URBAANI PUUTARHAKAUPUNKI HISTORIALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URBAANI PUUTARHAKAUPUNKI HISTORIALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 5 Helsingin kaupungin kirjaamo MIELIPIDE YLEISKAAVALUONNOKSESTA 2050 TAUSTAA Olemme asuneet Puistolassa vuodesta Meille Malmin lentokenttä on ollut monien retkiemme kohde. Lentoaseman ravintolasta on ollut kiinnostavaa seurata koneiden nousuja ja laskuja. Olemme ymmärtäneet lentokenttäkokonaisuuden muodostavan ainutlaatuisen rakennetun kulttuurimaiseman rakennuksineen ja kenttineen. Malmin lentokentän ympäristö on tärkeä lähivirkistysalue lukuisine lintu- ja kasvilajeineen. Helsinki-päivinä olemme olleet mukana Satakielikierroksilla, joissa verkkaiseen tahtiin käveltiin kentän ympäri lintuasiantuntijoiden opastuksella. MALMIN LENTOKENTÄN JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN VIHERALUEIDEN HÄVITYS Olemme poimineet tähän mielipiteemme alkuun muutamia otteita Yleiskaavaluonnoksen erityisesti Malmin lentokenttäaluetta koskevilta sivuilta. Otteet ovat alempana kirjoitettu kursiivilla ja niihin liittyvät kannanottomme punaisella normaalifontilla. URBAANI PUUTARHAKAUPUNKI HISTORIALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ Tämä väliotsikko on lähtökohtaisesti valheellinen. Mitä tarkoitetaan historiallisella ympäristöllä, jos olennaisimmat osat ovat hävitetty? Kaikessa suunnittelussa huomioidaan hyvän katutilan syntyminen, koska mielenkiintoinen ja viihtyisä katutila houkuttelee liikkumaan kävellen ja pyörällä. Arvelemme täysin tasaiselle paikalle rakennettujen talojen ja katujen muodostavan varsin tuulisen ympäristön, joka on valtaosan vuodesta märkä ja loskainen. Tympeää ylisanoilla maalailua. Urbaani puutarhakaupunki pitää sisällään niin maanläheistä kuin tiiviimpääkin rakentamista ja vehreitä katutiloja, parvekkeita ja terasseja. Uusi alue rakentuu monipuolisena tarjoten koteja monenlaisille asukkaille. Yli puolet vuodesta vehreys on tyhjä sana. Kaavaluonnokseen on liitetty kuvia piirrettyjä ja Etelä-Saksassa kuvattuja aivan kuin parhaimmissa (pahimmissa) asuntojen myyntiesitteissä. Kaikissa kuvissa on kesä, puut vihreitä, kukat kukkivat ja ihmiset kulkevat T- paidoissaan ja istuskelevat nurmikoilla. Yhtään talvikuvaa edes hahmotelmaa ja kuvitteellista ei kaavaluonnoksessa esiinny. Johdatteleva myyntiteksti ja sitä täydentävät epärealistiset kuvat eivät kuulu mielestämme asiatyyliin. Arvelemme, että tolkuton visiointi on tehty poliittisia päättäjiä ei tavallisia asukkaita varten. Riittävän tiivis rakentaminen mahdollistaa palveluiden ja elävän ympäristön muodostumisen uudellakin alueella. Riittävän tiivis tarkoittaa tässä tapauksessa tiiviimpää rakentamista kuin missään

2 Sivu 2 / 5 muualla Helsingissä, asukasta 2,5 km 2 alueella ylittää kolminkertaisesti kaikkien tuntemiemme Helsingin lähiöiden asukastiheyden. Kuvien kuvitelmat antavat täysin valheellisen kuvan koko alueesta. Mielestämme on törkeää harhaanjohtamista kuvata kuviteltua lentokenttäaluetta kaavaluonnoksessa esiintyvin ilmaisuin. Parempi kuvaus kuin urbaani puutarhakaupunki olisi slummiutuva Koillis-Helsinki. Malmin lentokenttä vaikutusalueineen on suuri aukko koillisen Helsingin kaupunkirakenteessa. Lentokenttä on meidän meremme avoin maisema, jota mekin tarvitsemme samoin kuin muutkin ihmiset vaikkapa meren äärellä asuvat tai Longinojan kupeessa asuvat tai Tuomarinkylän peltojen varrella asuvat. Malmin lentokenttä on listattu RKY (2009) -kohteeksi. Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi on osa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja se tulee huomioida yhtenä suunnittelun lähtökohtana. Malmin lentokentän rakennuksista lentoasema ja lentokonesuoja ovat valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviä, korkeatasoisia julkisia rakennuksia. World Monuments Fund ln lausunto ja kannanotto tukevat täysin edellä kirjoitettua. Lentokentän alueen rakentaminen edellyttää suurelta osin maaperän lujittamista ja tarvittavilta osin pilaantuneen maan kunnostamista. Savimaalla rakennukset perustetaan paaluille. Kitkamaaalueilla perustaminen voidaan toteuttaa anturoin. Mahdolliset maanalaiset tilat toteutetaan vedenpitävin rakentein. Kohteen pohjatutkimuksia tehtiin kentän rakentamisvaiheessa, jolloin todettiin kenttäalueen kelpaavan pohjaolosuhteittensa puolesta lentokenttätoimintoihin, mutta ei asuntotuotantoon. Mitään uutta tarkempaa pohjatutkimusta ei liene tehtykään. Kentän juhlallisiin avajaisiin valmistuneessa kirjassa kuvataan kentän pohjaolosuhteita seuraavasti: Helsinki-Malmin lentoaseman alueen maaperässä esiintyy voimakasta pilaantumista muutamissa kohdissa, joihin on historian aikana keskittynyt pilaavaa toimintaa. Pinta-alaltaan suurin osa kenttäalueen maaperästä on pilaantumatonta. Maankäytön muuttuessa nykyisestä pilaantuneet alueet puhdistetaan. Pidämme mahdollisena sitä, että pilaantunut maa-aines onkin varsin laajalla alueella. Kentän kuivatusta varten rakennettiin 39 km salaojaa. joka risteilee koko kentän alueella. Maahan päästetyt liuottimet, polttoaineet ja öljyt ovat voineet levitä salaojaverkon kautta varsin laajalti. Edellisestä seuraisi väistämättä varsin merkittäviä massanvaihto-operaatioita. Jos 1,29 km 2 alueella kentän alla olevaa maa-ainesta jouduttaisiin vaihtamaan vaikkapa 3 metrin syvyydeltä, siitä tulisi yhteensä noin m 3 ongelmajätettä.

3 Sivu 3 / 5 Lentokentän rakentuminen antaa koilliselle Helsingille kauan kaivatun nosteen, lisää Malmin kokonaisvaltaista kehityspotentiaalia ja tarjoaa uuden, houkuttelevan kaupunginosan palveluineen pikkukaupunkimaisessa ympäristössä. Kentän alue tulee erottumaan olemassa olevasta rakenteesta omaleimaisena, koillisen Helsingin asuntotarjontaa monipuolistavana pikkukaupunkina, joka koostuu niin kerrostaloista, pienkerrostaloista, townhouseista kuin kaupunkipientaloistakin. Viheralueet ja kentän kulttuurihistoriallisesti tärkeät suojellut rakennukset ovat tärkeä osa uuden alueen identiteettiä. Vertailun vuoksi tällaisia pikkukaupunkeja ovat esimerkiksi Riihimäki, Imatra ja Raahe, kun sellaiset kaupungit kuten Kemi, Pietarsaari ja Loviisa olisivat todellisia kääpiöitä lentokenttäkaupungin rinnalla. Mielestämme houkuttelevuus on kaukana kaavaillusta kohteesta. Arvelemme, että viheralueet jäävät lähes olemattomiksi. Urbaani puutarhakaupunki tarkoittaa kohtalaisen tiiviinä, mutta vehreänä rakentuvaa pikkukaupunkia, jossa jokaisella asunnolla ei ole omaa puutarhaa, mutta muunlainen vehreys on kaikkien asukkaiden ulottuvilla. Nykyaikaisessa urbaanissa rakenteessa vehreyttä voi perinteisten puistojen, pihojen ja katupuiden lisäksi olla rakennusten julkisivuissa, viherkatoissa ja monenlaisissa terassiratkaisuissa. Tällainen vehreyden ja vihreyden korostaminen ei vastaa todellisuutta yli puolet vuodesta on kaikkea muuta kuin vihreää. Mitä se vihreä olisi rakennusten julkisivuissa ja katoissa? Meillä on mielestämme aivan riittävästi hometaloja tälläkin hetkellä. On vastuutonta visioida ja luoda mielikuvia jostain viherseinistä tai turvekatoista. Niistä aiheutuu ainoastaan ongelmia. Tavoiteltava asukasmäärä on saavutettavissa, vaikka alueella olisi myös kaupunkiympäristöön sopivia kytkettyjä- ja erillispientaloja. Osa rakenteesta voi olla townhouse-tyyppistä rakentamista, joka muodostaa verraten tehokasta ja silti pienimittakaavaista ympäristöä. Tällaista rakennetta on menestyksellä toteutettu mm. Alppikylän ja Ormuspellon alueilla. Kokeiltu on. Mutta se pieni ero näihin mainittuihin on asukasmäärä per km 2. Malmin kentälle voitaisiin ahtamalla saada mahtumaan neljä Alppikylää siis asukasta. Myös kerrostalorakenteen suunnittelussa kiinnitetään huomiota erityisesti mielenkiintoisen ja vehreän, mutta tiiviin ympäristön rakentumisessa. Vehreä ja tiivis = 10-kerroksinen tornitalo hehtaarin tontilla. Uudelle kaupunginosalle syntyy luontevasti kulttuurihistoriallinen keskusta vanhan lentoasemarakennuksen ja lentokonesuojan lähiympäristöön. Kokemuksestamme tiedämme, että arkkitehdeillä on rikas ja vilkas mielikuvitus. Mutta edellä oleva teksti on kyllä melkoinen saavutus. Ettäkö kulttuurihistoriallinen keskus vanhan ympärille? Kuinka? Rky-alueenakin (2009) listatun historiallisen kentän rakenne kiitoratoineen on yhtenä lähtökohtana uuden alueen suunnittelussa. Vanha lentokenttä näkyy kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvassa. Vanhoja kiitoratalinjauksia näkyy kaupunkirakenteessa osin uusina katulinjauksina, osin vihreinä näkymäakselipuistoina yhdistämässä kentän alueen virkistyksen avainalueita, Lentokenttäpuistoa ja Fallkullaa sekä Longinojanlaaksoa ja Tattarisuon metsää, toisiinsa. Olevat kiitoradat kuuluvat lentokenttäalueeseen. Lentoasemarakennuksen ja vanhan hangaarin merkitys ilman ympäröiviä lentokoneita ja lentoliikennettä on ummehtunut ajatus. Lentoasema on kokonaisuus. Olevien kiitoratojen korvaaminen niiden suuntia noudattelevilla kaduilla ja katujen ristiminen vaikkapa tunnettujen lentäjien nimillä jää historian lehdille yhdeksi muistoksi Suomen kaupunkisuunnittelun epäonnistumisista.

4 Sivu 4 / 5 Alueen suunnittelussa tulee hakea ratkaisuja, joissa sekoittunut kaupunkirakenne palvelee asukkaiden arjen sujuvuutta. Emme ymmärrä tämän toteamuksen ajatusta. Sekoittunut kaupunkirakenne ja arjen sujuvuus? Näillä asioilla ei ole mielestämme mitään todellista kytkentää toisiinsa. Tarpeettomia virkkeitä, jotka eivät oikeastaan tarkoita mitään. Alueen suunnittelussa huomioidaan virkistysreittien monipuolisuus ja kierrettävyys. Alue tukeutuu osin jo olemassa olevaan virkistysverkostoon ja palveluihin, kuten Fallkullan kotieläintilaan ja liikuntapalveluihin lähiympäristössä. Käyttäjämäärät kasvavat huomattavasti nykyisestä, joten sekä Longinojan ympäristön, Fallkullan alueen että lentokentän ympäristön virkistyspaikkoihin ja reitteihin on panostettava erityisesti. Oma arviomme on, että jos kaavaluonnoksen mukaan toimitaan, niin mihinkään reittiin ei tarvitse hirmuisesti panostaa, koska jäljelle ei ole jäänyt oikeastaan minkäänlaista viheraluetta tai luonnoksessa maalailtuja virkistysalueita. Luonnoksessa maalaillaan ihmisten silmien eteen aivan mahdottomia asioita. Kielikuvat ovat uskomattomia koreudessaan: Rakennettavien alueiden ja uusien puistojen suunnittelussa voidaan ottaa huomioon ekosysteemipalvelujen ja ekologisen laadun kehittäminen sekä vihertehokkuus. Mitä tarkoittaa vihertehokkuus? Jos ihmistä sullotaan 2,5 km 2 aluelle ja he liikkuvat niin kuin luonnoksessa on kaavailtu jalan ja polkupyörillä uusilla urbaaneilla viherpoluilla, niin arvelemme, että polut loppuvat kesken. Malmilaiset pyöräilevät jo nyt paljon ja pyöräliikenne on osa elävää katukuvaa. Mihin tutkimukseen tämä väite mahtaa perustua? Pyöräilevätkö malmilaiset erityisen paljon verrattuna, mihin? Uuden alueen ytimestä tulee olla laadukas ja suora yhteys Malmin asemalle siten, että liityntäliikenne polkupyörällä on aidosti houkutteleva vaihtoehto. Arvelemme, että suurin osa ihmisistä ei talvella pyöräile. Tavoitteena on luoda Malmista kaupunginosa, jossa auton omistaminen ei arjen sujuvuuden kannalta ole välttämätöntä. Taas kerran arjen sujuvuus mitä sillä tarkoitetaan. Mielestämme arjen sujuvuutta on se, että voit vapaasti valita itsellesi sopivimman kulkemisen tavan. Merkittävä osa arjen sujuvuutta on se, että pääset liikkumaan muuallekin kuin Malmin asemalle polkupyörällä. Vaikkapa kesämökille Päijänteen rannalle. HALUAMME LENTOKENTÄN SÄILYVÄN Ylempänä mainitun kentän avajaisiin valmistuneen kirjan sivuilta voimme lukea kuinka Helsingin kaupunginvaltuusto päätti lentokentän rakentamisesta Tattarinsuolle, koska Tuomarinkylää tarvittiin asutustarkoituksiin. Ratkaisevana perusteena oli erittäin huono rakennusmaa Tattarinsuo.

5 Sivu 5 / 5 Presidentti Kyösti Kallion Malmin lentokentän vihkimissanat päättyivät seuraavasti: Mielestämme lentokenttä ja sen viereiset lähiliikunta- ja virkistysalueet tulee säilyttää. 1. Liikennekulttuurihistoriallinen arvo on huomattava. Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristöalueen tuhoaminen on vähintäänkin moraalitonta. 2. Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 ei toteudu Yleiskaavaluonnoksessa. Erityisesti 39 Yleiskaavan sisältövaatimukset, jossa kaavan laatijoilta edellytetään olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämistä, edellä kohdassa 1 mainittujen arvojen vaalimista ja virkistyskäyttöön osoitettavien alueiden riittävyyden varmistamista. 3. Kentän ympärillä olevat vihreät alueet ovat Koillis-Helsingin ainoita ulkoilu- ja virkistysalueita runsaine lintu- ja kasvikantoineen ja lajeineen. 4. Lentokentälle ei ole osoitettu edes väistötiloja puhumattakaan korvaavasta lentokenttäalueesta. 5. Lentotoiminnan lopettamisesta on tehty hallinnollinen päätös, joka voidaan muuttaa. Helsingissä 26. helmikuuta 2015 Ritva ja Seppo Posti (osoite)

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Kyselun tausta: Eteläpuiston yhteistyöryhmän työn tueksi on perustettu sähköinen vuorovaikutusalusta

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE

TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE Eija Arpiainen, 88824 Tiina Nurminen, 88828 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu HALYAS14: Loppuraportti SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TILANNEHAASTATTELUT

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet

Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet Kaupunkisuunnitteluvirasto, yleissuunnitteluosasto 16.1.2008 Lausuntopyynnön saaneet Asuntotuotantotoimisto Helsingin

Lisätiedot

YLEISKAAVAN ALKUMETRIT KAUPUNKILAISTEN KANSSA

YLEISKAAVAN ALKUMETRIT KAUPUNKILAISTEN KANSSA 14.10.2013 YLEISKAAVAN ALKUMETRIT KAUPUNKILAISTEN KANSSA Yhteenveto visiovaiheen keskustelusta Marraskuu 2012 SYYSkuu 2013 Kaupunkisuunnitteluvirasto Maija Mattila, lokakuu 2013 14.10.2013 MITEN KESKUSTELU

Lisätiedot

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT Alla esitetyissä kommenteissa viitataan otsikoittain vastaavien kohtien lyhennelmiin Martinlaakson kehityskuva 2014 nro 014200 dokumenteissa. Kommentit ovat

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA www.jyvaskyla.fi/kangas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 5 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 6 1.2 Osanotto-oikeus 6 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA

PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA 10.1. 2014 2 LOHJAN PALONIEMI, IDEASUUNNITELMA SISÄLTÖ ALKUSANAT...3 LÄHTÖKOHDAT...4 TAVOITTEET JA T YÖN MÄÄRITTELY...5 SUUNNITELMAN KUVAUS...6 MAISEMAKAUPUNKI

Lisätiedot

Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5

Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5 8. vuosikerta Julkinen tiedote Vantaan kaupunki Jakelu joka kotiin Vantaalla maaliskuu 2012 2012 Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5 * Kymmenet tuhannet suuntaavat Vantaalle vuonna 2015, s. 3 * Kehärata

Lisätiedot

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Tiivistyvien kaupunkien keskeisiä kehittämisteemoja

Lisätiedot

Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5

Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5 8. vuosikerta Julkinen tiedote Vantaan kaupunki Jakelu joka kotiin Vantaalla maaliskuu 2012 2012 Virve Rosti viihtyy Martinlaaksossa s. 5 * Kymmenet tuhannet suuntaavat Vantaalle vuonna 2015, s. 3 * Kehärata

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot