HS gallup DYSKALKULIA. Niilo Mäki Instituutti/PR Helsinki Metallityöntekijä/koneistaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HS gallup 2.2.2005 DYSKALKULIA. Niilo Mäki Instituutti/PR Helsinki 28.1.2009. Metallityöntekijä/koneistaja"

Transkriptio

1 DYSKALKULIA Niilo Mäki Instituutti/PR Helsinki HS gallup luokkalaista valitsi suosikkiammattinsa 70 vaihtoehdosta Tytöt Pojat Nuoriso-ohjaaja Atk-asiantuntija Lastenhoitaja Insinööri Valokuvaaja Diplomi-insinööri Kosmetologi Poliisi Psykologi Asentaja Opettaja Kokki Kampaaja Lakimies Lentoemäntä Metallityöntekijä/koneistaja Taiteilija Upseeri Tarjoilija Kirvesmies

2 OPM/LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta Nykyiset säännökset eivät riittävän hyvin turvaa oppilaan etua ja oppilaiden yhdenvertaista kohtelua siten, että tuen järjestäminen arvioitaisiin ensisijaisesti oppilaan tuen tarpeen näkökulmasta. Lainsäädännöstä puuttuvat riittävän selkeät säännökset oppilaan oikeudesta saada ja opetuksen järjestäjän velvollisuudesta järjestää varhaista tukea ennen erityisopetukseen siirtämistä. Tutkimusten mukaan varsinkin osa-aikaisen erityisopetuksen käyttäminen varhaisen tuen välineenä, eikä vasta erityisen tuen muotona, olisi hyvin tuloksellista ja vaikuttaisi myönteisesti sekä oppilaan itsetuntoon että oppimistuloksiin. Kunnissa koetaan erityisen pulmalliseksi se, että myös koulun ulkopuoliset tahot määrittelevät erityisopetuspäätöksen tarpeellisuutta. Päätöksiä tehdään ennen muuta lääketieteellisen, psykologisen tai sosiaalisen selvityksen perusteella, eikä oppilaan opettajien asiantuntemusta oppilaan opetuksen ja kasvun tukemisen tarpeesta käytetä riittävästi. Erityisopetuksen määrälliseen kasvuun vaikuttavat tilastotekniset ja kuntoutuksellishoidolliset tekijät, kehittynyt diagnosointi, erityispedagogisen tutkimuksen tuottama uusi tieto sekä opetuslainsäädännön muuttuminen. Edellisten lisäksi ilmenee vaikeasti selitettävää kasvua, joka liittynee käytössä oleviin hallinnollisiin menettelytapoihin sekä yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. OPM/LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain muuttamisesta Tuki ehdotetaan porrastettavaksi siten, että opetuksen yhteydessä annettavaa, lyhytaikaista tukea vahvemmat tukimuodot olisivat tehostettu tuki ja erityinen tuki. Ensisijainen tukimuoto olisi tehostettu tuki, joka käsittäisi nykyisin käytössä olevat tukimuodot, kuten tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja erilaiset pedagogiset ratkaisut. Tehostetun tuen avulla tuettaisiin oppimista ja kasvua sekä ehkäistäisiin oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä syrjäytymistä. Erityisen tuen ja sen osana erityisopetuksen järjestäminen tulisi kyseeseen siinä tapauksessa, kun oppilasta ei voida tukea riittävästi tehostetulla tuella. Tämä tulisi selkeyttämään edellytyksiä erityisen tuen ja erityisopetuksen antamiseksi. Erityistä tukea saavan oppilaan opetus riittävine tukitoimineen järjestettäisiin oppilaan lähikoulussa ja luontaisessa opetusryhmässä aina kun se on mahdollista. Erityisen tuen antamiseksi oppilaalle tehtäisiin nykyisen erityisopetukseen ottamista tai siirtämistä koskevan päätöksen sijasta erityistä tukea koskeva päätös. Päätös olisi määräaikainen ja siinä päätettäisiin oppilaan oikeusturvan kannalta merkityksellisistä, tuen järjestämisen turvaavista asioista. Erityistä tukea koskevan päätöksen saaneelle oppilaalle tehtäisiin henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, joka ei enää olisi hallintopäätös, vaan erityisen tuen päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa koskeva asiakirja. Ehdotuksella vahvistettaisiin pedagogisen asiantuntemuksen merkitystä erityisen tuen päätöstä valmisteltaessa.

3 Response to Intervention (RTI) Response to Intervention (RtI) määritellään tarkoittavaksi 1. keinoa tarjota korkeatasoista opetusta, joka vastaa oppilaan tarpeita 2. hyödyntää oppilaan oppimisnopeutta ja osaamistasoa 3. tärkeiden opetuksellisten/erityisopetuksellisten päätösten tekoon National Association of State Directors of Special Education. (2005). Response to intervention: Policy considerations and implementation. Alexandria, VA: Author. Response to Intervention piirteet Arviointi Universaali seulonta Formatiivinen arviointi (jatkuva edistymisen seuranta [esim. opetussuunnitelmapohjainen arviointi]; tietokantapohjainen päätöksenteko) Näyttöön perustuvat opetukselliset käytänteet Implementaatioprosessi Ongelmanratkaisukeskeinen lähestymistapa Monikehäinen malli (ydin, kehä II, kehä III)

4 3:n kehän malli yleisopetuksessa Kehä 1 - Yleisopetus Kehä 2 - Täydentävä opetus Kehä 3 - Intensiivinen lisäopetus (Kehä 4 - HOJKS, erityisopetus) Tertiary Intervention (~3-10%) Specialized Individualized Systems for Students with Intensive Needs IEP? special class? Secondary Intervention (~15-20%) Specialized Group Systems for Students with At-Risk Performance Primary Instruction (~80%) School-/Classroom-wide Systems for All Students, Staff and Settings Effectiveness? see e.g. Douglas Marston (2005). Tiers of Intervention in Responsiveness to Intervention: Prevention Outcomes and Learning Identification Patterns. Journal of Learning Disabilities, 38; 539

5 RtI:n edut Kaventaa eroa yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä Vähentää erityisopetuksen tarvetta Tuottaa luotettavampaa diagnostista tietoa, vähentää väärien positiivisten tapausten määrää Huomio kiinnittyy kehitykseen ja oppimiseen, ei taitoihin tietyllä hetkellä RtI:n ongelmat Edellyttää valmiita näyttöön perustuvia ohjelmia ja materiaaleja yleisopetuksen opettajille (ajankuluessa +) Edellyttää standardoituja arvioinnin menetelmiä ja/tai selkeästi määriteltyä opetussuunnitelmaa (ajankuluessa +) Ei huomioi staattisen testauksen ennustusvoimaa: voi viivästyttää intensiivisen, yksilöllisen tuen aloittamista

6 Matematiikan opetuksen historialliset syklit 1800-luku -yhteiskunnallinen painotus aritmetiikka ja perusgeometria arjen ja teollisuustyön edellyttämät taidot : ensimmäinen sykli opetussuunnitelmat matematisoitiin (Deborah Loewenberg Ball of the University of huomion siirtyminen Michigan, oppimisprosessiin Ann Arbor; Joan Ferrini-Mundi (Thorndike, of Dewey) Michigan State University in East Lansing; and taloudellinen lama Jeremy + WWII Kilpatrick -> of Utility the University math of Georgia, Athens). In December 2004, the same month : toinen he retired from sykli TI, Schaar convened the first meeting of the Common Ground initiative, with Space Race -> himself painotus as facilitator. insinööritieteisiin Six months and six meetings later, the group 60-luvun New issued Math a three-page vallankumous document ja describing kiinnostus a psykologisiin handful of principles that should guide math prosesseihin (Piaget, education Bruner, from kindergarten Dienes) through high school. The principles include the automatic 70-luvun puolivälin recall kritiikki of basic facts, Back the importance to Basics of abstract reasoning, the need to acquire a mastery of key algorithms, and the judicious use of calculators and real-world problems. Two months ago, an NEWSFOCUS LIKE A SHERIFF SUMMONED TO RESTORE order to a lawless town in the Wild West, Richard Schaar knew that taking on the Math Wars would be a rough assignment. An applied mathematician and former president of the calculator division at Texas Instruments (TI), Schaar was part of an industry-led panel trying to improve U.S. science and math education a few years back when he realized that a huge schism in the community would likely block any effort to reform elementary and secondary school mathematics. I hate labels, but in general the professional mathematicians were on one side, and the math educators were on the other, says Schaar, describing a debate, triggered by a huge backlash to a 1990s reform movement, that has persisted despite mounting concern about : Tutkimusnäyttöön perustuva opetus Mitä tapahtuu, kun expanded kasvihuoneilmiö group met for a weekend ja taloudellinen to tackle the lama iskevät. Onko topics in greater detail, and last week, initial vuorossa Survival working Math papers from that meeting were posted. For years, mathematicians and math educators have blamed one another for the inadequacies of U.S. mathematics education. But both sides may finally be headed toward agreement on how to fix the system Finding Common Ground in the U.S. Math Wars NEWSFOCUS Science (2006). vol. 312, May 19th, For years, mathematicians and math educators have blamed one another for the inadequacies of U.S. mathematics education. But both sides may finally be headed toward agreement on how to fix the system CREDITS: GETTY IMAGES; (INSET) COURTESY TEXAS INSTRUMENTS INC. The core group met again last weekend to plot its next steps, as well as to clarify its earlier statement about setting high expectations for students one that s been misinterpreted as an argument for making calculus a required course in high school. The document doesn t say when or how any of Evidence based education the concepts should be taught. Common Ground is not a curriculum, Schaar points out. The most its participants can hope to achieve is to influence the process by which states develop standards, adopt textbooks, and develop the assessment tools to measure what students should be learning. Even so, their carefully worded statements on selected topics reflect hard-fought compromises on core issues that have roiled the community for more than a decade and that, once resolved, could pave the way for continued progress. There will always be differences, says Milgram, who in 2000 testified before Congress that the sad state of U.S. mathematics education is the result of a constructivist philosophy promoted by NCTM standards and endorsed by NSF and the Department of Education, the two leading federal sources of support for teaching mathematics. But if we can agree on the essential content that students need to know, then the other fights become manageable. And I d say that there has been far more agreement than disagreement. Ball, who has done pioneering work on what math teachers need to know to do their jobs well (i.e., not just how to teach long division but also to understand why Susie s method is incorrect), believes that the process has been just as important as the product. Our goal was to provide leadership to the field, to say sit on the sidelines and lob bombs at each other. (To be fair, both sides claim to be appalled by the analogy to warfare. But they use combat imagery repeatedly in conversations as a shorthand to describe their experiences.) The Common Ground initiative is one of several hopeful signs that the two sides may be ready to call a truce and work together to improve U.S. mathematics education. Last month, the country s largest group of mathematics educators, the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), endorsed a short list of math skills, by grade, that every elementary and middle school student needs to master. These skills, called Curriculum Focal Points, are an attempt to correct what math educators decry as mile-wide, inch-deep curricula in most U.S. schools that leave many in the late 1990s, and I was blown away by the anger in the community. This is exactly what we need to get things moving forward. All for algorithms Professional mathematicians blame themselves for some of those angry words. They were heavily involved in a major reform of the U.S. mathematics curriculum in the 1960s, after Sputnik, that was widely criticized as too difficult for the average student. In response, mathematicians largely withdrew from the fray and were silent when math educators promulgated the next round of reforms in response to a 1983 report that said low student achievement in reading and math was putting the country at risk. There s been a divide between education and subject matter fields for a long time, but it s had its worst to everybody: If we can do it, then the rest of you can, too. And I think we ve shown that it s possible to come together on many of the flash points. One major flash point is the use of algorithms how to do long division, for example and the memorization of the facts upon which they are based. Many mathematicians maintain that current state standards and instructional materials downplay the use of such time-tested algorithms or allow students to bypass them Finding Common Ground in the U.S. Math Wars entirely by using calculators. So when Common Ground asserts that students should be able to use the basic algorithms of whole number arithmetic fluently, and they should understand how and why the algorithms work, the participants are trying to stitch up a vast rift in the community. Of course kids have to know how to compute and know their basic facts. But they also have to make sense of what they are being taught and explore the ideas with open-ended problems, says Sybilla Beckmann Kazez, a mathematician at the University of Georgia, Athens, who is well respected by both camps. If you put it that way, everybody would agree. Schaar concurs that the initiative has only scratched the surface on this contentious subject: The question of algorithms is an incredibly challenging area that will require additional exploration. LIKE A SHERIFF SUMMONED TO RESTORE order to a lawless town in the Wild West, Richard Schaar knew that taking on the Math Wars would be a rough assignment. An applied mathematician and former president of the calculator division at Texas Instruments (TI), Schaar was part of an industry-led panel trying to improve U.S. science and math education a few years back when he realized that a huge schism in the community would likely block any effort to reform elementary and secondary school mathematics. I hate labels, but in general the professional mathematicians were on one side, and the math educators were on the other, says Schaar, describing a debate, triggered by a huge backlash to a 1990s reform movement, that has persisted despite mounting concern about how poorly U.S. students fare in international comparisons. The argument over direct instruction versus discovery learning, as the two sides are commonly described, was pulling the field apart. The mutual respect had gone away. And in that climate, any attempt to improve math standards at the state level would have been doomed to failure. The solution seemed obvious to him: Bring together a handful of top guns from each side and hope for harmony rather than bloodshed. And that s exactly what Schaar has done, in the Common Ground initiative (www.maa.org/common-ground). The sixmember group has made modest but impressive progress over the past 18 months in finding reement on issues that for the last decade have ns and math educators, in the ty executive, to Getting to the (focal) point NCTM s new curriculum focal points, covering prekindergarten through grade eight, are also SCIENCE VOL MAY 2006 Published by AAAS just beginnin educational s be released although draf executive boa month at the St. Louis, M focal points a as overly bro U.S. schools students poor NCTM P points are inte to elementary school distric as 100 object objectives sp expected to ta there s no urg their students the following While lo saying to teac need to zero we ll teach so But it s not which takes c decimals an graders shoul traction, plac says NCTM, upon other to Although into state an real effect, th sents a sign ground: Prof attack the 19 and they see that some of They also we sit on the sidelines and lob bombs (To be fair, both sides claim to b the analogy to warfare. But th imagery repeatedly in conversa hand to describe their experienc The Common Ground ini several hopeful signs that the ready to call a truce and w improve U.S. mathematic month, the country s large ematics educators, the N Teachers of Mathematics ( short list of math skills, elementary and middle sc master. These skills, cal Points, are an attempt educators decry as m curricula in most U.S. students unprepared f mately, precludes them science and engineer ment of Education n cators, and commun panel that will revi education (see p. that the easing of t ity of the panel s and-butter issue teacher trainin needed to enha make those rec who now hav standards, w number of ke Jane Sch math educat College Sta force that as that they ar I think C groundbreaki Fennell, a m McDaniel C and NCTM directorate

7 Mitä matemaattiset oppimisvaikeudet ovat? ks. Mental%20Capital/ProjectOutputs.asp Matemaattisten vaikeuksien neuropsykologinen ja kehityksellinen tausta

8 Taitojen ja taitopuutteiden 3 selitystasoa Biologinen Kognitiivinen Käyttäymisen Ympäristö (Frith, 2001) Muutama esimerkki tuoreesta tutkimuksesta tarkkaavaisuuden, kielen ja avaruudellisen hahmottamisen alueilta sisältäen joitain viitteitä kollegojemme sekä meidän tutkimusryhmämme töihin

9 Tarkkaavaisuus Fronto-parietaalinen numeerinen hermoverkko (työmuisti) E.g. Nieder & Miller (2004) Avaruudellisen orientaation alueet Connections to number processing, e.g.: Dehaene & al. (1999), Lee (2000) Pinel & al (2001) Tarkaavaisuuden orientaatio, mielensisäinen lukujono ja lukumäärä (hemi-neglect in learning disorders) Casarotti & al. (in press) Cognition Galfano, Rusconi, Umilta (in press) Psychonomic Bulletin and Review Haapalainen, Räsänen, Ahonen, Facoetti & Zorzi (in preparation) Ihmiset eroaa siinä, miten he huomioivat lukumääriä (Spontaneous focusing on numerosity) Hannula & Lehtinen (2005) Learning and Instruction Hannula, Räsänen, Lehtinen (2007) Mathematical Thinking and Learning Kieli Angular gyrus: Yhdistää visuaaliset ja verbaaliset representaatiot, sekä kirjaimet ett numerot E.g. Simon et al. (2002) Neuron Rusconi, Walsh, & Butterworth (2005) Neuropsychologia Venkatraman et al., (2006) Neuropsychologia Dysfaattiset, joilla on sujuvaan mieleenpalauttamiseen (sarjallisissa tehtävissä) liittyviä vaikeuksia, eivät opi muistamaan aritmeettisia yhdistelmiä Koponen, Mononen, Räsänen, & Ahonen (2006) Journal of Speech, Language, and Hearing Research Koponen, Aro, Räsänen, & Ahonen (2007) Educational & Child Psychology Lukemisvaikeuksista kärsivillä enemmän vaikeuksia muistaa ulkoa artimeettisia yhdistelmiä kuin niillä, joilla on matemaattisten vaikeuksien lisäksi ei ole lukemisvaikeuksia (visuaalis - verbaaliset assosiaatiot) Räsänen & Ahonen (1995) Developmental Neuropsychology

10 Avaruus, luvut ja määrät Lukumäärien ja lukujen semanttinen prosessointi Horisontaalinen IntraParietaali Sulcus (HIPS) Dehaene, Piazza, Pinel, Cohen 2003 Cognitive Neuropsychology Isaacs, Edmonds, Lucas and Gadian (2001) Brain Price, Holloway, Räsänen, Vesterinen, & Ansari (2008) Current Biology Lukumäärät ja spatiaaliset prosessit Hubbard, Piazza, Pinel, & Dehaene (2005) Nature Neuroscience Reviews Carota & al (2004) European Neurology Ei-kielelliset oppimisvaikeudet - Gerstmannin syndroman oireet, e.g. directional confusions, finger agnosia, dysgraphia, dyscalculia Rourke (2005) Learning Disability Quarterly Aritmeettiset vaikeudet ovat spesifejä Landerl, Bevan, & Butterworth (2004) Cognition Kehityksellinen dyskalkulia voidaan määritellä häiriöksi ei-symbolisessa lukumäärien prosessoinnissa NSF, Nonsymbolic Far NSC, Nonsymbolic Close

11 Hypoteesi: Kehityksellinen dyskalkulia voidaan määritellä häiriöksi ei-symbolisessa lukumäärien prosessoinnissa Number neurons in the monkey Monkey performing the DMN-task Neuron selective to 4 during sample period Standard stimulus Sample Equal area stimulus Spike rate (Hz) standard equal area Time (ms) Spike rate (Hz) 20 pienempi Erottelukriteeri suurempi Numerosity.. w(n)... q(n) Intensiteetillä n esitettyihin ärsykkeisiin syntyy epätarkka representaatio, joka voidaan esittää tasasuhteisena (log) jatkumona Nieder, Freedman, & Miller (2002) Science Nieder, & Miller (2003) Neuron Dyskalkulian medisiininen määrittely ICD-10: Laskemiskyvyn häiriö F81.2

12 Diagnostiset tautiluokitukset Kansainvälinen tautiluokitus, ICD-10, WHO, (STAKES, 1995) Laskemiskyvyn häiriö (F81.2) Erillinen laskutaidon heikkous, joka ei selity pelkästään yleisestä älyllisestä kehitysvammaisuudesta tai puutteellisesta kouluopetuksesta. Häiriö koskee enemmänkin peruslaskutaitoja kuten yhteen- ja vähennys- sekä kerto- ja jakolaskutaitoa, ei algebraan, trigonometriaan, geometriaan ja laskentaan liittyviä käsitteellisempiä matemaattisia taitoja. Matemaattiset taidot, mitattuna yksilöllisesti standardoitua testiä hyväksikäyttäen, ovat merkittävästi alle sen tason, joka voitaisiin olettaa henkilön kronologisen iän, mitatun älykkyyden ja ikäänsoveltuvan opetuksen perusteella. (DSM-IV) hankaloittavat koulunkäyntiä, opiskelua tai arkielämää Hypoteesi: Kehityksellinen dyskalkulia voidaan määritellä häiriöksi ei-symbolisessa lukumäärien prosessoinnissa Neuraaliset vaatimukset Dyskalkulian määritelmä: Oletus biologisesta syystä vaikeuksille Kognitiiviset vaatimukset Dyskalkulian määritelmä: Kognitiivisen yleistason ja aritmeettisen osaamisen välillä merkittävä ero, EI kognitiivisia häiriöitä, jotka voisivat selittää heikon suorituksen aritmetiikassa (sekundaarinen dyskalkulia) Käyttäytymistason vaatimukset Dyskalkulian määritelmä: Aritmeettiset taidot selvästi alle ikä- ja koulutustason (esiintyvyysarvio 3-7 %) Ympäristötekijöihin liittyvät vaatimukset Dyskalkulian määritelmä: Vaikeuksia oppimisessa asianmukaisen opetuksen jälkeen (s.o. yksilöllistetynkin opetuksen jälkeen)

13 Tutkimusjoukko: Kehityksellinen dyskalkulia voidaan määritellä häiriöksi ei-symbolisessa lukumäärien prosessoinnissa Neuraalinen taso??? Ei-symbolisessa lukumäärien prosessoinnissa Etäisyysefekti * Ryhmä interaktio Kognitiivinen taso - ÄO normaali - tyypillinen NLD profiili Käyttäytymisen taso - aritmeettiset taidot alle 1 persentiilin tasolla Ympäristö - ikä k.a. 12v - yleisopetuksessa, matematiikassa erityisopetusta Which side has more squares? Kontrollit (n=8) Dyskalkulia (n=8) K.a. K.v. K.a. K.v. Ikä (vuotta) RMAT Standardipisteet Epäsanojen lukeminen Aika (s) ) Epäsanojen lukeminen virheet WISC-III Kuutiot WISC-III Samankaltaisuudet Taulukko 1: Ryhmäkeskiarvot ja -virheet seulontamuuttujissa Impaired parietal magnitude processing in Developmental Dyscalculia Price, Holloway, Räsänen, Vesterinen, & Ansari (2008) Current Biology A (anterior) P (posterior) R (right) L (left) NSF, Nonsymbolic Far vs. NSC, Nonsymbolic Close Figure 1. Interaction of Group X Distance in the right intraparietal sulcus. Statistical map showing interaction of group x distance (p < 0.05, corrected at the cluster level) overlaid on an average image of all participants high-resolution structural MRI scans level. The bar chart shows the parameter estimates for this region for both groups. Error bars represent the standard error of the mean. (NSC, Nonsymbolic Close, NSF, Nonsymbolic Far)

14 cience Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin MRI fmri Oikea HIPS Vasen HIPS Oikea HIPS drome Turner's syndrome (coords 43, 43, 30, 30, 37) 37) Prematurity (coords 39, 39, 39, 39, 45) 45) Dev. dyscalculics (coords. 41, 47, 48) Sylvian fissure ietal sulcus of increase with with problem size size N. in Molko, in Turner's A. Cachia, syndrome D. Rivière, compared J. Mangin, to M. to controls Bruandet, D. Le Bihan, L. Cohen, S. Dehaene. Functional and Structural Alterations of the Intraparietal Sulcus in a Developmental Dyscalculia of Genetic origin.!neuron,!volume 40,!Issue 4,!Pages , 2003 E. B. Isaacs, C. J. Edmonds, A. Lucas and D. G. Gadian- Calculation difficulties in children of very low birthweight: A neural correlate. Brain, Vol. 124, No. 9, , September 2001 Price, G., Holloway, I., Räsänen, P., Vesterinen, M., & Ansari, D. (2008). Impaired parietal magnitude processing in Developmental Dyscalculia. Current Biology, 17(24). crease with with number of of operands in in Fragile X X syndrome compared to to controls Current Opinion in Neurobiology Vertailu myöhäisempiin tutkimuksiin ging resultsinin dyscalculia. (a) (a) Anatomical findings includean an abnormal shapeand and depthofof the theips IPSinin Turner s gray gray matter in inthe theleft left or or right right IPS IPSin inboth both Turner s syndrome [63 [63 ] and ] and adolescentsborn born prematureand and suffering lculia [62]. [62]. (b) (b) Functional activation findings indicateanan abnormal inabilitytoto recruit the theips IPSas as arithmetic difficulty s [63 [63 ] and ] and fragilex X [66] [66] syndromes. ictic deficits suffer from sucha a genetic dysfunction remains unknown. suggests that that quantity-related brain IPS IPSare are present earlyinin evolution, partial genetic control, and andplay playa a lyrly numerical development, to tothe the sorganization can can createa a lifelong etic. The The challengesfor forthe the future standing the the homologies, but butalso also een eenthe the humanand andthe the macaque s; second, understandingthe the global e areas, not notjust just their local coding using this this knowledgetoto guide rehan dyscalculia [68] [68] and and monitorpro- proging [22 [22 ]. ]. biology2004, 2004, 14: MRI Oikea IPS Acknowledgements Dev. dyscalculics (coords. 22, 45, 45) The The authors are are supportedbyby Institut National de delala Santéetet de delala Recherche Médicale, Commissariat à à l énergie atomique, a a centennial fellowshipofof the the McDonnell Foundationto tos S Dehaeneand anda a Fyssen Foundation fellowshiptotoa A Wilson. References and recommended reading Papersofof particular interest, published withinthe the annual periodof of review, have havebeen been highlightedas: as: ofof special interest of outstanding interest DehaeneS: S: The The Number Sense. New NewYork: York: Oxford University Press; Chochon F, F, Cohen L, L, van van de de Moortele PF, PF, Dehaene S: S: Differential contributionsofof the theleft left and andright right inferior parietal lobulestoto number processing. J JCogn Neurosci 1999, 1999, 11: Simon SimonO, O, ManginJF, JF, CohenL, L, Le LeBihan BihanD, D, DehaeneS: S: Topographical layout layout of of hand, hand, eye, eye, calculation, and and languagerelated Martin, areas M. areas von Aster, in inthe the P. Klaver, human & T. Loenneker parietal lobe. (2008). lobe. Neuron2002, 2002, S. Rotzer, K. Kucian, E. Optimized voxel-based 33: morphometry in children with developmental dyscalculia. Neuroimage, 39, fmri Oikea HIPS Dev. dyscalculics (coords. 41, 47, 48) Price, G., Holloway, I., Räsänen, P., Vesterinen, M., & Ansari, D. (2008). Impaired parietal magnitude processing in Developmental Dyscalculia. Current Biology, 17(24).

15 Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin normaaleilla PET, fmri, single cell, normal processing Frontal & parietal activation d u ring nu m erical processing Mental counting (PET) (Ortuno et al., NeuroImage, 2002) Evaluating arithmetic equations (fmri) (Menon et al., Cogn. Brain Res., 2000) Subtraction (fmri) (Eger et al., Neuron, 2003) Multiplication & Division (fmri) (Gruber et al., Cerebral Cortex, 2001)

16 Nature 455, (2 October 2008) doi: / nature07246; Received 10 February 2008; Accepted 4 July 2008; Published online 7 September 2008 Individual differences in non-verbal number acuity correlate with maths achievement Justin Halberda, Michèle M. M. Mazzocco & Lisa Feigenson 14-vuotiaille tehtiin lukumäärien erottelutehtävä. Tätä tulosta verrattiin koulumenestykseen esikoulusta lähtien. Lukumäärien erottelukyky korreloi matemaattiseen koulusuoriutumiseen senkin jälkeen, kun älykkyys ja kognitiiviset taidot oli kontrolloitu. Mitä peruskoulun jälkeen matematiikassa heikosti suoriutuvat ja mukautetut kasautuvat ammatillisiin opintoihin ja ei-koulutusta, joukkoon Diagnostinen käytäntö kirjavaa, joten tarkkaa tilastotietoa niistä, joilla on matemaattisia oppimisvaikeuksia, ei ole olemassa

17 LUMA näkyväksi -hanke 1577 ammattikoulun aloittavaa (2002) Jyväskylän Tekninen ammattioppilaitos Turun ammatti-instituutti Lähtötason arviointi matematiikassa ja lukemisessa pääpaino peruslaskutaidon soveltamisessa 40 tehtävää 45 min asenne- ja minäkuvakysely Tuloksista Päättöarvosanojen jakaumasta 5 (14%), 6 (29%), 7 (29%), 8 (19%), 9 (8%), 10 (1%) 27% saanut tuki- tai erityisopetusta mat. 6% matematiikka mukautettu kokemus matematiikasta: ahdistavaa (12%), pelottavaa (2%), helppoa (13%) ala-asteella helppoa, yläasteella vaikeaa (48%) alusta asti hankalaa (13%) koeahdistus (14%)

18 kelijat. Heikoiten puolestaan hallittiin jakolasku, jonka ratkaisi oikein vain viidennes Laskualgoritmien hallinta opiskelijoista. Kuviossa 1 on esitetty oikein ratkaistujen, virheellisesti ratkaistujen sekä ilman merkintää jätettyjen tehtävien prosenttiosuudet. Suvilehto & Ilveskoski (2004) Osaamisprosentit peruslaskutoimitusten moninumeroisilla luvuilla Suoritus (%) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 0,6 6,8 92,6 4,4 20,1 75,5 2,8 41,7 55,6 8,7 41,3 50,0 9,9 51,1 39,0 30,3 50,4 19,3 Eniten tehtävässä tehtiin Desimaaliluvut asetettu tai laskettu virheellisesti - Yhteenlasku kokonaisluvuilla Yhteenlasku desimaaliluvuilla Vähennyslasku kokonaisluvuilla Vähennyslasku desimaaliluvilla Kertolasku Jakolasku Ei yritystä Virheellinen ratkaisu Oikea ratkaisu Lisää nollan desimaalipilkun jälkeen -luokassa tehtävänannossa luvun 48,2 sadasosiin ei ollut merkitty lukua nolla, joten osa opiskelijoista lisäsi nollan lukuun helpottaakseen laskemista. hallinta Nolla moninumeroisilla lisättiin sadasosien luvuilla sijasta (n=1089) kymmenesosien paikalle KUVIO 1. Peruslaskutoimitusten ja virheluokan virheitä, joita teki 53 opiskelijaa. Tehtävässä oli esimerkiksi asetettu kymmenesosat paikkajärjestelmän vastaisesti ja desimaaliosat laskettiin yhteen välittämättä paikka-arvosta (kuvio 5a). Seuraavaksi suurimmat luokat olivat Lisää nollan desimaalipilkun jälkeen -luokka (f=34) sekä Virheellinen asettelu -luokka (f=32). luvusta tuli muotoa 48, Kuviosta 1 nähdään, että yhteenlasku a) kokonaisluvuilla b) osattiin parhaiten osaamisprosentin ollen 92,6 (f=1008). Tehtävän ratkaisi kuitenkin virheellisesti 6,8 % (f=72) 123, ,2 76% oikein opiskelijoista. Ainoastaan 0,6 % (f=7) opiskelijoista jätti tehtävän ilman mitään merkintää. Toinen yhteenlaskutehtävä laskettiin desimaaliluvuilla ja tehtävän hallinta oli selvästi heikompaa kuin kokonaisluvuilla laskettaessa. Tämän tehtävän oikein ratkaisseiden osuus oli KUVIO 75,5 % 5. Esimerkkivirheitä (f=822) opiskelijoista. desimaalilukujen Tehtävän yhteenlaskualgoritmissa: ratkaisi virheellisesti 20,1 % (f=219) opiskelijoista a) Desimaaliluvun ja 4,4 osat % (f=48) asetettu opiskelijoista tai laskettu virheellisesti, jätti tämän b) Virheellinen tehtävän il-asettelman ratkaisua. Virheellinen asettelu -virheluokka liittyi myös desimaaliluvun hallintaan, sillä tämän luokan virheissä desimaaliosia ei ollut osattu asettaa sääntöjen mukaisesti (ku- Vähennyslaskun hallinta oli selvästi heikompaa kuin 42 yhteenlaskun. Vähennyslaskun kokonaisluvuilla ratkaisi oikein vain hiukan yli puolet opiskelijoista (55,6 vio 5b). Tämän vuoksi pilkut eivät olleet kohdakkain eivätkä luvut olleet paikkajär- a) b) c) jestelmän mukaisesti. Myös kolmannessa aineiston pohjalta muodostetussa virheluokassa Laskee väärät luvut yhteen opiskelija ei ole noudattanut paikkajärjestelmää laskusuorituksen aikana, vaan väärien sarakkeiden luvut on laskettu yhteen Kokonaislukujen vähennyslaskutehtävän virheet KUVIO 7. Esimerkkivirheitä kokonaislukujen Vähennyslaskutehtävässä vähennyslaskualgoritmissa: kokonaisluvuilla tehtiin 432 virhettä. Virheet jakautuivat a) Reversaali laskun sisällä, b) Sekaannus 12 virheluokan nollan yli kesken lainauksessa, (kuvio c) 6). Lainaa Yleisimmät nollasta virheet liittyivät vähennyslaskussa tarvittavaan lainaamiseen. Muut virheet -luokka kasvoi tässä laskutehtävässä suureksi (f=43), koska osa opiskelijoiden ratkaisutavoista oli hankalasti tulkittavissa. Kokonaislukujen yhteenlaskussa % oikein

19 44 a) b) 105,6 8,05 50% oikein % oikein KUVIO 9. Esimerkkivirheitä desimaalilukujen vähennyslaskualgoritmissa: a) Desimaaliluvut asetettu tai laskettu virheellisesti, b) Ei lisää lainattuun lukuun 46 lukua a) b) c) d) Lisää lainatun luvun virheellisesti -luokan (f=22) virheitä tehtiin siten, että luvusta lainattiin esimerkiksi yhdeksän tai yksitoista. Mielenkiintoista oli se, että kuusi lainausta oli tehty niin, että luvusta lainattiin juuri sen verran, mitä vähennettävään tarvittiin. Laskusuorituksista 12:ta ei pystytty luokittelemaan luotettavasti, joten nämä laskusuoritukset luokiteltiin muiksi virheiksi. Huomioitavaa on se, että Desimaaliosat asetettu tai laskettu virheellisesti, Ei lisää lainattuun lukuun lukua ja Lisää lainatun luvun virheellisesti -virheluokat olivat aineistosta muodostettuja luokkia. Desimaalilukujen vähennyslaskutehtävää varten jouduttiin muodostamaan uusia virheluokkia eniten kaikista algoritmitehtävistä. KUVIO 11. Esimerkkivirheitä kertolaskualgoritmissa: a) Väärä laskujärjestys muistinumerossa, Vie kertolaskun muistinumeron väärään paikkaan, b) Kertolaskun välivaiheet asetettu väärin, Muistinumero merkitty suoraan tulokseen, c) Kertolaskun Kertolaskutehtävän virheet välivaiheet asetettu väärin, d) Virheellinen mutta systemaattinen algoritmi Kertolaskun virheitä tehtiin yhteensä 605 kappaletta ja virheet jakautuivat 15 virheluokan kesken. Toiseksi suurin virheluokka 41 laskusuoritusta kertolaskutehtävässä ei pystytty tulkitsemaan, oli välivaiheiden joten nämä asettelu suoritukset väärin (f=97), luokiteltiin jossa muihin kymmenten virheisiin. rivi oli Kuviosta asetettu 10 suoraan nähdään ykkösten kertolaskutehtävän alapuolelle virheet. (kuvio Vie 11b, c). kertolaskun Kertolaskun muistinumeron faktavirheitä väärään tehtiin paikkaan myös paljon ei ole (f=76) varsinainen samoin virheluokka. kuin laskuvirheitä Vaikka muistinumero ja ykkösellä olisi (f=51). 675 nollalla merkitty Kertolaskussa : 12 väärään kohtaan oli käytetty laskussa, myös se ei virheellistä välttämättä mutta tuota kuitenkaan virheellistä algoritmia ratkaisutapaa. 35 kertaa, jolloin Virheellistä opiskelijat merkintätapaa käyttivät pääasiassa käytti kuitenkin yhteenlaskun systemaattista % oikein sääntöjä opiskelijaa. laskiessaan kertolaskualgoritmia (kuvio 11d). Laskutoimituksen jätti epätäydelliseksi 89 opiskelijaa, mikä oli määrällisesti enemmän kuin aiemmissa laskutoimituksissa. a) b) c) Jakolaskutehtävän virheet Jakolaskun hallinta peruslaskutoimituksista oli heikointa. Virheitä tehtiin yhteensä 407 kappaletta, jotka jakaantuivat 14 virheluokan kesken. Peräti 133 virhettä oli tyyppiä Epätäydellinen algoritmi. Kuviossa 12 on esitetty jakolaskun virheet. KUVIO 13. Esimerkkivirheitä jakolaskualgoritmissa: a) Luvut asetettu toisen algoritmin mukaan, b) Alasottovirhe, c) Virheellinen, mutta systemaattinen algoritmi Virheellinen mutta systemaattinen algoritmi jakolaskussa (f=25) oli tehty useimmiten siten, että jakolaskutehtävä ratkaistiin kertolaskun säännöillä (kuvio 13c). Jakolaskutehtävän virheitä tutkittaessa on tärkeää huomata se, että kuviossa 12 esitettyjen virheiden lisäksi 407 (30,3 %) opiskelijaa oli jättänyt tehtäväpaperin ilman merkintää. 8.3 Matematiikan osaamistason yhteys algoritmien virheisiin

20 Onko osaamattomuudella merkitystä? Matematiikan osaaminen aikuisiässä mm. Bynner & Parsons (2001); Parsons & Bynner (1997, 1999) Ikäkohorttitutkimukset vuonna -58 syntyneet (21 ja 37 -vuotiaina) vuonna -70 syntyneet (21 -vuotiaina) Miten hallitaan arjen perustaitoja? Miten heikko matematiikka vaikuttaa kouluttautumiseen ja työllistymiseen?

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Matematiikka osa 2: matemaattiset oppimisvaikeudet

Matematiikka osa 2: matemaattiset oppimisvaikeudet Matematiikka osa 2: matemaattiset oppimisvaikeudet Tammikuu 2014 Erityispedagogiikka Videolinkki http://www.studerenmetdyscalculie.be/synopsis 2 Kenellä on vaikeuksia oppia laskemaan? matemaattiset oppimisvaikeudet

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Koulutusta vai kasvatusta? Seikkailu- ja ryhmätoiminnan mahdollisuudet lasten ja nuorten kasvun tukena

Koulutusta vai kasvatusta? Seikkailu- ja ryhmätoiminnan mahdollisuudet lasten ja nuorten kasvun tukena Koulutusta vai kasvatusta? Seikkailu- ja ryhmätoiminnan mahdollisuudet lasten ja nuorten kasvun tukena SOOL ry ympäristökasvatuksen teemaseminaari 16.10.2015 Rauma Paavo Heinonen Mitä? Missä? Milloin?

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

45 min...valitse ITSE MITÄ PELIÄ HALUAT PELATA...

45 min...valitse ITSE MITÄ PELIÄ HALUAT PELATA... 45 min...valitse ITSE MITÄ PELIÄ HALUAT PELATA... Joen syksy Osallistujat ottavat omalla välineistöllään Keravanjoesta luontokuvia. Paras otos suurennetaan ja asetetaan näytteille. (kesto 45 min) Lapasia

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Matematiikan solmukohdat

Matematiikan solmukohdat Matematiikan solmukohdat Pyhäntä 28.10.2013 Ohjaavat opettajat Raisa Sieppi ja Eija Häyrynen etunimi.sukunimi@tervavayla.fi Kuinka luvut opitaan Noin 2-vuotiaana lapset huomaavat kuinka luvut viittaavat

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Miksi mobiilioppiminen?

Miksi mobiilioppiminen? we mobilize change Miksi mobiilioppiminen? Pääsy Metodi Tulos Työryhmät Rajallinen Intensiiviset 1-2 päivää, sitten unohdus Vaihteleva Kasvokkain tapahtuva ohjaaminen Rajallinen Henkilökohtainen kouluttaja

Lisätiedot

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen?

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Esko Leskinen 28.5.2009 Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? A-L Lyyra 2009 2 1. Taustaa mixture sekoitus (mikstuura) sekoitetut jakaumat sekoitetut

Lisätiedot

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Verkko-opetuksen neljä strategiaa (mukailtu Collis & Gommer, 2001 artikkeleista) Instituutio määrittelee

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto

Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto Oppilas on kiinnostunut oppimisesta Oppilas on kiinnostunut opetettavista asioista Oppilas panostaa oppimiseen luokkahuoneessa (ja kotona) Oppilas uskoo olevansa kykenevä

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot