WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F"

Transkriptio

1 Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset Toisto/muokkaus WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Langaton verkko (vain WB150F/WB151F/WB152F) Asetukset Liitteet Hakemisto

2 Terveys ja turvallisuus Noudattamalla seuraavia varoituksia ja neuvoja vältyt vaarallisilta tilanteilta ja kamerasi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Vaara tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille Älä pura tai yritä korjata kameraa. Muutoin voit saada sähköiskun tai vioittaa kameraa. Älä käytä kameraa tulenarkojen tai räjähtävien kaasujen ja nesteiden lähellä. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä aseta kameran sisään tulenarkoja materiaaleja äläkä säilytä sellaisia kameran lähellä. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käsittele kameraa märin käsin. Se voisi aiheuttaa sähköiskun. Varo vioittamasta kuvauskohteen silmiä. Älä käytä salamaa lähellä (lähempänä kuin 1 m/3 ft) ihmisiä tai eläimiä. Salaman käyttö liian lähellä kuvattavia silmiä voi aiheuttaa tilapäisiä tai pysyviä näkövaurioita. Pidä kamera pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Pidä kamera ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat nieltäessä aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja. Myös liikkuvat osat ja lisävarusteet voivat aiheuttaa fyysisiä vaaroja. Älä jätä kameraa suoraan auringonpaisteeseen tai kuumuuteen pitkäksi aikaa. Kameran sisäosat voivat vahingoittua, jos kamera jätetään pitkäksi aikaa auringonvaloon tai se altistuu äärimmäisille lämpötiloille. 1

3 Terveys ja turvallisuus Älä peitä kameraa tai laturia huovilla tai vaatteilla. Kamera saattaa ylikuumeta, mikä saattaa saada kameran vääristymään tai aiheuttaa tulipalon. Älä käsittele virtalähteen johtoa äläkä mene laturin lähelle ukonilman aikana. Se voisi aiheuttaa sähköiskun. Älä anna laitteen häiritä sydämentahdistimia. Pidä kamera vähintään 15 cm (kuuden tuuman) etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta häiriöitä ei pääse syntymään. Tämä on valmistajien ja itsenäisen tutkimusryhmän, Wireless Technology Researchin, suositus. Jos epäilet mistään syystä, että kamera häiritsee sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta, kytke kamera välittömästi pois päältä ja ota yhteys sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajaan. Jos kameraan joutuu nestettä tai vierasesineitä, irrota heti kaikki virtalähteet, kuten akku ja laturi, ja ota yhteys Samsunghuoltoon. Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat kameran käyttöä tietyillä alueilla. Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille. Sammuta kamera lentokoneessa. Kamera voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön säädöksiä ja sammuta kamera, kun lentoyhtiön henkilöstö niin pyytää. Katkaise kamerasta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä Kamera voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita. 2

4 Terveys ja turvallisuus Varoitus tilanne, josta voi seurata vauriota tähän kameraan tai muihin laitteisiin Poista kamerasta akut, kun varastoit sen pitemmäksi aikaa. Akut saattavat vuotaa tai hapettua ja aiheuttaa kameralle vahinkoa. Käytä ainoastaan aitoja, valmistajan suosittelemia litiumioniakkuja. Älä vioita tai lämmitä akkua. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen. Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä akkuja, latureita, kaapeleita ja lisävarusteita. Valtuuttamattomat akut, laturit, kaapelit tai lisävarusteet voivat saada akun räjähtämään, vioittaa kameraa tai aiheuttaa loukkaantumisen. Samsung ei ole vastuussa luvattomien akkujen, laturien, kaapeleiden tai lisävarusteiden käytön aiheuttamista vaurioista eikä vammoista. Älä käytä akkuja muuhun kuin niille suunniteltuun tarkoitukseen. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä kosketa salamaa sen välähtäessä. Salamavalo on hyvin kuuma välähtäessään ja saattaa polttaa ihoa. Kun käytät vaihtovirtalaturia, sammuta kamera ennen laturin virran katkaisemista. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käytä akkujen lataamiseen vioittunutta virtajohtoa, pistoketta tai löysää pistorasiaa. Tämän laiminlyönti voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä anna vaihtovirtalaturin koskettaa akun +/- -napoja. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 3

5 Terveys ja turvallisuus Älä pakota kameran osia tai kohdista kameraan painetta. Se voisi saada kameran vääristymään. Liitä kaapelit tai sovittimet ja asenna akut ja muistikortit varovasti. Portit, liittimet ja lisävarusteet voivat vaurioitua, jos liittimet liitetään väkisin, johdot kytketään väärin tai akut ja muistikortit asennetaan väärin. Pidä magneettinauhalliset kortit erillään kameran kotelosta. Kortille tallennetut tiedot voivat vioittua tai kadota. Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille. Kamera tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä ja muita elektronisia laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta. Estä ei-toivotut häiriöt käyttämällä ainoastaan Samsungin hyväksymiä laitteita ja lisävarusteita. Käytä kameraa normaalissa asennossa. Vältä kosketusta kameran sisäiseen antenniin. Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia, akkua tai muistikorttia. Tämän laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, kameravian tai tulipalon. Tarkista ennen käyttöä, että kamera toimii asianmukaisesti. Valmistaja ei ole vastuussa kameran virheellisestä toiminnasta tai käytöstä johtuvasta tiedostojen katoamisesta tai vaurioitumisesta. Tiedonsiirto ja vastuualueet WLAN-verkon kautta lähetetty tieto saattaa vuotaa, joten älä siirrä arkaluontoisia tietoja julkisissa paikoissa ja avoimissa verkoissa. Kameran valmistaja ei ole vastuussa tiedonsiirrosta, joka rikkoo tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai aineetonta omaisuutta koskevia lakeja tai hyvää käytöstä koskevia säädöksiä. USB-kaapelin pienempi pää tulee kytkeä kameraan. Jos kaapeli liitetään väärin päin, tiedostot voivat vioittua. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta. 4

6 Käyttöoppaan yhteenveto Tekijänoikeustietoja Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mac on Apple Corporationin rekisteröity tavaramerkki. microsd, microsdhc ja microsdxc ovat SD Associationin rekisteroityja tavaramerkkeja. Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä käyttöoppaassa käytetyt tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Kameran tekniset tiedot tai tämän käyttöoppaan sisältö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta kameran toimintojen päivityksen takia. Suosittelemme, että käytät kameraa siinä maassa, josta sen hankit. Käytä tätä kameraa vastuullisesti ja noudata kaikkia kameroiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Sinulla ei ole lupaa käyttää uudelleen eikä levittää mitään tämän käyttöoppaan osaa hankkimatta siihen lupaa etukäteen. Avoimen lähdekoodin lisenssitiedoista kerrotaan mukana tulleen CD-ROM:in tiedostossa "OpenSourceInfo.pdf". 5 Perustoiminnot 14 Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, kuvakkeista ja kuvauksen perustoiminnoista. Edistyneet toiminnot 34 Tässä luvussa kuvataan, miten valokuva otetaan ja video kuvataan valitsemalla tila. Kuvausasetukset 53 Tässä luvussa kuvataan, miten kuvaustilan asetukset määritetään. Toisto/muokkaus 76 Tässä luvussa kerrotaan, miten valokuvia ja videoita katsellaan ja muokataan. Luvussa on ohjeet myös kameran liittämiseen tietokoneeseen, valokuvatulostimeen tai televisioon. Langaton verkko (vain WB150F/WB151F/WB152F) 99 Tässä osassa kerrotaan yhteyden luomisesta langattomaan WLAN-verkkoon ja toimintojen käyttämisestä. Asetukset 120 Tässä luvussa on ohjeet kameran asetusten määrittämiseen. Liitteet 126 Tämä luku sisältää tietoja virheilmoituksista ja huollosta sekä tekniset tiedot.

7 Tässä käyttöoppaassa käytetyt merkinnät Tässä käyttöoppaassa käytetyt kuvakkeet Kuvaustila Smart Auto Ohjelma Aukkoautomatiikka, Suljinautomatiikka, Manuaal. Aihe Taika Plus Wi-Fi (vain WB150F/WB151F/WB152F) Live-panoraama (vain WB150/WB151) Asetukset Elokuva Merkintä T p G s g w R n v Kuvake Toiminto Lisätietoja Turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja turvallisuusohjeet Kameran painikkeet. Esimerkiksi [Suljin] tarkoittaa [ ] suljinpainiketta. ( ) Sivu, jolta vastaavat tiedot löytyvät Valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse Kasvojentunn. Normaali (tarkoittaa Valitse Kasvojentunn. ja valitse sitten Normaali). * Viitemerkki Kuvaustilojen kuvakkeet Nämä kuvakkeet näkyvät tekstissä, kun toiminto on käytettävissä tilassa. Katso alla olevaa esimerkkiä. Huomautus: s- ja g-tila eivät välttämättä tue kaikkien aiheiden tai tilojen toimintoja. Esimerkki: Käytettävissä Ohjelma-, Aukkoautomatiikka-, Suljinautomatiikka- ja Elokuva-tilassa. 6

8 Tässä käyttöoppaassa käytetyt ilmaukset Sulkimen painaminen Paina puoliksi [Suljin]-painiketta: paina suljin puoliksi alas Paina [Suljin]-painiketta: paina suljin kokonaan alas Valotus (kirkkaus) Valotuksen määrittää se, miten paljon valoa kameraan pääsee. Valotusta voidaan säätää sulkimen nopeudella, aukolla ja ISOherkkyydellä. Valotusta säätämällä kuvista tehdään tummempia tai kirkkaampia. Paina puoliksi [Suljin]-painiketta Paina [Suljin]-painiketta Normaali valotus Ylivalotus (liian kirkas) Kohde, tausta ja sommittelu Kohde: aiheen pääkohde, kuten henkilö, eläin tai asetelma Tausta: pääkohdetta ympäröivät muut kohteet Sommittelu: kohteen ja taustan muodostama kokonaisuus Tausta Kohde Sommittelu 7

9 Perusvianmääritys Tässä luvussa kuvataan, miten yleiset ongelmat ratkaistaan säätämällä kuvausasetuksia. Kohteen silmät näkyvät punaisina. Valokuvissa on pölyläiskiä. Valokuvat ovat epätarkkoja. Tämä johtuu kameran salamavalon heijastuksesta. Valitse salamavalon asetukseksi Punasilm tai Punasilm korj. (s. 57) Jos valokuva on jo otettu, valitse muokkausvalikosta Punasilm korj. (s. 90) Jos ilmassa on pölyhiukkasia, ne saattavat näkyä kuvassa, jos käytät salamaa. Poista salama käytöstä tai vältä kuvien ottamista pölyisessä paikassa. Määritä ISO-herkkyysasetukset. (s. 59) Valokuva voi epäterävöityä, jos kuvaat vähäisessä valossa tai pitelet kameraa väärin. Käytä OIS-toimintoa tai paina [Suljin]-painike puoliksi alas ja varmista, että kamera on tarkennettu kohteeseen. (s. 32) Valokuvista tulee epätarkkoja, kun kuvataan yöllä. Kohteet ovat liian tummia taustavalon takia. Koska kamera yrittää päästää enemmän valoa sisään, suljinnopeus hidastuu. Kameraa voi tästä syystä olla vaikea pitää vakaana tarpeeksi pitkään terävän valokuvan ottamista varten, ja kamera voi täristä. Valitse Yö s-tilassa. (s. 37) Ota salama käyttöön. (s. 57) Määritä ISO-herkkyysasetukset. (s. 59) Käytä kolmijalkajalustaa kameran tärinän estämiseksi. Kohde saattaa näyttää liian tummalta, kun valolähde on kohteen takana tai kun vaaleiden ja tummien alueiden välinen kontrasti on suuri. Vältä kuvaamista auringon suuntaan. Valitse Vastavalo s-tilassa. (s. 37) Valitse salamavalon asetukseksi Täytesal. (s. 57) Säädä valotusta. (s. 69) Valitse automaattinen kontrastin säätö (ACB). (s. 70) Aseta mittausasetukseksi Piste, jos kohde on ruudun keskellä. (s. 70) 8

10 Pikaohje Ihmisten kuvaaminen s-tila > Kauneuskuva 38 g-tila > Kuva kuvassa 46 Punasilm/Punasilm korj (punasilmäisyyden estäminen tai korjaaminen) 57 Kasvojentunn. 64 Omakuva 65 Kuvaaminen yöllä tai pimeässä s-tila > Yö, Aur.Lask, Aamuhäm 37 Salamavalon asetukset 57 ISO-herkkyys (valonherkkyyden säätö) 59 Liikkuvien kohteiden kuvaaminen h-tila 42 Jatkuva, Er nopea 73 Tekstin, hyönteisten tai kukkien kuvaaminen s-tila > Teksti 37 Makro 60 Valotuksen (kirkkauden) säätäminen ISO-herkkyys (valonherkkyyden säätö) 59 EV (valotuksen säätö) 69 ACB (kirkasta taustaa vasten olevan kohteen kompensointi) 70 Mittaus 70 AEB (samasta näkymästä otetaan kolme kuvaa eri valotuksilla) 73 Maisemakuvien ottaminen s-tila > Maisema 37 g-tila > Live-panoraama 44 Tehosteiden lisääminen valokuviin g-tila > Taikakehys 45 g-tila > Jaettu kuva 46 g-tila > Taidesivellin 48 g-tila > Kuvasuodatin 49 Kuvansäätö (Terävyys-, Kontrasti- tai Kylläisyysasetuksen muuttaminen) 74 Tehosteiden lisääminen videoihin g-tila > Elokuvasuodatin 50 Kameran tärinän vähentäminen Optinen kuvanvakautus (OIS) 31 Kuvien katselu luokittain Smart-albumissa 79 Tiedostojen näyttäminen pikkukuvina 80 Kaikkien tiedostojen poistaminen muistista 82 Tiedostojen katseleminen kuvaesityksenä 84 Tiedostojen katseleminen televisiossa 91 Kameran kytkeminen tietokoneeseen 92 Kuvien ja videoiden jakosivustojen käyttö (vain WB150F/WB151F/WB152F) 104 Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse (vain WB150F/WB151F/WB152F) 107 Äänen ja äänenvoimakkuuden säätäminen 122 Näytön kirkkauden säätäminen 123 Näytön kielen muuttaminen 124 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen 124 Ennen yhteyden ottamista huoltoon 138 9

11 Sisällys Perustoiminnot Pakkauksen avaaminen Kameran osat Akun ja muistikortin asettaminen Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen Akun lataaminen Kameran käynnistäminen Alkuasetusten määrittäminen Kuvakkeiden tunnistaminen Asetusten tai valikkojen valitseminen Näytön ja äänen asetusten määrittäminen Näyttötyypin asettaminen Ääniasetusten määrittäminen Valokuvien ottaminen Zoomaus Kameran tärinän vähentäminen (OIS) Vihjeitä selkeiden valokuvien ottamiseen Edistyneet toiminnot Smart Auto -tilan käyttäminen Aihe-tilan käyttäminen Kauneuskuva-tilan käyttäminen Ohjelma-tilan käyttäminen Aukkoautomatiikkatilan, suljinautomatiikkatilan ja manuaalisen tilan käyttäminen Aukkoautomatiikkatilan käyttäminen Suljinautomatiikkatilan käyttäminen Manuaalisen tilan käyttäminen Taika Plus -tilan käyttäminen Live-Panoraama-tilan käyttö Taikakehys-tilan käyttäminen Jaettu kuva -tilan käyttäminen Kuva kuvassa -tilan käyttö Taidesivellin-tilan käyttäminen Kuvasuodatin-tilan käyttö Elokuvasuodatin-tilan käyttö Elokuva-tilan käyttäminen Smart-tilantunnistus-tilan käyttäminen

12 Sisällys Kuvausasetukset Tarkkuuden ja laadun valitseminen Tarkkuuden valitseminen Kuvan laadun valitseminen Ajastimen käyttäminen Kuvaaminen pimeässä Punasilmäisyyden estäminen Salaman käyttäminen ISO-herkkyyden säätäminen Kameran tarkennuksen muuttaminen Makrokuvauksen käyttäminen Automaattisen tarkennuksen käyttäminen Tarkentaminen valittuun alueeseen Kamera-ajotarkennuksen käyttäminen Tarkennusalueen säätäminen Kasvojentunnistuksen käyttäminen Kasvojen tunnistaminen Omakuvan ottaminen Hymykuvan ottaminen Silmien räpyttelyn tunnistaminen Älykkään kasvojentunnistuksen käyttäminen Kasvojen tallentaminen suosikeiksi (My Star) Kirkkauden ja värin säätäminen Valotuksen säätäminen manuaalisesti (EV) Vastavalon korjaaminen (ACB) Mittausasetuksen muuttaminen Valkotasapainoasetuksen valitseminen Sarjakuvaustilojen käyttäminen Kuvien säätäminen Zoomausäänen vaimentaminen

13 Sisällys Toisto/muokkaus Valokuvien ja videoiden katseleminen toistotilassa Toistotilan käynnistäminen Valokuvien katseleminen Videon toistaminen Valokuvan muokkaaminen Kuvien koon muuttaminen Kuvan kääntäminen Smart-suodatin -tehosteiden käyttäminen Valokuvien säätäminen Tulostusjärjestyksen (DPOF) luominen Tiedostojen katseleminen televisiossa Tiedostojen siirtäminen Windows-tietokoneeseen Tiedostojen siirtäminen Intelli-studion avulla Tiedostojen siirtäminen kytkemällä kamera siirrettäväksi asemaksi Kameran irrottaminen (Windows XP) Tiedostojen siirtäminen Mac-tietokoneeseen Valokuvien tulostaminen PictBridge-valokuvatulostimella Langaton verkko (vain WB150F/WB151F/WB152F) Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon ja verkkoasetusten määrittäminen Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon Kirjautumisselaimen käyttäminen Vihjeitä verkkoyhteyden luomiseen Tekstin syöttäminen Valokuva- tai videojakosivustojen käyttö Sivuston avaaminen Kuvien ja videoiden lataaminen Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse Sähköpostiasetusten muuttaminen Valokuvien tai videoiden lähettäminen sähköpostitse Valokuvien tai videoiden lähettäminen älypuhelimeen Älypuhelimen käyttäminen sulkimen etälaukaisuun Valokuvien lähettäminen pilvipalvelimeen Valokuvien tai videoiden lähettäminen Automaattinen varmuuskopiointi -toiminnon avulla Automaattinen varmuuskopiointi -ohjelman asentaminen tietokoneeseen Valokuvien tai videoiden lähettäminen tietokoneeseen Kuvien tai videoiden katselu televisiossa Valokuvien lähettäminen Wi-Fi Direct -toiminnon avulla Tietoja Wake on LAN (WOL) -ominaisuudesta

14 Sisällys Asetukset Asetusvalikko Asetusvalikon käyttäminen Ääni Näyttö Liitettävyys Yleistä Liitteet Virheilmoitukset Kameran huoltaminen Kameran puhdistaminen Kameran käyttö ja säilytys Tietoja muistikorteista Tietoja akusta Ennen yhteyden ottamista huoltoon Kameran tekniset tiedot Sanasto Ilmoituslause virallisilla kielillä Hakemisto

15 Perustoiminnot Tässä luvussa kerrotaan kameran osista, kuvakkeista ja kuvauksen perustoiminnoista. Pakkauksen avaaminen 15 Kameran osat 16 Akun ja muistikortin asettaminen 19 Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen 20 Akun lataaminen 20 Kameran käynnistäminen 20 Alkuasetusten määrittäminen 21 Kuvakkeiden tunnistaminen 23 Asetusten tai valikkojen valitseminen 24 Näytön ja äänen asetusten määrittäminen 26 Näyttötyypin asettaminen 26 Ääniasetusten määrittäminen 27 Valokuvien ottaminen 28 Zoomaus 29 Kameran tärinän vähentäminen (OIS) 31 Vihjeitä selkeiden valokuvien ottamiseen 32

16 Pakkauksen avaaminen Tuotteen pakkauslaatikossa on seuraavat osat. Lisävarusteet Kamera Vaihtovirtamuunnin/ USB-kaapeli Kameralaukku A/V-kaapeli Ladattava akku Hihna Akkulaturi Muistikortti Käyttöopas (CD-ROM-levy) Pikaopas Muistikortti/muistikortin sovitin Kuvat voivat poiketa hieman tuotteen mukana lähetetyistä osista. Pakkauksen sisältö voi vaihdella mallin mukaan. Voit hankkia valinnaisia lisävarusteita jälleenmyyjältä tai Samsunghuollosta. Samsung ei ole vastuussa hyväksymättömien lisävarusteiden käytön aiheuttamista ongelmista. Perustoiminnot 15

17 Kameran osat Tutustu kameran osiin ja niiden toimintaan, ennen kuin alat käyttää kameraa. Virtapainike Suljinpainike Mikrofoni Salamavalo AF-apuvalo/Ajastimen valo Kaiutin Sisäinen antenni* * Älä kosketa sisäiseen antenniin, kun käytät langatonta verkkoa. (vain WB150F/WB151F/WB152F) Objektiivi Kolmijalan kiinnitys USB- ja A/V-portti USB- ja A/V-kaapeleille Akkutilan luukku Aseta muistikortti ja akku Perustoiminnot 16

18 Kameran osat Zoomauspainike Kuvaustilassa: lähentäminen tai loitontaminen Toistotilassa: lähentäminen kuvan kohtaan, kuvien katseleminen pienoiskuvina tai äänenvoimakkuuden säätäminen Tilan merkkivalo Vilkkuu: kameran tallentaessa valokuvaa tai videota, tietokoneen tai tulostimen lukiessa tietoja kamerasta, kuvan ollessa tarkentamaton tai ongelman ilmettyä akun latauksessa (mallissa WB150F/WB151F/WB152F kameran luodessa WLAN-yhteyttä tai lähettäessä valokuvaa) Tasainen: kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen, akkua ladattaessa tai kuvan ollessa tarkentamaton Näyttö Painikkeet (s. 18) Tilan valitsin (s. 18) Hihnan kiinnittäminen x y Perustoiminnot 17

19 Kameran osat Tilan valitsin Painikkeet Kuvake Kuvaus Painike Kuvaus T p Smart Auto: ota valokuva ja anna kameran valita aihetila automaattisesti. Ohjelma: ota valokuva määrittämällä asetukset suljinnopeutta ja aukkoarvoa lukuun ottamatta. Käynnistä videokuvaus. Avaa asetukset tai valikot. Siirry takaisin. G s g w A h M Aukkoautomatiikka: kamera valitsee suljinnopeuden manuaalisesti valitun aukkoarvon mukaan. Suljinautomatiikka: kamera valitsee aukkoarvon manuaalisesti valitun suljinnopeuden mukaan. Manuaal.: voit muuttaa kameran asetuksia suljinnopeus ja aukkoarvo mukaan lukien. Aihe: ota valokuva tietylle aiheelle esimääritetyin asetuksin. Taika Plus: ota valokuva, kuvaa video tai muokkaa kuvaa eri tehosteilla. Wi-Fi: luo yhteys langattomaan lähiverkkoon ja käytä toimintoja. (vain WB150F/WB151F/WB152F) Perustoiminnot Muut toiminnot D Vaihda näyttöasetusta. Siirry ylös c Muuta makroasetusta. Siirry alas F Vaihda salamavaloasetusta. Siirry vasemmalle t Muuta ajastinasetusta. Siirry oikealle Vahvista valittu asetus tai valikko. Siirry toistotilaan. Poista tiedostoja toistotilassa. R Live-panoraama: voit ottaa valokuvasarjan ja yhdistää kuvat panoraamakuvaksi. (vain WB150/WB151) n Asetukset: määritä kameran asetukset. v Elokuva: voit mukauttaa videokuvauksen asetuksia. Perustoiminnot 18

20 Akun ja muistikortin asettaminen Tässä luvussa kerrotaan, miten akku ja lisävarusteena saatava muistikortti asennetaan kameraan. Akun ja muistikortin poistaminen Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat ylöspäin. Muistikortti Työnnä korttia kevyesti, kunnes se vapautuu kamerasta, ja vedä se sitten ulos. Muistikortti Aseta akku Samsung-logo ylöspäin. Akkulukko Vapauta akku vetämällä lukitusta alaspäin. Ladattava akku Ladattava akku Muistikorttisovittimen käyttäminen Mikrokokoisten muistikorttien käyttäminen tässä tuotteessa, tietokoneessa tai muistikortinlukijassa edellyttää, että kortti asetetaan sovittimeen. Voit käyttää sisäistä muistia tilapäisenä tallennusvälineenä, jos kamerassa ei ole muistikorttia. Perustoiminnot 19

21 Akun lataaminen ja kameran käynnistäminen Akun lataaminen Akku on ladattava ennen kameran ensikäyttöä. Kytke USBkaapelin pieni pää kameraan ja kytke sitten USB-kaapelin toinen pää AC-sovittimeen. Kameran käynnistäminen Käynnistä tai sammuta kamera painamalla [POWER]-painiketta. Kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee alkuasetusnäyttö. (s. 21) Tilan merkkivalo Punainen valo palaa: lataus käynnissä Punainen valo sammuneena: täyteen ladattu Punainen valo vilkkuu: virhe Kameran käynnistäminen toistotilassa Paina [P]-painiketta. Kamera kytkeytyy toimintaan ja siirtyy toistotilaan. Käytä vain kameran mukana toimitettua AC-sovitinta ja USB-kaapelia. Jos käytät toista AC-sovitinta (kuten SAC-48), kameran akku ei välttämättä lataudu tai toimi oikein. Jos käynnistät kameran painamalla [P]-painiketta, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu, kamerasta ei kuulu ääniä. Perustoiminnot 20

22 Alkuasetusten määrittäminen Kun käynnistät kameran ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee alkuasetusnäyttö. Määritä kameran perusasetukset seuraavien ohjeiden mukaan. 1 Varmista, että Language näkyy korostettuna, ja paina sitten [t]- tai [o]-painiketta. 4 Valitse Koti painamalla [D/c]-painiketta ja paina sitten [o]-painiketta. Kun matkustat ulkomaille, valitse Matka ja valitse sitten uusi aikavyöhyke. 5 Valitse aikavyöhyke painamalla [F/t]-painiketta ja paina sitten [o] [b]. Aikavyöhyke : Koti 2 Valitse kieli painamalla [D/c]-painiketta ja paina sitten [o]. 3 Valitse Aikavyöhyke painamalla [c]-painiketta ja paina sitten [t]- tai [o]-painiketta. Peruuta Lontoo Määritä Perustoiminnot 21

23 Alkuasetusten määrittäminen 6 Valitse [c]-painiketta painamalla Päivämäärä/Aikaasetus ja paina sitten [t]- tai [o]-painiketta. 9 Valitse [c]-painiketta painamalla Päivämäärän tyyppi ja paina sitten [t]- tai [o]-painiketta. Päivämäärä/Aika-asetus Vuosi Kuukausi Päivä Tunti Min Kesäaika 10 Valitse päivämäärän tyyppi painamalla [D/c]-painiketta ja paina sitten [o]-painiketta. 11 Lopeta alkuasetusten määritys painamalla [b]-painiketta. Peruuta Määritä Näytön sisältö voi vaihdella valitun kielen mukaan. 7 Valitse kohde painamalla [F/t]-painiketta. 8 Aseta päivämäärä, kellonaika ja kesäaika painamalla [D/c]-painiketta ja paina sitten [o]-painiketta. Perustoiminnot 22

24 Kuvakkeiden tunnistaminen Kameran näytössä näkyvät kuvakkeet vaihtuvat valitun tilan tai määritetyn asetuksen mukaan. 1 2 Kuvausasetukset (oikealla) Kuvake Kuvaus 1 Kuvausasetukset (vasemmalla) Kuvake Kuvaus Kuvaustila ISO-herkkyys Valkotasapaino Kasvojentunnistus Retusointi Kasvojen sävy Sarjakuvausasetus 2 3 Kuvake Kuvaus Intelli-zoom käytössä Valokuvan tarkkuus Videon tarkkuus Mittaus Ruutunopeus Salama 3 Kuvaustiedot Kuvake Sound Alive päällä Optinen kuvanvakautus (OIS) Automaattisen tarkennuksen asetus Kuvan säätö (terävyys, kontrasti ja värikylläisyys) Ajastin Kuvaus Käytettävissä oleva kuvausaika Valotusarvo Nykyinen päivämäärä Nykyinen kellonaika Otettavissa olevien valokuvien määrä Muistikortti asetettu : täyteen ladattu : osaksi ladattu : tyhjä (lataa) Automaattinen tarkennusruutu Kameran tärinä Zoomausilmaisin Valokuvan tarkkuus Intelli-zoomin ollessa käytössä Zoomaussuhde Histogrammi (s. 26) Tarkennusalue Aukkoarvo Suljinnopeus Perustoiminnot 23

25 Asetusten tai valikkojen valitseminen Voit valita vaihtoehdon tai valikon painamalla [m]-painiketta ja painamalla sitten [D/c/F/t]- tai [o]-painiketta. 1 Paina kuvaustilassa [m]-painiketta. 2 Valitse vaihtoehto tai valikko. Voit siirtyä ylös tai alas painamalla [D] tai [c]. Voit siirtyä vasemmalle tai oikealle painamalla [F] tai [t]. Palaaminen edelliseen valikkoon Voit palata edelliseen valikkoon painamalla [b]-painiketta. Palaa kuvaustilaan painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. 3 Vahvista korostettu asetus tai valikko painamalla [o]-painiketta. Perustoiminnot 24

26 Asetusten tai valikkojen valitseminen Esimerkki: valkotasapainoasetuksen valitseminen Ohjelma-tilassa: 3 Valitse [D/c]-painiketta painamalla Valkotasapaino ja paina sitten [t]- tai [o]-painiketta. 1 Käännä tilan valitsin asentoon p. WB150F/WB151F/ WB152F WB150/WB151 EV Valkotasapaino ISO Salama Tarkennus Tark.alue Lopeta Valitse 2 Paina [m]-painiketta. EV Valkotasapaino ISO Salama Tarkennus Tark.alue Lopeta Valitse 4 Valitse valkotasapainoasetus painamalla [F/t]-painiketta. Edell. Valkotasapaino : Päivänval Valitse 5 Tallenna asetukset painamalla [o]-painiketta. Perustoiminnot 25

27 Näytön ja äänen asetusten määrittäminen Tässä osassa kuvataan, miten näytön perustietoja ja ääniasetuksia muutetaan. Näyttötyypin asettaminen Voit valita näyttötyypin kuvaus- tai toistotilaa varten. Kussakin tyypissä näkyy eri kuvaus- tai toistotietoja. Katso alla olevaa taulukkoa. Tietoja histogrammeista Histogrammi on kaavio, joka näyttää, miten valo jakautuu valokuvassa. Jos histogrammissa on huippu vasemmalla, kuva on alivalottunut ja näyttää tummalta. Jos kaaviossa on huippu oikealla, kuva on ylivalottunut ja näyttää haalistuneelta. Huippujen korkeus liittyy väritietoihin. Mitä enemmän tiettyä väriä on, sitä korkeampi on huippu. Alivalottunut Oikein valottunut Ylivalottunut Voit vaihtaa näyttötyyppiä painamalla toistuvasti [D]-painiketta. Tila Kuvaus Toisto Näyttötyyppi Piilota kaikki kuvausasetustiedot. Näytä kaikki kuvausasetustiedot. Näytä histogrammi. Piilota kaikki nykyisen tiedoston tiedot. Näytä nykyisen tiedoston tiedot (kuvausasetuksia ja histogrammia lukuun ottamatta). Näytä kaikki nykyisen tiedoston tiedot. Perustoiminnot 26

28 Näytön ja äänen asetusten määrittäminen Asetusnäytön näkymisen määrittäminen Voit piilottaa tai näyttää joissakin tiloissa näkyvän asetusnäytön. Paina [o]-painiketta toistuvasti. Piilota asetusnäyttö. Näytä asetusnäyttö. Kauneuskuva Paneeli ei käytössä Esimerkki Aihe-tilasta Asetusnäyttö Ääniasetusten määrittäminen Voit ottaa kameran toimintoja käytettäessä kuuluvan äänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. 1 Käännä tilan valitsin asentoon n. 2 Valitse Ääni Ääni. 3 Valitse asetus. Asetus Pois Päällä Kuvaus Kamerasta ei kuulu mitään ääntä. Kamerasta kuuluu ääni. Perustoiminnot 27

29 Valokuvien ottaminen Tässä luvussa kuvataan, miten valokuvia otetaan helposti ja nopeasti Smart Auto -tilassa. 1 Käännä tilan valitsin asentoon T. 3 Tarkenna painamalla [Suljin]-painiketta puoliksi. Vihreä kehys tarkoittaa, että kohde on tarkennettu. Punainen kehys tarkoittaa, että kohdetta ei ole tarkennettu. WB150F/WB151F/ WB152F WB150/WB151 2 Kohdista kuvauskohde kehykseen. 4 Ota valokuva painamalla [Suljin]-painiketta. 5 Näytä otettu valokuva painamalla [P]-painiketta. Voit poistaa valokuvan painamalla [f]-painiketta ja valitsemalla sitten Kyllä. 6 Palaa kuvaustilaan painamalla [P]-painiketta. Sivulla 32 on vihjeitä selkeiden kuvien ottamiseen. Perustoiminnot 28

30 Valokuvien ottaminen Zoomaus Voit ottaa lähikuvia säätämällä zoomia. Digitaalinen zoom pahms Oletusasetus on, että digitaalinen zoomaus on tuettu kuvaustilassa. Jos lähennät kohdetta kuvaustilassa ja zoomausilmaisin on digitaalisella alueella, kamera käyttää digitaalista zoomausta. Voit lähentää enintään 90-kertaisesti käyttämällä sekä 18-kertaista optista zoomia että 5-kertaista digitaalista zoomia. Optinen alue Zoomaussuhde Zoomausilmaisin Digitaalinen alue Loitonna Lähennä Kamera lähentää tai loitontaa sitä nopeammin mitä pidemmälle zoomauspainiketta käännetään. Kun kierrät zoomauspainiketta, näytössä näkyvä zoomaussuhde voi muuttua epätasaisesti. Digitaalinen zoom ei ole käytettävissä Valintatark.-asetuksen, Kameraajotark.-asetuksen eikä manuaalisen tarkennuksen kanssa. Jos otat valokuvan digitaalisella zoomilla, valokuvan laatu saattaa olla tavallista huonompi. Perustoiminnot 29

31 Valokuvien ottaminen Intelli-zoom Jos zoomin merkki on Intelli-alueella, kamera käyttää Intelli-zoomia. Valokuvan tarkkuus vaihtelee zoomaussuhteen mukaisesti, jos käytät Intelli-zoomia. Voit lähentää enintään 36-kertaisesti käyttämällä sekä optista zoomia että Intelli-zoomia. Zoomausilmaisin pahms Optinen alue Valokuvan tarkkuus Intellizoomin ollessa käytössä Intelli-zoomin asetusten määrittäminen 1 Paina kuvaustilassa [m]-painiketta. 2 Valitse Intelli-Zoom. 3 Valitse asetus. Kuvake Kuvaus Pois: Intelli-zoom ei ole käytössä. Päällä: Intelli-zoom on käytössä. Intelli-alue Intelli-zoom ei ole käytettävissä Valintatark.-asetuksen, Kameraajotark.-asetuksen eikä manuaalisen tarkennuksen kanssa. Intelli-zoomilla voit ottaa kuvia, joiden laatu on parempi kuin digitaalisella zoomilla. Valokuvan laatu voi kuitenkin olla heikompi kuin optista zoomia käytettäessä. Intelli-zoom on käytettävissä ainoastaan, kun käytät 4:3-tarkkuussuhdetta. Jos määrität muun tarkkuussuhteen Intellizoomin ollessa käytössä, Intelli-zoom poistuu käytöstä automaattisesti. Perustoiminnot 30

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella.

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Käyttöopas FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Tekijänoikeustietoja Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä!

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä! Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share Käyttöopas Lailliset ilmoitukset Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Fi Kiitos Nikon COOLPIX S01 -digitaalikameran hankkimisesta. Saadaksesi parhaan

Lisätiedot

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Käyttöopas. Ennen käytön aloittamista. Valmistelutoimet. Muut toiminnot. Sarjanumero on kameran pohjassa. Käyttöopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Ennen käytön aloittamista Lue tämän osion ohjeet ennen käytön aloittamista. Tässä osiossa luetellaan osien nimet ja neuvotaan, miten kamera valmistellaan käyttökuntoon.

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-189-193-14(1) Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla α-käsikirja Sisällysluettelo Esimerkkikuvahaku Valikko-haku Hakemisto 2010 Sony Corporation FI NEX-3/NEX-5/NEX-5C Kameran käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-S650/S700. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-S650/S700. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Valikon käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-S650/S700 Lue tämä Käsikirja ja Käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Tietoja tästä käyttöoppaasta. Kameran osat. Kameran näytöt. Aloitusvaiheet

Käyttäjän opas. Tietoja tästä käyttöoppaasta. Kameran osat. Kameran näytöt. Aloitusvaiheet FUJIFILM X30 Käyttäjän opas Käyttäjän opas Käyttäjän opas (Perustoiminnot: ) Käyttäjän opas (saatavana pdf-muodossa verkkosivulla: ) Tietoja tästä käyttöoppaasta Johdanto Tämän käyttöoppaan katselu Kameran

Lisätiedot

ENNEN ALOITTAMISTA. Tietoja ohjekirjasta. Vaatimustenmukaisuusvakuutus. Täyttää testatusti

ENNEN ALOITTAMISTA. Tietoja ohjekirjasta. Vaatimustenmukaisuusvakuutus. Täyttää testatusti Käyttöopas ENNEN ALOITTAMISTA Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vastaava osapuoli: JK Imaging Ltd. Osoite: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Yrityksen web-sivusto: www.kodakcamera.jkiltd.com

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR5NA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

CEL-SR2MA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR2MA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR2MA260 HD-videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SH-2 Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan. Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen Käyttöohjeet Kameran osat Perustoiminnot Yleisimmin käytetyt kuvaustoiminnot Kuvaaminen valintakiekon avulla Kuvaamisen lisätoiminnot Toistaminen/Poistaminen Tulostus-

Lisätiedot