Turku Science Park vuonna 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turku Science Park vuonna 2010"

Transkriptio

1

2 Turku Science Park vuonna 2010 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus4-5 Hallituksen toimintakertomus6-7 TScP Kiinteistöt Oy 8 Tuloslaskelma ja tase Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa10-12 Case: Pöytä on katettu Abacus Diagnosticalle 13 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa Case: Fuugoa on lapsellisen helppo käyttää 17 BioTurku Case: Pharmatest voitti kasvukivut20-21 Soveltava ICT22-23 Case: Sanako katkaisi napanuoransa ja muutti Eurocityyn24-25 Osaamiskeskus26-27 Case: Tuhansien järvien maa löysi kulttuurinsa 28 Case: Suomen elintarvikeyrityksiä rohkaistaan maailmalle 29 Yrityskehitys30-31 Case: Aqsens Oy haistaa vilunkipelin 32 Case: Se ei pelaa joka pelkää Tribeflame Oy 33 Markkinointi ja viestintä34-35 Turku Science Parkin vuoden 2010 uutisotsikoita 35 Biocelex Oy36-37 Innovatiivisen kasvun vauhdittaja

3 toimitusjohtajan katsaus toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Turku Science Park Oy:ssä toteutettujen yritysjärjestelyjen myötä yhtiön toiminta irtaantui kokonaan kiinteistöliiketoiminnasta ja keskittyy nyt elinkeinopoliittisiin palveluihin Uuden strategian mukaisesti Turku Science Park Oy on elinkeinopoliittinen yhtiö, joka tukee tutkimuslähtöisen ja osaamisintensiivisen liiketoiminnan kehittämistä Turun talousalueella, jotta alue on kilpailukykyinen ja houkutteleva Yhtiön olemassaolon oikeutus ja tehtävä nivoutuvat Turun alueen elinvoimaisuuden yhteen perusedellytykseen, yritysten hyvinvointiin Nämä tavoitteet ovat tärkeitä myös yhtiön suurimmalle omistajalle, Turun kaupungille Toteutettujen organisaatiomuutosten seurauksena yhtiö voi nyt keskittyä perustehtäväänsä Kun samalla merkittävä osa keskeisen Turku Science Park -alueen kiinteistöliiketoiminnasta on siirretty omaan yhtiöönsä, Turun Teknologiakiinteistöt Oy:hyn, voidaan tälläkin saralla keskittyä sen ammattilaisten toimesta yhtiön ydinosaamiseen Yhtiöiden yhteistyöllä voidaan entisestään kasvattaa Turku Science Park -alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta Vuoden 2010 alussa tuli voimaan uusi yliopistolaki, jolla säädetään yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, toiminnan Yhtiön olemassaolo nivoutuu Turun alueen elinvoimaisuuden yhteen perusedellytykseen, yritysten hyvinvointiin rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä asioista Lain myötä valtion ohjaus yliopistoille pieneni ja yliopistot saivat lisää toimintavapauksia Samalla yliopistojen oma vastuu hallinnosta ja taloudenpidosta lisääntyi Samanaikaisesti, vuoden 2010 alussa, Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät uudeksi entistä monialaisemmaksi Turun yliopistoksi Yliopistojen uudenlaisen toiminnan kehittämisen kannalta on hyvin tärkeää entisestään lähentää Turku Science Park Oy:tä ja turkulaisia yliopistoja Yhteistyötä lisäämällä ja uudenlaista synergiaa hakemalla voidaan tuottaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä uusia palveluja Turku Science Park Oy:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n yhteisyritys Biocelex Oy on bioalan innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä kehitysyhtiö, joka toimii liiketaloudellisin perustein Biocelex Oy:n toiminnan edelleen jalostamiseksi on aloitettu prosessi, jolla yhtiön omistajiksi ja toimijoiksi pyritään saamaan merkittävimmät suomalaiset life science -yliopistot Näin voidaan vahvistaa life science -alan roolia yhtenä merkittävänä suomalaisena ja turkulaisena tulevaisuuden osaamis- ja liiketoiminta-alana Yhtiön strategiaprosessin yhteydessä myös visiota on kirkastettu ja vuoteen 2015 tähtäävä tahtotila kuuluu: Turku Science Park Oy on innovatiivinen ja proaktiivinen, kansainvälisesti tunnettu elinkeinopoliittinen vaikuttaja, joka toiminnallaan tukee ja kaupallistaa innovaatioita valituilla painopistealoilla Tarvelähtöisten palvelujen ja verkottuneen toimintatavan ansiosta tuotamme asiakkaillemme ja omistajillemme merkittävää lisäarvoa Asetettu visio on hyvin tavoitteellinen, mutta ei suinkaan tavoittamattomissa Nyt onkin aika aloittaa kova ja määrätietoinen työ, jotta voimme vastata omaan huutoomme Yliopistojen uudenlaisen toiminnan kehittämisen kannalta on hyvin tärkeää entisestään lähentää Turku Science Park Oy:tä ja turkulaisia yliopistoja Rikumatti Levomäki Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja 4 5

4 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turun kaupungin Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman, joka ohjaa myös Turku Science Park Oy:n toimintaa Kaupungin omistajapolitiikan mukaan TScP:n tehtävänä on korkeakoulujen sekä alueen yritysten innovaatioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean teknologian alueilla Painopistealueita ovat bioteknologia / materiaaliteknologia sekä sovellettu ICT Näiden tehtävien keskeisiä toteuttamistyökaluja ovat esi- ja yrityshautomot, yrityskiihdyttämöt, hanketoiminta sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä konsultointi Lisäksi TScP on toiminut HealthBIO-klusterin kansallisena koordinaattorina sekä valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsinais-Suomen osalta TScP:n, Karolinska Institutet Holding Ab:n ja Turun Seudun Osuuspankin yhteisyritys Biocelex Oy on life science -alan tarpeisiin luotu kiihdyttämöyritys, joka toimii liiketaloudellisin perustein Biocelex arvioi bioteknologiainnovaatioiden kaupallista potentiaalia Karolinskan työkaluja soveltaen sekä pyrkii hyödyntämään Karolinskan sijoitusrahastoa, jossa myös TScP on osakkaana Rakennejärjestelyt Turku Science Park -konsernissa toteutettiin yritysjärjestelyt, joissa Turku Science Park Oy jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi siten, että kiinteistöliiketoiminta siirtyi omaan yhtiöönsä, TScP Kiinteistöt Oy:hyn Ennen jakautumista Turun Biolaakso Oy sulautui Turku Science Park Oy:hyn ja sen hallinnassa olleen KOy Focun vuokraustoiminta siirtyi muiden kiinteistöjen tavoin TScP Kiinteistöt Oy:hyn Jakautumisen jälkeen TScP Kiinteistöt Oy:n koko kiinteistöomaisuus on myyty suunnitelman mukaisesti pois yhtiöstä Yritysjärjestelyjen yhteydessä perustettu Turku Science Park Oy puolestaan keskittyy sille määriteltyyn ydintehtävään Yhtiön osakkeet Turku Science Park Oy:n osakepääoma on euroa, osakkeita on kpl Tytäryhtiöt eivät omista yhtään emoyhtiön osaketta Johto ja hallinto Yhtiön hallituksen muodostivat alkuvuonna Tom von Weymarn (puheenjohtaja), Tero Hirvilammi (varapuheenjohtaja), Pauliina de Anna, Rabbe Klemets, Seppo Lehtinen, Björn Mattsson, Aleksi Randell sekä Matti K Viljanen Yhtiökokouksessa nimettiin uusi hallitus, johon kuuluvat Tom von Weymarn (puheenjohtaja), Aleksi Randell (varapuheenjohtaja), Jukka Rinnevaara, Björn Mattsson, Matti K Viljanen, Seppo Lehtinen ja Riitta Koskimies Hallitukseen yhtiökokouksessa nimetty Mikko Pukkinen on eronnut jäsenyydestä Hallitus kokoontui 10 kertaa Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 83 % Rabbe Klemets hoiti vt toimitusjohtajuutta saakka, jolloin Rikumatti Levomäki aloitti toimitusjohtajana Henkilöstö ja organisaatio Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 40 henkilöä, joista emoyhtiössä 37 henkilöä Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Turku Science Park -konserni on syksyllä käynnistyneen strategiatyön yhteydessä arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen nähden kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja Kaupungin määrittelemät TScP:lle kohdistuvat elinkeinopoliittisten palvelujen sisällöt sekä rahoituksen päättää Turun kaupunki vuositalousarvion yhteydessä Tavoitteeseen TScP:n ulkopuolisen rahoituspohjan laajentamiseksi liittyy epävarmuutta Toteutettujen yritysjärjestelyjen myötä sijoitusriski on noussut aikaisempaa merkittävämmäksi muiden riskien pienentyessä Tulevaisuuden näkymät TScP:n toiminnan terävöittämiseksi on yhtiön toiminnan linjauksia käsitelty syksyllä 2010 alkaneessa strategiatyössä Strategia tulee yhtiön hallituksen käsittelyyn helmikuussa 2011 ja se ohjaa yhtiön tulevaa toimintaa TScP on konserniohjeen mukaisesti irtisanonut Pharma- Cityssä sijaitsevien tilojensa vuokrasopimukset päättymään vuoden 2011 lopussa ja tulee muuttamaan DataCityyn Tilintarkastus Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg Hallituksen osinkoehdotus Emoyhtiön tilikauden tappio oli 76362,47 euroa ja konsernin tilikauden voitto ,91 euroa Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta 6 7

5 TASE Vastaavaa: Tuloslaskelma ja tase 2010 TScP Kiinteistöt Oy TScP Kiinteistöt Oy syntyi , jolloin Turku Science Park Oy jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi siten, että kiinteistöliiketoiminta siirtyi omaan yhtiöönsä, TScP Kiinteistöt Oy:hyn Ennen jakautumista Turun Biolaakso Oy sulautui Turku Science Park Oy:hyn ja sen hallinnoimana olleen KOy Focun vuokraustoiminta siirtyi muiden kiinteistöjen tavoin TScP Kiinteistöt Oy:hyn KOy Focu myytiin Salmela-yhtiöille Turun kaupungin antaman konserniohjeen mukaisesti kiinteistöistä oli tarkoitus luopua Tämä toteutui alkuvuonna 2011, jolloin viimeiset TScP Kiinteistöt Oy:n omistuksessa olleet kiinteistöt myytiin Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle Tuloslaskelma ja tase Uuden yhtiön puolivuotisjakso TULOSLASKELMA liikevaihto ,32 materiaalit ja palvelut ,83 henkilöstökulut ,01 poistot ja arvonalennukset ,70 liiketoiminnan muut kulut ,00 liikevoitto ,78 rahoitustuotot ja -kulut 8 106,13 nettotulos ,91 pysyvät vastaavat ,14 vaihtuvat vastaavat ,77 vastaavaa yhteensä ,91 Vastattavaa oma pääoma ,32 vieras pääoma ,59 vastattavaa yhteensä ,91 Henkilöstön määrä

6 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa Bioalalta saatiin Turussa vuonna 2010 useita positiivisia uutisia, vaikka korkean teknologian pääomarahoituksen puute heikensi yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa Alueen veturiyritys Bayer Schering Pharma kasvatti toimintansa volyymia Turussa valmistettavan hormoniehkäisykierukka Mirenan vuosimyynti kasvoi 539 miljoonaan euroon, ollen ilmeisesti Suomen kaikkien aikojen menestynein teknologiatuote PerkinElmer Human Health (turkulaisittain Wallac) on parin viime vuoden ajan saavuttanut noin 130 miljoonan euron liikevaihdon Yrityksen ydinliiketoimintaa ovat seulontatutkimukset, joiden positiivinen kehitys paransi vuonna 2010 yrityksen kokonaiskannattavuutta selvästi Äidin ja sikiön hyvinvointiin liittyvän liiketoiminnan vahvistuttua Turussa yritys siirsi lääketeollisuuteen ja tutkimukseen liittyvien monileimalukijoittensa valmistuksen Britanniaan ja Singaporeen Orionin liikevaihto kasvoi vuonna 2010 noin 10 prosenttia nousten 850 miljoonaan euroon Orionin omaan tutkimukseen perustuvien keskeisten tuotteiden kuten sydänlääke Simdaxin ja tehohoitorauhoite Precedexin myynti kasvoi Turun T&TK-yksikkö keskittyy yhä enemmän alkuperäislääkkeiden kehitykseen Sekä T&TK-yksikön että paikallisen lääketuotantotehtaan työllisyysnäkymät ovat hyvät Myös vuoden 2011 tammikuussa julkistettu yhteistyösopimus amerikkalaisen Endo Pharmaceuticalsin kanssa syöpälääkekehityksessä lisää onnistumisien todennäköisyyttä alkuperäislääkkeiden tutkimuksessa ja kehityksessä Kannattavuutta ja kansainvälistymistä Suurten yritysten lisäksi myös useat pk-yritykset ja tutkimustoiminta saavuttivat konkreettisia merkkipaaluja Turkulainen diagnostiikkayritys HyTest ylitti tulostavoitteensa vuonna 2010 Sen liikevaihto nousi 9,1 miljoonaan euroon ja liikevoitto peräti 3,1 miljoonaan euroon Liikevaihdosta 97 prosenttia tuli viennistä Vahvan kasvun taustalla oli erityisesti sydämen vajaatoiminnan diagnostiikkaan käytettävien immunoreagenssien hyvä menekki Biotie Therapies Oyj ja sveitsiläinen Synosia allekirjoittivat yhdistymissopimuksen, jonka seurauksena Synosiasta tulee osa Biotietä Syntyvällä yrityksellä on yhdeksän kliinisessä vaiheessa olevan lääkekehityshankkeen tuoteportfolio, merkittävät kansainväliset toiminnot ja toimipisteet Suomessa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä Biotiestä tulee yhdistymisen myötä maailman johtavia keskushermostolääkkeiden kehittäjiä, ja sen alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetusta nalmefeenista julkaistiin vuoden 2010 lopulla positiivisia kolmosfaasin tuloksia Hormos Medical Oy:n amerikkalainen emoyhtiö QuatRx Pharmaceuticals Company ja japanilainen Shionogi sopivat Turussa kehitetyn ospemifeenin maailmanlaajuisista markkinointioikeuksista QuatRx saa 25 miljoonaa dollaria allekirjoitusmaksuna ja yli 100 miljoonaa dollaria etappimaksuina Lisäksi QuatRx saa rojalteja tuotteen myynnistä Ospemifeeni on markkinoiden ensimmäinen estrogeeniton vaihtoehto vaihdevuosien jälkeisen emättimen limakalvoatrofian oireiden hoitoon Lääketeollisuuden ei-kliinisiä tehokkuustutkimuksia tarjoava turkulaisyritys Pharmatest Services Oy solmi puitesopimuksen kansainvälisen monialayritys Bayerin kanssa Pharmatest tarjoaa tautimalleja, joilla arvioidaan erityisesti syövän etäpesäkkeiden, osteoporoosin ja tulehdussairauksien hoitoon kehitettävien lääkkeiden tehokkuutta Kaarinalainen lääkeraaka-aineita ja esimerkiksi probiootteja valmistava Galilaeus Oy moninkertaisti tuotantokapasiteettinsa perustamalla valmistusyksikön Varsovaan Yritys pystyy näin tarjoamaan monipuolisempaa palvelua asiakkailleen ja toimimaan tehokkaasti muun muassa Aasiasta tulevaa kilpailua vastaan Diagnostiikkasektorilla toimivan Abacus Diagnostica Oy:n kehittämä uudentyyppinen laboratoriotesti sairaalabakteerina tunnetun MRSA:n geneettiseen varmistukseen saavutti myynnin aloittamisen Euroopassa mahdollistavan CE-merkinnän Myyntiluvan saanut GenomEra CDX TM

7 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Pöytä on katettu järjestelmä on tulos vajaat kaksi vuotta kestäneestä tuotekehityksestä, jota yritys on tehnyt keräämänsä sijoituspääoman ja Tekes-rahoituksen turvin Turku Science Parkin yrityshautomossa toimiva MetGen Oy voitti eurooppalaisen sijoittajakilpailun ympäristöteknologiayritysten sarjan Eurecan European Venture Contest sijoittajakilpailussa oli tuhat kilpailevaa vaihtoehtoa 24 eri maasta MetGenin entsyymejä käytetään sellu- ja paperiteollisuudessa nopeuttamaan ja tehostamaan prosesseja sekä vähentämään niissä syntyvää jätettä Niin ikään Turku Science Parkin yrityshautomosta ponnahtanut Medbase Oy:n Sfinx-lääketietokanta osoittautui heti suurmenestykseksi Yhteistyösopimus Italian suurimman lääketieteellisen kustantajan Elsevierin kanssa on kasvattanut yrityksen liikevaihdon jo noin miljoonaan euroon Jo nyt kelpo tulosta tekevä yritys uskoo liikevaihtonsa sopimuksen ansiosta vielä viisinkertaistuvan Tutkimuksen uusia avauksia Lääkelaitoksen korvannut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea avasi lokakuun alussa toimipisteen Turku Science Parkiin Fimea vastaa lääkealan lupa- ja valvontatehtävistä sekä lääkehoitojen arvioinnista Fimean tulo Turkuun on strategisesti merkittävä, sillä yritysten on nyt helpompaa saada viranomaisneuvontaa kehitystyönsä tueksi VTT on kasvanut Turussa jo 75 hengen organisaatioksi Se hankkii tehokkaasti tutkimusrahaa alueelle muun muassa EU:sta Vuoden 2010 tärkeimpiä uusia avauksia oli yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perustaman Turun aivovammakeskuksen kanssa käynnistetty EUrahoitteinen TBI Care -projekti Myös aiemmin solmittu yhteistyösopimus saksalaisen Bayer Schering Pharma AG:n kanssa on poikinut Turkuun uusia projekteja VTT:n ja Turun yliopiston tutkijat löysivät neljä elimistön aineenvaihdunnassa vaikuttavaa entsyymiä, joiden toimintaa estämällä voidaan estää eturauhassyöpäsolujen kasvua Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sekä syöpätyypin tunnistamisessa että lääkekehityksessä Turun yliopiston koordinoima kansainvälinen polttoainehanke Direct Fuel sai EU:lta lähes neljän miljoonan euron rahoituksen Projektin päämääränä on kehittää menetelmä, jolla auringon säteilemä energia muuttuisi suoraan käyttövalmiiksi polttoaineeksi fotosynteettisten mikro-organismien avulla Tutkimus tehdään Turun yliopiston biokemian ja elintarvikekemian laitoksessa sekä Biotekniikan keskuksessa Projektiin osallistuu yhdeksän tutkimuskumppania Euroopasta ja Yhdysvalloista Yritysten kasvu ja tuotekehitys edellyttävät bioalalla pitkäjänteistä rahoitusta Pohjois-Euroopassa ja Suomessa bioala on kärsinyt erityisesti alkuvaiheen riskipääomien puutteesta On syytä olla huolissaan siitä, että tehdyt keksinnöt ja löydökset eivät ikinä päädy tuotteiksi tai myydään liian aikaisessa vaiheessa pois, jolloin idean tuottanut tutkimusympäristö ei ehdi saada siitä taloudellista hyötyä Turussa toimivat yritykset ovat kyenneet tekemään läpimurtoja, mutta riskirahan puuttuminen on estänyt uusien bioyritysten muodostumista Uuden yliopistolain ansiosta yliopistot voivat tulla spin-off -yritystensä osakkaiksi, mikä yhdessä pääomasijoitustoiminnan aikanaan elpyessä edesauttanee uusien osaamisintensiivisten yritysten syntyä Abacus Diagnosticalle Case Diagnostiikkayritys Abacus Diagnosticassa on tunnelma katossa Yrityksen kehittämä GenomEra CDX, uudentyyppinen laboratoriotesti MRSA-bakteerin havaitsemiseen, sai syksyllä 2010 koko Euroopan kattavan myyntiluvan Vihdoinkin hitiksi ennakoidun tuotteen myynti voi alkaa GenomEra CDX on uuden sukupolven DNA-pohjainen testausjärjestelmä infektiotautien määrittämiseen Abacuksen tuotekehittelyn tavoite oli kunnianhimoinen: luoda helppokäyttöisin ja nopein testi mitä markkinoilta löytyy Tuotekehityksen lähtökohtana oli Turun yliopiston biotekniikan laitoksella syntynyt innovaatio: kemiallisia reagensseja sisältävä kertakäyttöinen testilastu Tautimääritystä tehtäessä potilaasta otettu näyte asetetaan ensin pipetillä testilastun sisään Sen jälkeen lastu työnnetään analysaattoriin, joka ilmoittaa testituloksen Ja siinä se paljon helpommaksi ei testaus voi enää tulla Toimitusjohtaja Tom Palenius uskoo, että Abacuksella on käsissään menestystuote, sillä GenomEra on todistanut muun muassa Turun ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden koekäytössä olevansa erehtymätön sairaalabakteeri MRSA:n tunnistaja GenomEra ei ole antanut MRSA-testeissä yhtä ainoata väärää negatiivista tulosta Väärä negatiivinen olisi huonoin skenaario, sillä jos potilaan infektiota ei havaita testissä, niin hän saattaisi karanteenista vapauduttuaan tartuttaa muitakin sairaalassa, Palenius toteaa GenomEra on ollut myös luvatun nopea Testituloksen saamiseen kuluu näytteenotosta aikaa vain tunnin verran Nopeus on tärkeää, koska potilas voidaan silloin lähettää nopeammin eteenpäin sairaalan sisäisessä logistiikassa Potilaan karanteenissa viettämät tunnit maksavat, Palenius huomauttaa Abacus pärjää kohta omillaan Tuotekehitys vaatii biopuolella pitkää pinnaa Vuonna 2004 perustetulta Abacus Diagnosticalta kesti lähes seitsemän vuotta saada markkinoille ensimmäinen tuotteensa, ja GenomEra CDX -testausjärjestelmä pitää sisällään osaamista, joka ajoittuu aina 1990-luvun alkuun asti Kaupallistamisen sykli voi biopuolella olla jopa vuotta, joten GenomEran valmistuminen oli Abacukselle iso virstanpylväs Tähän asti olemme menneet Tekesrahoituksen ja pääomasijoitusten varassa, mutta jossain vaiheessa vuotta 2011 kassavirran suunta kääntyy Ulkopuolinen rahoitus kuluvalle vuodelle on jo varmistettu, mutta vuonna 2012 tulemme toimeen jo omillamme, Palenius iloitsee Paleniuksen mukaan GenomEra-tuoteplatformin kasvulle ei ole mikrobiologian sovellusalueilla oikeastaan mitään rajoja Abacuksen kehittämä analysaattori ja MRSA-bakteerin tunnistava testilastu ovat jo markkinoilla, mutta ne ovat vasta alkusoittoa Abacus kehittää koko ajan uusia testilastuja pitäen fokuksen infektiotaudeissa ja antibioottiresistensseissä bakteereissa Sillä välin GenomEra-analysaattorit rouskuttavat sairaaloissa testilastuja ja jauhavat joka puraisulla Abacukselle rahaa Monen elättivuoden jälkeen juhlapöytä on vihdoin katettu koreaksi Abacus Diagnosticalle 3D-illustraatio MRSA-bakteerista 12 13

8 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Soveltava tietoja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa vuonna 2010 Turku-Salo -alue muodostaa Suomen tieto- ja viestintäteknologia -alan vahvimman osaamisen keskittymän pääkaupunkiseudun ulkopuolella Uusimpien tilastojen mukaan alueella on ICT-palvelu- ja sisältötuotantoon keskittyvää yritystä, joissa työskentelee yhteensä yli henkeä ICT-toimialalla on nähtävissä selkeä muutos, jossa henkilöstö vähenee suurissa yrityksissä ja pieniä, innovatiivisia yrityksiä syntyy tilalle Tämä todetaan myös kauppakamarien kesäkuussa 2010 julkaisemassa ICT-barometrissa Monet alan yritykset näkevät kannattavuuden kehittyvän positiivisesti ja työvoiman saatavuuden olevan hyvä, vaikka joistakin erityisosaajista on pulaa Kansainvälisiä sopimuksia Useat alueen yritykset uutisoivat vuoden 2010 aikana kasvustaan ja kansainvälistymisestään Laajakaista- ja videoverkkoteknologiaa tarjoava Teleste Oyj kertoi sekä miljoonasopimuksesta Israelilaisen Hot Telecom -yhtiön kanssa että Ineonin kanssa toimitettavasta videovalvontajärjestelmästä Pariisin poliisille Yritys vahvisti asemiaan myös Puolan markkinoilla ostamalla IP-video- ja laajakaistaratkaisuja toimittavan puolalaisen Satlanin Telesten vuoden 2010 liiketulos parani selvästi vuodesta 2009 Turku Science Parkin yrityshautomossa aikoinaan ensiaskeleensa ottanut ohjelmistotalo Neoxen Systems on kasvanut tasaisesti ja ollut aktiivisesti kehittämässä myös alueen koulutussektoria Yhtiö muun muassa kehittää yhdessä julkistoimijoiden ja kumppaniverkostonsa kanssa monikielistä, kaikille toimijoille avointa sähköistä toimintaympäristöä oppilaitoskäyttöön Turkulaislähtöiset Sparknet ja OpenSpark -verkot kehittyvät ja jatkavat tasaista kasvuaan MP-MasterPlanetin ja D-Link Nordicin ansiosta OpenSparkin uusia ominaisuuksia ovat muun muassa langattomat salauskäytännöt sekä suljetun kotiverkon käyttömahdollisuus Terveys- ja hyvinvointiteknologian vahvaa osaamista Terveys- ja hyvinvointiteknologia on noussut keskeiseen asemaan Varsinais-Suomen ICT-toiminnoissa Turkulainen terveydenhuollon kieliteknologian kehittämiseen erikoistunut IKITIK-konsortio sai Turun kauppakamarin ja Uuden Teknologian Säätiön myöntämän palkinnon vuoden turkulaisesta ICT-teosta Konsortion toiminta keskittyy rakenteettoman ja usein tekstimuotoisen tiedon käsittelyn haasteisiin terveydenhuollossa Sen kehittämiä ratkaisuja on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2012 avautuvassa Turun yliopistollisen keskussairaalan uudessa T-sairaalassa Konsortion toiminnassa ovat mukana Acentra Oy, Lingsoft Oy, Turku Centre for Computer Science (TUCS), Turun yliopiston hoitotieteen ja informaatioteknologian laitokset, Kites ry sekä Turku Science Park Oy Alueella järjestettiin vuoden 2010 aikana aikaisempaa enemmän terveys- ja hyvinvointiteknologiaan keskittyviä tapahtumia Erityisesti yritysten suosioon nousi Konkarit Kertovat -seminaarisarja, joka keskittyi terveysteknologisten tuotteiden tuotekehitykseen erityisesti laadunja riskienhallinnan kautta Tilaisuuden järjesti Innowell 14 15

9 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Fuugoa on lapsellisen helppo käyttää Network -projekti yhteistyössä Terveysteknologian Liitto ry:n (FiHTA) kanssa Vuonna 2010 käynnistettiin myös Varsinais-Suomen hyvinvointiklusteri, jonka tavoitteena on verkottaa sektorin keskeisimmät toimijat keskenään ja luoda alueelle uutta kasvua Uutta yritystoimintaa Merkittävä avaus uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi alueelle on Innovation Mill -hanke, jossa Turku tekee seuraa yhdeksälle muulle suomalaiskaupungille Kyseessä on Nokia Oyj:n, Technopolis Oyj:n ja Tekesin yhteinen hanke, jossa jatkojalostetaan Nokian käyttämättömiä ideoita uudeksi liike- ja yritystoiminnaksi Turun kaupunki antaa näin turkulaisyrityksille mahdollisuuden päästä hyödyntämään Nokian ideasalkkua Ensimmäisenä tilaisuuteen tarttui turkulainen kieliteknologiayritys Lingsoft Oy Toinen innovatiivinen kasvuyrityshanke on Salossa ja Turussa toimiva Protomo, joka on jo toiminut laukaisualustana monelle uudelle yritykselle Vuonna 2008 käynnistynyt, muun muassa Sitran, ELY-keskusten ja osallistujakaupunkien rahoittama Protomo haluaa olla toimintatavoiltaan aiempia innovaatiopajoja ketterämpi ja joustavampi formaatti Protomon avulla luodaan liiketoimintaa ja työpaikkoja uusien innovaatioiden tai palvelukonseptien ympärille Turkuun toimintamuoto tuli lokakuussa 2010 Kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita VTT:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-korkeakoulusäätiön jälkeen Åbo Akademille puiteohjelmahankkeita tilastoitiin 13 ja aktiivisimpien listalle pääsi myös turkulainen Gasera Oy kuudella puiteohjelmahankkeellaan Yhtenä esimerkkinä menestyneistä ICT-alan kansainvälisistä hankkeista on kansainvälisen tietoliikennepalkinnon voittanut B21C (Broadcast for the 21st Century), jossa olivat mukana Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu Hanke kehitti teräväpiirtotelevisio- ja mobiilitelevisioteknologiaa ja siinä suomalaisista yrityksistä mukana olivat Nokia, Digita ja Elektrobit Turkulaiset korkeakoulut ja yritykset jatkavat työtä saman aiheen parissa kansainvälisessä ENGINES-projektissa, joka käynnistettiin vuoden 2010 alussa Kansallistakin tutkimusrahoitusta on ohjautunut alueelle muun muassa IKITIK-konsortion puitteissa tapahtuvaan tutkimukseen Potilaskertomusten tekstin laadun parantamiseen ja kansantajuistamiseen tähtäävien aidosti poikkitieteellisten hankkeiden saama Suomen Akatemian rahoitus oli yhteensä yli miljoona euroa Korkeakoulujen ja kolmannen sektorin vahva rooli Korkeakoulusektorillakin tapahtui paljon vuoden 2010 aikana Turun yliopiston matematiikan ja informaatioteknologian laitokset sekä Turun kauppakorkeakoulun johtamisen laitos käynnistivät uuden laajasisältöisen tietoturva-alan maisteriohjelman Syksyllä 2010 valittiin myös ensimmäiset opiskelijat vastakäynnistyneeseen biolääketieteellisen kuvantamisen maisteriohjelmaan Kaksivuotinen kansainvälinen maisteriohjelma toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kesken Kolmannen sektorin toiminta ICT-alalla oli erittäin aktiivista vuoden 2010 aikana Varsinais-Suomen ICT-alan yritysten yhteistyö tehostui Turun Seudun Ohjelmistoyrittäjät ry:n (TSOY) perustamisen myötä Jäsenmäärä on kasvanut nopeasti ja nyt mukana on viitisenkymmentä jäsenyritystä sekä merkittäviä kannatusjäseniä Toimintaansa jatkoi aktiivisesti myös Varsinais-Suomen Tietojenkäsittelyyhdistys ry (VSTKY) Yhteistyön voima Varsinais-Suomen haasteena on ICT-barometristä ilmenevä turkulaisista oppilaitoksista valmistuvien IT-ammattilaisten osaamisen heikko tunnettuus Toisena merkittävänä haasteena voidaan nähdä ICT:n vaihteleva ja osaksi vähäinen hyödyntäminen muiden toimialojen pk-yrityksissä Turku Science Park Oy onkin jo tarttunut näihin tehtäviin yhdessä alueen korkeakoulujen ja yritysten kanssa Yhtenä esimerkkinä on Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Turku Science Park Oy:n yhteinen ESR-rahoitteinen ICTportti -hanke, joka auttaa Varsinais-Suomen alueen pkyrityksiä tietotekniikan hyödyntämisessä Etenkin pieniltä yrityksiltä haaskautuu paljon kallista työaikaa tietoteknisiin ongelmiin, jotka täsmäavulla voisi vaihtaa tehostuneeseen bisnekseen Tähän tähtää Turku Science Park Oy:n osuus kokonaisuudessa, TUTKA -palvelu Case Paina mieleen nimi Fuugo Se on turkulaisen Axel Technologiesin kehittämä televisio- ja videosovellus, joka väitetysti mullistaa televisionkatselun Puheille tuli katetta joulukuussa Los Angelesista, jossa Fuugo voitti TV Innovation Awards -kilpailun pääpalkinnon mobiili-tv-sarjassa Axel Technologiesin toimitusjohtaja Petri Kalske kertoo Fuugon olevan seurausta hyvin yksinkertaisesta ajatuksellisesta läpimurrosta Päätimme uida vastavirtaan ja unohtaa hetkeksi sen, mitä asiakkaat meiltä pyysivät Kaikki tulivat aina kysymään, tuemmeko tätä tai tuota standardia tai toimiiko sovelluksemme tietyllä alustalla Kukaan ei ikinä kysynyt, onko meillä helppokäyttöistä tv-sovellusta, tai mitä lisäarvoa se kuluttajalle tuo Ei asiakkaan pitäisi joutua miettimään, minkä sovelluksen tai teknologian takana on se tv-ohjelma tai videoklippi, jonka hän haluaa katsoa, Kalske toteaa Niinpä tv-ja video-ohjelmistoja kannettaville päätelaitteille valmistava Axel Technologies alkoi kaksi vuotta sitten kehittää Fuugoa, uudenlaista tv- ja videosovellusta Kalskeen mukaan Fuugo on markkinoiden ensimmäinen sovellus, joka ratkaisee mobiili-tv:n ja mobiilivideon käyttäjäongelmat Monessa älypuhelimessa on jo nyt useita eri tv-sovelluksia ja vielä erillinen Media Player videoita varten Fuugo on vain yksi helppokäyttöinen sovellus, jonka kautta saa kaikki olennaiset tv- ja videopalvelut, Kalske kiteyttää Varsinaissuomalaiset ICT-alan toimijat ovat menestyneet hyvin yhteiseurooppalaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa Tähän perustuu Fuugon slogan: Aina jotain katsomisen Turkulaiset korkeakoulut ovat olleet erityisen aktiivisia arvoista (Always something good to watch) Se tarjoaa EU:n tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa Syksyllä yhden, kaikki oleellisimmat tv- ja viihdesisällöt sisältävän 2010 julkaistussa Euroopan komission tilastossa Turun yliopisto sovelluksen, jota on helppo käyttää ja hallita Fuugossa on 41 puiteohjelmahankkeellaan listalla neljäs heti kanava vaihtuu niinkin helposti kuin pyyhkäisemällä sor- Fuugo tuo TV- ja videopalvelut yhteen 16 sovellukseen 17 mea näytöllä oikealle tai vasemmalle Kanavavalikon saa puolestaan näkyviin sormenpyyhkäisyllä ylös Väitän, että nelivuotias tyttäreni oppisi käyttämään Fuugoa minuutissa, Kalske naurahtaa Fuugolle asetettu hurjat tavoitteet Viime joulukuussa Los Angelesissa järjestetyn TV Innovation Awards -kilpailun tuomaristo oli Kalskeen kanssa samaa mieltä He palkitsivat Fuugon mobiili-tv-sarjan pääpalkinnolla perustellen päätöstään Fuugon innovatiivisuudella, kaupallisella potentiaalilla ja todennäköisellä kuluttajahyväksynnällä Olemme erityisen ylpeitä siitä, että voitimme kilpailun vieraskentällä Yhdysvalloissa, missä meitä ei tunneta Itse ajattelemme niin, että jos pärjäämme Yhdysvalloissa, niin pärjäämme kaikkialla, sillä Yhdysvalloissa on kaikkein kovin kilpailu, Kalske huomauttaa Toimitusjohtajansa sanoin Axel Technologies on tullut vedenjakajalle, sillä ensimmäinen Fuugo lähti asiakkaalle tammikuussa Kärjistäen voisi sanoa, että joko tämä lähtee lentoon tai sitten pistämme pillit pussiin Meillä on tietenkin vahva usko siihen, että tämä lentää Tuotteemme on kiinnostava ja hyvä Sen ympärillä alkaa olla jo pientä kansainvälistä kuhinaa Olemme lähes päivittäin yhteyksissä isojen laitevalmistajien kanssa, Kalske valaa uskoa Samanaikaisesti Kalske itse ravaa hattu kourassa pääomasijoittajalta toiselle Axel Technologies on löytänyt Fuugon markkinointikampanjalle jo rahoittajia ja lisää on hakusessa, jotta Fuugo saataisiin maailmalle kunnon ryminällä Emme halua, että vain nippa nappa pystymme elättämään itsemme Me haluamme Fuugosta globaalin tuotteen Tavoitteemme on saada vähintään kymmeniä miljoonia käyttäjiä parissa vuodessa, Kalske linjaa

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved.

Osavuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved. Osavuosikatsaus 2.11.2016 Q3 2016 1 Teemme jokapäiväsestä elämästäsi älykkään, turvallisen ja sujuvan. 2 Liiketoiminta-alueet Video and Broadband Solutions Laajakaista- ja videovalvontaja informaatioratkaisut

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved.

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved. Puolivuosikatsaus 11.8.2016 Q2 2016 1 Rakennamme tulevaisuutta, joka on älykkäämpi, turvallisempi ja sujuvampi 2 Liiketoiminta-alueet Video and Broadband Solutions Laajakaista- ja videovalvonta- ja informaatioratkaisut

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 PORI 17.12.201412 2014 Kaarina Nurmi Tutkimuspäällikkö, VTT Rauman kaupunki Elinkeino- ja suunnittelupalvelut kaarina.nurmi@rauma.fi 050 307 3542 RAUMAN ALUEEN KORKEAKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot