PAIKALLISET YHTEISÖT JA KULTTUURI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKALLISET YHTEISÖT JA KULTTUURI"

Transkriptio

1 PAIKALLISET YHTEISÖT JA KULTTUURI Nuorisoteatteri Impra Simpeleen Nuorisoseura ry, Anne Uppman ( ) Parikkalan ja Rautjärven nuorisolle tarjotaan ilmaisualan koulutusta. Opettajina toimivat alueen aktiiviset nuoret. Tavoitteena on kartuttaa esiintymiskoulutusta, lisätä kuntien välistä nuorisotyötä ja vakiinnuttaa toimintamalli. Lisäksi luodaan kymmenen pienimuotoista esitystä, joita esitetään alueen tilaisuuksissa. Tavoitteena on sitouttaa mukaan nuorta. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Rasseli Intoa Työstä ry, Kirsi Kärkäs-Vaittinen ( ) Hankkeen tavoitteena on luoda vapaa-aikaan liittyvä erityisnuorisotyön toimintamalli, jolla pyritään ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Hankkeessa perustetaan kaksi harrastepajaa. Tavoite on saada toimintaan mukaan noin 30 nuorta. Harrastepajatoimintaan kuuluu mm. mopojen korjaamista, nuorten yksilöllistä ohjausta arjen hallinnassa sekä erilaisia ryhmätoimintoja, kuten tutustumisretkiä, leirejä ja elämyspedagogisia harjoituksia. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Oppia ikä kaikki Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry, Riitta Bagge ( ) Hankkeen tavoitteena on oppia sekä omista että toisten toimintaryhmien LEADER+ -kokemuksista ja koota julkaisu hyvistä käytännöistä ja vältettävistä karikoista. Tietoa kerätään mm. haastattelemalla hankkeiden toteuttajia ja analysoimalla loppuraportteja. Alueiden välistä kokemusten vaihtoa lisätään hallitusten välisillä tapaamisilla ja osallistumalla toistemme hankkeiden analysointiin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Joensuun LEADER-yhdistyksen ja Keski-Karjalan Jetina ry:n kanssa. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Metsästäen Eurooppaan Kuokkalammin Jahti ry, Arto Keltanen ( ) Kahdeksan metsästysseuraa kehittää itselleen toimintamallin, joka tähtää metsästysmatkailupakettien luomiseen ja tarjoamiseen ulkomaisille harrastajille. Hanke lisää seurojen välistä yhteistyötä ja luo markkinareitit Keski-Eurooppaan. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 1/7

2 Liikuntaa kaikille Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry, Reijo Rinkinen ( ) Hankkeen tavoitteena on parantaa kaikenikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia liikunnan avulla eri tahoja ja toimijoita kouluttamalla. hankkeen kolme toimintasektoria ovat: urheiluseurojen ja muiden yleishyödyllisten yhdistysten toimijoiden kouluttaminen päivähoidon ja liikuntakasvatuksen kehittäminen työikäisten ja työssäkäyvien ihmisten liikunnan lisääminen Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Missä on tahtoa, siinä on tie Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry, Riitta Bagge ( ) Maaseudun kehittämisyhdistys kokoaa laaja-alaisen, ruohonjuuritasoisen kehittämissuunnitelman Imatran seutukunnalle vuosille , tehostaa maaseudun kehittämiseen tähtäävää tiedotusta ja kouluttautuu palvelemaan entistä paremmin alueen asukkaita ja tekemään ohjelmatyötä. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Skynett Langaming laitehankinnat Skynett Langaming ry, Jari Laari ( ) Suosittua nuorten tietokonepelitapahtumaa kehitetään hankkimalla tarvittavaa välineistöä. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Ramppi ja parras Simpeleen Nuorisoseura ry, Arto Niemi ja Sirkka Laine ( ) Kärki-LEADERin alueen harrastajateatterilaiset tehostavat toimintaansa. Hankkeessa järjestetään ammattitaitoa lisäävää koulutusta alan harrastajille. Esiintymistaito-opetukseen sisällytetään myös alueen yrittäjille suunnattua palvelukoulutusta. Hankkeessa hankitaan myös peruslavasteita, etsitään hyviä toimintamalleja muualta Suomesta kouluttajien ja opintoretkien avulla ja pyritään innostamaan ja sitouttamaan nuoria mukaan teatteriharrastustoimintaan. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2/7

3 Rautahepojen rekiretki Kärkikuntien moottorikelkkakerho ry, Mika Jormakka ( ) Hankkeessa tehdään moottorikelkoille snowcross-rata ja järjestetään yksipäiväinen moottorikelkkojen crossikilpailu. Tavoitteena on paikallisen matkailun edistäminen ja harrastajamäärän kasvattaminen sekä nuorison kouluttaminen ja perehdyttäminen lajiin. Aloitetaan kerhotoiminta. Rataa voidaan käyttää myös sprinttihiihtokilpailujen järjestämiseen. Mahdollisuus on myös iltakilpailuihin, koska rata on osittain valaistu. Kohderyhmänä ovat nuoret, matkailijat, yritykset ja kilpaurheilijat. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa (kehittäminen) euroa (investoinnit) Saarlammen FK-radan kehittäminen Saimaan Karting ry, Mika Ahtiainen ( ) Saarlammen FK-rataa kehitetään uusimalla radan asfaltointi ja rakentamalla rataa reunustavat viheralueet ympäristöön soveltuviksi. Lisäksi rata-alue aidataan ja rata-alueelle pystytetään katsomo. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Jäppilänniemen taidetie Salopeltolan-Jäppilänniemen Martat ry, Raija Niemelä ( ) Jäppilänniemen Taidetie käsittää noin 10 km:n matkan ja hankkeen tarkoituksena on tehdä tiestä kiehtova nähtävyys, joka houkuttelee ihmisiä liikkumaan ja tutustumaan taidetien kohteisiin ja ympäröivään luontoon. Hankkeen puitteissa järjestetään mm. taide-, kulttuuri-, luonto- ja urheilukursseja sekä veneily/kanoottitapahtuma, hankitaan opasteita, rakennetaan luontopolku ja suunnitellaan Jäppilänniemelle oma matkamuisto. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Toimintaa Taitotalolle Ruokolahden Taideyhdistys ry, Harri Tonder ( ) Taitotalon toimintaa kehitetään. Tavoitteena on kehittää taiteiden tuntemukseen ja osaamiseen perustuvaa kurssitoimintaa, luoda pysyviä ja vaihtuvia näyttelyjä, hyödyntää ateljeetiloja, koota kädentaitajat saman katon alle, luoda matkailijoille virkistävä keidas ja kulttuurikohde. Lisäksi Taitotalolle laaditaan markkinointi ja pihasuunnitelmat. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 3/7

4 Tavoite 300 Simpeleen Keilaajat ry, Jari Joronen ( ) Simpeleen keilahallin keilanpystytyskoneet uusitaan ja asennetaan automaattiset pisteenlaskukoneet. Kohderyhmänä ovat keilailun harrastajat, koululaiset sekä muut ryhmät. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Kisapirtin kantrifestarit Särkisalmen Nuorisoseura ry, Päivi Tynnilä ( ) Parikkalan kesätapahtumien tarjontaa monipuolistetaan. Samalla esitellään yleisölle hyvän suosion saavuttanutta kantritanssiharrastusta ja saadaan uusia harrastajia mukaan. Tapahtumassa tarjotaan jo harrastuksessa mukana oleville esiintymismahdollisuuksia sekä järjestetään koulutusta. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa (kehittäminen) euroa (investoinnit) Kyläkahdeksikko Rautjärven Yrittäjät ry, Mirja Sjöblom ( ) Hankkeen tuloksena syntyy kyläsuunnitelma 8 kylälle (Salo-Issakka ja Jäppilänniemi Imatralta, Takkola, Salosaari ja Äitsaari Ruokolahdelta, Laikko ja Simpele Rautjärveltä sekä Kangaskylä Parikkalasta). Hanke on jatkoa aikaisemmille kylärypäshankkeille, uutuutena kuitenkin kahden kunnan taajamat, joihin tehtävät suunnitelmat ovat ensimmäiset alueellamme. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Uimaan vaan tänne tullaan eikä olemaan MLL Parikkalan yhdistys, Anu Repo ( ) Hankkeen aikana järjestetään talviaikainen uimakoulu, johon osallistuu kaikkiaan 60 lasta Parikkalasta ja Rautjärveltä. Koulutuspaikkana on Karjalan Lomahovi. Aiemmin uimakoulut on järjestetty kesäaikaan, mutta oikukkaat säät ovat luoneet omia ongelmiaan. Yhteistyö Parikkalan ja Simpeleen kesken saa hankkeen myötä uuden ulottuvuuden. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Mää mehtään Rajaseudun Erämiehet ry, Heikki Lehtinen ( ) Imatran koululaisia perehdytetään eräkulttuuriin järjestämällä heille eräpäiviä keväisin ja syksyisin. Tukikohtana toimii metsästysseuran maja, jonka läheisyyteen raivataan eräpolku, pystytetään sen varrelle tietotauluja ja rakennetaan laavu. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 4/7

5 Simpelejärven jäähalli-esiselvitys Parikkalan jääkiekon Tuki ry, Olli Mattila ( ) Hankkeessa selvitetään jäähallin todellinen tarve eli kohde- ja käyttäjäryhmät, rakentamispaikka, maankäyttöön ja rakennuslupiin liittyvät vaatimukset, tilasuunnitelmat, käyttökustannukset ja vuosittainen toimintasuunnitelma, hallin mahdollinen toteuttamisorganisaatio sekä kustannusarvio ja rahoitus. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Kylien Eurooppa esiselvitys Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry, Markku-Pekka Antikainen ( ) Hankkeessa on tarkoitus selvittää neljän eri toimijan valmius kansainväliseen yhteistyöhön. Toimijat ovat Etelä-Karjalan molemmat maaseudun kehittämisyhdistykset (E-K Kärki-LEADER ry ja Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry) sekä Cairngorms s alue Skotlannista ja Pölvamaa Virosta. Selvitettävät teemat ovat kyläsuunnitelmien merkitys ihmisten aktivoinnissa, kylämatkailu-elinkeino ja nuorison viihtyvyys kylissä. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Bitit ja kirjaimet kohdalleen Jaakkiman Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry, Pentti Suihkonen ( ) Kylien tiedottamisongelmia helpotetaan järjestämällä kylien tiedotusvastaaville koulutusta, joka sisältää kotisivujen tekemistä sekä kyläoppaiden laatimista. Tiedotusvastaavat pyritään saamaan puolelle alueen kylistä eli noin 20 kylälle. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Metsän lumoissa -luontotapahtuma Parikkalan Omakotiyhdistys ry, Pelleri Makkonen ( ) Hankkeessa luodaan uusi kesätapahtuma, joka järjestetään vuorovuosina Parikkalan kotiseutupäivien kanssa. Tapahtuman yleisnimenä on lumoissa ja alkuosaa muuttamalla saadaan tapahtumakohtainen painotus selkeästi näkyviin varsinaisen tapahtuman pysyessä samana. Tarkoituksena on esitellä luonnon monimuotoisuutta helposti, viihdyttävästi ja samalla opettavaisesti. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 5/7

6 Äänentoistolaitteet Lions Club Parikkala / Siikalahti, Olavi Laukkanen ( ) Kesäteatteritoiminta on alueella varsin vireää. Jokaisessa kunnassa toimii oma näytelmäryhmä. Ongelmaksi näytelmissä ja muissa kesätapahtumissa nousee usein huono kuuluvuus. Aiempaan Eloa Estradille hankkeeseen liittyen hankitaan teatteriryhmien käyttöön äänentoistolaitteet, jotka ovat kaikkien tarvitsijoiden vuokrattavissa. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Immolan Ulpukka Satakielen Laulu ry, Seppo Vainikka ( ) Rakennettava siipiratasalus on suunniteltu erityisesti liikuntarajoitteisille, joiden vapaa-ajan viettoja retkeilymahdollisuudet lisääntyvät. Aluksen risteilyalueena toimii Immolanjärvi Imatran kaupungin kupeessa. Kehittämishankkeen avulla aluksen kuljettajiksi koulutetaan kaksi henkilöä. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Museotien kylät Niskapietilän ja Vähikkälän Kyläyhdistys ry, Markku Jäppinen ( ) Hankkeen tuloksena syntyy kyläsuunnitelma Museotien varren 6 kylälle (Miettilä, Purnujärvi- Korpjärvi ja Vähikkälä-Niskapietilä Rautjärveltä, Lassila-Kuokkalampi ja Huhtasenkylä Ruokolahdelta sekä Huhtasenkylä ja Rautio Imatralta). Kylät on valittu hankkeeseen, koska ne muodostavat selkeän kokonaisuuden sijaiten noin 20 kilometrin matkalla Museotien varrella. Kyläsuunnitelmat toimivat tulevaisuudessa työkaluina, joilla kylät kehittävät itseään. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Koutasorvi Virmutjoen Seudun Kyläyhdistys ry, Toivo Launiainen ( ) Hankkeen tuloksena syntyy kyläsuunnitelma 6 kylälle (Koitsanlahti Parikkalasta, Asemanseutu Rautjärveltä sekä Virmutjoki, Oritlampi, Puntala ja Utula Ruokolahdelta). Kylät on valittu hankkeeseen aktiivisuutensa vuoksi. Kyläsuunnitelmat toimivat tulevaisuudessa työkaluina, joilla kylät kehittävät itseään. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Kursseja tietotupaan Tarnalan kyläyhdistys ry, Helinä Leminen ( ) Tarnalan tietotuvassa järjestetään uudenlaisia viikon pituisia ATK-kursseja, joiden aiheet ovat sukututkimus, kuvankäsittely ja maisemantaltiointi digitekniikan avulla sekä yritystoiminnan tuotantotekniikka- ja taloushallinto-ohjelmistot. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 6/7

7 Partiolaisten kolo LC-Parikkala ry, Raine Hämäläinen ( ) Parikkalan keskustassa tyhjillään käyttämättömänä oleva kunnan omistama vanha puutalo kunnostetaan partiolaisten käyttöön. Hankkeesta vastaa LC Parikkala, joka vuokraa tilan Parikkalan kunnalta yhdessä talon tulevan pääkäyttäjän partiolaisjärjestö Parikkalan Ilvesten kanssa. Hankkeen tavoitteena on tarjota alueen partiolaisille ja muille erähenkisille yhdistyksille oma kokoontumispaikka. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Kaksipuoleinen laavu Oronmyllyn kannatusyhdistys ry, Kyösti Niiranen ( ) Oronmyllyn toimintakeskuksen läheisyydessä olevan Aate-Pekan polun varrelle rakennetaan kaksipuoleinen laavu ja lintujentarkkailulava. Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa alueen retkeilyreittien rakenteita ja siten lisätä matkailijoiden viihtyvyyttä Oronmyllyn alueella. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Oi muistatkos Emma -video Kovan päivän Ilta ry, Timo Lappalainen ( ) Video esittelee 60-luvun musiikkia Parikkalan hengessä ja aluetta laajemminkin. Esillä ovat mm. yrityskulttuuri, nähtävyydet ja perinne.. Videota hyödynnetään mm. kouluissa ja messuilla. Sitä on lainattavissa alueen kirjastoissa. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Suikkalan kasvojen kohennus Ruokolahden Raju ry, Pauli Mölsä ( ) Suikkala on Ruokolahdella toimiva kesälava. Lavan katto korjataan, terassi katetaan ja sitä myös laajennetaan. Tanssijoiden viihtyvyys lisääntyy ja lavan käyttömahdollisuudet paranevat esimerkiksi perhejuhlien pitopaikkana. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Kummunkylän kehittäminen Kummun kyläyhdistys ry, Jouni Suppola ( ) Uukuniemen kunnassa sijaitsevaan Kummunkylään rakennetaan näkötorni, kyläkota ja valaistu kuntorata. Lisäksi selvitetään, miten kylän keskellä olevaa suoaluetta voitaisiin jatkossa hyödyntää. Toteutusaika: Kustannusarvio: euroa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 7/7

HANKELUETTELO. Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi 2007-2013 ILOMANTSI. Kehittämishankkeet:

HANKELUETTELO. Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi 2007-2013 ILOMANTSI. Kehittämishankkeet: Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. (013)689 4065, fax (013)689 4971 leader@lieksa.fi www.vaarakarjalanleader.fi HANKELUETTELO Vaara-Karjalan Leader ry:n rahoitettavaksi esittämät hankkeet Ohjelmakausi 2007-2013

Lisätiedot

Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet

Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet Hankkeen nimi / Toteuttaja / Toteutusaika / Hankemuoto Julkinen tuki EU, valtio ja kunnat Muu rahoitus yksityinen rah. ja talkootyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän v. 2007-2013 rahoittamien hankkeiden tulokset

Vesuri-ryhmän v. 2007-2013 rahoittamien hankkeiden tulokset Vesuri-ryhmän v. 2007-2013 rahoittamien hankkeiden tulokset Sisällysluettelo Lukijalle 3 Hanke- ja yritystukien tulokset kunnittain 4 5 Jämsän hanketuet Länkipohjan kesätoriyhdistys ry 6 Jämsän Ravi ry

Lisätiedot

Julkaisusarja 2012. EU-eurot liikunnalle. Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011

Julkaisusarja 2012. EU-eurot liikunnalle. Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011 Julkaisusarja 2012 EU-eurot liikunnalle Kooste EU-hankerahoituksista liikunnalle vuodesta 2007 alkuvuoteen 2011 SLU-Julkaisusarja 4/2012 Syksy 2012 Taitto: Soile Koskela ISSN: 1455-9781 ISBN (pdf): 978

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA VIRTAUKSIA JA VALINTOJA Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategia 2014-2020 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Parikkalantie 45, 59100 Parikkala karki.leader@co.inet.fi http://kylat.ekarjala.fi/karki-leader/

Lisätiedot

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille

Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader. Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader. Kiitokset kaikille yhteisönsä toimintaa esitelleille Aktiiviset yhteisöt Rahoitettuja hankkeita 2007-2013 Sivu 2 Haastattelut ja tekstit: Oulun Seudun Leader Taitto: Oulun Seudun Leader Kuvat, jos ei toisin mainita: Oulun Seudun Leader Kiitokset kaikille

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Linnaseutu ry. Rahoitetut yhteisölliset hankkeet 2007-2013

Linnaseutu ry. Rahoitetut yhteisölliset hankkeet 2007-2013 Armijärven Suojeluyhdistys ry: Nihattula ennen ja nyt Hankkeessa toteutetaan netissä julkaistava Nihattulan historiikki ja uusille asukkaille jaettava tervetuliaispaketti Katoavaa muistitietoa kootaan

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 2013 Yhteenveto 2/11 Uuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2011 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 20 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 20 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto Ohjelmakauden

Lisätiedot

KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004

KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004 KIVESJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2002-2004 1. Tausta Kivesjärven kylä on aktiivinen, omaehtoisen toimintansa perusteella saanut julkistakin tunnustusta. Vuonna 1991 Kivesjärvi voitti Paltamon kunnan alueellaan

Lisätiedot

KULTTUURIN KULMAKIVET

KULTTUURIN KULMAKIVET TUTU-JULKAISUJA 3/2005 KULTTUURIN KULMAKIVET Varsinaissuomalaisia kulttuuristrategioita Niina Helander Anna Kirveennummi Maria Merikanto Anita Rubin Katriina Siivonen Niina Helander Suunnittelija, FM Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa tähdätään kilparatojen huipulle s.

meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa tähdätään kilparatojen huipulle s. Isojoki Kurikan Jurva Karijoki Kauhajoki - Teuva Suupohjan Kehittämisyhdistyksen leadertiedotuslehti 2012 meidän Suupohjamme Veljesten idea muuttui yritykseksi Karijoella s. 8 Botniaring Kurikan Jurvassa

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Kevättä kohti! Kaakkois-Suomen Leader-toimintaryhmien ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen puoltamia hankkeita marraskuu 2012 - helmikuu 2013.

Kevättä kohti! Kaakkois-Suomen Leader-toimintaryhmien ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen puoltamia hankkeita marraskuu 2012 - helmikuu 2013. Lähettäjä: noreply Aihe: viestimuuntaja - MAALISKUUN UUTISKIRJE Päiväys: 7. maaliskuuta 2013 11.10.48 UTC+2.00 Vastaanottaja: ulla.hoikkala@viestimuuntaja.fi 1 liite, 4,8 Kt

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA KESKI-POHJANMAAN KYLÄOHJELMA suunnitelmalliseen kylätoimintaan 2002-2006 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY BYARNA I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN RF LUKIJALLE Keski-Pohjanmaan kyläohjelma on laatuaan ensimmäinen alueellamme.

Lisätiedot

Kutkan Kuntakierros. Raportti heinäkuu 2011. Talka Anu

Kutkan Kuntakierros. Raportti heinäkuu 2011. Talka Anu Kutkan Kuntakierros Raportti heinäkuu 2011 Talka Anu 1 Sisällysluettelo TAUSTAA... 2 TOTEUTUS... 2 TULOKSIA... 3 Mitä hyvää on Etelä-Karjalassa?... 4 Mitä toivotaan lisää?... 6 Miten toivotut asiat voidaan

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki

TIIVISTELMÄ... 2. 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. YHYRES KYRÖNMAALLA... 4 1.1. Kyrönmaan aluekuvaus... 4 Hannu Katajamäki 1.2. YHYRES kehittämisyhdistys ry Kyrönmaan kehittäjänä... 5 Matti Jaskari 1.3. Kehittämisohjelman

Lisätiedot

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEEN HANKESUUNNITELMA Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry/ Taustaa

Lisätiedot

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä

Yhteisö lehti. Nro 3 2014. Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi. Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Yhteisö lehti Nro 3 2014 Eskolan kylä perusti yrityksen palveluiden turvaamiseksi Hännän huisketta ja haukahtelua Multasniemellä Maaseutu kutsui uranvaihtoon Pohjois-Pohjanmaa Sisältö 2 Pääkirjoitus 3

Lisätiedot