Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Jaakko Mäki Jukka Rouhiainen Arto Koivu Jukka Perälä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 37 Opiskelijahuolto Forssan ammatti-instituutissa / vahvuudet ja kehittämiskohteet 38 CNC-sorvin hankinta 39 Työehtosopimuksen hyväksyminen 40 Järjestelyvaraerän käyttö Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat 42 Metsäranta kiinteistön lohkominen 43 Tammelan yksikön tilaratkaisut alkaen 44 Linjaus työehtosopimuksen tulkintaan 45 Osaava-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen valtionavustushakemus-opelix 46 Osaajana työmarkkinoille, Monni-hanke 47 Audiovisuaalisen viestinnän lehtorin virka 48 Lomavuoden 2010 lomajärjestyksen hyväksyminen

2 49 Matkapuhelinpalvelujen kilpailutus 50 Kiinteistöautomatiikan atk-ohjelmien täydentäminen 51 Henkilöauton hankinta 52 Päätökset ja kirjelmät 53 OVTES:n järjestelmävaraerä tuloksellisuuden edistämiseksi 54 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä 55 Kannustuslisän myöntämisen periaatteet Puheenjohtaja Eino Järvinen

3 Yhtymähallitus 35 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 35 Joht.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 35 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Yhtymähallitus 36 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 36 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 36 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Perälä ja Jukka Rouhiainen. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin ma Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

5 OPISKELIJAHUOLTO FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTISSA/VAHVUUDET JA KEHITTÄMISKOHTEET Yh 29 Ammatillista koulutusta ohjaavissa laeissa korostetaan oppilaitosten yhteisöllistä vastuun, oikeudenmukaisuuden ja huolenpidon periaatetta. Oppilaitoksen opiskelijahuollon tulee edistää ja ylläpitää opiskelijan hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia niin, että opiskelun edellytykset ovat mahdollisimman hyvät. Koulutuksen arviointineuvosto käynnisti opetusministeriön toimeksiannon mukaan koulutuksen opiskelijahuollon arvioinnin oppilaitoksissa toukokuussa Aiemmin on tehty vastaava arviointi mm. oppilaitoksien työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä. Arviointiin osallistui opiskelijoita, opiskelijoiden vanhempia, opettajia, johtava rehtori, koulutusalajohtajat, kuraattorit, opinto-ohjaajat, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja asuntolanhoitaja. Arviointineuvoston ohjeen mukaan tehtiin oppilaitoskohtaiset toiminta- ja tuloskuvaukset (38 sivua), johon on mahdollisuus tutustua kokouksessa ja sen lisäksi kuvaukset eri teemojen mukaisista vahvuuksista ja kehittämiskohteista (liite1). Forssan ammatti-instituutin opiskelijahuolto sisältää seuraavat palvelut: kouluruokailun (aamupuuro, lounas) opintotoimistopalvelut (2 päätoimista, 2 osa-aikaista opintosihteeriä) opinto-ohjauksen (2 päätoimista, 2 osa-aikaista opoa) valvotun opiskelija-asuntolan (yksi asuntolanhoitaja) opiskelijaterveydenhuollon (1 th joka päivä, 1 th yhden pvn viikossa, koululääkäri 2 tuntia/1 krt/kk) psykologi- ja päihdehuollon palvelut (tarvittaessa) kuraattoripalvelut (2 päätoimista kuraattoria) opiskelijakirjaston (1 kirjastonhoitaja) kansainvälisyysasioiden hoidon, esim työssäoppiminen ulkomailla (1 kv vastaava 10 tuntia/vk, lisäksi sotella oma kv-vastaava 30 t/vuosi) viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön (4 kiinteistönhoitajaa) tutoroinnin (opiskelijatutorit joka koulutusohjelmassa) Ammatilliset ohjaajat (3 päätoimista henkilöä) toimivat opetuksen tukipalveluissa, mutta huolehtivat nimenomaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksesta. Keskeisimmät opiskelijahuollon kokonaisuutta koskevat vahvuudet olivat:

6 Forssan ammatti-instituutin opiskelijahuoltohenkilöstöllä on hyvät ja toimivat suhteet sidosryhmiin opiskelijahuoltohenkilöstö on sitoutunut tehtäviinsä resursseja on lisätty kuraattorien ja opinto-ohjaajien palveluihin viimeisen vuoden sisällä opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa opiskelijahuoltopalvelut sijaitsevat lähellä opiskelijoita Keskeisimmät opiskelijahuollon kokonaisuutta koskevat kehittämiskohteet: henkilöstöltä (opettajat) nopeampi tiedottaminen opiskelijahuoltohenkilöstölle eli nopean puuttumisen periaate tehokkaammin käyttöön yhteisen menettelytavan vakiinnuttaminen: samat ajan tasalla olevat ohjeet, lomakkeet, tiedostot, menettelytavat opiskelijahuoltoryhmän säännöllinen kokoontuminen opiskelijahuoltotyön yhdenmukaistaminen; kaikki otetaan toimintaan mukaan, tieto kulkee kaikille samanaikaisesti ja tasapuolisesti Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Tj 10 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 37 : Päätös: Hyväksyttiin.

7 CNC-SORVIN HANKINTA Tj 11 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha CNC -sorvin hankintaa varten kone- ja metallitekniikan linjalle. Julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavalle on jätetty julkinen ilmoitus CNC-sorvin hankinnasta. Tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään klo 12 mennessä. Koneistuskeskuksesta saatiin 7 tarjousta, joista 2 täytti asetetut vaatimukset. Liitteenä tarjousten vertailu. Saadut tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla ja eniten pisteitä sai Machinery Oy:n tarjoama HYUNDAI-KIA SKT21LM, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Joht.reht : Hankitaan Machinery Oy:n tarjoama HYUNDAI-KIA SKT21LM CNC-sorvi hintaan euroa. Tj 11 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 38 : Päätös: Hyväksyttiin.

8 TYÖEHTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Tj 12 Kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :ssä on määrätty, että yhtymähallitus hyväksyy virka- ja työehtosopimukset kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla. Kunnallinen työmarkkinalaitos on lähettänyt yleiskirjeet 2/2010, 5/2010 ja 9/2010, jotka koskevat seuraavia työehtosopimuksia: kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Sopimukset ovat voimassa kuitenkin niin, että sopimus voidaan irtisanoa viimeistään päättymään Joht.reht : Hyväksytään em. virka- ja työehtosopimukset. Tj 12 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 39 : Päätös: Hyväksyttiin.

9 JÄRJESTELYVARAERÄN KÄYTTÖ Tj 13 Työehtosopimusten samapalkkaisuuserät ovat jaossa seuraavasti: Teknisten sopimus (TS) 0,4 % KVTES palkkahinnoittelun ulkopuoliset 0,5% Pääosa KVTES:n samapalkkaisuuserästä ja OVTES:n samapalkkaisuuserä on sovittu ja kohdennettu keskitetysti jo keskusjärjestötasolla. KVTES:n ja TS:n järjestelyvaraerän jakamista on käsitelty järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Hellin Hoppula, Marja-Leena Korpela ja Emmi Ranta. KVTES:n palkkahinnoittelun ulkopuolisille (ns. hinnoittelemattomat) on käytössä 0,5% paikallinen samapalkkaisuuserä, joka on kohdennettu niille naisvaltaisille ryhmille, joiden palkka ei vastaa työn vaativuutta. TS:n samapalkkaisuuserän tavoitteena on paikallisesti pyrkiä edistämään naisvaltaisten alojen palkkakilpailukykyä. Esitys erien jaosta on liitteenä. Joht.reht : Hyväksytään työehtosopimusten järjestely- ja samapalkkaisuuserien jakaminen lukien paikallisissa neuvotteluissa sovittujen esitysten mukaisesti. Tj 13 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 40 Päätös: Hyväksyttiin. Emmi Ranta poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Emmi Ranta poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Tj 15 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa asioissa: 5 Hallintosäännön päivittäminen koskien virantäyttöä ilman julkista hakua 6 Vuoden 2009 tilinpäätöksen toteutuminen 7 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2009 tileistä ja hallinnosta 8 Tammelan toimipisteen tilaratkaisut 9 Metsäranta kiinteistön myyminen 10 Opetusmetsien luovuttaminen takaisin valtiolle 11 Liesjärven yksikön virkojen lakkauttaminen Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Tj 15 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 41 : Päätös: Hyväksyttiin.

11 METSÄRANTA KIINTEISTÖN LOHKOMINEN Yh 42 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt Metsäranta kiinteistön myynnin kokonaisena tai osina ja antanut hallitukselle valtuudet myyntiin sekä lupien hakemiseen kiinteistön lohkomista varten. Kiinteistö muodostuu Liesjärven osayleiskaavassa eri tyyppisistä alueista: PY-1 opetustoimintaa palveleva alue (alue tulee asemakaavoittaa, jos alueelle tulee merkittävää uudisrakentamista) M maa- ja metsätalousvaltainen alue (200 m lähemmäksi rantaa ei saa rakentaa MU maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (alueelle ei saa rakentaa rakennuksia), osa erotettu yleiseksi uimarannaksi (VU) AP pientalovaltainen asuntoalue ET yhdyskuntateknisen huollon alue (Liesjärven vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo sijaitsevat kiinteistön alueella ja yhteensä 1300 m2 alueet on vuokrattu Tammelan kunnalle asti) Alue on selkeä lohkoa alueiden tyypin mukaan seuraaviksi kokonaisuuksiksi: M ja MU + VU myydään yhtenä tai useampana kokonaisuutena metsätalousmaana, (n. 36,4 ha) AP myydään omakotikiinteistönä (omakotitalo rv. 1949) (n. 0,6 ha) PY-1 myydään kokonaisuutena (mm. päärakennus, 3 rivitaloa, konehalli, autotalli, talousrakennus) lukuun ottamatta ns. rehtorin asunnnolle lohkottavaa tonttia. Alueen koko yhdessä rehtorin asunnon kanssa on noin 9,5 ha erillinen PY-1 alue (ns. saha-alue) myydään omana kokonaisuutena (n. 0,7 ha). ns. rehtorin asunnolle lohkotaan oma tontti, jota varten haetaan poikkeamislupa Liitteenä on kiinteistön kartta, johon on merkitty alueet. Kiinteistön päärakennuksen alueesta (PY-1) ja muodostettavista omakotitalokiinteistöistä pyydetään hinta-arvio ulkopuoliselta kiinteistöarvioijalta. Arvio pyritään saamaan käyttöön toukokuun aikana. Tarjoukset on pyydetty kolmelta eri yritykseltä, jotka ovat riippumattomia arviointitoimistoja: Kiinteistötaito Peltola & Co Oy, Maanomistajien Arviointikeskus Oy ja Newsec-Maakanta Oy. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Edullisin tarjous on Kiinteistötaito Peltola & Co Oy:llä ( arviointikulut + alv) ja toiseksi edullisin on Newsec-Maakanta Oy (5500 +alv). Newsec-Maakanta Oy:llä on kuitenkin huomattavasti enemmän kokemusta koulujen, koulutuskeskusten, leirikeskusten ja

12 seurakuntakeskusten arvioinnista. Lisäksi sen tarjous sisältää myös arviointikulut. Metsätalousmaan osalta tullee edullisimmaksi ostaa sekä arviointi että myyntipalvelut samalta taholta, koska metsätalousmaa annetaan joka tapauksessa kiinteistönvälitysyrityksen myytäväksi. Esim. moni kunta ja maatalousoppilaitos on metsää myydessään käyttänytt Family Timber Finland Oy:tä, joka on Etelä-Suomen alueella toimiva metsätilojen kiinteistönvälittäjä. Yritys toimii yhteistyössä metsänhoitoyhdistysten kanssa. Välityspalkkio on 3,66% (sis. alv 22%) kauppahinnasta. Kiinteistö voidaan lohkoa ns. omiin nimiin eli kuntayhtymä voi hoitaa itse lohkomisen. Aika-arvio Maanmittauslaitokselta lohkomisen valmistumiseksi on alkusyksystä, mikäli lohkomishakemus lähetetään heti jälkeen. Toinen vaihtoehto on tehdä arvio lohkottavien alueiden koosta ja myydä alueet määräaloina siten, että ostaja hoitaa lohkomisen. Kiinteistön suurin alue kannattaa jättää kantatilaksi (metsätalousalue), jolloin lohkominen koskee oppilaitosaluetta, ns. rehtorin asunnon tonttia, omakotitalon tonttia, sahan alueen tonttia ja mahdollisesti yhtä tai useampaa metsätaloustonttia, jos metsätalousaluetta ei myydä yhtenä kokonaisuutena. Joht.reht : 1. Anotaan Tammelan kunnan ympäristölautakunnalta suostumusta lohkoa Metsäranta kiinteistö em. tonteiksi ja mahdollista poikkeamislupaa ns. rehtorin asunnon tontin osalta. Mikäli lupa saadaan, myydään kiinteistö yhtenä kantatilana ja useana määräalana, jolloin ostaja hoitaa lohkomisen. 2. Hankitaan päärakennuksen kiinteistön ja omakotitalokiinteistöjen arvonmääritys Newsec-Maakanta Oy:ltä hintaan alv. 3. Hankitaan metsätalousmaan osalta hinta-arvio ja kiinteistönvälitys Family Timber Finland Oy:ltä. Välityspalkkio on 3,66% (sis. alv 22%). Yh 42 : Päätös: Hyväksyttiin.

13 TAMMELAN YKSIKÖN TILARATKAISUT ALKAEN Tj 16 Valtuusto myönsi hallitukselle kokouksessaan valtuudet päättää tilajärjestelyistä Norrintien yksikön osalta (puutilojen vuokraus ulkopuoliselle tai vanhan koulun ja vanhan pajan luovuttaminen takaisin Tammelan kunnalle). Neuvottelujen käynnistämiseksi Tammelan kunnan kanssa tilaratkaisuista on nimettävä kuntayhtymän neuvottelijat. Tilakäyttöesitys tuodaan yhtymähallituksen kokoukseen käsiteltäväksi Joht.reht : Nimetään neuvottelijat Tammelan kunnan kanssa käytäviin neuvotteluihin Norrintien tilojen käytön muutoksista alkaen. Virkamiehistä neuvotteluihin osallistuvat johtava rehtori ja talouspäällikkö. Tj 16 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 43 : Päätös: Hyväksyttiin. ehdottaa yhtymähallitukselle, että luottamushenkilöistä neuvottelijoiksi valitaan: Eino Järvinen, Marjut Kallioinen ja Ossi Stenholm.

14 LINJAUS TYÖEHTOSOPIMUKSEN TULKINTAAN Tj 18 Johtoryhmä on käsitellyt linjauksia palkka-asioissa ja päätynyt esittämään, että kasvatustieteen maisterin tutkinto hyväksytään ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi palkanmaksun perusteena laaturyhmän jäsenillä ja valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen vetäjällä alkaen. Laaturyhmä vaikuttaa merkittävästi oppilaitoksen pedagogiseen kehittämiseen ja tämän takia johtoryhmä katsoo, että aiempaa linjausta on syytä tältä osin muuttaa. Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen vetäjän työssä korostuu kasvatustyö niin merkittävästi, että jatkossa ko. ryhmää vetävällä henkilöllä ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi palkanmaksun perusteena hyväksytään kasvatustieteen maisterin tutkinto. Muilta osin aiempi linjaus halutaan pitää ennallaan eli kasvatustieteen maisterin tutkinto hyväksytään ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi vain sosiaalija terveysalalla niissä toimenkuvissa, joiden hakuilmoituksessa tutkintovaatimuskriteerinä on määritelty kasvatustieteen maisterin tutkinto (työnkuva sisältää kasvatustieteellisten aineiden opetuksen). Joht.reht : Laaturyhmän jäsenillä ja valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen vetäjällä hyväksytään alkaen kasvatustieteen maisterin tutkinto soveltuvaksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi palkanmaksun perusteena. Hyväksyminen on sidoksissa tehtävään. Tj 18 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 44 : Päätös: Hyväksyttiin.

15 OSAAVA-OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS-OPELIX Tj 19 Osaava-ohjelman kohderyhmänä ovat yleissivistävän, ammatillisen, aikuis koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstö. Tavoitteena on rakentaa oppi laitosten henkilöstön osaamisen seuranta- ja kehittämisjärjestelmä, vahvistaa oppilaitosten yhteistyötä täydennyskoulutuksen organisoinnissa ja verkostoida oppilaitostyönantajia resursseja säästävien täydennyskoulutusrakenteiden aikaansaamiseksi. Hankkeessa pyritään innovatiivisiin ratkaisuihin ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen sekä vapaan sivistystyön yhteistyössä ja eri oppilaitosten välillä. Koulutuskeskus Tavastia hallinnoi haketta ja se on pyytänyt yhteistyökumppaneikseen Forssan ammatti-instituutin, Hyria koulutus Oy:n, Kiipulan ammatti- ja aikuisopiston, Hattulan kunnan, Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan ja Vanajaveden opiston. Hankkeen kustannusarvio on euroa ja haettavan valtionavustuksen määrä on euroa. Hankkeen toteuttamisaika on Joht.reht : Hyväksytään edellä esitettyyn hankkeeseen osallistuminen ehdolla, että se tapahtuu vuoden talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa. Tj 19 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 45 : Päätös: Hyväksyttiin.

16 OSAAJANA TYÖMARKKINOILLE, MONNI-HANKE Tj 20 Opetushallituksen ESR-hanke osaajana työmarkkinoille rahoittaa ensisijaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen liittyviä työpaikkaohjauksen ja opettajien työelämäjaksojen kehittämishankkeita sekä hyvien käytäntöjen kokoamis- ja levittämishanketta (korkeintaan yksi hanke). Hanketta hallinnoi Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Se on pyytänyt kumppanikseen Forssan ammatti-instituuttia sekä Loimaan ammatti- ja aikuisopistoa. Hanke koskee joka oppilaitoksessa autoalaa (logistiikka ja auton asennus) Loimaan osalta lisäksi hiusalaa sekä Salon osalta hius- ja sosiaali- ja terveysalaa. Hankkeen kustannusarvio on euroa, josta haettava ESR- ja valtion rahoitus on euroa. Projekti toteutetaan ajalla Joht.reht. Hyväksytään edellä esitettyyn hankkeeseen osallistuminen ehdolla, että se tapahtuu vuoden talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa. Tj 20 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 46 : Päätös: Hyväksyttiin.

17 LOMAVUODEN 2010 LOMAJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Tj 22 Ehdotus kuntayhtymän lomajärjestykseksi on esitetty liitteenä. Sosiaali- ja terveysalan sekä luonnonvara-alan opettajat noudattavat kokonaistyöaikaa ja ovat siten vuosilomaan oikeutettuja. Myöhemmin pidettäväksi merkityt lomapäivät on tarkoitettu pidettäväksi ensisijaisesti joulu- ym. lomaviikoilla, jolloin niistä ei aiheudu sijaiskustannuksia. Oppilaitoksen toimisto ei ole avoin asiakkaille välisenä aikana. KVTES:n IV luvun 15 :n vuosilomapalkkaa koskevien säännösten soveltamisen vuoksi (pääosin lomallelähtö tapahtuu kesäkuussa) on lomaraha maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä vv Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva lomajärjestys. Oikeutetaan hallituksen puheenjohtaja tekemään johtavan rehtorin lomapäiviin mahdolliset tarkistukset. Tulosalueen johtajien on sovittava lähemmin johtavan rehtorin kanssa vuosiloma-aikansa mahdollisista muutoksista. Muiden työntekijöiden loma-ajankohtien muutoksista ja myöhemmin pidettävien lomapäivien ajankohdasta päättää tulosalueen johtaja. Lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä v Tj 22 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 48 : Päätös: Hyväksyttiin.

18 MATKAPUHELINPALVELUJEN KILPAILUTUS Tj 23 Matkapuhelinliikennettä koskeva sopimus erääntyy Soneran kanssa Soneralta on hankittu myös vaihdepalvelu, joka kilpailutetaan samalla matkapuhelinliittymien kanssa. Soneran sopimusta jatketaan niin, että se on voimassa asti. Matkapuhelinpalveluja ollaan kilpailuttamassa seudullisesti siten, että mukana ovat Forssan kaupunki, FSTKY, FAI, Faktia Valmennus Oy, Loimijoen Kunta palvelut Oy, Forssa-Asunnot Oy ja Forssan liike- ja teollisuuskiinteistöt. Kilpailutuksen asiantuntijayrityksenä on Dialcons Oy. Kilpailutukseen osallistuminen maksaa kuntayhtymälle noin 2600 euroa. Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta on parhaillaan menossa ja kilpailutus ja yhteenveto tehdään kesäkuun puoliväliin mennessä. Forssan kaupunki tekee osallistujien puolesta yhteisen hankintapäätöksen viimeistään kaupunginhallituksessa. Tarjouskilpailun voittaneen yrityksen kanssa tehdään 3 vuoden sopimus (+1 optiovuosi) Joht.reht : Osallistutaan seudulliseen matkapuhelinkilpailutukseen ja annetaan Forssan kaupungille oikeus tehdä hankintapäätös keskitetysti. Tj 23 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 49 : Päätös: Hyväksyttiin.

19 KIINTEISTÖAUTOMATIIKAN ATK-OHJELMIEN TÄYDENTÄMINEN Tj 24 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha kiinteistöautomatiikan atk-ohjelmien täydentämishankintaa varten kiinteistönhoitoon. YIT-Kiinteistötekniikka Oy:ltä on pyydetty tarjous rakennusautomatiikkavalvomolaitteistojen uusimiseen (Saksankatu 27/46 ja Norrintie 4). Laitteisto on uusittava, koska olemassa olevaan laitteistoon on peruskorjausten yhteydessä lisätty alakeskuksia ja nykyinen, vuodelta 1995 oleva laitteisto Citect ei pysty käsittelemään kymmentä alakeskusta. Tarjottavassa laitteistossa on laajennusmahdollisuus 100 alakeskukseen. Tarjous sisältää valvomoohjelmistot, valvomo-ohjelmoinnin sekä pistetestaukset olemassa olevilta alakeskuksilta valvomoon. Tarjous on nähtävillä kokouksessa. Hankintaa ei kilpailuteta, koska kyseessä on täydennyshankinta. Jos järjestelmää vaihdettaisiin, myös alakeskukset olisi uusittava. Joht.reht : Hankitaan YIT-Kiinteistötekniikka Oy:n tarjoama rakennusautomatiikan valvomolaitteistokokonaisuus hintaan euroa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 investointiohjelmassa tarkoitukseen varattu määräraha muutetaan euroksi. Tj 24 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 50 : Päätös: Hyväksyttiin.

20 HENKILÖAUTON HANKINTA Tj 25 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha henkilöauton hankintaa varten. Henkilöautoa tullaan käyttämään logistiikkaopetuksessa B-kortin opetusta varten sekä koko oppilaitoksen varausajossa (mm. työssäoppimisen ohjaus, koulutusmatkat). Henkilöautolla ajetaan noin km vuodessa. Tarkoituksena on hankkia bensakäyttöinen henkilöauto, jossa on vähintään 1,6 litran moottori ja jolla ei ole ajettu km enempää. Koska henkilöauto hankitaan käytettynä, hankintapäätös pitää tehdä nopealla aikataululla tarjousten pyytämisen jälkeen, sillä käytettyjen henkilöautojen myyjät eivät pidä autoja varattuna kuin muutamia päiviä. Yhtymähallitus voi hallintosäännön mukaan siirtää päätöksellään sille säännöissä määrättyä ratkaisuvaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Päätöksenteon nopeuden takia ratkaisuvaltaa henkilöauton ostoon haetaan johtavalle rehtorille. Joht.reht : Hankitaan käytetty henkilöauto, jonka hankintahinta on enintään euroa ja myönnetään johtavalle rehtorille oikeus päättää hankinnan kohteesta. Tj 25 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 51 : Päätös: Hyväksyttiin.

21 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 17 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan muutosesitys ammattistarttiluvan hakeminen OPM.lle osoitettu kirje valtionosuuskäytön päättymisestä / Metsärantakiinteistö ja anomus kiinteistön ja irtaimiston myyntihinnan palauttamatta jättämisestä yhtymävaltuusto- ja hallitusseminaari hallituksen kesäkokous Helsingissä Joht.reht : Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Tj 17 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 52 : Päätös: Hyväksyttiin.

22 Yhtymähallitus OVTES:N JÄRJESTELYVARAERÄ TULOKSELLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Yh 53 JUKO:n ja työnantajan edustajat neuvottelivat jaettavan järjestelyvaraerän kriteereistä, joiden perusteella rahamäärä jaetaan. Järjestelyvaraerän suuruus on 0,7%. FAI:lla on olemassa jo valmiiksi useita mittareita, joiden tavoitteet asetetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Lisäksi OPH seuraa vuosittain oppilaitosten tuloksellisuutta ja jakaa tulosten perusteella tuloksellisuusrahaa. Neuvotteluissa sovittiin, että OVTES:n järjestelyvaraerän osalta tuloksellisuutta mitataan kalenterivuoden 2010 tulosten perusteella ja järjestelyvaraerä jaetaan alkuvuodesta 2011 takautuvasti alkaen, kun valittujen mittareiden tulokset ovat selvinneet. Mittareissa huomioidaan ns. nuorisopuolen opetus. Tuloksellisuuden mittaamiseksi sovittiin seuraavat kriteerit: Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): opetuksen asiantuntijuus Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): tyytyväisyys opetukseen Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): tyytyväisyys arviointiin Negatiivinen keskeyttäminen (vuosi 2010) Läpäisymittari (vuosi 2010) Tuloksia mitataan tutkintokohtaisesti: kuljettaja autonasentaja metalli lvi rakennus puu sähköala (sähkö + yhteiset catering ava elektr.) lähihoitaja kosmetologi merkonomi datanomi viestintä artesaani Jokainen mittari pisteytetään seuraavasti: Sijoitus Pistemäärä Lopuksi kaikki pisteet lasketaan yhteen ja kolmen parhaiten sijoittuneen yksikön opettajat saavat 1,6 kertaisen osuuden (40%) jaettavasta rahamäärästä, kolme seuraavaa 1,4 kertaisen osuuden (35%) jaettavasta rahamäärästä ja 2 seuraavaa 1-kertaisen osuuden (25%) jaettavasta opettajakohtaisesta rahamäärästä. Koska yksiköt ovat eri kokoisia, osuudet lasketaan per henkilö, jotta järjestelyvaraerä jakautuisi tasapuolisesti järjestelyvaraerää saavien kesken. 186:sta yksiköstä kahdeksan saa siis järjestelyvaraerästä osuuden.

23 Joht.reht..: Jaetaan järjestelyvaraerä em. kriteerien mukaisesti takautuvasti alkuvuodesta 2011, kun mittareiden tulokset ovat selvinneet. Yh 53 Päätös: Hyväksyttiin.

24 Yhtymähallitus KANNUSTUSLISÄN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Yh 55 KVTESin II-luvun 8 mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kannustuslisää, mikäli kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee lisän suorittamisen erityisen syyn vuoksi perustelluksi. Kannustuslisän myöntämiseen saadaan käyttää enintään 0,4 % kunnan/kuntayhtymän kuukausipalkkaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkojen yhteismäärästä ja lisä voi olla enintään 5% viranhaltijan/työntekijän vuotuisesta tehtäväkohtaisesta palkasta. kannustuslisän tavoitteena on henkilöstön työmotivaation lisääminen ja tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Kannustuslisää voidaan käyttää ryhmän tai yksilön palkitsemiseen. Kannustuslisää voidaan käyttää esim. silloin kun tulospalkkio ei ole käytössä, mutta työnantaja haluaa palkita jonkin yksikön henkilöstöä jälkikäteen hyvästä tuloksesta. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen yhtymähallituksen mukaan tulosalueenjohtaja myöntää kannustuslisinä 0,2 % palkkamenoista yksilöille ja johtava rehtori 0,2 % palkkamenoista ryhmille. Tuolloin kriteereiksi on määritelty: 1. Keksinnöt/aloitetoiminta 2. Aktiivisuus työmäärältään suuressa uudessa projektissa 3. Omaehtoinen koulutus 4. Henkilöstön vähentämisestä aiheutuva työmäärän lisäys. Henkilöstö on ideoinut kriteerejä ja johtoryhmä esittää yhtymähallitukselle kannustuslisän uusiksi kriteereiksi alkaen: 1. aktiivisuus kehittämisessä tai kehittämisprojektissa 2. ammattitaitoa lisäävä laaja koulutus, joka ei korota palkkaa 3. hyvän ilmapiirin luominen työyhteisössä 4. tuloksellisuutta parantava toiminta oppilaitoksessa Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt uudet kriteerit kokouksessaan ja esittää kriteerien hyväksymistä. Joht.reht..: Hyväksytään em. kriteerit uusiksi kannustuslisän myöntämiskriteereiksi alkaen. Yh 55 Päätös: Hyväksyttiin.

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 23.4.2013 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 24.1.2012 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.5.2014 klo 11.30-11.45 Paikka Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 15.2.2011 klo 16.30-16.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 24.5.2011 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana.

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2010 Aika: Tiistai 13.4.2010 klo 14.30 15.40 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Tuula Koivula, työsuojelupäällikkö Emmi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 19.4.2011 klo 16.30-17.25 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Ansa Mikkola

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 20.10.2009 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.9.2011 klo 16.30 17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 09.05.2006 kello 11.30-12.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Jorma Hacklin Taisto Heinämäki

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 23.10.2012 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.1.2010 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 22.5.2012 klo 11.30-12.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Kati Fonsell

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö. 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö. 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.9.2010 klo 16.30 18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.6.2012 klo 14-14.45 Paikka Marskin Maja, Loppi Eino Järvinen

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Juha

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 17.8.2010 klo 16.30 17.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.2.2013 klo 16.30-18.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Kari

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.8.2011 klo 16.30 17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 26.08.2008 klo 16.30 18.20 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 21.4.2015 klo 16.30-17.45 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Ossi Stenholm

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 25.1.2011 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 18.6.2013 klo 14.00-17.15 Paikka Honkapirtti, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Marjut Kallioinen Maija-Leena Kraft Erja Liuski Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Elina Hirvonen Auli Hossi Sanni Junnila

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT Aika 22.5.2007 klo 11.30 12.25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Nummelin

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.3.2013 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 14.00-18.10 Paikka Urjalan Erän maja, Nuutajärvi

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 25.10.2005 kello 11.30-12.10 Paikka Ammatti-instituutti, Tammelan toimipiste Jorma

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 24.5.2011 kello 14.00-15.15 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 11.12.2012 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 1.9.2009 klo 16.30-18.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 1.9.2009 klo 16.30-18.00 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 1.9.2009 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

11.12.2007 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

11.12.2007 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 Paikka Urpolan kartano, Humppila Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 22.5.2007 kello 14.00-14.45 Paikka Ammatti-instituutti Eino Järvinen Kirsi Laine-Mäki Aarre Lehtimäki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 22.5.2012 kello 14.00-14.50 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Kari Aalto, talouspäällikkö Tuula Koivula, sihteeri

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Kari Aalto, talouspäällikkö Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 04.05.2004 kello 14.00-15.00 Paikka Ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Frs Ulla

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 18 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito. 19 Opetussuunnitelman yhteinen osa. 20 Riskien kartoitus 2009

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 18 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito. 19 Opetussuunnitelman yhteinen osa. 20 Riskien kartoitus 2009 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 2.3.2010 klo 16.30-18.55 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Hannu Mustonen

Lisätiedot

Porvoon ammattiopiston johtosääntö

Porvoon ammattiopiston johtosääntö 12.4.2002 Porvoon ammattiopiston johtosääntö Kyjory 12.4.02 Yh YK PORVOON AMMATTIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1.LUKU YLEISTÄ 1. Ylläpitäjä Porvoon ammattiopiston omistaja on Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 05.04.2005 kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 23.10.2012 kello 14.00-15.00 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Auli Hossi Sanni

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Hannu

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Puheenjohtajaksi v. 2008 valittiin Jouni Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Marja-Leena Korpela.

Puheenjohtajaksi v. 2008 valittiin Jouni Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Marja-Leena Korpela. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2008 Aika: Maanantai 4.2.2008 klo 14.30 15.10 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Jouni Mäkelä, yhtymähallituksen pj, kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.4.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot