Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta. Sanomatalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta. Sanomatalo 18.3.2010"

Transkriptio

1 Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta Sanomatalo

2 Tervetuloa! ICMI Oy 2009

3 Asiakkaan huono kannattavuus ei ole asiakkaan, vaan yrityksen syy Yrityksellä on kaikki keinot kannattavuuden parantamiseen Tehokkain niistä ei ole asiakassuhteen välitön lopettaminen

4 Seminaariohjelmamme 08:00 Ilmoittautuminen ja aamiainen 08:30 Tervetuloa Tilaisuuden avaus. Miten asiakaskannattavuus muuttaa johtamista? Kalevi Hellman, Partner, ICMI 09:00 Miten asiakaskannattavuutta hyödynnetään liiketoiminnassa? Tutkimustuloksia Mikko Kontsas, Managing Partner, Cox Consulting Oy 09:30 Miten käytät asiakaskannattavuustietoa tuloksen tekemisessä ja asiakkuuksien kehittämisessä? Satu Värilä, Managing Partner, ICMI Oy 10:00 Miten saat asiakaskannattavuustiedot käyttöösi? Tuomo Korkala, Partner, Cox Consulting Oy ja Terho Norja, Managing Partner, IPSS Oy Tauko 11:00 Case Edita: Asiakaskannattavuus asiakkuuksien ja myynnin johtamisen välineenä. Lauri Hyytiäinen, Myyntijohtaja, Edita Print & Distribution Arto Salminen, CTO, Edita OYJ 11:45 Yhteenveto ja loppukeskustelu Aleksi Moisio, toimittaja, Taloussanomat 12:00 Tilaisuus päättyy

5 Tilaisuutemme materiaali Tilaisuuden materiaali on saatavissa tilaisuuden jälkeen Seminaarisivusto Jatkamme mielellämme keskustelua myös tilaisuuden jälkeen Yhteydenottolomake Haluamme kehittää tilaisuuksiamme Sähköinen palautelomake Mikäli olet kiinnostunut hankkimaan alan julkaisuja Tilauslomake

6 ICMI & IPSS Oy - Tulosta asiakasjohtamisesta ICMI - Intelligent Customer Management International Oy auttaa asiakkaitaan parantamaan liiketoimintansa tuottavuutta ja yrityksen arvoa toimivan asiakasjohtamisen avulla. IPSS - Intelligent Precision Solutions and Services Oy auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa ja kasvattamaan myyntiään asiakastietoja tehokkaasti hyödyntämällä. Autamme yrityksiä kehittämään asiakkuuksista kilpailuetua. Toteutamme vaadittavat strategiset, operatiiviset sekä teknologiset ratkaisut, joiden avulla asiakkuuksista saadaan lisää kasvua ja kannattavuutta. Asiakkaitamme ovat kotimaiset ja kansainväliset yritykset sekä julkisen sektorin toimijat. Suomalaiset sisaryritykset (ICMI Oy perustettu 1997, IPSS Oy 2000) Henkilökunnan omistamat Henkilöstö yhteensä 36 Liikevaihto n 3 milj

7 Cox Consulting Tunnistaa ja toimittaa lukuja päätöksenteon tueksi Erityisesti kunnostautunut asiakas- ja tuotekannattavuuslaskennassa Suunnittelemme laskennan sisällön, määrittelemme tarvittavan järjestelmän ja toteutamme sen käyttöönoton Aloitti toimintansa joulukuussa 2002 Tällä hetkellä palveluksessa 10 konsulttia Liikevaihto n vuonna 2008

8 Yhteistyömme Johtaminen Liiketoiminnan ja kannattavuuden kehittäminen Asiakkuusosaaminen ja -mallit Asiakaskannattavuuslaskenta ja työkalut

9 Miten asiakaskannattavuus muuttaa johtamista? Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta seminaari Kalevi Hellman Partneri ICMI Oy

10 Sisältö 1. Arvoketjun muutos 2. Miten asiakaskannattavuus muuttaa johtamista? 3. Mitä hyötyjä johto saa? ICMI Oy 2009

11 1. Arvoketjun muutos Every firm is a collection of activities that are performed to design, produce, market, deliver and support its product. Porter 1985 Firm infrastructure Margin Support activities Human resource management Technology development Procurement Inbound logistics Operations Outbound logistics Marketing and sales Service Margin Primary activities

12 Kilpailuetujen painopisteen muutos Mitattua tietoa Massatoimintaa Mittaamatonta arvausta Tuntematon asiakas Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka???? Markkinat Ennen: Kilpailuedut? Myynti Nyt: kilpailuedut? Asiakastuntemus Sähköiset asiakkuudet Tunnistettu asiakas Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka CRM Kantaasiakkuudet Avainasiakashallinta???? Asiakastutkimus Markkinatutkimus Asiakasdialogi Sähköiset palvelut Asiakas Brändi Asiakastyytyväisyys Sähköinen kaupankäynti

13 Kannattavuusnäkökulman muutos Ennen: Kannattavuus Tuntematon asiakas Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka???? Markkinat Asiakas Nyt: Kannattavuus Tunnistettu asiakas Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka Kanavat Palvelut Asiak- kuustoi- minta Ostokäyttäy- tyminen Asiakas-/ asiakasryhmä- kannattavuus

14 Tuote- vs. asiakasnäkökulma kannattavuuteen Tuotenäkökulma Asiakasnäkökulma D D D Asiakkaan ostot D D D D Asiakkaan ostot D D D Asiakaskate (yht.) Asiakaskannattavuus Asiakkaan ostot -Tuotteiden kustannukset Asiakaskate Asiakkaan ostot -Tuotteiden kustannukset - Myyntikustannukset - Asiakkuuskustannukset - Poikkeamakustannukset - Asiakasinvestoinnit Asiakaskannattavuus

15 2. Miten johtaminen muuttuu?

16 Asiakkaista taloudellista tietoa johtamiseen Mitä ylempään johtoon mennään, sitä enemmän käsitellään taloudellista tietoa Tuloslaskelma ja tase, muut talousraportit, myyntiraportit Nyt myös asiakkaista saadaan taloudellista tietoa johtamiskäyttöön Taloudellinen asiakastieto Asiakaskannattavuus Asiakaspääoma Asiakasriskit Asiakasinvestoinnit Asiakasennusteet Toiminnallinen asiakastieto Asiakasmäärä ja rakenne Asiakasosuus Asiakasuskollisuus Asiakastyytyväisyys Asiakassuhteiden kehitys Asiakasrajapinta

17 Miten johtaminen muuttuu Johtamisen fokus tuotteesta asiakkaaseen Asiakas- 2. Johdolle kolme keskeistä, toisiinsa integroitua johtamisnäkökulmaa Asiakaskannattavuus: asiakasnäkökulma Tuloslaskelma ja tase: talousnäkökulma Myyntiraportti: tuotenäkökulma kannatta- vuus Tulos ja Tase 3. Asiakasstrategiasta keskeinen osa yrityksen tavoiteasetantaa ja strategiamääritystä Taloudelliset asiakastavoitteet Asiakkaiden laatuun liittyvät asiakastavoitteet Toimintaan ja sen tehokkuuteen liittyvät asiakastavoitteet Myyntiraportti

18 entä johtamisfunktioiden väliset roolit? Tuleeko talousjohdosta asiakkuuksien hallitsija? Talousjohto haluaa jatkossa tuottaa ylimmälle johdolle erityisesti tietoa asiakaskannattavuuksista (93 %), asiakasinvestointien tuotosta (55 %) ja asiakaskannan riskitekijöistä (48 %). (ICMI Oy 2008) Ottaako markkinointijohto haasteen vastaan? Kolme käytetyintä markkinoinnin mittaria ovat tällä hetkellä myynti (90 %), liikevoitto/kannattavuus (89 %), myyntikate (81 %). (Stratmark 2008) Vain vajaa 40 % markkinointijohdosta näkee, että sen rooli kehittyy asiakastiedon tuottajasta ylimmän johdon strategiseksi kumppaniksi. (ICMI Oy 2006) Millaisen roolin ICT-johto saa? Alle 50 % tietohallintojohtajista pääsee tuomaan tietotekniikkaan liittyviä asioita hallituksen keskusteluihin. (CIO 1/2008)

19 3. Mitä hyötyjä johto saa? 1. Tärkeän elementin yrityksen arvon kasvattamiseen ja kannattavuuden hallintaan. Tarkkuutta ja varmuutta kannattavuuden parantamista koskeviin päätöksiin 2. Edellytykset kannattavuusajattelun laajentamiseen ja ohjaamiseen, kannattavuuskulttuurin luomiseen. 3. Työkalun koko arvoketjun tehostamiseen, resurssien oikeaan suuntaamiseen sekä asiakasinvestointien tuottavuuden hallintaan. 4. Kilpailukyvyn kehittämisen olennaisen alueen: asiakkaan ja asiakkaan kanssa tapahtuvan toiminnan kannattavuuden. Nopeat toimenpiteet Pitkän tähtäimen toimenpiteet

20 Miten asiakaskannattavuutta hyödynnetään liiketoiminnassa? Tutkimustuloksia Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta seminaari Mikko Kontsas Managing Partner Cox Consulting Oy

21 Esityksen rakenne 1. Koetaanko asiakaskannattavuus tärkeäksi johtamisvälineeksi? 2. Tietävätkö yritykset asiakkaidensa kannattavuuden? 3. Ollaanko asiakaskannattavuuslaskentaa kehittämässä? ICMI Oy 2009

22 1. Koetaanko asiakaskannattavuus tärkeäksi johtamisvälineeksi? ICMI Oy 2009

23 Asiakaskannattavuustiedon rooli johtamisessa Asiakaskannattavuus Myyntiraportit Tuloslaskelma ja taseraportit Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakasanalyysit Asiakasennusteet Muut sisäiset raportit Markkinatutkimukset Tuloskortit Prosessimittarit Koulutus ja henkilöstömittarit Markkinaosuustiedot Tulisi käyttää Käytetään tällä hetkellä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

24 2. Asiakaskannattavuustieto siis tukisi johtamista. Onko tätä tietoa olemassa? ICMI Oy 2009

25 Hyvin tai erittäin hyvin kannattavuus tiedetään.. Organisaatioyksikkökohtainen kannattavuus Tuote tai palvelukohtainen kannattavuus Asiakasryhmäkohtainen kannattavuus Asiakaskohtainen kannattavuus % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

26 Mutta mitä tarkoittaa hyvin tai erittäin hyvin? Miten erilaiset kustannukset on huomioitu tuote- tai asiakaskohtaisissa kannattavuuksissa? ICMI Oy 2009

27 Miten erilaiset kulut on kohdistettu tuote- tai asiakastasolle Materiaalikulut Alihankintakulut Suora tuotannollinen työkulu Muut suorat kulut Myynnin ja markkinoinnnin kulut Epäsuora tuotannollinen työkulu Muut epäsuorat tuotannolliset kulut Hallinnon kulut ja muut yleiskulut Ei kohdisteta Arvioperusteisesti Aiheuttamisperusteisesti 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

28 3. Asiakaskannattavuus siis tukisi johtamista, mutta tietoa ei ole käytettävissä. Ollaanko asialle tekemässä jotain? ICMI Oy 2009

29 Kehitetäänkö kannattavuuslaskentaa Ollaanko kehitystä tekemässä Paljonko kehitykseen on budjetoitu < Olemme kehittämässä tämän tai ensi vuoden aikana > % 20 % 40 % 60 % 80 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

30 Miksi kehitys ei näy? Jos laskentaa kehitetään jatkuvasti, miksi ymmärrys asiakkaiden kannattavuudesta ei kasva? ICMI Oy 2009

31 Syitä Kehitys kanavoituu pikkuasioiden viilaamiseen Suuret hankkeet ovat esim. ERP järjestelmien uusimisia, joissa kannattavuuslaskenta usein jää muiden osioiden jalkoihin Asiakaskannattavuuden osaamista on niukasti saatavilla

32 Yhteenveto Asiakaskannattavuus on halutuin johtamisväline n. 70% johtajista haluaisi käyttää asiakaskannattavuutta johtamisessa Asiakaskannattavuustietoa on huonosti saatavilla Vain n. 30% yrityksistä tietää asiakkaidensa kannattavuuden Vain n. 6% yrityksistä kohdistaa esim. tuotannon epäsuoria kustannuksia tuotteille / asiakkaille Kannattavuuslaskentaa kehitetään jatkuvasti n. 70% yrityksistä on kehittämässä kannattavuuslaskentaa Kehityksen tuloksia ei kuitenkaan ole juuri havaittavissa Miten asiakaskannattavuutta hyödynnetään liiketoiminnassa? Huonosti

33 Miten käytät asiakaskannattavuustietoa tuloksen tekemisessä ja asiakkuuksien kehittämisessä? Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta seminaari Satu Värilä CEO, Partneri ICMI Oy

34 Asiakaskannattavuustiedon käyttäminen pähkinänkuoressa Liiketoiminnan Liiketoiminnan johtaminen johtaminen Johto Johtamiseen integroidut asiakaskannattavuustyökalut Taloushallinto Asiakasrajapinta Rakenteellinen, skaalautuva asiakaskannattavuusmalli Asiakaskannattavuusselvitykset Jatkuvan kannattavuuslaskennan mahdollistava laskenta- ja raportointiratkaisu Tulosten analysointi ja jalkauttamisen mallit Asiakastoiminnan kehittäminen Asiakastoiminnan kehittäminen

35 Miten asiakaskannattavuustietoa voidaan hyödyntää käytännössä? ICMI Oy 2009

36 Kolme kannattavuuspolkua Uus Uusasiakas asiakashankinta hankinta Takaisin Takaisin voitta voittaminen minen Pros Prospektointi pektointi Ostot Ostot Tuotanto Tuotanto Tuote/ Tuote/ palvelu palvelu Logis Logistiikka tiikka Aktiviteetit Aktiviteetit Kanavat Kanavat Palvelut Palvelut Osto Ostokäytt yttäytyminen tyminen Asiakas Asiakaskuuntelu kuuntelu Asia Asiakassuh kassuhteiden teiden kehit kehittämi minen nen Asiak Asiakkaiden kaiden arvo. arvo. Asiakas Asiakaspää ääoma oma Asiakas Asiakaskannat kannattavuus tavuus Arvoketjun kannattavuus Asiakasvirran kannattavuus Asiakaselinkaaren kannattavuus

37 Paraneeko asiakaskannattavuus pelkästään asiakkaista luopumalla? Kannattamattomien asiakkaiden muuttaminen kannattavaksi 1. Kannattavuuteen vaikuttavien elementtien muuttaminen 2. Asiakastoimintamallien muuttaminen 3. Rakenteiden muuttaminen (luopuminen) ICMI Oy 2009

38 Tunnistetaan kannattavuuselementit ja niiden vaikutukset Asiakaskannattavuuslaskelma Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka. Kanavat Palvelut Aktivi- teetit Ostokäyttäy- tyminen Asiakas- Inves- toinnit Asiakkaan ostot (useita tuotteita) Tuotteiden kustannukset Vuosi- tai sopimuskustannukset Asiakaskate I Myyntikustannukset Tilaus- ja toimituskustannukset Laskutuskustannukset Toimitus- ja pakkauskustannukset Palvelukustannukset Luottokustannukset tai -tuotot Asiakaskate II Asiakassuhteen hoitokustannukset Myynti- ja asiakassuhteen ylläpitokustannukset/ kontaktikanavakustannukset Asiakaspalvelukustannukset Asiakaskate III Poikkeamakustannukset Virhekustannukset Kustannukset valituksista Palautukset, peruutukset Takuukustannukset Perintä ja luottotappiokustannukset Asiakastulos I Asiakkaan osuus yleiskuluista Asiakastulos II Asiakasinvestointikustannukset Asiakasvoitto

39 Tuodaan kannattavuustiedot toiminnan kehittämiseen Asiakaskannattavuuslaskelma Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka. Kanavat Palvelut Aktivi- teetit Ostokäyttäy- tyminen Asiakas- Inves- toinnit Asiakkaan ostot (useita tuotteita) Tuotteiden kustannukset Vuosi- tai sopimuskustannukset Asiakaskate I Myyntikustannukset Tilaus- ja toimituskustannukset Laskutuskustannukset Toimitus- ja pakkauskustannukset Palvelukustannukset Luottokustannukset tai -tuotot Asiakaskate II Asiakassuhteen hoitokustannukset Myynti- ja asiakassuhteen ylläpitokustannukset/ kontaktikanavakustannukset Asiakaspalvelukustannukset Asiakaskate III Poikkeamakustannukset Virhekustannukset Kustannukset valituksista Palautukset, peruutukset Takuukustannukset Perintä ja luottotappiokustannukset Asiakastulos I Asiakkaan osuus yleiskuluista Asiakastulos II Asiakasinvestointikustannukset Asiakasvoitto

40 Voidaan arvioida kolmesta näkökulmasta: Sisäinen, ulkoinen ja tuleva asiakaskannattavuus 1 Asiakaskannattavuuslaskelma Asiakkaan ostot (useita tuotteita) Tuotteiden kustannukset Vuosi- tai sopimuskustannukset Asiakaskate I Myyntikustannukset Tilaus- ja toimituskustannukset Laskutuskustannukset Toimitus- ja pakkauskustannukset Palvelukustannukset Luottokustannukset tai -tuotot Asiakaskate II Asiakassuhteen kannattavuus Asiakkaan oma Asiakassuhteen Asiakaskannattavuuslaskelma kannattavuus hoitokustannukset Myynti- (määrittää ja asiakassuhteen elinkaarta) Asiakkaan ostot ylläpitokustannukset/ (useita tuotteita) Tuotteiden kustannukset kontaktikanavakustannukset Kokonaiskasvu Vuosi- tai sopimuskustannukset Asiakaspalvelukustannukset 2 Tulos Asiakaskate I Myyntikustannukset Asiakaskate Luottotiedot III Tilaus- ja toimituskustannukset Laskutuskustannukset 260 Maksuhäiriöt Poikkeamakustannukset Toimitus- ja pakkauskustannukset Palvelukustannukset Virhekustannukset Toimiala Luottokustannukset tai -tuotot Asiakaskate II Kustannukset Omistus valituksista Asiakassuhteen hoitokustannukset Palautukset, Riskit peruutukset Myynti- ja asiakassuhteen ylläpitokustannukset/ 1460 kontaktikanavakustannukset Takuukustannukset Asiakaspalvelukustannukset Perintä ja luottotappiokustannukset Asiakaskate III Poikkeamakustannukset Asiakastulos I Virhekustannukset Kustannukset valituksista Palautukset, peruutukset Asiakkaan osuus yleiskuluista 820 Takuukustannukset Perintä ja luottotappiokustannukset Asiakastulos II Asiakastulos I Asiakkaan osuus yleiskuluista Asiakasinvestointikustannukset Asiakastulos II Asiakasinvestointikustannukset Asiakasvoitto Asiakasvoitto Tulos Tuotto-% Asiakkaan oma kannattavuus (Yrityksen) kokonaiskasvu Tulos Luottotiedot Maksuhäiriöt Toimiala Omistus Riskit 1 Asiakassuhteen kannattavuus ICMI Oy Asiakassuhteen kannattavuus tulevaisuudessa Ennuste elinkaaren arvosta t,?? Arvokas asiakas, Talentum 2009

41 Saadaan käyttöön useammat vaikutusmahdollisuudet ja -keinot Tuotekannattavuuteen vaikuttaminen Asiakaskannattavuuteen vaikuttaminen 4P 4P Tuote Tuote Hinta Hinta Kauppapaikat Kauppapaikat ja ja jakelu jakelu Kampanjat Kampanjat Tuotekannattavuus Asiakaskannattavuus Asiakaskohtainen Asiakaskohtainen hinnoittelu hinnoittelu Asiakasryhmäkohtaiset Asiakasryhmäkohtaiset toimintatoimintaja ja palvelumallit palvelumallit Kanavavalinnat Kanavavalinnat ja ja ohjaus ohjaus (e-kauppa) (e-kauppa) Asiakasohjelmat Asiakasohjelmat ja ja - - dialogi dialogi Asiakaskohtaiset Asiakaskohtaiset palvelut/ palvelut/ edut edut Asiakkaiden Asiakkaiden palkitseminen palkitseminen Uusasiakashankinnan Uusasiakashankinnan tehostaminen tehostaminen Asiakashallinnan Asiakashallinnan tehostaminen tehostaminen Verkostoituminen Verkostoituminen ICMI Oy 2009

42 Asiakastoimintamallit ja asiakkuuspanosten kohdentaminen. ICMI Oy 2009

43 Valaskäyrä 250 Tyypillistä: 20% asiakkaista tuo % tuloksesta 10-20% asiakkaista vie % tuloksesta 200 Kumulatiivinen kannattavuus Asiakkaat paremmuusjärjestyksessä

44 Kannattavuudeltaan erilaiset asiakkaat tarvitsevat erilaiset hoitomallit Dynaaminen valaskäyrä Hanki Varo Vältä Suojaa Kehitä Luovu Aktivoi Irrota Prospektit Asiakkaat Menetetyt

45 Parhaiden asiakkaiden ylipalvelu voi piilottaa kannattamattomuuden - Toissijaiset asiakkaat pitävät yrityksen pinnalla

46 Kannattavuustiedolla kannattaa myös neuvotella CASE KANNATTAMATTOMUUSTEKIJÄT 1. Palkitsemisen väärät mittarit 2. Neuvotellut hinnat 3. Puuttuvat prosessit 4. Ylipalvelu RATKAISUT 5. Palvelumalli- ja kokemus 6. Asiakkaan kustannusten avaaminen 6. Yhteiset pelisäännöt Tulokset Kannattavuus nousi kahdessa vuodessa EBIT 1,5 % EBIT 4,7 % Iso asiakkuus saatiin käännettyä kannattavaksi Löydettiin muita asiakkuuksia, joiden kanssa sama ratkaisumalli toimi

47 Rakenteiden kehittäminen. Asiakasriskit ja asiakaspääoma. ICMI Oy 2009

48 Asiakaskannattavuudella päästään uudella tavalla kiinni riskien hallintaan Epäedulliset asiakasedut, -ehdot ja -toimintamallit Luottotappiot Maksuhäiriöt Muutokset asiakkaan kasvussa, kilpailutilanteessa, organisaatiossa Asiakaselinkaaren ikä Ostojen keskittyminen Asiakaselinkaaren vaihe Asiakaskannan riskit Asiakasvalinnat Markkinavalinnat Asiakkuuksien keskittymisen aste kannassa Asiakaskannan elinikä Asiakasrakenteen kehittäminen Asiakaskannan kannattavuus ja kannattavuusrakenne Yksittäisen asiakkaan/ asiakasryhmän riskit Arvokas asiakas, Talentum 2009

49 Mitä edellyttää? Yksi totuus ja konkreettiset hyödyt usealle käyttäjälle Rakenteellinen, skaalautuva, asiakkuus- ja talousmittarit yhdistävä kannattavuusmalli Yhdet kannattavuusluvut usean eri tahon hyödynnettäväksi (ylin johto, myynti, taloushallinto, tuotanto, logistiikka ) Ulkoisen laskennan päälle rakennettu, sisäisiä ja ulkoisia kannattavuuslähteitä hyödyntävä laskentamalli Strateginen työkalu kehittämisinvestointien ja asiakkuuspanosten identifiointiin, suuntaamiseen ja toiminnan ohjaamiseen Integroitu, CRM- ja johdon työkalujen sisälle tuotu kannattavuustieto Asiakkuustulosten ja toiminnan kehittämisessä kiinteästi hyödynnettävä kannattavuustieto ICMI Oy 2009

50 Miten saat asiakaskannattavuustiedot käyttöösi? Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta seminaari Tuomo Korkala Partner Cox Consulting Oy Terho Norja Managing partner IPSS Oy

51 Sisältö 1. Asiakaskannattavuustiedot yleisimmät tulokset 2. Asiakaskannattavuustiedot käyttöön Cox & IPSS 3. Miten edetä asiakaskannattavuusprojektissa? ICMI Oy 2009

52 Asiakaskannattavuustiedot yleisimmät tulokset ICMI Oy 2009

53 Kannattavuuslaskentajärjestelmä Raportointi Analyyttiset sovellukset (Kannattavuus, Kustannuslaskenta, Ennustaminen, BSC, jne.) Coxin Toimialue Tietovarastot ERP

54 Pönttökuva Laskennan pääkäyttäjä Lähtöjärjestelmät ERP SCM CRM Excel RAPORTOINTIKERROS QlikView Cognos Business Objects MS SSRS Laskentaohjelmisto Focus by Cox Consulting Prosessinhallinta Mallinnus Validointi/Pääkäyttäjäraportointi Hyödyntävät isteer DATA KERROS SQL MS SQL FW

55 Tyypillisiä tuloksia Katsotaan raportointidemo!

56 Asiakaskannattavuustiedot käyttöön! Cox & IPSS ICMI Oy 2009

57 Miten asiakaskannattavuus muutetaan tuloksiksi? Rakenna TIETOA asiakaskannattavuudesta Asiakastieto Suunnittele TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TEHTÄVÄT tunnistetuille asiakkaille Tehosta VUOROVAIKUTUSTA asiakasrajapinnassa 57

58 Miten asiakaskannattavuus muutetaan tuloksiksi? Tunnista asiakaspotentiaali Tarkenna asiakastavoitteet Rikasta asiakastietoa Kerää ja hallinnoi asiakasdataa Raportoi toteutuneet asiakaskontaktit TIETO Asiakastieto VUOROVAIKUTUS TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TEHTÄVÄT Määritä asiakaskohtaiset hoitomallit Hallitse asiakkaat eri kanavien Jalkauta kokonaisuutena tehtävät ja työjonot asiakasrajapintaan Luo tehtävälistat ja työjonot tunnistetuille asiakkaille 58

59 Asiakaskannattavuus ja johtaminen COX focus & IPSS isteer Yrityksen johto Kontrolleri ERP Kannattavuuslaskennan hallinta Focusraportit Johdon raportointi Asiakkuuksien analysointi ja raportointi Myynnin raportointi CRM SCM COX FOCUS ETL Laskenta Raportointi Analysointi - Business Objects - Cognos - Qlikview -Oracle BI -Microsoft kehittäminen -.. Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johto ja Myynti, asiakastyöskentely Financials Kustannuspaikkalaskenta ETL DW Asiakastyöskentelyn systematisointi IPSS isteer Muut tietolähteet Pääluvut, jne Goal Plan Target isteer Tehtävät Tehtävät Personoitu Personoitu , , sms sms 59

60 Asiakaskannattavuus ja johtaminen COX focus & IPSS isteer Johtaminen, seurantakontrolleri ja ohjaaminen Yrityksen johto ERP CRM SCM Kannattavuuslaskennan hallinta COX FOCUS ETL Focusraportit Laskenta Johdon raportointi Tulosten raportointi Raportointi Analysointi Asiakkuuksien analysointi ja raportointi Myynnin raportointi Myynti, asiakastyöskentely Systemaattinen työskentely - Business Objects - Cognos - Qlikview -Oracle BI -Microsoft -.. Suunnitelmien luonteva toimeenpano Asiakkuuksien johto ja kehittäminen Asiakkuuksien johtaminen Financials Kustannuspaikkalaskenta ETL DW Tulosten seuranta Asiakastyöskentelyn systematisointi Muut tietolähteet Pääluvut, jne Suunnittelu Johtaminen IPSS isteer Goal Plan Target isteer Automaattinen, Automaattinen, triggeröity triggeröity ja ja personoitu personoitu asiakasviestintä asiakasviestintä Tehtävät Tehtävät Personoitu Personoitu , , sms 60 4

61 Miten edetä asiakaskannattavuusprojektissa? ICMI Oy 2009

62 Asiakaskannattavuusprojektin toteuttaminen Lähtökohtatilanteen auditointi Kannattavuusmalli & Business case Laskentamallin ja asiakaskannattavuusraporttien toteuttaminen Analysointi ja johtopäätökset Johtaminen ja toiminnan kehittäminen asiakaskannattavuusnäkökulmasta Tahtotila- ja tarvemäärittely Asiakaskannattavuusnäkökulmien määrittely Lähtökohtakartoitus Asiakkuusaudit Liiketoimintanäkemys/ johtamisaudit Laskenta-audit Kannattavuusmallin rakentaminen Kannattavuuden osa-alueet ja tasot Tietolähteiden ja tietomallin määrittely Asiakaskannattavuuden tuottavuusarvio; business case Projektisuunnitelman laatiminen Tarkemman laskentamallin laatiminen Tiedon hankinnan ja käsittelyn ratkaisujen rakentaminen Laskennan suorittaminen Laskennan tulosten raportointi Tulosten analysointi Kannattavuustekijöiden validointi (+/-) Sisäinen/ulkoinen kannattavuus Yritys/alue/ryhmäkohtainen kannattavuus Kehittämiskohteiden identifiointi Kannattavuusmallin hyväksyntä Asiakaskannattavuuden kytkeminen johtamisprosessiin Johdon ja organisaation asiakaskannattavuustyökalujen suunnittelu ja toteutus Asiakaskannattavuusstrategian laatiminen Asiakaskannattavuusajattelun lanseeraus organisaatioon 62

63 Kiitos! Tulemme mielellämme kertomaan lisää.

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja Kalevi Hellman, Satu Värilä Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja TIEDOLLA JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMINNASSA. GLO Hotel

Business Insight -tapahtumasarja TIEDOLLA JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMINNASSA. GLO Hotel Business Insight -tapahtumasarja TIEDOLLA JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMINNASSA GLO Hotel 18.2.2016 Ohjelma 9.00-9.30 9.30-10.15 10.15-11.00 Palveluliiketoiminnan yleiset haasteet raportoinnin ja johtamisen

Lisätiedot

Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service. Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia

Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service. Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia Digian ratkaisu kenttähuoltoon, Microsoft Dynamics AX Field Service Pekka Pykäläinen, Microsoft Petteri Naulapää, Digia 2 2009 Digia Plc Kenttähuollon seminaari 26.5. 08:30 Rekisteröityminen ja aamiainen

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Hannu Saarijärvi KTT, markkinoinnin professori (ma) Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Email: hannu.saarijarvi@uta.fi Palvelujen

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään!

CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! CALL TO ACTION! Jos aamiaistilaisuudessa esillä olleet aiheet kiinnostavat syvemminkin niin klikkaa alta lisää ja pyydä käymään! Monikanavaisen viestinnän mittaaminen: https://www.vapamedia.fi/mittaaminen/

Lisätiedot

Johtamisen ja liiketoiminnan tukeminen paketoidulla HR- ja palkkaraportointiratkaisulla IBM Smarter Business 2013, Finlandia-talo, 10.10.

Johtamisen ja liiketoiminnan tukeminen paketoidulla HR- ja palkkaraportointiratkaisulla IBM Smarter Business 2013, Finlandia-talo, 10.10. Johtamisen ja liiketoiminnan tukeminen paketoidulla HR- ja palkkaraportointiratkaisulla IBM Smarter Business 2013, Finlandia-talo, 10.10.2013 Päivän puheenvuoro Johdon, liiketoiminnan ja esimiestyön tukeminen

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja.

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Yrityksen myyntiprosessista tuli asiakkaan ostoprosessi Organisaatio 1980. Myynti kontaktoi asiakasta Outbound Inbound

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Sähköiset työkalut myyntitoiminnan suunnittelun, ohjauksen ja johtamisen apuna Sampsa Eronen

Sähköiset työkalut myyntitoiminnan suunnittelun, ohjauksen ja johtamisen apuna Sampsa Eronen Sähköiset työkalut myyntitoiminnan suunnittelun, ohjauksen ja johtamisen apuna Sampsa Eronen Solution Sales Specialist Dynamics CRM Kuulostaako tänään tältä? Minulla ei ole sitä tietoa tässä järjestelmässä.

Lisätiedot

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Ohjelma 8.00 Aamukahvi 8.15 Tervetuloa, Annele Bergman, Inspiratio 8.30 estrategia,

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Myynnin johtamisen systematiikka järjestelmän tuella. Tiina Häikiö Myyntijohtaja Revenue House Oy

Myynnin johtamisen systematiikka järjestelmän tuella. Tiina Häikiö Myyntijohtaja Revenue House Oy Myynnin johtamisen systematiikka järjestelmän tuella Tiina Häikiö Myyntijohtaja Revenue House Oy Revenue House Oy Perustettu kesällä 2010 Trainers House Oyj:n 100% omistama tytäryhtiö Tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten?

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Technopolis Business Breakfast 2.9.2014 Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Vakuutustieteen yliopistonlehtori Pekka Puustinen Ohjelmajohtaja

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy Talousjohtaja vie perille 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy 30.11.2011 Esityksen sisältö 1. Talousjohtajan tehtävät 2. Tilastoja taustaksi 3. Liiketoimintaa tukeva talousjohtaminen 4. Talousjohtamisen organisointi

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja BUSINESS INSIGHT GOES VAASA

Business Insight -tapahtumasarja BUSINESS INSIGHT GOES VAASA Business Insight -tapahtumasarja BUSINESS INSIGHT GOES VAASA 21.4.2016 Ohjelma 13.00-13.10 Tervetuloa ja Hallittu tiedolla johtaminen - Jari Laakkonen, Managing Partner 13.10-13.30 Qlik-platform, hallitun

Lisätiedot

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop on sähköinen viestintäratkaisu, jolla parannat viestintääsi ja voit seurata jokaisen yksittäisen kampanjan ja viestin

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Web-seminaari 10.11.2009

Web-seminaari 10.11.2009 Web-seminaari 10.11.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Tietovarastoinnilla irti ERP riippuvuuksista Esiintyjät: Ari Hovi, Ari Hovi Oy ja Jari Ylinen, Kehityspolut Oy Seminaari alkaa kello 10.00 Tämä ERP

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

täsmällistä johtamista

täsmällistä johtamista Tuloskorteilla täsmällistä johtamista Kaarlo Kankkunen Talousjohtaja, Tamro Suomi Microsoft Business Summit 29.9.2009 A Company of PHOENIX group Tamro-konserni Lääkejakelutoimintaa 8 maassa, 20 jakelukeskusta,

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

Pääaineinfo 10.3.2015

Pääaineinfo 10.3.2015 Pääaineinfo 10.3.2015 Salissa 4301+02 klo 12:15-14 Kustannusjohtaminen Pääaine pähkinänkuoressa Kustannusjohtamisen menetelmät mittaus ja analysointi elinkaarilaskenta ja projektiohjaus Mallintaminen Ja

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics

Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics Logistiikkakeskuspalveluiden mahdollisuudet Oulussa Jukka Lanu, HUB logistics ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT HUB pähkinänkuoressa Asiakaskohtaisesti

Lisätiedot

Raakakahvin tilaus- ja toimitusketju läpinäkyväksi ja luotettavaksi. Jorma Varis, Paulig Tom Lindmark, IBM

Raakakahvin tilaus- ja toimitusketju läpinäkyväksi ja luotettavaksi. Jorma Varis, Paulig Tom Lindmark, IBM Raakakahvin tilaus- ja toimitusketju läpinäkyväksi ja luotettavaksi Jorma Varis, Paulig Tom Lindmark, IBM 2 2013-10-14 PAULIG IBM SMARTER BUSINESS 2013 Taustaa Liiketoimintaraportoinnin lähtötilanne: Ulkoistettu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic Johtamisjärjestelmä Systematic SYS Myydään SaaS palveluna eli vuokraat ohjelmiston käyttöoikeuden tarvitsemaksesi ajaksi. Et siis maksa isoa hankintahintaa tai kehittämiskuluja. Maksat vain siitä mitä

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008

Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena. DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Tietovarastointiratkaisut massaräätälöinnin konfiguraattoreiden tukena DI Mika Aho BI/DW Specialist 18.9.2008 Esityksen sisältö 2 Mitä ovat (myynnin) konfiguraattorit? Tiedonhallinta massaräätälöinnissä

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013

Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013 Lean Sales Talent Vectia Renewal forum 5.11.2013 Talent Vectia 1 Myynti on jäänyt jälkeen muista toiminnoista?? vs. Liidejä ei osata tuottaa systemaattisesti Myyjät eivät ymmärrä asiakastaan Myynnin johtaminen

Lisätiedot

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja Pääaineinfo 2015-16 Kustannusjohtaminen Cost Management Professorit: Timo Kärri Hannu Rantanen (Lahti) Lisätietoja: Leena Tynninen leena.tynninen@lut.fi Yliopisto-opettaja Pääaine pähkinänkuoressa menetelmät

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Tuotantotalouden 25 op sivuaine

Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalouden 25 op sivuaine Tuotantotalous 25 op Mitä? teknistä osaamista, taloustieteiden menetelmiä sekä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä tavoitteena tuottavuuden, laadun ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Ennustava analytiikka B2B- myynnissä. Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä

Ennustava analytiikka B2B- myynnissä. Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä Ennustava analytiikka B2B- myynnissä Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä B2B Myynnin ja markkinoinnin haasteet nyt Myynti- ja muu yritysdata on olemassa, mutta ei saatavilla,

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN Hotel Kämp 25.8.2016 Adaptive Insights -Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen 9.00-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00

Lisätiedot

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10. HCM Master Data tehoa laaja-alaisesti Matti Manninen / Arc Technology Oy Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.2009 PEOPLE ARE AT THE SOUL OF ANY BUSINESS 9:40-10:15

Lisätiedot

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä Timo Häkkinen @HakkinenTimo Timo Häkkinen www.micromedia.fi www.liidijalostamo.fi www.renable.fi/blogi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT

TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi. Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Tietojärjestelmien monialaisen oppimisympäristön kehittäminen ja pilotointi Päivi Ovaska Projektipäällikkö, yliopettaja, TkT TIKLI Taustaa Tietojärjestelmien käyttöönotto ja hyödyntäminen nähdään

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

M I K S I AVA R E A TÄ N Ä Ä N PA I K A L L A?

M I K S I AVA R E A TÄ N Ä Ä N PA I K A L L A? M I K S I AVA R E A TÄ N Ä Ä N PA I K A L L A? Avarea Terve Median analytiikkapalvelun toteutuskumppani Palvelun toteutuksessa hyödynnetään Avarea Analytics for Marketing -ratkaisua Visualisoinnin ratkaisuna

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla.

Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla. WE CARE AND IT MATTERS Case: Aronet & Huntteri B2B maahantuonti ja tukkukauppa digitalisoituvat vauhdilla. Teleforum-seminaari 12.3.2013 Hanna Kivelä ANDERS INNO Sähköisen liiketoiminnan ammattilainen

Lisätiedot

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa

Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Toimittajahallinta Tilaajan ja tuottajan roolit palveluiden laadun ja taloudellisuuden varmistamisessa Unto Kariniemi, Johtava konsultti, Talent Vectia Kuntamarkkinat 11.9.2013 Huone 4.12, klo 15:30 15:50

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Pro Growth Consulting myynnin ja asiakkuusosaamisen valmentaja, konsultti ja tutkija Myynti Asiakkuudet Henkilöstö Haluamme auttaa kasvuhaluisia yrityksiä menestymään,

Lisätiedot

Me muutamme tapaa, miten työntekijöitä kuunnellaan.

Me muutamme tapaa, miten työntekijöitä kuunnellaan. Me muutamme tapaa, miten työntekijöitä kuunnellaan. Yli 70 % organisaatiouudistuksista kaatuu, kun ihmisiä ei kuunnella.* Oulun Yliopisto, Leena Ruopsa väitöstutkimus 3/2016 http://yle.fi/uutiset/3-8753681

Lisätiedot

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MYYNNILLÄ MENESTYKSEEN BN Advisors Finland Oy Ilkka Ruuska Menestys - perustuu kasvuun? Kasvu - perustuu myyntiin? MENESTYVÄN LIIKETOIMINNAN VIITEKEHYS Kasvu

Lisätiedot

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja.

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Ostokäyttäytyminen muuttui v. 1980 CRM Customer Relationship Management Liidi = prospekti v. 2010 ICM Inbound Contact

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Monikanavaisen asiakkuuden analytiikkaa

Monikanavaisen asiakkuuden analytiikkaa Monikanavaisen asiakkuuden analytiikkaa Kimmo Sivonen, Sanoma Magazines Finland Oy 24.9.2013 Sisällysluettelo Taustaa: Neljä oikeaa ja Sanoma Magazines Finland Oy Case: Lataamo, digitaalinen Ankkakirjasto

Lisätiedot

AJATUKSEN VOIMA: MITÄ KANNATTAA AJATELLA.!?

AJATUKSEN VOIMA: MITÄ KANNATTAA AJATELLA.!? AJATUKSEN VOIMA: MITÄ KANNATTAA AJATELLA.!? Tore Strandvik Markkinoinnin professori, Hanken Ajatteluasetelma tässä esityksessä Tutkija Palveluntuottaja Asiakas Palvelutoimintaa voi tarkastellaan monesta

Lisätiedot

Tietopavelun kehittäminen

Tietopavelun kehittäminen Tietopavelun kehittäminen Valtiohallinnon Cognos käyttäjäpäivät 10.09.2009 Jari Pekkanen Logica 2008. All rights reserved Yhteiset tietopalvelut/lähtötilanne Tietojen hyödyntäjät Järjestelmät: Tiira Tietopalvelut

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori ForeC Advisors Sinisellä merellä Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori 1. Mikä Business Intelligence ja ennakointi 2. Ennakoi ja integroi 3. Luo kilpailusta profiili

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Havaintoja Cargotecista 18.3.2014 3 Markkina-asema Brändit Vahvuudet Asiakastyytyväisyys Tuotteet ja teknologia 18.3.2014 4 Taloudellinen

Lisätiedot

SPB-mallin käyttäjiä. Opetustoimi Jyväskylä Tampere Kauniainen Porvoo Seinäjoki Raahe Nurmijärvi Salo Mäntsälä Akaa Tuusula Laukaa Kirkkonummi Lohja

SPB-mallin käyttäjiä. Opetustoimi Jyväskylä Tampere Kauniainen Porvoo Seinäjoki Raahe Nurmijärvi Salo Mäntsälä Akaa Tuusula Laukaa Kirkkonummi Lohja 1 SPB-mallin käyttäjiä Varhaiskasvatus Jyväskylä Kouvola Porvoo Vihti Lohja Sipoo Savonlinna Ylöjärvi Raahe Pori Nurmijärvi Kotka Kangasala Asikkala Kuopio Seinäjoki Salo Hämeenkyrö Opetustoimi Jyväskylä

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen. 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori

Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen. 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori Sisältö 1. Markkinoinnin kehittämisen viitekehys 2. Tuottavuuden kehittämisen vaiheet 3. Case Fonecta 4. Case Fonectan Asiakkuusklinikka

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot