LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 Hyväksyjä: AP Versio:11 LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA Sosiaalitoimisto, Kirkkotie 17, Luvia Kotihoito, Kuivalahdentie 3, Luvia Käenpesän palvelukeskus, Käenpesäntie 133, Luvia Luvia Y

2 1 JOHDANTO ORGANISAATIO Vanhuspalveluiden organisaatio Luvian vanhuspalveluiden toimintaympäristö TOIMINNAN YLEISKUVAUS Laarukast vanhuutt Luviall Toimintapolitiikka TOIMINTAJÄRJESTELMÄ Yleiset vaatimukset Tallenteiden ohjaus Prosessikuvaukset Asiakirjojen ohjaus JOHDON VASTUU Johtaminen Johdon edustaja VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä ja asiakasviestintä TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toiminnan tavoitteet ja mittarit Sisäiset auditoinnit Poikkeava tuote/palvelu Ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet RESURSSIEN HALLINTA Resurssien varaus Henkilöstö Avopalveluhenkilöstö Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon henkilöstö Osaamisen ylläpitäminen Perehdytys ja sijaisuuksien hoito Infrastruktuuri Työympäristö ja työturvallisuus Asiakasvarat Asiakkaat ja yhteistyötahot PALVELUIDEN TOTEUTTAMINEN OSTOTOIMINTA PALVELUN KEHITTÄMINEN

3 1 JOHDANTO Tämä toimintajärjestelmä koskee Käenpesän palvelukeskusta ja kotihoitoa tukipalveluineen. Käenpesän palvelukeskuksessa järjestetään sekä laitoshoitoa että tehostettua palveluasumista. Luvialla on tavoitteena tukea vanhusten kotona asumista palvelujen avulla mahdollisimman pitkään. Käenpesän palvelukeskukseen siirtyminen tapahtuu SAS- työryhmän kautta, jolle asiakas/omainen on jättänyt hakemuksen. Hakemuslomake löytyy kunnan kotisivuilta. Jotta ikäihmisten hoito ja palvelu olisi mahdollisimman joustavaa ja taloudellista, on kotihoidon ja Käenpesän palvelukeskuksen henkilökunnan yhteistyö tärkeässä asemassa. Ikäihmisten tarvitseman hoidon ja palvelun laatu ja määrä vaikuttaa palvelukokonaisuuteen. Luvian kunnan vanhuspalveluissa työskennellään seuraavien arvojen mukaisesti: - Ihmisarvon yksilöllinen kunnioittaminen - Turvallisuus - Ammattitaito Ihmisarvon yksilöllinen kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että asiakas itse yhdessä omaisten kanssa osallistuu hoidon suunnitteluun. Henkilökohtaiset tarpeet huomioiden omatoimisuutta tuetaan kotona, tuetussa asumisessa ja laitoshoidossa. Turvallisuutta luovat tutut, vastuuntuntoiset hoitajat, lämmin, asiakaslähtöinen ilmapiiri sekä tekniset laitteet. Vankka ammattitaito antaa pohjan luovuudelle ja innostuneisuudelle toimia asiakkaan hyväksi oikeudenmukaisesti sekä kannustaa huippusuorituksiin. Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi henkilökunta osallistuu täydennyskoulutuksiin ja on innostunut opiskelemaan työn ohella. Luvian kunta on lähtenyt mukaan Karhukuntien vanhustenhuollon laadunkehittämishankkeeseen vuonna Toimintajärjestelmää on rakennettu SFS-EN ISO 9001:2008 standardin mukaan. Luvian vanhuspalveluiden toimintajärjestelmä on tukena hoidon toteutumisessa ja toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Olemme vastuussa työmme laadusta sekä 3

4 asiakkaillemme että yhteistyökumppaneillemme ja tyytyväinen asiakas on meille ensisijaisen tärkeää koko vanhuspalveluiden sektorilla. Toimintakäsikirja liitteineen on helposti saatavilla ja näin jokapäiväisessä käytössä henkilökunnan työn tukena. Tällä ohjeistuksella varmistetaan koko henkilöstön oikean tiedon saanti sekä työn laadun parantaminen. Henkilöstön kanssa säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut ovat osa työn suunnittelua ja ohjausta. Motivoitunut ja työnsä kehittämisestä kiinnostunut henkilöstö on myös laadun edellytyksenä. Käytössä on erilaisia mittausmenetelmiä, esimerkiksi henkilöstötilinpäätökset ja asiakastyytyväisyysmittaukset, jotka toimivat apuvälineinä laadun arvioinnissa. Kun mittauksia toistetaan säännöllisin väliajoin, voidaan laadun kehittymistä seurata ja tarvittaessa nopeasti korjata havaittuja poikkeamia. Myös palveluissa esiintyvien poikkeamien ennaltaehkäisy turvaa toiminnan jatkuvaa parantamista. 2 ORGANISAATIO 2.1. Vanhuspalveluiden organisaatio Luvian kunta irtaantui Porin perusturvan yhteistoiminta-alueesta , jonka jälkeen Luvian kunta tuottaa vanhuspalvelut alkaen. Luvialla on vanhuspalvelut järjestetty lähipalveluina, joka tarkoittaa kotihoitoa tukipalveluineen ja palveluasumisen sekä laitoshoidon yksiköt sisältävän palvelurakenteen. Perusturvalautakunta vastaa palvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä palveluista määräytyvistä maksuista ja maksun määräytymisperusteista. Perusturvajohtajan viran sijaisena toimii Kaisu Korpela ja hän vastaa sosiaalitoimen palveluista. Hänen toimistonsa on Luvian kunnantalolla, Kirkkotie 17. Perusturvajohtajan alaisuudessa toimii Kotihoidossa lähiesimiehenä kotihoidon esimies Katri Einmaa p osoitteessa Kuivalahdentie 3 ja tehostetun palveluasumisen sekä laitoshoidon lähiesimiehenä on Käenpesän palvelukeskuksen esimies Tuulia Hyppänen p osoitteessa Käenpesäntie

5 Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja SAS, omaishoidontuki, tukipalvelut Käenpesän palvelukeskus Käenpesän palvelukeskuksen esimies Kotihoito kotihoidon esimies Luvian kunnan vanhuspalveluiden organisaatiomalli (kuva 1) Luvian vanhuspalveluiden toimintaympäristö Luvia on noin 3300 asukkaan idyllinen kunta Satakunnassa, vajaan 20 km:n päässä Porista Turun suuntaan. Meri on kautta aikojen maanviljelyn lisäksi antanut elinkeinon monelle luvialaiselle. Kotihoito Luvialla on tarjolla kotona asuville vanhuksille kotihoitoa, jota tuetaan erilaisilla tukipalveluilla, palvelusetelillä, omaishoidon tuella sekä kotien muutostöillä. Asumispalvelu Vanhusten vuokra-asuntoja, yksiöitä ja kaksioita, on osoitteissa Pappilantie 7-9 ja Kotomäenkuja 13 yhteensä 35 kpl. Asunnot sijaitsevat aivan Luvian keskustan tuntumassa, lähellä palveluita ja kirkkoa. Osa asunnoista soveltuu myös liikuntaesteisten asunnoksi. Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito 5

6 Tehostettua palveluasumista ja laitoshoitoa tarjoaa Käenpesän palvelukeskus henkilöille, jotka eivät palvelujen turvinkaan enää selviä kotihoidossa. Tarvittaessa tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotihoidon palveluja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Omaishoidon tuki Omaishoidontuki on merkittävä tukimuoto ikääntyneiden kotona asumisessa. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidontukea voi hakea jatkuvasti ja sen myöntää vanhuspalveluiden ohjaaja. Kotikäynnillä kartoitetaan hoidon tarve sekä laaditaan yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelma Käenpesän palvelukeskus sijaitsee Luvian Luodonkylässä, noin kahden kilometrin päässä ydinkeskustasta viljavien peltoaukeamien ja metsäsaarekkeiden keskellä. Käenpesän palvelukeskuksessa on palveluasumisyksiköt Käenpesän pienkoti ja dementiakoti sekä lyhyt- ja pitkäaikaista hoitoa antava Käenpesän hoitokoti. Pienkodissa on paikkaa, dementiakodissa 9 paikkaa ja hoitokodissa 11 hoitopaikkaa. 3 TOIMINNAN YLEISKUVAUS 3.1. Laarukast vanhuutt Luviall Luvian kunta tarjoaa asiakkailleen monipuolisia vanhuspalveluita. Vanhuspalveluiden toiminta-ajatuksena on yhteistyössä eri osaajien ja omaisten kanssa kehittää jatkuvasti vanhustyön palveluita ja toimintaa siten, että asiakas kokee olonsa turvalliseksi. Terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa terveyskeskuksen lääkäri ja hoidon toteuttamisesta vastaa koulutettu henkilökunta. Kotihoito on laaja-alaista palvelua sisältäen muun muassa perushoidon, lääkehoidon, haavahoidot sekä psyykkisen tukemisen. Tukipalveluja ovat ateria-, turva-, kuljetus-, pyykki- ja saunapalvelu, palveluseteli sekä päivätoiminta. Palvelusetelit ovat vakiintuneet kunnan antamien palvelujen rinnalle. Tulosidonnaista palveluseteliä käytetään asioinnissa, pihatöissä ja siivouspalvelussa. Palveluseteli myönnetään kotikäynnin perusteella tehdyn toimintakyvyn kartoituksen pohjalta. Päätöksen setelin myöntämisestä tekee vanhuspalveluiden ohjaaja ( asti vs perusturvajohtaja). Saadessaan 6

7 palvelusetelin asiakkaalla on mahdollisuus valintaan ostaessaan palvelun palvelusetelijärjestelmään hyväksytyltä palveluntuottajalta. Luvian kunta on mukana seudullisen perhehoidon kokeilussa. Mukana Kokeilussa on Eura, Eurajoki, Rauma, Säkylä ja Luvia. Perhehoitoa tarjotaan henkilölle, jolla on vielä toimintakykyä, mutta turvallisuussyistä tai itsensä huolehtimisessa on ongelmia, jolloin hän ei enää voi asua omassa kodissaan. Käenpesän palvelukeskuksessa on mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen pienkodissa sekä dementiakodissa. Palveluasumisessa asutaan vuokralla ja asukas ostaa tarvittavat palvelut. Hoitokoti on vanhainkodin yksikkö. Mahdollisuuksien mukaan Käenpesän hoitokoti toimii myös kuntouttavana jatkohoitopaikkana sairaalahoidon jälkeen Toimintapolitiikka Luvian perusturvalautakunta on vahvistanut Luvian vanhustenhuollon toimintapolitiikan kokouksessaan Luvian vanhustenhuollon toimintapolitiikka on seuraavanlainen: Luvian kunnan sosiaalitoimi tarjoaa asiakkailleen monipuolisia vanhustenhuollon palveluja. Toiminta-ajatuksenamme on yhteistyössä eri osaajien ja omaisten kanssa kehittää jatkuvasti vanhustyömme palveluita ja toimintaamme siten, että asiakas kokee olonsa turvalliseksi. Työskentelemme seuraavien arvojen mukaisesti: - Ihmisarvon yksilöllinen kunnioittaminen - Turvallisuus - Ammattitaito Laadun varmistamiseksi sitoudumme huomioimaan seuraavia asioita: - Asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen - Toiminnan kannattavuus ja tehokkuus - Henkilöstön jatkuva kehittäminen - Palvelujen tehokkuus ja turvallisuus Luvian perusturvalautakunta ja johto sitoutuvat laadun jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Luvialla

8 Outi Veijonaho Anita Paavola perusturvalautakunnan puheenjohtaja perusturvajohtaja 4 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ 4.1. Yleiset vaatimukset Luvian vanhuspalveluiden toimintajärjestelmä on laadittu standardin SFS-EN ISO 9001:2008 mukaisesti. Toimintajärjestelmä on osa vanhuspalveluiden johtamisjärjestelmää ja päivittäinen työ sekä sen suunnittelu ja ohjaus tapahtuvat sen avulla. Luvian kunnan strategia ohjaa terveyttä edistävään toimintaan sekä turvallisen asuinympäristön järjestämiseen myös vanhuspalveluissa. Toimintajärjestelmän mittareissa on hyödynnetty Balanced Scorecard -viitekehystä (tasapainotettu mittaristo). Toimintajärjestelmä koskee Luvian vanhuspalveluiden organisaatiota kuvan 1 osoittamalla tavalla (ks. 2 Organisaatio). Toimintajärjestelmä sisältää toimintakäsikirjan, prosessikuvaukset, työohjeet, tallenteet, potilasasiakirjat, lomakkeet ja ulkoa tulleet ohjeet. Toimintajärjestelmää ohjaavat vanhuspalveluiden kaikkia yksiköitä koskevat yhteiset menettelyohjeet, jotka ovat yleisellä tasolla olevia toimintaohjeita Tallenteiden ohjaus Toimintajärjestelmän tallenteet eli tiedostot ovat toimintajärjestelmän toiminnan tuloksena syntyviä dokumentteja, jotka toimivat laadun suunnittelun, kehittämisen ja seurannan työkaluina. Tallenneluettelosta on luettavissa käytettävät tallenteet ja niiden säilytyspaikat ja säilytysajat. Ne ovat henkilöstön saatavilla ja helposti luettavia. Syntyneet tallenteet arkistoidaan arkistosäännön mukaisesti tai hävitetään Luvian kunnan arkistointiohjeita noudattaen. Laatujärjestelmään kuuluvat tallenteet tarkastetaan kerran vuodessa ennen johdon katselmusta Prosessikuvaukset Luvian vanhuspalveluiden ydinprosessit ovat - kotihoito (prosessin omistaja kotihoidon esimies) - tehostettu palveluasuminen (prosessin omistaja Käenpesän esimies) - laitoshoito (prosessin omistaja Käenpesän esimies) - tukipalvelut (prosessin omistaja vanhuspalveluiden ohjaaja) 8

9 VANHUSPALVELUIDEN PROSESSIKARTTA KOTIHOITO TUKIPALVELUT TEHOSTETTU PALVELU- ASUMINEN PERHEHOITO LAITOSHOITO Talous - hallinto ATK - palvelut Henkilöstö - hallinto Kiinteistö - huolto Ruoka - huolto 4.4. Asiakirjojen ohjaus Toimintaamme ohjaa laki potilaan asemasta ja oikeudesta. Laki- ja viranomaismääräykset sekä Luvian kunnan sisäiset säädökset ovat viiteohjeita ja perusturvajohtaja seuraa ja tiedottaa niissä tapahtuvista muutoksista vanhuspalveluiden viranhaltijoille, (vanhuspalveluiden ohjaaja, Käenpesän palvelukeskuksen esimies ja kotihoidon esimies). Yksiköiden esimiehet esittelevät muutokset henkilökuntapalavereissa ja ne kirjataan palaverimuistioon. 9

10 Työohjeet on laadittu niistä toiminnoista, jotka vaativat tarkempaa ohjausta ja ne löytyvät työohjeluettelosta. Ohjeet ovat henkilöstön laatimia ja perusturvajohtajan hyväksymiä. Työohjeissa on ylätunnisteet, joissa on merkintä Luvian vanhuspalvelut, yksikkökohtaiset tunnistetiedot, työohjeen laatijat, hyväksyjä ja versionumero. Työohjeiden ajantasaisuuden tarkistaa Käenpesän palvelukeskuksen osalta Käenpesän esimies ja kotihoidossa kotihoidon esimies. Tarkistukset tehdään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan työn muuttuessa. Perusturvajohtaja allekirjoituksellaan hyväksyy muutokset. Työohjeiden yksikkökohtaiset merkinnät ovat siten, että TY-KPK on palvelukeskuksen ja TY-KO on kotihoidon työohje. Lisäksi työohjeet on numeroitu ja tunnisteessa oleva numero tarkoittaa tiettyä työohjetta. Toimintakäsikirjaa tarkistetaan henkilökuntapalavereissa kerran vuodessa maaliskuussa. Perusturvajohtaja on hyväksynyt toimintakäsikirjan ensimmäisen version sekä siihen tehdyt muutokset. Joka versioinnin yhteydessä edelliset kursiivilla tehdyt korjaukset muutetaan normaalitekstiksi. Nykyisessä organisaatiossa perusturvajohtaja hyväksyy toimintakäsikirjan muutokset. Asiakirjat säilytetään ja pidetään ajan tasalla sähköisessä muodossa sekä paperiversiona eri toimipisteissä ja ne ovat koko henkilöstön saatavilla. Yksiköiden esimiehet huolehtivat, että joka toimipisteessä on tulostettuna uusin päivitetty versio asiakirjoista ja vanhat asiakirjat on poistettu käytöstä. Asiakirjat arkistoidaan arkistosäännösten mukaisesti. Arkistosääntö löytyy paperiversiona toimintakäsikirjakansiosta kotihoidossa ja palvelukeskuksessa palvelukeskuksen esimiehen toimistosta. Käenpesän palvelukeskuksen ja kotihoidon esimiehet huolehtivat, että vanhentuneet työohjeet poistetaan käytöstä ja hävitetään. Ne käytöstä poistetut asiakirjat, jotka pitää säilyttää, merkitään yliviivaamalla ja kommentilla vanhentunut. Nämä asiakirjat säilytetään siten, etteivät ne vahingossa tule käyttöön voimassa olevan asiakirjan sijasta. Potilasasiakirjat ovat Pegasos-potilastietojärjestelmässä ja sovituissa paikoissa paperiversioina. Kun asukas kotiutuu Käenpesän palvelukeskuksesta, siirretään potilasasiakirjat kanslian kaappiin. Exituksen jälkeen potilaspaperit arkistoidaan terveyskeskuksen arkistoon. Kotihoidon asiakkuuden päättyessä kotihoitokansion sivut viedään tietoturvapaperille tarkoitettuun laatikkoon hävitettäväksi turvallisesti. 5 JOHDON VASTUU 5.1. Johtaminen Vanhuspalveluiden organisaatio ja johtaminen on kuvattu tämän toimintakäsikirjan sivulla 5 (kuva 1). 10

11 Luvian kunnanvaltuusto on ylin päättävä elin, joka määrittelee vanhuspalveluiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä resurssit vuosittain joulukuussa hyväksymässään talousarviossa seuraavalle vuodelle sekä talous- ja toimintasuunnitelmassa kahdelle sitä seuraavalle vuodelle. Talousarvio sekä talous- ja toimintasuunnitelma valmistellaan Luvian kunnanhallituksen vuosittain syyskuussa antamien talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeiden mukaan. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista /980 5) velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelmat ikääntyneen väestön tukemiseksi. Luvian kunnan suunnitelma on hyväksytty valtuustossa Vastuuyksiköt (vanhuspalveluissa kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, Käenpesän pienkoti ja dementiakoti sekä Käenpesän hoitokoti) antavat talousarvioesityksensä toukokuussa talous- ja toimintasuunnitelmaa valmisteleville viranhaltijoille. Perusturvalautakunta esittää vuosittain talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman elokuussa kunnanhallitukselle. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion joulukuussa. Perusturvalautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman (= tarkistaa tavoitteet ja toiminnan määrärahojen mukaiseksi) sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman. Kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet loppuvuodesta tai seuraavan vuoden tammikuussa. Kunnanvaltuusto on johtosäännöillä jakanut päätösvaltaa ja vastuuta vanhustyötä koskevissa asioissa perusturvalautakunnalle ja perusturvalautakunta toimintasäännöllä edelleen eri viranhaltijoille. Perusturvajohtaja voi siirtää päätösvaltaa hoiva- ja hoitotyön osalta yksiköiden esimiehille ja vanhuspalveluiden ohjaajalle. Johtosääntö ja toimintasääntö löytyvät sähköisenä verkosta sosiaalinimisestä kansiosta. Vanhuspalveluja koskevat asiat menevät kunnanhallituksen ja tarvittaessa edelleen valtuuston käsiteltäväksi perusturvalautakunnan esityksestä. Vanhuspalveluiden järjestämistä koskevat asiat valmistelee ja esittelee perusturvalautakunnalle perusturvajohtaja. Luvian vanhuspalveluista vastaavana esimiehenä toimii perusturvajohtaja, joka vastaa vastuuyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä osaltaan tiedottamisesta. Perusturvajohtaja vastaa henkilöstön osaamisesta sekä palvelujen saatavuudesta kotihoidossa sekä Käenpesän palvelukeskuksessa. Hänen tulee ohjata suunnitelmallisesti käytettävissä olevat resurssit yhteistyössä eri sektoreiden, osaajien ja läheisten kanssa vanhusten hyväksi. Vastuu tehdystä työstä ja palvelun laadusta on jokaisella sitä toteuttavalla ammattihenkilöllä kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Perusturvajohtajan tehtävänä yhdessä vanhuspalveluiden viranhaltijoiden kanssa on suunnitella vanhuspalveluiden toimintaa, laatua ja kustannustehokkuutta 11

12 huomioiden resurssit, seurata valtuuston/perusturvalautakunnan asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä päättää tarvittavista toimenpiteistä. Asiakaslain 23 :n mukaisia muistutuksia ja valituksia ottavat vastaan kaikki vanhustenhuollon viranhaltijat Johdon edustaja Vanhuspalveluiden laatutyöstä vastaa perusturvajohtaja. Vanhuspalveluiden ohjaaja raportoi johdolle toiminnasta ja kehittämistarpeista johdon katselmuksissa. Laadun kehittämisestä huolehtivat vanhuspalveluiden ohjaaja ja yksiköiden esimiehet yhdessä perusturvajohtajan kanssa Johdon katselmus Johdon katselmuksessa ovat läsnä perusturvalautakunnan edustaja, perusturvajohtaja, (vanhuspalveluiden ohjaaja pois asti) kotihoidon esimies ja Käenpesän palvelukeskuksen esimies. Katselmus tehdään kaksi kertaa vuodessa. Vs perusturvajohtajan tehtävänä on valmistella katselmus yhdessä esimiesten kanssa. Toiminnasta vastaavat esimiehet esittävät mittaustulokset. Johdon katselmuksessa otetaan kantaa toiminnan ja tehokkuuden parantamiseen, mahdollisiin poikkeamiin, palautteisiin ja mittaustuloksiin sekä tarkistetaan laatupolitiikan ajantasaisuus. Katselmuksissa kiinnitetään huomiota myös ostotoiminnan toteutumiseen sopimusten mukaan sekä resurssien riittävyyteen. Vs perusturvajohtaja laatii pöytäkirjan johdon katselmuksesta ja pöytäkirja on kaikkien luettavissa Luvian perusturvan intranetissa. Johdonkatselmuksen pöytäkirja käsitellään henkilökunnan palavereissa. Katselmuksessa tehdyt päätökset huomioidaan toiminnan ja palvelujen tuottamisen vuosisuunnitelmissa. Edellisen katselmuksen pöytäkirja käsitellään seuraavassa kokouksessa ja siinä seurataan sovittujen toimenpiteiden toteutumista. 6 VIESTINTÄ 6.1. Sisäinen viestintä 12

13 Perusturvajohtaja viestittää vanhuspalveluiden viranhaltijoille vanhuspalveluja sekä henkilöstöä koskevat asiat, jotka perusturvalautakunta, kunnanhallitus ja valtuusto ovat päättäneet. Tämä tapahtuu kerran kuukaudessa perusturvalautakunnan kokouksen jälkeen pidettävässä osastopalaverissa, johon osallistuvat myös sosiaalitoimen henkilöstö. Esimiehet pitävät viikoittain henkilökuntapalaverin, josta laaditaan muistio, joka on kaikkien luettavissa. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus tutustua muistioon. Henkilöstölle tiedotetaan yhteisistä tapahtumista sähköpostin välityksellä Ulkoinen viestintä ja asiakasviestintä Internetistä löytyy Luvian kunnan sivuilta (www.luvia.fi) perusturvan vanhuspalveluiden yhteystiedot ja palvelut. Lisäksi vanhuspalveluista koskevista asioista tiedotetaan tarvittaessa Luvian kunnan tiedotuslehdessä, joka ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Käenpesän palvelukeskuksessa omaisille annetaan tiedote, jossa on ohjeita liittyen talon käytäntöihin. Käenpesän palvelukeskuksessa järjestetään omaisten illat kerran vuodessa. Tilaisuuksissa kerrotaan asumiseen ja toimintaan liittyvät asiat ja omaisilla on mahdollisuus kysellä ja antaa palautetta. Käenpesässä ja kotihoidossa palautetta kerätään myös henkilökohtaisesti ja puhelimitse saaduista keskusteluista palautelomakkeelle, joka löytyy Käenpesän hoitokodin kansliasta ja Luvia G- asemalta kotihoitokansiosta nimellä palautelomakepohja. Lisäksi asiakkailla, omaisilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus antaa jatkuvaa palautetta tai tehdä aloitteita Käenpesän eteisessä olevaan palautelaatikkoon. Asukkailla tai heidän omaisillaan on mahdollisuus tehdä muistutus huonosta tai epäasiallisesta kohtelusta Käenpesän esimiehelle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai vakavammissa tapauksissa voi ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen. Muistutus voi olla vapaamuotoinen eikä sen tekemiselle ole määräaikaa. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: Jari Mäkinen, p tai Osoite: Liisankatu 18 B Pori. S-posti Kuluttajaneuvojaan voi ottaa yhteyttä kaikissa palveluun liittyvissä ongelmatilanteissa, jotka eivät ole ratkenneet asianosaisten kesken sovittelemalla. Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero: Numero palvelee arkisin klo Palautteet käsitellään henkilökuntapalavereissa viikoittain ja sovitaan mahdollisista jatkotoimista. Perusturvajohtaja ja vanhuspalveluiden viranhaltijat vastaavat nimellä varustettuihin palautteisiin kuukauden kuluessa. Työntekijöiltä saadaan kirjallista palautetta kehityskeskusteluissa, jossa on mahdollisuus myös molemminpuoliseen suulliseen palautteeseen. Kehityskeskusteluissa esille tulleet muutosehdotukset käsitellään henkilökuntapalavereissa. Henkilökohtaiset muutostarpeet keskustellaan tarvittaessa työterveyshoitajan ja perusturvajohtajan kanssa. Suullista palautetta annetaan myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa. 13

14 Suullisen ja kirjallisen palautteen yhteenveto käsitellään myös johdon katselmuksissa. Yhteenvedot tekevät Käenpesän ja kotihoidon esimiehet. Tehdyille esityksille ja parannuksille määrätään vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on viedä mahdolliset muutokset käytäntöön. Toiminnan muutosten vaikuttavuutta tarkistetaan kuukausittain henkilökuntapalavereissa ja kaksi kertaa vuodessa johdon katselmuksissa. 7 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 7.1. Toiminnan tavoitteet ja mittarit Luvian vanhuspalveluissa on tavoitteena jatkuva laadun parantaminen. Tavoitteenamme on asiakastyytyväisyyden parantaminen ja palvelujen tarjoaminen oikeaan aikaan. Asiakastyytyväisyyttä mitataan asteikolla 0-4 ja tavoitteenamme on saada asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvoksi 3,5. Lisäksi henkilöstöresurssit ovat kohdistettu siten, että palvelujen tuottaminen onnistuu taloudellisesti. Tarkoituksena on turvata kotona asuminen mahdollisimman pitkään niin, että 91 % yli 75- vuotiaista asuu omassa kodissaan. Luvialla on tällä hetkellä 75- vuotiaita ja sitä vanhempia n. 315 henkilöä, joten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon piirissä on tavoitteen mukaan noin kolmekymmentä henkilöä. Asiakastyytyväisyysmittauksilla mitataan asiakkaan tyytyväisyyttä hoitoon ja ne ovat yksi osa toiminnan kehittämistä. Mittausten kautta saadaan kirjallista palautetta. Asiakas vastaa kyselyyn itse tai jos hän ei siihen kykene voidaan kysely suorittaa ulkopuolisen henkilön haastatteluna. Asiakastyytyväisyyskyselyt käsitellään johdon katselmuksessa ja henkilökunnan palavereissa. Kyselyt suoritetaan sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon asiakkaille. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tavoitteena on järjestää henkilöstölle säännöllisesti täydennyskoulutusta vähintään kolme koulutuspäivää vuodessa. Koulutusten tavoitteena on myös tukea henkilöstön jaksamista ja ylläpitää motivaatiota. Yksiköiden esimiehet esittävät vuosittain vanhuspalveluiden koulutustarpeet perusturvajohtajalle, joka laatii koulutussuunnitelman koko organisaatiolle. Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteen täyttymistä seurataan viranhaltijan päätöspöytäkirja-lomakkeella. 14

15 Talousarvion suunnittelussa on otettu huomioon muutokset esimerkiksi hankinnoissa ja palvelujen tarpeessa. Kuukausiraporttien avulla perusturvajohtaja, esimiehet ja vanhuspalveluiden ohjaaja seuraavat talousarvion toteutumista ja toimintaa sopeutetaan sen mukaan. Tilannetiedotus esitellään perusturvalautakunnan jäsenille. Kaatumistapaturmia pyritään estämään ja tavoitteenamme on nolla lonkkamurtumaa vuodessa. Vanhuksille järjestetään tasapaino- ja lihasvoimaharjoituksia sekä apuvälineitä liikkumiseen, estämättä kuitenkaan asukkaan omatoimisuutta. Turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi on laadittu lääkehoitosuunnitelmat ja tavoitteena on lääkitysvirheiden minimointi ja virheistä oppiminen. Kaatumistapaturmat ja lääkitysvirheet kirjataan ja käsitellään viikoittain henkilökuntapalavereissa ja raportoidaan puolivuosittain johdon katselmuksissa. Vanhuspalveluissa seurataan lääkehoidon poikkeamia (ks poikkeava tuote/palvelu) HaiPro järjestelmän kautta. Kaatumistapaturmat ja niiden syyt ja seuraukset kirjataan seurantavihkoon Sisäiset auditoinnit Vanhuspalveluiden sisäisissä auditoinneissa arvioidaan toimintoja eri hoitotyön alueista ja siten varmistetaan toimintatapojen tarkoituksenmukaisuutta. Sisäisillä auditoinneilla saadaan myös johdolle tiedoksi mahdolliset puutteet ja korjaustarpeet. Sisäinen auditointi auttaa työntekijän ammatillista kehittymistä, oman työn arviointia ja motivoi työn laadun kehittämiseen. Samalla voidaan arvioida koko toimipisteen yhteistyön sujuvuutta ja kehittää keskustelu- ja ongelmanratkaisutaitoja. Sisäisellä auditoinnilla on mahdollisuus tarkistaa työkäytäntöjä ja resurssien kohdentamista. Lisäksi se korostaa asiakaskeskeisyyden merkitystä. Vanhuspalveluiden ohjaaja laatii auditointisuunnitelman kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja puolen vuoden välein hän tarkentaa suunnitelmaa siitä, mikä hoitotyön alueista olisi tärkeintä auditoida seuraavaksi. Sen jälkeen laaditaan toimeksianto, jossa määritellään auditoitava yksikkö ja ajankohta, milloin auditointi tehdään. Auditoijat laativat auditointiyhteenvedon, jossa määritellään aikataulu poikkeamien korjaamisesta sekä siitä vastaava henkilö. Auditointiyhteenveto toimitetaan vanhuspalveluiden ohjaajalle ja perusturvajohtajalle. Vanhuspalveluiden ohjaaja seuraa poikkeamien korjauksia sekä kehittämisehdotusten mahdollista tuomista käytäntöön. Vanhuspalveluiden ohjaaja esittelee auditointien yhteenvedon johdon katselmuksissa. Sisäisten auditoijien koulutus järjestetään sisäisenä koulutuksena Poikkeava tuote/palvelu, riskien hallinta 15

16 Poikkeamalla tarkoitetaan tapahtumaa, joka on henkeä uhkaava tai muuten vaarantaa asiakkaan tai henkilökunnan turvallisuutta tai tilannetta, jossa ei ole toimittu sovitulla tavalla, mutta siitä ei aiheudu vaaraa. Vanhuspalveluissa poikkeamalla tarkoitetaan esim. väärää lääkeannosta, hoitovirhettä tai rikkinäistä laitetta. Poikkeaman voi havaita asiakas, omainen tai työntekijä tai se tulee ilmi auditoinnin yhteydessä. Yksiköiden esimiehet tekevät vuosittain yhteenvedon poikkeamista ja se käsitellään johdon katselmuksissa. Poikkeaman havainnut henkilö tai palautteen saaja kirjaa poikkeaman Satakunnan sairaanhoitopiirin ylläpitämään internet-pohjaiseen HaiPro-ohjelmaan. Yksikön esimies selvittää poikkeaman syyn ja laatii sen korjaamiseksi vaadittavat toimenpiteet kirjallisesti, määrää vastuuhenkilön huolehtimaan korjauksesta ja informoi perusturvajohtajaa tapahtuneesta. Poikkeamat käsitellään henkilökuntapalavereissa, jolloin selvitetään riskit poikkeavan tilanteen uusiutumisesta sekä korjaavien toimenpiteiden seuranta ja vaikutus. Syntyneiden poikkeamien mahdollisimman nopea korjaaminen on asiakkaiden ja työntekijöiden etu. Myös korjaustoimenpiteet kirjataan ja tiedotetaan kaikille osapuolille henkilökuntapalavereissa ja johdon katselmuksessa Ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet Poikkeavan tuotteen tai palvelun varhainen tunnistaminen ja syiden poistaminen edesauttavat luotettavan palvelun syntymistä. Tarkoituksenmukaista on estää mahdollisten ongelmien syntyminen ja näin turvata toiminnan jatkuva parantaminen. Palvelun kannalta se merkitsee toiminnan ja toimintaympäristön muutosten seurantaa. Huolehtimalla laitteiden kunnossapidosta ehkäistään laitevioista johtuvat poikkeamat ja tapaturmat. Myös esimerkiksi lääkekoulutukset sekä palo- ja pelastussuunnitelma ovat ehkäisevää toimintaa. 8 RESURSSIEN HALLINTA 8.1. Resurssien varaus Luvialla vanhuspalvelut ovat kotihoidon, palvelukeskuksen ja terveyskeskuksen yhteistyötä. Tietoisesti on pyritty siihen, että vanhukset asuisivat mahdollisimman kauan omissa kodeissaan. Vuonna 2014 vanhuspalveluissa omaishoidontukea on myönnetty 14 hoitajalle Henkilöstö Perusturvajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta hallinto- ja johtamistyöstä. Vanhuspalveluiden ohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. 16

17 Yksiköiden esimiesten kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai alan aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä riittävä hallinnollinen ja työnjohdollinen osaaminen. Kunnanvaltuusto päättää kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden (perusturvajohtaja) valinnasta. Kunnanhallitus päättää muiden johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien viranhaltijoiden valinnasta. Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät vastuualueensa muun henkilöstön valinnasta. Projekteihin projektityöntekijän valitsee kunnanjohtaja ao. osastopäällikön esityksestä. Osastopäällikkö (perusturvajohtaja) päättää alle vuoden kestävän tilapäistyöntekijän ja avoimen viran- tai tehtävänhoitajan valitsemisesta. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen Avopalveluhenkilöstö Kotihoidon resurssia on noin 3.4 työntekijää sataa yli 75-vuotiasta kohden. - 1 terveydenhoitaja, kelpoisuusvaatimuksena laillistettu terveydenhoitajan ammattitutkinto (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994) - 2 sairaanhoitaja, kelpoisuusvaatimuksena laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994) - 6 lähihoitajaa ja 1 kodinhoitaja, kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 8) - 1 tukipalvelun työntekijä, vaatimuksena voimassaoleva hygieniapassi - 1 vanhuspalveluiden ohjaaja (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) ( pois asti) Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon henkilöstö Käenpesän palvelukeskus sisältää Pienkodin, Dementiakodin sekä Hoitokodin yksiköt. Hoitohenkilökuntaa on 0,50 asukasta kohti. Esimiehenä koko yksikössä on palvelukeskuksen esimies peruskoulutuksena sairaanhoitajan tutkinto sekä esimieskoulutus. Käenpesän pienkoti - 0,5 sairaanhoitaja, kelpoisuusvaatimuksena laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/ lähihoitajaa, kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus ( laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8) - 0,25 kuntohoitaja, - - Käenpesän dementiakoti - 0,5 sairaanhoitaja, kelpoisuusvaatimuksena laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/

18 - 1 perushoitaja, kelpoisuusvaatimukset kuten edellä - 1 lähihoitaja, kelpoisuusvaatimukset kuten edellä - 1 kodinhoitaja, kelpoisuusvaatimukset kuten edellä - 0,25 kuntohoitaja, - - Käenpesän hoitokoti - 2 sairaanhoitajaa, kelpoisuusehtona laillistettu sairaanhoitajan tutkinto - 2 perushoitajaa, kelpoisuusvaatimukset kuten edellä - 2 lähihoitajaa, kelpoisuusvaatimukset kuten edellä - 0,5 kuntohoitaja, hoitoapulainen Lisäksi henkilöstöön kuuluu 2 lähihoitajaa vakituisina varahenkilöinä, kelpoisuusvaatimukset kuten edellä Osaamisen ylläpitäminen Jokaisen henkilökohtaisen ammattitaidon ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen kartoitetaan vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa esimiehen kanssa ottaen huomioon täydennyskoulutusvelvoite. Kehityskeskusteluaika sovitaan ennakolta ja se käydään rauhallisessa, häiriöttömässä paikassa. Kehityskeskustelussa on käytössä oma lomake, johon työntekijä tutustuu jo ennen keskustelua. Tämä lomake toimii runkona kehityskeskustelussa. Keskustelussa työntekijällä on mahdollisuus ilmaista omat kehittämistoiveensa ja samalla tulee molemminpuolinen palaute, joka lisää motivaatiota kehittää työtään. Palautetta annetaan myös työn ohessa, jotta työntekijät voisivat saada onnistumisen kokemuksia työstään. Koulutuksen vaikuttavuutta kartoitetaan kehityskeskusteluissa, asiakastyytyväisyysmittauksilla, lääkepoikkeamien seurannalla, kaatumistapaturmien kirjaamisen sekä talouden seurannalla. Koulutusta toteutetaan koulutustarjonnan mukaan ja talousarvion sallimissa rajoissa. Yksikön esimies merkitsee koulutukset viranhaltija päätöspöytäkirja -lomakkeelle ja näin voidaan seurata täydennyskoulutusvelvoitteen täyttymistä. Koulutuksessa käynyt työntekijä antaa palautteen henkilökuntapalaverissa koulutuksen sisällöstä ja materiaali liitetään koulutukset - kansioon. Näin koulutuksen hyöty saadaan koko henkilökunnan käyttöön. Vanhuspalveluissa tuetaan ja kannustetaan omaehtoiseen koulutukseen työaikajärjestelyillä ja työsuhdevapailla Perehdytys ja sijaisuuksien hoito Vastuualueiden hoitajilla on varahenkilö, joista löytyy lista Käenpesän kansliasta ja kotihoidon toimistosta. Vanhuspalveluiden saatavuutta pyritään turvaamaan myös ammattitaitoisilla sijaisilla. Kotihoidossa Pegasoksen pahosulle kirjataan yksityiskohtaisesti asiakkaan hoitoon liittyvät sovitut tehtävät. Hoitajat huolehtivat vastuullaan olevan asiakkaan tietojen päivityksestä. Pegasos-tietojärjestelmään kirjautuu päivämäärä, jolloin hoito- ja palvelusuunnitelman seuraava päivitys on 18

19 viimeistään tehtävä. Myös ajan tasalla olevat työohjeet helpottavat uuden työntekijän työhön oppimista. Työohjeiden ajan tasalla pitäminen on yksiköiden esimiesten vastuulla. Käenpesän palvelukeskuksessa ja kotihoidossa on käytössä perehdytyskaavake uudelle työntekijälle ja siihen merkitään perehdytyspäivämäärä sekä perehdyttäjän ja perehdytettävän kuittaukset. Käenpesän esimiehen ja kotihoidon esimiehen vastuulla on huolehtia heti uuden työntekijän saapuessa perehdytys ja jakaa perehdytysvastuuta eri osaajille. Hoitohenkilökunnan sijaiset hankkii ensisijaisesti yksikön esimies tai työvuoron vastaava hoitaja. Esim. harjoittelujaksoilla olleet opiskelijat ovat toimineet sairauslomien ja kesälomien sijaisina Infrastruktuuri Luvian kunta omistaa Luvian vanhuspalveluiden toimitilat. Kunnan tekninen osasto vastaa kiinteistönhuollosta ja kiinteistöjen piha- ja tiealueista. Vanhustentaloilla ja Käenpesän palvelukeskuksessa on yhteinen kiinteistönhoitaja ja terveyskeskuksessa oma. Huomattuaan puutteita tai vikoja henkilökunta ottaa yhteyttä kiinteistönhoitajaan. Kotihoidossa ja Käenpesän palvelukeskuksen osastolla on laitekortit, joissa on lueteltuina laitteet, sijainti, vastuuhenkilö, kalibrointiaikataulu ja ohjekirjojen säilytyspaikka. Laitekortit ovat koko henkilökunnan luettavissa toimintakäsikirjan liitteenä ja paperiversiona kanslian kaapissa. Käenpesän palvelukeskuksen Palo- ja pelastussuunnitelma sekä vanhustentaloalueen turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain. Lisäksi henkilökunnalle järjestetään palo- ja pelastuskoulutusta ja sammutusvälineet tarkistetaan. Käenpesässä on tallentava kameravalvonta, jonka avulla voidaan seurata pääovia ja palvelukeskuksen yhteisiä tiloja. Lisäksi asukashuoneissa on hoitajakutsupainikkeet, joiden avulla asukas voi kutsua henkilökuntaa. Hoitajakutsujen toimivuus testataan kerran kuukaudessa. Luvian kunnan atk-tuki huolehtii tietotekniikkaan liittyvät suojaustoimet. Tietosuojavastaava on KSthky:sta Anu Mitikka. Pegasos-potilastietojärjestelmään on käyttöoikeudet lääkäreillä, terveydenhoitajilla, sairaanhoitajilla, perus- ja lähihoitajilla, kuntohoitajalla sekä vakituisella hoitoapulaisella asiakkaan kirjallisen suostumuksen perusteella. Jokaisella on omat käyttäjätunnukset ohjelmiin ja Pegasos- järjestelmän käyttäjillä on salasanat, jotka pääkäyttäjä myöntää. Työvuorojen suunnittelussa on käytössä MD -Titania -ohjelma, johon on käyttöoikeudet Käenpesän palvelukeskuksen ja kotihoidon esimiehillä. 19

20 Pegasos-potilastietojärjestelmän kautta hoidetaan asiakaslaskutus ja sinne on oikeudet kotihoidon ja Käenpesän esimiehillä, vanhuspalveluiden ohjaajalla sekä toimistosihteerillä. Lisäksi perusturvajohtajalla, yksiköiden esimiehillä ja vanhuspalveluiden ohjaajalla on tunnukset Logica Pro Economica -ostolaskujen käsittely-järjestelmään. (Tietojärjestelmärekisteri, tjluettelo). Käenpesän palvelukeskuksessa ja kotihoidossa on käytössä Ostilääketilausjärjestelmä, johon on käyttöoikeudet yksiköiden esimiehillä ja sairaanhoitajilla. Effica-aluetietojärjestelmän avulla on mahdollisuus katsella asiakkaan suostumuksella toisessa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa syntyneitä asiakastietoja. Käyttöoikeudet ovat lääkäreillä sekä kotihoidon esimiehellä ja sairaanhoitajalla Työympäristö ja työturvallisuus Työntekijöiden ergonomiseen työskentelyyn kiinnitetään jatkuvasti huomiota muun muassa ohjaamalla oikeisiin työasentoihin. Lisäksi ergonomista työskentelyä helpottavat monet välineet ja laitteet. Työsuojeluvaltuutetun nimi on henkilökunnan ilmoitustaululla. Valtuutettu käy säännöllisesti alan täydennyskoulutuksessa. Päivitetty työpaikan työsuojelun toimintaohjelma on työntekijöiden saatavilla toimipisteissä sekä intranetissä. Luvian kunnassa on työterveyshuolto järjestetty ostopalveluna Satakunnan työterveyspalvelusta. Työnantaja huolehtii, että työntekijöillä on asianmukainen työvaatetus ja tarvittavat suojavarusteet ovat saatavilla. Luvian kunnalla on ostopalvelusopimus hygienia- ja tartuntatautihoitajan palveluista Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Käenpesän palvelukeskuksessa on kaksi hygieniavastaavaa, jotka osallistuvat säännöllisesti järjestettäviin koulutuksiin. Lisäksi on järjestetty Satakunnan sairaanhoitopiirin koulutustilaisuuksia koko henkilökunnalle infektioriskeistä ja niihin varautumisesta. Hoitohenkilökuntaa opastetaan oikeiden suojavälineiden ja puhdistusaineiden käytössä Asiakasvarat Asiakkaan tullessa palvelukeskukseen tehdään Kuntaliiton suosituksen mukaan asiakasvarakortti, jossa luetellaan asiakkaan mukana olevat rahat ja arvoesineet sekä niiden säilytyspaikka. Asiakasvarat ja -kortit säilytetään kansliassa lukollisessa laatikossa. Lisäksi asiakkaan käyttövaroista täytetään tilikorttia, johon merkitään käteisen nostot ja käyttöön annetut varat. Tilikorttivihkoa säilytetään kanslian lukollisessa laatikossa. Kun asiakassuhde päättyy, luovutetaan asiakkaan varat ja luovuttaja ja vastaanottaja allekirjoittavat asiakirjan. 20

LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA Hyväksyjä: AP Versio:10 LUVIAN KUNNAN VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA Sosiaalitoimisto, Kirkkotie 17, Luvia Kotihoito, Kuivalahdentie 3, Luvia Käenpesän palvelukeskus, Käenpesäntie 133, Luvia Luvia

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta.

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. ma la klo ma su klo Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05. Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015 Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.2015 46 Kaupunginvaltuuston 2.3.2015 hyväksymä Ikäystävällinen Uusikaupunki

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

1 (6) LAHDEN KAUPUNKI. Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa kaupungin kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TU- KEMISEKSI

LUVIAN KUNNAN SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TU- KEMISEKSI LUVIAN KUNNAN SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TU- KEMISEKSI (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 5) Perusturvalautakunta 12.12.2013

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19 Perusturvalautakunta 19 Kokousaika Torstai Kokouspaikka Kunnanvirasto klo 18.00 Käsiteltävät asiat 19 20 21 22 23 24 25 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Selvitys 1 (6) 15.10.2012 Liite 2 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 27.1.2011 ottaa käyttöön palvelusetelin vanhusten palvelujen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013 Palveluseteli valinnan välineenä Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa Rauhankatu 11, Vaasa Johtaja Viveca Salminen Kotipalveluohjaaja Nina Koskela Kolme kotia

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytyminen 38/05.02.04/2015 KYHALL 47 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot