Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta. Sanomatalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta. Sanomatalo 18.3.2010"

Transkriptio

1 Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta Sanomatalo

2 Tervetuloa! ICMI Oy 2009

3 Asiakkaan huono kannattavuus ei ole asiakkaan, vaan yrityksen syy Yrityksellä on kaikki keinot kannattavuuden parantamiseen Tehokkain niistä ei ole asiakassuhteen välitön lopettaminen

4 Seminaariohjelmamme 08:00 Ilmoittautuminen ja aamiainen 08:30 Tervetuloa Tilaisuuden avaus. Miten asiakaskannattavuus muuttaa johtamista? Kalevi Hellman, Partner, ICMI 09:00 Miten asiakaskannattavuutta hyödynnetään liiketoiminnassa? Tutkimustuloksia Mikko Kontsas, Managing Partner, Cox Consulting Oy 09:30 Miten käytät asiakaskannattavuustietoa tuloksen tekemisessä ja asiakkuuksien kehittämisessä? Satu Värilä, Managing Partner, ICMI Oy 10:00 Miten saat asiakaskannattavuustiedot käyttöösi? Tuomo Korkala, Partner, Cox Consulting Oy ja Terho Norja, Managing Partner, IPSS Oy Tauko 11:00 Case Edita: Asiakaskannattavuus asiakkuuksien ja myynnin johtamisen välineenä. Lauri Hyytiäinen, Myyntijohtaja, Edita Print & Distribution Arto Salminen, CTO, Edita OYJ 11:45 Yhteenveto ja loppukeskustelu Aleksi Moisio, toimittaja, Taloussanomat 12:00 Tilaisuus päättyy

5 Tilaisuutemme materiaali Tilaisuuden materiaali on saatavissa tilaisuuden jälkeen Seminaarisivusto Jatkamme mielellämme keskustelua myös tilaisuuden jälkeen Yhteydenottolomake Haluamme kehittää tilaisuuksiamme Sähköinen palautelomake Mikäli olet kiinnostunut hankkimaan alan julkaisuja Tilauslomake

6 ICMI & IPSS Oy - Tulosta asiakasjohtamisesta ICMI - Intelligent Customer Management International Oy auttaa asiakkaitaan parantamaan liiketoimintansa tuottavuutta ja yrityksen arvoa toimivan asiakasjohtamisen avulla. IPSS - Intelligent Precision Solutions and Services Oy auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa ja kasvattamaan myyntiään asiakastietoja tehokkaasti hyödyntämällä. Autamme yrityksiä kehittämään asiakkuuksista kilpailuetua. Toteutamme vaadittavat strategiset, operatiiviset sekä teknologiset ratkaisut, joiden avulla asiakkuuksista saadaan lisää kasvua ja kannattavuutta. Asiakkaitamme ovat kotimaiset ja kansainväliset yritykset sekä julkisen sektorin toimijat. Suomalaiset sisaryritykset (ICMI Oy perustettu 1997, IPSS Oy 2000) Henkilökunnan omistamat Henkilöstö yhteensä 36 Liikevaihto n 3 milj

7 Cox Consulting Tunnistaa ja toimittaa lukuja päätöksenteon tueksi Erityisesti kunnostautunut asiakas- ja tuotekannattavuuslaskennassa Suunnittelemme laskennan sisällön, määrittelemme tarvittavan järjestelmän ja toteutamme sen käyttöönoton Aloitti toimintansa joulukuussa 2002 Tällä hetkellä palveluksessa 10 konsulttia Liikevaihto n vuonna 2008

8 Yhteistyömme Johtaminen Liiketoiminnan ja kannattavuuden kehittäminen Asiakkuusosaaminen ja -mallit Asiakaskannattavuuslaskenta ja työkalut

9 Miten asiakaskannattavuus muuttaa johtamista? Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta seminaari Kalevi Hellman Partneri ICMI Oy

10 Sisältö 1. Arvoketjun muutos 2. Miten asiakaskannattavuus muuttaa johtamista? 3. Mitä hyötyjä johto saa? ICMI Oy 2009

11 1. Arvoketjun muutos Every firm is a collection of activities that are performed to design, produce, market, deliver and support its product. Porter 1985 Firm infrastructure Margin Support activities Human resource management Technology development Procurement Inbound logistics Operations Outbound logistics Marketing and sales Service Margin Primary activities

12 Kilpailuetujen painopisteen muutos Mitattua tietoa Massatoimintaa Mittaamatonta arvausta Tuntematon asiakas Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka???? Markkinat Ennen: Kilpailuedut? Myynti Nyt: kilpailuedut? Asiakastuntemus Sähköiset asiakkuudet Tunnistettu asiakas Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka CRM Kantaasiakkuudet Avainasiakashallinta???? Asiakastutkimus Markkinatutkimus Asiakasdialogi Sähköiset palvelut Asiakas Brändi Asiakastyytyväisyys Sähköinen kaupankäynti

13 Kannattavuusnäkökulman muutos Ennen: Kannattavuus Tuntematon asiakas Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka???? Markkinat Asiakas Nyt: Kannattavuus Tunnistettu asiakas Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka Kanavat Palvelut Asiak- kuustoi- minta Ostokäyttäy- tyminen Asiakas-/ asiakasryhmä- kannattavuus

14 Tuote- vs. asiakasnäkökulma kannattavuuteen Tuotenäkökulma Asiakasnäkökulma D D D Asiakkaan ostot D D D D Asiakkaan ostot D D D Asiakaskate (yht.) Asiakaskannattavuus Asiakkaan ostot -Tuotteiden kustannukset Asiakaskate Asiakkaan ostot -Tuotteiden kustannukset - Myyntikustannukset - Asiakkuuskustannukset - Poikkeamakustannukset - Asiakasinvestoinnit Asiakaskannattavuus

15 2. Miten johtaminen muuttuu?

16 Asiakkaista taloudellista tietoa johtamiseen Mitä ylempään johtoon mennään, sitä enemmän käsitellään taloudellista tietoa Tuloslaskelma ja tase, muut talousraportit, myyntiraportit Nyt myös asiakkaista saadaan taloudellista tietoa johtamiskäyttöön Taloudellinen asiakastieto Asiakaskannattavuus Asiakaspääoma Asiakasriskit Asiakasinvestoinnit Asiakasennusteet Toiminnallinen asiakastieto Asiakasmäärä ja rakenne Asiakasosuus Asiakasuskollisuus Asiakastyytyväisyys Asiakassuhteiden kehitys Asiakasrajapinta

17 Miten johtaminen muuttuu Johtamisen fokus tuotteesta asiakkaaseen Asiakas- 2. Johdolle kolme keskeistä, toisiinsa integroitua johtamisnäkökulmaa Asiakaskannattavuus: asiakasnäkökulma Tuloslaskelma ja tase: talousnäkökulma Myyntiraportti: tuotenäkökulma kannatta- vuus Tulos ja Tase 3. Asiakasstrategiasta keskeinen osa yrityksen tavoiteasetantaa ja strategiamääritystä Taloudelliset asiakastavoitteet Asiakkaiden laatuun liittyvät asiakastavoitteet Toimintaan ja sen tehokkuuteen liittyvät asiakastavoitteet Myyntiraportti

18 entä johtamisfunktioiden väliset roolit? Tuleeko talousjohdosta asiakkuuksien hallitsija? Talousjohto haluaa jatkossa tuottaa ylimmälle johdolle erityisesti tietoa asiakaskannattavuuksista (93 %), asiakasinvestointien tuotosta (55 %) ja asiakaskannan riskitekijöistä (48 %). (ICMI Oy 2008) Ottaako markkinointijohto haasteen vastaan? Kolme käytetyintä markkinoinnin mittaria ovat tällä hetkellä myynti (90 %), liikevoitto/kannattavuus (89 %), myyntikate (81 %). (Stratmark 2008) Vain vajaa 40 % markkinointijohdosta näkee, että sen rooli kehittyy asiakastiedon tuottajasta ylimmän johdon strategiseksi kumppaniksi. (ICMI Oy 2006) Millaisen roolin ICT-johto saa? Alle 50 % tietohallintojohtajista pääsee tuomaan tietotekniikkaan liittyviä asioita hallituksen keskusteluihin. (CIO 1/2008)

19 3. Mitä hyötyjä johto saa? 1. Tärkeän elementin yrityksen arvon kasvattamiseen ja kannattavuuden hallintaan. Tarkkuutta ja varmuutta kannattavuuden parantamista koskeviin päätöksiin 2. Edellytykset kannattavuusajattelun laajentamiseen ja ohjaamiseen, kannattavuuskulttuurin luomiseen. 3. Työkalun koko arvoketjun tehostamiseen, resurssien oikeaan suuntaamiseen sekä asiakasinvestointien tuottavuuden hallintaan. 4. Kilpailukyvyn kehittämisen olennaisen alueen: asiakkaan ja asiakkaan kanssa tapahtuvan toiminnan kannattavuuden. Nopeat toimenpiteet Pitkän tähtäimen toimenpiteet

20 Miten asiakaskannattavuutta hyödynnetään liiketoiminnassa? Tutkimustuloksia Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta seminaari Mikko Kontsas Managing Partner Cox Consulting Oy

21 Esityksen rakenne 1. Koetaanko asiakaskannattavuus tärkeäksi johtamisvälineeksi? 2. Tietävätkö yritykset asiakkaidensa kannattavuuden? 3. Ollaanko asiakaskannattavuuslaskentaa kehittämässä? ICMI Oy 2009

22 1. Koetaanko asiakaskannattavuus tärkeäksi johtamisvälineeksi? ICMI Oy 2009

23 Asiakaskannattavuustiedon rooli johtamisessa Asiakaskannattavuus Myyntiraportit Tuloslaskelma ja taseraportit Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakasanalyysit Asiakasennusteet Muut sisäiset raportit Markkinatutkimukset Tuloskortit Prosessimittarit Koulutus ja henkilöstömittarit Markkinaosuustiedot Tulisi käyttää Käytetään tällä hetkellä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

24 2. Asiakaskannattavuustieto siis tukisi johtamista. Onko tätä tietoa olemassa? ICMI Oy 2009

25 Hyvin tai erittäin hyvin kannattavuus tiedetään.. Organisaatioyksikkökohtainen kannattavuus Tuote tai palvelukohtainen kannattavuus Asiakasryhmäkohtainen kannattavuus Asiakaskohtainen kannattavuus % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

26 Mutta mitä tarkoittaa hyvin tai erittäin hyvin? Miten erilaiset kustannukset on huomioitu tuote- tai asiakaskohtaisissa kannattavuuksissa? ICMI Oy 2009

27 Miten erilaiset kulut on kohdistettu tuote- tai asiakastasolle Materiaalikulut Alihankintakulut Suora tuotannollinen työkulu Muut suorat kulut Myynnin ja markkinoinnnin kulut Epäsuora tuotannollinen työkulu Muut epäsuorat tuotannolliset kulut Hallinnon kulut ja muut yleiskulut Ei kohdisteta Arvioperusteisesti Aiheuttamisperusteisesti 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

28 3. Asiakaskannattavuus siis tukisi johtamista, mutta tietoa ei ole käytettävissä. Ollaanko asialle tekemässä jotain? ICMI Oy 2009

29 Kehitetäänkö kannattavuuslaskentaa Ollaanko kehitystä tekemässä Paljonko kehitykseen on budjetoitu < Olemme kehittämässä tämän tai ensi vuoden aikana > % 20 % 40 % 60 % 80 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

30 Miksi kehitys ei näy? Jos laskentaa kehitetään jatkuvasti, miksi ymmärrys asiakkaiden kannattavuudesta ei kasva? ICMI Oy 2009

31 Syitä Kehitys kanavoituu pikkuasioiden viilaamiseen Suuret hankkeet ovat esim. ERP järjestelmien uusimisia, joissa kannattavuuslaskenta usein jää muiden osioiden jalkoihin Asiakaskannattavuuden osaamista on niukasti saatavilla

32 Yhteenveto Asiakaskannattavuus on halutuin johtamisväline n. 70% johtajista haluaisi käyttää asiakaskannattavuutta johtamisessa Asiakaskannattavuustietoa on huonosti saatavilla Vain n. 30% yrityksistä tietää asiakkaidensa kannattavuuden Vain n. 6% yrityksistä kohdistaa esim. tuotannon epäsuoria kustannuksia tuotteille / asiakkaille Kannattavuuslaskentaa kehitetään jatkuvasti n. 70% yrityksistä on kehittämässä kannattavuuslaskentaa Kehityksen tuloksia ei kuitenkaan ole juuri havaittavissa Miten asiakaskannattavuutta hyödynnetään liiketoiminnassa? Huonosti

33 Miten käytät asiakaskannattavuustietoa tuloksen tekemisessä ja asiakkuuksien kehittämisessä? Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta seminaari Satu Värilä CEO, Partneri ICMI Oy

34 Asiakaskannattavuustiedon käyttäminen pähkinänkuoressa Liiketoiminnan Liiketoiminnan johtaminen johtaminen Johto Johtamiseen integroidut asiakaskannattavuustyökalut Taloushallinto Asiakasrajapinta Rakenteellinen, skaalautuva asiakaskannattavuusmalli Asiakaskannattavuusselvitykset Jatkuvan kannattavuuslaskennan mahdollistava laskenta- ja raportointiratkaisu Tulosten analysointi ja jalkauttamisen mallit Asiakastoiminnan kehittäminen Asiakastoiminnan kehittäminen

35 Miten asiakaskannattavuustietoa voidaan hyödyntää käytännössä? ICMI Oy 2009

36 Kolme kannattavuuspolkua Uus Uusasiakas asiakashankinta hankinta Takaisin Takaisin voitta voittaminen minen Pros Prospektointi pektointi Ostot Ostot Tuotanto Tuotanto Tuote/ Tuote/ palvelu palvelu Logis Logistiikka tiikka Aktiviteetit Aktiviteetit Kanavat Kanavat Palvelut Palvelut Osto Ostokäytt yttäytyminen tyminen Asiakas Asiakaskuuntelu kuuntelu Asia Asiakassuh kassuhteiden teiden kehit kehittämi minen nen Asiak Asiakkaiden kaiden arvo. arvo. Asiakas Asiakaspää ääoma oma Asiakas Asiakaskannat kannattavuus tavuus Arvoketjun kannattavuus Asiakasvirran kannattavuus Asiakaselinkaaren kannattavuus

37 Paraneeko asiakaskannattavuus pelkästään asiakkaista luopumalla? Kannattamattomien asiakkaiden muuttaminen kannattavaksi 1. Kannattavuuteen vaikuttavien elementtien muuttaminen 2. Asiakastoimintamallien muuttaminen 3. Rakenteiden muuttaminen (luopuminen) ICMI Oy 2009

38 Tunnistetaan kannattavuuselementit ja niiden vaikutukset Asiakaskannattavuuslaskelma Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka. Kanavat Palvelut Aktivi- teetit Ostokäyttäy- tyminen Asiakas- Inves- toinnit Asiakkaan ostot (useita tuotteita) Tuotteiden kustannukset Vuosi- tai sopimuskustannukset Asiakaskate I Myyntikustannukset Tilaus- ja toimituskustannukset Laskutuskustannukset Toimitus- ja pakkauskustannukset Palvelukustannukset Luottokustannukset tai -tuotot Asiakaskate II Asiakassuhteen hoitokustannukset Myynti- ja asiakassuhteen ylläpitokustannukset/ kontaktikanavakustannukset Asiakaspalvelukustannukset Asiakaskate III Poikkeamakustannukset Virhekustannukset Kustannukset valituksista Palautukset, peruutukset Takuukustannukset Perintä ja luottotappiokustannukset Asiakastulos I Asiakkaan osuus yleiskuluista Asiakastulos II Asiakasinvestointikustannukset Asiakasvoitto

39 Tuodaan kannattavuustiedot toiminnan kehittämiseen Asiakaskannattavuuslaskelma Ostot Tuotanto Tuote Logistiikka. Kanavat Palvelut Aktivi- teetit Ostokäyttäy- tyminen Asiakas- Inves- toinnit Asiakkaan ostot (useita tuotteita) Tuotteiden kustannukset Vuosi- tai sopimuskustannukset Asiakaskate I Myyntikustannukset Tilaus- ja toimituskustannukset Laskutuskustannukset Toimitus- ja pakkauskustannukset Palvelukustannukset Luottokustannukset tai -tuotot Asiakaskate II Asiakassuhteen hoitokustannukset Myynti- ja asiakassuhteen ylläpitokustannukset/ kontaktikanavakustannukset Asiakaspalvelukustannukset Asiakaskate III Poikkeamakustannukset Virhekustannukset Kustannukset valituksista Palautukset, peruutukset Takuukustannukset Perintä ja luottotappiokustannukset Asiakastulos I Asiakkaan osuus yleiskuluista Asiakastulos II Asiakasinvestointikustannukset Asiakasvoitto

40 Voidaan arvioida kolmesta näkökulmasta: Sisäinen, ulkoinen ja tuleva asiakaskannattavuus 1 Asiakaskannattavuuslaskelma Asiakkaan ostot (useita tuotteita) Tuotteiden kustannukset Vuosi- tai sopimuskustannukset Asiakaskate I Myyntikustannukset Tilaus- ja toimituskustannukset Laskutuskustannukset Toimitus- ja pakkauskustannukset Palvelukustannukset Luottokustannukset tai -tuotot Asiakaskate II Asiakassuhteen kannattavuus Asiakkaan oma Asiakassuhteen Asiakaskannattavuuslaskelma kannattavuus hoitokustannukset Myynti- (määrittää ja asiakassuhteen elinkaarta) Asiakkaan ostot ylläpitokustannukset/ (useita tuotteita) Tuotteiden kustannukset kontaktikanavakustannukset Kokonaiskasvu Vuosi- tai sopimuskustannukset Asiakaspalvelukustannukset 2 Tulos Asiakaskate I Myyntikustannukset Asiakaskate Luottotiedot III Tilaus- ja toimituskustannukset Laskutuskustannukset 260 Maksuhäiriöt Poikkeamakustannukset Toimitus- ja pakkauskustannukset Palvelukustannukset Virhekustannukset Toimiala Luottokustannukset tai -tuotot Asiakaskate II Kustannukset Omistus valituksista Asiakassuhteen hoitokustannukset Palautukset, Riskit peruutukset Myynti- ja asiakassuhteen ylläpitokustannukset/ 1460 kontaktikanavakustannukset Takuukustannukset Asiakaspalvelukustannukset Perintä ja luottotappiokustannukset Asiakaskate III Poikkeamakustannukset Asiakastulos I Virhekustannukset Kustannukset valituksista Palautukset, peruutukset Asiakkaan osuus yleiskuluista 820 Takuukustannukset Perintä ja luottotappiokustannukset Asiakastulos II Asiakastulos I Asiakkaan osuus yleiskuluista Asiakasinvestointikustannukset Asiakastulos II Asiakasinvestointikustannukset Asiakasvoitto Asiakasvoitto Tulos Tuotto-% Asiakkaan oma kannattavuus (Yrityksen) kokonaiskasvu Tulos Luottotiedot Maksuhäiriöt Toimiala Omistus Riskit 1 Asiakassuhteen kannattavuus ICMI Oy Asiakassuhteen kannattavuus tulevaisuudessa Ennuste elinkaaren arvosta t,?? Arvokas asiakas, Talentum 2009

41 Saadaan käyttöön useammat vaikutusmahdollisuudet ja -keinot Tuotekannattavuuteen vaikuttaminen Asiakaskannattavuuteen vaikuttaminen 4P 4P Tuote Tuote Hinta Hinta Kauppapaikat Kauppapaikat ja ja jakelu jakelu Kampanjat Kampanjat Tuotekannattavuus Asiakaskannattavuus Asiakaskohtainen Asiakaskohtainen hinnoittelu hinnoittelu Asiakasryhmäkohtaiset Asiakasryhmäkohtaiset toimintatoimintaja ja palvelumallit palvelumallit Kanavavalinnat Kanavavalinnat ja ja ohjaus ohjaus (e-kauppa) (e-kauppa) Asiakasohjelmat Asiakasohjelmat ja ja - - dialogi dialogi Asiakaskohtaiset Asiakaskohtaiset palvelut/ palvelut/ edut edut Asiakkaiden Asiakkaiden palkitseminen palkitseminen Uusasiakashankinnan Uusasiakashankinnan tehostaminen tehostaminen Asiakashallinnan Asiakashallinnan tehostaminen tehostaminen Verkostoituminen Verkostoituminen ICMI Oy 2009

42 Asiakastoimintamallit ja asiakkuuspanosten kohdentaminen. ICMI Oy 2009

43 Valaskäyrä 250 Tyypillistä: 20% asiakkaista tuo % tuloksesta 10-20% asiakkaista vie % tuloksesta 200 Kumulatiivinen kannattavuus Asiakkaat paremmuusjärjestyksessä

44 Kannattavuudeltaan erilaiset asiakkaat tarvitsevat erilaiset hoitomallit Dynaaminen valaskäyrä Hanki Varo Vältä Suojaa Kehitä Luovu Aktivoi Irrota Prospektit Asiakkaat Menetetyt

45 Parhaiden asiakkaiden ylipalvelu voi piilottaa kannattamattomuuden - Toissijaiset asiakkaat pitävät yrityksen pinnalla

46 Kannattavuustiedolla kannattaa myös neuvotella CASE KANNATTAMATTOMUUSTEKIJÄT 1. Palkitsemisen väärät mittarit 2. Neuvotellut hinnat 3. Puuttuvat prosessit 4. Ylipalvelu RATKAISUT 5. Palvelumalli- ja kokemus 6. Asiakkaan kustannusten avaaminen 6. Yhteiset pelisäännöt Tulokset Kannattavuus nousi kahdessa vuodessa EBIT 1,5 % EBIT 4,7 % Iso asiakkuus saatiin käännettyä kannattavaksi Löydettiin muita asiakkuuksia, joiden kanssa sama ratkaisumalli toimi

47 Rakenteiden kehittäminen. Asiakasriskit ja asiakaspääoma. ICMI Oy 2009

48 Asiakaskannattavuudella päästään uudella tavalla kiinni riskien hallintaan Epäedulliset asiakasedut, -ehdot ja -toimintamallit Luottotappiot Maksuhäiriöt Muutokset asiakkaan kasvussa, kilpailutilanteessa, organisaatiossa Asiakaselinkaaren ikä Ostojen keskittyminen Asiakaselinkaaren vaihe Asiakaskannan riskit Asiakasvalinnat Markkinavalinnat Asiakkuuksien keskittymisen aste kannassa Asiakaskannan elinikä Asiakasrakenteen kehittäminen Asiakaskannan kannattavuus ja kannattavuusrakenne Yksittäisen asiakkaan/ asiakasryhmän riskit Arvokas asiakas, Talentum 2009

49 Mitä edellyttää? Yksi totuus ja konkreettiset hyödyt usealle käyttäjälle Rakenteellinen, skaalautuva, asiakkuus- ja talousmittarit yhdistävä kannattavuusmalli Yhdet kannattavuusluvut usean eri tahon hyödynnettäväksi (ylin johto, myynti, taloushallinto, tuotanto, logistiikka ) Ulkoisen laskennan päälle rakennettu, sisäisiä ja ulkoisia kannattavuuslähteitä hyödyntävä laskentamalli Strateginen työkalu kehittämisinvestointien ja asiakkuuspanosten identifiointiin, suuntaamiseen ja toiminnan ohjaamiseen Integroitu, CRM- ja johdon työkalujen sisälle tuotu kannattavuustieto Asiakkuustulosten ja toiminnan kehittämisessä kiinteästi hyödynnettävä kannattavuustieto ICMI Oy 2009

50 Miten saat asiakaskannattavuustiedot käyttöösi? Tee tulosta, johda asiakaskannattavuutta seminaari Tuomo Korkala Partner Cox Consulting Oy Terho Norja Managing partner IPSS Oy

51 Sisältö 1. Asiakaskannattavuustiedot yleisimmät tulokset 2. Asiakaskannattavuustiedot käyttöön Cox & IPSS 3. Miten edetä asiakaskannattavuusprojektissa? ICMI Oy 2009

52 Asiakaskannattavuustiedot yleisimmät tulokset ICMI Oy 2009

53 Kannattavuuslaskentajärjestelmä Raportointi Analyyttiset sovellukset (Kannattavuus, Kustannuslaskenta, Ennustaminen, BSC, jne.) Coxin Toimialue Tietovarastot ERP

54 Pönttökuva Laskennan pääkäyttäjä Lähtöjärjestelmät ERP SCM CRM Excel RAPORTOINTIKERROS QlikView Cognos Business Objects MS SSRS Laskentaohjelmisto Focus by Cox Consulting Prosessinhallinta Mallinnus Validointi/Pääkäyttäjäraportointi Hyödyntävät isteer DATA KERROS SQL MS SQL FW

55 Tyypillisiä tuloksia Katsotaan raportointidemo!

56 Asiakaskannattavuustiedot käyttöön! Cox & IPSS ICMI Oy 2009

57 Miten asiakaskannattavuus muutetaan tuloksiksi? Rakenna TIETOA asiakaskannattavuudesta Asiakastieto Suunnittele TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TEHTÄVÄT tunnistetuille asiakkaille Tehosta VUOROVAIKUTUSTA asiakasrajapinnassa 57

58 Miten asiakaskannattavuus muutetaan tuloksiksi? Tunnista asiakaspotentiaali Tarkenna asiakastavoitteet Rikasta asiakastietoa Kerää ja hallinnoi asiakasdataa Raportoi toteutuneet asiakaskontaktit TIETO Asiakastieto VUOROVAIKUTUS TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA TEHTÄVÄT Määritä asiakaskohtaiset hoitomallit Hallitse asiakkaat eri kanavien Jalkauta kokonaisuutena tehtävät ja työjonot asiakasrajapintaan Luo tehtävälistat ja työjonot tunnistetuille asiakkaille 58

59 Asiakaskannattavuus ja johtaminen COX focus & IPSS isteer Yrityksen johto Kontrolleri ERP Kannattavuuslaskennan hallinta Focusraportit Johdon raportointi Asiakkuuksien analysointi ja raportointi Myynnin raportointi CRM SCM COX FOCUS ETL Laskenta Raportointi Analysointi - Business Objects - Cognos - Qlikview -Oracle BI -Microsoft kehittäminen -.. Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johto ja Myynti, asiakastyöskentely Financials Kustannuspaikkalaskenta ETL DW Asiakastyöskentelyn systematisointi IPSS isteer Muut tietolähteet Pääluvut, jne Goal Plan Target isteer Tehtävät Tehtävät Personoitu Personoitu , , sms sms 59

60 Asiakaskannattavuus ja johtaminen COX focus & IPSS isteer Johtaminen, seurantakontrolleri ja ohjaaminen Yrityksen johto ERP CRM SCM Kannattavuuslaskennan hallinta COX FOCUS ETL Focusraportit Laskenta Johdon raportointi Tulosten raportointi Raportointi Analysointi Asiakkuuksien analysointi ja raportointi Myynnin raportointi Myynti, asiakastyöskentely Systemaattinen työskentely - Business Objects - Cognos - Qlikview -Oracle BI -Microsoft -.. Suunnitelmien luonteva toimeenpano Asiakkuuksien johto ja kehittäminen Asiakkuuksien johtaminen Financials Kustannuspaikkalaskenta ETL DW Tulosten seuranta Asiakastyöskentelyn systematisointi Muut tietolähteet Pääluvut, jne Suunnittelu Johtaminen IPSS isteer Goal Plan Target isteer Automaattinen, Automaattinen, triggeröity triggeröity ja ja personoitu personoitu asiakasviestintä asiakasviestintä Tehtävät Tehtävät Personoitu Personoitu , , sms 60 4

61 Miten edetä asiakaskannattavuusprojektissa? ICMI Oy 2009

62 Asiakaskannattavuusprojektin toteuttaminen Lähtökohtatilanteen auditointi Kannattavuusmalli & Business case Laskentamallin ja asiakaskannattavuusraporttien toteuttaminen Analysointi ja johtopäätökset Johtaminen ja toiminnan kehittäminen asiakaskannattavuusnäkökulmasta Tahtotila- ja tarvemäärittely Asiakaskannattavuusnäkökulmien määrittely Lähtökohtakartoitus Asiakkuusaudit Liiketoimintanäkemys/ johtamisaudit Laskenta-audit Kannattavuusmallin rakentaminen Kannattavuuden osa-alueet ja tasot Tietolähteiden ja tietomallin määrittely Asiakaskannattavuuden tuottavuusarvio; business case Projektisuunnitelman laatiminen Tarkemman laskentamallin laatiminen Tiedon hankinnan ja käsittelyn ratkaisujen rakentaminen Laskennan suorittaminen Laskennan tulosten raportointi Tulosten analysointi Kannattavuustekijöiden validointi (+/-) Sisäinen/ulkoinen kannattavuus Yritys/alue/ryhmäkohtainen kannattavuus Kehittämiskohteiden identifiointi Kannattavuusmallin hyväksyntä Asiakaskannattavuuden kytkeminen johtamisprosessiin Johdon ja organisaation asiakaskannattavuustyökalujen suunnittelu ja toteutus Asiakaskannattavuusstrategian laatiminen Asiakaskannattavuusajattelun lanseeraus organisaatioon 62

63 Kiitos! Tulemme mielellämme kertomaan lisää.

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja Kalevi Hellman, Satu Värilä Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy Talousjohtaja vie perille 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy 30.11.2011 Esityksen sisältö 1. Talousjohtajan tehtävät 2. Tilastoja taustaksi 3. Liiketoimintaa tukeva talousjohtaminen 4. Talousjohtamisen organisointi

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN Hotel Kämp 25.8.2016 Adaptive Insights -Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen 9.00-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Pro Growth Consulting myynnin ja asiakkuusosaamisen valmentaja, konsultti ja tutkija Myynti Asiakkuudet Henkilöstö Haluamme auttaa kasvuhaluisia yrityksiä menestymään,

Lisätiedot

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja Pääaineinfo 2015-16 Kustannusjohtaminen Cost Management Professorit: Timo Kärri Hannu Rantanen (Lahti) Lisätietoja: Leena Tynninen leena.tynninen@lut.fi Yliopisto-opettaja Pääaine pähkinänkuoressa menetelmät

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla VERA-seminaari Oulussa 20.2.2002 Lasse Öhman, Lennart Söderström StreamServe Businesskommunikointi on arkipäivän liiketoimintaan liittyvät asiakirjat kuten laskut,

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa (Alueellinen) yhteentoimivuus Länsi- ja pohj. alueen sote johtajat Pohtimolampi 13.11.2014 FM, HTT, Harri Ihalainen tietohallintojohtaja CV:stä - Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen,

Projektinh allintapäi vä TTY Juho Heikkinen, OSAAMINEN, TOIMINTA JA IHMISET TASAPAINOSSA Projektinh allintapäi vä TTY 20.08.2013 Juho Heikkinen, 040 7283305 juho.heikkinen@pasaati.com Pasaati lyhyesti Projektitoiminnan kehittämiseen keskittynyt yritys

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft

APPLICATION MANAGEMENT SERVICES. ecraft APPLICATION MANAGEMENT SERVICES ecraft Referre @ecraftreferre referre@ecraft.com ecraft Referre Hallittu tiedolla johtaminen Me ecraft Referrellä koemme että BI-ratkaisussa on kyse enemmästä kuin teknisestä

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Taloushallinnon uusi rooli

Taloushallinnon uusi rooli Taloushallinnon uusi rooli Valtio Expo 2009 Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintähallinnon controller 7.5.2009 marja.heikkinen-jarnola@lvm.fi 1 Taloushallinnon rutiinit palvelukeskukseen entä

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Cerion ohjaamo: Strategian suunnittelusta raportointiin - kokonaisvaltainen johtamisen tietojärjestelmä

Cerion ohjaamo: Strategian suunnittelusta raportointiin - kokonaisvaltainen johtamisen tietojärjestelmä Cerion ohjaamo: Strategian suunnittelusta raportointiin - kokonaisvaltainen johtamisen tietojärjestelmä Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2016 Kari Karru Cerion solutions Oy Johtaminen Johtamisen prosessi

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009 TERVETULOA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009 TERVETULOA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2009 TERVETULOA VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUKSEN ESITTÄMINEN Oral Hammaslääkärit Oyj, varsinainen

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012 Toimitusjohtaja Matti Rihko ja talousjohtaja Jyrki Paappa 6.11.2012 Q3/2012 Q3/2012: Osakekohtainen tulos parani (Jatkuvat toiminnot, ilman kertaeriä) Liikevaihto

Lisätiedot

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku Esityksen sisältö Palkkakustannusten jako nykytilanne ja kehittämissuunnitelmat Kustannusten kohdentamismalli tilanne

Lisätiedot

Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta. Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014

Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta. Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014 Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014 Puhujasta Yritysarkkitehti, Big data kehityspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto, tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012. Janne Kaippio

Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012. Janne Kaippio Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012 Janne Kaippio Mikä ihmeen LähiTapiola? Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö: 19 itsenäistä alueyhtiötä + keskusyhtiö (keskusyhtiöllä

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh

Teollisuustaito Oy Teollisuustaito Oy KAJAANI Y-tunnus: puh Teollisuustaito Oy 25.5.2016 3 Teollisuustaito Oy Kajaanilainen teollisuuden asiantuntijapalveluita tuottava yritys Asiakaskunta koko Suomen alueella Henkilöstöllä vahva kokemus teollisuuden tuotantolaitoksilla

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 214 tilinpäätöstiedote 1.2.215 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 5 % y-o-y 914 (958) milj.

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Tervetuloa uudistamaan osaamistasi!

Tervetuloa uudistamaan osaamistasi! Tervetuloa uudistamaan osaamistasi! www.syo.fi Vuosi 2015 Toiminta Liiketalous Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Taloushallinnon ja myynnin ammattitutkinnot Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seminaari Mikko Hakola Balanced Scorecard (BSC) Suorituskykymittaristo (nelikenttä) Taloudellinen näkökulma

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä

CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä CoRD verkostoituneen tuotekehityksen toteutus oppilaitosympäristössä (2010-2013) Jari Viitala CoRD-hanke, tavoitteet 1. Suunnitella ja toteuttaa verkostotyöskentelyn toimintamalli ja - ympäristö, jotka

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot