Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Jaakko Mäki Jukka Rouhiainen Arto Koivu Jukka Perälä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 37 Opiskelijahuolto Forssan ammatti-instituutissa / vahvuudet ja kehittämiskohteet 38 CNC-sorvin hankinta 39 Työehtosopimuksen hyväksyminen 40 Järjestelyvaraerän käyttö Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat 42 Metsäranta kiinteistön lohkominen 43 Tammelan yksikön tilaratkaisut alkaen 44 Linjaus työehtosopimuksen tulkintaan 45 Osaava-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen valtionavustushakemus-opelix 46 Osaajana työmarkkinoille, Monni-hanke 47 Audiovisuaalisen viestinnän lehtorin virka 48 Lomavuoden 2010 lomajärjestyksen hyväksyminen

2 49 Matkapuhelinpalvelujen kilpailutus 50 Kiinteistöautomatiikan atk-ohjelmien täydentäminen 51 Henkilöauton hankinta 52 Päätökset ja kirjelmät 53 OVTES:n järjestelmävaraerä tuloksellisuuden edistämiseksi 54 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä 55 Kannustuslisän myöntämisen periaatteet Puheenjohtaja Eino Järvinen

3 Yhtymähallitus 35 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 35 Joht.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 35 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Yhtymähallitus 36 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 36 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 36 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Perälä ja Jukka Rouhiainen. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin ma Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

5 OPISKELIJAHUOLTO FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTISSA/VAHVUUDET JA KEHITTÄMISKOHTEET Yh 29 Ammatillista koulutusta ohjaavissa laeissa korostetaan oppilaitosten yhteisöllistä vastuun, oikeudenmukaisuuden ja huolenpidon periaatetta. Oppilaitoksen opiskelijahuollon tulee edistää ja ylläpitää opiskelijan hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia niin, että opiskelun edellytykset ovat mahdollisimman hyvät. Koulutuksen arviointineuvosto käynnisti opetusministeriön toimeksiannon mukaan koulutuksen opiskelijahuollon arvioinnin oppilaitoksissa toukokuussa Aiemmin on tehty vastaava arviointi mm. oppilaitoksien työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä. Arviointiin osallistui opiskelijoita, opiskelijoiden vanhempia, opettajia, johtava rehtori, koulutusalajohtajat, kuraattorit, opinto-ohjaajat, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja asuntolanhoitaja. Arviointineuvoston ohjeen mukaan tehtiin oppilaitoskohtaiset toiminta- ja tuloskuvaukset (38 sivua), johon on mahdollisuus tutustua kokouksessa ja sen lisäksi kuvaukset eri teemojen mukaisista vahvuuksista ja kehittämiskohteista (liite1). Forssan ammatti-instituutin opiskelijahuolto sisältää seuraavat palvelut: kouluruokailun (aamupuuro, lounas) opintotoimistopalvelut (2 päätoimista, 2 osa-aikaista opintosihteeriä) opinto-ohjauksen (2 päätoimista, 2 osa-aikaista opoa) valvotun opiskelija-asuntolan (yksi asuntolanhoitaja) opiskelijaterveydenhuollon (1 th joka päivä, 1 th yhden pvn viikossa, koululääkäri 2 tuntia/1 krt/kk) psykologi- ja päihdehuollon palvelut (tarvittaessa) kuraattoripalvelut (2 päätoimista kuraattoria) opiskelijakirjaston (1 kirjastonhoitaja) kansainvälisyysasioiden hoidon, esim työssäoppiminen ulkomailla (1 kv vastaava 10 tuntia/vk, lisäksi sotella oma kv-vastaava 30 t/vuosi) viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön (4 kiinteistönhoitajaa) tutoroinnin (opiskelijatutorit joka koulutusohjelmassa) Ammatilliset ohjaajat (3 päätoimista henkilöä) toimivat opetuksen tukipalveluissa, mutta huolehtivat nimenomaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksesta. Keskeisimmät opiskelijahuollon kokonaisuutta koskevat vahvuudet olivat:

6 Forssan ammatti-instituutin opiskelijahuoltohenkilöstöllä on hyvät ja toimivat suhteet sidosryhmiin opiskelijahuoltohenkilöstö on sitoutunut tehtäviinsä resursseja on lisätty kuraattorien ja opinto-ohjaajien palveluihin viimeisen vuoden sisällä opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa opiskelijahuoltopalvelut sijaitsevat lähellä opiskelijoita Keskeisimmät opiskelijahuollon kokonaisuutta koskevat kehittämiskohteet: henkilöstöltä (opettajat) nopeampi tiedottaminen opiskelijahuoltohenkilöstölle eli nopean puuttumisen periaate tehokkaammin käyttöön yhteisen menettelytavan vakiinnuttaminen: samat ajan tasalla olevat ohjeet, lomakkeet, tiedostot, menettelytavat opiskelijahuoltoryhmän säännöllinen kokoontuminen opiskelijahuoltotyön yhdenmukaistaminen; kaikki otetaan toimintaan mukaan, tieto kulkee kaikille samanaikaisesti ja tasapuolisesti Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Tj 10 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 37 : Päätös: Hyväksyttiin.

7 CNC-SORVIN HANKINTA Tj 11 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha CNC -sorvin hankintaa varten kone- ja metallitekniikan linjalle. Julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavalle on jätetty julkinen ilmoitus CNC-sorvin hankinnasta. Tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään klo 12 mennessä. Koneistuskeskuksesta saatiin 7 tarjousta, joista 2 täytti asetetut vaatimukset. Liitteenä tarjousten vertailu. Saadut tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla ja eniten pisteitä sai Machinery Oy:n tarjoama HYUNDAI-KIA SKT21LM, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Joht.reht : Hankitaan Machinery Oy:n tarjoama HYUNDAI-KIA SKT21LM CNC-sorvi hintaan euroa. Tj 11 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 38 : Päätös: Hyväksyttiin.

8 TYÖEHTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Tj 12 Kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :ssä on määrätty, että yhtymähallitus hyväksyy virka- ja työehtosopimukset kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla. Kunnallinen työmarkkinalaitos on lähettänyt yleiskirjeet 2/2010, 5/2010 ja 9/2010, jotka koskevat seuraavia työehtosopimuksia: kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Sopimukset ovat voimassa kuitenkin niin, että sopimus voidaan irtisanoa viimeistään päättymään Joht.reht : Hyväksytään em. virka- ja työehtosopimukset. Tj 12 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 39 : Päätös: Hyväksyttiin.

9 JÄRJESTELYVARAERÄN KÄYTTÖ Tj 13 Työehtosopimusten samapalkkaisuuserät ovat jaossa seuraavasti: Teknisten sopimus (TS) 0,4 % KVTES palkkahinnoittelun ulkopuoliset 0,5% Pääosa KVTES:n samapalkkaisuuserästä ja OVTES:n samapalkkaisuuserä on sovittu ja kohdennettu keskitetysti jo keskusjärjestötasolla. KVTES:n ja TS:n järjestelyvaraerän jakamista on käsitelty järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Hellin Hoppula, Marja-Leena Korpela ja Emmi Ranta. KVTES:n palkkahinnoittelun ulkopuolisille (ns. hinnoittelemattomat) on käytössä 0,5% paikallinen samapalkkaisuuserä, joka on kohdennettu niille naisvaltaisille ryhmille, joiden palkka ei vastaa työn vaativuutta. TS:n samapalkkaisuuserän tavoitteena on paikallisesti pyrkiä edistämään naisvaltaisten alojen palkkakilpailukykyä. Esitys erien jaosta on liitteenä. Joht.reht : Hyväksytään työehtosopimusten järjestely- ja samapalkkaisuuserien jakaminen lukien paikallisissa neuvotteluissa sovittujen esitysten mukaisesti. Tj 13 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 40 Päätös: Hyväksyttiin. Emmi Ranta poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Emmi Ranta poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Tj 15 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa asioissa: 5 Hallintosäännön päivittäminen koskien virantäyttöä ilman julkista hakua 6 Vuoden 2009 tilinpäätöksen toteutuminen 7 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2009 tileistä ja hallinnosta 8 Tammelan toimipisteen tilaratkaisut 9 Metsäranta kiinteistön myyminen 10 Opetusmetsien luovuttaminen takaisin valtiolle 11 Liesjärven yksikön virkojen lakkauttaminen Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Tj 15 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 41 : Päätös: Hyväksyttiin.

11 METSÄRANTA KIINTEISTÖN LOHKOMINEN Yh 42 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt Metsäranta kiinteistön myynnin kokonaisena tai osina ja antanut hallitukselle valtuudet myyntiin sekä lupien hakemiseen kiinteistön lohkomista varten. Kiinteistö muodostuu Liesjärven osayleiskaavassa eri tyyppisistä alueista: PY-1 opetustoimintaa palveleva alue (alue tulee asemakaavoittaa, jos alueelle tulee merkittävää uudisrakentamista) M maa- ja metsätalousvaltainen alue (200 m lähemmäksi rantaa ei saa rakentaa MU maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (alueelle ei saa rakentaa rakennuksia), osa erotettu yleiseksi uimarannaksi (VU) AP pientalovaltainen asuntoalue ET yhdyskuntateknisen huollon alue (Liesjärven vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo sijaitsevat kiinteistön alueella ja yhteensä 1300 m2 alueet on vuokrattu Tammelan kunnalle asti) Alue on selkeä lohkoa alueiden tyypin mukaan seuraaviksi kokonaisuuksiksi: M ja MU + VU myydään yhtenä tai useampana kokonaisuutena metsätalousmaana, (n. 36,4 ha) AP myydään omakotikiinteistönä (omakotitalo rv. 1949) (n. 0,6 ha) PY-1 myydään kokonaisuutena (mm. päärakennus, 3 rivitaloa, konehalli, autotalli, talousrakennus) lukuun ottamatta ns. rehtorin asunnnolle lohkottavaa tonttia. Alueen koko yhdessä rehtorin asunnon kanssa on noin 9,5 ha erillinen PY-1 alue (ns. saha-alue) myydään omana kokonaisuutena (n. 0,7 ha). ns. rehtorin asunnolle lohkotaan oma tontti, jota varten haetaan poikkeamislupa Liitteenä on kiinteistön kartta, johon on merkitty alueet. Kiinteistön päärakennuksen alueesta (PY-1) ja muodostettavista omakotitalokiinteistöistä pyydetään hinta-arvio ulkopuoliselta kiinteistöarvioijalta. Arvio pyritään saamaan käyttöön toukokuun aikana. Tarjoukset on pyydetty kolmelta eri yritykseltä, jotka ovat riippumattomia arviointitoimistoja: Kiinteistötaito Peltola & Co Oy, Maanomistajien Arviointikeskus Oy ja Newsec-Maakanta Oy. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Edullisin tarjous on Kiinteistötaito Peltola & Co Oy:llä ( arviointikulut + alv) ja toiseksi edullisin on Newsec-Maakanta Oy (5500 +alv). Newsec-Maakanta Oy:llä on kuitenkin huomattavasti enemmän kokemusta koulujen, koulutuskeskusten, leirikeskusten ja

12 seurakuntakeskusten arvioinnista. Lisäksi sen tarjous sisältää myös arviointikulut. Metsätalousmaan osalta tullee edullisimmaksi ostaa sekä arviointi että myyntipalvelut samalta taholta, koska metsätalousmaa annetaan joka tapauksessa kiinteistönvälitysyrityksen myytäväksi. Esim. moni kunta ja maatalousoppilaitos on metsää myydessään käyttänytt Family Timber Finland Oy:tä, joka on Etelä-Suomen alueella toimiva metsätilojen kiinteistönvälittäjä. Yritys toimii yhteistyössä metsänhoitoyhdistysten kanssa. Välityspalkkio on 3,66% (sis. alv 22%) kauppahinnasta. Kiinteistö voidaan lohkoa ns. omiin nimiin eli kuntayhtymä voi hoitaa itse lohkomisen. Aika-arvio Maanmittauslaitokselta lohkomisen valmistumiseksi on alkusyksystä, mikäli lohkomishakemus lähetetään heti jälkeen. Toinen vaihtoehto on tehdä arvio lohkottavien alueiden koosta ja myydä alueet määräaloina siten, että ostaja hoitaa lohkomisen. Kiinteistön suurin alue kannattaa jättää kantatilaksi (metsätalousalue), jolloin lohkominen koskee oppilaitosaluetta, ns. rehtorin asunnon tonttia, omakotitalon tonttia, sahan alueen tonttia ja mahdollisesti yhtä tai useampaa metsätaloustonttia, jos metsätalousaluetta ei myydä yhtenä kokonaisuutena. Joht.reht : 1. Anotaan Tammelan kunnan ympäristölautakunnalta suostumusta lohkoa Metsäranta kiinteistö em. tonteiksi ja mahdollista poikkeamislupaa ns. rehtorin asunnon tontin osalta. Mikäli lupa saadaan, myydään kiinteistö yhtenä kantatilana ja useana määräalana, jolloin ostaja hoitaa lohkomisen. 2. Hankitaan päärakennuksen kiinteistön ja omakotitalokiinteistöjen arvonmääritys Newsec-Maakanta Oy:ltä hintaan alv. 3. Hankitaan metsätalousmaan osalta hinta-arvio ja kiinteistönvälitys Family Timber Finland Oy:ltä. Välityspalkkio on 3,66% (sis. alv 22%). Yh 42 : Päätös: Hyväksyttiin.

13 TAMMELAN YKSIKÖN TILARATKAISUT ALKAEN Tj 16 Valtuusto myönsi hallitukselle kokouksessaan valtuudet päättää tilajärjestelyistä Norrintien yksikön osalta (puutilojen vuokraus ulkopuoliselle tai vanhan koulun ja vanhan pajan luovuttaminen takaisin Tammelan kunnalle). Neuvottelujen käynnistämiseksi Tammelan kunnan kanssa tilaratkaisuista on nimettävä kuntayhtymän neuvottelijat. Tilakäyttöesitys tuodaan yhtymähallituksen kokoukseen käsiteltäväksi Joht.reht : Nimetään neuvottelijat Tammelan kunnan kanssa käytäviin neuvotteluihin Norrintien tilojen käytön muutoksista alkaen. Virkamiehistä neuvotteluihin osallistuvat johtava rehtori ja talouspäällikkö. Tj 16 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 43 : Päätös: Hyväksyttiin. ehdottaa yhtymähallitukselle, että luottamushenkilöistä neuvottelijoiksi valitaan: Eino Järvinen, Marjut Kallioinen ja Ossi Stenholm.

14 LINJAUS TYÖEHTOSOPIMUKSEN TULKINTAAN Tj 18 Johtoryhmä on käsitellyt linjauksia palkka-asioissa ja päätynyt esittämään, että kasvatustieteen maisterin tutkinto hyväksytään ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi palkanmaksun perusteena laaturyhmän jäsenillä ja valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen vetäjällä alkaen. Laaturyhmä vaikuttaa merkittävästi oppilaitoksen pedagogiseen kehittämiseen ja tämän takia johtoryhmä katsoo, että aiempaa linjausta on syytä tältä osin muuttaa. Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen vetäjän työssä korostuu kasvatustyö niin merkittävästi, että jatkossa ko. ryhmää vetävällä henkilöllä ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi palkanmaksun perusteena hyväksytään kasvatustieteen maisterin tutkinto. Muilta osin aiempi linjaus halutaan pitää ennallaan eli kasvatustieteen maisterin tutkinto hyväksytään ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi vain sosiaalija terveysalalla niissä toimenkuvissa, joiden hakuilmoituksessa tutkintovaatimuskriteerinä on määritelty kasvatustieteen maisterin tutkinto (työnkuva sisältää kasvatustieteellisten aineiden opetuksen). Joht.reht : Laaturyhmän jäsenillä ja valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen vetäjällä hyväksytään alkaen kasvatustieteen maisterin tutkinto soveltuvaksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi palkanmaksun perusteena. Hyväksyminen on sidoksissa tehtävään. Tj 18 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 44 : Päätös: Hyväksyttiin.

15 OSAAVA-OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS-OPELIX Tj 19 Osaava-ohjelman kohderyhmänä ovat yleissivistävän, ammatillisen, aikuis koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstö. Tavoitteena on rakentaa oppi laitosten henkilöstön osaamisen seuranta- ja kehittämisjärjestelmä, vahvistaa oppilaitosten yhteistyötä täydennyskoulutuksen organisoinnissa ja verkostoida oppilaitostyönantajia resursseja säästävien täydennyskoulutusrakenteiden aikaansaamiseksi. Hankkeessa pyritään innovatiivisiin ratkaisuihin ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen sekä vapaan sivistystyön yhteistyössä ja eri oppilaitosten välillä. Koulutuskeskus Tavastia hallinnoi haketta ja se on pyytänyt yhteistyökumppaneikseen Forssan ammatti-instituutin, Hyria koulutus Oy:n, Kiipulan ammatti- ja aikuisopiston, Hattulan kunnan, Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan ja Vanajaveden opiston. Hankkeen kustannusarvio on euroa ja haettavan valtionavustuksen määrä on euroa. Hankkeen toteuttamisaika on Joht.reht : Hyväksytään edellä esitettyyn hankkeeseen osallistuminen ehdolla, että se tapahtuu vuoden talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa. Tj 19 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 45 : Päätös: Hyväksyttiin.

16 OSAAJANA TYÖMARKKINOILLE, MONNI-HANKE Tj 20 Opetushallituksen ESR-hanke osaajana työmarkkinoille rahoittaa ensisijaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen liittyviä työpaikkaohjauksen ja opettajien työelämäjaksojen kehittämishankkeita sekä hyvien käytäntöjen kokoamis- ja levittämishanketta (korkeintaan yksi hanke). Hanketta hallinnoi Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Se on pyytänyt kumppanikseen Forssan ammatti-instituuttia sekä Loimaan ammatti- ja aikuisopistoa. Hanke koskee joka oppilaitoksessa autoalaa (logistiikka ja auton asennus) Loimaan osalta lisäksi hiusalaa sekä Salon osalta hius- ja sosiaali- ja terveysalaa. Hankkeen kustannusarvio on euroa, josta haettava ESR- ja valtion rahoitus on euroa. Projekti toteutetaan ajalla Joht.reht. Hyväksytään edellä esitettyyn hankkeeseen osallistuminen ehdolla, että se tapahtuu vuoden talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa. Tj 20 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 46 : Päätös: Hyväksyttiin.

17 LOMAVUODEN 2010 LOMAJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Tj 22 Ehdotus kuntayhtymän lomajärjestykseksi on esitetty liitteenä. Sosiaali- ja terveysalan sekä luonnonvara-alan opettajat noudattavat kokonaistyöaikaa ja ovat siten vuosilomaan oikeutettuja. Myöhemmin pidettäväksi merkityt lomapäivät on tarkoitettu pidettäväksi ensisijaisesti joulu- ym. lomaviikoilla, jolloin niistä ei aiheudu sijaiskustannuksia. Oppilaitoksen toimisto ei ole avoin asiakkaille välisenä aikana. KVTES:n IV luvun 15 :n vuosilomapalkkaa koskevien säännösten soveltamisen vuoksi (pääosin lomallelähtö tapahtuu kesäkuussa) on lomaraha maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä vv Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva lomajärjestys. Oikeutetaan hallituksen puheenjohtaja tekemään johtavan rehtorin lomapäiviin mahdolliset tarkistukset. Tulosalueen johtajien on sovittava lähemmin johtavan rehtorin kanssa vuosiloma-aikansa mahdollisista muutoksista. Muiden työntekijöiden loma-ajankohtien muutoksista ja myöhemmin pidettävien lomapäivien ajankohdasta päättää tulosalueen johtaja. Lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä v Tj 22 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 48 : Päätös: Hyväksyttiin.

18 MATKAPUHELINPALVELUJEN KILPAILUTUS Tj 23 Matkapuhelinliikennettä koskeva sopimus erääntyy Soneran kanssa Soneralta on hankittu myös vaihdepalvelu, joka kilpailutetaan samalla matkapuhelinliittymien kanssa. Soneran sopimusta jatketaan niin, että se on voimassa asti. Matkapuhelinpalveluja ollaan kilpailuttamassa seudullisesti siten, että mukana ovat Forssan kaupunki, FSTKY, FAI, Faktia Valmennus Oy, Loimijoen Kunta palvelut Oy, Forssa-Asunnot Oy ja Forssan liike- ja teollisuuskiinteistöt. Kilpailutuksen asiantuntijayrityksenä on Dialcons Oy. Kilpailutukseen osallistuminen maksaa kuntayhtymälle noin 2600 euroa. Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta on parhaillaan menossa ja kilpailutus ja yhteenveto tehdään kesäkuun puoliväliin mennessä. Forssan kaupunki tekee osallistujien puolesta yhteisen hankintapäätöksen viimeistään kaupunginhallituksessa. Tarjouskilpailun voittaneen yrityksen kanssa tehdään 3 vuoden sopimus (+1 optiovuosi) Joht.reht : Osallistutaan seudulliseen matkapuhelinkilpailutukseen ja annetaan Forssan kaupungille oikeus tehdä hankintapäätös keskitetysti. Tj 23 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 49 : Päätös: Hyväksyttiin.

19 KIINTEISTÖAUTOMATIIKAN ATK-OHJELMIEN TÄYDENTÄMINEN Tj 24 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha kiinteistöautomatiikan atk-ohjelmien täydentämishankintaa varten kiinteistönhoitoon. YIT-Kiinteistötekniikka Oy:ltä on pyydetty tarjous rakennusautomatiikkavalvomolaitteistojen uusimiseen (Saksankatu 27/46 ja Norrintie 4). Laitteisto on uusittava, koska olemassa olevaan laitteistoon on peruskorjausten yhteydessä lisätty alakeskuksia ja nykyinen, vuodelta 1995 oleva laitteisto Citect ei pysty käsittelemään kymmentä alakeskusta. Tarjottavassa laitteistossa on laajennusmahdollisuus 100 alakeskukseen. Tarjous sisältää valvomoohjelmistot, valvomo-ohjelmoinnin sekä pistetestaukset olemassa olevilta alakeskuksilta valvomoon. Tarjous on nähtävillä kokouksessa. Hankintaa ei kilpailuteta, koska kyseessä on täydennyshankinta. Jos järjestelmää vaihdettaisiin, myös alakeskukset olisi uusittava. Joht.reht : Hankitaan YIT-Kiinteistötekniikka Oy:n tarjoama rakennusautomatiikan valvomolaitteistokokonaisuus hintaan euroa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 investointiohjelmassa tarkoitukseen varattu määräraha muutetaan euroksi. Tj 24 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 50 : Päätös: Hyväksyttiin.

20 HENKILÖAUTON HANKINTA Tj 25 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha henkilöauton hankintaa varten. Henkilöautoa tullaan käyttämään logistiikkaopetuksessa B-kortin opetusta varten sekä koko oppilaitoksen varausajossa (mm. työssäoppimisen ohjaus, koulutusmatkat). Henkilöautolla ajetaan noin km vuodessa. Tarkoituksena on hankkia bensakäyttöinen henkilöauto, jossa on vähintään 1,6 litran moottori ja jolla ei ole ajettu km enempää. Koska henkilöauto hankitaan käytettynä, hankintapäätös pitää tehdä nopealla aikataululla tarjousten pyytämisen jälkeen, sillä käytettyjen henkilöautojen myyjät eivät pidä autoja varattuna kuin muutamia päiviä. Yhtymähallitus voi hallintosäännön mukaan siirtää päätöksellään sille säännöissä määrättyä ratkaisuvaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Päätöksenteon nopeuden takia ratkaisuvaltaa henkilöauton ostoon haetaan johtavalle rehtorille. Joht.reht : Hankitaan käytetty henkilöauto, jonka hankintahinta on enintään euroa ja myönnetään johtavalle rehtorille oikeus päättää hankinnan kohteesta. Tj 25 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 51 : Päätös: Hyväksyttiin.

21 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 17 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan muutosesitys ammattistarttiluvan hakeminen OPM.lle osoitettu kirje valtionosuuskäytön päättymisestä / Metsärantakiinteistö ja anomus kiinteistön ja irtaimiston myyntihinnan palauttamatta jättämisestä yhtymävaltuusto- ja hallitusseminaari hallituksen kesäkokous Helsingissä Joht.reht : Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Tj 17 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 52 : Päätös: Hyväksyttiin.

22 Yhtymähallitus OVTES:N JÄRJESTELYVARAERÄ TULOKSELLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Yh 53 JUKO:n ja työnantajan edustajat neuvottelivat jaettavan järjestelyvaraerän kriteereistä, joiden perusteella rahamäärä jaetaan. Järjestelyvaraerän suuruus on 0,7%. FAI:lla on olemassa jo valmiiksi useita mittareita, joiden tavoitteet asetetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Lisäksi OPH seuraa vuosittain oppilaitosten tuloksellisuutta ja jakaa tulosten perusteella tuloksellisuusrahaa. Neuvotteluissa sovittiin, että OVTES:n järjestelyvaraerän osalta tuloksellisuutta mitataan kalenterivuoden 2010 tulosten perusteella ja järjestelyvaraerä jaetaan alkuvuodesta 2011 takautuvasti alkaen, kun valittujen mittareiden tulokset ovat selvinneet. Mittareissa huomioidaan ns. nuorisopuolen opetus. Tuloksellisuuden mittaamiseksi sovittiin seuraavat kriteerit: Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): opetuksen asiantuntijuus Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): tyytyväisyys opetukseen Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): tyytyväisyys arviointiin Negatiivinen keskeyttäminen (vuosi 2010) Läpäisymittari (vuosi 2010) Tuloksia mitataan tutkintokohtaisesti: kuljettaja autonasentaja metalli lvi rakennus puu sähköala (sähkö + yhteiset catering ava elektr.) lähihoitaja kosmetologi merkonomi datanomi viestintä artesaani Jokainen mittari pisteytetään seuraavasti: Sijoitus Pistemäärä Lopuksi kaikki pisteet lasketaan yhteen ja kolmen parhaiten sijoittuneen yksikön opettajat saavat 1,6 kertaisen osuuden (40%) jaettavasta rahamäärästä, kolme seuraavaa 1,4 kertaisen osuuden (35%) jaettavasta rahamäärästä ja 2 seuraavaa 1-kertaisen osuuden (25%) jaettavasta opettajakohtaisesta rahamäärästä. Koska yksiköt ovat eri kokoisia, osuudet lasketaan per henkilö, jotta järjestelyvaraerä jakautuisi tasapuolisesti järjestelyvaraerää saavien kesken. 186:sta yksiköstä kahdeksan saa siis järjestelyvaraerästä osuuden.

23 Joht.reht..: Jaetaan järjestelyvaraerä em. kriteerien mukaisesti takautuvasti alkuvuodesta 2011, kun mittareiden tulokset ovat selvinneet. Yh 53 Päätös: Hyväksyttiin.

24 Yhtymähallitus KANNUSTUSLISÄN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Yh 55 KVTESin II-luvun 8 mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kannustuslisää, mikäli kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee lisän suorittamisen erityisen syyn vuoksi perustelluksi. Kannustuslisän myöntämiseen saadaan käyttää enintään 0,4 % kunnan/kuntayhtymän kuukausipalkkaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkojen yhteismäärästä ja lisä voi olla enintään 5% viranhaltijan/työntekijän vuotuisesta tehtäväkohtaisesta palkasta. kannustuslisän tavoitteena on henkilöstön työmotivaation lisääminen ja tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Kannustuslisää voidaan käyttää ryhmän tai yksilön palkitsemiseen. Kannustuslisää voidaan käyttää esim. silloin kun tulospalkkio ei ole käytössä, mutta työnantaja haluaa palkita jonkin yksikön henkilöstöä jälkikäteen hyvästä tuloksesta. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen yhtymähallituksen mukaan tulosalueenjohtaja myöntää kannustuslisinä 0,2 % palkkamenoista yksilöille ja johtava rehtori 0,2 % palkkamenoista ryhmille. Tuolloin kriteereiksi on määritelty: 1. Keksinnöt/aloitetoiminta 2. Aktiivisuus työmäärältään suuressa uudessa projektissa 3. Omaehtoinen koulutus 4. Henkilöstön vähentämisestä aiheutuva työmäärän lisäys. Henkilöstö on ideoinut kriteerejä ja johtoryhmä esittää yhtymähallitukselle kannustuslisän uusiksi kriteereiksi alkaen: 1. aktiivisuus kehittämisessä tai kehittämisprojektissa 2. ammattitaitoa lisäävä laaja koulutus, joka ei korota palkkaa 3. hyvän ilmapiirin luominen työyhteisössä 4. tuloksellisuutta parantava toiminta oppilaitoksessa Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt uudet kriteerit kokouksessaan ja esittää kriteerien hyväksymistä. Joht.reht..: Hyväksytään em. kriteerit uusiksi kannustuslisän myöntämiskriteereiksi alkaen. Yh 55 Päätös: Hyväksyttiin.

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 24.1.2012 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 24.5.2011 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana.

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2010 Aika: Tiistai 13.4.2010 klo 14.30 15.40 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Tuula Koivula, työsuojelupäällikkö Emmi

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 23.10.2012 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.1.2010 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.6.2012 klo 14-14.45 Paikka Marskin Maja, Loppi Eino Järvinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.2.2013 klo 16.30-18.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 26.08.2008 klo 16.30 18.20 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 14.00-18.10 Paikka Urjalan Erän maja, Nuutajärvi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.3.2013 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.4.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Perjantai 5.4.2013 klo 10.00 11.45 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 23.10.2012 kello 14.00-15.00 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 18 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito. 19 Opetussuunnitelman yhteinen osa. 20 Riskien kartoitus 2009

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 18 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito. 19 Opetussuunnitelman yhteinen osa. 20 Riskien kartoitus 2009 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 2.3.2010 klo 16.30-18.55 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 05.04.2005 kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Hannu Mustonen

Lisätiedot

Puheenjohtajaksi v. 2008 valittiin Jouni Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Marja-Leena Korpela.

Puheenjohtajaksi v. 2008 valittiin Jouni Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Marja-Leena Korpela. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2008 Aika: Maanantai 4.2.2008 klo 14.30 15.10 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Jouni Mäkelä, yhtymähallituksen pj, kokouksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku Yhtymähallitus 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.50-17.45 PAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 26.10.2004 kello 11.30-12.05 FAI:n Tammelan toimipiste, Norrintie 4 Tammela Hannu Kallio, 86-97

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Sammonkatu 45, Tampere, kokoustila Ruuskanen. 4 Sora-lainsäädännön mukaisen toiminnan prosessi Tampereen seudun ammattiopistossa

Sammonkatu 45, Tampere, kokoustila Ruuskanen. 4 Sora-lainsäädännön mukaisen toiminnan prosessi Tampereen seudun ammattiopistossa Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Aika 29.11.2016, klo 15:00-16:18 Paikka Sammonkatu 45, Tampere, kokoustila Ruuskanen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 13.04.2004 kello 16.30-18.10 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Jorma Hacklin Pentti Jolanki

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Risto Aaltonen Sari Airo ( 20-24) Kati Fonsell -Laurila

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Hallitus 4/2015. Keskiviikko klo

Hallitus 4/2015. Keskiviikko klo KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 29.4.2015 klo 15.00 15.55 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, G-rakennuksen neuvottelutila, Piilolantie

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:27 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet:

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi PÖYTÄKIRJA 4 17.11.2016 1 (6) Kokoustiedot Aika: torstai 17.11.2016 klo 17.30 19.30 Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 11.4.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2015 1 (5) 1034 Oikaisuvaatimus vuoden 2014 tulospalkkioiden maksamista koskevaan päätökseen sosiaali- ja terveysvirastossa päätti hylätä sosiaali- ja terveysviraston pääluottamusmiesten

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.6.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku 21 Kone-

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot