TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä 27.1.2015"

Transkriptio

1 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 3/2015 1(2) Tukiryhmä TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai klo Paikka Paikalla Kutsuttuna Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito Tuija Hassinen Laine (ikäihmisten palvelulinjajohtaja), Heli Jalonen (sosiaaliohjaaja), Hanna Laine (avohoidon päällikkö), Tomi Miehelä (fysioterapeutti), Ullamaija, Nieminen (SAS-koordinaattori), Elina Porekari (vastaava sairaanhoitaja) ja Elina Salonen (vastaava sairaanhoitaja) Marika Halinen, projektipäällikkö 1. Tarkennettu toimintasuunnitelma Tarkennettu toimintasuunnitelma lähetetty asialistan listan yhteydessä luettavaksi Käytiin läpi kertauksena hankesuunnitelman päätavoite ja teemat sekä koko hankkeelle asetetut tavoitteet niiden toteutumisessa. Keskusteltiin Akselin kehittämisosion tavoitteista. Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi työstetään ja otetaan käyttöön. Toimintamallit kohdassa 2. Teknologia käyttö asiakastyössä Teknologiaan liittyvissä tavoitteissa on pieni piiri toiminta jo aikaisemmin jäänyt pois liittyen taloudellisiin kysymyksiin. Kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmän vaikutuksia seurataan hankkeen näkökulmasta ja pyritään hyödyntämään olemassa olevaa teknologiaa paremmin toiminnassa. Älypuhelimissa mahdollisuus kuvapuhelun ottamiseen esim. työparille tai sairaanhoitajaa konsultaatiotilanteissa. Myös kuvien ottaminen ja liittäminen efficaan esim. haavanhoidon arvioimisen osalla on mahdollista. Projektityöntekijä selvittää miten kuvat liitetään esim. khtotsille. Vertaisliikuttajatoiminta koetaan hyödyllisenä ja toiminnan siirtämistä myös kotihoitoalueelle 1 selvitellään. Asiakaspalautejärjestelmä kehittäminen on työn alla. Projektityöntekijä työstää kyselyä yhdessä vastaavien sairaanhoitajien kanssa. Vuosittain lähetettävän asiakaskyselyn lisäksi kokeillaan projektityöntekijän tekemään kyselyä, jota toteutetaan keskustelun kautta (hoitaja-asiakas keskustelu). Tuloksia peilataan kyselylomakkeen tuomaan palautteeseen ja pohditaan sitä vaihtoehtona palautteen saamisessa. 2. Toimintamallit Hankkeessa on mallinnettu toimintatapaa palvelutarpeen arviointiin ja tarkennettu jo olemassa olevaa liikuntasopimusmallia. Toimintamallit on esitelty ja otettu käyttöön kotihoitoalueella 2. Mallista on tehty yksityiskohtaiset ohjeet työn tekemisen ja vastuunjaon tueksi. Mallien tarkoituksena on vahvistaa omahoitajan roolia Toimintamalleja seurataan säännöllisesti projektityöntekijän toimesta ja arviointityöryhmässä sekä liikuntasopimustyöryhmässä sekä tehdään korjaavia liikkeitä tarpeen mukaan.

2 Jatkossa työryhmissä kiinnitetään huomio myös toiminnan syventämiseen esim. ennakoivan riskien kartoituksen avulla. Kotihoitoalueella 1 toimintamalli esitellään helmi-maaliskuun aikana Kehittämisosion tavoitteiden näkökulmasta todettiin tärkeämmäksi toteuttaa vähemmän toimenpiteitä ja kiinnittää huomio niiden juurruttamiseen. Hankkeessa suunnitellut esitteet koettiin toimiviksi. Kompakti tietopaketti kotihoidon toiminnasta ja liikuntasopimuksesta. Suunnattu asiakkaille. Mietittiin mikä olisi paras tapa saada esitteet laajaan levikkiin. Intran etusivulla olisi hyvä olla paikka minne laittaa organisaation sisällä hyödynnettäviä lomakkeita. 3. Asiakasfoorumi Asiakasfoorumin suunnittelussa käynnistetään yhteistyötä Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSOn kanssa. Asiakashaastattelu, ryhmäkeskustelu klo 13:30 16, palveluiden käyttäjät, omaiset, omaishoitajat ja vanhusneuvoston edustajat Työpaja ammattilaisille päivämääräehdotuksena 24.3, 25.3, Käytiin keskustelua osallistujista; perusturvakuntayhtymän johtaja, ikäihmisten palvelulinjajohtaja, avopalveluiden päällikkö ja mahdollisia muita toimijoita. Osallistujia ja sopivaa päivämäärää selvitellään. Asiakashaastattelun ja työpajan pohjalta mallinnetaan toimintaa (alustava pvm) Asiakasfoorumin aloituskokous klo 13:30 16 Projektityöntekijä toivoo työparia asiakasfoorumin vetäjäksi (jos se toteutuu). Mietitään sopivaa henkilöä. 4. Tukiryhmän palautekysely Käytiin läpi palautekysely. Tulokset liitteenä tukiryhmän kansiossa Y-asemalla (Kaste yhteisvoimin kotona) 5. Vanhusten lääkitys kuntoon pilotti Paula Timonen, farmaseutti (Pro Dosis) on tarjoutunut esittelemään iäkkäiden monilääkittyjen lääkehoitojen riskitekijät ja lääkehoidon kokonaisarviointia. Mietittiin sopivaa kohderyhmää esim. laajennettu SAS-ryhmä. Koettiin aiheena lääkäreille suunnattuna toimintana paremmin. Sopivaa kohderyhmää ei löytynyt, joten jätetään mietittäväksi. 6. Hyvinvointikartat Juha Lehtinen (diat liitteenä). Ei koeta tarpeelliseksi esittelyä. 7. Koulutukset Yhteistyö ja verkostomainen työote. Hankkeen yhteinen koulutus Koulutuskokonaisuus palvelutarpeen arvioinnista tulossa keväällä Sisältöä ja otsikoita suunnitellaan kehittämisosion tarpeita vastaaviksi. 8. Seuraava kokous klo 14 16, Mynämäen neuvottelutila Nousiaisissa Sirpa Levy, Projektityöntekijä

3 Yhteisvoimin kotona - Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Perusturvakuntayhtymä Akseli Projektityöntekijä Sirpa Levy

4 Asialista Tarkennettu toimintasuunnitelman läpikäyminen 2. Toimintamallien käyttöönotto tammikuussa Asiakasfoorumin suunnittelu ja toteutus 4. Tukiryhmän palautekysely 5. Esittelyn mahdollinen ajankohta, monilääkittyjen vanhusten lääkehoidon arvioinnista ja lääkehoidon onnistumista edistävistä palveluista (liite) 6. Hyvinvointikartat ja etäpalvelualusta ikääntyneen tilanteen arvioinnin ja kotona asumisen tukena (liite) 7. Muut esille tulevat asiat 8. Seuraava kokous

5 Hankesuunnitelman päätavoite ja - teemat Päätavoite Ennakointi ja oikea-aikaiset palvelut Pääteemat Moniammatillisen arviointiosaamisen kehittäminen Yhtenäisten kuntoutusketjujen kehittäminen

6 Tavoitteet 1. Vahvistetaan asiakkaiden ja omaisten vaikutusmahdollisuuksia palveluiden sisällön ja toteutumistavan suunnittelussa sekä osallisuuden ja toimijuuden lisääminen 2. Moniammatillinen, organisaatiorajat ylittävä, kuntoutustarpeet huomioiva arviointimalli (asiakaslähtöinen ja kokonaisvaltainen) 3. Yhtenäiset kuntoutusketjut ja ennakoiva kuntoutus 4. Konsultaatiomalli/reaaliaikainen etäkonsultaatio asiakkaan kotona 5. Kuntoutus- ja palvelusuunnitelmien seuranta 6. Yhteistyöverkosto eri toimijoiden välillä 7. Verkostoituminen, osaamisen lisääminen ja toimintakykyä ylläpitävä työote lisääminen

7 Akselin kehittämisosion tavoitteet Hoidontarpeen yhdenmukaisen arviointijärjestelmän kehittäminen, kuntouttava näkökulma Hoito- ja palvelusuunnitelmaprosessin kehittäminen kuntouttavaan suuntaan, seuranta ja arviointi Asiakkaiden toimijuuden lisääminen, kuuleminen kehittämispajoissa, asiakaskysely Henkilökunnan kuntouttavan toiminnan tietoisuuden lisääminen ja kuntouttavan asenteen vahvistaminen

8 Toimintamallit (arviointi ja liikuntasopimus) Kotihoitoalue 2 toimintamalli esitetty tiimin sairaanhoitajille ja koko tiimille viikolla 4 Kotihoitoalue 1 toimintamalli esitetty sairaanhoitajalle, tiimille mahdollisesti helmikuun aikana Tiimin sairaanhoitajat vastaa arviointikäyntien tekemisestä Kirjalliset ohjeet Kotihoitoesite ja liikuntasopimusesite Arviointilomake keskustelun tueksi käynneillä (kokonaisvaltaisuus) Omahoitajien roolin vahvistaminen, vastuualueet Sisäinen koulutus hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemiseen efficalla kun oman yksikön työprosessi selkiytyy aloitetaan sisällön syventäminen ja verkostoituminen

9 Asiakasfoorumi Alustavat päivämäärät sovittu Asiakashaastattelu, ryhmäkeskustelu klo 13:30-16 Työpaja ammattilaisille jokin näistä 24.3, 25.3, Asiakasfoorumin aloituskokous klo 13:30-16

10 Tukiryhmän palautekysely

11 Tukiryhmän palaute Hanketoiminnasta tiedottaminen erittäin kiitettävää Vahvuudet Yhteistyökyky Halu kehittää toiminnan sisältöä (haluan ainakin uskoa niin) Moniammatillinen näkökulma Osallistujia työryhmiin ollut kaikilta kotihoitoalueilta se on edesauttanut toiminnan kehittämistä Hanketyöntekijä pitänyt hyvin hommat kasassa Hanketyöntekijä pystyy ulkopuolisena tarkastelemaan Akselin tilannetta tuorein silmin Moniammatillinen näkemys läsnä tukiryhmässä Heikkouksia Aika ajoin työntekijöiden motivoiminen tarvitsee ohjausta Monta yhtäaikaista asiaa kotihoidon puolella uusina haasteina Kotihoidon muutokset rassanneet hankkeen etenemistä jouhevasti (kotihoidon organisaatiomuutos + mobiili) Tukiryhmän + muissakin ryhmissä käsiteltävät asiat ovat monella tavalla toisiinsa sidoksissa, yksi muutos vaikuttaa mahdollisesti monella tapaa Oma toiminta Olen tuonut omia ajatuksiani kokouksissa esille Tuonut mielipiteitä ja toivomuksia julki eri kehittämisosa-alueita koskien Yhdessä selvitetty sopivinta toimintamallia

12 Vanhusten lääkitys kuntoon -pilotti Tavoitteet kartoittaa iäkkäiden monilääkittyjen lääkehoitojen riskitekijät ja ratkaista lääkeongelmat moniammatillisen lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) avulla selvittää, saavutetaanko moniammatillisella yhteistyöllä laadullista ja taloudellista hyötyä monilääkittyjen vanhuspotilaiden lääkitysongelmien ehkäisyssä ja hoidossa Lääkepussijakelu, evondos

13 Hyvinvointikartat ja etäpalvelualusta ikääntyneen tilanteen arvioinnin ja kotona asumisen tukena Tilanteen alku-, (seuranta-) ja loppukartoitus, puheeksi ottamisen ja aktivoinnin apuväline Kysymyspatteristot asiantuntijoiden tekemät, oireilu ja heikot signaalit näkyviksi Riskipisteytys tekee näkyväksi huolen määrän hyvinvoinnin eri osa-alueilla

14 Yhteistyöosaaminen ja verkostomainen työote Yhteisvoimin kotona hanke järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua koulutusta yhteistyöosaamisen ja verkostomaisen työotteen vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että eri ammattiryhmien ja organisaatioiden välinen yhteistyö lisääntyy ja palveluketju muodostuu saumattomaksi. Kouluttaja: Turun AMK, Irmeli Leino I-koulutuspäivä klo Luukan palvelukeskuksen seniorisali, Nivolantie 4, Masku II-koulutuspäivä klo12-16 Luukan palvelukeskuksen seniorisali Nivolantie 4, Masku

15 Palvelutarpeen arviointi, hoito- ja palvelusuunnitelma ja hoitotyön kirjaaminen Moniammatillinen työyhteisö ja verkostoituminen palvelutarpeen arvioinnissa Hoidon ja kuntoutuksen jatkuvuuden säilyminen kotihoidon asiakkuuden alkaessa Asiakkaan voimavaralähtöisyyden, osallisuuden ja toimijuuden näkökulma palvelutarpeen arvioinnissa Riskitekijöiden tunnistaminen (aktuaaliset ja potentiaaliset), ennakoivat ja oikea-aikaiset palvelut Mittareiden käyttö riskien tunnistamisen ja ennakoinnin tukena Tavoitteellinen hoito- ja palvelusuunnitelma, asiakkaan omahoidon tukeminen Asiakkaan toimintakyvyn seurannan ja arvioinnin keinoja Hoidon jatkuvuuden ja kuntotuttavan näkökulman huomioiminen hoitotyön kirjaamisessa

Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS

Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio 6/2015 1(2) Tukiryhmä 20.4.2015 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Maanantai 1.6.2015 klo 14 16 Paikka Neuvottelutila, Mynämäen kotihoito Paikalla Tuija

Lisätiedot

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää MUISTIO 5/2014 11.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää Aika: pe 21.11 klo 9 15.00 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä.

1(4) 27.6.2014. Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä. 1(4) 27.6.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä 27.6.2014 Aika: 27.6.2014 klo 9.00 15.45. Paikka: Harjavalta, Paronintörmä Paikalla Anu Kärki, Huittinen Arja Santapukki, Parainen Eliisa Mannila,

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa

Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa FSTKY Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lääkehuolto AVOAPTEEKIT 7 Forssan seudulla toimivaa apteekkia SOSIAALITOIMI Kotihoito Kotisairaanhoito

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa TAVOITE Vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämissalkku SPS Painopiste: tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi 26.1.2015 KEINOT Lisätään omaishoidon

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-huhtikuu 2015 Utajärven kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI

OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI OMAISHOIDON TUKIKESKUKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE 2007-2009 LOPPURAPORTTI projektivastaava Anne Levomäki Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 4 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARKOITUS... 4 3 HANKKEEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vatupassi -kehittämispilotti

Vatupassi -kehittämispilotti Vatupassi -kehittämispilotti Palvelusuunnitteluprosessien kehittäminen ja dialogisten menetelmien soveltaminen vammaispalvelutyöhön Ranualla 1.10.2008-31.3.2009. Kirsti Kaikkonen 2009 Kaikkonen, Kirsti.2009.

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta 1. edistänyt palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen

LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014. VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen LOPPURAPORTTI VALTTI hanke 25.11.2013-30.10.2014 VALTTI - Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen Eloniemi-Sulkava Ulla, Juote Mari, Rasanen Leena, Savola Tiina 31.10.2014 1 Sisällys 1.

Lisätiedot