Moraalikato ja rahoitusmarkkinat Mitä voimme oppia rahoituskriisistä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moraalikato ja rahoitusmarkkinat Mitä voimme oppia rahoituskriisistä?"

Transkriptio

1 Moraalikato ja rahoitusmarkkinat Mitä voimme oppia rahoituskriisistä? VTT Jukka Vauhkonen Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Studia Monetaria 1

2 Sisältö 1) Mitkä tekijät aiheuttivat rahoituskriisin? 2) Mikä oli moraalikadon, vääristyneiden kannustimien ja muiden syiden osuus? 3) Kuinka rahoituskriisejä yritetään estää vastaisuudessa? 2

3 Mitkä tekijät aiheuttivat rahoituskriisin? 3

4 Riskinoton ja velkaantumisen kasvu Rahoituskriisit noudattavat samaa kaavaa Riskit alkavat toteutua Ylivelkaantuminen, liiallinen riskinotto, varallisuushintakuplat Syöksy Noususuhdanne vahvistuu Pitkä tasainen kehitys Uusi, pitkä tasainen kehitys, kun kokemukset muistetaan Toipuminen Kuoppa Aika 4

5 Globaali rahoitus- ja talouskriisi 2007 Globaalit tasapainottomuudet Alhaiset korot ja riskilisät Sääntelyn ja valvonnan puutteet USA:n subprime-ongelmat laukaisivat korjausliikkeen ylivelkaantuneessa rahoitusjärjestelmässä 5

6 Maailman 10 suurimman pankin koko kaksinkertaistui 5 vuodessa Kokonaissaatavat, trilj. euroa Riskipainotetut saatavat, trilj. euroa Q2 Lähde: IMF, Global Financial Stability Report, April

7 Pankkisektorin koko kasvoi useissa maissa hyvin suureksi 1200 % Pankkisektorin koko/bkt 1000 % Islanti 800 % Irlanti 600 % 400 % Sveitsi Iso-Britannia 200 % 0 % Islanti Irlanti Sveitsi Iso-Britannia Euroalue Saksa Espanja Ruotsi Suomi Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Islannin ja Sveitsin keskuspankit.

8 Finanssikriisin anatomiaa Makrotekijät Sääntely Informaatio ja agenttiongelmat Globaalin säästämisalttiuden kasvu Kevyt rahapolitiikka Sääntely ohjasi arvopaperistamiseen erillisyhtiörakenteisiin matalat tuottotasot tuoton etsintä riskin hinnan alentuminen Paine rahoitusinnovaatioon kompleksisuus läpinäkymättömyys Informaatioepäsymmetriat Investoijat/riskiarviot/luokituslaitokset Omistajat/toimiva johto Toimiva johto/salkunhoitajat Valvojat/valvottavat Passiivinen valvonta asenneilmapiiri toimivaltakysymykset kv. koordinaatio Kontrolloimattomia kannustinvääristymiä, moraalikatoa, riskien kasautumista

9 Luo ja hajauta -malli sekä sen kannustinjärjestelmä Aika Kotitalous - Perii palkkion - Ei pysyvää suhdetta Luottoriskivakuuttaja - Antaa vakuutuksella lisäturvaa - Perii palkkion Asuntovelalliset joutuvat maksuvaikeuksiin, liikkeeseen laskettujen arvopapereiden arvo laskee INVESTOINTIPANKKI Luottoluokittaja Erillisyhtiö - Paketoi luoton muiden vaateiden kanssa - Siirtää erillisyhtiöön - Investointipankin johto kerää muhkeat palkkiot - Perii palkkion konsultoinnista ja luottoluokituksista - Voi muuttaa luokituksia myöhemmin - Laskee liikkeeseen omaisuusvakuudellisia jvk-lainoja Jvk-viipale 1 Jvk-viipale 2... Jvk-viipale n ASUNTOLUOTTO- PANKKI - Myöntää luoton - Perii palkkion - Myy luoton eteenpäin Asuntolaina- myyntimies - Ottaa luoton - Sitoutuu velanhoitoon hyvin pitkäksi ajaksi Sijoittajat - Kantavat tappiot arvopapereiden arvon laskusta 9

10 Pankit ajautuvat vaikeuksiin Osa pankeista hankki varoja paketoimalla luottojaan Osa pankeista oli sijoittanut paljon rahaa riskipitoisiin paketoituihin luottoihin Pankit olivat hyvinä vuosina lisänneet riippuvaisuuttaan lyhytaikaisesta markkinarahoituksesta Subprime-kriisi => Pankit menettivät luottamuksen paketoituihin luottoihin ja toisiinsa => Pankkien varainhankinta tyrehtyi => Pankkien luotonantokyky, kannattavuus ja vakavaraisuus romahtivat => Pelastustoimenpiteet => Kriisin laajeneminen reaalitalouteen 10

11 Luottamus- ja likviditeettikriisi kärjistyy uotta us ja d teett s ä j styy 2008 Lehman Brothers (US) kaatuu AIG:lle hätälainaa (US) Raha- ja interbankmarkkinat jäätyvät USA:n pankkien päiväluotot FED:istä ennätykseen Morgan Stanley ja Goldman Sachs talletuspankeiksi Pako USA:n rahamarkkinarahastoista Washington Mutualin haltuunotto (US) Bradford & Bingley (BE) ja Fortis (BE, NL & LU) pelastetaan Edustajainhuone hylkää USA:n 700 mrd. paketin Dexialle tukea (BE, FR & LU) Irlanti takaa ensimmäisenä kaikki talletukset Islanti ottaa suuret pankkinsa valtion haltuun

12 Viranomaiset ryhtyvät poikkeuksellisiin toimenpiteisiin a o a set y ty ät po eu se s to e p te s 2008 EKP:n ja FED:in swap-sopimus Fedin paketti luotto- ja yritystodistusmarkkinoille EKP:n, BoE:n ja Fedin koordinoitu koronlasku Fediltä likviditeettiä AIG:lle G7:n Pariisin julistus FDIC:n takaus pankkien varainhankinnalle USA:n pääomatukipaketti 9:lle pankille G20-kokous kv. finanssiarkkitehtuurista Komission 200 mrd. elvytyspaketti De Larosièren raportti (28.2.) Fed julkistaa stressitestin tulokset (7.5.) Komission kommunikaatio Euroopan rahoitusvalvonnan muutoksista (27.5.)

13 Finanssisektoriin kohdistuneet julkisen vallan tukitoimet kriisin edetessä Prosenttia BKT:sta UK yhteensä UK sijoitettu pääoma USA yhteensä USA sijoitettu pääoma Euroalue yhteensä Euroalue sijoitettu pääoma Lähde: Financial Stability Report, December 2009, Bank of England 13

14 Mikä oli moraalikadon, vääristyneiden kannustimien ja muiden syiden osuus? 14

15 Moraalikato Moral hazard is a danger that if a contract promises people payments on certain conditions, they will change their conduct so as to make these conditions more likely to occur. For example, moral hazard suggests that if possessions are fully insured, their owners are likely to take less good care of them than if they were uninsured, or even to connive at their theft or destruction. (Oxford Dictionary of Economics) Helpompi määritelmä: Moraalikato on riskien ottamista toisen kustannuksella siten, että riskinottaja saa suurimman hyödyn onnistuneesta riskinotosta, mutta muut maksavat suurimman osan epäonnistuneen riskinoton kustannuksista. Jukka Vauhkonen 15

16 Moraalikato rahoituskriisissä : esimerkkejä 1) Asuntolainameklari myi luotot eteenpäin => Ei kannustimia huolehtia luottojen laadusta 2) Pankkien velkakirjojen ostajat uskoivat, että valtio pelastaa ongelmapankit ja niiden velkojat => Pankit saivat velkarahoitusta edullisesti => Kannusti pankkeja velkaantumiseen 3) Pankkien palkitsemisjärjestelmät kannustivat riskinottoon => Salkunhoitajat tavoittelivat riskinotolla suuria bonuksia 4) Greenspan put : Rahoitusmarkkinoilla- ja laitoksissa tiedettiin, että ylikuumeneminen on kestämätöntä, mutta uskottiin keskuspankkien pelastavan tilanteen tavalla tai toisella => As long as the music is playing, you ve got to get up and dance (C.Prince) 16

17 Rahoituskriisin muut syyt (1): Maailmantalouden vajeet ja kevyt rahapolitiikka Ylijäämätaloudet (Kiina, öljymaat ym.) sijoittivat valuuttavarantojaan Yhdysvaltoihin ja muihin kehittyneisiin maihin => Korkojen aleneminen, tuottojen etsintä riskisijoituksista, riskien hinnoittelun vääristyminen, rahoitussektorin liiallinen kasvu Kevyt rahapolitiikka ennen kriisiä erityisesti Yhdysvalloissa => Edesauttoi ylikuumenemista 17

18 Rahoituskriisin muut syyt (2): Arvopaperistamiseen liittyneet epäonnistuneet rahoitusinnovaatiot Arvopaperistaminen ( luottojen paketoiminen ) toimi hyvin ennen 2000-luvun alkupuolta mm. asuntoluottojen ja luottokorttiluottojen arvopaperistaminen hyvin toiminut riskien hajauttamisen ja pankkien varainhankinnan muoto Arvopaperistetut subprime-asuntoluotot olivat liian monimutkaisia olivat liian läpinäkymättömiä toimivat vain asuntojen hintojen noustessa eivät tuottaneet aitoa arvonlisää 18

19 Rahoituskriisin muut syyt (3): Pankkien riskialtis rahoitusrakenne Ennen rahoituskriisiä pankit hankkivat lainasivat entistä enemmän toisiltaan ja markkinoilta lyhytaikaista rahoitusta, jonka sijoittivat pitkäaikaisesti Taustalla liiallinen usko markkinoiden likvidiyteen Osa velkaantumisesta tapahtui epäsuoraan taseen ulkopuolisten erillisyhtiöiden kautta Uusi rahoitusrakenne oli altis paniikeille ja maksuvalmiusriskeille 19

20 Rahoituskriisin muut syyt (4): Yleinen asenneilmapiiri This time is different : Uskottiin, että maailma on pysyvästi siirtynyt kriisittömään vakaan kasvun ja matalan inflaation aikaan Riskitietoisuuden heikkeneminen, yleinen vauhtisokeus Taloushistorian opetusten unohtaminen 20

21 Rahoituskriisin muut syyt (5): Pankkien riskienhallinta epäonnistui Riskien mittaus- ja hallintamenetelmät eivät toimineet Likviditeettiriskien hallinta puutteellista Palkintakäytännöt kannustivat osaltaan liiallista riskinottoa Joidenkin rahoituslaitosten johto ei ymmärtänyt pankkiensa ottamia riskejä (ks. esim. Milne 2009: The Fall of the House of Credit) 21

22 Rahoituskriisin muut syyt (6): Rahoitussääntelyn ja valvonnan puutteet 1) Liian kevyet pääomavaatimukset omien varojen laatu ja määrä liian matalat kaupintasalkkujen ja arvopaperistamisen matalat pääomavaatimukset 2) Likviditeettiriskien unohtaminen 3) Koko rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavien ns. systeemisten riskien riittämätön huomiointi 4) Sääntely ja kirjanpitostandardit olivat myötäsyklisiä: eivät hillinneet rahoitusjärjestelmän ylikuumenemista, vaan voimistivat sitä 22

23 Rahoituskriisin muut syyt (6, jatk.): Rahoitusvalvonnan- ja sääntelyn puutteet 5) Pankkien taseen ulkopuolisten riskien valvonta ja aggregointi riittämätöntä 6) Pankkien rajat ylittävien riskien ja tartuntariskien puutteellinen ymmärrys ja seuranta 7) Vajavaiset ja puutteelliset kriisinhallintajärjestelyt 23

24 Kuinka rahoituskriisejä yritetään estää vastaisuudessa? 24

25 Rahoitusjärjestelmää uudistettava - lisää ja parempia pääomia - likviditeettipuskureita - keinoja kriisipankkien hoitamiseksi ilman markkinahäiriöitä Vahvistetaan järjestelmän ja yritysten kestävyyttä - rajoja pankkien velkaantumiselle - rajoituksia systeemisille rahoituslaitoksille - panostus makrovakausvalvontaan Ehkäistään järjestelmäriskien kasvua Lainsäädäntöön uusia vaatimuksia Viranomaistoimintaan lisää tehoa 2

26 Finanssisääntely: Mikä muuttuu? Pankkien pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset kiristyvät Pankkien uudelleenjärjestelymenettelyjä kehitetään Palkitsemisjärjestelmien vaikutus riskinottoon huomioidaan vakavaraisuussääntelyssä Systeemisiä pankkeja koskevat erityisvaatimukset vielä keskustelussa Pankkien toiminnan rajoittaminen? 26

27 Pankkien pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset kiristyvät Basel II = Baselin pankkivalvontakomitean vuonna 2004 julkistama pankkien vähimmäisvakavaraisuutta koskeva suositusluonteinen säännöstö Implementoitu EU-lainsäädäntöön (Capital Requirements Directive, CRD) Finanssikriisi johtamassa merkittäviin muutoksiin Basel II:ssa => Baselin komitean joulukuun 2009 ehdotukset => Lopulliset muutokset 2010 loppu => Voimaan 2012 loppu (?) 27

28 Baselin komitea (joulukuu 2009): uudistuksia 5 alueella 1. Omien varojen laadun parantaminen ja määrän lisääminen 2. Määrälliset maksuvalmiusvaatimukset 3. Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) 4. Myötäsyklisyyden vähentäminen 5. Vastapuoliriskin pääomavaatimusten parantaminen Vielä harkinnassa 6. Lisävaatimukset systeemisesti merkittäville instituutioille 7. Ehdollinen (contingent /convertible) pääoma 28

29 Luodaan pankeille erityinen uudelleenjärjestelymenettely Viranomaisille valtuudet puuttua toimintaan ennen kuin normaalin konkurssimenettelyn ehdot toteutuvat Tavoitteena Nopeuttaa ongelmiin ajautuneen pankin toiminnan uudelleen järjestelyä Parantaa mahdollisuuksia saada velkojat osallistumaan kustannusten jakamiseen Living wills : etukäteissuunnitelma pankin toiminnan uudelleen järjestelemisestä tai lopettamisesta 29

30 Vaaditaan palkitsemisjärjestelmiltä pitkäjänteisyyttä Suositukset ja ohjeet Palkitsemisessa huomioitava riskinotto (riskikorjattu palkinta) Läpinäkyvyys ja yhdenmukaisuus yrityksen pitkän aikavälin menestyksen kanssa Vähimmäispääomavaatimuksiin lisäehtoja Valvojille oikeus vaatia lisäpääomia pankilta jos palkitsemisjärjestelmä kannustaa liialliseen riskinottoon 30

31 Keskustelussa: Kuinka vähennetään too-big-tofail ongelmaa? Too-big-to-fail pankkien kaatumisriskin pienentäminen (po-vaatimusten kiristäminen, ehdollinen pääoma, lisäpääomavaatimus systeemisille instituutioille ym.) Pankkien koon pienentäminen, toiminnan yksinkertaistaminen ja kytkentöjen vähentäminen: (narrow banking, pankkien pilkkominen) Pankkien uudelleenjärjestelyjen helpottaminen (erityislainsäädäntö, living will) 31

32 Rahoitusjärjestelmän valvonnan tulevaisuus MAKROVALVONTA Kohteena koko rahoitusjärjestelmän vakaus ja sitä uhkaavat JÄRJESTELMÄRISKIT, jotka voivat HÄIRIÖ MIKROVALVONTA Kohteena yksittäisen rahoituslaitoksen vakavaraisuus ja riskit a) aiheutua rahoituslaitosten keskinäisistä vastuista (tartuntavaikutukset) Pankki B Pankki A Pankki D HÄIRIÖ tai altistumisesta samoille riskeille Pankki C HÄIRIÖ HÄIRIÖ Pankki A HÄIRIÖ b) voimistua Pankki A Pankki B Pankki C Pankki D HÄIRIÖ HÄIRIÖ - rahoituslaitosten omista toimenpiteistä (esim. omaisuuserien pakkomyyntikierre) tai - reaalitalouden ja rahoitusjärjestelmän välisistä kytkennöistä (esim. varallisuushintojen, luotonannon ja riskinoton suhdannevaihtelua voimistava myötäsyklisyys) 32

33 EU:n finanssivalvonnan vahvistaminen Euroopan systeemiriskineuvosto ~EKP:n yleisneuvoston jäsenet (+ kansalliset valvonnan edustajat) Euroopan valvontaviranomaisten pj:t + + EU:n komission edustaja (+ EFC:n puheenjohtaja) Valvontatieto Riskivaroitukset ja suositukset Euroopan pankkiviranomainen Euroopan finanssivalvontajärjestelmä Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen Euroopan arvopapeperimarkkinaviranomainen Kansalliset pankkivalvojat Kansalliset vakuutusvalvojat Kansalliset arvopaperimarkkinavalvojat 33 33

34 Yhteenveto Sääntelyn, valvonnan ja rahoitusjärjestelmäpolitiikan painopiste siirtymässä Yksittäisten instituutioiden riskien tarkastelusta koko rahoitusjärjestelmän riskien tarkasteluun Riskien ennakointiin ja niihin reagointiin nykyistä aikaisemmassa vaiheessa Kansallisesta ylikansalliseen tarkasteluun Sallivasta kireämpään suuntaan 34

35 Kirjallisuutta Suomen Pankki. Rahoitusjärjestelmän vakaus 2008, 2009 Tervala (2009). Tie Yhdysvaltojen rahoituskriisiin. Kansantaloudellinen aikakauskirja, FSA (2009). The Turner Review A regulatory response to the global banking crisis, Milne (2009). The Fall of the House of Credit. 35

36 KIITOS! 36

Finanssikriisi syyt ja seuraukset

Finanssikriisi syyt ja seuraukset Finanssikriisi syyt ja seuraukset Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Aktuaaritoimikunnan Kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 1 2 Luo ja hajauta -malli Aika... 01 02 03 04 05... 14

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat Rahatalouden perusasioita II

Rahoitusmarkkinat Rahatalouden perusasioita II Rahoitusmarkkinat Rahatalouden perusasioita II Helinä Laakkonen, KTT Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Studia Monetaria 23.11.2010 Sisältö Johdanto Rahoitusjärjestelmän rakenne ja tehtävät

Lisätiedot

Miten raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys vaikuttaa kasvunäkymiin?

Miten raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys vaikuttaa kasvunäkymiin? Miten raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys vaikuttaa kasvunäkymiin? Pääjohtaja Erkki Liikanen Studia monetaria Rahamuseo 18.11.2008 1 Mistä USA:n rahoitusmarkkinoiden myllerrys alkoi? Miten yksi osa

Lisätiedot

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta 12.4.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta Financial crisis, risk and

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Eurooppa on keskellä järjestelmäkriisiä. Euroalueen velkakriisin leviäminen suuriin euromaihin on entisestään heikentänyt sijoittajien uskoa valtioiden ja pank kien velanhoitokykyyn,

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II

Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II Rahoitusmarkkinat Rahatalouden perusasioita II Ekonomisti Jarmo Pesola (jarmo.pesola@bof.fi) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Studia Monetaria 29.11.2011 29.11.2011 Jarmo Pesola Rahoitusmarkkinat,

Lisätiedot

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan.

[Kalvo 1] [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia laajuudeltaan ja myös syntymekanismeiltaan. Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylän yliopisto 10.6.2009 Finanssikriisi, Eurooppa ja Suomi [Kalvo 1] I. Kriisin syyt [Kalvo 2] Finanssikriisi ja sitä seurannut globaali talouskriisi ovat ainutlaatuisia

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut

Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut BoF Online 3 2012 Kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen: makrovakaustyökalut Hanna Putkuri ja Jukka Vauhkonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II

Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II Jukka Vauhkonen, VTT Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Studia Monetaria 1 Sisältö 1) Rahoitusjärjestelmä ja sen tehtävät 2) Suomalaisten

Lisätiedot

Pankkisektorin sääntelyn uudistaminen finanssikriisin valossa

Pankkisektorin sääntelyn uudistaminen finanssikriisin valossa Pankkisektorin sääntelyn uudistaminen finanssikriisin valossa Taloustieteellinen yhdistys, 21.10.2010 Jukka Vesala 21.10.2010 Jukka Vesala Agenda Mitä puutteita finanssikriisi toi esille 1. Vakavaraisuuspääoman

Lisätiedot

Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän. uudistaminen 14/2009. Keskustelupaperi. Rahoitusmarkkinat

Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän. uudistaminen 14/2009. Keskustelupaperi. Rahoitusmarkkinat Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Keskustelupaperi 14/2009 Rahoitusmarkkinat Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Keskustelupaperissa esitetyt päätelmät eivät välttämättä edusta

Lisätiedot

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat?

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Jukka Vauhkonen Ekonomisti Suomen Pankki Hanna Putkuri Ekonomisti Suomen Pankki 1. Johdanto

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus..04 Euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat merkittävimmät riskit tulevat globaaleilta rahoitusmarkkinoilta ja reaali taloudesta. Pitkään jatkunut hyvä riskimieliala

Lisätiedot

Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi

Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 3/2011 Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi [ Juha Tervala Johtaja Aboa Centre for Economics 1. Johdanto Tämä kirjoitus käsittelee Yhdysvaltojen likviditeetti-

Lisätiedot

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista *

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 4/2011 Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Veli-Matti Mattila Pääekonomisti Finanssialan Keskusliitto 1. Johdanto Yhdysvaltain asuntorahoitusmarkkinoilta

Lisätiedot

Enimmäisluototusaste makrovakauden työvälineenä

Enimmäisluototusaste makrovakauden työvälineenä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Enimmäisluototusaste makrovakauden työvälineenä Taloustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Jari Vainiomäki Janne Pulkkinen TIIVISTELMÄ Tampereen Yliopisto

Lisätiedot

FINANSSIKRIISI 2007 2009: OMINAISPIIRTEET, SYYT JA RAKENTEELLISET ONGELMAT FINANCIAL CRISIS 2007 2009: CHARACTERISTICS, CAUSES AND STRUCTURAL PROBLEMS

FINANSSIKRIISI 2007 2009: OMINAISPIIRTEET, SYYT JA RAKENTEELLISET ONGELMAT FINANCIAL CRISIS 2007 2009: CHARACTERISTICS, CAUSES AND STRUCTURAL PROBLEMS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Rahoitus FINANSSIKRIISI 2007 2009: OMINAISPIIRTEET, SYYT JA RAKENTEELLISET ONGELMAT FINANCIAL CRISIS 2007 2009: CHARACTERISTICS, CAUSES

Lisätiedot

Pankkikriisit noudattavat samaa kaavaa

Pankkikriisit noudattavat samaa kaavaa Pankkikriisit noudattavat samaa kaavaa - Pankkikriisien yleisestä anatomiasta Studia Monetaria yleisöluento 21.4.2009 Suomen Pankin rahamuseo Sampo Alhonsuo ja Harry Leinonen 1 Pankkikriisit toistuvat

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 K 10/2009 vp E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 * E D U S K U N N A L L E H E L S I N K I 2 0 0 9 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden häiriöt,

Rahoitusmarkkinoiden häiriöt, BoF Online 2008 No. 7 Rahoitusmarkkinoiden häiriöt, makrotalous ja keskuspankkien reaktiot Tom Alanen, Karlo Kauko, Tuomas Saarenheimo ja Tuomas Välimäki Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan

Lisätiedot

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta FINVA-seminaari 27.10.2011: Basel III ja pankkien vakavaraisuus Jukka Vesala, apulaisjohtaja Agenda Mitä uutta valvonnan kannalta?

Lisätiedot

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 00 Helsinki 0 K 4/0 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 00 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 0 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Miksi pankkeja säännellään? Miten pankkeja säännellään? Mistä nykyisissä

Lisätiedot

Strukturoidusta rahoituksesta ja subprime-kriisistä*

Strukturoidusta rahoituksesta ja subprime-kriisistä* Kansantaloudellinen aikakauskirja 104. vsk. 2/2008 Strukturoidusta rahoituksesta ja subprime-kriisistä* Karlo Kauko Ekonomisti suomen pankki Mitä on strukturoitu rahoitus? * Kiitän Kimmo Virolaista, Katja

Lisätiedot

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 11.2.2015 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Miksi pankkeja säännellään? Miten pankkeja säännellään? Mistä nykyisissä

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa en 29.4.203 Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanne on säilynyt varsin hyvänä muihin EU-maihin verrattuna. Rahoituksen saatavuus ja sen ehdot ovat kuitenkin kiristymässä, mikä on

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot