Mediatutkimuksen päivät 2014 Visuaaliset kulttuurit: katse, kuva, merkitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mediatutkimuksen päivät 2014 Visuaaliset kulttuurit: katse, kuva, merkitys"

Transkriptio

1 Mediatutkimuksen päivät 2014 Visuaaliset kulttuurit: katse, kuva, merkitys Mediakenttä on täynnä kuvia, joita voi katsoa ja tulkita eri tavoin. Monet tutkijat miettivät millä tavoin kuvia katsotaan, mitä merkityksiä ne herättävät ja minkälaisiin viusaalisiin järjestyksiin kuvien ja niiden katsomistapojen voi nähdä kuuluvan. Erityisesti työryhmä fokusoituu siihen, miten katseen, kuvan ja merkityksen voi ymmärtää ja minkälaisissa suhteissa ne ovat keskenään. Työryhmään ovat kuitenkin tervetulleita kaikki visuaalisen kulttuuriin liittyvät esitykset, niin empiiriset anlyysit, teoreettiset pohdinnat kuin niiden yhdistelmätkin. Työryhmän vetäjinä toimivat professori Janne Seppänen ja tutkijatohtori Asko Lehmuskallio Tampereen yliopistosta. Perjantai Esittely ja johdanto työryhmään Janne Seppänen ja Asko Lehmuskallio, Tampereen yliopisto Ilmastonmuutoksen visuaaliset merkitykset Jarkko Kangas, Tampereen yliopisto Luontokuvasto television talousohjelmissa tuhoaako talouden ahneus luonnon kauneuden? Päivi Timonen ja Minna Lammi, Kuluttajatutkimuskeskus Suomalaisen elokuvan Lappi-kuvaukset Kaisa Hiltunen, Jyväskylän yliopisto Valkoisen suomalaisuuden representaatioita televisiomainoksissa Miia Rantala, Lapin yliopisto Suomalaiset, maahanmuuttajat ja yhteiskunta Kuvan ja tekstin yhtymäkohtia viranomaisten esitteissä Erna Bodström, Helsingin yliopisto Lauantai 9-11 Kansa tuli jäädäkseen Populististen sanomalehtien kuvitus Venezuelassa Virpi Salojärvi, Helsingin yliopisto Selfiet ja muita Anne Holappa, Turun yliopisto Logo From Name to Symbol Tapani Huovila, University of Jyväskylä (Audio)visuaalisuus, kokemus ja tutkija Niina Oisalo, Turun yliopisto

2 Jarkko Kangas, Tampereen yliopisto Ilmastonmuutoksen visuaaliset merkitykset Se on täällä, se on tuolla, se on joka puolella. Näin mahtipontisesti otsikoi kirjansa luvun ilmastojournalismin tutkija Max Boykoff (2011, 12). Ilmastonmuutos ja varsinkin sen kulttuurinen määrittely on Boykoffin mukaan läsnä joka puolella yhteiskunnallisessa elämässä, mutta kun katsomme ikkunasta ulos, ilmastoa tai sen muutosta ei näy. Samoin kuin monet muut modernit ympäristöriskit, ilmastonmuutos on ihmisen silmälle näkymätön ilmiö, jonka empiirinen tarkastelu on mahdollista vain tieteellisillä havaintovälineillä (Beck 1992, 21). Silti tarvitsemme kuvia ilmastosta. Muuten se jää etäiseksi ja vaille ongelman vaatimaa laajamittaista ratkaisua (Hulme 2009, 236). Väitöstutkimukseni ja esitelmäni aiheena on ilmastonmuutoksen visualisointi Helsingin Sanomissa (HS). Tutkin sitä, miten Suomen vaikutusvaltaisin sanomalehti tekee näkymättömästä riskistä näkyvän, mitkä aiheet ilmastoaihetta edustavat ja mitä käsityksiä ilmastonmuutoksesta kuvasto korostaa. Kysymykset ovat perusteltuja, sillä ilmastonmuutoksesta itsestään ei voi ottaa kuvaa, vaan visualisointi pohjautuu väistämättä esimerkiksi ilmiön syihin, oletettuihin seurauksiin tai muihin oheisaiheisiin. Tutkimuksen aineistona ovat HS:n ilmastoaiheiset valokuvat vuosilta Aineistoa on rajattu siten, että mukana on joka toinen HS:n vuosikerta. Tutkimukseni perustuu metodologisesti sisällönanalyysiin ja kehysanalyysiin. Ensin kuvat luokitellaan niiden sisällön perusteella ihmis-, ympäristö, teknologia ja eläinkuviin sekä luokkien ala-aiheisiin. Kun määrällisesti hallitsevat kuvaluokat on selvitetty, tutkin kehysanalyysin avulla sitä, millaisia merkityksiä HS:n kuvasto ilmastosta tuottaa.laajan tutkimuksen havainnot ovat vielä alustavia, mutta Mediatutkimuksen päivillä esittelen mahdollisimman valmiita tuloksia, jotka ovat pohjana väitöskirjan ensimmäiselle artikkelille. Tämänhetkisen käsitykseni mukaan HS on representoinut ilmastonmuutoksen eniten poliittisena ja teknologisena ongelmana. Yleisiä kuvaaiheita ovat myös aktivismi, sulavat jäätiköt ja henkilökuvat. Sen sijaan esimerkiksi tasaarvokysymykset ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat pitkälti jääneet pois näkyvistä. Tutkimustulosten esittelyn lisäksi pohdin ilmastonmuutoksen erityispiirteitä visuaalisen journalismin kannalta ja sekä kehysanalyysiä journalistisen kuvan tutkimuksen menetelmänä. LÄHTEET: Beck, Ulrich (1992). Risk society: towards a new modernity. Lontoo: Sage. Boykoff, Maxwell T. (2011). Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press. Hulme, Mike (2009). Why We Disagree About Climate Change. Understanding Controversy, Inaction and Opportunity. Cambridge: University Press.

3 Päivi Timonen ja Minna Lammi, Kuluttajatutkimuskeskus Luontokuvasto television talousohjelmissa tuhoaako talouden ahneus luonnon kauneuden? Luontokuvasto on tärkeässä roolissa lähes kaikessa kuvallisessa ilmaisussa: maalaustaiteessa, valokuvissa, elokuvissa ja televisiossa. Myös kirjallisessa ilmaisussa luontokuvaukset ovat merkittäviä. Villiä luontoa on romantisoitu, ja maatalouden kauneutta on ihannoitu (esim. Lassila 2011). Myös suomalaisessa varhaisessa elokuvassa luontokuvastolla (Seppälä 2007) oli merkittävä rooli. Se, miltä suomalaiskansallinen elokuva näyttää, alkoi jo elokuvan varhaisvuosina olla tunnistettavaa. Aivotutkimuksessa katsominen tulkitaan kategorisointiprosessiksi ja erityisesti luontonäkymiä nähdessään ihmiset tekevät todella nopeita kategorisointeja moniulotteisista luonnon ominaisuuksista, kuten suojasta ja liikkumisesta. (Greene & Oliva 2010) Tässä esityksessä keskitymme television ajankohtaisohjelmien luontokuvastoon taloutta käsittelevissä ohjelmissa 1970-luvulta nykypäivään. Olemme kiinnostuneita siitä, miten tunneaaltoja tuotetaan ja vakiinnutetaan mediakeskustelussa. Väitämme, että mediassa juuri kuvilla haetaan tunnetason reaktioita ja nopeaa reagointia eri asioihin puolesta ja vastaan. Tekstin ja puheen taso vetoaa järkeilyyn, mutta erityisesti luontokuvasto vetoaa tunnetasoon. Klassisissa luontokuvissa kauneutta edustaa koskematon luonto. Kauneutta kuvataan myös kansallisesti tärkeissä talousrakenteissa, kuten alkutuotannossa, merenkulussa ja rakentamisessa. Luonnon kauneus tuottaa iloa ja ylpeyttä, ja tällainen luontokuvaus on melko vakiintunut. Tämä on ollut myös hyvin aikaa kestävä tulkinta luonnosta. Teollisuutta kuvattaessa luonnonkauneus on herkästi uhattuna: talous uhkaa ja pettää luonnon. Pahimmillaan teollisuus vie valonkin, aurinko ei enää pääse paistamaan teollisuuden saasteiden läpi. Tällainen tuho koituu myös ihmiselle katastrofiksi, elinikä lyhenee ja kurjuus laajenee. Negatiiviset tunteet liittyvät siihen, että kauneutta ei arvosteta, ja siitä ei piitata. Tällöin luonnosta tulee viaton uhri, joka jää ahneuden jalkoihin. Greene, Michelle & Olivia, Aude (2010) High-Level Aftereffects of Global Scene Properties. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. August 23, Lassila, Pertti (2011) Metsän autuus. Luonto suomalaisessa kirjallisuudessa Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Seppälä, Jaakko (2007) Suomalaisen mentaliteetin kasvualusta Kotimaisen mykkäelokuvan luontorepresentaatiot. WiderSreen.fi 1/2007

4 Kaisa Hiltunen, Jyväskylän yliopisto Suomalaisen elokuvan Lappi-kuvaukset Esittelen tutkimussuunnitelmani (post doc) Eksoottinen seikkailujen maa. Suomalaisen elokuvan Lappi-kuvaukset. Lappi-elokuvat ovat tyylillisesti ja temaattisesti heterogeeninen joukko fiktioelokuvia, joita yhdistää taipumus esittää Lappi ja lappilaiset eksoottisina tai toisina. Tämä väite lähtökohtanani analysoin tapoja, joilla elokuvissa esitetään Lappia. Lappi nähdään elokuvissa tyypillisesti jonkun ulkopuolisen näkökulmasta: etelästä tulevan henkilöhahmon, elokuvantekijän tai molempien. Lappi-elokuvissa vedotaan usein suomalaisiin myytteihin ja perinteisiin, mutta niissä on myös nähtävissä halu kertoa kansainväliseen yleisöön vetoavia tarinoita. Analyyseissä huomioin tämän Lappi-elokuvien kiinnittymisen ja paikantumisen globaalien elokuvamarkkinoiden ja lokaalin autenttisuuden välimaastoon. Tutkimuksen näkökulmassa on siten transnationaalinen painotus. Varhaisempien elokuvien (esim. Noidan kirot, 1927 ja Valkoinen peura, 1952) kuvaus Lapista mystisenä, maagisena, uskonnollisesti ja seksuaalisesti villinä sekä kulttuurisesti takapajuisena paikkana toistuu nykypäivään asti. Lapista on luotu vastakohtaa Etelä-Suomelle ja vastinetta lännenelokuvien villille lännelle (Villi pohjola -trilogia). Esimerkiksi Rauni Mollberg kuvaa sodanjälkeisen elämänmenon primitiivisenä elokuvassa Maa on syntinen laulu (1973). Napapiirin sankarit (2010), Rare Exports (2010) ja Kekkonen tulee! (2013) taas lähestyvät Lapin hulvatonta elämänmenoa huumorin keinoin. Analysoin tarkemmin 6 8 elokuvaa seuraavien kolmen osittain päällekkäisen teeman kautta tavoitteena tuoda esiin toistuvia kuvaamisen tapoja ja kerrottuja tarinoita: 1) lappilaiset maisemat ja paikat, 2) sukupuolten kuvaukset, 3) lappilaiset tavat ja kulttuuri. Kysyn mm. millaisia ideologisia ja valtaan liittyviä merkityksiä kuvauksiin kytkeytyy, esimerkiksi millaisia maisemia elokuviin sisällytetään ja miksi. Maiseman spektaakkeliksi muuntava turistinen katse oli pitkään tyypillinen. Uusimmissa elokuvissa on havaittavissa Lapin muuttuminen eskapistiseksi tapahtumapaikaksi huimille seikkailuille. Maa on syntinen laulu -elokuvan lähes dokumentaarinen tyyli ja Rare Exportsin (2010) karrikoitu, genre-tietoinen tyylittely ovat kaksi ääripäätä ajateltaessa Lapin ja lappilaisuuden kuvauksia.

5 Miia Rantala, Lapin yliopisto Valkoisen suomalaisuuden representaatioita televisiomainoksissa Tutkin sitä, miten valkoista suomalaisuutta representoidaan Suomen kaupallisten televisiokanavien (mtv3, Nelonen, SubTV) televisiomainoksissa ja miten representaatiot leikkaavat rodun lisäksi muita sosiaalisia kategorioita kuten etnisyyttä, sukupuolta, seksuaalisuutta, luokkaa, ikää ja terveyttä. Tarkastelen sitä miten valkoista suomalaisuutta tuotetaan, mitä merkityksiä valkoiseen suomalaisuuteen liitetään, miten valkoista suomalaisuutta on mahdollista määritellä ja ketkä sisällytetään ja kenet suljetaan valkoisen suomalaisuuden ulkopuolelle. Tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä ovat performatiivisuus ja intersektionaalisuus. Tarkoitan performatiivisuudella kansallisuuden samoin kuin myös rodun ja seksuaalisuuden tekemistä esittämällä ja tämän esityksen toistoa samoin kuin Butler kirjoittaa sukupuolen esittämisestä: naiseus ja mieheys ovat tehtyjä, suoritettuja, konstruoituja. Kansallisuus myös vaatii ennen kaikkea kansallisuuden esittämistä ja toistotekoja. Intersektionaalisuudella tarkoittan sitä, etteivät mitkään sosiaaliset ilmiöt kuten sukupuoli ja rotu luo merkitystä yksin vaan aina yhdessä paikasta, ajasta ja tilasta riippuen. Vaikka rotu on sosiaalisesti konstruoitu ja tieteiden keksimä, ei kritiikki rotu -käsitteen käytöstä poista sitä, että tummaihoisia ihmisiä kohdellaan eritavalla kuin valkoihoisia ihmisiä. Valkoiseen ihonväriin liittyy valtaa ja rakenteellista rasismia. Rasismi on keskeinen osa kulttuuriamme: me kaikki elämme rasististen kertomusten keskellä ja olemme niiden kasvatteja. (Ahmed.) Käytän rotua käsitteellisenä työkaluna, siten että ajattelen esim. ihonväriin liitettävän sosiaalisia merkityksiä. Tutkimuksen aineistona on noin 400 draamallista ja tarinallista televisiomainosta vuodelta Mainoselokuvien teemoittelun jälkeen analysoin mainosesimerkkejä syvemmin lähiluennalla. Analyysissa käytän apunani mm. Barthesin semiotiikkaa, Hallin sisään- ja uloskoodausta ja pyrin löytämään neuvottelevia ja vastakkaisia lukutapoja haasteeksi ensisijaiselle lukutavalle. Vuoden 2004 mainoselokuviin verrattuna, vuoden 2010 mainoselokuvissa valkoiseen suomalaisuuteen liitetään vähemmän parodiaa, osa esityksistä on jopa hyvin kansallismielisiä.

6 Erna Bodström, Helsingin yliopisto Suomalaiset, maahanmuuttajat ja yhteiskunta Kuvan ja tekstin yhtymäkohtia viranomaisten esitteissä Tässä paperissa tarkastellaan kuva- ja tekstianalyysin soveltamista suomalaisuuden, maahanmuuttajuuden ja yhteiskunnan representaatioiden ja toimijuuden rakentamiseen viranomaisten maahanmuuttajille suunnatuissa esitteissä. Vaikka kuvan ja tekstin suhdetta on tutkittu niin maailmalla kuin Suomessakin jonkin verran, herättää aihe edelleen monenlaisia kysymyksiä. Suomalaisuuteen ja maahanmuuttajuuteen liittyvässä viestinnän tutkimuksessa tekstejä - ja erityisesti mediatekstejä - on tarkasteltu varsin paljon, mutta kuvat sen sijaan ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Paperi pyrkii yhdistämään Kressin ja van Leeuwenin (1996) kuvan sosiaalisemiotiikan Fairclough n (2003) kriittiseen diskurssianalyysiin (CDA). Teoriat jakavat lähtökohdan kielen - kuvien tai tekstin - vallasta ja perustuvat molemmat Hallidayn systeemisfunktionaaliseen kieliteoriaan. Kuitenkin cosiaalisemiotiikka ja CDA myös eroavat toisistaan monin kohdin, ja paperissa tarkastellaan paitsi teorioiden yhtymäkohtia myös niiden eroja. Samalla esille tulevat kuvan ja tekstin eroavaisuudet merkityksen tuottamisen työkaluina. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten suomalaisuuden, maahanmuuttajuuden ja yhteiskunnan representaatioita ja toimijuutta on mahdollista tarkastella kuva- ja tekstianalyysin keinoin sekä näitä yhdistämällä. Näin ollen tutkimus luotaa myös maahanmuuttajuuteen, suomalaisuuteen ja suomalaiseen yhteiskuntaan liitettyjä merkityksiä. Aineistona on otos kahdeksasta suomalaisten viranomaisten vuosien 2000 ja 2011 välillä tuottamasta esitteestä. Koska esitteiden tarkoituksena on ollut kertoa maahanmuuttajille suomalaisesta yhteiskunnasta, sen asukkaista ja kulttuurista, ne tuovat esiin lähes näkymättömiä uskomuksia ja rutiineja suomalaisen yhteiskunnan ideaaleista, eroista ja osallistumisen mahdollisuuksista. Alustavien tulosten valossa vaikuttaa siltä, että vaikka sekä kuvat että teksti osallistuvat representaatioiden ja toimijuuden rakentamiseen, ne osallistuvat siihen varsin erilaisin keinoin. Niin visuaalisessa kuin kielellisessäkin merkitysten rakentamisessa on tapahtunut yhdentoista vuoden aikana selkeitä muutoksia. Näyttää siltä, että esitteissä kuvat ovat erityisen tärkeitä etnisen toiseuden - tai ehkä suomalaisen monimuotoisuuden - tekemisessä näkyväksi.

7 Lauantai 9-11 Virpi Salojärvi, Helsingin yliopisto Kansa tuli jäädäkseen Populististen sanomalehtien kuvitus Venezuelassa Populismin keskiössä on usein kansa, koska nimenomaan kansa nostetaan siinä etusijalle ja poliittisesti aktiiviseksi tekijäksi. Tämän takia myös populististen johtajien tulee pystyä vetoamaan kansaan tavalla tai toisella ja puhutella tavallisia ihmisiä. Kuitenkaan tämä kansa ei populismissa tarkoita kaikkia kansalaisia, vaan vain osaa siitä. Osaa joka ajattelee edustavansa oikeaa kansaa. Luodakseen tämän yhtenäisen kuvan kansasta yhteiskunta pitää jakaa kahteen osaan meihin ja muihin. Tämä kahtiajako ulottuu myös mediaan. Populismin näkökulmasta uutisorganisaatiot ja journalistit joko tukevat populistista hallitusta tai sitten ovat sitä vastaan. Latinalaisessa Amerikassa yksityinen media, joka ei saa hallituksen tukea, onkin usein ottanut tämän kritisoijan roolin vastaan ja on ollut opposition etulinjassa arvostelemassa populistista hallintoa. Näin on tilanne myös Venezuelassa. Samoin kuin populistisessa puheessa käytetään huomiota herättävää ja mahtipontista retoriikkaa, voidaan populistisia viestejä välittää myös visuaalisesti. Kuvien valintaprosessi sanomalehteen onkin tarkoituksenmukaisten valintojen tulos. Jopa pienet muutokset kuvaan, kuten asennon tai kameran kuvakulman muuttaminen luovat erilaisen vaikutelman lukijalle. Tapaustutkimuksen aineisto koostuu kahden vastakkaista poliittista suuntausta edustavan venezuelalaisen sanomalehden uutisoinnista. Correo del Orinoco on hallituksen rahoittama, joten se tarjoaa hyvän aineiston populistisessa kontekstissa. Tarkastelussa vastataan muun muassa kysymyksiin: miten populismi tulee esiin sanomalehtikuvissa sekä millainen merkitys kuville annetaan jutuissa? Näiden kuvien tarkastelun jälkeen on mielenkiintoista vertailla vastaparina kuvia Tal Cual -sanomalehdestä, joka on äärimmäisen presidentti Chavezin vastainen lehti. Kuvat jaotellaan ensin sisällönanalyysin keinoin ja tämän jälkeen muutama otosta edustava kuva valitaan visuaaliseen lähilukuun.

8 Anne Holappa, Turun yliopisto Selfiet ja muita Suomalaisen Deitti.net -palvelun kymmenestä käskystä kaksi ensimmäistä käsittelee visuaalisuutta: 1.Liitä vähintään yksi kuva (Kuvalliset profiilit saavat 24 % enemmän vastauksia kuin kuvattomat.teho kasvaa, jos profiilissasi on useampi kuva.) ja 2. Panosta kuvaasi (Palvelun ylläpidon toimesta nostetut kuvalliset profiilit saavat 445 % enemmän vastauksia kuin muut kuvalliset profiilit. Vietä elämäsi tärkein hetki kylpyhuoneessa ennen kuin annat itselaukaisijan laulaa.) Palvelusivu kehottaa ottamaan itse kuvan. Ns. selfiet ovat usein kylpyhuoneessa peilin edessä otettuja. Kuva mahdollistaa ainakin periaatteessa tuomaan esiin myös muita nettideittailun kymmenen käskyn ohjeita: kohdistamaan profiilia tietynlaisille henkilöille (esimerkiksi tiettyyn alakulttuuriin viittaavat viestit), korostamaan hyviä puolia, erottumaan joukosta, ilmentämään huumorintajua tai positiivista luonnetta. Mutta onko näin todella? Deitti.net -palvelusta on koottu otos kuvallisia profiileja. Palvelu itse on jakanut hakumahdollisuuden niin, että voi valita 15 suurinta kaupunkia ja niihin tietyn etäisyyden (0-500 km kaupungista). Etäisyydeksi kaupungista valittiin 80 km nykyisen virallisen työssäkäyntialueen mukaan. Koska Helsinki, Espoo ja Vantaa sijaitsevat niin lähellä toisiaan, haku tehtiin näiden osalta vain Helsingin mukaan ja käsitellään aluetta pääkaupunkiseutuna. Otokseen on koottu jokaisesta edellä mainitusta kaupungista kaikista ikäluokasta (ikäluokkakategoriat tässä: vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat ja yli 51-vuotiaat) vain kuvalliset ilmoitukset. Haku tehtiin molempien sukupuolten (ilmoitusvaihtoehdoissa mies tai nainen) mukaan. Mukaan otettiin kymmenen ensimmäistä osumaa, mikäli näin monta osumaa ilman päällekkäisyyttä oli. Aineisto on osittain päällekkäistä alueittain. Esimerkiksi Lahdesta ja Helsingistä 100 kilometrin säteelle tulee useita samoja paikkakuntia. Maantieteelliset päällekkäisyydet eivät ole niin näkyviä Etelä-Suomen ulkopuolella. Yhteensä kuvia on tutkimusaineistossa 628 kappaletta. Kysyn: Millaisia merkityksiä profiilikuva viestii? Tutkimusaineistoa tarkastellaan ensisijaisesti deittipalvelun antamaa ohjeistusta vasten. Lisäksi pyritään tekemään muita huomioita valmiiden kategorioiden ulkopuolelta. Tässä esitelty visuaalisen osuuden tutkimus on osa väitöskirjatyötä nimeltään Tositarkoituksella. Suomalainen heteroseksuaalinen parisuhdeskeema internetin deittiilmoituksissa jonka mukaisesti rajaus on Tositarkoituksella-kategoriassa ja heteroseksuaalisessa kontekstissa.

9 Tapani Huovila, University of Jyväskylä Logo From Name to Symbol This article discusses what kind of logos the Finnish media have and how they build the identity and brand of their media organizations. Logos are important for media organizations because the different media compete with each other, especially on the Internet and mobile Internet (smart phones) - and usually with the same news content. The sources are the main Finnish newspapers and television channels: Helsingin Sanomat, Keskisuomalainen, MTV3, Nelonen, Yle, and their Internet (pc) and mobile Internet (smart phone) pages. The analysis covers the period from the beginning of the 19thcentury to the beginning of 21st century. The logo has seven main purposes: it is the name of the media organization; it gives an idea of the content and coverage of the medium; it builds the brand; it provides visual continuity; logos have developed from pictures to sound, moving pictures and animations; it is a way of selling the content and coverage to the audience, and the logo is connected to the particular communication environment it is used in. KEYWORDS Visuality, logo, media, semiotics

10 Niina Oisalo, Turun yliopisto (Audio)visuaalisuus, kokemus ja tutkija Tässä tutkimuspaperissa aion pureutua kysymykseen (audio)visuaalisesta kokemuksesta miten kuvat tuottavat paitsi kognitiivisia, myös affektiivisia ja kehollisia merkityksiä, ja miten tutkijan oma ruumis voi osallistua tiedon tuottamiseen. Visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa on ollut käynnissä 1990-luvulta lähtien niin kutsuttu (uus)materiaalinen käänne, jossa huomio on siirtynyt katseesta (gaze) ja representaatioista ruumiillisuuteen, aisteihin ja kokemukseen. Tämä suuntaus korostaa visuaalisen kokemuksen prosessuaalisuutta, kokonaisvaltaisuutta ja rajattomuutta. Esimerkiksi Katariina Kyrölä (2010, 26) puhuu affektiivisesta kentästä, jossa katsojan oma keho muodostaa suhteen kuvaan. Omassa tutkimuksessani on yhtymäkohtia erityisesti fenomenologiaan, jossa keskeisellä sijalla ovat tutkijan tuottamat kuvaukset kuvien katsomisesta ja niistä vaikuttumisesta kuvien kokemisesta. Tässä metodissa tärkeän osan tutkimusmateriaalista muodostaa tutkijan oman kehon tuottama tieto tutkimuskohteesta (ks. esim. Sobchack 2004). Nostan esimerkkejä Andrea Arnoldin elokuvasta Humiseva harju (2011), jonka kuvaustyylit kutsuvat katsojan mukaan elokuvan maailmaan, jakamaan kokemuksia roolihahmojen kanssa, ei ainoastaan katsomaan niitä ulkopuolisin silmin. Laura U. Marksin (2000) mukaan ruudun läpi tapahtuu vuorovaikutusta, jossa katsojan keho tulkitsee kokemaansa kokonaisvaltaisesti, kaikkien aistien avustuksella. Kuvien ja katsojan koskettaessa toisiaan mukana on hetkessä tapahtuvien aistikokemusten lisäksi kehon muistot kehon muisti. Prosessi ei myöskään pääty elokuvan loputtua, vaan siirtyy osaksi kehon muistia vaikuttaen jälleen tuleviin katsomiskokemuksiin. Nostan esiin myös kysymyksen siitä, miten kehollisesta tiedosta olisi mahdollista keskustella akateemisessa maailmassa, joka priorisoi kielellisiä ja matemaattis-loogisia esitystapoja. Kehollisten vaikutusten kääntäminen kielelliseen ilmaisuun on haastavaa, ja joskus tutkimustulosten esittämistä muussa kuin kirjallisessa muodossa olisi syytä harkita.

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 10.1.008 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi 03.12. 2008 Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Tekstintutkimuksen konstruktivistinen lähtl htökohta Sosiaalinen konstruktivismi -> > todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.

Lisätiedot

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman

Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely. Sisällönanalyysi/sisällön erittely. Sisällön erittely. Juha Herkman Viestinnän mentelmät I: sisällön erittely Juha Herkman 25.11.2010 Helsingin yliopisto, viestinnän laitos Sisällönanalyysi/sisällön erittely Sisällönanalyysi (SA), content analysis Veikko Pietilä: Sisällön

Lisätiedot

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala

SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA. Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011. Pälvi Rantala SUKUPUOLI JA TASA-ARVO JOURNALISMISSA Lapin Letkan media-aineiston analyysi 2008-2011 Pälvi Rantala NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa elämässä meidän

Lisätiedot

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi

Lisätiedot

Seija Pylkkö Valkealan lukio

Seija Pylkkö Valkealan lukio ELOKUVA ANALYYSIA Seija Pylkkö Valkealan lukio ELOKUVA ANALYYSIA Sukella tarinaan Selvitä, mikä on elokuvan aihe eli mistä se keskeisesti kertoo? Miten tapahtumat etenevät, eli millainen on juoni? Kertooko

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI VTT/ Sosiologi Hanna Vilkka Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi -seminaari/ Turun kesäyliopisto 11.12.2010 RAKENTEISTA TOIMIJAAN Oma kasvu merkityksissä,

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

KIRJALLISUUDEN EKODYSTOPIAT. FT, Toni Lahtinen Tampereen yliopisto

KIRJALLISUUDEN EKODYSTOPIAT. FT, Toni Lahtinen Tampereen yliopisto KIRJALLISUUDEN EKODYSTOPIAT FT, Toni Lahtinen Tampereen yliopisto toni.lahtinen@uta.fi Ekologiset dystopiat kulttuuriteollinen trendi? Vuosituhannen vaihteessa luonnon ja kulttuurin suhteesta tuli yksi

Lisätiedot

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT. Koe sisältää neljä vaihtoehtoa:

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT. Koe sisältää neljä vaihtoehtoa: Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT Koe sisältää neljä vaihtoehtoa: I II III IV Novellianalyysi Perinnetekstin analyysi Kuva-aineiston analyysi Populaarimusiikkiaineiston

Lisätiedot

Musiikkivideon viestit

Musiikkivideon viestit Musiikkivideon viestit - mediakasvatusmateriaali yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille Otsikko / Etusivu Nuorten Akatemia Note www.nuortenakatemia.fi/note Musiikkivideon

Lisätiedot

Ympäristöetsiväohjaaja -työpaja. Ympäristökasvatuspäivät Helsingissä 7.10.2010

Ympäristöetsiväohjaaja -työpaja. Ympäristökasvatuspäivät Helsingissä 7.10.2010 Ympäristöetsiväohjaaja -työpaja Ympäristökasvatuspäivät Helsingissä 7.10.2010 Tervetuloa! Luonto-Liiton pikaesittely Ympäristöetsivätoiminnan esittely Tutustumme kirjaan: Mystisen liskon etsijät - luontotehtäviä

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

SOSIAALIPOLITIIKKA & INTERSEKTIONAALISUUS MARIA OHISALO, YT T, TUTKIJA, Y -SÄÄTIÖ

SOSIAALIPOLITIIKKA & INTERSEKTIONAALISUUS MARIA OHISALO, YT T, TUTKIJA, Y -SÄÄTIÖ SOSIAALIPOLITIIKKA & INTERSEKTIONAALISUUS MARIA OHISALO, YT T, TUTKIJA, Y -SÄÄTIÖ UCLA School of Law Professor Intersektionaalisuus lyhyesti Teoria ja menetelmä, työkalu tarkastella risteäviä eroja Crenshaw

Lisätiedot

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA Hanna Vilkka KVANTITATIIVINEN ANALYYSI ESIMERKKINÄ TEKNISESTÄ TIEDONINTRESSISTÄ Tavoitteena tutkittavan ilmiön kuvaaminen systemaattisesti, edustavasti, objektiivisesti

Lisätiedot

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua Psykologia tieteenä tieteiden jaottelu: FORMAALIT TIETEET tieteellisyys on tietyn muodon (kr. forma) seuraamista (esim. logiikan säännöt) matematiikka logiikka TIETEET LUONNON- TIETEET fysiikka kemia biologia

Lisätiedot

Lataa Luontopolitiikkaa lähiössä - Eveliina Asikainen. Lataa

Lataa Luontopolitiikkaa lähiössä - Eveliina Asikainen. Lataa Lataa Luontopolitiikkaa lähiössä - Eveliina Asikainen Lataa Kirjailija: Eveliina Asikainen ISBN: 9789514496226 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 33.05 Mb Lähiön rakentaminen aiheuttaa luonnossa äkillisiä,

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

Lisätiedot

Köyhä vai ihminen, joka elää köyhyydessä? Kielellä on väliä. Maria Ohisalo, tutkija, Y-Säätiö

Köyhä vai ihminen, joka elää köyhyydessä? Kielellä on väliä. Maria Ohisalo, tutkija, Y-Säätiö Kielellä on väliä Maria Ohisalo, tutkija, Y-Säätiö 1 Teema: Osallisuus, voimaantuminen ja integraatio Kuka on osallinen, kuinka osallisuutta rakennetaan jne., sillä kuinka ihmisiä luokittelemme on väliä

Lisätiedot

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät 2010 Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti Työpajan tavoitteet 1. Johdattaa sosiaalipsykologian metodologisiin peruskysymyksiin, niiden pohtimiseen ja niistä

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden?

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? 11.2.2015 Sanelma Helkearo M-Brain 1 M-Brain Mitä me teemme? M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jolla on toimistot seitsemässä maassa.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen

Medialiitto. Valeuutistutkimus Tanja Herranen Medialiitto Valeuutistutkimus 2017 14.11. 2017 Tanja Herranen Johdanto Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten mielipiteitä uutisoinnin luotettavuudesta Suomessa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006.

TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006. AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2007 V A L I N T A K O E T E H T Ä V Ä T TEHTÄVÄ 1 Ennakolta luettava pääsykoekirja: Charlie Gere: Digitaalinen kulttuuri, 2006. Digitaalisen kulttuurin

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista?

Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista? Terveysviestintä ennaltaehkäisyä, jälkien paikkailua vai kulttuurin muokkaamista? Anna-Maria Mäki-Kuutti, tutkija Tampereen yliopisto, COMET Ehkäisevän työn päivät Lahti 25.9.2014 Sisältö Mistä puhumme,

Lisätiedot

Mitä mediassa tapahtuu?

Mitä mediassa tapahtuu? Mitä mediassa tapahtuu? 12 maakuntalehden yhteistä valtakunnallista toimitusta rakentava päätoimittaja Matti Posio Lännen Media Oy Northern Glow, Oulu 29.8.2014 Tulevaisuus on jo täällä. Se on vain jakautunut

Lisätiedot

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa Mediatutkimuksen päivät, Turku 4.2.2011 Esa Reunanen Perustiedot Käynnistyi syksyllä 2010 Valmistuu vuodenvaihteessa 2011 / 2012 Tutkijat: Esa Reunanen, Auli Harju,

Lisätiedot

Transnationaali näkökulma suomalaisen elokuvan tyyliin

Transnationaali näkökulma suomalaisen elokuvan tyyliin Transnationaali näkökulma suomalaisen elokuvan tyyliin Laveata tietä, 1931 FT tutkijatohtori Jaakko Seppälä Helsingin yliopisto / Elokuva- ja televisiotutkimus Kansallisen rajallisuus Suomalaista elokuvaa

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Hanna Vilkka Mistä on pienet tytöt tehty? Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Etanoista,

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

tripod research ethos elämä 2011 LOHAS

tripod research ethos elämä 2011 LOHAS ethos elämä 2011 LOHAS ethos elämä 2011 Toteutettu elo-syyskuussa 2011 Tiedonkeruu M3 paneelissa Vastaajia yhteensä 1967 Aineisto on painotettu vastaamaan manner-suomen väestöä 15-75 v LOHAS LOHAS = Lifestyles

Lisätiedot

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa

Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Ihmisen ääni-ilmaisun somaestetiikkaa Anne Tarvainen, FT Musiikintutkimus Tampereen yliopisto 14.3.2013, Suomen musiikintutkijoiden 17. symposium, Turku Ääni-ilmaisu Laulajan ilmaisu tuntuu kuuntelijan

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Julkisuusraportti Marraskuu 2010 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti Marraskuu 2010 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Marraskuu 2010 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8)

Lisätiedot

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana Me, media ja maailma - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana 14.5.2008 Planin kansainvälisyyskasvatus kansainvälisyyskasvatus mahdollistaa ei vain perusymmärryksen lapsen oikeuksista ja kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit TIEDOTE Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit Kaikkien aikojen arvostetuimmiksi tasavallan presidenteiksi nousevat ja, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta.

Lisätiedot

Julkisuusraportti Helmikuu 2010 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti Helmikuu 2010 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Helmikuu 2010 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(7) 24579

Lisätiedot

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Näin syntyy Ulkopolitiikka Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Joonas Pörsti / UP / 17.9.2014 Ulkopolitiikka on sitoutumaton kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut aikakauslehti.

Lisätiedot

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: Rajoja turvaamassa Tehtävät TIEDÄ 1. Mitä asioita rajaturvallisuus pitää sisällään? Mainitse ainakin kolme. 2. Mitä tehtäviä Rajavartiolaitoksella on? Listaa ranskalaisilla viivoilla. 3. Minkä eri viranomaisten

Lisätiedot

Str at Mar k : Str at e g i n e n

Str at Mar k : Str at e g i n e n Henrikki Tikkanen Antti Vassinen Str at Mar k : Str at e g i n e n m a r k k i n o i n t i o s a a m i n e n TALENTUM HELSINKI 2009 Copyright Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media Oy

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain

Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain Kuinka mittaan mediatiedotteen vaikuttavuuden? 24.9.2015 Sanelma Helkearo M-Brain M-Brain on globaalisti toimiva tietopalvelu-, teknologia- ja konsultointiyritys Palvelumme ja ratkaisumme on räätälöity

Lisätiedot

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija , Monikulttuurisuuden asiantuntija SUOMESSA ON Monikulttuurisuus koulussa Noin 50 000 maahanmuuttajataustaista perhettä (4%) Yli 30 000 maahanmuuttajataustaista nuorta PERHEET Maahanmuuttajia Maahanmuuttotaustaisia

Lisätiedot

Suunnittelumallit (design patterns)

Suunnittelumallit (design patterns) Suunnittelumallit (design patterns) Ohjelmoinnissa Rakennusarkkitehtuurissa Käyttöliittymäsuunnittelussa Sear ch Ohjelmointi Suunnittelumallit Usein toistuvia ohjelmointiongelmia ja niiden ratkaisuja:

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Johdatus maantieteeseen tieteenalana. Juha Ridanpää 2017

Johdatus maantieteeseen tieteenalana. Juha Ridanpää 2017 Johdatus maantieteeseen tieteenalana Juha Ridanpää 2017 Aluemaantiede Taustalla 1800-luvulle (ja kauemmaksi) asti ulottuva tarve paloitella maailma toisistaan irrallisiksi osiksi. Alexander von Humboldt

Lisätiedot

Suomen Arkeologinen Seura ry. Arkeologi(a) ja media. Mikä on muinaisjäännös?

Suomen Arkeologinen Seura ry. Arkeologi(a) ja media. Mikä on muinaisjäännös? Suomen Arkeologinen Seura ry Arkeologi(a) ja media. Mikä on muinaisjäännös? A r k e o l o g i p ä i v ä t 2006 ARKEOLOGIPÄIVÄT 2006 Arkeologi(a) ja media & Mikä on muinaisjäännös? Toimittaneet: Teemu Mökkönen

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablet -tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa liikkuminen

Lisätiedot

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö:

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: jatkuvuuksien merkitys kaupunkisuunnittelussa ASU-LIVE Lahti 23.-24.10.2014 Helena Leino Ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto

Lisätiedot

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo ADPROFIT 2015 Kansallismuseo Brief Miten saadaan lisää nuoria aikuisia Kansallismuseoon? Tausta Mielikuva Kansallismuseosta on tällä hetkellä pölyttynyt ja anonyymi. Terminä museo viittaa liikaa vain menneisyyteen.

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen. Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä

Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen. Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä Tuoreita näkökulmia kirjastojen vaikuttavuuteen Sami Serola esittelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöitä Eero Niittymaa: Yleisten kirjastojen vaikuttavuuden arviointi Informaatiotutkimuksen

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset.

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset. Workshop 30.3.2017 Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA Workshopin tavoitteena on oppia, miten palveluita ideoidaan ja kehitetään palvelumuotoilun menetelmien avulla. Workshop

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Laittakaa tutkijat ja poliitikot samaan huoneeseen ja lukitkaa ovi! Hormonihäiriköt globaalina ympäristöpoliittisena haasteena

Laittakaa tutkijat ja poliitikot samaan huoneeseen ja lukitkaa ovi! Hormonihäiriköt globaalina ympäristöpoliittisena haasteena Laittakaa tutkijat ja poliitikot samaan huoneeseen ja lukitkaa ovi! Hormonihäiriköt globaalina ympäristöpoliittisena haasteena Nina Janasik-Honkela, FT, tutkijatohtori, HY sekä Janne I. Hukkinen ja Johan

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kansa euromyllyssä. Journalismi, kampanjat ja kansalaisten mediamaisemat. Suomen EU-jäsenyysprosessissa ULLAMAIJA KIVIKURU LEIF ÄBERG MARJA ALASTALO

Kansa euromyllyssä. Journalismi, kampanjat ja kansalaisten mediamaisemat. Suomen EU-jäsenyysprosessissa ULLAMAIJA KIVIKURU LEIF ÄBERG MARJA ALASTALO Kansa euromyllyssä Journalismi, kampanjat ja kansalaisten mediamaisemat Suomen EU-jäsenyysprosessissa ^ * ULLAMAIJA KIVIKURU LEIF ÄBERG MARJA ALASTALO T Tr.T.AM ATT A KIVIKURU ^ ^ PEKKA AULA JAANA HAKKARAINEN

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille Mediapäivä 25.11.2015

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille Mediapäivä 25.11.2015 Tuhat suomalaista /0 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille Mediapäivä..0 SFS ISO0 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 Tutkimus kotimaisen mediatarjonnan merkityksestä tehtiin

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

Suomen metsäsektori ja ilmastonmuutos

Suomen metsäsektori ja ilmastonmuutos Ilmastonmuutos - mahdollisuus vai uhka maataloudelle ja metsille Königstedt 21.5.2008 Suomen metsäsektori ja ilmastonmuutos Risto Seppälä Esityksen sisältö Metsäalan globaalit muutosajurit Suomen metsäsektorin

Lisätiedot

Pe 20.11. Hyvän ulkoasun elementit. Oulu. Mediapyörä Oy, Tiitinen La 21.11. Hyvän ulkoasun elementit. Ylivieska, Mediapyörä Oy, Tiitinen

Pe 20.11. Hyvän ulkoasun elementit. Oulu. Mediapyörä Oy, Tiitinen La 21.11. Hyvän ulkoasun elementit. Ylivieska, Mediapyörä Oy, Tiitinen Lokkaali-hankkeen KOULUTUSKALENTERI Marraskuu 2009 To 5.11. Journalistinen kirjoittaminen 1. Oulu. Moniviestintä Oy, Pietilä Pe 6.11. Journalistinen kirjoittaminen 1. Ylivieska, Moniviestintä Oy, Pietilä

Lisätiedot

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Taustaa 2006 Uimarengas mediatulvaan kirjastosta 2007 2008 Superkirtsin mediaopit 2008 2011 Lapset, media ja kirjastot - n. 20 aluekouluttajaa. Mediakasvatus

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

Etnopolitiikkaa Ruijassa

Etnopolitiikkaa Ruijassa Marjut Anttonen Etnopolitiikkaa Ruijassa Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA HELSINKI Sisällys Saatteeksi 11 Johdanto 17 OSA YKSI: KOHTEENA

Lisätiedot