Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus"

Transkriptio

1 Meri-Lapin kehittämiskeskus Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus Raportti Jenni Iisakka

2 2 Sisällys Johdanto... 2 Taustatiedot... 3 Vierailut Tukholmassa edellisen vuoden aikana... 4 Kemi-Tornio Tukholma reittilennon tarve ja matkustusaikomus... 7 Tarkemmat lentotoiveet Ajatuksia Kemi-Tornio-Tukholma lennoista ja Kemi-Tornion lentoaseman kehittämisestä Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet LIITE Kyselylomake Johdanto Vetovoiman ja saavutettavuuden kehittäminen Meri-Lapissa -hanke toteutti yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun Liikeakatemian kanssa kyselytutkimuksen, jonka tarkoitus on selvittää kysyntää reittilentoyhteydelle Kemi-Tornion lentoasemalta Tukholmaan. Kysely toteutettiin webropol-kyselynä Linkkejä kyselyyn oli Meri-Lapin kehittämiskeskuksen ja kuntien nettisivuilla ja sitä levitettiin laajasti myös Facebookissa. Kysely suunnattiin Kemi-Tornion lentoaseman vaikutusalueelle eli Meri-Lappiin, Rovaniemelle, Pelloon, Ylitorniolle ja Haaparannalle. Tältä alueelta Tukholmaan pääsisi nopeammin Kemi-Tornion lentoasemalta kuin Oulusta, Luulajasta tai Helsingin kautta. Tutkimuksella halutaan tietoa siitä, onko lennoille Kemi-Torniosta Tukholmaan kysyntää ja minkälaista kysyntä on.

3 3 Taustatiedot Kyselyyn vastasi 1247 henkilöä, joista kaksi kolmannesta naisia ja suurin osa työikäisiä eli vuotiaita (ks. taulukot 1 ja 2). Eniten vastauksia saatiin Haaparannalta, peräti viidennes vastaajista. Aktiivisia olivat myös Torniolaiset, Kemiläiset ja Rovaniemeläiset. Peräti 14 prosenttia vastaajista asui muualla kuin varsinaisella kyselyn kohdealueella: Tukholmasta 32 vastaajaa, Övertorneålta 29 vastaajaa, ja muualta muutamia vastaajia eri puolelta Ruotsia ja joitakin ulkomailta. Suomessa vastaajia oli Kemijärveltä viisi, muutamia Sodankylästä, Oulusta, Iistä, Helsingistä, Sotkamosta ja Kittilästä. Avoimista vastauksista päätellen Etelä-Ruotsissa asuvat olivat kotiseudulla vierailulla olevia, jotka mielellään käyttäisivät Kemi-Tornio-Tukholma lentoa. Vastaajat luokiteltiin myös asuinmaan mukaan: Suomessa asuu 63 prosenttia, Ruotsissa 36 prosenttia ja loput muualla. (ks. taulukot 3 ja 4.) Taulukko 1. Sukupuoli Sukupuoli Lukumäärä Prosenttia Mies % Nainen % Yhteensä % Taulukko 2. Ikä Ikä Lukumäärä Prosenttia v % v % v % yli 65 v 31 7 % alle 20 v 19 4 % Yhteensä % Taulukko 3. Asuinkunta Asuinkunta Lukumäärä Prosenttia Haaparanta % Tornio % Kemi % muu % Rovaniemi % Keminmaa 52 4 % Simo 12 1 % Ylitornio 12 1 % Pello 10 1 % Tervola 9 1 % Yhteensä %

4 4 Taulukko 4. Asuinmaa Asuinmaa Lukumäärä Prosenttia Suomi % Ruotsi % muu 10 1 % Yhteensä % Vierailut Tukholmassa edellisen vuoden aikana Viimeisen 12 kuukauden aikana Tukholmassa oli käynyt 59 prosenttia vastanneista: yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa viisi prosenttia, 6-12 kertaa kahdeksan prosenttia, kolmesta viiteen kertaa 17 prosenttia ja kerran tai kahdesti 30 prosenttia. 41 prosenttia ei ollut käynyt edellisen vuoden aikana Tukholmassa kertaakaan. (Ks. taulukko 5.) Taulukko 5. Käynnit Tukholmassa viimeisen 12 kuukauden aikana Käynnit Tukholmassa Lukumäärä Prosenttia Ei lainkaan % 1-2 kertaa % 3-5 kertaa % 6-12 kertaa 96 8 % kertaa 23 2 % yli 24 kertaa 36 3 % Yhteensä % Suomessa ja Ruotsissa asuvien vierailuissa Tukholmassa on eroja: Suomessa asuvista vähän yli puolet ja Ruotsissa asuvista vain noin kymmenesosa ei ole käynyt Tukholmassa viimeisen vuoden aikana. Noin kolmannes Suomessa asuvista on käynyt Tukholmassa yhdestä kahteen kertaa, kymmenesosa kolmesta viiteen kertaa ja pieni joukko myös 6-12 kertaa edellisen vuoden aikana. Ruotsissa asuvista kolmannes on käynyt Tukholmassa edellisen vuoden aikana kerran tai kaksi, yhtä moni kolmesta viiteen kertaa, 15 prosenttia 6-12 kertaa ja yli sen noin kymmenesosa. (Ks. kuvio 1.)

5 5 Tukholman vierailut asuinmaan mukaan 70% 60% 57% 50% 40% 31% 20% 10% 0% 15% 12% 9% 7% 4% 4% 0% 0% Ei lainkaan 1-2 kertaa 3-5 kertaa 6-12 kertaa kertaa yli 24 kertaa Suomi (n=788) Ruotsi (n=446) Kuvio 1. Aiemmat vierailut Tukholmassa asuinmaan mukaan Suurin osa vastaajista lentää Tukholmaan Luulajasta (61 %), Oulusta lentää 16 prosenttia ja muun lentoaseman kautta 16 prosenttia, esimerkiksi Kemi-Torniosta tai Rovaniemeltä Helsingin kautta (ks. taulukko 6). Lopuista seitsemästä prosentista suurin osa kommentoi, ettei ole koskaan lentänyt Tukholmaan, vaan matkustanut laivalla Turusta tai Helsingistä, muutama vastaaja ei ole koskaan käynyt Tukholmassa ja muutama on mennyt sinne autolla tai bussilla. Suomessa asuvista 40 % lentää Luulajasta, 26 prosenttia Oulusta ja 34 prosenttia muulta lentoasemalta. Ruotsissa asuvista 95 prosenttia lentää Luulajasta, yksi prosentti Oulusta ja neljä prosenttia muualta. (ks. kuvio 2.) Taulukko 6. Lentoasema, jolta yleensä lennetään Tukholmaan Lähtökenttä Lukumäärä Prosenttia Luulaja % Oulu % muu lentoasema % ei ole lentänyt / laiva / auto 73 7 % Yhteensä %

6 6 Prosenttia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 10% 0% Käytettävä lentoasema asuinmaan mukaan 95% 70% 40% Luulajan lentoasema 34% Oulun lentoasema 26% muu lentoasema 1% 4% 0% Suomi (n=667) Ruotsi (n=443) muu (n=10) Asuinmaa Kuvio 2. Yleisimmin käytetty lentoasema matkalla Tukholmaan asuinmaan mukaan Kiinnostavaa on selvittää tarkemmin, miltä kentältä Suomessa asuvat lentävät Tukholmaan. Kuviosta 3 nähdään, että Torniolaiset, Ylitorniolaiset ja Pellolaiset lentävät yleensä Luulajasta, toiseksi todennäköisesti Kemistä Helsingin kautta ja vasta kolmanneksi Oulusta. Kemiläisten ja Simolaisten valinnat menevät aika tasaisesti Luulajan, Kemin ja Oulun kesken. Rovaniemeläiset lentävät yleensä Rovaniemeltä Helsingin kautta, jonkin verran Oulusta, mutta hyvin vähän Luulajasta. Käytettävä lentoasema asuinkunnan mukaan (n=1122) Lukumäärä Haaparanta Kemi Simo Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Pello Rovaniemi muu Asuinkunta Luulaja Oulu muu Kuvio 3. Lentoasema, jolta lennetään Tukholmaan asuinkunnan mukaan

7 7 Kemi-Tornio Tukholma reittilennon tarve ja matkustusaikomus Lähes kaikkien vastaajien mielestä lennot Kemi-Torniosta Tukholmaan säästäisivät ennen kaikkea vaivaa ja aikaa, mutta myös rahaa. Vain murto-osa sanoo silti käyttävänsä Luulajaa tai Oulua lähtökenttänä. (ks. taulukko 7.) Taulukko 7. Miksi lennettäisiin mieluummin Kemistä kuin Luulajasta tai Oulusta Syy lentää Kemistä Lukumäärä Prosenttia Vaivattomuus % Ajansäästö % Rahansäästö % Käyttäisi yhä Luulaja 13 1 % Käyttäisi yhä Oulua 44 4 % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista Jos Kemi-Tornion ja Tukholman välillä olisi reittilentoyhteys, suurin osa käyttäisi lentoa yhdestä neljään kertaa vuodessa (79 %). Kuukausittain lentäisi yhdeksän prosenttia ja viikoittain lentäviäkin on kourallinen. (Ks. taulukko 8.) Ruotsissa asuvat kävisivät Tukholmassa paljon useammin kuin Suomessa asuvat, mikä on ihan luonnollistakin: Ruotsissa asuvilla on enemmän asiaa Tukholmaan kuin Suomessa asuvilla. Kuitenkin Suomessa asuvatkin kävisivät Tukholmassa yhdestä neljään kertaa vuodessa (85 %). Ruotsissa asuvat käyttäisivät lentoa kahdesta kahteentoista kertaa vuodessa (88 %). (Ks. kuvio 4.) Taulukko 8. Kuinka usein lennettäisiin Kemi-Torniosta Tukholmaan Lentämisen useus Kemistä Lukumäärä Prosenttia Vuosittain % Puolivuosittain % Neljännesvuosittain % Kuukausittain % Ei lainkaan 73 6 % Viikoittain 11 1 % Yhteensä %

8 8 Matkustusaikomus asuinmaan mukaan (n=1234) 60% 50% 40% 20% 10% 0% Matkustusaikomus Suomi Ruotsi Kuvio 4. Matkustusaikomus Kemi-Torniosta Tukholmaan asuinmaan mukaan Suurin osa vastaajista kävisi Tukholmassa vapaa-ajanmatkoilla (92 %) ja / tai työmatkoilla kävisi 25 prosenttia vastanneista (taulukko 9). Ruotsissa asuvista 90 prosenttia lentäisi Tukholmaan vapaa-ajanmatkalle ja 39 prosenttia työmatkalle. Suomessa asuvista 93 prosenttia kävisi vapaa-ajanmatkoilla ja 18 prosenttia työmatkoilla. Vaikka vastaaja pystyi valitsemaan sekä työ- että vapaa-ajan matkustamisen, eroja näiden väliltä kuitenkin löytyy matkustustiheydessä. Työmatkoilla käydään useammin kuin vapaa-ajanmatkoilla (ks. kuvio 5). Taulukko 9. Työ- ja vapaa-ajanmatkustamisen jakautuminen Matkustustarve Lukumäärä Prosenttia Työ % Vapaa-aika % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. 40% 35% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Työ- ja vapaa-ajanmatkailijoiden matkustusaikomus Työmatka (n=313) Vapaa-ajanmatka (n=1152) Kuvio 5. Työ- ja vapaa-ajanmatkailijat matkustusaikomuksen mukaan

9 9 Kuviosta 6 nähdään, että moni, joka ei ole edellisen vuoden aikana käynyt Tukholmassa, voisi käydä siellä vuosittain tai useamminkin, jos sinne lennettäisiin Kemi-Torniosta. Kokonaisuudessa kuviosta on nähtävissä, että suurin osa vastaajista lentäisi jatkossa Kemi-Torniosta Tukholmaan ja yhtä usein tai useammin kuin aiemmin toiselta lentoasemalta. Osa useamman kerran kuukaudessa Tukholmassa käyvistä ei jostain syystä aio käyttää Kemi-Torniota kaikilla matkoillaan. Vain 12 prosenttia niistä, jotka eivät ole käyneet Tukholmassa edellisen vuoden aikana, ei aio lentää sinne myöskään Kemi-Torniosta. Tukholmassa käyneistä vain muutamia prosentteja vastaajista ei aio käyttää Kemi-Torniota Tukholman matkoillaan. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 10% 0% Ei lainkaan 1-2 kertaa 3-5 kertaa 6-12 kertaa kertaa yli 24 kertaa Käyntikerrat Tukholmassa edellisen vuoden aikana Viikoittain Kuukausittain Neljännesvuosittain Puolivuosittain Vuosittain Ei lainkaan Kuvio 6. Matkustusaikomus Kemi-Torniosta Tukholmaan verrattuna Tukholmassa käynteihin edellisen vuoden aikana (n=1246) Kuviossa 7 tarkastellaan matkustusaikomusta niiden asuinkuntien mukaan, joista on eniten vastauksia. Aktiivisimpia lentäjiä olisivat haaparantalaiset, torniolaiset ja muualla asuvat, joista valtaosa on Tukholmasta tai muualta Etelä- Ruotsista. Kemiläisistä noin puolet aikoo matkustaa Tukholmaan kerran vuodessa, mutta lähes 20 prosenttia neljä kertaa vuodessa ja lähes yhtä moni kaksi kertaa vuodessa. Rovaniemeläisistä lähes 60 prosenttia aikoo matkustaa kerran vuodessa Tukholmaan ja 20 prosenttia kahdesti vuodessa. Suurin vastaajaryhmä, joka ei aio käyttää yhteyttä, tulee Rovaniemeltä (14 %). Kun kuvioita 5 ja 7 verrataan, voidaan päätellä, että haaparantalaiset matkustaisivat Tukholmaan useammin kuin muualla asuvat ja heillä on myös useimmin työmatkoja Tukholmaan. Oletettavasti toiseksi tärkein syy matkustaa Kemi-Tornion ja Tukholman välillä on vierailu ystävien ja sukulaisten luona ja kolmantena syynä on lomamatkailu joko Tukholmaan tai sieltä jatkolennolla jonnekin muualle.

10 10 Matkustusaikomus asuinkunnan mukaan (n=1246) 60% 50% 40% 20% 10% 0% Haaparanta Kemi Tornio Rovaniemi muu Viikoittain Kuukausittain Neljännesvuosittain Puolivuosittain Vuosittain Ei lainkaan Kuvio 7. Matkustusaikomus Kemi-Tornio Tukholma reitillä asuinkunnan mukaan Matkaseuraksi pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon ja selvästi matkaseura vaihtelee eri matkoilla, kuten taulukosta 10 nähdään. Taulukko 10. Matkaseura Tukholman matkoilla Matkaseura Lukumäärä Prosenttia Yksin % Puoliso % Perhe % Ystävät % Työkaverit % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. Tukholma on useille vastaajille sekä matkan kohde että vaihtolentoasema, mutta hieman enemmän matkan kohde (taulukko 11). Eroa asuinmaiden välillä ei juuri ole. Taulukko 11. Olisiko Tukholma matkan kohde ja / tai vaihtolentoasema? Tukholma olisi Lukumäärä Prosenttia Matkan kohde % Vaihtolentoasema % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista.

11 11 Tarkemmat lentotoiveet Lentoja Kemi-Tornio-Tukholma toivotaan kaikille viikonpäiville, mutta erityisesti maanantaille, torstaille, perjantaille ja sunnuntaille (taulukko 12). Taulukko 12. Lentopäivätoiveet Lentopäivätoiveet Lukumäärä Prosenttia Maanantai % Tiistai % Keskiviikko % Torstai % Perjantai % Lauantai % Sunnuntai % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. Noin puolet vastaajista toivoo lentoja Kemi-Torniosta Tukholmaan aamulle ja aamupäivälle ja noin kolmannes myös iltapäivälle ja illalle, mutta myöhäisillan lento ei ole tarpeellinen (taulukko 13). Aikataulutoiveissa kuitenkin korostuu matkasuuntana nimenomaan Kemi-Torniosta Tukholmaan ja takaisin. Jos enemmän toiseen suuntaan matkustavien toiveita tiedettäisiin, taulukot varmasti näyttäisivät hieman eriltä. Taulukko 13. Lentoaikatoiveet Kemi-Torniosta Tukholmaan Matkustusaikatoiveet KEM-STO Lukumäärä Prosenttia Klo 06:00-10: % Klo 10:00 14: % Klo 14:00 18: % Klo 18:00 22: % Klo 22 jälkeen 78 6 % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. Tukholmasta Kemi-Tornioon haluttaisiin päästä erityisesti iltakuuden ja kymmenen välillä, lähes puolet toivoo iltapäivälentoa ja neljännes aamupäivälentoa. Joka viides toivoo myös aamulentoa ja myöhäisillan lentoa. (Taulukko 14.) Suomessa ja Ruotsissa asuvien lentopäivä- ja aikatoiveet eivät juurikaan poikkea toisistaan. Taulukko 14. Lentoaikatoiveet Tukholmasta Kemi-Tornioon Matkustusaikatoiveet STO-KEM Lukumäärä Prosenttia Klo 06:00-10: % Klo 10:00 14: % Klo 14:00 18: % Klo 18:00 22: % Klo 22 jälkeen % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista.

12 12 Suurin osa vastaajista toivoo odotetusti yhdensuuntaisen lipun hinnaksi alle 100 euroa, mutta neljännes on valmis maksamaan lipusta euroa ja vain pieni osa sitä enemmän. (taulukko 15.) Taulukko 15. Hinta, joka oltaisiin valmiita maksamaan yhdensuuntaisesta lipusta. Lennon hintatoive Lukumäärä Prosenttia euroa % euroa % euroa 50 4 % Yhteensä % Ajatuksia Kemi-Tornio-Tukholma lennoista ja Kemi-Tornion lentoaseman kehittämisestä Lentoa Kemi-Torniosta Tukholmaan on toivottu jo pitkään, sillä sitä pidetään todella tärkeänä ja kannustetaan reitin hankintaan. Tämä olisi todella tarpeellinen reittilento. (vastauskieli suomi) Todella hyvä idea, tätä ideaa kannattaakin kehittää! (vastauskieli suomi) Olis tosi mahtava ja helpottais paljon! (vastauskieli suomi) Jo olisi aika saada lentoyhteys Kemi-Tukholma! (vastauskieli suomi) Kävisin Tukholmassa useammin, jos Kemi-Torniosta pääsisi. (vastauskieli suomi) Se tekisi matkustamisesta sujuvampaa, joten silloin voisi myös matkustella useammin. (vastauskieli ruotsi) VIIMEINKIN!!! (vastauskieli ruotsi) Kemistä lähteminen ja tuleminen Luulajan sijaan palvelisi koko Tornionlaaksoa. (vastauskieli ruotsi) Todella hyvä idea!! (vastauskieli ruotsi) Kaikkein eniten avoimissa vastauksissa nousi esiin sukulaisvierailuiden helpottuminen. Sekä Ruotsin että Suomen puolella asuvilla on paljon sukulaisia Tukholman seudulla, joiden luona vierailtaisiin useammin, jos läheltä pääsisi ja myös Tukholmasta tultaisiin enemmän kotiseudulla ja sukulaisten luona käymään. Tukholmasta ja muualta Etelä- Ruotsista kotiseudulle tulevilla matka Tukholman lentoasemalle saattaa kestää useita tunteja, joten helpottaisi paljon matkustamista ja matka-aika lyhenisi monta tuntia, jos lennolla pääsisi Kemi-Tornioon. Matkustan Skånesta perheeni luokse Haaparantaan. Tämän yhteyden avulla tekisin sen helpommin ja useammin. (vastauskieli ruotsi) Sukulaisia asuu Tukholman lähellä, ja myös he voisivat helpommin käydä täällä. Myös äkkilähdöt olisi mahdollisia. (vastauskieli suomi) Lähisukulaisia asuu Tukholmassa paljon. Käyn siellä todella usein. Jos sinne pääsisi Kemistä lentäen, se olisi upeaa! (vastauskieli suomi) Tämä kysely antaa vain puolitotuutta, Kemi-Torniosta Tukholmaan, koska myös Tukholmasta päin suuntautuu tulijoita tänne. (vastauskieli suomi) Ois tosi kiva homma ko mulla on paljon sukulaisia Kemissä jos sinne pääsis lentään suoraan :) (vastauskieli suomi) 60 ja70 luvulla Ruotsiin muuttaneet ovat sen ikäisiä että he käyttäisivät mielellään suoria lentoja. Heitä on paljon. (vastauskieli suomi) Tuttavapiirissäni on useita jotka asuvat Tukholmassa ja heillä on loma-asunto tällä seudulla. (vastauskieli suomi) Asun Tukholmassa, mutta olen kotoisin Haaparannasta ja vierailen siellä usein! (vastauskieli ruotsi)

13 13 Minulla on useita ystäviä Tukholman alueella, jotka jättäytyvät tulemasta kylään pitkän matka-ajan takia. He ovat tottuneet nopeampiin yhteyksiin. Vierailisivat useammin, jos lentoja olisi. (vastauskieli ruotsi) Asun Tukholmassa, joten käyttäisin yhteyttä yksityishenkilönä käydäkseni kotona useammin! Se on tietenkin myös kustannuskysymys. Norwegianilla pääsee Luulajaan usein edullisesti ja ymmärtäähän sen, ettei hinta voi olla yhtä edullinen. Mutta ne eivät saa myöskään nousta kaupan hintoihin :-) (vastauskieli ruotsi) Uusi lentoreitti helpottaisi merkittävästi työmatkailua: Hyvä idea, helpottaisi työmatkoja huomattavasti Tornio/Haaparanta - Tukholma välillä. (vastauskieli suomi) Ruotsissa työskentelevien työmatkat kohdistuvat lisääntyvissä määrin Tukholmaan. Rahat saatais tänne ja aikaa säästyisi. (vastauskieli suomi) Edustan yritystä, joka toimii Kemissä. Teollisuuden ja matkailun kannalta lentoyhteys Tukholmaan olisi erittäin tärkeä. (vastauskieli suomi) ON HYVÄ OLLA SUORA YHTEYS, ETTEI TARVI MENNÄ HELSINGIN KAUTTA. TUPPAA MENEMÄÄN MATKAPÄIVIKSI MENNEN TULLEN. (vastauskieli suomi) Työskentelen kierrossa Norjassa ja tämä olisi huomattava helpotus itselleni ja runsaslukuisille kollegoilleni Haaparannassa. (vastauskieli ruotsi) Työmatkustan viikoittain Haaparannan ja Tukholman välillä. Kemistä lähtevä lento olisi täydellinen, niin minun ei tarvitsisi lähteä Luulajasta. Säästyisin 200 km:n autoilusta viikoittain. (vastauskieli ruotsi) Yritykseni asiakkaiden tavoittaminen helpottuisi ja sujuvoittuisi huomattavasti. (vastauskieli ruotsi) Moni lentäisi Kemi-Torniosta Tukholmaan ihan sen vuoksi, että sinne pääsisi helposti eli myös tarjonta loisi kysyntää. En ole vielä Tukholmassa käynyt, mutta mikäli sinne vaivattomasti ja edullisesti pääsisin, niin lähtisin samantien! (vastauskieli suomi) Lapsiperheille olisi tosi hyvä jos löytyis lento lähempää entä luulaja tai oulu. Enemmän sitä tulisi käytyä tukholmassa. (vastauskieli suomi) Tukholman jatkoyhteydet kiinnostavat: Matkailu on kivaa ja tämä helpottaisi kummasti maailmaantutustumista =) (vastauskieli suomi) Lomalentämisen kannalta erinomainen mahdollisuus hyödyntää reititystä sekä reppumatkaajille että pakettimatkalaisille. (vastauskieli suomi) Jos reittilentoyhteys toteutuu,niin olis hyvä vaihtoehto jatkolennoille Eurooppaan ja muualle maailmaan. Kannatan. (vastauskieli suomi) Haluaisin kyseisen reitin jatkoyhteyksien takia. Hinta kuitenkin ratkaisee menenkö Oulusta vai Kemistä. (vastauskieli suomi) Lähinnä käyttäisin varmaan vaihtokenttänä, asun Rovaniemellä enkä juuri käy Tukholmassa. (vastauskieli suomi) Lentojen pitää olla sellaisia, että jatkolentoajat esim Eurooppaan ovat mahdolliset - ei roikkumisia lentok. tai hote (vastauskieli suomi) Meri-Lappia pohjoisemmasta lento kiinnostaa myös ja ollaan valmiita ajamaan pitkäkin matka, sillä joka tapauksessa Ouluun tai Luulajaan on vielä pidempi matka ja aikaa säästyy kun ei tarvitsisi Helsingin kautta lentää. Esimerkiksi Kemijärveltä Rovaniemelle on puolentoista tunnin ajomatka, Kemiin kolmen tunnin ajomatka ja Ouluun neljän tunnin ajomatka. Nopein vaihtoehto Tukholmaan on ehdottomasti Kemi-Tornion kautta. Rovaniemeläisille Oulu on turhan kaukana, mutta Kemi-Tornion lentoasemalle pääsee reilussa tunnissa autolla. Täältä Itä-Lapista muutti Tukholmaan ja lähialueelle tuhansia ihmisiä. Myös asiakkaita sieltäpäin. Lennot miel. Brommaan (vastauskieli suomi) Kemi-Tornio asema olisi riittävän lähellä Rovaniemeä jotta sitä tulisi käytettyä. Säästää rutkasti aikaa (vastauskieli suomi) Keski-Euroopasta käsin pohjoisen yhteydet nyt Helsinki-Rovaniemi linkin varassa=ei juuri vaihtoehtoja (Oulu on kaukana). (vastauskieli suomi) Rovaniemellä, ja vielä pohjoisemmassa asuva osaisi arvostaa tuota lentoa, säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa! (vastauskieli suomi) Muutama vastaaja näki matkailullisen hyödyn Meri-Lapille ja pohjoisempaankin: Turistialalla haluaisin enemmän lentoja Lappiin, sekä Ruotsin että Suomen. (vastauskieli suomi)

14 14 Kemi-Tornion lentoasema olisi hyvä portti Lappiin ja Lapin matkailuun. Talvella LumiLinna houkuttelisi ruotsalaisia. (vastauskieli suomi) Joidenkin mielestä lentoa Tukholmaan ei tarvita tai ei uskota sen toimivan. Huolena on, että liput ovat liian kalliita ja matkustajat menevät edelleen Luulajaan tai Ouluun ja Oulussakin on ollut kannattavuus ongelmia Tukholman lennolla. Kemistä olisi vaivatonta lentää mutta liian kallista, liput aina 2-3 kertaa kalliimpia kuin Oulusta tai Luulajasta. (vastauskieli suomi) Taitaa olla aika epärealistinen hanke. Jos ei reitti kannattanut Oulusta Tukholmaan, niin tuskin kannattaa Kemistäkään. (vastauskieli suomi) Jos lentolippu Kemistä maksaa enemmän kuin Luulajaan tai Ouluun matkustaminen plus lentolippu Tukholmaan, yhteyden avaaminen ei ole kannattavaa. Ihmiset hakeutuvat silloin Luulajaan. Lisäksi nuorilla on rajallinen määrä rahaa. (vastauskieli ruotsi) Norwegianin 249 kruunun tai Sas:n kruunun menolippuhintojen kanssa kilpaileminen on vaikeaa. Matkustan kuukausittain ja hinnalla on merkitystä, mutta matka Luulajaan maksaa myös rahaa ja aikaa, joten KYLLÄ, lentäisin Kemistä, jos hinta on ok. Matkustuskortit, 10 kerran kortit olisivat hyviä heille, jotka matkustavat usein. (vastauskieli ruotsi) Jos tästä tulee jotain, niin ei ole järkeä hinnoitella liput fantasiahinnoin, koska Luulajaan ei kuitenkaan ole niin pitkä ajomatka. (vastauskieli ruotsi) Vastaajilla oli paljon muitakin ajatuksia Kemi-Tornion lentoaseman kehittämisestä ja myös huoli kentän säilymisestä nousi esiin. Kemi-Tornio lentoasema on Länsirajalla asuville portti maailmalle, tarvitsemme sitä. (vastauskieli suomi) Lentokenttä on säilytettävä. (vastauskieli suomi) Kemi-Tornion kentältä olisi varmasti kysyntää lentää myös järjestettyjä matkoja eri matkailukohteisiin Eurooppaan. (vastauskieli suomi) Kemi-Tornio lentokentältä voisi lähteä lomalentojakin Eurooppaan ja Kanarialle yms. Käymme joka talvi esim. Kanarialla. (vastauskieli suomi) Lentoaseman nimeksi voisi muuttaa Meri-Lappi, matkailun markkinoinnin suhteen nimi olisi parempi. (vastauskieli suomi) Tukholmaan ei mielestäni ole tärkeä. Tärkeää olisi edulliset liput Kemistä Helsinkiin ja useampia vuoroja (vastauskieli suomi) Kemi on hyvä kenttä ja keskeisellä paikalla! Paljon vaan markkinointia ja järkevät lippujen hinnat ja aikataulut. (vastauskieli suomi) Enemmän suoria lentoja Eurooppaan ja aur.lomille! Saadaan Kemistäkin kans.välisempi kenttä, tulee tunnetummaksi! (vastauskieli suomi) Loistava perhetapahtuma keväisin lentoasemalla! Positiivisella kuvalla paljon merkitystä potentiaalisiin asiakkaisiin. (vastauskieli suomi) Lentoja harvoin, ei riitä asiakkaat. Lähietäisyydellä 3 lentokenttää, oulu, rovaniemi ja luulaja. (vastauskieli suomi) Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Kyselytutkimuksen perusteella erityisesti Meri-Lapissa ja Haaparannalla on runsaasti kysyntää lentoyhteydelle Kemi-Torniosta Tukholmaan. Haaparantalaiset olisivat kaikkein aktiivisimpia yhteyden käyttäjiä. Kysyntää ilmeni myös Tukholman seudulta, vaikka kyselyä ei varsinaisesti sinne suunnattukaan. Merkittävä kysynnän luoja on vierailu ystävien ja sukulaisten luona kumpaankin suuntaan. Tarjonta loisi uutta kysyntää myös pohjoisemmasta. Moni, joka ei ole aiemmin käynyt Tukholmassa, lähtisi sinne mielellään, jos sinne pääsisi entistä helpommin. 40 prosenttia vastaajista ei ole käynyt edellisen vuoden aikana Tukholmassa, mutta Kemi-Torniosta voisi käydä useamman kerran vuodessa. Vain kuusi prosenttia

15 15 vastaajista ei käyttäisi Kemi-Tornio Tukholma lentoa lainkaan. Lentoja käytettäisiin enemmän vapaa-ajankuin työmatkailuun, mutta työmatkoilla käydään useammin kuin vapaa-ajanmatkoilla. Yli puolet vastaajista on matkustanut Tukholmaan aiemmin lentämällä Luulajasta, Oulusta on lentänyt vain 16 prosenttia ja saman verran on lentänyt Helsingin kautta joltakin muulta lentoasemalta, yleisimmin Kemi- Tornion tai Rovaniemen kentiltä. Seitsemän prosenttia vastaajista on mennyt Tukholmaan autolla, bussilla tai ensin matkustanut Helsinkiin tai Turkuun ja sieltä mennyt laivalla Tukholmaan. Lennot Kemi-Torniosta säästäisivät ennen kaikkea vaivaa ja aikaa, mutta myös rahaa ja vain murto-osa aikoo yhä käyttää Luulajaa tai Oulua Tukholman matkoillaan. Suurin osa vastaajista matkustaisi useammin Tukholmaan tai Tukholmasta, jos voisi lentää Kemi-Tornioon. Huolena on kuitenkin, että lentolippujen hinnat olisivat liian korkeat ja edelleen olisi pakko matkustaa toisen kentän kautta. Kuitenkin se ymmärretään, että liput eivät varmasti voi olla yhtä edulliset kuin Luulajasta. Lentoyhteyttä Kemi-Torniosta Tukholmaan on toivottu jo vuosikymmeniä ja useasti asiaa on yritetty viedä eteenpäin. Aiemminkin on tehty selvityksiä, joiden mukaan tämä lento olisi tarpeellinen ja kysyntää olisi riittävästi, jotta lento olisi kannattava. Ruotsin Trafikverketin kesällä 2013 tehdyn selvityksen mukaan, jossa kartoitettiin Ruotsin tarpeita uusille lentoreiteille, Kemi-Tornio Tukholma lennot eivät ole välttämättömiä eivätkä todennäköisesti kannattavia (Flygutredning , Trafikverket 2013). Kuitenkaan aiemmat selvitykset eivät käytännössä ole ylittäneet valtakunnan rajaa, jolloin todellista kysyntäpotentiaalia ei ole koskaan selvitetty. Tämän kyselytutkimuksen tulokset rohkaisevat kuitenkin jatkamaan asian selvittämistä. Meillä on nyt arvokasta tietoa sekä Suomen että Ruotsin puolen kysynnästä, mutta sillä ei pelkästään saada lentoyhtiöitä aloittamaan Kemi-Tornio Tukholma lentoja. Niinpä olemme palkanneet lentoliikennealan ammattilaiset konsulttiyhtiö IC Aviationista viemään prosessin loppuun asti. Järjestämme ensin työpajan, jossa käsitellään sekä toimialan nykytilannetta, tulevaisuuden näkymiä ja mietitään muitakin potentiaalisia reittivaihtoehtoja että keskustellaan Kemi-Tornio Tukholman yhteydestä ja mietitään, millainen businesscase lentoyhtiöitä varten tulee rakentaa. IC Aviation määrittää Kemi-Tornio Tukholma reitin matkustajapotentiaalin ja kannattavuuden heidän käytössään olevan tietokonejärjestelmän avulla. Jos reitti todetaan kannattavaksi, IC Aviation tekee businesscasen, jonka avulla se kontaktoi lentoyhtiöitä ja hoitaa neuvottelut kiinnostuneen lentoyhtiön kanssa reitin avaamiseen saakka.

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 153 vastaajaa (tilanne 29.1.2016, ml. engl.kielinen kysely) Koko organisaation osalta 28 vastausta Oman matkustuksen osalta 125 vastausta Kaikista

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 77 vastaajaa (tilanne 25.11.2015) Koko organisaation osalta 32 vastausta Oman matkustuksen osalta 45 vastausta Yritykseni/organisaationi

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RUOTSI Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 RUOTSI Väkiluku 9,8 miljoonaa BKT / asukas 34 900 Joka kymmenes matka Ruotsista Matkailijat

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Luonnos 8.5.2009 Erkki Vähätörmä Itä-Uudenmaan liitto Palvelulinjan reititys Reititys on rakennettu siten, että linjalla on perusreitti,

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

PALAPELIÄ RAKENTAMAAN: Matka- ja palveluketjut matkailussa k

PALAPELIÄ RAKENTAMAAN: Matka- ja palveluketjut matkailussa k Lentoyhtiöiden tukeminen markkinointiresurssit matkan ideointi myynti matkan suunnittelu PALAPELIÄ RAKENTAMAAN: Matka- ja palveluketjut matkailussa k reittikehitys lentokapasiteetti täyttöaste Hanne Junnilainen

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Lähdimme Essin kanssa sunnuntai aamuna 27.3 kohti länsisatamaa, josta suuntasimme laivalla kohti Tallinnaa.

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 2012 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS 2009 2013 TARKASTELU ONNETTOMUUSTILASTOISTA LAPISSA Mukana liikenneviraston ylläpitämään onnettomuusrekisteriin kirjatut onnettomuudet Tilastollisesti

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia Imatra Savonlinna Punkaharju SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia matkasuunnitelmia. RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA 1925. Allaviitotut matkasuunnitelmat ovat aiotut ohjeiksi kesämatkoja suunniteltaessa ja voidaan

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. VR Matkustajaliikenteen aikataulut 4.6.-8.12.2012 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely

Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely KÄRKÖLÄ Kärkölän uimahallin asiakastyytyväisyyskysely 22.3.-30.4.2016 YHTEENVETO KÄRKÖLÄ KÄRKÖLÄ www.karkola.fi Kärkölän kunta Virkatie 1, 16600 Järvelä 044 770 2200 Perustiedot Kysely toteutettiin lomakekyselynä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / ESPANJA SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ Väestön kehitys Nykyinen asuntotilanne ja tonttivaranto Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä Skenaariot johdettuina edellisistä

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Yhteenvetoa vuoden 2015 palveluihin osallistuneista ja asiakasmääristä Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen 18.2.2016 Marja Perälä Työttömät

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97)

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) vuorotyön määritelmästä. Annettu valtiovarainministeriön henkilöstöosaston pyynnöstä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

HIERONTAAN nopeasti. Asiakkaat haluavat TYÖSKENTELE. HUOM! Lue sivulta 5 miten tuo muodostuu! MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? JA VAIVATTOMASTI...

HIERONTAAN nopeasti. Asiakkaat haluavat TYÖSKENTELE. HUOM! Lue sivulta 5 miten tuo muodostuu! MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? JA VAIVATTOMASTI... Asiakkaat haluavat HIERONTAAN nopeasti JA VAIVATTOMASTI... OLETKO SINÄ MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? 5200 kuukaudessa kun teet viisi 60 min. hierontaa päivässä REKRYTOI UUSIA HIEROJIA... ANSAITSE MERKITTÄVÄSTI

Lisätiedot

SHKY Laske+elijatutkimus. Toukokuu 2016

SHKY Laske+elijatutkimus. Toukokuu 2016 SHKY Laske+elijatutkimus Toukokuu Johdanto Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tarkoituksena oli selvi+ää, miten saada jo laske+elua harrastavat henkilöt/taloudet vie+ämään useampia päiviä rinteessä? Lisäksi

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 3.6. 26.10.2013 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot