Turku Science Park vuonna 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turku Science Park vuonna 2010"

Transkriptio

1

2 Turku Science Park vuonna 2010 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus4-5 Hallituksen toimintakertomus6-7 TScP Kiinteistöt Oy 8 Tuloslaskelma ja tase Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa10-12 Case: Pöytä on katettu Abacus Diagnosticalle 13 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa Case: Fuugoa on lapsellisen helppo käyttää 17 BioTurku Case: Pharmatest voitti kasvukivut20-21 Soveltava ICT22-23 Case: Sanako katkaisi napanuoransa ja muutti Eurocityyn24-25 Osaamiskeskus26-27 Case: Tuhansien järvien maa löysi kulttuurinsa 28 Case: Suomen elintarvikeyrityksiä rohkaistaan maailmalle 29 Yrityskehitys30-31 Case: Aqsens Oy haistaa vilunkipelin 32 Case: Se ei pelaa joka pelkää Tribeflame Oy 33 Markkinointi ja viestintä34-35 Turku Science Parkin vuoden 2010 uutisotsikoita 35 Biocelex Oy36-37 Innovatiivisen kasvun vauhdittaja

3 toimitusjohtajan katsaus toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Turku Science Park Oy:ssä toteutettujen yritysjärjestelyjen myötä yhtiön toiminta irtaantui kokonaan kiinteistöliiketoiminnasta ja keskittyy nyt elinkeinopoliittisiin palveluihin Uuden strategian mukaisesti Turku Science Park Oy on elinkeinopoliittinen yhtiö, joka tukee tutkimuslähtöisen ja osaamisintensiivisen liiketoiminnan kehittämistä Turun talousalueella, jotta alue on kilpailukykyinen ja houkutteleva Yhtiön olemassaolon oikeutus ja tehtävä nivoutuvat Turun alueen elinvoimaisuuden yhteen perusedellytykseen, yritysten hyvinvointiin Nämä tavoitteet ovat tärkeitä myös yhtiön suurimmalle omistajalle, Turun kaupungille Toteutettujen organisaatiomuutosten seurauksena yhtiö voi nyt keskittyä perustehtäväänsä Kun samalla merkittävä osa keskeisen Turku Science Park -alueen kiinteistöliiketoiminnasta on siirretty omaan yhtiöönsä, Turun Teknologiakiinteistöt Oy:hyn, voidaan tälläkin saralla keskittyä sen ammattilaisten toimesta yhtiön ydinosaamiseen Yhtiöiden yhteistyöllä voidaan entisestään kasvattaa Turku Science Park -alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta Vuoden 2010 alussa tuli voimaan uusi yliopistolaki, jolla säädetään yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, toiminnan Yhtiön olemassaolo nivoutuu Turun alueen elinvoimaisuuden yhteen perusedellytykseen, yritysten hyvinvointiin rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä asioista Lain myötä valtion ohjaus yliopistoille pieneni ja yliopistot saivat lisää toimintavapauksia Samalla yliopistojen oma vastuu hallinnosta ja taloudenpidosta lisääntyi Samanaikaisesti, vuoden 2010 alussa, Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät uudeksi entistä monialaisemmaksi Turun yliopistoksi Yliopistojen uudenlaisen toiminnan kehittämisen kannalta on hyvin tärkeää entisestään lähentää Turku Science Park Oy:tä ja turkulaisia yliopistoja Yhteistyötä lisäämällä ja uudenlaista synergiaa hakemalla voidaan tuottaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä uusia palveluja Turku Science Park Oy:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n yhteisyritys Biocelex Oy on bioalan innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä kehitysyhtiö, joka toimii liiketaloudellisin perustein Biocelex Oy:n toiminnan edelleen jalostamiseksi on aloitettu prosessi, jolla yhtiön omistajiksi ja toimijoiksi pyritään saamaan merkittävimmät suomalaiset life science -yliopistot Näin voidaan vahvistaa life science -alan roolia yhtenä merkittävänä suomalaisena ja turkulaisena tulevaisuuden osaamis- ja liiketoiminta-alana Yhtiön strategiaprosessin yhteydessä myös visiota on kirkastettu ja vuoteen 2015 tähtäävä tahtotila kuuluu: Turku Science Park Oy on innovatiivinen ja proaktiivinen, kansainvälisesti tunnettu elinkeinopoliittinen vaikuttaja, joka toiminnallaan tukee ja kaupallistaa innovaatioita valituilla painopistealoilla Tarvelähtöisten palvelujen ja verkottuneen toimintatavan ansiosta tuotamme asiakkaillemme ja omistajillemme merkittävää lisäarvoa Asetettu visio on hyvin tavoitteellinen, mutta ei suinkaan tavoittamattomissa Nyt onkin aika aloittaa kova ja määrätietoinen työ, jotta voimme vastata omaan huutoomme Yliopistojen uudenlaisen toiminnan kehittämisen kannalta on hyvin tärkeää entisestään lähentää Turku Science Park Oy:tä ja turkulaisia yliopistoja Rikumatti Levomäki Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja 4 5

4 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turun kaupungin Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman, joka ohjaa myös Turku Science Park Oy:n toimintaa Kaupungin omistajapolitiikan mukaan TScP:n tehtävänä on korkeakoulujen sekä alueen yritysten innovaatioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean teknologian alueilla Painopistealueita ovat bioteknologia / materiaaliteknologia sekä sovellettu ICT Näiden tehtävien keskeisiä toteuttamistyökaluja ovat esi- ja yrityshautomot, yrityskiihdyttämöt, hanketoiminta sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä konsultointi Lisäksi TScP on toiminut HealthBIO-klusterin kansallisena koordinaattorina sekä valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsinais-Suomen osalta TScP:n, Karolinska Institutet Holding Ab:n ja Turun Seudun Osuuspankin yhteisyritys Biocelex Oy on life science -alan tarpeisiin luotu kiihdyttämöyritys, joka toimii liiketaloudellisin perustein Biocelex arvioi bioteknologiainnovaatioiden kaupallista potentiaalia Karolinskan työkaluja soveltaen sekä pyrkii hyödyntämään Karolinskan sijoitusrahastoa, jossa myös TScP on osakkaana Rakennejärjestelyt Turku Science Park -konsernissa toteutettiin yritysjärjestelyt, joissa Turku Science Park Oy jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi siten, että kiinteistöliiketoiminta siirtyi omaan yhtiöönsä, TScP Kiinteistöt Oy:hyn Ennen jakautumista Turun Biolaakso Oy sulautui Turku Science Park Oy:hyn ja sen hallinnassa olleen KOy Focun vuokraustoiminta siirtyi muiden kiinteistöjen tavoin TScP Kiinteistöt Oy:hyn Jakautumisen jälkeen TScP Kiinteistöt Oy:n koko kiinteistöomaisuus on myyty suunnitelman mukaisesti pois yhtiöstä Yritysjärjestelyjen yhteydessä perustettu Turku Science Park Oy puolestaan keskittyy sille määriteltyyn ydintehtävään Yhtiön osakkeet Turku Science Park Oy:n osakepääoma on euroa, osakkeita on kpl Tytäryhtiöt eivät omista yhtään emoyhtiön osaketta Johto ja hallinto Yhtiön hallituksen muodostivat alkuvuonna Tom von Weymarn (puheenjohtaja), Tero Hirvilammi (varapuheenjohtaja), Pauliina de Anna, Rabbe Klemets, Seppo Lehtinen, Björn Mattsson, Aleksi Randell sekä Matti K Viljanen Yhtiökokouksessa nimettiin uusi hallitus, johon kuuluvat Tom von Weymarn (puheenjohtaja), Aleksi Randell (varapuheenjohtaja), Jukka Rinnevaara, Björn Mattsson, Matti K Viljanen, Seppo Lehtinen ja Riitta Koskimies Hallitukseen yhtiökokouksessa nimetty Mikko Pukkinen on eronnut jäsenyydestä Hallitus kokoontui 10 kertaa Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 83 % Rabbe Klemets hoiti vt toimitusjohtajuutta saakka, jolloin Rikumatti Levomäki aloitti toimitusjohtajana Henkilöstö ja organisaatio Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 40 henkilöä, joista emoyhtiössä 37 henkilöä Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Turku Science Park -konserni on syksyllä käynnistyneen strategiatyön yhteydessä arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen nähden kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja Kaupungin määrittelemät TScP:lle kohdistuvat elinkeinopoliittisten palvelujen sisällöt sekä rahoituksen päättää Turun kaupunki vuositalousarvion yhteydessä Tavoitteeseen TScP:n ulkopuolisen rahoituspohjan laajentamiseksi liittyy epävarmuutta Toteutettujen yritysjärjestelyjen myötä sijoitusriski on noussut aikaisempaa merkittävämmäksi muiden riskien pienentyessä Tulevaisuuden näkymät TScP:n toiminnan terävöittämiseksi on yhtiön toiminnan linjauksia käsitelty syksyllä 2010 alkaneessa strategiatyössä Strategia tulee yhtiön hallituksen käsittelyyn helmikuussa 2011 ja se ohjaa yhtiön tulevaa toimintaa TScP on konserniohjeen mukaisesti irtisanonut Pharma- Cityssä sijaitsevien tilojensa vuokrasopimukset päättymään vuoden 2011 lopussa ja tulee muuttamaan DataCityyn Tilintarkastus Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg Hallituksen osinkoehdotus Emoyhtiön tilikauden tappio oli 76362,47 euroa ja konsernin tilikauden voitto ,91 euroa Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta 6 7

5 TASE Vastaavaa: Tuloslaskelma ja tase 2010 TScP Kiinteistöt Oy TScP Kiinteistöt Oy syntyi , jolloin Turku Science Park Oy jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi siten, että kiinteistöliiketoiminta siirtyi omaan yhtiöönsä, TScP Kiinteistöt Oy:hyn Ennen jakautumista Turun Biolaakso Oy sulautui Turku Science Park Oy:hyn ja sen hallinnoimana olleen KOy Focun vuokraustoiminta siirtyi muiden kiinteistöjen tavoin TScP Kiinteistöt Oy:hyn KOy Focu myytiin Salmela-yhtiöille Turun kaupungin antaman konserniohjeen mukaisesti kiinteistöistä oli tarkoitus luopua Tämä toteutui alkuvuonna 2011, jolloin viimeiset TScP Kiinteistöt Oy:n omistuksessa olleet kiinteistöt myytiin Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle Tuloslaskelma ja tase Uuden yhtiön puolivuotisjakso TULOSLASKELMA liikevaihto ,32 materiaalit ja palvelut ,83 henkilöstökulut ,01 poistot ja arvonalennukset ,70 liiketoiminnan muut kulut ,00 liikevoitto ,78 rahoitustuotot ja -kulut 8 106,13 nettotulos ,91 pysyvät vastaavat ,14 vaihtuvat vastaavat ,77 vastaavaa yhteensä ,91 Vastattavaa oma pääoma ,32 vieras pääoma ,59 vastattavaa yhteensä ,91 Henkilöstön määrä

6 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa Bioalalta saatiin Turussa vuonna 2010 useita positiivisia uutisia, vaikka korkean teknologian pääomarahoituksen puute heikensi yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa Alueen veturiyritys Bayer Schering Pharma kasvatti toimintansa volyymia Turussa valmistettavan hormoniehkäisykierukka Mirenan vuosimyynti kasvoi 539 miljoonaan euroon, ollen ilmeisesti Suomen kaikkien aikojen menestynein teknologiatuote PerkinElmer Human Health (turkulaisittain Wallac) on parin viime vuoden ajan saavuttanut noin 130 miljoonan euron liikevaihdon Yrityksen ydinliiketoimintaa ovat seulontatutkimukset, joiden positiivinen kehitys paransi vuonna 2010 yrityksen kokonaiskannattavuutta selvästi Äidin ja sikiön hyvinvointiin liittyvän liiketoiminnan vahvistuttua Turussa yritys siirsi lääketeollisuuteen ja tutkimukseen liittyvien monileimalukijoittensa valmistuksen Britanniaan ja Singaporeen Orionin liikevaihto kasvoi vuonna 2010 noin 10 prosenttia nousten 850 miljoonaan euroon Orionin omaan tutkimukseen perustuvien keskeisten tuotteiden kuten sydänlääke Simdaxin ja tehohoitorauhoite Precedexin myynti kasvoi Turun T&TK-yksikkö keskittyy yhä enemmän alkuperäislääkkeiden kehitykseen Sekä T&TK-yksikön että paikallisen lääketuotantotehtaan työllisyysnäkymät ovat hyvät Myös vuoden 2011 tammikuussa julkistettu yhteistyösopimus amerikkalaisen Endo Pharmaceuticalsin kanssa syöpälääkekehityksessä lisää onnistumisien todennäköisyyttä alkuperäislääkkeiden tutkimuksessa ja kehityksessä Kannattavuutta ja kansainvälistymistä Suurten yritysten lisäksi myös useat pk-yritykset ja tutkimustoiminta saavuttivat konkreettisia merkkipaaluja Turkulainen diagnostiikkayritys HyTest ylitti tulostavoitteensa vuonna 2010 Sen liikevaihto nousi 9,1 miljoonaan euroon ja liikevoitto peräti 3,1 miljoonaan euroon Liikevaihdosta 97 prosenttia tuli viennistä Vahvan kasvun taustalla oli erityisesti sydämen vajaatoiminnan diagnostiikkaan käytettävien immunoreagenssien hyvä menekki Biotie Therapies Oyj ja sveitsiläinen Synosia allekirjoittivat yhdistymissopimuksen, jonka seurauksena Synosiasta tulee osa Biotietä Syntyvällä yrityksellä on yhdeksän kliinisessä vaiheessa olevan lääkekehityshankkeen tuoteportfolio, merkittävät kansainväliset toiminnot ja toimipisteet Suomessa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä Biotiestä tulee yhdistymisen myötä maailman johtavia keskushermostolääkkeiden kehittäjiä, ja sen alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetusta nalmefeenista julkaistiin vuoden 2010 lopulla positiivisia kolmosfaasin tuloksia Hormos Medical Oy:n amerikkalainen emoyhtiö QuatRx Pharmaceuticals Company ja japanilainen Shionogi sopivat Turussa kehitetyn ospemifeenin maailmanlaajuisista markkinointioikeuksista QuatRx saa 25 miljoonaa dollaria allekirjoitusmaksuna ja yli 100 miljoonaa dollaria etappimaksuina Lisäksi QuatRx saa rojalteja tuotteen myynnistä Ospemifeeni on markkinoiden ensimmäinen estrogeeniton vaihtoehto vaihdevuosien jälkeisen emättimen limakalvoatrofian oireiden hoitoon Lääketeollisuuden ei-kliinisiä tehokkuustutkimuksia tarjoava turkulaisyritys Pharmatest Services Oy solmi puitesopimuksen kansainvälisen monialayritys Bayerin kanssa Pharmatest tarjoaa tautimalleja, joilla arvioidaan erityisesti syövän etäpesäkkeiden, osteoporoosin ja tulehdussairauksien hoitoon kehitettävien lääkkeiden tehokkuutta Kaarinalainen lääkeraaka-aineita ja esimerkiksi probiootteja valmistava Galilaeus Oy moninkertaisti tuotantokapasiteettinsa perustamalla valmistusyksikön Varsovaan Yritys pystyy näin tarjoamaan monipuolisempaa palvelua asiakkailleen ja toimimaan tehokkaasti muun muassa Aasiasta tulevaa kilpailua vastaan Diagnostiikkasektorilla toimivan Abacus Diagnostica Oy:n kehittämä uudentyyppinen laboratoriotesti sairaalabakteerina tunnetun MRSA:n geneettiseen varmistukseen saavutti myynnin aloittamisen Euroopassa mahdollistavan CE-merkinnän Myyntiluvan saanut GenomEra CDX TM

7 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Pöytä on katettu järjestelmä on tulos vajaat kaksi vuotta kestäneestä tuotekehityksestä, jota yritys on tehnyt keräämänsä sijoituspääoman ja Tekes-rahoituksen turvin Turku Science Parkin yrityshautomossa toimiva MetGen Oy voitti eurooppalaisen sijoittajakilpailun ympäristöteknologiayritysten sarjan Eurecan European Venture Contest sijoittajakilpailussa oli tuhat kilpailevaa vaihtoehtoa 24 eri maasta MetGenin entsyymejä käytetään sellu- ja paperiteollisuudessa nopeuttamaan ja tehostamaan prosesseja sekä vähentämään niissä syntyvää jätettä Niin ikään Turku Science Parkin yrityshautomosta ponnahtanut Medbase Oy:n Sfinx-lääketietokanta osoittautui heti suurmenestykseksi Yhteistyösopimus Italian suurimman lääketieteellisen kustantajan Elsevierin kanssa on kasvattanut yrityksen liikevaihdon jo noin miljoonaan euroon Jo nyt kelpo tulosta tekevä yritys uskoo liikevaihtonsa sopimuksen ansiosta vielä viisinkertaistuvan Tutkimuksen uusia avauksia Lääkelaitoksen korvannut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea avasi lokakuun alussa toimipisteen Turku Science Parkiin Fimea vastaa lääkealan lupa- ja valvontatehtävistä sekä lääkehoitojen arvioinnista Fimean tulo Turkuun on strategisesti merkittävä, sillä yritysten on nyt helpompaa saada viranomaisneuvontaa kehitystyönsä tueksi VTT on kasvanut Turussa jo 75 hengen organisaatioksi Se hankkii tehokkaasti tutkimusrahaa alueelle muun muassa EU:sta Vuoden 2010 tärkeimpiä uusia avauksia oli yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perustaman Turun aivovammakeskuksen kanssa käynnistetty EUrahoitteinen TBI Care -projekti Myös aiemmin solmittu yhteistyösopimus saksalaisen Bayer Schering Pharma AG:n kanssa on poikinut Turkuun uusia projekteja VTT:n ja Turun yliopiston tutkijat löysivät neljä elimistön aineenvaihdunnassa vaikuttavaa entsyymiä, joiden toimintaa estämällä voidaan estää eturauhassyöpäsolujen kasvua Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sekä syöpätyypin tunnistamisessa että lääkekehityksessä Turun yliopiston koordinoima kansainvälinen polttoainehanke Direct Fuel sai EU:lta lähes neljän miljoonan euron rahoituksen Projektin päämääränä on kehittää menetelmä, jolla auringon säteilemä energia muuttuisi suoraan käyttövalmiiksi polttoaineeksi fotosynteettisten mikro-organismien avulla Tutkimus tehdään Turun yliopiston biokemian ja elintarvikekemian laitoksessa sekä Biotekniikan keskuksessa Projektiin osallistuu yhdeksän tutkimuskumppania Euroopasta ja Yhdysvalloista Yritysten kasvu ja tuotekehitys edellyttävät bioalalla pitkäjänteistä rahoitusta Pohjois-Euroopassa ja Suomessa bioala on kärsinyt erityisesti alkuvaiheen riskipääomien puutteesta On syytä olla huolissaan siitä, että tehdyt keksinnöt ja löydökset eivät ikinä päädy tuotteiksi tai myydään liian aikaisessa vaiheessa pois, jolloin idean tuottanut tutkimusympäristö ei ehdi saada siitä taloudellista hyötyä Turussa toimivat yritykset ovat kyenneet tekemään läpimurtoja, mutta riskirahan puuttuminen on estänyt uusien bioyritysten muodostumista Uuden yliopistolain ansiosta yliopistot voivat tulla spin-off -yritystensä osakkaiksi, mikä yhdessä pääomasijoitustoiminnan aikanaan elpyessä edesauttanee uusien osaamisintensiivisten yritysten syntyä Abacus Diagnosticalle Case Diagnostiikkayritys Abacus Diagnosticassa on tunnelma katossa Yrityksen kehittämä GenomEra CDX, uudentyyppinen laboratoriotesti MRSA-bakteerin havaitsemiseen, sai syksyllä 2010 koko Euroopan kattavan myyntiluvan Vihdoinkin hitiksi ennakoidun tuotteen myynti voi alkaa GenomEra CDX on uuden sukupolven DNA-pohjainen testausjärjestelmä infektiotautien määrittämiseen Abacuksen tuotekehittelyn tavoite oli kunnianhimoinen: luoda helppokäyttöisin ja nopein testi mitä markkinoilta löytyy Tuotekehityksen lähtökohtana oli Turun yliopiston biotekniikan laitoksella syntynyt innovaatio: kemiallisia reagensseja sisältävä kertakäyttöinen testilastu Tautimääritystä tehtäessä potilaasta otettu näyte asetetaan ensin pipetillä testilastun sisään Sen jälkeen lastu työnnetään analysaattoriin, joka ilmoittaa testituloksen Ja siinä se paljon helpommaksi ei testaus voi enää tulla Toimitusjohtaja Tom Palenius uskoo, että Abacuksella on käsissään menestystuote, sillä GenomEra on todistanut muun muassa Turun ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden koekäytössä olevansa erehtymätön sairaalabakteeri MRSA:n tunnistaja GenomEra ei ole antanut MRSA-testeissä yhtä ainoata väärää negatiivista tulosta Väärä negatiivinen olisi huonoin skenaario, sillä jos potilaan infektiota ei havaita testissä, niin hän saattaisi karanteenista vapauduttuaan tartuttaa muitakin sairaalassa, Palenius toteaa GenomEra on ollut myös luvatun nopea Testituloksen saamiseen kuluu näytteenotosta aikaa vain tunnin verran Nopeus on tärkeää, koska potilas voidaan silloin lähettää nopeammin eteenpäin sairaalan sisäisessä logistiikassa Potilaan karanteenissa viettämät tunnit maksavat, Palenius huomauttaa Abacus pärjää kohta omillaan Tuotekehitys vaatii biopuolella pitkää pinnaa Vuonna 2004 perustetulta Abacus Diagnosticalta kesti lähes seitsemän vuotta saada markkinoille ensimmäinen tuotteensa, ja GenomEra CDX -testausjärjestelmä pitää sisällään osaamista, joka ajoittuu aina 1990-luvun alkuun asti Kaupallistamisen sykli voi biopuolella olla jopa vuotta, joten GenomEran valmistuminen oli Abacukselle iso virstanpylväs Tähän asti olemme menneet Tekesrahoituksen ja pääomasijoitusten varassa, mutta jossain vaiheessa vuotta 2011 kassavirran suunta kääntyy Ulkopuolinen rahoitus kuluvalle vuodelle on jo varmistettu, mutta vuonna 2012 tulemme toimeen jo omillamme, Palenius iloitsee Paleniuksen mukaan GenomEra-tuoteplatformin kasvulle ei ole mikrobiologian sovellusalueilla oikeastaan mitään rajoja Abacuksen kehittämä analysaattori ja MRSA-bakteerin tunnistava testilastu ovat jo markkinoilla, mutta ne ovat vasta alkusoittoa Abacus kehittää koko ajan uusia testilastuja pitäen fokuksen infektiotaudeissa ja antibioottiresistensseissä bakteereissa Sillä välin GenomEra-analysaattorit rouskuttavat sairaaloissa testilastuja ja jauhavat joka puraisulla Abacukselle rahaa Monen elättivuoden jälkeen juhlapöytä on vihdoin katettu koreaksi Abacus Diagnosticalle 3D-illustraatio MRSA-bakteerista 12 13

8 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Soveltava tietoja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa vuonna 2010 Turku-Salo -alue muodostaa Suomen tieto- ja viestintäteknologia -alan vahvimman osaamisen keskittymän pääkaupunkiseudun ulkopuolella Uusimpien tilastojen mukaan alueella on ICT-palvelu- ja sisältötuotantoon keskittyvää yritystä, joissa työskentelee yhteensä yli henkeä ICT-toimialalla on nähtävissä selkeä muutos, jossa henkilöstö vähenee suurissa yrityksissä ja pieniä, innovatiivisia yrityksiä syntyy tilalle Tämä todetaan myös kauppakamarien kesäkuussa 2010 julkaisemassa ICT-barometrissa Monet alan yritykset näkevät kannattavuuden kehittyvän positiivisesti ja työvoiman saatavuuden olevan hyvä, vaikka joistakin erityisosaajista on pulaa Kansainvälisiä sopimuksia Useat alueen yritykset uutisoivat vuoden 2010 aikana kasvustaan ja kansainvälistymisestään Laajakaista- ja videoverkkoteknologiaa tarjoava Teleste Oyj kertoi sekä miljoonasopimuksesta Israelilaisen Hot Telecom -yhtiön kanssa että Ineonin kanssa toimitettavasta videovalvontajärjestelmästä Pariisin poliisille Yritys vahvisti asemiaan myös Puolan markkinoilla ostamalla IP-video- ja laajakaistaratkaisuja toimittavan puolalaisen Satlanin Telesten vuoden 2010 liiketulos parani selvästi vuodesta 2009 Turku Science Parkin yrityshautomossa aikoinaan ensiaskeleensa ottanut ohjelmistotalo Neoxen Systems on kasvanut tasaisesti ja ollut aktiivisesti kehittämässä myös alueen koulutussektoria Yhtiö muun muassa kehittää yhdessä julkistoimijoiden ja kumppaniverkostonsa kanssa monikielistä, kaikille toimijoille avointa sähköistä toimintaympäristöä oppilaitoskäyttöön Turkulaislähtöiset Sparknet ja OpenSpark -verkot kehittyvät ja jatkavat tasaista kasvuaan MP-MasterPlanetin ja D-Link Nordicin ansiosta OpenSparkin uusia ominaisuuksia ovat muun muassa langattomat salauskäytännöt sekä suljetun kotiverkon käyttömahdollisuus Terveys- ja hyvinvointiteknologian vahvaa osaamista Terveys- ja hyvinvointiteknologia on noussut keskeiseen asemaan Varsinais-Suomen ICT-toiminnoissa Turkulainen terveydenhuollon kieliteknologian kehittämiseen erikoistunut IKITIK-konsortio sai Turun kauppakamarin ja Uuden Teknologian Säätiön myöntämän palkinnon vuoden turkulaisesta ICT-teosta Konsortion toiminta keskittyy rakenteettoman ja usein tekstimuotoisen tiedon käsittelyn haasteisiin terveydenhuollossa Sen kehittämiä ratkaisuja on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2012 avautuvassa Turun yliopistollisen keskussairaalan uudessa T-sairaalassa Konsortion toiminnassa ovat mukana Acentra Oy, Lingsoft Oy, Turku Centre for Computer Science (TUCS), Turun yliopiston hoitotieteen ja informaatioteknologian laitokset, Kites ry sekä Turku Science Park Oy Alueella järjestettiin vuoden 2010 aikana aikaisempaa enemmän terveys- ja hyvinvointiteknologiaan keskittyviä tapahtumia Erityisesti yritysten suosioon nousi Konkarit Kertovat -seminaarisarja, joka keskittyi terveysteknologisten tuotteiden tuotekehitykseen erityisesti laadunja riskienhallinnan kautta Tilaisuuden järjesti Innowell 14 15

9 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Fuugoa on lapsellisen helppo käyttää Network -projekti yhteistyössä Terveysteknologian Liitto ry:n (FiHTA) kanssa Vuonna 2010 käynnistettiin myös Varsinais-Suomen hyvinvointiklusteri, jonka tavoitteena on verkottaa sektorin keskeisimmät toimijat keskenään ja luoda alueelle uutta kasvua Uutta yritystoimintaa Merkittävä avaus uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi alueelle on Innovation Mill -hanke, jossa Turku tekee seuraa yhdeksälle muulle suomalaiskaupungille Kyseessä on Nokia Oyj:n, Technopolis Oyj:n ja Tekesin yhteinen hanke, jossa jatkojalostetaan Nokian käyttämättömiä ideoita uudeksi liike- ja yritystoiminnaksi Turun kaupunki antaa näin turkulaisyrityksille mahdollisuuden päästä hyödyntämään Nokian ideasalkkua Ensimmäisenä tilaisuuteen tarttui turkulainen kieliteknologiayritys Lingsoft Oy Toinen innovatiivinen kasvuyrityshanke on Salossa ja Turussa toimiva Protomo, joka on jo toiminut laukaisualustana monelle uudelle yritykselle Vuonna 2008 käynnistynyt, muun muassa Sitran, ELY-keskusten ja osallistujakaupunkien rahoittama Protomo haluaa olla toimintatavoiltaan aiempia innovaatiopajoja ketterämpi ja joustavampi formaatti Protomon avulla luodaan liiketoimintaa ja työpaikkoja uusien innovaatioiden tai palvelukonseptien ympärille Turkuun toimintamuoto tuli lokakuussa 2010 Kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita VTT:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-korkeakoulusäätiön jälkeen Åbo Akademille puiteohjelmahankkeita tilastoitiin 13 ja aktiivisimpien listalle pääsi myös turkulainen Gasera Oy kuudella puiteohjelmahankkeellaan Yhtenä esimerkkinä menestyneistä ICT-alan kansainvälisistä hankkeista on kansainvälisen tietoliikennepalkinnon voittanut B21C (Broadcast for the 21st Century), jossa olivat mukana Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu Hanke kehitti teräväpiirtotelevisio- ja mobiilitelevisioteknologiaa ja siinä suomalaisista yrityksistä mukana olivat Nokia, Digita ja Elektrobit Turkulaiset korkeakoulut ja yritykset jatkavat työtä saman aiheen parissa kansainvälisessä ENGINES-projektissa, joka käynnistettiin vuoden 2010 alussa Kansallistakin tutkimusrahoitusta on ohjautunut alueelle muun muassa IKITIK-konsortion puitteissa tapahtuvaan tutkimukseen Potilaskertomusten tekstin laadun parantamiseen ja kansantajuistamiseen tähtäävien aidosti poikkitieteellisten hankkeiden saama Suomen Akatemian rahoitus oli yhteensä yli miljoona euroa Korkeakoulujen ja kolmannen sektorin vahva rooli Korkeakoulusektorillakin tapahtui paljon vuoden 2010 aikana Turun yliopiston matematiikan ja informaatioteknologian laitokset sekä Turun kauppakorkeakoulun johtamisen laitos käynnistivät uuden laajasisältöisen tietoturva-alan maisteriohjelman Syksyllä 2010 valittiin myös ensimmäiset opiskelijat vastakäynnistyneeseen biolääketieteellisen kuvantamisen maisteriohjelmaan Kaksivuotinen kansainvälinen maisteriohjelma toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kesken Kolmannen sektorin toiminta ICT-alalla oli erittäin aktiivista vuoden 2010 aikana Varsinais-Suomen ICT-alan yritysten yhteistyö tehostui Turun Seudun Ohjelmistoyrittäjät ry:n (TSOY) perustamisen myötä Jäsenmäärä on kasvanut nopeasti ja nyt mukana on viitisenkymmentä jäsenyritystä sekä merkittäviä kannatusjäseniä Toimintaansa jatkoi aktiivisesti myös Varsinais-Suomen Tietojenkäsittelyyhdistys ry (VSTKY) Yhteistyön voima Varsinais-Suomen haasteena on ICT-barometristä ilmenevä turkulaisista oppilaitoksista valmistuvien IT-ammattilaisten osaamisen heikko tunnettuus Toisena merkittävänä haasteena voidaan nähdä ICT:n vaihteleva ja osaksi vähäinen hyödyntäminen muiden toimialojen pk-yrityksissä Turku Science Park Oy onkin jo tarttunut näihin tehtäviin yhdessä alueen korkeakoulujen ja yritysten kanssa Yhtenä esimerkkinä on Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Turku Science Park Oy:n yhteinen ESR-rahoitteinen ICTportti -hanke, joka auttaa Varsinais-Suomen alueen pkyrityksiä tietotekniikan hyödyntämisessä Etenkin pieniltä yrityksiltä haaskautuu paljon kallista työaikaa tietoteknisiin ongelmiin, jotka täsmäavulla voisi vaihtaa tehostuneeseen bisnekseen Tähän tähtää Turku Science Park Oy:n osuus kokonaisuudessa, TUTKA -palvelu Case Paina mieleen nimi Fuugo Se on turkulaisen Axel Technologiesin kehittämä televisio- ja videosovellus, joka väitetysti mullistaa televisionkatselun Puheille tuli katetta joulukuussa Los Angelesista, jossa Fuugo voitti TV Innovation Awards -kilpailun pääpalkinnon mobiili-tv-sarjassa Axel Technologiesin toimitusjohtaja Petri Kalske kertoo Fuugon olevan seurausta hyvin yksinkertaisesta ajatuksellisesta läpimurrosta Päätimme uida vastavirtaan ja unohtaa hetkeksi sen, mitä asiakkaat meiltä pyysivät Kaikki tulivat aina kysymään, tuemmeko tätä tai tuota standardia tai toimiiko sovelluksemme tietyllä alustalla Kukaan ei ikinä kysynyt, onko meillä helppokäyttöistä tv-sovellusta, tai mitä lisäarvoa se kuluttajalle tuo Ei asiakkaan pitäisi joutua miettimään, minkä sovelluksen tai teknologian takana on se tv-ohjelma tai videoklippi, jonka hän haluaa katsoa, Kalske toteaa Niinpä tv-ja video-ohjelmistoja kannettaville päätelaitteille valmistava Axel Technologies alkoi kaksi vuotta sitten kehittää Fuugoa, uudenlaista tv- ja videosovellusta Kalskeen mukaan Fuugo on markkinoiden ensimmäinen sovellus, joka ratkaisee mobiili-tv:n ja mobiilivideon käyttäjäongelmat Monessa älypuhelimessa on jo nyt useita eri tv-sovelluksia ja vielä erillinen Media Player videoita varten Fuugo on vain yksi helppokäyttöinen sovellus, jonka kautta saa kaikki olennaiset tv- ja videopalvelut, Kalske kiteyttää Varsinaissuomalaiset ICT-alan toimijat ovat menestyneet hyvin yhteiseurooppalaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa Tähän perustuu Fuugon slogan: Aina jotain katsomisen Turkulaiset korkeakoulut ovat olleet erityisen aktiivisia arvoista (Always something good to watch) Se tarjoaa EU:n tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa Syksyllä yhden, kaikki oleellisimmat tv- ja viihdesisällöt sisältävän 2010 julkaistussa Euroopan komission tilastossa Turun yliopisto sovelluksen, jota on helppo käyttää ja hallita Fuugossa on 41 puiteohjelmahankkeellaan listalla neljäs heti kanava vaihtuu niinkin helposti kuin pyyhkäisemällä sor- Fuugo tuo TV- ja videopalvelut yhteen 16 sovellukseen 17 mea näytöllä oikealle tai vasemmalle Kanavavalikon saa puolestaan näkyviin sormenpyyhkäisyllä ylös Väitän, että nelivuotias tyttäreni oppisi käyttämään Fuugoa minuutissa, Kalske naurahtaa Fuugolle asetettu hurjat tavoitteet Viime joulukuussa Los Angelesissa järjestetyn TV Innovation Awards -kilpailun tuomaristo oli Kalskeen kanssa samaa mieltä He palkitsivat Fuugon mobiili-tv-sarjan pääpalkinnolla perustellen päätöstään Fuugon innovatiivisuudella, kaupallisella potentiaalilla ja todennäköisellä kuluttajahyväksynnällä Olemme erityisen ylpeitä siitä, että voitimme kilpailun vieraskentällä Yhdysvalloissa, missä meitä ei tunneta Itse ajattelemme niin, että jos pärjäämme Yhdysvalloissa, niin pärjäämme kaikkialla, sillä Yhdysvalloissa on kaikkein kovin kilpailu, Kalske huomauttaa Toimitusjohtajansa sanoin Axel Technologies on tullut vedenjakajalle, sillä ensimmäinen Fuugo lähti asiakkaalle tammikuussa Kärjistäen voisi sanoa, että joko tämä lähtee lentoon tai sitten pistämme pillit pussiin Meillä on tietenkin vahva usko siihen, että tämä lentää Tuotteemme on kiinnostava ja hyvä Sen ympärillä alkaa olla jo pientä kansainvälistä kuhinaa Olemme lähes päivittäin yhteyksissä isojen laitevalmistajien kanssa, Kalske valaa uskoa Samanaikaisesti Kalske itse ravaa hattu kourassa pääomasijoittajalta toiselle Axel Technologies on löytänyt Fuugon markkinointikampanjalle jo rahoittajia ja lisää on hakusessa, jotta Fuugo saataisiin maailmalle kunnon ryminällä Emme halua, että vain nippa nappa pystymme elättämään itsemme Me haluamme Fuugosta globaalin tuotteen Tavoitteemme on saada vähintään kymmeniä miljoonia käyttäjiä parissa vuodessa, Kalske linjaa

Turku Science Park OY vuonna 2011

Turku Science Park OY vuonna 2011 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park OY vuonna 2011 Sisällysluettelo... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4-5 Hallituksen toimintakertomus...6-7 Tuloslaskelma ja tase 2011...8-9 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen

Lisätiedot

Turku Science Park Oy vuonna 2009

Turku Science Park Oy vuonna 2009 Turku Science Park Oy vuonna 2009 Sisällysluettelo...3 Toimitusjohtajan katsaus... 4-5 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa... 6-7 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2013 Turku Science Park Oy vuonna 2013 SISÄLLYSLUETTELO Innovatiivisen kasvun vauhdittaja Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus & tuloslaskelma ja tase 2013 Bioalan menestyksekäs

Lisätiedot

Turku Science Park Oy vuonna 2008

Turku Science Park Oy vuonna 2008 VUOSIKATSAUS 2008 2 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park Oy vuonna 2008 Toimitusjohtajan katsaus...4 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa...6 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia

Lisätiedot

Turku Science Park Oy vuonna 2007

Turku Science Park Oy vuonna 2007 VUOSIKATSAUS 2007 2 3 Turku Science Park Oy vuonna 2007 Toimitusjohtajan katsaus 4 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa 6 Soveltavan ICT:n tunnelmia Varsinais-Suomessa 8 Osastojen

Lisätiedot

TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 3 TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin.

Lisätiedot

Bioala uskoo tulevaisuuteen

Bioala uskoo tulevaisuuteen 2012 HEALTHBIO TERVEYDEN BIOKLUSTERIN VUOSIJULKAISU Bioala uskoo tulevaisuuteen Sivu 4 Receptor vei tutkijat asiakkaiden luo Sivu 6 Kliiniset biopankit tulevat Sivu 8 Elämän merkit syöpädiagnostiikan tueksi

Lisätiedot

VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä. VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille NUMERO 2/2010

VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä. VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille NUMERO 2/2010 NUMERO 2/2010 sivu 6 INNOVATION MILL -mallista Suomen elvyttäjä sivu 10 VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä sivu 16 VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille menestystarinat menestystarinat Technopolis-asiakkaat

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Yhteistyöllä kasvuun

Yhteistyöllä kasvuun 2011 Elintarvikekehityksen klusteriohjelman vuosijulkaisu Yhteistyöllä kasvuun Kiinassa tilaa osaajille Painonhallinta haastaa tutkijat Luomu kansainvälistyy Makustele on Elintarvikekehityksen osaamisklusterin

Lisätiedot

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 Petri Peltonen, TEM: "Suomalainen innovaatiojärjestelmä uudistuu" Kasvuyrittäjä Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Tekesin. näköalat. Sijoituksilla kasvuun. Debyyttipelillä latauslistojen kärkeen. Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SUUNNANNÄYTTÄJÄ

Tekesin. näköalat. Sijoituksilla kasvuun. Debyyttipelillä latauslistojen kärkeen. Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SUUNNANNÄYTTÄJÄ Tekesin 1 Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 1 2015 näköalat Sijoituksilla kasvuun SIVUT 10-23 SIVU 18 Enkelisijoittaja tuo osaamista ja verkostoja SIVU 26 SUUNNANNÄYTTÄJÄ Debyyttipelillä latauslistojen

Lisätiedot

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa

Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa Vuosikertomus 2013 Panostaja lyhyesti»» Kehitämme ja kasvatamme Panostaja-yrityksistä suomalaisten pk-yritysten parhaimmistoa»»

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 /2008 MERCURIUS Hannu Hanhijärvi: Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu P ÄÄKIRJOITUS Terveys tärkein

Lisätiedot

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 4 2013 TEEMA s. 12 29 Rahan tekemisen taito Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta Sivu 3 Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi Sivu 4 Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

Menestyksen palapeli. Supercellin rahoittaja. Uusinta tekniikkaa kehiin fiksuilla hankinnoilla Sivu 12. Jätebisnes kasvaa Venäjällä Sivu 10

Menestyksen palapeli. Supercellin rahoittaja. Uusinta tekniikkaa kehiin fiksuilla hankinnoilla Sivu 12. Jätebisnes kasvaa Venäjällä Sivu 10 AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 1 2014 TEEMA s. 12 27 Menestyksen palapeli Supercellin rahoittaja Sivu 16 Uusinta tekniikkaa kehiin fiksuilla hankinnoilla Sivu 12 Future Watch Jätebisnes kasvaa

Lisätiedot

Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä. Yliopistot huippuvireeseen

Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä. Yliopistot huippuvireeseen aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 2/2008 Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä Yliopistot huippuvireeseen Tavoitteena maailman paras innovaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa

JUKKA PELLINEN. Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen. TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa. TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa NUMERO 3/2010 sivu 2 sivu 6 TAMPERE ALL STARSILLA sata lasissa TECHNOPOLIS PULKOVO avasi ovensa Pietarissa sivu 10 Jyväskylän kauppakorkeakoulun dekaani JUKKA PELLINEN Olemme ratkaisu liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Yrittäjä Lasse Leppäkorpi: Yrityksen alkutaipaleella harva pärjää yksin Tuoteväylä-tiimin Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot