Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa"

Transkriptio

1 Horst Trodler Opas työpaikoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta ABB TCR, Saksa 1

2 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Vaihto-ohjelmien edut 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien odotukset 3. Sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen Ystävyyskaupungit Kansalliset Leonardo-toimistot Eurooppalainen tietokanta Järjestöt Omat kontaktit ja ystävät 4. Kuinka valmistautua toimimaan ulkomaalaisen opiskelijan työpaikkakouluttajana? Tavoitteet Ulkomaanjaksolle osallistuvien opiskelijoiden tausta Rahoitus Kielitaito vastaanottavassa yrityksessä 5. Aikataulu 6. Osallistujien valitseminen 7. Käytännön järjestelyt ennen ulkomaanjaksoa Matkajärjestelyt Majoitus Paperisota Vakuutukset Tietoa elinkustannuksista 8. Kieli- ja kulttuurivalmennus Kieli Kulttuuri 9. Pedagoginen ja psykologinen ohjaaminen 10. Ulkomaanjakson aikana Kokeet Yhteyshenkilö vastaanottavassa / lähettäjäorganisaatiossa Mahdolliset ongelmat Vapaa-aika 11. Esimerkkejä hyvistä käytännöistä 12. Ulkomaanjakson jälkeen 13. Hankkeen arviointi 14. Tarkistuslistat 2

3 Opassarjan esittely Nämä oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuutta tukemaan tarkoitetut oppaat on kirjoitettu osana Euroopan komission rahoittamaa Leonardo da Vinci pilottihankketta Pro Europass Oppisopimuskoulutusta yli rajojen ( ). Oppaiden tarkoituksena on antaa tukea oppisopimusopiskelijoiden ulkomaan työssä oppimisjaksojen järjestämisessä.. Muissa Euroopan maissa työskentelemällä saatu pätevyys on valttia sekä oppisopimusopiskelijoille että opiskelupaikkoja tarjoaville yrityksille. Oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen osallistuu monia toimijoita minkä vuoksi opaskirjat on suunnattu eri toimijaryhmille seuraavasti: Opas päätöksentekijöille Opas opiskelijoille Opas ammatillisille oppilaitoksille Opas työpaikoille Jokainen opas toimii itsenäisenä tuotteena, vaikka viittauksia sarjan muihin oppaisiin löytyykin.sarjanlähtökohtana on eurooppalaisten liikkuvuuden apuvälineiden käyttö laadun varmistamiseksi ja yhteistyön sujuvuuden edistämiseksi (Europassi -todistus, tutkintotodistuksen kansainvälinen liite ja Eurooppalainen CV). Oppaat palvelevat ohjeistuksena liikkuvuushankkeen eri vaiheita toteutettaessa. Ne eivät kata jokaista mahdollista tilannetta, joka saattaa tulla vastaan ulkomailla järjestettävää työssä oppimisjaksoa valmisteltaessa ja toteutettaessa. Oppaista on toivottavasti hyötyä kaikille, jotka ovat mukana järjestämässä korkeatasoisia oppisopimusvaihtoja tai muita aikuis- ja ammattikoulutuksen opintojaksoja toiseen maahan. Kirjoittajat: Monika Petermandl ja Angelika Ehrenhofer (University of Applied Sciences for Communication and Business Management, Itävalta), Gard Tekrø (International Service Centre of Oppland, Norja), Sisko Temmes (Amiedu, Suomi), Horst Trodler (ABB Training Centre Rhein-Neckar GmbH, Saksa), Sari Turunen-Zwinger (Helsingin kaupunki / Opetusvirasto / Oppisopimuskeskus, Suomi). Kirjoittajat kiittävät Pia Hegneriä, Cirius (Tanska), Susanna Saez-Garciaa, IFA (Itävalta), Gertrud Burtscheria (opiskelija, Vienna University of Economics and Business Administration), Arthur Schneebergeriä, Institute for Research on Qualification and Training of the Austrian Economy (Itävalta) ja kaikkia muita Pro Europass hankkeeseen osallistuneita heidän antamastaan tuesta ja rohkaisusta. 3

4 Esipuhe Tämän oppaan tavoitteena on auttaa yritysten työpaikkakouluttajia sekä ulkomaan työssä oppimisjaksoista vastaavia henkilöitä (joista käytetään jatkossa myös nimitystä koordinaattori) suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistuneita ja molemminpuolisesti hyödyllisiä oppisopimusopiskelijoiden ulkomaan työssä oppimisjaksoja. Yrityksestä ja sen koosta riippuen kouluttaja ja koordinaattori saattavat olla yksi ja sama henkilö. Toivomme, että tätä opasta lukiessanne pystytte erottamaan koulutushenkilöstön tehtävät yleisellä tasolla koordinaattorin tehtävistä. Joissakin tapauksissa molemmat tehtävät voi suorittaa sama henkilö. Pääpaino on annettu oppisopimusopiskelijoiden (jatkossa myös: opiskelijoiden) lähettämiselle ja vastaanottamiselle, ja kouluttajavaihdot mainitaan niissä kohdissa, joissa ne nähdään erityisen merkittävinä. Oppaan tärkeimmistä kohdista annetaan lyhennelmä tarkistuslistan muodossa, mistä voi tarkastaa jo kunnossa olevat ja vielä hoidettavat asiat. Vaikka oppaassa viitataan usein Euroopan Unionin LEONARDO-ohjelmaan, useat mainituista asioista koskevat opiskelijoiden liikkuvuusohjelmia yleensä. Muistatathan: Mikä tahansa osuutesi ulkomaanjakson valmisteluissa ja läpiviemisessä onkin, voit olla varma, että lähes aina lopputulos ylittää odotukset ja lopuksi kaikki ovat hyötyneet ohjelmasta. 4

5 1. Vaihto-ohjelmien edut Tätä opasta varten on haastateltu Rhein-Neckarin alueen ABB:n oppisopimusopiskelijoita ja koulutushenkilöstöä eri liikkuvuushankkeiden aikana ja jälkeen. Kuitenkin myös muiden Rhein- Neckarin aluella oppisopimuskoulutusta järjestävien yritysten (Daimler-Chrysler, Roche, BASF, John Deere Lanz, SAP yms.) edustajat tapaavat säännöllisesti koulutusjärjestön puitteissa. Vaihtoohjelmat ovat säännöllisesti esityslistalla ja eri yritysten edustajien kommentit ovat yllättävän yhtenäisiä. Kaikki nämä yritykset järjestävät monia vaihto- ja liikkuvuushankkeita. Näin ollen on verrattain varmaa, että vaikka useat väittämät onkin kirjoitettu pääasiassa ABB:n kokemuksien pohjalta, ne ovat yhtä merkittäviä myös muille yrityksille. Onnistuneita ulkomaan työssä oppimisjaksoja ja vaihtohankkeita arvioitaessa kaikki haastatellut osanottajat huomasivat, että vaihdosta eivät hyötyneet vain vaihdossa olleet opiskelijat ja työpaikkakouluttajat, vaan myös kaikki suorasti tai epäsuorasti mukana olleet osapuolet: oppisopimusopiskelijat, koulutushenkilöstö, yrityksen sisäinen koulutusosasto sekä eri osastot, joissa koulutetaan oppisopimusopiskelijoita. Vaihdon vaikutukset etenevät samoin kuin väreet järven pinnalla. Kun veteen on heitetty kivi, renkaat laajenevat ja laajenevat. Kontaktit muihin opiskelijoihin ja työpaikkakouluttajiin eri osastoilla aiheuttaa moninkertaistumisreaktion, jota ei ehkä tultu ajatelleeksi vaihto-ohjelmaa aloitettaessa. Myös kotimaassa pysyvät opiskelijat tapaavat saapuvia opiskelijoita eri maista ja näin he oppivat enemmän heidän kotimaistaan. Se saattaa lisätä heidän kiinnostustaan ja toiveitaan saada samanlaisia kokemuksia kuin vaihtoon osallistuvalla opiskelijalla on ja ehkä mennä samaan maahan työskentelemään. Samoin koulutushenkilökunta kansainvälistyy. Useat keski-ikäiset saksalaiset, itävaltalaiset ja suomalaiset kouluttajat puhuvat vain huonosti tai eivät lainkaan vieraita kieliä. Ja kuitenkin liikkuvuusohjelmat toimivat tehokkaasti vain, jos vierailevat kouluttajat puhuvat hyvin englantia tai kohdemaan kieltä. Esimerkki: Täällä ABB:llä meillä ei ollut mitään vaikeuksia kahden ranskalaisen kouluttajan kanssa Lorrainesta Ranskasta. He puhuivat erinomaista saksaa. He kykenivät kommunikoimaan hyvin ja vaihtamaan ajatuksia ja näkemyksiä kaikkien kouluttajiemme kanssa, kun taas vuotta aikaisemmin vieraillut loistava suomalainen kouluttaja, joka puhui melko hyvää englantia, voi kommunikoida ainoastaan yhden saksalaisen englantia puhuvan kouluttaja kanssa ja muiden kanssa vain hänen tai tulkin välityksellä. Nämä ongelmat voidaan minimoida huomioimalla ne ennen virallisen vaihdon alkamista. Jos asiaa on ajateltu etukäteen, ratkaisu löytyy lähes aina. Kielipulmaan voi löytyä monia ratkaisuja: Onko organisaatiossanne opiskelijoita, jotka voisivat toimia tulkkeina? Kuinka perinpohjainen täytyy kielitaidon olla? Onko minulla pienintäkään mahdollisuutta oppia kieltä edes jonkin verran ennen varsinaista vaihtoa? Täytyykö minun palkata ulkopuolinen tulkki? Paljonko se maksaisi? Hyödyt työpaikkakouluttajalle 5

6 Työpaikkakouluttajana tulet aivan varmasti hyötymään liikkuvuushankkeesta ja saamaan etua ulkomaalaisten kollegojen tapaamisesta: Tietosi erilaisista työskentelymenetelmistä lisääntyy saat mahdollisuuden arvioida omia työskentely- ja opetustapojasi vertailemalla niitä kollegojesi kanssa Saat kollegoiltasi uutta ja erilaista - ehkäpä parempaa - opetusaineistoa Olet mukana elinikäisen oppimisen prosessissa huomaamattasi Saat tietoa eri maiden koulutusjärjestelmistä ja niiden eroavaisuuksista Kielitaitosi saattaa parantua Suhtaudut eri kulttuureihin avoimemmin. Usein meitä lähellä sijaitsevat kulttuurit voivat osoittautua hyvin erilaisiksi Ymmärrät ulkomaalaisten ongelmia paremmin. Voit saada uusia ystäviä Opit tunnistamaan hyviä käytäntöjä Yrityksen maine paranee ja sen seurauksena se saa parempia työnhakijoita Saat mahdollisuuden vaikuttaa suoraan omaan työhösi ja siten ehkä varjella paremmin omaa työpaikkaasi. Suuntaat katseesi pidemmälle ja alat kysellä itseltäsi, ovatko jotkut oman organisaatiosi järjestelmät parannettavissa. Tyytyväisyytesi työhösi lisääntyy, kun saat mahdollisuuden työskennellä ulkomaalaisten kollegojesi kanssa ja oppia heiltä Esimerkki: Työpaikkakouluttaja Morganite Ltd yrityksestä Swanseassa (Iso-Britanniassa) isännöi kahta suomalaista oppilasta syksyllä Morganite on aktiivisesti mukana pantografien parannus- ja kehitysohjelmassa. Kaksi suomalaista oppilasta suorittivat työtehtävän omien opintojensa ja kokemuksensa perusteella. Näin he tarkastelivat ongelmaa ulkopuolisina eikä kuten Morganitella oli totuttu tarkastelemaan. Työpaikkakouluttaja koki tämän erittäin tärkeänä ja hyödyllisenä. Jos on tarvetta motivoida yrityksiä ja esimiehiä ottamaan osaa vastaaviin ohjelmiin, edellä mainitut kohdat tarjoavat ohjeistusta, jota voi käyttää keskusteluissa liikkuvuusohjelmien hyvistä ja huonoista puolista. Kokemustemme perusteella yritykset ja työpaikkakouluttajat ovat aina erittäin valmiita ottamaan ulkomaalaisia opiskelijoita työssä oppimisjaksolle. Näin he pääsevät itse mukaan aktiiviseen oppimisprosessiin työskennellessään ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi he huomaavat omat mahdollisuutensa päästä mukaan tutustumaan ulkomaisiin yrityksiin työpaikkakouluttajille suunnatuissa vaihto-ohjelmissa.. 6

7 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien odotukset Ulkomaan työssä oppimisjaksojen valmisteluihin ja/tai toteuttamiseen osallistuvat työpaikkakouluttajat toivovat, että heille tiedotettaisiin ajoissa vaihtohankkeesta - mistä yhteistyöorganisaatiosta on kyse ja mikä on kunkin hankkeen tarkoitus ja päämäärä. Tämä on erityisen tärkeää isossa yrityksessä, jossa koulutushenkilöstö on vastuussa useista työssä oppimisjaksoista myös oman organisaationsa sisällä. PK-yrityksissä koulutuksesta vastaava henkilö on luonnollisestikin mukana näissä toimissa alusta asti. Ottamalla työpaikkakouluttajat mukaan hankkeen alusta asti varmistetaan, että kouluttajat voivat antaa omia kehittämisehdotuksiaan ja että ohjelma on kaikkien osallistujien mielestä onnistunut. ABB:n järjestämien opiskelijoiden ja kouluttajien vaihtohankkeista saamien kokemusten perusteella koulutushenkilöstöltä kysyttiin heidän odotuksiaan ulkomaalaisen opiskelijan tai kouluttajan vastaanottamisessa ja ohjaamisessa. Keskusteluissa muiden vaihtohankkeita järjestävien yritysten kanssa kävi ilmi, että seuraavat kysymykset, toiveet, pelot ja odotukset olivat yleispäteviä. Koulutushenkilöstö odottaa saavansa tietoja mm. seuraavista tärkeistä asioista isännöidessään oppisopimusopiskelijoita: Kielitaito. Lähinnä teknisille osastoille Saksassa ja Itävallassa on erittäin tärkeää, että opiskelijat, jotka viettävät jonkin aikaa yrityksessä, puhuvat ja ymmärtävät isäntäyrityksen kieltä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että työpaikkakouluttajien oma kielitaito on usein heikko, tai koska työtehtävistä suoriutuminen tekee kielitaidosta välttämättömän. Käänny eurooppalaisen CV:n puoleen (http://cedefop.eu.int/transparency/cv.asp), jossa viitataan näihin asioihin. Tietojenkäsittelytaidot koetaan erittäin tärkeiksi. Toimistotöihin liittyen tällä tarkoitetaan Microsoft Officen aktiivista tuntemista ja erityisesti Wordiä ja Exceliä Opiskelijan tulisi olla motivoitunut ja kiinnostunut työskentelystä vastaanottavassa yrityksessä. Työ saattaa luonnollisesti silloin tällöin sisältää tylsiäkin työtehtäviä kuten arkistointia tai kaupan lattian lakaisemista. Kouluttajat haluaisivat yleisiä tietoja hankkeesta, esim. mikä on yhteistyökumppani toisessa maassa ja mikä on hankkeen päämäärä? Jos vastaanottavassa maassa hankkeessa on mukana sekä oppilaitos että yritys, niin kuka on yhteyshenkilö kyseisessä oppilaitoksessa? Kuka on yhteyshenkilö lähettäjäorganisaatiossa keneen ottaa yhteyttä jos ongelmia ilmenee? Kuka vastaa opiskelijoiden mahdollisesta ohjelmasta heidän vapaa-ajallaan ja viikonloppuisin? Odotetaanko tai onko mahdollista, että työpaikkakouluttaja järjestää ohjelmaa vieraiden vapaa-aikaa varten? Millaista ja mihin tutkintoon tähtäävää koulutusta oppisopimusopiskelija suorittaa lähettäjämaassa? Hyvä tiedonlähde on tutkintotodistuksen liite (certificate supplement). Eri maiden tutkintotodistukset löytyvät internetistä kansallisilta kotisivuilta, joiden osoitteet on lueteltu liitteessä Mallilomakkeiden esittely. Millainen on lähettävän maan oppisopimuskoulutusjärjestelmä? Onko yhtäläisyyksiä? Täytyykö opiskelijoiden huolehtia paperisodasta (oleskelulupa, pankkitili, työlupa, verokortti yms.)? Minkälaista työtä opiskelija odottaa tekevänsä ulkomaan työssä oppimisjakson aikana? Mitä opiskelijan odotetaan osaavan ja tietävän jakson jälkeen? Pidetäänkö koe? Jakson sisällöstä sovitaan hyvissä ajoin ennen jakson alkua. Pro Europass-hankkeessa kehitetty malli löytyy liitteessä Sopimus ulkomaan työssä oppimisjaksosta. 7

8 Tarvitaanko muita todistuksia kuin Europassi? Onko opiskelija vakuutettu? 8

9 3. Sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen Laadukkaan ulkomaan työssä oppimisjakson valmistelussa ja toteuttamisessa yhteistyökumppanin sopivuudella on suuri merkitys. Sopivan yrityksen / oppilaitoksen etsimiseen on monia keinoja: Ystävyyskaupungit Useilla kaupungeilla on ystävyyskaupunkeja eri maissa. Tätä kautta voi löytyä sopivia yrityksiä tai oppilaitoksia. Etuna on, että monia yhteystietoja on jo olemassa ja pitkällisiä etsintöjä ei tarvita. Esteenä voi kuitenkin olla, että kaupungillanne ei ole ystävyyskaupunkia juuri haluamassanne kohdemaassa tai kiinnostavalla alueella. Kansalliset Leonardo-toimistot EU:n Leonardo da Vinci ohjelman toimistot ja keskukset eri maissa järjestävät liikkuvuuteen liittyviä konferensseja hankekokouksia. Niissä on mahdollisuus tutustua muihin liikkuvuushankkeisiin ja opiskelijoiden ulkomaanjaksoista kiinnostuneisiin organisaatioihin. Usein kansallisten Leonardo-toimistojen edustajat ottavat osaa näihin kokouksiin ja heistä on paljon apua. Leonardo da Vinci ohjelma kannustaa yrityksiä ja PK-yrityksiä hakemaan liikkuvuushankkeisiin. Eurooppalainen tietokanta Eurooppa-palvelimella on lisäksi Leonardo-ohjelman ylläpitämä (http://leonardo.cec.eu.int/psd/) tietokanta yhteistyötahojen hakuja varten. Tietokantaan kiinnostuneet osapuolet voivat kuvailla itseään ja toimintojaan sekä suunniteltuja hankkeitaan ja tutustua muiden esityksiin. Neuvomme tutustumaan tarkoin kiinnostavan yhteistyökumppanin toimintaan ja tavoitteisiin. Jos yhteistyökumppaneiden tavoitteet ja suunnitelmat esim. rahoituksen suhteen eivät ole yhtenevät, voi yhteistyöstä muodostua aikaa vievää, kallistakin ja silti tuloksetonta. Järjestöt Erilaiset kansainvälisiä kontakteja omaavat järjestöt kuten kauppakamarit, työnantajajärjestöt jne voivat olla hyviä ja hyödyllisiä välittäjiä. Myös yliopistoilta ja eri oppilaitoksilta voi saada hyviä neuvoja. Tapaamiset tutkintolautakuntien, PK-yritysten, kaupanomistajajärjestöjen yms. edustajien kanssa voi olla arvaamaton lähde löytää suoria ja epäsuoria kontakteja. Omat kontaktit ja ystävät Lopuksi mainittakoon, että henkilökohtaisia kontakteja ja ystävyyssuhteita ei kannata aliarvioida. Esimerkiksi ABB TCR:llä 1 on useita onnistuneita hankkeita, jotka perustuvat henkilökohtaisiin kontakteihin ja pitkiin ystävyyssuhteisiin. Jos henkilökohtaisten kontaktien avulla syntyneen yhteistyösuhteen toinen osapuoli syystä tai toisesta lopettaa toimintansa ko.organisaatiossa, osapuolet pyrkivät yleensä aktiivisesti löytämään ratkaisun jolla liikkuvuustoimintaa kuitenkin voidaan jatkaa. Näin vältetään tilanne, jossa esisopimuspyyntöön tuleekin vastaukseksi kirje, jossa sanotaan, että kyseinen henkilö ei enää työskentele yrityksessä. Henkilökohtaiset kontaktit ja ystävyyssuhteet kaikkiaan saattavat jopa pelastaa hankkeen kriisin hetkellä. Ne mahdollistavat nopeat yhteydenotot ja avunpyynnöt yllättävissä tilanteissa. Ja kutsu lasilliselle tai erityistapauksessa illalliselle voi tehdä ihmeitä 1 ABB Training-Center Rhein-Neckar GmbH 9

10 4. Kuinka valmistautua toimimaan ulkomaalaisen opiskelijan työpaikkakouluttajana? Tavoitteet Tavallisesti ulkomaan työssä oppimisjaksojen tavoitteen määrittely on melko helppoa ja niistä tiedotetaan vastaanottavan organisaation työpaikkakouluttajia hyvissä ajoin ennen jakson alkua (erityisesti PK-yrityksissä). Isoissa organisaatioissa tiedonkulku voi olla hitaampaa. Usein lähestytään eri osastojen ja jopa tytäryhtiöiden kouluttajia tiedustellen pystyvätkö he huolehtimaan vastaanotettavasta oppisopimusopiskelijasta. Koulutus- tai henkilöstöosasto on voinut sopia opiskelijan vastaanottamisesta jo kuukausia ennen kuin sopiva työpaikkakouluttaja löytyy. Tällöin kyseisen työpaikkakouluttajan on varmistettava että hän saa kaiken tarvitsemansa tiedon. Lähettävän ja vastaanottavan yrityksen esimiesten ja vaihdon koordinaattoreiden asettamien tavoitteiden tulee olla erittäin selkeitä ja tarkkoja. Heidän on välitettävä tiedot hyvissä ajoin työpaikkakouluttajille, jotta he voivat valmistella opiskelijalle sopivia ja tavoitteita tukevia työtehtäviä. Kouluttajahan loppujen lopuksi on se henkilö, joka työskentelee opiskelijan kanssa. Jos työpaikkakouluttajana et ole tyytyväinen etukäteen saamaasi tietoon, kysy lisää. Pettymykset ja turhautuminen voidaan välttää vain, jos koulutushenkilöstö, jonka vastuulla on itse vaihdon järjestäminen, tietää varmasti harjoituksen päämäärät, ja mitä oppilaalta odotetaan. Ulkomaan työssä oppimisjaksojen tavoitteista ja sisällöstä tulee keskustella ennen kuin varsinainen vaihto alkaa. Sovitut asiat tulee sisällyttää kaikkien osapuolien allekirjoittamaan kirjalliseen sopimukseen (Katso liitteenä oleva Sopimus ulkomaan työssä oppimisjaksosta ). Jos vastaanottava organisaatio on suuri, täytyy sopimuksen allekirjoittaneen henkilön huolehtia riittävästä tiedottamisesta ja keskustelusta työpaikkakouluttajien kanssa. Näin vältetään mahdolliset pettymykset tai turhautumiset. Seuraavat kappaleet antavat käsittelevät teemoja, joita valmistelevissa keskusteluissa tulisi huomioida. 10

11 Ulkomaanjaksolle osallistuvien opiskelijoiden tausta Vaikeudet opiskelijoiden vaihto-ohjelmissa johtuvat usein siitä että vastaanottavalla taholla on puutteellista tietoa saapuvan opiskelijan koulutuksesta ja työkokemuksesta. Suuri haaste on myös ymmärtää erilaisia koulutusjärjestelmiä EU-jäsenmaissa. Valmisteluvaiheessa läpinäkyvyyttä parantaa eurooppalaisen CV:n ja tutkintotodistuksen liitteiden käyttö. Kansainväliseen käyttöön tarkoitetut tutkintotodistusten liitteet auttavat lähettävää ja vastaanottavaa organisaatiota ymmärtämään helpommin toisia koulutusjärjestelmiä ja opiskelijan suorittamaan koulutusta. Tämän lisäksi on tärkeää keskustella ja ymmärtää oppilaan taitojen ja kykyjen taso hänen aloittaessaan harjoittelun vastaanottavassa organisaatiossa. Esimerkiksi termi oppisopimusopiskelija (apprentice) voi viitata Suomessa hyvinkin erilaiseen opiskelijaan kuin Saksassa, koska Saksassa oppisopimuskoulutuksessa on eroja myös maan sisällä. Etelä-Saksassa oppisopimuskoulutuksen tietopuolisesta koulutuksesta voi vastata Berufsakademie. Tämä järjestelmä ei ole kovin hyvin tunnettu edes Pohjois-Saksassa saati sitten muissa EU-maissa Paitsi eri maissa, niin myös eri yrityksissä samoja termejä voidaan tulkita eri tavoin. Esimerkiksi Britanniassa trainee (harjoittelija) viittaa samansuuntaiseen kuin apprentice (oppisopimusopiskelija; saksaksi Lehrling). Mutta joissakin yrityksissä - kuten ABB:ssä - trainee programme (harjoitteluohjelma) on yrityksen sisäinen koulutusjakso äskettäin yliopistotutkinnon suorittaneille uusille työntekijöille, joita halutaan tukea heidän urakehityksessään myöhempiin johto- tai asiantuntijatehtäviin. Jos työskentelet yrityksessä joka osallistuu opiskelijoiden tai kouluttajien vaihto-ohjelmiin melko säännöllisesti, valmistaudu pitämään esitelmä maasi ja yrityksesi koulutusjärjestelmästä potentiaaliselle yhteistyöosapuolelle. Jos vaihto-ohjelmaan liittyy myös kouluttajien ulkomaan opintojaksoja, niin myös näihin osallistuvien henkilöiden taustoista tiedottaminen etukäteen on tärkeää. Vierailevan kouluttajan omalla koulutustaustalla ei tunnu olevan kovinkaan ratkaisevaa merkitystä, mutta oleellista on tietää, onko kyseessä työssä oppimista ohjaava työpaikkakouluttaja, yrityksen sisällä toimivan koulutuskeskuksen kouluttaja (tällaiset koulutuskeskukset ovat yleisiä esim. Saksassa) vai ammatillisen oppilaitoksen opettaja. Näiden asioiden pohtimiseen käytetty aika maksaa itsensä takaisin ja voi muodostua oleelliseksi tekijäksi kun mietitään miksi joku vaihto onnistui siinä kun toinen epäonnistui. Rahoitus Osallistuvien yritystenpäätöksentekijöiden on luonnollisesti syytä keskustella keskeisistä rahoituskysymyksistä aivan vaihto-ohjelman suunnittelun aluksi. Taloudellisten seuraamusten täytyy olla kaikille osapuolille alusta asti selvillä, ja se kulminoituu yksinkertaiseen kysymykseen: kuka maksaa mitäkin kuluja joita ulkomaan työssä oppimisjaksoista aiheutuu? Eri maissa on erilaisia menettelyjä. Useimmiten lähettävät organisaatiot (osittain myös lähtevät opiskelijat) maksavat matkakustannukset (myös paikalliset), majoituksen, mahdollisen erillisen opetuksen sekä kulttuuriohjelmat. 11

12 Saksassa ja Itävallassa on tavallista, että yritys maksaa opiskelijan palkan myös hänen ulkomailla ollessaan eivätkä näin ollen tarvitse minkäänlaista rahallista korvausta vastaanottavalta yritykseltä. Norjassa puolestaan lähettävät yritykset eivät usein maksa palkkaa ulkomaanjakson ajalta, mutta opiskelijoille on tarjolla ylimääräisiä valtionavustuksia ulkomaista opintojaksoa varten (edellytyksenä on että jakso kestää yli kolme kuukautta).. Tästä syystä on tärkeää keskustella ja sopia palkanmaksusta ja jakson kustannuksista heti suunnittelun alkaessa. Jos palkkaa maksetaan vastaanottavasta yrityksestä, on tarpeen tehdä erillinen määräaikainen työsopimus ulkomaan työssä oppimisjakson sopimuksen (ks. liite) lisäksi. Palkkakysymys ei ole oleellinen vain taloudelliselta kannalta, vaan myös palkalliseen työsuhteeseen liittyvien tapaturma- ja vastuuvakuutusten kannalta. Tämän vuoksi myös vakuutuskysymyksistä tulee keskustella ja sopia jo tässä vaiheessa. Toisaalta taloudelliset kysymykset voivat tulla esiin myös päivittäisessä ohjauksessa ja liittyä vastaanottavan organisaation sisäisiin toimintatapoihin. Koska nämä kysymykset koskettavat vielä enemmän työpaikkakouluttajaa, tulisi nämäkin asiat käydä yrityksessä läpi ennen kuin ulkomainen opiskelija saapuu. Tässä yhteydessä olisi suositeltavaa luoda kirjallinen ohjeistus. Ohjeistukseen tulisi sisältyä säännöt seuraavista asioista: Kilometrikorvaus / opiskelijan vieminen yrityskäynneille omalla autolla Opiskelijan vieminen ulos syömään / kahville / jäätelölle Sisäänpääsymaksut museoihin tms. Palkkio käytetystä vapaa-ajasta Kielitaito vastaanottavassa yrityksessä Kielitaitoon liittyvät kysymykset on myös syytä määritellä tarkasti jo valmistelujen alkuvaiheessa. Alla on lueteltu muutamia kysymyksiä, jotka vastaanottavan yrityksen työpaikkaohjaajien ja muun koulutushenkilökunnan tulee varmistaa vaihdon koordinaattorilta. Heidän täytyy varmistua siitä, että järjestelyt ovat realistisia ja heille sopivia. Mitä työpanostusta ja muuta opetusta minulta työpaikkakouluttajana odotetaan? Puhuuko opiskelija äidinkieltäni vai käytetäänkö englantia työkielenä? Puhunko tarpeeksi hyvää englantia (tai muita opiskelijan osaamia vieraita kieliä) ohjatakseni opiskelijaa? Jos opiskelija ei osaa kohdemaan kieltä, tuleeko siitä ongelma? Miksi? Miksi ei? Kuinka pääsemme mahdollisen kieliongelman yli? Muista kuitenkin, että tärkein tehtäväsi on toimia kouluttajana eikä kielitieteilijänä. Vaihdon koordinaattorit lähettävässä organisaatiossa ja yrityksessäsi ovat päävastuussa tiedonkulusta ja siitä että jakso toteutuu.. 12

13 5. Aikataulu Opiskelijavaihdon aikataulu riippuu monista yritys- ja henkilökohtaisista tekijöistä. Myös rahoitusmahdollisuudet ja erilaisten avustusten haku- ja toiminta-ajat voivat asettaa omat aikataulunsa. Koordinaattorien tehtävä on varmistaa kaikilta osapuolilta, että jaksot sopivat heidän aikatauluihnsa. On noloa huomata, että opiskelija on saapunut mutta valittu työpaikkakouluttaja onkin lomalla ja kenelläkään toisella ei ole aavistustakaan järjestelyistä Joskus saattaa käydä niin, että yrityksesi erityistoiveet ajan ja jakson keston suhteen eivät sovikaan yhteistyökumppanille. Kyseisen maan koulutusjärjestelmä saattaa asettaa rajoituksia. Esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa tietopuolisen opetuksen aikataulut sanelevat koko oppisopimuskoulutuksen aikataulutusta. Tietopuolinen koulutus saattaa olla järjestetty usean viikon mittaisina kursseina muutaman vuodessa. Tällöin vaihtojakso on suhteellisen helppoa järjestää työssä oppimisen jaksolla. Joissakin tapauksissa taas tietopuolista opetusta voi olla viikoittain koko lukuvuoden ajan, mikä voi hankaloittaa varsinkin pitkien ulkomaan työssä oppimisjaksojen järjestämistä. 6. Osallistujien valitseminen Ulkomaan työssä oppimisjaksolle osallistuvien opiskelijoiden valinnassa on varmasti eroja eri organisaatioiden välillä. Valintaprosessiin voi osallistua yritys, oppilaitos ja oppisopimuskeskus. ABB TCR:ssä ja useassa muussa organisaatiossa osallistuminen vaihtoihin nähdään myös etuoikeutena. Seuraavat osiot antavat työpaikkojen koulutushenkilöstölle joitakin ohjeita siitä, mitä perusteita on hyvä käyttää sopivien hakijoiden valinnassa. Tämä lista on helppo mukauttaa omiin erityistarpeisiinne. Kielitaito Opiskelijoiden kielitaitoa arvioidessa tulee ottaa huomioon minkälaisesta vaihdosta on kyse mikä ala, minkälaiset työtehtävät, kuinka pitkä ulkomaanjakso, yksin vai ryhmässä, mihin maahan jne. Ikä Tässä on kyse kypsyydestä, ja jotkut vastaanottavat organisaatiot saattavat olla tyytyväisempiä tiettyihin ikäryhmiin. Opiskelijoiden on myös hyvä tietää kohdemaan ikärajoituksista, esim. jotkut vapaa-ajanviettoon liittyvät asiat kuten esim. ravintoloihin pääsy tai autonvuokraus saattaa riippua iästä. Oppisopimusopiskelijat toisessa maassa eivät välttämättä ole automaattisesti saman ikäisiä kuin oppisopimusopiskelijat kotimaassasi. On hyvä huomioida onko kumppanimaan oppisopimuskoulutuksessa painopiste nuorten vai aikuisten ammatillisessa koulutuksessa. Millainen koulutus/ammattitaitotaso Lähettävän organisaation tulee olla tarkkaan selvillä siitä millaista koulutusta ja ammattitaidon tasoa ulkomaan työssä oppimispaikassa edellytetään. Näin vältytään epäsopivilta ulkomaanjaksoilta ja turhautumiselta. Vastaanottava ja lähettävä yritys 13

14 Sinun tulisi tarkistaa organisaation erityistarpeet sekä vaihto-ohjelman tavoitteet ja päämäärät. Henkilökohtaiset kyvyt Vaikka henkilökohtaisia kykyjä onkin vaikea mitata, valinnassa tulisi miettiä mitä sosiaalisia kykyjä opiskelijalta odotetaan jakson onnistumiseksi. Valmiudet Kykeneekö opiskelija suorittamaan hänelle annettavat työtehtävät? Jos opiskelija on nuori, onko tämä ensimmäinen kerta, kun hän on poissa kotoa ja saattaako ulkomailla olon kesto aiheuttaa ongelmia? Motivaatio Ei ole mitään mieltä lähettää ulkomaille oppilasta jolla ei ole omaa motivaatiota osallistua vaihtoon tai joka haluaa lähteä vain tiettyyn maahan ja kieltäytyy täysin ottamasta osaa jonkun muun maan kanssa järjestettyyn vaihto-ohjelmaan. Tietojenkäsittelytaidot Osapuolten tulee neuvotella lähetettävien ja vastaanotettavien oppilaiden tietokoneenkäyttövalmiudesta ja asetettava sille vähimmäistaso: Millainen osaamistaso osanottajilla tulee olla? Millä kiellellä? Voisiko työharjoittelun työt hoitaa myös ilman vaadittavia ATK-valmiuksia? Onko tarvetta ja aikaa opastaa osanottajille uusien ohjelmistojen käyttöä? Tämä on huomioitava erityisesti jos opiskelijan on tarkoitus työskennellä teknisellä osastolla ja käyttää CAD-ohjelmaa tai vastaavaa. Tässä yhteydessä on hyvä mainita eurooppalainen tietokoneen ajokortti ECDL (European Computer Driving Licence), joka koostuu eri osista. Kokeet ovat samat kaikissa Euroopan maissa. 14

15 7. Käytännön järjestelyt ennen ulkomaanjaksoa Matkajärjestelyt Maiden välisistä matkoista ja niiden kustannuksista vastaa yleensä aina lähettävä organisaatio. Hyvän yhteistyön merkeissä on luontevaa, että vastaanottava organisaatio tarjoaa kaiken tarvittavan avun halpojen ja parhaiden mahdollisten matkajärjestelyjen löytymiseksi. Erityistapauksissa saattaa olla suositeltavaa, että isäntäorganisaatio ostaa tarvittavat liput, jotka lähettäjäyritys korvaa myöhemmin. Jos mahdollista, tämän tulisi tapahtua mahdollisimman epävirallisesti. Vastaanottavan yrityksen oppisopimusoppilaille saattaisi olla mielenkiintoinen hanke valmistella ja päivittää tietopaketteja, jotka auttaisivat lähettävän yrityksen koordinaattorin ja kouluttajan valmisteluja. Jäljempänä olevassa kappaleessa Tietoa elinkustannuksista käsitellään lisää matkustamista kohdemaassa. Majoitus Majoituksesta on keskusteltava hyvin varhaisessa vaiheessa, sillä sopivan majoituksen löytäminen saattaa osoittautua hankalaksi jos aikaa on käytettävissä vähän. Ensin tulisi keskustella siitä, minkälaista majoitusta halutaan: majoitusta perheessä, retkeilymajassa, opiskelija-asuntolassa vai hotellissa. Tärkeää on arvioida elinkulujen kokonaiskustannuksia eli majoitusta ja ruokailuja jos opiskelijat ostavat ja laittavat itse ruokansa majoituspaikassaan. Worst case esimerkki eräästä vaihdosta kertoo kuinka eräs yritys oli sopinut lähettäjämaan organisaation kanssa isännöivänsä yhtä sen oppilasta LEONARDO-ohjelman välityksellä ja lupautunut järjestämään pojalle työharjoittelupaikan 8 viikoksi. Eräänä maanantaiaamuna samainen poika seisoi matkalaukkuineen yrityksen vastaanotossa ja sanoi: Tässä minä nyt olen. Yhtäkkiä yrityksessä ymmärrettiin, että heidän oli ollut tarkoitus järjestää pojalle majoituspaikka, matkat ja vapaa-ajan harrastuksia. Lähettävä organisaatio ei ollut kertaakaan keskustellut vastaanottavan yrityksen kanssa, eikä siis ole yllättävää, että kyseinen yritys on erittäin varuillaan vastaanottamaan uusia opiskelijoita. Paperisota Oleskelulupa EU/ETA-maissa oleskelulupa ei tavallisesti ole ongelma, jos LEONARDO-ohjelman osanottajat ovat EU/ETA-kansalaisia. Saksalaiset voivat mennä Suomeen ja Britanniaan ongelmitta ja toisinpäin. Jos ulkomaanjakso kestää yli kolme kuukautta, on opiskelijan haettava paikalliselta viranomaiselta oleskelulupaa jonka saa yleensä automaattisesti. Tilanne mutkistuu, jos vaihtoon osallistuvalla opiskelijalla on EU/ETA:n ulkopuolisen maan kansalaisuus. Tällaisessa tapauksessa sekä lähettävän että vastaanottavan organisaation vastuuhenkilöiden täytyy tutustua vallitseviin sääntöihin oleskeluluvan tarpeesta ja hakumuodollisuuksista. On myös tärkeää, että lähettävä organisaatio tiedottaa tilanteesta vastaanottavaan organisaatioon mahdollisimman hyvissä ajoin. 15

16 Viisumi Viisumi koskee samoin vain opiskelijoita, joilla on EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden kansallisuus. Tässä tapauksessa oppilaan täytyy hakea viisumia isäntämaan konsulaatista lähettäjämaassa. Jos vaihdossa on mukana ei-eu/eta-kansalaisia, on se huomioitava myös esim. vapaa-ajan ohjelmassa: Jos isäntäorganisaationa toimii saksalainen yritys, joka sijaitsee lähellä Tšekinmaan rajaa ja ohjelmassa on vierailuja Prahaan tai muualle Tšekinmaahan, opiskelijan täytyy hakea viisumia jo lähettäjämaassa hyvissä ajoin ennen matkan alkua. Voi olla että oppilaan tulee hankkia tätä varten suosituksia tai hänen täytyy esittää kutsu vastaanottavalta yritykseltä. ABB TCR:ssä kohtaamme tämän ongelman usein kun oppilaallamme on esimerkiksi Serbian tai muun ei-eu/eta-maan passi. Vaikka he ovatkin asuneet Saksassa koko elämänsä ja kaikilla heidän perheenjäsenillään on työlupa, esim. Britannia vaati viisumin anomista tai epää sen, kuten saattaa myös käydä. Tällaisia tapauksia varten on hyvä että kaikki viitteet onnistuneisiin viisumihakemuksiin säilytetään ennakkotapauksina ja että ne mainitaan uudessa hakutilanteessa. Työlupa EU-kansalaisten, jotka oleskelevat maassa yli 3 kuukautta ja ansaitsevat kohdemaan yrityksen maksamaa palkkaa, tulee hakea paikalliselta viranomaiselta työlupaa, jonka useissa maissa saa oleskeluluvan yhteydessä. Työluvan hakeminen on rekisteröintimuodollisuus, mutta kohdekaupungin työluvan myöntäviltä viranomaisilta on hyvä tarkastaa etukäteen mitä kaikkia papereita hakemisessa tarvitaan. Vakuutukset Vierailevalla oppisopimusoppilaalla täytyy olla riittävä vakuutusturva: vastuuvakuutus sairausvakuutus tapaturmavakuutus Ennen vaihtoa kaikille osapuolille on oltava selvää, kuka on vastuussa mistäkin vakuutuksesta (työaikana / vapaa-aikana) ja ovatko jotkin vakutukset yhteydessä palkkaukseen. Eri maiden järjestelmissä on eroja joten tilanteet on tarkasteltava maakohtaisesti. Ennen lähtöä hankitun eurooppalaisen sairasvakuutuskortin avulla opiskelijat saavat kohdemaassa sairaanhoidollista apua samoilla ehdoilla kuin kohdemaan kansalaiset. Joissakin tapauksissa saattaa olla suositeltavaa ottaa ylimääräinen yksityinen vakuutus ulkomailla olon ajaksi, mutta vakuutuksenehdot tulee tarkistaa hyvissä ajoin. Ne vaihtelevat vakuutusyhtiöltä toiselle. Neuvomme molempia osapuolia neuvottelemaan kaikista vakuutuksista hyvissä ajoin ennen itse vaihtoa ja hankkimaan vakuutusyhtiöiltä ja vakuutusten vastuuhenkilöiltä organisaatioissa täsmälliset tiedot voimassa olevista vakuutuksista ulkomailla työ- ja vapaa-aikana. Koska vakuutuksia koskevat säännöt eroavat maasta ja organisaatiosta toiseen, ei yhtenäistä ohjetta voida tässä antaa. 16

17 Tietoa elinkustannuksista Valmisteluvaiheessa koordinaattori ja ehkä myös työpaikkakouluttaja joutuvat vääjäämättä kohtaamaan kysymyksen, kuinka paljon vaihto tulee maksamaan oppilaalle itselleen. Rahoituskysymykset jakautuvat useaan kategoriaan: Arkielämän tarpeet Matkakustannukset Vapaa-aika Sekalaiset Näissä asioissa lähettävä yritys on täysin riippuvainen vastaanottavalta yritykseltä saamistaan tiedoista, elleivät koordinaattori ja työpaikkakouluttaja matkusta isäntämaahan niin usein, että heillä on tarvittavat tiedot itsellään. Arkielämän tarpeet Arkielämän tarpeisiin kuuluu tietenkin ruoka. Oppilaan on hyvä tietää melko tarkasti, kuinka paljon hänen päivittäisruokaostoksensa tulevat maksamaan. Paras, vaikkakin aikaa vievä tapa on että vastaanottavan tahon koordinaattori kirjoittaa tyypillisen ostoslistan ruokakaupassa tai alehallissa käyntiä varten, niin että opiskelija voi tehdä hintavertailua. On hyvä ajatus vastaanottavan yrityksen kouluttaja tai muu vastaanottavan tahon koordinaattori vie opiskelijat pian saapumisen jälkeen tyypilliseen ruokakauppaan ja tutustuttaa heidät tavallisiin asettelutapoihin sekä kansallisiin/alueellisiin/paikallisiin tuotteisiin. Suomalainen kouluttaja kertoi kerran minulle, että saksalaiset opiskelijat menivät suomalaiseen ruokakauppaan ostamaan makkaraa ja kävelivät kaupasta ulos koiranruokaa kassissaan, sillä sen pakkaus näytti samalta kuin tuotteen saksalainen pakkaus On suositeltavaa antaa opiskelijoille myös karkea arvio sekä lankaliittymä- että kännykkäpuhelujenhinnoista. Maan sisäisiä puheluita varten opiskelijoiden kannattaa ostaa paikallinen sim-kortti. Matkakulut Opiskleijan on huomioitava matkat majoituspaikan ja työpaikan välillä sekä muu matkustelu vapaa-aikana kuluja arvioidessaan. Kulttuurimenoja ja vierailujakaan ei tulisi unohtaa. Useissa paikoissa tiedot siitä kuinka ja mistä ostaa oikea lippu, voivat olla niin monimutkaista, että aloittelijalle on lähes mahdotonta ostaa oikea lippu. Koordinaattorien täytyy auttaa oppilastaan ja varmistaa, että hän ymmärtää järjestelmän. Vapaa-aika On hyödyllistä, jos vastaanottavan tahon koordinaattori ja työpaikkakouluttaja pyytävät omia ja vastaanotettavia oppilaita tekemään luettelon kaikista ajankohtaisista paikoista ja aktiviteeteistä sekä hinnoista ja erityistarjouksista (esim. sisäänpääsymaksun maksettuasi kaikki on ilmaista, mutta vain torstaisin) jotka ovat heitä kiinnostaneet. Sitten voi vain pyytää uusia ryhmiä tarkastamaan ja päivittämään luettelon tiedot. 17

18 Opiskelijat pitävät yleensä tällaisista tehtävistä, ja näin voi olla varma, että tiedot ovat oikeita ja ajankohtaisia. Opiskelijat, jotka viettävät pidemmän aikaa samassa paikassa, haluavat usein osallistua urheilutoimintaan. Kuten muidenkin vapa-ajan aktiviteettien suhteen, on hyvä saada paikkansapitävää tietoa etukäteen. Esimerkki: ABB lähettää paljon oppilaitaan Swanseaan, Britanniaan, ja sen jälkeen, kun yksi oppilas mainitsi koordinaattorilleen, että hän olisi ottanut rullaluistimensa mukaan, jos olisi tiennyt, että kaupungissa on lähes kymmenen kilometriä pitkä rullaluistelulle sopiva kävelytie, koulutushenkilöstö tuo asian aina esiin valmisteluvaiheessa. Sekalaista On mahdotonta tietää etukäteen tarkasti mitä kaikkea opiskelijat tulevat kuluttamaan, mutta järjestäjien olisi kuitenkin aina hyvä kysyä opiskelijoilta, mitä he ostavat ja miksi, ja vähän ajan kuluttua he oppivat tietämään mitkä tuotteet ovat kiinnostavia. Tässäkin on varmasti alueellisia eroja. Kokemuksemme perusteella, oppilaat ostavat mielellään seuraavia tuotteita erityisesti, jos ne ovat halvempia kuin kotimaassa: Vaatteita, elektroniikkaa, kameroita ja matkamuistoja. Esimerkki: Kun oppilaat ABB:llä kysyvät minulta kuinka paljon rahaa he tarvitsevat, annan aina tarkasti kaikki yllä kuvailemani tiedot. Ja viimeinen toteamukseni on aina niin kutsumani minimi-maksimi esimerkki : Yksi oppilaani vietti Swanseassa kuusi viikkoa majoituksessa, jossa hänen täytyy laittaa itse ruoat, ja käytti koko aikana 200 (oman väittämänsä mukaan hänellä oli kaikesta huolimatta mahtavaa, ja hän kävi iltaisin ulkonakin), ja eräs toinen nuorimies oli neljä viikkoa samanlaisessa majoituksessa lähellä Manchesteriä, ja käytti 3000, mutta hän ostikin itselleen 12 ensiluokkaista pukua paikallisesta kutomosta, mikä olisi maksanut Saksassa noin Kieli- ja kulttuurivalmennus Kieli Lähettävien tahojen vastuulla on varmistaa, että oppilailla on vaadittava kielitaito pärjätäkseen isäntämaassa ja suorittaakseen kaavaillun ulkomaanjakson. Helpoin tilanne on mailla, joilla on sama kielitausta, jolloin ainoana hankaluutena on paikalliset murteet. Hankalin tilanne on kahdella maalla, joista kummankaan opiskelijat ja muut osallistujat eivät puhu samaa kieltä. Yleensä yhteinen kieli on tällöin englanti joskus myös ranska. Lähettävien oranisaatioiden tulisi kuitenkin olla valmis järjestämään oppitunteja opiskelijalle kotimaassa jo ennen vaihtoa sekä kohdemaassa jakson aikana työkielestä riippuen. Saattaa olla tarpeellista, että jaksolle matkustavat opiskelijat verestävät englannin taitojaan. Tämä täytyisi tietenkin tehdä jo ennen kuin he lähtevät, jotta he voivat kommunikoida jo saapuessaan. Kohdemaan kielen alkeiskurssi osoittaa arvostusta isäntämaan kulttuuria kohtaan, jos kurssin järjestäminen on mahdollista. On suositeltavaa myös neuvotella isäntäosapuolen kanssa mahdollisuudesta järjestää kulttuuri- ja kielikurssi kohdemaassa. Kyseeseen voisi tulla kokopäiväkurssi ensimmäisen viikon tai parin aikana tai iltatunteja työskentelyn ohessa. 18

19 Kulttuuri Kulttuurien välisiä eroja ei pidä vähätellä vaan sekä lähettävien että vastaanottavien tahojen on huomioitava nämä jo etukäteen. Jos yrittäisimme sisällyttää tähän kaiken mahdollisen tiedon kulttuurisista eroavaisuuksista Europpassa, tämä ei olisi enää opas opiskelijavaihtoja varten. Ehdotamme että tutustutte aiheesta kirjoitettuun kirjallisuuteen. Aiheesta on olemassa runsain mitoin kirjoja, ja kaikilla on omat ansionsa. Tässä muutama esimerkki: Richard Lewis: When Cultures Collide John Mole: Mind your Manners Molemmat kirjat ovat sekä valistavia että viihdyttävää luettavaa kaikille kouluttajille. Lisäksi kannattaa huomioida, että kulttuurien välisiin eroihin keskityviä kursseja järjestävät useat paikalliset ja kansalliset tahot. 9. Pedagoginen ja psykologinen ohjaaminen Työpaikkakouluttajat ovat avainasemassa edistämässä opiskelijan ammatillista kasvamista työssä oppimisen aikana. Valmentaminen ja ohjaaminen ovat vuoropuhelua, jotka edistävät opiskelijan itsensä arviointikykyä ja orientointia. Päätavoitteena on auttaa opiskelijaa ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Työpaikkakouluttajan tehtävät ja roolit vaihtelevat koko ulkomaisen työssä oppimisjakson ajan. Kouluttajan ja oppijan vuorovaikutus ja yhteistyö on kiinteintä ja tiheintä työssä oppimisjakson alkuaikoina. Jakson loppua kohti opiskelijan työ muuttuu itsenäisemmäksi, ja kouluttaja voi vetäytyä taustalle. Oppimisprosessi on aina yksilöllinen. Kouluttaja on kuitenkin viime kädessä aina vastuussa sekä asiakkaiden kanssa työskentelystä että opiskelijan koulutuksesta koko työssä oppimisjakson ajan. Kouluttajan tehtävänä on tarkkailla opiskelijaa jatkuvasti ja arvioida hänen kykyään työskennellä itsenäisesti. Opiskelijat voivat tarkkailla kouluttajan työtä ja persoonallisuutta eri näkökulmista. Eri kulttuuritaustojen ja erilaisten koulutusjärjestelmien takia on hyödyllistä tutustua opiskelijan kotimaan työskentelytapoihin ja koulutustaustaan. Onnistunut ohjaaminen ja koulutus vaativat kommunikoinnin molemminpuolisten tarpeiden tiedostamista ja ymmärtämistä arjen työssä. 19

20 Pedagogiset kriteerit I Esimerkiksi Saksassa koulutushenkilöstöllä, joka on mukana varsinaisessa koulutuksessa, täytyi ennen olla todistus (AEVO), joka valtuutti hänet virallisesti oppisopimusopiskelijoiden kouluttamiseen. Todistus annettiin Kauppakamarin (IHK) järjestämien kokeiden suorittamisen jälkeen, ja suositellut opintotunnit olivat: Yleiset perusteet Kurssien suunnittelu Opiskelijoiden valinta ja työllistäminen Työn ohessa kouluttaminen Oppimisprosessin tukeminen Ryhmänohjaus Kokeet ja kurssien päättäminen Yhteensä 12 h 16 h 14 h 32 h 18 h 16 h 12 h 120 h Vuosina Saksassa on koevaihe, jonka aikana koulutushenkilökunnalta ei vaadita tätä todistusta. Tarkoituksena on helpottaa koulutuksen järjestämistä ja motivoida yrityksiä sitoutumaan koulutukseen. Siitä huolimatta, että tätä todistusta ei enää tarvita, koulutushenkilöstön tulisi kuitenkin olla kykenevä keskustelemaan seuraavista asioista yrityksen isännöimien opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisissa keskusteluissa koulutusjakson alussa: Mitkä ovat opiskelijan tavoiteet, toiveet ja pelot sekä aikomukset? Mitkä asiat kuuluvat opiskelijan velvollisuuksiin? Millaisia tehtäviä yritys voi tarjota? Kuka toimii työpaikkakouluttajana? Mitkä ovat tämän kouluttajan velvollisuudet vierailun aikana? Mitkä ovat kansainvälisen toiminnan koordinaattorin velvollisuudet vierailun aikana? Annetaanko opiskelijalle erityinen hanke hoidettavaksi? Mitkä ovat hankkeen arvioidut tulokset? Millaista kirjallista dokumentointia opiskelijalta odotetaan? (esimerkiksi Pro Europass hankkeen malli Raportti ulkomaan työssä oppimisjaksosta ) Kuka on vastuussa Europassin täydentämistä? 20

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija

European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija European Mobility työssäoppimissopimus Toisessa Euroopan unionin maassa työssäoppimiseen osallistuva suomalainen oppisopimusopiskelija Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta.

Lisätiedot

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO

Opiskelu ulkomailla. Maailmalle! Linda Tuominen, CIMO Opiskelu ulkomailla Maailmalle! 15.11.2016 Linda Tuominen, CIMO Opiskelu Työharjoittelu Nuorisotoiminta Vaihtoehtoja kansainvälistymiseen Tutkintoopiskelu Ammatillinen koulutus Vapaaehtoistyö Vaihtoopiskelu

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013

Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Työhön iloisella mielellä ja suomen kielellä! Õnne Kankainen 23.5.2013 Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus! Anton Hansen Tammsaare Onnenkieli Oy Õnne, õnn, õnne onni Onnellinen kieli! Olen onnellinen,

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET EXPERT -toiminto 2012 2013 Tampere 27.3.2013 Leena-Maija Talikka, CIMO Bryggen kommunikea 2010 Tavoitteita: Ammatillisen koulutuksen vetovoima Ammattitaitokilpailut, Skills

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

ZA4893. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4893. Country Specific Questionnaire Finland ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Finland

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2010-D-531-fi-5 Alkup.: FR Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa koulujen johtokunnan 14. 16. huhtikuuta 2010

Lisätiedot

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus Valvoja: Uudenmaan TE-toimisto Koulutuksen

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014

Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Ops14 Askola KYSELY HUOLTAJILLE JA YLÄKOULUN OPPILAILLE ARVOISTA JA OPPIMISEN TAIDOISTA KEVÄT 2014 Oppilaille 269 viestiä vastasi 85, 32% Huoltajille 768 viestiä 97 ei lukenut viestiä Vastauksia 220, 27%

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016 Luonnonmarjojen poimintatyö Ulkoasiainministeriön ennalta määrittämistä viisumivelvollisista maista tulevien ulkomaalaisten henkilöiden on mahdollista suorittaa

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin

Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin Muistilista: Heikompien lähtökohtien omaavien opiskelijoden lähettäminen kv-vaihtoihin Ennen vaihtoa KUKA Informaatio Tietoa kansainvälisistä (KV) vaihdoista Henkilö joka on vastuussa kv-vaihdoista ja/tai

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Opiskelijatiedote - Studerande info 5.

Opiskelijatiedote - Studerande info 5. Metsäalan Asiantuntijat Skogsbranschens Experter 23. helmikuuta / 23. februari 2016 Opiskelijatiedote - Studerande info 5. HAAPA 2015 HAAPA eli metsäalan opiskelijoiden harjoittelupalkkauskysely tehtiin

Lisätiedot