Lapsi ensin! Jokainen meistä on arvokas. Muutos on mahdollista. Korkea ammattitaito. Turvallisuus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsi ensin! Jokainen meistä on arvokas. Muutos on mahdollista. Korkea ammattitaito. Turvallisuus."

Transkriptio

1 Toiminta 2012

2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO ENSIKOTITOIMINTA Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi (ent. Baby blues)... 8 Balanssi ja Kaneli... 9 Triangeli Helsingin ensikodin avopalvelut Vallilassa BabyBlues avopalvelut Perhekuntoutus Varvara PIDÄ KIINNI -HOITOJÄRJESTELMÄN YKSIKÖT Päihdeongelmiin erikoistuneet Oulunkylän ensikoti ja ensikoti Helmiina Oulunkylän ensikoti Ensikoti Helmiina Päihdeongelmiin erikoistuneet avopalveluyksiköt Pesä ja Esmiina Avopalveluyksikkö Pesä Avopalveluyksikkö Esmiina TOIMINTAEDELLYTYKSET Hallinto Yhteistyö Tiedottaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Huomionosoitukset Apurahat Organisaatio Henkilökunta Koulutus Työnohjaus ja konsultaatio Opiskelijat Talous TILASTOTIETOJA... 34

3 5 1. JOHDANTO Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, jonka ensisijaisena tehtävänä on tukea lasta odottavia ja pienten lasten perheitä vanhemmuudessa ja arjen hallinnassa siten, että lapsi saa kasvaa riittävän turvallisesti ja että hän saa ikä- ja kehitystasoaan vastaavan hoivan. Ensikodin tehtäviin kuuluu myös vanhemmuuden arviointi. Helsingin ensikoti ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhteisö. Ensikotitoiminta alkoi Suomessa Helsingin ensikoti ry:n perustamisesta Helsingin ensikoti valmistui ja otettiin käyttöön kesäkuussa Vuosi 2012 oli siis Helsingin ensikoti ry:n 76. toimintavuosi. Helsingin ensikotiyhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat: Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Jokainen meistä on arvokas. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ohjaavat toimintaamme. Kunnioitamme yksilöllisyyttä ja toimimme asiakaslähtöisesti. Muutos on mahdollista. Jokaisella on mahdollisuus kasvuun ja toivon säilymiseen. Korkea ammattitaito. Ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen palvelevat asiakasta. Turvallisuus. Asiakasperheitten hoitoympäristö ja henkilökunnan työympäristö on turvallinen ja viihtyisä. Toiminta on taloudellisesti vakaata. Teimme edelleen yhteistyötä kuntien kanssa taataksemme riittävät palvelut tukea tarvitseville vauvaperheille. Yksi ensikotien tärkeimmistä tehtävistä on ehkäistä uhanalaisessa perhetilanteessa elävien lasten mielenterveysongelmia sekä syrjäytymiskehityksen jatkumista sukupolvesta toiseen. Tehtävämme on tuoda esiin vauvan hätää, ja yhteiskunnallisten ratkaisujen merkitystä vauvan kannalta. Vuonna 2012 painopiste Helsingin ensikoti ry:n toiminnassa oli kansalaisjärjestötoiminnan merkityksen kirkastaminen yhdistyksessä. Osallistuimme Ensi- ja turvakotien liiton kansalaistoiminnan hankkeeseen. Kansalaistoiminta näkyi eri yksiköissä monella tavalla: sekä Helsingissä että Espoossa perustettiin Pidä kiinni yksiköiden asiakkaiden vertaistukiryhmät, asiakkaat osallistuivat palvelujen kehittämiseen, vaikuttamistoimintaan ja kansalaistoiminnan suunnitteluun, doula- ja kirpparitoiminta laajenivat, uusia vapaaehtoisia liittyi yhdistyksen toimintaan, uusia vapaaehtoistehtäviä kehitettiin (mm. IKEA:n työntekijät apuohjaajina perheleirillä) jne. Ensi- ja turvakotien liitto myönsi tunnustuspalkinnon 20 vuotta jatkuneesta doula-toiminnasta. Yhdistyksen strategia toimi ensimmäistä kertaa selkeästi toimintasuunnitelman pohjana. Viranomaisten edellyttämät yksiköitten omavalvontasuunnitelmat valmistuivat 1.9. mennessä. Yhdistys osallistui Helsingin kaupungin ensimmäistä kertaa järjestämään ympärivuorokautisten perhekuntoutuspalvelujen kilpailutukseen. Yhdistyksen uusitut kotisivut julkaistiin vuoden aikana. Kesällä juhlimme Helsingin ensikodin 70-vuotista toimintaa. Ensikodin tiloissa ja pihalla pidettyyn juhlaan olimme kutsuneet jäseniä, nykyisiä ja entisiä työntekijöitä ja lähimpiä yhteistyökumppaneitamme. Vuonna 2012 järjestettiin kahdesti Avoimet ovet tapahtuma, jotka keräsivät runsaasti kiinnostuneita yhteistyökumppaneita tutustumaan ensikotityöhön. Yhdistyksen toiminta oli esillä useissa tiedotusvälineissä myös Oy Ursulan 60-vuotisjuhlan yhteydessä.

4 6 Johtokunta myönsi yhdistyksen perustaman tunnustuspalkinnon toisen kerran. Palkinnon sai FM, musiikkiterapeutti Teija Carlsson. Hän on toiminut Helsingin ensikodin monissa yksiköissä musiikkiterapeuttina toistakymmentä vuotta ja antanut lisäksi Theraplay-hoitoja monille asiakasperheille. Hän on tuonut iloa perheitten elämään ja auttanut myönteisen vuorovaikutuksen syntymistä vanhemman ja vauvan välille. Teija Carlsson on myös kertonut eri foorumeilla kokemuksistaan ja tutkimuksistaan vauvaperheitten auttamisesta musiikkiterapian keinoin. 2. ENSIKOTITOIMINTA Ensikotitoiminta on sisällöltään ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä sekä vanhemmuuden arviointia. Toiminnan kohderyhmänä ovat vanhemmuudessa ja elämänhallinnassa runsaasti tukea tarvitsevat vauvaperheet, esimerkiksi teinivanhemmat, maahanmuuttajaperheet sekä perheet, joissa vanhemmilla on päihde-, mielenterveys- tai elämänhallintaongelmia. Vuoden 2012 aikana asiakkaana olevista vanhemmista monet olivat kokeneet lapsena turvattomuutta, kaltoin kohtelua ja väkivaltaa omien vanhempiensa päihde- tai mielenterveysongelmien vuoksi. Nämä lapsuus- ja nuoruusiän traumakokemukset näkyivät asiakkaissa erilaisina mielenterveysongelmina. Asiakkaille tyypillistä oli myös pitkä lastensuojeluhistoria sekä päihteiden käyttökokeilut. Ensikotitoiminnan tavoitteena on riittävä huolenpito lapsista vanhemmuuden vahvistuminen ja arjen hallinta Mikäli vanhempien voimavarat eivät riitä lapsesta huolehtimiseen, lasta ja vanhempia tuetaan lapsen siirtyessä sijaishuoltoon. Helsingin ensikoti ry:n toimintaan kuului v kolme ympärivuorokautista kuntoutusta antavaa ensikotia sekä kolme erilaista avopalveluyksikköä. Palveluista on mahdollisuus suunnitella jokaiselle asiakasperheelle heidän tarpeitaan vastaava hoitokokonaisuus. Perheet saattavat olla ensikotipalvelujen piirissä yhteensä kahdesta kolmeen vuotta. Ensikodin perhekuntoutus perustuu aina yksilölliseen hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan. Sen laatimiseen osallistuvat perhe, ensikodin työntekijät, kunnan lastensuojelutyöntekijä ja tarvittaessa myös muiden yhteistyötahojen (mielenterveystoimisto, päihdehuolto, perheneuvola, neuvola tms.) edustajia. Perhekuntoutuksessa yhdistyy terapeuttinen työskentely ja käytännön toiminta. Asiakkaat käyvät omaa muutosprosessiaan läpi sekä yksilöllisesti oman työntekijän kanssa että ryhmässä toisten asiakkaiden ja työryhmän jäsenten kanssa. Kuntoutukseen sisältyy myös tukiverkostojen kartoittaminen ja etsiminen sekä jatkuva arviointi. Kuntoutuksen suunnittelu ja arviointi tapahtuu lastensuojeluneuvotteluissa 1-2 kk:n välein. Mukana näissä ovat perhe, kunnan lastensuojelutyöntekijä ja perheen kanssa ensikodissa/avopalvelussa työskentelevät työntekijät.

5 7 Yhdistyksen palveluiden portaat: ENSIKOTI Ympärivuorokautinen kuntoutus Triangeli, Kaneli ja Balanssi (ent. Baby blues) Helsingissä Vallilassa Päihdeyksiköt Oulunkylän ensikoti Helsingissä ja ensikoti Helmiina Espoossa ITSENÄISEN ASUMISEN TUKI / ASUMISHARJOITTELU Vallilassa ensikodin välittömässä läheisyydessä vuokraasunnoissa Oulunkylässä ensikodilta noin kilometrin päässä AVOPALVELUT VARVARA, Ryhmäkuntoutus päiväryhmä-toimintana Baby blues -avopalvelut Päihdeyksiköt PESÄ Vallilassa ja ESMIIINA Espoossa VARVARAN ITSENÄISEN ASUMISEN TUKI Yhdistettynä Varvaran 6kk:n ryhmätyöskentelyjaksoon KOTIKUNTAAN MUUTTO Lastensuojelun palvelut tai muut alueen tukipalvelut KOTIUTUMISEN TUKITYÖ OMAAN KOTIIN Yksilöllisesti suunniteltu ja toteutettu tuki kotiin yhteistyössä kotikunnan palveluntuottajien kanssa Palveluiden portailla mahdollistetaan asiakkaille riittävän pitkäkestoinen, mutta asteittain kevenevä tukimalli. Sisäinen yhteistyö kehittyi ja asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen onnistuivat hyvin. Esimerkiksi ensikotijakson jälkeen asiakas siirtyi itsenäisen asumisen tukityöhön ja perhekuntoutus Varvaran jaksolle, jonka aikana perhetyö toteutettiin asiakaslähtöisesti ensikodin ja Varvaran työntekijän parityönä. Helsingin ensikodin yksiköissä korostettiin vuoden 2012 aikana yhteistyötahoille odotusajan tärkeyttä niin odottavalle äidille ja isälle kuin syntyvälle vauvalle. Yhä useammin asiakkaat ohjattiinkin ensikotiin jo odotusaikana. Työn keskeinen tavoite oli tukea vanhemman ja vauvan välisen varhaisen vuorovaikutuksen syntymistä. Sikiön suojelemiseksi Raha-automaattiyhdistys on subventoinut jo vuosien ajan raskausajan hoitoa Pidä kiinni -ensikodeissa. Nykyisin nähdään odotusajan työn merkitys sikiön suojelun lisäksi vanhemman ja vauvan suhteen syntymisessä sekä vanhemman kuntoutukseen kiinnittymisessä. Haasteeksi vuonna 2012 osoittautui asiakkaiden suuri määrä kaikissa toimintayksiköissä. Tämän vuoksi ensikotiin ei voitu aina ottaa perhettä odotuksen siinä vaiheessa, jossa se olisi hedelmällisintä.

6 8 2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi (ent. Baby blues) Helsingin ensikoti on toiminut vuodesta Sen perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi tarjoavat pitkäkestoista ympärivuorokautista kuntoutusta (n. 3 kk 12 kk) lasta odottaville ja vauvan saaneille perheille. Balanssissa, ja vuoden 2012 lopusta lähtien myös Kanelissa, on pitkäkestoisen kuntoutuksen lisäksi mahdollisuus myös lyhytkestoisiin (2 vk 1 kk) Rytmiblues -hoitojaksoihin. Ympärivuorokautisten yksiköiden asiakkaina olivat mm. teini-ikäiset vanhemmat, maahanmuuttajaperheet sekä perheet, joissa vanhemmilla on psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia tai jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea esimerkiksi kehitysvammaisuutensa vuoksi. Kaikissa ensikodin kolmessa ympärivuorokautisessa perhekuntoutusyksikössä kehitettiin vuoden aikana perhekuntoutuksen sisältöä ja luotiin sille yhteisiä rakenteita. Hoidon rakenteessa otetaan huomioon vauvan kehityspsykologinen kaari. Kehittämistyön tiivisti ylemmän amktutkinnon lopputyönä toteutettu asiakaskuntoutuksen junamalli, jonka juurruttaminen yksiköiden asiakastyöhön on yksi vuoden 2013 keskeisimmistä tavoitteista. (Kuvassa esimerkkinä osa junan vaunuista.) VANHEMMUUS ODOTUS JA SYNNYTYS VAUVA 0-2KK VAUVA 2-6KK Vallilan yksiköissä jatkettiin myös isätyön sekä itsenäisen asumisen (ITU)- ja kotiutumisen tukityön rakenteiden kehittämistä. Näiden palvelumuotojen kehittäminen lähti asiakasperheiden tarpeista, ja niillä halutaan vahvistaa asiakastyön jatkuvuutta ja asiakkaiden kanssa saavutettujen tulosten pysyvyyttä. Vuoden 2012 aikana vakinaistettiin kotiutumisen tukityön palvelut ympärivuorokautisen kuntoutuksen jälkeiselle ajalle. Vuoden aikana kokeiltiin myös muutamia kertoja tukipalveluja odottaville perheille ennen ensikotijaksoa. Perheyksiköiden työskentely perustuu yhteisökuntoutukseen, johon sisältyy yhteisöllisten menetelmien lisäksi yksilö- ja perhetapaamisia, verkostoneuvotteluja sekä toiminnallisia ja keskusteluryhmiä. Kuntoutuksen tavoitteena on kiintymyssuhteen syntyminen lapsen ja vanhempien välille, perheen sisäisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ja paraneminen sekä arjen hallinta. Työntekijät toimivat tulkkina lapsen ja vanhemman välillä nostaen esiin lapsen ääntä ja tarpeita. Tällainen yhdessä toimiminen ja lapsen tarpeiden sanoittaminen auttaa vanhempia havainnoimaan ja huomaamaan lastensa tarpeita. Vuoden mittaan järjestettiin myös useita kertaluonteisia toiminnallisia tuokioita, kuten tarinateatteri ja hyvinvointi-illat. Uutena toimintona saatiin vuoden aikana vakinaistettua suosituksi osoittautunut viikoittainen isäryhmä. Asiakkaiden kanssa retkeiltiin lähialueilla pienimuotoisesti ja toteutettiin yön yli kestäviä perhekuntoutusleirejä. Yksilöllisen perhetyön ohella yhteisökuntoutuksen työmuotoina olivat yhteiset aamuhetket sekä selkeät päivä- ja viikko-ohjelmat. Arjen ohjaustoiminnan lisäksi menetelminä käytettiin mm. vauvahavainnointia, videointia, vauvan tarvekarttaa, vanhemmuuden ja parisuhteen roolikarttaa sekä vanhemmuuden arviointia ja Theraplayta. Lapsen näkyväksi tekemisen ja vuorovaikutussuhteen tukemisen lisäksi työstettiin asiakkaiden kanssa paljon myös arjen hallintaa ja taloudellista selviytymistä.

7 9 Kesken ensikotikuntoutuksen päädyttiin yhdeksän vauvan kohdalla sijoitukseen. Tällöin tarjottiin vanhemmille kotiutumisen tukityötä, koska huostaanottoasian käsittely asiakkaan kanssa ja tuen antaminen etävanhemmuuteen on tärkeää. Vuoden 2012 aikana yksikään perhe ei päätynyt vauvan adoptioon antamiseen. Ensikodin ympärivuorokautisissa yksiköissä henkilökunnan vaihtuvuutta tapahtui vuoden 2012 aikana jonkin verran. Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa pyrittiin vahvistamaan henkilökunnan moniammatillisuutta. Yhteisellä kehittämistyöllä edistettiin työntekijöiden liikkuvuutta yksiköiden välillä ja siten moniammatillisuuden ja osaamisen hyödyntämistä kaikissa yksiköissä asiakkaiden tarpeista lähtien. Kesällä 2012 yksi ohjaajista siirrettiin koko taloa palvelevaksi toimintaterapeutiksi. Hän loi toimintaterapeutin työlle rakenteita ja sisältöä vuorovaikutuksessa yksiköiden työntekijöiden kanssa. Kaikkien yksiköiden toimintamuodoksi vakinaistettiin viikoittainen, kaikille asiakkaille tarkoitettu ruokaryhmä. Toimintaterapeutti myös toteutti yksittäisten asiakkaiden toimintaterapiaprosesseja. Kansalaistoiminnan vahvistamista Kanelissa, Triangelissa ja Balanssissa olivat mm. isien osallistuminen isätyön kehittämiseen ja asiakasperheitten osallistuminen tiedotus- ja vaikuttamistyöhön. Perheet ovat myös antaneet lehtihaastatteluja eri lehtiin omatoimisesti tai yhteistyössä ensikodin kanssa. Vallilan yksiköiden toiminta auditoitiin vuonna Auditoinnissa Ensi- ja turvakotien liiton työntekijät, vertaisarvioija toisesta ensikotiyhdistyksestä ja kaupungin sosiaalitoimen edustaja arvioivat, miten toiminta vastaa Ensi- ja turvakotien liiton hyväksymiä laatukriteerejä. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Ensi- ja turvakotien liitto auditoi ensikoti- ja päiväryhmätoimintaa. Auditoinnin tuloksena todettiin, että palvelumme täyttivät erinomaisesti laatuvaatimukset. Balanssi ja Kaneli Kaneli yksikön pieni koko mahdollisti intensiivisen ja luontevan arjessa tapahtuvan ohjaustoiminnan. Pääpaino työskentelyssä oli lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen edistämisessä. Balanssissa on asiakaspaikkoja sama määrä kuin Kanelissa, mutta tiloiltaan yksikkö on isompi. Tilat ovat Balanssille sekä mahdollisuus että haaste. Asiakkailla on väljemmin tilaa olla Balanssin yhteisissä tiloissa mutta työntekijöille asiakkaiden hajautuminen useampaan yhteiseen tilaan on vaikeaa niin yhteisö- kuin yksilökuntoutuksen näkökulmasta. Balanssissa ja Kanelissa toteutuneiden kuntoutusjaksojen pituudet voivat vaihdella 2 viikosta useaan kuukauteen, sillä yksiköiden toimintaan kuuluivat sekä lyhytkestoinen (2 vk) vauvaperheen arkea ja elämää rytmittävä varhaisen tuen Rytmi blues, että pidempikestoinen, äkillisessä elämänkriisissä uupuneiden perheiden tai vanhemman mielenterveyden häiriöstä kärsivien perheiden auttaminen. Vuoden aikana Rytmi blues jaksolle asiakasperheet joutuivat odottamaan useitakin kuukausia. Tämä johtui osittain pitkäkestoista perhekuntoutusta nopeasti tarvitsevien asiakkaiden suuresta määrästä. Tarjoamalla jatkossa kahdessa yksikössä Rytmi blues jaksoja pyrimme mahdollistamaan nämä jaksot entistä nopeammin niitä tarvitseville perheille. Balanssissa asiakkaiden keski-ikä oli hiukan muita yksiköitä korkeampi. Tämä johtui osittain Rytmi blues jaksolle tulevista asiakkaista ja osittain siitä, että Balanssiin voi tulla myös perhe, jossa lapsi on jo yli vuoden ikäinen sekä perhe, jossa vauvalla on isompia sisaruksia.

8 10 Vuonna 2012 Balanssin aikuisasiakkaista 10 ja Kanelin aikuisasiakkaista kuusi oli lasten isiä. Balanssin aikuisasiakkaiden ikäjakauma 2012 (yht. 31) alle 18v 1 hlöä 40-44v; 5 hlöä 35-39v 3 hlöä 18-24v 12 hlöä 30-34v 4 hlöä 25-29v 6 hlöä Balanssin vuoden 2012 aikana päättyneet kuntoutusjaksot (15) 1-1,5v 7 % 7-12 kk 33 % 0-2 kk 47 % 2-6 kk 13 % Balanssin asiakasperheistä kahdelle tehtiin ympärivuorokautisen kuntoutuksen jälkeen myös kotiutumisen tukityötä. Vuoden aikana yksi perhe siirtyi perhekuntoutuksen jälkeen itsenäisen asumisen tukityöhön ensikodin omaan tukiasuntoon. Kolmen perheen kohdalla toteutui 14 vuorokauden mittainen Rytmi blues jakso (nämä jaksot ovat kaaviossa mukana). Balanssin aikuisasiakkaista kymmenen (32%) oli perheiden isiä.

9 11 Kanelin aikuisasiakkaiden ikäjakauma 2012 (yht. 26) 30-34v 3 hlöä alle 18v 5 hlöä 25-29v 4 hlöä 18-24v 14 hlöä Kanelin vuoden 2012 aikana päättyneet kuntoutusjaksot (13) 7-12 kk 23 % 0-2 kk 31 % 2-6 kk 46 % Kanelin asiakkaista kahden perheen kohdalla ensikotikuntoutuksen jälkeen jatkettiin asiakkuutta kotiutumisen tukityönä. Yksi perhe siirtyi vuoden aikana perhekuntoutuksen jälkeen itsenäisen asumisen harjoitteluun ensikodin omiin tukiasuntoihin. Yhdelle perheelle toteutettiin Rytmi blues jakso. Aikuisasiakkaista kuusi oli perheiden isiä. Kanelissa viiden perheen kohdalla kuntoutusjakso jatkui vuoden 2013 puolelle.

10 12 Triangeli Perheyksikkö Triangelin suuri asiakaspaikkojen määrä asetti haasteita niin yhteisökuntoutuksen kuin yksilöllisyyden näkökulmasta. Yksikön vahvuuksia olivat monipuoliset toimintamahdollisuudet sekä yhteisön tuki asiakkaille, jotka hyötyivät isommasta yhteisöstä ja vertaistuesta. Yhteisöllinen kuntoutusote vahvistui ja uutena muotona siihen tuotiin vauvojen yhteisöpalaveri, jossa käsiteltiin mm. yhteisössä esiin tulevia asioita vauvanäkökulmasta. Triangelin aikuisasiakkaiden ikäjakauma 2012 (yht. 35) 35-39v 2 hlöä 30-34v 5 hlöä 40-44v; 1 hlöä yli 60v; 1 hlöä alle 18v 6 hlöä 25-29v 5 hlöä 18-24v 15 hlöä Triangelin vuoden 2012 aikana päättyneet kuntoutusjaksot (16) 1-1,5v 19 % 0-2 kk 31 % 7-12 kk 25 % 2-6 kk 25 % Triangelin asiakasperheistä kolmelle jatkettiin kuntoutusta kotiutumisen tukityönä varsinaisen perhekuntoutusjakson jälkeen. Viisi perhettä siirtyi vuoden 2012 aikana perhekuntoutuksen jälkeen itsenäisen asumisen harjoitteluun ensikodin omiin tukiasuntoihin. Aikuisasiakkaista

11 13 seitsemän oli perheiden isiä. Yhden vauvan kohdalla häntä hoiti isoäiti äidin rinnalla, kun äiti ei pystynyt ottamaan täysiaikaisesti vastuuta lapsestaan. 2.2 Helsingin ensikodin avopalvelut Vallilassa Baby blues avopalvelut Baby blues avopalvelut ovat toimineet Balanssi-yksikön yhteydessä erillisenä kokonaisuutena nyt reilun vuoden ajan. Rakenne on selkiyttänyt Baby blues käsitteen alla olevia palveluja, jotka vastaavat nyt entistä paremmin Ensi- ja turvakotien liiton muiden jäsenyhdistysten Baby blues -toimintaa. Baby blues avopalveluihin kuuluivat neuvontapuhelin, synnyttäjien tukihenkilötoiminta (doula) sekä kaikille perheille tarkoitetut uni-illat. Neuvontapuhelin päivysti kahtena päivänä viikossa kolmen tunnin ajan, ja uni-illat vakiintuivat pidettäviksi säännöllisesti noin kuukausittain. Neuvontapuhelimessa perheitä tuettiin keskusteluin ja ohjein löytämään ratkaisuja valvottavien vauvojen hoitoon ja siten helpottamaan perheiden tilanteita. Neuvontapuhelimen kautta ohjautui myös asiakkaita sekä ensikoti- että Rytmi blues jaksoille. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät konsultoivat edelleen runsaasti yksikön työntekijöitä kohtaamiensa perheiden ongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Doula synnytystukihenkilötoiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseudun synnyttäjille, jotka haluavat tukihenkilön mukaan synnytykseensä. Se on vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on lisätä synnyttäjien turvallisuuden tunnetta, joka takaa vauvalle ja perheelle mahdollisimman hyvän syntymäkokemuksen. Doula-toiminta on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Tukisuhteiden määrä lisäätyi vuoteen 2010 verrattuna noin 36 % ollen vuonna 2011 noin 70, ja sama määrä tukisuhteita toteutui myös v Vuoden aikana doulat ovat käyttäneet tukisuhteisiin aikaa yhteensä noin 1500 tuntia. Vapaaehtoisina toimivien doulien määrä on säilynyt viime vuosina suunnilleen samana. Doulia on hieman yli 30. Helsingin ensikodin doulatoiminta täytti toimintavuonna 20 vuotta. Vuosipäivää juhlittiin entisten ja nykyisten doulien kanssa. Perhekuntoutus Varvara Perhekuntoutus Varvaran palvelut on tarkoitettu vauvaa odottavalle tai alle 2-vuotiaan lapsen perheille, joissa arki ei suju, lapsi ei saa ikätasoaan vastaavaa hoitoa ja/tai jotka ovat tehostetun avohuollollisen tuen tarpeessa. Varvaraan voi hakeutua vanhemman masennuksen, uupumuksen, eriasteisten mielenterveyspulmien tai arjen toimimattomuuden vuoksi. Varvaran kuntoutus sopii myös psykiatrisen hoidon rinnalle ja/tai jatkoksi. Varvaraan asiakkaita ohjataan hyvin monipuolisesti eri tahojen kautta. Tämä on yksikön toiminnasta tiedottamiselle ja asiakasvirran tasaamiselle merkittävä haaste.

12 14 Varvaran aikuisasiakkaiden ikäjakauma 2012 (yht. 39) Tutustumisjaksolla olleiden asiakkaiden ikä ei tiedossa alle 18v 2 hlöä 18-24v 5 hlöä 40-44v; 2 hlöä 35-39v 4 hlöä 30-34v 6 hlöä 25-29v 9 hlöä Varvaran kuntoutusjaksolle ohjanneet tahot 2012 (34) Psykiatria laitos 3 % Psykiatria avo 16 % Neuvola 8 % Ensikoti 34 % Lastensuojelu 5 % Koti avopalveluilla 18 % Itse 13 % Koti ilman avopalv. 3 % Varvarassa aikuisten ja lasten ryhmätoiminnot, lasten kanssa tehtävä suora työ, keskustelu, havainnointi, mallittaminen ja ohjaaminen sekä yksilökohtainen perhetyö eri muotoineen nivoutuivat kokonaisuudeksi. Varvaran kuntoutuksen tavoite oli lapsen fyysisen ja psyykkisen kehityksen turvaaminen, lapsen ja vanhemman välisen suhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen sekä perheen hyvinvoinnin edistäminen. Varvaran palvelut käsittivät kolme erillistä suljettua ryhmää: kaksi päiväryhmää sekä Jälkkärin (eli ryhmän varsinaisen Varvara-kuntoutuksen lopettaneille, edelleen tukea tarvitseville perheille). Isä-vauvaryhmien toiminta vakiinnutettiin osaksi Varvaran toimintaa. Ryhmään sitoutuneiden isien määrä yllätti ja toi haasteita ryhmän ohjaamiseen ja siihen varattujen resurssien

13 15 riittävyyteen. Vuonna 2012 isäryhmät olivat täynnä ja osa isistä oli mukana myös perhekohtaisessa yksilötyössä. Varvaran toiminta on osa Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimaa alueellista päiväryhmätoimintaa, jonka toimintaan sisältyy noin viiden päivän mittaiset perhekuntoutuskurssit Sopukassa. Varvaran nykyiset ja entiset asiakkaat tulivat entistä innokkaammin mukaan vapaaehtoistoimintaan ja yhdistyksen kansalaistoiminnan kehittämissuunnitelman laatimiseen. 14 vapaaehtoista osallistui yhdistyksen kirpputorin järjestelyihin. VARVARAN PERHEKUNTOUTUS: Perhekuntoutus on tehostettua, intensiivistä ja korjaavaa kuntoutusta perheen rinnalla kulkien. Perhekuntoutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä koko perheen, lähettävän tahon sekä mahdollisten muiden hoitavien tahojen kanssa. Perheen kuntoutussuunnitelman toteutumista arvioidaan ja päivitetään koko prosessin ajan perheen tarpeiden mukaisesti. Terapeuttinen päiväryhmä: Kokoontuu kaksi kertaa viikossa, n. kuuden kuukauden ajan Vertaistuelliset lapsi-, äiti- ja vanhempainryhmät Suunnitelmallinen yksilötyö vanhemmille ja lapselle Jaksoon sisältyy intensiiviperhekuntoutuspäivät (3-5vrk) esim. kurssikeskus Sopukassa Isä-lapsi ryhmä: Kokoontuu kerran kuukaudessa On sisällöltään samankaltainen, mutta lyhytkestoisempi, kuin äiti-vauva ryhmä Jälkkäriryhmä: Kokoontuu kerran kuukaudessa On tarkoitettu Varvaran perhekuntoutuksen päättäneille asiakasperheille Varvaran ryhmäpäivät olivat strukturoituja ja toistuivat rakenteeltaan samankaltaisina. Aamupäivisin äiti-lapsipareille oli oma terapeuttinen toiminnallinen ryhmä. Näissä työskentelymenetelminä käytettiin mm. musiikkiterapiaa, ryhmämuotoista Theraplayhoitoa, leikki- ja laulutuokioita, kädentöitä ja yhdessä leikkimistä. Iltapäivisin kokoontui aikuisten suljettu ryhmä ja lapsilla oli samaan aikaan oma, lapsityöntekijän ohjaama ryhmä. Aikuisten terapeuttisissa ryhmissä käytettiin menetelminä mm. ryhmäkeskusteluja ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Psykodraamatyöskentely menetelmänä sekä erilaiset rentoutushoidot ovat vakiintuneet osaksi Varvaran kuntoutusta. Keskusteluryhmissä keskeisiä aiheita olivat mm. äitiys, vanhemmuus, sukupolvien ketjut ja mallit, naiseus sekä perheiden suhteet, toimivuus ja seksuaalisuus. Päiväryhmissä käytettiin säännöllisesti tapahtuvaa videointia äiti-vauvaparien keskinäisten vuorovaikutustilanteiden tutkimiseen ja kuntoutuksen suunnitteluun. Lapsikohtainen työ on vahva osa Varvaran työskentelyn kokonaisuutta vanhempien yksilö- ja perhetyön lisäksi.

14 16 Jälkkäriryhmässä kokeiltiin uutta rakennetta, jossa osa toiminnasta oli vain äideille ja osa äiti-lapsipareille. Ryhmätapaamisten lisäksi toteutettiin perhekohtaiset tapaamisia 1-2 kertaa kaudessa. Varvaran työskentelyssä säilytettiin edelleen mahdollisuus ITU (itsenäisen asumisen tukityö) työskentelyyn sekä kotiutumisen tukityöhön. Vallilan ensikodin ja Varvaran tuen portaat ENSIKODIN JA VARVARAN TUEN PORTAAT ITU asuminen ennen ensikotijaksoa ensikotipaikan odotuksen ajan lyhytkestoisesti. ITU asunnot sijaitsevat Ensikodin ja Varvaran välittömässä läheisyydessä ITU asuminen ennen Varvaran päiväryhmäjakson alkua lyhytkestoisesti ensikodin työnä. ENSIKOTIJAKSO Kanelissa, Triangelissa tai Balanssissa. Kesto 3-12 kk. ITU asuminen Varvaran päiväryhmäjakson kanssa samanaikaisesti. Kesto n.6 kk. Asuminen päättyy viimeistään ryhmäjakson päätyttyä. ITU asuminen ensikotijakson jälkeen. Kesto 3-12 kk. Itu asuminen voi jatkua useamman päiväryhmäjakson ajan. ITU asumisen päätyttyä kotikuntaan paluu ja kunnan palveluihin siirtyminen. Mahdollisuus kotiutumisen tukityöhön ensikodin ja Varvaran palveluissa.

15 17 Itsenäisen asumisen tukityö (ITU) ja kotiutumisen tukityö Vallilan kaikissa yksiköissä jatkettiin itsenäisen asumisen tukityötä (ITU) myös vuonna Työmallia kehitettiin edelleen. Työskentely on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tukiasumista tiiviimpää tukea, mutta hieman itsenäisempää kuin laitosasuminen. ITU-työ laajennettiin koskemaan myös Perhekuntoutus Varvaraa, jossa se käynnistettiin asiakasperheen tarpeista johtuen. Kotiutumisen tukityötä toteutettiin koko vuoden. Työllä mahdollistettiin tukityö ensikodilta pois muuttavalle asiakasperheelle heidän omaan kotiinsa. Tavoite oli, että asiakkaan hoitojatkumoon ei tule katkosta ja luottamuksellinen suhde omatyöntekijään mahdollistaa asiakkaalle vaikeidenkin asioiden käsittelemisen raskaassa muutosvaiheessa. Kokemukset kotiutumisen tukityöstä olivat hyviä. Haastavaa oli saada resurssit riittämään sekä kotiutumisen tukityöhön että laadukkaaseen työhön siinä yksikössä, josta omatyöntekijä irrotettiin kotiutumisen tukityöhön.

16 18 KOTIUTUMISEN TUKITYÖN MERKITYS VAUVALLE/LAPSELLE JA VANHEMMILLE Tukityön kokonaisuus suunnitellaan aina taisesti! Omatyöntekijä toimii perheen tukihenkilönä Omatyöntekijällä on arvokasta tietoa perheen vahvuuksista ja heikkouksista sekä perheelle sopivimmista ongelmien ratkaisukeinoista Omatyöntekijä saattelee perheen uuteen elämäntilanteeseen ja auttaa perhettä liittymään elinympäris- perhekohtöönsä Perheiden tukiverkostojen vähyys voi näkyä lapsessa hyvinkin nopeana voinnin heikkenemisenä vanhempien joutuessa liian suurteen haasteiden eteen ilman tukea Lapsi tarvitsee kontaktikykyisiä ihmisiä säilyttääkseen vitaalisuutensa Ensikodissa asuneiden perheiden lapset eivät välttämättä hae kotona vuorovaikutusta vanhempien jaksamattomuuden, sosiaalisten ongelmien, psyykkisen huonovointisuuden tai muiden ongelmien vuoksi Lasten avuntarve voi jäädä huomaamatta heidän tyytyväisyytensä ja helppohoitoisuutensa vuoksi, jolloin he jäävät vaille asianmukaista hoitoa Lapsen avuntarpeen huomioiminen voi tapahtua myös liian myöhään tukiverkoston ja siten myös kontrollin puuttumisesta johtuen

17 19 KOTIUTUMISEN TUKITYÖN MERKITYS KOTIKUNNAN TYÖNTEKIJÄLLE Ensikodin omatyöntekijä siirtää saattaen perheen kotikunnan palveluihin uuden työntekijän työparina Ensikodin työntekijä siirtää arvokasta tietoa asiakasperheen kanssa työskentelystä ja ongelmien ratkaisemisesta uudelle työntekijälle yhteistyössä asiakkaan kanssa Yhteisillä kotikäynneillä tuetaan perhettä säilyttämään ensikodilla opittu säännöllisyys ja ennakoitavuus vauvan arjessa Vauvan entuudestaan tunteva työntekijä havaitsee nopeasti muutokset lapsen voinnissa ja pystyy reagoimaan niihin Kotiutumisen tukityöllä pyritään turvaamaan keskeytyksettä vauvan hyvä, ensikodilla alkanut, kasvu ja kehitys. 3. PIDÄ KIINNI -HOITOJÄRJESTELMÄN YKSIKÖT Helsingin ensikotiyhdistyksellä on kaksi päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ympärivuorokautista yksikköä (ensikotia) ja kaksi avopalveluyksikköä. Oulunkylän ensikoti (1990) ja avopalveluyksikkö Pesä (1997) sijaitsevat Helsingissä, Ensikoti Helmiina (2003) ja avopalveluyksikkö Esmiina (2003) Espoossa. Helsingin ensikotiyhdistyksen päihdekuntoutukseen erikoistuneet palvelut ovat osa Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -hoitojärjestelmää. Hoitojärjestelmä koostuu päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista ja avopalveluyksiköistä, joita ylläpitävät ensi- ja turvakotiyhdistykset. Oulunkylän ensikoti ja avopalveluyksikkö Pesä liittyivät Pidä kiinni - hoitojärjestelmään vuoden 2012 alusta. Pidä kiinni hoitojärjestelmään kuuluvat yksiköt saivat Ensi- ja turvakotien liiton kautta Pidä kiinni hoitojärjestelmälle osoitettua avustusta, joka vuonna 2012 tuli osittain Raha-automaattiyhdistykseltä ja osittain valtiolta. RAY:n tuki on mahdollistanut raskaudenaikaisen kuntoutuksen ensikodissa kolmen kuukauden ajalta. Kunnille kuntoutus on ollut tältä ajalta maksutonta edellyttäen, että kunta on myöntänyt maksusitoumuksen kuntoutukselle tämän jälkeen. Helsingin ensikoti ry:n päihdekuntoutukseen erikoistuneiden palveluiden perustehtävänä on Pidä kiinni -hoitojärjestelmän tavoitteiden mukaisesti ehkäistä ja minimoida sikiövaurioita tukemalla äidin päihteettömyyttä raskauden aikana, tukea toimivan vuorovaikutuksen syntymistä äidin ja vauvan välille sekä edistää vauvaikäisten lasten tervettä kehitystä perheissä, joissa äidillä tai molemmilla vanhemmilla on päihdeongelma. Lisäksi yksiköiden tavoitteena on olla

18 20 mukana kehittämässä hoitojärjestelmää, päihteitä käyttävien vauvaperheiden kohtaamista, tukemista ja hoitoon ohjaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisätietoa Pidä kiinni hoitojärjestelmästä: Yksiköiden työryhmät kävivät vuoden aikana Pidä kiinni hoitojärjestelmän toteuttaman reflektiivisen työotteen koulutuksen. Koulutuksen ansiosta reflektiivisyyden tiedostaminen ja sen tietoinen käyttäminen asiakastyössä lisääntyi työryhmissä. Reflektiivisellä työotteella painotetaan yksilön kykyä pohtia omia tunteitaan ja niiden vaikutusta muihin ihmisiin sekä kykyä pohtia ja tavoittaa toisen ihmisen käyttäytymisen ja toiminnan alla oleva tunnetila ja kokemus. Vanhemmuudessa tämä tarkoittaa kykyä ajatella ja pohtia vauvaa omana, erillisenä persoonanaan. Tällainen kyky helpottaa myönteisiä vuorovaikutuskokemuksia ja turvallisen kiintymyssuhteen syntymistä lapsen ja vanhemman välille. Koulutus antoi hyviä eväitä syventää vuorovaikutustyöskentelyä asiakasperheiden kanssa. PIDÄ KIINNI HOITOJÄRJESTELMÄN TUEN PORTAAT Mahdollinen avo- tai katkaisuhoitojakso ennen ensikotiin tuloa Asiakkaan kuntoutumisen kannalta on tärkeää, että hoitopaikasta toiseen siirtyminen tehdään pitkäjänteisesti ja asiakasta tukien. Ensikotipaikkaa voi joutua jonottamaan. Turvallisella hoidolla voidaan auttaa vanhempia motivoitumaan kuntoutukseen ja ehkäistä sikiövaurioita ENSIKOTIJAKSO Ensikodissa/ Esikossa (*) Kesto 3-12 kk. Perheellä on hyvä olla asunto, jota voi käyttää kuntoutukseen liittyvissä kotiharjoitteluissa (*)Esikko on OEK:n erillinen tiiviin tuen asumisharjoitteluyksikkö, jossa edelleen osallistutaan OEK:n kuntoutukseen Avokuntoutuksen jatkaminen esim. avopalveluyksiköissä. Voi yhdistää ITUasumiseen Kesto 3 kk kunnes lapsi 3 v Tutkimusten mukaan parhaimman tuloksen päihdekuntoutuksessa saa, kun sitoutuu pitkään kuntoutukseen. Erityisen päihdekuntoutuk sen tarpeen vähetessä kotikuntaan paluu ja kunnan palveluihin siirtyminen. Mahdollisuus kotiutumisen tukityöhön: esim. Vertaistuki, Isovanhempien ryhmän tuki 3.1 Päihdeongelmiin erikoistuneet Oulunkylän ensikoti ja ensikoti Helmiina Oulunkylän ensikoti ja ensikoti Helmiina ovat viisipaikkaisia kuntoutusyksiköitä päihdeongelmaisille raskaana oleville tai synnyttäneille äideille ja heidän lapsilleen. Molemmassa ensikodissa on yksi kuntoutuspaikka joka on tarkoitettu kahden vanhemman perheille. Isät voivat myös osallistua kuntoutukseen avopalveluasiakkaina. He voivat olla suunnitellusti mukana päivisin, osallistua perhettä koskeviin neuvotteluihin ja yöpyä sovitusti ensikodissa.

19 21 Työskentely ensikodeissa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä lastensuojeluviranomaisten kanssa. Ensikodeissa toimitaan yhteisökuntoutuksen periaatteella, johon sisältyy mm. säännölliset yhteisökokoukset, erilaiset keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät sekä jaettu vastuu arjen askareista. Jokainen vanhempi-vauva pari saa kuntoutusjakson alkaessa omat lähityöntekijänsä. Äidin ja isän lähityöntekijä paneutuu vanhempien kanssa heidän elämäntilanteensa hahmottamiseen ja uudenlaisen elämän oppimisen ja harjoittelun tukemiseen. Lapsen lähityöntekijä toimii lapsen äänenä ja tukee vanhemmuutta kuntoutusjakson aikana. Vuorovaikutusta vanhempien ja vauvan välillä tutkitaan videoinnin avulla. Kuntoutusjakson aikana perheen kokonaistilanne kartoitetaan ja laaditaan perhekohtainen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä perheen verkoston kanssa. Kuntoutusjaksoon kuuluvat keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät, päihdeseulat, yksilöja perhekeskustelut sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen havainnoiminen ja tukeminen sekä perheen kuntoutussuunnitelmaan perustuvat kotiharjoittelut ja jatkohoidon järjestäminen. Oulunkylän ensikoti Oulunkylän ensikodissa oli vuoden aikana kuntoutuksessa 16 perhettä. Viidessä perheessä oli myös mies mukana kuntoutuksessa. Oulunkylän ensikoti oli lähes koko vuoden täynnä ja vapautuvia paikkoja joutui jonottamaan, mistä johtuen raskaana olleet naiset pääsivät kuntoutukseen vain juuri ennen lapsen syntymää tai vasta synnytyksen jälkeen. Paikkoja kysyttiin erityisen paljon Helsingin ympäristökunnista. Kuntoutukseen tullessaan äidit olivat iältään vuotiaita. Painopistealueena oli erityisen vaativien asiakkaiden kuntoutuksen sekä heidän turvallisen kotiutumisen kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa. Yhteisökuntoutuksessa kannustettiin antamaan ja ottamaan vastaan vertaistukea sekä erityisissä yhteisökuntoutuksen ryhmissä, että arkipäiväisessä olemisessa vauvan kanssa. Käytännössä tämä näkyi yhteisön hyvänä ilmapiirinä, vahvana sitoutumisena kuntoutukseen ja vähäisinä retkahtamisina. Keskimääräinen kuntoutusaika oli 7,2 kk ja suuri osa asiakkaista halusi perustella lastensuojelulle, miksi yli puolen vuoden kuntoutus on tarpeellinen. Pitempään kuntoutuksessa olleet asiakkaat osallistuivat uusien asiakkaiden perehdytykseen. Kuntoutuksen loppuvaiheeseen tarkoitetulla tiiviin tuen asumisharjoittelujaksolla oli yksi perhe.

20 22 Oulunkylän aikuisasiakkaiden ikäjakauma 2012 (yht. 21) 45-49v 1 hlöä 30-34v 5 hlöä 18-24v 6 hlöä 25-29v 9 hlöä Lapsen pitämistä mielessä, tarpeiden huomaamista ja lapsen puolesta puhumista korostettiin yhteisön arkisessa kanssakäymisessä. Arki-iltoina toteutettiin säännöllisesti lasten leikkihetkiä, joissa vanhemmat osallistuvat lapsensa kanssa ohjattuun leikkiin. Vuoden aikana pidettiin noin 90 leikkihetkeä. Asiakkaita motivoitiin ottamaan uudelleen yhteys niihin sukulaisiin tai tuttaviin, joilla ei ole päihdeongelmia ja jotka voivat toimia asiakkaan tukena. Perheiden tukiverkostoon kuuluvia tärkeitä ihmisiä kutsuttiin myös tutustumaan ensikodin toimintaan ja osallistumaan juhliin. Isovanhempien vertaisryhmä kokoontui tukeakseen toisiaan ja kuntoutuvia lapsiaan. Yhdistyksemme päihdeyksiköiden kuntoutuksessaan edenneille asiakkaille oli oma vertaisryhmä. Asiakasperheet osallistuivat yhdistyksen kansalaistoiminnan suunnitteluun sekä yhdistyksemme kirpputoritoimintaan. Oulunkylän vuoden 2012 aikana päättyneet jaksot (24 kpl) 1-1,5v 8 % 1-3 vrk 8 % 7-12 kk 21 % vrk 17 % vrk 4 % 2-6 kk 42 %

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi... 8 Balanssi ja Kaneli... 9 Triangeli... 10 2.2 Helsingin ensikodin avopalvelut

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Helsingin ensikoti, Vallilan ympärivuorokautiset yksiköt... 8 Perhekuntoutusyksiköt Balanssi, Triangeli ja Kaneli... 9 2.2 Helsingin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Sisällys

Vuosikertomus 2010. Sisällys Vuosikertomus 2010 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 2 Toiminnanjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja strategia 5 Lastensuojelu 7 Vanhustyö 11 Perhe- ja kansalaistoiminta 17 Hallinto, tukipalvelut ja laatu

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Eeva-Kaarina Veijalainen, Taina Heino, Mirjam Kalland, Heli Kammonen, Leena Paasikannas ja Saara Salo.

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Vuosikertomus. Sisältö

Vuosikertomus. Sisältö Vuosikertomus 2011 Suunnittelu, kuvat ja taitto: Juho Paavola 2011, 2012 Kaikki tekstit: Tampereen ensi- ja turvakoti ry 2011 Kannen Ystäväpuun maalannut Riikka Latonen Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy Länsi-Suomen läänin www.ctmoy.fi 1 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula porukat.fi SISÄLLÄ Lastensuojelun Keskusliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI Arjen Mieli-hanke 2011-2013 Neuvolan koti- ja perhetyön arviointi: loppuraportti NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10. Päihdeäiti-hanke LO P P U R A P O RT T I Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.2009 Tytti Rantanen Satu Ahvonen TYTTI RANTANEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT)

KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA. - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) KOLMIKANTATYÖSKENTELY ASTEITTAISESSA VAPAUTUMISESSA - Tuetun asumisen ja vapautumisen valmennuspalvelu (TUVAT) 1 Petra Huhtimo 2013 Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. Johdanto... 4 2. Tuetun asumisen ja vapautumisen

Lisätiedot

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 2011 2013 Lahden ensi- ja turvakoti ry Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti Anne Meritie, Marjut Pitkänen, Mika Ketonen 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ.4

Lisätiedot