svalbard) ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (paitsi Mansaari). e. Suorittaessaan velvoitteitaan Apple voi oman harkintansa mukaan ja ainoastaan oman palvelunsa laadun valvomiseksi nauhoittaa osan tai kaikki asiakkaan ja Applen välisistä puheluista. f. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Applen on Sopimuksen mukaisten palvelu- ja tukivelvoitteidensa täyttämiseksi kerättävä ja käsiteltävä asiakkaiden tietoja. Tässä tarkoituksessa Applen voi olla välttämätöntä siirtää asiakastietoja tytäryhtiöilleen tai palveluntarjoajille Euroopan Unionissa, Intiassa, Japanissa, Kanadassa, Kiinan kansantasavallassa tai Yhdysvalloissa. g. Apple suojaa asiakkaan tietoja Apple Tietosuojapolitiikan mukaisesti. Sen on nähtävissä internetosoitteessa Mikäli asiakas haluaa nähdä Applen hallussa olevat asiakasta koskevat tiedot tai tehdä muutoksia, hän voi päivittää henkilökohtaiset yhteyspreferenssinsä osoitteessa tai ottaa yhteyttää Applen eurooppalaiseen rekisterinpitäjään osoitteeseen h. Tämän Palvelun Sopimusehdot korvaavat ostomääräysten ja muiden dokumenttien ristiriidat, lisäykset ja muut ehdot ja muodostavat asiakkaan ja Applen välisen koko Sopimuksen Palveluun liittyen. i. Apple ei ole velvollinen uusimaan tätä Palvelua. Jos Apple tarjoutuu uusimaan tämän sopimuksen, se päättää Palvelun hinnan ja sopimusehdot. j. Sopimukseen ei sovelleta mitään vapaaehtoisia riidansovittelumenettelyjä. k. Taloudellisesti ja oikeudellisesti Palvelusta vastaa Apple Computer International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Irlanti). l. Tätä Palvelua koskevat sen maan lait, jossa Palvelu on hankittu ja rekisteröity/aktivoitu. 11. Irtisan omista koskevat maakohtaiset ehdot Seuraavia maakohtaisia ehtoja sovelletaan soveltuvin osin: Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Ranska, Saksa, Suomi: 25,00 euroa tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Norj a: 200,00 Norjan kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Ruotsi: 222,00 Ruotsin kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Sveitsi: 39 Sveitsin frangia tai 10 prosenttia Hyvityksestä.

6 Tanska: 180,00 Tanskan kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä. Yhdistynyt Kuning askunta: 17,00 Englannin puntaa tai 10 prosenttia Hyvityksestä Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AirPort, Apple, Apple-logo, Mac ja PowerBook ovat Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Power Mac on Apple Computer Incorporatedin tavaramerkki. AppleCare on Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ.

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN EDELLYTTÄÄ SOPIMUKSEN TAI OSTOTODISTUKSEN REKISTERÖINTIÄ. PrimeSupport tukisopimus PS.UPA-PC700.123.1 / PS.UPA-PC700.12X.1 Version 1.0 10/2008 Tässä asiakirjassa on tietoja Sonyn kanssa solmimastasi PrimeSupporttukisopimuksesta. Lue asiakirja huolellisesti. Tukipalveluiden

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja. Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT. 2.2. Työn suorituksen osalta Miikka Pakkanen

1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja. Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT. 2.2. Työn suorituksen osalta Miikka Pakkanen 1 YLLÄPITOSOPIMUS 1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja Pirkkalan kunnankirjasto+ DP GROUP OY AB Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT 2. Yhteyshenkilöt 2.1. Sopimuksen osalta Asiakas

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services Luotettava ja nopea vaihtolaitetoimitus on kustannustehokas vaihtoehto asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. HP:n vaihtolaitetoimitus

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

HINNASTO-ASIAKASPALVELU

HINNASTO-ASIAKASPALVELU HINNASTO-ASIAKASPALVELU VOIMASSA 1.1.2017 KANSAIVÄLISET SUOSITUSHINNAT JÄLLEENMYYJILLE. O ME G A - H U O L T O P A L V E L U T SYYT SIIHEN, MIKSI KELLONNE VAATII HUOLTOA OMEGA-kello on suunniteltu kestämään

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin (jäljempänä yhdessä asiantuntijapalvelu)

Lisätiedot

MICHELIN SISÄRENKAAT. Hinnasto 1.1.2012. www.michelin.fi

MICHELIN SISÄRENKAAT. Hinnasto 1.1.2012. www.michelin.fi MICHELIN SISÄRENKAAT VannenauhaT Hinnasto 1.1.2012 www.michelin.fi Henkilöauton sisärenkaat HENKILÖAUTON SISÄRENKAAT - Airstop slang personvagn Kpl/ EURO CAI Tyyppi - slang Venttiili Rengaskoko - däckdimension

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Neuvoston asetus. neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Neuvoston asetus. neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2014 COM(2014) 378 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus Neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Käyttöohje

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Käyttöohje POLAR s3+ STRIDE SENSOR Käyttöohje 1. 2. 3. 4. 5. SUOMI Onnittelut! Polar s3+ -juoksusensori W.I.N.D. on paras vaihtoehto juoksutekniikan ja juoksutehon kehittämiseen. Laite käyttää herkkiä inertiasensoreita

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot