Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013"

Transkriptio

1 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta allekirjoitettu

2 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Palvelusopimuksen yleistavoitteet Palvelutuotteet Aikuissosiaalityö Tavoitteet ja painopisteet Aikuissosiaalityön palvelutuotteet Maahanmuuttajapalvelut Tavoitteet ja painopisteet Maahanmuuttajapalvelujen palvelutuotteet Työvoiman palvelukeskus Tavoitteet ja painopisteet Työvoiman palvelukeskuksen palvelutuotteet Palvelutilaus Sopimuksen arvo Arviointi Palvelusopimuksen seuranta Kehittämistoiminta ja rahoitus

3 1. Sopimusosapuolet Sopijaosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Hämeenlinnan kaupungin Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ja tilaajajohtaja ja sosiaalisen tuen palvelujen tilaajapäällikkö. Tuottajana ovat palvelutuotantojohtaja ja toimintakykyä edistävien palveluiden palvelujohtaja. Tilaajan yhteyshenkilöt: Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan puheenjohtaja p. Tilaajajohtaja Jukka Lindberg p Tilaajapäällikkö Sirpa Ylikerälä p Tuottajan yhteyshenkilöt: Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko p Toimintakykyä edistävien palveluiden palvelujohtaja Risto Jokinen p Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat sosiaalisen tuen palvelujen hankinnan ehdot. Palvelut perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä Hämeenlinnan kaupungin strategiaan ja ohjelmiin. Keskeisen lainsäädännön muuttuessa sopimuskauden aikana osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uusitun sopimuksen. Tämä on Hämeenlinnan kaupungin sisäinen sopimus, eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 3. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Tämä sopimus on kokonaisuutena voimassa Sopimusta voidaan perustellusta syystä muuttaa, jolloin tilaaja ja tuottaja neuvottelevat ja hyväksyvät uuden sopimuksen. Neuvottelu voidaan käynnistää esim. lainsäädännön muuttuessa, poikkeustilanteissa tai volyymimuutoksissa. 4. Palvelusopimuksen yleistavoitteet Kaupunkistrategiaa jalkauttavat asiakirjat Sopimuksen strategista kokonaissuunnittelua ja toimintaa ohjaavat seuraavat asiakirjat: - Uudistuvan Hämeenlinnan strategia - Tilaaja-tuottaja palvelusuunnitelma, päivitys vuonna Palvelu- ja hankintastrategia - Tuottavuusohjelma 3

4 - Tuloksellisuuden kehittämistä koskeva henkilöstösopimus vuosille Lastensuojelusuunnitelma Hämeenlinnan kaupungin sekä Janakkalan ja Hattulan kuntien perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintaohjelma vuosille Hämeenlinnan monikulttuurisuusohjelma Hyvinvointikertomusluonnos - Seudullinen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelma Sosiaalihuollon valmiussuunnitelma - Hämeenlinnan kaupungin kestävän kehityksen painopisteet: Energiapihi Hämeenlinna, Kestävästi kuluttava Hämeenlinna, Toimiva ekoarki Palvelusuunnitelma Valtuustokausittainen palvelusuunnitelma on pohjana tilaajan tilausbudjetille ja talousarvion pohjalta tehdylle palvelusopimukselle. Tarvittaessa palvelusuunnitelmaa päivitetään vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Voimassa oleva tilaaja-tuottaja palvelusuunnitelma on laadittu tammikuussa 2010 ja päivitetty Tilaaja päivittää palvelusuunnitelman vuonna Palvelutuotteet Palvelutuotteet ovat ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa esillä palvelusopimuksessa. Palvelutuotteita kehitetään edelleen. Tuotteiden hintoja seurataan ja tarkennetaan. Tavoitteena on, vuoden 2014 palvelusopimus pohjautuu selkeästi palvelutuotteisiin. Kehittämistyössä huomioidaan vuonna 2015 voimaan astuva sosiaalihuoltolaki. Sosiaalisen tuen palvelujen tarkemmat tuotekuvaukset löytyvät Kehränetistä Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö on aikuisille ja perheille tarkoitettua suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista sosiaalityötä, joka edistää asiakkaan elämänhallintaa ja kuntoutumista. Sosiaalityöllä vahvistetaan toimintakykyä ja hyvinvointia edistäviä olosuhteita tilannearvioihin ja suunnitelmiin perustuvalla muutostyöllä. Aikuissosiaalityön henkilöresursseja on vahvistettu yhdellä lähiötyön koordinoinnista vapautuneella sosiaaliohjaajan vakanssilla. Työpanos kohdentuu erityisesti Kastellin matalan kynnyksen sosiaaliohjaukseen, toimeentulotuen palvelutakuussa pysymiseen sekä yhteisasiakkuuksiin maahanmuuttajapalvelujen kanssa. Lähiötyö siirtyy aikuissosiaalityön kaupungin toiminnasta kokonaisuudessaan Kotilähiö ry.n tuottamaksi vuoden 2013 alusta. Aikuissosiaalityön yhteistyö jatkuu lähiökeskusten toiminnan kanssa Tavoitteet ja painopisteet Aikuissosiaalityön asiakkaita ovat mm. ammattikouluttamattomat nuoret, pienituloiset lapsiperheet, päihde- ja mielenterveysongelmaiset, pitkäaikaistyöttömät, asunnottomat, pienituloiset ikäihmiset, maahanmuuttajat, työkyvyttömät, sairastuneet, tilapäisesti tulottomat. Vuonna 2013 painopisteenä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, pienituloiset lapsiperheet, maahanmuuttaja-asiakkaat ja pitkäaikaistyöttömät. Aikuissosiaalityöhön on alkanut kasautua asiakkaita, jotka eivät saa palvelua ensisijaisesti hakemistaan palveluista tai jotka ovat jääneet palveluiden väliselle harmaalle alueelle. Näitä tilanteita syntyy ikäihmisten, lasten ja nuorten kasvua tukevien sekä henkisen hyvinvoinnin palvelujen ja vammaispalvelujen kanssa. Aikuissosiaalityö edistää työkäytäntöjä, joissa use- 4

5 an palvelualueen yhteistyönä selvitetään asiakkaiden palvelutarpeet sekä sovitaan työnjaosta ja vastuista siten, että asiakkuus on aina sovitusti jonkun viranomaisen vastuulla. Aikuissosiaalityö osallistuu alle 30-vuotiaiden nuorisotakuun toteuttamiseen. Tavoitteina ovat nuorten työllisyys- ja opintopoluille pääsemisen edistäminen, elämäntaitojen kehittäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen. Yhteistyötä tiivistetään mm. oppilaitosten, etsivän nuorisotyön, Hämeenlinnan 4H- yhdistyksen ja Luotsisäätiön nuorten työpajojen, TEtoimiston nuorten palvelujen, Walk In Nuorten terveyspisteen ja Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelujen sekä Mansikkapuisto Oy:n kanssa. Pienituloisten lapsiperheiden asioissa jatketaan yhteistyötä lasten maksuttomien liikuntaharrastusten mahdollistamiseksi. Pakolaisasiakkaiden asioissa tehdään yhteistyötä Maahanmuuttajapalvelujen kanssa. Perheenyhdistämisen kautta tulleiden asiakkaiden alkuvaiheen vastaanotto on Maahanmuuttajapalveluissa ja työpari tulee aikuissosiaalityöstä aluejaon mukaisesti. Asiakkuuden siirto aikuissosiaalityöhön toteutuu asiakasperheen tarpeiden mukaisesti, vaiheittain ja suunnitemallisesti. Pitkäaikaistyöttömien aikuissosiaalityötä kehitetään osallistumalla Työn Paikka pitkäaikaistyöttömien kuntapilottiin sekä kaupungin omia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja lisäävään Kuntoon- hankkeeseen. Osana hanketta kehitetään työkyvyn arviointia, työhön kuntouttamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tiiviimpää hyödyntämistä työttömän työkyvyn parantamisessa. Aikuissosiaalityön palvelujen vaikuttavuuden arvioinnissa, palvelujen kehittämisessä ja asiakaspalautteen saamisessa hyödynnetään tammikuussa 2013 alkavaa asiakasraatia ja muita vastaavia kehittelyjä. Uutena vastuualueena aikuissosiaalityössä on vastata päihdehuollon palveluihin kuuluvan Sotkankodin asukkaiden asumispalvelupäätöksistä ja maksuihin liittyvistä maksualennuksista ja vapautuksista. Asiakkaiden palvelutarpeita ovat mm. - Toimintakyvyn ylläpitäminen tai toipuminen - Syrjäytymisen ehkäiseminen - Työllisyyden, opintojen sekä näihin liittyvän toimintakyvyn edistäminen - Vanhemmuuden tukeminen ja ehkäisevän lastensuojelun tarve - Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen ja koetusta väkivallasta toipuminen - Äkillisistä kriisitilanteista selviytyminen - Taloudellisen tilanteen vakauttaminen - Asumisen järjestäminen - Ohjausta ja neuvontaa etuuksien ja palvelujen hakemisessa - Apua toimeentulotukilaskelmien ja päätöksien tulkinnassa - Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisten palvelutarpeet Aikuissosiaalityön palvelutuotteet Palveluohjaus Kohderyhmänä ovat tilapäisen neuvonnan ja ohjauksen tarpeessa olevat asiakkaat. Palveluohjauksen lähtökohtana on asiakkaan määrittelemä palvelutarve. Palveluohjauksen avulla lievennetään pirstaleisen palvelujärjestelmän haittoja ja tuetaan asiakkaan arjessa selviytymistä oikea-aikaisiin palveluihin ohjaamisen kautta. Palveluohjaus on kuuntelua, tukea, neuvontaa, ohjausta ja palvelujen järjestämistä. Asiakastyön menetelmänä ovat vuorovaikutus asiakkaan kanssa, haastattelu, tilanteen kartoittaminen, ohjaus ja neuvonta, asiakkaan tukeminen, motivointi ja vastuuttaminen. 5

6 Palveluohjauksen käyttämiä työvälineitä ovat tilannekartoitukset, perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, talous- ja velkaneuvonta, ohjaus työttömien terveystarkastukseen, Vaahteramäen perhetyön hyödyntäminen sekä TE-toimiston palvelut. Hinta 392,86 /asiakas Indikaattorit: Vastaanottokäyntien määrä palveluohjauksessa sisältäen asiakasmäärän nonstop -palvelussa. Tilannekartoitusten määrä. Elämänhallintaa tukeva työ Kohderyhmänä elämänhallintaa tukevassa työssä ovat sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat, jotka tarvitsevat elämäntilanteessaan tilannearvion ja suunnitelman ja niiden mukaiset palvelut. Lähtökohtana on asiakkaan tuen tarpeen selvittäminen asiakkaan ja sosiaalityöntekijän tekemällä tilannearviolla. Tilannearvion jälkeen yhteistyössä asiakkaan kanssa hänelle laaditaan suunnitelma, joka voi olla asiakas-, palvelu- kuntoutus- tai aktivointisuunnitelma, jollei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelmaan kirjataan tuen tarve, palvelut ja tukitoimet, työskentelyn tavoitteet, yhteistyötahot ja eri toimijoiden vastuut ja roolit, toimet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman toteutumisen seuranta ja tarpeiden uudelleen arviointi. Asiakastyön menetelminä ovat vuorovaikutus asiakkaan kanssa, haastattelu, asiakkaan tuen tarpeen arviointi ja diagnosointi, ohjaus ja neuvonta, asiakkaan tukeminen ja motivointi, vastuuttaminen, yksilötyö ja perhe(keskeinen) työ ja elämäntilanteen muutokseen tähtäävät menetelmät. Elämänhallintaa tukevan työn työvälineitä ovat tilannearvio, asiakas-, aktivointi- ja kuntoutussuunnitelma, ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, asunnon välivuokraus, välitystili, talous- ja velkaneuvonta, välitystilit, työttömien terveystarkastus, Walk In Nuorten terveyspiste, Vaahteramäen perhetyö ja erilaiset asiakkaan palvelutarpeeseen perustuvat verkostot. Kehittämistavoitteena on vuonna 2013 jalkautuvien työmuotojen lisääminen, mm. kotikäynnein. Ostopalveluna hankitaan mm. matalan kynnyksen talousohjausta, sosiaalista isännöintiä, tukihenkilö- ja siivouspalvelua Sininauha ry:ltä, nuorten tuettua asumista Nuorten asuntosäätiöltä ja Mansikkapuisto Oy:ltä sekä ensi- ja turvakotipalvelua Lahden ensi- ja turvakoti ry:ltä. Hinta: 210,99 / asiakas Indikaattorit: Vastaanottokäyntien määrä elämänhallintaa tukevassa työssä. Tilannearvioiden ja suunnitelmien määrä. Asiakkuuksien määrä. Ehkäisevä työ Kohderyhmänä ovat nuoret, aikuiset, lapsiperheet ja muut kuntalaiset, joiden elämäntilanteeseen liittyy sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia aiheuttavia riskitekijöitä. Ehkäisevän työn avulla lisätään tietoisuutta muun muassa opintojen keskeyttämisen, pitkäaikaisen työttömyyden, pikavippien, toistuvan pelaamisen ja runsaan päihteiden käytön vaikutuksista. Ehkäisevän työn työskentelytapoina ovat verkostolliset ja ryhmämuotoiset toiminnat esimerkiksi kouluilla ja lähiökeskuksissa. Tavoitteena on asukkaiden oman osallisuuden ja voimaantumisen lisääminen. Menetelminä ovat vuorovaikutus, ohjaus ja neuvonta, ryhmätyö, teemapäivä, ryhmänohjaus, yhteistyö ja ympäristöön suuntautuva toiminta ja tuki. Ehkäisevän työn tuotteen kehittäminen palvelun tavoitteiden, sisältöjen, työmenetelmien ja muotojen sekä kustannuslaskennan osalta on edelleen kesken ja vuoden 2013 tavoitteena. Palvelussa keskeistä on ehkäisevä työote yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, sosiaalityöntekijöiden jalkautumisen hyödyntäminen kuntalaisten parissa, ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen tai niihin työparina osallistuminen sekä nopean ja matalan kynnyksen reagointi. Kriisityö 6

7 Kohderyhmänä on asiakas, jota on kohdannut ennalta arvaamaton tilanne, kuten onnettomuus, läheisen kuolema, oma tai läheisen sairaus, erotilanne, väkivalta tai rikoksen uhriksi joutuminen. Kriisityö on lyhytkestoista palvelua, jossa tilannearvion kautta selvitetään tuen tarve ja tarvittaessa rakennetaan riittävä tukiverkosto kriisin keskelle joutuneen tueksi. Asiakastyön menetelminä ovat: vuorovaikutus asiakkaan kanssa, haastattelu, tilanteen arvioiminen, asiakkaan tukeminen, asiakkaan tuen tarpeen arviointi ja diagnosointi. Kriisityön työvälineitä ja hyödynnettäviä palveluja ovat tilannearvio, ehkäisevä toimeentulotuki, Hämeenlinnan Asunnot Oy, SPR Henkinen tuki, Hyvinkään kriisikeskuksesta debriefing ja yhteistyö eri viranomaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hinta: 713,32 / asiakas Indikaattorit: Vastaanottokäynti kriisityössä ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset. Aikuissosiaalityö hoitaa virka-aikaisissa hälytystilanteissa sosiaalihuollon ensihuoltotilanteet vuoden 2013 alusta lukien. Toiminta siirretään saattaen vaihtaen ao. tilaajapäälliköltä. Tehtävään perehtyminen tapahtuu tilaajan tukeman sekä yhteistyössä Kanta-Hämeen sosiaalipäivystyksen ja ensihuollon verkostojen kanssa. Toimeentulotuki Kohderyhmänä ovat toimeentulotuen hakijat, joita ovat kunnassa vakinaisesti oleskelevat henkilöt tai perheet, jotka eivät voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Kiireellinen, välttämätön toimeentulotuki voidaan myöntää satunnaisesti kunnassa oleskelevalle henkilölle. Toimeentulotukihakemusten käsittelyn tulee tapahtua viimeistään seitsemäntenä päivänä hakemuksen jättämisestä. Hinta: 57,10 / hakemus Indikaattorit: Toimeentulotukipäätösten määrä, myönnetyn toimeentulotuen määrä, asiakkuuden kesto, oikaisuvaatimusten määrä ja kantelujen ja muistutusten määrä. Toimeentulotuen palveluissa osallistutaan nuorisotakuun toteuttamiseen. Asiakkuuksista seulotaan alle 30- vuotiaat tulottomat ja asiakkaat viimeistään kolmen kuukauden toimeentulotuen saamisen jälkeen. Asiakkaat ohjataan sosiaalityöntekijöille tilannearvioon ja työllistämisen edistämisen suunnitteluun. Toimeentulotukityössä asumisen ongelmien ja häiriötilanteiden ennalta ehkäisy on erityisesti työn painopisteenä. Aloitetaan yhteistyö Hämeenlinnan Asuntojen uuden asumisneuvojakokeilun kanssa. Asumisen ongelmien kustannuksia täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä näihin käytettävän työmäärän osalta seurataan ja tavoitteena on vuonna 2012 arvioidun asumisen rästivuokrista ja häädöistä aiheutuvien toimeentulotukikustannusten alentaminen vähintään kolmanneksella. Tavoitteena on kiireettömien hakemusten etuuskäsittely kuuden työpäivän kuluessa. Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta tarjoaa talous- ja velkaongelmissa oleville kuntalaisille neuvontaa ja ohjausta. Pyrkimyksenä on vahvistaa henkilön kykyä oman taloutensa hallintaan sekä löytämään tasapaino talouden tulojen ja menojen välillä. Talous- ja velkaneuvonnan tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä sekä motivoida asiakasta toimimaan yhteiskunnassa sen tuottavana jäsenenä. Valtio korvaa talous- ja velkaneuvonnan kustannukset lähes kokonaan. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina ovat ylivelkaantuneet, talousneuvoja tarvitsevat kuntalaiset. Talous- ja velkaneuvontaan liittyvien asiantuntijaluentojen tilaajana voivat olla koulut, varuskunnat, vankilat, järjestöt, yhdistykset sekä muut yhteisöt. 7

8 Talous- ja velkaneuvonnan keskeiset prosessit ovat uuden asiakkuuden prosessi, velkajärjestelyprosessi, Takuu-Säätiön takausprosessi, sosiaalisen luoton prosessi ja vapaaehtoisen sopimisen prosessi. Talousneuvontaa annetaan jokaisen em. prosessin yhteydessä. Talous- ja velkaneuvonta tekee yhteistyötä Hämeen Sininauha ry:n kanssa. Sininauhan matalan kynnyksen talousneuvonta ohjaa joitain asiakkaitaan tietyssä vaiheessa kaupungin talous- ja velkaneuvontaan, jossa prosessia jatketaan. Lisäksi yhteistyönä on kehitetty velkajärjestelyasiakkaan jälkiseuranta ja ohjauspalvelua. Talous- ja velkaneuvonta arvioi yhdessä aikuissosiaalityön alueen sosiaalityöntekijän kanssa asiakkaan tuen tarvetta ja sopivat palvelun ostamisesta palvelupäällikön kanssa. Sosiaalityöntekijä tekee palvelun ostamisesta päätöksen ja maksusitoumuksen Sininauha ry:n talousneuvontaan. Sosiaalinen luototus Sosiaalisen luoton hyötyjä ja tarpeellisuutta sekä takaisinmaksujen saatavuutta seurataan säännöllisesti kuukausittain. Vuoden aikana pidetään 1-2 neuvottelua, jossa ovat mukana myös konsernihallinto ja tilaaja. Sosiaalisen luoton osalta tehdään vuoden 2013 aikana selvitys sosiaalisen luototuksen vaikuttavuudesta, kustannuksista sekä mahdollisesta opintososiaalisesta luototuksesta. Opintososiaalisen luototuksen osalta arvioidaan yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa, opintososiaalisen luototuksen tarpeen laajuus, kriteerit, luoton määrä ja mahdollinen toimintamalli. Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys Kanta-Hämeen maakunnan yhdentoista kunnan yhteinen sosiaalipäivystys vastaa virka-ajan jälkeen tapahtuvien kiireellisten sosiaalipalvelujen hoitamisesta. Toiminta perustuu kuntien vuonna 2012 laatimaan yhteistoimintasopimukseen. Palvelun henkilöresursseina on johtava ja kolme sosiaalityöntekijää. Riihimäen ja Forssan Ankkurin /poliisilaitosten sosiaalityöntekijät hoitavat yhteensä 2-4 viikkotyövuoroa. Hämeenlinnan Ankkurin osuus on yhden viikkotyövuoron työpanos tai sitä vastaava rahoitusosuus. Toiminta siirtyy keväällä 2013 valmistuvaan uuteen poliisitaloon. Päätös sosiaalipäivystyksen vakiinnuttamisesta tehdään vuoden 2014 kuntien talousarviovalmistelujen yhteydessä. Tätä varten tehdään yhteistyössä kaupungin kehittämispalvelujen kanssa toiminnan arviointia myöhemmin sovittavalla tavalla. Arviointiin kerätään ainakin kuntien, välittömien yhteistyökumppaneiden arviot sekä ankkuritoiminnan sosiaalityön ja sosiaalipäivystyksen yhteistyö. Sosiaalipäivystyksen tilaajana toimivat Kanta-Hämeen kunnat ja niiden edustajista muodostuva ohjausryhmä. Maakunnan kuntien edustajista muodostuva ohjausryhmä vastaa sosiaalipäivystyksen toiminnan rahoituksesta ja taloudesta, tavoitteiden asettamisesta, seurannasta, mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja kehittämistoiminnasta. Palvelutuotanto laskuttaa kunnilta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti toiminnan kustannukset. Hämeenlinnan kaupungin osuus sisältyy sisäisen oston / myynnin sisälle. Sosiaalipäivystyksen toiminnan painopisteinä ovat palvelun edelleen kehittäminen, arviointi, yhteistyön rakentaminen tärkeimpien sidosryhmien kanssa, tiedotuksen kehittäminen sekä toiminnan valmistelu vuoden 2014 alusta tapahtuvaan vakinaistamiseen. Palvelua ei ole tuotteistettu. 8

9 5.2. Maahanmuuttajapalvelut Maahanmuuttajapalvelut (MMP) koostuu humanitaarisesta työstä eli pakolaisten vastaanotosta, monikulttuurityöstä sekä maahanmuuttajien matalan kynnyksen opastuksesta yhteistyössä Maahanmuuttoinfo2 hankkeen kanssa. Maahanmuuttajapalvelujen tuottamat kotouttamispalvelut toteutetaan nykyisellä vakituisella henkilöstöresurssilla, määräaikaisella sosiaaliohjaajalla sekä kahdella palkkatukityöntekijällä. Kiintiöpakolaisten asiakasmäärää alennetaan edelleen tilapäisesti 5-8 henkilöön, koska suurin osa asiakkaista tulee turvapaikkaprosessin kautta. Pakolaisten vastaanottoa tehdään suunnitelmallisemmaksi mm. neuvottelemalla Lammin vastaanottokeskuksen, Maahanmuuttoviraston ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa vastaanotettavien asiakkaiden määrästä ja vastaanottoajoista. yhteistyössä tilaajan ja palvelun tuottajan kanssa. Uusien pakolaisasiakkaiden määrä pyritään pitämään henkilössä, pois lukien perheenyhdistämiset ja itsenäisesti kuntaan muuttavat asiakkaat. Pakolaisten vastaanotossa MMP pyrkii olemaan kuitenkin joustava ja seuraamaan myös maailman tilannetta, esimerkiksi hätätapaustilanteita sekä kaupungissa olevien pakolaisten perheenyhdistämis- ja sukulaistilannetta. Asiakkaiden tulo yksilöllisesti, eri ryhminä ja kulttuurialueista, harvinaisina tulkkauskielinä, lisää työtekijäresurssin ja palveluverkoston käyttöä. Maahanmuuttaja-asiakkaan tarvitessa yleispalveluja, ne järjestetään ensisijaisesti ja uuden kotouttamislain hengen mukaisesti normaaleissa palveluissa tai niiden kanssa yhteistyössä Tavoitteet ja painopisteet Yleisenä tavoitteena on kotouttamislain 1386/2010 ja Hämeenlinnan Monikulttuurisuus ohjelman mukaisen kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen. Asiakastyön painopisteenä on haavoittuvassa asemassa olevien perheiden ja heidän jäsentensä tukeminen. Kehittämiskohteena on aikuissosiaalityön ja maahanmuuttajatyön yhteistyön vakiinnuttaminen. Neljännen vuoden asiakkaiden saattaen vaihto tehdään hyvissä ajoin ennen kolmannen vuoden päättymistä ja ns. kaksoisasiakkaiden (= kumppani on pitkään Suomessa asunut tai muuten hyvin kotoutunut tai ei-pakolaisstatusta) asiakkuus tulee suoraan aikuissosiaalityöhön. Suuren perheen perheenyhdistämisen maahan saapuessa maahanmuuttajatyö osallistuu alkuvaiheen rekisteröimis- ja selvitystöihin, jonka jälkeen saattaa vaihtaen asiakkaat aikuissosiaalityöhön tai lastensuojeluun. Sekä kehittämiskohteena että painopisteenä on Hämeenlinnan Terveyspalvelut - liikelaitoksen osallistuminen erityisesti pakolaisasiakkaiden riittävään terveydenhoitoon ja seurantaan yleisenä palveluna. MMP:llä on yksi terveydenhoitaja, jonka tehtävä on yleinen terveyskasvatus ja -opastus sekä ohjaaminen yleisten terveyspalvelujen käyttämiseen. Kehittämiseen liittyy myös asiakastyö Henkisen hyvinvoinnin psykiatrian sairaanhoitajien kanssa. Traumatisoituneilla ja kriisitilanteessa olevilla pakolaisasiakkailla on runsaasti tarvetta ammatillisesti osaavaan, suunnitelmalliseen palveluun, mikä vaatii yhteistyötä ao. tilaajien ja palvelujohdon kesken. Maahanmuuttajapalvelut sitoutuu omassa toimintaympäristössään viemään Monikulttuurisuusohjelmaa käytäntöön omissa sidosryhmissään. Osana kaupungin Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjelman toteutusta lisätään eri toimijoiden osaamista häpeä- ja kunniaväkivalta-asioissa sekä niiden tunnistamista. Tarvittaessa kehitetään näihin liittyviä viranomaisverkostoja. 9

10 Suomen Pakolaisapu ry:n Asumispakkihankkeessa hyödynnetään asumisesta kiinnostuneita vapaaehtoisia ja taloyhtiöitä, jotka opastavat ja neuvovat asuinympäristössään muita asukkaita. Asumispakkihankkeelle etsitään vuoden 2013 alusta uutta vastuutoimijaa Maahanmuuttajapalvelujen palvelutuotteet Asiantuntijapalvelut 1.Maahanmuuttajatyön kehittämistä ja osaamista edistetään (koulutuksen suunnittelu, perehdytys, saattaen vaihtaen asiakkaat) kaupungin muulle organisaatiolle yhteistyössä Maahanmuuttajainfo2 hankkeen kanssa. 2. Kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen asiakastyössä ja viranomaistyössä mm. verkostotyön ja sosiaalityön menetelmin. Maahanmuuttajien elämäntilanteet vaihtelevat ja usein viranomais- ja järjestökontakteja on paljon. MMP:n tehtävänä on koordinoida asiakaspinnan verkostoja ja tukea asiakaan kotoutumista eri toimenpitein. Kotoutumiseen liittyy rasismin ja ennakkoasenteiden vähentäminen kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien parissa tiedotuksen, eri infotilaisuuksien järjestämisenä yhteistyössä mm. monikulttuurityön ja verkostojen kanssa. Osallistuminen Monikulttuuriohjelman toteutukseen ja perustettavan Monikulttuuriasioiden neuvottelukunnan työskentelyyn. 3. Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386 luku 6,Kustannusten korvaaminen Pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanotosta ja kotouttamisesta aiheutuvien kulujen kattaminen kaupungille. Terveydenhuollon erityiskustannusten hakemisessa ja selvittämisessä kokeillaan yhteistyömallin rakentamista tilaajaylilääkärin kanssa. Palvelun hinta: 33,82 /tunti. Pakolaisten ja paluumuuttajien kotouttamistyö Pakolaisasiakkaiden kotouttaminen kolmen vuoden ajalla sekä paluumuuttajien kotouttaminen puolen vuoden (työikäiset) - viiden vuoden (eläkeikäiset) ajalla maahan tulosta. Asiakkaisiin kuuluvat kiintiöpakolaiset, alaikäiset ilman huoltajia vastaanotetut pakolaiset, sovitusti vastaanottokeskuksesta vastaanotetut, itsenäisesti kuntaan vastaanotettavat, perheenyhdistämisen kautta tulleet ja paluumuuttajat. Näiden asiakasryhmien kotouttamistyö on Maahanmuuttajapalvelujen keskeisin palvelutuote. Rajapinta yhteistyötahojen kanssa: Yhteistyö kaupungin eri palvelujen ja valtion viranomaisten kanssa sekä yksityisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Kaupungin Terveyspalvelut - liikelaitoksen potilastyön kehittäminen pakolaisasiakkaisiin etenkin terveydentilan ja palvelujen tarpeen seurannassa. Palvelun kohderyhmäksi on tullut lisää mm. alaikäiset ilman huoltajia maahan saapuneet. Palvelutuote vaatii myös tältä osin sujuvan yhteistyön rakentamista lasten ja nuorten kasvua tukevien palvelujen kanssa. Kevennetty kotouttamisohjaus : Opastajan työtä kehitetään yhdessä Maahanmuuttoinfo2 - hankkeen, humanitaarisen työn, monikulttuurityön ja aikuissosiaalityön kanssa siten, että opastuksen sisältö ja tavoite linjataan sekä tarkennetaan viimeistään jatkohankkeen loppuessa. Hinta: /asiakas/vuosi. Perheenyhdistäminen Palvelu sisältää erityisesti opastuksen perheenkokoajalle perheenyhdistämisprosessin kulusta, tarvittavat haastattelut ja lomakkeiden täytön, yhteystahona toimimisen eri viranomaisiin, prosessin etenemisen seuranta. Rajapinta muihin tahoihin on muutoksessa, koska lainsäädäntö on muuttunut, eikä ole vielä tietoa, miten muutos vaikuttaa käytännössä. Tuotteen uudelleenrajaus tehdään vuoden 2013 aikana. 10

11 Hinta: 32,24 /asiakas. Monikulttuurityö Kulttuuriolohuone ryhmätoiminta ja tapahtumien tuottaminen. Järjestettyyn ryhmätoimintaan kuuluvat suomen kielen kerhot sekä muu koordinoitu ryhmätoiminta eri kaupungin toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Etusijalla ovat haavoittuvassa asemassa olevat luku- ja kirjoitustaidottomat naiset sekä maahanmuuttajat, jotka eivät ole päässeet suomen kielen kotoutumiskoulutuksiin. Kehittyvänä toimintana naisten ryhmien ohella ovat mm. Hämeenlinnan Setlementin ja muiden kansalaisjärjestöjen ohjaamat miesten ryhmät. MMP järjestää asiakkailleen miesten ryhmän toimintaa eri teemoista pyrkien hyödyntämään Miessakit ry:n toimintaa. Toiminnassa ovat mukana myös kansalaisjärjestöt. Monikulttuurityö järjestää ja tuottaa tapahtumia rasismin vastaiseen kuukauteen, Arxantaihin sekä muihin ajankohtaisiin tapahtumiin laajan verkostonsa kanssa. Verkostoihin kuuluvat mm. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx, Hämeenlinnan setlementti, evankelis-luterilainen seurakunta, Kotilähiö ry.n lähiökeskukset, Vanajaveden opisto, Hämeen ammattikorkeakoulun kansainvälinen yksikkö, ystävyysseurat, Akateemiset Naiset ry. ja vapaaehtoiset hämeenlinnalaiset. Monikulttuurityön kehittämisessä hyödynnetään syksyn 2012 työpajojen ja niihin liittyvän opinnäytetyön tuloksia. Toiminnan tavoitteet, sisältö ja toiminnan paikka yhteistyötoimijoiden verkostossa sekä kotipesä ovat pitkällä aikavälillä arvioitavana. Prioriteettina toiminnassa jatketaan kotouttamiskoulutuksen ulkopuolelle joutuneiden suomen kielen ja kerhojen toimintaa ja muuta kotoutumisen edistävää toimintaa etenkin maahanmuuttajanaisille, haavoittuvimmassa asemassa oleville ja lapsille. Etenkin maahanmuuttajanaisten ja muiden haavoittuvimpien ryhmien osallistamista edistetään, jolloin tarvitaan pysyvä järjestelmä lastenhoidolle naisten osallistumisen mahdollistamiseksi. Monikulttuurityö osallistuu opastamisen oppilaitoskäynteihin sekä verkostotoimintaan ja koordinoi yleisesti edelleen lasten, nuorten ja aikuisten arjen hallintaan ja kotoutumiseen liittyvää ryhmä- ja muuta toimintaa. Maahanmuuttajayhteisöjä ja uusia perustettavia yhdistyksiä tuetaan opastamalla ja hyödyntämällä Suomen Pakolaispu ry:n Järjestöhautomoa. Kulttuuriolohuone työtoiminta; Monikulttuurityö ohjaa soveltuvien työ- ja harjoittelupaikkojen hakuun maahanmuuttajan oman osaamisen mukaisesti. Hinta: 43,02 /osallistuja. Opastus ja sähköinen tiedotus Opastustyö on uusi omana toimintana oleva palvelutuote. Resurssina on 60%:n työajalla oleva opastaja. Suomen kielistä opastusta ja neuvontaa annetaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja arkielämään sekä viranomaisten kanssa asiointiin liittyen. Opastuksen kohderyhmänä ovat kaikki maahanmuuttajat sekä maahanmuutosta tietoa tarvitsevat suomalaiset, työelämän toimijat, työntekijät sekä kansalaisjärjestöt. Opastusta saa tarvittaessa myös erillisinä asiakasaikoina, puhelimitse ja sähköpostitse. Opastus tiedottaa sähköisesti Hämeenlinnan Maahanmuuttajapalveluista, toimii postitoimipaikkana maahanmuuttaja-asioissa sekä ylläpitää sähköistä tiedotusmateriaalia yhteistyössä kaupungin viestinnän ja monikulttuurityön kanssa. Vuoden 2013 loppuun jatkuvan Maahanmuuttoinfo2 hankkeen painopiste on monikulttuurityön kanssa verkostoyhteistyön elävoittäminen sekä sähköisten palvelujen kehittäminen tavoitteenaan elinkeinoelämän yhteistyön tehostaminen ja työperustaisen maahanmuuton tukeminen. Opastuspalveluja kehitetään yhteistyössä monikulttuurityön projektisuunnitelman 11

12 mukaisesti. Hankkeen palvelut juurrutetaan ja vakiinnutetaan osaksi kaupungin toimintaa. Osana palveluja selvitetään mahdollisuus omakielisen opastuksen resursointiin. Palvelujen vaikuttavuuden arviointi Kotouttamisen onnistumisen arvioinnin kehittäminen asiakkuuden päättyessä liittyy MMP:n humanitaarisen työn kehittämään kyselylomakkeeseen, jota käytetään ainakin kahdesti asiakkuuden aikana. Kyselyn tarkoituksena on arvioida asiakkaan kotoutumisprosessia ja sen onnistumista. Lomake seuraa asiakasta viranomaistaholta toiselle. Kyselyn tulokset kerätään ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Myös asiakaslähtöisen digitaalisen portfolion käyttöä hyödynnetään yli toimialojen. Osallisena Suomessa hankkeen Melba-menetelmää hyödynnetään työllisyyden edistämisessä Työvoiman palvelukeskus Tavoitteet ja painopisteet Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kaupungin toiminnan palvelutuotteet ovat aktivoivan sosiaalityön palvelu, kuntouttava työtoiminta, palkkatukityöllistäminen ja toimeentulotuki. Asiakkaat ovat yli 500 pv työmarkkinatukea saaneita ja siten työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä. Asiakkaina voivat olla myös työmarkkinoilta syrjäytymässä olevat nuoret ja muut vaikeasti työllistyvät. Yhteistä asiakkaille on, että he tarvitsevat työmarkkinoille kuntoutuakseen palvelukeskuksessa tarjolla olevaa moniammatillista ja henkilökohtaiseen yhteydenpitoon perustuvaa palvelua. (Te-toimiston palvelulinja tuetun työllistymisen palvelut ). Typin kirjallinen toimeentulotukityö hoidetaan aikuissosiaalityön tavoin pääsääntöisesti etuuskäsittelynä ja vain tarvittaessa sosiaalityön arviota vastaanottokäynnin yhteydessä. Mikäli asiakas ei käytä muita typin aktivoivan sosiaalityön palveluja, etuuskäsittely hoidetaan peruspalveluissa. Aikuissosiaalityön ja Typin välillä sovitaan työttömien asiakkaiden mahdollisimman selkeästä ja tarkoituksenmukaisesta työnjaosta. Tavoite on, että etuuskäsittely ja aikuissosiaalityö tunnistavat aktivoivan sosiaalityön ja kuntouttavan työtoiminnan tarpeen sekä ohjaavat asiakkaat tarvittaessa Typin palveluihin. Typ toimii yhteistyössä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi seudullisen Työn Paikka hankkeen kanssa hankkeen tavoitteiden ja kehittämistyön suuntaisesti. Tarkemmasta työnjaosta asiakkaiden kohderyhmän, asiakasprosessien, palvelujen ja työvälineiden kehittämisessä sovitaan hankkeen edetessä. Vuonna 2012 aloitettu Kuntoon- hanke on tärkeä toiminnan ja kehittämistyön painopiste koko Typin henkilöstön osalta. Palvelutuotteiden osalta tavoitteena on vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. Aktivoivan, kuntouttavan ja palkkatuen osalta seurataan työllisyyspoluilla eteenpäin päässeiden asiakkaiden osuutta. Vaikuttavuutta arvioidaan myös suoran asiakaspalautteen sekä mahdollisten asiakasraatien kautta. TYP osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen hyödyntämällä käytettävissä olevia valtion, kunnan sekä kolmannen sektorin palveluja. Työvoiman palvelukeskus kerää määrällistä tietoa omista alle 30-vuotiasta nuorisotakuun piiriin kuuluvista asiakkaistaan sekä heidän osuudesta mm. kuntouttavassa työtoiminnassa ja palkkatuessa sekä muista erikseen sovittavista asioista. Nuorten Luotsi hanke päättyy Tilaajan budjetissa on tilalle tulevan Nuorten Startti palvelun ostamiseen. Nuorisotakuun toteuttamises- 12

13 sa sovitaan tarkemmin Luotsin ja Typin kanssa mm. asiakasohjauksesta ja tavoitteista Nuorten Startin osalta. Nuorten työpajatoimintaa ostetaan edellisvuosien tapaan Hämeenlinnan 4H- yhdistykseltä, mihin asiakasohjaus tulee jatkossa Typin ja aikuissosiaalityön kautta. Lähitutor-toiminnasta käynnistetään keskustelu, jotta palvelu saadaan jatkossa taas hyödyntämään Typin asiakastyötä. Tilaajan vastuulla on aloittaa kaupungin työllisyyspoliittisen ohjelman laadinta. Työvoiman palvelukeskuksen henkilöstöä osallistuu osaltaan laadintaan omien palvelujensa ja työllisyyden edistämisen asiantuntijoina. Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteet huomioidaan työllisyyspoliittisessa ohjelmassa. Hämeenlinnan monikulttuurisohjelma vuosille linjaa maahanmuuttajien työllisyyden edistämisen kaupungin tavoitteet. Työvoiman palvelukeskus osallistuu ohjelman toteuttamiseen Työvoiman palvelukeskuksen palvelutuotteet Aktivoiva sosiaalityö Asiakaskohtaisiin palvelutarvearviointeihin ja aktivointisuunnitelmiin pohjautuvan työskentelyn lähtökohtana on löytää oikea työllistymiseen tai kuntoutumiseen tähtäävä jatkopolku ja löytää keinot tavoitteiden toteuttamiseen. Palvelutarve ja menetelmät vaihtelevat asiakasryhmien mukaan. Kuntouttava työtoiminta on keskeinen aktivoivan sosiaalityön väline. Muita työmenetelminä ovat työllistymisen ja kuntoutumisen esteiden selvittäminen työkyvyn ja osaamisen arvioinnilla sekä työelämävalmiuksien ja työmarkkinaedellytysten parantaminen. Sosiaalityön palvelua ja palveluohjausta tarvitaan erityisesti asunto-, talous-, päihde- ja mielenterveysasioiden selvittelyssä ja tukena työllistämistoimenpiteisiin lähteneille asiakkaille. Aktivoivan sosiaalityön palvelutuotteen sisältöä, työvälineitä ja moniammatillista työotetta kehitetään yhteistyössä Työn Paikka- hankkeen kuntouttavan työtiimin (kehittäjä- sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja, sairaanhoitaja) kanssa. Hankkeen kehittämiskohteina tältä osin ovat mm. kuntouttavan sosiaalityön, työkyvyn ja osaamisen arvioinnin ja asiakastyön menetelmät sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen aiempaa tiiviimpi hyödyntäminen asiakkaan työllisyyden edistämisessä ja työkuntoisuuden parantamisessa. Kehittämistyö tapahtuu tiiviisti olemassa olevan perustyön kanssa. Kehittämiskohteena aktivoivassa sosiaalityössä on kentällä tehtävä, jalkautuva sekä verkosto- ja asiakastyö. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat jalkautuvat nykyistä enemmän ja säännöllisemmin tapaamaan työllisyyspoliittisissa toimenpiteissä ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia asiakkaita esim. toiminta- ja työpaikoissa ja em. paikkojen kanssa yhteistyössä. Hämeen Mokian kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelusopimus tulee sisältämään sosiaalityöntekijän säännöllisen palvelun paikan päällä. Jalkautuvan työotteen vaikuttavuutta arvioidaan kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Typin aktivoivan sosiaalityön asiantuntemusta annetaan koko aikuissosiaalityöhön. Työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityöntekijät osallistuvat sijaishuoltotoimiston aloitteesta uostaan otettujen lasten vanhempien vapaaehtoisten kuntoutussuunnitelmien laatimiseen typin asiakkaille. Palvelutuotannolle varataan määräraha palvelujen ostamiseksi mm. nuorten asumisen tukemiseen. Tehdään edelleen ja tiivistetään tarpeen mukaan asiakasyhteistyötä työllisyyden edistämisessä tärkeiden palveluntuottajien kanssa. Näitä ovat mm. kuntouttavan työtoiminnan tai työharjoittelu- ja työllistämispaikkojen palveluntarjoajat, terveydenhuollon ja päihdehuollon yksiköt, työttömien terveystarkastus, nuorten terveysneuvonta, lähitutor, a-klinikka, mielenterveystyön avopalvelut. 13

14 Eläkemahdollisuuksien selvitys jatkuu yhtenä TYP:n aktiivisena työmuotona, mikäli määräraha säilyy valtion / TE-toimiston budjetissa. Aktivoivan sosiaalityön palvelulle kehitetään ja kerätään sekä laadullisia (suunnitelmien toteutumisen sisällöllinen arviointi) että määrällisiä (toimenpiteiden määrä, työllistymisten määrä, työttömyyden määrä, aktivointiaste) indikaattoreita. Palvelun hinta: 393,67 /asiakkuus. Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavan työtoiminnan päätöksiä tehdään Typ:n sosiaalityössä sekä aikuissosiaalityössä. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen maksulistalla oleville yli 500- päivää työttömänä työmarkkinatukea saaneille. Kuntouttavan työtoiminnan palvelutarvetta on myös nuorilla työelämään kiinnittymättömillä työttömillä ja muilla vaikeasti työllistyvillä pitkäaikaistyöttömillä, joille ei ole muuta soveltuvaa palvelua tarjolla. Kuntouttavaa työtoimintaa ostetaan kiinteillä sopimuksilla Hämeen Mokialta, Hämeen Sininauhalta, Työvalmennussäätiö Luotsilta, Hämeenlinnan setlementti ry:ltä, Hämeen Työsilta Hätyltä ja Kotilähiö ry:ltä. Myös muilta yhdistyksiltä ja säätiöiltä ostetaan kuntouttavaa työtoimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tilaaja vastaa ostosopimusten tekemisestä. Typin kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat antavat asiakkaalle tukea ja ohjausta pienten yhdistysten kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä mm. asiakaskäynnein. Kiinteillä sopimuksilla olevissa paikoissa ohjaus sisältyy hintaan. Kuntouttavan työtoiminnan ostomäärärahoja on vähennetty Luotsilta. Kaupungin omassa organisaatiossa paikkoja on ollut 9 eri työpisteessä 13 kuntouttavan asiakasta ja useat hallintokunnat ovat ilmoittaneet syksyllä 2013 olevansa halukkaita ottamaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Kaupungin organisaatiossa olevia paikkoja lisätään huomioiden sen, miten ne vastaavat asiakkaiden palvelutarvetta ja edistävät asiakkaan työllistymistä ja työkykyä. Kaupungin omassa toiminnassa on vakiintuneena neljä kuntouttavan työtoiminnan ryhmää, joissa jokaisessa on palkkatuella työllistetty oma työnjohtaja. Ryhmiä ovat kaksi ulkotyöryhmää, joissa on noin 30 paikkaa. Ulkotyöryhmissä tehtävät ovat Yhdyskuntarakenteelta saatuja ulkotöitä. Idänpään asukastuvalla on 5-6 asiakaspaikka. Pysäkin ns. lenkkiryhmässä on 10 paikkaa. Pysäkin ryhmä hoitaa kaupungin eri vanhainkodeissa ja kotipalvelun apuna vanhusten ulkoiluttamista. Nämä ryhmät jatkavat toimintaansa. Kuntouttavan työtoiminnan määrän lisäämiseksi kaupungin toiminnassa on välttämätöntä edellä mainittujen kaltaiset kuntouttavan työryhmät, joissa on oma kiinteä ohjaus. Ryhmässä on vaihtelevasti noin 5-20 työtoiminnan asiakasta kerrallaan. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat ohjaavat ja tukevat ryhmissä tapahtuvaa työtoimintaa. Kuntoon-hanke Kaupungin omassa toiminnassa järjestettävän kuntouttavan työtoiminnan lisäämiseksi aloitettiin syksyllä 2012 Kuntoon hanke. Tavoite vuodelle 2013 on ainakin 8 ryhmää, jotka tarjoavat ainakin 80 asiakaspaikkaa. Jo aiemmin vuonna 2012 aloitetut Pysäkin ns. lenkkiryhmä ja Idänpään asukastupa sisällytetään Kuntoon- hankkeeseen. Hanke on osa kaupungin tuottavuusohjelmaa ja taloudellisena tavoitteena on alentaa pitkällä tähtäimellä kunnan työmarkkinatukiosuutta tuntuvasti, jopa Toiminnan käynnistäminen, rakenteiden organisointi, taloudellisen säästön ja toiminnan vaikuttavuuden arviointi vaativat pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä. Hankkeen on todettu sisältävän toiminnallisia ja taloudellisia riskejä eikä toiminnan vaikuttavuus tule välttämättä vielä näkyviin ensimmäisenä toimintavuonna. Myös kuntouttavan työtoiminnan jatkopaikkoja mm. työharjoittelupaikkoja tarvitaan kaupungin omaan tuotantoon runsaasti nykyistä enemmän, jotta asiakkaat pääsevät tosiasiassa etenemään työpoluillaan. 14

15 Kettumäessä on aloitettu kuntouttavan asukastupa (5-6 kuntouttavan asiakaspaikkaa) ja Niittykadulla kalustevarastoryhmä, (8-10 asiakaspaikkaa). Vireillä on myös mediapaja pääkirjaston kiinteistössä (8-10) asiakaspaikkaa. Lisäksi on suunniteltu aloitettavan nuorten ryhmä (Jukola-Nummi), ja omia ryhmiä muihin kuntakeskuksiin, kuten Kalvolaan ja Lammille (esim. puistotyöt, ikäihmisten palveluissa ulkoiluttaminen ja avustava tehtävät). Ikäihmisten palvelutalojen asukkaiden omien vaatteiden pyykkihuoltoa aletaan suunnitella kuntouttavan työtoiminnan työnä Keinusaaren tiloissa. Uusien ryhmien perustaminen riippuu asiakkaiden palvelutarpeista ja mahdollisuudesta tarjota mielekkäitä ja aitoja kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmien ryhmätoiminnan ohjausta ja seurantaa kehitetään toiminnassa saatavien kokemusten perusteella jatkuvasti. Erityisesti kehitetään kuntouttavan työtoiminnan palkkatuella olevien ryhmien työnjohtajien perehdyttämistä ja ohjaamista. Asiakkaiden tarpeen mukaan voidaan järjestää myös ohjauksellisia ryhmiä, joissa pääpaino on elämänhallinnan ja toimintakyvyn vahvistamisessa. Ohjauksellisissa ryhmissä sisältöön kuuluu työtoiminnan lisäksi yhdessä tekemistä, keskustelua, tutustumiskäyntejä, tietoa työllistymisestä ja muista tärkeistä asioista, vierailijoita ym. Kuntouttavan työtoiminnan määrällisiä mittareita ovat päätösten määrä, osallistumispäivien määrä, ryhmien määrä sekä laadullisina aktivointisuunnitelmien toteutumisen arvioinnit. Kehittämistavoitteena on myös kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin välittömästi pääsevien asiakkaiden osuuden selvittäminen sekä kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksellisuus asiakkaan toimintakykyyn. Kuntouttavan työtoiminnan kehittämistä tehdään yhteistyössä Työn Paikka hankkeen kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan hinta on muuttumassa Kuntoon- hankkeen myötä. Palkkatukityöllistäminen Asiakkaat ohjautuvat palveluun ensisijaisesti aikuissosiaalityön, maahanmuuttajatyön sekä TYP sosiaalityön kautta. Palkkatuki halutaan kohdentaa ensi sijassa valtion korkeinta palkkatukea saaville pitkäaikaistyöttömille. Valtion linjaus tulee ilmeisesti kuitenkin olemaan se, että kunnille maksetaan pääosin vain perustukea. Tämä tulisi vähentämään kaupungin palkkatuen paikkojen määrää. Palkkatuen kriteerit tullaan määrittämään kaupungin työllisyystyöryhmän toimesta. Palkkatukimäärärahoja on käytettävissä myös euromääräisesti kaupungin omaan ja Luotsin toimintaa aiempia vuosia vähemmän. Palkkatuen painopistettä on siirretty kohti avoimia työmarkkinoita Työn Paikka hankkeen kautta. Työn Paikka hankkeelle on palkkatuen varaus asiakkaiden avoimille työmarkkinoille edelleen sijoittamiseksi bruttona ja palkkatuen kuntalisään järjestöihin työllistämiseksi Kaupungin omia, Työn Paikan ja Luotsin palkkatukimäärärahoja käytetään asiakkaiden kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkatuella työllistettävälle asiakkaalle etsitään hänen työllistymistarvettaan vastaava paikka näiden kolmen toimijan joukosta. TYP ja Työn Paikka vastaavat pääosin asiakasohjauksesta. Palkkatukimäärärahojen jakautumisesta on sovittu seuraavasti: Kotilähiö ry:n ylläpitämiin Läntiseen ja Itäiseen lähiökeskukseen työllistetään toiminnan varmistamiseksi vähintään viisi henkilöä 12 kk, summana

16 Palkkatuesta varataan Sotainvalidien veljesliiton avustajatoimintaan , mistä palvelutuotanto tekee sopimuksen yhdistyksen kanssa. Nuorten työseteleiden osuus ja kriteerit täsmennetään myöhemmin kaupungin työllisyystyöryhmässä huomioiden myös nuorten palvelu- ja ohjausverkoston ehdotukset. Alustava varaus on Oppisopimustyösuhteisiin työllistetään palkkatuella 3 5 maahanmuuttajaa tai muita henkilöitä, joille ammatin hankkiminen on perusteltua oppisopimuksella muun muassa ikä ja elämäntilanne huomioiden. Palkkatukimäärärahaa varataan Lasten ja nuorten kasvua tukevien palveluissa (psykososiaaliset palvelut) kouluohjaajien palkkaamisen mahdollistamiseksi. Psykososiaaliset palvelut hoitavat työsuhteiden solmimisen itse em. kriteerien täsmennettyä ja määrärahan pysyessä työllistämispalveluissa. Psykososiaaliset palvelut hoitavat palkkatuen hakemisen, kuukausittaisesta tilityksestä vastaa palvelusihteeri, tulot kirjataan toimintakykyä edistäviin palveluihin. Luotsi-säätiölle varataan työnsuunnittelijoiden palkkoihin ja muihin palkkatukiosuuksiin Tilaaja tekee sopimuksen Työvalmennussäätiö Luotsin työllisyyspalveluista ja Hämeenlinnan 4H- yhdistyksen nuorten työpajatoiminnan ostamisesta. Määrärahavaraukset sisältyvät tilaajan budjettiin. Luotsilta ostetaan palkkatukityöllistämisen ohjausta, työharjoittelu- ja työelämävalmennuksen paikkoja sekä Lammin pajan toimintaa. Säätiö hoitaa työsuhteiden solmimisen itse tässä sopimuksessa olevien palkkatuen kriteereiden mukaisesti ja määrärahan pysyessä työllistämispalveluissa, valtion maksaman palkkatuen säätiö pitää itse. Luotsin ja Te-toimiston kanssa käydään keskustelua Luotsin työpajatoiminnan ja Nuorten Startin suuntaamisesta nykyistä enemmän aikuissosiaalityön asiakkaille nuorten työttömien osalta. 16

17 6. Palvelutilaus SOSIAALISEN TUEN PALVELUT Aikuissosiaalityö TILAUS TILAUS Aikuissosiaalityön asiakkaiden määrä vuodessa 850 Sosiaalityön vastaanotto- ja kotikäyntien määrä Palveluohjauksessa ohjauksen ja neuvonnan käyntimäärä (non-stop asiakkaat) Aikuissosiaalityön tilannekartoitusten ja arviointien määrä Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden määrä Talous- ja velkaneuvonnan neuvontakäyntien määrä Toimeentulotuki Hakemusten käsittelyaika 5 6 Toimeentulotukihakemusten määrä /v Toimeentulotuen kotitaloudet /v) Toimeentulotuen uudet hakemukset /v Oikaisuvaatimusten määrä Työvoiman palvelukeskus Kuntouttavan työtoiminnan ostopäivät Kuntouttavan työtoiminnan päivät omissa palveluissa Aktivoivan sosiaalityön yksi mittari tähän Maahanmuuttajatyön palvelut Asiakkaina olevien pakolaisten ja paluumuuttajien lkm keskimäärin / kk Pakolaisten ja paluumuuttajien asiakastapaamisten määrä Muiden maahanmuuttajien asiakaskäyntien lkm / v Maahanmuuttoinfo2 hankkeen, opastuksen, ohjauksen ja neuvonnan asiakaskäyntien määrä /v Monikulttuurisuustyön tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärä / v

18 7. Sopimuksen arvo SOSIAALISEN TUEN PALVELUT Tilaus 2012 Tilaus 2013 Aikuissosiaalityö Hämeenlinnan sosiaalityö Tulot asuntojen vuokrat Netto Talous- ja velkaneuvonta Lähiötyö Sosiaalipäivystys Muut yhteistoimintakorvaukset Netto Oman tuotannon hallinto Aikuissosiaalityön sis. palvelujen ostot yht Toimeentulotuki Perustoimeentulotuki Työmarkkinatuen kuntaosuus Perustoimeentuoltuen tak.perintä Netto Täydentäävä toimeentulotuki Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki Tarveh. Ja ehk.toim.tulot ta.perintä Netto Toimeentulotukiasioiden hoitaminen Oman tuotannon hallinto Toimeentulotuki sisäisten palvelujen ostot Työvoiman palvelukeskus Työvoiman palvelukeskus Kuntotuttava työtoiminta Valt.korvaus kuntouttavasta työtominnasta Netto Työllistäminen Oppisopimuskoulutus koulutuskorvaus Työllisyystuki Netto Kuntoon - hanke Työllistämistuki Valt.korvaus kuntouttavasta työtominnasta Netto 0 Oman tuotannon hallinto Työvoiman palvelujen sis. palvelujen ostot yht Maahanmuuttajatyön palvelut Maahanmuuttajan sosiaalityö Pakol.korvaukset Paluum.korvaukset Muut korvaukset valtiolta

19 Toimeentulotuen tak.perintä Paluum.toim.tak.perin. (Eläkeläiset) Muut tuotot Netto Monikulttuurityö Maahanmuuttajainfo Muut korvaukset valtiolta Muut yhteistoimintakorvaukset Netto Oman tuotannon hallinto Maahanmuuttajatyön sis. palvelut yhteensä SIS. PALVELUJEN OSTOT TUOTANNOLTA YHTEENSÄ Tuottavuuden lisääminen on välttämätöntä ja siksi kustannuspaineiden hillintä ovat vuoden 2013 toiminnassa ehdoton tavoite. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun taittumiseen ja alentamiseen sekä toimeentulotuen määrään pysymiseen nykyisellään pyritään vaikuttamaan oman Kuntoon hankkeen kautta sekä osallistumisella nuorisotakuun toteuttamiseen. Toimeentulotuki on kuntalaiselle lakisääteinen subjektiivinen oikeus. Kunnan työmarkkinatukiosuuteen vaikuttaa kunnan työttömyysaste sekä pitkäaikaistyöttömien määrä. Menoerät ovat sidoksissa yhteiskunnan talouskehitykseen eivätkä ole täysin ennakoitavissa. Talousarvion määrärahavaraukset perustuvat edellisen vuoden menoihin sekä valtakunnallisesti arvioituihin trendeihin. 8. Arviointi Tuotanto huolehtii lakisääteisestä raportoinnista ja tilastojen keruusta. Tuottaja toimittaa tilastot ja raportit tilaajan käyttöön erikseen sovitulla tavalla. Tilaajajohtajalla ja tilaajapäälliköllä on oikeus suorittaa tarkastuskäyntejä ja haastatella asiakkaita arvioidakseen muun muassa palveluiden tuotantotapoja, prosesseja, tehokkuutta tai lainmukaisuutta. Palvelutuotteiden vaikuttavuuden arviointiin kehitetään mittareita ja varmistetaan, että arviointia toteutetaan jatkuvasti palvelutuotteisiin liittyen. Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä palautejärjestelmä (asiakaskyselyt, asukaskyselyt, avoin sähköinen palautekanava, uudet vaikuttajaraadit). Palvelutuotanto valitsee asiakaskyselyn kehittämiskohteet ja asettavat tavoitetason. Asukaskysely tehdään vuosittain ja kyselystä vastaa kehittämispalvelut ja sen suunnittelua ja toteutusta varten perustetaan vuosittain projektiryhmä. 9. Palvelusopimuksen seuranta Tilaaja vastaa sopimusseurantaryhmän koolle kutsumisesta maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Sopimusseurantaryhmään kuuluvat palvelutuotantojohtaja, palvelujohtaja, tilaajajohtaja ja tilaajapäällikkö. Sopimusohjausryhmässä käydään läpi palvelusopimuksen toteutumista. Sopimuksen toteutumista seurataan käymällä läpi talouden toteuma, palvelusopimuksen laatutavoittei- 19

20 den toteutuminen sekä mainittujen tunnuslukujen ja laadullisen informaation sekä tuotannon laatimien raporttien sisältö. 10. Kehittämistoiminta ja rahoitus Sosiaalisen tuen palvelujen kattava ja pitkän tähtäimen kehittäminen kohdistuu erityisesti sosiaalityöntekijöiden sosiaalityön sisältöjen ja toimintamuotojen kehittämiseen. Kehittäminen tapahtuu sekä tuotannon omana sisäisenä toimintana, mutta erityisesti myös sosiaalityön tutkimusklinikkahanke Praxiksen, Työn Paikka- hankkeen ja Kuntoon- hankkeen kautta. Toimeentulotuen sähköinen hakemusmenettely aloitetaan vuoden 2013 alkupuolella. Sähköinen hakemusmenettely on osa kaupungin palvelujen sähköistämistä. Palveluntuottajan palveluprosessien sisäinen kehittäminen sisältyy sopimuksen arvoon. Erillisrahoitusta vaativat kehittämishankkeet valmistellaan yhdessä tilaajan, tuottajan ja kehittämisyksikön kanssa. Kehittämishankkeiden valmistelu, toteutus ja raportointi toteutetaan konsernihallinnon ja kehittämisyksikön kanssa sekä mahdollisten ulkopuolisten rahoittajien antamien ohjeiden mukaan. Sosiaalisen tuen palvelut osallistuvat hankkeisiin erillisten hankesuunnitelmien mukaisesti. Toimintavuoden 2013 kehittämistyöstä on sovittu liitteenä olevan taulukon mukaisesti. 20

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2015

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2015 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2015 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 18.11.2014 allekirjoitettu x.x.201x SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. Sopimusosapuolet...

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017 Lahti Palvelupäällikkö Tuula Kähäri ja sosiaaliohjaaja Henna Nousiainen (Eksote)

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla Päivi Saukko 04.10.2017 Etelä- Pohjanmaa Evijärvi KESKI-POHJANMAA Kauhava Lappajärvi Vimpeli POHJANMAA Isokyrö Alajärvi Lapua Soini Kuortane Ilmajoki Seinäjoki KESKI-SUOMI

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola LIITE 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TYPIN TOIMITILAT Yhteiset toimipisteet 9.11.2015 i fj9-11-2015 I I Y (verkostolla oltava Osoite Aukioloajat vähintään yksi yhteinen toimipiste) Lahti Saimaankatu 64, 3 krs., Ma-pe

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kuopio Anna-Mari Juutinen Kuntakokeilukoordinaattori 9.12.2015 Kuopion kaupunki Perusturva

Lisätiedot

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011 Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö Asiakasraati 13.12.2011 Aikuissosiaalityön ja perusturvan palveluyksikkö Aikuissosiaalityö Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla Sosiaalinen luototus Keski-Suomen talous- ja

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä

TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Anna-Liisa Lämsä TYP-toiminta sekä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen vaikutukset työllistämiseen Mikä TYP on? TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on toimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna. Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala

Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna. Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala Kuntakokemuksia hankkeesta Rakenteelliset muutokset - Tiimikäytännöt

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa

Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa Lähtötilanne 2010 lopussa: Yksittäisiä ryhmäkokeiluja aikuissosiaalityössä Ryhmät ovat hiipuneet Ryhmiä toteutettu projekteissa ryhmät loppuneet projektien myötä TAHTOTILA:

Lisätiedot

Palvelu nimeltään sosiaalinen kuntoutus

Palvelu nimeltään sosiaalinen kuntoutus Palvelu nimeltään sosiaalinen kuntoutus SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SEMINAARI Helsinki 6.10.2016 Jutta Paavola Mieleen palautus 1 Sosiaalihuollon ja sosiaalityön ensisijainen tehtävä: Hyvinvoinnin ylläpitäminen

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki 21.10.2014 Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa on asukkaita 67 806, joista

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä

Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Kehittämisjohtaja Anu Niemi, Siun sote Työkokous kuntien hyvinvoinnin edistämisen toimijoille Joensuu 19.10.2016 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018; työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan toimialaa koskevat asiat Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3. K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.2013 MIKÄ OSKU? OSKUssa kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut. Sopimusosapuolet

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut. Sopimusosapuolet Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut Sopimusosapuolet Sopimusosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajan Hämeenlinnan kaupungin Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

PaKaste -hankkeen seurantaraportointi

PaKaste -hankkeen seurantaraportointi PaKaste -hankkeen seurantaraportointi 1. Raportoija: Anne-Maria Näkkäläjärvi, saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 2. Sosiaalityön kehittämistiimi: saamenkielisen/saamelaiselta kulttuuripohjalta

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke Renessanssi-hanke - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke 2015 2018 Heikki Rantala Oma Häme II Järjestöfoorumi : Renessanssi-hankkeen järjestöyhteistyö Heikki

Lisätiedot

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2

Tarvitsemme jotain uutta. Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Kaijus Varjonen, Espoon aikuisten sosiaalipallvelut, 2013 Tarvitsemme jotain uutta Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 2 Espoon Kipinän toiminnan tavoitteet & tarkoitus 2013 Espoon Kipinän tavoitteena

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ

MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ MONIAMMATILLINEN ANKKURI-TOIMINTA KANTA-HÄMEESSÄ Mari Kaltemaa-Uurtamo 13.9.2012 Ankkuri hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen liitolta ja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus

Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Valtaistus -Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kartoitus Tuloksia ja johtopäätöksiä 23.04.2012 Valtaistus/ Sanna Blomgren 1 Valtaistus Aikuissosiaalityö kokoavana käsitteenä, sisältää laajasti ymmärrettynä

Lisätiedot

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR)

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Aikuissosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja kehittäjäasiantuntijoina kehittämisessä ja juurruttamisen varmistamisessa Kirsi Lehtipää ja Merja Kallio Valtaväylä- hankekokonaisuudesta

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Koppi Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot