Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus"

Transkriptio

1 Meri-Lapin kehittämiskeskus Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus Raportti Jenni Iisakka

2 2 Sisällys Johdanto... 2 Taustatiedot... 3 Vierailut Tukholmassa edellisen vuoden aikana... 4 Kemi-Tornio Tukholma reittilennon tarve ja matkustusaikomus... 7 Tarkemmat lentotoiveet Ajatuksia Kemi-Tornio-Tukholma lennoista ja Kemi-Tornion lentoaseman kehittämisestä Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet LIITE Kyselylomake Johdanto Vetovoiman ja saavutettavuuden kehittäminen Meri-Lapissa -hanke toteutti yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun Liikeakatemian kanssa kyselytutkimuksen, jonka tarkoitus on selvittää kysyntää reittilentoyhteydelle Kemi-Tornion lentoasemalta Tukholmaan. Kysely toteutettiin webropol-kyselynä Linkkejä kyselyyn oli Meri-Lapin kehittämiskeskuksen ja kuntien nettisivuilla ja sitä levitettiin laajasti myös Facebookissa. Kysely suunnattiin Kemi-Tornion lentoaseman vaikutusalueelle eli Meri-Lappiin, Rovaniemelle, Pelloon, Ylitorniolle ja Haaparannalle. Tältä alueelta Tukholmaan pääsisi nopeammin Kemi-Tornion lentoasemalta kuin Oulusta, Luulajasta tai Helsingin kautta. Tutkimuksella halutaan tietoa siitä, onko lennoille Kemi-Torniosta Tukholmaan kysyntää ja minkälaista kysyntä on.

3 3 Taustatiedot Kyselyyn vastasi 1247 henkilöä, joista kaksi kolmannesta naisia ja suurin osa työikäisiä eli vuotiaita (ks. taulukot 1 ja 2). Eniten vastauksia saatiin Haaparannalta, peräti viidennes vastaajista. Aktiivisia olivat myös Torniolaiset, Kemiläiset ja Rovaniemeläiset. Peräti 14 prosenttia vastaajista asui muualla kuin varsinaisella kyselyn kohdealueella: Tukholmasta 32 vastaajaa, Övertorneålta 29 vastaajaa, ja muualta muutamia vastaajia eri puolelta Ruotsia ja joitakin ulkomailta. Suomessa vastaajia oli Kemijärveltä viisi, muutamia Sodankylästä, Oulusta, Iistä, Helsingistä, Sotkamosta ja Kittilästä. Avoimista vastauksista päätellen Etelä-Ruotsissa asuvat olivat kotiseudulla vierailulla olevia, jotka mielellään käyttäisivät Kemi-Tornio-Tukholma lentoa. Vastaajat luokiteltiin myös asuinmaan mukaan: Suomessa asuu 63 prosenttia, Ruotsissa 36 prosenttia ja loput muualla. (ks. taulukot 3 ja 4.) Taulukko 1. Sukupuoli Sukupuoli Lukumäärä Prosenttia Mies % Nainen % Yhteensä % Taulukko 2. Ikä Ikä Lukumäärä Prosenttia v % v % v % yli 65 v 31 7 % alle 20 v 19 4 % Yhteensä % Taulukko 3. Asuinkunta Asuinkunta Lukumäärä Prosenttia Haaparanta % Tornio % Kemi % muu % Rovaniemi % Keminmaa 52 4 % Simo 12 1 % Ylitornio 12 1 % Pello 10 1 % Tervola 9 1 % Yhteensä %

4 4 Taulukko 4. Asuinmaa Asuinmaa Lukumäärä Prosenttia Suomi % Ruotsi % muu 10 1 % Yhteensä % Vierailut Tukholmassa edellisen vuoden aikana Viimeisen 12 kuukauden aikana Tukholmassa oli käynyt 59 prosenttia vastanneista: yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa viisi prosenttia, 6-12 kertaa kahdeksan prosenttia, kolmesta viiteen kertaa 17 prosenttia ja kerran tai kahdesti 30 prosenttia. 41 prosenttia ei ollut käynyt edellisen vuoden aikana Tukholmassa kertaakaan. (Ks. taulukko 5.) Taulukko 5. Käynnit Tukholmassa viimeisen 12 kuukauden aikana Käynnit Tukholmassa Lukumäärä Prosenttia Ei lainkaan % 1-2 kertaa % 3-5 kertaa % 6-12 kertaa 96 8 % kertaa 23 2 % yli 24 kertaa 36 3 % Yhteensä % Suomessa ja Ruotsissa asuvien vierailuissa Tukholmassa on eroja: Suomessa asuvista vähän yli puolet ja Ruotsissa asuvista vain noin kymmenesosa ei ole käynyt Tukholmassa viimeisen vuoden aikana. Noin kolmannes Suomessa asuvista on käynyt Tukholmassa yhdestä kahteen kertaa, kymmenesosa kolmesta viiteen kertaa ja pieni joukko myös 6-12 kertaa edellisen vuoden aikana. Ruotsissa asuvista kolmannes on käynyt Tukholmassa edellisen vuoden aikana kerran tai kaksi, yhtä moni kolmesta viiteen kertaa, 15 prosenttia 6-12 kertaa ja yli sen noin kymmenesosa. (Ks. kuvio 1.)

5 5 Tukholman vierailut asuinmaan mukaan 70% 60% 57% 50% 40% 31% 20% 10% 0% 15% 12% 9% 7% 4% 4% 0% 0% Ei lainkaan 1-2 kertaa 3-5 kertaa 6-12 kertaa kertaa yli 24 kertaa Suomi (n=788) Ruotsi (n=446) Kuvio 1. Aiemmat vierailut Tukholmassa asuinmaan mukaan Suurin osa vastaajista lentää Tukholmaan Luulajasta (61 %), Oulusta lentää 16 prosenttia ja muun lentoaseman kautta 16 prosenttia, esimerkiksi Kemi-Torniosta tai Rovaniemeltä Helsingin kautta (ks. taulukko 6). Lopuista seitsemästä prosentista suurin osa kommentoi, ettei ole koskaan lentänyt Tukholmaan, vaan matkustanut laivalla Turusta tai Helsingistä, muutama vastaaja ei ole koskaan käynyt Tukholmassa ja muutama on mennyt sinne autolla tai bussilla. Suomessa asuvista 40 % lentää Luulajasta, 26 prosenttia Oulusta ja 34 prosenttia muulta lentoasemalta. Ruotsissa asuvista 95 prosenttia lentää Luulajasta, yksi prosentti Oulusta ja neljä prosenttia muualta. (ks. kuvio 2.) Taulukko 6. Lentoasema, jolta yleensä lennetään Tukholmaan Lähtökenttä Lukumäärä Prosenttia Luulaja % Oulu % muu lentoasema % ei ole lentänyt / laiva / auto 73 7 % Yhteensä %

6 6 Prosenttia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 10% 0% Käytettävä lentoasema asuinmaan mukaan 95% 70% 40% Luulajan lentoasema 34% Oulun lentoasema 26% muu lentoasema 1% 4% 0% Suomi (n=667) Ruotsi (n=443) muu (n=10) Asuinmaa Kuvio 2. Yleisimmin käytetty lentoasema matkalla Tukholmaan asuinmaan mukaan Kiinnostavaa on selvittää tarkemmin, miltä kentältä Suomessa asuvat lentävät Tukholmaan. Kuviosta 3 nähdään, että Torniolaiset, Ylitorniolaiset ja Pellolaiset lentävät yleensä Luulajasta, toiseksi todennäköisesti Kemistä Helsingin kautta ja vasta kolmanneksi Oulusta. Kemiläisten ja Simolaisten valinnat menevät aika tasaisesti Luulajan, Kemin ja Oulun kesken. Rovaniemeläiset lentävät yleensä Rovaniemeltä Helsingin kautta, jonkin verran Oulusta, mutta hyvin vähän Luulajasta. Käytettävä lentoasema asuinkunnan mukaan (n=1122) Lukumäärä Haaparanta Kemi Simo Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Pello Rovaniemi muu Asuinkunta Luulaja Oulu muu Kuvio 3. Lentoasema, jolta lennetään Tukholmaan asuinkunnan mukaan

7 7 Kemi-Tornio Tukholma reittilennon tarve ja matkustusaikomus Lähes kaikkien vastaajien mielestä lennot Kemi-Torniosta Tukholmaan säästäisivät ennen kaikkea vaivaa ja aikaa, mutta myös rahaa. Vain murto-osa sanoo silti käyttävänsä Luulajaa tai Oulua lähtökenttänä. (ks. taulukko 7.) Taulukko 7. Miksi lennettäisiin mieluummin Kemistä kuin Luulajasta tai Oulusta Syy lentää Kemistä Lukumäärä Prosenttia Vaivattomuus % Ajansäästö % Rahansäästö % Käyttäisi yhä Luulaja 13 1 % Käyttäisi yhä Oulua 44 4 % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista Jos Kemi-Tornion ja Tukholman välillä olisi reittilentoyhteys, suurin osa käyttäisi lentoa yhdestä neljään kertaa vuodessa (79 %). Kuukausittain lentäisi yhdeksän prosenttia ja viikoittain lentäviäkin on kourallinen. (Ks. taulukko 8.) Ruotsissa asuvat kävisivät Tukholmassa paljon useammin kuin Suomessa asuvat, mikä on ihan luonnollistakin: Ruotsissa asuvilla on enemmän asiaa Tukholmaan kuin Suomessa asuvilla. Kuitenkin Suomessa asuvatkin kävisivät Tukholmassa yhdestä neljään kertaa vuodessa (85 %). Ruotsissa asuvat käyttäisivät lentoa kahdesta kahteentoista kertaa vuodessa (88 %). (Ks. kuvio 4.) Taulukko 8. Kuinka usein lennettäisiin Kemi-Torniosta Tukholmaan Lentämisen useus Kemistä Lukumäärä Prosenttia Vuosittain % Puolivuosittain % Neljännesvuosittain % Kuukausittain % Ei lainkaan 73 6 % Viikoittain 11 1 % Yhteensä %

8 8 Matkustusaikomus asuinmaan mukaan (n=1234) 60% 50% 40% 20% 10% 0% Matkustusaikomus Suomi Ruotsi Kuvio 4. Matkustusaikomus Kemi-Torniosta Tukholmaan asuinmaan mukaan Suurin osa vastaajista kävisi Tukholmassa vapaa-ajanmatkoilla (92 %) ja / tai työmatkoilla kävisi 25 prosenttia vastanneista (taulukko 9). Ruotsissa asuvista 90 prosenttia lentäisi Tukholmaan vapaa-ajanmatkalle ja 39 prosenttia työmatkalle. Suomessa asuvista 93 prosenttia kävisi vapaa-ajanmatkoilla ja 18 prosenttia työmatkoilla. Vaikka vastaaja pystyi valitsemaan sekä työ- että vapaa-ajan matkustamisen, eroja näiden väliltä kuitenkin löytyy matkustustiheydessä. Työmatkoilla käydään useammin kuin vapaa-ajanmatkoilla (ks. kuvio 5). Taulukko 9. Työ- ja vapaa-ajanmatkustamisen jakautuminen Matkustustarve Lukumäärä Prosenttia Työ % Vapaa-aika % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. 40% 35% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Työ- ja vapaa-ajanmatkailijoiden matkustusaikomus Työmatka (n=313) Vapaa-ajanmatka (n=1152) Kuvio 5. Työ- ja vapaa-ajanmatkailijat matkustusaikomuksen mukaan

9 9 Kuviosta 6 nähdään, että moni, joka ei ole edellisen vuoden aikana käynyt Tukholmassa, voisi käydä siellä vuosittain tai useamminkin, jos sinne lennettäisiin Kemi-Torniosta. Kokonaisuudessa kuviosta on nähtävissä, että suurin osa vastaajista lentäisi jatkossa Kemi-Torniosta Tukholmaan ja yhtä usein tai useammin kuin aiemmin toiselta lentoasemalta. Osa useamman kerran kuukaudessa Tukholmassa käyvistä ei jostain syystä aio käyttää Kemi-Torniota kaikilla matkoillaan. Vain 12 prosenttia niistä, jotka eivät ole käyneet Tukholmassa edellisen vuoden aikana, ei aio lentää sinne myöskään Kemi-Torniosta. Tukholmassa käyneistä vain muutamia prosentteja vastaajista ei aio käyttää Kemi-Torniota Tukholman matkoillaan. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 10% 0% Ei lainkaan 1-2 kertaa 3-5 kertaa 6-12 kertaa kertaa yli 24 kertaa Käyntikerrat Tukholmassa edellisen vuoden aikana Viikoittain Kuukausittain Neljännesvuosittain Puolivuosittain Vuosittain Ei lainkaan Kuvio 6. Matkustusaikomus Kemi-Torniosta Tukholmaan verrattuna Tukholmassa käynteihin edellisen vuoden aikana (n=1246) Kuviossa 7 tarkastellaan matkustusaikomusta niiden asuinkuntien mukaan, joista on eniten vastauksia. Aktiivisimpia lentäjiä olisivat haaparantalaiset, torniolaiset ja muualla asuvat, joista valtaosa on Tukholmasta tai muualta Etelä- Ruotsista. Kemiläisistä noin puolet aikoo matkustaa Tukholmaan kerran vuodessa, mutta lähes 20 prosenttia neljä kertaa vuodessa ja lähes yhtä moni kaksi kertaa vuodessa. Rovaniemeläisistä lähes 60 prosenttia aikoo matkustaa kerran vuodessa Tukholmaan ja 20 prosenttia kahdesti vuodessa. Suurin vastaajaryhmä, joka ei aio käyttää yhteyttä, tulee Rovaniemeltä (14 %). Kun kuvioita 5 ja 7 verrataan, voidaan päätellä, että haaparantalaiset matkustaisivat Tukholmaan useammin kuin muualla asuvat ja heillä on myös useimmin työmatkoja Tukholmaan. Oletettavasti toiseksi tärkein syy matkustaa Kemi-Tornion ja Tukholman välillä on vierailu ystävien ja sukulaisten luona ja kolmantena syynä on lomamatkailu joko Tukholmaan tai sieltä jatkolennolla jonnekin muualle.

10 10 Matkustusaikomus asuinkunnan mukaan (n=1246) 60% 50% 40% 20% 10% 0% Haaparanta Kemi Tornio Rovaniemi muu Viikoittain Kuukausittain Neljännesvuosittain Puolivuosittain Vuosittain Ei lainkaan Kuvio 7. Matkustusaikomus Kemi-Tornio Tukholma reitillä asuinkunnan mukaan Matkaseuraksi pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon ja selvästi matkaseura vaihtelee eri matkoilla, kuten taulukosta 10 nähdään. Taulukko 10. Matkaseura Tukholman matkoilla Matkaseura Lukumäärä Prosenttia Yksin % Puoliso % Perhe % Ystävät % Työkaverit % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. Tukholma on useille vastaajille sekä matkan kohde että vaihtolentoasema, mutta hieman enemmän matkan kohde (taulukko 11). Eroa asuinmaiden välillä ei juuri ole. Taulukko 11. Olisiko Tukholma matkan kohde ja / tai vaihtolentoasema? Tukholma olisi Lukumäärä Prosenttia Matkan kohde % Vaihtolentoasema % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista.

11 11 Tarkemmat lentotoiveet Lentoja Kemi-Tornio-Tukholma toivotaan kaikille viikonpäiville, mutta erityisesti maanantaille, torstaille, perjantaille ja sunnuntaille (taulukko 12). Taulukko 12. Lentopäivätoiveet Lentopäivätoiveet Lukumäärä Prosenttia Maanantai % Tiistai % Keskiviikko % Torstai % Perjantai % Lauantai % Sunnuntai % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. Noin puolet vastaajista toivoo lentoja Kemi-Torniosta Tukholmaan aamulle ja aamupäivälle ja noin kolmannes myös iltapäivälle ja illalle, mutta myöhäisillan lento ei ole tarpeellinen (taulukko 13). Aikataulutoiveissa kuitenkin korostuu matkasuuntana nimenomaan Kemi-Torniosta Tukholmaan ja takaisin. Jos enemmän toiseen suuntaan matkustavien toiveita tiedettäisiin, taulukot varmasti näyttäisivät hieman eriltä. Taulukko 13. Lentoaikatoiveet Kemi-Torniosta Tukholmaan Matkustusaikatoiveet KEM-STO Lukumäärä Prosenttia Klo 06:00-10: % Klo 10:00 14: % Klo 14:00 18: % Klo 18:00 22: % Klo 22 jälkeen 78 6 % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. Tukholmasta Kemi-Tornioon haluttaisiin päästä erityisesti iltakuuden ja kymmenen välillä, lähes puolet toivoo iltapäivälentoa ja neljännes aamupäivälentoa. Joka viides toivoo myös aamulentoa ja myöhäisillan lentoa. (Taulukko 14.) Suomessa ja Ruotsissa asuvien lentopäivä- ja aikatoiveet eivät juurikaan poikkea toisistaan. Taulukko 14. Lentoaikatoiveet Tukholmasta Kemi-Tornioon Matkustusaikatoiveet STO-KEM Lukumäärä Prosenttia Klo 06:00-10: % Klo 10:00 14: % Klo 14:00 18: % Klo 18:00 22: % Klo 22 jälkeen % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista.

12 12 Suurin osa vastaajista toivoo odotetusti yhdensuuntaisen lipun hinnaksi alle 100 euroa, mutta neljännes on valmis maksamaan lipusta euroa ja vain pieni osa sitä enemmän. (taulukko 15.) Taulukko 15. Hinta, joka oltaisiin valmiita maksamaan yhdensuuntaisesta lipusta. Lennon hintatoive Lukumäärä Prosenttia euroa % euroa % euroa 50 4 % Yhteensä % Ajatuksia Kemi-Tornio-Tukholma lennoista ja Kemi-Tornion lentoaseman kehittämisestä Lentoa Kemi-Torniosta Tukholmaan on toivottu jo pitkään, sillä sitä pidetään todella tärkeänä ja kannustetaan reitin hankintaan. Tämä olisi todella tarpeellinen reittilento. (vastauskieli suomi) Todella hyvä idea, tätä ideaa kannattaakin kehittää! (vastauskieli suomi) Olis tosi mahtava ja helpottais paljon! (vastauskieli suomi) Jo olisi aika saada lentoyhteys Kemi-Tukholma! (vastauskieli suomi) Kävisin Tukholmassa useammin, jos Kemi-Torniosta pääsisi. (vastauskieli suomi) Se tekisi matkustamisesta sujuvampaa, joten silloin voisi myös matkustella useammin. (vastauskieli ruotsi) VIIMEINKIN!!! (vastauskieli ruotsi) Kemistä lähteminen ja tuleminen Luulajan sijaan palvelisi koko Tornionlaaksoa. (vastauskieli ruotsi) Todella hyvä idea!! (vastauskieli ruotsi) Kaikkein eniten avoimissa vastauksissa nousi esiin sukulaisvierailuiden helpottuminen. Sekä Ruotsin että Suomen puolella asuvilla on paljon sukulaisia Tukholman seudulla, joiden luona vierailtaisiin useammin, jos läheltä pääsisi ja myös Tukholmasta tultaisiin enemmän kotiseudulla ja sukulaisten luona käymään. Tukholmasta ja muualta Etelä- Ruotsista kotiseudulle tulevilla matka Tukholman lentoasemalle saattaa kestää useita tunteja, joten helpottaisi paljon matkustamista ja matka-aika lyhenisi monta tuntia, jos lennolla pääsisi Kemi-Tornioon. Matkustan Skånesta perheeni luokse Haaparantaan. Tämän yhteyden avulla tekisin sen helpommin ja useammin. (vastauskieli ruotsi) Sukulaisia asuu Tukholman lähellä, ja myös he voisivat helpommin käydä täällä. Myös äkkilähdöt olisi mahdollisia. (vastauskieli suomi) Lähisukulaisia asuu Tukholmassa paljon. Käyn siellä todella usein. Jos sinne pääsisi Kemistä lentäen, se olisi upeaa! (vastauskieli suomi) Tämä kysely antaa vain puolitotuutta, Kemi-Torniosta Tukholmaan, koska myös Tukholmasta päin suuntautuu tulijoita tänne. (vastauskieli suomi) Ois tosi kiva homma ko mulla on paljon sukulaisia Kemissä jos sinne pääsis lentään suoraan :) (vastauskieli suomi) 60 ja70 luvulla Ruotsiin muuttaneet ovat sen ikäisiä että he käyttäisivät mielellään suoria lentoja. Heitä on paljon. (vastauskieli suomi) Tuttavapiirissäni on useita jotka asuvat Tukholmassa ja heillä on loma-asunto tällä seudulla. (vastauskieli suomi) Asun Tukholmassa, mutta olen kotoisin Haaparannasta ja vierailen siellä usein! (vastauskieli ruotsi)

13 13 Minulla on useita ystäviä Tukholman alueella, jotka jättäytyvät tulemasta kylään pitkän matka-ajan takia. He ovat tottuneet nopeampiin yhteyksiin. Vierailisivat useammin, jos lentoja olisi. (vastauskieli ruotsi) Asun Tukholmassa, joten käyttäisin yhteyttä yksityishenkilönä käydäkseni kotona useammin! Se on tietenkin myös kustannuskysymys. Norwegianilla pääsee Luulajaan usein edullisesti ja ymmärtäähän sen, ettei hinta voi olla yhtä edullinen. Mutta ne eivät saa myöskään nousta kaupan hintoihin :-) (vastauskieli ruotsi) Uusi lentoreitti helpottaisi merkittävästi työmatkailua: Hyvä idea, helpottaisi työmatkoja huomattavasti Tornio/Haaparanta - Tukholma välillä. (vastauskieli suomi) Ruotsissa työskentelevien työmatkat kohdistuvat lisääntyvissä määrin Tukholmaan. Rahat saatais tänne ja aikaa säästyisi. (vastauskieli suomi) Edustan yritystä, joka toimii Kemissä. Teollisuuden ja matkailun kannalta lentoyhteys Tukholmaan olisi erittäin tärkeä. (vastauskieli suomi) ON HYVÄ OLLA SUORA YHTEYS, ETTEI TARVI MENNÄ HELSINGIN KAUTTA. TUPPAA MENEMÄÄN MATKAPÄIVIKSI MENNEN TULLEN. (vastauskieli suomi) Työskentelen kierrossa Norjassa ja tämä olisi huomattava helpotus itselleni ja runsaslukuisille kollegoilleni Haaparannassa. (vastauskieli ruotsi) Työmatkustan viikoittain Haaparannan ja Tukholman välillä. Kemistä lähtevä lento olisi täydellinen, niin minun ei tarvitsisi lähteä Luulajasta. Säästyisin 200 km:n autoilusta viikoittain. (vastauskieli ruotsi) Yritykseni asiakkaiden tavoittaminen helpottuisi ja sujuvoittuisi huomattavasti. (vastauskieli ruotsi) Moni lentäisi Kemi-Torniosta Tukholmaan ihan sen vuoksi, että sinne pääsisi helposti eli myös tarjonta loisi kysyntää. En ole vielä Tukholmassa käynyt, mutta mikäli sinne vaivattomasti ja edullisesti pääsisin, niin lähtisin samantien! (vastauskieli suomi) Lapsiperheille olisi tosi hyvä jos löytyis lento lähempää entä luulaja tai oulu. Enemmän sitä tulisi käytyä tukholmassa. (vastauskieli suomi) Tukholman jatkoyhteydet kiinnostavat: Matkailu on kivaa ja tämä helpottaisi kummasti maailmaantutustumista =) (vastauskieli suomi) Lomalentämisen kannalta erinomainen mahdollisuus hyödyntää reititystä sekä reppumatkaajille että pakettimatkalaisille. (vastauskieli suomi) Jos reittilentoyhteys toteutuu,niin olis hyvä vaihtoehto jatkolennoille Eurooppaan ja muualle maailmaan. Kannatan. (vastauskieli suomi) Haluaisin kyseisen reitin jatkoyhteyksien takia. Hinta kuitenkin ratkaisee menenkö Oulusta vai Kemistä. (vastauskieli suomi) Lähinnä käyttäisin varmaan vaihtokenttänä, asun Rovaniemellä enkä juuri käy Tukholmassa. (vastauskieli suomi) Lentojen pitää olla sellaisia, että jatkolentoajat esim Eurooppaan ovat mahdolliset - ei roikkumisia lentok. tai hote (vastauskieli suomi) Meri-Lappia pohjoisemmasta lento kiinnostaa myös ja ollaan valmiita ajamaan pitkäkin matka, sillä joka tapauksessa Ouluun tai Luulajaan on vielä pidempi matka ja aikaa säästyy kun ei tarvitsisi Helsingin kautta lentää. Esimerkiksi Kemijärveltä Rovaniemelle on puolentoista tunnin ajomatka, Kemiin kolmen tunnin ajomatka ja Ouluun neljän tunnin ajomatka. Nopein vaihtoehto Tukholmaan on ehdottomasti Kemi-Tornion kautta. Rovaniemeläisille Oulu on turhan kaukana, mutta Kemi-Tornion lentoasemalle pääsee reilussa tunnissa autolla. Täältä Itä-Lapista muutti Tukholmaan ja lähialueelle tuhansia ihmisiä. Myös asiakkaita sieltäpäin. Lennot miel. Brommaan (vastauskieli suomi) Kemi-Tornio asema olisi riittävän lähellä Rovaniemeä jotta sitä tulisi käytettyä. Säästää rutkasti aikaa (vastauskieli suomi) Keski-Euroopasta käsin pohjoisen yhteydet nyt Helsinki-Rovaniemi linkin varassa=ei juuri vaihtoehtoja (Oulu on kaukana). (vastauskieli suomi) Rovaniemellä, ja vielä pohjoisemmassa asuva osaisi arvostaa tuota lentoa, säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa! (vastauskieli suomi) Muutama vastaaja näki matkailullisen hyödyn Meri-Lapille ja pohjoisempaankin: Turistialalla haluaisin enemmän lentoja Lappiin, sekä Ruotsin että Suomen. (vastauskieli suomi)

14 14 Kemi-Tornion lentoasema olisi hyvä portti Lappiin ja Lapin matkailuun. Talvella LumiLinna houkuttelisi ruotsalaisia. (vastauskieli suomi) Joidenkin mielestä lentoa Tukholmaan ei tarvita tai ei uskota sen toimivan. Huolena on, että liput ovat liian kalliita ja matkustajat menevät edelleen Luulajaan tai Ouluun ja Oulussakin on ollut kannattavuus ongelmia Tukholman lennolla. Kemistä olisi vaivatonta lentää mutta liian kallista, liput aina 2-3 kertaa kalliimpia kuin Oulusta tai Luulajasta. (vastauskieli suomi) Taitaa olla aika epärealistinen hanke. Jos ei reitti kannattanut Oulusta Tukholmaan, niin tuskin kannattaa Kemistäkään. (vastauskieli suomi) Jos lentolippu Kemistä maksaa enemmän kuin Luulajaan tai Ouluun matkustaminen plus lentolippu Tukholmaan, yhteyden avaaminen ei ole kannattavaa. Ihmiset hakeutuvat silloin Luulajaan. Lisäksi nuorilla on rajallinen määrä rahaa. (vastauskieli ruotsi) Norwegianin 249 kruunun tai Sas:n kruunun menolippuhintojen kanssa kilpaileminen on vaikeaa. Matkustan kuukausittain ja hinnalla on merkitystä, mutta matka Luulajaan maksaa myös rahaa ja aikaa, joten KYLLÄ, lentäisin Kemistä, jos hinta on ok. Matkustuskortit, 10 kerran kortit olisivat hyviä heille, jotka matkustavat usein. (vastauskieli ruotsi) Jos tästä tulee jotain, niin ei ole järkeä hinnoitella liput fantasiahinnoin, koska Luulajaan ei kuitenkaan ole niin pitkä ajomatka. (vastauskieli ruotsi) Vastaajilla oli paljon muitakin ajatuksia Kemi-Tornion lentoaseman kehittämisestä ja myös huoli kentän säilymisestä nousi esiin. Kemi-Tornio lentoasema on Länsirajalla asuville portti maailmalle, tarvitsemme sitä. (vastauskieli suomi) Lentokenttä on säilytettävä. (vastauskieli suomi) Kemi-Tornion kentältä olisi varmasti kysyntää lentää myös järjestettyjä matkoja eri matkailukohteisiin Eurooppaan. (vastauskieli suomi) Kemi-Tornio lentokentältä voisi lähteä lomalentojakin Eurooppaan ja Kanarialle yms. Käymme joka talvi esim. Kanarialla. (vastauskieli suomi) Lentoaseman nimeksi voisi muuttaa Meri-Lappi, matkailun markkinoinnin suhteen nimi olisi parempi. (vastauskieli suomi) Tukholmaan ei mielestäni ole tärkeä. Tärkeää olisi edulliset liput Kemistä Helsinkiin ja useampia vuoroja (vastauskieli suomi) Kemi on hyvä kenttä ja keskeisellä paikalla! Paljon vaan markkinointia ja järkevät lippujen hinnat ja aikataulut. (vastauskieli suomi) Enemmän suoria lentoja Eurooppaan ja aur.lomille! Saadaan Kemistäkin kans.välisempi kenttä, tulee tunnetummaksi! (vastauskieli suomi) Loistava perhetapahtuma keväisin lentoasemalla! Positiivisella kuvalla paljon merkitystä potentiaalisiin asiakkaisiin. (vastauskieli suomi) Lentoja harvoin, ei riitä asiakkaat. Lähietäisyydellä 3 lentokenttää, oulu, rovaniemi ja luulaja. (vastauskieli suomi) Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Kyselytutkimuksen perusteella erityisesti Meri-Lapissa ja Haaparannalla on runsaasti kysyntää lentoyhteydelle Kemi-Torniosta Tukholmaan. Haaparantalaiset olisivat kaikkein aktiivisimpia yhteyden käyttäjiä. Kysyntää ilmeni myös Tukholman seudulta, vaikka kyselyä ei varsinaisesti sinne suunnattukaan. Merkittävä kysynnän luoja on vierailu ystävien ja sukulaisten luona kumpaankin suuntaan. Tarjonta loisi uutta kysyntää myös pohjoisemmasta. Moni, joka ei ole aiemmin käynyt Tukholmassa, lähtisi sinne mielellään, jos sinne pääsisi entistä helpommin. 40 prosenttia vastaajista ei ole käynyt edellisen vuoden aikana Tukholmassa, mutta Kemi-Torniosta voisi käydä useamman kerran vuodessa. Vain kuusi prosenttia

15 15 vastaajista ei käyttäisi Kemi-Tornio Tukholma lentoa lainkaan. Lentoja käytettäisiin enemmän vapaa-ajankuin työmatkailuun, mutta työmatkoilla käydään useammin kuin vapaa-ajanmatkoilla. Yli puolet vastaajista on matkustanut Tukholmaan aiemmin lentämällä Luulajasta, Oulusta on lentänyt vain 16 prosenttia ja saman verran on lentänyt Helsingin kautta joltakin muulta lentoasemalta, yleisimmin Kemi- Tornion tai Rovaniemen kentiltä. Seitsemän prosenttia vastaajista on mennyt Tukholmaan autolla, bussilla tai ensin matkustanut Helsinkiin tai Turkuun ja sieltä mennyt laivalla Tukholmaan. Lennot Kemi-Torniosta säästäisivät ennen kaikkea vaivaa ja aikaa, mutta myös rahaa ja vain murto-osa aikoo yhä käyttää Luulajaa tai Oulua Tukholman matkoillaan. Suurin osa vastaajista matkustaisi useammin Tukholmaan tai Tukholmasta, jos voisi lentää Kemi-Tornioon. Huolena on kuitenkin, että lentolippujen hinnat olisivat liian korkeat ja edelleen olisi pakko matkustaa toisen kentän kautta. Kuitenkin se ymmärretään, että liput eivät varmasti voi olla yhtä edulliset kuin Luulajasta. Lentoyhteyttä Kemi-Torniosta Tukholmaan on toivottu jo vuosikymmeniä ja useasti asiaa on yritetty viedä eteenpäin. Aiemminkin on tehty selvityksiä, joiden mukaan tämä lento olisi tarpeellinen ja kysyntää olisi riittävästi, jotta lento olisi kannattava. Ruotsin Trafikverketin kesällä 2013 tehdyn selvityksen mukaan, jossa kartoitettiin Ruotsin tarpeita uusille lentoreiteille, Kemi-Tornio Tukholma lennot eivät ole välttämättömiä eivätkä todennäköisesti kannattavia (Flygutredning , Trafikverket 2013). Kuitenkaan aiemmat selvitykset eivät käytännössä ole ylittäneet valtakunnan rajaa, jolloin todellista kysyntäpotentiaalia ei ole koskaan selvitetty. Tämän kyselytutkimuksen tulokset rohkaisevat kuitenkin jatkamaan asian selvittämistä. Meillä on nyt arvokasta tietoa sekä Suomen että Ruotsin puolen kysynnästä, mutta sillä ei pelkästään saada lentoyhtiöitä aloittamaan Kemi-Tornio Tukholma lentoja. Niinpä olemme palkanneet lentoliikennealan ammattilaiset konsulttiyhtiö IC Aviationista viemään prosessin loppuun asti. Järjestämme ensin työpajan, jossa käsitellään sekä toimialan nykytilannetta, tulevaisuuden näkymiä ja mietitään muitakin potentiaalisia reittivaihtoehtoja että keskustellaan Kemi-Tornio Tukholman yhteydestä ja mietitään, millainen businesscase lentoyhtiöitä varten tulee rakentaa. IC Aviation määrittää Kemi-Tornio Tukholma reitin matkustajapotentiaalin ja kannattavuuden heidän käytössään olevan tietokonejärjestelmän avulla. Jos reitti todetaan kannattavaksi, IC Aviation tekee businesscasen, jonka avulla se kontaktoi lentoyhtiöitä ja hoitaa neuvottelut kiinnostuneen lentoyhtiön kanssa reitin avaamiseen saakka.

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAINUUN LIITTO KAINUUN LENTOLIIKENNESELVITYS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAINUUN LIITTO KAINUUN LENTOLIIKENNESELVITYS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAINUUN LIITTO KAINUUN LENTOLIIKENNESELVITYS 2014 1 TAUSTAA... 3 TUTKIMUSMENETELMÄT... 4 ARVIOINNIN SISÄLTÖ... 5 TULOKSET... 12 YHTEENVETO... 22 AVOIMET PALAUTTEET...

Lisätiedot

Matkailijoiden mielikuvat matkavakuutuksista. Jenni Haajanen

Matkailijoiden mielikuvat matkavakuutuksista. Jenni Haajanen Matkailijoiden mielikuvat matkavakuutuksista Jenni Haajanen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Jenni Haajanen Raportin nimi Matkailijoiden

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT SELVITYS LENTOREITTIEN SÄILYTTÄMISESTÄ Intres Consultings Oy Kauppakatu 9, FIN-87100 Kajaani +358 400 504 814 info@intresconsultings.com 1 1. TAUSTAA 3 1.1. Taustaa

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa SILENT REPORTAGE Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa Saksalaisten matkailijoiden haastatteluja Berliinissä ja Düsseldorfissa huhtikuussa 2011 ISBN 978-952- 6632-00- 1 (nid.) ISBN 978-952- 6632-01-

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 1 LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 2007 1. Lomakekyselyn tulokset... 3 2. Teemahaastatteluiden tulokset... 38 3. Johtopäätökset... 49 2 3 1. Lomakekyselyn

Lisätiedot

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät MEKin asiakaslehti Matkailusilmä 2 2007 Saako juhannuksesta TUOTTEEN VENÄLÄISET TULEVAT Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät Matkailusilmä 1 MEK tervetullut lähetystöjen suojiin

Lisätiedot

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut

PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut PETO 2 MARKKINATUTKIMUS Ohjelmapalvelut 23.10.2002 PETO 2 -markkinatutkimus Ohjelmapalvelut 1 1 JOHDANTO...2 2 TUTKIMUSTULOKSET...3 2.1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA...3 2.1.1 Vierailukerrat...3 2.1.2 Vierailukohde...3

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2003-2004 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www.. mek.fi MEK A:142 2005 Kansikuva: Finnish Tourist Board Painettu: Dark Oy, Vantaa 2005 Ulkomaiset ilijat

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

Taiteen markkinatutkimus

Taiteen markkinatutkimus Taiteen markkinatutkimus Raportti kuvataiteen ja taidekäsityön markkinoista Suomessa 01 Johdanto Johdanto Suomessa tehdään kauniita, mielenkiintoisia ja vaikuttavia kuvataideteoksia ja taidekäsityötuotteita.

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto KOTIPALVELUSELVITYS Raportti Joensuun seutukirjaston ja Juuan kunnankirjaston yhteisen kirjaston kotipalvelumallin kehittämisestä ja toteuttamisesta 21.08.2008-30.04.2009 Jaana Saarelainen Joensuun Seutukirjasto-

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN?

Paula Aspholm-Heimonen POHJOIS-SUOMEEN? Paula Aspholm-Heimonen MIKSI VENÄLÄISET MATKUSTAVAT POHJOIS-SUOMEEN? Haastattelututkimus Sallan kansainvälisellä rajanylityspaikalla kesällä 2011 Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus/ Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Venäjä-osaamisen luonne

Venäjä-osaamisen luonne W Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne ja merkitys kansainvälisissä suomalaisyrityksissä W-460 W-460 Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot