Mediatutkimuksen päivät 2014 Visuaaliset kulttuurit: katse, kuva, merkitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mediatutkimuksen päivät 2014 Visuaaliset kulttuurit: katse, kuva, merkitys"

Transkriptio

1 Mediatutkimuksen päivät 2014 Visuaaliset kulttuurit: katse, kuva, merkitys Mediakenttä on täynnä kuvia, joita voi katsoa ja tulkita eri tavoin. Monet tutkijat miettivät millä tavoin kuvia katsotaan, mitä merkityksiä ne herättävät ja minkälaisiin viusaalisiin järjestyksiin kuvien ja niiden katsomistapojen voi nähdä kuuluvan. Erityisesti työryhmä fokusoituu siihen, miten katseen, kuvan ja merkityksen voi ymmärtää ja minkälaisissa suhteissa ne ovat keskenään. Työryhmään ovat kuitenkin tervetulleita kaikki visuaalisen kulttuuriin liittyvät esitykset, niin empiiriset anlyysit, teoreettiset pohdinnat kuin niiden yhdistelmätkin. Työryhmän vetäjinä toimivat professori Janne Seppänen ja tutkijatohtori Asko Lehmuskallio Tampereen yliopistosta. Perjantai Esittely ja johdanto työryhmään Janne Seppänen ja Asko Lehmuskallio, Tampereen yliopisto Ilmastonmuutoksen visuaaliset merkitykset Jarkko Kangas, Tampereen yliopisto Luontokuvasto television talousohjelmissa tuhoaako talouden ahneus luonnon kauneuden? Päivi Timonen ja Minna Lammi, Kuluttajatutkimuskeskus Suomalaisen elokuvan Lappi-kuvaukset Kaisa Hiltunen, Jyväskylän yliopisto Valkoisen suomalaisuuden representaatioita televisiomainoksissa Miia Rantala, Lapin yliopisto Suomalaiset, maahanmuuttajat ja yhteiskunta Kuvan ja tekstin yhtymäkohtia viranomaisten esitteissä Erna Bodström, Helsingin yliopisto Lauantai 9-11 Kansa tuli jäädäkseen Populististen sanomalehtien kuvitus Venezuelassa Virpi Salojärvi, Helsingin yliopisto Selfiet ja muita Anne Holappa, Turun yliopisto Logo From Name to Symbol Tapani Huovila, University of Jyväskylä (Audio)visuaalisuus, kokemus ja tutkija Niina Oisalo, Turun yliopisto

2 Jarkko Kangas, Tampereen yliopisto Ilmastonmuutoksen visuaaliset merkitykset Se on täällä, se on tuolla, se on joka puolella. Näin mahtipontisesti otsikoi kirjansa luvun ilmastojournalismin tutkija Max Boykoff (2011, 12). Ilmastonmuutos ja varsinkin sen kulttuurinen määrittely on Boykoffin mukaan läsnä joka puolella yhteiskunnallisessa elämässä, mutta kun katsomme ikkunasta ulos, ilmastoa tai sen muutosta ei näy. Samoin kuin monet muut modernit ympäristöriskit, ilmastonmuutos on ihmisen silmälle näkymätön ilmiö, jonka empiirinen tarkastelu on mahdollista vain tieteellisillä havaintovälineillä (Beck 1992, 21). Silti tarvitsemme kuvia ilmastosta. Muuten se jää etäiseksi ja vaille ongelman vaatimaa laajamittaista ratkaisua (Hulme 2009, 236). Väitöstutkimukseni ja esitelmäni aiheena on ilmastonmuutoksen visualisointi Helsingin Sanomissa (HS). Tutkin sitä, miten Suomen vaikutusvaltaisin sanomalehti tekee näkymättömästä riskistä näkyvän, mitkä aiheet ilmastoaihetta edustavat ja mitä käsityksiä ilmastonmuutoksesta kuvasto korostaa. Kysymykset ovat perusteltuja, sillä ilmastonmuutoksesta itsestään ei voi ottaa kuvaa, vaan visualisointi pohjautuu väistämättä esimerkiksi ilmiön syihin, oletettuihin seurauksiin tai muihin oheisaiheisiin. Tutkimuksen aineistona ovat HS:n ilmastoaiheiset valokuvat vuosilta Aineistoa on rajattu siten, että mukana on joka toinen HS:n vuosikerta. Tutkimukseni perustuu metodologisesti sisällönanalyysiin ja kehysanalyysiin. Ensin kuvat luokitellaan niiden sisällön perusteella ihmis-, ympäristö, teknologia ja eläinkuviin sekä luokkien ala-aiheisiin. Kun määrällisesti hallitsevat kuvaluokat on selvitetty, tutkin kehysanalyysin avulla sitä, millaisia merkityksiä HS:n kuvasto ilmastosta tuottaa.laajan tutkimuksen havainnot ovat vielä alustavia, mutta Mediatutkimuksen päivillä esittelen mahdollisimman valmiita tuloksia, jotka ovat pohjana väitöskirjan ensimmäiselle artikkelille. Tämänhetkisen käsitykseni mukaan HS on representoinut ilmastonmuutoksen eniten poliittisena ja teknologisena ongelmana. Yleisiä kuvaaiheita ovat myös aktivismi, sulavat jäätiköt ja henkilökuvat. Sen sijaan esimerkiksi tasaarvokysymykset ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat pitkälti jääneet pois näkyvistä. Tutkimustulosten esittelyn lisäksi pohdin ilmastonmuutoksen erityispiirteitä visuaalisen journalismin kannalta ja sekä kehysanalyysiä journalistisen kuvan tutkimuksen menetelmänä. LÄHTEET: Beck, Ulrich (1992). Risk society: towards a new modernity. Lontoo: Sage. Boykoff, Maxwell T. (2011). Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press. Hulme, Mike (2009). Why We Disagree About Climate Change. Understanding Controversy, Inaction and Opportunity. Cambridge: University Press.

3 Päivi Timonen ja Minna Lammi, Kuluttajatutkimuskeskus Luontokuvasto television talousohjelmissa tuhoaako talouden ahneus luonnon kauneuden? Luontokuvasto on tärkeässä roolissa lähes kaikessa kuvallisessa ilmaisussa: maalaustaiteessa, valokuvissa, elokuvissa ja televisiossa. Myös kirjallisessa ilmaisussa luontokuvaukset ovat merkittäviä. Villiä luontoa on romantisoitu, ja maatalouden kauneutta on ihannoitu (esim. Lassila 2011). Myös suomalaisessa varhaisessa elokuvassa luontokuvastolla (Seppälä 2007) oli merkittävä rooli. Se, miltä suomalaiskansallinen elokuva näyttää, alkoi jo elokuvan varhaisvuosina olla tunnistettavaa. Aivotutkimuksessa katsominen tulkitaan kategorisointiprosessiksi ja erityisesti luontonäkymiä nähdessään ihmiset tekevät todella nopeita kategorisointeja moniulotteisista luonnon ominaisuuksista, kuten suojasta ja liikkumisesta. (Greene & Oliva 2010) Tässä esityksessä keskitymme television ajankohtaisohjelmien luontokuvastoon taloutta käsittelevissä ohjelmissa 1970-luvulta nykypäivään. Olemme kiinnostuneita siitä, miten tunneaaltoja tuotetaan ja vakiinnutetaan mediakeskustelussa. Väitämme, että mediassa juuri kuvilla haetaan tunnetason reaktioita ja nopeaa reagointia eri asioihin puolesta ja vastaan. Tekstin ja puheen taso vetoaa järkeilyyn, mutta erityisesti luontokuvasto vetoaa tunnetasoon. Klassisissa luontokuvissa kauneutta edustaa koskematon luonto. Kauneutta kuvataan myös kansallisesti tärkeissä talousrakenteissa, kuten alkutuotannossa, merenkulussa ja rakentamisessa. Luonnon kauneus tuottaa iloa ja ylpeyttä, ja tällainen luontokuvaus on melko vakiintunut. Tämä on ollut myös hyvin aikaa kestävä tulkinta luonnosta. Teollisuutta kuvattaessa luonnonkauneus on herkästi uhattuna: talous uhkaa ja pettää luonnon. Pahimmillaan teollisuus vie valonkin, aurinko ei enää pääse paistamaan teollisuuden saasteiden läpi. Tällainen tuho koituu myös ihmiselle katastrofiksi, elinikä lyhenee ja kurjuus laajenee. Negatiiviset tunteet liittyvät siihen, että kauneutta ei arvosteta, ja siitä ei piitata. Tällöin luonnosta tulee viaton uhri, joka jää ahneuden jalkoihin. Greene, Michelle & Olivia, Aude (2010) High-Level Aftereffects of Global Scene Properties. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. August 23, Lassila, Pertti (2011) Metsän autuus. Luonto suomalaisessa kirjallisuudessa Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Seppälä, Jaakko (2007) Suomalaisen mentaliteetin kasvualusta Kotimaisen mykkäelokuvan luontorepresentaatiot. WiderSreen.fi 1/2007

4 Kaisa Hiltunen, Jyväskylän yliopisto Suomalaisen elokuvan Lappi-kuvaukset Esittelen tutkimussuunnitelmani (post doc) Eksoottinen seikkailujen maa. Suomalaisen elokuvan Lappi-kuvaukset. Lappi-elokuvat ovat tyylillisesti ja temaattisesti heterogeeninen joukko fiktioelokuvia, joita yhdistää taipumus esittää Lappi ja lappilaiset eksoottisina tai toisina. Tämä väite lähtökohtanani analysoin tapoja, joilla elokuvissa esitetään Lappia. Lappi nähdään elokuvissa tyypillisesti jonkun ulkopuolisen näkökulmasta: etelästä tulevan henkilöhahmon, elokuvantekijän tai molempien. Lappi-elokuvissa vedotaan usein suomalaisiin myytteihin ja perinteisiin, mutta niissä on myös nähtävissä halu kertoa kansainväliseen yleisöön vetoavia tarinoita. Analyyseissä huomioin tämän Lappi-elokuvien kiinnittymisen ja paikantumisen globaalien elokuvamarkkinoiden ja lokaalin autenttisuuden välimaastoon. Tutkimuksen näkökulmassa on siten transnationaalinen painotus. Varhaisempien elokuvien (esim. Noidan kirot, 1927 ja Valkoinen peura, 1952) kuvaus Lapista mystisenä, maagisena, uskonnollisesti ja seksuaalisesti villinä sekä kulttuurisesti takapajuisena paikkana toistuu nykypäivään asti. Lapista on luotu vastakohtaa Etelä-Suomelle ja vastinetta lännenelokuvien villille lännelle (Villi pohjola -trilogia). Esimerkiksi Rauni Mollberg kuvaa sodanjälkeisen elämänmenon primitiivisenä elokuvassa Maa on syntinen laulu (1973). Napapiirin sankarit (2010), Rare Exports (2010) ja Kekkonen tulee! (2013) taas lähestyvät Lapin hulvatonta elämänmenoa huumorin keinoin. Analysoin tarkemmin 6 8 elokuvaa seuraavien kolmen osittain päällekkäisen teeman kautta tavoitteena tuoda esiin toistuvia kuvaamisen tapoja ja kerrottuja tarinoita: 1) lappilaiset maisemat ja paikat, 2) sukupuolten kuvaukset, 3) lappilaiset tavat ja kulttuuri. Kysyn mm. millaisia ideologisia ja valtaan liittyviä merkityksiä kuvauksiin kytkeytyy, esimerkiksi millaisia maisemia elokuviin sisällytetään ja miksi. Maiseman spektaakkeliksi muuntava turistinen katse oli pitkään tyypillinen. Uusimmissa elokuvissa on havaittavissa Lapin muuttuminen eskapistiseksi tapahtumapaikaksi huimille seikkailuille. Maa on syntinen laulu -elokuvan lähes dokumentaarinen tyyli ja Rare Exportsin (2010) karrikoitu, genre-tietoinen tyylittely ovat kaksi ääripäätä ajateltaessa Lapin ja lappilaisuuden kuvauksia.

5 Miia Rantala, Lapin yliopisto Valkoisen suomalaisuuden representaatioita televisiomainoksissa Tutkin sitä, miten valkoista suomalaisuutta representoidaan Suomen kaupallisten televisiokanavien (mtv3, Nelonen, SubTV) televisiomainoksissa ja miten representaatiot leikkaavat rodun lisäksi muita sosiaalisia kategorioita kuten etnisyyttä, sukupuolta, seksuaalisuutta, luokkaa, ikää ja terveyttä. Tarkastelen sitä miten valkoista suomalaisuutta tuotetaan, mitä merkityksiä valkoiseen suomalaisuuteen liitetään, miten valkoista suomalaisuutta on mahdollista määritellä ja ketkä sisällytetään ja kenet suljetaan valkoisen suomalaisuuden ulkopuolelle. Tutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä ovat performatiivisuus ja intersektionaalisuus. Tarkoitan performatiivisuudella kansallisuuden samoin kuin myös rodun ja seksuaalisuuden tekemistä esittämällä ja tämän esityksen toistoa samoin kuin Butler kirjoittaa sukupuolen esittämisestä: naiseus ja mieheys ovat tehtyjä, suoritettuja, konstruoituja. Kansallisuus myös vaatii ennen kaikkea kansallisuuden esittämistä ja toistotekoja. Intersektionaalisuudella tarkoittan sitä, etteivät mitkään sosiaaliset ilmiöt kuten sukupuoli ja rotu luo merkitystä yksin vaan aina yhdessä paikasta, ajasta ja tilasta riippuen. Vaikka rotu on sosiaalisesti konstruoitu ja tieteiden keksimä, ei kritiikki rotu -käsitteen käytöstä poista sitä, että tummaihoisia ihmisiä kohdellaan eritavalla kuin valkoihoisia ihmisiä. Valkoiseen ihonväriin liittyy valtaa ja rakenteellista rasismia. Rasismi on keskeinen osa kulttuuriamme: me kaikki elämme rasististen kertomusten keskellä ja olemme niiden kasvatteja. (Ahmed.) Käytän rotua käsitteellisenä työkaluna, siten että ajattelen esim. ihonväriin liitettävän sosiaalisia merkityksiä. Tutkimuksen aineistona on noin 400 draamallista ja tarinallista televisiomainosta vuodelta Mainoselokuvien teemoittelun jälkeen analysoin mainosesimerkkejä syvemmin lähiluennalla. Analyysissa käytän apunani mm. Barthesin semiotiikkaa, Hallin sisään- ja uloskoodausta ja pyrin löytämään neuvottelevia ja vastakkaisia lukutapoja haasteeksi ensisijaiselle lukutavalle. Vuoden 2004 mainoselokuviin verrattuna, vuoden 2010 mainoselokuvissa valkoiseen suomalaisuuteen liitetään vähemmän parodiaa, osa esityksistä on jopa hyvin kansallismielisiä.

6 Erna Bodström, Helsingin yliopisto Suomalaiset, maahanmuuttajat ja yhteiskunta Kuvan ja tekstin yhtymäkohtia viranomaisten esitteissä Tässä paperissa tarkastellaan kuva- ja tekstianalyysin soveltamista suomalaisuuden, maahanmuuttajuuden ja yhteiskunnan representaatioiden ja toimijuuden rakentamiseen viranomaisten maahanmuuttajille suunnatuissa esitteissä. Vaikka kuvan ja tekstin suhdetta on tutkittu niin maailmalla kuin Suomessakin jonkin verran, herättää aihe edelleen monenlaisia kysymyksiä. Suomalaisuuteen ja maahanmuuttajuuteen liittyvässä viestinnän tutkimuksessa tekstejä - ja erityisesti mediatekstejä - on tarkasteltu varsin paljon, mutta kuvat sen sijaan ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Paperi pyrkii yhdistämään Kressin ja van Leeuwenin (1996) kuvan sosiaalisemiotiikan Fairclough n (2003) kriittiseen diskurssianalyysiin (CDA). Teoriat jakavat lähtökohdan kielen - kuvien tai tekstin - vallasta ja perustuvat molemmat Hallidayn systeemisfunktionaaliseen kieliteoriaan. Kuitenkin cosiaalisemiotiikka ja CDA myös eroavat toisistaan monin kohdin, ja paperissa tarkastellaan paitsi teorioiden yhtymäkohtia myös niiden eroja. Samalla esille tulevat kuvan ja tekstin eroavaisuudet merkityksen tuottamisen työkaluina. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten suomalaisuuden, maahanmuuttajuuden ja yhteiskunnan representaatioita ja toimijuutta on mahdollista tarkastella kuva- ja tekstianalyysin keinoin sekä näitä yhdistämällä. Näin ollen tutkimus luotaa myös maahanmuuttajuuteen, suomalaisuuteen ja suomalaiseen yhteiskuntaan liitettyjä merkityksiä. Aineistona on otos kahdeksasta suomalaisten viranomaisten vuosien 2000 ja 2011 välillä tuottamasta esitteestä. Koska esitteiden tarkoituksena on ollut kertoa maahanmuuttajille suomalaisesta yhteiskunnasta, sen asukkaista ja kulttuurista, ne tuovat esiin lähes näkymättömiä uskomuksia ja rutiineja suomalaisen yhteiskunnan ideaaleista, eroista ja osallistumisen mahdollisuuksista. Alustavien tulosten valossa vaikuttaa siltä, että vaikka sekä kuvat että teksti osallistuvat representaatioiden ja toimijuuden rakentamiseen, ne osallistuvat siihen varsin erilaisin keinoin. Niin visuaalisessa kuin kielellisessäkin merkitysten rakentamisessa on tapahtunut yhdentoista vuoden aikana selkeitä muutoksia. Näyttää siltä, että esitteissä kuvat ovat erityisen tärkeitä etnisen toiseuden - tai ehkä suomalaisen monimuotoisuuden - tekemisessä näkyväksi.

7 Lauantai 9-11 Virpi Salojärvi, Helsingin yliopisto Kansa tuli jäädäkseen Populististen sanomalehtien kuvitus Venezuelassa Populismin keskiössä on usein kansa, koska nimenomaan kansa nostetaan siinä etusijalle ja poliittisesti aktiiviseksi tekijäksi. Tämän takia myös populististen johtajien tulee pystyä vetoamaan kansaan tavalla tai toisella ja puhutella tavallisia ihmisiä. Kuitenkaan tämä kansa ei populismissa tarkoita kaikkia kansalaisia, vaan vain osaa siitä. Osaa joka ajattelee edustavansa oikeaa kansaa. Luodakseen tämän yhtenäisen kuvan kansasta yhteiskunta pitää jakaa kahteen osaan meihin ja muihin. Tämä kahtiajako ulottuu myös mediaan. Populismin näkökulmasta uutisorganisaatiot ja journalistit joko tukevat populistista hallitusta tai sitten ovat sitä vastaan. Latinalaisessa Amerikassa yksityinen media, joka ei saa hallituksen tukea, onkin usein ottanut tämän kritisoijan roolin vastaan ja on ollut opposition etulinjassa arvostelemassa populistista hallintoa. Näin on tilanne myös Venezuelassa. Samoin kuin populistisessa puheessa käytetään huomiota herättävää ja mahtipontista retoriikkaa, voidaan populistisia viestejä välittää myös visuaalisesti. Kuvien valintaprosessi sanomalehteen onkin tarkoituksenmukaisten valintojen tulos. Jopa pienet muutokset kuvaan, kuten asennon tai kameran kuvakulman muuttaminen luovat erilaisen vaikutelman lukijalle. Tapaustutkimuksen aineisto koostuu kahden vastakkaista poliittista suuntausta edustavan venezuelalaisen sanomalehden uutisoinnista. Correo del Orinoco on hallituksen rahoittama, joten se tarjoaa hyvän aineiston populistisessa kontekstissa. Tarkastelussa vastataan muun muassa kysymyksiin: miten populismi tulee esiin sanomalehtikuvissa sekä millainen merkitys kuville annetaan jutuissa? Näiden kuvien tarkastelun jälkeen on mielenkiintoista vertailla vastaparina kuvia Tal Cual -sanomalehdestä, joka on äärimmäisen presidentti Chavezin vastainen lehti. Kuvat jaotellaan ensin sisällönanalyysin keinoin ja tämän jälkeen muutama otosta edustava kuva valitaan visuaaliseen lähilukuun.

8 Anne Holappa, Turun yliopisto Selfiet ja muita Suomalaisen Deitti.net -palvelun kymmenestä käskystä kaksi ensimmäistä käsittelee visuaalisuutta: 1.Liitä vähintään yksi kuva (Kuvalliset profiilit saavat 24 % enemmän vastauksia kuin kuvattomat.teho kasvaa, jos profiilissasi on useampi kuva.) ja 2. Panosta kuvaasi (Palvelun ylläpidon toimesta nostetut kuvalliset profiilit saavat 445 % enemmän vastauksia kuin muut kuvalliset profiilit. Vietä elämäsi tärkein hetki kylpyhuoneessa ennen kuin annat itselaukaisijan laulaa.) Palvelusivu kehottaa ottamaan itse kuvan. Ns. selfiet ovat usein kylpyhuoneessa peilin edessä otettuja. Kuva mahdollistaa ainakin periaatteessa tuomaan esiin myös muita nettideittailun kymmenen käskyn ohjeita: kohdistamaan profiilia tietynlaisille henkilöille (esimerkiksi tiettyyn alakulttuuriin viittaavat viestit), korostamaan hyviä puolia, erottumaan joukosta, ilmentämään huumorintajua tai positiivista luonnetta. Mutta onko näin todella? Deitti.net -palvelusta on koottu otos kuvallisia profiileja. Palvelu itse on jakanut hakumahdollisuuden niin, että voi valita 15 suurinta kaupunkia ja niihin tietyn etäisyyden (0-500 km kaupungista). Etäisyydeksi kaupungista valittiin 80 km nykyisen virallisen työssäkäyntialueen mukaan. Koska Helsinki, Espoo ja Vantaa sijaitsevat niin lähellä toisiaan, haku tehtiin näiden osalta vain Helsingin mukaan ja käsitellään aluetta pääkaupunkiseutuna. Otokseen on koottu jokaisesta edellä mainitusta kaupungista kaikista ikäluokasta (ikäluokkakategoriat tässä: vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat ja yli 51-vuotiaat) vain kuvalliset ilmoitukset. Haku tehtiin molempien sukupuolten (ilmoitusvaihtoehdoissa mies tai nainen) mukaan. Mukaan otettiin kymmenen ensimmäistä osumaa, mikäli näin monta osumaa ilman päällekkäisyyttä oli. Aineisto on osittain päällekkäistä alueittain. Esimerkiksi Lahdesta ja Helsingistä 100 kilometrin säteelle tulee useita samoja paikkakuntia. Maantieteelliset päällekkäisyydet eivät ole niin näkyviä Etelä-Suomen ulkopuolella. Yhteensä kuvia on tutkimusaineistossa 628 kappaletta. Kysyn: Millaisia merkityksiä profiilikuva viestii? Tutkimusaineistoa tarkastellaan ensisijaisesti deittipalvelun antamaa ohjeistusta vasten. Lisäksi pyritään tekemään muita huomioita valmiiden kategorioiden ulkopuolelta. Tässä esitelty visuaalisen osuuden tutkimus on osa väitöskirjatyötä nimeltään Tositarkoituksella. Suomalainen heteroseksuaalinen parisuhdeskeema internetin deittiilmoituksissa jonka mukaisesti rajaus on Tositarkoituksella-kategoriassa ja heteroseksuaalisessa kontekstissa.

9 Tapani Huovila, University of Jyväskylä Logo From Name to Symbol This article discusses what kind of logos the Finnish media have and how they build the identity and brand of their media organizations. Logos are important for media organizations because the different media compete with each other, especially on the Internet and mobile Internet (smart phones) - and usually with the same news content. The sources are the main Finnish newspapers and television channels: Helsingin Sanomat, Keskisuomalainen, MTV3, Nelonen, Yle, and their Internet (pc) and mobile Internet (smart phone) pages. The analysis covers the period from the beginning of the 19thcentury to the beginning of 21st century. The logo has seven main purposes: it is the name of the media organization; it gives an idea of the content and coverage of the medium; it builds the brand; it provides visual continuity; logos have developed from pictures to sound, moving pictures and animations; it is a way of selling the content and coverage to the audience, and the logo is connected to the particular communication environment it is used in. KEYWORDS Visuality, logo, media, semiotics

10 Niina Oisalo, Turun yliopisto (Audio)visuaalisuus, kokemus ja tutkija Tässä tutkimuspaperissa aion pureutua kysymykseen (audio)visuaalisesta kokemuksesta miten kuvat tuottavat paitsi kognitiivisia, myös affektiivisia ja kehollisia merkityksiä, ja miten tutkijan oma ruumis voi osallistua tiedon tuottamiseen. Visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa on ollut käynnissä 1990-luvulta lähtien niin kutsuttu (uus)materiaalinen käänne, jossa huomio on siirtynyt katseesta (gaze) ja representaatioista ruumiillisuuteen, aisteihin ja kokemukseen. Tämä suuntaus korostaa visuaalisen kokemuksen prosessuaalisuutta, kokonaisvaltaisuutta ja rajattomuutta. Esimerkiksi Katariina Kyrölä (2010, 26) puhuu affektiivisesta kentästä, jossa katsojan oma keho muodostaa suhteen kuvaan. Omassa tutkimuksessani on yhtymäkohtia erityisesti fenomenologiaan, jossa keskeisellä sijalla ovat tutkijan tuottamat kuvaukset kuvien katsomisesta ja niistä vaikuttumisesta kuvien kokemisesta. Tässä metodissa tärkeän osan tutkimusmateriaalista muodostaa tutkijan oman kehon tuottama tieto tutkimuskohteesta (ks. esim. Sobchack 2004). Nostan esimerkkejä Andrea Arnoldin elokuvasta Humiseva harju (2011), jonka kuvaustyylit kutsuvat katsojan mukaan elokuvan maailmaan, jakamaan kokemuksia roolihahmojen kanssa, ei ainoastaan katsomaan niitä ulkopuolisin silmin. Laura U. Marksin (2000) mukaan ruudun läpi tapahtuu vuorovaikutusta, jossa katsojan keho tulkitsee kokemaansa kokonaisvaltaisesti, kaikkien aistien avustuksella. Kuvien ja katsojan koskettaessa toisiaan mukana on hetkessä tapahtuvien aistikokemusten lisäksi kehon muistot kehon muisti. Prosessi ei myöskään pääty elokuvan loputtua, vaan siirtyy osaksi kehon muistia vaikuttaen jälleen tuleviin katsomiskokemuksiin. Nostan esiin myös kysymyksen siitä, miten kehollisesta tiedosta olisi mahdollista keskustella akateemisessa maailmassa, joka priorisoi kielellisiä ja matemaattis-loogisia esitystapoja. Kehollisten vaikutusten kääntäminen kielelliseen ilmaisuun on haastavaa, ja joskus tutkimustulosten esittämistä muussa kuin kirjallisessa muodossa olisi syytä harkita.

Kultainen nuoruus. nuorisotutkimusverkosto. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.

Kultainen nuoruus. nuorisotutkimusverkosto. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim. Kultainen nuoruus Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.) nuorisotutkimusverkosto KULTAINEN NUORUUS KURKISTUKSIA NUORTEN HYVINVOINTIIN JA SEN

Lisätiedot

Maaria Niskala & Jarkko Saarinen Matkailu ja alkuperäiskulttuurien esittäminen Esimerkkinä ovahimbat Namibian matkailumainonnassa.

Maaria Niskala & Jarkko Saarinen Matkailu ja alkuperäiskulttuurien esittäminen Esimerkkinä ovahimbat Namibian matkailumainonnassa. Maaria Niskala & Jarkko Saarinen Matkailu ja alkuperäiskulttuurien esittäminen Esimerkkinä ovahimbat Namibian matkailumainonnassa Tourism and the representations of indigenous people: Ovahimbas in Namibian

Lisätiedot

OLEMASSAOLO VIESTEJÄ FACEBOOK VÄLI EE Ä JA 2000-LUVU AJA KUVA A

OLEMASSAOLO VIESTEJÄ FACEBOOK VÄLI EE Ä JA 2000-LUVU AJA KUVA A OLEMASSAOLO VIESTEJÄ FACEBOOK VÄLI EE Ä JA 2000-LUVU AJA KUVA A Salla Matilainen 63538 Pro gradu -tutkielma Tammikuu 2010 Jukka-Pekka Puro Mediatutkimus Taiteiden tutkimuksen laitos Turun yliopisto TURUN

Lisätiedot

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista

KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista KOSKAAN EN LIIKU YKSIN -tutkimus joensuulaisten nuorten kaupunkipeloista Jussi Semi 138570 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Maantieteen pro gradu tutkielma Marraskuu 2002 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa No pakkohan se oli - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa Pro Gradu -tutkielma Tiina Koivukangas, Ilona Kyngäs & Tiina Maunula

Lisätiedot

Nuoret, tutkijat ja Benetton

Nuoret, tutkijat ja Benetton Tekijä: Seppänen, Janne Nimeke: Nuoret, tutkijat ja Benetton: kilpatulkintoja mainoskuvasta. Julkaisussa: Tiedotustutkimus ISSN 0357-8070 23 (2000) : 2, s. 20-35 Tämä aineisto on julkaistu verkossa oikeudenhaltijoiden

Lisätiedot

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, ESA ROVIO, LIISA PARIKKA Yhteystiedot: Anita Saaranen-Kauppinen,

Lisätiedot

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN

DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN DOKUMENTAARISEN RADIO-OHJELMAN KÄSIKIRJOITTAMINEN Saara Henriksson Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Henriksson,

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi Pääsisipä sen pääkopan sisään Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi ja Olli Saarelan elokuva-adaptaatiossa Suden vuosi Henna Rytkönen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta

Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Nora Schuurman Hevoset hevosina Eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkinta Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies Hevoset hevosina Eläimen ja

Lisätiedot

Hanna-Mari Ikonen Muutu ihmiseksi, joka olet Maalla-lehti jälkimodernin työntekijän ja paikan kuvaajana

Hanna-Mari Ikonen Muutu ihmiseksi, joka olet Maalla-lehti jälkimodernin työntekijän ja paikan kuvaajana ALUE JA YMPÄRISTÖ Hanna-Mari Ikonen Muutu ihmiseksi, joka olet Maalla-lehti jälkimodernin työntekijän ja paikan kuvaajana Become the person you are a postmodern employee and place as presented in the Country

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Adjektiivien räiskettä. Ideaalinen kumppani internetin deittiilmoituksissa

Adjektiivien räiskettä. Ideaalinen kumppani internetin deittiilmoituksissa Adjektiivien räiskettä. Ideaalinen kumppani internetin deittiilmoituksissa Anne Holappa Digitaalisen kulttuurin jatko-opiskelija Turun yliopisto Tyypillisessä internetin kumppaninhakuilmoituksessa haetaan

Lisätiedot

Juha Järvelä. Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930

Juha Järvelä. Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930 Juha Järvelä Sukupuoli ja kansallisuus Mika Waltarin teksteissä 1925 1930 Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Huhtikuu 2006 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taidekasvatuksen seminaarityö Jari Vesterinen TaiK, TKO 17.4.2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 PROSESSIN SANALLISTAMISEN TUTKIMINEN... 1 3 HUUMAANTUMINEN... 3

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa Hilppa Jankama Pro gradu tutkielma Jyväskylän Yliopisto Kasvatustieteen laitos Syksy 2004 2 SISÄLTÖ 1 SUKUPUOLINEUTRAALIUS

Lisätiedot

Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat!

Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat! Oon niin emo et mun keuhkotkin on mustat! Välitilassa alakulttuurit, toimijuus ja kommunitas Helsingin seudun nuorten keskuudessa Pro-gradu tutkielma Vilma Nummela Helsingin Yliopisto 2011 Valtiotieteellinen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta. Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN

Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta. Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN Oulun ylipisto Humanistinen tiedekunta Aira Pohjanen TRANSSUKUPUOLISTEN IDENTITEETIN RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ INFORMAATIOKÄYTTÄYTYMINEN Informaatiotutkimuksen Pro gradu-tutkielma Oulu 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007

Lisätiedot

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta Kuvalehti nro 2 2013 Eiköhän mun teokset toimi Venetsiassa ihan samalla tavalla kuin muuallakin4 Mitä puut tekevät Miten opiskelijat Venetsiassa?7 voivat vaikuttaa taideyliopiston asioihin?11 Maisterin

Lisätiedot