Lahden konservatorio OPISKELIJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden konservatorio OPISKELIJAN OPAS"

Transkriptio

1 Lahden konservatorio Musiikkialan perustutkinto Musiikin osaamisala, Muusikko OPISKELIJAN OPAS LUKUVUODELLE

2

3 Konservatorion toimitilat Lahden konserttitalon peruskorjauksen vuoksi konservatorio toimii vielä syyslukukauden 2015 ajan väistötiloissa Concis-Campuksella, Svinhufvudinkadun ja Ståhlberginkadun varrella. Opetus jakautuu pääosin C- ja G-rakennuksiin. Bändiluokka sijaitsee B-rakennuksessa. Suurimpien orkestereiden harjoitus- ja konserttitilana toimii Wanha Teatteri. Oppilaitoksen hallinnon tilat sijaitsevat F-rakennuksen toisessa kerroksessa. F- ja G-rakennuksilla on yhteinen pääsisäänkäynti. Opetusluokkien sijainti kampusalueella käy ilmi luokan numeroa edeltävästä kirjaimesta (esim. luentosali G 312 sijaitsee G-rakennuksessa). Konservatorion aloittaessa tammikuussa 2016 jälleen toimintansa konserttitalossa annetaan tiloista ja niiden käytöstä uusi ohjeistus.

4 Sisällys Sisällys Konservatorion toimitilat... 3 Sisällys... 4 Musiikkialan perustutkinto... 7 Opiskelijan opas... 7 Konservatorio-opinnot... 8 Kaikki opiskelijat siirtyvät noudattamaan voimaan astuvaa opetussuunnitelmaa... 8 Ilmoittautuminen ja lukuvuoden aloittaminen... 9 Opinto-ohjaus Yhteiset tutkinnon osat tehdään yhteistyössä lukion kanssa Solistisen sivuaineen opinnot ARVIOINTI Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytön arviointi Näyttökonsertissa useita näyttöjä yhdellä esiintymisellä Todistukset Portfolio OPINTOJEN MUODOSTUMINEN OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET TYÖTEHTÄVÄN SUUNNITTELU Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 1 osp Esiintymistaito 1 osp Ammattietiikka 1 osp Konsertin suunnittelu ja toteuttaminen 3 osp.21 Muusikon terveystieto 2 osp Soitinoppi, soittimen rakenne ja huolto 2 osp Kooste Muusikon työelämätaidot -sarjan luennoista lukuvuonna MUSIIKKIOHJELMISTON VALMISTAMINEN Pianonsoitto sivuaineena 4 osp Säveltapailu Säveltapailun ja musiikinteorian peruskurssien kertausryhmä Säveltapailu Säveltapailu

5 Säveltapailu Musiikinteoria Johdatus musiikin historiaan ja musiikkianalyysiin Harmoniaoppi Satsioppi Vapaa säestys Tietokoneen käyttö musiikissa 1 ov PÄÄINSTRUMENTTIOPINNOT JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT MUUSIKKONA TOIMIMINEN 55 osp Pääinstrumentti Yhteismusisointi Orkesterisoitto Soittaminen pienyhtyeessä Säestys Prima vista -soitto Vapaa säestys Vapaa säestys ja improvisaatio Vanha musiikki Kansanmusiikki Lied-luokka Yhtyelaulu Vieraiden kielten fonetiikka Äänenkäyttö ja puhetekniikka Äänifysiologia Tekstianalyysi Lausunta Näyttämöilmaisu VALINNAISET TUTKINNON OSAT Solistina toimiminen Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä Huippuosaajana toimiminen Produktiotyö Lukio-opinnot Säveltäminen Sovittaminen ja/tai soitintaminen Paikallisesti tarjottavat musiikkialan tutkinnon osat

6 Sotilasmusiikkikoulutus Muut paikallisesti tarjottavat musiikkialan tutkinnon osat YHTEISET TUTKINNON OSAT: ks. s VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT KANSAINVÄLISET VAIHDOT OPISKELUN AIKANA HALLINTO- JA TUKIPALVELUT Vahtimestarit Hallinto Opinto-ohjaaja Musiikkikirjastopalvelut Tiedotus Valokopiointi ja tulostaminen Harjoittelu ja omien tavaroiden säilytys konservatorion tiloissa Kokousaika Ilmoittautuminen lounasmatineoihin, tutkintoihin ja näyttöihin OPINTOSOSIAALISET EDUT Opintotuki Koulumatkatuki Ruokailu Terveydenhoito Oppilaskunta Opiskeluhuolto Savuton oppilaitos

7 Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto voidaan suorittaa A) nuorten ammatillisena peruskoulutuksena tai B) aikuisten näyttötutkintona. A) Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp). Se muodostuu 1) ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), 2) yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja 3) vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). B) Näyttötutkinnot muodostuvat pelkästään ammatillisista tutkinnon osista. Lahden konservatorion ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma on kolmiosainen: 1) Yhteinen osa sisältää koulutuksen järjestäjän toiminnan yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä keskeiset arvot 2) Tutkintokohtainen osa, jossa kuvataan tutkinnon osittain ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kriteerit, ammattitaidon osoittamistavat sekä ammattiosaamisen näyttöjen sisältö 3) Toteutusosa, jona toimii Opiskelijan opas. Siinä kuvataan yksittäisten kurssien tms. järjestäminen ja aikataulutus, tavoitteet, sisällöt, suoritukset, arviointi ja tarvittaessa edeltävät suoritukset sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Toteutusosa toimii samalla opiskelijan oppaana. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin (määräys 69/011/2014 (sisältäen määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut), jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilta osoitteesta Opiskelijan opas Tämä opas toimii opetussuunnitelman kolmantena eli toteutusosana. Oppaan tarkoituksena on antaa Lahden konservatorion ammatillisen toisen asteen opiskelijalle yleisiä opiskeluun liittyviä tietoja sekä tietoja opintoihin kuuluvista kursseista, niiden järjestämisestä ja suorittamisesta. 7

8 Konservatorio-opinnot Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Sen ohjeellinen kesto peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla on 3 lukuvuotta ja ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla 2 lukuvuotta. Tutkintoon hyväksiluettavat aiemmat opinnot, lukio-opinnot mukaan luettuina, lyhentävät myös peruskoulupohjaisten opiskelijoiden käytettävissä olevaa, rahoitukseen oikeuttavaa opiskeluaikaa. Yksittäistapauksissa ohjeelliseen opiskeluaikaan voidaan perustellusta anomuksesta myöntää lisäaikaa peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla enintään 1 lukuvuosi ja ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla puoli vuotta eli yhden lukukauden verran. Ammattiopiskelu konservatoriossa on päätoimista. Opiskelija itse on viime kädessä vastuussa opintojensa suunnittelusta ja niiden etenemisestä. Vaikka opiskelijan lukujärjestys saattaa näyttää väljältä, päivät täyttyvät harjoittelusta, yhteismusisoinnista sekä erilaisista kursseista ja produktioista. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella aamupäivät kello 8 ja 12 välillä on nyt vapautettu luennoista ja varattu henkilökohtaiseen harjoitteluun. Tätä mahdollisuutta on syytä käyttää täysimääräisesti, sillä käytännöllisesti katsoen kaikki konservatorion tilat ovat opetuskäytössä kello 13 ja 18 välillä. Opiskelua eivät saa häiritä mahdollinen työnteko, asuminen toisella paikkakunnalla tms. Lain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erikseen myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on myös suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijoiden läsnäoloa seurataan. Läsnäolovelvollisuuden luvaton rikkominen ja opintojen laiminlyöminen voivat johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen ja oppilaitoksesta erottamiseen. Kaikki opiskelijat siirtyvät noudattamaan voimaan astuvaa opetussuunnitelmaa Konservatorion opetussuunnitelma on päivitetty voimaan astuvien uusien tutkinnon perusteiden mukaisiksi. Uusissa tutkinnon perusteissa keskeisiä periaatteita ovat - työelämälähtöisyys - osaamisperusteisuus osaamispisteet - osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - yksilölliset opintopolut - näyttöjen jakautuminen tasaisesti koko opiskeluajalle - arvioinnin ohjaavuus ja kannustavuus sekä kriteeriperustaisuus ja pyrkimys itsearvioinnin kehittämiseen. 8

9 Syksyllä 2015 opintonsa aloittavien lisäksi myös vanhat opiskelijat siirtyvät alkaen opiskelemaan uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Jo suoritetut tutkinnon osat ja kesken olevista osista hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan täysimääräisesti. Ammatillisten tutkinnon osien osalta ei vaadita lisäsuorituksia. Lukuvuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60:tä osaamispistettä. Tutkinnon osien osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, mikä on niihin sisältyvän osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys suhteessa koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. 1. Kattavuus = kuinka suuren osan tutkinnon suorittaneen ammattitaidon kokonaisuudesta kyseinen tutkinnon osa muodostaa 2. Vaikeusaste = tutkinnon osan vaikeus verrattuna muihin saman tutkinnon osiin 3. Merkittävyys = tutkinnon osan tärkeys työmarkkinoille osallistumisen, toiselle tutkintotasolle etenemisen tai sosiaalisen integraation kannalta. Ilmoittautuminen ja lukuvuoden aloittaminen Opiskelijoiden lukuvuosi alkaa torstaina kello 10 luentosalissa G 312 järjestettävällä lukuvuoden avaus- ja informaatiotilaisuudella, jossa perehdytään opetussuunnitelman sisältöön ja käytännön toteuttamiseen sekä kootaan yleisten oppiaineiden opetusryhmiä ja yhteissoittoryhmiä. Jokaisen opiskelijan läsnäolo infotilaisuudessa on välttämätön. Tilaisuudessa tehdään myös aikataulu tapaamisiin opinto-ohjaajan kanssa sekä kerrotaan perjantaina pidettävien teoriaaineiden tasokokeiden aikataulu. Tasokokeiden perusteella sovitaan henkilökohtaisesta teoria-aineiden opintosuunnitelmasta ja osaamisen tunnustamisesta eli aiempien suoritusten hyväksilukemisesta. Lukioiden opinto-ohjaajat esittelevät torstaina kello 13 luentosalissa G 211 lukioiden kurssitarjotinta ja antavat opinto-ohjausta lukio-opintojen välittömäksi käynnistämiseksi. Kello 16 opiskelija tapaa pääaineen opettajansa tämän luokassa soitto-/ laulutuntien sopimista varten. Ennen solististen oppituntien sopimista on selvitettävä teoria-aineiden, orkestereiden ja yhteismusisointiryhmien opiskeluohjelma. Yhteenveto orkestereiden sekä teoria- ja muiden ryhmäaineiden aikatauluista on tämän oppaan sivulla 2. 9

10 Pääaineen opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti perjantaina Tuona päivänä pidettävien teoria-aineiden tasokokeiden vuoksi teoria-aineiden opetus alkaa maanantaina Orkesterit aloittavat toimintansa lukuun ottamatta kamariorkesteria, joka aloittaa jo Kamariorkesterissa soittavat kutsutaan tähän jaksoon erikseen ja henkilökohtaisesti. Ensimmäisen kokonaisen opiskeluviikon aikana, , opinto-ohjaaja Hannu Lehtonen tapaa yksitellen jokaisen ensimmäisen vuoden opiskelijan. Ajanvaraus opinto-ohjaajan tapaamiseen tehdään torstain infotilaisuudessa. Vanhat opiskelijat käyvät opinto-ohjaajan vastaanotolla mahdollisuuksien mukaan jo ensimmäisen kokonaisen työviikon aikana ja viimeistään elokuun loppuun mennessä. Opinto-ohjaus Opiskelija on yhtäältä oikeutettu saamaan riittävästi henkilökohtaista opintoohjausta ja on toisaalta velvoitettu osallistumaan opinto-ohjaukseen. Opintoohjauksen perustana on mm. opiskelijan lähtötason arvioiminen pääsy- ja tasokokeiden tai muilla tavoin osoitetun osaamisen perusteella, opiskelijan omien taipumusten ja tavoitteiden kartoittaminen hänen kanssaan käytävien keskustelujen avulla sekä opintojen edistymisen seuranta. Tältä pohjalta opinto-ohjaaja ja opettajat paitsi neuvovat opiskelijoita omia vastuualueitaan koskevissa opintoasioissa myös arvioivat opiskelijoiden mahdollista erillisen ohjauksen tarvetta sekä huolehtivat mahdollisista tukitoimista omien vastuualueidensa puitteissa. Erityisiä tuki- ja opetusjärjestelyjä tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma pääaineen opettajan ja opintoohjaajan yhteistyönä. Konservatoriossa opinto-ohjausta toteuttavat seuraavat tahot: Opinto-ohjaajana toimii lehtori Hannu Lehtonen (p ), jonka työtila on luokassa G 204. Opinto-ohjaaja - tekee ja päivittää yhdessä opiskelijan kanssa kunkin lukukauden alussa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman - tekee rehtorille opinto-ohjausneuvottelun sekä opiskelijan anomuksen perusteella esityksen opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnustamisesta - ohjaa tarpeen mukaan yhdessä pääaineen opettajan kanssa opiskelijoita valinnaisten opintojen valinnassa ja kahden tutkinnon opintojen järjestelyissä sekä opastaa opiskelijoita hankkimaan tietoa työhön tai jatko-opintoihin hakeutumisesta. 10

11 Pääaineen opettaja ohjaa opiskelijan pääaineopintoja sekä pitää yhteyttä opintoohjaajaan ja teoria-aineiden opettajiin pysyäkseen ajan tasalla opiskelijan ammatillisten opintojen kokonaistilanteesta. Hän keskustelee opiskelijan kanssa tämän tulevaisuuden tavoitteista ja ohjaa opiskelijaa pyrkimään tämän tavoitteita parhaiten tukeviin jatko-opintoihin. Pääaineen opettaja on myös ensisijainen toimija konservatorion ja opiskelijan kodin välisessä yhteydenpidossa ja yhteistyössä. Säveltapailun ja musiikinteorian opetuksen osalta opiskelijoita ohjaavat näiden oppiaineiden opettajat. Näitä oppiaineita koskeva tukiopetusryhmä toimii säännöllisesti, ja opettajat ohjaavat sinne tukiopetuksen tarpeessa olevat tai siitä muuten hyötyvät opiskelijat. Opintokoordinaattori huolehtii opintoihin liittyvien käytännön asioiden tiedotuksesta, toimii yhteyshenkilönä konservatorion ja yhteistyölukioiden välillä, kirjaa osaamisen tunnustamispäätökset ja opintosuoritukset suoritusrekisteriin, seuraa opiskelijoiden opintojen edistymistä ja antaa tarvittaessa myös opintoneuvontaa. Oppimisvaikeuksien ilmetessä tai opiskelijan toivomuksesta opintokoordinaattori järjestää mahdollisuuden lukitestiin. Yhteiset tutkinnon osat tehdään yhteistyössä lukion kanssa Musiikkialan perustutkintoon kuuluvat vähintään 35 osp:n laajuiset Yhteiset tutkinnon osat tehdään yksittäisiä konservatorion järjestämiä kursseja lukuun ottamatta joko Lahden yhteiskoulun aikuislukiossa eli iltalukiossa tai Tiirismaan lukiossa. Lukio-opinnoista tiedotetaan lukuvuoden avaus- ja infotilaisuuden päätteeksi sivulla 9 kuvatulla tavalla. LYK:N AIKUISLUKIOn lukuvuosi alkaa maanantaina Yhteyshenkilö on Lahden yhteiskoulun aikuislukion rehtori ja opinto-ohjaaja Riitta Yrjänä, p , Aikuislukion kurssitarjotin on luettavissa osoitteessa Konservatorion opiskelijat ilmoittautuvat ensin opiskelijaksi aikuislukion toimistossa ja saavat sieltä tunnukset ja ohjeet kurssi-ilmoittautumisia varten. TIIRISMAAN LUKIOn lukuvuosi alkaa keskiviikkona Kurssivalinnat tehdään yhdessä lukion opinto-ohjaajan Nina Salmen kanssa. Opinto-ohjaajan yhteystiedot ovat p Kurssitarjotin on osoitteessa 11

12 Opiskelijat, jotka ovat jo suorittaneet ylioppilastutkinnon / lukion oppimäärän, saavat yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvat lukiokurssit hyväksiluettua. Hyväksilukemisesta päätetään opinto-ohjaajan kanssa käytävässä HOPS-neuvottelussa. Kaksoistutkinto Opiskelija voi halutessaan suorittaa musiikkialan perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon, jolloin hän suorittaa pakollisten 32 osaamispisteeseen oikeuttavien lukiokurssien lisäksi kursseja yo-kirjoitusaineissa tarpeellisen määrän. Yo-kirjoitusaineita ovat äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe. Kurssit hyväksiluetaan ammatilliseen tutkintotodistukseen. Sekä ylioppilaskirjoitukset että ammatillisen perustutkinnon hyväksytysti suoritettuaan kaksoistutkinnon suorittaja saa ylioppilastutkintotodistuksen, mutta ei lukion päättötodistusta, koska kaikkia lukion kursseja ei ole suoritettu. Useimmat peruskoulupohjalta opiskelevat konservatorion ammatillisen perustutkinnon opiskelijat tekevät kaksoistutkinnon. Kaksoistutkinnon suorittaja on jatko-opintokelpoinen ammattikorkeakouluihin, korkeakouluihin ja yliopistoihin kuten pelkän ammatillisen perustutkinnon suorittanutkin. Kaksoistutkinnon suorittaminen lisää opiskelijan valmiuksia jatko-opintoihin. Kolmoistutkinto Kolmoistutkinnossa opiskelija tekee musiikkialan perustutkinnon, ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän. Vähimmillään lukion oppimäärään kuuluu 48 kurssia (aikuislukiossa) tai 75 kurssia (päivälukiossa). Sekä kaksoistutkinnon että varsinkin kolmoistutkinnon suorittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja tarkkaa opintojen suunnittelua: on tärkeää esimerkiksi huomioida, että tarjottavat kurssit vaihtelevat eri kouluissa. Varsinkin niiden opiskelijoiden, jotka aikovat suorittaa kolmoistutkinnon ja/tai kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa enemmän kuin viisi ainetta, on lisäksi syytä varautua hyvin tiiviiseen opiskelutahtiin. Solistisen sivuaineen opinnot Opiskelijan on ilmoitettava kansliaan viimeistään maanantaina 17.8., mikäli hän aloittaa tänä lukuvuonna pakollisen sivuaineen opinnot. 12

13 Vapaasti valittaviin opintoihin voi kuulua ylimääräinen sivuaine. Ylimääräisiä sivuaineita ei voida myöntää kovin montaa, joten anomus ylimääräisen sivuaineen saamiseksi on hyvä perustella huolellisesti. Anomus on tehtävä rehtorille viimeistään maanantaina Ylimääräiseksi sivuaineeksi luetaan myös pakollisen sivuaineen 1. peruskurssin jälkeiset pianonsoitto-opinnot (sointusoittimien soittajilla vapaan säestyksen opinnot). Oikeus sivuaineopintoihin koskee aina enintään lukuvuotta kerrallaan, joten myös oikeutta sivuaineopintojen jatkamiseen on anottava vuosittain. Sivuaineen opetusmäärä on 30 minuuttia viikossa. Sivuaineen kursseista kertyvä opintoviikkomäärä on eritelty opetussuunnitelmassa. Sivuaineen ensimmäinen peruskurssi on suoritettava yhdessä lukuvuodessa. Muuten sivuaineopintoihin saa käyttää korkeintaan kaksi lukuvuotta suoritettavaa kurssia kohti. 13

14 ARVIOINTI Arviointi on osa opiskelua. Kurssisuoritusten ja muitten suoritusten arvosanat määrittää suorituksen yhteydessä kurssisuorituslautakunta. Todistukseen kirjoitettavat musiikkialan perustutkinnon opinnot arvioidaan kuitenkin tutkinnon osittain. Arvioinnissa painotetaan opintojen loppuvaiheen osaamista. Tutkinnon osat ja useimmat kurssit arvioidaan yleensä asteikolla 1 3, jossa 1 on alin hyväksytty arvosana ja 3 kuvaa tavoitteena olevaa osaamista. Solististen aineiden tutkinnot voidaan arvioida myös asteikoilla 1 5 tai 1 25; muut kurssit arvioidaan asteikolla a / i (hyväksytty / hylätty). Arvioinnin välineinä käytetään opiskelijan itsearviointia sekä opettajien ja työelämän edustajien tekemää arviointia. Todistukseen tulevat arvosanat määritetään opintojen loppuvaiheessa pidettävissä arviointikokouksissa. Arviointikokous pidetään noin viikkoa ennen todistusten jakamista. Siksi kaikkien arvioinnin kohteena olevien suoritusten tulee olla tehtynä pääsääntöisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen todistusten jakamista. Ammattiosaamisen näytöt Kurssisuoritusten ja tenttien lisäksi opiskelijaa arvioidaan ammattiosaamisen näyttöjen avulla. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa muusikon työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen ammattitaidon. Näyttöjä voidaan toteuttaa työpaikoilla tai oppilaitoksen työtiloissa. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista alla kuvatulla tavalla. Näytön nimi (opetussuunnitelma 2010) Pakolliset näytöt Työtehtävän suunnittelu Musiikkiohjelmiston valmistaminen Muusikkona toimiminen Näytön vastuuopettaja Konsertin suunnittelua ja toteuttamista ohjaava opettaja Musiikin teoria-aineiden opettaja Opiskelijan oma pääinstrumentin opettaja 14

15 Valinnaiset näytöt suoritetaan a) 3 kpl tai b) 2 kpl + riittävästi lukiokursseja Solistina toimiminen Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä Opiskelijan oma pääinstrumentin opettaja Opiskelijan oma yhteismusisoinnin opettaja tai se opettaja, jonka johdolla näyttöteos on harjoiteltu Huippuosaajana toimiminen Opiskelijan oma pääinstrumentin opettaja tai muu oma opettaja Produktiotyö Säveltäminen Sovittaminen ja soitintaminen Sotilasmusiikkikoulutus Produktiotyön ohjaaja Opiskelijan oma sävellyksenopettaja Opiskelijan oma sovituksenopettaja Yhteistyösoittokunnan osoittama kouluttaja Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia, vaikka se ei vaikutakaan näytöstä annettavaan arvosanaan. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti muilta opettajilta saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteiden mukaisiin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan näyttötilaisuudessa ja mahdollisuuksien mukaan myös näytön valmisteluvaiheessa osoittama osaaminen sekä näyttöön liittyvä, opiskelijan lautakunnalle etukäteen toimittama materiaali. Opiskelijalla on oikeus ja hänen on tärkeää tutustua arviointikriteereihin etukäteen, ehdottomasti viimeistään näyttöön ilmoittautumisen yhteydessä. Opetussuunnitelmassa on esitetty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit tutkinnon osittain. Näyttökohtaiset kriteerit on myös mahdollista saada opintokoordinaattorilta pyydettäessä. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen kolmiportaista arviointiasteikkoa Tyydyttävä T1, Hyvä H2 ja Kiitettävä K3. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 15

16 Näyttökonsertissa useita näyttöjä yhdellä esiintymisellä On mahdollista antaa useampia näyttöjä yhdellä kertaa; tavallisimmin näin tehdään näyttökonsertin yhteydessä. Tällöin jokainen näyttö arvioidaan erikseen, ja kunkin näytön arviointi kirjataan eri lomakkeelle. Jokaiseen näyttöön on myös ilmoittauduttava erikseen omalla lomakkeellaan 8 viikkoa ennen kyseistä näyttöä. Näytön arviointiin on aina syytä varata reilusti aikaa. Erityisesti näyttökonserttiarviointien kestot voivat vaihdella huomattavasti esim. arvioitavien näyttöjen määrästä ja lautakunnan työskentelytavoista riippuen. Opiskelija on läsnä koko arvioinnin ajan. Arviointi tapahtuu usein muussa tilassa kuin itse näyttötilaisuus, ja tarvittaessa sitä voidaan jatkaa myöhempänä ajankohtana. Todistukset Tehtyään kaikki vaadittavat opintosuoritukset opiskelija saa tutkintotodistuksen, joka sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Päättötodistus sisältää kaikki tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet. Ammatillisista tutkinnon osista annettavat arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näyttöjen ja muun arvioinnin perusteella. Jatko-opintoihin hakeuduttaessa opiskelupaikkaa haetaan päättötodistuksen arvosanoilla. Näyttötodistus sisältää vain ammatilliset tutkinnon osat. Näyttötodistuksen arvosanat muodostuvat pelkästään annettujen ammattiosaamisen näyttöjen perusteella. Portfolio Portfolio on opiskelijan opinnoista ja omista esiintymisistä koostuva kansio tai sähköinen tiedosto. Siihen voi kerätä konserttien ja musiikki-iltojen ohjelmat, lehtijutut ja äänitteet. Se voi myös olla eräänlainen päiväkirja tai oppimispäiväkirja, johon liitetään itsearviointia sekä opettajan kommentteja. Opiskelija saa itse valita, minkä tyyppisen portfolion hän haluaa opinnoistaan tehdä. Portfolion kokoamista ohjaa opinto-ohjaaja Hannu Lehtonen. Portfolion kokoamisen kulloinenkin vaihe tarkastetaan opinto-ohjaajan kanssa syyslukukauden alussa käytävässä keskustelussa. Opiskelija toimittaa valmiin portfolion rehtorille ja hänen kauttaan arviointikokoukselle viimeistään viikkoa ennen arviointikokousta. 16

17 OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 17 Ohjeellinen suoritusvuosi Peruskoulu Ylioppilaspohjaiset pohjaiset Työtehtävän suunnittelu *) 10 osp 1. ja 2. vuosi 1. ja 2. vuosi - Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 1 osp - Esiintymistaito 1 osp - Ammattietiikka 1 osp - Konsertin suunnittelu ja toteuttaminen 3 osp - Muusikon terveystieto 2 osp - Soitinoppi, soittimen rakenne ja huolto 2 osp *) Tutkinnon osan Työtehtävän suunnittelu kaikki osa-alueet suoritetaan Muusikon työelämätaidot -luentosarjan yhteydessä. Musiikkiohjelmiston valmistaminen 30 osp - Sivusoitin / vapaa säestys 4 osp 1. tai 2. v. 1. tai 2. vuosi - Säveltapailu 1 4 osp 1. vuosi 1. vuosi - Säveltapailu 2 6 osp 2. vuosi 2. vuosi - Musiikinteoria 1 4 osp 1. vuosi 1. vuosi - Harmoniaoppi 3 osp 2. vuosi 1. vuosi - Satsioppi 3 osp 3. vuosi 2. vuosi - Johdatus mus. historiaan ja mus.analyysiin 5 osp 2. vuosi 1. tai 2. vuosi - Tietokoneen käyttö musiikissa 1 osp 1. vuosi 1. vuosi Muusikkona toimiminen 55 osp Pääinstrumentti 35 osp vuosi vuosi Yhteismusisointi 20 osp vuosi vuosi Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 40 osp - Solistina toimiminen - pääinstrumentti 15 osp 3. vuosi 2. vuosi - Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä 15 osp vuosi vuosi - Huippuosaajana toimiminen 15 osp 3. vuosi 2. vuosi - Produktiotyö 15 osp 3. vuosi 2. vuosi - Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 5 15 osp vuosi - Säveltäminen 10 osp vuosi vuosi - Sovittaminen ja/tai soitintaminen 10 osp vuosi vuosi - Tutkinnon osa muusta tutkinnosta osp vuosi vuosi Yhteiset tutkinnon osat 35 osp - Kaikille yhteisiä Muusikon työelämätaidot - 3 osp 1. ja 2. vuosi 1. ja 2. vuosi luentosarjan osa-alueita, ks. seur. sivu - Pakolliset lukio-opinnot 32 osp vuosi Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp - Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 10 osp vuosi - Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia - Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia

18 - Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja - Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Pakolliset Valinnaiset 8 osp 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen*) 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot *) Yrittäjyys ja yritystoiminta *) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp 3 osp osp 3 osp osp osp 16 osp *) Tämän osa-alueen kaikille (myös yo-pohjaisille) pakollinen kurssi järjestetään konservatorion Muusikon työelämätaidot -luentosarjan yhteydessä. Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden ( ) valinnaisten osaamistavoitteiden lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita. 18

19 OPINTOJAKSOJEN KUVAUKSET TYÖ TEHTÄ VÄ N SUUNNITTELU Työtehtävän suunnittelun näyttö tehdään konsertin, keikan tai näyttökonsertin yhteydessä. Näyttöä varten opiskelija suunnittelee ja järjestää esiintymisen ja tekee toimintasuunnitelman, julisteen, lehdistötiedotteen sekä käsiohjelman. Näytön ohjaukseen osallistutaan viimeistään näyttökonserttia edeltävänä syksynä ryhmäopetuksena annettavassa opintojaksossa Konsertin suunnittelu ja toteuttaminen sekä sen jälkeen annettavassa henkilökohtaisessa ohjauksessa (Kuvaus Konsertin suunnittelu ja toteuttaminen -kurssista Opiskelijan oppaan sivulla 22). - Opiskelijan on valmistettava toimintasuunnitelma vähintään neljä kuukautta ennen konserttia tai viimeistään Konsertin suunnittelu ja toteuttaminen -kurssin päätyttyä ja toimitettava se konsertin suunnittelua ja toteutusta ohjaavalle opettajalle. - Näyttöön ilmoittaudutaan opintokoordinaattorille viimeistään kaksi kuukautta ennen näyttöä. - Konserttia koskevan kirjallisen materiaalin tulee olla valmiina viimeistään kaksi viikkoa ennen konserttia, ja se toimitetaan silloin sekä näyttöä ohjaavalle opettajalle että kahtena kappaleena opintokoordinaattorille. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit esitetään opetussuunnitelman osassa 2 (opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa) sivuilla 6-9. Opiskelijan oppaan tässä osassa kuvatut Muusikon työelämätaidot -luentosarjan kurssit ovat kaikille pakollisia. Huomioithan myös, että useimmat niistä järjestetään vain joka toinen lukuvuosi. Opintojen ohjaus ja opintoihin perehdyttäminen (HUOM! Tämä on kaikille yhteinen ja pakollinen luento opintojen vaiheesta riippumatta.) Aika: ma klo Paikka: Luentosali G

20 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 1 osp Kurssin tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 1) hahmottaa opintojensa kokonaisuuden, osaa suunnitella opintojaan ja ottaa vastuuta opiskelustaan 2) osaa ilmaista itseään ja toimia rakentavasti asiakaspalvelutilanteissa ja yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa 3) pystyy sopimaan ja huolehtimaan asiakastapaamisista tms. tilanteista luontevasti, joustavasti ja rakentavasti Suoritukset: Osallistuminen opetukseen ja harjoitukset opetuksen yhteydessä. Arviointi: osa Työtehtävän suunnittelun näyttöä, joka arvioidaan asteikolla 1 3 Aika: Kurssi on osa luentosarjaa Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, Esiintymistaito ja Ammattietiikka. Kurssi järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna Paikka: - Opettaja: Suvi Halinen, p Ajoitus: 1. tai 2. vuonna lähiopetusta, omaehtoinen harjaantuminen vuonna. Esiintymistaito 1 osp Kurssin tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija omaksuu luontevan ja kuhunkin tilaisuuteen sopivan tavan esiintyä. Opetuksessa käydään läpi lavakäyttäytyminen, tilaisuuden luonteen mukainen pukeutuminen, toimiminen lehdenkääntäjänä, roudaus ja lavan järjestäminen, juontaminen sekä spiikkaus mikrofonia käyttäen. Suoritukset: 1) Harjoitukset opetuksen yhteydessä sekä toimiminen musiikki-illassa 2) esiintyjänä ja 3) juontajana Arviointi: osa Työtehtävän suunnittelun näyttöä, joka arvioidaan asteikolla 1 3 Aika: Kurssi on osa luentosarjaa Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, Esiintymistaito ja Ammattietiikka. Kurssi järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna Paikka: - Opettaja: Suvi Halinen, p Ajoitus: Lähiopetusta ja harjoitukset 1. tai 2. vuonna, lisäksi harjoittelua esiintyjänä ja esiintymisten seuraamista vuonna. Ammattietiikka 1 osp Kurssin tavoite ja sisältö: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan työssään ammatin arvoperustan mukaisesti (arvoperusta kuvattu tutkinnon perusteiden sivulla 151). Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Suoritukset: Osallistuminen opetukseen. Arviointi: osa Työtehtävän suunnittelun näyttöä, joka arvioidaan asteikolla 1 3 Aika: Kurssi on osa luentosarjaa Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, Esiintymistaito ja Ammattietiikka. Kurssi järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012

OPINTO-OPAS 2011 2012 OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikinopettajan suuntautumisvaihtoehto KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma 2 (2) Instrumenttiopetus

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala. Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala. Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin ala Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikkiteatteri KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto: Musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. HAUKIPUTAAN LUKION TEHTÄVÄT... 1 2. HAUKIPUTAAN LUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS... 2 3. TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot

ETÄLUKION OPINTO-OPAS

ETÄLUKION OPINTO-OPAS ETÄLUKION OPINTO-OPAS Ohjeita etäopiskelun aloittamiseen Käsikirjoitus: Mari-Anna Niemi ja Erja Vihervaara Toimittajat: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko Toimitus: Kimmo Koskinen ja Tellervo Renko, Opetushallitus

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 11.3.2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT...

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2012 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2012 Tämä koulutusopas

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2013 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2013 Julkaisija: Kuuma

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 LUKION OSOITE JA PUHELINNUMEROT... 3 KOULUTYÖN YLEINEN JÄRJESTELY... 4 OPPIAINEET JA TUNTIJAKO... 5 Kurssitarjotin... 5 Wilma (https://wilma.pudasjarvi.fi)... 6

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot