KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN. Kaisa Karhu Suunnittelija, opiskelu- ja uraohjaus Oulun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEAKOULUSTA TYÖELÄMÄÄN. Kaisa Karhu Suunnittelija, opiskelu- ja uraohjaus Oulun yliopisto"

Transkriptio

1 KRKEAKULUSTA TYÖELÄMÄÄN Kaisa Karhu Suunnittelija, opiskelu- ja uraohjaus ulun yliopisto

2 Alustuksen aiheet Minkälainen on tulevaisuuden työelämä? Mihin meidän pitää oppilaita/ opiskelijoita valmistaa? Mitä asiat 1. vuoden opiskelijoita huolettaa? Näkemyksiä uraohjaukseen mien vahvuuksien tunnistaminen Mielenkiinnon kohteiden tunnistaminen Tiedonhaku saaminen ja sen tunnistaminen

3 Näkymiä tulevaisuuden työelämään ja osaamiseen EK: IVALLUS hanke MITÄ AJATUKSIA HERÄSI? MITEN VISITTE MASSA PETUS- JA HJAUSTIMINNASSA VAHVISTAA TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAITJA?

4 Työelämätaitojen kehittyminen yliopistossa Lähde: ulun yliopisto, valmistuneiden 5-vuotisuraseuranta 2009 Merkitys työssä Koulutus kehitti Erotus Neuvottelutaidot rganisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot ngelmanratkaisukyky Joustavuus ja sopeutumiskyky Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Projektinhallintataidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Suomen kielen viestintätaidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Itsenäinen työskentelykyky Tiedonhankintataidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taito Englannin kielen viestintätaitojen merkitys työssä Muiden kielten viestintätaidot man alan teoreettisen osaaminen ppimiskyky Luovan ajattelun taidot petus-, koulutus- ja ohjaustaidot man alan tehtävien käytännön taidot Ruotsin kielen viestintätaitojen merkitys työssä Esiintymistaidot -2,0-1,8-1,5-1,5-1,4-1,4-1,3-1,1-1,0-1,0-0,9-0,9-0,7-0,6-0,6-0,6-0,5 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 1,1 1,1 3,0 5,0 3,3 5,1 2,3 3,8 4,0 5,4 3,9 5,3 4,0 5,4 3,0 4,4 3,8 4,9 4,1 5,2 2,8 3,8 2,2 3,1 4,8 5,6 4,6 5,3 2,8 2,2 4,4 5,0 4,3 3,7 2,5 2,0 4,6 4,6 4,8 4,9 4,1 4,4 3,8 4,1 4,2 4,6 2,2 3,2 3,7 4,

5 Taidoilla on merkitystä.. saamisen tunnistamisen taitojen oppiminen pitkin opintopolkua Harrastukset ja harrastuneisuus tuovat myös tärkeitä Myöhemmin työkokemuksen kautta oppii tietoja ja taitoja aina ei tarvita toista tutkintoa Työelämä muuttuu työtehtävät vaihtuvat saamisen tunnistamisen taidoilla voi vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin, kun tunnistaa mitä minulla nyt on, mitä osaamista tarvitsen ja miten sen voin saavuttaa

6 saamisen osa-alueet ryhmätyötaidot vuorovaikutustaidot joustavuus ja sopeutumiskyky äidinkielen kirjallinen ja suullinen viestintä esiintymistaito viestintätaidot vierailla kielillä. Sosiaaliset taidot Viestintätaidot Asiantuntijuus luovan ajattelun taidot oppimiskyky ongelmanratkaisukyky kyky itsenäiseen työskentelyyn projektinhallintataidot johtamistaidot Yleiset työelämätaidot tieteenalan käsitteet, teoriat & tiedot analyyttiset taidot lähdekriittinen osaaminen teorian soveltaminen tiedonhankintataidot yleissivistys suvaitsevaisuus monikulttuurisuus Tekniset taidot atk-taidot teknisten välineiden hallinta Kansainvälinen osaaminen Kaupallinen ja taloudellinen osaaminen viestintätaidot vierailla kielillä tietyn maan/kulttuurin erityisosaaminen kansainvälinen hahmotuskyky. taloudellisten mekanismien ja todennäköisyyksien tunnistaminen ja ymmärtäminen taloushallinnon osaaminen kustannuslaskenta markkinoinnin ja myynnin osaaminen

7 Tuleva työura mietityttää korkeakouluopiskelijoita (Lairio, Penttinen & Penttilä 2007) Tuleva ura askarruttaa jo opintojen alkuvaiheessa (90%) ja lisääntyy opintojen edetessä (96%) Asiantuntijaidentiteetti lenko oikealla alalla? Koulutuksen tuottamat kvalifikaatiot Mihin työtehtäviin koulutukseni valmistaa? vatko koulutuksessa opitut asiat käyttökelpoisia työelämässä? saanko mitään, kun siirryn työelämään? Työllistyminen ja työmarkkinatilanne Työllistynkö tällä koulutuksella? saamisen tunnistaminen ja työelämätieto lisäävät luottamusta tulevaan

8 Työelämätaitojen kehittyminen Virtanen Anne (2011): koulutuksessa Yliopistossa/korkeakoulussa opitaan monipuolisesti työelämätaitoja opiskelijat eivät tunnista oppimiensa taitojen käyttökelpoisuutta työelämässä, jäävät liian yleiselle tasolle taidot eivät konkretisoidu käytännössä hyödynnettävänä osaamisena vaatii käytännön kokemusta, pedagogisia toimia näkyväksi tekemiseksi Tynjälä Päivi (2010); Virtanen & Tynjälä (2011 b ja 2011a) (Virtanen A. 2011) integratiivinen pedagogiikka: yhteisöllistä vuoropuhelua teorian ja käytännön rajapinnalla kirjoitustehtävät: oppimispäiväkirja, portfolio keskustelut, mentorointi, tutorointi, valmennus

9 Uusia näkemyksiä urasuunnitteluun (Penttinen, L. 2010) Käsitykset persoonallisuuden ja työtehtävien yhteensovittamisesta ovat vaihtumassa puheeseen muutoksesta ja suhteista, siirtymävaiheista ja ura-ja elämänsuunnittelusta (Savickas 2005) Perinteisen uraohjauksen kysymyksen kuka minä olen sijaan tarkastellaan sitä millainen haluan tulevaisuuteni olevan (Campbell & Ungar 2004) hjaus nähdään toimintakompetenssien ja itseohjautuvuuden tukemisena (Wijers & Meijers 1996) hjauksellisesti työelämäorientaation tukeminen tulee nähdä kokonaisvaltaisena persoonallisen ja ammatillisen kasvun sekä toimintakykyisyyden tukemisena

10 Koulutuksen työelämäohjauksen kehittäminen pintojen ohjauksessa huomiota myös työelämäorientaation ja valmiuksien tukemiseen: ohjauksellisesti keskeistä opiskelijan hyvän elämän edistämisessä Keskeistä on kiinnittää enemmänkin huomiota osaamiseen kuin suorittamiseen Mitä haluan oppia? Mitä osaamista tarvitsen suhteessa omiin mielenkiinnonkohteisiini Painopisteen siirtäminen enemmän uraohjauksen puolelle, kuin suorittamiseen tukee opiskelijoiden päätöksentekoa ja valintoja

11 hjaus kohti hyvää elämää - Life Designing (Savickas, 2005) Mistä hyvä elämä koostuu? Mikä on työn merkitys siinä? Suuntaa kiinnostavia asioita kohti kiinnostava työ löytyy sitä kautta ja mahdollistaa omalta osaltaan hyvän elämän Ei tarvitse tietää ammattia tehdessään uraan liittyviä valintoja, kunhan tunnistaa omat kiinnostuksen kohteet

12 Suunnitellun sattuman teoria (Planned Happencetance) Perustuu oppimisteoriaan (Happencetance learning theory HLT) Emme tiedä mitä tulevaisuuden työtehtävät tulevat olemaan malla aktiivisuudella ja toiminnalla on merkitystä Tilanteisiin heittäytyminen ja sattumiin valmistautuminen, sekä niistä oppiminen keskiössä Epävarmuuden sietämisen oppiminen ASETU ALTTIIKSI SATTUMILLE LE VALMIS KERTMAAN MISTA INTRESSEISTÄ SATTUMA SATTUU KHDALLE JSSAIN VAIHEESSA

13 Gary W. Peterson, James P. Sampson & Robert C. Reardon Informaation käsittelyprosessit urasuunnittelussa TIEDNHAKU tärkeä osa valintojen ja päätöksien tekemistä EI VI HALUTA SELLAISTA, JSTA EI TIEDÄ MITÄÄN Thinking about my decision making Knowing how I make decisions Metacognitions Decision-Making Skills Self-Knowledge Knowing about myself Knowing about my options ptions Knowledge

14 Töissä.fi korkeakoulusta valmistuneet työelämässä TYÖELÄMÄTIETA valintojen tueksi Uratarinoita Sijoittumistietoa Ammattinimikkeitä Vinkkejä opiskelijoille Sivustoon liittyviä tehtäviä on mietitty Yliopistosta työelämään hankkeessa (ESR), Sivuston on toteuttanut KUTSI hanke (ESR) HESSA VAIHTEHTISIA TYÖSKENTELYTAPJA ERI TYÖELÄMÄKYSYMYSTEN PARISSA

15 Töissä.fi -työskentelyä (Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto; Kaisa Karhu, ulun yliopisto) avaa kirjoita kiinnostava pääaine kohtaan hae pääaineella tai koulutusohjelmalla Voit myös hakea sivun yläpalkista kohdasta opintojen hakemisto TAI kohdasta 01sijoittuminen työelämään Keskustele parin kanssa: Mitä tehtävänimikkeitä haku tuotti? Millaisille sektoreille työllistytään? Millaisia työnantajia löytyy? Millainen on työllisyystilanne? Millaisia työtehtäviä alalla olevien päivään liittyi?

16 Töissä.fi -työskentely MITÄ TYÖELÄMÄSSÄ PITÄISI SATA? (Koonnut Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto) Tutustukaa valmistuneiden kertomuksiin: Millaista osaamista heidän työtehtävissään tarvitaan? (tarvitsen työssäni seuraavia taitoja) Mikä rooli työssä on oman pääaineen antamalla erityisosaamisella? Millaisia yleisiä, geneerisiä työelämätaitoja tarvitaan? Mitä osaamista opinnot ovat antaneet? (näistä opinnoista on ollut eniten hyötyä) Mistä muualta osaamista on karttunut? Pohtikaa ryhmässä: Miten voisitte kerryttää näissä tehtävissä tarvittavaa osaamista opiskelun aikana (lukiossa, korkea-asteen pääaineen opinnoissa, harrastuksissa, vapaa-ajalla jne.)?

17 Töissä.fi -työskentely MITÄ TYÖELÄMÄSSÄ PITÄISI SATA? (Koonnut Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto) Pareittain Valitkaa 02 valmistuneiden kertomukset Selatkaa palkkia Näytä kaikki taidot Listatkaa palkista 10 oman alanne osaamiseen liittyvää taitoa Klikatkaa taitoja ja tutustukaa valmistuneiden kertomuksiin työtehtävistä, joissa näitä taitoja tarvitaan Millaisia työtehtäviin taidot liittyvät? Miten taidot konkretisoituvat käytännön työelämässä? Mitä taitoja saat/voit hankkia oman alasi opinnoista? Entä muualta? Miten voisit CV:ssä osoittaa osaamistasi näissä taidoissa

18 Töissä.fi -työskentely TYÖURAPLUT: MITEN TYÖLLISTYN? (Koonnut Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto; Kaisa Karhu, ulun yliopisto) Tutustukaa ryhmässä kiinnostaviin valmistuneiden kertomuksiin Vinkki: kertomuksia löydät 02 valmistuneiden kertomukset alalaidan kiertovalikosta. Jos kiinnostavan alan kertomuksia ei löydy paljoa, voit etsiä omaa alaa lähellä olevien kertomuksia tai muuten vain kiinnostavien alojen kertomuksia! Huomaat, että samoja vinkkejä on monilla NE VAT SIIS TÄRKEITÄ! Mitä kautta valmistuneet ovat työllistyneet? Mikä merkitys on tutkinnolla, harjoittelulla, opintojen aikaisella työkokemuksella jne.? Mikä rooli on ollut henkilökohtaisilla verkostoilla? Millaisia verkostoja valmistuneet tuovat esille kertomuksissaan?

19 Töissä.fi -työskentely MITEN HANKKIA PINTPLULTA EVÄITÄ TYÖLLISTYMISEEN? (Koonnut Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto; Kaisa Karhu, ulun yliopisto) Tutustukaa valmistuneiden kertomuksiin Mitä asioita valmistuneet nostavat tärkeiksi työllistymisessään? Millaisia vinkkejä valmistuneet antavat työllistymiseen? Millaisia vinkkejä alalta valmistuneet antavat opiskeluun? Arvioikaa ja pohtikaa, miten itse voi opintojen aikana vaikuttaa valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen.

20 Töissä.fi -työskentely TULEVAISUUDEN URAPLUT (Koonnut Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto) Tutustukaa ryhmässä teitä kiinnostavien tehtäväalojen kautta valmistuneiden kertomuksiin (valmistuneiden kertomukset, näytä kaikki työn luonteet) Millaisia erilaisia urapolkuja kertomuksista löydätte? Mikä on tutkinnon merkitys? Mitkä muut asiat ovat vaikuttaneet urapolkuihin? Mikä on täydennyskoulutuksen rooli? Mitkä henkilökohtaiset asiat ovat voineet vaikuttaa urapolun muotoutumiseen?

21 Töissä.fi -työskentely TYÖELÄMÄNÄKYMIEN HUNEENTAULU: MALLE PLULLE TYÖELÄMÄN (Koonnut Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto) Tutustukaa ryhmässä valmistuneiden kertomuksiin Perehtykää erityisesti valmistuneiden antamiin vinkkeihin opiskeluun, työnhakuun ym. Laatikaa huoneentaulu työelämään ja työllistymiseen liittyvistä asioista, joihin olisi hyvä kiinnittää huomiota opintojen aikana. Esitelkää huoneentaulunne muille ryhmille.

TYÖNHAUN VIESTINTÄ Suunnittelija Sakari Jussi-Pekka Avainohjaaja Jaana O. Liimatainen Ohjaus- ja työelämäpalvelut

TYÖNHAUN VIESTINTÄ Suunnittelija Sakari Jussi-Pekka Avainohjaaja Jaana O. Liimatainen Ohjaus- ja työelämäpalvelut asiakaspäällikkö assistentti error manager field application engineer hw project manager järjestelmäasiantuntija konsultti / tj lehtori manager engineering ohjelmistosuunnittelija opettaja/hankepäällikkö

Lisätiedot

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta historiasta tulevaisuuteen Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Sisällys Esipuhe... 5 1 Työnhaku... 6 2 Filosofian maisterin työelämäorientaatio... 7 3 Työllistyvyyden

Lisätiedot

Yliopistosta työelämään Kielten laitos

Yliopistosta työelämään Kielten laitos Yliopistosta työelämään Kielten laitos Mitä ovat akateemiset työmarkkinat? syyslukukausi 0 työelämäasiantuntija Annamari Rovamo Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut annamari.rovamo@jyu.fi, p. 050 76

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN 30 / 2009 YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN Opintosisällöt, uraohjaus ja tulevaisuuskuvat Johanna Penttilä Johanna Penttilä Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen Opintosisällöt,

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Miehiä naisvaltaisella alalla Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Karhulahti Emma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Elokuu 2010

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA Näkökulmia yhteisöpedagogien (AMK) koulutukseen ja työhön Kimmo Lind (toim.) HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kimmo Lind (toim.) MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA. Näkökulmia yhteisöpedagogien

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012

Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012 Tervetuloa Peda-forum-päiville 2012 Opetus on yliopiston tärkein tehtävä Yliopistolaitoksen tehtävä on tuottaa uutta tietoa, antaa tutkimukseen perustuvaa korkeinta opetusta ja huolehtia tiedon ja osaamisen

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Mervi Lätti & Päivi Putkuri (toim.) C Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -hanke Pohjois-Karjalan

Lisätiedot