Joensuun Digitointikeskus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun Digitointikeskus 2010"

Transkriptio

1 Joensuun Digitointikeskus 2010 Yhteenveto Joensuun digitointikeskuksen toiminnasta toimintavuonna 2010 Toiminnallinen vuosiraportti

2 2 1 SISÄLTÖ 1 Sisältö Johdanto Digitoinnin merkitys Organisaatio Rahoitus Toiminta vuonna Henkilöstö Henkilöstön tehtävät Rekrytoinnit Henkilöstön kehittäminen Kehittämistoiminta Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Osaamisen kerääminen Asiantuntijoiden koulutus Digitointimenetelmien kehittäminen Toiminta-infrastruktuuri Toimitilat Laitteet ja hankinnat Tietojärjestelmä Sopimukset Toiminnan ohjaus Viestintä Ohjausryhmän arvio digitointikeskuksen toiminnasta Liitteet...12

3 3 2 JOHDANTO Joensuun digitointikeskus on Itä-Suomen yliopiston (ISY) ja Luonnontieteellisen keskusmuseon (LTKM) yhteinen, tutkimusinfrastruktuuripalveluita tuottava yksikkö. Sen toiminta käynnistyi elokuussa Digitointikeskuksen toiminta-ajatus on edistää ja koordinoida Suomen luonnontieteellisten kokoelmien digitointia ja digitaalisen aineiston saatavuutta sekä tarjota tähän liittyviä palveluita. Käynnistysvaiheen ( ) tavoitteena on digitointiosaamisen kehittäminen, asiantuntijoiden koulutus ja digitointi-infrastruktuurin rakentaminen. Tavoitteena on myös vakiinnuttaa yksikön asema luonnontieteellisten museoiden sekä ympäristötieteiden välttämättömänä tutkimusinfrastruktuurina ja sitä kautta varmistaa pysyväluontoinen perusrahoitus. 2.1 DIGITOINNIN MERKITYS Digitaaliseen tietoon perustuva yhteiskuntakehitys on maailmanlaajuinen suuntaus, joka koskee myös luonnonhistoriallisia museoita ja tieteellistä tutkimustyötä. Vasta noin kymmenen vuoden ajan on ymmärretty, että myös 250 vuoden aikana kertynyt luonnonhistoriallinen aineisto on saatettava digitaaliseen muotoon. Vuoden 2009 lopussa valmistui Suomen luonnontieteellisten museoiden yhteinen digitointistrategia, missä todetaan digitoinnin olevan niiden osalta vähintään 750 henkilötyövuoden urakka. Tästä työstä vasta noin 10 % on tehty. Tavoitteeksi asetettiin, että kaikki tärkeät kokoelmat olisi digitoitu 25 vuodessa ja seuraavan viiden vuoden aikana olisi rakennettu se tutkimusinfrastruktuuri ja prosessit, mitä tehtävään tarvitaan. Urakasta selviytyminen edellyttää voimavarojen yhdistämistä ja laajan yhteistyön organisoimista. Kulttuurihistoriallisen aineiston digitointi on toiminut tällä periaatteella jo pitkään, ja Kansallinen Digitaalinen Kirjasto tarjoaa oivan yhteistyöverkoston, jonka toimintaan myös luonnonhistorialliset museot ovat tulleet mukaan. Kansainvälisellä tasolla Global Biodiversity Information Facility (GBIF) tarjoaa toisen yhteistyöverkoston - onhan digitoinnin haaste sama koko maailmassa. Euroopan Unionissa digitointi katsotaan kansallisen tason velvoitteeksi, mutta sielläkin tiedot kootaan yhteen, mm. Europeana.eu -portaaliin, mihin työhön eurooppalaiset GBIF-solmut ovat nyt ryhtyneet pian alkavassa OpenUp! -hankeessa. Kokoelmien digitointiin liittyy läheisesti tutkimuksen tietoaineistojen arkistopalveluiden, pitkäaikaissäilytyksen sekä mahdollisimman avoimen saatavuuden järjestäminen. Nämä asiat ovat luonnon- ja ympäristötieteiden osalta maassamme suureksi osaksi vielä järjestämättä. Joensuun digitointikeskuksen perustaminen on valmistautumista edellä mainittuun työhön. On nähty, että tarvitaan työhön erikoistunut yksikkö, palvelulaitos, osaamiskeskus ja osaamisverkoston ydin, joka palvelee koko maata ja tavoittelee myös kansainvälisesti merkittävää asemaa. Digitointikeskuksen toiminnan käynnistymistä vuonna 2010 edelsi noin kolme vuotta kestänyt valmistelutyö. Toiminnan käynnistymiseen juuri Joensuussa vaikutti Joensuun tarjoama, ainutlaatuinen yhdistelmä osaamista, innostuneisuutta ja voimavaroja, joilla seuraavassa kuvattu toiminta on pääsyt alkamaan.

4 4 2.2 ORGANISAATIO Digitointikeskus perustettiin LTKM:n uudessa työjärjestyksessä syyskuussa Sen mukaan laitoksella on tutkimusinfrastruktuuripalveluita tuottava digitointikeskus yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Itä-Suomen yliopistossa digitointikeskus on käynnistysvaiheessa hankesalkku, joka koostuu useista projekteista. Hanketoiminnan ytimenä on kaksi Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan hallinnoimaa rakennerahastohanketta: Luonnontieteellisten kokoelmien digitointiosaamisen kehittämishanke (ESR, ajalla ) Digitointi-infrastruktuurin ja osaamisen kehittämishanke (EAKR, ajalla ) Hankkeet ovat yhteishankkeita, joiden toteuttamiseen osallistuvat ISY:n ja LTKM:n lisäksi Joensuun kaupunki sekä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. ISY:ssa hankkeiden vastuullisena johtajana toimii dekaani Timo Jääskeläinen. 2.3 RAHOITUS Digitointikeskuksen toiminta on toimintavuonna ollut kokonaan hankerahoitteista. Päärahoittajina toimivat Euroopan Sosiaalirahasto, rahoittavana viranomaisena Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä Euroopan Aluekehitysrahasto, rahoittavana viranomaisena Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Muita rahoittajia ovat Joensuun kaupunki, LTKM sekä Joensuun yliopiston tukisäätiö. Digitointikeskuksen toiminnalle vuonna 2010 varattu rahoitus oli yhteensä Rahoituksen jakautuminen rahoittajittain on esitetty kuvassa 1. Joensuun yliopiston tukisäätiö LTKM Joensuun kaupunki EAKR ESR Kuva 1: Digitointikeskuksen toimintaan vuodelle 2010 varatut rahoitusosuudet (%)

5 5 3 TOIMINTA VUONNA HENKILÖSTÖ Vuoden 2010 lopussa digitointikeskuksessa työskenteli viisi työntekijää, jotka kuuluvat Itä- Suomen yliopiston henkilökuntaan. Henkilötyökuukausia tehtiin vuoden aikana 17. Varsinaisen henkilöstön lisäksi hankkeen toimintaan osallistui yhden kuukauden työpanoksella yksi työelämävalmennettava. Vuonna 2010 taloushallinnon sihteeripalveluja saatiin Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT Digitointikeskuksen henkilöstö vastaa digitointikeskuksessa toteutettavien hankkeiden toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista. Työtehtävien jakautuminen hankehenkilöstön sisällä on esitetty tarkemmin toimenkuvauksissa (liite 1) REKRYTOINNIT Digitointikeskuksen henkilöstö valittiin kahdessa vaiheessa. Hankerahoituksen varmistuttua haettiin hankkeille projektipäällikköä ja kahta suunnittelijaa vastaamaan digitointikeskuksen toiminnan käynnistämisestä. Hakukuulutus julkaistiin kesäkuussa ja henkilövalinnat suoritettiin heinäkuun aikana. Suunnittelijat FT Susanne Heiska ja FT Juha Lehtonen aloittivat työnsä kokoaikaisina ja projektipäällikkö dos. Hannu Saarenmaa aloitti (osa-aikaisena vuoden loppuun asti). Toiminnan käynnistyttyä hankkeeseen haettiin kahta kouluttajaa vastaamaan hankkeessa toteutettavien koulutusten suunnittelusta ja järjestelyistä. Hakukuulutus julkaistiin syyskuussa ja henkilövalinnat tehtiin lokakuun alussa. Kouluttajina aloittivat työnsä dos. Riitta Tegelberg ja FM Mika Pajari HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Digitointikeskuksen henkilöstö on osallistunut syksyn 2010 aikana alla lueteltuihin hanketoimijoille tai digitoinnin osaajille suunnattuihin koulutus- ja yhteistyötapahtumiin sekä seminaareihin. Yhteensä henkilökoulutuspäiviä kertyi toimintavuoden aikana 17. K OULUTUS- JA YHTEISTYÖPÄIVÄT: Hyvät käytännöt työpaja Joensuussa järjesti Itä-Suomen rakennerahastorahoittajaviranomaiset Rakennerahastopäivät Kajaanissa, järjesti Itä-Suomen rakennerahastorahoittajaviranomaiset Sadonkorjuu studio Helsingissä, järjesti rakennerahastorahoittajaviranomaiset, OKM Hankintakoulutus Kuopiossa, järjesti Itä-Suomen rakennerahastorahoittajaviranomaiset S EMINAARIT: With Quality in Mind seminaari , järjestivät Kansalliskirjasto, Mikkelin digitointi- ja konservointilaitos

6 6 Metsätieteen päivät , järjesti Suomen metsätieteen seura KDK-seminaari, Helsingissä, Järjesti Kansallinen Digitaalinen Kirjasto Digitointiseminaari Helsingissä, järjesti LTKM Henkilöstöä on kannustettu ottamaan osaa yliopiston henkilöstölle suunnattuihin liikunta- ja virkistystapahtumiin. Virkistystoimintaan käytettyjä henkilöpäiviä kertyi toimintavuoden aikana kaksi. V IRKISTYSTOIMINTA: Yhteinen virkistyspäivä InFotonics Center Joensuun kanssa Kontiolahdella KEHITTÄMISTOIMINTA KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ LTKM:n kautta digitointikeskus on osallistunut Global Biodiversity Information Facility (GBIF) - järjestön toimintaan. Projektipäällikkö Hannu Saarenmaa toimii Suomen GBIF-solmun koordinaattorina ja edistää mm. museoiden ja laitosten liittymistä verkostoon. Lokakuussa hän ja keskusmuseon johtaja Leif Schulman osallistuivat GBIF-johtokunnan kokoukseen Koreassa. Syyskuussa Saarenmaa osallistui TDWG-järjestön vuotuiseen konferenssiin USA:ssa, missä esiteltiin mm. amerikkalaisia digitointiprojekteja. Pohjoismainen yhteistyö on syksyn 2010 aikana edistynyt voimakaasti Ruotsin DINA-projektin ansiosta. Pitkän valmistelutyön jälkeen DINA-hanke päätti aloittaa yhteisen kokoelmatietojärjestelmän rakentamisen open source -ohjelmistokomponenttien perustalta. Työ perustuu amerikkalaisen Specify-järjestelmän osiin, joita laajennetaan DINA-hankkeen tarpeiden perusteella. DINA-hanke on kutsunut mukaan muiden Pohjoismaiden yksiköitä ja Joensuun digitointikeskus on ilmoittautunut mukaan. Yhteistyötä Venäjälle on pohjustettu. ENPI-hanketta kokoelmien digitointiin ja rajat ylittävien tietokantojen laatimiseen on valmisteltu yhteistyössä ISY:n Kuopiossa sijaitsevan ympäristöinformatiikan tutkimusyksikön (prof. Mikko Kolehmainen), Pietarin eläinmuseon ja Etelä-Karjalan Ympäristö- ja Allergiainstituutin kanssa. Venäjän Tiedeakatemian Karjalan tutkimuslaitoksen johtaja professori Alexander Titov vieraili Joensuussa , jolloin hänen delegaatiolleen pidettiin esitys digitointikeskuksesta ja GBIF:stä ja sovittiin jatkovierailuista. Digitointikeskus on myös eri tavoin mukana kolmessa EU:n tutkimus- ja kehitysohjelmien hankeesityksessä, jotka ovat eri vaiheissa. Kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan kehittymistä seurataan tarkoin ja LTKM:n kautta digitointikeskuksella on arkistopalveluiden tuottajana tehtäviä Lifewatch / FinLTSER -infrastruktuurissa. Suomen luonnontieteellisten kokoelmien kehittämistyöryhmä aloitti työnsä tavoitteena saada mennessä aikaan esitys museoiden yhteistyön tiivistämisestä ja rakenteellisesta kehittämisestä. Työryhmässä ISY:a edustaa projektipäällikkö Hannu Saarenmaa ja varajäsenenä professori Elina Oksanen. Työryhmän esitys on tärkeä digitointikeskuksen tulevan roolin määrittämiseksi kansallisessa kentässä OSAAMISEN KERÄÄMINEN

7 7 Digitointityöhön sekä kehittämisprosesseihin liittyvää osaamista on kerätty perehtymällä erilaisiin kirjallisuudessa sekä eri organisaatioiden Internet-sivustoilla esiteltyihin esimerkkeihin. Henkilöstön itsenäisen perehtymistyön lisäksi hankehenkilöstö on käynyt tutustumassa muissa organisaatioissa tehtävään digitointityöhön ja käynnissä olevien digitointihankkeiden toimintaan. Vierailujen kohteina ovat olleet Kasvimuseo ja Eläinmuseo Helsingissä, sekä Digitointi- ja konservointilaitos Mikkelissä. Myös PUTTE-tutkimusohjelman kiertävään, puutteellisesti tunnettuja metsälajejamme esittelevään valokuvanäyttelyyn käytiin tutustumassa. Vierailuihin on käytetty toimintavuoden aikana 7 henkilötyöpäivää ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUS Digitointikeskuksessa kerätyn ja kehitetyn osaamisen pojalta suunnitellaan koulutuspaketteja ja koulutetaan digitoinnin osaajia. Koulutus toteutetaan kahtena työvoimapoliittisena koulutuksena yhdessä Joensuun seudun työ- ja elinkeinotoimiston kanssa, ja ne ovat suunnattuja työttömille tai työttömyysuhan alaisille akateemisille luonnontieteiden alan työnhakijoille. Koulutus on tarkoitus järjestää ajalla ja tähän tähtäävät valmistelut on aloitettu vuoden 2010 loppupuolella seuraavasti: Ensimmäinen koulutus avautui hakuun TE-toimistojen Mol.fi-palvelussa , päättyen Koulutukseen tarvittavaa erillisrahoitusta haettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta joulukuussa Koulutusten sisällön suunnittelu aloitettiin lokakuussa Suunnittelun perustana toimivat osin kehittämishanketta edeltäneen valmisteluhankkeen tulokset ja menetelmien kehittämistyö. Ensimmäisen koulutusryhmän opetussuunnitelman osia ovat mm. tietotekniikka, museaalisten näytteiden käsittely ja valokuvaus, projektiosaaminen, informatiikka, työssäoppiminen sekä osallistuminen menetelmien kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Toinen koulutus järjestetään , ja sen opetussuunnitelma tulee perustumaan samoihin aiheryhmiin, mutta uudistaen mm. IT-osaamista ajankohdan tarpeita vastaaviksi DIGITOINTIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Digitointimenetelmien kehittäminen tehdään osana asiantuntijoiden koulutusta. Kehitysprosessin suunnittelu on aloitettu osana koulutuksen sisällön suunnittelua syksyn 2010 aikana.ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan erilliset digitointilinjastot kasvi- ja hyönteisnäytteiden digitointiin. Kasvien digitointiin tarkoitetun linjaston kehittäminen on aloitettu digitointikeskuksen käynnistämistä valmistelleessa hankkeessa ( ). Linjaston kehitystyötä on jatkettu syksyn 2010 aikana valmistelemalla kehitysvaiheessa olevan digitointisovelluksen esitestausta. Hyönteisten kuvaamismenetelmän kehitystyö on aloitettu marraskuussa TOIMINTA-INFRASTRUKTUURI TOIMITILAT Digitointikeskus toimii ISY:n Joensuun Tiedepuisto Oy:ltä vuokraamissa tiloissa. Digitointikeskuksen käytössä oli vuoden 2010 lopussa toimistotilat viidelle henkilölle sekä yhden digitointilinjaston toimintaan tarkoitettu työtila. Digitointikeskuksen levyjärjestelmä sijaitsee Itä- Suomen yliopiston Tietotekniikkakeskuksen konesalissa Joensuun kampuksella.

8 LAITTEET JA HANKINNAT Digitointikeskuksessa henkilökohtaisten työvälineiden on mahdollistettava joustava, liikkuva työ paitsi keskuksen sisällä digitointipisteiden ja muiden työpisteen välillä, mutta myös keskuksen ulkopuolella. Tämän vuoksi suunnittelussa ja välineiden hankinnoissa on suosittu ratkaisuja, joissa jokaisella työntekijällä on kannettava tietokone sekä työpisteissä telakka, näyttö, näppäimistö ja hiiri. Oman tietokoneensa voi näin ollen kytkeä mihin tahansa työpisteeseen sekä käyttää myös keskuksen ulkopuolella, esim. museoissa. Jokaiselle työntekijälle on myös hankittu matkapuhelin yhteydenpitoon sekä kalenterien jakamiseen. Digitaaliselle aineistolle on hankittu 48TB kokoinen levyjärjestelmä kahdella palvelimella sekä nauhakirjasto. Levyjärjestelmän 48 kpl levyjä on suojattu RAID6-järjestelmällä niin, että enintään 9 levyä voi rikkoutua vaikuttamatta tallennuksiin tai järjestelmän toimitaan. Tästä jää varsinaiseen käyttöön noin 35 TB tallennustilaa. Järjestelmä on helposti ylläpidettävissä ja se on laajennettavissa uusilla vastaavilla levyjärjestelmä-yksiköillä sekä korvattavissa uusilla saman sarjan yksiköillä automaattisesti myös tulevaisuudeen tarpeita ajatellen. Levyjärjestelmän yhteyteen on hankittu kaksi palvelinta, joiden avulla hallinnoidaan digitaalista aineistoa ja tarjotaan verkkopalveluja. Nauhakirjasto on sijoitettu erilliseen palosuojattuun huoneeseen. Järjestelmän tärkeimmät osat ovat kahdennettuja ja niihin on kytketty myös UPS-varavirtalähde. Kuvausjärjestelmiä hankitaan aluksi 4 kpl, kaksi kasvinäytteiden ja kaksi hyönteisten digitintita varten. Kasvinäytteille on hankinnassa 24Mpix kamerat kalansilmäobjektiivilla sekä hyönteisnäytteille vastaavat 12Mpix kamerat sopivilla palkeilla ja mikro-objektiiveilla. Kasvinäytteiden suuri pikselimäärä on välttämätön, jotta päästään riittävään tarkkuuteen. Kuvausjärjestelmään on hankinnassa myös sopiva telineistö, joka sisältää sopivan valaistuksen. Siinä kamera kuvaa ylhäältä päin alustalle, johon näyte sijoitetaan. Alusta on valaistu kahdelta sivulta 45-asteen kulmassa diffuusin pinnan läpi valaisevalla lampulla. Lamput valaisevat alustan kokonaan, ja niiden värintoistoindeksi on riittävän hyvä (yli 90). Digitointikeskuksella on ennestään käytössä kaksi Nikon D3x kameraa sekä joitakin niihin soveltuvia objektiiveja. Digitointikeskuksessa vuoden 2010 aikana tehdyt tai käynnistetyt hankinnat on lueteltu liitteessä 2. Hankinnoissa on noudatettu Hansel Oy:n puitesopimuksia (levyjärjestelmä, tietokoneet, matkapuhelimet), yhteensopivuuksia (Nikon) sekä ISY:n sopimuksia (matkapuhelinliittymät) TIETOJÄRJESTELMÄ Digitointikeskukseen tietojärjestelmän kokoaminen aloitettiin loppuvuodesta Suunniteltu tietojärjestelmä perustuu mahdollisimman paljon jo olemassa oleviin, muualta saataviin ja laajasti käytettyihin open source -komponentteihin sekä näiden integroitiin toimivaksi kokonaisuudeksi (kuva 2). Tällainen lähestymistapa on valittu koska mm. i) yksikkö antaa digitoinnin koulutusta ja se on mielekästä perustaa alan parhaisiin käytäntöihin, ii) tällaiset komponentit mahdollistavat laajan yhteistyön kehitystyössä ja järjestelmien käytössä, ja iii) digitointikeskuksella ei ole aikaa ja voimavaroja tehdä asioita muullakaan tavalla, ts. rakentaa omaa tietojärjestelmää. Alla on esitelty suunniteltujen komponenttien toimintaa Morphbank on maailmanlaajuiseen verkostoyhteistyöhön perustuva kuvatietokanta, mihin on tarkoitus tallettaa kaikki digitointikeskuksessa tuotettavat kuvat. Morphbank tarjotaan palveluna myös LTKM:lle, muille maamme museoille ja kiinnostuneille tutkimushankkeille. Palvelun tarjoaminen edellyttää myös kuvien varastointitilan tarjoamista vastavuoroisesti ulkomaisille Morphbank-solmuille, erityisesti Pohjoismaiden kesken.

9 9 Specify on kokoelmatietokanta, johon alkava pohjoismainen yhteistyö perustuu. Siihen ladataan kaikki digitointikeskuksessa tuotettu data ja myös LTKM:n kladikirjojen tiedot. LTER Metacat on XML-tietokanta erityisesti aineistojen arkistointiin. Se on avainasemassa tulevassa Lifewatch / FinLTSER -infrastruktuurissa. Siihen ladataan kaikki valmiiksi digitoitu data ennen sen toimittamista LTKM:n ja muiden asiakkaiden käyttöön niiden haluamassa muodossa. Sisäiseen toimintaansa digitointikeskus käyttää Darwin Core -standardia näytetietojen tallentamiseen, koska se on verraten yksinkertainen ja laajimmin käytetty standardi. Digitointisovellus (Digitisation Tool) on aiemmassa pilottivaiheessa toteutettu Javasovellus, jonka avulla aineistoa voidaan kuvata ja digitoida. Sovellus myös linkittää kuvat ja digitoitavat tiedot toisiinsa, sekä tulee hoitamaan digitointipisteen ja palvelimen välisen liikenteen. Ohjelmistossa on valmis ajuri Nikon D3x kameralle, joka on rajapinnaltaan samankaltainen useiden Nikonin D-sarjan kameroiden kanssa. Drupal on sisällönhallintajärjestelmä, jota käytetään laajasti eri avainprojektien kuten Encyclopedia of Life ja EDIT nettipalveluiden tuottamiseen. Myös keskusmuseon kokoelmapäiväkirjojen arkisto ja etädigitointi perustuu siihen. Drupalilla on tarkoitus hallita digitointikeskuksen www-palveluita. Lisäksi palvelimelle asennetaan tarpeen mukaan soveltuvia alustoja esim. oppimiseen (Moodle), versionhallintaan (CVS) sekä ohjeistukseen (Wiki). Kuva 2. Digitointikeskuksen rakenteilla oleva tietojärjestelmäkokonaisuus. Digitointikeskukseen rakenteilla oleva verkkokokonaisuus on yksinkertaistettuna kuvan 3 mukainen. Kaksi palvelinta ovat julkisia, eli ne näkyvät Internetiin. Nauhakirjasto huolehtii levyjärjestelmän varmuuskopioinnista. Tärkeimmät osat on liitetty toisiinsa kytkimellä. Järjestelmästä on linkki ISY:n sisäverkon työpisteisiin sekä julkisella puolella Funet-verkkoon. Järjestelmä mahdollistaa tietojen hallinnan myös etänä Internetin yli.

10 10 Kuva 3. Digitointikeskuksen verkon kokoonpano yleisellä tasolla. 3.4 SOPIMUKSET Elokuussa 2010 solmittiin EU-rakennerahastohankkeiden rahoitusehtoina olleet yhteistyösopimukset, joissa sovitaan osatoteuttajien välisestä työnjaosta sekä rahoitusosuuksien prosentuaalisista osuuksista ja maksuaikatauluista. Marraskuussa solmittiin ESR-hankkeen rahoitusehtona oleva tekijänoikeussopimus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen sekä hankkeen toteuttajien kesken. 3.5 TOIMINNAN OHJAUS Itä-Suomen yliopiston rehtori asetti digitointikeskuksen toiminnan ytimenä toimiville rakennerahastohankkeille yhteisen ohjausryhmän Ohjausryhmän kokoonpano on esitelty liitteessä 3. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata digitointikeskuksen hanketoiminnan edistymistä sille asetetuissa tavoitteissa sekä ohjata hanketoimintaa niin, että toiminnalla voitaisiin saavuttaa tavoitellut tulokset. Ohjausryhmä kokoontui kerran vuoden 2010 aikana. Järjestäytymiskokous pidettiin Joensuussa VIESTINTÄ Viestinnän onnistuminen on edellytys digitointikeskuksen toiminnan kannalta välttämättömän osaamisenvaihto- ja yhteistyöverkoston luomiselle sekä tulosten vaikuttavuuden ja jatkorahoituksen saamiselle. Digitointikeskuksen viestintäsuunnitelma valmisteltiin syksyn 2010 aikana ja sitä on päivitetty hankevaiheen edetessä. Digitointikeskuksen tärkein viestinnän väline on omat Internet-sivut. Sivuston sisällön sekä teknisen toteutuksen suunnittelu aloitettiin marras-joulukuussa Internet-sivuilla, sekä muussa viestinnässä käytettävän graafisen ilmeen suunnittelutyö on tilattu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Viestintätoimia on toteutettu aikataulutetun suunnitelman mukaan. Suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyössä ISY:n viestintäyksikön sekä LTKM:n tiedottajan ja markkinointipäällikön

11 11 kanssa. Lisäksi digitointikeskuksen toimintaa on aktiivisesti ja tilanteen mukaan esitelty sopivissa yhteyksissä. Viestintäsuunnitelman toteutumista on seurattu viestintä- ja mediaseurantalomakkeilla (Liite 4). 4 OHJAUSRYHMÄN ARVIO DIGITOINTIKESKUKSEN TOIMINNASTA Ohjausryhmä arvioi kokouksessaan digitointikeskuksen toiminnan onnistumista sille asetetuissa tavoitteissa. Arvioinnin pohjana käytettiin hankehenkilöstön keräämää materiaalia, joka toimitettiin ohjausryhmälle ennen kokousta. Arviointimateriaali sisälsi: Hanketoimintaan liittyvät rahoituspäätökset ja hankesuunnitelmat Tarkennetun suunnitelman seuraavan maksatusjakson toimista Maksatushakemuksen liitteineen Luonnoksen vuoden 2010 toiminnallisesta raportista liitteineen Viestintäsuunnitelman Digitointiprosessien kuvauksen Esityksen suunnitelluista koulutuksista ja opiskelijavalintojen toteuttamisesta Ohjausryhmä kävi keskustelua esitetyn materiaalin pohjalta ja teki ehdotuksia huomioitavaksi vuoden 2011 toiminnan suunnittelussa. Digitointihankkeet voitiin rahoituspäätösten valmistumisaikataulusta johtuen käynnistää suunniteltua myöhemmin, mutta toiminnan arvioitiin siitä huolimatta käynnistyneen suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen toiminnassa digitointiprosessien kehittämiseen ehdotettiin sovellettavaksi jotakin kehitystyökalua tai laatujärjestelmää. Ohjausryhmässä keskusteltiin vilkkaasti hankkeen ulkopuolisesta arvioinnista ja arviointimateriaalin tuottamisesta. Ohjausryhmä näki ulkopuolisen arvioinnin tulokset tärkeinä rahoituksen saamiseksi toiminnalle hankevaiheen jälkeen. Erityisen tärkeätä olisi saada hankkeelle vaikuttavuutta jo hankekauden aikana. Tähän keinoksi esitettiin mm. digitoitavan materiaalin tarkasti harkittua priorisointia. Digitoinnin aloittaminen laajaa kiinnostusta herättävistä kohteista, esim. melanismi-näytteistä, saattaisi tuoda toiminnalle positiivista näkyvyyttä. Viestinnän nähtiin olevan tärkeässä osassa hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeen toiminnan todettiin tulleen hyvin tunnetuksi YM:ssä ja muiden digitointitoimijoiden keskuudessa. Ohjausryhmä näki myös viestintätoimien seurannan olevan tavoitteiden kannalta tärkeää. Seurannan kehittämiseksi ehdotettiin mm. viestinnän toimenpiteillä saavutettujen hyötyjen kirjaamista tarkemmin kunkin viestintätoimenpiteen osalta.

12 12 5 LIITTEET Liite 1 Hankehenkilöstön toimenkuvaukset Liite 2 Hankinnat Liite 3 Ohjausryhmän kokoonpano Liite 4 Viestintä- ja mediaseurantalomakkeet (erillinen liite)

13 13 Liite 1 Hankehenkilöstön toimenkuvaukset TYÖYKSIKÖN YLEISKUVAUS Luonnontieteellisen keskusmuseon syyskuussa 2010 vahvistetun työjärjestyksen mukaan sillä on yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa tutkimusinfrastruktuuripalveluita tuottava digitointikeskus. Digitointikeskus on Itä-Suomen yliopiston kehittämishanke, jota alkuvaiheessa rahoitetaan ESR ja EAKR-rahoituksella. Hanke on sijoitettu Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan. Sillä on vuosille yhteensä 1,7 miljoonan rahoitus EU:n rakennerahastoilta. Se pyrkii hankkimaan myös muuta rahoitusta ja varmistamaan pitkän tähtäimen toimintansa. Digitointi-keskuksella on 2010 lopussa 5 työntekijää ja vaihtuva määrä harjoittelijoita ja koulutettavia työntekijöitä. Digitointikeskuksen tehtävä on toimia osaamiskeskuksena Suomessa tapahtuvalle luonnontieteellisten kokoelmien digitoinnille, digitoidun tiedon arkistoinnille, ja digitaalisen biodiversiteettiä koskevan tiedon käytölle. Digitointikeskus tuottaa tätä koskevia palveluita erityisesti luonnontieteelliselle keskusmuseolle, mutta myös muille asiakkaille. PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TYÖN LUONNE Projektipäällikön tehtävänä on johtaa digitointikeskuksen toimintaa ja vastata hankkeen strategisesta suunnittelusta ja lisävoimavarojen hankinnasta, yhteyksistä luonnontieteelliseen keskusmuseoon ja verkostoitumisesta alan toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Projektipäällikkö raportoi tiedekunnan dekaanille. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa luonnontieteistä tai ympäristötieteistä, johtamiskokemusta ja biodiversiteetti-informatiikan syvällistä tuntemusta. VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kyky johtaa digitointikeskuksen toimintaa ja keskustellen henkilökunnan kanssa jakaa tehtävät tarkoituksenmukaisesti Kyky yhteistoimintaan maamme luonnontieteellisten museoiden ja muiden tietoaineistojen haltijoiden kanssa Verkostoituminen globaalisti toimivien biodiversiteettitiedon tuottajien ja käyttäjien kanssa Taito luoda ja pitää yhteyksiä eri hallinnonaloille Taito markkinoida digitointikeskuksen palveluita uusille tahoille VASTUU Yleisvastuu digitointikeskuksen kaikista toiminnoista, kuten:

14 14 Strateginen suunnittelu, kuten digitointikeskuksen asemointi tutkimusinfrastruktuuripalveluita tuottavana yksikkönä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti Voimavarojen hankinta ja tarkoituksenmukainen käyttö. Raportointi rahoittajille ja yliopistolle Palautteen saaminen eri ohjausryhmiltä ja sen huomioon ottaminen yksikön toiminnassa Tiedottaminen ja yksikön julkinen kuva Varmistaa, että digitoitava aineisto ja tuotettu tieto käsitellään huolellisesti ja tilaajan vaatimusten mukaisesti TIEDOLLISET JA TAIDOLLISET VALMIUDET Tutkijan koulutus ja professorin pätevyys Syvällinen osaaminen biodiversiteetti-informatiikan alalta Projektijohtamisen ja -hallinnon osaaminen Kansainvälinen kokemus ja erinomainen kielitaito ovat edellytyksiä tehtävän hoitamiselle Kokemus rahoituksen hankkimisessa on välttämätön HALLINTOSUUNNITTELIJA TYÖN LUONNE Hallintosuunnittelijan tehtävänä on huolehtia digitointikeskuksen taloushallinnosta, arkistoinnista, raporttien tuottamisesta ja ohjausryhmien toiminnan tukemisesta. Hän raportoi projektipäällikölle ja toimii tämän varahenkilönä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa kokemusta hankehallinnosta, erityisesti EU-hankkeista, järjestelmällisyyttä, organisointikykyä ja laajaa osaamista digitointikeskuksen tehtäväalalta. VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kyky käytännössä organisoida digitointikeskuksen toimintaa kaikilta osin Aloitteellisuus ja kyky viedä asioita eteenpäin Taito komiteatyöskentelyn tukemiseen Kyky yhteistoimintaan rahoittajien kanssa Verkostoituminen ja yhteistoiminta yliopiston eri yksiköiden kanssa Taito markkinoida digitointikeskuksen palveluita VASTUU Vastuu digitointikeskuksen toiminnan sujuvuudesta, kuten: Operatiivinen suunnittelu ja erityisesti tehtävien tarkoituksenmukainen aikatauluistaminen ja niiden suorittamisen varmistaminen Projektien seuranta ja raportointi Projektien taloustilanteen seuranta Ohjausryhmien kokousten organisointi Tiedottaminen rahoittajille ja yliopistolle

15 15 TIEDOLLISET JA TAIDOLLISET VALMIUDET Maisterin ja mielellään tohtorin tutkinto luonnontieteiden tai hallintotieteiden alalta Projektihallinnon kokemus ja syvällinen osaaminen Yliopiston toiminnan tuntemus Kielitaito ja esiintymistaito TIETOTEKNIIKKASUUNNITTELIJA TYÖN LUONNE Vastaa digitoinnin tietotekniikan tuesta, tietojärjestelmän kehittämisestä, liitynnöistä luonnontieteellisen keskusmuseon järjestelmiin sekä tiedonvaihdosta ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Raportoi hankkeen projektipäällikölle. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tutkintoa tietojenkäsittelystä ja kokemusta luonnontieteellisen aineiston tiedonhallinnasta. VUOROVAIKUTUSTAIDOT Aloitteellisuus ja kyky viedä asioita eteenpäin Taito esittää tietotekniikan mahdollisuudet käyttäjille ymmärrettävästi Verkostoituminen ja yhteistoiminta yliopiston tietojenkäsittelyn yksiköiden kanssa Verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti digitointikeskuksen tehtäväalalla tietoteknisten ratkaisujen osalta Taito käyttäjien kanssa innovoida ja markkinoida digitointikeskuksen palveluita VASTUU Vastuu digitointikeskuksen tietojärjestelmien kehittymisestä ja toimivuudesta, kuten: Tietoarkkitehtuurin suunnitelmien ylläpito ja dokumentointi Laitteiston ja ohjelmiston hankinta, asennukset ja ylläpito Hankintaesitysten laatiminen hankintasäännösten mukaisesti Tietoturvasta huolehtiminen ja raportointi siihen liittyvistä kysymyksistä Käyttäjätuen organisointi TIEDOLLISET JA TAIDOLLISET VALMIUDET Maisterin ja mielellään tohtorin tutkinto tietotekniikan alalta Tietotekniikan mahdollisuuksien laaja ymmärtäminen ja innovaatiokyky Laitteistotekniikan tuntemus Ohjelmistotekniikan syvällinen tuntemus Kuvankäsittelyn ja digitoinnin menetelmien syvällinen hallinta Kielitaito ja esiintymistaito KOULUTTAJA-KASVI/HYÖNTEISTIETEILIJÄ

16 16 TYÖN LUONNE Työntekijä vastaa luonnontieteellisissä kokoelmissa olevien kasvi- ja sieni/hyönteisnäytteiden digitoinnista, digitoinnin menetelmällisestä kehittämisestä, digitointitiimin muodostamisesta ja työnjohdosta sekä alansa digitoinnin koulutuksen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Raportoi hankkeen projektipäällikölle. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää maisterin tutkintoa biologiasta kasvi- ja sieni/hyönteistieteen alalta, taksonomian ja systematiikan tuntemusta, kiinnostusta luonnontieteellisten kokoelmien hoitoon, tietotekniikkaan ja opetuksen antamiseen. VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kyky antaa alansa opetusta ja hankkia erityisosaamista muilta asiantuntijoilta Kyky käytännössä muodostaa digitointitiimi, organisoida tiimin toimintaa kaikilta osin, ohjata ja motivoida tiimien jäseniä Vaihtaa kokemuksia kollegojen kanssa ja omaksua tiimiin parhaat käytännöt Aloitteellisuus ja kyky viedä asioita eteenpäin Verkostoituminen ja yhteistoiminta alallaan aluellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhteydenpito koulutuksen rahoittajiin Taito innovoida ja markkinoida digitointikeskuksen palveluita VASTUU Vastuu digitointitiimin toiminnasta, kuten: Koulutusohjelman ja koulutuspakettien suunnittelu ja toteuttaminen Työssäoppimisen toteutuminen ja koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen Digitoinnin tuottavuuden seuranta ja sen kehittymisen varmistaminen Tietoteknisten menetelmien omaksuminen ja parantaminen, ja muu menetelmäkehitys, sen dokumentoiminen ja tiedon ja teknologian siirto muihin tiimeihin Näytteiden turvallisen käsittelyn varmistaminen ja tähän liittyvien kysymysten raportointi Alaan liittyvien tieteellisten ja yleistajuisten artikkeleiden kirjoittaminen ja esitysten pitäminen TIEDOLLISET JA TAIDOLLISET VALMIUDET Maisterin ja mielellään tohtorin tutkinto luonnontieteiden alalta Museoiden ja kokoelmanhoidon tuntemus Tietotekniikan käyttämisen taito ja valmius esittää parannusehdotuksia Projektihallinnon osaaminen Kielitaito ja esiintymistaito

17 17 Liite 2 Hankinnat TEHDYT JA MENEILLÄÄN OLEVAT HANKINNAT TEHDYT HANKINNAT Matkapuhelimet, yht. 1242,60 e (alv 0%) // tehty elokuussa Hankinta perustuu valtion yhteishankintayksikko Hansel Oy:n keskitetysti kilpailuttamaan puitejärjestelyyn. Hankinta on tehty ISY:n hallintokeskuksen kautta. 3 kpl Samsung Galaxy S (i9000) -matkapuhelin 3 kpl Samsung-autolaturi Tietoliikenne // tehty elokuussa Hankinta perustuu ISY:n tietoliikenneliittymiä koskevaan sopimukseen. Hankinta on tehty ISY:n hallintokeskuksen kautta. 3 kpl Elisa-matkapuhelinliittymä 3 kpl Elisa-mobiililaajakaistaliittymä (tietokoneeseen) Tietokoneet, yht. 4750,32 e (alv. 0%) // tehty elokuussa Hankinta perustuu valtion yhteishankintayksikko Hansel Oy:n keskitetysti kilpailuttamaan puitejärjestelyyn. Hankinta on tehty ISY:n hankintapalveluyksikön kautta. 3 kpl Lenovo Thinkpad X201 kannettava tietokone 3 kpl Lenovo X200-telakka 3 kpl DVD-RW-asema telakkaan 3 kpl Dell U2410 -näyttö 3 kpl ThinkPad Business BackPack -reppu 3 kpl Logitech MK120 näppäimistö/hiiri 3 kpl Fellowes-hiirimatto Sekalaisia toimistotarvikkeita // tehty syyskuussa Hankinta perustuu ISY:n sopimukseen toimistotarvikehankinnoista. Hankinnat on tehty ISY:n tarvikevaraston kautta. Matkapuhelimet, yht. 939,36 e (alv 0%) // tehty lokakuussa Hankinta perustuu valtion yhteishankintayksikko Hansel Oy:n keskitetysti kilpailuttamaan puitejärjestelyyn sekä yhteensopivuustekijöihin edellisten hankintojen kanssa. Hankinta on tehty ISY:n hallintokeskuksen kautta. 2 kpl Samsung Galaxy S (i9000) -matkapuhelin 2 kpl Samsung-autolaturi Tietoliikenne // tehty lokakuussa Hankinta perustuu ISY:n tietoliikenneliittymiä koskevaan sopimukseen. Hankinta on tehty ISY:n hallintokeskuksen kautta. 2 kpl Elisa-matkapuhelinliittymä 2 kpl Elisa-mobiililaajakaistaliittymä (tietokoneeseen) Tietokoneet, yht. 2773,08 e (alv. 0%) // tehty lokakuussa Hankinta perustuu valtion yhteishankintayksikko Hansel Oy:n keskitetysti kilpailuttamaan puitejärjestelyyn sekä yhteensopivuustekijöihin edellisten hankintojen kanssa. Hankinta on tehty ISY:n hankintapalveluyksikön kautta. 2 kpl Lenovo Thinkpad X201 kannetttava tietokone 2 kpl Lenovo X200-telakka 2 kpl DVD-RW-asema telakkaan 2 kpl Samsung 2443BW -näyttö 2 kpl Lenovo Displayport to Single-link DVI-D -adapteri 1 kpl ThinkPad Business BackPack -reppu

18 18 2 kpl Logitech MK120 näppäimistö/hiiri 2 kpl Fellowes-hiirimatto Levyjärjestelmä, yht e (alv 0%) // tehty lokakuussa Hankinta perustuu valtion yhteishankintayksikko Hansel Oy:n keskitetysti kilpailuttamaan puitesopimukseen. Levyjärjestelmien voimassa oleva sopimus ei edellytä velvoitetta kevennetylle kilpailutukselle, vaan asiakas voi valita kokonaistaloudellisesti edullisimmat laitteet ja palvelut sekä niille toimittajan. Hankinta on tehty ISY:n hankintapalveluyksikön kautta. 1 kpl PowerEdge R710 Rack Chassis (palvelin, ei käyttöjärjestelmää) e 1 kpl EqualLogic PS6500E SATA 7.2K (levyjärjestelmä) e 20 kpl Belkin High Performance (verkkokaapeli) 90 e 1 kpl PE U Rack (räkki) e 1 kpl 1 PV ML 6020 LTO (nauhakirjasto) e 41 kpl LTO5 Tape Media (nauha) e 1 kpl PowerEdge R710 Rack Chassis (varmistuspalvelin, Windows) e 2 kpl Dell PDU (sähkönsyöttöön) 120 e 2 kpl 3.7M PDU Input Power Cord (sähkönsyöttöön) 70 e 3 kpl USB Server Interface Pod (kaapelit KVM-kytkimelle) 240 e 1 kpl PowerEdge R710 Rack Chassis (palvelin ja UPS, SUSE Linux) e 1 kpl LTO Tape Cleaning Cartridge (puhdistusnauha) 55 e 1 kpl LTO5 Labels (1-200) (viivakoodit nauhoille) 80 e 1 kpl 1U LCD (17in) (näyttö räkkiin) 860 e 1 kpl UK/Ireland (QWERTY) Rack Keyboard with touchpad 57 e 2 kpl PowerConnect Port (Ethernet-kytkin) e 1 kpl PE 180AS Analogue 8 Port KVM Switch (KVM-kytkin) 920 e 1 kpl asennuspalvelu e

19 19 HANKINTOJA MENEILLÄÄN Toteutetaan kilpailutuksella muutaman toimittajan kesken. Yhteensopivuustekijät olemassa oleviin kameroihin huomioitava hankinnassa. Telineet: 2 kpl Kaiser RS 1 microdrive (teline hyönteisnäytteille) 2 kpl Kaiser RS 1 (teline kasvinäytteille) 2 kpl Kaiser Baseboard 5519 (alusta kasvinäytteille) 4 kpl Kaiser RB 5004 HF, nr (valaistus) 4 kpl Kaiser Filter holders 5582 (diffuusin pinnan pidikkeet) 4 kpl Kaiser Diffusion screens 5583 (diffuusi pinta) Kamerat, objektiivit: 2 kpl Nikon D3s (runko) 1 kpl Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8g ED (objektiivi) 1 kpl Nikkor 60mm f/2.8g ED AF-S Micro (objektiivi) 1 kpl Nikon PB-6 (automaattipalje) 1 kpl Nikkor 50mm f/1.8d AF (objektiivi) 4 kpl Nikon EH-6 (verkkovirtalähde) Värikalibrointikortteja Tietokoneet // Hankinta perustuu valtion yhteishankintayksikko Hansel Oy:n keskitetysti kilpailuttamaan puitejärjestelyyn sekä yhteensopivuustekijöihin edellisten hankintojen kanssa. Hankinta tehdään ISY:n hankintapalveluyksikön kautta. 4 kpl Lenovo X201 kannetttava tietokone 4 kpl Lenovo X200-telakka 4 kpl DVD-asema telakkaan 4 kpl Dell U2410 tai vastava näyttö 4 kpl Logitech MK120 tai vastaava näppäimistö/hiiri 4 kpl Hiirimatto

20 20 Liite 3 Ohjausryhmän kokoonpano JOENSUUN DIGITOINTIKESKUKSEN OHJAUSRYHMÄ VUONNA 2010 OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO: OHJAUSRYHMÄN PUHEENJOHTAJA HEIKKI SOININEN, JOENSUUN KAUPUNKI OHJAUSRYHMÄN VARAPUHEENJOHTAJA MARKKU HAUTA-KASARI, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO OHJAUSRYHMÄN JÄSENET TIMO TOKOLA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO; VARAJÄSEN MIKKO KOLEHMAINEN, ITÄ- SUOMEN YLIOPISTO ELINA OKSANEN, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO; VARAJÄSEN MARKKU HUTTUNEN, ITÄ- SUOMEN YLIOPISTO LEIF SCHULMAN, HELSINGIN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO (LTKM); VARAJÄSEN TAPANI LAHTI, LTKM SOILI STENROOS, LTKM; VARAJÄSEN HENRY VÄRE, LTKM JYRKI MUONA, LTKM; VARAJÄSEN JUHANI TERHIVUO, LTKM RAISA LAPPETELÄINEN, POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS; VARAJÄSEN KIMMO KETTUNEN, POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS MIKA PIRINEN, POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS; VARAJÄSEN ANNA-LIISA TANSKANEN, POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS SAMI LAAKKONEN, POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO; VARAJÄSEN JARMO HEISKANEN, POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO MAARIT SIITONEN, POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO; EI VARAJÄSENTÄ JARMO KAUPPINEN, JOSEK OY; VARAJÄSEN KIMMO KURKKO, JOSEK OY PETRI AHLROTH, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS; VARAJÄSEN JUKKA-PEKKA JÄPPINEN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS ASIANTUNTIJAJÄSENET TIMOJÄÄSKELÄINEN, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO SIHTEERI/SIHTEERISTÖ HANNUSAARENMAA,ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO; SUSANNEHEISKA, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO RAHOITTAJAVIRANOMAISTEN NIMEÄMÄT VALVOJAT RAISA LAPPETELÄINEN; MAARITSIITONEN

Digitointiseminaari 2011 // 18.11.2011 Juha Lehtonen. Digitointiprosessi Digitariumissa

Digitointiseminaari 2011 // 18.11.2011 Juha Lehtonen. Digitointiprosessi Digitariumissa Digitointiseminaari 2011 // 18.11.2011 Juha Lehtonen Digitointiprosessi Digitariumissa Yleisesittely Laitteet Palvelimet Tiedon varmistus: RAID-6 ja nauhavarmistus Työasemat Tallennettava materiaali digitoinnissa

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston museo ja GBIF. provideriksi. Satu Kuntsi & Tanja Koskela

Jyväskylän yliopiston museo ja GBIF. provideriksi. Satu Kuntsi & Tanja Koskela Jyväskylän yliopiston museo ja GBIF Pienen museon matka GBIF:n data provideriksi Satu Kuntsi & Tanja Koskela Luonnontieteelliset museopäivät 24.-25.3.200925 2009 Taustaa Global Biodiversity Information

Lisätiedot

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hanke (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hankkeen taustaa Tällä hetkellä pääsääntöisesti kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee, hankkii, toteuttaa

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Kuvakokoelmat.fi. Kokemuksia digitointihankkeesta

Kuvakokoelmat.fi. Kokemuksia digitointihankkeesta Kuvakokoelmat.fi Kokemuksia digitointihankkeesta Taustaa Kuva-arkiston tilanne kuvapalveluihin on kulunut paljon työaikaa kokoelmien digitointiaste on pieni ei ole ollut mahdollisuuksia hakea digitointiin

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen

Pitkäaikaistallennus. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Pitkäaikaistallennus CSC - Tieteen tietotekniikan keskus IT2008 Ari Lukkarinen Mitä on pitkäaikaistallennus? Tiedon tallennuksen aikajänne ylittää tallennusjärjestelmän sekä laite-että ohjelmistokomponenttien

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Minna Karvonen Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutuspäivät 20.9.2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelman kirjaukset:

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen Kokoelmakartta yliopistokirjastojen verkoston strategiassa n Strategian (2002-) keskeisiä tavoitteita

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä

Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki 5.6.2009 Kokemuksia ekam-yhteistyöstä Kansalliskirjasto Minna Kaukonen sisällysluettelo 1. Kansallinen digitointikeskus 2. ekam-yhteistyö 3. ekam ja KDK -

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA TALOKS www.taloks.fi TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA 2008 Hankkeen tavoitteet Kehittää alan koulutustarjontaa siten että pystytään vastaaman työelämän osaamistarpeisiin riippumatta siitä missä päin Suomea

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä Muistio Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä aika: 9.9.2003 klo 13.00 15.50 paikka: Suomalaisen

Lisätiedot

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus 22.5.2013 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2/8/13!1 Agenda Nykytila Teknisten

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

MichaelPlus. Hankkeen esittely 30.11.2006. http://www.michael-culture.org/index.html. Mikael Vakkari Suunnittelija MichaelPlus hanke

MichaelPlus. Hankkeen esittely 30.11.2006. http://www.michael-culture.org/index.html. Mikael Vakkari Suunnittelija MichaelPlus hanke MichaelPlus Hankkeen esittely 30.11.2006 http://www.michael-culture.org/index.html Mikael Vakkari Suunnittelija MichaelPlus hanke MICHAEL (3 maata): 36 kuukautta (kesäkuu 2007) Kaksi hanketta Italia (koordinaattori),

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Human Resource Development Project at the University of Namibia Library Elise Pirttiniemi, Projektipäällikkö 11.5.2012 Helsingin yliopiston kirjasto http://www.helsinki.fi/library/ Elise.Pirttiniemi@helsinki.fi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa. Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy

VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa. Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy Yrityksemme Optimiratkaisut Oy on KYMP konserniin kuuluva ITpalvelutalo Kymen Puhelin Oy on 05-telealueen

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN

TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN 21.8.2013 TUTKIMUSPALVELUHENKILÖSTÖN AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITTYMINEN Jaana Backman, tutkimuspalvelujohtaja Tutkimuspalveluhenkilöstön ammatillinen kehittäminen ja kehittyminen Esimerkki urapolusta

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm

Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus. Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjasto, tietoyhteiskunnan palvelukeskus Kirjastoverkkopäivän avaus 11.4.2008 Kai Ekholm Kansalliskirjaston yleiset tavoitteet 1. Vastata lakisääteisistä tehtävistä 2. Toimia kirjastoverkon

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät. Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen

Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät. Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät 11.5.2011 Katsaus SYKEn kaukopalveluun ja kokoelmien jakamiseen Elisa Paavilainen i SYKE verkossa www.ymparisto.fi/syke www.miljo.fi/syke www.environment.fi/syke Monitieteisyyttä,

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto

ASIAKASLIITTYMÄ. Erikoiskirjastokokous 21.10.2009. Ari Rouvari Kansalliskirjasto ASIAKASLIITTYMÄ Erikoiskirjastokokous 21.10.2009 Ari Rouvari Kansalliskirjasto AGENDA Mikä asiakasliittymä? Mitä asiakkaille? Mitä kirjastoille, museoille ja arkistoille? Miten? Asiakasliittymän ja yhteisluettelon

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Nykyisen valtionavustusprosessin digitalisaatio (OKM) Hallinnonalojen yhteinen valtionavustusten digitaalinen palvelualusta Avustustoiminnan ekosysteemin

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

Nykytilanne 20.4.2012 *

Nykytilanne 20.4.2012 * Avoin kirjasto 2013 Nykytilanne Kolme järjestelmää: PallasPro, Origo, Libra Kolme kirjastoryhmää ja Valtimo yksinään Palvelimet: PTTK/Joensuu, PTTK/Nurmes, Kirkas/Axiell, Valtimo/Axiell Kustannukset Axiellille

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

4.3.2010 1. Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa

4.3.2010 1. Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa 4.3.2010 1 Videoiden digitointi Nuorisoasiainkeskuksessa Myötätuulessa nuorten digitaaliset oppimisympäristöt Myötätuulessa on vuonna 2009 alkanut Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke. Sen tavoitteena

Lisätiedot

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus Valvoja: Uudenmaan TE-toimisto Koulutuksen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 12.8.2013

Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Hae CAD-osaaja- tai Energiaasiantuntija koulutukseen Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus Valvoja: Pirkanmaan TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

keskusmuseo uudistuu

keskusmuseo uudistuu Luonnontieteellinen keskusmuseo uudistuu Luonnontieteelliset museopäivät Juhani Lokki 24.3.2009 Lakiehdotus 71 Luonnontieteellinen keskusmuseo Helsingin yliopiston yhteydessä toimii luonnontieteellinen

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre

eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 1 eosaajan taidot -hanke HAMK/eLearning Centre 2 Hankkeesta lyhyesti Projekti on Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima (HAMK) ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama ESR-hanke. Projekti aloitettiin

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntien yksikkö, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntien yksikkö, Loimaa LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 8.9.2010 klo 12.15 15.15 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntien yksikkö,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot