Turku Science Park vuonna 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turku Science Park vuonna 2010"

Transkriptio

1

2 Turku Science Park vuonna 2010 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus4-5 Hallituksen toimintakertomus6-7 TScP Kiinteistöt Oy 8 Tuloslaskelma ja tase Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa10-12 Case: Pöytä on katettu Abacus Diagnosticalle 13 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa Case: Fuugoa on lapsellisen helppo käyttää 17 BioTurku Case: Pharmatest voitti kasvukivut20-21 Soveltava ICT22-23 Case: Sanako katkaisi napanuoransa ja muutti Eurocityyn24-25 Osaamiskeskus26-27 Case: Tuhansien järvien maa löysi kulttuurinsa 28 Case: Suomen elintarvikeyrityksiä rohkaistaan maailmalle 29 Yrityskehitys30-31 Case: Aqsens Oy haistaa vilunkipelin 32 Case: Se ei pelaa joka pelkää Tribeflame Oy 33 Markkinointi ja viestintä34-35 Turku Science Parkin vuoden 2010 uutisotsikoita 35 Biocelex Oy36-37 Innovatiivisen kasvun vauhdittaja

3 toimitusjohtajan katsaus toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Turku Science Park Oy:ssä toteutettujen yritysjärjestelyjen myötä yhtiön toiminta irtaantui kokonaan kiinteistöliiketoiminnasta ja keskittyy nyt elinkeinopoliittisiin palveluihin Uuden strategian mukaisesti Turku Science Park Oy on elinkeinopoliittinen yhtiö, joka tukee tutkimuslähtöisen ja osaamisintensiivisen liiketoiminnan kehittämistä Turun talousalueella, jotta alue on kilpailukykyinen ja houkutteleva Yhtiön olemassaolon oikeutus ja tehtävä nivoutuvat Turun alueen elinvoimaisuuden yhteen perusedellytykseen, yritysten hyvinvointiin Nämä tavoitteet ovat tärkeitä myös yhtiön suurimmalle omistajalle, Turun kaupungille Toteutettujen organisaatiomuutosten seurauksena yhtiö voi nyt keskittyä perustehtäväänsä Kun samalla merkittävä osa keskeisen Turku Science Park -alueen kiinteistöliiketoiminnasta on siirretty omaan yhtiöönsä, Turun Teknologiakiinteistöt Oy:hyn, voidaan tälläkin saralla keskittyä sen ammattilaisten toimesta yhtiön ydinosaamiseen Yhtiöiden yhteistyöllä voidaan entisestään kasvattaa Turku Science Park -alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta Vuoden 2010 alussa tuli voimaan uusi yliopistolaki, jolla säädetään yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, toiminnan Yhtiön olemassaolo nivoutuu Turun alueen elinvoimaisuuden yhteen perusedellytykseen, yritysten hyvinvointiin rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä asioista Lain myötä valtion ohjaus yliopistoille pieneni ja yliopistot saivat lisää toimintavapauksia Samalla yliopistojen oma vastuu hallinnosta ja taloudenpidosta lisääntyi Samanaikaisesti, vuoden 2010 alussa, Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät uudeksi entistä monialaisemmaksi Turun yliopistoksi Yliopistojen uudenlaisen toiminnan kehittämisen kannalta on hyvin tärkeää entisestään lähentää Turku Science Park Oy:tä ja turkulaisia yliopistoja Yhteistyötä lisäämällä ja uudenlaista synergiaa hakemalla voidaan tuottaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä uusia palveluja Turku Science Park Oy:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n yhteisyritys Biocelex Oy on bioalan innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä kehitysyhtiö, joka toimii liiketaloudellisin perustein Biocelex Oy:n toiminnan edelleen jalostamiseksi on aloitettu prosessi, jolla yhtiön omistajiksi ja toimijoiksi pyritään saamaan merkittävimmät suomalaiset life science -yliopistot Näin voidaan vahvistaa life science -alan roolia yhtenä merkittävänä suomalaisena ja turkulaisena tulevaisuuden osaamis- ja liiketoiminta-alana Yhtiön strategiaprosessin yhteydessä myös visiota on kirkastettu ja vuoteen 2015 tähtäävä tahtotila kuuluu: Turku Science Park Oy on innovatiivinen ja proaktiivinen, kansainvälisesti tunnettu elinkeinopoliittinen vaikuttaja, joka toiminnallaan tukee ja kaupallistaa innovaatioita valituilla painopistealoilla Tarvelähtöisten palvelujen ja verkottuneen toimintatavan ansiosta tuotamme asiakkaillemme ja omistajillemme merkittävää lisäarvoa Asetettu visio on hyvin tavoitteellinen, mutta ei suinkaan tavoittamattomissa Nyt onkin aika aloittaa kova ja määrätietoinen työ, jotta voimme vastata omaan huutoomme Yliopistojen uudenlaisen toiminnan kehittämisen kannalta on hyvin tärkeää entisestään lähentää Turku Science Park Oy:tä ja turkulaisia yliopistoja Rikumatti Levomäki Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja 4 5

4 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Turun kaupungin Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman, joka ohjaa myös Turku Science Park Oy:n toimintaa Kaupungin omistajapolitiikan mukaan TScP:n tehtävänä on korkeakoulujen sekä alueen yritysten innovaatioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean teknologian alueilla Painopistealueita ovat bioteknologia / materiaaliteknologia sekä sovellettu ICT Näiden tehtävien keskeisiä toteuttamistyökaluja ovat esi- ja yrityshautomot, yrityskiihdyttämöt, hanketoiminta sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä konsultointi Lisäksi TScP on toiminut HealthBIO-klusterin kansallisena koordinaattorina sekä valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman koordinoijana Varsinais-Suomen osalta TScP:n, Karolinska Institutet Holding Ab:n ja Turun Seudun Osuuspankin yhteisyritys Biocelex Oy on life science -alan tarpeisiin luotu kiihdyttämöyritys, joka toimii liiketaloudellisin perustein Biocelex arvioi bioteknologiainnovaatioiden kaupallista potentiaalia Karolinskan työkaluja soveltaen sekä pyrkii hyödyntämään Karolinskan sijoitusrahastoa, jossa myös TScP on osakkaana Rakennejärjestelyt Turku Science Park -konsernissa toteutettiin yritysjärjestelyt, joissa Turku Science Park Oy jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi siten, että kiinteistöliiketoiminta siirtyi omaan yhtiöönsä, TScP Kiinteistöt Oy:hyn Ennen jakautumista Turun Biolaakso Oy sulautui Turku Science Park Oy:hyn ja sen hallinnassa olleen KOy Focun vuokraustoiminta siirtyi muiden kiinteistöjen tavoin TScP Kiinteistöt Oy:hyn Jakautumisen jälkeen TScP Kiinteistöt Oy:n koko kiinteistöomaisuus on myyty suunnitelman mukaisesti pois yhtiöstä Yritysjärjestelyjen yhteydessä perustettu Turku Science Park Oy puolestaan keskittyy sille määriteltyyn ydintehtävään Yhtiön osakkeet Turku Science Park Oy:n osakepääoma on euroa, osakkeita on kpl Tytäryhtiöt eivät omista yhtään emoyhtiön osaketta Johto ja hallinto Yhtiön hallituksen muodostivat alkuvuonna Tom von Weymarn (puheenjohtaja), Tero Hirvilammi (varapuheenjohtaja), Pauliina de Anna, Rabbe Klemets, Seppo Lehtinen, Björn Mattsson, Aleksi Randell sekä Matti K Viljanen Yhtiökokouksessa nimettiin uusi hallitus, johon kuuluvat Tom von Weymarn (puheenjohtaja), Aleksi Randell (varapuheenjohtaja), Jukka Rinnevaara, Björn Mattsson, Matti K Viljanen, Seppo Lehtinen ja Riitta Koskimies Hallitukseen yhtiökokouksessa nimetty Mikko Pukkinen on eronnut jäsenyydestä Hallitus kokoontui 10 kertaa Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 83 % Rabbe Klemets hoiti vt toimitusjohtajuutta saakka, jolloin Rikumatti Levomäki aloitti toimitusjohtajana Henkilöstö ja organisaatio Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 40 henkilöä, joista emoyhtiössä 37 henkilöä Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Turku Science Park -konserni on syksyllä käynnistyneen strategiatyön yhteydessä arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen nähden kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja Kaupungin määrittelemät TScP:lle kohdistuvat elinkeinopoliittisten palvelujen sisällöt sekä rahoituksen päättää Turun kaupunki vuositalousarvion yhteydessä Tavoitteeseen TScP:n ulkopuolisen rahoituspohjan laajentamiseksi liittyy epävarmuutta Toteutettujen yritysjärjestelyjen myötä sijoitusriski on noussut aikaisempaa merkittävämmäksi muiden riskien pienentyessä Tulevaisuuden näkymät TScP:n toiminnan terävöittämiseksi on yhtiön toiminnan linjauksia käsitelty syksyllä 2010 alkaneessa strategiatyössä Strategia tulee yhtiön hallituksen käsittelyyn helmikuussa 2011 ja se ohjaa yhtiön tulevaa toimintaa TScP on konserniohjeen mukaisesti irtisanonut Pharma- Cityssä sijaitsevien tilojensa vuokrasopimukset päättymään vuoden 2011 lopussa ja tulee muuttamaan DataCityyn Tilintarkastus Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg Hallituksen osinkoehdotus Emoyhtiön tilikauden tappio oli 76362,47 euroa ja konsernin tilikauden voitto ,91 euroa Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta 6 7

5 TASE Vastaavaa: Tuloslaskelma ja tase 2010 TScP Kiinteistöt Oy TScP Kiinteistöt Oy syntyi , jolloin Turku Science Park Oy jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi siten, että kiinteistöliiketoiminta siirtyi omaan yhtiöönsä, TScP Kiinteistöt Oy:hyn Ennen jakautumista Turun Biolaakso Oy sulautui Turku Science Park Oy:hyn ja sen hallinnoimana olleen KOy Focun vuokraustoiminta siirtyi muiden kiinteistöjen tavoin TScP Kiinteistöt Oy:hyn KOy Focu myytiin Salmela-yhtiöille Turun kaupungin antaman konserniohjeen mukaisesti kiinteistöistä oli tarkoitus luopua Tämä toteutui alkuvuonna 2011, jolloin viimeiset TScP Kiinteistöt Oy:n omistuksessa olleet kiinteistöt myytiin Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle Tuloslaskelma ja tase Uuden yhtiön puolivuotisjakso TULOSLASKELMA liikevaihto ,32 materiaalit ja palvelut ,83 henkilöstökulut ,01 poistot ja arvonalennukset ,70 liiketoiminnan muut kulut ,00 liikevoitto ,78 rahoitustuotot ja -kulut 8 106,13 nettotulos ,91 pysyvät vastaavat ,14 vaihtuvat vastaavat ,77 vastaavaa yhteensä ,91 Vastattavaa oma pääoma ,32 vieras pääoma ,59 vastattavaa yhteensä ,91 Henkilöstön määrä

6 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa Bioalalta saatiin Turussa vuonna 2010 useita positiivisia uutisia, vaikka korkean teknologian pääomarahoituksen puute heikensi yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa Alueen veturiyritys Bayer Schering Pharma kasvatti toimintansa volyymia Turussa valmistettavan hormoniehkäisykierukka Mirenan vuosimyynti kasvoi 539 miljoonaan euroon, ollen ilmeisesti Suomen kaikkien aikojen menestynein teknologiatuote PerkinElmer Human Health (turkulaisittain Wallac) on parin viime vuoden ajan saavuttanut noin 130 miljoonan euron liikevaihdon Yrityksen ydinliiketoimintaa ovat seulontatutkimukset, joiden positiivinen kehitys paransi vuonna 2010 yrityksen kokonaiskannattavuutta selvästi Äidin ja sikiön hyvinvointiin liittyvän liiketoiminnan vahvistuttua Turussa yritys siirsi lääketeollisuuteen ja tutkimukseen liittyvien monileimalukijoittensa valmistuksen Britanniaan ja Singaporeen Orionin liikevaihto kasvoi vuonna 2010 noin 10 prosenttia nousten 850 miljoonaan euroon Orionin omaan tutkimukseen perustuvien keskeisten tuotteiden kuten sydänlääke Simdaxin ja tehohoitorauhoite Precedexin myynti kasvoi Turun T&TK-yksikkö keskittyy yhä enemmän alkuperäislääkkeiden kehitykseen Sekä T&TK-yksikön että paikallisen lääketuotantotehtaan työllisyysnäkymät ovat hyvät Myös vuoden 2011 tammikuussa julkistettu yhteistyösopimus amerikkalaisen Endo Pharmaceuticalsin kanssa syöpälääkekehityksessä lisää onnistumisien todennäköisyyttä alkuperäislääkkeiden tutkimuksessa ja kehityksessä Kannattavuutta ja kansainvälistymistä Suurten yritysten lisäksi myös useat pk-yritykset ja tutkimustoiminta saavuttivat konkreettisia merkkipaaluja Turkulainen diagnostiikkayritys HyTest ylitti tulostavoitteensa vuonna 2010 Sen liikevaihto nousi 9,1 miljoonaan euroon ja liikevoitto peräti 3,1 miljoonaan euroon Liikevaihdosta 97 prosenttia tuli viennistä Vahvan kasvun taustalla oli erityisesti sydämen vajaatoiminnan diagnostiikkaan käytettävien immunoreagenssien hyvä menekki Biotie Therapies Oyj ja sveitsiläinen Synosia allekirjoittivat yhdistymissopimuksen, jonka seurauksena Synosiasta tulee osa Biotietä Syntyvällä yrityksellä on yhdeksän kliinisessä vaiheessa olevan lääkekehityshankkeen tuoteportfolio, merkittävät kansainväliset toiminnot ja toimipisteet Suomessa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä Biotiestä tulee yhdistymisen myötä maailman johtavia keskushermostolääkkeiden kehittäjiä, ja sen alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetusta nalmefeenista julkaistiin vuoden 2010 lopulla positiivisia kolmosfaasin tuloksia Hormos Medical Oy:n amerikkalainen emoyhtiö QuatRx Pharmaceuticals Company ja japanilainen Shionogi sopivat Turussa kehitetyn ospemifeenin maailmanlaajuisista markkinointioikeuksista QuatRx saa 25 miljoonaa dollaria allekirjoitusmaksuna ja yli 100 miljoonaa dollaria etappimaksuina Lisäksi QuatRx saa rojalteja tuotteen myynnistä Ospemifeeni on markkinoiden ensimmäinen estrogeeniton vaihtoehto vaihdevuosien jälkeisen emättimen limakalvoatrofian oireiden hoitoon Lääketeollisuuden ei-kliinisiä tehokkuustutkimuksia tarjoava turkulaisyritys Pharmatest Services Oy solmi puitesopimuksen kansainvälisen monialayritys Bayerin kanssa Pharmatest tarjoaa tautimalleja, joilla arvioidaan erityisesti syövän etäpesäkkeiden, osteoporoosin ja tulehdussairauksien hoitoon kehitettävien lääkkeiden tehokkuutta Kaarinalainen lääkeraaka-aineita ja esimerkiksi probiootteja valmistava Galilaeus Oy moninkertaisti tuotantokapasiteettinsa perustamalla valmistusyksikön Varsovaan Yritys pystyy näin tarjoamaan monipuolisempaa palvelua asiakkailleen ja toimimaan tehokkaasti muun muassa Aasiasta tulevaa kilpailua vastaan Diagnostiikkasektorilla toimivan Abacus Diagnostica Oy:n kehittämä uudentyyppinen laboratoriotesti sairaalabakteerina tunnetun MRSA:n geneettiseen varmistukseen saavutti myynnin aloittamisen Euroopassa mahdollistavan CE-merkinnän Myyntiluvan saanut GenomEra CDX TM

7 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Pöytä on katettu järjestelmä on tulos vajaat kaksi vuotta kestäneestä tuotekehityksestä, jota yritys on tehnyt keräämänsä sijoituspääoman ja Tekes-rahoituksen turvin Turku Science Parkin yrityshautomossa toimiva MetGen Oy voitti eurooppalaisen sijoittajakilpailun ympäristöteknologiayritysten sarjan Eurecan European Venture Contest sijoittajakilpailussa oli tuhat kilpailevaa vaihtoehtoa 24 eri maasta MetGenin entsyymejä käytetään sellu- ja paperiteollisuudessa nopeuttamaan ja tehostamaan prosesseja sekä vähentämään niissä syntyvää jätettä Niin ikään Turku Science Parkin yrityshautomosta ponnahtanut Medbase Oy:n Sfinx-lääketietokanta osoittautui heti suurmenestykseksi Yhteistyösopimus Italian suurimman lääketieteellisen kustantajan Elsevierin kanssa on kasvattanut yrityksen liikevaihdon jo noin miljoonaan euroon Jo nyt kelpo tulosta tekevä yritys uskoo liikevaihtonsa sopimuksen ansiosta vielä viisinkertaistuvan Tutkimuksen uusia avauksia Lääkelaitoksen korvannut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea avasi lokakuun alussa toimipisteen Turku Science Parkiin Fimea vastaa lääkealan lupa- ja valvontatehtävistä sekä lääkehoitojen arvioinnista Fimean tulo Turkuun on strategisesti merkittävä, sillä yritysten on nyt helpompaa saada viranomaisneuvontaa kehitystyönsä tueksi VTT on kasvanut Turussa jo 75 hengen organisaatioksi Se hankkii tehokkaasti tutkimusrahaa alueelle muun muassa EU:sta Vuoden 2010 tärkeimpiä uusia avauksia oli yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perustaman Turun aivovammakeskuksen kanssa käynnistetty EUrahoitteinen TBI Care -projekti Myös aiemmin solmittu yhteistyösopimus saksalaisen Bayer Schering Pharma AG:n kanssa on poikinut Turkuun uusia projekteja VTT:n ja Turun yliopiston tutkijat löysivät neljä elimistön aineenvaihdunnassa vaikuttavaa entsyymiä, joiden toimintaa estämällä voidaan estää eturauhassyöpäsolujen kasvua Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sekä syöpätyypin tunnistamisessa että lääkekehityksessä Turun yliopiston koordinoima kansainvälinen polttoainehanke Direct Fuel sai EU:lta lähes neljän miljoonan euron rahoituksen Projektin päämääränä on kehittää menetelmä, jolla auringon säteilemä energia muuttuisi suoraan käyttövalmiiksi polttoaineeksi fotosynteettisten mikro-organismien avulla Tutkimus tehdään Turun yliopiston biokemian ja elintarvikekemian laitoksessa sekä Biotekniikan keskuksessa Projektiin osallistuu yhdeksän tutkimuskumppania Euroopasta ja Yhdysvalloista Yritysten kasvu ja tuotekehitys edellyttävät bioalalla pitkäjänteistä rahoitusta Pohjois-Euroopassa ja Suomessa bioala on kärsinyt erityisesti alkuvaiheen riskipääomien puutteesta On syytä olla huolissaan siitä, että tehdyt keksinnöt ja löydökset eivät ikinä päädy tuotteiksi tai myydään liian aikaisessa vaiheessa pois, jolloin idean tuottanut tutkimusympäristö ei ehdi saada siitä taloudellista hyötyä Turussa toimivat yritykset ovat kyenneet tekemään läpimurtoja, mutta riskirahan puuttuminen on estänyt uusien bioyritysten muodostumista Uuden yliopistolain ansiosta yliopistot voivat tulla spin-off -yritystensä osakkaiksi, mikä yhdessä pääomasijoitustoiminnan aikanaan elpyessä edesauttanee uusien osaamisintensiivisten yritysten syntyä Abacus Diagnosticalle Case Diagnostiikkayritys Abacus Diagnosticassa on tunnelma katossa Yrityksen kehittämä GenomEra CDX, uudentyyppinen laboratoriotesti MRSA-bakteerin havaitsemiseen, sai syksyllä 2010 koko Euroopan kattavan myyntiluvan Vihdoinkin hitiksi ennakoidun tuotteen myynti voi alkaa GenomEra CDX on uuden sukupolven DNA-pohjainen testausjärjestelmä infektiotautien määrittämiseen Abacuksen tuotekehittelyn tavoite oli kunnianhimoinen: luoda helppokäyttöisin ja nopein testi mitä markkinoilta löytyy Tuotekehityksen lähtökohtana oli Turun yliopiston biotekniikan laitoksella syntynyt innovaatio: kemiallisia reagensseja sisältävä kertakäyttöinen testilastu Tautimääritystä tehtäessä potilaasta otettu näyte asetetaan ensin pipetillä testilastun sisään Sen jälkeen lastu työnnetään analysaattoriin, joka ilmoittaa testituloksen Ja siinä se paljon helpommaksi ei testaus voi enää tulla Toimitusjohtaja Tom Palenius uskoo, että Abacuksella on käsissään menestystuote, sillä GenomEra on todistanut muun muassa Turun ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden koekäytössä olevansa erehtymätön sairaalabakteeri MRSA:n tunnistaja GenomEra ei ole antanut MRSA-testeissä yhtä ainoata väärää negatiivista tulosta Väärä negatiivinen olisi huonoin skenaario, sillä jos potilaan infektiota ei havaita testissä, niin hän saattaisi karanteenista vapauduttuaan tartuttaa muitakin sairaalassa, Palenius toteaa GenomEra on ollut myös luvatun nopea Testituloksen saamiseen kuluu näytteenotosta aikaa vain tunnin verran Nopeus on tärkeää, koska potilas voidaan silloin lähettää nopeammin eteenpäin sairaalan sisäisessä logistiikassa Potilaan karanteenissa viettämät tunnit maksavat, Palenius huomauttaa Abacus pärjää kohta omillaan Tuotekehitys vaatii biopuolella pitkää pinnaa Vuonna 2004 perustetulta Abacus Diagnosticalta kesti lähes seitsemän vuotta saada markkinoille ensimmäinen tuotteensa, ja GenomEra CDX -testausjärjestelmä pitää sisällään osaamista, joka ajoittuu aina 1990-luvun alkuun asti Kaupallistamisen sykli voi biopuolella olla jopa vuotta, joten GenomEran valmistuminen oli Abacukselle iso virstanpylväs Tähän asti olemme menneet Tekesrahoituksen ja pääomasijoitusten varassa, mutta jossain vaiheessa vuotta 2011 kassavirran suunta kääntyy Ulkopuolinen rahoitus kuluvalle vuodelle on jo varmistettu, mutta vuonna 2012 tulemme toimeen jo omillamme, Palenius iloitsee Paleniuksen mukaan GenomEra-tuoteplatformin kasvulle ei ole mikrobiologian sovellusalueilla oikeastaan mitään rajoja Abacuksen kehittämä analysaattori ja MRSA-bakteerin tunnistava testilastu ovat jo markkinoilla, mutta ne ovat vasta alkusoittoa Abacus kehittää koko ajan uusia testilastuja pitäen fokuksen infektiotaudeissa ja antibioottiresistensseissä bakteereissa Sillä välin GenomEra-analysaattorit rouskuttavat sairaaloissa testilastuja ja jauhavat joka puraisulla Abacukselle rahaa Monen elättivuoden jälkeen juhlapöytä on vihdoin katettu koreaksi Abacus Diagnosticalle 3D-illustraatio MRSA-bakteerista 12 13

8 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Soveltava tietoja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa vuonna 2010 Turku-Salo -alue muodostaa Suomen tieto- ja viestintäteknologia -alan vahvimman osaamisen keskittymän pääkaupunkiseudun ulkopuolella Uusimpien tilastojen mukaan alueella on ICT-palvelu- ja sisältötuotantoon keskittyvää yritystä, joissa työskentelee yhteensä yli henkeä ICT-toimialalla on nähtävissä selkeä muutos, jossa henkilöstö vähenee suurissa yrityksissä ja pieniä, innovatiivisia yrityksiä syntyy tilalle Tämä todetaan myös kauppakamarien kesäkuussa 2010 julkaisemassa ICT-barometrissa Monet alan yritykset näkevät kannattavuuden kehittyvän positiivisesti ja työvoiman saatavuuden olevan hyvä, vaikka joistakin erityisosaajista on pulaa Kansainvälisiä sopimuksia Useat alueen yritykset uutisoivat vuoden 2010 aikana kasvustaan ja kansainvälistymisestään Laajakaista- ja videoverkkoteknologiaa tarjoava Teleste Oyj kertoi sekä miljoonasopimuksesta Israelilaisen Hot Telecom -yhtiön kanssa että Ineonin kanssa toimitettavasta videovalvontajärjestelmästä Pariisin poliisille Yritys vahvisti asemiaan myös Puolan markkinoilla ostamalla IP-video- ja laajakaistaratkaisuja toimittavan puolalaisen Satlanin Telesten vuoden 2010 liiketulos parani selvästi vuodesta 2009 Turku Science Parkin yrityshautomossa aikoinaan ensiaskeleensa ottanut ohjelmistotalo Neoxen Systems on kasvanut tasaisesti ja ollut aktiivisesti kehittämässä myös alueen koulutussektoria Yhtiö muun muassa kehittää yhdessä julkistoimijoiden ja kumppaniverkostonsa kanssa monikielistä, kaikille toimijoille avointa sähköistä toimintaympäristöä oppilaitoskäyttöön Turkulaislähtöiset Sparknet ja OpenSpark -verkot kehittyvät ja jatkavat tasaista kasvuaan MP-MasterPlanetin ja D-Link Nordicin ansiosta OpenSparkin uusia ominaisuuksia ovat muun muassa langattomat salauskäytännöt sekä suljetun kotiverkon käyttömahdollisuus Terveys- ja hyvinvointiteknologian vahvaa osaamista Terveys- ja hyvinvointiteknologia on noussut keskeiseen asemaan Varsinais-Suomen ICT-toiminnoissa Turkulainen terveydenhuollon kieliteknologian kehittämiseen erikoistunut IKITIK-konsortio sai Turun kauppakamarin ja Uuden Teknologian Säätiön myöntämän palkinnon vuoden turkulaisesta ICT-teosta Konsortion toiminta keskittyy rakenteettoman ja usein tekstimuotoisen tiedon käsittelyn haasteisiin terveydenhuollossa Sen kehittämiä ratkaisuja on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2012 avautuvassa Turun yliopistollisen keskussairaalan uudessa T-sairaalassa Konsortion toiminnassa ovat mukana Acentra Oy, Lingsoft Oy, Turku Centre for Computer Science (TUCS), Turun yliopiston hoitotieteen ja informaatioteknologian laitokset, Kites ry sekä Turku Science Park Oy Alueella järjestettiin vuoden 2010 aikana aikaisempaa enemmän terveys- ja hyvinvointiteknologiaan keskittyviä tapahtumia Erityisesti yritysten suosioon nousi Konkarit Kertovat -seminaarisarja, joka keskittyi terveysteknologisten tuotteiden tuotekehitykseen erityisesti laadunja riskienhallinnan kautta Tilaisuuden järjesti Innowell 14 15

9 katsaus päätoimialojen tilanteeseen katsaus päätoimialojen tilanteeseen Fuugoa on lapsellisen helppo käyttää Network -projekti yhteistyössä Terveysteknologian Liitto ry:n (FiHTA) kanssa Vuonna 2010 käynnistettiin myös Varsinais-Suomen hyvinvointiklusteri, jonka tavoitteena on verkottaa sektorin keskeisimmät toimijat keskenään ja luoda alueelle uutta kasvua Uutta yritystoimintaa Merkittävä avaus uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi alueelle on Innovation Mill -hanke, jossa Turku tekee seuraa yhdeksälle muulle suomalaiskaupungille Kyseessä on Nokia Oyj:n, Technopolis Oyj:n ja Tekesin yhteinen hanke, jossa jatkojalostetaan Nokian käyttämättömiä ideoita uudeksi liike- ja yritystoiminnaksi Turun kaupunki antaa näin turkulaisyrityksille mahdollisuuden päästä hyödyntämään Nokian ideasalkkua Ensimmäisenä tilaisuuteen tarttui turkulainen kieliteknologiayritys Lingsoft Oy Toinen innovatiivinen kasvuyrityshanke on Salossa ja Turussa toimiva Protomo, joka on jo toiminut laukaisualustana monelle uudelle yritykselle Vuonna 2008 käynnistynyt, muun muassa Sitran, ELY-keskusten ja osallistujakaupunkien rahoittama Protomo haluaa olla toimintatavoiltaan aiempia innovaatiopajoja ketterämpi ja joustavampi formaatti Protomon avulla luodaan liiketoimintaa ja työpaikkoja uusien innovaatioiden tai palvelukonseptien ympärille Turkuun toimintamuoto tuli lokakuussa 2010 Kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita VTT:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-korkeakoulusäätiön jälkeen Åbo Akademille puiteohjelmahankkeita tilastoitiin 13 ja aktiivisimpien listalle pääsi myös turkulainen Gasera Oy kuudella puiteohjelmahankkeellaan Yhtenä esimerkkinä menestyneistä ICT-alan kansainvälisistä hankkeista on kansainvälisen tietoliikennepalkinnon voittanut B21C (Broadcast for the 21st Century), jossa olivat mukana Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu Hanke kehitti teräväpiirtotelevisio- ja mobiilitelevisioteknologiaa ja siinä suomalaisista yrityksistä mukana olivat Nokia, Digita ja Elektrobit Turkulaiset korkeakoulut ja yritykset jatkavat työtä saman aiheen parissa kansainvälisessä ENGINES-projektissa, joka käynnistettiin vuoden 2010 alussa Kansallistakin tutkimusrahoitusta on ohjautunut alueelle muun muassa IKITIK-konsortion puitteissa tapahtuvaan tutkimukseen Potilaskertomusten tekstin laadun parantamiseen ja kansantajuistamiseen tähtäävien aidosti poikkitieteellisten hankkeiden saama Suomen Akatemian rahoitus oli yhteensä yli miljoona euroa Korkeakoulujen ja kolmannen sektorin vahva rooli Korkeakoulusektorillakin tapahtui paljon vuoden 2010 aikana Turun yliopiston matematiikan ja informaatioteknologian laitokset sekä Turun kauppakorkeakoulun johtamisen laitos käynnistivät uuden laajasisältöisen tietoturva-alan maisteriohjelman Syksyllä 2010 valittiin myös ensimmäiset opiskelijat vastakäynnistyneeseen biolääketieteellisen kuvantamisen maisteriohjelmaan Kaksivuotinen kansainvälinen maisteriohjelma toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kesken Kolmannen sektorin toiminta ICT-alalla oli erittäin aktiivista vuoden 2010 aikana Varsinais-Suomen ICT-alan yritysten yhteistyö tehostui Turun Seudun Ohjelmistoyrittäjät ry:n (TSOY) perustamisen myötä Jäsenmäärä on kasvanut nopeasti ja nyt mukana on viitisenkymmentä jäsenyritystä sekä merkittäviä kannatusjäseniä Toimintaansa jatkoi aktiivisesti myös Varsinais-Suomen Tietojenkäsittelyyhdistys ry (VSTKY) Yhteistyön voima Varsinais-Suomen haasteena on ICT-barometristä ilmenevä turkulaisista oppilaitoksista valmistuvien IT-ammattilaisten osaamisen heikko tunnettuus Toisena merkittävänä haasteena voidaan nähdä ICT:n vaihteleva ja osaksi vähäinen hyödyntäminen muiden toimialojen pk-yrityksissä Turku Science Park Oy onkin jo tarttunut näihin tehtäviin yhdessä alueen korkeakoulujen ja yritysten kanssa Yhtenä esimerkkinä on Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Turku Science Park Oy:n yhteinen ESR-rahoitteinen ICTportti -hanke, joka auttaa Varsinais-Suomen alueen pkyrityksiä tietotekniikan hyödyntämisessä Etenkin pieniltä yrityksiltä haaskautuu paljon kallista työaikaa tietoteknisiin ongelmiin, jotka täsmäavulla voisi vaihtaa tehostuneeseen bisnekseen Tähän tähtää Turku Science Park Oy:n osuus kokonaisuudessa, TUTKA -palvelu Case Paina mieleen nimi Fuugo Se on turkulaisen Axel Technologiesin kehittämä televisio- ja videosovellus, joka väitetysti mullistaa televisionkatselun Puheille tuli katetta joulukuussa Los Angelesista, jossa Fuugo voitti TV Innovation Awards -kilpailun pääpalkinnon mobiili-tv-sarjassa Axel Technologiesin toimitusjohtaja Petri Kalske kertoo Fuugon olevan seurausta hyvin yksinkertaisesta ajatuksellisesta läpimurrosta Päätimme uida vastavirtaan ja unohtaa hetkeksi sen, mitä asiakkaat meiltä pyysivät Kaikki tulivat aina kysymään, tuemmeko tätä tai tuota standardia tai toimiiko sovelluksemme tietyllä alustalla Kukaan ei ikinä kysynyt, onko meillä helppokäyttöistä tv-sovellusta, tai mitä lisäarvoa se kuluttajalle tuo Ei asiakkaan pitäisi joutua miettimään, minkä sovelluksen tai teknologian takana on se tv-ohjelma tai videoklippi, jonka hän haluaa katsoa, Kalske toteaa Niinpä tv-ja video-ohjelmistoja kannettaville päätelaitteille valmistava Axel Technologies alkoi kaksi vuotta sitten kehittää Fuugoa, uudenlaista tv- ja videosovellusta Kalskeen mukaan Fuugo on markkinoiden ensimmäinen sovellus, joka ratkaisee mobiili-tv:n ja mobiilivideon käyttäjäongelmat Monessa älypuhelimessa on jo nyt useita eri tv-sovelluksia ja vielä erillinen Media Player videoita varten Fuugo on vain yksi helppokäyttöinen sovellus, jonka kautta saa kaikki olennaiset tv- ja videopalvelut, Kalske kiteyttää Varsinaissuomalaiset ICT-alan toimijat ovat menestyneet hyvin yhteiseurooppalaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa Tähän perustuu Fuugon slogan: Aina jotain katsomisen Turkulaiset korkeakoulut ovat olleet erityisen aktiivisia arvoista (Always something good to watch) Se tarjoaa EU:n tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa Syksyllä yhden, kaikki oleellisimmat tv- ja viihdesisällöt sisältävän 2010 julkaistussa Euroopan komission tilastossa Turun yliopisto sovelluksen, jota on helppo käyttää ja hallita Fuugossa on 41 puiteohjelmahankkeellaan listalla neljäs heti kanava vaihtuu niinkin helposti kuin pyyhkäisemällä sor- Fuugo tuo TV- ja videopalvelut yhteen 16 sovellukseen 17 mea näytöllä oikealle tai vasemmalle Kanavavalikon saa puolestaan näkyviin sormenpyyhkäisyllä ylös Väitän, että nelivuotias tyttäreni oppisi käyttämään Fuugoa minuutissa, Kalske naurahtaa Fuugolle asetettu hurjat tavoitteet Viime joulukuussa Los Angelesissa järjestetyn TV Innovation Awards -kilpailun tuomaristo oli Kalskeen kanssa samaa mieltä He palkitsivat Fuugon mobiili-tv-sarjan pääpalkinnolla perustellen päätöstään Fuugon innovatiivisuudella, kaupallisella potentiaalilla ja todennäköisellä kuluttajahyväksynnällä Olemme erityisen ylpeitä siitä, että voitimme kilpailun vieraskentällä Yhdysvalloissa, missä meitä ei tunneta Itse ajattelemme niin, että jos pärjäämme Yhdysvalloissa, niin pärjäämme kaikkialla, sillä Yhdysvalloissa on kaikkein kovin kilpailu, Kalske huomauttaa Toimitusjohtajansa sanoin Axel Technologies on tullut vedenjakajalle, sillä ensimmäinen Fuugo lähti asiakkaalle tammikuussa Kärjistäen voisi sanoa, että joko tämä lähtee lentoon tai sitten pistämme pillit pussiin Meillä on tietenkin vahva usko siihen, että tämä lentää Tuotteemme on kiinnostava ja hyvä Sen ympärillä alkaa olla jo pientä kansainvälistä kuhinaa Olemme lähes päivittäin yhteyksissä isojen laitevalmistajien kanssa, Kalske valaa uskoa Samanaikaisesti Kalske itse ravaa hattu kourassa pääomasijoittajalta toiselle Axel Technologies on löytänyt Fuugon markkinointikampanjalle jo rahoittajia ja lisää on hakusessa, jotta Fuugo saataisiin maailmalle kunnon ryminällä Emme halua, että vain nippa nappa pystymme elättämään itsemme Me haluamme Fuugosta globaalin tuotteen Tavoitteemme on saada vähintään kymmeniä miljoonia käyttäjiä parissa vuodessa, Kalske linjaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2015

Osavuosikatsaus Q2 2015 Osavuosikatsaus Q2 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Tervetuloa jäseneksi. www.finbio.net

Tervetuloa jäseneksi. www.finbio.net Tervetuloa jäseneksi www.finbio.net Suomen Bioteollisuus kokoaa bioalan yritykset Suomen Bioteollisuus ry. FIB on suomalaisen biotekniikkateollisuuden toimialayhteisö. Toiminnassa on mukana noin 60 yritystä

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 Osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

Hallituspartnerit esittäytyy

Hallituspartnerit esittäytyy Hallituspartnerit esittäytyy Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Seppo Mustonen Pohjoissuomalainen hallitustyön kehittäjä Seppo Mustonen / Hallituspartnerit 2015 OHJELMA 13.00 Kahvit 13.15 Seppo Mustonen,

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Engineering and Technical Services since 1973 CTS GROWS GREEN Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Antti Lukka, toimitusjohtaja CTS Engtec 3.11.2009

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Unclassified Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011

Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Oske tänään miten huomenna? Sidosryhmäseminaarit Syksyllä 2011 Taustaa ja tavoitteita TEM johtaa Oske-ohjelman toteutusta Nykyisen ohjelmakauden linjaukset ja tavoitteet PÄÄOSASSA Keskustelun avaus, ajatuksia

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc IXONOS OYJ Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen LIIKETOIMINTAKATSAUS Public 23.3.2009 2 TILIKAUDEN 2009 PÄÄTAPAHTUMIA Markkinatilanne heikkeni finanssikriisiä seuranneen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016 1 Tesi auttaa Suomea yhteiskuntana seuraavalle kasvun ja kansainvälistymisen tasolle Olemme pääomasijoittamisen eturivin osaaja, joka tekee kannattavaa ja vastuullista sijoitustoimintaa

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla

Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyys ja kehittämistyö Etelä-Pohjanmaalla Foodwest Oy Ohjelmapäällikkö Kaisa Penttilä kaisa.penttila@foodwest.fi FOODWEST Elintarvikekehityksen edelläkävijä vakaa,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010

Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-12/2009 4.2.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-12/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 120,3 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN

ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN ENTERPRISE EUROPE NETWORKIN PALVELUT KANSAINVÄLISTYMISEEN Janne Koivisto 1.4.2011 European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network EU:n komission CIP ohjelma 48 maata 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 Dos. Mari Pantsar-Kallio Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri (Finnish Cleantech Cluster) Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Timo Lappalainen

Toimitusjohtajan katsaus Timo Lappalainen Toimitusjohtajan katsaus Timo Lappalainen Orion Oyj:n Yhtiökokous Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä lausumat eivät perustu historiallisiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved.

Osavuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved. Osavuosikatsaus 2.11.2016 Q3 2016 1 Teemme jokapäiväsestä elämästäsi älykkään, turvallisen ja sujuvan. 2 Liiketoiminta-alueet Video and Broadband Solutions Laajakaista- ja videovalvontaja informaatioratkaisut

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla

ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla ICT-alan tulevaisuus Pirkanmaalla Pirkanmaan ICT-alan strateginen muutos käynnissä Aloite alan kehittämistä suuntaavalle strategialle tuli Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnalta talvella 2008-2009 Hermia

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot