Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Jaakko Mäki Jukka Rouhiainen Arto Koivu Jukka Perälä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 37 Opiskelijahuolto Forssan ammatti-instituutissa / vahvuudet ja kehittämiskohteet 38 CNC-sorvin hankinta 39 Työehtosopimuksen hyväksyminen 40 Järjestelyvaraerän käyttö Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat 42 Metsäranta kiinteistön lohkominen 43 Tammelan yksikön tilaratkaisut alkaen 44 Linjaus työehtosopimuksen tulkintaan 45 Osaava-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen valtionavustushakemus-opelix 46 Osaajana työmarkkinoille, Monni-hanke 47 Audiovisuaalisen viestinnän lehtorin virka 48 Lomavuoden 2010 lomajärjestyksen hyväksyminen

2 49 Matkapuhelinpalvelujen kilpailutus 50 Kiinteistöautomatiikan atk-ohjelmien täydentäminen 51 Henkilöauton hankinta 52 Päätökset ja kirjelmät 53 OVTES:n järjestelmävaraerä tuloksellisuuden edistämiseksi 54 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä 55 Kannustuslisän myöntämisen periaatteet Puheenjohtaja Eino Järvinen

3 Yhtymähallitus 35 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 35 Joht.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 35 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Yhtymähallitus 36 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 36 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 36 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Perälä ja Jukka Rouhiainen. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin ma Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

5 OPISKELIJAHUOLTO FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTISSA/VAHVUUDET JA KEHITTÄMISKOHTEET Yh 29 Ammatillista koulutusta ohjaavissa laeissa korostetaan oppilaitosten yhteisöllistä vastuun, oikeudenmukaisuuden ja huolenpidon periaatetta. Oppilaitoksen opiskelijahuollon tulee edistää ja ylläpitää opiskelijan hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia niin, että opiskelun edellytykset ovat mahdollisimman hyvät. Koulutuksen arviointineuvosto käynnisti opetusministeriön toimeksiannon mukaan koulutuksen opiskelijahuollon arvioinnin oppilaitoksissa toukokuussa Aiemmin on tehty vastaava arviointi mm. oppilaitoksien työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä. Arviointiin osallistui opiskelijoita, opiskelijoiden vanhempia, opettajia, johtava rehtori, koulutusalajohtajat, kuraattorit, opinto-ohjaajat, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri ja asuntolanhoitaja. Arviointineuvoston ohjeen mukaan tehtiin oppilaitoskohtaiset toiminta- ja tuloskuvaukset (38 sivua), johon on mahdollisuus tutustua kokouksessa ja sen lisäksi kuvaukset eri teemojen mukaisista vahvuuksista ja kehittämiskohteista (liite1). Forssan ammatti-instituutin opiskelijahuolto sisältää seuraavat palvelut: kouluruokailun (aamupuuro, lounas) opintotoimistopalvelut (2 päätoimista, 2 osa-aikaista opintosihteeriä) opinto-ohjauksen (2 päätoimista, 2 osa-aikaista opoa) valvotun opiskelija-asuntolan (yksi asuntolanhoitaja) opiskelijaterveydenhuollon (1 th joka päivä, 1 th yhden pvn viikossa, koululääkäri 2 tuntia/1 krt/kk) psykologi- ja päihdehuollon palvelut (tarvittaessa) kuraattoripalvelut (2 päätoimista kuraattoria) opiskelijakirjaston (1 kirjastonhoitaja) kansainvälisyysasioiden hoidon, esim työssäoppiminen ulkomailla (1 kv vastaava 10 tuntia/vk, lisäksi sotella oma kv-vastaava 30 t/vuosi) viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön (4 kiinteistönhoitajaa) tutoroinnin (opiskelijatutorit joka koulutusohjelmassa) Ammatilliset ohjaajat (3 päätoimista henkilöä) toimivat opetuksen tukipalveluissa, mutta huolehtivat nimenomaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksesta. Keskeisimmät opiskelijahuollon kokonaisuutta koskevat vahvuudet olivat:

6 Forssan ammatti-instituutin opiskelijahuoltohenkilöstöllä on hyvät ja toimivat suhteet sidosryhmiin opiskelijahuoltohenkilöstö on sitoutunut tehtäviinsä resursseja on lisätty kuraattorien ja opinto-ohjaajien palveluihin viimeisen vuoden sisällä opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa opiskelijahuoltopalvelut sijaitsevat lähellä opiskelijoita Keskeisimmät opiskelijahuollon kokonaisuutta koskevat kehittämiskohteet: henkilöstöltä (opettajat) nopeampi tiedottaminen opiskelijahuoltohenkilöstölle eli nopean puuttumisen periaate tehokkaammin käyttöön yhteisen menettelytavan vakiinnuttaminen: samat ajan tasalla olevat ohjeet, lomakkeet, tiedostot, menettelytavat opiskelijahuoltoryhmän säännöllinen kokoontuminen opiskelijahuoltotyön yhdenmukaistaminen; kaikki otetaan toimintaan mukaan, tieto kulkee kaikille samanaikaisesti ja tasapuolisesti Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Tj 10 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 37 : Päätös: Hyväksyttiin.

7 CNC-SORVIN HANKINTA Tj 11 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha CNC -sorvin hankintaa varten kone- ja metallitekniikan linjalle. Julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavalle on jätetty julkinen ilmoitus CNC-sorvin hankinnasta. Tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään klo 12 mennessä. Koneistuskeskuksesta saatiin 7 tarjousta, joista 2 täytti asetetut vaatimukset. Liitteenä tarjousten vertailu. Saadut tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla ja eniten pisteitä sai Machinery Oy:n tarjoama HYUNDAI-KIA SKT21LM, jonka tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Joht.reht : Hankitaan Machinery Oy:n tarjoama HYUNDAI-KIA SKT21LM CNC-sorvi hintaan euroa. Tj 11 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 38 : Päätös: Hyväksyttiin.

8 TYÖEHTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Tj 12 Kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :ssä on määrätty, että yhtymähallitus hyväksyy virka- ja työehtosopimukset kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla. Kunnallinen työmarkkinalaitos on lähettänyt yleiskirjeet 2/2010, 5/2010 ja 9/2010, jotka koskevat seuraavia työehtosopimuksia: kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Sopimukset ovat voimassa kuitenkin niin, että sopimus voidaan irtisanoa viimeistään päättymään Joht.reht : Hyväksytään em. virka- ja työehtosopimukset. Tj 12 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 39 : Päätös: Hyväksyttiin.

9 JÄRJESTELYVARAERÄN KÄYTTÖ Tj 13 Työehtosopimusten samapalkkaisuuserät ovat jaossa seuraavasti: Teknisten sopimus (TS) 0,4 % KVTES palkkahinnoittelun ulkopuoliset 0,5% Pääosa KVTES:n samapalkkaisuuserästä ja OVTES:n samapalkkaisuuserä on sovittu ja kohdennettu keskitetysti jo keskusjärjestötasolla. KVTES:n ja TS:n järjestelyvaraerän jakamista on käsitelty järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Hellin Hoppula, Marja-Leena Korpela ja Emmi Ranta. KVTES:n palkkahinnoittelun ulkopuolisille (ns. hinnoittelemattomat) on käytössä 0,5% paikallinen samapalkkaisuuserä, joka on kohdennettu niille naisvaltaisille ryhmille, joiden palkka ei vastaa työn vaativuutta. TS:n samapalkkaisuuserän tavoitteena on paikallisesti pyrkiä edistämään naisvaltaisten alojen palkkakilpailukykyä. Esitys erien jaosta on liitteenä. Joht.reht : Hyväksytään työehtosopimusten järjestely- ja samapalkkaisuuserien jakaminen lukien paikallisissa neuvotteluissa sovittujen esitysten mukaisesti. Tj 13 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 40 Päätös: Hyväksyttiin. Emmi Ranta poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Emmi Ranta poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Tj 15 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa asioissa: 5 Hallintosäännön päivittäminen koskien virantäyttöä ilman julkista hakua 6 Vuoden 2009 tilinpäätöksen toteutuminen 7 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2009 tileistä ja hallinnosta 8 Tammelan toimipisteen tilaratkaisut 9 Metsäranta kiinteistön myyminen 10 Opetusmetsien luovuttaminen takaisin valtiolle 11 Liesjärven yksikön virkojen lakkauttaminen Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Tj 15 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 41 : Päätös: Hyväksyttiin.

11 METSÄRANTA KIINTEISTÖN LOHKOMINEN Yh 42 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt Metsäranta kiinteistön myynnin kokonaisena tai osina ja antanut hallitukselle valtuudet myyntiin sekä lupien hakemiseen kiinteistön lohkomista varten. Kiinteistö muodostuu Liesjärven osayleiskaavassa eri tyyppisistä alueista: PY-1 opetustoimintaa palveleva alue (alue tulee asemakaavoittaa, jos alueelle tulee merkittävää uudisrakentamista) M maa- ja metsätalousvaltainen alue (200 m lähemmäksi rantaa ei saa rakentaa MU maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (alueelle ei saa rakentaa rakennuksia), osa erotettu yleiseksi uimarannaksi (VU) AP pientalovaltainen asuntoalue ET yhdyskuntateknisen huollon alue (Liesjärven vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo sijaitsevat kiinteistön alueella ja yhteensä 1300 m2 alueet on vuokrattu Tammelan kunnalle asti) Alue on selkeä lohkoa alueiden tyypin mukaan seuraaviksi kokonaisuuksiksi: M ja MU + VU myydään yhtenä tai useampana kokonaisuutena metsätalousmaana, (n. 36,4 ha) AP myydään omakotikiinteistönä (omakotitalo rv. 1949) (n. 0,6 ha) PY-1 myydään kokonaisuutena (mm. päärakennus, 3 rivitaloa, konehalli, autotalli, talousrakennus) lukuun ottamatta ns. rehtorin asunnnolle lohkottavaa tonttia. Alueen koko yhdessä rehtorin asunnon kanssa on noin 9,5 ha erillinen PY-1 alue (ns. saha-alue) myydään omana kokonaisuutena (n. 0,7 ha). ns. rehtorin asunnolle lohkotaan oma tontti, jota varten haetaan poikkeamislupa Liitteenä on kiinteistön kartta, johon on merkitty alueet. Kiinteistön päärakennuksen alueesta (PY-1) ja muodostettavista omakotitalokiinteistöistä pyydetään hinta-arvio ulkopuoliselta kiinteistöarvioijalta. Arvio pyritään saamaan käyttöön toukokuun aikana. Tarjoukset on pyydetty kolmelta eri yritykseltä, jotka ovat riippumattomia arviointitoimistoja: Kiinteistötaito Peltola & Co Oy, Maanomistajien Arviointikeskus Oy ja Newsec-Maakanta Oy. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Edullisin tarjous on Kiinteistötaito Peltola & Co Oy:llä ( arviointikulut + alv) ja toiseksi edullisin on Newsec-Maakanta Oy (5500 +alv). Newsec-Maakanta Oy:llä on kuitenkin huomattavasti enemmän kokemusta koulujen, koulutuskeskusten, leirikeskusten ja

12 seurakuntakeskusten arvioinnista. Lisäksi sen tarjous sisältää myös arviointikulut. Metsätalousmaan osalta tullee edullisimmaksi ostaa sekä arviointi että myyntipalvelut samalta taholta, koska metsätalousmaa annetaan joka tapauksessa kiinteistönvälitysyrityksen myytäväksi. Esim. moni kunta ja maatalousoppilaitos on metsää myydessään käyttänytt Family Timber Finland Oy:tä, joka on Etelä-Suomen alueella toimiva metsätilojen kiinteistönvälittäjä. Yritys toimii yhteistyössä metsänhoitoyhdistysten kanssa. Välityspalkkio on 3,66% (sis. alv 22%) kauppahinnasta. Kiinteistö voidaan lohkoa ns. omiin nimiin eli kuntayhtymä voi hoitaa itse lohkomisen. Aika-arvio Maanmittauslaitokselta lohkomisen valmistumiseksi on alkusyksystä, mikäli lohkomishakemus lähetetään heti jälkeen. Toinen vaihtoehto on tehdä arvio lohkottavien alueiden koosta ja myydä alueet määräaloina siten, että ostaja hoitaa lohkomisen. Kiinteistön suurin alue kannattaa jättää kantatilaksi (metsätalousalue), jolloin lohkominen koskee oppilaitosaluetta, ns. rehtorin asunnon tonttia, omakotitalon tonttia, sahan alueen tonttia ja mahdollisesti yhtä tai useampaa metsätaloustonttia, jos metsätalousaluetta ei myydä yhtenä kokonaisuutena. Joht.reht : 1. Anotaan Tammelan kunnan ympäristölautakunnalta suostumusta lohkoa Metsäranta kiinteistö em. tonteiksi ja mahdollista poikkeamislupaa ns. rehtorin asunnon tontin osalta. Mikäli lupa saadaan, myydään kiinteistö yhtenä kantatilana ja useana määräalana, jolloin ostaja hoitaa lohkomisen. 2. Hankitaan päärakennuksen kiinteistön ja omakotitalokiinteistöjen arvonmääritys Newsec-Maakanta Oy:ltä hintaan alv. 3. Hankitaan metsätalousmaan osalta hinta-arvio ja kiinteistönvälitys Family Timber Finland Oy:ltä. Välityspalkkio on 3,66% (sis. alv 22%). Yh 42 : Päätös: Hyväksyttiin.

13 TAMMELAN YKSIKÖN TILARATKAISUT ALKAEN Tj 16 Valtuusto myönsi hallitukselle kokouksessaan valtuudet päättää tilajärjestelyistä Norrintien yksikön osalta (puutilojen vuokraus ulkopuoliselle tai vanhan koulun ja vanhan pajan luovuttaminen takaisin Tammelan kunnalle). Neuvottelujen käynnistämiseksi Tammelan kunnan kanssa tilaratkaisuista on nimettävä kuntayhtymän neuvottelijat. Tilakäyttöesitys tuodaan yhtymähallituksen kokoukseen käsiteltäväksi Joht.reht : Nimetään neuvottelijat Tammelan kunnan kanssa käytäviin neuvotteluihin Norrintien tilojen käytön muutoksista alkaen. Virkamiehistä neuvotteluihin osallistuvat johtava rehtori ja talouspäällikkö. Tj 16 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 43 : Päätös: Hyväksyttiin. ehdottaa yhtymähallitukselle, että luottamushenkilöistä neuvottelijoiksi valitaan: Eino Järvinen, Marjut Kallioinen ja Ossi Stenholm.

14 LINJAUS TYÖEHTOSOPIMUKSEN TULKINTAAN Tj 18 Johtoryhmä on käsitellyt linjauksia palkka-asioissa ja päätynyt esittämään, että kasvatustieteen maisterin tutkinto hyväksytään ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi palkanmaksun perusteena laaturyhmän jäsenillä ja valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen vetäjällä alkaen. Laaturyhmä vaikuttaa merkittävästi oppilaitoksen pedagogiseen kehittämiseen ja tämän takia johtoryhmä katsoo, että aiempaa linjausta on syytä tältä osin muuttaa. Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen vetäjän työssä korostuu kasvatustyö niin merkittävästi, että jatkossa ko. ryhmää vetävällä henkilöllä ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi palkanmaksun perusteena hyväksytään kasvatustieteen maisterin tutkinto. Muilta osin aiempi linjaus halutaan pitää ennallaan eli kasvatustieteen maisterin tutkinto hyväksytään ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi vain sosiaalija terveysalalla niissä toimenkuvissa, joiden hakuilmoituksessa tutkintovaatimuskriteerinä on määritelty kasvatustieteen maisterin tutkinto (työnkuva sisältää kasvatustieteellisten aineiden opetuksen). Joht.reht : Laaturyhmän jäsenillä ja valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen vetäjällä hyväksytään alkaen kasvatustieteen maisterin tutkinto soveltuvaksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi palkanmaksun perusteena. Hyväksyminen on sidoksissa tehtävään. Tj 18 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 44 : Päätös: Hyväksyttiin.

15 OSAAVA-OHJELMAN MUKAISEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS-OPELIX Tj 19 Osaava-ohjelman kohderyhmänä ovat yleissivistävän, ammatillisen, aikuis koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstö. Tavoitteena on rakentaa oppi laitosten henkilöstön osaamisen seuranta- ja kehittämisjärjestelmä, vahvistaa oppilaitosten yhteistyötä täydennyskoulutuksen organisoinnissa ja verkostoida oppilaitostyönantajia resursseja säästävien täydennyskoulutusrakenteiden aikaansaamiseksi. Hankkeessa pyritään innovatiivisiin ratkaisuihin ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen sekä vapaan sivistystyön yhteistyössä ja eri oppilaitosten välillä. Koulutuskeskus Tavastia hallinnoi haketta ja se on pyytänyt yhteistyökumppaneikseen Forssan ammatti-instituutin, Hyria koulutus Oy:n, Kiipulan ammatti- ja aikuisopiston, Hattulan kunnan, Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan ja Vanajaveden opiston. Hankkeen kustannusarvio on euroa ja haettavan valtionavustuksen määrä on euroa. Hankkeen toteuttamisaika on Joht.reht : Hyväksytään edellä esitettyyn hankkeeseen osallistuminen ehdolla, että se tapahtuu vuoden talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa. Tj 19 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 45 : Päätös: Hyväksyttiin.

16 OSAAJANA TYÖMARKKINOILLE, MONNI-HANKE Tj 20 Opetushallituksen ESR-hanke osaajana työmarkkinoille rahoittaa ensisijaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen liittyviä työpaikkaohjauksen ja opettajien työelämäjaksojen kehittämishankkeita sekä hyvien käytäntöjen kokoamis- ja levittämishanketta (korkeintaan yksi hanke). Hanketta hallinnoi Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Se on pyytänyt kumppanikseen Forssan ammatti-instituuttia sekä Loimaan ammatti- ja aikuisopistoa. Hanke koskee joka oppilaitoksessa autoalaa (logistiikka ja auton asennus) Loimaan osalta lisäksi hiusalaa sekä Salon osalta hius- ja sosiaali- ja terveysalaa. Hankkeen kustannusarvio on euroa, josta haettava ESR- ja valtion rahoitus on euroa. Projekti toteutetaan ajalla Joht.reht. Hyväksytään edellä esitettyyn hankkeeseen osallistuminen ehdolla, että se tapahtuu vuoden talousarvioon varattujen määrärahojen rajoissa. Tj 20 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 46 : Päätös: Hyväksyttiin.

17 LOMAVUODEN 2010 LOMAJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Tj 22 Ehdotus kuntayhtymän lomajärjestykseksi on esitetty liitteenä. Sosiaali- ja terveysalan sekä luonnonvara-alan opettajat noudattavat kokonaistyöaikaa ja ovat siten vuosilomaan oikeutettuja. Myöhemmin pidettäväksi merkityt lomapäivät on tarkoitettu pidettäväksi ensisijaisesti joulu- ym. lomaviikoilla, jolloin niistä ei aiheudu sijaiskustannuksia. Oppilaitoksen toimisto ei ole avoin asiakkaille välisenä aikana. KVTES:n IV luvun 15 :n vuosilomapalkkaa koskevien säännösten soveltamisen vuoksi (pääosin lomallelähtö tapahtuu kesäkuussa) on lomaraha maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä vv Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva lomajärjestys. Oikeutetaan hallituksen puheenjohtaja tekemään johtavan rehtorin lomapäiviin mahdolliset tarkistukset. Tulosalueen johtajien on sovittava lähemmin johtavan rehtorin kanssa vuosiloma-aikansa mahdollisista muutoksista. Muiden työntekijöiden loma-ajankohtien muutoksista ja myöhemmin pidettävien lomapäivien ajankohdasta päättää tulosalueen johtaja. Lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä v Tj 22 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 48 : Päätös: Hyväksyttiin.

18 MATKAPUHELINPALVELUJEN KILPAILUTUS Tj 23 Matkapuhelinliikennettä koskeva sopimus erääntyy Soneran kanssa Soneralta on hankittu myös vaihdepalvelu, joka kilpailutetaan samalla matkapuhelinliittymien kanssa. Soneran sopimusta jatketaan niin, että se on voimassa asti. Matkapuhelinpalveluja ollaan kilpailuttamassa seudullisesti siten, että mukana ovat Forssan kaupunki, FSTKY, FAI, Faktia Valmennus Oy, Loimijoen Kunta palvelut Oy, Forssa-Asunnot Oy ja Forssan liike- ja teollisuuskiinteistöt. Kilpailutuksen asiantuntijayrityksenä on Dialcons Oy. Kilpailutukseen osallistuminen maksaa kuntayhtymälle noin 2600 euroa. Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta on parhaillaan menossa ja kilpailutus ja yhteenveto tehdään kesäkuun puoliväliin mennessä. Forssan kaupunki tekee osallistujien puolesta yhteisen hankintapäätöksen viimeistään kaupunginhallituksessa. Tarjouskilpailun voittaneen yrityksen kanssa tehdään 3 vuoden sopimus (+1 optiovuosi) Joht.reht : Osallistutaan seudulliseen matkapuhelinkilpailutukseen ja annetaan Forssan kaupungille oikeus tehdä hankintapäätös keskitetysti. Tj 23 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 49 : Päätös: Hyväksyttiin.

19 KIINTEISTÖAUTOMATIIKAN ATK-OHJELMIEN TÄYDENTÄMINEN Tj 24 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha kiinteistöautomatiikan atk-ohjelmien täydentämishankintaa varten kiinteistönhoitoon. YIT-Kiinteistötekniikka Oy:ltä on pyydetty tarjous rakennusautomatiikkavalvomolaitteistojen uusimiseen (Saksankatu 27/46 ja Norrintie 4). Laitteisto on uusittava, koska olemassa olevaan laitteistoon on peruskorjausten yhteydessä lisätty alakeskuksia ja nykyinen, vuodelta 1995 oleva laitteisto Citect ei pysty käsittelemään kymmentä alakeskusta. Tarjottavassa laitteistossa on laajennusmahdollisuus 100 alakeskukseen. Tarjous sisältää valvomoohjelmistot, valvomo-ohjelmoinnin sekä pistetestaukset olemassa olevilta alakeskuksilta valvomoon. Tarjous on nähtävillä kokouksessa. Hankintaa ei kilpailuteta, koska kyseessä on täydennyshankinta. Jos järjestelmää vaihdettaisiin, myös alakeskukset olisi uusittava. Joht.reht : Hankitaan YIT-Kiinteistötekniikka Oy:n tarjoama rakennusautomatiikan valvomolaitteistokokonaisuus hintaan euroa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2010 investointiohjelmassa tarkoitukseen varattu määräraha muutetaan euroksi. Tj 24 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 50 : Päätös: Hyväksyttiin.

20 HENKILÖAUTON HANKINTA Tj 25 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha henkilöauton hankintaa varten. Henkilöautoa tullaan käyttämään logistiikkaopetuksessa B-kortin opetusta varten sekä koko oppilaitoksen varausajossa (mm. työssäoppimisen ohjaus, koulutusmatkat). Henkilöautolla ajetaan noin km vuodessa. Tarkoituksena on hankkia bensakäyttöinen henkilöauto, jossa on vähintään 1,6 litran moottori ja jolla ei ole ajettu km enempää. Koska henkilöauto hankitaan käytettynä, hankintapäätös pitää tehdä nopealla aikataululla tarjousten pyytämisen jälkeen, sillä käytettyjen henkilöautojen myyjät eivät pidä autoja varattuna kuin muutamia päiviä. Yhtymähallitus voi hallintosäännön mukaan siirtää päätöksellään sille säännöissä määrättyä ratkaisuvaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Päätöksenteon nopeuden takia ratkaisuvaltaa henkilöauton ostoon haetaan johtavalle rehtorille. Joht.reht : Hankitaan käytetty henkilöauto, jonka hankintahinta on enintään euroa ja myönnetään johtavalle rehtorille oikeus päättää hankinnan kohteesta. Tj 25 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 51 : Päätös: Hyväksyttiin.

21 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 17 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan muutosesitys ammattistarttiluvan hakeminen OPM.lle osoitettu kirje valtionosuuskäytön päättymisestä / Metsärantakiinteistö ja anomus kiinteistön ja irtaimiston myyntihinnan palauttamatta jättämisestä yhtymävaltuusto- ja hallitusseminaari hallituksen kesäkokous Helsingissä Joht.reht : Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Tj 17 : Päätös: Hyväksyttiin. Yh 52 : Päätös: Hyväksyttiin.

22 Yhtymähallitus OVTES:N JÄRJESTELYVARAERÄ TULOKSELLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Yh 53 JUKO:n ja työnantajan edustajat neuvottelivat jaettavan järjestelyvaraerän kriteereistä, joiden perusteella rahamäärä jaetaan. Järjestelyvaraerän suuruus on 0,7%. FAI:lla on olemassa jo valmiiksi useita mittareita, joiden tavoitteet asetetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Lisäksi OPH seuraa vuosittain oppilaitosten tuloksellisuutta ja jakaa tulosten perusteella tuloksellisuusrahaa. Neuvotteluissa sovittiin, että OVTES:n järjestelyvaraerän osalta tuloksellisuutta mitataan kalenterivuoden 2010 tulosten perusteella ja järjestelyvaraerä jaetaan alkuvuodesta 2011 takautuvasti alkaen, kun valittujen mittareiden tulokset ovat selvinneet. Mittareissa huomioidaan ns. nuorisopuolen opetus. Tuloksellisuuden mittaamiseksi sovittiin seuraavat kriteerit: Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): opetuksen asiantuntijuus Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): tyytyväisyys opetukseen Opiskelijatyytyväisyyskysely (kevät 2010): tyytyväisyys arviointiin Negatiivinen keskeyttäminen (vuosi 2010) Läpäisymittari (vuosi 2010) Tuloksia mitataan tutkintokohtaisesti: kuljettaja autonasentaja metalli lvi rakennus puu sähköala (sähkö + yhteiset catering ava elektr.) lähihoitaja kosmetologi merkonomi datanomi viestintä artesaani Jokainen mittari pisteytetään seuraavasti: Sijoitus Pistemäärä Lopuksi kaikki pisteet lasketaan yhteen ja kolmen parhaiten sijoittuneen yksikön opettajat saavat 1,6 kertaisen osuuden (40%) jaettavasta rahamäärästä, kolme seuraavaa 1,4 kertaisen osuuden (35%) jaettavasta rahamäärästä ja 2 seuraavaa 1-kertaisen osuuden (25%) jaettavasta opettajakohtaisesta rahamäärästä. Koska yksiköt ovat eri kokoisia, osuudet lasketaan per henkilö, jotta järjestelyvaraerä jakautuisi tasapuolisesti järjestelyvaraerää saavien kesken. 186:sta yksiköstä kahdeksan saa siis järjestelyvaraerästä osuuden.

23 Joht.reht..: Jaetaan järjestelyvaraerä em. kriteerien mukaisesti takautuvasti alkuvuodesta 2011, kun mittareiden tulokset ovat selvinneet. Yh 53 Päätös: Hyväksyttiin.

24 Yhtymähallitus KANNUSTUSLISÄN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Yh 55 KVTESin II-luvun 8 mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kannustuslisää, mikäli kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee lisän suorittamisen erityisen syyn vuoksi perustelluksi. Kannustuslisän myöntämiseen saadaan käyttää enintään 0,4 % kunnan/kuntayhtymän kuukausipalkkaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkojen yhteismäärästä ja lisä voi olla enintään 5% viranhaltijan/työntekijän vuotuisesta tehtäväkohtaisesta palkasta. kannustuslisän tavoitteena on henkilöstön työmotivaation lisääminen ja tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Kannustuslisää voidaan käyttää ryhmän tai yksilön palkitsemiseen. Kannustuslisää voidaan käyttää esim. silloin kun tulospalkkio ei ole käytössä, mutta työnantaja haluaa palkita jonkin yksikön henkilöstöä jälkikäteen hyvästä tuloksesta. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen yhtymähallituksen mukaan tulosalueenjohtaja myöntää kannustuslisinä 0,2 % palkkamenoista yksilöille ja johtava rehtori 0,2 % palkkamenoista ryhmille. Tuolloin kriteereiksi on määritelty: 1. Keksinnöt/aloitetoiminta 2. Aktiivisuus työmäärältään suuressa uudessa projektissa 3. Omaehtoinen koulutus 4. Henkilöstön vähentämisestä aiheutuva työmäärän lisäys. Henkilöstö on ideoinut kriteerejä ja johtoryhmä esittää yhtymähallitukselle kannustuslisän uusiksi kriteereiksi alkaen: 1. aktiivisuus kehittämisessä tai kehittämisprojektissa 2. ammattitaitoa lisäävä laaja koulutus, joka ei korota palkkaa 3. hyvän ilmapiirin luominen työyhteisössä 4. tuloksellisuutta parantava toiminta oppilaitoksessa Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt uudet kriteerit kokouksessaan ja esittää kriteerien hyväksymistä. Joht.reht..: Hyväksytään em. kriteerit uusiksi kannustuslisän myöntämiskriteereiksi alkaen. Yh 55 Päätös: Hyväksyttiin.

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT Aika 22.5.2007 klo 11.30 12.25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Nummelin

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 Paikka Urpolan kartano, Humppila Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET LIITE 3 Kyha 29.01.2008 6 1 LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET 1 YLEISTÄ Kuntayhtymän talousarvio kuntayhtymätasoisena vuodelle 2008 on

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 25.6.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 150 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot