Joensuun Digitointikeskus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun Digitointikeskus 2010"

Transkriptio

1 Joensuun Digitointikeskus 2010 Yhteenveto Joensuun digitointikeskuksen toiminnasta toimintavuonna 2010 Toiminnallinen vuosiraportti

2 2 1 SISÄLTÖ 1 Sisältö Johdanto Digitoinnin merkitys Organisaatio Rahoitus Toiminta vuonna Henkilöstö Henkilöstön tehtävät Rekrytoinnit Henkilöstön kehittäminen Kehittämistoiminta Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Osaamisen kerääminen Asiantuntijoiden koulutus Digitointimenetelmien kehittäminen Toiminta-infrastruktuuri Toimitilat Laitteet ja hankinnat Tietojärjestelmä Sopimukset Toiminnan ohjaus Viestintä Ohjausryhmän arvio digitointikeskuksen toiminnasta Liitteet...12

3 3 2 JOHDANTO Joensuun digitointikeskus on Itä-Suomen yliopiston (ISY) ja Luonnontieteellisen keskusmuseon (LTKM) yhteinen, tutkimusinfrastruktuuripalveluita tuottava yksikkö. Sen toiminta käynnistyi elokuussa Digitointikeskuksen toiminta-ajatus on edistää ja koordinoida Suomen luonnontieteellisten kokoelmien digitointia ja digitaalisen aineiston saatavuutta sekä tarjota tähän liittyviä palveluita. Käynnistysvaiheen ( ) tavoitteena on digitointiosaamisen kehittäminen, asiantuntijoiden koulutus ja digitointi-infrastruktuurin rakentaminen. Tavoitteena on myös vakiinnuttaa yksikön asema luonnontieteellisten museoiden sekä ympäristötieteiden välttämättömänä tutkimusinfrastruktuurina ja sitä kautta varmistaa pysyväluontoinen perusrahoitus. 2.1 DIGITOINNIN MERKITYS Digitaaliseen tietoon perustuva yhteiskuntakehitys on maailmanlaajuinen suuntaus, joka koskee myös luonnonhistoriallisia museoita ja tieteellistä tutkimustyötä. Vasta noin kymmenen vuoden ajan on ymmärretty, että myös 250 vuoden aikana kertynyt luonnonhistoriallinen aineisto on saatettava digitaaliseen muotoon. Vuoden 2009 lopussa valmistui Suomen luonnontieteellisten museoiden yhteinen digitointistrategia, missä todetaan digitoinnin olevan niiden osalta vähintään 750 henkilötyövuoden urakka. Tästä työstä vasta noin 10 % on tehty. Tavoitteeksi asetettiin, että kaikki tärkeät kokoelmat olisi digitoitu 25 vuodessa ja seuraavan viiden vuoden aikana olisi rakennettu se tutkimusinfrastruktuuri ja prosessit, mitä tehtävään tarvitaan. Urakasta selviytyminen edellyttää voimavarojen yhdistämistä ja laajan yhteistyön organisoimista. Kulttuurihistoriallisen aineiston digitointi on toiminut tällä periaatteella jo pitkään, ja Kansallinen Digitaalinen Kirjasto tarjoaa oivan yhteistyöverkoston, jonka toimintaan myös luonnonhistorialliset museot ovat tulleet mukaan. Kansainvälisellä tasolla Global Biodiversity Information Facility (GBIF) tarjoaa toisen yhteistyöverkoston - onhan digitoinnin haaste sama koko maailmassa. Euroopan Unionissa digitointi katsotaan kansallisen tason velvoitteeksi, mutta sielläkin tiedot kootaan yhteen, mm. Europeana.eu -portaaliin, mihin työhön eurooppalaiset GBIF-solmut ovat nyt ryhtyneet pian alkavassa OpenUp! -hankeessa. Kokoelmien digitointiin liittyy läheisesti tutkimuksen tietoaineistojen arkistopalveluiden, pitkäaikaissäilytyksen sekä mahdollisimman avoimen saatavuuden järjestäminen. Nämä asiat ovat luonnon- ja ympäristötieteiden osalta maassamme suureksi osaksi vielä järjestämättä. Joensuun digitointikeskuksen perustaminen on valmistautumista edellä mainittuun työhön. On nähty, että tarvitaan työhön erikoistunut yksikkö, palvelulaitos, osaamiskeskus ja osaamisverkoston ydin, joka palvelee koko maata ja tavoittelee myös kansainvälisesti merkittävää asemaa. Digitointikeskuksen toiminnan käynnistymistä vuonna 2010 edelsi noin kolme vuotta kestänyt valmistelutyö. Toiminnan käynnistymiseen juuri Joensuussa vaikutti Joensuun tarjoama, ainutlaatuinen yhdistelmä osaamista, innostuneisuutta ja voimavaroja, joilla seuraavassa kuvattu toiminta on pääsyt alkamaan.

4 4 2.2 ORGANISAATIO Digitointikeskus perustettiin LTKM:n uudessa työjärjestyksessä syyskuussa Sen mukaan laitoksella on tutkimusinfrastruktuuripalveluita tuottava digitointikeskus yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Itä-Suomen yliopistossa digitointikeskus on käynnistysvaiheessa hankesalkku, joka koostuu useista projekteista. Hanketoiminnan ytimenä on kaksi Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan hallinnoimaa rakennerahastohanketta: Luonnontieteellisten kokoelmien digitointiosaamisen kehittämishanke (ESR, ajalla ) Digitointi-infrastruktuurin ja osaamisen kehittämishanke (EAKR, ajalla ) Hankkeet ovat yhteishankkeita, joiden toteuttamiseen osallistuvat ISY:n ja LTKM:n lisäksi Joensuun kaupunki sekä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. ISY:ssa hankkeiden vastuullisena johtajana toimii dekaani Timo Jääskeläinen. 2.3 RAHOITUS Digitointikeskuksen toiminta on toimintavuonna ollut kokonaan hankerahoitteista. Päärahoittajina toimivat Euroopan Sosiaalirahasto, rahoittavana viranomaisena Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä Euroopan Aluekehitysrahasto, rahoittavana viranomaisena Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Muita rahoittajia ovat Joensuun kaupunki, LTKM sekä Joensuun yliopiston tukisäätiö. Digitointikeskuksen toiminnalle vuonna 2010 varattu rahoitus oli yhteensä Rahoituksen jakautuminen rahoittajittain on esitetty kuvassa 1. Joensuun yliopiston tukisäätiö LTKM Joensuun kaupunki EAKR ESR Kuva 1: Digitointikeskuksen toimintaan vuodelle 2010 varatut rahoitusosuudet (%)

5 5 3 TOIMINTA VUONNA HENKILÖSTÖ Vuoden 2010 lopussa digitointikeskuksessa työskenteli viisi työntekijää, jotka kuuluvat Itä- Suomen yliopiston henkilökuntaan. Henkilötyökuukausia tehtiin vuoden aikana 17. Varsinaisen henkilöstön lisäksi hankkeen toimintaan osallistui yhden kuukauden työpanoksella yksi työelämävalmennettava. Vuonna 2010 taloushallinnon sihteeripalveluja saatiin Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄT Digitointikeskuksen henkilöstö vastaa digitointikeskuksessa toteutettavien hankkeiden toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista. Työtehtävien jakautuminen hankehenkilöstön sisällä on esitetty tarkemmin toimenkuvauksissa (liite 1) REKRYTOINNIT Digitointikeskuksen henkilöstö valittiin kahdessa vaiheessa. Hankerahoituksen varmistuttua haettiin hankkeille projektipäällikköä ja kahta suunnittelijaa vastaamaan digitointikeskuksen toiminnan käynnistämisestä. Hakukuulutus julkaistiin kesäkuussa ja henkilövalinnat suoritettiin heinäkuun aikana. Suunnittelijat FT Susanne Heiska ja FT Juha Lehtonen aloittivat työnsä kokoaikaisina ja projektipäällikkö dos. Hannu Saarenmaa aloitti (osa-aikaisena vuoden loppuun asti). Toiminnan käynnistyttyä hankkeeseen haettiin kahta kouluttajaa vastaamaan hankkeessa toteutettavien koulutusten suunnittelusta ja järjestelyistä. Hakukuulutus julkaistiin syyskuussa ja henkilövalinnat tehtiin lokakuun alussa. Kouluttajina aloittivat työnsä dos. Riitta Tegelberg ja FM Mika Pajari HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Digitointikeskuksen henkilöstö on osallistunut syksyn 2010 aikana alla lueteltuihin hanketoimijoille tai digitoinnin osaajille suunnattuihin koulutus- ja yhteistyötapahtumiin sekä seminaareihin. Yhteensä henkilökoulutuspäiviä kertyi toimintavuoden aikana 17. K OULUTUS- JA YHTEISTYÖPÄIVÄT: Hyvät käytännöt työpaja Joensuussa järjesti Itä-Suomen rakennerahastorahoittajaviranomaiset Rakennerahastopäivät Kajaanissa, järjesti Itä-Suomen rakennerahastorahoittajaviranomaiset Sadonkorjuu studio Helsingissä, järjesti rakennerahastorahoittajaviranomaiset, OKM Hankintakoulutus Kuopiossa, järjesti Itä-Suomen rakennerahastorahoittajaviranomaiset S EMINAARIT: With Quality in Mind seminaari , järjestivät Kansalliskirjasto, Mikkelin digitointi- ja konservointilaitos

6 6 Metsätieteen päivät , järjesti Suomen metsätieteen seura KDK-seminaari, Helsingissä, Järjesti Kansallinen Digitaalinen Kirjasto Digitointiseminaari Helsingissä, järjesti LTKM Henkilöstöä on kannustettu ottamaan osaa yliopiston henkilöstölle suunnattuihin liikunta- ja virkistystapahtumiin. Virkistystoimintaan käytettyjä henkilöpäiviä kertyi toimintavuoden aikana kaksi. V IRKISTYSTOIMINTA: Yhteinen virkistyspäivä InFotonics Center Joensuun kanssa Kontiolahdella KEHITTÄMISTOIMINTA KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ LTKM:n kautta digitointikeskus on osallistunut Global Biodiversity Information Facility (GBIF) - järjestön toimintaan. Projektipäällikkö Hannu Saarenmaa toimii Suomen GBIF-solmun koordinaattorina ja edistää mm. museoiden ja laitosten liittymistä verkostoon. Lokakuussa hän ja keskusmuseon johtaja Leif Schulman osallistuivat GBIF-johtokunnan kokoukseen Koreassa. Syyskuussa Saarenmaa osallistui TDWG-järjestön vuotuiseen konferenssiin USA:ssa, missä esiteltiin mm. amerikkalaisia digitointiprojekteja. Pohjoismainen yhteistyö on syksyn 2010 aikana edistynyt voimakaasti Ruotsin DINA-projektin ansiosta. Pitkän valmistelutyön jälkeen DINA-hanke päätti aloittaa yhteisen kokoelmatietojärjestelmän rakentamisen open source -ohjelmistokomponenttien perustalta. Työ perustuu amerikkalaisen Specify-järjestelmän osiin, joita laajennetaan DINA-hankkeen tarpeiden perusteella. DINA-hanke on kutsunut mukaan muiden Pohjoismaiden yksiköitä ja Joensuun digitointikeskus on ilmoittautunut mukaan. Yhteistyötä Venäjälle on pohjustettu. ENPI-hanketta kokoelmien digitointiin ja rajat ylittävien tietokantojen laatimiseen on valmisteltu yhteistyössä ISY:n Kuopiossa sijaitsevan ympäristöinformatiikan tutkimusyksikön (prof. Mikko Kolehmainen), Pietarin eläinmuseon ja Etelä-Karjalan Ympäristö- ja Allergiainstituutin kanssa. Venäjän Tiedeakatemian Karjalan tutkimuslaitoksen johtaja professori Alexander Titov vieraili Joensuussa , jolloin hänen delegaatiolleen pidettiin esitys digitointikeskuksesta ja GBIF:stä ja sovittiin jatkovierailuista. Digitointikeskus on myös eri tavoin mukana kolmessa EU:n tutkimus- ja kehitysohjelmien hankeesityksessä, jotka ovat eri vaiheissa. Kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan kehittymistä seurataan tarkoin ja LTKM:n kautta digitointikeskuksella on arkistopalveluiden tuottajana tehtäviä Lifewatch / FinLTSER -infrastruktuurissa. Suomen luonnontieteellisten kokoelmien kehittämistyöryhmä aloitti työnsä tavoitteena saada mennessä aikaan esitys museoiden yhteistyön tiivistämisestä ja rakenteellisesta kehittämisestä. Työryhmässä ISY:a edustaa projektipäällikkö Hannu Saarenmaa ja varajäsenenä professori Elina Oksanen. Työryhmän esitys on tärkeä digitointikeskuksen tulevan roolin määrittämiseksi kansallisessa kentässä OSAAMISEN KERÄÄMINEN

7 7 Digitointityöhön sekä kehittämisprosesseihin liittyvää osaamista on kerätty perehtymällä erilaisiin kirjallisuudessa sekä eri organisaatioiden Internet-sivustoilla esiteltyihin esimerkkeihin. Henkilöstön itsenäisen perehtymistyön lisäksi hankehenkilöstö on käynyt tutustumassa muissa organisaatioissa tehtävään digitointityöhön ja käynnissä olevien digitointihankkeiden toimintaan. Vierailujen kohteina ovat olleet Kasvimuseo ja Eläinmuseo Helsingissä, sekä Digitointi- ja konservointilaitos Mikkelissä. Myös PUTTE-tutkimusohjelman kiertävään, puutteellisesti tunnettuja metsälajejamme esittelevään valokuvanäyttelyyn käytiin tutustumassa. Vierailuihin on käytetty toimintavuoden aikana 7 henkilötyöpäivää ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUS Digitointikeskuksessa kerätyn ja kehitetyn osaamisen pojalta suunnitellaan koulutuspaketteja ja koulutetaan digitoinnin osaajia. Koulutus toteutetaan kahtena työvoimapoliittisena koulutuksena yhdessä Joensuun seudun työ- ja elinkeinotoimiston kanssa, ja ne ovat suunnattuja työttömille tai työttömyysuhan alaisille akateemisille luonnontieteiden alan työnhakijoille. Koulutus on tarkoitus järjestää ajalla ja tähän tähtäävät valmistelut on aloitettu vuoden 2010 loppupuolella seuraavasti: Ensimmäinen koulutus avautui hakuun TE-toimistojen Mol.fi-palvelussa , päättyen Koulutukseen tarvittavaa erillisrahoitusta haettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta joulukuussa Koulutusten sisällön suunnittelu aloitettiin lokakuussa Suunnittelun perustana toimivat osin kehittämishanketta edeltäneen valmisteluhankkeen tulokset ja menetelmien kehittämistyö. Ensimmäisen koulutusryhmän opetussuunnitelman osia ovat mm. tietotekniikka, museaalisten näytteiden käsittely ja valokuvaus, projektiosaaminen, informatiikka, työssäoppiminen sekä osallistuminen menetelmien kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Toinen koulutus järjestetään , ja sen opetussuunnitelma tulee perustumaan samoihin aiheryhmiin, mutta uudistaen mm. IT-osaamista ajankohdan tarpeita vastaaviksi DIGITOINTIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Digitointimenetelmien kehittäminen tehdään osana asiantuntijoiden koulutusta. Kehitysprosessin suunnittelu on aloitettu osana koulutuksen sisällön suunnittelua syksyn 2010 aikana.ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan erilliset digitointilinjastot kasvi- ja hyönteisnäytteiden digitointiin. Kasvien digitointiin tarkoitetun linjaston kehittäminen on aloitettu digitointikeskuksen käynnistämistä valmistelleessa hankkeessa ( ). Linjaston kehitystyötä on jatkettu syksyn 2010 aikana valmistelemalla kehitysvaiheessa olevan digitointisovelluksen esitestausta. Hyönteisten kuvaamismenetelmän kehitystyö on aloitettu marraskuussa TOIMINTA-INFRASTRUKTUURI TOIMITILAT Digitointikeskus toimii ISY:n Joensuun Tiedepuisto Oy:ltä vuokraamissa tiloissa. Digitointikeskuksen käytössä oli vuoden 2010 lopussa toimistotilat viidelle henkilölle sekä yhden digitointilinjaston toimintaan tarkoitettu työtila. Digitointikeskuksen levyjärjestelmä sijaitsee Itä- Suomen yliopiston Tietotekniikkakeskuksen konesalissa Joensuun kampuksella.

8 LAITTEET JA HANKINNAT Digitointikeskuksessa henkilökohtaisten työvälineiden on mahdollistettava joustava, liikkuva työ paitsi keskuksen sisällä digitointipisteiden ja muiden työpisteen välillä, mutta myös keskuksen ulkopuolella. Tämän vuoksi suunnittelussa ja välineiden hankinnoissa on suosittu ratkaisuja, joissa jokaisella työntekijällä on kannettava tietokone sekä työpisteissä telakka, näyttö, näppäimistö ja hiiri. Oman tietokoneensa voi näin ollen kytkeä mihin tahansa työpisteeseen sekä käyttää myös keskuksen ulkopuolella, esim. museoissa. Jokaiselle työntekijälle on myös hankittu matkapuhelin yhteydenpitoon sekä kalenterien jakamiseen. Digitaaliselle aineistolle on hankittu 48TB kokoinen levyjärjestelmä kahdella palvelimella sekä nauhakirjasto. Levyjärjestelmän 48 kpl levyjä on suojattu RAID6-järjestelmällä niin, että enintään 9 levyä voi rikkoutua vaikuttamatta tallennuksiin tai järjestelmän toimitaan. Tästä jää varsinaiseen käyttöön noin 35 TB tallennustilaa. Järjestelmä on helposti ylläpidettävissä ja se on laajennettavissa uusilla vastaavilla levyjärjestelmä-yksiköillä sekä korvattavissa uusilla saman sarjan yksiköillä automaattisesti myös tulevaisuudeen tarpeita ajatellen. Levyjärjestelmän yhteyteen on hankittu kaksi palvelinta, joiden avulla hallinnoidaan digitaalista aineistoa ja tarjotaan verkkopalveluja. Nauhakirjasto on sijoitettu erilliseen palosuojattuun huoneeseen. Järjestelmän tärkeimmät osat ovat kahdennettuja ja niihin on kytketty myös UPS-varavirtalähde. Kuvausjärjestelmiä hankitaan aluksi 4 kpl, kaksi kasvinäytteiden ja kaksi hyönteisten digitintita varten. Kasvinäytteille on hankinnassa 24Mpix kamerat kalansilmäobjektiivilla sekä hyönteisnäytteille vastaavat 12Mpix kamerat sopivilla palkeilla ja mikro-objektiiveilla. Kasvinäytteiden suuri pikselimäärä on välttämätön, jotta päästään riittävään tarkkuuteen. Kuvausjärjestelmään on hankinnassa myös sopiva telineistö, joka sisältää sopivan valaistuksen. Siinä kamera kuvaa ylhäältä päin alustalle, johon näyte sijoitetaan. Alusta on valaistu kahdelta sivulta 45-asteen kulmassa diffuusin pinnan läpi valaisevalla lampulla. Lamput valaisevat alustan kokonaan, ja niiden värintoistoindeksi on riittävän hyvä (yli 90). Digitointikeskuksella on ennestään käytössä kaksi Nikon D3x kameraa sekä joitakin niihin soveltuvia objektiiveja. Digitointikeskuksessa vuoden 2010 aikana tehdyt tai käynnistetyt hankinnat on lueteltu liitteessä 2. Hankinnoissa on noudatettu Hansel Oy:n puitesopimuksia (levyjärjestelmä, tietokoneet, matkapuhelimet), yhteensopivuuksia (Nikon) sekä ISY:n sopimuksia (matkapuhelinliittymät) TIETOJÄRJESTELMÄ Digitointikeskukseen tietojärjestelmän kokoaminen aloitettiin loppuvuodesta Suunniteltu tietojärjestelmä perustuu mahdollisimman paljon jo olemassa oleviin, muualta saataviin ja laajasti käytettyihin open source -komponentteihin sekä näiden integroitiin toimivaksi kokonaisuudeksi (kuva 2). Tällainen lähestymistapa on valittu koska mm. i) yksikkö antaa digitoinnin koulutusta ja se on mielekästä perustaa alan parhaisiin käytäntöihin, ii) tällaiset komponentit mahdollistavat laajan yhteistyön kehitystyössä ja järjestelmien käytössä, ja iii) digitointikeskuksella ei ole aikaa ja voimavaroja tehdä asioita muullakaan tavalla, ts. rakentaa omaa tietojärjestelmää. Alla on esitelty suunniteltujen komponenttien toimintaa Morphbank on maailmanlaajuiseen verkostoyhteistyöhön perustuva kuvatietokanta, mihin on tarkoitus tallettaa kaikki digitointikeskuksessa tuotettavat kuvat. Morphbank tarjotaan palveluna myös LTKM:lle, muille maamme museoille ja kiinnostuneille tutkimushankkeille. Palvelun tarjoaminen edellyttää myös kuvien varastointitilan tarjoamista vastavuoroisesti ulkomaisille Morphbank-solmuille, erityisesti Pohjoismaiden kesken.

9 9 Specify on kokoelmatietokanta, johon alkava pohjoismainen yhteistyö perustuu. Siihen ladataan kaikki digitointikeskuksessa tuotettu data ja myös LTKM:n kladikirjojen tiedot. LTER Metacat on XML-tietokanta erityisesti aineistojen arkistointiin. Se on avainasemassa tulevassa Lifewatch / FinLTSER -infrastruktuurissa. Siihen ladataan kaikki valmiiksi digitoitu data ennen sen toimittamista LTKM:n ja muiden asiakkaiden käyttöön niiden haluamassa muodossa. Sisäiseen toimintaansa digitointikeskus käyttää Darwin Core -standardia näytetietojen tallentamiseen, koska se on verraten yksinkertainen ja laajimmin käytetty standardi. Digitointisovellus (Digitisation Tool) on aiemmassa pilottivaiheessa toteutettu Javasovellus, jonka avulla aineistoa voidaan kuvata ja digitoida. Sovellus myös linkittää kuvat ja digitoitavat tiedot toisiinsa, sekä tulee hoitamaan digitointipisteen ja palvelimen välisen liikenteen. Ohjelmistossa on valmis ajuri Nikon D3x kameralle, joka on rajapinnaltaan samankaltainen useiden Nikonin D-sarjan kameroiden kanssa. Drupal on sisällönhallintajärjestelmä, jota käytetään laajasti eri avainprojektien kuten Encyclopedia of Life ja EDIT nettipalveluiden tuottamiseen. Myös keskusmuseon kokoelmapäiväkirjojen arkisto ja etädigitointi perustuu siihen. Drupalilla on tarkoitus hallita digitointikeskuksen www-palveluita. Lisäksi palvelimelle asennetaan tarpeen mukaan soveltuvia alustoja esim. oppimiseen (Moodle), versionhallintaan (CVS) sekä ohjeistukseen (Wiki). Kuva 2. Digitointikeskuksen rakenteilla oleva tietojärjestelmäkokonaisuus. Digitointikeskukseen rakenteilla oleva verkkokokonaisuus on yksinkertaistettuna kuvan 3 mukainen. Kaksi palvelinta ovat julkisia, eli ne näkyvät Internetiin. Nauhakirjasto huolehtii levyjärjestelmän varmuuskopioinnista. Tärkeimmät osat on liitetty toisiinsa kytkimellä. Järjestelmästä on linkki ISY:n sisäverkon työpisteisiin sekä julkisella puolella Funet-verkkoon. Järjestelmä mahdollistaa tietojen hallinnan myös etänä Internetin yli.

10 10 Kuva 3. Digitointikeskuksen verkon kokoonpano yleisellä tasolla. 3.4 SOPIMUKSET Elokuussa 2010 solmittiin EU-rakennerahastohankkeiden rahoitusehtoina olleet yhteistyösopimukset, joissa sovitaan osatoteuttajien välisestä työnjaosta sekä rahoitusosuuksien prosentuaalisista osuuksista ja maksuaikatauluista. Marraskuussa solmittiin ESR-hankkeen rahoitusehtona oleva tekijänoikeussopimus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen sekä hankkeen toteuttajien kesken. 3.5 TOIMINNAN OHJAUS Itä-Suomen yliopiston rehtori asetti digitointikeskuksen toiminnan ytimenä toimiville rakennerahastohankkeille yhteisen ohjausryhmän Ohjausryhmän kokoonpano on esitelty liitteessä 3. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata digitointikeskuksen hanketoiminnan edistymistä sille asetetuissa tavoitteissa sekä ohjata hanketoimintaa niin, että toiminnalla voitaisiin saavuttaa tavoitellut tulokset. Ohjausryhmä kokoontui kerran vuoden 2010 aikana. Järjestäytymiskokous pidettiin Joensuussa VIESTINTÄ Viestinnän onnistuminen on edellytys digitointikeskuksen toiminnan kannalta välttämättömän osaamisenvaihto- ja yhteistyöverkoston luomiselle sekä tulosten vaikuttavuuden ja jatkorahoituksen saamiselle. Digitointikeskuksen viestintäsuunnitelma valmisteltiin syksyn 2010 aikana ja sitä on päivitetty hankevaiheen edetessä. Digitointikeskuksen tärkein viestinnän väline on omat Internet-sivut. Sivuston sisällön sekä teknisen toteutuksen suunnittelu aloitettiin marras-joulukuussa Internet-sivuilla, sekä muussa viestinnässä käytettävän graafisen ilmeen suunnittelutyö on tilattu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Viestintätoimia on toteutettu aikataulutetun suunnitelman mukaan. Suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyössä ISY:n viestintäyksikön sekä LTKM:n tiedottajan ja markkinointipäällikön

11 11 kanssa. Lisäksi digitointikeskuksen toimintaa on aktiivisesti ja tilanteen mukaan esitelty sopivissa yhteyksissä. Viestintäsuunnitelman toteutumista on seurattu viestintä- ja mediaseurantalomakkeilla (Liite 4). 4 OHJAUSRYHMÄN ARVIO DIGITOINTIKESKUKSEN TOIMINNASTA Ohjausryhmä arvioi kokouksessaan digitointikeskuksen toiminnan onnistumista sille asetetuissa tavoitteissa. Arvioinnin pohjana käytettiin hankehenkilöstön keräämää materiaalia, joka toimitettiin ohjausryhmälle ennen kokousta. Arviointimateriaali sisälsi: Hanketoimintaan liittyvät rahoituspäätökset ja hankesuunnitelmat Tarkennetun suunnitelman seuraavan maksatusjakson toimista Maksatushakemuksen liitteineen Luonnoksen vuoden 2010 toiminnallisesta raportista liitteineen Viestintäsuunnitelman Digitointiprosessien kuvauksen Esityksen suunnitelluista koulutuksista ja opiskelijavalintojen toteuttamisesta Ohjausryhmä kävi keskustelua esitetyn materiaalin pohjalta ja teki ehdotuksia huomioitavaksi vuoden 2011 toiminnan suunnittelussa. Digitointihankkeet voitiin rahoituspäätösten valmistumisaikataulusta johtuen käynnistää suunniteltua myöhemmin, mutta toiminnan arvioitiin siitä huolimatta käynnistyneen suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen toiminnassa digitointiprosessien kehittämiseen ehdotettiin sovellettavaksi jotakin kehitystyökalua tai laatujärjestelmää. Ohjausryhmässä keskusteltiin vilkkaasti hankkeen ulkopuolisesta arvioinnista ja arviointimateriaalin tuottamisesta. Ohjausryhmä näki ulkopuolisen arvioinnin tulokset tärkeinä rahoituksen saamiseksi toiminnalle hankevaiheen jälkeen. Erityisen tärkeätä olisi saada hankkeelle vaikuttavuutta jo hankekauden aikana. Tähän keinoksi esitettiin mm. digitoitavan materiaalin tarkasti harkittua priorisointia. Digitoinnin aloittaminen laajaa kiinnostusta herättävistä kohteista, esim. melanismi-näytteistä, saattaisi tuoda toiminnalle positiivista näkyvyyttä. Viestinnän nähtiin olevan tärkeässä osassa hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Hankkeen toiminnan todettiin tulleen hyvin tunnetuksi YM:ssä ja muiden digitointitoimijoiden keskuudessa. Ohjausryhmä näki myös viestintätoimien seurannan olevan tavoitteiden kannalta tärkeää. Seurannan kehittämiseksi ehdotettiin mm. viestinnän toimenpiteillä saavutettujen hyötyjen kirjaamista tarkemmin kunkin viestintätoimenpiteen osalta.

12 12 5 LIITTEET Liite 1 Hankehenkilöstön toimenkuvaukset Liite 2 Hankinnat Liite 3 Ohjausryhmän kokoonpano Liite 4 Viestintä- ja mediaseurantalomakkeet (erillinen liite)

13 13 Liite 1 Hankehenkilöstön toimenkuvaukset TYÖYKSIKÖN YLEISKUVAUS Luonnontieteellisen keskusmuseon syyskuussa 2010 vahvistetun työjärjestyksen mukaan sillä on yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa tutkimusinfrastruktuuripalveluita tuottava digitointikeskus. Digitointikeskus on Itä-Suomen yliopiston kehittämishanke, jota alkuvaiheessa rahoitetaan ESR ja EAKR-rahoituksella. Hanke on sijoitettu Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan. Sillä on vuosille yhteensä 1,7 miljoonan rahoitus EU:n rakennerahastoilta. Se pyrkii hankkimaan myös muuta rahoitusta ja varmistamaan pitkän tähtäimen toimintansa. Digitointi-keskuksella on 2010 lopussa 5 työntekijää ja vaihtuva määrä harjoittelijoita ja koulutettavia työntekijöitä. Digitointikeskuksen tehtävä on toimia osaamiskeskuksena Suomessa tapahtuvalle luonnontieteellisten kokoelmien digitoinnille, digitoidun tiedon arkistoinnille, ja digitaalisen biodiversiteettiä koskevan tiedon käytölle. Digitointikeskus tuottaa tätä koskevia palveluita erityisesti luonnontieteelliselle keskusmuseolle, mutta myös muille asiakkaille. PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TYÖN LUONNE Projektipäällikön tehtävänä on johtaa digitointikeskuksen toimintaa ja vastata hankkeen strategisesta suunnittelusta ja lisävoimavarojen hankinnasta, yhteyksistä luonnontieteelliseen keskusmuseoon ja verkostoitumisesta alan toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Projektipäällikkö raportoi tiedekunnan dekaanille. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa luonnontieteistä tai ympäristötieteistä, johtamiskokemusta ja biodiversiteetti-informatiikan syvällistä tuntemusta. VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kyky johtaa digitointikeskuksen toimintaa ja keskustellen henkilökunnan kanssa jakaa tehtävät tarkoituksenmukaisesti Kyky yhteistoimintaan maamme luonnontieteellisten museoiden ja muiden tietoaineistojen haltijoiden kanssa Verkostoituminen globaalisti toimivien biodiversiteettitiedon tuottajien ja käyttäjien kanssa Taito luoda ja pitää yhteyksiä eri hallinnonaloille Taito markkinoida digitointikeskuksen palveluita uusille tahoille VASTUU Yleisvastuu digitointikeskuksen kaikista toiminnoista, kuten:

14 14 Strateginen suunnittelu, kuten digitointikeskuksen asemointi tutkimusinfrastruktuuripalveluita tuottavana yksikkönä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti Voimavarojen hankinta ja tarkoituksenmukainen käyttö. Raportointi rahoittajille ja yliopistolle Palautteen saaminen eri ohjausryhmiltä ja sen huomioon ottaminen yksikön toiminnassa Tiedottaminen ja yksikön julkinen kuva Varmistaa, että digitoitava aineisto ja tuotettu tieto käsitellään huolellisesti ja tilaajan vaatimusten mukaisesti TIEDOLLISET JA TAIDOLLISET VALMIUDET Tutkijan koulutus ja professorin pätevyys Syvällinen osaaminen biodiversiteetti-informatiikan alalta Projektijohtamisen ja -hallinnon osaaminen Kansainvälinen kokemus ja erinomainen kielitaito ovat edellytyksiä tehtävän hoitamiselle Kokemus rahoituksen hankkimisessa on välttämätön HALLINTOSUUNNITTELIJA TYÖN LUONNE Hallintosuunnittelijan tehtävänä on huolehtia digitointikeskuksen taloushallinnosta, arkistoinnista, raporttien tuottamisesta ja ohjausryhmien toiminnan tukemisesta. Hän raportoi projektipäällikölle ja toimii tämän varahenkilönä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa kokemusta hankehallinnosta, erityisesti EU-hankkeista, järjestelmällisyyttä, organisointikykyä ja laajaa osaamista digitointikeskuksen tehtäväalalta. VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kyky käytännössä organisoida digitointikeskuksen toimintaa kaikilta osin Aloitteellisuus ja kyky viedä asioita eteenpäin Taito komiteatyöskentelyn tukemiseen Kyky yhteistoimintaan rahoittajien kanssa Verkostoituminen ja yhteistoiminta yliopiston eri yksiköiden kanssa Taito markkinoida digitointikeskuksen palveluita VASTUU Vastuu digitointikeskuksen toiminnan sujuvuudesta, kuten: Operatiivinen suunnittelu ja erityisesti tehtävien tarkoituksenmukainen aikatauluistaminen ja niiden suorittamisen varmistaminen Projektien seuranta ja raportointi Projektien taloustilanteen seuranta Ohjausryhmien kokousten organisointi Tiedottaminen rahoittajille ja yliopistolle

15 15 TIEDOLLISET JA TAIDOLLISET VALMIUDET Maisterin ja mielellään tohtorin tutkinto luonnontieteiden tai hallintotieteiden alalta Projektihallinnon kokemus ja syvällinen osaaminen Yliopiston toiminnan tuntemus Kielitaito ja esiintymistaito TIETOTEKNIIKKASUUNNITTELIJA TYÖN LUONNE Vastaa digitoinnin tietotekniikan tuesta, tietojärjestelmän kehittämisestä, liitynnöistä luonnontieteellisen keskusmuseon järjestelmiin sekä tiedonvaihdosta ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Raportoi hankkeen projektipäällikölle. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tutkintoa tietojenkäsittelystä ja kokemusta luonnontieteellisen aineiston tiedonhallinnasta. VUOROVAIKUTUSTAIDOT Aloitteellisuus ja kyky viedä asioita eteenpäin Taito esittää tietotekniikan mahdollisuudet käyttäjille ymmärrettävästi Verkostoituminen ja yhteistoiminta yliopiston tietojenkäsittelyn yksiköiden kanssa Verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti digitointikeskuksen tehtäväalalla tietoteknisten ratkaisujen osalta Taito käyttäjien kanssa innovoida ja markkinoida digitointikeskuksen palveluita VASTUU Vastuu digitointikeskuksen tietojärjestelmien kehittymisestä ja toimivuudesta, kuten: Tietoarkkitehtuurin suunnitelmien ylläpito ja dokumentointi Laitteiston ja ohjelmiston hankinta, asennukset ja ylläpito Hankintaesitysten laatiminen hankintasäännösten mukaisesti Tietoturvasta huolehtiminen ja raportointi siihen liittyvistä kysymyksistä Käyttäjätuen organisointi TIEDOLLISET JA TAIDOLLISET VALMIUDET Maisterin ja mielellään tohtorin tutkinto tietotekniikan alalta Tietotekniikan mahdollisuuksien laaja ymmärtäminen ja innovaatiokyky Laitteistotekniikan tuntemus Ohjelmistotekniikan syvällinen tuntemus Kuvankäsittelyn ja digitoinnin menetelmien syvällinen hallinta Kielitaito ja esiintymistaito KOULUTTAJA-KASVI/HYÖNTEISTIETEILIJÄ

16 16 TYÖN LUONNE Työntekijä vastaa luonnontieteellisissä kokoelmissa olevien kasvi- ja sieni/hyönteisnäytteiden digitoinnista, digitoinnin menetelmällisestä kehittämisestä, digitointitiimin muodostamisesta ja työnjohdosta sekä alansa digitoinnin koulutuksen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Raportoi hankkeen projektipäällikölle. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää maisterin tutkintoa biologiasta kasvi- ja sieni/hyönteistieteen alalta, taksonomian ja systematiikan tuntemusta, kiinnostusta luonnontieteellisten kokoelmien hoitoon, tietotekniikkaan ja opetuksen antamiseen. VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kyky antaa alansa opetusta ja hankkia erityisosaamista muilta asiantuntijoilta Kyky käytännössä muodostaa digitointitiimi, organisoida tiimin toimintaa kaikilta osin, ohjata ja motivoida tiimien jäseniä Vaihtaa kokemuksia kollegojen kanssa ja omaksua tiimiin parhaat käytännöt Aloitteellisuus ja kyky viedä asioita eteenpäin Verkostoituminen ja yhteistoiminta alallaan aluellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhteydenpito koulutuksen rahoittajiin Taito innovoida ja markkinoida digitointikeskuksen palveluita VASTUU Vastuu digitointitiimin toiminnasta, kuten: Koulutusohjelman ja koulutuspakettien suunnittelu ja toteuttaminen Työssäoppimisen toteutuminen ja koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen Digitoinnin tuottavuuden seuranta ja sen kehittymisen varmistaminen Tietoteknisten menetelmien omaksuminen ja parantaminen, ja muu menetelmäkehitys, sen dokumentoiminen ja tiedon ja teknologian siirto muihin tiimeihin Näytteiden turvallisen käsittelyn varmistaminen ja tähän liittyvien kysymysten raportointi Alaan liittyvien tieteellisten ja yleistajuisten artikkeleiden kirjoittaminen ja esitysten pitäminen TIEDOLLISET JA TAIDOLLISET VALMIUDET Maisterin ja mielellään tohtorin tutkinto luonnontieteiden alalta Museoiden ja kokoelmanhoidon tuntemus Tietotekniikan käyttämisen taito ja valmius esittää parannusehdotuksia Projektihallinnon osaaminen Kielitaito ja esiintymistaito

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Projektiryhmän työraportti Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee alan toimijoiden pyrkimystä sopia yhteisistä standardeista ja

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Projektin loppuraportti

Projektin loppuraportti 1(21) Projektin loppuraportti Laatija Jouko Verho Päiväys Projekti Tutkimuslaboratorion etäkäyttöprojekti Projektitunnus YA21O Nro TK-04-468-08 Suoritekoodi 346 Projektin asettaja Heli Jeskanen-Sundström

Lisätiedot

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta

Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Kohti Etelä-Savon yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijakeskusta Mikkelin yliopistokeskuksen ulkoisen arvioinnin raportti Ilkka Virtanen, Erkki Korpimäki ja Miia Mäntylä 24.8.2006 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013 KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA 2013 Keski-Suomen maakunnallisen ICT-strategian 2011 toteutuma-analyysi ja tulevaisuuden kehittämislinjaukset Kirjoittaja: Martti Lehto, Jyväskylän yliopisto Julkaisija:

Lisätiedot

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Paavo Okko Liisa Ansala Helena Immonen Anneli Pirttilä Teuvo Uusitalo Marja-Liisa Saarilammi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

ESIPUHE. Kaupunkikorttihanke 1993-2000 Loppuraportti

ESIPUHE. Kaupunkikorttihanke 1993-2000 Loppuraportti 5 Kaupunkikorttihanke 1993-2000 Loppuraportti ESIPUHE Tämä raportti kuvaa liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimaa kaksivaiheista kaupunkikorttihanketta vuosina 1993 2000. Raportissa on kuvattu hankkeen

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Hankesuunnitelma RaJuPuSu Leader Kehittämishanke Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Sulkavan kunta suunnitelmaa täydennetty syksyllä 2009

Hankesuunnitelma RaJuPuSu Leader Kehittämishanke Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Sulkavan kunta suunnitelmaa täydennetty syksyllä 2009 Hankesuunnitelma RaJuPuSu Leader Kehittämishanke Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö Sulkavan kunta suunnitelmaa täydennetty syksyllä 2009 1 Hankesuunnitelma RaJuPuSu- Leader-hanke Mobiilipaikkatietowiki

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot