Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013"

Transkriptio

1 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta allekirjoitettu

2 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Palvelusopimuksen yleistavoitteet Palvelutuotteet Aikuissosiaalityö Tavoitteet ja painopisteet Aikuissosiaalityön palvelutuotteet Maahanmuuttajapalvelut Tavoitteet ja painopisteet Maahanmuuttajapalvelujen palvelutuotteet Työvoiman palvelukeskus Tavoitteet ja painopisteet Työvoiman palvelukeskuksen palvelutuotteet Palvelutilaus Sopimuksen arvo Arviointi Palvelusopimuksen seuranta Kehittämistoiminta ja rahoitus

3 1. Sopimusosapuolet Sopijaosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Hämeenlinnan kaupungin Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ja tilaajajohtaja ja sosiaalisen tuen palvelujen tilaajapäällikkö. Tuottajana ovat palvelutuotantojohtaja ja toimintakykyä edistävien palveluiden palvelujohtaja. Tilaajan yhteyshenkilöt: Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan puheenjohtaja p. Tilaajajohtaja Jukka Lindberg p Tilaajapäällikkö Sirpa Ylikerälä p Tuottajan yhteyshenkilöt: Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko p Toimintakykyä edistävien palveluiden palvelujohtaja Risto Jokinen p Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat sosiaalisen tuen palvelujen hankinnan ehdot. Palvelut perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä Hämeenlinnan kaupungin strategiaan ja ohjelmiin. Keskeisen lainsäädännön muuttuessa sopimuskauden aikana osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uusitun sopimuksen. Tämä on Hämeenlinnan kaupungin sisäinen sopimus, eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 3. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Tämä sopimus on kokonaisuutena voimassa Sopimusta voidaan perustellusta syystä muuttaa, jolloin tilaaja ja tuottaja neuvottelevat ja hyväksyvät uuden sopimuksen. Neuvottelu voidaan käynnistää esim. lainsäädännön muuttuessa, poikkeustilanteissa tai volyymimuutoksissa. 4. Palvelusopimuksen yleistavoitteet Kaupunkistrategiaa jalkauttavat asiakirjat Sopimuksen strategista kokonaissuunnittelua ja toimintaa ohjaavat seuraavat asiakirjat: - Uudistuvan Hämeenlinnan strategia - Tilaaja-tuottaja palvelusuunnitelma, päivitys vuonna Palvelu- ja hankintastrategia - Tuottavuusohjelma 3

4 - Tuloksellisuuden kehittämistä koskeva henkilöstösopimus vuosille Lastensuojelusuunnitelma Hämeenlinnan kaupungin sekä Janakkalan ja Hattulan kuntien perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintaohjelma vuosille Hämeenlinnan monikulttuurisuusohjelma Hyvinvointikertomusluonnos - Seudullinen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelma Sosiaalihuollon valmiussuunnitelma - Hämeenlinnan kaupungin kestävän kehityksen painopisteet: Energiapihi Hämeenlinna, Kestävästi kuluttava Hämeenlinna, Toimiva ekoarki Palvelusuunnitelma Valtuustokausittainen palvelusuunnitelma on pohjana tilaajan tilausbudjetille ja talousarvion pohjalta tehdylle palvelusopimukselle. Tarvittaessa palvelusuunnitelmaa päivitetään vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Voimassa oleva tilaaja-tuottaja palvelusuunnitelma on laadittu tammikuussa 2010 ja päivitetty Tilaaja päivittää palvelusuunnitelman vuonna Palvelutuotteet Palvelutuotteet ovat ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa esillä palvelusopimuksessa. Palvelutuotteita kehitetään edelleen. Tuotteiden hintoja seurataan ja tarkennetaan. Tavoitteena on, vuoden 2014 palvelusopimus pohjautuu selkeästi palvelutuotteisiin. Kehittämistyössä huomioidaan vuonna 2015 voimaan astuva sosiaalihuoltolaki. Sosiaalisen tuen palvelujen tarkemmat tuotekuvaukset löytyvät Kehränetistä Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö on aikuisille ja perheille tarkoitettua suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista sosiaalityötä, joka edistää asiakkaan elämänhallintaa ja kuntoutumista. Sosiaalityöllä vahvistetaan toimintakykyä ja hyvinvointia edistäviä olosuhteita tilannearvioihin ja suunnitelmiin perustuvalla muutostyöllä. Aikuissosiaalityön henkilöresursseja on vahvistettu yhdellä lähiötyön koordinoinnista vapautuneella sosiaaliohjaajan vakanssilla. Työpanos kohdentuu erityisesti Kastellin matalan kynnyksen sosiaaliohjaukseen, toimeentulotuen palvelutakuussa pysymiseen sekä yhteisasiakkuuksiin maahanmuuttajapalvelujen kanssa. Lähiötyö siirtyy aikuissosiaalityön kaupungin toiminnasta kokonaisuudessaan Kotilähiö ry.n tuottamaksi vuoden 2013 alusta. Aikuissosiaalityön yhteistyö jatkuu lähiökeskusten toiminnan kanssa Tavoitteet ja painopisteet Aikuissosiaalityön asiakkaita ovat mm. ammattikouluttamattomat nuoret, pienituloiset lapsiperheet, päihde- ja mielenterveysongelmaiset, pitkäaikaistyöttömät, asunnottomat, pienituloiset ikäihmiset, maahanmuuttajat, työkyvyttömät, sairastuneet, tilapäisesti tulottomat. Vuonna 2013 painopisteenä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, pienituloiset lapsiperheet, maahanmuuttaja-asiakkaat ja pitkäaikaistyöttömät. Aikuissosiaalityöhön on alkanut kasautua asiakkaita, jotka eivät saa palvelua ensisijaisesti hakemistaan palveluista tai jotka ovat jääneet palveluiden väliselle harmaalle alueelle. Näitä tilanteita syntyy ikäihmisten, lasten ja nuorten kasvua tukevien sekä henkisen hyvinvoinnin palvelujen ja vammaispalvelujen kanssa. Aikuissosiaalityö edistää työkäytäntöjä, joissa use- 4

5 an palvelualueen yhteistyönä selvitetään asiakkaiden palvelutarpeet sekä sovitaan työnjaosta ja vastuista siten, että asiakkuus on aina sovitusti jonkun viranomaisen vastuulla. Aikuissosiaalityö osallistuu alle 30-vuotiaiden nuorisotakuun toteuttamiseen. Tavoitteina ovat nuorten työllisyys- ja opintopoluille pääsemisen edistäminen, elämäntaitojen kehittäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen. Yhteistyötä tiivistetään mm. oppilaitosten, etsivän nuorisotyön, Hämeenlinnan 4H- yhdistyksen ja Luotsisäätiön nuorten työpajojen, TEtoimiston nuorten palvelujen, Walk In Nuorten terveyspisteen ja Hämeen Kiinteistö- ja Nuorisopalvelujen sekä Mansikkapuisto Oy:n kanssa. Pienituloisten lapsiperheiden asioissa jatketaan yhteistyötä lasten maksuttomien liikuntaharrastusten mahdollistamiseksi. Pakolaisasiakkaiden asioissa tehdään yhteistyötä Maahanmuuttajapalvelujen kanssa. Perheenyhdistämisen kautta tulleiden asiakkaiden alkuvaiheen vastaanotto on Maahanmuuttajapalveluissa ja työpari tulee aikuissosiaalityöstä aluejaon mukaisesti. Asiakkuuden siirto aikuissosiaalityöhön toteutuu asiakasperheen tarpeiden mukaisesti, vaiheittain ja suunnitemallisesti. Pitkäaikaistyöttömien aikuissosiaalityötä kehitetään osallistumalla Työn Paikka pitkäaikaistyöttömien kuntapilottiin sekä kaupungin omia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja lisäävään Kuntoon- hankkeeseen. Osana hanketta kehitetään työkyvyn arviointia, työhön kuntouttamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tiiviimpää hyödyntämistä työttömän työkyvyn parantamisessa. Aikuissosiaalityön palvelujen vaikuttavuuden arvioinnissa, palvelujen kehittämisessä ja asiakaspalautteen saamisessa hyödynnetään tammikuussa 2013 alkavaa asiakasraatia ja muita vastaavia kehittelyjä. Uutena vastuualueena aikuissosiaalityössä on vastata päihdehuollon palveluihin kuuluvan Sotkankodin asukkaiden asumispalvelupäätöksistä ja maksuihin liittyvistä maksualennuksista ja vapautuksista. Asiakkaiden palvelutarpeita ovat mm. - Toimintakyvyn ylläpitäminen tai toipuminen - Syrjäytymisen ehkäiseminen - Työllisyyden, opintojen sekä näihin liittyvän toimintakyvyn edistäminen - Vanhemmuuden tukeminen ja ehkäisevän lastensuojelun tarve - Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen ja koetusta väkivallasta toipuminen - Äkillisistä kriisitilanteista selviytyminen - Taloudellisen tilanteen vakauttaminen - Asumisen järjestäminen - Ohjausta ja neuvontaa etuuksien ja palvelujen hakemisessa - Apua toimeentulotukilaskelmien ja päätöksien tulkinnassa - Sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisten palvelutarpeet Aikuissosiaalityön palvelutuotteet Palveluohjaus Kohderyhmänä ovat tilapäisen neuvonnan ja ohjauksen tarpeessa olevat asiakkaat. Palveluohjauksen lähtökohtana on asiakkaan määrittelemä palvelutarve. Palveluohjauksen avulla lievennetään pirstaleisen palvelujärjestelmän haittoja ja tuetaan asiakkaan arjessa selviytymistä oikea-aikaisiin palveluihin ohjaamisen kautta. Palveluohjaus on kuuntelua, tukea, neuvontaa, ohjausta ja palvelujen järjestämistä. Asiakastyön menetelmänä ovat vuorovaikutus asiakkaan kanssa, haastattelu, tilanteen kartoittaminen, ohjaus ja neuvonta, asiakkaan tukeminen, motivointi ja vastuuttaminen. 5

6 Palveluohjauksen käyttämiä työvälineitä ovat tilannekartoitukset, perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, talous- ja velkaneuvonta, ohjaus työttömien terveystarkastukseen, Vaahteramäen perhetyön hyödyntäminen sekä TE-toimiston palvelut. Hinta 392,86 /asiakas Indikaattorit: Vastaanottokäyntien määrä palveluohjauksessa sisältäen asiakasmäärän nonstop -palvelussa. Tilannekartoitusten määrä. Elämänhallintaa tukeva työ Kohderyhmänä elämänhallintaa tukevassa työssä ovat sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat, jotka tarvitsevat elämäntilanteessaan tilannearvion ja suunnitelman ja niiden mukaiset palvelut. Lähtökohtana on asiakkaan tuen tarpeen selvittäminen asiakkaan ja sosiaalityöntekijän tekemällä tilannearviolla. Tilannearvion jälkeen yhteistyössä asiakkaan kanssa hänelle laaditaan suunnitelma, joka voi olla asiakas-, palvelu- kuntoutus- tai aktivointisuunnitelma, jollei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelmaan kirjataan tuen tarve, palvelut ja tukitoimet, työskentelyn tavoitteet, yhteistyötahot ja eri toimijoiden vastuut ja roolit, toimet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman toteutumisen seuranta ja tarpeiden uudelleen arviointi. Asiakastyön menetelminä ovat vuorovaikutus asiakkaan kanssa, haastattelu, asiakkaan tuen tarpeen arviointi ja diagnosointi, ohjaus ja neuvonta, asiakkaan tukeminen ja motivointi, vastuuttaminen, yksilötyö ja perhe(keskeinen) työ ja elämäntilanteen muutokseen tähtäävät menetelmät. Elämänhallintaa tukevan työn työvälineitä ovat tilannearvio, asiakas-, aktivointi- ja kuntoutussuunnitelma, ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, asunnon välivuokraus, välitystili, talous- ja velkaneuvonta, välitystilit, työttömien terveystarkastus, Walk In Nuorten terveyspiste, Vaahteramäen perhetyö ja erilaiset asiakkaan palvelutarpeeseen perustuvat verkostot. Kehittämistavoitteena on vuonna 2013 jalkautuvien työmuotojen lisääminen, mm. kotikäynnein. Ostopalveluna hankitaan mm. matalan kynnyksen talousohjausta, sosiaalista isännöintiä, tukihenkilö- ja siivouspalvelua Sininauha ry:ltä, nuorten tuettua asumista Nuorten asuntosäätiöltä ja Mansikkapuisto Oy:ltä sekä ensi- ja turvakotipalvelua Lahden ensi- ja turvakoti ry:ltä. Hinta: 210,99 / asiakas Indikaattorit: Vastaanottokäyntien määrä elämänhallintaa tukevassa työssä. Tilannearvioiden ja suunnitelmien määrä. Asiakkuuksien määrä. Ehkäisevä työ Kohderyhmänä ovat nuoret, aikuiset, lapsiperheet ja muut kuntalaiset, joiden elämäntilanteeseen liittyy sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia aiheuttavia riskitekijöitä. Ehkäisevän työn avulla lisätään tietoisuutta muun muassa opintojen keskeyttämisen, pitkäaikaisen työttömyyden, pikavippien, toistuvan pelaamisen ja runsaan päihteiden käytön vaikutuksista. Ehkäisevän työn työskentelytapoina ovat verkostolliset ja ryhmämuotoiset toiminnat esimerkiksi kouluilla ja lähiökeskuksissa. Tavoitteena on asukkaiden oman osallisuuden ja voimaantumisen lisääminen. Menetelminä ovat vuorovaikutus, ohjaus ja neuvonta, ryhmätyö, teemapäivä, ryhmänohjaus, yhteistyö ja ympäristöön suuntautuva toiminta ja tuki. Ehkäisevän työn tuotteen kehittäminen palvelun tavoitteiden, sisältöjen, työmenetelmien ja muotojen sekä kustannuslaskennan osalta on edelleen kesken ja vuoden 2013 tavoitteena. Palvelussa keskeistä on ehkäisevä työote yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, sosiaalityöntekijöiden jalkautumisen hyödyntäminen kuntalaisten parissa, ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen tai niihin työparina osallistuminen sekä nopean ja matalan kynnyksen reagointi. Kriisityö 6

7 Kohderyhmänä on asiakas, jota on kohdannut ennalta arvaamaton tilanne, kuten onnettomuus, läheisen kuolema, oma tai läheisen sairaus, erotilanne, väkivalta tai rikoksen uhriksi joutuminen. Kriisityö on lyhytkestoista palvelua, jossa tilannearvion kautta selvitetään tuen tarve ja tarvittaessa rakennetaan riittävä tukiverkosto kriisin keskelle joutuneen tueksi. Asiakastyön menetelminä ovat: vuorovaikutus asiakkaan kanssa, haastattelu, tilanteen arvioiminen, asiakkaan tukeminen, asiakkaan tuen tarpeen arviointi ja diagnosointi. Kriisityön työvälineitä ja hyödynnettäviä palveluja ovat tilannearvio, ehkäisevä toimeentulotuki, Hämeenlinnan Asunnot Oy, SPR Henkinen tuki, Hyvinkään kriisikeskuksesta debriefing ja yhteistyö eri viranomaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hinta: 713,32 / asiakas Indikaattorit: Vastaanottokäynti kriisityössä ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset. Aikuissosiaalityö hoitaa virka-aikaisissa hälytystilanteissa sosiaalihuollon ensihuoltotilanteet vuoden 2013 alusta lukien. Toiminta siirretään saattaen vaihtaen ao. tilaajapäälliköltä. Tehtävään perehtyminen tapahtuu tilaajan tukeman sekä yhteistyössä Kanta-Hämeen sosiaalipäivystyksen ja ensihuollon verkostojen kanssa. Toimeentulotuki Kohderyhmänä ovat toimeentulotuen hakijat, joita ovat kunnassa vakinaisesti oleskelevat henkilöt tai perheet, jotka eivät voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Kiireellinen, välttämätön toimeentulotuki voidaan myöntää satunnaisesti kunnassa oleskelevalle henkilölle. Toimeentulotukihakemusten käsittelyn tulee tapahtua viimeistään seitsemäntenä päivänä hakemuksen jättämisestä. Hinta: 57,10 / hakemus Indikaattorit: Toimeentulotukipäätösten määrä, myönnetyn toimeentulotuen määrä, asiakkuuden kesto, oikaisuvaatimusten määrä ja kantelujen ja muistutusten määrä. Toimeentulotuen palveluissa osallistutaan nuorisotakuun toteuttamiseen. Asiakkuuksista seulotaan alle 30- vuotiaat tulottomat ja asiakkaat viimeistään kolmen kuukauden toimeentulotuen saamisen jälkeen. Asiakkaat ohjataan sosiaalityöntekijöille tilannearvioon ja työllistämisen edistämisen suunnitteluun. Toimeentulotukityössä asumisen ongelmien ja häiriötilanteiden ennalta ehkäisy on erityisesti työn painopisteenä. Aloitetaan yhteistyö Hämeenlinnan Asuntojen uuden asumisneuvojakokeilun kanssa. Asumisen ongelmien kustannuksia täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä näihin käytettävän työmäärän osalta seurataan ja tavoitteena on vuonna 2012 arvioidun asumisen rästivuokrista ja häädöistä aiheutuvien toimeentulotukikustannusten alentaminen vähintään kolmanneksella. Tavoitteena on kiireettömien hakemusten etuuskäsittely kuuden työpäivän kuluessa. Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta tarjoaa talous- ja velkaongelmissa oleville kuntalaisille neuvontaa ja ohjausta. Pyrkimyksenä on vahvistaa henkilön kykyä oman taloutensa hallintaan sekä löytämään tasapaino talouden tulojen ja menojen välillä. Talous- ja velkaneuvonnan tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä sekä motivoida asiakasta toimimaan yhteiskunnassa sen tuottavana jäsenenä. Valtio korvaa talous- ja velkaneuvonnan kustannukset lähes kokonaan. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina ovat ylivelkaantuneet, talousneuvoja tarvitsevat kuntalaiset. Talous- ja velkaneuvontaan liittyvien asiantuntijaluentojen tilaajana voivat olla koulut, varuskunnat, vankilat, järjestöt, yhdistykset sekä muut yhteisöt. 7

8 Talous- ja velkaneuvonnan keskeiset prosessit ovat uuden asiakkuuden prosessi, velkajärjestelyprosessi, Takuu-Säätiön takausprosessi, sosiaalisen luoton prosessi ja vapaaehtoisen sopimisen prosessi. Talousneuvontaa annetaan jokaisen em. prosessin yhteydessä. Talous- ja velkaneuvonta tekee yhteistyötä Hämeen Sininauha ry:n kanssa. Sininauhan matalan kynnyksen talousneuvonta ohjaa joitain asiakkaitaan tietyssä vaiheessa kaupungin talous- ja velkaneuvontaan, jossa prosessia jatketaan. Lisäksi yhteistyönä on kehitetty velkajärjestelyasiakkaan jälkiseuranta ja ohjauspalvelua. Talous- ja velkaneuvonta arvioi yhdessä aikuissosiaalityön alueen sosiaalityöntekijän kanssa asiakkaan tuen tarvetta ja sopivat palvelun ostamisesta palvelupäällikön kanssa. Sosiaalityöntekijä tekee palvelun ostamisesta päätöksen ja maksusitoumuksen Sininauha ry:n talousneuvontaan. Sosiaalinen luototus Sosiaalisen luoton hyötyjä ja tarpeellisuutta sekä takaisinmaksujen saatavuutta seurataan säännöllisesti kuukausittain. Vuoden aikana pidetään 1-2 neuvottelua, jossa ovat mukana myös konsernihallinto ja tilaaja. Sosiaalisen luoton osalta tehdään vuoden 2013 aikana selvitys sosiaalisen luototuksen vaikuttavuudesta, kustannuksista sekä mahdollisesta opintososiaalisesta luototuksesta. Opintososiaalisen luototuksen osalta arvioidaan yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa, opintososiaalisen luototuksen tarpeen laajuus, kriteerit, luoton määrä ja mahdollinen toimintamalli. Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys Kanta-Hämeen maakunnan yhdentoista kunnan yhteinen sosiaalipäivystys vastaa virka-ajan jälkeen tapahtuvien kiireellisten sosiaalipalvelujen hoitamisesta. Toiminta perustuu kuntien vuonna 2012 laatimaan yhteistoimintasopimukseen. Palvelun henkilöresursseina on johtava ja kolme sosiaalityöntekijää. Riihimäen ja Forssan Ankkurin /poliisilaitosten sosiaalityöntekijät hoitavat yhteensä 2-4 viikkotyövuoroa. Hämeenlinnan Ankkurin osuus on yhden viikkotyövuoron työpanos tai sitä vastaava rahoitusosuus. Toiminta siirtyy keväällä 2013 valmistuvaan uuteen poliisitaloon. Päätös sosiaalipäivystyksen vakiinnuttamisesta tehdään vuoden 2014 kuntien talousarviovalmistelujen yhteydessä. Tätä varten tehdään yhteistyössä kaupungin kehittämispalvelujen kanssa toiminnan arviointia myöhemmin sovittavalla tavalla. Arviointiin kerätään ainakin kuntien, välittömien yhteistyökumppaneiden arviot sekä ankkuritoiminnan sosiaalityön ja sosiaalipäivystyksen yhteistyö. Sosiaalipäivystyksen tilaajana toimivat Kanta-Hämeen kunnat ja niiden edustajista muodostuva ohjausryhmä. Maakunnan kuntien edustajista muodostuva ohjausryhmä vastaa sosiaalipäivystyksen toiminnan rahoituksesta ja taloudesta, tavoitteiden asettamisesta, seurannasta, mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja kehittämistoiminnasta. Palvelutuotanto laskuttaa kunnilta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti toiminnan kustannukset. Hämeenlinnan kaupungin osuus sisältyy sisäisen oston / myynnin sisälle. Sosiaalipäivystyksen toiminnan painopisteinä ovat palvelun edelleen kehittäminen, arviointi, yhteistyön rakentaminen tärkeimpien sidosryhmien kanssa, tiedotuksen kehittäminen sekä toiminnan valmistelu vuoden 2014 alusta tapahtuvaan vakinaistamiseen. Palvelua ei ole tuotteistettu. 8

9 5.2. Maahanmuuttajapalvelut Maahanmuuttajapalvelut (MMP) koostuu humanitaarisesta työstä eli pakolaisten vastaanotosta, monikulttuurityöstä sekä maahanmuuttajien matalan kynnyksen opastuksesta yhteistyössä Maahanmuuttoinfo2 hankkeen kanssa. Maahanmuuttajapalvelujen tuottamat kotouttamispalvelut toteutetaan nykyisellä vakituisella henkilöstöresurssilla, määräaikaisella sosiaaliohjaajalla sekä kahdella palkkatukityöntekijällä. Kiintiöpakolaisten asiakasmäärää alennetaan edelleen tilapäisesti 5-8 henkilöön, koska suurin osa asiakkaista tulee turvapaikkaprosessin kautta. Pakolaisten vastaanottoa tehdään suunnitelmallisemmaksi mm. neuvottelemalla Lammin vastaanottokeskuksen, Maahanmuuttoviraston ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa vastaanotettavien asiakkaiden määrästä ja vastaanottoajoista. yhteistyössä tilaajan ja palvelun tuottajan kanssa. Uusien pakolaisasiakkaiden määrä pyritään pitämään henkilössä, pois lukien perheenyhdistämiset ja itsenäisesti kuntaan muuttavat asiakkaat. Pakolaisten vastaanotossa MMP pyrkii olemaan kuitenkin joustava ja seuraamaan myös maailman tilannetta, esimerkiksi hätätapaustilanteita sekä kaupungissa olevien pakolaisten perheenyhdistämis- ja sukulaistilannetta. Asiakkaiden tulo yksilöllisesti, eri ryhminä ja kulttuurialueista, harvinaisina tulkkauskielinä, lisää työtekijäresurssin ja palveluverkoston käyttöä. Maahanmuuttaja-asiakkaan tarvitessa yleispalveluja, ne järjestetään ensisijaisesti ja uuden kotouttamislain hengen mukaisesti normaaleissa palveluissa tai niiden kanssa yhteistyössä Tavoitteet ja painopisteet Yleisenä tavoitteena on kotouttamislain 1386/2010 ja Hämeenlinnan Monikulttuurisuus ohjelman mukaisen kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen. Asiakastyön painopisteenä on haavoittuvassa asemassa olevien perheiden ja heidän jäsentensä tukeminen. Kehittämiskohteena on aikuissosiaalityön ja maahanmuuttajatyön yhteistyön vakiinnuttaminen. Neljännen vuoden asiakkaiden saattaen vaihto tehdään hyvissä ajoin ennen kolmannen vuoden päättymistä ja ns. kaksoisasiakkaiden (= kumppani on pitkään Suomessa asunut tai muuten hyvin kotoutunut tai ei-pakolaisstatusta) asiakkuus tulee suoraan aikuissosiaalityöhön. Suuren perheen perheenyhdistämisen maahan saapuessa maahanmuuttajatyö osallistuu alkuvaiheen rekisteröimis- ja selvitystöihin, jonka jälkeen saattaa vaihtaen asiakkaat aikuissosiaalityöhön tai lastensuojeluun. Sekä kehittämiskohteena että painopisteenä on Hämeenlinnan Terveyspalvelut - liikelaitoksen osallistuminen erityisesti pakolaisasiakkaiden riittävään terveydenhoitoon ja seurantaan yleisenä palveluna. MMP:llä on yksi terveydenhoitaja, jonka tehtävä on yleinen terveyskasvatus ja -opastus sekä ohjaaminen yleisten terveyspalvelujen käyttämiseen. Kehittämiseen liittyy myös asiakastyö Henkisen hyvinvoinnin psykiatrian sairaanhoitajien kanssa. Traumatisoituneilla ja kriisitilanteessa olevilla pakolaisasiakkailla on runsaasti tarvetta ammatillisesti osaavaan, suunnitelmalliseen palveluun, mikä vaatii yhteistyötä ao. tilaajien ja palvelujohdon kesken. Maahanmuuttajapalvelut sitoutuu omassa toimintaympäristössään viemään Monikulttuurisuusohjelmaa käytäntöön omissa sidosryhmissään. Osana kaupungin Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjelman toteutusta lisätään eri toimijoiden osaamista häpeä- ja kunniaväkivalta-asioissa sekä niiden tunnistamista. Tarvittaessa kehitetään näihin liittyviä viranomaisverkostoja. 9

10 Suomen Pakolaisapu ry:n Asumispakkihankkeessa hyödynnetään asumisesta kiinnostuneita vapaaehtoisia ja taloyhtiöitä, jotka opastavat ja neuvovat asuinympäristössään muita asukkaita. Asumispakkihankkeelle etsitään vuoden 2013 alusta uutta vastuutoimijaa Maahanmuuttajapalvelujen palvelutuotteet Asiantuntijapalvelut 1.Maahanmuuttajatyön kehittämistä ja osaamista edistetään (koulutuksen suunnittelu, perehdytys, saattaen vaihtaen asiakkaat) kaupungin muulle organisaatiolle yhteistyössä Maahanmuuttajainfo2 hankkeen kanssa. 2. Kaksisuuntaisen kotoutumisen edistäminen asiakastyössä ja viranomaistyössä mm. verkostotyön ja sosiaalityön menetelmin. Maahanmuuttajien elämäntilanteet vaihtelevat ja usein viranomais- ja järjestökontakteja on paljon. MMP:n tehtävänä on koordinoida asiakaspinnan verkostoja ja tukea asiakaan kotoutumista eri toimenpitein. Kotoutumiseen liittyy rasismin ja ennakkoasenteiden vähentäminen kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien parissa tiedotuksen, eri infotilaisuuksien järjestämisenä yhteistyössä mm. monikulttuurityön ja verkostojen kanssa. Osallistuminen Monikulttuuriohjelman toteutukseen ja perustettavan Monikulttuuriasioiden neuvottelukunnan työskentelyyn. 3. Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386 luku 6,Kustannusten korvaaminen Pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanotosta ja kotouttamisesta aiheutuvien kulujen kattaminen kaupungille. Terveydenhuollon erityiskustannusten hakemisessa ja selvittämisessä kokeillaan yhteistyömallin rakentamista tilaajaylilääkärin kanssa. Palvelun hinta: 33,82 /tunti. Pakolaisten ja paluumuuttajien kotouttamistyö Pakolaisasiakkaiden kotouttaminen kolmen vuoden ajalla sekä paluumuuttajien kotouttaminen puolen vuoden (työikäiset) - viiden vuoden (eläkeikäiset) ajalla maahan tulosta. Asiakkaisiin kuuluvat kiintiöpakolaiset, alaikäiset ilman huoltajia vastaanotetut pakolaiset, sovitusti vastaanottokeskuksesta vastaanotetut, itsenäisesti kuntaan vastaanotettavat, perheenyhdistämisen kautta tulleet ja paluumuuttajat. Näiden asiakasryhmien kotouttamistyö on Maahanmuuttajapalvelujen keskeisin palvelutuote. Rajapinta yhteistyötahojen kanssa: Yhteistyö kaupungin eri palvelujen ja valtion viranomaisten kanssa sekä yksityisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Kaupungin Terveyspalvelut - liikelaitoksen potilastyön kehittäminen pakolaisasiakkaisiin etenkin terveydentilan ja palvelujen tarpeen seurannassa. Palvelun kohderyhmäksi on tullut lisää mm. alaikäiset ilman huoltajia maahan saapuneet. Palvelutuote vaatii myös tältä osin sujuvan yhteistyön rakentamista lasten ja nuorten kasvua tukevien palvelujen kanssa. Kevennetty kotouttamisohjaus : Opastajan työtä kehitetään yhdessä Maahanmuuttoinfo2 - hankkeen, humanitaarisen työn, monikulttuurityön ja aikuissosiaalityön kanssa siten, että opastuksen sisältö ja tavoite linjataan sekä tarkennetaan viimeistään jatkohankkeen loppuessa. Hinta: /asiakas/vuosi. Perheenyhdistäminen Palvelu sisältää erityisesti opastuksen perheenkokoajalle perheenyhdistämisprosessin kulusta, tarvittavat haastattelut ja lomakkeiden täytön, yhteystahona toimimisen eri viranomaisiin, prosessin etenemisen seuranta. Rajapinta muihin tahoihin on muutoksessa, koska lainsäädäntö on muuttunut, eikä ole vielä tietoa, miten muutos vaikuttaa käytännössä. Tuotteen uudelleenrajaus tehdään vuoden 2013 aikana. 10

11 Hinta: 32,24 /asiakas. Monikulttuurityö Kulttuuriolohuone ryhmätoiminta ja tapahtumien tuottaminen. Järjestettyyn ryhmätoimintaan kuuluvat suomen kielen kerhot sekä muu koordinoitu ryhmätoiminta eri kaupungin toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Etusijalla ovat haavoittuvassa asemassa olevat luku- ja kirjoitustaidottomat naiset sekä maahanmuuttajat, jotka eivät ole päässeet suomen kielen kotoutumiskoulutuksiin. Kehittyvänä toimintana naisten ryhmien ohella ovat mm. Hämeenlinnan Setlementin ja muiden kansalaisjärjestöjen ohjaamat miesten ryhmät. MMP järjestää asiakkailleen miesten ryhmän toimintaa eri teemoista pyrkien hyödyntämään Miessakit ry:n toimintaa. Toiminnassa ovat mukana myös kansalaisjärjestöt. Monikulttuurityö järjestää ja tuottaa tapahtumia rasismin vastaiseen kuukauteen, Arxantaihin sekä muihin ajankohtaisiin tapahtumiin laajan verkostonsa kanssa. Verkostoihin kuuluvat mm. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx, Hämeenlinnan setlementti, evankelis-luterilainen seurakunta, Kotilähiö ry.n lähiökeskukset, Vanajaveden opisto, Hämeen ammattikorkeakoulun kansainvälinen yksikkö, ystävyysseurat, Akateemiset Naiset ry. ja vapaaehtoiset hämeenlinnalaiset. Monikulttuurityön kehittämisessä hyödynnetään syksyn 2012 työpajojen ja niihin liittyvän opinnäytetyön tuloksia. Toiminnan tavoitteet, sisältö ja toiminnan paikka yhteistyötoimijoiden verkostossa sekä kotipesä ovat pitkällä aikavälillä arvioitavana. Prioriteettina toiminnassa jatketaan kotouttamiskoulutuksen ulkopuolelle joutuneiden suomen kielen ja kerhojen toimintaa ja muuta kotoutumisen edistävää toimintaa etenkin maahanmuuttajanaisille, haavoittuvimmassa asemassa oleville ja lapsille. Etenkin maahanmuuttajanaisten ja muiden haavoittuvimpien ryhmien osallistamista edistetään, jolloin tarvitaan pysyvä järjestelmä lastenhoidolle naisten osallistumisen mahdollistamiseksi. Monikulttuurityö osallistuu opastamisen oppilaitoskäynteihin sekä verkostotoimintaan ja koordinoi yleisesti edelleen lasten, nuorten ja aikuisten arjen hallintaan ja kotoutumiseen liittyvää ryhmä- ja muuta toimintaa. Maahanmuuttajayhteisöjä ja uusia perustettavia yhdistyksiä tuetaan opastamalla ja hyödyntämällä Suomen Pakolaispu ry:n Järjestöhautomoa. Kulttuuriolohuone työtoiminta; Monikulttuurityö ohjaa soveltuvien työ- ja harjoittelupaikkojen hakuun maahanmuuttajan oman osaamisen mukaisesti. Hinta: 43,02 /osallistuja. Opastus ja sähköinen tiedotus Opastustyö on uusi omana toimintana oleva palvelutuote. Resurssina on 60%:n työajalla oleva opastaja. Suomen kielistä opastusta ja neuvontaa annetaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja arkielämään sekä viranomaisten kanssa asiointiin liittyen. Opastuksen kohderyhmänä ovat kaikki maahanmuuttajat sekä maahanmuutosta tietoa tarvitsevat suomalaiset, työelämän toimijat, työntekijät sekä kansalaisjärjestöt. Opastusta saa tarvittaessa myös erillisinä asiakasaikoina, puhelimitse ja sähköpostitse. Opastus tiedottaa sähköisesti Hämeenlinnan Maahanmuuttajapalveluista, toimii postitoimipaikkana maahanmuuttaja-asioissa sekä ylläpitää sähköistä tiedotusmateriaalia yhteistyössä kaupungin viestinnän ja monikulttuurityön kanssa. Vuoden 2013 loppuun jatkuvan Maahanmuuttoinfo2 hankkeen painopiste on monikulttuurityön kanssa verkostoyhteistyön elävoittäminen sekä sähköisten palvelujen kehittäminen tavoitteenaan elinkeinoelämän yhteistyön tehostaminen ja työperustaisen maahanmuuton tukeminen. Opastuspalveluja kehitetään yhteistyössä monikulttuurityön projektisuunnitelman 11

12 mukaisesti. Hankkeen palvelut juurrutetaan ja vakiinnutetaan osaksi kaupungin toimintaa. Osana palveluja selvitetään mahdollisuus omakielisen opastuksen resursointiin. Palvelujen vaikuttavuuden arviointi Kotouttamisen onnistumisen arvioinnin kehittäminen asiakkuuden päättyessä liittyy MMP:n humanitaarisen työn kehittämään kyselylomakkeeseen, jota käytetään ainakin kahdesti asiakkuuden aikana. Kyselyn tarkoituksena on arvioida asiakkaan kotoutumisprosessia ja sen onnistumista. Lomake seuraa asiakasta viranomaistaholta toiselle. Kyselyn tulokset kerätään ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Myös asiakaslähtöisen digitaalisen portfolion käyttöä hyödynnetään yli toimialojen. Osallisena Suomessa hankkeen Melba-menetelmää hyödynnetään työllisyyden edistämisessä Työvoiman palvelukeskus Tavoitteet ja painopisteet Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kaupungin toiminnan palvelutuotteet ovat aktivoivan sosiaalityön palvelu, kuntouttava työtoiminta, palkkatukityöllistäminen ja toimeentulotuki. Asiakkaat ovat yli 500 pv työmarkkinatukea saaneita ja siten työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä. Asiakkaina voivat olla myös työmarkkinoilta syrjäytymässä olevat nuoret ja muut vaikeasti työllistyvät. Yhteistä asiakkaille on, että he tarvitsevat työmarkkinoille kuntoutuakseen palvelukeskuksessa tarjolla olevaa moniammatillista ja henkilökohtaiseen yhteydenpitoon perustuvaa palvelua. (Te-toimiston palvelulinja tuetun työllistymisen palvelut ). Typin kirjallinen toimeentulotukityö hoidetaan aikuissosiaalityön tavoin pääsääntöisesti etuuskäsittelynä ja vain tarvittaessa sosiaalityön arviota vastaanottokäynnin yhteydessä. Mikäli asiakas ei käytä muita typin aktivoivan sosiaalityön palveluja, etuuskäsittely hoidetaan peruspalveluissa. Aikuissosiaalityön ja Typin välillä sovitaan työttömien asiakkaiden mahdollisimman selkeästä ja tarkoituksenmukaisesta työnjaosta. Tavoite on, että etuuskäsittely ja aikuissosiaalityö tunnistavat aktivoivan sosiaalityön ja kuntouttavan työtoiminnan tarpeen sekä ohjaavat asiakkaat tarvittaessa Typin palveluihin. Typ toimii yhteistyössä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi seudullisen Työn Paikka hankkeen kanssa hankkeen tavoitteiden ja kehittämistyön suuntaisesti. Tarkemmasta työnjaosta asiakkaiden kohderyhmän, asiakasprosessien, palvelujen ja työvälineiden kehittämisessä sovitaan hankkeen edetessä. Vuonna 2012 aloitettu Kuntoon- hanke on tärkeä toiminnan ja kehittämistyön painopiste koko Typin henkilöstön osalta. Palvelutuotteiden osalta tavoitteena on vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen. Aktivoivan, kuntouttavan ja palkkatuen osalta seurataan työllisyyspoluilla eteenpäin päässeiden asiakkaiden osuutta. Vaikuttavuutta arvioidaan myös suoran asiakaspalautteen sekä mahdollisten asiakasraatien kautta. TYP osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen hyödyntämällä käytettävissä olevia valtion, kunnan sekä kolmannen sektorin palveluja. Työvoiman palvelukeskus kerää määrällistä tietoa omista alle 30-vuotiasta nuorisotakuun piiriin kuuluvista asiakkaistaan sekä heidän osuudesta mm. kuntouttavassa työtoiminnassa ja palkkatuessa sekä muista erikseen sovittavista asioista. Nuorten Luotsi hanke päättyy Tilaajan budjetissa on tilalle tulevan Nuorten Startti palvelun ostamiseen. Nuorisotakuun toteuttamises- 12

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 1 Työtä ja leipää - Turun työllisyysasioiden arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Turun kaupungin tarkastuslautakunta TYÖTÄ JA LEIPÄÄ - Turun työllisyysasioiden arviointi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta

Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla. Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Oulun seudun kunnat välityömarkkinoilla Raportti Oulun seudun välityömarkkinoiden esiselvityshankkeesta Projektipäällikkö Saila Lehto Oulun kaupunki 31.3.2008 Johdanto Hallitusohjelmaan on kirjattu valtion

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi

YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA. Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi YKSINTULLEIDEN ALAIKÄISTEN PAKOLAISTEN PALVELUPOLKU VARSINAIS-SUOMESSA Yhteistyössä asiantuntijatyöryhmän kanssa Outi Linnossuo ja Maura Tiuraniemi 1 Taitto: Maura Tiuraniemi Kuvat: Halaten materiaalit

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot