Uudistuva ja verkostomainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudistuva ja verkostomainen"

Transkriptio

1 Uudistuva ja verkostomainen Keski- Uudenmaan kaupunki Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen päivitetty loppuraportti

2 Keski-Uudenmaan kaupungin logo: Mainostoimisto Elido Oy, Kerava Taitto: Mainostoimisto Jabadabaduu, Pori 2

3 Sisällys Alkusanat 4 1. Tiivistelmä Nykytilanne sekä tulevaisuus erillisinä ja yhtenä kuntana Kuntien yhdistymisen edut ja haitat Arvio nykytilasta, kun kunnat ovat erillisiä Keskiuusmaalainen identiteetti Keski-Uudenmaan kuntien väestö ja ikärakenne Kuntien talouden nykytila Kuntien palveluverkon nykytila Kuntien palvelurakenteen nykyiset kustannukset Kuntien nykytilan edut ja haitat Arvio tulevaisuudesta, jos kunnat jatkavat erillisinä Erillisten kuntien talouden tulevaisuudennäkymät Erillisten kuntien sopeuttamismahdollisuudet palveluverkon avulla Erillisten kuntien edut ja haitat Ehdotus Keski-Uudenmaan kaupungiksi Visiona uudistuva, verkostomainen metropolialueen kaupunki Kuntalaisten mielipide palvelujen saavutettavuudesta: lähi-, keskitetyt ja sähköiset palvelut Kaupunkirakenne ja palvelujen sijainti Palvelujen ja hallinnon järjestäminen MALY-palvelut Yhdyskuntatekniset palvelut sekä vesi- ja energiaverkko Kilpailukykypalvelut Sivistyspalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Talouspalvelut Hallinto-, henkilöstö- ja tukipalvelut ICT-palvelut Lähidemokratia sekä päätöksenteko- ja viranhaltijaorganisaatiomallit Arvio tulevaisuudesta, jos kunnat yhdistyvät Keski-Uudenmaan kaupungiksi Henkilöstöjärjestelyiden vaikutus Palveluverkon ja toimitilajärjestelyiden vaikutus Palveluiden sähköistämisen vaikutus Yhdyskuntarakenteen vaikutus Keski-Uudenmaan kaupungin talous Keski-Uudenmaan kaupungin edut ja haitat Ohjausryhmän esitys 78 Liitteet 80 Liite 1 Arvio kielellisten oikeuksien toteutumisesta sekä kaksikielisyyden kustannuksista 80 Liite 2 Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet yhdistymisselvityksen aikana 81 Liite 3 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen organisointi 84 Liite 4 Organisaatiokaaviot 86 Taustamateriaali 87 3

4 Alkusanat Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Nurmijärven, Mäntsälän, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntien kuntarakennelain mukainen yhdistymisselvitys käynnistyi kesäkuussa Selvityksen loppuraportti valmistui syyskuussa Lokakuussa 2014 kahdeksan kunnan valtuustot totesivat, että yhdistymisselvitys on tehty kuntarakennelain mukaisesti. Nurmijärvi päätti jättäytyä selvityksestä pois. Muut valtuustot hyväksyivät yhdistymisen edellyttämät talous- ja henkilöstökriteerit. Kerava jäi pois selvityksestä tammikuussa 2015 ja Sipoo maaliskuussa Yhdistymisselvityksen poliittinen ohjausryhmä päätti kokouksessaan päivittää yhdistymisselvityksen loppuraportin viiden, selvityksessä mukana olevan kunnan tiedoilla käynnistää yhdistymissopimusluonnoksen valmistelun tarkennetun aikataulun ja yhdistymisselvityksen työsuunnitelman mukaisesti. Käsissä on nyt ohjausryhmän toimeksiannon mukainen päivitetty loppuraportti. Yhdistymissopimusluonnosta on valmisteltu samanaikaisesti loppuraportin kanssa. Tavoitteena on, että kunnat päättävät syyskuussa 2015 jatkaa yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua yhdessä muiden kuntien kanssa, toteuttavat kuntalaisten kuulemisen yhdistymisestä sekä käsittelevät yhdistymissopimuksen valtuustoissaan helmikuussa Kesällä ja syksyllä 2013 vapaaehtoisesti käynnistyneet Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti -selvitys sekä Sipoon, Pornaisten ja viiden Itä-Uudenmaan kunnan yhdistymisselvitys eivät ole johtaneet kuntien yhdistymiseen. Myös valtion käynnistämä metropolialueen erityinen kuntajakoselvitys on päättynyt tuloksettomana. Keski-Uudenmaan selvitysalue km asukasta Espoon jne. selvitysalue km asukasta Vantaa 241 km asukasta Helsinki 209 km asukasta 4

5 Valtakunnallinen sote-uudistus karahti kiville Kataisen ja Stubbin hallitusten aikana. Uuteen, Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu 19 itsehallintoalueen muodostaminen ja sote-järjestämisvastuun siirtäminen niille, mutta yksityiskohdat ovat vielä auki. Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen rinnalla on käynnistetty viiden selvityskunnan sekä Nurmijärven yhteinen sote-projekti. Sen tavoitteena on vaikuttaa valtakunnalliseen ja Uudenmaan sote-ratkaisuun keskiuusmaalaisten hyödyksi. Sote-projektin keskeisimmät tulokset ja toimenpide-ehdotukset sisältyvät yhdistymisselvityksen päivitettyyn loppuraporttiin. Edellisten hallitusten aikana valmisteltu metropolilaki on sellaisenaan kuopattu. Uuden hallitusohjelman mukaan valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä valtakunnallisesti (valtio, alueet ja kunnat). Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille. Tulevaisuuden kunnasta hallitusohjelmassa todetaan muun muassa, että kuntien toiminnan lähtökohtana on paikallisuus ja että kuntien päätehtävänä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen elämisen mahdollisuuksista. Hallitus käynnistää myös vapaakuntakokeilun sekä panostaa digitaalisuuteen, kokeiluihin ja normien purkamiseen. Linjaukset ennakoivat suuria muutoksia kuntien tehtäviin: niitä siirrettäneen itsehallintoalueille sote-palvelut edellä. Kuntien nykyisistä tehtävistä korostuu jatkossa edunvalvonta niihin tahoihin, jotka tuottavat kuntalaisille palveluja. Isolla kunnalla on paremmat mahdollisuudet selvittää kuntalaisten tarpeet ja mielipiteet, toteuttaa aitoa osallisuutta ja lähidemokratiaa sekä enemmän äänivaltaa toimia asukkaidensa parhaaksi. Tulevat muutokset kuntien tehtäviin, kuntien talouden sopeuttamistarpeen selättäminen sekä hallitusohjelman vapaakunta-, digitalisaatio- ja kokeilumahdollisuudet antavat hyvät lähtökohdat uudelle Keski-Uudenmaan kaupungille, jos sellainen päätetään perustaa. Mäntsälässä Johanna Viita projektinjohtaja Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 5

6 1. Tiivistelmä 1.1 Nykytilanne sekä tulevaisuus erillisinä ja yhtenä kuntana Nykytilanne Keski-Uudenmaan alueen erityispiirteinä ovat muuhun maahan verrattuna suuri asukasluvun kasvu nuori mediaani-ikä nopea ikääntyminen: yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2040 asti hengellä vuosittain (kuntien omien ennusteiden mukaan tätäkin nopeammin). Keski-Uudenmaan kuntien yhteenlaskettu väkiluku on nyt asukasta. Luku on ollut kasvussa ja Tilastokeskuksen maltillisen väestöennusteen perusteella kasvaa edelleen. Kuntien palvelurakenne on koko valtakunnan tasolla edullinen. Toimintamenot ovat maltillisia suhteessa omiin toimintatuloihin. Kaikkiin Manner-Suomen kuntiin verrattuna kaikki viisi selvitysalueen kuntaa ovat kuudenkymmenen parhaan kunnan joukossa. Tästä huolimatta alueellinen palveluverkko ei ole optimaalinen. Suuri osa Keski-Uudenmaan kunnista on ollut taloudellisesti erittäin vahvoja vielä vuonna 2013 koko maan tasolla tarkastellen. Tämä siitä huolimatta, että vuonna 2009 alkanut heikko taloudellinen kehitys on iskenyt joihinkin kuntiin, esimerkiksi Pornaisiin, poik- keuksellisen lujasti. Tuusulan tase ja tuloksentekokyky ja talouden sopeutumismahdollisuus tuloissa oli vahvin vielä Lähituntumassa seurasivat Hyvinkää ja Järvenpää. Tulevaisuus erillisinä kuntina Itsenäisinä kuntina jatkaessaan kuntien on sopeutettava toimintaansa toisaalta pystyäkseen turvaamaan kasvun ja toisaalta voidakseen turvata erityisesti ikääntyvien ihmisten edellyttämät palvelut. Kuntien on jatkuvasti turvattava myös tarpeellinen infrastruktuuri. Rakentamisen rahoitukseen ei riittäne veroprosentin nostolla saavutettava lisärahoitus, vaan kuntien on (netto)velkaannuttava ja/tai myytävä likvidiä omaisuuttaan. Kuntien tasapainottamistarve johtuu kolmesta suuresta kokonaisuudesta valtionosuusleikkauksista. verotulojen kasvun alenemasta sekä väestönkasvun, ikääntymisen sekä palveluiden tarjonnan laadun ja laajuuden kasvun vauhdista. Valtionosuusleikkaukset heikentävät kuntien tuloja jopa 1,5 veroprosenttiyksikön määrää vastaavalla määrällä vuoden 2011 tasosta, kun tullaan vuoden

7 tasoon. Verotettavan tulon kasvun alenema vastaa vuosina noin 0,3-0,6% veroprosenttiyksikköä vuodessa. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvu näkyy palveluntarpeen kasvuna, joka nykymenoilla tarkoittaa vuoden 2020 jälkeen keskimäärin 0,5 veroprosenttiyksikön vuotuista nousupainetta. Ikääntymisen vaikutus näkyy myös eläkkeelle jäämisenä, mikä osaltaan heikentää verotettavan tulon kasvua 0,1-0,3 veroprosenttiyksikköä vuodessa. Laskelman suurimmat epävarmuustekijät ovat sote-uudistuksen ja uuden hallitusohjelman lopulliset vaikutukset ml. kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen korottaminen. Näitä ei ole huomioitu painelaskelmissa. Esimerkiksi Tuusulassa kiinteistöveroprosenttien korotusten vaikutuksen on arvioitu olevan 1 miljoona euroa vuodessa. Jos oletetaan, että kaikkien kuntien vuosien toimintakatteiden nousuun kohdistuu menneen kaltainen paine ja kunnat päättävät sopeuttaa taloutensa niin, että ne sopeutuvat vuoden 2015 veroprosenteilla vuoteen 2020 mennessä sellaiselle tasolle, missä alijäämä saataisiin vuotuisesti (lähes) pois, on kuntien yhteenlaskettu tasapainottamisen tarve noin 78 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin kahden ja puolen veroprosenttiyksikön tuottoa. Kuntien sopeuttamisohjelmat on kuvattu alla olevassa taulukossa. Erillisten kuntien sopeuttamisohjelmat ovat yhteensä 28 Me, joka on 35% kuntien yhteenlasketusta sopeuttamistarpeesta, 78 Me. Sopeutustarve Toimintakatteen meur meur/vuosi yhteensä eur/as vero-% kasvun raja-arvo Hyvinkää % Järvenpää % Mäntsälä % Pornainen % Tuusula % Yhdistelmä Taulukko. Tasapainotustarve, jos toimintakatteiden nousuja ei saada sopeutettua. Sopeutus meur TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 Yhteensä eur/as vero-% Hyvinkää Järvenpää Mäntsälä Pornainen Tuusula Yhdistelmä Taulukko. Kuntien oma arvio mahdollisesta sopeuttamisesta. Seuraavassa taulukossa on arvioitu itsenäisten kuntien veroprosentteja kuntakohtaisten sopeuttamismahdollisuuksien toteuttamisen jälkeen. Toisin sanoen vaikka kunnat toteuttavat kaikki arvioimansa sopeuttamismahdollisuutensa, niiden veroprosentti nousee huomattavasti nykyisestä. Veroprosentti TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Hyvinkää Järvenpää Mäntsälä Pornainen Tuusula Yhdistelmä

8 Tarkasteltaessa toimintakatteen kasvun raja-arvoja ja veropaineita voidaan havaita, että kuntien välillä ei toimintakatteiden kasvujen rajoissa ole niin suurta hajontaa kuin veropaineessa. Ero johtuu siitä, että kuntien tasapainotuspakettien ja -keinojen välillä on suuria eroja. Huomattavaa on, että jos kunnat sopeuttaisivat toimintaansa ainoastaan palveluverkon uudentamisella, ei toimenpiteillä pystyttäisi kattamaan koko sopeuttamistarvetta - vaikka kunnat tekisivät erittäin kovia palveluverkon muuttamispäätöksiä. Toisaalta yksikään kunta ei pysty kattamaan sopeuttamistarvettaan muuttamatta jatkossa myös palveluverkkoaan. Ehdotus Keski-Uudenmaan kaupungiksi Keski-Uudenmaan kaupungin visiona on uudistuva, verkostomainen metropolialueen kaupunki. Uudistuvuus tarkoittaa, että älykkäästi ja ketterästi toimiva kaupunki hyödyntää uutta teknologiaa. Se on kilpailukykyinen ja vetovoimainen mahdollisuuksien luoja sekä vahva metropolialueen toimija. Verkostomaisuus tarkoittaa, että uusi kaupunki yhdistää alueen keskukset toimivaksi verkostoksi. Vahvat paikalliset identiteetit, loistava sijainti metropolialueella sekä laaja alue luovat yhdessä houkuttelevan toimintaympäristön ja monia vaihtoehtoja asukkaille ja yrityksille. Kaupunkirakenteen runkona on kolme kaupunkialuetta, jotka muodostuvat yli nykyisten kuntarajojen, voimakkaimpien keskusten tai palvelukeskittymien ympärille. Kaupunkialueet ovat Tuusulanjärvi, Hyvinkää ja Mäntsälä. Palveluverkko suunnitellaan siten, että kukin kaupunkialue käsittää keskustaajamat, kylät ja niiden vaikutusalueella olevan haja-asutusalueen. Kaupunkirakenteen kehittämisen tukena ovat kuusi uudistuvan rakenteen kriteeriä. Niiden mukaan kaupungin palvelut luokitellaan saavutettavuuden perusteella seuraavasti: lähipalvelut. kaupunkialueen palvelut ja keskitetyt palvelut. Lähipalveluja voi olla useita kussakin Keski-Uudenmaan kaupungin kolmesta kaupunkialueesta väestöpohjan mukaisesti. Kaupunkialueen palveluja on Tuusulanjärven, Hyvinkään ja Mäntsälän kaupunkialueissa kussakin vähintään yksi. Keskitettyjä palveluita on koko Keski-Uudenmaan kaupungissa vain yksi tai väestöpohjasta riippuen useampiakin koko kaupungin väestön tarpeisiin. - Maankäytön, asumisen, liikenteen ja ympäristön palveluista suunnittelu-, kehittämis-, ohjaus- ja koordinaatiotyöt ovat keskitettyjä palveluita. Neuvonta-, asumisen tuki-, rakennusvalvonta- ja tarkastuspalveluja saa kaupunkialuetasolla kaupungin yhteisistä asiakaspalvelupisteistä. Myös isojen kaavoitus- tai aluehankkeiden projektitoimistoja voidaan tilapäisesti perustaa kaupunkialuetasolle. Lähipalvelut tuotetaan sähköisesti ja mobiilisti (mm. palautejärjestelmät). Joukkoliikenteen matkustajapalvelut toimivat kaikilla palvelutasoilla. - Yhdyskuntateknisistä palveluista omaisuuden hallinta ja tilaajatehtävät ovat keskitettyjä palveluita. Korjaus-, ylläpito- ja huoltopalvelut toimivat mobiilisti paikallisissa kohteissa lähipalveluina. Huoltovarikoita on kolme, joista yksi on keskusvarikko. - Kilpailukykypalvelut ovat keskitettyjä palveluita. Yritysten neuvonta- ja kehittämistehtävät keskitetään samaan yhtiöön. Yritysten sijoittumispalvelut sijoitetaan maankäytön, kaavoituksen, mittauspalveluiden, rakennusvalvonnan ja kaupunkitekniikan suunnittelun yhteyteen. Organisaatio on keskitetyn palvelun mukainen, mutta jalkautuu aktiivisesti lähipalveluna lähelle asiakasta. - Sivistyspalveluista varhaiskasvatus ja perusopetus ovat lähipalveluja. Päivähoitopalvelua täydentävät yksityiset toimijat, joiden osuudeksi laskennallisista hoitopaikoista tavoitellaan n %. - Keski-Uudenmaan kaupungissa toisen asteen opetuspalvelut tuottaa yksi tai useampi oppilaitos, jotka voivat olla myös osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä ja liikelaitoskuntayhtymiä. Lukio- ja ammatillinen koulutus järjestetään keskitettynä palveluna. Oppilaitoksen tai oppilaitosten toimipisteet ovat kuitenkin kaupunkialueilla. - Nuorisopalvelut järjestetään kaupungin omana palveluna osin kaupunkialueen palveluina ja osin lähipalveluina. Sähköisten, mobiili- ja verkkopalveluiden tuotanto sekä tapahtumatuotanto ovat keskitettyjä palveluita. - Kirjastolla on laajoja monitoimipalvelupisteitä lähipalveluna hyödyntäen nykyisiä pääkirjastoja, joiden kokoelmat voivat osittain erikoistua. Palveluja täydentävät reuna-alueilla itsepalvelukirjastot sekä liikkuvat palvelut. Lisäksi koko kaupungin alueella kehitetään sähköisiä palveluja, itse- ja mobiilipalveluja. - Yksi Keski-Uudenmaan opisto vastaa kansalaisopistotoiminnan sekä taiteen perusopetuksen järjestämisestä. Toimipisteet ovat kaupunkialueen palveluja. Opetustoimintaa järjestetään myös lähipalveluna hyödyntäen eri toimijoiden tiloja. - Liikuntapalvelut vastaa sekä liikuntapaikoista että -toiminnasta. Palvelut järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin ja opiston kanssa lähipalveluina, kaupunkialueen palveluna sekä keskitettyinä palveluina. - Kulttuuripalvelut mahdollistavat erikoistumisen keskitetyissä ja kaupunkialuetason palveluissa. Kulttuurimatkailussa yhdistetään resurssit ja markkinointi sekä toiminnan koordinointi yhteistyössä yrittäjien kanssa. Museon eri toimintayksiköillä on eri tavoin painottuneet kokoelmat, jotka täydentävät toisiaan. 8

9 - Taloushallinnon ydintoiminnot ovat keskitettyjä palveluita ja ne keskitetään yhteen kaupunkialueen keskukseen pääradan varrelle. Taloushallinnon peruspalvelut voidaan ulkoistaa. - Hallinto-, henkilöstö- sekä henkilöstöhallinnon tukipalvelut ovat keskitettyjä palveluita. Ne keskitetään yhteen toimipisteeseen. Hallinnon palvelupisteitä on yksi tai useampi koko kaupungin alueella. Ruokapalveluissa siirrytään keskuskeittiö-jakelukeittiö -malliin. Keskus- ja jakelukeittiöiden määrä arvioidaan tulevan palveluverkon pohjalta. Siivouspalveluiden hallinnointi mukaan lukien ostopalveluiden sopimushallinta ovat keskitettyjä palveluita. Siivouspalveluja ei tarvitse tuottaa kokonaan kunnan omana tuotantona. - ICT-palvelut sijoitetaan keskitettyinä palveluina kahteen yksikköön: tietohallintoyksikköön ja tietoteknisten palveluiden yksikköön. Tietotekniset palvelut hankitaan myöhemmin ulkopuolisilta toimittajilta kustannustehokkuuden ja yhä kasvavan asiantuntemuksen tarpeen takia. - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät koko Uudenmaan kattavan itsehallintoalueen järjestettäväksi viimeistään Tavoitteena on, että Keski-Uudenmaan sote-palveluiden järjestämisestä vastaa silloin Keski-Uudenmaan yksikkö, joka on osa Uudenmaan itsehallintoaluetta. Lisäksi tavoitteena on, että Keski-Uudenmaan yksikkö järjestää sote-palvelut sen mukaan kuin ne Keski-Uudenmaan kaupungissa vuosina on järjestetty tai suunniteltu järjestettävän. Jos kuntaliitosta ei synny, kuntaliitoksen sote-suunnitelma voidaan toteuttaa perustamalla väliaikainen kuntayhtymä Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kesken vuosiksi Lisäksi molemmissa vaihtoehdoissa voidaan hyödyntää hallitusohjelmassa mainittu vapaakuntakokeilu. - Keski-Uudenmaan kaupungissa sote-lähipalveluita ovat muun muassa neuvolapalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, lasten ja nuorten ennaltaehkäisevä suun terveydenhoito, oppilashuolto, perhetyö ja perhesosiaalityö, nuoria tukevat palvelut, ikäihmisten päivätoiminta ja omaishoito, mielenterveys- ja päihdepalveluista päivä- ja työtoiminta ja tuettuasuminen, vammaispalveluista ja kehitysvammahuollosta omaishoito ja päivätoiminta sekä aikuisten sosiaalipalveluista kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi sekä kotiin tuotava psykososiaalinen tuki. Näitä palveluja johdetaan keskitetysti ja tuotetaan lähellä kuntalaisia. - Kaupunkialueen sote-palveluita ovat muun muassa kiireetön ja subakuuttivastaanottopalvelu, suun perusterveydenhoito, perheneuvolapalvelut, opiskeluhuollon palvelut, lastensuojelun avohuolto ja jälkihuolto, ikäihmisten tehostettu palveluasuminen, ikäihmisten arviointi- ja kuntoutusyksikkö sekä päiväkeskus, vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon päivä- ja työkeskustoiminta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellinen sosiaali- ja terveyspalvelu. Näitä palveluja johdetaan keskitetysti ja tuotetaan hajautetusti. - Keskitettyjä sote-palveluita ovat muun muassa ensihoito ja sairaankuljetus, päivystys ja akuutti sairaalahoito, psykiatrinen päivystys, geriatrian akuuttisairaalahoito, ikäihmisten sosiaalipäivystys ja kuntoutus sekä suun terveydenhuollon päivystys ja anestesiaa vaativat suuren riskin potilaitten palvelut sekä aikuisten sosiaalinen kuntoutus. - Muihin Keski-Uudenmaan kaupungin palveluihin verrattuna, sote-palveluissa on myös ns. seudulliset palvelut, joilla tarkoitetaan koko Uudenmaan kattavan itsehallintoalueen tuottamia erityisen vaativan erikoissairaanhoidon palveluita sekä tukipalveluita. Esimerkiksi laboratorio- ja kuvantamispalvelut tuotetaan seudullisena palveluna, mutta niiden palvelupisteitä on kuitenkin vähintään yksi kullakin Keski-Uudenmaan kaupungin kaupunkialueella. Keski-Uudenmaan kaupungin valtuuston koko on vähintään 67 jäsentä. Hallituksen jäsenmäärä on 17. Lisäksi ovat tarkastuslautakunta ja tulevaisuusvaliokunta sekä yksi palvelulautakunta, yksi sote-palvelulautakunta (joka toimii arviolta asti) ja yksi lupalautakunta. Valiokuntia (esim. tulevaisuusvaliokunta) ja jaostoja (esim. kaupunkikehitysjaosto) perustetaan tarpeellinen määrä. Hallituksen ja lautakuntien jäsenet koostuvat valtuutetuista ja keskeisimmät luottamushenkilöt ovat osa- tai kokopäiväisiä. Kaupungissa toimii valtuuston valitsema päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja (pormestari). Toiminnan ja talouden ohjauksen perustana toimii sovellettu tilaaja-tuottaja-toimintatapa. Valtuusto ja hallitus ohjaavat ja koordinoivat keskeisiä toimintoja, mm. taloutta ja edunvalvontaa. Palvelulautakunnat ja aluelautakunnat (lähifoorumit) vastaavat palveluiden tilaamisesta valtuuston hyväksymän päätösvallan puitteissa. Liikelaitosten johtokunta vastaa liikelaitosten osalta palveluiden tuottamisesta (ks. luottamushenkilöorganisaatio liitteenä 4). Kuntarakennelakia ja uutta kuntalakia noudattaen sekä perustuen uuden kaupungin visioon ja kuntalaisja luottamushenkilökyselyihin, Keski-Uudenmaan kaupungissa otetaan käyttöön aluelautakuntamalli (lähifoorumit). Lähifoorumeiden määrä on kolme perustuen yhdyskuntarakenteen kaupunkialueiden määrään. Lähifoorumeilla on merkittävää omaa päätös- ja budjettivaltaa. Ne vastaavat vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa lähipalveluiden tilaamisesta alueelleen. Lähifooruiden jäsenmäärä on 15 ja niiden jäsenet valitaan suorilla vaaleilla kuntavaalien yhteydessä. Lä- 9

10 hifoorumeiden puheenjohtajilla on läsnäolo-/puheoikeus kaupunginhallituksessa. Viranhaltijaorganisaatio on päätöksenteko- ja lähidemokratiamallin mukainen ja se perustuu sovellettuun tilaaja-tuottajamalliin. Palveluiden tilaamisvastuu on palvelulautakunnalla, sote-palvelulautakunnalla ja lähifoorumeilla. Asioiden valmistelemisesta palvelulautakunnalle vastaa tilaajajohtaja. Asioiden valmistelemisesta sote-palvelulautakunnalle vastaa sote-tilaajajohtaja. Asioiden valmistelemisesta lähifoorumeille vastaavat tilaajajohtajan alaisuudessa toimivat tilaajapäälliköt. Maankäytön, asumisen, liikenteen ja ympäristön palveluiden, yhdyskuntateknisten palveluiden sekä kilpailukykypalveluiden vastuu on kaupunginhallituksella ja sen kaupunkikehitysjaostolla. Asioiden valmistelemisesta niille vastaa kaupunkikehitysjohtaja. Palveluiden tuotantopuolesta eli tuotantoprosessien määrittelystä ja johtamisesta vastaa palvelutuotantojohtaja, joka vastaa asioiden valmistelemisesta liikelaitosten osalta liikelaitosten johtokunnalle. Palvelut tuotetaan asukkaiden kanssa vuorovaikutuksessa, josta vastaa lähifoorumeiden viranhaltijajohto (ks. viranhaltijaorganisaatiokaavio liitteestä 4). Kuntien yhdistymisen taloudelliset vaikutukset Jos kunnat päättävät solmia liitoksen vuonna 2017, yhdistyminen edellyttää erillisiltä kunnilta sekä henkilöstöjärjestelyjä että sopeuttamistoimia jo ennen yhdistymistä vuosina Ennen yhdistymistä toteutettavin henkilöstöjärjestelyin voidaan hyödyntää enintään 90 hallinto-, asiantuntija- ja johtohenkilöstöön kuuluvan työntekijän eläköityminen sekä tällä tavoin vähentää henkilöstön päällekkäisyyksiä. Hallinto-, asiantuntija- ja johtohenkilöstöstä on samoissa tehtävissä arviolta yhteensä noin 200 henkilöä. Sopeuttamispotentiaali on näin ollen yhteensä 10 Me, josta 4,5 Me on mahdollista saavuttaa ennen yhdistymistä. Kuntien yhdistyminen edellyttää myös, että kunnat sopeuttavat toimintaansa omien sopeuttamisohjelmiensa mukaisesti eli vuosina yhteensä 28 miljoonalla eurolla. Koska tämä on noin 35% kuntien yhteenlasketusta sopeuttamistarpeesta (78 Me), sopeutustyö on kesken kuntien yhdistyessä. Liitoksen toteuduttua uudistetaan palveluja, hallintoa ja palvelurakennetta yhdistymisselvitykseen perustuen ja hyväksyttävän yhdistymissopimuksen mukaisesti. Yhdyskuntarakenteen vaikutus on vuoteen 2050 mennessä yhteensä Me. Tästä väestön ja työpaikkojen edullisemman sijoittumisen osuus on Me, joukkoliikenteen kasvun minimoimisen osuus 2-9 Me sekä opetuksen ja sote-kuljetusten kasvun hillitsemisen osuus 3-9 Me. Palveluista suurimmat sopeuttamispotentiaalit ovat sote-palveluissa, vuosittain Me, sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnassa, vuosittain yhteensä noin 23 Me. Palvelujen sähköistämisen yhteenlaskettu sopeuttamispotentiaali on vähintään 13,5 Me vuodessa. Toteuttamisen ja kehittämisen kustannukset ovat karkeasti arvioiden 20% vuotuisesta säästöstä eli yhteensä 2,7 Me vuodessa. Tietojärjestelmien ja tietotekniikan yhdistämisen sopeuttamispotentiaali vuositasolla on 1,5 Me. Kertaluonteiset kustannukset ovat noin 2,4 Me. Palveluverkon ja toimitilajärjestelyiden ylläpitokustannusten sopeuttamispotentiaali on noin vuosittain enintään 10,2 Me, josta sivistyspalveluiden osuus on perusopetuksen osalta enintään 5,8 Me ja päiväkotien osalta enintään 0,6 Me. Lisäksi yhdyskuntateknisten palveluiden sopeuttamispotentiaali on 1,8 Me vuodessa. Tuotantorakennuksia joudutaan jossain määrin rakentamaan uudestaan, minkä vuoksi uusi kaupunki aluksi velkaantuu. Samalla saadaan rakennuksia realisoitua joko rakennuksina tai niiden tontteina, mutta niistä saatavaa tuloa ei kuitenkaan ole yhdistymisselvityksessä arvioitu kuin yleispiirteisesti perusopetuksen osalta. Suurin yksittäinen lisäkustannus nykytilanteeseen verrattuna tulee joukkoliikenteen järjestämisestä, vuosittain noin 7,9 Me. Summa on arvioitu HSL-tyyppisen ratkaisun perusteella Sipoon ja Keravan kulurakenteen pohjalta. Toinen vaihtoehto on järjestää joukkoliikenne itse itsenäisenä joukkoliikenneviranomaisena nykyisen Hyvinkään kaupungin tapaan. Palkkojen harmonisoinnin arvioidaan nostavan palkkakustannuksia vuositasolla noin 1,4 Me. Tämä edellyttää, että tehtäväkohtaiset palkat määräytyvät kussakin hinnoittelutunnuksessa selvityskuntien keskiarvopalkkojen mukaan. Keski-Uudenmaan kaupungin yhteenlaskettu sopeuttamispotentiaali on laskettu ottaen huomioon, että sopeuttamispotentiaali ei todennäköisesti toteudu suurimman mahdollisen, saavutettavissa olevan säästön mukaan eikä nopeimmalla mahdollisella aikataululla. Tästä huolimatta Keski-Uudenmaan kaupungin yhteenlaskettu sopeuttamispotentiaali vuosina on 67 Me. Oletuksena on, että liitos on neutraali valtionosuuden muutoksen suhteen. Myös tiedossa oleva valtionosuusavustus (8Me) ei olennaisesti vaikuta kuntien talouteen. Avustus maksetaan kolmena vuonna peräkkäin. Avustuksen merkitys kokonaisuudessa on hyvin pieni. Se käytetään kuntarakennelain mukaisesti 10

11 välttämättömiin kuntien yhdistymisen kustannuksiin. Jos yhdistyvät kunnat hyödyntävät hallinto-, asiantuntija- ja johtohenkilöstön eläköitymisen ja toteuttavat omat sopeuttamisohjelmansa vuosina ja jos Keski-Uudenmaan kaupunki hyödyntää edellä arvioidun sopeuttamispotentiaalin, uuden kaupungin talous on liitoshetkellä alijäämäinen. Alijäämäisyys johtuu siitä, että erilliset kunnat eivät pysty omin toimenpitein tasapainottamaan talouttaan sopeuttamistarpeensa edellyttämällä tavalla ennen yhdistymistä. Kunnat velkaantuvat suurehkojen investointien johdosta. Yksittäisten kuntien nettovelka kasvaa suuremmaksi kuin keskimäärin muilla kunnilla Suomessa ja yhdeksi kunnaksikin laskettuna velkaantuminen ylittää maan keskiarvot.* Keski-Uudenmaan kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää näin ollen toimintakatteen kasvun rajoittamista 3,5 prosenttiin vuodessa sekä maltillisia veroprosentin korotuksia seuraavan taulukon mukaisesti. Yhdistelmä TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tpe 2015 TASU 2016 TASU 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 TE 2021 TE 2022 TE 2023 TE 2024 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 7.36% -0.05% 0.93% 5.06% 1.25% 3.36% 3.36% 3.36% 3.36% 3.36% 3.36% 3.36% Veroprosentti Toimintakate Toimintakatteen muutos 4.45% 0.64% 4.16% 2.39% 2.82% 2.75% 3.87% 4.23% 4.96% 4.93% 4.89% 4.86% Yksittäissopeutukset Uuden kunnan lisäsopeutus Verotulot Valtionosuudet josta yhdistymisavustus Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit josta uuden kunnan investoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia Taulukko. Keski-Uudenmaan kaupungin talous. *Suurimmat kuntakohtaiset investoinnit liittyvät Hyvinkäällä sairaalaan ja keskuslukioon, Järvenpäässä sosiaali- ja terveyskeskukseen, Mäntsälässä Riihenmäen alakouluun ja Ehnroosin yhtenäiskouluun sekä Tuusulassa kouluverkkoon, Rykmentinpuistoon ja Focus-alueeseen. 11

Uudistuva ja verkostomainen

Uudistuva ja verkostomainen Uudistuva ja verkostomainen Keski- Uudenmaan kaupunki Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen päivitetty loppuraportti Sisällys Alkusanat 4 1. Tiivistelmä 6 1.1 Nykytilanne sekä tulevaisuus erillisinä

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Kuuma-kunnat: Kuntien talous

Kuuma-kunnat: Kuntien talous Väliraportti 19.12 kuntajakoselvityksessä Kuuma-kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous Väliraportti kuntajakoselvityksessä Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen

TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012. Hannu Räsänen TEUVA - KAUHAJOKI YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 17.2.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat 3 2.1. Kuntarakenteiden uudistus 4 2.2. Kuntarakennemuutosta ohjaavat

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta 12.4.2011 ohjausryhmä Väliraportti valtuustoille Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta Oy Audiapro Ab Aija Tuimala Toni Kirmula Atte Niittylä 1 Selvitys Jämijärven,

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Uusi Jyväskylä Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Työvaliokunta 26.11.2007 Talous, hallinto ja henkilöstö 2 Toimialaryhmien yhteiset sekä taloutta ja henkilöstöä koskevat

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 23.5.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anssi Hietaharju, Jussi Kukkonen, Seppo Tiainen Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYS... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Mäntsälän kunnanvaltuusto 18.6.2007 Mäntsälän kunta SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Eero Laesterä Minna Ainasvuori 1. Johdanto... 2 2. Aiemmat tasapainotushankkeet ja kehittämisprojektit...

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

[ YHDISTYMISSELVITYS ]

[ YHDISTYMISSELVITYS ] 2015 Focus Main Point Oy Anne Luomala [ YHDISTYMISSELVITYS ] Keuruun, Multian ja Mänttä-Vilppulan kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 Selvitystyön toteuttamisen

Lisätiedot

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot