Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja"

Transkriptio

1 Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja

2 1. Johdanto Yleistä Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä Merenkulkualan koulutuksen laadunhallinta Lentokonealan koulutuksen laadunhallinta Pätevöintilaitoksen palveluiden laadunhallinta Pätevöintilaitoksen riippumattomuus Termit ja määritelmät WinNovan yleiskuvaus Yleistä Omistus Toimitilat Henkilöstö Tuotteet ja palvelut Johtaminen Johdon sitoutuminen ja organisaation jatkuva menestys Sidosryhmät, tarpeet ja odotukset Toimintaympäristön seuranta ja ennakointi Strategia, arvot ja toimintaperiaatteet Toiminnan organisointi Viestintä Johdon katselmointi Toimintajärjestelmä Toimintajärjestelmän kuvaus Toimintajärjestelmän dokumenttien hallinta Laadunhallintajärjestelmä Ympäristöjärjestelmä Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (TTT-järjestelmä) Resurssien hallinta Resurssien varaaminen Henkilöstö Talous Infrastruktuuri Työ- ja toimintaympäristö Tiedonhallinta Yhteistyö- ja kumppanuus Prosessien hallinta Palveluiden ja tuotteiden toteuttaminen Prosessien suunnittelu, toteutus, arviointi ja parantaminen Prosesseihin liittyvät vastuut ja valtuudet WinNovan prosessit Seuranta, mittaus, arviointi, analysointi ja johtopäätökset Itsearviointi ja ulkoinen arviointi Mittaustiedon kerääminen Tuloskortti Koulutuksen opiskelijapalautejärjestelmät Asiakastyytyväisyys Henkilöstötutkimukset Talouden seuranta Toiminnan arviointi Johdon katselmukset Sisäiset auditoinnit Analysointi ja johtopäätökset Parantaminen, innovaatiot ja oppiminen Parantaminen Innovaatiot Hanketoiminta Aloitetoiminta Oppiminen WinNova / Toimintakäsikirja / 2

3 1. Johdanto 1.1. Yleistä WinNovan toimintajärjestelmä perustuu prosessimaiseen toimintatapaan sekä toiminnan jatkuvaan arviointiin ja parantamiseen. Se tarjoaa tehokkaat työkalut kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan ja vaikuttavaan toimintaan. Toimintakäsikirja on yhteenvetokuvaus WinNovan toimintajärjestelmästä. Se sisältää kuvaukset keskeisistä toimintaperiaatteista, johtamisesta, resurssien hallinnasta, prosesseista, mittareista ja toiminnan parantamisesta. Toimintakäsikirjan avulla turvataan toiminnan systemaattisuus, yhdenmukaisuus sekä korkea laatu. WinNovassa laadukkaalla toiminnalla tarkoitetaan sitä, että toimitaan yhteisesti määriteltyjen ja sovittujen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti sekä arvioidaan ja mitataan systemaattisesti toimintaa ja tuloksia asetettujen tavoitteiden pohjalta. WinNovan toimintakäsikirja on laadittu sähköisesti ja se on koko henkilöstön käytettävissä intran kautta Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä WinNovan toimintajärjestelmä on rakennettu integroimalla laatustandardi ISO 9001, ympäristöstandardi ISO sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardi OHSAS yhdeksi toimintajärjestelmäksi. Toimintajärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa on lisäksi sovellettu ja hyödynnetty Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta, ISO 9004 standardia sekä EQFM-mallia Merenkulkualan koulutuksen laadunhallinta WinNovan merenkulkualan koulutuksen laadunhallinta toteutetaan erillisen laatujärjestelmän mukaisesti. Järjestelmä perustuu Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n STCWyleissopimuksen ja merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskevan 2008/106/EY direktiivin vaatimuksiin. Linkki: WinNovan merenkulkualan laatukäsikirja Lentokonealan koulutuksen laadunhallinta WinNovan lentokonealan koulutuksen laadunhallinta toteutetaan erillisen PART-147 määräysten vaatimuksiin perustuvan koulutuskäsikirjan mukaisesti. Koulutuskäsikirjassa määritellään lentokonealan organisaatio ja menetelmät, joilla koulutustoiminta toteutetaan. Linkki: WinNovan lentokonealan koulutuskäsikirja WinNova / Toimintakäsikirja / 3

4 Pätevöintilaitoksen palveluiden laadunhallinta Painelaitedirektiivin (PED 97/23/EU) pysyvien liitosten menetelmien ja henkilöiden pätevöintiin Työ- ja elinkeinoministeriön tunnustaman III osapuolen organisaation, WinNovan Pätevöintilaitoksen, toiminnan laadunhallinta toteutetaan erillisen FINAS-akkreditointipalvelun arvioiman laatukäsikirjan mukaisesti. Laatukäsikirja perustuu ISO 17020, ISO/IEC 17024, painelaitedirektiiviin PED 97/23/E) ja asetukseen 890/1999. Pätevöintilaitoksen laatukäsikirjassa määritellään laitoksen organisaatio ja menetelmät, joilla toiminta toteutetaan. Linkki: WinNovan pätevöintilaitoksen laatukäsikirja Pätevöintilaitoksen riippumattomuus WinNova sitoutuu kaikessa toiminnassaan takaamaan, että organisaation osana olevan painelaitedirektiivin (PED 97/23/EU) perusteella tunnustetun pysyvien liitosten pätevöintilaitoksen riippumattomuutta kolmantena osapuolena ei vaaranneta sen muiden toimintojen tai toimeksiantojen kautta. Riippumattomuus tarkoittaa sitä, että muut WinNovan organisaatioon kuuluvat osat eivät osallistu pätevöintitoiminnan kohteina olevien painelaitteiden tai muiden samankaltaisten tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen, toimittamiseen, asennukseen, käyttöön tai kunnossapitoon. WinNovan toiminta- ja laatujärjestelmän ohjeistuksessa huomioidaan, että sisäisissä auditoinneissa tarkastellaan pätevöintilaitostoiminnan vaatiman riippumattomuuden toteutumista Termit ja määritelmät Toimintakäsikirjan termit ja määritelmät perustuvat ISO 9000, ISO sekä OHSAS standardisarjojen määritelmiin. 2. WinNovan yleiskuvaus 2.1. Yleistä Yhtiön toiminimi on Länsirannikon Koulutus Oy ja aputoiminimi WinNova (toimii myös oppilaitoksen nimenä). Yhtiön kotipaikka on Rauma. Yhtiön päätoimialana on toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäminen. Yhtiö voi järjestää muutakin koulutusta, kehitystoimintaa, valmennusta ja konsultointia. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö valvoo ja hyväksyy tunnustettuna kolmantena osapuolena PED:in pysyvien liitosten henkilö- ja menetelmäpätevöintejä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Linkki: Toimintaa ohjaavat säädökset ja asiakirjat WinNova / Toimintakäsikirja / 4

5 2.2. Omistus Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan omistavat Porin kaupunki, Rauman kaupunki, Laitilan kaupunki ja Porin Aikuiskoulutussäätiö Toimitilat WinNovan toimitilat sijaitsevat pääosin Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Linkki: WinNovan toimitilarekisteri 2.4. Henkilöstö WinNovan henkilöstön kokonaismäärä on noin 700 henkilöä Tuotteet ja palvelut WinNova vastaa työ- ja elinkeinoelämän sekä yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. WinNovan koulutus antaa yksilöille, niin nuorille ja aikuisille kuin ammattitaitoa vailla oleville sekä huippuosaajille työelämän tarpeita vastaavaa ammatillista osaamista. Sen toiminta tukee myös uuden työn syntyä ja tarjoaa väestölle sekä työ- ja elinkeinoelämälle valmiuksia sopeutua jatkuviin muutoksiin. Palvelut Koulutuspalvelut nuorten ammatillinen koulutus aikuisten ammatillinen perus-, lisä- ja täydennyskoulutus työvoimakoulutus oppisopimuskoulutus yritysten ja yhteisöjen henkilöstökoulutus muu koulutus Asiantuntijapalvelut työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta o yritysten ja yhteisöjen kehittämispalvelut o hitsausalan pätevöintilaitospalvelut o laserhitsausteknologiapalvelut, Lasepro Muut palvelut ravintolapalvelut koulutus- ja tapahtumatilapalvelut asiakastyöt Taulukko 1. WinNovan palvelut Linkki: WinNovan www-sivut WinNova / Toimintakäsikirja / 5

6 3. Johtaminen 3.1. Johdon sitoutuminen ja organisaation jatkuva menestys Johtaminen tukee WinNovan toimintaa ja luo sellaiset olosuhteet, että perustehtävän mukainen työskentely on mahdollista. Johto sitoutuu ylläpitämään organisaatiota, joka pystyy tuottamaan asiakkaiden ja lainsäädännön vaatimukset täyttäviä palveluja tehtyjen sopimusten mukaan. Johtamisessa yhdistyvät toiminnan ja ihmisten johtaminen. Asiajohtaminen tuottaa selkeitä vastuita, tavoitteita, informaatiota sekä työkaluja ja toimintamalleja työn tekemiseen. WinNovassa asiajohtamisen perustan muodostavat toimintajärjestelmä ja yhteiset toimintaperiaatteet. Ihmisten johtaminen tuottaa rajat ylittävää yhteistyötä, näkemystä ja sitoutumista jatkuvaan parantamiseen. Henkilöjohtamisen lähtökohtana ovat arvot, visio ja päämäärät, joiden avulla luodaan yhteinen tahtotila ja innostuksen ilmapiiri. Käytännössä hyvä johtaminen on tilannejohtamista, jossa sekä ihmisten että toiminnan johtaminen tapahtuvat samanaikaisesti ja johtamisen perusta lepää luottamuksen ja toimivan vuorovaikutuksen varassa. Kaiken johtamisen perusta on hyvä itsensä johtaminen. WinNovan jatkuvan menestyksen lähtökohtana on täyttää sidosryhmien tarpeet ja odotukset pitkällä aikavälillä. WinNovan menestyksen varmistamiseksi johto: määrittelee pitkän ja lyhyen tähtäimen tulokset, jotka se haluaa saavuttaa suunnittelee ja kehittää yhtenäiset ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat toimii järjestelmällisesti sovittujen toimintatapojen mukaan seuraa, mittaa, arvioi ja analysoi toimintaansa kehittää toimintaansa jatkuvan parantamisen periaatteella viestii henkilöstölleen, asiakkailleen ja sidosryhmilleen toimintaansa ohjaavat arvot, päämäärät ja tavoitteet 3.2. Sidosryhmät, tarpeet ja odotukset WinNovan sidosryhmiä ovat opiskelijat, yritykset ja yhteisöt sekä osakkeenomistajat, WinNovan henkilöstö, yhteistyökumppanit ja yhteiskunta. Eli henkilöt ja yhteisöt: joihin organisaation toiminta vaikuttaa jotka tuovat lisäarvoa organisaatiolle jotka ovat kiinnostuneita organisaation toiminnasta. Sidosryhmä Opiskelija-asiakkaat Julkiset ja yksityiset yritysasiakkaat Yhteisö- ja järjestöasiakkaat Yksityisasiakkaat Viranomaisasiakkaat Omistajat WinNovan henkilöstö Toimittajat ja yhteistyökumppanit Yhteiskunta Tarpeet ja odotukset Osaaminen, laatu, hinta, toimitusvarmuus Asiantuntijuus, laatu, hinta, reagointinopeus, toimitusvarmuus Osaaminen, laatu, hinta, toimitusvarmuus Osaaminen, laatu, hinta, toimitusvarmuus Laatu, hinta, toimitusvarmuus Vaikuttava ja kannattava toiminta sekä avoimuus Hyvä työympäristö ja työilmapiiri, turvattu työsuhde ja mahdollisuus itsensä kehittämiseen, työhyvinvointi Yhteiset edut ja jatkuvuus Ympäristö, terveys, turvallisuus, kestävä kehitys Lakien ja viranomaisten vaatimusten täyttäminen Taulukko 2. WinNovan sidosryhmät, tarpeet ja odotukset WinNova / Toimintakäsikirja / 6

7 3.3. Toimintaympäristön seuranta ja ennakointi WinNovan toiminta keskittyy Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueille. Lisäksi yhtiö toimii kansallisesti ja kansainvälisesti valitsemillaan osa-alueilla. WinNova seuraa toimintaympäristöään winnovalaisen ennakointimallin mukaisesti. Seurantatiedon avulla tunnistetaan ja arvioidaan sidosryhmien muuttuvia tarpeita sekä odotuksia ja niitä hyödynnetään organisaation strategiatyössä. Ennakoinnin lähdeaineisto perustuu yleisesti käytettävissä oleviin ennakointiaineistoihin. Valtakunnallisesti ja alueellisesti riippumatonta tietoa koostetaan Tilastokeskuksen, Opetushallituksen, maakuntaliittojen ja ELY-keskusten aineistoista sekä keskeisten sidosryhmien tietoa mm. työmarkkinajärjestöjen aineistoista. Lisäksi hyödynnetään muuta käytettävissä olevaa ennakointiaineistoa, kuten asiakkuuksien hoidossa ja maakunnallisesta sekä valtakunnallisesta ennakointiyhteistyöstä saatavaa tietoa. WinNovan tilastollisen tausta-aineiston koostamisesta vastaa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, tietojen analysoinnista maakuntaliiton koordinoima yhteistyöverkosto ja hyödyntämisestä WinNovan kehityspalvelut Strategia, arvot ja toimintaperiaatteet WinNovan johtoryhmä vastaa strategiaperustan luomisesta vuorovaikutuksessa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa sisäisten ja ulkoisten muutostarpeiden mukaan. WinNovan arvot ovat: Yhteistyö Ihmisläheisyys Kehittäminen Palvelu Turvallisuus WinNova luo edellytykset jatkuvaan menestykseen laadunhallintaan perustuvalla toimintamallilla ja toimintaperiaatteilla, jotka luovat perustan yhteiselle kielelle sekä ajattelu- ja toimintatavoille yli toimintorajojen. WinNovan toimintaperiaatteet ovat: asiakaslähtöisyys tuloshakuisuus johtajuus ja toiminnan määrätietoisuus prosessimainen toimintamalli henkilöstön kehittäminen ja osallistuminen kumppanuuksien kehittäminen jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen yhteiskunnallinen vastuu Linkki: WinNovan strategia Linkki: WinNovan toimintapolitiikka Linkki: WinNovan toimintaperiaatteet WinNova / Toimintakäsikirja / 7

8 3.5. Toiminnan organisointi Kuva 1. WinNovan hallinto-organisaatio Hallituksen työjärjestyksessä, johtosäännössä ja toimintasäännössä määritellään Länsirannikon Koulutus Oy:n toimintaperiaatteet sekä hallituksen jäsenten ja henkilöstön vastuut, valtuudet ja keskinäiset suhteet. Toimintajärjestelmä- ja laadunhallintapalvelut vastaavat WinNovan toimintajärjestelmän kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä toiminnan sisäisestä ja ulkoisesta arvioinnista. Linkki: Hallituksen työjärjestys Linkki: Johtosääntö Linkki: Toimintasääntö 3.6. Viestintä Viestintä on menestystekijä, jolla luodaan mielikuva WinNovasta. Sen tehtävänä on synnyttää ja ylläpitää vuorovaikutusta, luottamusta ja arvostusta. Viestinnän avulla luodaan sisäisiä ja ulkoisia verkostoja, yhteenkuuluvuutta ja aitoa yhdessä tekemistä. Sisäisellä työyhteisöviestinnällä varmistetaan, että henkilöstö eri toiminnoissa ja organisaatiotasoilla saa riittävästi omaan työhönsä ja koko organisaation toimintaan liittyvää ajan tasalla olevaa tietoa. Ulkoisella markkinointi- ja yritysviestinnällä varmistetaan, että asiakkaat ja sidosryhmät saavat haluamaansa tietoa organisaation toiminnasta, tuotteista ja palveluista. Linkki: Viestintäsuunnitelma WinNova / Toimintakäsikirja / 8

9 3.7. Johdon katselmointi Johdon katselmukset toteutetaan toimintajärjestelmän mukaisesti laaditun katselmointisuunnitelman mukaisesti. Katselmusten tuloksia käytetään lähtötietoina WinNovan toiminnan parantamisessa sekä strategian, tavoitteiden ja suunnitelmien laadinnassa. Linkki: Katselmointisuunnitelma Menettelyohje: Johdon katselmus 4. Toimintajärjestelmä 4.1. Toimintajärjestelmän kuvaus Toimintajärjestelmä on WinNovan strateginen valinta asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintajärjestelmän avulla varmistetaan WinNovan laadukas toiminta sekä systemaattinen suunnittelu, johtaminen, ohjaus, arviointi ja kehittäminen. WinNovan toimintajärjestelmä on organisaatiorakenteiden, toimintaperiaatteiden, menettelyjen, prosessien ja resurssien muodostama kokonaisuus, jonka avulla toimintaa johdetaan ja ohjataan siten, että toiminnan kohteena oleva asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun, tavaraan tai tietoon. Toimintajärjestelmän ohjausmalli antaa suunnan organisaation toiminnalle. Yhteistyömalli auttaa organisoitumaan suunnan mukaisesti. Tekemisen malli tukee osaavia ihmisiä käytännön työssä. Toiminnan yhdensuuntaistamiseksi ja päällekkäisten toimintojen välttämiseksi WinNovan toimintajärjestelmä on rakennettu integroimalla laatustandardi ISO 9001, ympäristöstandardi ISO sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardi OHSAS yhdeksi toimintajärjestelmäksi. Toimintajärjestelmämalli on kokonaisvaltainen kuvaus WinNovan toimintajärjestelmän osaalueista strategiasta jatkuvaan parantamiseen. Varsinainen toimintajärjestelmä on kuvattu ja dokumentoitu selainpohjaisella IMS-toimintajärjestelmällä. Kirjainlyhenne IMS tulee sanoista Integrated Management System. Linkki: IMS WinNova / Toimintakäsikirja / 9

10 Kuva 2. WinNovan toimintajärjestelmämalli Linkki: Toimintajärjestelmämalli 4.2. Toimintajärjestelmän dokumenttien hallinta Toimintajärjestelmän dokumenttien hallinta toteutetaan sähköisesti IMS-järjestelmällä ISO 9001, ISO ja OHSAS standardien vaatimusten mukaisesti. Menettelyohje: Toimintajärjestelmän dokumentointi Menettelyohje: Menettelyohjeiden laatiminen ja ylläpitäminen WinNova / Toimintakäsikirja / 10

11 Kuva 3. Toimintajärjestelmän dokumentointirakenne 4.3. Laadunhallintajärjestelmä WinNovassa laadulla tarkoitetaan organisaation kaikkia toimintoja. Toimintajärjestelmän avulla varmistetaan laadukas toiminta sekä systemaattinen suunnittelu, johtaminen, ohjaus, arviointi ja kehittäminen. Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusstandardit muodostavat toimintajärjestelmän peruskokonaisuuden, jolla varmistetaan WinNovan laadunhallinta. Laadunvarmistuksessa käytetään sekä ulkoista että sisäistä arviointia, sillä viime kädessä kysymys on sisäisen tai ulkoisen asiakkaan subjektiivisesta kokemuksesta, jolla mitataan onko laatu hyvää vai huonoa. WinNovan toimintajärjestelmä noudattaa prosesseihin perustuvan laadunhallintajärjestelmän laajennettua mallia, joka sisältää ISO 9001 ja ISO 9004 standardien keskeiset periaatteet. WinNova / Toimintakäsikirja / 11

12 Kuva 4. Prosesseihin perustuvan laadunhallintajärjestelmän laajennettu malli 4.4. Ympäristöjärjestelmä Ympäristöasioiden hallinta on osa WinNovan toimintajärjestelmää. WinNovan ympäristöjärjestelmän suunnittelussa, toteuttamisessa, ylläpidossa ja parantamisessa hyödynnetään ISO standardin ja ympäristösuojelulain vaatimuksia, suosituksia ja ohjeistuksia. Ympäristönsuojelu on toimintaa, jonka tavoitteena on ratkaista, lievittää ja ennaltaehkäistä ympäristöongelmia. Ympäristönsuojelun yleisten tavoitteiden voidaan katsoa olevan luonnonympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvoinnin turvaaminen ja kestävän kehityksen edistäminen. Ympäristönsuojelulaki (86/2000) määrittelee ympäristönsuojelun tavoitteiksi seuraavat asiat: ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena, parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, sekä torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. WinNovan ympäristökäsikirjassa kuvataan, miten WinNova sitoutuu ympäristön laadun jatkuvaan parantamiseen. Ympäristökäsikirja sisältää ympäristötoiminnan sekä kestävän kehityksen periaatteet ja menettely- ja toimintaohjeet. WinNova / Toimintakäsikirja / 12

13 Linkki: WinNovan ympäristökäsikirja Linkki: WinNovan ympäristöopas 4.5. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (TTT-järjestelmä) WinNovan toiminnan tärkeä kulmakivi on turvallisuus. WinNova tarjoaa turvallisen opiskelu- ja työympäristön sekä opiskelijoilleen että työntekijöilleen. Tällä tarkoitetaan yhteisesti sovittuja menettely- ja toimintatapoja, joilla varmistetaan turvalliset ja terveelliset opiskelu- ja työolosuhteet. Ammatillisen koulutuksen laissa (630/1998) määritellään opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lain mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetään työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista. Lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä ja torjua tapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä johtuvia terveyden haittoja. Laissa tarkoitetaan terveydellä sekä fyysistä että henkistä terveyttä. TTT-järjestelmä on toimintajärjestelmän osa, jota käytetään TTT-toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä TTT-riskien hallintaan. OHSAS standardi määrittelee työterveys- ja työturvallisuus-järjestelmää koskevat vaatimukset, joiden avulla hallitaan TTT-riskejä ja parannetaan TTT-toiminnan tasoa. Turvallisuuskäsikirja on väline turvallisuustyön jäsentämiseen ja kehittämiseen. Se on perustietopankki erilaisista turvallisuuteen liittyvistä asioista. Käsikirjan avulla havainnollistetaan turvallisuusnäkökulmia henkilökunnan perehdytyksessä sekä edesautetaan tietojen vaivatonta ja nopeaa löytymistä myös mahdollisissa kriisitilanteissa. Linkki: WinNovan turvallisuuskäsikirja 5. Resurssien hallinta 5.1. Resurssien varaaminen Resursseilla tarkoitetaan ihmisiä, infrastruktuuria, työ- ja toimintaympäristöä, informaatiota, toimittajia, yhteistyökumppaneita, luonnonvaroja sekä taloudellisia resursseja. WinNovan strategian ja tavoitteiden mukaiset sisäiset ja ulkoiset resurssit tunnistetaan ja määritellään kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien prosessikuvausten perusteella. Johto tekee resurssien varauspäätökset vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä ja varmistaa, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat resurssit on varattu ja että ne ovat käytettävissä Henkilöstö Strategisten tavoitteiden ja jatkuvan menestyksen saavuttamiseksi WinNovan henkilöstöjärjestelmän ja johtamisen avulla varmistetaan, että WinNova / Toimintakäsikirja / 13

14 henkilöstöresursseja hallitaan niin, että vaikuttavan ja tehokkaan toiminnan edellyttämä osaaminen ja pätevyys ovat optimaalisesti käytettävissä henkilöstön osaamista ja pätevyyttä ylläpidetään ja parannetaan jatkuvasti ihmiset voivat täysipainoisesti osallistua organisaation tavoitteiden saavuttamiseen työympäristö tukee henkilökohtaista kasvua, oppimista, tiedon siirtämistä ja yhteistyötä henkilöstöjohtaminen noudattaa suunniteltua, avointa, eettistä ja yhteiskuntavastuullista toimintamallia henkilöstön on mahdollista muuntaa organisaation strategiset ja prosesseihin liittyvät tavoitteet henkilökohtaisiksi työtavoitteiksi henkilöt ymmärtävät työpanoksensa tärkeyden ja omat roolinsa WinNovassa osaamisen hallintaan ja kehittämiseen kuuluvat osaamisen kartoitukset, riittävä ja kunnollinen perehdytys, mahdollisuus osallistua henkilöstön täydennyskoulutukseen, opettajien työelämäjaksot, toimiva kehityskeskustelujärjestelmä, mahdollisuus tarvittaessa työnkiertoon, työohjaukseen sekä mentorointiin Talous Toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan strategian määrällisten ja laadullisten tavoitteiden perusteella. Lisäksi kehitetään innovatiivisia rahoitusmenetelmiä tukemaan organisaation suorituskyvyn parantamista. Linkki: Taloussääntö 5.4. Infrastruktuuri Infrastruktuuri on toimintaa varten tarvittavien tilojen, laitteiden ja palveluiden järjestelmä. Organisaation tulee määrittää, hankkia ja ylläpitää infrastruktuuri, joka tarvitaan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Infrastruktuuri sisältää ainakin seuraavat resurssit: kiinteistöt, rakennukset, työtilat, laitteet ja työvälineet, tieto- ja viestintäteknologiat. Johdon tulee määrittää vastuut ja valtuudet hankinta-, vastaanotto-, varastointi-, asennus-, käyttö-, huolto- ja vartiointitoiminnoille. Linkki: WinNovan toimitilarekisteri 5.5. Työ- ja toimintaympäristö Työympäristöllä luodaan myönteinen vaikutus henkilöstön motivaatioon ja työsuorituksiin sekä asiakkaiden tyytyväisyyteen. Organisaation tulee turvallisuuden hallinnan avulla varmistaa toimintansa häiriöttömyys suojaamalla henkilöstöä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä sekä tietoja, omaisuutta ja toimintaympäristöä vahingoilta ja väärinkäytöltä. Työsuojelun avulla organisaation tulee tukea ja kehittää työntekijöidensä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Linkki: Työsuojelun toimintaohjelma 5.6. Tiedonhallinta WinNovalla on kokonaisvaltainen tiedonhallintajärjestelmä WIN-ERP, jota se käyttää sekä hyödyntää johtamisen ja päätöksenteon sekä toiminnan suunnittelun, viestinnän, toteuttamisen, arvioinnin ja ohjaamisen välineenä. Linkki: Tiedonhallintajärjestelmä WinNova / Toimintakäsikirja / 14

15 5.7. Yhteistyö- ja kumppanuus WinNovalla on kiinteät ja toimivat suhteet toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin, jotta toimintaprosessien vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan yhdessä kehittää ja parantaa. 6. Prosessien hallinta 6.1. Palveluiden ja tuotteiden toteuttaminen WinNova toteuttaa palvelunsa ja tuotteensa prosessimaisella toimintamallilla, johon sisältyy prosessien, niiden välisten riippuvuuksien ja yhteisten resurssien määrittely. Toiminnan vaikuttavuus ja menestys perustuu toisiinsa liittyvien toimintojen määrittelyyn ja prosessimaiseen hallintaan, jossa resursseja johdetaan ja käytetään siten, että toimintaan suunnatuista panoksista saadaan tavoitteiden mukaisia tuotoksia Prosessien suunnittelu, toteutus, arviointi ja parantaminen Prosessi tarkoittaa joukkoa loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja sekä niitä toimintojen toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan tavoitteiden mukaiset tulokset. Prosessi muodostuu toisiaan seuraavista vaiheista: suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja parantamisesta. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy viestintä. Suunnittelu asetetaan tavoitteet ja luodaan tarvittavat prosessit, joilla saavutetaan asiakkaiden vaatimusten ja asetettujen tavoitteiden mukaiset tulokset Toteutus toteutetaan prosessit Arviointi seurataan, arvioidaan ja mitataan prosesseja, verrataan tavoitteisiin ja raportoidaan tuloksista Parantaminen tehdään arviointitulosten perusteella johtopäätökset ja päätetään toimenpiteistä, joilla jatkuvasti parannetaan prosessien suorituskykyä 6.3. Prosesseihin liittyvät vastuut ja valtuudet WinNovan prosessit kuvataan IMS-ohjelmalla ja kuvauksen yhteydessä kullekin prosessille nimetään prosessin omistaja, jolla on määritellyt vastuut ja valtuudet luoda prosessi sekä ylläpitää, ohjata ja parantaa sitä. WinNovan johto vastaa suunnasta vision ja strategian mukaisesti asettaa organisaation päämäärät ja sopii tavoitteet sitoutuu prosessimaiseen toimintamalliin hyväksyy prosessikartan ja varmistaa, että prosessit tukevat strategisia tavoitteita nimeää ja vastuuttaa prosessin omistajat varmistaa, että prosessin omistajilla on tarvittava osaaminen päättää resurssien käytöstä seuraa prosessien suorituskykyä ja tuloksia WinNova / Toimintakäsikirja / 15

16 Prosessin omistaja Prosessin omistaja on vastuuhenkilö, joka vastaa prosessin määrittelystä, kuvaamisesta, mittaamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä koko prosessin osalta. WinNovassa prosessin omistaja vastaa prosessin suunnittelusta, toiminnasta, arvioinnista ja parantamisesta sekä viestinnästä vastaa prosessin kuvaamisesta ja hyväksyy prosessikuvauksen viestii sovitut tavoitteet ja määrittää prosessin mittarit määrittelee prosessin sisältämät tehtävät, vastuut ja valtuudet varmistaa, että prosessin toimijat ovat tietoisia prosessin kokonaisuudesta ja omasta roolistaan siinä varmistaa, että prosessilla on tarvittavat resurssit ja henkilöstöllä on tarvittava osaaminen vastaa prosessin toimivuudesta, suorituskyvystä ja jatkuvasta parantamisesta vastaa prosessin rajapinnoista ja yhteyksistä muihin prosesseihin vastaa prosessikuvausten ylläpidosta 6.4. WinNovan prosessit WinNovan prosessit kuvataan yhteistyössä prosessin omistajien ja henkilöstön kanssa IMSohjelmalla ja ne ovat koko henkilöstön käytössä intranetin kautta. Kuva 5. WinNovan prosessikartta WinNova / Toimintakäsikirja / 16

17 Prosessikuvaukset laaditaan 3-sivumenetelmällä, joka käsittää yhteenvedon, prosessikaavion ja vaiheiden kuvaukset. yhteenvedossa määritellään prosessin tarkoitus, omistaja, asiakkaat ja sidosryhmät. asiakastarpeet ja -vaatimukset, lähtö- ja lopputilanne, keskeiset resurssit ja menestystekijät, mittarit, ohjaus- ja kehittämismenettelyt sekä prosessin rajapinnat prosessikaaviossa kuvataan prosessin eteneminen ja prosessin osallistuvien tehtävät vaiheiden kuvauksessa määritellään vastuut, kriittiset tekijät, menetelmät ja ohjeet sekä syntyvä ja jäljitettävä tieto Linkki: IMS 7. Seuranta, mittaus, arviointi, analysointi ja johtopäätökset 7.1. Itsearviointi ja ulkoinen arviointi Lainsäädäntö velvoittaa ammatillisen koulutuksen järjestäjän arvioimaan toimintaansa ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. WinNova arvioi toimintaansa seuraavilla menetelmillä: tuloskortti koulutuksen opiskelijapalaute asiakastyytyväisyys henkilöstötutkimukset talouden seuranta toiminnan arviointi o johdon katselmoinnit o sisäiset auditoinnit WinNovan toiminnan ulkoinen arviointi: ammatillisen koulutuksen kustannusten ja tulojen seuranta (oph) ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusmittari (oph) ammatillisen peruskoulutuksen oppimistulosten arviointi (oph) opiskelijapalautteet (oph, Ely-keskus) Vertaisarviointi Laadun varmistamisessa ja kehittämisessä voidaan hyödyntää myös vertaisarviointia. Siinä ulkoisten asiantuntijoiden muodostama vertaisarviointiryhmä kutsutaan arvioimaan organisaation toimintojen laatua. Vertaisarvioijat työskentelevät vastaavassa ympäristössä ja ovat arvioitavan aihepiirin riippumattomia asiantuntijoita ja ammattilaisia Mittaustiedon kerääminen Mittaustieto kerätään WinNovan tiedonhallintajärjestelmän (Win-Erp) tietovarastoon, jossa se muokataan käsiteltävään ja raportoitavaan muotoon. Näin varmistetaan, että analysointi, johtopäätökset ja parantamistoimenpiteet tehdään tosiasioiden perusteella. Linkki: Mittaus- ja tilastotiedon kerääminen, menettelyohje WinNova / Toimintakäsikirja / 17

18 7.3. Tuloskortti Tuloskortti on strategisen ja navigoivan johtamisen työväline, jolla mitataan miten tavoitteet ja strategia toteutuvat sekä varmistetaan sellainen työyhteisön jatkuva uudistuminen ja henkilöstön kokonaisvaltainen työkyky, joka mahdollistaa tavoitellun vaikuttavuuden, prosessien ja rakenteiden uudistamisen sekä resurssien taloudellisen, tuottavan ja tehokkaan käytön. Linkki: WinNovan tuloskortti Linkki: WinNovan ohjausmittaristo 7.4. Koulutuksen opiskelijapalautejärjestelmät WinNova kerää opiskelijapalautetta seuraavilla arviointijärjestelmillä: INKA-järjestelmä o nuorten ops-perusteinen ammatillinen peruskoulutus Aipal-järjestelmä o aikuisten näyttötutkintoperusteinen koulutus Opal-järjestelmä o työvoimakoulutus Opiskelijapalautteiden kerääminen on kuvattu ja ohjeistettu IMS-järjestelmään. Menettelyohje: INKA-palautteen kerääminen Menettelyohje: AIPAL-palautteen kerääminen Menettelyohje: OPAL-palautteen kerääminen ja ARVI-arvioinnit 7.5. Asiakastyytyväisyys Muiden asiakkaiden palautteet kerätään tapauskohtaisesti Webropol-järjestelmällä Henkilöstötutkimukset WinNova kerää palautetta henkilöstön näkemyksistä joka toinen vuosi tehtävällä henkilöstötutkimuksella. Tutkimuksessa kartoitetaan WinNovan henkilöstötyytyväisyyttä muun muassa työnantajakuvan, työilmapiirin, johdon toiminnan ja tiedonkulun näkökulmista. Saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä Talouden seuranta WinNovan talouden toteutumista seurataan sisäisellä laskennalla sekä toiminta- ja talousmittaristoilla. Vuosittaisen seurantajärjestelmän valmistelevat talouspalvelut ja sen hyväksyy toimitusjohtaja. Talouden seuranta on kuvattu ja ohjeistettu IMS-järjestelmään Toiminnan arviointi Johdon katselmukset Toimintajärjestelmän suorituskykyä ja tehokkuutta mitataan johdon katselmuksilla. Arvioinnissa hyödynnetään Opetushallituksen laadunhallintasuosituksia ja EFQM-mallia. Toiminnan arviointi on kuvattu ja ohjeistettu IMS-järjestelmään. WinNova / Toimintakäsikirja / 18

19 Prosessikuvaus: Sisäinen auditointi ja johdon katselmus Menettelyohje: Johdon katselmus Sisäiset auditoinnit Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan toimintajärjestelmän suorituskykyä ja tehokkuutta osaaluekohtaisesti. Sisäiset auditoinnit tuottavat taustatietoa johdon katselmuksiin. Sisäiset auditoinnit ovat luonteeltaan kehittämispainotteisia, joissa toimintaa tarkastellaan kriittisesti ja haetaan kyseisen alueen toimintoihin kehittämiskohteita. Jokaisen auditoinnin yhteydessä tarkastetaan ja päivitetään ajan tasalle kohteen prosessikuvaukset ja menettely- ym. ohjeet. Sisäisistä auditoinneista laaditaan vähintään kahden vuoden kestoinen auditointiohjelma, jonka johtoryhmä tarkastaa ja hyväksyy vuosittain. Sisäisen auditointiohjelman rakenne vastaa toimintakäsikirjan sisältöä ja se sisältää seuraavat toimintokohtaiset auditointikohteet: johtaminen toimintajärjestelmä resurssien hallinta prosessien hallinta seuranta, mittaus ja arviointi parantaminen yhteistyöprosessit Sisäiset auditoinnit on kuvattu ja ohjeistettu IMS-järjestelmään. Prosessikuvaus: Sisäinen auditointi ja johdon katselmus Menettelyohje: Sisäiset auditoinnit 7.9. Analysointi ja johtopäätökset Toiminnan tulokset, tehokkuus ja vaikuttavuus analysoidaan seuranta-, mittaus-, auditointi ja arviointitietojen perusteella ja päätökset tarvittavista parantamistoimenpiteistä tehdään tosiasioihin perustuvan analysointitiedon pohjalta. 8. Parantaminen, innovaatiot ja oppiminen 8.1. Parantaminen Parantamistoimenpiteet voivat vaihdella työpaikalla tehtävistä vaiheittaisista jatkuvista parannuksista koko organisaation kattaviin parannuksiin. WinNova määrittelee palveluiden, tuotteiden, prosessien, organisaatiorakenteiden ja toimintajärjestelmän parantamista koskevat tavoitteet tietojen analysoinnin perusteella. Parantamisprosessit toteutetaan järjestelmälähtöisesti PDCA-mallilla, jota sovelletaan johdonmukaisesti kaikkiin toimintoihin prosessimaisen toimintamallin mukaisesti. PDCA perustuu ympyrään, jota kierretään: ensin suunnitellaan (plan), sitten tehdään (do). Tekemisen jälkeen tarkistetaan (check) ja tehdään tarvittaessa korjaukset (act). Korjausten jälkeen ympyrässä palataan alkuun, eli suunnitteluun. WinNova / Toimintakäsikirja / 19

20 8.2. Innovaatiot Toimintaympäristön muutokset edellyttävät innovaatioita, joilla WinNova vastaa sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin Hanketoiminta Hanketoimintaa ohjaa WinNovan strategiaan perustuva kehittämisstrategia, jonka tavoitteita konkretisoidaan vuosittain laadittavassa kehityspalvelujen toimintasuunnitelmassa. Kehityspalvelut vastaa myös tulos- ja koulutusaloilla toteutettavan hanketoiminnan ohjaamisesta ja tukemisesta. Linkki: WinNovan hankekäsikirja Aloitetoiminta Aloitetoiminnan tarkoituksena on edistää omatoimista Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan toiminnan sekä työ- ja opiskeluympäristön kehittämistä. Aloite on luonteeltaan parannusehdotus, jonka tavoitteena on parantaa WinNovan toimintajärjestelmän ja prosessien toimivuutta, kehittää työ-, opetus- ja opiskelumenetelmiä, parantaa työn tuottavuutta, vähentää kustannuksia tai poistaa tarpeetonta työtä sekä parantaa imagoa, tunnettuutta ja markkinointiviestintää. Aloitteen voi tehdä WinNovan jokainen vakinaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa oleva henkilöstön jäsen tai opiskelija. Aloitteen voi tehdä myös ryhmä. Linkki: Aloitetoimintasääntö 8.3. Oppiminen WinNovassa kannustetaan jatkuvan oppimisen välityksellä tapahtuvaan parantamiseen. Win- Nova on oppiva organisaatio, jossa toiminnan parantaminen perustuu kykyyn yhdistää yksilöiden ammattitaito organisaation osaamiseen. Oppiminen organisaationa tarkoittaa, että organisaatio kerää tietoa erilaisista sisäisistä ja ulkoisista lähteistä ja tapahtumista, kuten menestystarinoista ja epäonnistumisista sekä analysoi perusteellisesti kerättyä tietoa ja kartoittaa tämän tiedon pohjalta syntyviä oivalluksia. Oppiminen, joka perustuu yksilöiden kykyjen yhdistämiseen organisaation osaamiseen, on mahdollista, kun ihmisten osaaminen, ajattelutavat ja käyttäytymismallit yhdistetään organisaation arvoihin. WinNovassa tuetaan oppimista ja tunnistetaan osaamisen parantuminen ja palkitaan siitä kannustetaan verkostoitumiseen, yhteyksien luomiseen, vuorovaikutteisuuteen ja tietämyksen jakamiseen sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella ylläpidetään oppimiseen ja oppimisen jakamiseen tarkoitettuja järjestelmiä arvostetaan luovuutta ja hyväksytään, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä WinNova / Toimintakäsikirja / 20

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on.

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. Helsingin maalariammattikoulu n yhteystiedot Kornetintie 2b 00380 HELSINKI Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. mitattavissa oleva tulos, jonka

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kestävä kehitys osana oppilaitosten laadunhallintaa KOMMETTIPUHEENVUORO. Opetusneuvos Leena Koski. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Kestävä kehitys osana oppilaitosten laadunhallintaa KOMMETTIPUHEENVUORO. Opetusneuvos Leena Koski. Osaamisen ja sivistyksen asialla Kestävä kehitys osana oppilaitosten laadunhallintaa KOMMETTIPUHEENVUORO Opetusneuvos Leena Koski LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TAVOITTEET (luonnos) Tehtävänä on tukea koulutuksen järjestäjiä koulutuksen laadunhallinnan

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 8.4.2016 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Päivi Jantunen laatukoordinaattori 4.1.2017 1 Toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan pohjana SFS-EN ISO9001-standardi johtamisjärjestelmä, joka auttaa

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon arviointiperusteet ja erityisteema Tiedotustilaisuus 3.2.2012 Opetusneuvos www.oph.fi

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus

Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen kehittämishanke vuosina 2011 2012. Hellevi Lassila, koulutusjohtaja, vararehtori Koulutuskeskus

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Eurooppalainen vertaisarviointi

Eurooppalainen vertaisarviointi Eurooppalainen vertaisarviointi 18.3.2013 Mitä vertaisarviointi on? Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin muoto, joka tukee laadun varmistamista ja kehittämistä arvioitavassa oppilaitoksessa. Ulkoisten

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä

Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Arviointi uuden luomisessa Näkökulma työntekijänä ja luottamushenkilönä Laadun varmistus päätöksenteon pohjana 10.3.2015 Kuntatalo, B 3.8 Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Laatuasiantuntija, terveyspalvelujen

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset Opetusneuvos 30.11.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 1. NÄYTTÖ

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot