ESIPUHE 5 TIIVISTELMÄ 7 SUMMARY 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIPUHE 5 TIIVISTELMÄ 7 SUMMARY 9"

Transkriptio

1

2

3 3 ESIPUHE 5 TIIVISTELMÄ 7 SUMMARY JOHDANTO 11 VISIO VUODEN 2005 KÄRKIHANKKEIDEN TOTEUTUMINEN 13 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA Liikenne- ja ympäristöpoliittiset muutokset Kaupalliset palvelut ja innovaatiotoiminta Teknologioiden kehittyminen Organisaatiot ja hallinnolliset edellytykset Logistiikka Yhteenveto suurimmista muutoksista 28 8 HETI KÄYNNISTETTÄVÄT KÄRKIHANKKEET Hakamäentien parannushankkeen lähiverkon kehittäminen (K1) Liityntäpysäköinti-informaation kehittäminen (K2) Kimppakyytiselvitys (K3) 52 9 MYÖHEMMIN KÄYNNISTETTÄVÄT KÄRKIHANKKEET _ Liikkumisen ohjauksen kehittäminen (K4) Liikenteenhallinta- ja infokeskusten yhteistyösuunnitelma (K5) Multimodaaliset palvelut (K6) Vaikutustutkimukset (K 7) SEURATTAVIA KÄRKIHANKKEITA Helsingin seudullinen kaistavalvonta (K8) LIJ2014 informaatiojärjestelmään liittyvät viranomaistahojen tietotarpeet ja liikennevaloetuudet (K9) Yhteistyö ICT SHOK -innovaatiohankkeen kanssa (K10) Julkisten tietovarantojen luovutus (K11) Metropolialueen kysyntäohjautuva joukkoliikenne (K12) Ruuhkamaksuselvitys (K13) 64 5 KESKUSTELUTILAISUUDET ORGANISOINTI 66 6 NETTIKYSELY Tavoite ja toteutus Tulokset Yhteenveto JATKOTOIMENPITEET LÄHTEET 69 7 TUTUSTUMISMATKA Yleistä Göteborgin kaupunkiseudun liikenteen hallinta Amsterdam 41

4

5 5 Pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan johtoryhmä (PLH) laati vuosina pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan vision ja toimenpideohjelman Liikkuminen ja liikenne hallinnassa visio pääkaupunkiseudulle Työssä määriteltiin seudun liikenneviranomaisten yhteinen näkemys vuoden 2015 tavoitetilasta ja visiosta. Lisäksi ohjelmoitiin kuusi visiota tukevaa kärkihanketta, jotka etenevät nykyisin toteuttajatahojen ohjauksessa. Tämän työn tavoitteena on ollut määrittää uudet kärkihankkeet käynnistettäväksi vuosien aikana. Uusissa kärkihankkeissa on pyritty huomioimaan myös kehyskuntien tarpeet aiempaa paremmin. Työ liitetään osaksi HLJ -työtä (Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma). Työtä esiteltiin kaksi kertaa pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan johtoryhmälle. Työn tekemisestä ovat vastanneet Juhani Bäckström ja Leena Gruzdaitis Trafix Oy:stä sekä Tomi Laine ja Inna Berg Strafica Oy:stä. Työ alkoi huhtikuussa 2008 ja päättyi marraskuussa Helsingissä Työn ohjauksesta on vastannut seuraava ohjausryhmä: Rita Piirainen, pj. Eini Hirvenoja Petri Rönneikkö Seppo Öörni Kimmo Sinisalo Reijo Teerioja Olli-Pekka Poutanen Kari Sane Tarja Jääskeläinen Martti Tieaho Juhani Vuola Hannu Laakso Anne Herneoja Heikki Seppä Markus Grönholm Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto, Liikennekeskus Liikenne- ja viestintäministeriö YTV, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin liikennelaitos Espoon kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Ratahallintokeskus Helsingin poliisi Helsingin hätäkeskus Rita Piirainen Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri

6

7 7 Työn tavoitteena oli tuottaa pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan viranomaistoimijoiden yhteinen näkemys vuosien yhteistyön painopisteistä ja tärkeimmistä strategisista kärkihankkeista. Kärkihankkeiden päivittämisen taustalla ovat toimintaympäristön muutokset, joista tärkeimmät ovat: ilmastonmuutoksen hillintä, joka on keskeinen osa nykyistä liikenneja energiapolitiikkaa kaupallisten navigointi- ja liikenneinformaatiopalveluiden läpilyönti markkinoilla käynnissä olevat organisaatiouudistukset, jotka luovat nykyistä paremmat edellytykset alueelliselle yhteistyölle ja palvelujen kehittämiselle globalisaation eteneminen ja sen vaikutukset kuljetusketjuihin Euroopan komission valmistelema älykkään liikenteen toimintasuunnitelma suomalaisen innovaatiotoiminnan puitteiden kehittyminen. Vuodelle 2015 määritelty liikkujan visio Kaikki liikkujat tuntevat hallitsevansa oman matkustustilanteensa sekä liikennejärjestelmän visio Päämääränä taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä liikkuminen ja liikennejärjestelmä sekä liikenteen hallinnan toimijoiden saumaton yhteistoiminta ovat edelleen myös uusien kärkihankkeiden lähtökohtana. Seudun tärkeimpien liikenteen hallinnan kehittämishankkeiden tunnistamiseksi järjestettiin sidosryhmien keskustelutilaisuuksia, kansalaisten internetkysely sekä kerättiin käytännön kokemuksia joukkoliikenteen palveluiden kehittämisestä, liikkumisen ohjauksesta, tie- ja katuverkon liikenteen hallinnasta sekä liityntäpysäköinnistä tutustumismatkalla Göteborgiin ja Amsterdamiin. Heti käynnistettäviksi kärkihankkeiksi esitetään: 1. Hakamäentien parannushankkeen lähiverkon kehittäminen 2. Liityntäpysäköinti-informaation kehittäminen 3. Kimppakyytiselvitys Myöhemmin käynnistettäviksi kärkihankkeiksi esitetään: 4. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen 5. Liikenteenhallinta- ja infokeskusten yhteistyösuunnitelma 6. Multimodaaliset palvelut 7. Vaikutustutkimukset Seurattaviksi kärkihankkeiksi määriteltiin: 8. Helsingin seudun kaistavalvonta 9. LIJ 2014 informaatiojärjestelmään liittyvät viranomaistahojen tietotarpeet ja liikennevaloetuudet 10. Yhteistyö valtakunnallisen ICT SHOK -innovaatiohankkeen kanssa 11. Julkisten tietovarastojen luovutus 12. Metropolialueen kysyntäohjautuva joukkoliikenne 13. Ruuhkamaksuselvitys Kärkihankkeet 1-3 käynnistyvät vuoden 2009 aikana. Kärkihankkeiden 4-6 käynnistämisestä päätetään vuoden 2010 aikana. Vaikutustutkimuksia (7) käynnistetään tarpeen mukaan. Hankkeiden rahoitus sovitaan aina tapauskohtaisesti. Jatkossa pääkaupunkiseudun ympäristökuntien edustus esitetään otettavaksi mukaan PLH:n johtoryhmätyöhön sekä kärkihankkeiden työryhmätyöhön tarvittavilta osin. Osallistuminen tapahtuu luontevasti siten, että kehyskuntien kuntaryhmistä (kuntaryhmä Neloset, Kuuma-kunnat) kutsutaan edustajat johtoryhmään. Uusien jäsenten osallistumisesta kärkihankkeisiin päätetään aina tapauskohtaisesti.

8

9 9 The aim of the project was to determine a shared view about the strategic focus and top priority projects for the traffic management co-operation in the Helsinki Metropolitan Area for years 2009 to The need for strategic revision arises from the changes in the operating environment, of which the most important are the following: Climate change control, which is essential in present transportation and energy politics The breakthrough of the commercial navigation and traffic information services Ongoing organizational changes, that create better basis for the regional co-operation and development of the services Globalisation advances and makes changes to the transport chains Intelligent Transport Systems Action Plan prepared by the European Commission The development of the Finnish innovation framework and programmes The traveller s vision for 2015 All travelers feel that they are in control of their trip and the traffic system s vision The goal is economically, ecologically and socially sustainable traffic and seamless co-operation between transport management authorities are the basis for the strategy update. In the search for the strategic development projects the following means were used: several discussions with interest groups, internet-enquiry for the citizens and an excursion to Göteborg and Amsterdam, where the project steering group learned about the recent experiences of public transport information services development, mobility management, integrated management of motorways and city streets and the development of park & ride. The priority projects for the first phase are the following: 1. Network level traffic and mobility management in the Hakamäentie area 2. Development of Park & Ride information 3. Car pool study The priority projects for the second phase are the following: 4. Development of mobility management 5. Co-operation plan of the traffic management and information centers 6. Multimodal information services 7. Studies for impact evaluation The priority projects to be observed by the regional traffic management executive group are the following: 8. Bus lane control 9. Information needs and bus priorities regarding the new public transport information system LIJ Co-operation with the national ICT-SHOK innovation programme 11. The quality of public information supply 12. Demand-controlled public transport in the Helsinki Metropolitan Area 13. Congestion charging study The priority projects will start in The schedule and the startup of the projects 4.-6.will be decided in The Studies for impact evaluation (7) is started when needed. Project funding will always be decided case by case. In the future the representation of the municipalities surrounding the Helsinki Metropolitan Area (Neloset, Kuuma-kunnat) is suggested to be included in the work of the regional executive group and the top priority project steering groups. Representatives from Neloset and Kuuma-kunnat will be invited to the regional executive group and their participation in the top priority projects will be decided case by case.

10

11 11 Pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan johtoryhmä (PLH) laati vuosina pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan vision ja toimenpideohjelman Liikkuminen ja liikenne hallinnassa. Työssä määriteltiin seudun liikenneviranomaisten yhteinen näkemys vuoden 2015 tavoitetilasta ja visiosta. Lisäksi ohjelmoitiin kuusi visiota tukevaa kärkihanketta. Vuonna 2005 valmistunut visio on edelleen ylemmän tason tavoitteena ajankohtainen, eikä sitä ole tarpeen päivittää tässä vaiheessa. Sen sijaan valtaosa kärkihankkeista valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Lisäksi kärkihankkeet etenevät jo toteuttajatahojen ohjauksessa, joten PLH -ryhmän ohjauspanos hankkeissa on vähäinen. Viimeisen kolmen vuoden aikana on tapahtunut merkittäviä toimintaympäristön muutoksia, kuten ilmastonmuutoksen hillinnän nouseminen merkittäväksi tavoitteeksi. Tämä on omalta osaltaan lisännyt tarvetta tunnistaa uusia seudullisia kärkihankkeita. Työn tavoitteena on ollut tuottaa pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan viranomaistoimijoiden yhteinen näkemys vuosien yhteistyön painopisteistä ja tärkeimmistä yhteistyöhankkeista sekä laajentaa yhteistyötä koko Helsingin seudulle. Siten kärkihankkeiden muodostamisessa on pyritty aiempia enemmän huomioimaan myös pääkaupunkiseudun kehyskuntien tarpeet. Kappaleessa 10 on esitetty menettelytapa sille, miten kehyskunnat jatkossa osallistuvat PLH -ryhmän työhön. Tämä työ liitetään osaksi HLJ -työtä (Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma). Kuva 1. Työn kulku.

12 12 Vuonna 2005 laaditussa visiossa liikkumisen ja liikenteen hallintaa vuonna 2015 kuvattiin kahdesta näkökulmasta. Liikkujan visiossa kuvataan informaatiopalvelujen tavoitetasoa matkaa suunniteltaessa sekä matkan aikana. Liikennejärjestelmän visiossa kuvataan, miten tien- ja kadunpitäjät ja muut viranomaiset ohjaavat liikkujia toimivan ja tehokkaan liikennejärjestelmän aikaansaamiseksi. Visio on vuonna 2008 edelleen ajan tasalla eikä sen laajempi päivittäminen ole vielä ajankohtaista. LIIKKUJAN VISIO 2015 Kaikki liikkujat tuntevat hallitsevansa oman matkustustilanteensa. Liikkujalla on matkapäätöstä ja kulkumuodon valintaa tehtäessä helposti saatavissa haluamansa tiedot kaikista varteenotettavista liikkumisvaihtoehdoista ja -yhdistelmistä, niiden kustannuksista sekä matka-ajoista. Tärkeimpien muuttuvien tekijöiden (matka-aika, häiriöt) osalta tieto on reaaliaikaista tai ennustettua. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN VISIO 2015 Päämääränä taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä liikkuminen ja liikennejärjestelmä sekä liikenteen hallinnan toimijoiden saumaton yhteistoiminta. Liikennejärjestelmän kysyntä ja tarjonta tasapainotetaan liikenteen kysynnän hallinnan keinoin siten, että liikenneverkon käyttö on tehokasta ja turvallista sekä taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää. Liikenneverkon ylikuormitus- ja häiriökohteiden liikennettä hallitaan muuttuvien ohjausjärjestelyjen ja tiedottamisen keinoin siten, että liikenneverkko toimii turvallisesti, tasapainoisesti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti erilaisissa liikennetilanteissa. Informaatio matkan aikana on ajantasaista tai ennustettua, luotettavaa ja helppokäyttöistä käsittäen kaikki kulkumuodot. Tärkeimpien tekijöiden (matka-aika, häiriöt, hinta) osalta reitti-informaatio on päivitettävissä reaaliaikaisen ja ennustetun tiedon perusteella ennen matkaa ja matkan aikana.

13 13 Liikenteen infokeskuksen toteutusmallin ja toimintojen määrittäminen Esitys 2005: Perustettavaan keskukseen keskitetään kaikkien liikennemuotojen tiedotustehtävät pääkaupunkiseudulla. Työvaihe alkaa syksyllä 2005 ja suositukset ovat valmiit vuoden 2006 loppuun mennessä. Työvaihe mahdollistaa päätöksen tekemisen siirtymisestä vaiheeseen 2, jossa tehdään toteuttamiseen tähtäävät suunnitelmat valitulle vaihtoehdolle. Kustannusarvio määrittelytyölle euroa. Toteutustilanne syksyllä 2008: Määrittelytyö valmistui aikataulussa ja esitetyissä kustannusraameissa. Työssä päädyttiin kuitenkin esittämään hajautettujen keskusten mallia ja tällä hetkellä tilanne on se, että HKL:n ja YTV:n infokeskus aloittaa toimintansa liikenneneuvonnan yhteydessä vuoden 2009 alusta ja Ratahallintokeskuksen oma infokeskus aloittaa toimintansa vuoden 2009 aikana. Yleisarvio: Kärkihankkeessa esitetyn keskitetyn mallin heikkouksina voidaan todeta ainakin seuraavat: tavoitteeseen on mahdollista päästä pidemmällä aikajänteellä hajautettujen ratkaisujen kautta. Esimerkiksi junaliikenteen osalta on aluksi saatava toimimaan oma valtakunnallinen infokeskus, joka toimii saumattomasti yhteen junaliikenteen ohjauskeskusten kanssa ja vasta tämän jälkeen on ajankohtaista miettiä synergia verkottunut toimintatapa voi toimia jopa paremmin kuin fyysinen toimintatapojen yhdistäminen. Pääkaupunkiseudun tieliikenteen ajantasaisten seurantajärjestelmien, muuttuvien merkkien ja tienvarsinäyttöjen toteutuslaajuuksien määritys (PÄÄTE) Esitys 2005: Kärkihanke sisältää liikenteen seurannan ja ohjauksen yleissuunnitelman laatimisen pääkaupunkiseudun poikittaisille ja säteittäisille pääväylille ja kaduille. Työstä vastaa johtoryhmän asettama projektiryhmä. Varsinainen työ tehdään ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Työvaihe alkaa vuoden 2006 keväällä ja päättyy keväällä Kustannusarvio määrittelytyölle oli euroa. Toteutustilanne syksyllä 2008: Työ valmistui aikataulussa ja esitetyissä kustannusraameissa. PÄÄTE - hankkeen toteutuksesta voidaan todeta seuraavaa: kehä III:lla toteutetaan tieliikenteen liikenteenhallintajärjestelmä PÄÄTE -hanke esitettiin liikennepoliittiseen selontekoon teemahankkeeksi, jonne se ei kuitenkaan päässyt hanke ei ole mukana PLJ:n aiesopimuksessa PLJ:n aiesopimuksessa liikenteenhallinta on kuitenkin oma osastrategiansa (III liikennejärjestelmän käytön tehostaminen liikenteen hallinnan ja informaation keinoin). Osastrategian osalta todetaan seuraavaa: valtio, kaupungit ja YTV toteuttavat liikenteen hallinnan teemahankkeen toimenpiteitä. Yleisarvio: Kärkihanke toteutui suunnitellusti ja toimii tarpeellisena työkaluna jatkossa. Työn toteutumisen suurin pullonkaula on liikenteenhallinnan yleisen arvostuksen puute. PÄÄTE -työ olisi jatkossa pyrittävä liittämään osaksi HLJ:n aiesopimusta. PÄÄTE -työ on tarpeen päivittää tulevaisuudessa. Samalla tulee huomioida tehdyt uudet selvitykset. Esimerkki tällaisesta on Risto Kulmalan pohdinnat, miten älykkään liikenteen ratkaisuilla voidaan parantaa liikennejärjestelmää.

14 14 Häiriönhallinnan viranomaisten yhteistoiminnan kehittäminen Esitys 2005: Ensimmäisessä vaiheessa sovitaan liikennettä haittaavien ajoneuvojen siirrosta ja toimenpiteiden ohjeistuksesta. Toinen keskeinen asia on onnettomuuspaikkojen korjausten toimintaperiaatteista sopiminen. Lisäksi on tarpeen kehittää Hätäkeskuslaitoksen ja liikenneviranomaisten yhteistyötä onnettomuustilannetiedotuksessa. Työstä vastaa johtoryhmän asettama projektiryhmä. Työvaihe alkaa syksyllä 2005 ja päättyy keväällä Kustannusarvio: Tehdään viranomaistyönä Toteutustilanne syksyllä 2008: Työvaiheen toteutus kesti esitettyä pidempään. Häiriönhallintaryhmä on kuitenkin saanut työnsä päätökseen vuoden 2008 alussa. Hanke keskittyi pitkälti liikenteenhallinnan käytännön ongelmien ratkomiseen ja yhteisen toimintamallin luomiseen. Hanke eteni pääosin viranomaistoimintana. Merkittävimmät työn aikana syntyneet uudet käytännön yhteistyömuodot liittyvät liikennettä haittaavien ajoneuvojen siirtoihin ja siihen liittyvien toimenpiteiden ohjauksesta sekä onnettomuuspaikkojen korjaamiseen. Yhteistyön toimivuutta testattiin Helsingissä vuonna 2007 pidetyn ASEM -kokouksen yhteydessä. Erityisen tärkeänä pidettiin Hätäkeskuslaitoksen ja tieviranomaisten välisen yhteistyön toimivuutta. Lisäksi seuraavia positiivisia kehityshavaintoja on todettavissa viranomaisyhteistyöhön liittyen: isojen rakennushankkeiden esim. Hakamäentie, Kehä I Leppävaarassa, Mannerheimintien järjestelyt jne. tiedottaminen on kehittynyt. Tiehallinto on laatinut tietyömaiden liikenteen hallinnan toimintamallin. erilaisten Helsingin kaupungin alueella tapahtuvien kehityshankkeiden valmistelussa ovat useat tahot voineet olla mukana, myös poliisi (esimerkiksi raitiovaunupysäkkien uudenlaisten liikennevalojen valmistelu ja kokeilu) yhteistyö on jatkuvaa poliisin ja kaupungin kesken myös erilaisten työryhmien jäsenyytenä, kuten nk. oksidityöryhmä. erittäin merkittävänä yhteistyömuotona ja vahvuutena toimii ensitietoviestien (suuret ja keskisuuret onnettomuudet) välitys hätäkeskuksista suoraan liikennekeskuksen toimipisteisiin. Toimintatavan käyttöönoton jälkeen on häiriötilanteiden tiedotusta pystytty merkittävästi nopeuttamaan ja tehostamaan. Liikennehäiriötilanteiden hallinnassa on oleellista, että tieto häiriöstä tavoittaa mahdollisimman nopeasti muut tienkäyttäjät. Tällä on merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujumiseen. Hanke päätyi esittämään, että pääkaupunkiseudulle perustetaan eri toimijoiden välinen neuvottelukunta, joka pitää yllä ja kehittää viranomaisyhteistyötä. Neuvottelukunta määrittelisi viranomaisten välisen yhteistyön profiilin ja koordinoisi liikenteen häiriöhallinnan toiminnan suuntaviivoja. Nykyisten toimijoiden ohella mukaan tulisi saada tiedottajien ja joukkoliikenteen harjoittajien edustus. Osapuolten toimintavaltuuksia tulisi erityisesti häiriötilanteissa vahvistaa. Häiriöhallinnan ja erityisesti häiriöiden vaikutusten kustannustietoutta tulisi myös lisätä ja käyttää tietoja niin osapuolten voimavarojen suuntaamisessa kuin myös itse toimenpiteiden valinnassa. Yleisarvio: Kärkihanke saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin. Puutteena voidaan todeta se, että hätäkeskuslaitokselta ja pelastuslaitokselta ei riittänyt juurikaan resursseja osallistua työryhmän toimintaan. Romuajoneuvokäytännöstä voi todeta, että laaditut sopimukset ovat hyvät, mutta käytännössä ei ole toimittu niin hyvin ja automaattisesti, kuin sopimuksissa on haluttu. Ongelmaa on poliisin suoritusportaan käytännöissä. Kuten aiemmin esitetystä ilmenee, viranomaisyhteistyötä on laajasti olemassa ja se on suuntautunut tarvekeskeisesti. Jatkossakin on yhteistoimintaa kehitettävä käytännön työn tasolla. Kehittäminen on luontevaa yhdistää liikenteen hallintakeskuksen toimintaan. Edellisen lisäksi on tarpeita kehittää toimintaa myös visioivaan suuntaan. Alkuvaihe saattaa edellyttää ulkopuolisen prosessiosaamisen käyttöä mm. edellä esitetyn neuvottelukunnan jäsenten osaamisen lisäämiseksi ja organisaatioiden sitouttamiseksi. Tavoitteena tulee olla pysyvän työryhmän muodostamien.

15 15 Tiehallinnon, Helsingin, Espoon ja Vantaan liikenteen ohjaustoimintojen yhdistäminen Esitys 2005: Hankkeessa selvitetään, mitkä ohjaustoiminnot on tarkoituksenmukaista hoitaa yhdestä keskuksesta ja mitä toimenpiteitä, kuten hankintoja ja koulutusta, yhdistäminen edellyttää. Työstä vastaa johtoryhmän asettama projektiryhmä. Työ alkaa välittömästi ja ensimmäiset tulokset ovat käytettävissä vuoden 2005 loppuun mennessä. Työvaihe mahdollistaa päätösten tekemisen nopeasti toteutettavissa oleville toimenpiteille ja siirtymisen niiden toteutukseen ja samalla määrittelee lisäselvitystarpeet. Kustannusarviota ei esitetty ensimmäiselle työvaiheelle. Lisäksi todettiin, että projektiryhmä voi esittää ulkopuolisen asiantuntijan käyttöä vaiheelle 2. Toteutustilanne syksyllä 2008: Toiminnan määrittely sekä osapuolten työnjaon määrittely vaati oletettua enemmän aikaa. Toiminnan määrittelyt tehtiin esityksen mukaisesti virkamiestyönä. Toteutusvaiheen laitehankinnoissa käytettiin myös ulkopuolista apua. Kaikki osapuolet ovat hyväksyneet esisopimuksen. Mukana on koko pääkaupunkiseutu. Tilojen laajennus on valmistunut ja hankinnat ovat käynnissä. Toiminta alkaa tammikuussa Palvelutaso säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla. Yleisarvio: Kärkihanke auttoi prosessin toteutumista ja toimi tarvittavana katalysaattorina. Seudullinen liikennetiedottamisportaali Esitys 2005: Liikennetiedottamisportaali on internet-sivusto, joka kokoaa kaiken seudulliseen liikkumiseen liittyvän kiinteän ja ajantasaisen tiedon yhteen paikkaan. Työstä vastaa johtoryhmän asettama projektiryhmä. Projektiryhmä voi käyttää avuksi ulkopuolista asiantuntijaa, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Työ alkaa syksyllä 2005 ja määritykset ovat valmiit 6 kuukauden kuluttua työn aloittamisesta. Palvelun kilpailuttamiseen varataan 3 kuukautta ja palvelun toteuttamiseen 6 kuukautta. Kustannusarvio määrittelytyölle on euroa ja toteutukselle euroa. Toteutustilanne syksyllä 2008: Portaalin määritystyö valmistui vuoden 2006 loppuun mennessä ja portaalin toteutus valmistui toukokuussa Portaali on käynnistänyt toimintansa YTV:n ja HKL:n yhteisvedossa toukokuussa Määritystyön kustannus oli esitetyn mukainen. Toteuttamisen kustannus oli euroa ja 2 vuoden ylläpitokustannukset euroa. Sopimus on tehty kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen tilanne arvioidaan uudestaan. Tällöin myös PPP -mallinen toiminta voi olla mahdollinen. Palvelu löytyy osoitteessa Yleisarvio: Kärkihanke on onnistunut hyvin. Aikataulu oli liian optimistinen. Viranomaisten omiin päätöksentekoprosesseihin ei osattu varata riittävästi aikaa.

16 16 Yksityisille liikkujille ja yrityksille räätälöityjen ajantasaisten tiedotuspalvelujen edellytysten luominen ja kokeilu Esitys 2005: Palvelut on suunnattu yksityisille ihmisille ja yrityksille ja niiden kehittämisestä vastaavat markkinat. Kehittämistyön vauhdittamiseksi ja koordinoimiseksi julkisten tahojen osallistuminen kehitystyöhön ja palveluiden pilotointiin on kuitenkin välttämätöntä. Pääkaupunkiseudun liikenteen hallinnan toimijat käynnistävät kehittämishankkeita sekä itsenäisesti että LVM:n tuella kansallisten T&K -ohjelmien kautta. Työstä vastaa johtoryhmän asettama projektiryhmä. Työ on luonteeltaan jatkuvaa. Toteutustilanne syksyllä 2008: Ainoa hanke on ollut Destian Forum Virium HITS. Forum Virium Helsingin hankkeena toteutetut ja Destian tuottamat HITS (Helsinki Region Intelligent Traffic Services) -palvelut kertovat pääkaupunkiseudun ajantasaisen liikennetiedon autoilijoille, julkisen liikenteen käyttäjille sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Liikennetieto on saatavilla matkapuhelimeen ja julkisiin tiloihin sijoitettuihin näyttötauluihin. Pääkaupunkiseudun liikenteenhallinnan organisaatioilla ei ole ollut hankkeessa vetovastuuta, vaan lähinnä tehtävänä on ollut tukeminen. Hankkeen rahoittaminen vuoden 2008 jälkeen on auki. Yleisarvio: Hankkeessa on ollut ongelmia ensisijaisesti tietosisällön hallinnan osalta. Tämä voi muodostua myös tulevaisuudessa esteeksi yksityisten tahojen hankkeissa. Yksityiset palveluntuottajat olettavat usein aineiston hallinnan paljon helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi kuin se todellisuudessa on. YHTEENVETO Kärkihankkeet ovat pääsääntöisesti toteutuneet hyvin. Kärkihankkeet on hyvin valittu ja ne ovat toteuttaneet visiota. Voidaan kuitenkin todeta, että kärkihankkeet käynnistyivät suunniteltua hitaammin ja aikataulut laadittiin liian optimistisiksi. Kustannusarviot ovat puolestaan pitäneet hyvin. Uusien kärkihankkeiden osalta hankkeiden käynnistymiseen ja päätöksentekoon tuleekin varata riittävästi aikaa, jotta hanke on mahdollista toteuttaa arvioidussa aikataulussa. Lisäksi jatkossa tulee kiinnittää huomiota hankkeiden vaikutusten selvittämiseen osana hanketta. Kärkihankkeet ovat omalta osaltaan tukeneet liikenteen hallinnan vision toteutumista ja uusien määrittäminen on perusteltua. Tämän lisäksi on syytä muistaa, että kärkihankkeiden lisäksi on toteutettu paljon muita hyviä hankkeita, jotka omalta osaltaan tukevat vision tavoitteita. Tällaisia ovat mm. pääkaupunkiseudun kevyen liikenteen reittiopas, Helmi 2 -järjestelmän laajentaminen ja jatkokehitys, uuden sukupolven (laajakaistaisen) informaatio- ja liikennevaloetuusjärjestelmän pilotointi jne. Lisäksi aiotaan selvittää syksyn 2008 ja kevään 2009 aikana ruuhkamaksumallien vaikutuksia Helsingin seudulla. Kärkihankkeiden seurantatarve tulevaisuudessa on esitetty taulukokossa 1.

17 17 Taulukko 1. Kärkihankkeiden seurantatarpeet johtoryhmän toimesta. Liikenteen yhteinen infokeskus Ei vaadi seurantaa. Uusi kärkihanke K5 "Liikenteenhallinta- ja infokeskusten yhteistyösuunnitelma" on jatkoa tälle hankkeelle. Pääte (tieliikenteen muuttuvan ohjauksen toteutuslaajuuden määritys) Häiriönhallinnan viranomaisten yhteistoiminnan kehittäminen Liikenteen ohjaustoimintojen yhdistäminen Pasilaan Seudullinen liikennetiedotusportaali Yksityisille liikkujille ja yrityksille räätälöityjen ajantasaisten tiedotuspalvelujen edellytysten luominen ja kokeilu Ei vaadi seurantaa. Suunnitelman päivittäminen on tarpeen tulevaisuudessa. Ei vaadi seurantaa. Seurataan siihen asti, että toiminta on käynnistynyt. Tämän jälkeen seurannalle ei ole tarvetta. Ei vaadi varsinaista seurantaa, mutta johtoryhmää informoidaan hankkeen etenemisestä kerran vuodessa, koska vuonna 2010 on päätettävä palvelun ylläpitomallista. Seurataan.

18 18 Euroopan komissio valmistelee uutta toimintasuunnitelmaa älykkään liikenteen ratkaisujen edistämiseksi. Toimintaohjelma on kokonaan uusi avaus, jolla pyritään nopeuttamaan ja harmonisoimaan älykkään liikenteen palvelujen toteuttamista Euroopassa. Nähtävissä on suuntaus EU-tason ohjauksen lisääntymiselle. Toimintasuunnitelman lähtökohtana on, että älykkään liikenteen ratkaisut ovat yksi keino liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ts. ihmisten ja tavaroiden entistä toimivampi liikkuvuus. Komission toimintaohjelmassa on tunnistettu, että ITS (Intelligent Transport System) sisältää politiikkavetoisia keinoja, jotka eivät ainakaan tällä hetkellä ole markkinalähtöisiä ja jotka edellyttävät laajempaa yhteiskunnan osallistumista. Tällaisiksi keinoiksi on listattu mm. liikenneverkon turvallisuuden, toimivuuden ja ympäristövaikutusten hallintajärjestelmät, valvontajärjestelmät, joukkoliikenteen etuusjärjestelmät ja kysynnän hallinnan sovellukset. Ohjelmassa on tunnistettu myös alueita, joihin on kiinnostusta sekä julkisella että yrityssektorilla. Tällaisia alueita ovat mm. sähköiset tienkäyttömaksut sekä raskaan liikenteen palvelut. Toimintaohjelma tukee pilottien ja kenttäkokeiden toteutusta. Näiden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja kokemuksia ITS:n käytöstä, lisätä vaikutustietoutta ja mahdollistaa tarkemmat hyöty-kustannusanalyysit sekä testata käytännössä businessmalleja. Ohjelmaluonnos sisältää useita toimia ja tehtäviä (actioneita), joista keskeisiä tämän työn kannalta ovat ainakin seuraavat: tuetaan riittävien liikenneinformaatiopalvelujen kehittymistä varmistetaan lainsäädännölliset edellytykset mm. datan laadun, datalähteiden ja tiedonvaihdon sekä yhteistyön suhteen sovitaan sisältö julkisesti tarjottaville, maksuttomille liikennetietopalveluille laaditaan vaatimukset koskien tienvarsi-informaation sekä ajoneuvopäätteisiin tarjottavan informaation yhteneväisyydestä. tuetaan multimodaalien reittioppaiden toteutusta. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan liikennepolitiikalla ja älykkään liikenteen palveluilla tuetaan ilmastopolitiikkaa, kestävää kehitystä ja turvallista liikkumista. Informaatioteknologiaa hyödyntävien palvelujen käyttöönottoa liikenteessä tuetaan. Viestinnän infrastruktuuria kehitetään ensisijaisesti kaupallisin ehdoin ja kilpailevilla teknologioilla. Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa ( ) älykäs liikenne nostetaan välineeksi liikenneturvallisuuden parantamiseen, väyläkapasiteetin käytön tehostamiseen ja kysynnän ohjaamiseen sekä logistiikan tehostamiseen. Selonteossa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteeksi, että joukkoliikenteen matkamäärät oleellisesti kasvavat ja henkilöautomatkat eivät kasva. Kysynnän hallinnan keinona selonteko nostaa esiin erityisesti maankäytön ratkaisut ja liikenteen hinnoittelun. Turvallisuustoimenpiteinä esitetään pääteiden turvallisuuden parantamista (keskikaideohjelma), uuden teknologian hyödyntämistä mm. lisäämällä valvontateknologian käyttöä, mahdollistamalla kunnallinen valvonta, edistämällä turvallisuusjärjestelmien käyttöönottoa sekä tiivistämällä liikenneturvallisuusalan poikkihallinnollista yhteistyötä ja parantamalla sen koordinointia. Oikeusministeriön asettama työryhmä on selvittänyt yhteistyön tiivistämismahdollisuuksia poliisin ja kuntien välillä, jotta kunnat voisivat nykyistä aktiivisemmin osallistua automaattiseen liikennevalvontaan ja parantaa näin kunnan liikenneturvallisuutta. Kunnat voisivat osallistua valvonnassa tarvittavien tolppien ja kameroiden hankintaan ja sijoittamiseen taajama-alueilla. Lisäksi työryhmä tarkastelee pitäisikö lainsäädäntöä täydentää siten, että kun-

19 19 nille myönnettäisiin oikeus määrätä ja lähettää rikesakot ylinopeutta ajaneen ajoneuvon haltijalle. (Oikeusministeriö 2008) Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee Suomen ilmasto- ja energiastrategiaa. Strategia kertoo, miten Suomi käytännössä toteuttaa EU:n ilmastotavoitteet. Strategia linjaa Suomen politiikkaa vuoteen 2020 asti. Eduskunta saanee strategian käsiteltäväkseen marraskuussa. Hallituksella on myös valmisteilla ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko, jossa linjataan pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa ja esitetään toimenpide-ehdotuksia. Selvitysryhmä arvioi mahdollisuuksia soveltaa ohjauskeinoja siten, että ilmastonsuojelun alueelliset ja sosiaaliset hyödyt voitaisiin maksimoida ja haitat minimoida. Selonteko annetaan eduskunnalle keväällä (Valtioneuvosto ) YTV:n vuonna 2007 laatiman ilmastostrategian tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kolmanneksella asukasta kohden vuoden 2004 tasosta vuoteen 2030 mennessä (39 % vähennys vuoden 1990 tasosta). Ilmastostrategiassa on määritelty päästöjen vähentämisen toimintalinjat ja keinot päästöjä eniten aiheuttaville aloille, joita ovat maankäyttö, liikenne, rakennukset, sähkönkulutus, hankinnat ja energiantuotanto ja jakelu. Liikenne on seudun 3. suurin päästölähde 20 % osuudella. Liikenne on ainoa sektori, jolla sekä kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt että asukaskohtaiset päästöt kasvavat ennusteiden mukaan johtuen yhdyskuntarakenteen hajautumisesta ja autokannan kasvusta. Kuva 2. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt kulkuneuvolajeittain pääkaupunkiseudulla vuonna 2004 (YTV 2007). Pääkaupunkiseudun ilmastovisio vuoteen 2030 on liikenteen osalta seuraava: Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet ainakin 20 %. Joukkoliikenne, pyöräily ja kävely ovat ensisijaisina liikkumismuotoina houkuttelevampia. Toimintalinjat liikenteen osalta ovat seuraavat: 1. Vaikutetaan liikenteen määrään ja kulkutapoihin parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn asemaa ja palvelutasoa 2. Vähennetään kaupungin omista toiminnoista aiheutuvia liikenteen päästöjä 3. Vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä edistetään 4. Logistiikan kehittäminen Strategian mukaan päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä sekä kuluttajilta että energiantuottajilta.

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ 2007) Aiesopimuksen seuranta 2010 Julkaisuja 10/2010 Julkaisun päivämäärä 6.5.2010 Julkaisun nimi Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa

Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa AINO-julkaisuja 4/2005 Vaihtoehtoja julkisen vallan tavoitteiksi liikennetelematiikan palvelutuotannossa VIKING MIP 2004: Alternatives for public sector objectives in ITS service provision AINO-julkaisuja

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Juha Vartiainen KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.4.2007 Työn valvoja: Työn ohjaaja:

Lisätiedot

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Liikenne- ja viestintäministeriö RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Tutkimusraportti 30.9.2004 JP-Epstar Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET JA KÄSITTEET...3 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET...6

Lisätiedot

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa 06 2010 Liikenneviraston TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Luonnos 29.10.2004. MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä

Luonnos 29.10.2004. MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä Luonnos 29.10.2004 MOLLA Mobiililaajakaistapalvelut joukkoliikenteessä Loppuraporttiluonnos 29.10.2004 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 TERMIT JA LYHENTEET... 5 1 VIITEKEHYS... 7 1.1 Työn tausta... 7 1.1.1

Lisätiedot

Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoimintamallit

Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoimintamallit VTT WORKING PAPERS 175 Armi Vilkman, Raine Hautala & Eetu Pilli-Sihvola Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoimintamallit Edellytykset, vaihtoehdot, haasteet ja mahdollisuudet ISBN 978-951-38-7517-6

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

SUUNTA 2010 - kansainvälinen tarkastelu

SUUNTA 2010 - kansainvälinen tarkastelu Henriika Weiste, Minna Soininen SUUNTA 2010 - kansainvälinen tarkastelu Eräitä huomioita eurooppalaisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta Sisäisiä julkaisuja 10/2006 Julkaisun nimi 1 Henriika Weiste,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset

Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset Marko Forsblom, Hanna Horppila Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset Tiehallinnon selvityksiä 4/2008 Liikenteen hallinnan T&K 2005-2007: hankkeet ja tulokset 1 Marko Forsblom, Hanna

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve)

Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys (ALK-tarve) Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen tarveselvitys Loppuraportti Sisäisiä julkaisuja 28/2005 Jaakko Oja Tiehallinnon Liikenteen tiedotus -internetpalvelun uudistuksen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot