DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP, 2015-2017"

Transkriptio

1 DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP, KOULUTUSOHJELMAN YLEISTIEDOT 1.1. Psykodynaaminen nuorisopsykoterapian kouluttajakoulutus (56 op) Järjestäjänä: Nuorisopsykoterapia-säätiö Helsingin Yliopistolta on haettu hyväksyntää opetussuunnitelmaan 1.2. Koulutuksen vastuuhenkilö: Arto Leppänen, varalla Timo Niemi 1.3. Muut koulutusohjelmassa käytetyt kouluttajat ja työnohjaajat: Camilla Bargum, Anneli Hautala, Maria Häkkinen, Olavi Hämäläinen, Pekka Impiö, Outi Laine, Juhani Lindell, Marita Niemi, Martta Pennanen ja Juhani Salakari. Kaikki kouluttajat ovat psykodynaamisia VET-psykoterapeutteja Opiskelijaryhmän minimikoko on 6 opiskelijaa ja maksimikoko 14 opiskelijaa Koulutusohjelman aloitusaika 01/2015. Pituus 5 lukukautta/2,5v 1.6. Koulutusohjelman koulutustilat: Nuorisopsykoterapia-säätiön talo, Leankatu 5, Helsinki. 2. OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalinnan kriteerit erillisellä liitteellä 3. KOULUTUSOHJELMAN PÄÄMÄÄRÄT JA RAKENNE

2 3.1. Koulutusohjelman päämäärät Kouluttaja-koulutuksen päämääränä ovat valtakunnallisen psykoterapiakonsortion asettamat päämäärät, joiden mukaan koulutusohjelman suoritettuaan opiskelijalla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että hän on pätevä toimimaan opettajana ja ohjaajana psykoterapeutin nimikeoikeuteen johtavissa koulutuksissa. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti ammattialan teoreettisen perustan sekä alalla tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön siten että hän: - Osoittaa hallitsevansa perusteellisesti psykodynaamisen nuorisopsykoterapian käsitteistön. - Osoittaa tuntevansa oman psykoterapiamenetelmän keskeisen kehittämistyön ja kehityshistorian. - Tuntee laajasti omaan psykoterapiamenetelmäänsä kohdistuvaa kriittistä arviointia ja sitä koskevan tutkimustiedon yhteyden ammatilliseen käytäntöön. - Tietää riittävästi muista psykoterapiamenetelmistä ja niiden yhtymäkohdista omaan menetelmäänsä. - Hallitsee tiedon psykoterapeuttisesta muutoksesta ja psykoterapeuttista muutosta kuvaavista yleisistä teorioista. - Osaa yhdistää omaa psykoterapiamenetelmää koskevan teoriatiedon kliinisiksi sovelluksiksi erilaisissa mielenterveyden häiriöissä ja erilaisten asiakasryhmien kanssa työskennellessään. - Pystyy monipuolisesti mukauttamaan psykoterapeuttisia väliintulotapoja hoidon edellyttämällä tavalla - Osoittaa ymmärtävänsä syvällisesti oman elämänkaarensa, oman toimintatapansa ja elämäntilanteensa merkityksen psykoterapeuttisen työn kannalta. Kouluttajakoulutuksen päämääriin kuuluu myös se, että opiskelija tuntee oppimisen, kliinisen opettamisen ja työnohjauksen perustavat ilmiöt ja periaatteet siten että hän - Tuntee sisältö- ja oppimislähtöisen opetusmallin ja tunnistaa niiden käyttöalueita psykoterapeutiksi opiskelemisen koulutusprosessissa. - Pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta sekä sisältö- että oppimislähtöistä opetusmallia hyväksikäyttäen ja asettamaan opetukselleen osaamistavoitteet

3 - Pystyy erittelemään oppimisen perusprosesseja ja tunnistaa aikuisen oppimiselle erityisiä oppimisen tapoja - Hallitsee menetelmiä, joilla opiskelijat voivat käsitellä omaa osaamistaan ja osaamisensa kehittymistä erilaisista näkökulmista. - Hallitsee oppimistilanteiden palautejärjestelmien käytön ja pystyy soveltamaan saamaansa palautetta opetuksensa kehittämisessä sekä koulutusohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen suhteen - Hallitsee itsearviointien käytön opiskelijoiden oman etenemisen seurantajärjestelmänä ja oppimisen arvioinnin välineenä. - Pystyy tunnistamaan opettamansa psykoterapiamenetelmän erityiskysymyksiä koulutusryhmän prosessissa ja käsittelemään niitä opiskelijoita kunnioittavalla tavalla. - Pystyy opetuksessaan yhdistämään itselleen luontaista opettamiskykyään ja kliinistä taitoaan sekä käyttämään hyväksi sisältötiedon ja kokemuksellisen tiedon yhdistämistä tukevia opetusmenetelmiä. Näiden lisäksi tavoitteisiin kuuluu vielä että koulutusohjelman läpikäytyään opiskelija tuntee psykoterapiatutkimuksen keskeiset löydökset ja tutkimusmenetelmälliset lähestymistavat siten että hän - Osoittaa tuntevansa psykoterapian tulostutkimuksen keskeiset tutkimusasetelmat ja tulokset. - Osoittaa tuntevansa psykoterapian prosessitutkimuksen keskeiset tiedonhankintatavat ja tulokset. - Osaa toteuttaa pienimuotoisen tutkimushankkeen, jossa tuotetaan psykoterapiamenetelmään ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa. - Osaa ohjata psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä. - Osaa viestiä alan ilmiöistä ja kysymyksenasetteluista erilaisilla foorumeilla ja toimia psykoterapiapalvelujen kehittäjänä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osa näistä tavoitteista on saavutettu jo erityistason psykoterapiakoulutuksen yhteydessä ja jonka koulutuksen jatkoksi tämä kouluttajakoulutus on suunniteltu Koulutuksen Rakenne Kouluttajakoulutus koostuu seminaareista, koulutuspäivistä, työnohjauksesta, lopputyöstä sekä omasta hoidosta. Koulutus kestäisi 2,5 vuotta.

4 Koulutus rakentuu seuraavasti: 1. vuosi: Nuorisopsykoterapian syventävä seminaari 1. 18x2t yht. 36t. *seminaareista 1,37 op + kirjallisuuteen perehtyminen ja muu omatoiminen opiskelu 4,125 op = 5,495 op Kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausseminaari 18x2t yht. 36t. *5,495 op 2. vuosi: Nuorisopsykoterapian syventävä seminaari 2. 18x2t. Yht. 36t. *5,495 op Kouluttaja- ja työnohjaaja harjoittelu-seminaari 10x2t. Yht. 20t. Seminaareista ja kirjallisuuteen perehtymisestä ja muusta omatoimisesta opiskelusta 20/36 x 5,495 =3,053 op Tutkimustaitojen opetusta ja opinnäytetyön ohjausta 8x2t. Yht. 16t.** 3. vuosi: Opinnäytetyön ohjausta 10x2t. Yht. 20t.** ** Yhteensä 5,495 op Koulutukseen kuuluvat lisäksi Nuorisopsykoterapia-säätiön koulutuspäivät seminaarien aikana (2 ½ v) ( 5kpl kaksipäiväisiä) teoriaa 5x6t. Yht. 30t. (30/36x5,495) 4,578 op työnohjauskoulutusta 5x4t. Yht. 20t. (20/36x5,495) 3,053 Näin muodostuu seuraavat kokonaisuudet: Teoria ja menetelmäopinnot 102t (15,6 op) 1. ja 2. vuoden syventävät opinnot ja koulutuspäivien teoriaopinnot Pedagogisten opintojen opintokokonaisuus 76t (11,6 op) Teoria- ja ohjausseminaari 36t. (1. vuosi) Kouluttajana toimimista 20t. (2. vuosi

5 Työnohjaustaitojen ohjausta (tapahtuu osana psykoterapeuttisen työn työnohjausta. Meillä lisäksi koulutuspäivien yhteydessä.) 20t. Tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuus 36t (5,5 op) 2. vuoden tutkimustaitojen opetus ja 3. vuoden opinnäytetyön ohjaus Omaa, henkilökohtaista, työnohjausta (10 op) koulutukseen vaaditaan vähintään 100t. Ja ohjattavan hoidon tiheys on oltava vähintään 2xvk. Työnohjattavia hoitoja on oltava vähintään 2. Yhden hoidon on oltava kestettävä vähintään 2 vuotta ja toisen vähintään 1 vuosi. (työnohjattua hoitoa minimi 250t.) Oman hoidon kokonaismäärä tulee olla vähintään 310t. Lisäys 2,9 op (Nuorisopsykoterapia-säätiön et-koulutuksessa vähintään 250) Koulutukseen kuuluu opinnäytetyö (10 op.) Opintopisteet yhteensä 15,6+11,6+5,5+10+2,9+10 = 55,6 op Teoria- ja menetelmäopintojen seminaariopetus pyrkii artikkelien pohjalta syntyvän keskustelun kautta löytämään kunkin mielestä teorialle kliinistä kosketusta ja vastaavasti kliiniselle kokemukselle teoreettista ymmärrystä. Koulutuspäivät pyrkivät kulloinkin tarjoamaan tehostetun teoreettisen ja kliinisen paketin jonkin nuorisopsykoterapian tärkeän erityiskysymyksen ympäriltä ulkomaalaisten ja kotimaisten asiantuntijoiden opastuksella. Pedagogiset opinnot pyrkivät antamaan ja lisäämään opiskelijoille luovaa kykyä kohdata opetuksen ja työnohjauksen antamisen haasteet, käytännön harjoitusten, teoreettisten artikkeleiden ja seminaarikeskustelujen avulla. Tutkimustaitojen ja opinnäytetyön ohjausseminaareissa käsitellään artikkelien kautta keskustellen psykoterapiatutkimuksen erilaisia perinteitä ja menetelmiä. Seminaari on näin ollen osittain menetelmäpainotteinen. Myös tutkimustuloksia tarkastellaan kriittisesti. Koulutettavien lopputöitä ohjataan kohti tieteellistä kirjoittamista. Oma henkilökohtainen työnohjaus antaa paitsi lisääntynyttä ymmärrystä potilaan mielenmaailmasta ja psykoterapiaprosessista myös mahdollisuuden oppia käytännön kautta työnohjausprosessista ja nivoa sitä muun opetuksen antiin. Henkilökohtaisen työnohjauksen kautta voidaan myös jatkuvasti arvioida työnohjattavan vahvuuksia ja heikkouksia psykoterapeuttina ja painottaa työnohjausta yksilöllisesti sekä kliinisesti että teoreettisesti.

6 Riittävä oma psykodynaaminen psykoterapia on psykodynaamisena psykoterapeuttina toimimisen edellytys ja pohja toimiessa psykoterapeuttina. Opinnäytetyö auttaa integroimaan saatua oppia ja kliinistä ymmärrystä. KOULUTUKSEN AIKATAULU JA SISÄLLÖT Opiskelijavalinnat pyritään tekemään alkusyksystä Opiskelijoilta ja opettajilta edellytetään, että he perehtyvät ennen opetuksen alkua teokseen Huttunen. M. & Kalska, H. (toim.) (2012): Psykoterapiat. Porvoo, Duodecim. Kirjan sisältöä käsitellään soveltuvin kohdin seminaariopetuksen yhteydessä ja pyrkimyksenä on arvioida eri viitekehysten ja nuorisopsykoterapian yhteyksiä, eroavuuksia ja yhtymäkohtia sekä niiden soveltuvuutta erilaisissa potilasryhmissä. Nuorisopsykoterapiasäätiön kouluttajakoulutuksen seminaarit 1. Vuosi kevät ja syksy 2015 Nuorisopsykoterapian syventävä seminaari 1 Opettaja: Camilla Bargum, FM Seminaarissa pyritään integroimaan nuorisopsykoterapiaa koskevien artikkeleiden antamaa tietoa seminaarikeskustelujen kautta koulutettavan aikaisempaan teoreettiseen ja kliiniseen ymmärtämiseen. 1. Alfillé-Cook, J. (2009): Peculiarities and problems in assessing adolescents. Teoksessa Horne, A ja Lanyado, M. (toim.) Through assessment to consultation, ss London and New York: Routledge. Parsons, M. and Horne, A. (2009): Anxiety, projection and the quest for magical fixes. When one is asked to assess risk. Teoksessa Horne, A ja Lanyado, M. (toim.) Through assessment to consultation, ss London and New York: Routledge.

7 2. Waddell, M. (1998): Puberty and early adolescence, Midadolescence: a clinical example, Late-adolescence: fictional lives. Teoksessa Wadell, M. Inside lives, ss Tavistock Clinic Series. 3. Blake, P. (2008): Interpretation, play, and transference and countertransference in practice: Paul s story. Teoksessa Blake, P. Child and adolescent psychotherapy, ss London: Karnac. 4. Ogden, T H. (1992): The transitional Oedipal relationship in female Development. Teoksessa Ogden, T. The primitive edge of experience, ss London: Karnac Books. 5. Ogden, T H. (1992): The threshold of the male Oedipus complex. Teoksessa Ogden,T. The primitive edge of experience, ss London: Karnac Books. 6. Brainin, E. (2011): Some thoughts on psychoanalytical technique in the treatment of adolescents: On the development of body image, body ego, and ego structures. Teoksessa Günter, M. Technique in child and adolescent analysis, ss London: Karnac. 7. Galatzer-Levy, R. (1984): Adolescent breakdown and middle-age crises. Teoksessa Brockman, D. (toim.) Late adolescence: Psychoanalytic studies, ss New York: international Universities Press, Inc. 8. Bohleber, W. (2010): Psychoanalytic theories of personality, adolescence, and the problem of identity in late modernity. Teoksessa Bohleber, W. Destructiveness, intersubjectivity, and trauma, ss London: Karnac. 9. Hyatt Williams, A. (1998): Part V. Antidevelopmental processes in adolescence. Teoksessa Hyatt Williams, A. Cruelty, violence and murder, ss London: Karnac Books.

8 10. Hautala, A. (2007): Itseään viiltelevä nuori. Teoksessa Niemi, T. (toim) Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 9, ss Helsinki: Nuorisopsykoterapiasäätiö. Pao, P-N. (1969): The syndrome of delicate self-cutting. Br. J.med.Psychol. 42: Laufer, M. (1995): Psychological development in adolescence: danger signs. Teoksessa Laufer,M. The suicidal adolescent, ss London: Karnac Books. Laufer, M. (1995): Understanding suicide: does it have a special meaning in adolescence? Glasser, Mervin. Discussion. Teoksessa Laufer, M. (toim.) The suicidal adolescent, ss London: Karnac Books. 12. Bronstein, C. (2000): Working with suicidal adolescents. Teoksessa Wise, I. (toim.) Adolescence, ss London: Institute of Psycho-Analysis. 13. Dubinsky, H. (1999): Factors contributing to the psychotic breakdown of three adolescents. Teoksessa Anastasopoulos, D. et al (toim.) Psychoanalytic psychotherapy of the severely disturbed adolescent, ss London: Karnac Books. 14. Pestalozzi, J. (2005): The symbolic and the concrete: Psychotic adolescents in psychoanalytic psychotherapy. Teoksessa Housel, D. et al. (toim.) Invisible boundaries, ss London: Karnac. 15. Anastasopoulos, D. (2005): The influence of psychic trauma on adolescence and its disorders. Teoksessa Anastasopoulos, D. et al (toim.) Psychoanalytic psychotherapy of the severely disturbed adolescent, ss London: Karnac Books.

9 Bargum, C. (2010): Trauman merkitys nuoren oireilussa. Teoksessa Saarinen, P. et al (toim.) Kätketyn jäljillä, ss Kuopio: Itä- Suomen psykoterapiayhdistys. 16. Horne, A. (2010): Sexual abuse and sexual abusing in childhood and adolescence. Teoksessa Lanyado, M. et al (toim.) The handbook of Child and Adolescnt Psychotherapy, ss London and New York: Routledge. 17. Aylward, P. (2012): Understanding the Dublane massacre and Postscript. Teoksessa Aylward, P. Understanding Dunblane and other massacres, ss London: Karnac. 18. Volkan, V. ja Ast, G. (2014): Deposited representations. Twinning. Teoksessa Volkan, V ja Ast, G. Siblings in the unconscious and psychopathology, ss London: Karnac. Kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausseminaari Kevät ja Syksy 2015 Opettaja: Olavi Hämäläinen, VTM Seminaarin rakenne koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista, joissa osallistujat toimivat työnohjaajina tai raportoivat tekemästään työnohjauksesta sekä toimivat seminaarien vetäjinä vuorotellen. Näistä keskustellaan ja pohditaan esiinnousseita kysymyksiä. Kullekin seminaarikerralle luetaan kuitenkin myös läksy. 1. Työnohjaajan roolit. Olavi Hämäläinen alustaa keskustelun. 2. Jacobs, Meyer, David,ed. ( 1995). The Supervising Encounter; a guide for teachers of psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis. Yale university press. Luvut Introduction sekä 1. A brief history of supervision, ss Samasta luku 2. The opening phase, ss Luku 3. Inductive and associative modes of thought, ss

10 5. Luku 4. Creative and self-reflective modes of thought, ss Luku 5. How personal should supervision be, ss Luku 6. Affect and professional development, ss Luku 8. Self esteem issues for the supervisee, ss Luku 9. Sef-esteem and the supervisor s role, ss Luku 10. Termination, ss Berman, E. (2000). Psychoanalytic supervision: the intersubjective development. Int.J.Psychoanal. 81, s Berman, E. (2004). Impossible training. A relational view of psychoanalytic education. The Analytic Press. Luku 6. Psychoanalytic supervision: The intersubjective turn. ss Samasta luku 7. Training for future. ss Sripada, B. (1999). A comparision of a failed supervision and a successful supervision of the same psychoanalytic case. The annual of psychoanalysis. ss Martindale, Rodriguez,,Morner, Vidit ed. (1997) Supervision and its vicissitudes. Karnac Books. EFPP monograph series. Luku 1. Grinberg, L. :On transference an countertransference and the technigue of supervision 16. Samasta luku 2. Sedlak, V. : Psychoanalytic supervision of untrained therapists, ss Samasta luku 4. Streeck, U.: Supervision in mental health teams and institutions, ss Casement,P. J (1993) Towards Autonomy: Some thoughts of Psychoanalytic Supervision. Int.J. Psychoanalysis 2:

11 Nuorisopsykoterapian syventävä seminaari 2, Kevät 2016 ja syksy 2016 Opettaja: Juhani Salakari, LL Seminaarissa pyritään syventämään nuorisopsykoterapian menetelmän ymmärtämistä ja omaksumista ja integroimaan niitä koulutettavan aikaisempaan teoreettiseen ja kliiniseen ymmärtämiseen. 1. Greenson, R.R. (1974). Loving, Hating and Indifference Towards the Patient. Int. R. Psycho-Anal., 1: Gabbard, G.O. and Winer, J.A. (1994). Hate in the Analytic Setting. J. Amer. Psychoanal. Assn., 42: Salakari, J.:Tunteet ja vastatunteet, kehityksestä ja lähtökohdista (yhteenveto ennen muuta Erna Furmanin ja Winnicottin kirjoitusten pohjalta) 4s 2. Mendelsohn, E. (2002). The Analyst's Bad-Enough Participation. Psychoanal. Dial., 12: Reed, G.S. (2001). Shame/Contempt Interchanges. J. Amer. Psychoanal. Assn., 49: Renik, O. (1999). Playing One's Cards Face up in Analysis. Psychoanal Q., 68: Etchegoyen, R.H., Lopez, B.M. and Rabih, M. (1987). On Envy and How to Interpret it. Int. J. Psycho-Anal., 68: Ogden, T.H. (1999). Reverie and Interpretation, sensing something human Kappaleet 1-2, s Ogden, T.H. (1999). Reverie and Interpretation, sensing something human Kappaleet 3-4, s Ogden, T.H. (1999). Reverie and Interpretation, sensing something human Kappaleet 5-6, s Ogden, T.H. (1999). Reverie and Interpretation, sensing something human Kappaleet 7-8, s

12 9. Ogden, T.H. (1994). The Analytic Third: Working with Intersubjective Clinical Facts. Int. J. Psycho-Anal., 75: Bollas, C. Wording and Telling Sexuality Teoksessa The Mystery of Things 9 s. 11. Salakari, J. (2011) Päihteiden ongelmakäytön ymmärtämisestä, s Teoksessa Kätketyn jäljillä, toim. P.Saarinen, A.Tuohimaa ja A.Heikkinen, Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys. 12. Director, L. (2005) Encounters with Omnipotence in the Psychoanalysis of Substance Users Psychoanal. Dial., 15: Burton, N. (2005) Finding the Lost Girls Psychoanal. Dial., 15: Alvarez, A. (1996) Different uses of the countertransference with neurotic, borderline and psychotic patients. S s Teoksessa: Countertransference in Psychoanalytic Psychotherapy with Children and Adolescents. Ed. John Tsiantis et.al. Karnac Books 15. McWilliams, N. (1996). Therapy across the Sexual Orientation Boundary. Gender and Psychoanalysis, 1: McWilliams, N. (1979). Treatment of the Young Borderline Patient. Psychoanal. Rev., 66: Wurmser, L. (2004). Superego Revisited. Psychoanal. Inq., 24: Oheislukemistoa: Wurmser, L. (2003). The Annihilating Power of Absoluteness. Psychoanal. Psychol., 20: Lansky, M.R. (2007). Unbearable Shame, Splitting, and Forgiveness in the Resolution of Vengefulness. J. Amer. Psychoanal. Assn., 55: Työnohjauksen ja kouluttamisen opetuksen seminaari Kevät 2016 Opettaja: Marita Niemi, FM

13 Seminaari sisältää sekä työnohjauksen että opetuksen harjoituksia,joita opettaja yhdessä seminaariryhmän kanssa arvioi. Materiaalina käytetään nuorisopsykoterapiaa käsitteleviä artikkeleita. 1. Potilaan alkuhaastattelun ja psykoterapia arvion tekeminen, työnohjausharjoitus. Luetaan pohjaksi Ogden,T.H. (2005) On psychoanalytic supervision. International Journal of Psycho-Analysis, 86: Hautala,A. (2001) Anoreksia, tytön epätoivoinen kamppaiku minuutensa puolesta. Kirjassa Niemi,T. (toim.) Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 5. Nuorisopsykoterapia-säätiö, Helsinki. Työnohjausharjoitus syömishäiriö potilaan terapiasta. 3. Opetusharjoitus. Luetaan kirjasta Farrell, E. (1995) Lost for Words. The Psychoanalysis of Anorexia and Bulimia. Process Press. London. (pp. 1-35) 4. Opetusharjoitus. Edellisestä kirjasta (pp ) 5. Opetusharjoitus. Edellisestä kirjasta (pp ) 6. Birksted-Breen,D. (1989) Working with an Anorexic Patient, International Journal of Psycho-Analysis 70: Työnohjausharjoitus ja keskustelua artikkelista. 7. Niemi, M. (2014) Traumoista ja niiden psykoanalyyttisesta hoitamisesta, Kirjassa Häkkinen,M.(toim.) (2014), Sanojen tuolla puolen trauman, häpeän ja väkivallan psykodynamiikasta. Nuorisopsykoterapian erityiskysymyksiä 15, Nuorisopsykoterapiasäätiö, Helsinki. Opetusharjoitus. 8. Lombardi, R., Pola, M.(2010 ) The Body, Adolescence, and Psychosis. Int. J. Psycho-Anal., 91: Työnohjausharjoitus nuorisoterapiatapauksesta, jossa keskeistä nuoren suhde omaan ruumiillisuuteensa.

14 9. Lombardi, R. (2013) Death, Time, and Psychosis. J. Amer. Psychoanal.Assn.,61: Työnohjausharjoitus nuorisoterapia tapauksesta, jossa kyseessä suuri vaikeus suhteessa omaan ruumiillisuuteen ja nuoruusiän kehityshaasteisiin. 10. Lombardi, R. (2003) Knowledge and experience of time in primitive mental states. Int. J. Psycho-Anal.,84: Hoidon lopettamisen käsittelyä työnohjausharjoituksissa sekä keskustelua Lombardin aikaa käsittelevästä artikkelista. Ohessa luetaan Marita Niemen Kuopiossa 2014 pitämät esitelmät koskien tätä aihepiiriä) sekä Anneli Larmo (2012) Psykoterapian lopettaminen, luento. Tutkimustaitojen opetusta ja opinnäytetyön ohjausta seminaari Syksy 2016 ja Kevät 2017 Opettaja: Timo Niemi, LKT, Psykiatrian dosentti (HY) Seminaarissa käsitellään artikkelien kautta keskustellen psykoterapiatutkimuksen erilaisia perinteitä ja menetelmiä. Seminaari on näin ollen menetelmäpainotteinen. Saatuja tutkimustuloksia tarkastellaan kriittisesti. Koulutettavien lopputöitä ohjataan kohti tieteellistä kirjoittamista. 1. Yleistä psykoterapiatutkimuksesta Leiman, M. (2006): Mikä psykoterapiassa vaikuttaa. Asiantuntijaluento psykoterapian konsensuskokouksessa (Suomen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia). Wahlström, J. (2006): Miten psykoterapian tutkimusta tulisi edistää? Asiantuntijaluento psykoterapian konsensuskokouksessa (Suomen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia). 2. Evidence based psychotherapy relationships Norcross, JC, Bruce, E. Wampold BE. (2011): Evidence-Based Therapy Relationships: Research Conclusions and Clinical Practices. Psychotherapy, 48, 1, Horvath, A, Del Re, AC, Fluckiger, C. Symonds, D. (2011): The Alliance in child and adolescent psychotherapy. Psychotherapy, 48, 1, Vaikuttavuustutkimuksista 1 Knekt,P., Lindfors, O., Laaksonen, M. (2010): Helsingin Psykoterapiatutkimus-psykoterapioiden vaikuttavuus viiden vuoden

15 seurannassa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportti 33/2010. Knekt, P., Lindfors, O:, Sares-Jäske, L. ja Laaksonen, M. (2012). Psykoterapioiden vaikuttavuus masennukseen pitkissä seurannoissa. Duodecim 128: Vaikuttavuustutkimuksista 2 Leiman, M. (2004): Vaikuttavuustutkimuksen pulmallisuus psykoterapiassa. Duodecim Niemi, T (1988).:Viisi vuotta jälkeen psykoterapian alun. Prospektiivinen selvitys opiskelijoiden yksilöpsykoterapiasta N:o 3. Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 26. Sandell, R., Blomberg, J. Lazar, A., Carlsson, J., Broberg, J. and Schubert, J. (2000): Varieties of Long-Term Outcome Among Patients in Psychoanalysis and Long-Term Psychotherapy: A Review of Findings in the Stockholm Outcome of Psychoanalysis and Psychotherapy Project (Stoppp). International Journal of Psycho-Analysis 81: Prosessitutkimuksista Elliott, R. (2010): Psychotherapy change process research: Realizing the promise. Psychotherapy Research,20(2): Nilsson, T., Svensson, M., Sandell, R. and Clinton, D, (2007): Patients experiences of change in cognitive-behavioral therapy and psychodynamic therapy: a qualitative comparative study. Psychotherapy Research 17(5) Casetutkimuksista 1 McLeod, J. and Elliott, R. (2011): Systematic case study research: A practice- oriented introduction to building an evidence base for councelling and psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research 11(1) Casetutkimuksista 2 (esimerkkejä tapausten käytöstä) Niemi, T. (1992): Cases to Cases. A Study of Psychotherapy. Psychoanal. Psychother. 6: Niemi, T. and Lombardi, R. (2008): Run or Die: Bi-Logical Phenomena and the Body-Mind Border. Scand.Psychoanal. Rev. 31: Casetutkimuksia 3 (esimerkkejä tapausten käytöstä) Lombardi, R. (2003): Knowledge and experience of time in

16 primitive mental states.international Journal of Psycho-Analysis 84: Lombardi,R.(2004): Three Psychoanalytic Sessions. Psychoanalytic Quarterly 73: Nuorisopsykoterapian tutkimuksia 1 Langer DA, McLeod BD, Weisz JR. Do treatment manuals undermine youth-therapist alliance in community clinical practice? J Consult Clin Psychol Aug;79(4): doi: /a McCarty CA, Weisz JR. Effects of psychotherapy for depression in children and adolescents: what we can (and can't) learn from metaanalysis and component profiling. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Jul;46(7): Weisz JR, McCarty CA, Valeri SM. Effects of psychotherapy for depression in children and adolescents: a meta-analysis. Psychol Bull Jan;132(1): Nuorisopsykoterapian tutkimuksia 2 Weisz JR, Hawley KM. Developmental factors in the treatment of adolescents. J Consult Clin Psychol Feb;70(1): Nuorisopsykoterapian tutkimuksia 3 McLeod BD. Relation of the alliance with outcomes in youth psychotherapy: a meta-analysis. Clin Psychol Rev Jun;31(4): doi: /j.cpr Epub 2011 Mar 17. Abbass AA, Rabung S, Leichsenring F, Refseth JS, Midgley N. Psychodynamic Psychotherapy for Children and Adolescents: A Meta-Analysis of Short-Term Psychodynamic Models. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 2013;52(8): seminaarikerroilla käsitellään yksityiskohtaisesti ja yksilöllisesti kunkin opiskelijan opinnäytetyön hanketta suunnittelusta toteuttamiseen. Samalla käydään läpi tieteellisen kirjoittamisen periaatteita, kuten esimerkiksi : kysymyksen asettelu, kirjallisuuden haku, kirjoittaminen, opinnäytetyön sisältö ja rakenne, lähdeluettelon laatimisperiaatteet, tapausesimerkkien kirjoittamisen periaatteet.

17 Seuranta: Opiskelijoiden kehitystä seurataan kussakin pienryhmäseminaarissa ja työnohjauksessa. Koska kaikki työnohjaajat kuuluvat Nuorisopsykoterapiasäätiön opettajakuntaan, keskustelemme opettajakunnan kokousten yhteydessä opetuksen edistymistä kunkin opiskelijan kohdalta (n. 5 kertaa vuodessa). Opiskelijat antavat lisäksi kirjallisen palautteen puolivuosittain. Myös palautteita käsitellään opettajakunnan kokouksissa ja ne toimivat pohjana myös Helsingin Yliopiston väli- ja päätösarvioissa. Osaamisen arviointi: Osaamisen arviointi tapahtuu jatkuvan näytön pohjalta pienryhmäseminaareissa, yksilötyönohjauksessa, työnohjaus- ja opetusharjoitustilanteissa seminaareissa, koulutuspäivien yleiskeskusteluissa sekä opettajakunnan kokouksissa. Koulutukseen liittyvät tiedustelut: Arto Leppänen, puh

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus 1 HYVÄKSYTTY 29.1.2013 JA 18.2.2013 Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio Muistio Psykoterapeuttikouluttajakoulutus Tausta Valtioneuvosto antoi 16. joulukuuta 2010 asetuksen, jolla

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE KOULUTTAJAT

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE KOULUTTAJAT HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 79 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio)

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) 1 Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN KOULUTUS Kognitiivis-analyyttinen

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOH- JELMA 79 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry Helsingfors Psykoterapiförening rf

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry Helsingfors Psykoterapiförening rf Helsingin Psykoterapiayhdistys ry Helsingfors Psykoterapiförening rf KOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2015 Helsingin Psykoterapiayhdistys pidättää oikeuden muutoksiin. Tarkemmat ohjelmat, osallistumismaksut ja

Lisätiedot

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteiden laitos HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN PSYKOANALYYTTIKKO-PSYKOTERAPEUTTI SEKÄ PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUSOHJELMA 138 OP, 2016 2021 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 76 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 76 OP, 2015-2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Psykoterapiakoulutusyhteisöt yliopiston resurssina ja yhteistyö. EFPP 30.9.2011 Helsinki Jukka Aaltonen

Psykoterapiakoulutusyhteisöt yliopiston resurssina ja yhteistyö. EFPP 30.9.2011 Helsinki Jukka Aaltonen Psykoterapiakoulutusyhteisöt yliopiston resurssina ja yhteistyö EFPP 30.9.2011 Helsinki Jukka Aaltonen Yliopistolaki 2 Tehtävät Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET Alla ilmenee tiedot Helsingin yliopistossa toteutettavien psykoterapeuttikoulutusten sisältövaatimuksista sekä koulutusohjelmien rakenne.

Lisätiedot

Psykoterapeuttikoulutus Helsingin yliopistossa - kokemuksia

Psykoterapeuttikoulutus Helsingin yliopistossa - kokemuksia Psykoterapeuttikoulutus Helsingin yliopistossa - kokemuksia koulutussuunnittelija, PsM Sanna Selinheimo Psykologian koulutus Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatrian

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 HAKEMINEN HAKUAIKA: 7.9.2015 9.10.2015 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 7.9.2015 psykologian

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN LASTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN LASTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKOANALYYTTINEN LASTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 80 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS 1 KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUKSEN YLEISESITTELY: Kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus vastaa laajuudeltaan ja sisällöltään vähintään Valtakunnallisen

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIA

NUORISOPSYKIATRIA 2009-2011 NUORISOPSYKIATRIA Vastuuhenkilö: Prof. Mauri Marttunen KLL/Psykiatrian tulosyksikkö/nuorisopsykiatrian yksikkö, Välskärinkatu 12, PL 280, 00029 HUS Puh. (09) 4711, mauri.marttunen@hus.fi Tavoitteet

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 HAKEMINEN HAKUAIKA: 15.08.2014 15.10.2014 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 15.8.2014 psykologian

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA SEKSUAALISUUDEN SUUNTAUTUMINEN, 90 OP AIKA JA PAIKKA 22.10.2009 joulukuu 2012, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 3 / Keskussairaalantie

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Psykoterapian erikoispsykologikoulutus

Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Karl-Erik Wahlberg Jarl Wahlström Jyväskylän yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Psykoterapian erikoispsykologikoulutus

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 70 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007

Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007 ANSIOLUETTELO 16.8.2015 HENKILÖTIEDOT Nimi Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) KOULUTUS Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007 Psykologian maisteri Jyväskylän yliopisto 28.1.1999 Sivuaineet:

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS - INTEGRATIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMA 65 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN

FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN Uskallus kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä 25.3.2013 Päivi Kangas Ammattien filosofinen perusta ammatit ovat yhteiskunnan oikeuttamia ammatit ovat olemassa

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli?

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Liisa Kiviniemi, OAMK, TtT, yliopettaja, liisa.kiviniemi@oamk.fi Päivi

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ OP

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ OP TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ 2018-2019 60 OP TYÖNOHJAAJA-KOULUTUS (5.) 2018-2019 KOUVOLASSA Porstua järjestää valmentavaan työotteeseen ja NLP viitekehykseen painottuvan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

LYHYT JA PITKÄ PSYKOTERAPIA MASENNUKSEN HOIDOSSA

LYHYT JA PITKÄ PSYKOTERAPIA MASENNUKSEN HOIDOSSA LYHYT JA PITKÄ PSYKOTERAPIA MASENNUKSEN HOIDOSSA Suomen Psykologinen Seura ja Suomen Psykologiliitto 4.11.2015 Olavi Lindfors PsT, kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mihin psykoterapialla

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Psykoanalyyttisen psykoterapian ajankohtaisia kysymyksiä

Psykoanalyyttisen psykoterapian ajankohtaisia kysymyksiä Psykoterapia Johannes Lehtonen Psykoanalyyttisen psykoterapian ajankohtaisia kysymyksiä Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoterapiamuodoista vanhin ja samalla monen muun terapiatekniikan kantamuoto.

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä. KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus

Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä. KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus Hyvinvoinnin johtamisen malli Vaaka - taustaa What is bullying? Hamarus,

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Mittaamisen vaikeus. KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet STKS:n seminaari, Helsinki

Mittaamisen vaikeus. KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet STKS:n seminaari, Helsinki Mittaamisen vaikeus KOKEMUKSET JAKOON informaatiolukutaidon kipupisteet 2.12.2005 STKS:n seminaari, Helsinki Anne Lehto, suunnittelija, Helsingin yliopisto anne.ma.lehto@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/infolukutaito

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (80op) 13.4.2011 31.12.2013 Ratkaisukeskeisyys on ammatillinen kehittämis- ja ongelmanratkontamenetelmä, jossa pääpaino on voimavaroissa, taidoissa, onnistumisissa, luovuudessa

Lisätiedot

Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö

Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö Jorma Piha EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n neuvottelupäivä Helsinki 8.2.2013 Konsortion toiminta Yliopistokohtaiset ratkaisut Asetuksen taustamuistio

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

Helsinki 26.5.2009. Sosiaali- ja terveysministeriö Meritullinkatu 8, Helsinki Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.stm@stm.

Helsinki 26.5.2009. Sosiaali- ja terveysministeriö Meritullinkatu 8, Helsinki Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.stm@stm. Sosiaali- ja terveysministeriö Meritullinkatu 8, Helsinki Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.stm@stm.fi Helsinki 26.5.2009 Lausunto Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan esityksestä

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

LASTENPSYKIATRIA

LASTENPSYKIATRIA 2009-2011 LASTENPSYKIATRIA 6 vuoden koulutusohjelma Vastuuhenkilö: Professori Fredrik Almqvist Puh. 09-47180222 fredrik.almqvist@hus.fi KLL / Lasten ja nuorten klinikka / Lastenpsykiatrian yksikkö PL 280,

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille

Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille Psykiatrian oppiaine järjestää psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille

Lisätiedot

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma

Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Ammattien välinen opettaminen ja oppiminen Lääketieteellisen tiedekunnan näkökulma Outi Kortekangas-Savolainen Ihotautilääkäri, dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, opettajan laaja-alainen kelpoisuus

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS - INTEGRATIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMA 65 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 84 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 20.10.2016 ja on voimassa 31.12.2021 asti. Kognitiivisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 EFPP European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector Suomen kansallinen verkosto ry EFPP Suomen kansallinen verkosto ry Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttista psykoterapeuttikoulutusta

Lisätiedot

Psykoanalyysi ja psykoterapia - yhtäläisyydet ja erot. Psykoanalyyttinen kesäkoulu 2017 Leena Jaakkola psykiatrian erikoislääkäri psykoanalyytikko

Psykoanalyysi ja psykoterapia - yhtäläisyydet ja erot. Psykoanalyyttinen kesäkoulu 2017 Leena Jaakkola psykiatrian erikoislääkäri psykoanalyytikko Psykoanalyysi ja psykoterapia - yhtäläisyydet ja erot Psykoanalyyttinen kesäkoulu 2017 Leena Jaakkola psykiatrian erikoislääkäri psykoanalyytikko Esityksen sisältö Psykoterapian taustateoriat Psykoanalyysi

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen Toipumisorientaatio www.muotiala.fi Määritelmä Toipumisorientaation tavoitteena on tukea ihmistä rakentamaan ja ylläpitämään merkityksellistä ja tyydyttävää elämää ja identiteettiä huolimatta siitä onko

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 73 OP, 2015-2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN SARI LINDBLOM-YLÄNNE PROFESSOR I UNIVERSITETSPEDAGOGIK UNIVERSITETSPEDAGOGISTA FORSKINS- OCH UTVECKLINGSENHETEN (YTY) HELSINGFORS UNIVERSITET MUUTOKSEN VAIKEUS JA HITAUS

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Keinänen, Matti; Takalo, Ari Title: Psykoanalyyttisella

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 76 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET VARSINAIS-SUOMEN LÄÄKÄRIPALVELU OY

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET VARSINAIS-SUOMEN LÄÄKÄRIPALVELU OY HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMA 85 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - taiteen menetelmien yhdistäminen työnohjaukseen Tavoitteet: Toteutus: Kohderyhmä: Kouluttajat: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Risto Puutio (lehtori/jy) Anna-Liisa Elo (professori/uta) Erikoispsykologi on oman sovellusalansa käytäntöjen kehittäjä, joka hyödyntää alansa tieteellistä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Mitä tutkittiin ja miksi? - tutkimus on osa

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 30.3.2017

Lisätiedot

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti Peda-forum päivät 16. 17.8.2017 Teemaryhmä 2F: Työelämän ja opintojen vuorovaikutus Työelämäkysymykset osaksi tohtoriopintojen opetussuunnitelmia kehitteillä valtakunnallinen digitaalinen koulutuspaketti

Lisätiedot