VALINNAISKURSSIESITTELY KAKKOSILLE MAALISKUUSSA Tuleville abeille suunnatut kurssit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISKURSSIESITTELY KAKKOSILLE MAALISKUUSSA 2015. Tuleville abeille suunnatut kurssit"

Transkriptio

1 VALINNAISKURSSIESITTELY KAKKOSILLE MAALISKUUSSA 2015 Tuleville abeille suunnatut kurssit

2 YLEISOHJEITA tee valintasi Wilmassa kohdassa Opinnot Valinnat merkitse myös jaksotoivomuksesi ota huomioon ylioppilaskirjoitussuunnitelmasi! valinnat on tehtävä ke mennessä nämä diat ovat nähtävissä Fronterissa Etelä-Tapiolan lukio -huoneen arkistossa

3 ÄIDINKIELEN SYVENTÄVIÄ KURSSEJA ÄI 7 Puheviestintä Kehitä itseäsi keskustelijana! Paranna esiintymistaitojasi! ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen Preppausta tekstitaidon kokeeseen ÄI 9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Otsikko- ja aineistoesseen harjoittelua

4 ÄIDINKIELEN SOVELTAVIA KURSSEJA ÄI 12 Luova kirjoittaminen Tekstit elämään! Onnistumisen iloa ja oivalluksen hetkiä kaikille ykkösistä abeihin! S-merkintä

5 Syventävät kurssit: RUA 7 Puhu ja ymmärrä paremmin Harjoitellaan ruotsia suullisesti. A-RUOTSI Aloitetaan käytännöntilanteista ja edetään vähitellen vaikeimpiin aiheisiin ja kielenkäyttötilanteisiin. Kerrataan kurssien 1-6 sanastoa. Paljon kuunteluharjoitusta. Lopussa valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä. tarjotaan ensimmäisessä jaksossa tärkeää kielitaidon ylläpidon kannalta! RUA 8 Tiede, talous ja tekniikka Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kaikilla ylioppilaskokeen eri osa-alueilla. Aihepiireinä mm. tiede, talous ja tekniikka. Kielioppia kerrataan ryhmän tarpeiden mukaan. Yleensä 3. jaksossa.

6 Soveltavat kurssit: A-RUOTSI RUA 9 Laajenna sanavarastoasi runsaasti tekstejä ja sanastoharjoituksia luetaan romaani kirjoitetaan aineita kerran viikossa jaksossa RUA 10 Ruotsia omin päin Itsenäisesti suoritettava kurssi, jossa voi treenata itselleen vaikeita kielen osaalueita (kirjoittamista, kuuntelemista, tekstinymmärtämistä jne.) Ohjeet Fronterissa Voi tehdä useamman jakson aikana, sopii tehtäväksi myös kesällä RUA 11 Ruotsin kielioppi treenataan kieliopin perusasioita sopii niille, joilla aineissa paljon kielioppivirheitä jaksossa JOS OLET OPISKELLUT A-RUOTSIA MUTTA HARKITSET B-RUOTSIN KIRJOITTAMISTA, KESKUSTELE KURSSIVALINNOISTA OPETTAJAN KANSSA!

7 Syventävät kurssit: RUB 6 Puhu ja ymmärrä paremmin B-RUOTSI Suullisten harjoitusten aiheina käytännöntilanteet, Pohjoismaat, kulttuuri, ajankohtaiset asiat ja aikaisempien kurssien aihepiirit. paljon kuunteluharjoitusta ja sanastoa. valtakunnallinen suullisen kielitaidon koe erillinen todistus tärkeä kurssi kielitaidon ylläpidon kannalta, jos aiot kirjoittaa ruotsin keväällä. (tarjotaan jaksossa, jos valitoja riittävästi) jatko-opinnoissa ruotsinkursseilla aina myös suullinen koe! RUB 7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kaikilla ylioppilaskokeen eri osa-alueilla. Aihepiireinä mm. päätöksenteko, kansalaisvaikuttaminen, hyvinvointi ja globalisaatio. paljon hyödyllistä sanastoa! Yleensä 3. jaksossa. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi! Yo-koe pohjautuu pakollisiin ja syventäviin kursseihin!

8 B-RUOTSI Soveltavat kurssit: RUB 8 Laajenna sanavarastoasi Paljon tekstejä ja sanastoharjoituksia aihepiireittäin Kirjoitetaan viikottain erilaisia tekstejä. Luetaan yksi ruotsinkielinen romaani 1. ja jaksossa RUB 9 Ruotsia omin päin Itsenäisesti suoritettava kurssi, jossa voi treenata itselleen vaikeita kielen osaalueita (kirjoittamista, kuuntelemista, tekstinymmärtämistä jne.) Ohjeet Fronterissa huoneessa Svenska på egen hand Voi tehdä useamman jakson aikana, sopii tehtäväksi myös kesällä RUB 10 Ruotsin kielioppi treenataan kieliopin perusasioita sopii esim. niille, joilla aineissa paljon kielioppivirheitä jaksossa

9 A-ENGLANTI Syventävät kurssit: ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielenkäyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Yo-koe pohjautuu myös tähän kurssiin.

10 A-ENGLANTI Soveltavat kurssit: Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. ENA9 Brush up Your Writing Skills Kurssi vankentaa ainekirjoitustaitoa ja parantaa sanaston, rekistereiden ja kieliopin hallintaa monipuolisten harjoitusten avulla. ENA10 Basic Business English (YRI) Tavoitteena on tutustuttaa kaupallisen englannin perusteisiin. Aiheita ovat esim. liike-elämän koulutus ja työelämä, erilaiset yritysmuodot ja kansainvälinen kauppa.

11 A-ENGLANTI Soveltavat kurssit: ENA11 English through Drama / Literature Kurssilla luetaan ja analysoidaan englanninkielistä kaunokirjallisuutta ja tehdään draama- ja kirjallisia harjoituksia. ENA12 Grammar Kurssilla kerrataan, harjoitetaan ja vahvistetaan englannin kieliopin keskeisiä alueita monipuolisin tehtävin. Kurssi sopii erityisesti opiskelijoille, jotka valmistautuvat yo-kirjoituksiin. ENA13 Aspects of Britain Kurssilla käsitellään brittiläistä yhteiskuntaa ja kulttuuria. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. asuminen, väestön rakenne, urheilu, koulut, tapakulttuuri ja maantieteelliset alueet.

12 RAA Syventävät kurssit RAA7 Kurssilla saat valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä Syvennetään sanastoa ja kielellisiä ilmauksia monipuolisen kommunikatiivisen harjoittelun avulla Harjoitellaan laajasti yo-tehtäviä RAA8 Harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit

13 A- JA B-RANSKA Ranskan keskustelukurssi ½ soveltuu 3 kurssia opiskelleille suoritusmerkintä

14 A- JA B-RANSKA Ranskan kielioppikurssi ½ peruskielioppia puhetilanteissa kuunnellen puhuen kirjoittaen suoritusmerkintä

15 A- JA B-RANSKA Teksti- ja kirjoituskurssi abeille luetaan ja kuunnellaan ajankohtaisia tekstejä harjoitellaan kirjoitelmia

16 A- JA B-SAKSA SAB3 kurssit 1 ja 2 tule mukaan saksan taitajien joukkoon! turistisaksaa Keskustelukurssi (½) saksa rennosti sujuvaksi! vähintään vuoden saksaa opiskelleille suoritusmerkintä Kielioppikurssi (½) keskeiset rakenteet sujuviksi! suoritusmerkintä

17 A- JA B-SAKSA Syventävät kurssit SAA7 Luonto ja kestävä kehitys ja SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin valmennusta yo-kirjoituksiin yo-koe pohjautuu pakollisten kurssien lisäksi syventäviin kursseihin Soveltavat kurssit Kymppikurssit SAA10/ SAB210/SAB310 laajennetaan sanavarastoa parannetaan kirjallisia viestintätaitoja kerrataan keskeisiä kielioppiasioita suoritusmerkintä abeille ehdoton!

18 SAA13/SAB213/SAB315 DEUTSCHES SPRACHDIPLOM valmentaa saksalaiseen kahden tason kielitutkintoon: Kielidiplomi I -tutkinnon suorittaminen mahdollistaa pääsyn toisen asteen koulutukseen saksalaisella kielialueella Kielidiplomi II -tutkinnon läpäiseminen mahdollistaa suomalaiselle ylioppilaalle sisäänpääsyn koko saksalaisen kielialueen yliopistoihin suoritusmerkintä saksalainen ja suomalainen opettaja

19 EAB3 ESPANJA Kolmannen vuoden kurssit EAB37 Kulttuuri musiikki, kuvataide, elokuvat, kirjallisuus EAB38 Yhteinen maapallomme kierrätys, eläintensuojelu, poliisiasemalla, lääkärissä, apteekissa, yhteiskunnallisia ongelmia

20 PITKÄN MATEMATIIKAN KURSSIT 1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso 1. vuosi MAA1 MAA2 MAA3 MAA4 MAA5 MAA11 2. vuosi MAA6 MAA7 MAA8 MAA9 MAA11 MAA12 MAA15 3. vuosi MAA10 MAA12 MAA14 MAA13

21 Pitkä matematiikka: abivuosi MAA10 Integraalilaskenta (pakollinen) - suositus: 1. jakso MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (syventävä) - syvennetään yhtälön ratkaisua algebrallisin ja numeerisin menetelmin, - tarkastellaan polynomien jaollisuutta - hyödynnetään symbolista laskinta erilaisissa numeerisissa tilanteissa - suositus: 2. jakso (pitkän kirjoittajat) MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (syventävä) - syvennetään ja laajennetaan derivaatan ja integraalin käyttöä - suositus: 2. jakso (pitkän kirjoittajat) MAA14 Kertauskurssi (soveltava) - kokoaa, kertaa ja syventää matematiikan taitoja YO-kirjoituksia varten - suositus: 3. jakso (kaikille pitkän matematiikan kirjoittajille)

22 PITKÄ JA LYHYT MATEMATIIKKA MAA15 / MAB7 Talousmatematiikka (YRI, AK) - Lyhyellä syventävä, pitkällä soveltava kurssi - Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pääsykokeen osa-alue: Talousmatematiikan osuus perustuu lukion opetussuunnitelman mukaiseen talousmatematiikan oppimäärään. - Verotus, sijoittaminen, luotot, kannattavuus, Matematiikkaa elämää varten! - Suositus: 2. vuoden kevät tai 3. vuoden syksy

23 LYHYT MATEMATIIKKA MAB8 Matemaattisia malleja III (syventävä) - Käsitellään ja tutkitaan matemaattisia malleja trigonometrian ja vektorilaskennan keinoin. - Suositus: 3. vuoden syksy (lyhyen matematiikan kirjoittajat) MAB9 Matemaattinen ongelmanratkaisu: lyhyen matematiikan kertauskurssi (soveltava) - Kerrataan ja syvennetään matematiikan taitoja YO-kirjoituksia varten - Suositus: 3. jakso (lyhyen matematiikan kirjoittajat)

24 BIOLOGIA Syventävät BI 3 Ympäristöekologia BI 4 Ihminen Ympäristöongelmien syyt ja seuraukset Anatomia ja fysiologia BI 5 Geenitekniikka Soveltavat Geeniteknologian merkitys ja mahdollisuudet eri tieteiden ja teollisuuden aloilla. Samalla opiskellaan mikrobiologian perusteet. BI 8 Ekologia, Itämeri ja metsät. Itämeren ja suomalaisen metsän ekologiasta kiinnostuneille. Itämeren ja Suomen metsien yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja merkitys kestävän kehityksen kannalta. Arviointi suoritusmerkinnällä.

25 MAANTIEDE Syventävät: GE 3 Riskien maailma Mikä, missä, miksi, mitä seurauksia, mitä tehtävissä? GE 4 Paikkatietojärjestelmät ja tutkielmakurssi Kartta-, diagrammi- ja taulukkotulkintaa Soveltavat GE 5 Kehitysmaantiede Kehitysmaiden maantiedettä, niiden ongelmia ja ratkaisumahdollisuuksia. Arviointi suoritusmerkinnällä.

26 FYSIIKKA 3. vuosi FY7 Sähkömagnetismi FY8 Aine ja säteily FY9 Kertauskurssi

27 KEMIAN SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 3. LUKUVUONNA KE 5 Reaktiot ja tasapaino (2. jakso) ph-asteikko, puskuriliuokset Liukoisuus ja saostuminen KE6 Kemian jatkokurssi (3. jakso) Soveltava kurssi Syvennetään jo opittua Kerrataan kurssien 1-5 sisältöjä vanhojen yo-tehtävien kautta

28 Studia Scientifica - luento- ja vierailukurssi Kurssin suoritus koostuu neljästä kurssien ulkopuolella tehtävistä vierailuista vierailuista kirjoitetuista raporteista. Opiskelija voi halutessaan suorittaa kurssin useampaan kertaan lukio-opintojensa aikana. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. Esimerkkejä hyväksytyistä tilaisuuksista yliopistojen soveltuvat Studia Generalia -luennot yliopistojen LUMA-keskusten tilaisuudet, kuten Dyna-miitit Ursan, Heurekan, tms. luennot Voit ehdottaa myös muita tilaisuuksia!

29 UE4 USKONTOJEN MAAILMAT Hindulaisuus, buddhalaisuus, Kiinan ja Japanin uskonnot, islam Elämäntapa ja keskeiset opetukset, suuntaukset ja tulkinnat Vaikutukset ajatteluun, kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan UE5 MIHIN SUOMALAINEN USKOO? Retki Turun seudulle (6 x 75 min., teemana keskiaika Vapaat suunnat (esim. helluntailaisuus ja Pelastusarmeija) Uudet uskonnolliset liikkeet (esim. mormonit, Krishna-liike) Suomalainen uskonnollisuus, uskonnonvapaus Suomessa

30 UE6 USKONTO NYT Alkuperäiskansojen uskonnot (esim. eskimot, intiaanit, aboriginaalit, muinaisegyptiläiset, muinaissuomalaiset) Uskonnon psykologiset ulottuvuudet Uskonto ja yhteiskunta (esim. uskonnot, sota ja rauha, uskontojen kohtaaminen) UE7 PIRUJA JA ENKELEITÄ USKONNOT TAITEISSA

31 PS2 KEHITYSPSYKOLOGIA Elämänkaaren vaiheet ja niihin liittyvät kehitystehtävät Psykososiaalinen, kognitiivinen ja fyysinen kehitys Kenttätutkimus: Lapsen ajattelun kehitys Seksuaaliterapeutin vierailu PS3 IHMISEN TIEDONKÄSITTELYN PERUSTEET Mihin ihmisen tarkkaavuus suuntautuu ja millaiset tekijät vaikuttavat havaintoihin? Miten muistin toimii ja miten unohtamista voi ehkäistä? Vireystilan säätely, nukkumisen ja unien merkitys Vierailijoiden aiheina: Hypnoosi ja näkövammaisen aistien käyttö

32 PS4 MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA Miten motivaatiota voi ylläpitää ja kehittää? Miksi tunnemme mitä tunnemme? Mitä on taitava tunteiden kanssa toimiminen? Mitä on älykkyys ja mikä sitä selittää? Miten ihminen kehittyy asiantuntijaksi? Mitä on taitava ajattelu ja luovuus? Millaiset asiat vaikuttavat ongelmanratkaisuun? PS5 PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS Mitä on persoonallisuus ja miten sitä voidaan selittää? Mitä on mielenterveys ja mitä sitä voi ylläpitää? Millaisia mielenterveydenhäiriöitä on ja miten niitä hoidetaan? Terapeutin vierailu oppitunnille

33 PS8 SOSIAALIPSYKOLOGIA Yksilö sosiaalisen maailmansa rakentajana: esim. sosiaalinen havaitseminen, asenteet Ihmisten väliset suhteet: Attraktio, altruismi, empatia ja aggressio Ryhmäprosessit: Roolit, normit, status ja arvostus ryhmässä, valta ja johtajuus Ryhmien väliset suhteet: Ennakkoluulot ja konfliktit sekä niiden vähentäminen/ratkaiseminen, arvot ja ennakkoluulot monikulttuurisessa yhteiskunnassa Joukkokäyttäytyminen

34 PS9 SOSIAALISET TAIDOT Kurssi on tarkoitettu jännittäjille (esim. koe- tai esiintymisjännitys). Se koostuu kokoontumisista kerran viikossa, konkreettisista harjoituksista, kotitehtävistä ja niiden analyyseistä. Ryhmän koko 6-8 opiskelijaa. Tavoitteet auttaa jännittäjiä huomaamaan jännittämisen kokemusta ylläpitäviä suhtautumis- ja toimintatapoja ymmärtää jännittämisen taustatekijöitä ja löytämään selviytymiskeinoja jännittämistä aiheuttaviin tilanteisiin syventää itseymmärrystä ja oppia hyväksymään omaa jännittämistä sekä näkemään siinä piilevät voimavarat

35 FILOSOFIA FI2 Filosofinen etiikka (syventävä) FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia (syventävä) filosofisen etiikan tärkeät ongelmat, käsitteet ja teoriat Tieto, tietäminen, käsityksiä todellisuuden perusrakenteesta filosofiassa, tieteissä ja arkiajattelussa metaetiikka Normatiivinen etiikka Soveltava etiikka

36 FILOSOFIA FI4 Yhteiskuntafilosofia (syventävä) FI5 Uskonnonfilosofia (soveltava) Yhteiskuntafilosofian keskeiset käsitteet (erityisesti oikeudenmukaisuus), suuntaukset (esim. liberalismi) ja teoriat (esimerkiksi yhteiskuntasopimusteoriat) Uskonnonfilosofian keskeisiä kysymyksenasetteluita (esimerkiksi jumalatodistukset, uskonnollisen kielen luonne) Lähde:

37 HISTORIAA ABEILLE Syventävät kurssit HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan Retkiä: kaupunginmuseo, Suomenlinna, Tallinna HI6 Kulttuurien kohtaaminen Löytöretkille ympäri maailman Soveltavat kurssit HI8 Maailma Nyt (MD) Maailmanpolitiikan ajankohtaisia aiheita Itsenäinen tiedonhaku, mediakriittisyys ja esiintymistaidot Vierailuja ja asiantuntijavieraita Täydentää ja syventää HI3-kurssia

38 YHTEISKUNTAOPPIA ABEILLE Syventävät kurssit YH3 Lakitieto Vierailu käräjäoikeuteen YH4 Euroopan unioni EYP ja MEP Soveltavat kurssit YH5 Kansantaloustieteen perusteet Valmistaa taloustieteiden pääsykokeisiin Vetäjänä ulkopuolinen asiantuntija YH6 Lakitiedon jatkokurssi Millaista on oikeustieteen opiskelu ja juristin työ? YH9 Yhteiskunta- ja talouspolitiikan kurssi Syventää, soveltaa ja täydentää edellisten kurssien asioita Tilastot, ajankohtaiset asiat

39 MUSIIKIN SYVENTÄVÄT KURSSIT MU 3 OVET AUKI MUSIIKILLE Syvennetään tuntemusta musiikin eri tyylilajeista Pop/Rock/Rap/Reggae/Jazz/Heavy/Crossover/Maailmanmu siikki/taidemusiikki Valitaan opiskelijoiden kanssa 3 musiikkityyliä joihin perehdytään kuuntelemalla, soittamalla, laulamalla MU 4 MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA Ajankohtainen musiikkitarjonta, musiikin vaikutus mediassa Internet, tv-sarjat, media, elokuvamusikki, näyttämömusiikki, musiikki & tunteet, tekijänoikeudet Vierailu: äänitysstudio, musiikkialan organisaatot, yritykset, radio, tv, teatteri, orkesterit, bändit

40 MUSIIKIN SYVENTÄVÄT KURSSIT MU 5 MUSIIKKIPROJEKTI Voi toteuttaa monella tapaa: Sävellyskurssi: sävelletään, sanoitetaan ja äänitetään omat biisit Sovituskurssi: sovitetaan tuttuja kappaleita uusiin muotoihin itsenäisesti tai ryhmässä Toteutetaan musikaali tai oppiaineiden välinen projekti Esiinnytään koulun tilaisuuksissa tai koulun ulkopuolella (vanhainkodissa, lastentarhassa, sairaalassa, katusoittajina, )

41 MUSIIKIN SOVELTAVAT KURSSIT MU 6 YKSIN- JA YHTYELAULUKURSSI Etiksen kuoro, lauletaan pop- rock- ja etnosovituksia Hiotaan laulutekniikkaa ja esiintymistaitoja MU 7 BÄNDIKURSSI Kootaan omat bandit joiden kanssa esiinnytään Ohjelmiston suunnittelua, bändin vetämistä, itsenäistä harjoittelua, sovitustyötä, workshopit opettajan kanssa, esiintymisiä!

42 K U V I K S E N S Y V E N T Ä V Ä T KU3 MEDIA JA KUVIEN VIESTIT KU4 TAITEEN KUVISTA OMIIN KUVIIN Teemoina mm. mainonta, kuvajournalismi, mediakritiikki ja graafinen suunnittelu Työskentely pääosin tietokoneella Mainostoimistovierailu Teemana taiteen historia Tutustutaan syvemmin eri aikakausien taiteeseen ja käytetään taidehistorian kuvia ja teemoja oman kuvantekemisen innoittajana Hyödyllinen etenkin kuvisdiplomista kiinnostuneille, mutta ennen kaikkea kaikille, joita kiinnostaa taiteen historia!

43 K U V I K S E N S Y V E N T Ä V Ä T KU5 NYKYTAITEEN TYÖPAJA Teemana nykytaide Tutustutaan nykytaiteelle ominaisiin työskentelytapoihin, joita sovelletaan omassa työskentelyssä Näyttelyvierailuja

44 K U V I K S E N S O V E L T A V A T KU6 PIIRUSTUS JA MAALAUS KU7 GRAFIIKKA JA KANKAANPAINANTA Luova ja kokeileva lähestymiskulma kuvantekemiseen Piirretään ja maalataan monipuolisin monipuolisin menetelmin ja materiaalein (öljy, akryyli, spray, vesiväri, hiili, muste ) Teemana taidegrafiikan ja kankaanpainon eri tekniikat (esim. puupiirros, monotypia, sabluunagrafiikka ja kuvansiirto) Suoritusmerkintä Suoritusmerkintä

45 K U V I K S E N S O V E L T A V A T KU8 KUVANVEISTO KU9 VALOKUVAUS Tutkimme kolmiulotteista muotoa kuvataiteessa Tutustumme kuvanveiston eri tekniikoihin ja materiaaleihin oman tekemisen kautta (esim. keramiikka, kipsi, kierrätysmateriaalit yms.) Tutustutaan digikuvauksen saloihin Vinkkejä niin tekniikkaan kuin kuvailmaisuunkin! Suoritusmerkintä Suoritusmerkintä

46 K U V I K S E N S O V E L T A V A T KU10 LUKIODIPLOMI Suoritetaan yleensä abivuonna, ensin käytävä vähintään 4 kuvataiteen kurssia OPH:n laatimat kuvisdiplomitehtävät: työskennellään yhden tehtäväannon parissa koko kurssin ajan Vapaavalintainen tekninen toteutus Teoksen lisäksi portfolio Erillinen todistus ja kirjallinen palaute, arvosana asteikolla 1-5

47 LIIKUNTA Syventävät ja soveltavat LI 3 Virkisty liikunnasta palloilulajeja ja erikoisempiin liikuntamuotoihin tutustumista ryhmän toiveiden mukaan LI 5 Kuntoliikunta (abiliikunta) liikunnan harrastajille itsenäistä harjoittelua ja yhteisiä liikuntatunteja käytetään harjoituspäiväkirjaa

48 TERVEYSTIETO Syventävät TE 2 Nuoret, terveys ja arkielämä aikuistuminen, seksuaaliterveys ravitsemus, painonhallinta riippuvuus, päihteet TE 3 Terveys ja tutkimus terveyteen liittyvän tutkimustiedon hankinta, tulkinta ja kriittinen arviointi pienimuotoinen terveystutkimus omassa opiskeluympäristössä vierailukäynnit

49 OPINTO-OHJAUS OP2, YRI Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta: työelämää Espoossa suoritetaan pääosin itsenäisesti (työnteko oppituntien ulkopuolella omassa työpaikassa) aloitetaan ja lopetetaan luokkamuotoisesti opintokäynnit (1-2 kpl) tehdään yhdessä asiantuntijaluennoilla (1-2 kpl) läsnäolovelvollisuus kaikki työstävät kurssistaan portfolion suunnattu lähinnä 2. vsk:n opiskelijoille, mutta myös abiturientit voivat osallistua suoritetaan hajautetusti yhden lukuvuoden aikana arvioidaan suoritusmerkinnällä S

50 OP4 STRESSINHALLINTA Rentoutusta ja stressinhallintaa mindfulness-kurssilla Soveltava kurssi (puolikas) Hyvinvointia ja itsetuntemusta Tietoisuustaitoja ja läsnäoloa Hiljaisuutta Kurssilla EI SUORITETA mitään (yllättävän vaikeaa!) Tapaaminen kerran viikossa 3. jaksossa

51 MUITA SOVELTAVIA KURSSEJA Kiinan kielen kurssit I ja II kielen alkeita kiinalaista kulttuuria arviointi suoritusmerkinnällä (S) Kiinan kulttuurin kurssi (YH13) Maantiedettä, historiaa ja yhteiskuntaoppia, uskontoa, kuvataidetta eli laaja-alaista syventymistä Kiinaan eri opettajien avulla arviointi suoritusmerkinnällä (S) Liikennekasvatus: Autokoulu teoriaopetus alkaa kaksi kertaa lukuvuodessa omalla koululla esittämällä ajokortin koulusihteerille saa yhden kurssin (S) Studia Generalia (YH 18) teema vaihtelee lukuvuosittain arviointi suoritusmerkinnällä (S): opintopäiväkirja arvosteltavaksi UUTTA! Debating Society (ENA16) kysy lisää lehtori Sadeharjulta! The Incubator (YH23) kysy lisää: Jamin Hu 14IB!

52 YLEISOHJEITA tee valintasi Wilmassa kohdassa Opinnot Valinnat merkitse myös jaksotoivomuksesi ota huomioon ylioppilaskirjoitussuunnitelmasi! valinnat on tehtävä ke mennessä nämä diat ovat nähtävissä Fronterissa Etelä-Tapiolan lukio -huoneen arkistossa

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tämä kurssiopas sisältää kaikki Ruoveden Yhteiskoulun lukion kurssit. Lisää valittavia kursseja löydät seudulliselta verkkokurssitarjottimelta: www.seututarjotin.fi ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 Kieli,

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 ATK - Kurssi 1: Perehdytään tietokoneen peruskäyttöön: tekstinkäsittely, Internet, sähköposti, taulukkolaskenta. Sopii kaikille jotka tarvitsevat opastusta näissä

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit.

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5

SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 SISÄLLYSLUETTELO OHJEITA. 2 TUNTIJAKO 4 VALINTAKORTTI 5 KURSSISISÄLLÖT: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 6 ENGLANTI (A1) 7 SAKSA SA 9 RUOTSI (B1) 10 SAKSA SAB2 JA SAB3 12 RANSKA RAB2 JA RAB3 14 MATEMATIIKKA

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN LUKIO LUOTTAMUS ELÄMÄ LIIKUNTA UNELMAT LOYAL EXERCISE LIFE UNIQUE

LEPPÄVAARAN LUKIO LUOTTAMUS ELÄMÄ LIIKUNTA UNELMAT LOYAL EXERCISE LIFE UNIQUE LEPPÄVAARAN LUKIO LUOTTAMUS ELÄMÄ LIIKUNTA UNELMAT LOYAL EXERCISE LIFE UNIQUE OPINTO-OPAS 2015-2016 Yläkerran pohjapiirros Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. YLEISTÄ... 3 LUKION YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

www.kerttulinlukio.fi Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18.

www.kerttulinlukio.fi Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18. www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18.30 Kerttulin lukio, Kaarinankatu 3 Tervetuloa!

Lisätiedot

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30.

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2015 klo 18.30

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2015 2016 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot