Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus"

Transkriptio

1 Meri-Lapin kehittämiskeskus Kemi-Tornio Tukholma reittilentoyhteyden kysyntätutkimus Raportti Jenni Iisakka

2 2 Sisällys Johdanto... 2 Taustatiedot... 3 Vierailut Tukholmassa edellisen vuoden aikana... 4 Kemi-Tornio Tukholma reittilennon tarve ja matkustusaikomus... 7 Tarkemmat lentotoiveet Ajatuksia Kemi-Tornio-Tukholma lennoista ja Kemi-Tornion lentoaseman kehittämisestä Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet LIITE Kyselylomake Johdanto Vetovoiman ja saavutettavuuden kehittäminen Meri-Lapissa -hanke toteutti yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun Liikeakatemian kanssa kyselytutkimuksen, jonka tarkoitus on selvittää kysyntää reittilentoyhteydelle Kemi-Tornion lentoasemalta Tukholmaan. Kysely toteutettiin webropol-kyselynä Linkkejä kyselyyn oli Meri-Lapin kehittämiskeskuksen ja kuntien nettisivuilla ja sitä levitettiin laajasti myös Facebookissa. Kysely suunnattiin Kemi-Tornion lentoaseman vaikutusalueelle eli Meri-Lappiin, Rovaniemelle, Pelloon, Ylitorniolle ja Haaparannalle. Tältä alueelta Tukholmaan pääsisi nopeammin Kemi-Tornion lentoasemalta kuin Oulusta, Luulajasta tai Helsingin kautta. Tutkimuksella halutaan tietoa siitä, onko lennoille Kemi-Torniosta Tukholmaan kysyntää ja minkälaista kysyntä on.

3 3 Taustatiedot Kyselyyn vastasi 1247 henkilöä, joista kaksi kolmannesta naisia ja suurin osa työikäisiä eli vuotiaita (ks. taulukot 1 ja 2). Eniten vastauksia saatiin Haaparannalta, peräti viidennes vastaajista. Aktiivisia olivat myös Torniolaiset, Kemiläiset ja Rovaniemeläiset. Peräti 14 prosenttia vastaajista asui muualla kuin varsinaisella kyselyn kohdealueella: Tukholmasta 32 vastaajaa, Övertorneålta 29 vastaajaa, ja muualta muutamia vastaajia eri puolelta Ruotsia ja joitakin ulkomailta. Suomessa vastaajia oli Kemijärveltä viisi, muutamia Sodankylästä, Oulusta, Iistä, Helsingistä, Sotkamosta ja Kittilästä. Avoimista vastauksista päätellen Etelä-Ruotsissa asuvat olivat kotiseudulla vierailulla olevia, jotka mielellään käyttäisivät Kemi-Tornio-Tukholma lentoa. Vastaajat luokiteltiin myös asuinmaan mukaan: Suomessa asuu 63 prosenttia, Ruotsissa 36 prosenttia ja loput muualla. (ks. taulukot 3 ja 4.) Taulukko 1. Sukupuoli Sukupuoli Lukumäärä Prosenttia Mies % Nainen % Yhteensä % Taulukko 2. Ikä Ikä Lukumäärä Prosenttia v % v % v % yli 65 v 31 7 % alle 20 v 19 4 % Yhteensä % Taulukko 3. Asuinkunta Asuinkunta Lukumäärä Prosenttia Haaparanta % Tornio % Kemi % muu % Rovaniemi % Keminmaa 52 4 % Simo 12 1 % Ylitornio 12 1 % Pello 10 1 % Tervola 9 1 % Yhteensä %

4 4 Taulukko 4. Asuinmaa Asuinmaa Lukumäärä Prosenttia Suomi % Ruotsi % muu 10 1 % Yhteensä % Vierailut Tukholmassa edellisen vuoden aikana Viimeisen 12 kuukauden aikana Tukholmassa oli käynyt 59 prosenttia vastanneista: yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa viisi prosenttia, 6-12 kertaa kahdeksan prosenttia, kolmesta viiteen kertaa 17 prosenttia ja kerran tai kahdesti 30 prosenttia. 41 prosenttia ei ollut käynyt edellisen vuoden aikana Tukholmassa kertaakaan. (Ks. taulukko 5.) Taulukko 5. Käynnit Tukholmassa viimeisen 12 kuukauden aikana Käynnit Tukholmassa Lukumäärä Prosenttia Ei lainkaan % 1-2 kertaa % 3-5 kertaa % 6-12 kertaa 96 8 % kertaa 23 2 % yli 24 kertaa 36 3 % Yhteensä % Suomessa ja Ruotsissa asuvien vierailuissa Tukholmassa on eroja: Suomessa asuvista vähän yli puolet ja Ruotsissa asuvista vain noin kymmenesosa ei ole käynyt Tukholmassa viimeisen vuoden aikana. Noin kolmannes Suomessa asuvista on käynyt Tukholmassa yhdestä kahteen kertaa, kymmenesosa kolmesta viiteen kertaa ja pieni joukko myös 6-12 kertaa edellisen vuoden aikana. Ruotsissa asuvista kolmannes on käynyt Tukholmassa edellisen vuoden aikana kerran tai kaksi, yhtä moni kolmesta viiteen kertaa, 15 prosenttia 6-12 kertaa ja yli sen noin kymmenesosa. (Ks. kuvio 1.)

5 5 Tukholman vierailut asuinmaan mukaan 70% 60% 57% 50% 40% 31% 20% 10% 0% 15% 12% 9% 7% 4% 4% 0% 0% Ei lainkaan 1-2 kertaa 3-5 kertaa 6-12 kertaa kertaa yli 24 kertaa Suomi (n=788) Ruotsi (n=446) Kuvio 1. Aiemmat vierailut Tukholmassa asuinmaan mukaan Suurin osa vastaajista lentää Tukholmaan Luulajasta (61 %), Oulusta lentää 16 prosenttia ja muun lentoaseman kautta 16 prosenttia, esimerkiksi Kemi-Torniosta tai Rovaniemeltä Helsingin kautta (ks. taulukko 6). Lopuista seitsemästä prosentista suurin osa kommentoi, ettei ole koskaan lentänyt Tukholmaan, vaan matkustanut laivalla Turusta tai Helsingistä, muutama vastaaja ei ole koskaan käynyt Tukholmassa ja muutama on mennyt sinne autolla tai bussilla. Suomessa asuvista 40 % lentää Luulajasta, 26 prosenttia Oulusta ja 34 prosenttia muulta lentoasemalta. Ruotsissa asuvista 95 prosenttia lentää Luulajasta, yksi prosentti Oulusta ja neljä prosenttia muualta. (ks. kuvio 2.) Taulukko 6. Lentoasema, jolta yleensä lennetään Tukholmaan Lähtökenttä Lukumäärä Prosenttia Luulaja % Oulu % muu lentoasema % ei ole lentänyt / laiva / auto 73 7 % Yhteensä %

6 6 Prosenttia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 10% 0% Käytettävä lentoasema asuinmaan mukaan 95% 70% 40% Luulajan lentoasema 34% Oulun lentoasema 26% muu lentoasema 1% 4% 0% Suomi (n=667) Ruotsi (n=443) muu (n=10) Asuinmaa Kuvio 2. Yleisimmin käytetty lentoasema matkalla Tukholmaan asuinmaan mukaan Kiinnostavaa on selvittää tarkemmin, miltä kentältä Suomessa asuvat lentävät Tukholmaan. Kuviosta 3 nähdään, että Torniolaiset, Ylitorniolaiset ja Pellolaiset lentävät yleensä Luulajasta, toiseksi todennäköisesti Kemistä Helsingin kautta ja vasta kolmanneksi Oulusta. Kemiläisten ja Simolaisten valinnat menevät aika tasaisesti Luulajan, Kemin ja Oulun kesken. Rovaniemeläiset lentävät yleensä Rovaniemeltä Helsingin kautta, jonkin verran Oulusta, mutta hyvin vähän Luulajasta. Käytettävä lentoasema asuinkunnan mukaan (n=1122) Lukumäärä Haaparanta Kemi Simo Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Pello Rovaniemi muu Asuinkunta Luulaja Oulu muu Kuvio 3. Lentoasema, jolta lennetään Tukholmaan asuinkunnan mukaan

7 7 Kemi-Tornio Tukholma reittilennon tarve ja matkustusaikomus Lähes kaikkien vastaajien mielestä lennot Kemi-Torniosta Tukholmaan säästäisivät ennen kaikkea vaivaa ja aikaa, mutta myös rahaa. Vain murto-osa sanoo silti käyttävänsä Luulajaa tai Oulua lähtökenttänä. (ks. taulukko 7.) Taulukko 7. Miksi lennettäisiin mieluummin Kemistä kuin Luulajasta tai Oulusta Syy lentää Kemistä Lukumäärä Prosenttia Vaivattomuus % Ajansäästö % Rahansäästö % Käyttäisi yhä Luulaja 13 1 % Käyttäisi yhä Oulua 44 4 % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista Jos Kemi-Tornion ja Tukholman välillä olisi reittilentoyhteys, suurin osa käyttäisi lentoa yhdestä neljään kertaa vuodessa (79 %). Kuukausittain lentäisi yhdeksän prosenttia ja viikoittain lentäviäkin on kourallinen. (Ks. taulukko 8.) Ruotsissa asuvat kävisivät Tukholmassa paljon useammin kuin Suomessa asuvat, mikä on ihan luonnollistakin: Ruotsissa asuvilla on enemmän asiaa Tukholmaan kuin Suomessa asuvilla. Kuitenkin Suomessa asuvatkin kävisivät Tukholmassa yhdestä neljään kertaa vuodessa (85 %). Ruotsissa asuvat käyttäisivät lentoa kahdesta kahteentoista kertaa vuodessa (88 %). (Ks. kuvio 4.) Taulukko 8. Kuinka usein lennettäisiin Kemi-Torniosta Tukholmaan Lentämisen useus Kemistä Lukumäärä Prosenttia Vuosittain % Puolivuosittain % Neljännesvuosittain % Kuukausittain % Ei lainkaan 73 6 % Viikoittain 11 1 % Yhteensä %

8 8 Matkustusaikomus asuinmaan mukaan (n=1234) 60% 50% 40% 20% 10% 0% Matkustusaikomus Suomi Ruotsi Kuvio 4. Matkustusaikomus Kemi-Torniosta Tukholmaan asuinmaan mukaan Suurin osa vastaajista kävisi Tukholmassa vapaa-ajanmatkoilla (92 %) ja / tai työmatkoilla kävisi 25 prosenttia vastanneista (taulukko 9). Ruotsissa asuvista 90 prosenttia lentäisi Tukholmaan vapaa-ajanmatkalle ja 39 prosenttia työmatkalle. Suomessa asuvista 93 prosenttia kävisi vapaa-ajanmatkoilla ja 18 prosenttia työmatkoilla. Vaikka vastaaja pystyi valitsemaan sekä työ- että vapaa-ajan matkustamisen, eroja näiden väliltä kuitenkin löytyy matkustustiheydessä. Työmatkoilla käydään useammin kuin vapaa-ajanmatkoilla (ks. kuvio 5). Taulukko 9. Työ- ja vapaa-ajanmatkustamisen jakautuminen Matkustustarve Lukumäärä Prosenttia Työ % Vapaa-aika % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. 40% 35% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Työ- ja vapaa-ajanmatkailijoiden matkustusaikomus Työmatka (n=313) Vapaa-ajanmatka (n=1152) Kuvio 5. Työ- ja vapaa-ajanmatkailijat matkustusaikomuksen mukaan

9 9 Kuviosta 6 nähdään, että moni, joka ei ole edellisen vuoden aikana käynyt Tukholmassa, voisi käydä siellä vuosittain tai useamminkin, jos sinne lennettäisiin Kemi-Torniosta. Kokonaisuudessa kuviosta on nähtävissä, että suurin osa vastaajista lentäisi jatkossa Kemi-Torniosta Tukholmaan ja yhtä usein tai useammin kuin aiemmin toiselta lentoasemalta. Osa useamman kerran kuukaudessa Tukholmassa käyvistä ei jostain syystä aio käyttää Kemi-Torniota kaikilla matkoillaan. Vain 12 prosenttia niistä, jotka eivät ole käyneet Tukholmassa edellisen vuoden aikana, ei aio lentää sinne myöskään Kemi-Torniosta. Tukholmassa käyneistä vain muutamia prosentteja vastaajista ei aio käyttää Kemi-Torniota Tukholman matkoillaan. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 10% 0% Ei lainkaan 1-2 kertaa 3-5 kertaa 6-12 kertaa kertaa yli 24 kertaa Käyntikerrat Tukholmassa edellisen vuoden aikana Viikoittain Kuukausittain Neljännesvuosittain Puolivuosittain Vuosittain Ei lainkaan Kuvio 6. Matkustusaikomus Kemi-Torniosta Tukholmaan verrattuna Tukholmassa käynteihin edellisen vuoden aikana (n=1246) Kuviossa 7 tarkastellaan matkustusaikomusta niiden asuinkuntien mukaan, joista on eniten vastauksia. Aktiivisimpia lentäjiä olisivat haaparantalaiset, torniolaiset ja muualla asuvat, joista valtaosa on Tukholmasta tai muualta Etelä- Ruotsista. Kemiläisistä noin puolet aikoo matkustaa Tukholmaan kerran vuodessa, mutta lähes 20 prosenttia neljä kertaa vuodessa ja lähes yhtä moni kaksi kertaa vuodessa. Rovaniemeläisistä lähes 60 prosenttia aikoo matkustaa kerran vuodessa Tukholmaan ja 20 prosenttia kahdesti vuodessa. Suurin vastaajaryhmä, joka ei aio käyttää yhteyttä, tulee Rovaniemeltä (14 %). Kun kuvioita 5 ja 7 verrataan, voidaan päätellä, että haaparantalaiset matkustaisivat Tukholmaan useammin kuin muualla asuvat ja heillä on myös useimmin työmatkoja Tukholmaan. Oletettavasti toiseksi tärkein syy matkustaa Kemi-Tornion ja Tukholman välillä on vierailu ystävien ja sukulaisten luona ja kolmantena syynä on lomamatkailu joko Tukholmaan tai sieltä jatkolennolla jonnekin muualle.

10 10 Matkustusaikomus asuinkunnan mukaan (n=1246) 60% 50% 40% 20% 10% 0% Haaparanta Kemi Tornio Rovaniemi muu Viikoittain Kuukausittain Neljännesvuosittain Puolivuosittain Vuosittain Ei lainkaan Kuvio 7. Matkustusaikomus Kemi-Tornio Tukholma reitillä asuinkunnan mukaan Matkaseuraksi pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon ja selvästi matkaseura vaihtelee eri matkoilla, kuten taulukosta 10 nähdään. Taulukko 10. Matkaseura Tukholman matkoilla Matkaseura Lukumäärä Prosenttia Yksin % Puoliso % Perhe % Ystävät % Työkaverit % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. Tukholma on useille vastaajille sekä matkan kohde että vaihtolentoasema, mutta hieman enemmän matkan kohde (taulukko 11). Eroa asuinmaiden välillä ei juuri ole. Taulukko 11. Olisiko Tukholma matkan kohde ja / tai vaihtolentoasema? Tukholma olisi Lukumäärä Prosenttia Matkan kohde % Vaihtolentoasema % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista.

11 11 Tarkemmat lentotoiveet Lentoja Kemi-Tornio-Tukholma toivotaan kaikille viikonpäiville, mutta erityisesti maanantaille, torstaille, perjantaille ja sunnuntaille (taulukko 12). Taulukko 12. Lentopäivätoiveet Lentopäivätoiveet Lukumäärä Prosenttia Maanantai % Tiistai % Keskiviikko % Torstai % Perjantai % Lauantai % Sunnuntai % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. Noin puolet vastaajista toivoo lentoja Kemi-Torniosta Tukholmaan aamulle ja aamupäivälle ja noin kolmannes myös iltapäivälle ja illalle, mutta myöhäisillan lento ei ole tarpeellinen (taulukko 13). Aikataulutoiveissa kuitenkin korostuu matkasuuntana nimenomaan Kemi-Torniosta Tukholmaan ja takaisin. Jos enemmän toiseen suuntaan matkustavien toiveita tiedettäisiin, taulukot varmasti näyttäisivät hieman eriltä. Taulukko 13. Lentoaikatoiveet Kemi-Torniosta Tukholmaan Matkustusaikatoiveet KEM-STO Lukumäärä Prosenttia Klo 06:00-10: % Klo 10:00 14: % Klo 14:00 18: % Klo 18:00 22: % Klo 22 jälkeen 78 6 % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista. Tukholmasta Kemi-Tornioon haluttaisiin päästä erityisesti iltakuuden ja kymmenen välillä, lähes puolet toivoo iltapäivälentoa ja neljännes aamupäivälentoa. Joka viides toivoo myös aamulentoa ja myöhäisillan lentoa. (Taulukko 14.) Suomessa ja Ruotsissa asuvien lentopäivä- ja aikatoiveet eivät juurikaan poikkea toisistaan. Taulukko 14. Lentoaikatoiveet Tukholmasta Kemi-Tornioon Matkustusaikatoiveet STO-KEM Lukumäärä Prosenttia Klo 06:00-10: % Klo 10:00 14: % Klo 14:00 18: % Klo 18:00 22: % Klo 22 jälkeen % Vastaajia yhteensä 1247 Huom! Prosentit on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista.

12 12 Suurin osa vastaajista toivoo odotetusti yhdensuuntaisen lipun hinnaksi alle 100 euroa, mutta neljännes on valmis maksamaan lipusta euroa ja vain pieni osa sitä enemmän. (taulukko 15.) Taulukko 15. Hinta, joka oltaisiin valmiita maksamaan yhdensuuntaisesta lipusta. Lennon hintatoive Lukumäärä Prosenttia euroa % euroa % euroa 50 4 % Yhteensä % Ajatuksia Kemi-Tornio-Tukholma lennoista ja Kemi-Tornion lentoaseman kehittämisestä Lentoa Kemi-Torniosta Tukholmaan on toivottu jo pitkään, sillä sitä pidetään todella tärkeänä ja kannustetaan reitin hankintaan. Tämä olisi todella tarpeellinen reittilento. (vastauskieli suomi) Todella hyvä idea, tätä ideaa kannattaakin kehittää! (vastauskieli suomi) Olis tosi mahtava ja helpottais paljon! (vastauskieli suomi) Jo olisi aika saada lentoyhteys Kemi-Tukholma! (vastauskieli suomi) Kävisin Tukholmassa useammin, jos Kemi-Torniosta pääsisi. (vastauskieli suomi) Se tekisi matkustamisesta sujuvampaa, joten silloin voisi myös matkustella useammin. (vastauskieli ruotsi) VIIMEINKIN!!! (vastauskieli ruotsi) Kemistä lähteminen ja tuleminen Luulajan sijaan palvelisi koko Tornionlaaksoa. (vastauskieli ruotsi) Todella hyvä idea!! (vastauskieli ruotsi) Kaikkein eniten avoimissa vastauksissa nousi esiin sukulaisvierailuiden helpottuminen. Sekä Ruotsin että Suomen puolella asuvilla on paljon sukulaisia Tukholman seudulla, joiden luona vierailtaisiin useammin, jos läheltä pääsisi ja myös Tukholmasta tultaisiin enemmän kotiseudulla ja sukulaisten luona käymään. Tukholmasta ja muualta Etelä- Ruotsista kotiseudulle tulevilla matka Tukholman lentoasemalle saattaa kestää useita tunteja, joten helpottaisi paljon matkustamista ja matka-aika lyhenisi monta tuntia, jos lennolla pääsisi Kemi-Tornioon. Matkustan Skånesta perheeni luokse Haaparantaan. Tämän yhteyden avulla tekisin sen helpommin ja useammin. (vastauskieli ruotsi) Sukulaisia asuu Tukholman lähellä, ja myös he voisivat helpommin käydä täällä. Myös äkkilähdöt olisi mahdollisia. (vastauskieli suomi) Lähisukulaisia asuu Tukholmassa paljon. Käyn siellä todella usein. Jos sinne pääsisi Kemistä lentäen, se olisi upeaa! (vastauskieli suomi) Tämä kysely antaa vain puolitotuutta, Kemi-Torniosta Tukholmaan, koska myös Tukholmasta päin suuntautuu tulijoita tänne. (vastauskieli suomi) Ois tosi kiva homma ko mulla on paljon sukulaisia Kemissä jos sinne pääsis lentään suoraan :) (vastauskieli suomi) 60 ja70 luvulla Ruotsiin muuttaneet ovat sen ikäisiä että he käyttäisivät mielellään suoria lentoja. Heitä on paljon. (vastauskieli suomi) Tuttavapiirissäni on useita jotka asuvat Tukholmassa ja heillä on loma-asunto tällä seudulla. (vastauskieli suomi) Asun Tukholmassa, mutta olen kotoisin Haaparannasta ja vierailen siellä usein! (vastauskieli ruotsi)

13 13 Minulla on useita ystäviä Tukholman alueella, jotka jättäytyvät tulemasta kylään pitkän matka-ajan takia. He ovat tottuneet nopeampiin yhteyksiin. Vierailisivat useammin, jos lentoja olisi. (vastauskieli ruotsi) Asun Tukholmassa, joten käyttäisin yhteyttä yksityishenkilönä käydäkseni kotona useammin! Se on tietenkin myös kustannuskysymys. Norwegianilla pääsee Luulajaan usein edullisesti ja ymmärtäähän sen, ettei hinta voi olla yhtä edullinen. Mutta ne eivät saa myöskään nousta kaupan hintoihin :-) (vastauskieli ruotsi) Uusi lentoreitti helpottaisi merkittävästi työmatkailua: Hyvä idea, helpottaisi työmatkoja huomattavasti Tornio/Haaparanta - Tukholma välillä. (vastauskieli suomi) Ruotsissa työskentelevien työmatkat kohdistuvat lisääntyvissä määrin Tukholmaan. Rahat saatais tänne ja aikaa säästyisi. (vastauskieli suomi) Edustan yritystä, joka toimii Kemissä. Teollisuuden ja matkailun kannalta lentoyhteys Tukholmaan olisi erittäin tärkeä. (vastauskieli suomi) ON HYVÄ OLLA SUORA YHTEYS, ETTEI TARVI MENNÄ HELSINGIN KAUTTA. TUPPAA MENEMÄÄN MATKAPÄIVIKSI MENNEN TULLEN. (vastauskieli suomi) Työskentelen kierrossa Norjassa ja tämä olisi huomattava helpotus itselleni ja runsaslukuisille kollegoilleni Haaparannassa. (vastauskieli ruotsi) Työmatkustan viikoittain Haaparannan ja Tukholman välillä. Kemistä lähtevä lento olisi täydellinen, niin minun ei tarvitsisi lähteä Luulajasta. Säästyisin 200 km:n autoilusta viikoittain. (vastauskieli ruotsi) Yritykseni asiakkaiden tavoittaminen helpottuisi ja sujuvoittuisi huomattavasti. (vastauskieli ruotsi) Moni lentäisi Kemi-Torniosta Tukholmaan ihan sen vuoksi, että sinne pääsisi helposti eli myös tarjonta loisi kysyntää. En ole vielä Tukholmassa käynyt, mutta mikäli sinne vaivattomasti ja edullisesti pääsisin, niin lähtisin samantien! (vastauskieli suomi) Lapsiperheille olisi tosi hyvä jos löytyis lento lähempää entä luulaja tai oulu. Enemmän sitä tulisi käytyä tukholmassa. (vastauskieli suomi) Tukholman jatkoyhteydet kiinnostavat: Matkailu on kivaa ja tämä helpottaisi kummasti maailmaantutustumista =) (vastauskieli suomi) Lomalentämisen kannalta erinomainen mahdollisuus hyödyntää reititystä sekä reppumatkaajille että pakettimatkalaisille. (vastauskieli suomi) Jos reittilentoyhteys toteutuu,niin olis hyvä vaihtoehto jatkolennoille Eurooppaan ja muualle maailmaan. Kannatan. (vastauskieli suomi) Haluaisin kyseisen reitin jatkoyhteyksien takia. Hinta kuitenkin ratkaisee menenkö Oulusta vai Kemistä. (vastauskieli suomi) Lähinnä käyttäisin varmaan vaihtokenttänä, asun Rovaniemellä enkä juuri käy Tukholmassa. (vastauskieli suomi) Lentojen pitää olla sellaisia, että jatkolentoajat esim Eurooppaan ovat mahdolliset - ei roikkumisia lentok. tai hote (vastauskieli suomi) Meri-Lappia pohjoisemmasta lento kiinnostaa myös ja ollaan valmiita ajamaan pitkäkin matka, sillä joka tapauksessa Ouluun tai Luulajaan on vielä pidempi matka ja aikaa säästyy kun ei tarvitsisi Helsingin kautta lentää. Esimerkiksi Kemijärveltä Rovaniemelle on puolentoista tunnin ajomatka, Kemiin kolmen tunnin ajomatka ja Ouluun neljän tunnin ajomatka. Nopein vaihtoehto Tukholmaan on ehdottomasti Kemi-Tornion kautta. Rovaniemeläisille Oulu on turhan kaukana, mutta Kemi-Tornion lentoasemalle pääsee reilussa tunnissa autolla. Täältä Itä-Lapista muutti Tukholmaan ja lähialueelle tuhansia ihmisiä. Myös asiakkaita sieltäpäin. Lennot miel. Brommaan (vastauskieli suomi) Kemi-Tornio asema olisi riittävän lähellä Rovaniemeä jotta sitä tulisi käytettyä. Säästää rutkasti aikaa (vastauskieli suomi) Keski-Euroopasta käsin pohjoisen yhteydet nyt Helsinki-Rovaniemi linkin varassa=ei juuri vaihtoehtoja (Oulu on kaukana). (vastauskieli suomi) Rovaniemellä, ja vielä pohjoisemmassa asuva osaisi arvostaa tuota lentoa, säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa! (vastauskieli suomi) Muutama vastaaja näki matkailullisen hyödyn Meri-Lapille ja pohjoisempaankin: Turistialalla haluaisin enemmän lentoja Lappiin, sekä Ruotsin että Suomen. (vastauskieli suomi)

14 14 Kemi-Tornion lentoasema olisi hyvä portti Lappiin ja Lapin matkailuun. Talvella LumiLinna houkuttelisi ruotsalaisia. (vastauskieli suomi) Joidenkin mielestä lentoa Tukholmaan ei tarvita tai ei uskota sen toimivan. Huolena on, että liput ovat liian kalliita ja matkustajat menevät edelleen Luulajaan tai Ouluun ja Oulussakin on ollut kannattavuus ongelmia Tukholman lennolla. Kemistä olisi vaivatonta lentää mutta liian kallista, liput aina 2-3 kertaa kalliimpia kuin Oulusta tai Luulajasta. (vastauskieli suomi) Taitaa olla aika epärealistinen hanke. Jos ei reitti kannattanut Oulusta Tukholmaan, niin tuskin kannattaa Kemistäkään. (vastauskieli suomi) Jos lentolippu Kemistä maksaa enemmän kuin Luulajaan tai Ouluun matkustaminen plus lentolippu Tukholmaan, yhteyden avaaminen ei ole kannattavaa. Ihmiset hakeutuvat silloin Luulajaan. Lisäksi nuorilla on rajallinen määrä rahaa. (vastauskieli ruotsi) Norwegianin 249 kruunun tai Sas:n kruunun menolippuhintojen kanssa kilpaileminen on vaikeaa. Matkustan kuukausittain ja hinnalla on merkitystä, mutta matka Luulajaan maksaa myös rahaa ja aikaa, joten KYLLÄ, lentäisin Kemistä, jos hinta on ok. Matkustuskortit, 10 kerran kortit olisivat hyviä heille, jotka matkustavat usein. (vastauskieli ruotsi) Jos tästä tulee jotain, niin ei ole järkeä hinnoitella liput fantasiahinnoin, koska Luulajaan ei kuitenkaan ole niin pitkä ajomatka. (vastauskieli ruotsi) Vastaajilla oli paljon muitakin ajatuksia Kemi-Tornion lentoaseman kehittämisestä ja myös huoli kentän säilymisestä nousi esiin. Kemi-Tornio lentoasema on Länsirajalla asuville portti maailmalle, tarvitsemme sitä. (vastauskieli suomi) Lentokenttä on säilytettävä. (vastauskieli suomi) Kemi-Tornion kentältä olisi varmasti kysyntää lentää myös järjestettyjä matkoja eri matkailukohteisiin Eurooppaan. (vastauskieli suomi) Kemi-Tornio lentokentältä voisi lähteä lomalentojakin Eurooppaan ja Kanarialle yms. Käymme joka talvi esim. Kanarialla. (vastauskieli suomi) Lentoaseman nimeksi voisi muuttaa Meri-Lappi, matkailun markkinoinnin suhteen nimi olisi parempi. (vastauskieli suomi) Tukholmaan ei mielestäni ole tärkeä. Tärkeää olisi edulliset liput Kemistä Helsinkiin ja useampia vuoroja (vastauskieli suomi) Kemi on hyvä kenttä ja keskeisellä paikalla! Paljon vaan markkinointia ja järkevät lippujen hinnat ja aikataulut. (vastauskieli suomi) Enemmän suoria lentoja Eurooppaan ja aur.lomille! Saadaan Kemistäkin kans.välisempi kenttä, tulee tunnetummaksi! (vastauskieli suomi) Loistava perhetapahtuma keväisin lentoasemalla! Positiivisella kuvalla paljon merkitystä potentiaalisiin asiakkaisiin. (vastauskieli suomi) Lentoja harvoin, ei riitä asiakkaat. Lähietäisyydellä 3 lentokenttää, oulu, rovaniemi ja luulaja. (vastauskieli suomi) Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Kyselytutkimuksen perusteella erityisesti Meri-Lapissa ja Haaparannalla on runsaasti kysyntää lentoyhteydelle Kemi-Torniosta Tukholmaan. Haaparantalaiset olisivat kaikkein aktiivisimpia yhteyden käyttäjiä. Kysyntää ilmeni myös Tukholman seudulta, vaikka kyselyä ei varsinaisesti sinne suunnattukaan. Merkittävä kysynnän luoja on vierailu ystävien ja sukulaisten luona kumpaankin suuntaan. Tarjonta loisi uutta kysyntää myös pohjoisemmasta. Moni, joka ei ole aiemmin käynyt Tukholmassa, lähtisi sinne mielellään, jos sinne pääsisi entistä helpommin. 40 prosenttia vastaajista ei ole käynyt edellisen vuoden aikana Tukholmassa, mutta Kemi-Torniosta voisi käydä useamman kerran vuodessa. Vain kuusi prosenttia

15 15 vastaajista ei käyttäisi Kemi-Tornio Tukholma lentoa lainkaan. Lentoja käytettäisiin enemmän vapaa-ajankuin työmatkailuun, mutta työmatkoilla käydään useammin kuin vapaa-ajanmatkoilla. Yli puolet vastaajista on matkustanut Tukholmaan aiemmin lentämällä Luulajasta, Oulusta on lentänyt vain 16 prosenttia ja saman verran on lentänyt Helsingin kautta joltakin muulta lentoasemalta, yleisimmin Kemi- Tornion tai Rovaniemen kentiltä. Seitsemän prosenttia vastaajista on mennyt Tukholmaan autolla, bussilla tai ensin matkustanut Helsinkiin tai Turkuun ja sieltä mennyt laivalla Tukholmaan. Lennot Kemi-Torniosta säästäisivät ennen kaikkea vaivaa ja aikaa, mutta myös rahaa ja vain murto-osa aikoo yhä käyttää Luulajaa tai Oulua Tukholman matkoillaan. Suurin osa vastaajista matkustaisi useammin Tukholmaan tai Tukholmasta, jos voisi lentää Kemi-Tornioon. Huolena on kuitenkin, että lentolippujen hinnat olisivat liian korkeat ja edelleen olisi pakko matkustaa toisen kentän kautta. Kuitenkin se ymmärretään, että liput eivät varmasti voi olla yhtä edulliset kuin Luulajasta. Lentoyhteyttä Kemi-Torniosta Tukholmaan on toivottu jo vuosikymmeniä ja useasti asiaa on yritetty viedä eteenpäin. Aiemminkin on tehty selvityksiä, joiden mukaan tämä lento olisi tarpeellinen ja kysyntää olisi riittävästi, jotta lento olisi kannattava. Ruotsin Trafikverketin kesällä 2013 tehdyn selvityksen mukaan, jossa kartoitettiin Ruotsin tarpeita uusille lentoreiteille, Kemi-Tornio Tukholma lennot eivät ole välttämättömiä eivätkä todennäköisesti kannattavia (Flygutredning , Trafikverket 2013). Kuitenkaan aiemmat selvitykset eivät käytännössä ole ylittäneet valtakunnan rajaa, jolloin todellista kysyntäpotentiaalia ei ole koskaan selvitetty. Tämän kyselytutkimuksen tulokset rohkaisevat kuitenkin jatkamaan asian selvittämistä. Meillä on nyt arvokasta tietoa sekä Suomen että Ruotsin puolen kysynnästä, mutta sillä ei pelkästään saada lentoyhtiöitä aloittamaan Kemi-Tornio Tukholma lentoja. Niinpä olemme palkanneet lentoliikennealan ammattilaiset konsulttiyhtiö IC Aviationista viemään prosessin loppuun asti. Järjestämme ensin työpajan, jossa käsitellään sekä toimialan nykytilannetta, tulevaisuuden näkymiä ja mietitään muitakin potentiaalisia reittivaihtoehtoja että keskustellaan Kemi-Tornio Tukholman yhteydestä ja mietitään, millainen businesscase lentoyhtiöitä varten tulee rakentaa. IC Aviation määrittää Kemi-Tornio Tukholma reitin matkustajapotentiaalin ja kannattavuuden heidän käytössään olevan tietokonejärjestelmän avulla. Jos reitti todetaan kannattavaksi, IC Aviation tekee businesscasen, jonka avulla se kontaktoi lentoyhtiöitä ja hoitaa neuvottelut kiinnostuneen lentoyhtiön kanssa reitin avaamiseen saakka.

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 153 vastaajaa (tilanne 29.1.2016, ml. engl.kielinen kysely) Koko organisaation osalta 28 vastausta Oman matkustuksen osalta 125 vastausta Kaikista

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI 2013 Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet Nykytilan analyysi Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Lentoliikenteen mahdollisen loppumisen aluetaloudelliset vaikutukset Lentoasematoiminta Yritysvaikutukset Lentoyhteyksien käyttö Lentoyhteyksien

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

Rotisseur R s otisseur Sav Sa o v jäsenkysely jäsenky 2012 Vastauksia 36kpl 25.5.2012

Rotisseur R s otisseur Sav Sa o v jäsenkysely jäsenky 2012 Vastauksia 36kpl 25.5.2012 Rotisseurs Savo jäsenkysely 2012 Vastauksia 36kpl 25.5.2012 1. Mikä olisi sopivin määrä jäsentapahtumia vuodessa? 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 tapahtumaa 4 tapahtumaa 6 tapahtumaa 8 tapahtumaa yli 10 tapahtumaa

Lisätiedot

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Kokonaiskuva hallussa? Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Näinkö teet säästöä matkustamisessa? Surfaamalla netissä löytyy parhaat

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Helsinki, Itämeri, Eurooppa, Aasia Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Toimitusjohtaja Samuli Haapasalo Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan kumppanuusseminaari 27.10.2010

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.5.2013 31.10.2013 31.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / Ranska SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Helena Niskanen 1.5.2013 31.10.2013 1.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Kysely SIO:sta 2009-2014 valmistuneille (+ vertailutietoja vuosien 2012 ja 2013 kyselyistä)

Kysely SIO:sta 2009-2014 valmistuneille (+ vertailutietoja vuosien 2012 ja 2013 kyselyistä) Kysely SIO:sta 2009-2014 valmistuneille (+ vertailutietoja vuosien 2012 ja 2013 kyselyistä) Kyselyn taustatietoja: kysely suunnattu vuonna 2009 tai myöhemmin SIO:sta valmistuneille (aikaisemmin valmistuneet

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012

Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012 Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008

Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 1 Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto Päiväkävijätutkimus 2007-2008 Yhteenveto kohderyhmänä koko maa pois lukien PKS + ympäristökunnat 2 Helsingissä vieraili edellisen kuukauden aikana,

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

LULEÅ OULU KÄYTÄVÄN MATKUSTAJAJUNALIIKENTEEN ALUSTAVA MARKKINASELVITYS. Haparanda Conference 4.11.2015 Marko Mäenpää, Ramboll Finland

LULEÅ OULU KÄYTÄVÄN MATKUSTAJAJUNALIIKENTEEN ALUSTAVA MARKKINASELVITYS. Haparanda Conference 4.11.2015 Marko Mäenpää, Ramboll Finland LULEÅ OULU KÄYTÄVÄN MATKUSTAJAJUNALIIKENTEEN ALUSTAVA MARKKINASELVITYS Haparanda Conference 4.11.2015 Marko Mäenpää, Ramboll Finland TYÖN TAUSTAA JA TAVOITTEITA Työn tilaajana oli RKM, Norrbotten Työstä

Lisätiedot

Keskusjärjestön ja sen yhdistysten jäsenedut HINNASTO 2010

Keskusjärjestön ja sen yhdistysten jäsenedut HINNASTO 2010 Keskusjärjestön ja sen yhdistysten jäsenedut HINNASTO 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 (14) 1. KALASTUSRYHMÄT REITTIMATKOILLA... 2 1.1. Helsinki Tukholma... 2 1.2. Turku Tukholma... 3 1.3. Helsinki/Turku Maarianhamina/Långnäs...

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Rajan ylittävään yrittämiseen liittyvän tiedon saatavuus ja riittävyys

Rajan ylittävään yrittämiseen liittyvän tiedon saatavuus ja riittävyys 1eLINKEI UUTISKIRJE 5/2013 EU:n Interreg IV Pohjoinen -ohjelman rahoittama Elinkeinopalvelut TornioHaparanda hanke käynnistyi syyskuussa 2012 jatkuen kesäkuuhun 2014. Muita rahoittajia ovat Haaparannan

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Liiton ja seurojen jäsenedut Hinnasto 2010

Liiton ja seurojen jäsenedut Hinnasto 2010 Liiton ja seurojen jäsenedut Hinnasto 2010 Sivu 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. URHEILURYHMÄT REITTIMATKOILLA... 2 1.1. Helsinki-Tukholma... 2 1.2. Turku-Tukholma... 3 1.3. Helsinki/Turku Maarianhamina/Långnäs...

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

Viikko 13 23.3.2015-29.3.2015

Viikko 13 23.3.2015-29.3.2015 Viikko 13 23.3.2015-29.3.2015 Maanantai 23.3. Tiistai 24.3. Keskiviikko 25.3. Torstai 26.3. Perjantai 27.3. Lauantai 28.3. Sunnuntai 29.3. Radio Channels, Luento 08:15 - TS127 Communication signal processing

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat?

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kimppakyytikyselyn tulokset 1/6 Mynämäen kimppakyytipalvelu Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kuntalaisille kevään 2010 aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 86 vastausta. Uskotko, että tulet joskus etsimään

Lisätiedot

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA (hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijat) Tervetuloa vastamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Raportti työharjoittelusta ulkomailla

Raportti työharjoittelusta ulkomailla Eevi Takala PIN10 12.5.2013 Raportti työharjoittelusta ulkomailla Opiskelen pintakäsittelyalan viimeisellä vuodella ja olin puolet (5vk) työharjoitteluajastani Saksassa töissä yhdessä kahden muun luokkalaiseni

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 10:24 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 23

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 10:24 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 23 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 23 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. Matematiikka YHT2.1. Ma Fyke

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover Example: Corporate Brochure / Report cover Design your journey Matkailuennuste 0 Gallup Forumissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 3 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin viikoilla 50-5/0

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 10.06.2015 15:43 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 10.06.2015 15:43 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7 36/2015 (1. jakso) 31.08. - 06.09.2015 Viikkotuntimäärä: 7 Maanantai 31.08. Tiistai 01.09. Keskiviikko 02.09. Torstai 03.09. Perjantai 04.09. Lauantai 05.09. Sunnuntai 06.09. 09:00 Palmu Riina C TVT2 Yritystoiminnan

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015

Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 Mäntsälän Voimistelijat Aikuisten ryhmäliikunnan palautekysely 2014-2015 1. TAUSTATIEDOT Kuinka vanha olet? 10 8 6 4 2 58,6 % 31,0 % 10,3 % alle 19 v 19-25 v 26-45 v 45-60 v yli 61 v Kaikki (KA:3.79, Hajonta:0.61)

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. VR Matkustajaliikenteen aikataulut 4.6.-8.12.2012 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 4.6. 8.12.2012 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

VÄESTÖENNUSTE 2015-2040

VÄESTÖENNUSTE 2015-2040 VÄESTÖENNUSTE 2015-2040 KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO/ Kehittämispalvelut 1 / 2016 Alkusanat Tilastokeskus on julkaissut väestöennusteen joka kolmas vuosi. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Kilpailuetua viestinnän ratkaisuilla. Jorma Kallio Jouni Keltanen Timo Lillbacka

Kilpailuetua viestinnän ratkaisuilla. Jorma Kallio Jouni Keltanen Timo Lillbacka Kilpailuetua viestinnän ratkaisuilla Jorma Kallio Jouni Keltanen Timo Lillbacka Jorma Kallio, toimitusjohtaja, CCC CCC Kansainvälinen suomalainen Vuodesta lähtien yli menestyksekästä asiakasprojektia yli

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Lähdimme Essin kanssa sunnuntai aamuna 27.3 kohti länsisatamaa, josta suuntasimme laivalla kohti Tallinnaa.

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Yleistä Työmatkakysely toteutettiin 16.9. 20.10.2011 Vastaajia 230, työmatkakyselysivustolla kävijöitä oli 481 Kouvolaan työhön tulevia vastaajista oli 72 Kouvolalaisia

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N / 65 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 22 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa

Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 1 Kuljetuspalvelu Hallstahammarissa 2 Tervetuloa Hallstahammarin kunnan kuljetuspalvelulle Kuljetuspalvelu on osa meidän joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelu on henkilöille jotka toimintarajoitteiden, sairauden

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot