Lahden konservatorio OPISKELIJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden konservatorio OPISKELIJAN OPAS"

Transkriptio

1 Lahden konservatorio Musiikkialan perustutkinto Musiikin osaamisala, Muusikko OPISKELIJAN OPAS LUKUVUODELLE

2

3 Konservatorion toimitilat Lahden konserttitalon peruskorjauksen vuoksi konservatorio toimii vielä syyslukukauden 2015 ajan väistötiloissa Concis-Campuksella, Svinhufvudinkadun ja Ståhlberginkadun varrella. Opetus jakautuu pääosin C- ja G-rakennuksiin. Bändiluokka sijaitsee B-rakennuksessa. Suurimpien orkestereiden harjoitus- ja konserttitilana toimii Wanha Teatteri. Oppilaitoksen hallinnon tilat sijaitsevat F-rakennuksen toisessa kerroksessa. F- ja G-rakennuksilla on yhteinen pääsisäänkäynti. Opetusluokkien sijainti kampusalueella käy ilmi luokan numeroa edeltävästä kirjaimesta (esim. luentosali G 312 sijaitsee G-rakennuksessa). Konservatorion aloittaessa tammikuussa 2016 jälleen toimintansa konserttitalossa annetaan tiloista ja niiden käytöstä uusi ohjeistus.

4 Sisällys Sisällys Konservatorion toimitilat... 3 Sisällys... 4 Musiikkialan perustutkinto... 7 Opiskelijan opas... 7 Konservatorio-opinnot... 8 Kaikki opiskelijat siirtyvät noudattamaan voimaan astuvaa opetussuunnitelmaa... 8 Ilmoittautuminen ja lukuvuoden aloittaminen... 9 Opinto-ohjaus Yhteiset tutkinnon osat tehdään yhteistyössä lukion kanssa Solistisen sivuaineen opinnot ARVIOINTI Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytön arviointi Näyttökonsertissa useita näyttöjä yhdellä esiintymisellä Todistukset Portfolio OPINTOJEN MUODOSTUMINEN OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET TYÖTEHTÄVÄN SUUNNITTELU Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 1 osp Esiintymistaito 1 osp Ammattietiikka 1 osp Konsertin suunnittelu ja toteuttaminen 3 osp.21 Muusikon terveystieto 2 osp Soitinoppi, soittimen rakenne ja huolto 2 osp Kooste Muusikon työelämätaidot -sarjan luennoista lukuvuonna MUSIIKKIOHJELMISTON VALMISTAMINEN Pianonsoitto sivuaineena 4 osp Säveltapailu Säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssien kertausryhmä Säveltapailu Säveltapailu

5 Säveltapailu Musiikinteoria Johdatus musiikin historiaan ja musiikkianalyysiin Harmoniaoppi Satsioppi Vapaa säestys Tietokoneen käyttö musiikissa 1 ov PÄÄINSTRUMENTTIOPINNOT JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT MUUSIKKONA TOIMIMINEN 55 osp Pääinstrumentti Yhteismusisointi Orkesterisoitto Soittaminen pienyhtyeessä Säestys Prima vista -soitto Vapaa säestys Vapaa säestys ja improvisaatio Vanha musiikki Kansanmusiikki Lied-luokka Yhtyelaulu Vieraiden kielten fonetiikka Äänenkäyttö ja puhetekniikka Äänifysiologia Tekstianalyysi Lausunta Näyttämöilmaisu VALINNAISET TUTKINNON OSAT Solistina toimiminen Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä Huippuosaajana toimiminen Produktiotyö Lukio-opinnot Säveltäminen Sovittaminen ja/tai soitintaminen Paikallisesti tarjottavat musiikkialan tutkinnon osat

6 Sotilasmusiikkikoulutus Muut paikallisesti tarjottavat musiikkialan tutkinnon osat YHTEISET TUTKINNON OSAT: ks. s VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT KANSAINVÄLISET VAIHDOT OPISKELUN AIKANA HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Vahtimestarit Hallinto Opinto-ohjaaja Musiikkikirjastopalvelut Tiedotus Valokopiointi ja tulostaminen Harjoittelu ja omien tavaroiden säilytys konservatorion tiloissa Kokousaika Ilmoittautuminen lounasmatineoihin, tutkintoihin ja näyttöihin OPINTOSOSIAALISET EDUT Opintotuki Koulumatkatuki Ruokailu Terveydenhoito Oppilaskunta Opiskeluhuolto Savuton oppilaitos

7 Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto voidaan suorittaa A) nuorten ammatillisena peruskoulutuksena tai B) aikuisten näyttötutkintona. A) Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Se muodostuu 1) ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), 2) yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja 3) vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). B) Näyttötutkinnot muodostuvat pelkästään ammatillisista tutkinnon osista. Lahden konservatorion ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma on kolmiosainen: 1) Yhteinen osa sisältää koulutuksen järjestäjän toiminnan yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä keskeiset arvot 2) Tutkintokohtainen osa, jossa kuvataan tutkinnon osittain ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kriteerit, ammattitaidon osoittamistavat sekä ammattiosaamisen näyttöjen sisältö 3) Toteutusosa, jona toimii Opiskelijan opas. Siinä kuvataan yksittäisten kurssien tms. järjestäminen ja aikataulutus, tavoitteet, sisällöt, suoritukset, arviointi ja tarvittaessa edeltävät suoritukset sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Toteutusosa toimii samalla opiskelijan oppaana. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin (määräys 69/011/2014 (sisältäen määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut), jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta Opiskelijan opas Tämä opas toimii opetussuunnitelman kolmantena eli toteutusosana. Oppaan tarkoituksena on antaa Lahden konservatorion ammatillisen toisen asteen opiskelijalle yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja sekä tietoja opintoihin kuuluvista kursseista, niiden järjestämisestä ja suorittamisesta. 7

8 Konservatorio-opinnot Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Sen ohjeellinen kesto peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla on 3 lukuvuotta ja ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla 2 lukuvuotta. Tutkintoon hyväksiluettavat aiemmat opinnot, lukio-opinnot mukaan luettuina, lyhentävät myös peruskoulupohjaisten opiskelijoiden käytettävissä olevaa, rahoitukseen oikeuttavaa opiskeluaikaa. Yksittäistapauksissa ohjeelliseen opiskeluaikaan voidaan perustellusta anomuksesta myöntää lisäaikaa peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla enintään 1 lukuvuosi ja ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla puoli vuotta eli yhden lukukauden verran. Ammattiopiskelu konservatoriossa on päätoimista. Opiskelija itse on viime kädessä vastuussa opintojensa suunnittelusta ja niiden etenemisestä. Vaikka opiskelijan lukujärjestys saattaa näyttää väljältä, päivät täyttyvät harjoittelusta, yhteismusisoinnista sekä erilaisista kursseista ja produktioista. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella aamupäivät kello 8 ja 12 välillä on nyt vapautettu luennoista ja varattu henkilökohtaiseen harjoitteluun. Tätä mahdollisuutta on syytä käyttää täysimääräisesti, sillä käytännöllisesti katsoen kaikki konservatorion tilat ovat opetuskäytössä kello 13 ja 18 välillä. Opiskelua eivät saa häiritä mahdollinen työnteko, asuminen toisella paikkakunnalla tms. Lain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erikseen myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on myös suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijoiden läsnäoloa seurataan. Läsnäolovelvollisuuden luvaton rikkominen ja opintojen laiminlyöminen voivat johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen ja oppilaitoksesta erottamiseen. Kaikki opiskelijat siirtyvät noudattamaan voimaan astuvaa opetussuunnitelmaa Konservatorion opetussuunnitelma on päivitetty voimaan astuvien uusien tutkinnon perusteiden mukaisiksi. Uusissa tutkinnon perusteissa keskeisiä periaatteita ovat - työelämälähtöisyys - osaamisperusteisuus osaamispisteet - osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - yksilölliset opintopolut - näyttöjen jakautuminen tasaisesti koko opiskeluajalle - arvioinnin ohjaavuus ja kannustavuus sekä kriteeriperustaisuus ja pyrkimys itsearvioinnin kehittämiseen. 8

9 Syksyllä 2015 opintonsa aloittavien lisäksi myös vanhat opiskelijat siirtyvät alkaen opiskelemaan uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Jo suoritetut tutkinnon osat ja kesken olevista osista hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan täysimääräisesti. Ammatillisten tutkinnon osien osalta ei vaadita lisäsuorituksia. Lukuvuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60:tä osaamispistettä. Tutkinnon osien osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, mikä on niihin sisältyvän osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. 1. Kattavuus = kuinka suuren osan tutkinnon suorittaneen ammattitaidon kokonaisuudesta kyseinen tutkinnon osa muodostaa 2. Vaikeusaste = tutkinnon osan vaikeus verrattuna muihin saman tutkinnon osiin 3. Merkittävyys = tutkinnon osan tärkeys työmarkkinoille osallistumisen, toiselle tutkintotasolle etenemisen tai sosiaalisen integraation kannalta. Ilmoittautuminen ja lukuvuoden aloittaminen Opiskelijoiden lukuvuosi alkaa torstaina kello 10 luentosalissa G 312 järjestettävällä lukuvuoden avaus- ja informaatiotilaisuudella, jossa perehdytään opetussuunnitelman sisältöön ja käytännön toteuttamiseen sekä kootaan yleisten oppiaineiden opetusryhmiä ja yhteissoittoryhmiä. Jokaisen opiskelijan läsnäolo infotilaisuudessa on välttämätön. Tilaisuudessa tehdään myös aikataulu tapaamisiin opinto-ohjaajan kanssa sekä kerrotaan perjantaina pidettävien teoriaaineiden tasokokeiden aikataulu. Tasokokeiden perusteella sovitaan henkilökohtaisesta teoria-aineiden opintosuunnitelmasta ja osaamisen tunnustamisesta eli aiempien suoritusten hyväksilukemisesta. Lukioiden opinto-ohjaajat esittelevät torstaina kello 13 luentosalissa G 211 lukioiden kurssitarjotinta ja antavat opinto-ohjausta lukio-opintojen välittömäksi käynnistämiseksi. Kello 16 opiskelija tapaa pääaineen opettajansa tämän luokassa soitto-/ laulutuntien sopimista varten. Ennen solististen oppituntien sopimista on selvitettävä teoria-aineiden, orkestereiden ja yhteismusisointiryhmien opiskeluohjelma. Yhteenveto orkestereiden sekä teoria- ja muiden ryhmäaineiden aikatauluista on tämän oppaan sivulla 2. 9

10 Pääaineen opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti perjantaina Tuona päivänä pidettävien teoria-aineiden tasokokeiden vuoksi teoria-aineiden opetus alkaa maanantaina Orkesterit aloittavat toimintansa lukuun ottamatta kamariorkesteria, joka aloittaa jo Kamariorkesterissa soittavat kutsutaan tähän jaksoon erikseen ja henkilökohtaisesti. Ensimmäisen kokonaisen opiskeluviikon aikana, , opinto-ohjaaja Hannu Lehtonen tapaa yksitellen jokaisen ensimmäisen vuoden opiskelijan. Ajanvaraus opinto-ohjaajan tapaamiseen tehdään torstain infotilaisuudessa. Vanhat opiskelijat käyvät opinto-ohjaajan vastaanotolla mahdollisuuksien mukaan jo ensimmäisen kokonaisen työviikon aikana ja viimeistään elokuun loppuun mennessä. Opinto-ohjaus Opiskelija on yhtäältä oikeutettu saamaan riittävästi henkilökohtaista opintoohjausta ja on toisaalta velvoitettu osallistumaan opinto-ohjaukseen. Opintoohjauksen perustana on mm. opiskelijan lähtötason arvioiminen pääsy- ja tasokokeiden tai muilla tavoin osoitetun osaamisen perusteella, opiskelijan omien taipumusten ja tavoitteiden kartoittaminen hänen kanssaan käytävien keskustelujen avulla sekä opintojen edistymisen seuranta. Tältä pohjalta opinto-ohjaaja ja opettajat paitsi neuvovat opiskelijoita omia vastuualueitaan koskevissa opintoasioissa myös arvioivat opiskelijoiden mahdollista erillisen ohjauksen tarvetta sekä huolehtivat mahdollisista tukitoimista omien vastuualueidensa puitteissa. Erityisiä tuki- ja opetusjärjestelyjä tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma pääaineen opettajan ja opintoohjaajan yhteistyönä. Konservatoriossa opinto-ohjausta toteuttavat seuraavat tahot: Opinto-ohjaajana toimii lehtori Hannu Lehtonen (p ), jonka työtila on luokassa G 204. Opinto-ohjaaja - tekee ja päivittää yhdessä opiskelijan kanssa kunkin lukukauden alussa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman - tekee rehtorille opinto-ohjausneuvottelun sekä opiskelijan anomuksen perusteella esityksen opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnustamisesta - ohjaa tarpeen mukaan yhdessä pääaineen opettajan kanssa opiskelijoita valinnaisten opintojen valinnassa ja kahden tutkinnon opintojen järjestelyissä sekä opastaa opiskelijoita hankkimaan tietoa työhön tai jatko-opintoihin hakeutumisesta. 10

11 Pääaineen opettaja ohjaa opiskelijan pääaineopintoja sekä pitää yhteyttä opintoohjaajaan ja teoria-aineiden opettajiin pysyäkseen ajan tasalla opiskelijan ammatillisten opintojen kokonaistilanteesta. Hän keskustelee opiskelijan kanssa tämän tulevaisuuden tavoitteista ja ohjaa opiskelijaa pyrkimään tämän tavoitteita parhaiten tukeviin jatko-opintoihin. Pääaineen opettaja on myös ensisijainen toimija konservatorion ja opiskelijan kodin välisessä yhteydenpidossa ja yhteistyössä. Säveltapailun ja musiikinteorian opetuksen osalta opiskelijoita ohjaavat näiden oppiaineiden opettajat. Näitä oppiaineita koskeva tukiopetusryhmä toimii säännöllisesti, ja opettajat ohjaavat sinne tukiopetuksen tarpeessa olevat tai siitä muuten hyötyvät opiskelijat. Opintokoordinaattori huolehtii opintoihin liittyvien käytännön asioiden tiedotuksesta, toimii yhteyshenkilönä konservatorion ja yhteistyölukioiden välillä, kirjaa osaamisen tunnustamispäätökset ja opintosuoritukset suoritusrekisteriin, seuraa opiskelijoiden opintojen edistymistä ja antaa tarvittaessa myös opintoneuvontaa. Oppimisvaikeuksien ilmetessä tai opiskelijan toivomuksesta opintokoordinaattori järjestää mahdollisuuden lukitestiin. Yhteiset tutkinnon osat tehdään yhteistyössä lukion kanssa Musiikkialan perustutkintoon kuuluvat vähintään 35 osp:n laajuiset Yhteiset tutkinnon osat tehdään yksittäisiä konservatorion järjestämiä kursseja lukuun ottamatta joko Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa eli iltalukiossa tai Tiirismaan lukiossa. Lukio-opinnoista tiedotetaan lukuvuoden avaus- ja infotilaisuuden päätteeksi sivulla 9 kuvatulla tavalla. LYK:N AIKUISLUKIOn lukuvuosi alkaa maanantaina Yhteyshenkilö on Lahden yhteiskoulun aikuislukion rehtori ja opinto-ohjaaja Riitta Yrjänä, p , Aikuislukion kurssitarjotin on luettavissa osoitteessa Konservatorion opiskelijat ilmoittautuvat ensin opiskelijaksi aikuislukion toimistossa ja saavat sieltä tunnukset ja ohjeet kurssi-ilmoittautumisia varten. TIIRISMAAN LUKIOn lukuvuosi alkaa keskiviikkona Kurssivalinnat tehdään yhdessä lukion opinto-ohjaajan Nina Salmen kanssa. Opinto-ohjaajan yhteystiedot ovat p Kurssitarjotin on osoitteessa 11

12 Opiskelijat, jotka ovat jo suorittaneet ylioppilastutkinnon / lukion oppimäärän, saavat yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvat lukiokurssit hyväksiluettua. Hyväksilukemisesta päätetään opinto-ohjaajan kanssa käytävässä HOPS-neuvottelussa. Kaksoistutkinto Opiskelija voi halutessaan suorittaa musiikkialan perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon, jolloin hän suorittaa pakollisten 32 osaamispisteeseen oikeuttavien lukiokurssien lisäksi kursseja yo-kirjoitusaineissa tarpeellisen määrän. Yo-kirjoitusaineita ovat äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe. Kurssit hyväksiluetaan ammatilliseen tutkintotodistukseen. Sekä ylioppilaskirjoitukset että ammatillisen perustutkinnon hyväksytysti suoritettuaan kaksoistutkinnon suorittaja saa ylioppilastutkintotodistuksen, mutta ei lukion päättötodistusta, koska kaikkia lukion kursseja ei ole suoritettu. Useimmat peruskoulupohjalta opiskelevat konservatorion ammatillisen perustutkinnon opiskelijat tekevät kaksoistutkinnon. Kaksoistutkinnon suorittaja on jatko-opintokelpoinen ammattikorkeakouluihin, korkeakouluihin ja yliopistoihin kuten pelkän ammatillisen perustutkinnon suorittanutkin. Kaksoistutkinnon suorittaminen lisää opiskelijan valmiuksia jatko-opintoihin. Kolmoistutkinto Kolmoistutkinnossa opiskelija tekee musiikkialan perustutkinnon, ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän. Vähimmillään lukion oppimäärään kuuluu 48 kurssia (aikuislukiossa) tai 75 kurssia (päivälukiossa). Sekä kaksoistutkinnon että varsinkin kolmoistutkinnon suorittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja tarkkaa opintojen suunnittelua: on tärkeää esimerkiksi huomioida, että tarjottavat kurssit vaihtelevat eri kouluissa. Varsinkin niiden opiskelijoiden, jotka aikovat suorittaa kolmoistutkinnon ja/tai kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa enemmän kuin viisi ainetta, on lisäksi syytä varautua hyvin tiiviiseen opiskelutahtiin. Solistisen sivuaineen opinnot Opiskelijan on ilmoitettava kansliaan viimeistään maanantaina 17.8., mikäli hän aloittaa tänä lukuvuonna pakollisen sivuaineen opinnot. 12

13 Vapaasti valittaviin opintoihin voi kuulua ylimääräinen sivuaine. Ylimääräisiä sivuaineita ei voida myöntää kovin montaa, joten anomus ylimääräisen sivuaineen saamiseksi on hyvä perustella huolellisesti. Anomus on tehtävä rehtorille viimeistään maanantaina Ylimääräiseksi sivuaineeksi luetaan myös pakollisen sivuaineen 1. peruskurssin jälkeiset pianonsoitto-opinnot (sointusoittimien soittajilla vapaan säestyksen opinnot). Oikeus sivuaineopintoihin koskee aina enintään lukuvuotta kerrallaan, joten myös oikeutta sivuaineopintojen jatkamiseen on anottava vuosittain. Sivuaineen opetusmäärä on 30 minuuttia viikossa. Sivuaineen kursseista kertyvä opintoviikkomäärä on eritelty opetussuunnitelmassa. Sivuaineen ensimmäinen peruskurssi on suoritettava yhdessä lukuvuodessa. Muuten sivuaineopintoihin saa käyttää korkeintaan kaksi lukuvuotta suoritettavaa kurssia kohti. 13

14 ARVIOINTI Arviointi on osa opiskelua. Kurssisuoritusten ja muitten suoritusten arvosanat määrittää suorituksen yhteydessä kurssisuorituslautakunta. Todistukseen kirjoitettavat musiikkialan perustutkinnon opinnot arvioidaan kuitenkin tutkinnon osittain. Arvioinnissa painotetaan opintojen loppuvaiheen osaamista. Tutkinnon osat ja useimmat kurssit arvioidaan yleensä asteikolla 1 3, jossa 1 on alin hyväksytty arvosana ja 3 kuvaa tavoitteena olevaa osaamista. Solististen aineiden tutkinnot voidaan arvioida myös asteikoilla 1 5 tai 1 25; muut kurssit arvioidaan asteikolla a / i (hyväksytty / hylätty). Arvioinnin välineinä käytetään opiskelijan itsearviointia sekä opettajien ja työelämän edustajien tekemää arviointia. Todistukseen tulevat arvosanat määritetään opintojen loppuvaiheessa pidettävissä arviointikokouksissa. Arviointikokous pidetään noin viikkoa ennen todistusten jakamista. Siksi kaikkien arvioinnin kohteena olevien suoritusten tulee olla tehtynä pääsääntöisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen todistusten jakamista. Ammattiosaamisen näytöt Kurssisuoritusten ja tenttien lisäksi opiskelijaa arvioidaan ammattiosaamisen näyttöjen avulla. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa muusikon työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen ammattitaidon. Näyttöjä voidaan toteuttaa työpaikoilla tai oppilaitoksen työtiloissa. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista alla kuvatulla tavalla. Näytön nimi (opetussuunnitelma 2010) Pakolliset näytöt Työtehtävän suunnittelu Musiikkiohjelmiston valmistaminen Muusikkona toimiminen Näytön vastuuopettaja Konsertin suunnittelua ja toteuttamista ohjaava opettaja Musiikin teoria-aineiden opettaja Opiskelijan oma pääinstrumentin opettaja 14

15 Valinnaiset näytöt suoritetaan a) 3 kpl tai b) 2 kpl + riittävästi lukiokursseja Solistina toimiminen Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä Opiskelijan oma pääinstrumentin opettaja Opiskelijan oma yhteismusisoinnin opettaja tai se opettaja, jonka johdolla näyttöteos on harjoiteltu Huippuosaajana toimiminen Opiskelijan oma pääinstrumentin opettaja tai muu oma opettaja Produktiotyö Säveltäminen Sovittaminen ja soitintaminen Sotilasmusiikkikoulutus Produktiotyön ohjaaja Opiskelijan oma sävellyksenopettaja Opiskelijan oma sovituksenopettaja Yhteistyösoittokunnan osoittama kouluttaja Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia, vaikka se ei vaikutakaan näytöstä annettavaan arvosanaan. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti muilta opettajilta saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteiden mukaisiin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan näyttötilaisuudessa ja mahdollisuuksien mukaan myös näytön valmisteluvaiheessa osoittama osaaminen sekä näyttöön liittyvä, opiskelijan lautakunnalle etukäteen toimittama materiaali. Opiskelijalla on oikeus ja hänen on tärkeää tutustua arviointikriteereihin etukäteen, ehdottomasti viimeistään näyttöön ilmoittautumisen yhteydessä. Opetussuunnitelmassa on esitetty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit tutkinnon osittain. Näyttökohtaiset kriteerit on myös mahdollista saada opintokoordinaattorilta pyydettäessä. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen kolmiportaista arviointiasteikkoa Tyydyttävä T1, Hyvä H2 ja Kiitettävä K3. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 15

16 Näyttökonsertissa useita näyttöjä yhdellä esiintymisellä On mahdollista antaa useampia näyttöjä yhdellä kertaa; tavallisimmin näin tehdään näyttökonsertin yhteydessä. Tällöin jokainen näyttö arvioidaan erikseen, ja kunkin näytön arviointi kirjataan eri lomakkeelle. Jokaiseen näyttöön on myös ilmoittauduttava erikseen omalla lomakkeellaan 8 viikkoa ennen kyseistä näyttöä. Näytön arviointiin on aina syytä varata reilusti aikaa. Erityisesti näyttökonserttiarviointien kestot voivat vaihdella huomattavasti esim. arvioitavien näyttöjen määrästä ja lautakunnan työskentelytavoista riippuen. Opiskelija on läsnä koko arvioinnin ajan. Arviointi tapahtuu usein muussa tilassa kuin itse näyttötilaisuus, ja tarvittaessa sitä voidaan jatkaa myöhempänä ajankohtana. Todistukset Tehtyään kaikki vaadittavat opintosuoritukset opiskelija saa tutkintotodistuksen, joka sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Päättötodistus sisältää kaikki tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet. Ammatillisista tutkinnon osista annettavat arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näyttöjen ja muun arvioinnin perusteella. Jatko-opintoihin hakeuduttaessa opiskelupaikkaa haetaan päättötodistuksen arvosanoilla. Näyttötodistus sisältää vain ammatilliset tutkinnon osat. Näyttötodistuksen arvosanat muodostuvat pelkästään annettujen ammattiosaamisen näyttöjen perusteella. Portfolio Portfolio on opiskelijan opinnoista ja omista esiintymisistä koostuva kansio tai sähköinen tiedosto. Siihen voi kerätä konserttien ja musiikki-iltojen ohjelmat, lehtijutut ja äänitteet. Se voi myös olla eräänlainen päiväkirja tai oppimispäiväkirja, johon liitetään itsearviointia sekä opettajan kommentteja. Opiskelija saa itse valita, minkä tyyppisen portfolion hän haluaa opinnoistaan tehdä. Portfolion kokoamista ohjaa opinto-ohjaaja Hannu Lehtonen. Portfolion kokoamisen kulloinenkin vaihe tarkastetaan opinto-ohjaajan kanssa syyslukukauden alussa käytävässä keskustelussa. Opiskelija toimittaa valmiin portfolion rehtorille ja hänen kauttaan arviointikokoukselle viimeistään viikkoa ennen arviointikokousta. 16

17 OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 17 Ohjeellinen suoritusvuosi Peruskoulu Ylioppilaspohjaiset pohjaiset Työtehtävän suunnittelu *) 10 osp 1. ja 2. vuosi 1. ja 2. vuosi - Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 1 osp - Esiintymistaito 1 osp - Ammattietiikka 1 osp - Konsertin suunnittelu ja toteuttaminen 3 osp - Muusikon terveystieto 2 osp - Soitinoppi, soittimen rakenne ja huolto 2 osp *) Tutkinnon osan Työtehtävän suunnittelu kaikki osa-alueet suoritetaan Muusikon työelämätaidot -luentosarjan yhteydessä. Musiikkiohjelmiston valmistaminen 30 osp - Sivusoitin / vapaa säestys 4 osp 1. tai 2. v. 1. tai 2. vuosi - Säveltapailu 1 4 osp 1. vuosi 1. vuosi - Säveltapailu 2 6 osp 2. vuosi 2. vuosi - Musiikinteoria 1 4 osp 1. vuosi 1. vuosi - Harmoniaoppi 3 osp 2. vuosi 1. vuosi - Satsioppi 3 osp 3. vuosi 2. vuosi - Johdatus mus. historiaan ja mus.analyysiin 5 osp 2. vuosi 1. tai 2. vuosi - Tietokoneen käyttö musiikissa 1 osp 1. vuosi 1. vuosi Muusikkona toimiminen 55 osp Pääinstrumentti 35 osp vuosi vuosi Yhteismusisointi 20 osp vuosi vuosi Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 40 osp - Solistina toimiminen - pääinstrumentti 15 osp 3. vuosi 2. vuosi - Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä 15 osp vuosi vuosi - Huippuosaajana toimiminen 15 osp 3. vuosi 2. vuosi - Produktiotyö 15 osp 3. vuosi 2. vuosi - Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 5 15 osp vuosi - Säveltäminen 10 osp vuosi vuosi - Sovittaminen ja/tai soitintaminen 10 osp vuosi vuosi - Tutkinnon osa muusta tutkinnosta osp vuosi vuosi Yhteiset tutkinnon osat 35 osp - Kaikille yhteisiä Muusikon työelämätaidot - 3 osp 1. ja 2. vuosi 1. ja 2. vuosi luentosarjan osa-alueita, ks. seur. sivu - Pakolliset lukio-opinnot 32 osp vuosi Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp - Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 10 osp vuosi - Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia - Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia

18 - Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja - Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Pakolliset Valinnaiset 8 osp 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen*) 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot *) Yrittäjyys ja yritystoiminta *) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp 3 osp osp 3 osp osp osp 16 osp *) Tämän osa-alueen kaikille (myös yo-pohjaisille) pakollinen kurssi järjestetään konservatorion Muusikon työelämätaidot -luentosarjan yhteydessä. Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden ( ) valinnaisten osaamistavoitteiden lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita. 18

19 OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET TYÖ TEHTÄ VÄ N SUUNNITTELU Työtehtävän suunnittelun näyttö tehdään konsertin, keikan tai näyttökonsertin yhteydessä. Näyttöä varten opiskelija suunnittelee ja järjestää esiintymisen ja tekee toimintasuunnitelman, julisteen, lehdistötiedotteen sekä käsiohjelman. Näytön ohjaukseen osallistutaan viimeistään näyttökonserttia edeltävänä syksynä ryhmäopetuksena annettavassa opintojaksossa Konsertin suunnittelu ja toteuttaminen sekä sen jälkeen annettavassa henkilökohtaisessa ohjauksessa (Kuvaus Konsertin suunnittelu ja toteuttaminen -kurssista Opiskelijan oppaan sivulla 22). - Opiskelijan on valmistettava toimintasuunnitelma vähintään neljä kuukautta ennen konserttia tai viimeistään Konsertin suunnittelu ja toteuttaminen -kurssin päätyttyä ja toimitettava se konsertin suunnittelua ja toteutusta ohjaavalle opettajalle. - Näyttöön ilmoittaudutaan opintokoordinaattorille viimeistään kaksi kuukautta ennen näyttöä. - Konserttia koskevan kirjallisen materiaalin tulee olla valmiina viimeistään kaksi viikkoa ennen konserttia, ja se toimitetaan silloin sekä näyttöä ohjaavalle opettajalle että kahtena kappaleena opintokoordinaattorille. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit esitetään opetussuunnitelman osassa 2 (opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa) sivuilla 6-9. Opiskelijan oppaan tässä osassa kuvatut Muusikon työelämätaidot -luentosarjan kurssit ovat kaikille pakollisia. Huomioithan myös, että useimmat niistä järjestetään vain joka toinen lukuvuosi. Opintojen ohjaus ja opintoihin perehdyttäminen (HUOM! Tämä on kaikille yhteinen ja pakollinen luento opintojen vaiheesta riippumatta.) Aika: ma klo Paikka: Luentosali G

20 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 1 osp Kurssin tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 1) hahmottaa opintojensa kokonaisuuden, osaa suunnitella opintojaan ja ottaa vastuuta opiskelustaan 2) osaa ilmaista itseään ja toimia rakentavasti asiakaspalvelutilanteissa ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa 3) pystyy sopimaan ja huolehtimaan asiakastapaamisista tms. tilanteista luontevasti, joustavasti ja rakentavasti Suoritukset: Osallistuminen opetukseen ja harjoitukset opetuksen yhteydessä. Arviointi: osa Työtehtävän suunnittelun näyttöä, joka arvioidaan asteikolla 1 3 Aika: Kurssi on osa luentosarjaa Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, Esiintymistaito ja Ammattietiikka. Kurssi järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna Paikka: - Opettaja: Suvi Halinen, p Ajoitus: 1. tai 2. vuonna lähiopetusta, omaehtoinen harjaantuminen vuonna. Esiintymistaito 1 osp Kurssin tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija omaksuu luontevan ja kuhunkin tilaisuuteen sopivan tavan esiintyä. Opetuksessa käydään läpi lavakäyttäytyminen, tilaisuuden luonteen mukainen pukeutuminen, toimiminen lehdenkääntäjänä, roudaus ja lavan järjestäminen, juontaminen sekä spiikkaus mikrofonia käyttäen. Suoritukset: 1) Harjoitukset opetuksen yhteydessä sekä toimiminen musiikki-illassa 2) esiintyjänä ja 3) juontajana Arviointi: osa Työtehtävän suunnittelun näyttöä, joka arvioidaan asteikolla 1 3 Aika: Kurssi on osa luentosarjaa Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, Esiintymistaito ja Ammattietiikka. Kurssi järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna Paikka: - Opettaja: Suvi Halinen, p Ajoitus: Lähiopetusta ja harjoitukset 1. tai 2. vuonna, lisäksi harjoittelua esiintyjänä ja esiintymisten seuraamista vuonna. Ammattietiikka 1 osp Kurssin tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan työssään ammatin arvoperustan mukaisesti (arvoperusta kuvattu tutkinnon perusteiden sivulla 151). Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Suoritukset: Osallistuminen opetukseen. Arviointi: osa Työtehtävän suunnittelun näyttöä, joka arvioidaan asteikolla 1 3 Aika: Kurssi on osa luentosarjaa Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, Esiintymistaito ja Ammattietiikka. Kurssi järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT 12.2.2015 Opetushallituksen infotilaisuus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Mitä tapahtunut ja mikä muuttunut? Kokonaislaajuus hieman kasvanut (vrt.

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio YLIOPISTO AMMATTI- KORKEAKOULU LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS TYÖELÄMÄ Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO/RYTMIMUSIIKKI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO/RYTMIMUSIIKKI MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Musiikin osaamisala MUUSIKKO/RYTMIMUSIIKKI KUOPION KONSERVATORIO 2015 Sisällys 1. AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 2 TUTKINNON RAKENNE... 2 1.1 PAKOLLISET

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 Työryhmä: Pasi Junttanen, Tiina Kjellin ja Juha Jokinen SISÄLTÖ 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN... 1 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN

Lisätiedot

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa Ulla Aunola opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila osaamisperusteisuus

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LAO C21/2016 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (8) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops)

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille.

Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Miksi instrumenttiosaaminen ei riitä? Musiikin ammatillisen koulutuksen vaateet musiikin perusteille. Webinaari 28.11.2013 Mirja Kopra TAMK Musiikki Tampere University of Applied Sciences 2013 Yleistä:

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Harmoniaoppi Satsioppi Vapaa säestys Tietokoneen ja musiikkiteknologian käyttö musiikissa PÄÄINSTRUMENTTIOPINNOT JA

Harmoniaoppi Satsioppi Vapaa säestys Tietokoneen ja musiikkiteknologian käyttö musiikissa PÄÄINSTRUMENTTIOPINNOT JA Sisällys Musiikkialan perustutkinto... 6 Opiskelijan opas... 7 Konservatorio-opinnot... 7 Ilmoittautuminen ja lukuvuoden aloittaminen... 8 Opinto-ohjaus... 9 Yhteiset tutkinnon osat tehdään yhteistyössä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Johdatus musiikin historiaan ja musiikkianalyysiin Harmoniaoppi Satsioppi Vapaa säestys Tietokoneen ja musiikkiteknologian

Johdatus musiikin historiaan ja musiikkianalyysiin Harmoniaoppi Satsioppi Vapaa säestys Tietokoneen ja musiikkiteknologian Sisällys Musiikkialan perustutkinto... 6 Opiskelijan opas... 7 Konservatorio-opinnot... 7 Ilmoittautuminen ja lukuvuoden aloittaminen... 8 Opinto-ohjaus... 8 Yhteiset tutkinnon osat tehdään yhteistyössä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö YHTEISET TUTKINNON OSAT, MIKÄ MUUTTUU? 14.4.2015 Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Yhteisten tutkinnon osien merkitys Keskeinen tavoite on: varmistaa, että jokaisella ammatillisen

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN OSAAMISALA HELSINGIN KONSERVATORIO OPETUSSUUNNITELMA 2015 TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa 13.5.2015 Helsingin Konservatorion

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT Koulutustilaisuus 19.3.2015 Helsinki/Messukeskus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Luento-osuuden sisältö Yhteisten tutkinnon osien kokonaisuus

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot