Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Toimintakäsikirja"

Transkriptio

1 Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Toimintakäsikirja

2 1. Johdanto Yleistä Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä Merenkulkualan koulutuksen laadunhallinta Lentokonealan koulutuksen laadunhallinta Pätevöintilaitoksen palveluiden laadunhallinta Pätevöintilaitoksen riippumattomuus Termit ja määritelmät WinNovan yleiskuvaus Yleistä Omistus Toimitilat Henkilöstö Tuotteet ja palvelut Johtaminen Johdon sitoutuminen ja organisaation jatkuva menestys Sidosryhmät, tarpeet ja odotukset Toimintaympäristön seuranta ja ennakointi Strategia, arvot ja toimintaperiaatteet Toiminnan organisointi Viestintä Johdon katselmointi Toimintajärjestelmä Toimintajärjestelmän kuvaus Toimintajärjestelmän dokumenttien hallinta Laadunhallintajärjestelmä Ympäristöjärjestelmä Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (TTT-järjestelmä) Resurssien hallinta Resurssien varaaminen Henkilöstö Talous Infrastruktuuri Työ- ja toimintaympäristö Tiedonhallinta Yhteistyö- ja kumppanuus Prosessien hallinta Palveluiden ja tuotteiden toteuttaminen Prosessien suunnittelu, toteutus, arviointi ja parantaminen Prosesseihin liittyvät vastuut ja valtuudet WinNovan prosessit Seuranta, mittaus, arviointi, analysointi ja johtopäätökset Itsearviointi ja ulkoinen arviointi Mittaustiedon kerääminen Tuloskortti Koulutuksen opiskelijapalautejärjestelmät Asiakastyytyväisyys Henkilöstötutkimukset Talouden seuranta Toiminnan arviointi Johdon katselmukset Sisäiset auditoinnit Analysointi ja johtopäätökset Parantaminen, innovaatiot ja oppiminen Parantaminen Innovaatiot Hanketoiminta Aloitetoiminta Oppiminen WinNova / Toimintakäsikirja / 2

3 1. Johdanto 1.1. Yleistä WinNovan toimintajärjestelmä perustuu prosessimaiseen toimintatapaan sekä toiminnan jatkuvaan arviointiin ja parantamiseen. Se tarjoaa tehokkaat työkalut kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan ja vaikuttavaan toimintaan. Toimintakäsikirja on yhteenvetokuvaus WinNovan toimintajärjestelmästä. Se sisältää kuvaukset keskeisistä toimintaperiaatteista, johtamisesta, resurssien hallinnasta, prosesseista, mittareista ja toiminnan parantamisesta. Toimintakäsikirjan avulla turvataan toiminnan systemaattisuus, yhdenmukaisuus sekä korkea laatu. WinNovassa laadukkaalla toiminnalla tarkoitetaan sitä, että toimitaan yhteisesti määriteltyjen ja sovittujen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti sekä arvioidaan ja mitataan systemaattisesti toimintaa ja tuloksia asetettujen tavoitteiden pohjalta. WinNovan toimintakäsikirja on laadittu sähköisesti ja se on koko henkilöstön käytettävissä intran kautta Standardien ja suositusten soveltaminen WinNovan toimintajärjestelmässä WinNovan toimintajärjestelmä on rakennettu integroimalla laatustandardi ISO 9001, ympäristöstandardi ISO sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardi OHSAS yhdeksi toimintajärjestelmäksi. Toimintajärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa on lisäksi sovellettu ja hyödynnetty Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositusta, ISO 9004 standardia sekä EQFM-mallia Merenkulkualan koulutuksen laadunhallinta WinNovan merenkulkualan koulutuksen laadunhallinta toteutetaan erillisen laatujärjestelmän mukaisesti. Järjestelmä perustuu Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n STCWyleissopimuksen ja merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta koskevan 2008/106/EY direktiivin vaatimuksiin. Linkki: WinNovan merenkulkualan laatukäsikirja Lentokonealan koulutuksen laadunhallinta WinNovan lentokonealan koulutuksen laadunhallinta toteutetaan erillisen PART-147 määräysten vaatimuksiin perustuvan koulutuskäsikirjan mukaisesti. Koulutuskäsikirjassa määritellään lentokonealan organisaatio ja menetelmät, joilla koulutustoiminta toteutetaan. Linkki: WinNovan lentokonealan koulutuskäsikirja WinNova / Toimintakäsikirja / 3

4 Pätevöintilaitoksen palveluiden laadunhallinta Painelaitedirektiivin (PED 97/23/EU) pysyvien liitosten menetelmien ja henkilöiden pätevöintiin Työ- ja elinkeinoministeriön tunnustaman III osapuolen organisaation, WinNovan Pätevöintilaitoksen, toiminnan laadunhallinta toteutetaan erillisen FINAS-akkreditointipalvelun arvioiman laatukäsikirjan mukaisesti. Laatukäsikirja perustuu ISO 17020, ISO/IEC 17024, painelaitedirektiiviin PED 97/23/E) ja asetukseen 890/1999. Pätevöintilaitoksen laatukäsikirjassa määritellään laitoksen organisaatio ja menetelmät, joilla toiminta toteutetaan. Linkki: WinNovan pätevöintilaitoksen laatukäsikirja Pätevöintilaitoksen riippumattomuus WinNova sitoutuu kaikessa toiminnassaan takaamaan, että organisaation osana olevan painelaitedirektiivin (PED 97/23/EU) perusteella tunnustetun pysyvien liitosten pätevöintilaitoksen riippumattomuutta kolmantena osapuolena ei vaaranneta sen muiden toimintojen tai toimeksiantojen kautta. Riippumattomuus tarkoittaa sitä, että muut WinNovan organisaatioon kuuluvat osat eivät osallistu pätevöintitoiminnan kohteina olevien painelaitteiden tai muiden samankaltaisten tuotteiden suunnitteluun, valmistukseen, toimittamiseen, asennukseen, käyttöön tai kunnossapitoon. WinNovan toiminta- ja laatujärjestelmän ohjeistuksessa huomioidaan, että sisäisissä auditoinneissa tarkastellaan pätevöintilaitostoiminnan vaatiman riippumattomuuden toteutumista Termit ja määritelmät Toimintakäsikirjan termit ja määritelmät perustuvat ISO 9000, ISO sekä OHSAS standardisarjojen määritelmiin. 2. WinNovan yleiskuvaus 2.1. Yleistä Yhtiön toiminimi on Länsirannikon Koulutus Oy ja aputoiminimi WinNova (toimii myös oppilaitoksen nimenä). Yhtiön kotipaikka on Rauma. Yhtiön päätoimialana on toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäminen. Yhtiö voi järjestää muutakin koulutusta, kehitystoimintaa, valmennusta ja konsultointia. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö valvoo ja hyväksyy tunnustettuna kolmantena osapuolena PED:in pysyvien liitosten henkilö- ja menetelmäpätevöintejä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Linkki: Toimintaa ohjaavat säädökset ja asiakirjat WinNova / Toimintakäsikirja / 4

5 2.2. Omistus Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan omistavat Porin kaupunki, Rauman kaupunki, Laitilan kaupunki ja Porin Aikuiskoulutussäätiö Toimitilat WinNovan toimitilat sijaitsevat pääosin Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Linkki: WinNovan toimitilarekisteri 2.4. Henkilöstö WinNovan henkilöstön kokonaismäärä on noin 700 henkilöä Tuotteet ja palvelut WinNova vastaa työ- ja elinkeinoelämän sekä yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. WinNovan koulutus antaa yksilöille, niin nuorille ja aikuisille kuin ammattitaitoa vailla oleville sekä huippuosaajille työelämän tarpeita vastaavaa ammatillista osaamista. Sen toiminta tukee myös uuden työn syntyä ja tarjoaa väestölle sekä työ- ja elinkeinoelämälle valmiuksia sopeutua jatkuviin muutoksiin. Palvelut Koulutuspalvelut nuorten ammatillinen koulutus aikuisten ammatillinen perus-, lisä- ja täydennyskoulutus työvoimakoulutus oppisopimuskoulutus yritysten ja yhteisöjen henkilöstökoulutus muu koulutus Asiantuntijapalvelut työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta o yritysten ja yhteisöjen kehittämispalvelut o hitsausalan pätevöintilaitospalvelut o laserhitsausteknologiapalvelut, Lasepro Muut palvelut ravintolapalvelut koulutus- ja tapahtumatilapalvelut asiakastyöt Taulukko 1. WinNovan palvelut Linkki: WinNovan www-sivut WinNova / Toimintakäsikirja / 5

6 3. Johtaminen 3.1. Johdon sitoutuminen ja organisaation jatkuva menestys Johtaminen tukee WinNovan toimintaa ja luo sellaiset olosuhteet, että perustehtävän mukainen työskentely on mahdollista. Johto sitoutuu ylläpitämään organisaatiota, joka pystyy tuottamaan asiakkaiden ja lainsäädännön vaatimukset täyttäviä palveluja tehtyjen sopimusten mukaan. Johtamisessa yhdistyvät toiminnan ja ihmisten johtaminen. Asiajohtaminen tuottaa selkeitä vastuita, tavoitteita, informaatiota sekä työkaluja ja toimintamalleja työn tekemiseen. WinNovassa asiajohtamisen perustan muodostavat toimintajärjestelmä ja yhteiset toimintaperiaatteet. Ihmisten johtaminen tuottaa rajat ylittävää yhteistyötä, näkemystä ja sitoutumista jatkuvaan parantamiseen. Henkilöjohtamisen lähtökohtana ovat arvot, visio ja päämäärät, joiden avulla luodaan yhteinen tahtotila ja innostuksen ilmapiiri. Käytännössä hyvä johtaminen on tilannejohtamista, jossa sekä ihmisten että toiminnan johtaminen tapahtuvat samanaikaisesti ja johtamisen perusta lepää luottamuksen ja toimivan vuorovaikutuksen varassa. Kaiken johtamisen perusta on hyvä itsensä johtaminen. WinNovan jatkuvan menestyksen lähtökohtana on täyttää sidosryhmien tarpeet ja odotukset pitkällä aikavälillä. WinNovan menestyksen varmistamiseksi johto: määrittelee pitkän ja lyhyen tähtäimen tulokset, jotka se haluaa saavuttaa suunnittelee ja kehittää yhtenäiset ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat toimii järjestelmällisesti sovittujen toimintatapojen mukaan seuraa, mittaa, arvioi ja analysoi toimintaansa kehittää toimintaansa jatkuvan parantamisen periaatteella viestii henkilöstölleen, asiakkailleen ja sidosryhmilleen toimintaansa ohjaavat arvot, päämäärät ja tavoitteet 3.2. Sidosryhmät, tarpeet ja odotukset WinNovan sidosryhmiä ovat opiskelijat, yritykset ja yhteisöt sekä osakkeenomistajat, WinNovan henkilöstö, yhteistyökumppanit ja yhteiskunta. Eli henkilöt ja yhteisöt: joihin organisaation toiminta vaikuttaa jotka tuovat lisäarvoa organisaatiolle jotka ovat kiinnostuneita organisaation toiminnasta. Sidosryhmä Opiskelija-asiakkaat Julkiset ja yksityiset yritysasiakkaat Yhteisö- ja järjestöasiakkaat Yksityisasiakkaat Viranomaisasiakkaat Omistajat WinNovan henkilöstö Toimittajat ja yhteistyökumppanit Yhteiskunta Tarpeet ja odotukset Osaaminen, laatu, hinta, toimitusvarmuus Asiantuntijuus, laatu, hinta, reagointinopeus, toimitusvarmuus Osaaminen, laatu, hinta, toimitusvarmuus Osaaminen, laatu, hinta, toimitusvarmuus Laatu, hinta, toimitusvarmuus Vaikuttava ja kannattava toiminta sekä avoimuus Hyvä työympäristö ja työilmapiiri, turvattu työsuhde ja mahdollisuus itsensä kehittämiseen, työhyvinvointi Yhteiset edut ja jatkuvuus Ympäristö, terveys, turvallisuus, kestävä kehitys Lakien ja viranomaisten vaatimusten täyttäminen Taulukko 2. WinNovan sidosryhmät, tarpeet ja odotukset WinNova / Toimintakäsikirja / 6

7 3.3. Toimintaympäristön seuranta ja ennakointi WinNovan toiminta keskittyy Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueille. Lisäksi yhtiö toimii kansallisesti ja kansainvälisesti valitsemillaan osa-alueilla. WinNova seuraa toimintaympäristöään winnovalaisen ennakointimallin mukaisesti. Seurantatiedon avulla tunnistetaan ja arvioidaan sidosryhmien muuttuvia tarpeita sekä odotuksia ja niitä hyödynnetään organisaation strategiatyössä. Ennakoinnin lähdeaineisto perustuu yleisesti käytettävissä oleviin ennakointiaineistoihin. Valtakunnallisesti ja alueellisesti riippumatonta tietoa koostetaan Tilastokeskuksen, Opetushallituksen, maakuntaliittojen ja ELY-keskusten aineistoista sekä keskeisten sidosryhmien tietoa mm. työmarkkinajärjestöjen aineistoista. Lisäksi hyödynnetään muuta käytettävissä olevaa ennakointiaineistoa, kuten asiakkuuksien hoidossa ja maakunnallisesta sekä valtakunnallisesta ennakointiyhteistyöstä saatavaa tietoa. WinNovan tilastollisen tausta-aineiston koostamisesta vastaa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, tietojen analysoinnista maakuntaliiton koordinoima yhteistyöverkosto ja hyödyntämisestä WinNovan kehityspalvelut Strategia, arvot ja toimintaperiaatteet WinNovan johtoryhmä vastaa strategiaperustan luomisesta vuorovaikutuksessa henkilöstön ja sidosryhmien kanssa sisäisten ja ulkoisten muutostarpeiden mukaan. WinNovan arvot ovat: Yhteistyö Ihmisläheisyys Kehittäminen Palvelu Turvallisuus WinNova luo edellytykset jatkuvaan menestykseen laadunhallintaan perustuvalla toimintamallilla ja toimintaperiaatteilla, jotka luovat perustan yhteiselle kielelle sekä ajattelu- ja toimintatavoille yli toimintorajojen. WinNovan toimintaperiaatteet ovat: asiakaslähtöisyys tuloshakuisuus johtajuus ja toiminnan määrätietoisuus prosessimainen toimintamalli henkilöstön kehittäminen ja osallistuminen kumppanuuksien kehittäminen jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen yhteiskunnallinen vastuu Linkki: WinNovan strategia Linkki: WinNovan toimintapolitiikka Linkki: WinNovan toimintaperiaatteet WinNova / Toimintakäsikirja / 7

8 3.5. Toiminnan organisointi Kuva 1. WinNovan hallinto-organisaatio Hallituksen työjärjestyksessä, johtosäännössä ja toimintasäännössä määritellään Länsirannikon Koulutus Oy:n toimintaperiaatteet sekä hallituksen jäsenten ja henkilöstön vastuut, valtuudet ja keskinäiset suhteet. Toimintajärjestelmä- ja laadunhallintapalvelut vastaavat WinNovan toimintajärjestelmän kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä toiminnan sisäisestä ja ulkoisesta arvioinnista. Linkki: Hallituksen työjärjestys Linkki: Johtosääntö Linkki: Toimintasääntö 3.6. Viestintä Viestintä on menestystekijä, jolla luodaan mielikuva WinNovasta. Sen tehtävänä on synnyttää ja ylläpitää vuorovaikutusta, luottamusta ja arvostusta. Viestinnän avulla luodaan sisäisiä ja ulkoisia verkostoja, yhteenkuuluvuutta ja aitoa yhdessä tekemistä. Sisäisellä työyhteisöviestinnällä varmistetaan, että henkilöstö eri toiminnoissa ja organisaatiotasoilla saa riittävästi omaan työhönsä ja koko organisaation toimintaan liittyvää ajan tasalla olevaa tietoa. Ulkoisella markkinointi- ja yritysviestinnällä varmistetaan, että asiakkaat ja sidosryhmät saavat haluamaansa tietoa organisaation toiminnasta, tuotteista ja palveluista. Linkki: Viestintäsuunnitelma WinNova / Toimintakäsikirja / 8

9 3.7. Johdon katselmointi Johdon katselmukset toteutetaan toimintajärjestelmän mukaisesti laaditun katselmointisuunnitelman mukaisesti. Katselmusten tuloksia käytetään lähtötietoina WinNovan toiminnan parantamisessa sekä strategian, tavoitteiden ja suunnitelmien laadinnassa. Linkki: Katselmointisuunnitelma Menettelyohje: Johdon katselmus 4. Toimintajärjestelmä 4.1. Toimintajärjestelmän kuvaus Toimintajärjestelmä on WinNovan strateginen valinta asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintajärjestelmän avulla varmistetaan WinNovan laadukas toiminta sekä systemaattinen suunnittelu, johtaminen, ohjaus, arviointi ja kehittäminen. WinNovan toimintajärjestelmä on organisaatiorakenteiden, toimintaperiaatteiden, menettelyjen, prosessien ja resurssien muodostama kokonaisuus, jonka avulla toimintaa johdetaan ja ohjataan siten, että toiminnan kohteena oleva asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun, tavaraan tai tietoon. Toimintajärjestelmän ohjausmalli antaa suunnan organisaation toiminnalle. Yhteistyömalli auttaa organisoitumaan suunnan mukaisesti. Tekemisen malli tukee osaavia ihmisiä käytännön työssä. Toiminnan yhdensuuntaistamiseksi ja päällekkäisten toimintojen välttämiseksi WinNovan toimintajärjestelmä on rakennettu integroimalla laatustandardi ISO 9001, ympäristöstandardi ISO sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardi OHSAS yhdeksi toimintajärjestelmäksi. Toimintajärjestelmämalli on kokonaisvaltainen kuvaus WinNovan toimintajärjestelmän osaalueista strategiasta jatkuvaan parantamiseen. Varsinainen toimintajärjestelmä on kuvattu ja dokumentoitu selainpohjaisella IMS-toimintajärjestelmällä. Kirjainlyhenne IMS tulee sanoista Integrated Management System. Linkki: IMS WinNova / Toimintakäsikirja / 9

10 Kuva 2. WinNovan toimintajärjestelmämalli Linkki: Toimintajärjestelmämalli 4.2. Toimintajärjestelmän dokumenttien hallinta Toimintajärjestelmän dokumenttien hallinta toteutetaan sähköisesti IMS-järjestelmällä ISO 9001, ISO ja OHSAS standardien vaatimusten mukaisesti. Menettelyohje: Toimintajärjestelmän dokumentointi Menettelyohje: Menettelyohjeiden laatiminen ja ylläpitäminen WinNova / Toimintakäsikirja / 10

11 Kuva 3. Toimintajärjestelmän dokumentointirakenne 4.3. Laadunhallintajärjestelmä WinNovassa laadulla tarkoitetaan organisaation kaikkia toimintoja. Toimintajärjestelmän avulla varmistetaan laadukas toiminta sekä systemaattinen suunnittelu, johtaminen, ohjaus, arviointi ja kehittäminen. Laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusstandardit muodostavat toimintajärjestelmän peruskokonaisuuden, jolla varmistetaan WinNovan laadunhallinta. Laadunvarmistuksessa käytetään sekä ulkoista että sisäistä arviointia, sillä viime kädessä kysymys on sisäisen tai ulkoisen asiakkaan subjektiivisesta kokemuksesta, jolla mitataan onko laatu hyvää vai huonoa. WinNovan toimintajärjestelmä noudattaa prosesseihin perustuvan laadunhallintajärjestelmän laajennettua mallia, joka sisältää ISO 9001 ja ISO 9004 standardien keskeiset periaatteet. WinNova / Toimintakäsikirja / 11

12 Kuva 4. Prosesseihin perustuvan laadunhallintajärjestelmän laajennettu malli 4.4. Ympäristöjärjestelmä Ympäristöasioiden hallinta on osa WinNovan toimintajärjestelmää. WinNovan ympäristöjärjestelmän suunnittelussa, toteuttamisessa, ylläpidossa ja parantamisessa hyödynnetään ISO standardin ja ympäristösuojelulain vaatimuksia, suosituksia ja ohjeistuksia. Ympäristönsuojelu on toimintaa, jonka tavoitteena on ratkaista, lievittää ja ennaltaehkäistä ympäristöongelmia. Ympäristönsuojelun yleisten tavoitteiden voidaan katsoa olevan luonnonympäristön suojeleminen, ihmisen hyvinvoinnin turvaaminen ja kestävän kehityksen edistäminen. Ympäristönsuojelulaki (86/2000) määrittelee ympäristönsuojelun tavoitteiksi seuraavat asiat: ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena, parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, sekä torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. WinNovan ympäristökäsikirjassa kuvataan, miten WinNova sitoutuu ympäristön laadun jatkuvaan parantamiseen. Ympäristökäsikirja sisältää ympäristötoiminnan sekä kestävän kehityksen periaatteet ja menettely- ja toimintaohjeet. WinNova / Toimintakäsikirja / 12

13 Linkki: WinNovan ympäristökäsikirja Linkki: WinNovan ympäristöopas 4.5. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (TTT-järjestelmä) WinNovan toiminnan tärkeä kulmakivi on turvallisuus. WinNova tarjoaa turvallisen opiskelu- ja työympäristön sekä opiskelijoilleen että työntekijöilleen. Tällä tarkoitetaan yhteisesti sovittuja menettely- ja toimintatapoja, joilla varmistetaan turvalliset ja terveelliset opiskelu- ja työolosuhteet. Ammatillisen koulutuksen laissa (630/1998) määritellään opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lain mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetään työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista. Lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä ja torjua tapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä johtuvia terveyden haittoja. Laissa tarkoitetaan terveydellä sekä fyysistä että henkistä terveyttä. TTT-järjestelmä on toimintajärjestelmän osa, jota käytetään TTT-toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä TTT-riskien hallintaan. OHSAS standardi määrittelee työterveys- ja työturvallisuus-järjestelmää koskevat vaatimukset, joiden avulla hallitaan TTT-riskejä ja parannetaan TTT-toiminnan tasoa. Turvallisuuskäsikirja on väline turvallisuustyön jäsentämiseen ja kehittämiseen. Se on perustietopankki erilaisista turvallisuuteen liittyvistä asioista. Käsikirjan avulla havainnollistetaan turvallisuusnäkökulmia henkilökunnan perehdytyksessä sekä edesautetaan tietojen vaivatonta ja nopeaa löytymistä myös mahdollisissa kriisitilanteissa. Linkki: WinNovan turvallisuuskäsikirja 5. Resurssien hallinta 5.1. Resurssien varaaminen Resursseilla tarkoitetaan ihmisiä, infrastruktuuria, työ- ja toimintaympäristöä, informaatiota, toimittajia, yhteistyökumppaneita, luonnonvaroja sekä taloudellisia resursseja. WinNovan strategian ja tavoitteiden mukaiset sisäiset ja ulkoiset resurssit tunnistetaan ja määritellään kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien prosessikuvausten perusteella. Johto tekee resurssien varauspäätökset vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä ja varmistaa, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat resurssit on varattu ja että ne ovat käytettävissä Henkilöstö Strategisten tavoitteiden ja jatkuvan menestyksen saavuttamiseksi WinNovan henkilöstöjärjestelmän ja johtamisen avulla varmistetaan, että WinNova / Toimintakäsikirja / 13

14 henkilöstöresursseja hallitaan niin, että vaikuttavan ja tehokkaan toiminnan edellyttämä osaaminen ja pätevyys ovat optimaalisesti käytettävissä henkilöstön osaamista ja pätevyyttä ylläpidetään ja parannetaan jatkuvasti ihmiset voivat täysipainoisesti osallistua organisaation tavoitteiden saavuttamiseen työympäristö tukee henkilökohtaista kasvua, oppimista, tiedon siirtämistä ja yhteistyötä henkilöstöjohtaminen noudattaa suunniteltua, avointa, eettistä ja yhteiskuntavastuullista toimintamallia henkilöstön on mahdollista muuntaa organisaation strategiset ja prosesseihin liittyvät tavoitteet henkilökohtaisiksi työtavoitteiksi henkilöt ymmärtävät työpanoksensa tärkeyden ja omat roolinsa WinNovassa osaamisen hallintaan ja kehittämiseen kuuluvat osaamisen kartoitukset, riittävä ja kunnollinen perehdytys, mahdollisuus osallistua henkilöstön täydennyskoulutukseen, opettajien työelämäjaksot, toimiva kehityskeskustelujärjestelmä, mahdollisuus tarvittaessa työnkiertoon, työohjaukseen sekä mentorointiin Talous Toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan strategian määrällisten ja laadullisten tavoitteiden perusteella. Lisäksi kehitetään innovatiivisia rahoitusmenetelmiä tukemaan organisaation suorituskyvyn parantamista. Linkki: Taloussääntö 5.4. Infrastruktuuri Infrastruktuuri on toimintaa varten tarvittavien tilojen, laitteiden ja palveluiden järjestelmä. Organisaation tulee määrittää, hankkia ja ylläpitää infrastruktuuri, joka tarvitaan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Infrastruktuuri sisältää ainakin seuraavat resurssit: kiinteistöt, rakennukset, työtilat, laitteet ja työvälineet, tieto- ja viestintäteknologiat. Johdon tulee määrittää vastuut ja valtuudet hankinta-, vastaanotto-, varastointi-, asennus-, käyttö-, huolto- ja vartiointitoiminnoille. Linkki: WinNovan toimitilarekisteri 5.5. Työ- ja toimintaympäristö Työympäristöllä luodaan myönteinen vaikutus henkilöstön motivaatioon ja työsuorituksiin sekä asiakkaiden tyytyväisyyteen. Organisaation tulee turvallisuuden hallinnan avulla varmistaa toimintansa häiriöttömyys suojaamalla henkilöstöä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä sekä tietoja, omaisuutta ja toimintaympäristöä vahingoilta ja väärinkäytöltä. Työsuojelun avulla organisaation tulee tukea ja kehittää työntekijöidensä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Linkki: Työsuojelun toimintaohjelma 5.6. Tiedonhallinta WinNovalla on kokonaisvaltainen tiedonhallintajärjestelmä WIN-ERP, jota se käyttää sekä hyödyntää johtamisen ja päätöksenteon sekä toiminnan suunnittelun, viestinnän, toteuttamisen, arvioinnin ja ohjaamisen välineenä. Linkki: Tiedonhallintajärjestelmä WinNova / Toimintakäsikirja / 14

15 5.7. Yhteistyö- ja kumppanuus WinNovalla on kiinteät ja toimivat suhteet toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin, jotta toimintaprosessien vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan yhdessä kehittää ja parantaa. 6. Prosessien hallinta 6.1. Palveluiden ja tuotteiden toteuttaminen WinNova toteuttaa palvelunsa ja tuotteensa prosessimaisella toimintamallilla, johon sisältyy prosessien, niiden välisten riippuvuuksien ja yhteisten resurssien määrittely. Toiminnan vaikuttavuus ja menestys perustuu toisiinsa liittyvien toimintojen määrittelyyn ja prosessimaiseen hallintaan, jossa resursseja johdetaan ja käytetään siten, että toimintaan suunnatuista panoksista saadaan tavoitteiden mukaisia tuotoksia Prosessien suunnittelu, toteutus, arviointi ja parantaminen Prosessi tarkoittaa joukkoa loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja sekä niitä toimintojen toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla saadaan aikaan tavoitteiden mukaiset tulokset. Prosessi muodostuu toisiaan seuraavista vaiheista: suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja parantamisesta. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy viestintä. Suunnittelu asetetaan tavoitteet ja luodaan tarvittavat prosessit, joilla saavutetaan asiakkaiden vaatimusten ja asetettujen tavoitteiden mukaiset tulokset Toteutus toteutetaan prosessit Arviointi seurataan, arvioidaan ja mitataan prosesseja, verrataan tavoitteisiin ja raportoidaan tuloksista Parantaminen tehdään arviointitulosten perusteella johtopäätökset ja päätetään toimenpiteistä, joilla jatkuvasti parannetaan prosessien suorituskykyä 6.3. Prosesseihin liittyvät vastuut ja valtuudet WinNovan prosessit kuvataan IMS-ohjelmalla ja kuvauksen yhteydessä kullekin prosessille nimetään prosessin omistaja, jolla on määritellyt vastuut ja valtuudet luoda prosessi sekä ylläpitää, ohjata ja parantaa sitä. WinNovan johto vastaa suunnasta vision ja strategian mukaisesti asettaa organisaation päämäärät ja sopii tavoitteet sitoutuu prosessimaiseen toimintamalliin hyväksyy prosessikartan ja varmistaa, että prosessit tukevat strategisia tavoitteita nimeää ja vastuuttaa prosessin omistajat varmistaa, että prosessin omistajilla on tarvittava osaaminen päättää resurssien käytöstä seuraa prosessien suorituskykyä ja tuloksia WinNova / Toimintakäsikirja / 15

16 Prosessin omistaja Prosessin omistaja on vastuuhenkilö, joka vastaa prosessin määrittelystä, kuvaamisesta, mittaamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä koko prosessin osalta. WinNovassa prosessin omistaja vastaa prosessin suunnittelusta, toiminnasta, arvioinnista ja parantamisesta sekä viestinnästä vastaa prosessin kuvaamisesta ja hyväksyy prosessikuvauksen viestii sovitut tavoitteet ja määrittää prosessin mittarit määrittelee prosessin sisältämät tehtävät, vastuut ja valtuudet varmistaa, että prosessin toimijat ovat tietoisia prosessin kokonaisuudesta ja omasta roolistaan siinä varmistaa, että prosessilla on tarvittavat resurssit ja henkilöstöllä on tarvittava osaaminen vastaa prosessin toimivuudesta, suorituskyvystä ja jatkuvasta parantamisesta vastaa prosessin rajapinnoista ja yhteyksistä muihin prosesseihin vastaa prosessikuvausten ylläpidosta 6.4. WinNovan prosessit WinNovan prosessit kuvataan yhteistyössä prosessin omistajien ja henkilöstön kanssa IMSohjelmalla ja ne ovat koko henkilöstön käytössä intranetin kautta. Kuva 5. WinNovan prosessikartta WinNova / Toimintakäsikirja / 16

17 Prosessikuvaukset laaditaan 3-sivumenetelmällä, joka käsittää yhteenvedon, prosessikaavion ja vaiheiden kuvaukset. yhteenvedossa määritellään prosessin tarkoitus, omistaja, asiakkaat ja sidosryhmät. asiakastarpeet ja -vaatimukset, lähtö- ja lopputilanne, keskeiset resurssit ja menestystekijät, mittarit, ohjaus- ja kehittämismenettelyt sekä prosessin rajapinnat prosessikaaviossa kuvataan prosessin eteneminen ja prosessin osallistuvien tehtävät vaiheiden kuvauksessa määritellään vastuut, kriittiset tekijät, menetelmät ja ohjeet sekä syntyvä ja jäljitettävä tieto Linkki: IMS 7. Seuranta, mittaus, arviointi, analysointi ja johtopäätökset 7.1. Itsearviointi ja ulkoinen arviointi Lainsäädäntö velvoittaa ammatillisen koulutuksen järjestäjän arvioimaan toimintaansa ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. WinNova arvioi toimintaansa seuraavilla menetelmillä: tuloskortti koulutuksen opiskelijapalaute asiakastyytyväisyys henkilöstötutkimukset talouden seuranta toiminnan arviointi o johdon katselmoinnit o sisäiset auditoinnit WinNovan toiminnan ulkoinen arviointi: ammatillisen koulutuksen kustannusten ja tulojen seuranta (oph) ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusmittari (oph) ammatillisen peruskoulutuksen oppimistulosten arviointi (oph) opiskelijapalautteet (oph, Ely-keskus) Vertaisarviointi Laadun varmistamisessa ja kehittämisessä voidaan hyödyntää myös vertaisarviointia. Siinä ulkoisten asiantuntijoiden muodostama vertaisarviointiryhmä kutsutaan arvioimaan organisaation toimintojen laatua. Vertaisarvioijat työskentelevät vastaavassa ympäristössä ja ovat arvioitavan aihepiirin riippumattomia asiantuntijoita ja ammattilaisia Mittaustiedon kerääminen Mittaustieto kerätään WinNovan tiedonhallintajärjestelmän (Win-Erp) tietovarastoon, jossa se muokataan käsiteltävään ja raportoitavaan muotoon. Näin varmistetaan, että analysointi, johtopäätökset ja parantamistoimenpiteet tehdään tosiasioiden perusteella. Linkki: Mittaus- ja tilastotiedon kerääminen, menettelyohje WinNova / Toimintakäsikirja / 17

18 7.3. Tuloskortti Tuloskortti on strategisen ja navigoivan johtamisen työväline, jolla mitataan miten tavoitteet ja strategia toteutuvat sekä varmistetaan sellainen työyhteisön jatkuva uudistuminen ja henkilöstön kokonaisvaltainen työkyky, joka mahdollistaa tavoitellun vaikuttavuuden, prosessien ja rakenteiden uudistamisen sekä resurssien taloudellisen, tuottavan ja tehokkaan käytön. Linkki: WinNovan tuloskortti Linkki: WinNovan ohjausmittaristo 7.4. Koulutuksen opiskelijapalautejärjestelmät WinNova kerää opiskelijapalautetta seuraavilla arviointijärjestelmillä: INKA-järjestelmä o nuorten ops-perusteinen ammatillinen peruskoulutus Aipal-järjestelmä o aikuisten näyttötutkintoperusteinen koulutus Opal-järjestelmä o työvoimakoulutus Opiskelijapalautteiden kerääminen on kuvattu ja ohjeistettu IMS-järjestelmään. Menettelyohje: INKA-palautteen kerääminen Menettelyohje: AIPAL-palautteen kerääminen Menettelyohje: OPAL-palautteen kerääminen ja ARVI-arvioinnit 7.5. Asiakastyytyväisyys Muiden asiakkaiden palautteet kerätään tapauskohtaisesti Webropol-järjestelmällä Henkilöstötutkimukset WinNova kerää palautetta henkilöstön näkemyksistä joka toinen vuosi tehtävällä henkilöstötutkimuksella. Tutkimuksessa kartoitetaan WinNovan henkilöstötyytyväisyyttä muun muassa työnantajakuvan, työilmapiirin, johdon toiminnan ja tiedonkulun näkökulmista. Saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä Talouden seuranta WinNovan talouden toteutumista seurataan sisäisellä laskennalla sekä toiminta- ja talousmittaristoilla. Vuosittaisen seurantajärjestelmän valmistelevat talouspalvelut ja sen hyväksyy toimitusjohtaja. Talouden seuranta on kuvattu ja ohjeistettu IMS-järjestelmään Toiminnan arviointi Johdon katselmukset Toimintajärjestelmän suorituskykyä ja tehokkuutta mitataan johdon katselmuksilla. Arvioinnissa hyödynnetään Opetushallituksen laadunhallintasuosituksia ja EFQM-mallia. Toiminnan arviointi on kuvattu ja ohjeistettu IMS-järjestelmään. WinNova / Toimintakäsikirja / 18

19 Prosessikuvaus: Sisäinen auditointi ja johdon katselmus Menettelyohje: Johdon katselmus Sisäiset auditoinnit Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan toimintajärjestelmän suorituskykyä ja tehokkuutta osaaluekohtaisesti. Sisäiset auditoinnit tuottavat taustatietoa johdon katselmuksiin. Sisäiset auditoinnit ovat luonteeltaan kehittämispainotteisia, joissa toimintaa tarkastellaan kriittisesti ja haetaan kyseisen alueen toimintoihin kehittämiskohteita. Jokaisen auditoinnin yhteydessä tarkastetaan ja päivitetään ajan tasalle kohteen prosessikuvaukset ja menettely- ym. ohjeet. Sisäisistä auditoinneista laaditaan vähintään kahden vuoden kestoinen auditointiohjelma, jonka johtoryhmä tarkastaa ja hyväksyy vuosittain. Sisäisen auditointiohjelman rakenne vastaa toimintakäsikirjan sisältöä ja se sisältää seuraavat toimintokohtaiset auditointikohteet: johtaminen toimintajärjestelmä resurssien hallinta prosessien hallinta seuranta, mittaus ja arviointi parantaminen yhteistyöprosessit Sisäiset auditoinnit on kuvattu ja ohjeistettu IMS-järjestelmään. Prosessikuvaus: Sisäinen auditointi ja johdon katselmus Menettelyohje: Sisäiset auditoinnit 7.9. Analysointi ja johtopäätökset Toiminnan tulokset, tehokkuus ja vaikuttavuus analysoidaan seuranta-, mittaus-, auditointi ja arviointitietojen perusteella ja päätökset tarvittavista parantamistoimenpiteistä tehdään tosiasioihin perustuvan analysointitiedon pohjalta. 8. Parantaminen, innovaatiot ja oppiminen 8.1. Parantaminen Parantamistoimenpiteet voivat vaihdella työpaikalla tehtävistä vaiheittaisista jatkuvista parannuksista koko organisaation kattaviin parannuksiin. WinNova määrittelee palveluiden, tuotteiden, prosessien, organisaatiorakenteiden ja toimintajärjestelmän parantamista koskevat tavoitteet tietojen analysoinnin perusteella. Parantamisprosessit toteutetaan järjestelmälähtöisesti PDCA-mallilla, jota sovelletaan johdonmukaisesti kaikkiin toimintoihin prosessimaisen toimintamallin mukaisesti. PDCA perustuu ympyrään, jota kierretään: ensin suunnitellaan (plan), sitten tehdään (do). Tekemisen jälkeen tarkistetaan (check) ja tehdään tarvittaessa korjaukset (act). Korjausten jälkeen ympyrässä palataan alkuun, eli suunnitteluun. WinNova / Toimintakäsikirja / 19

20 8.2. Innovaatiot Toimintaympäristön muutokset edellyttävät innovaatioita, joilla WinNova vastaa sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin Hanketoiminta Hanketoimintaa ohjaa WinNovan strategiaan perustuva kehittämisstrategia, jonka tavoitteita konkretisoidaan vuosittain laadittavassa kehityspalvelujen toimintasuunnitelmassa. Kehityspalvelut vastaa myös tulos- ja koulutusaloilla toteutettavan hanketoiminnan ohjaamisesta ja tukemisesta. Linkki: WinNovan hankekäsikirja Aloitetoiminta Aloitetoiminnan tarkoituksena on edistää omatoimista Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan toiminnan sekä työ- ja opiskeluympäristön kehittämistä. Aloite on luonteeltaan parannusehdotus, jonka tavoitteena on parantaa WinNovan toimintajärjestelmän ja prosessien toimivuutta, kehittää työ-, opetus- ja opiskelumenetelmiä, parantaa työn tuottavuutta, vähentää kustannuksia tai poistaa tarpeetonta työtä sekä parantaa imagoa, tunnettuutta ja markkinointiviestintää. Aloitteen voi tehdä WinNovan jokainen vakinaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa oleva henkilöstön jäsen tai opiskelija. Aloitteen voi tehdä myös ryhmä. Linkki: Aloitetoimintasääntö 8.3. Oppiminen WinNovassa kannustetaan jatkuvan oppimisen välityksellä tapahtuvaan parantamiseen. Win- Nova on oppiva organisaatio, jossa toiminnan parantaminen perustuu kykyyn yhdistää yksilöiden ammattitaito organisaation osaamiseen. Oppiminen organisaationa tarkoittaa, että organisaatio kerää tietoa erilaisista sisäisistä ja ulkoisista lähteistä ja tapahtumista, kuten menestystarinoista ja epäonnistumisista sekä analysoi perusteellisesti kerättyä tietoa ja kartoittaa tämän tiedon pohjalta syntyviä oivalluksia. Oppiminen, joka perustuu yksilöiden kykyjen yhdistämiseen organisaation osaamiseen, on mahdollista, kun ihmisten osaaminen, ajattelutavat ja käyttäytymismallit yhdistetään organisaation arvoihin. WinNovassa tuetaan oppimista ja tunnistetaan osaamisen parantuminen ja palkitaan siitä kannustetaan verkostoitumiseen, yhteyksien luomiseen, vuorovaikutteisuuteen ja tietämyksen jakamiseen sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella ylläpidetään oppimiseen ja oppimisen jakamiseen tarkoitettuja järjestelmiä arvostetaan luovuutta ja hyväksytään, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä WinNova / Toimintakäsikirja / 20

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8)

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8) 1 (8) Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Juhaninkuja 1 21200 Raisio Raision aikuiskoulutuskeskus Timali aloittaa laadunhallintajärjestelmän systemaattista rakentamista

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä. Janne Murto Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmä Janne Murto 19.9.2017 1. Viranomaisten vaatimukset Koulutuksen järjestäjillä on oltava toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva

Lisätiedot

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus

Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Perehdytystilaisuus -toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearviointi Vaasa 31.10.2014 Kriteerien yleisesittely ja itsearvioinnin toteutus Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on.

Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. Helsingin maalariammattikoulu n yhteystiedot Kornetintie 2b 00380 HELSINKI Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella on. mitattavissa oleva tulos, jonka

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä Prosessien hallinta ammatillisessa koulutuksessa, 21.-22.4.2010 klo 9.45-10.15, Opetushallitus Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola 2 IMS Business Solutions Oy Mikä on toimintajärjestelmä? Yhdessä sovittu, paras tällä hetkellä tunnettu toimintatapojen kooste, jota jatkuvasti parannetaan

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi Laadunvarmistuksesta 7.1.2009 Ismo Kantola Laatu Käsitykset laadusta on jäsennetty usein seuraavasti: laatu erinomaisuutena (excellence) itsestään selvää erinomaisuutta, tavanomaisesta poikkeavaa ja elitististä:

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Kestävä kehitys osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa - Johdantopuheenvuoro, itsearvioinnin tulokset Opetusneuvos Leena Koski.

Kestävä kehitys osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa - Johdantopuheenvuoro, itsearvioinnin tulokset Opetusneuvos Leena Koski. Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2015, 4.11. Saimaan ammattiopisto Sampo Kestävä kehitys osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa - Johdantopuheenvuoro, itsearvioinnin tulokset

Lisätiedot

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunhallinnan eri menetelmiä Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunkehittämismallit EFQM (Euroopan laatupalkintomalli ) Excellence Model 2010 Erinomaisuuden tunnuspiirteiden arviointimalli

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Informaatiotilaisuus 1.3.2017, OPH Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2017 Laatupalkintokilpailun prosessi ja hakemuksen laatiminen Leena Koski Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi Laatupalkinnon tavoitteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla LARK-hankkeen workshop 3 3.9.2012 Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Esimieskeskustelut keväällä 2012

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN

LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN LAATUVASTAAVAN PEREHTYMINEN Perehtyjä /pm Mentori / pm Huomiot, havainnot, kysymykset, kehittämisehdotukset yms. Perehtymissuunnitelman laatiminen Tavoitteet ja aikataulu Uusi laatuvastaava laatii oman

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen ja järjestämisedellytysten arviointi Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta: laatustrategian lähtökohtia Edistetään korkealaatuista

Lisätiedot

Opetustoimen varautuminen

Opetustoimen varautuminen Opetustoimen varautuminen ml. varhaiskasvatus, liikunta-, nuoriso- ja kirjastotoimi STM:n Valmiusseminaari 15.-16.5.2017 Haikon kartano Tiina Mäkitalo 16.5.2017 1 Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot YTS,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus Kestävä kehitys osana oppilaitosten laadunhallintaa seminaari Mika Tammilehto opetusministeriö 1.11.2007 Laatu avaintekijä koulutuksessa? Koulutuksen laadun

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Ammatillinen reformi mitä kaikkea muuttuu?

Ammatillinen reformi mitä kaikkea muuttuu? Ammatillinen reformi mitä kaikkea muuttuu? Aikuiskoulutusseminaari 8.9.2017 Anni Miettunen johtaja, ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen uudistussuuntia 1/2 Koulutuksen järjestäjälle vastuuta

Lisätiedot

Kestävä kehitys osana oppilaitosten laadunhallintaa KOMMETTIPUHEENVUORO. Opetusneuvos Leena Koski. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Kestävä kehitys osana oppilaitosten laadunhallintaa KOMMETTIPUHEENVUORO. Opetusneuvos Leena Koski. Osaamisen ja sivistyksen asialla Kestävä kehitys osana oppilaitosten laadunhallintaa KOMMETTIPUHEENVUORO Opetusneuvos Leena Koski LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TAVOITTEET (luonnos) Tehtävänä on tukea koulutuksen järjestäjiä koulutuksen laadunhallinnan

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Päivi Jantunen laatukoordinaattori 4.1.2017 1 Toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan pohjana SFS-EN ISO9001-standardi johtamisjärjestelmä, joka auttaa

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Satakuntalainen koulutuksen ennakointimalli Sisältö Satakuntalainen ennakointiyhteistyö Hanketoiminta

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa (vrt. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus) Salpauksessa laadunhallinnalla

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot