HS gallup DYSKALKULIA. Niilo Mäki Instituutti/PR Helsinki Metallityöntekijä/koneistaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HS gallup 2.2.2005 DYSKALKULIA. Niilo Mäki Instituutti/PR Helsinki 28.1.2009. Metallityöntekijä/koneistaja"

Transkriptio

1 DYSKALKULIA Niilo Mäki Instituutti/PR Helsinki HS gallup luokkalaista valitsi suosikkiammattinsa 70 vaihtoehdosta Tytöt Pojat Nuoriso-ohjaaja Atk-asiantuntija Lastenhoitaja Insinööri Valokuvaaja Diplomi-insinööri Kosmetologi Poliisi Psykologi Asentaja Opettaja Kokki Kampaaja Lakimies Lentoemäntä Metallityöntekijä/koneistaja Taiteilija Upseeri Tarjoilija Kirvesmies

2 OPM/LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta Nykyiset säännökset eivät riittävän hyvin turvaa oppilaan etua ja oppilaiden yhdenvertaista kohtelua siten, että tuen järjestäminen arvioitaisiin ensisijaisesti oppilaan tuen tarpeen näkökulmasta. Lainsäädännöstä puuttuvat riittävän selkeät säännökset oppilaan oikeudesta saada ja opetuksen järjestäjän velvollisuudesta järjestää varhaista tukea ennen erityisopetukseen siirtämistä. Tutkimusten mukaan varsinkin osa-aikaisen erityisopetuksen käyttäminen varhaisen tuen välineenä, eikä vasta erityisen tuen muotona, olisi hyvin tuloksellista ja vaikuttaisi myönteisesti sekä oppilaan itsetuntoon että oppimistuloksiin. Kunnissa koetaan erityisen pulmalliseksi se, että myös koulun ulkopuoliset tahot määrittelevät erityisopetuspäätöksen tarpeellisuutta. Päätöksiä tehdään ennen muuta lääketieteellisen, psykologisen tai sosiaalisen selvityksen perusteella, eikä oppilaan opettajien asiantuntemusta oppilaan opetuksen ja kasvun tukemisen tarpeesta käytetä riittävästi. Erityisopetuksen määrälliseen kasvuun vaikuttavat tilastotekniset ja kuntoutuksellishoidolliset tekijät, kehittynyt diagnosointi, erityispedagogisen tutkimuksen tuottama uusi tieto sekä opetuslainsäädännön muuttuminen. Edellisten lisäksi ilmenee vaikeasti selitettävää kasvua, joka liittynee käytössä oleviin hallinnollisiin menettelytapoihin sekä yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. OPM/LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta Tuki ehdotetaan porrastettavaksi siten, että opetuksen yhteydessä annettavaa, lyhytaikaista tukea vahvemmat tukimuodot olisivat tehostettu tuki ja erityinen tuki. Ensisijainen tukimuoto olisi tehostettu tuki, joka käsittäisi nykyisin käytössä olevat tukimuodot, kuten tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja erilaiset pedagogiset ratkaisut. Tehostetun tuen avulla tuettaisiin oppimista ja kasvua sekä ehkäistäisiin oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä syrjäytymistä. Erityisen tuen ja sen osana erityisopetuksen järjestäminen tulisi kyseeseen siinä tapauksessa, kun oppilasta ei voida tukea riittävästi tehostetulla tuella. Tämä tulisi selkeyttämään edellytyksiä erityisen tuen ja erityisopetuksen antamiseksi. Erityistä tukea saavan oppilaan opetus riittävine tukitoimineen järjestettäisiin oppilaan lähikoulussa ja luontaisessa opetusryhmässä aina kun se on mahdollista. Erityisen tuen antamiseksi oppilaalle tehtäisiin nykyisen erityisopetukseen ottamista tai siirtämistä koskevan päätöksen sijasta erityistä tukea koskeva päätös. Päätös olisi määräaikainen ja siinä päätettäisiin oppilaan oikeusturvan kannalta merkityksellisistä, tuen järjestämisen turvaavista asioista. Erityistä tukea koskevan päätöksen saaneelle oppilaalle tehtäisiin henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, joka ei enää olisi hallintopäätös, vaan erityisen tuen päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa koskeva asiakirja. Ehdotuksella vahvistettaisiin pedagogisen asiantuntemuksen merkitystä erityisen tuen päätöstä valmisteltaessa.

3 Response to Intervention (RTI) Response to Intervention (RtI) määritellään tarkoittavaksi 1. keinoa tarjota korkeatasoista opetusta, joka vastaa oppilaan tarpeita 2. hyödyntää oppilaan oppimisnopeutta ja osaamistasoa 3. tärkeiden opetuksellisten/erityisopetuksellisten päätösten tekoon National Association of State Directors of Special Education. (2005). Response to intervention: Policy considerations and implementation. Alexandria, VA: Author. Response to Intervention piirteet Arviointi Universaali seulonta Formatiivinen arviointi (jatkuva edistymisen seuranta [esim. opetussuunnitelmapohjainen arviointi]; tietokantapohjainen päätöksenteko) Näyttöön perustuvat opetukselliset käytänteet Implementaatioprosessi Ongelmanratkaisukeskeinen lähestymistapa Monikehäinen malli (ydin, kehä II, kehä III)

4 3:n kehän malli yleisopetuksessa Kehä 1 - Yleisopetus Kehä 2 - Täydentävä opetus Kehä 3 - Intensiivinen lisäopetus (Kehä 4 - HOJKS, erityisopetus) Tertiary Intervention (~3-10%) Specialized Individualized Systems for Students with Intensive Needs IEP? special class? Secondary Intervention (~15-20%) Specialized Group Systems for Students with At-Risk Performance Primary Instruction (~80%) School-/Classroom-wide Systems for All Students, Staff and Settings Effectiveness? see e.g. Douglas Marston (2005). Tiers of Intervention in Responsiveness to Intervention: Prevention Outcomes and Learning Identification Patterns. Journal of Learning Disabilities, 38; 539

5 RtI:n edut Kaventaa eroa yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä Vähentää erityisopetuksen tarvetta Tuottaa luotettavampaa diagnostista tietoa, vähentää väärien positiivisten tapausten määrää Huomio kiinnittyy kehitykseen ja oppimiseen, ei taitoihin tietyllä hetkellä RtI:n ongelmat Edellyttää valmiita näyttöön perustuvia ohjelmia ja materiaaleja yleisopetuksen opettajille (ajankuluessa +) Edellyttää standardoituja arvioinnin menetelmiä ja/tai selkeästi määriteltyä opetussuunnitelmaa (ajankuluessa +) Ei huomioi staattisen testauksen ennustusvoimaa: voi viivästyttää intensiivisen, yksilöllisen tuen aloittamista

6 Matematiikan opetuksen historialliset syklit 1800-luku -yhteiskunnallinen painotus aritmetiikka ja perusgeometria arjen ja teollisuustyön edellyttämät taidot : ensimmäinen sykli opetussuunnitelmat matematisoitiin (Deborah Loewenberg Ball of the University of huomion siirtyminen Michigan, oppimisprosessiin Ann Arbor; Joan Ferrini-Mundi (Thorndike, of Dewey) Michigan State University in East Lansing; and taloudellinen lama Jeremy + WWII Kilpatrick -> of Utility the University math of Georgia, Athens). In December 2004, the same month : toinen he retired from sykli TI, Schaar convened the first meeting of the Common Ground initiative, with Space Race -> himself painotus as facilitator. insinööritieteisiin Six months and six meetings later, the group 60-luvun New issued Math a three-page vallankumous document ja describing kiinnostus a psykologisiin handful of principles that should guide math prosesseihin (Piaget, education Bruner, from kindergarten Dienes) through high school. The principles include the automatic 70-luvun puolivälin recall kritiikki of basic facts, Back the importance to Basics of abstract reasoning, the need to acquire a mastery of key algorithms, and the judicious use of calculators and real-world problems. Two months ago, an NEWSFOCUS LIKE A SHERIFF SUMMONED TO RESTORE order to a lawless town in the Wild West, Richard Schaar knew that taking on the Math Wars would be a rough assignment. An applied mathematician and former president of the calculator division at Texas Instruments (TI), Schaar was part of an industry-led panel trying to improve U.S. science and math education a few years back when he realized that a huge schism in the community would likely block any effort to reform elementary and secondary school mathematics. I hate labels, but in general the professional mathematicians were on one side, and the math educators were on the other, says Schaar, describing a debate, triggered by a huge backlash to a 1990s reform movement, that has persisted despite mounting concern about : Tutkimusnäyttöön perustuva opetus Mitä tapahtuu, kun expanded kasvihuoneilmiö group met for a weekend ja taloudellinen to tackle the lama iskevät. Onko topics in greater detail, and last week, initial vuorossa Survival working Math papers from that meeting were posted. For years, mathematicians and math educators have blamed one another for the inadequacies of U.S. mathematics education. But both sides may finally be headed toward agreement on how to fix the system Finding Common Ground in the U.S. Math Wars NEWSFOCUS Science (2006). vol. 312, May 19th, For years, mathematicians and math educators have blamed one another for the inadequacies of U.S. mathematics education. But both sides may finally be headed toward agreement on how to fix the system CREDITS: GETTY IMAGES; (INSET) COURTESY TEXAS INSTRUMENTS INC. The core group met again last weekend to plot its next steps, as well as to clarify its earlier statement about setting high expectations for students one that s been misinterpreted as an argument for making calculus a required course in high school. The document doesn t say when or how any of Evidence based education the concepts should be taught. Common Ground is not a curriculum, Schaar points out. The most its participants can hope to achieve is to influence the process by which states develop standards, adopt textbooks, and develop the assessment tools to measure what students should be learning. Even so, their carefully worded statements on selected topics reflect hard-fought compromises on core issues that have roiled the community for more than a decade and that, once resolved, could pave the way for continued progress. There will always be differences, says Milgram, who in 2000 testified before Congress that the sad state of U.S. mathematics education is the result of a constructivist philosophy promoted by NCTM standards and endorsed by NSF and the Department of Education, the two leading federal sources of support for teaching mathematics. But if we can agree on the essential content that students need to know, then the other fights become manageable. And I d say that there has been far more agreement than disagreement. Ball, who has done pioneering work on what math teachers need to know to do their jobs well (i.e., not just how to teach long division but also to understand why Susie s method is incorrect), believes that the process has been just as important as the product. Our goal was to provide leadership to the field, to say sit on the sidelines and lob bombs at each other. (To be fair, both sides claim to be appalled by the analogy to warfare. But they use combat imagery repeatedly in conversations as a shorthand to describe their experiences.) The Common Ground initiative is one of several hopeful signs that the two sides may be ready to call a truce and work together to improve U.S. mathematics education. Last month, the country s largest group of mathematics educators, the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), endorsed a short list of math skills, by grade, that every elementary and middle school student needs to master. These skills, called Curriculum Focal Points, are an attempt to correct what math educators decry as mile-wide, inch-deep curricula in most U.S. schools that leave many in the late 1990s, and I was blown away by the anger in the community. This is exactly what we need to get things moving forward. All for algorithms Professional mathematicians blame themselves for some of those angry words. They were heavily involved in a major reform of the U.S. mathematics curriculum in the 1960s, after Sputnik, that was widely criticized as too difficult for the average student. In response, mathematicians largely withdrew from the fray and were silent when math educators promulgated the next round of reforms in response to a 1983 report that said low student achievement in reading and math was putting the country at risk. There s been a divide between education and subject matter fields for a long time, but it s had its worst to everybody: If we can do it, then the rest of you can, too. And I think we ve shown that it s possible to come together on many of the flash points. One major flash point is the use of algorithms how to do long division, for example and the memorization of the facts upon which they are based. Many mathematicians maintain that current state standards and instructional materials downplay the use of such time-tested algorithms or allow students to bypass them Finding Common Ground in the U.S. Math Wars entirely by using calculators. So when Common Ground asserts that students should be able to use the basic algorithms of whole number arithmetic fluently, and they should understand how and why the algorithms work, the participants are trying to stitch up a vast rift in the community. Of course kids have to know how to compute and know their basic facts. But they also have to make sense of what they are being taught and explore the ideas with open-ended problems, says Sybilla Beckmann Kazez, a mathematician at the University of Georgia, Athens, who is well respected by both camps. If you put it that way, everybody would agree. Schaar concurs that the initiative has only scratched the surface on this contentious subject: The question of algorithms is an incredibly challenging area that will require additional exploration. LIKE A SHERIFF SUMMONED TO RESTORE order to a lawless town in the Wild West, Richard Schaar knew that taking on the Math Wars would be a rough assignment. An applied mathematician and former president of the calculator division at Texas Instruments (TI), Schaar was part of an industry-led panel trying to improve U.S. science and math education a few years back when he realized that a huge schism in the community would likely block any effort to reform elementary and secondary school mathematics. I hate labels, but in general the professional mathematicians were on one side, and the math educators were on the other, says Schaar, describing a debate, triggered by a huge backlash to a 1990s reform movement, that has persisted despite mounting concern about how poorly U.S. students fare in international comparisons. The argument over direct instruction versus discovery learning, as the two sides are commonly described, was pulling the field apart. The mutual respect had gone away. And in that climate, any attempt to improve math standards at the state level would have been doomed to failure. The solution seemed obvious to him: Bring together a handful of top guns from each side and hope for harmony rather than bloodshed. And that s exactly what Schaar has done, in the Common Ground initiative (www.maa.org/common-ground). The sixmember group has made modest but impressive progress over the past 18 months in finding reement on issues that for the last decade have ns and math educators, in the ty executive, to Getting to the (focal) point NCTM s new curriculum focal points, covering prekindergarten through grade eight, are also SCIENCE VOL MAY 2006 Published by AAAS just beginnin educational s be released although draf executive boa month at the St. Louis, M focal points a as overly bro U.S. schools students poor NCTM P points are inte to elementary school distric as 100 object objectives sp expected to ta there s no urg their students the following While lo saying to teac need to zero we ll teach so But it s not which takes c decimals an graders shoul traction, plac says NCTM, upon other to Although into state an real effect, th sents a sign ground: Prof attack the 19 and they see that some of They also we sit on the sidelines and lob bombs (To be fair, both sides claim to b the analogy to warfare. But th imagery repeatedly in conversa hand to describe their experienc The Common Ground ini several hopeful signs that the ready to call a truce and w improve U.S. mathematic month, the country s large ematics educators, the N Teachers of Mathematics ( short list of math skills, elementary and middle sc master. These skills, cal Points, are an attempt educators decry as m curricula in most U.S. students unprepared f mately, precludes them science and engineer ment of Education n cators, and commun panel that will revi education (see p. that the easing of t ity of the panel s and-butter issue teacher trainin needed to enha make those rec who now hav standards, w number of ke Jane Sch math educat College Sta force that as that they ar I think C groundbreaki Fennell, a m McDaniel C and NCTM directorate

7 Mitä matemaattiset oppimisvaikeudet ovat? ks. Mental%20Capital/ProjectOutputs.asp Matemaattisten vaikeuksien neuropsykologinen ja kehityksellinen tausta

8 Taitojen ja taitopuutteiden 3 selitystasoa Biologinen Kognitiivinen Käyttäymisen Ympäristö (Frith, 2001) Muutama esimerkki tuoreesta tutkimuksesta tarkkaavaisuuden, kielen ja avaruudellisen hahmottamisen alueilta sisältäen joitain viitteitä kollegojemme sekä meidän tutkimusryhmämme töihin

9 Tarkkaavaisuus Fronto-parietaalinen numeerinen hermoverkko (työmuisti) E.g. Nieder & Miller (2004) Avaruudellisen orientaation alueet Connections to number processing, e.g.: Dehaene & al. (1999), Lee (2000) Pinel & al (2001) Tarkaavaisuuden orientaatio, mielensisäinen lukujono ja lukumäärä (hemi-neglect in learning disorders) Casarotti & al. (in press) Cognition Galfano, Rusconi, Umilta (in press) Psychonomic Bulletin and Review Haapalainen, Räsänen, Ahonen, Facoetti & Zorzi (in preparation) Ihmiset eroaa siinä, miten he huomioivat lukumääriä (Spontaneous focusing on numerosity) Hannula & Lehtinen (2005) Learning and Instruction Hannula, Räsänen, Lehtinen (2007) Mathematical Thinking and Learning Kieli Angular gyrus: Yhdistää visuaaliset ja verbaaliset representaatiot, sekä kirjaimet ett numerot E.g. Simon et al. (2002) Neuron Rusconi, Walsh, & Butterworth (2005) Neuropsychologia Venkatraman et al., (2006) Neuropsychologia Dysfaattiset, joilla on sujuvaan mieleenpalauttamiseen (sarjallisissa tehtävissä) liittyviä vaikeuksia, eivät opi muistamaan aritmeettisia yhdistelmiä Koponen, Mononen, Räsänen, & Ahonen (2006) Journal of Speech, Language, and Hearing Research Koponen, Aro, Räsänen, & Ahonen (2007) Educational & Child Psychology Lukemisvaikeuksista kärsivillä enemmän vaikeuksia muistaa ulkoa artimeettisia yhdistelmiä kuin niillä, joilla on matemaattisten vaikeuksien lisäksi ei ole lukemisvaikeuksia (visuaalis - verbaaliset assosiaatiot) Räsänen & Ahonen (1995) Developmental Neuropsychology

10 Avaruus, luvut ja määrät Lukumäärien ja lukujen semanttinen prosessointi Horisontaalinen IntraParietaali Sulcus (HIPS) Dehaene, Piazza, Pinel, Cohen 2003 Cognitive Neuropsychology Isaacs, Edmonds, Lucas and Gadian (2001) Brain Price, Holloway, Räsänen, Vesterinen, & Ansari (2008) Current Biology Lukumäärät ja spatiaaliset prosessit Hubbard, Piazza, Pinel, & Dehaene (2005) Nature Neuroscience Reviews Carota & al (2004) European Neurology Ei-kielelliset oppimisvaikeudet - Gerstmannin syndroman oireet, e.g. directional confusions, finger agnosia, dysgraphia, dyscalculia Rourke (2005) Learning Disability Quarterly Aritmeettiset vaikeudet ovat spesifejä Landerl, Bevan, & Butterworth (2004) Cognition Kehityksellinen dyskalkulia voidaan määritellä häiriöksi ei-symbolisessa lukumäärien prosessoinnissa NSF, Nonsymbolic Far NSC, Nonsymbolic Close

11 Hypoteesi: Kehityksellinen dyskalkulia voidaan määritellä häiriöksi ei-symbolisessa lukumäärien prosessoinnissa Number neurons in the monkey Monkey performing the DMN-task Neuron selective to 4 during sample period Standard stimulus Sample Equal area stimulus Spike rate (Hz) standard equal area Time (ms) Spike rate (Hz) 20 pienempi Erottelukriteeri suurempi Numerosity.. w(n)... q(n) Intensiteetillä n esitettyihin ärsykkeisiin syntyy epätarkka representaatio, joka voidaan esittää tasasuhteisena (log) jatkumona Nieder, Freedman, & Miller (2002) Science Nieder, & Miller (2003) Neuron Dyskalkulian medisiininen määrittely ICD-10: Laskemiskyvyn häiriö F81.2

12 Diagnostiset tautiluokitukset Kansainvälinen tautiluokitus, ICD-10, WHO, (STAKES, 1995) Laskemiskyvyn häiriö (F81.2) Erillinen laskutaidon heikkous, joka ei selity pelkästään yleisestä älyllisestä kehitysvammaisuudesta tai puutteellisesta kouluopetuksesta. Häiriö koskee enemmänkin peruslaskutaitoja kuten yhteen- ja vähennys- sekä kerto- ja jakolaskutaitoa, ei algebraan, trigonometriaan, geometriaan ja laskentaan liittyviä käsitteellisempiä matemaattisia taitoja. Matemaattiset taidot, mitattuna yksilöllisesti standardoitua testiä hyväksikäyttäen, ovat merkittävästi alle sen tason, joka voitaisiin olettaa henkilön kronologisen iän, mitatun älykkyyden ja ikäänsoveltuvan opetuksen perusteella. (DSM-IV) hankaloittavat koulunkäyntiä, opiskelua tai arkielämää Hypoteesi: Kehityksellinen dyskalkulia voidaan määritellä häiriöksi ei-symbolisessa lukumäärien prosessoinnissa Neuraaliset vaatimukset Dyskalkulian määritelmä: Oletus biologisesta syystä vaikeuksille Kognitiiviset vaatimukset Dyskalkulian määritelmä: Kognitiivisen yleistason ja aritmeettisen osaamisen välillä merkittävä ero, EI kognitiivisia häiriöitä, jotka voisivat selittää heikon suorituksen aritmetiikassa (sekundaarinen dyskalkulia) Käyttäytymistason vaatimukset Dyskalkulian määritelmä: Aritmeettiset taidot selvästi alle ikä- ja koulutustason (esiintyvyysarvio 3-7 %) Ympäristötekijöihin liittyvät vaatimukset Dyskalkulian määritelmä: Vaikeuksia oppimisessa asianmukaisen opetuksen jälkeen (s.o. yksilöllistetynkin opetuksen jälkeen)

13 Tutkimusjoukko: Kehityksellinen dyskalkulia voidaan määritellä häiriöksi ei-symbolisessa lukumäärien prosessoinnissa Neuraalinen taso??? Ei-symbolisessa lukumäärien prosessoinnissa Etäisyysefekti * Ryhmä interaktio Kognitiivinen taso - ÄO normaali - tyypillinen NLD profiili Käyttäytymisen taso - aritmeettiset taidot alle 1 persentiilin tasolla Ympäristö - ikä k.a. 12v - yleisopetuksessa, matematiikassa erityisopetusta Which side has more squares? Kontrollit (n=8) Dyskalkulia (n=8) K.a. K.v. K.a. K.v. Ikä (vuotta) RMAT Standardipisteet Epäsanojen lukeminen Aika (s) ) Epäsanojen lukeminen virheet WISC-III Kuutiot WISC-III Samankaltaisuudet Taulukko 1: Ryhmäkeskiarvot ja -virheet seulontamuuttujissa Impaired parietal magnitude processing in Developmental Dyscalculia Price, Holloway, Räsänen, Vesterinen, & Ansari (2008) Current Biology A (anterior) P (posterior) R (right) L (left) NSF, Nonsymbolic Far vs. NSC, Nonsymbolic Close Figure 1. Interaction of Group X Distance in the right intraparietal sulcus. Statistical map showing interaction of group x distance (p < 0.05, corrected at the cluster level) overlaid on an average image of all participants high-resolution structural MRI scans level. The bar chart shows the parameter estimates for this region for both groups. Error bars represent the standard error of the mean. (NSC, Nonsymbolic Close, NSF, Nonsymbolic Far)

14 cience Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin MRI fmri Oikea HIPS Vasen HIPS Oikea HIPS drome Turner's syndrome (coords 43, 43, 30, 30, 37) 37) Prematurity (coords 39, 39, 39, 39, 45) 45) Dev. dyscalculics (coords. 41, 47, 48) Sylvian fissure ietal sulcus of increase with with problem size size N. in Molko, in Turner's A. Cachia, syndrome D. Rivière, compared J. Mangin, to M. to controls Bruandet, D. Le Bihan, L. Cohen, S. Dehaene. Functional and Structural Alterations of the Intraparietal Sulcus in a Developmental Dyscalculia of Genetic origin.!neuron,!volume 40,!Issue 4,!Pages , 2003 E. B. Isaacs, C. J. Edmonds, A. Lucas and D. G. Gadian- Calculation difficulties in children of very low birthweight: A neural correlate. Brain, Vol. 124, No. 9, , September 2001 Price, G., Holloway, I., Räsänen, P., Vesterinen, M., & Ansari, D. (2008). Impaired parietal magnitude processing in Developmental Dyscalculia. Current Biology, 17(24). crease with with number of of operands in in Fragile X X syndrome compared to to controls Current Opinion in Neurobiology Vertailu myöhäisempiin tutkimuksiin ging resultsinin dyscalculia. (a) (a) Anatomical findings includean an abnormal shapeand and depthofof the theips IPSinin Turner s gray gray matter in inthe theleft left or or right right IPS IPSin inboth both Turner s syndrome [63 [63 ] and ] and adolescentsborn born prematureand and suffering lculia [62]. [62]. (b) (b) Functional activation findings indicateanan abnormal inabilitytoto recruit the theips IPSas as arithmetic difficulty s [63 [63 ] and ] and fragilex X [66] [66] syndromes. ictic deficits suffer from sucha a genetic dysfunction remains unknown. suggests that that quantity-related brain IPS IPSare are present earlyinin evolution, partial genetic control, and andplay playa a lyrly numerical development, to tothe the sorganization can can createa a lifelong etic. The The challengesfor forthe the future standing the the homologies, but butalso also een eenthe the humanand andthe the macaque s; second, understandingthe the global e areas, not notjust just their local coding using this this knowledgetoto guide rehan dyscalculia [68] [68] and and monitorpro- proging [22 [22 ]. ]. biology2004, 2004, 14: MRI Oikea IPS Acknowledgements Dev. dyscalculics (coords. 22, 45, 45) The The authors are are supportedbyby Institut National de delala Santéetet de delala Recherche Médicale, Commissariat à à l énergie atomique, a a centennial fellowshipofof the the McDonnell Foundationto tos S Dehaeneand anda a Fyssen Foundation fellowshiptotoa A Wilson. References and recommended reading Papersofof particular interest, published withinthe the annual periodof of review, have havebeen been highlightedas: as: ofof special interest of outstanding interest DehaeneS: S: The The Number Sense. New NewYork: York: Oxford University Press; Chochon F, F, Cohen L, L, van van de de Moortele PF, PF, Dehaene S: S: Differential contributionsofof the theleft left and andright right inferior parietal lobulestoto number processing. J JCogn Neurosci 1999, 1999, 11: Simon SimonO, O, ManginJF, JF, CohenL, L, Le LeBihan BihanD, D, DehaeneS: S: Topographical layout layout of of hand, hand, eye, eye, calculation, and and languagerelated Martin, areas M. areas von Aster, in inthe the P. Klaver, human & T. Loenneker parietal lobe. (2008). lobe. Neuron2002, 2002, S. Rotzer, K. Kucian, E. Optimized voxel-based 33: morphometry in children with developmental dyscalculia. Neuroimage, 39, fmri Oikea HIPS Dev. dyscalculics (coords. 41, 47, 48) Price, G., Holloway, I., Räsänen, P., Vesterinen, M., & Ansari, D. (2008). Impaired parietal magnitude processing in Developmental Dyscalculia. Current Biology, 17(24).

15 Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin normaaleilla PET, fmri, single cell, normal processing Frontal & parietal activation d u ring nu m erical processing Mental counting (PET) (Ortuno et al., NeuroImage, 2002) Evaluating arithmetic equations (fmri) (Menon et al., Cogn. Brain Res., 2000) Subtraction (fmri) (Eger et al., Neuron, 2003) Multiplication & Division (fmri) (Gruber et al., Cerebral Cortex, 2001)

16 Nature 455, (2 October 2008) doi: / nature07246; Received 10 February 2008; Accepted 4 July 2008; Published online 7 September 2008 Individual differences in non-verbal number acuity correlate with maths achievement Justin Halberda, Michèle M. M. Mazzocco & Lisa Feigenson 14-vuotiaille tehtiin lukumäärien erottelutehtävä. Tätä tulosta verrattiin koulumenestykseen esikoulusta lähtien. Lukumäärien erottelukyky korreloi matemaattiseen koulusuoriutumiseen senkin jälkeen, kun älykkyys ja kognitiiviset taidot oli kontrolloitu. Mitä peruskoulun jälkeen matematiikassa heikosti suoriutuvat ja mukautetut kasautuvat ammatillisiin opintoihin ja ei-koulutusta, joukkoon Diagnostinen käytäntö kirjavaa, joten tarkkaa tilastotietoa niistä, joilla on matemaattisia oppimisvaikeuksia, ei ole olemassa

17 LUMA näkyväksi -hanke 1577 ammattikoulun aloittavaa (2002) Jyväskylän Tekninen ammattioppilaitos Turun ammatti-instituutti Lähtötason arviointi matematiikassa ja lukemisessa pääpaino peruslaskutaidon soveltamisessa 40 tehtävää 45 min asenne- ja minäkuvakysely Tuloksista Päättöarvosanojen jakaumasta 5 (14%), 6 (29%), 7 (29%), 8 (19%), 9 (8%), 10 (1%) 27% saanut tuki- tai erityisopetusta mat. 6% matematiikka mukautettu kokemus matematiikasta: ahdistavaa (12%), pelottavaa (2%), helppoa (13%) ala-asteella helppoa, yläasteella vaikeaa (48%) alusta asti hankalaa (13%) koeahdistus (14%)

18 kelijat. Heikoiten puolestaan hallittiin jakolasku, jonka ratkaisi oikein vain viidennes Laskualgoritmien hallinta opiskelijoista. Kuviossa 1 on esitetty oikein ratkaistujen, virheellisesti ratkaistujen sekä ilman merkintää jätettyjen tehtävien prosenttiosuudet. Suvilehto & Ilveskoski (2004) Osaamisprosentit peruslaskutoimitusten moninumeroisilla luvuilla Suoritus (%) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 0,6 6,8 92,6 4,4 20,1 75,5 2,8 41,7 55,6 8,7 41,3 50,0 9,9 51,1 39,0 30,3 50,4 19,3 Eniten tehtävässä tehtiin Desimaaliluvut asetettu tai laskettu virheellisesti - Yhteenlasku kokonaisluvuilla Yhteenlasku desimaaliluvuilla Vähennyslasku kokonaisluvuilla Vähennyslasku desimaaliluvilla Kertolasku Jakolasku Ei yritystä Virheellinen ratkaisu Oikea ratkaisu Lisää nollan desimaalipilkun jälkeen -luokassa tehtävänannossa luvun 48,2 sadasosiin ei ollut merkitty lukua nolla, joten osa opiskelijoista lisäsi nollan lukuun helpottaakseen laskemista. hallinta Nolla moninumeroisilla lisättiin sadasosien luvuilla sijasta (n=1089) kymmenesosien paikalle KUVIO 1. Peruslaskutoimitusten ja virheluokan virheitä, joita teki 53 opiskelijaa. Tehtävässä oli esimerkiksi asetettu kymmenesosat paikkajärjestelmän vastaisesti ja desimaaliosat laskettiin yhteen välittämättä paikka-arvosta (kuvio 5a). Seuraavaksi suurimmat luokat olivat Lisää nollan desimaalipilkun jälkeen -luokka (f=34) sekä Virheellinen asettelu -luokka (f=32). luvusta tuli muotoa 48, Kuviosta 1 nähdään, että yhteenlasku a) kokonaisluvuilla b) osattiin parhaiten osaamisprosentin ollen 92,6 (f=1008). Tehtävän ratkaisi kuitenkin virheellisesti 6,8 % (f=72) 123, ,2 76% oikein opiskelijoista. Ainoastaan 0,6 % (f=7) opiskelijoista jätti tehtävän ilman mitään merkintää. Toinen yhteenlaskutehtävä laskettiin desimaaliluvuilla ja tehtävän hallinta oli selvästi heikompaa kuin kokonaisluvuilla laskettaessa. Tämän tehtävän oikein ratkaisseiden osuus oli KUVIO 75,5 % 5. Esimerkkivirheitä (f=822) opiskelijoista. desimaalilukujen Tehtävän yhteenlaskualgoritmissa: ratkaisi virheellisesti 20,1 % (f=219) opiskelijoista a) Desimaaliluvun ja 4,4 osat % (f=48) asetettu opiskelijoista tai laskettu virheellisesti, jätti tämän b) Virheellinen tehtävän il-asettelman ratkaisua. Virheellinen asettelu -virheluokka liittyi myös desimaaliluvun hallintaan, sillä tämän luokan virheissä desimaaliosia ei ollut osattu asettaa sääntöjen mukaisesti (ku- Vähennyslaskun hallinta oli selvästi heikompaa kuin 42 yhteenlaskun. Vähennyslaskun kokonaisluvuilla ratkaisi oikein vain hiukan yli puolet opiskelijoista (55,6 vio 5b). Tämän vuoksi pilkut eivät olleet kohdakkain eivätkä luvut olleet paikkajär- a) b) c) jestelmän mukaisesti. Myös kolmannessa aineiston pohjalta muodostetussa virheluokassa Laskee väärät luvut yhteen opiskelija ei ole noudattanut paikkajärjestelmää laskusuorituksen aikana, vaan väärien sarakkeiden luvut on laskettu yhteen Kokonaislukujen vähennyslaskutehtävän virheet KUVIO 7. Esimerkkivirheitä kokonaislukujen Vähennyslaskutehtävässä vähennyslaskualgoritmissa: kokonaisluvuilla tehtiin 432 virhettä. Virheet jakautuivat a) Reversaali laskun sisällä, b) Sekaannus 12 virheluokan nollan yli kesken lainauksessa, (kuvio c) 6). Lainaa Yleisimmät nollasta virheet liittyivät vähennyslaskussa tarvittavaan lainaamiseen. Muut virheet -luokka kasvoi tässä laskutehtävässä suureksi (f=43), koska osa opiskelijoiden ratkaisutavoista oli hankalasti tulkittavissa. Kokonaislukujen yhteenlaskussa % oikein

19 44 a) b) 105,6 8,05 50% oikein % oikein KUVIO 9. Esimerkkivirheitä desimaalilukujen vähennyslaskualgoritmissa: a) Desimaaliluvut asetettu tai laskettu virheellisesti, b) Ei lisää lainattuun lukuun 46 lukua a) b) c) d) Lisää lainatun luvun virheellisesti -luokan (f=22) virheitä tehtiin siten, että luvusta lainattiin esimerkiksi yhdeksän tai yksitoista. Mielenkiintoista oli se, että kuusi lainausta oli tehty niin, että luvusta lainattiin juuri sen verran, mitä vähennettävään tarvittiin. Laskusuorituksista 12:ta ei pystytty luokittelemaan luotettavasti, joten nämä laskusuoritukset luokiteltiin muiksi virheiksi. Huomioitavaa on se, että Desimaaliosat asetettu tai laskettu virheellisesti, Ei lisää lainattuun lukuun lukua ja Lisää lainatun luvun virheellisesti -virheluokat olivat aineistosta muodostettuja luokkia. Desimaalilukujen vähennyslaskutehtävää varten jouduttiin muodostamaan uusia virheluokkia eniten kaikista algoritmitehtävistä. KUVIO 11. Esimerkkivirheitä kertolaskualgoritmissa: a) Väärä laskujärjestys muistinumerossa, Vie kertolaskun muistinumeron väärään paikkaan, b) Kertolaskun välivaiheet asetettu väärin, Muistinumero merkitty suoraan tulokseen, c) Kertolaskun Kertolaskutehtävän virheet välivaiheet asetettu väärin, d) Virheellinen mutta systemaattinen algoritmi Kertolaskun virheitä tehtiin yhteensä 605 kappaletta ja virheet jakautuivat 15 virheluokan kesken. Toiseksi suurin virheluokka 41 laskusuoritusta kertolaskutehtävässä ei pystytty tulkitsemaan, oli välivaiheiden joten nämä asettelu suoritukset väärin (f=97), luokiteltiin jossa muihin kymmenten virheisiin. rivi oli Kuviosta asetettu 10 suoraan nähdään ykkösten kertolaskutehtävän alapuolelle virheet. (kuvio Vie 11b, c). kertolaskun Kertolaskun muistinumeron faktavirheitä väärään tehtiin paikkaan myös paljon ei ole (f=76) varsinainen samoin virheluokka. kuin laskuvirheitä Vaikka muistinumero ja ykkösellä olisi (f=51). 675 nollalla merkitty Kertolaskussa : 12 väärään kohtaan oli käytetty laskussa, myös se ei virheellistä välttämättä mutta tuota kuitenkaan virheellistä algoritmia ratkaisutapaa. 35 kertaa, jolloin Virheellistä opiskelijat merkintätapaa käyttivät pääasiassa käytti kuitenkin yhteenlaskun systemaattista % oikein sääntöjä opiskelijaa. laskiessaan kertolaskualgoritmia (kuvio 11d). Laskutoimituksen jätti epätäydelliseksi 89 opiskelijaa, mikä oli määrällisesti enemmän kuin aiemmissa laskutoimituksissa. a) b) c) Jakolaskutehtävän virheet Jakolaskun hallinta peruslaskutoimituksista oli heikointa. Virheitä tehtiin yhteensä 407 kappaletta, jotka jakaantuivat 14 virheluokan kesken. Peräti 133 virhettä oli tyyppiä Epätäydellinen algoritmi. Kuviossa 12 on esitetty jakolaskun virheet. KUVIO 13. Esimerkkivirheitä jakolaskualgoritmissa: a) Luvut asetettu toisen algoritmin mukaan, b) Alasottovirhe, c) Virheellinen, mutta systemaattinen algoritmi Virheellinen mutta systemaattinen algoritmi jakolaskussa (f=25) oli tehty useimmiten siten, että jakolaskutehtävä ratkaistiin kertolaskun säännöillä (kuvio 13c). Jakolaskutehtävän virheitä tutkittaessa on tärkeää huomata se, että kuviossa 12 esitettyjen virheiden lisäksi 407 (30,3 %) opiskelijaa oli jättänyt tehtäväpaperin ilman merkintää. 8.3 Matematiikan osaamistason yhteys algoritmien virheisiin

20 Onko osaamattomuudella merkitystä? Matematiikan osaaminen aikuisiässä mm. Bynner & Parsons (2001); Parsons & Bynner (1997, 1999) Ikäkohorttitutkimukset vuonna -58 syntyneet (21 ja 37 -vuotiaina) vuonna -70 syntyneet (21 -vuotiaina) Miten hallitaan arjen perustaitoja? Miten heikko matematiikka vaikuttaa kouluttautumiseen ja työllistymiseen?

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

Matematiikka osa 2: matemaattiset oppimisvaikeudet

Matematiikka osa 2: matemaattiset oppimisvaikeudet Matematiikka osa 2: matemaattiset oppimisvaikeudet Tammikuu 2014 Erityispedagogiikka Videolinkki http://www.studerenmetdyscalculie.be/synopsis 2 Kenellä on vaikeuksia oppia laskemaan? matemaattiset oppimisvaikeudet

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät 13.9.2017 Maarit Rossi Maarit Rossi, maarit.rossi@pathstomath.com Osa 1: Voiko tulevaisuuteen mennä vanhoilla

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen

C++11 seminaari, kevät Johannes Koskinen C++11 seminaari, kevät 2012 Johannes Koskinen Sisältö Mikä onkaan ongelma? Standardidraftin luku 29: Atomiset tyypit Muistimalli Rinnakkaisuus On multicore systems, when a thread writes a value to memory,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous

toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous Tuula Sutela toukokuu 2011: Lukion kokeiden kehittämistyöryhmien suunnittelukokous äidinkieli ja kirjallisuus, modersmål och litteratur, kemia, maantiede, matematiikka, englanti käsikirjoitukset vuoden

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Statistical design. Tuomas Selander

Statistical design. Tuomas Selander Statistical design Tuomas Selander 28.8.2014 Introduction Biostatistician Work area KYS-erva KYS, Jyväskylä, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna Work tasks Statistical methods, selection and quiding Data analysis

Lisätiedot

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting 4.4.2014 Asialista/Agenda Uudet tohtoriohjelman ohjeet Laitoksen pelastussuunnitelma Tiloihin liittyviä asioita Kehityskeskustelut keväällä 2014 koko henkilökunnan

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN

UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN VOPE-seminaari 31.1.2014 UUSIA TAPOJA OPPIMISEN ARVIOINTIIN Mitä workshopissa tapahtuu? Osallistujat esittäytyvät Lämmittelykeskustelu: Mitä arviointi on? Erilaisia tapoja arvioida verkossa tapahtuvaa

Lisätiedot

RINNAKKAINEN OHJELMOINTI A,

RINNAKKAINEN OHJELMOINTI A, RINNAKKAINEN OHJELMOINTI 815301A, 18.6.2005 1. Vastaa lyhyesti (2p kustakin): a) Mitkä ovat rinnakkaisen ohjelman oikeellisuuskriteerit? b) Mitä tarkoittaa laiska säikeen luominen? c) Mitä ovat kohtaaminen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO Tutkimusintressit Asiantuntijuus ja teknologia: Hoitajan rooli teknologiavälitteisessä potilasohjauksessa Opettajan

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee Online meeting VYVI MEETING Lync Attendee 2010 Instruction 2 (15) Index 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Acquiring Lync

Lisätiedot

Hotel Sapiens (Finnish Edition)

Hotel Sapiens (Finnish Edition) Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Click here if your download doesn"t start automatically Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Hotel Sapiens (Finnish Edition) Leena Krohn Leena Krohnin

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X 2. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot