VANHEMPIEN ARVOKESKUSTELUN SATOA. Syyskuu 2014 Koivuhaan koulu Parainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHEMPIEN ARVOKESKUSTELUN SATOA. Syyskuu 2014 Koivuhaan koulu Parainen"

Transkriptio

1 VANHEMPIEN ARVOKESKUSTELUN SATOA Syyskuu 2014 Koivuhaan koulu Parainen

2 1. Nimeä kolme asiaa, jotka ovat mielestäsi tärkeitä lapsen koulunkäynnissä. Vanhempien antamat vastaukset kuhunkin kysymykseen on jaettu eri teemojen alle. Suluissa on mainintojen lukumäärä.

3 TURVALLISUUSASIAT Turvallisuus (10) Ei kiusaamista, kiusaamiseen puuttuminen (5) Turvallinen oppimisympäristö (2) Turvallinen koulumatka

4 SOSIAALISUUS Sosiaaliset taidot (7) Ryhmätyöskentely, ryhmässä toimiminen, yhteistyökyky (6) Kouluviihtyvyys (5) Kaverit, ystävyyssuhteet (5) Yhteishenki (3) Ihmisenä kasvaminen (3) Taito tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa (molemminpuolinen kunnioitus) (2) Suvaitseva ja rohkaiseva ilmapiiri (uskalletaan puuttua esim. kiusaamiseen) (2) Tasa-arvo, tasavertaisuus (2) Sosiaalisten tilanteiden lukutaito Sosiaalinen ympäristö koulussa ja vapaalla Toisista huolehtiminen, toisten huomioiminen ja arvostaminen (2)

5 OPPIMINEN JA OPETUS Perustietojen ja taitojen oppiminen (esim. luku- ja kirjoitustaito) (6) Oppimisen ilo ja into, oppimismotivaation tukeminen (5) Opetuksen hyvä taso, laadukas opetus (3) Erilaisten oppimistekniikoiden omaksuminen, oppimaan oppiminen (2) Riittävä henkilökunta Sujuva oppiminen

6 KÄYTÖSTAVAT, SÄÄNNÖT ja VASTUU Hyvien käytöstapojen oppiminen, kohteliaisuus (5) Sääntöjen noudattamisen oppiminen (2) Auktoriteetin kunnioitus (2) Kurinalaisuus, täsmällisyys, säännöllisyys (3) Omista asioista huolehtiminen, omaaloitteisuus (2) Vastuunotto, sovitusta kiinni pitäminen (3) Kuri, työrauha (2) Itsehillintä Selkeät rajat, rohkea puuttuminen

7 YKSILÖLLISYYS ja ITSETUNNON TUKEMINEN Yksilöllisyyden huomioiminen ja erilaisuuden arvostaminen (3) Innostava ja kannustava oppimisympäristö (3) Oppilas tulee nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi yksilönä (2) Hyvän itsetunnon tukeminen (2) Yksilöllisyyden ja oppimisen yhdistäminen Lisätehtäviin kannustaminen matematiikassa

8 YHTEISTYÖ Yhteistyö kodin ja koulun välillä (5) Hyvä tiedonkulku kodin ja koulun välillä

9 ITSEILMAISU Luovuus, innovatiivisuus Esiintymistaidot Itseilmaisutaidot tilanteeseen sopivalla tavalla

10 AJASSA KIINNI OLEMINEN Pärjääminen tulevaisuuden yhteiskunnassa (kodin ja koulun ulkopuoliseen maailmaan valmentaminen) (2) Ajanmukaiset opiskeluvälineet ja tilat (2) Koulun tulee olla kiinni ajassa (nykyaikainen ja ajan mukainen)

11 MUUTA Laadukas ja monipuolinen kouluruoka (2) Yhteiskuntaopilliset jutut Suomalaisuuteen kasvaminen

12 2. Miten koti voi tukea lapsen koulunkäyntiä?

13 KANNUSTAMINEN JA TUKI Kannustamalla, kehumalla ja olemalla kiinnostunut lapsen koulunkäynnistä (13) Auttamalla läksyissä, tukemalla koulutyötä (12) Lapsen kuunteleminen (reagointi esim. kiusaamiseen, Kiva Koulutapauksien selvittäminen) ja lapseen luottaminen (3) Perustaitojen opettaminen kotona Osallistuminen vanhempainiltoihin ja koulun järjestämiin tapahtumiin

14 PERUSTARPEET JA RUTIINIT Huolehtimalla perustarpeista (8) Ottamalla vastuu koulunkäyntiin liittyvistä rutiineista (3) Antamalla aikaa, olemalla läsnä (2) Tasapainoinen ja säännöllinen arki ja sopuisa ilmapiiri kotona (3) Huolehtimalla asianmukaisista välineistä (3) Tasapainon löytäminen koulun ja muun välillä (2) Koulupäivän jälkeisistä säännöistä sopiminen Rajojen asettaminen (esim. pelit, TV, netti yms.) Riittävä uni (3)

15 ASENTEET JA ARVOSTUS Asennekasvatus, arvostuksen osoittaminen koulua kohtaan (koulusta ei puhuta lasten kuullen kielteiseen sävyyn) (9) Välttämällä omien ambitioiden tai omien negatiivisten koulukokemusten projisointia lapsen koulunkäyntiin (2) Oikean asenteen ja toisten kunnioittamisen opettaminen kotona Suhtautumalla kouluun lapsen työnä

16 YHTEISTYÖ KODIN JA KOULUN VÄLILLÄ Yhteistyö opettajien kanssa (3) Arvomaailman yhdensuuntaistaminen koulun kanssa Tutustumalla muihin vanhempiin

17 TURVALLISUUS Turvallisuus koulutiellä (autoton koulumatka mahdollisuuksien mukaan) Tarinoiden varmistaminen

18 3. Mitä haluaisitte koulun opettavan lapsille perustietojen ja -taitojen lisäksi?

19 SOSIAALISET TAIDOT JA ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN Erilaisuuden sietäminen ja hyväksyminen, toisten kunnioittaminen ja toisista huolehtiminen (7) Sosiaalisuus (7) Lähiympäristöstä huolehtiminen (2) Suvaitsevaisuus, hyväksyntä (5) Empatiakyky, toisen asemaan asettuminen (2) Yhteistyökyky, muiden kanssa toimiminen (3) Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo(2) Yhteisöllisyys

20 ITSEOHJAUTUVUUS JA ITSETUNNON TUKEMINEN Hyvän itsetunnon tukeminen (5) Oman toiminnan ohjaaminen, oppimaan oppimisen taito (4) Kyseenalaistamisen taito, erilaisten näkökulmien punnitseminen (4) Vastuunotto ja itsenäisyys (4) Säännöllisyys ja rutiinit elämässä, arjen sietokyky ja ahkeruus (4) Itsenäisen ja luovan ajattelun oppiminen (2) Omien vahvuuksien löytäminen, itsensä arvostaminen (4) Oman puutteellisuuden hyväksymistä Rohkeutta kysyä ja pyytää apua tarvittaessa Tunteiden näyttäminen Mielipiteiden ilmaiseminen Itsetuntemuksen kehittäminen Vastuu omasta hyvinvoinnista

21 YMPÄRISTÖ, KIELET JA KULTTUURI Monikulttuurisuus (2) Kaksikielisyys (2) Ympäristökasvatus (2) Mediakasvatus ja -kriittisyys (2) Kansainvälisyys Globaalisti omien tekojen ja vastuun kantaminen Verkostoitumistaidot Riittävä liikunta Hyviin elämäntapoihin kannustaminen Monilukutaito Koulunkäynnin arvostamiseen oppimiseen Yrittäjyys Motoriset perustaidot (esim. uimataito) Kerhotoimintaan ja harrastekokeiluihin innostaminen

22 SÄÄNNÖT JA KURI Auktoriteetin kunnioitus ( että opettajillakin kivaa työssään ) Käytöstavat Terve moraali

23 4. Mitä on hyvä kodin ja koulun välinen yhteistyö?

24 AVOIMUUS JA NOPEA REAGOINTI Avoin ja rehellinen kommunikaatio (11) Välittömyys ja nopea reagointikyky (voi ottaa tarvittaessa aina heti yhteyttä) (7) Luottamus, että koulusta otetaan yhteyttä tarvittaessa (3)

25 SÄÄNNÖLLISYYS VUOROVAIKUTUKSESSA Toimivat viestintäkanavat (Wilma, blogi, puhelin, reissuvihko, tekstiviestit, viikkokirje, vanhempainillat, vanhempainvartit, arviointikeskustelut) (6) Vuorovaikutteisuus molempiin suuntiin (hyvä keskusteluyhteys/hyvän ja huonon palautteen antaminen suuntaan jos toiseen/molemminpuolinen vastuunotto kasvatusasioissa) (6) Henkilökunnan pysyvyys helpottaa kommunikaatiota Säännölliset tapaamiset Wilma (myös opettajalle päin positiivisia asioita) (3) Ykkösblogi on jees!

26 KUNNIOITUS JA YHTEINEN LINJA Toisen osapuolen kunnioittaminen kommunikaatiossa kodin ja koulun välillä (3) Yhdensuuntaiseen näkemykseen pyrkiminen ( vedetään yhtä köyttä, ei vedetä mattoja toistemme alta ) Työrauha molemmin puolin

27 VANHEMPIEN OMA- ALOITTEISUUS Vanhemmat aktiivisesti mukana mm. luokan rahankeruussa (2) Vanhemmatkin voivat tehdä aloitteita esim. lukihäiriöepäily Vapaaehtoisten tukihenkilöiden osallistuminen Yhdessä tekeminen ja yhteiset epäviralliset tilaisuudet (askarteluillat, Halloween-tapahtumat jne.) luovat yhteisöllisyydentunnetta Lapset ideoimaan kodin ja koulun yhteistyötä

28 POSITIIVISUUS Olisi välillä hauska kuulla, minkälainen lapsi on muualla kuin kotona Lapsen persoonallisuuden näkeminen kouluympäristössä Positiivista palautetta useammin (2) Kuvien lähteet:

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia)

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia) Arvokeskustelu Kurkelan koulu OPS2016-vanhempainilta 6.2.2014, paikalla n. 45 huoltajaa. Jakaannuimme neljään ryhmään, joiden tuotokset on koottu alla olevien kysymysten alapuolelle sellaisenaan. 1. a)

Lisätiedot

Sompion koulun huoltajien ajatuksia 11.1.2014. ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa:

Sompion koulun huoltajien ajatuksia 11.1.2014. ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa: Sompion koulun huoltajien ajatuksia 11.1.2014 ARVOT, joiden toivoisin ohjaavan työskentelyä koulussa: moninaisuuden hyväksyminen/ymmärtäminen itsensä tunteminen/hyväksyminen vuorovaikutus oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

Huoltajien pohdinnat OPS2016 Kalevan ja Keskuskoulun yhteisen vanhempainillan pohjalta

Huoltajien pohdinnat OPS2016 Kalevan ja Keskuskoulun yhteisen vanhempainillan pohjalta Huoltajien pohdinnat OPS2016 Kalevan ja Keskuskoulun yhteisen vanhempainillan pohjalta 1. a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Lapsi opiskelee koulussa oppiakseen perustietoja ja -taitoja elämää varten.

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN. Perusopetuksen kehittämissuunnitelma 1

SEINÄJOEN KAUPUNGIN. Perusopetuksen kehittämissuunnitelma 1 SEINÄJOEN KAUPUNGIN P E R U S K O U L U T Perusopetuksen kehittämissuunnitelma 1 2 Perusopetuksen kehittämissuunnitelma SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSKOULUT Koonnut: Piia Seppälä yhteistyössä perusopetusjohtajan

Lisätiedot

Nurmijärven Isoniitun koulun 7. luokkalaisten, heidän vanhempiensa ja opettajien huolia ja hyviä käytäntöjä huolten vähentämiseksi

Nurmijärven Isoniitun koulun 7. luokkalaisten, heidän vanhempiensa ja opettajien huolia ja hyviä käytäntöjä huolten vähentämiseksi Nurmijärven Isoniitun koulun 7. luokkalaisten, heidän vanhempiensa ja opettajien huolia ja hyviä käytäntöjä huolten vähentämiseksi syksy 2007- kevät 2009 HUOLTEN JAKAANTUMINEN TEEMOITTAIN (ensimmäisenä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

TULOKSET JA YHTEENVETO KYSELYISTÄ OPPILAAN HUOLTAJILLE SEKÄ YLÄKOULUN OPPILAILLE RAISION PERUSOPETUKSESTA

TULOKSET JA YHTEENVETO KYSELYISTÄ OPPILAAN HUOLTAJILLE SEKÄ YLÄKOULUN OPPILAILLE RAISION PERUSOPETUKSESTA TULOKSET JA YHTEENVETO KYSELYISTÄ OPPILAAN HUOLTAJILLE SEKÄ YLÄKOULUN OPPILAILLE RAISION PERUSOPETUKSESTA Kysely huoltajille toteutettiin Wilmassa helmikuussa 201 viikoilla 6-8. Kyselyyn vastasi 507 huoltajaa.

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Vanhempainillat TEKSTIKENTÄT

Vanhempainillat TEKSTIKENTÄT 1 Vanhempainillat TEKSTIKENTÄT Vastauksia yhteensä: 52 Vastaukset annettu 3. 22.11.2014 1 Sain käsityksen luokanvalvojasta. Kuulin tärkeitä asioita koulun periaatteista, säännöistä ym. Näin muiden oppilaiden

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma

OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT. Strömbergin koulu Opetussuunnitelma OSA II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Strömbergin koulu Opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO OSA II 1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...3 1.1. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...3 1.2. AIHEKOKONAISUUDET...4

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.1 Yleistä...4 1.2 Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA JA TAVOITTEET Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot