KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE"

Transkriptio

1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

2 Sisällysluettelo JOHDANTO NYKYTILANNE STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA PALVELUT KUNTALIITOKSESSA YHDISTYMISEN TOTEUTTAMISEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET KUNTALIITOKSEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET MAANINGAN KUNTALAISILLAT Liitteet 1. Kaupunkiympäristön lähtötiedot 2. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen lähtötiedot 3. Kartta 2

3 JOHDANTO Kaupunkiympäristön palvelualueen ja strategisen maankäytön työryhmän tehtävänä oli selvittää kuntaliitoksen vaikutukset Kuopion ja Maaningan yhteisten palveluiden järjestämiseen, maankäyttöön sekä viranomaistoimintaan. Tarkoitus oli selvittää samanlaisuudet ja eroavuudet sekä mahdollisuudet ja haasteet kuinka kaupunkiympäristön palvelut hoidettaisiin yhdessä. Työryhmä on toiminut seuraavassa kokoonpanossa: Tapio Räsänen, suunnittelujohtaja, Kuopio, pj. Lea Pöyhönen, ympäristöjohtaja, Kuopio Mauri Pesonen, vs. kaupungininsinööri, Kuopio Jari Kyllönen, kiinteistöjohtaja, Kuopio Juha Romppanen, yleiskaavajohtaja, Kuopio Jaakko Väisänen, konsultti, Maaninka Antti Rissanen, rakennustarkastaja, Maaninka Airi Asikainen, toimistovirkailija/henk.edustaja, Maaninka Anja Komulainen, hallintosihteeri/henk.edustaja, Kuopio, siht. Työryhmä aloitti työnsä ja on kokoontunut yhteensä 4 kertaa. 1 NYKYTILANNE Kuopion ja Maaningan organisaatioissa lautakuntarakenne poikkeaa siten, että Maaningalla ympäristölautakunta vastaa teknisestä toimesta, ympäristötoimesta ja rakennusvalvonnasta. Kuopiossa yleiskaavoitus on kaupunginhallituksen alaista ja kaupunkiympäristön toiminnasta vastaa viisi lautakuntaa: kaupunkirakennelautakunta, ympäristölautakunta, alueellinen rakennuslautakunta, alueellinen jätelautakunta ja seudullinen joukkoliikennelautakunta. Kuopio on toteuttanut toiminnassaan tilaaja-tuottajamallia yhdyskuntarakentamisen ja kunnossapidon osalta, Maaningalla tuotanto on kilpailutettu pääosin tuntihintaisena urakointina. Jätehuollon viranomais- ja palvelutehtävät hoidetaan kummassakin alueellisesti samoissa organisaatioissa. Yksityistieavustusperiaatteet ovat kunnissa erilaiset, Kuopiossa on parempi avustustaso. Vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat molemmissa kunnissa ajan tasalla, mutta vaativat yhtenäistämistä. Kummallakin kunnalla on maapoliittinen ohjelma, joiden periaatteet tulisi yhtenäistää. Maaningalla on yleiskaavoituksen tarvetta. Maaningalla kiinteistötoimitukset tekee maanmittaustoimisto koko kunnan alueella, Kuopiossa asemakaava-alueilla kaupunki. Päällekkäisten osoitteiden muuttaminen olisi tehtävä ennen kuntaliitosta. 3

4 Tietojärjestelmät poikkeavat toisistaan, Maaningalla ei ole omia suunnittelujärjestelmiä. Henkilöstömäärä tarkastelualueella on yhteensä 170. Maaningalla ei ole omaa suunnitteluhenkilöstöä. Ilman suorittavaa henkilöstöä tilaajahenkilöstön volyymi on Kuopiossa lähes 40-kertainen. Organisaation pienuus aiheuttaa toimintariskejä Maaningalla. Maksut ja taksat ovat Kuopiossa jonkin verran korkeammat. Ympäristönsuojelussa tehtävät vastaavat pitkälle toisiaan. Volyymit ovat Kuopiossa huomattavasti suuremmat. Maaningalla on tarvetta mm ympäristön tilaa koskeviin selvityksiin. Kuopio hoitaa myös Varkauden ja Siilinjärven ilman laadun tarkkailun. Ympäristöterveydenhuollon osalta Maaninka kuuluu usean muun kunnan muodostamaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jossa isäntäkuntana toimii Siilinjärvi. Pieneläinpäivystys on Kuopion järjestämää. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan itse lukuun ottamatta eläinlääkintähuoltoa, joka on kokonaan ostopalvelua: pieneläinpraktiikka ostetaan yksityiseltä yritykseltä ja suureläinpraktiikka ja virkaeläinlääkäripalvelut Siilinjärven ympäristöterveyskeskukselta lukuun ottamatta Karttulan aluetta, joka hoidetaan Tervon kunnalta ostopalveluna. Kuopion rakennusvalvonta vastaa alueellisena myös Suonenjoen kaupungin rakennusvalvonnasta. Tehtävät poikkeavat Maaningan kanssa hieman, mm rakennusten sijaintikatselmusten suorittamisen osalta. 2 STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA Kuntaliitos ei aiheuta merkittäviä muutostarpeita elinympäristön ja maankäytön henkilöstön strategioissa, mutta tuo tarvetta strategisten suunnitelmien ja ohjelmien päivittämiseen. Maankäytön suunnittelua ohjaa yhteinen maankäyttörakennemalli LOIKKA Yhdistyminen antaa mahdollisuuden selkeyttää viranomaistoimintoja sekä omistajaroolia. Lähtökohtana pidetään Kuopion nykyistä organisaatiota. Luottamushenkilöorganisaatioissa noudatetaan nykyistä Kuopion lautakuntamallia mukaan lukien alueelliset lautakunnat. 4

5 3 PALVELUT KUNTALIITOKSESSA 3.1 Palveluiden järjestäminen v Hallinto, asiakaspalvelu, suunnittelu ja rakennuttaminen Toiminnot kootaan ensisijaisesti Kuopioon. Maaningalle mahdollisesti sijoitettavaan yhteispalvelupisteeseen tarvittaisiin ainakin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun ohjaus- ja neuvontapalveluja. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito Maaningan alueella katujen, puistojen ja yleisten alueiden hoito järjestetään alueurakointina Kuopion nykyistä käytäntöä noudattaen. Maaningan pysäköinninvalvonnan hoitaa edelleen Pohjois-Savon poliisilaitos. Vesihuolto Yhdistyneen kaupungin kaupunginhallitus vastaa viranomais- ja avustustoiminnasta sekä yleisestä kehittämisestä. Linjaukset haja-asutuksen vesihuollossa on yhtenäistettävä. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Toiminnot kootaan Kuopioon. Ainakin rakennusvalvonnalle ja ympäristönsuojelulle on varattava vastaanottopäiviä Maaningan yhteispalvelupisteeseen. Rakennusvalvontamittausten toimintamalli mietitään uudelleen käytännön tarpeen mukaan. Rakennuslautakunta toimii alueellisena. Eläinlääkintähuolto säilyy pääpiirteissään entisellään. Muu ympäristöterveydenhuolto hoidetaan keskitetysti. (Sopimukset Siilinjärven kunnan kanssa uusittava). Jätehuolto Viranomais- ja palvelutehtävät hoidetaan jatkossakin alueellisesti kuten nykyisin. Joukkoliikenne Asuntotoimi Viranomaistehtävät hoidetaan jatkossakin seudullisesti. Kaupungin henkilökuljetuksien järjestämisessä noudatetaan Kuopion mallia. Päätöksenteossa noudatetaan Kuopion mallia. Neuvontaa järjestetään tarvittaessa hakuaikoina Maaningalle (yhteispalvelupiste). Tontti- ja paikkatietopalvelut Asiantuntijapalvelut Kuopiossa. Paikallisesti saatavissa aineistoa ym. yhteispalvelupisteestä. 5

6 3.2. Henkilöstön sijoittuminen, tarvittavat resurssit ja muutokset nykyiseen tilanteeseen Henkilöstö Kuopion ja Maaningan nykyisestä (n. 170 henkilöä) henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän yhteensä 23 henkilöä v mennessä. Talous- ja henkilöstöhallinto - Mahdollinen yhteispalvelupiste Maaningalla - Laskutushenkilöstö kootaan hallinnollisesti, etätyömahdollisuudet selvitettävä. - Muu tukipalveluhenkilöstö kootaan Kuopioon. Suunnittelu - Henkilöstö kootaan Kuopioon. Rakennuttaminen ja kunnossapito -Kunnallisteknisen rakentamisen ohjelmointi ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä hallinto on tarkoituksenmukaista hoitaa kootusti Kuopiossa. Etätyömahdollisuudet selvitettävä. Maaomaisuuden hallinta - Asiantuntijapalvelut kootaan Kuopioon. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut - Kokoaminen Kuopioon. Palvelupiste Maaningalla, etätyömahdollisuudet selvitettävä Tarvittavat resurssit ja muutokset nykyiseen tilanteeseen Tietohallinto Käytössä olisi oltava samat järjestelmät. Maaningan rekisteritiedot voidaan konvertoida Kuopion rekisteriin (sama ohjelmistotoimittaja ja siirtoja tehty muualla). Tietojärjestelmien yhtenäistäminen. Kuopion tietojärjestelmälisenssit eivät mahdollista palvelujen myyntiä kuntiin. Tietohallinnosta on oma selvitys. Kunnallistekniikka ja yleiset alueet Molemmilla kaupungeilla on tarvetta kadunrakentamisen ja yleisten alueiden peruskorjausrahoituksen tason nostoon. Maanhallinta ja suunnittelu Maaseutualueiden jatkokehittäminen vaatii resursseja kaavoitukseen ja vesihuollon suunnitteluun ja taajama-alueiden osalta asemakaavoitukseen, maanhankintaan ja maankäyttösopimustoimintaan. 6

7 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentumisen vuoksi joukkoliikenteen viranomaistehtävien ja henkilökuljetusten järjestäminen vaativat henkilöresursseihin lisäystä, jonka suuruus riippuu valittavasta joukkoliikenteen järjestämistavasta. Kuopiolla on hyväksytyt joukkoliikenteeseen liittyvät reittiliikenne- ja kutsujoukkoliikennelupataksat. Seutulippujen hinnat Kuopiossa ja Maaningalla ovat erilaiset, Maaningalla halvempi. Ne pitäisi yhtenäistää. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Maaningalla on tarvetta ympäristöselvitysten tarkempaan tasoon. Ympäristöselvitykset olisi tehtävä myös kaavoituksen yhteydessä. Lisäksi ympäristönsuojelutehtäviin kuuluvaa tiedottamista ja neuvontaa on sen alueella lisättävä. Maaningan alueella on resurssitarvetta myös ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäviin. Maaningan alueella on lisäresurssitarvetta rakentamisen ohjaukseen ja neuvontaan. Rakennusvalvontamittausten järjestäminen saattaa aiheuttaa lisäresurssitarvetta. 4 YHDISTYMISEN TOTEUTTAMISEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET Maaningalla yleiskaavoitusta edellytetään erityisesti keskustassa, Keskisaaressa, Käärmelahdessa, Onkivedellä ja Ruokovedellä. Kaavamerkintöjen yhdenmukaistaminen ja ajantasaistaminen. Rekisterijärjestelmien yhtenäistäminen. Molempien kuntien on muutettava omat osoitteensa viimeistään v aikana. Kantakartan ajantasaistaminen esim. laserkeilauksella. Kunnan jätestrategian tarkistaminen. Ympäristöterveydenhuollon sopimukset Siilinjärven kanssa on uusittava. Maaningalla poikkeamisluparekisterit on täydennettävä paikkatietopohjaiseksi. Kuopion ja Maaningan maapolitiikan linjaukset on yhtenäistettävä. Ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys on yhtenäistettävä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmien yhtenäistäminen. Yhteisen joukkoliikenneviranomaisalueen muodostaminen. Kuopiossa maksut ja taksat ovat jonkin verran korkeammat kuin Maaningalla. 7

8 Seuraavat maksut ja taksat on yhtenäistettävä Kuopion maksutaksojen pohjalta (alueellinen tarkastelu mahdollinen siirtymäkausi huomioiden): käytöstä poistettujen kaatopaikkojen jälkihoito- ja tarkkailukulujen taksat rakennusvalvonnan lupamaksuihin kustannusvastaavuus yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapidon laskutus tontinomistajilta maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n mukaiset asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä perittävät taksat sekä kehittämiskorvaukset katuvaltausmaksut ympäristölupamaksut ympäristöterveydenhuollon maksut maisematyölupamaksutaksat ja maa-aineslain mukaiset taksat satamamaksutaksat venepaikkavuokrat, vierasvenepaikkamaksut ja talvisäilytyspaikkamaksut yksityistieavustusten perusteet suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset kiinteistönmuodostustaksat asemakaava-alueella 5 KUNTALIITOKSEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Toimintoja koottaessa hallinnon, suunnittelun ja viranomaistoiminnan henkilöstö on sijoitettavissa nykyisiin toimitiloihin Kuopioon ilman merkittäviä toimitilainvestointeja. Kuntaliitos ei aiheuta investointeja vesihuoltoon, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvelvoitteisiin eikä merkittäviä investointeja teknisen huollon osalta. Kuopiossa on suunnittelu-, valvonta- ja tuotantohenkilöstöä enemmän, johon perustuen Maaninka näkee mahdollisuutena nostaa palvelujensa asiantuntemuksen tasoa. Tämä edellyttää myös lisäresursointia etenkin suunnittelun, maaomaisuuden hallinnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan tehtävissä. Maaningan ostopalvelujen osittainen korvaaminen omalla tuotannolla, keskitetty kilpailuttaminen sekä suunnittelun tason nosto antavat mahdollisuuden laatutason nostoon ja kustannussäästöihin. Toiminta-alueen laajentuminen (rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu, joukkoliikenne ja muut henkilökuljetukset) aiheuttaa matkakustannuksia ja vie henkilötyöaikaa. Molempien kuntien infrastruktuurin peruskorjausrahoitus on alimitoitettu tällä hetkellä. Maaningan katuverkoston peruskorjauksen toteuttamiseen tarvitaan rahoitusta. 8

9 6 MAANINGAN KUNTALAISILLAT 2012 Kaupunkiympäristö Vastaukset keskeisiin esille tulleisiin kysymyksiin Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan hallinto muuttuu osaksi alueellista rakennusvalvontaa. Rakennusvalvonnan palveluja annetaan yhteispalvelupisteessä ja kenttätyössä toimii paikallinen rakennustarkastaja. Viranomaisena toimii alueellinen rakennuslautakunta. Lupaprosessi, rakennusvalvontamittaukset ja rakentamisen valvonta muuttuvat kuopiolaisen mallin mukaiseksi. Rakennusluvan sisällölliset vaatimukset lisääntyvät, mutta toisaalta sen voi nähdä ohjausvaikutuksena rakentamisen laadulliseen parantumiseen. Toimintavarmuus paranee. Rakennusvalvontamaksut kallistuvat merkittävästi. Yksityistieavustukset Kuopio avustaa tiekuntia sekä kunnossapidossa että perusparantamisessa. Avustamisen periaatteet ja suuruudet ovat erilaiset kuin nykyisin Maaningalla. Maankäyttö ja rakentaminen Vesihuolto Rakentamisen ohjauksessa toimitaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan. Keskeisinä ohjausvälineinä tulevat olemaan enemmässä määrin kaavat ja rakennusjärjestys. Sisällöllisesti nykyisiin kaavoihin ei tule merkittäviä muutoksia. Rakentamisen ohjauksen käytäntöjä on jo yhtenäistetty seututasolla. Haja-asutusalueella rakentamisen edellytykset eivät muutu oleellisesti, mutta rakennussuunnitelmien laatuvaatimukset lisääntyvät. Haja-asutusalueella tulee käyttöön mitoitusvyöhykkeet, jotka ovat jo käytössä useissa kunnissa Kuopion lisäksi. Kaavoituksen merkitys rantarakentamisen ohjauksessa ja luvan saamisen edellytyksenä korostuu. Kuopiossa on jo nykyisinkin laajoja maaseutualueita, jonka johdosta maalle rakentaminen ei ole uusi asia. Maaningan kunnan vesihuoltolaitos siirtyy osaksi Kuopion Veden liikelaitosta, jota ohjeistetaan omistajataholta. Hallinnointi tapahtuu pääasiassa Kuopiosta käsin, mutta yhteispalvelupisteeseen tulee joitakin asiakaspalveluja. Sopimusperusteisena toteutetut jätevesien puhdistaminen Siilinjärvellä ja puhdasveden myynti paikallisille vesiosuuskunnille jatkuvat sopimusten mukaisina. Paikallista laitoshenkilökuntaa säilyy Maaningalla. Puhdasveden käyttömaksut ovat Kuopiossa noin 10 % korkeammat ja jäteveden käyttömaksut päinvastoin saman verran alhaisemmat. Haja-asutuksen vesihuolto toiminta-alueiden ulkopuolella on ennestäänkin valtakunnallisesti tarkoin ohjattua, mistä johtuen muutokset ovat lähinnä lupaprosessien sisältövaatimusten ja valvonnan lisääntymistä. Myös aiheeseen liittyvä yleinen ympäristön tilan seuranta lisääntyy. 9

10 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Samanlaisuudet/ eroavuudet Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Kuopio Maaninka Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluu Ympäristölautakunta luottamushenkilöorganisaatiossa Tekninen toimi Jätekukko Oy:n alueella yhteinen Jätekukko Oy:n alueella yhteinen Organisaatiot Kaupunkirakennelautakunta Kaavoitus Savo-Pielisen jätelautakunta. Savo-Pielisen jätelautakunta Alueellinen rakennuslautakunta Yleisten alueiden ja väylien hoito Kuopiolla yhteinen alueellinen rakennuslautakunta Yhteinen alueellinen rakennuslautakunta Ympäristölautakunta Ykstyistieasiat Suonenjoen kanssa. Suonenjoen kanssa. Yleiskaavoitus kaupunginhallituksen alaista Rakennusten huoneistojen hoito Tukipalvelujen liikelaitoskuntayhtymä Kuopiossa Tukipalvelutyöryhmä miettii. Savo-Pielisen jätelautakunta Vesihuoltolaitos Kuntatekniikan liikelaitos Kuopiossa Kuntatekniikan liikelaitos 2015 Seudullinen joukkoliikennelautakunta Kuopio-Siilinjärvi Rakennuttaminen Maaningan ympäristönterveydenhuolto hoidetaan osana Yhteinen organisaatio Yhteiset lautakunnat + johtokunnat (alueelllisissa Ympäristötoimi yhteistoiminta-aluetta (Siilinjärvi isäntäkunta) Rakennusvalvonta Lautakuntien määrä ja toimialueet poikkeavia isäntäkuntamalli) Ympäristönsuojelu Yhteinen kaupunkirakennesuunnitelma Maa-aineslain valvonta Maapoliittisten linjausten yhtenäistäminen Savo-Pielisen jätelautakunta Kuopio toimii joukkoliikenneviranoamisena Kunnanhallitus Maaomaisuuden ja kiinteistön hallinta Poikkeamiset ELY Joukkoliikenneasiat Henkilöstö Henkilöstömäärät Kokonaistyöaika Vakituiset Tilapäiset Työllistetyt Yhteensä Vakituiset Tilapäiset Suorittava Yhteensä KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE henkilstö Johto Suunnittelupalvelut Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut 29,8 29,8 1,2 14,4 15,6 Maaningalla suorittava henkilöstö mukana, Kuopiolla Noudatetaan Kuopion palvelualueuudistuksen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 32,5 32,5 2 2 ainoastaan tilaajahenkilöstö. mukaista organisaatiorakennetta. Maaomaisuuden hallintapalvelut Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa ei Maaningalla henkilöstön toimenkuvat muuntuvat STRATEGINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 8,5 8,5 merkittäviä eroja. Kuopion palvelurakenteen mukaiseksi 0 0 Organisaation pienuus aiheuttaa toimintariskejä Eläköitymisen aiheuttamat muutokset on 0 Maaningalla. helpompi ratkaista yhdessä. PALVELUALUEEN TUKIPALVELUT 36,2 36,2 Mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen tehtäväkuvia selkeyttämällä Etätyön mahdollisuudet selvitettävä. Yhteinen asiakaspalveluorganisaatio Sähköiset asiakaspalvelun apuvälineet on järjestettävissä yhteisesti ja hyötyjäkin voisi olla. Maaningalla yhteinen asiakaspalvelupiste mm. KAUPUNKIYMP.PALV.ALUE, STRATEGINEN 151, ,5 4,2 0 14,4 18,6 rakennusvalv. ja ympäristösuoj. palveluja. MAANK.SUUNN. JA TUKIPALVELUT YHT. Henkilöstön keski-ikä Kaup.ymp.palvelualue 50,7 55 Ennnakoitu eläkepoistuma 21 2 Eläköitymisen määrä merkittävä molemmissa. Voidaan hyödyntää eläköitymisiä tehtävien ( ) järjestelyssä Talous V v Maaomaisuuden tasearvo (tilinp. 2010) Kiinteistöjen omistajaohjauksen tehostaminen Noudatetaan Kuopion mukaista Maaomaisuuden pinta-ala (ha) ha 580 ha ajankohtaista Kuopiossa. toimintatapaa. -maata omassa kunnassa ha 580 ha -maata muissa kunnissa ha 0 -vesialueita ha 0 Maaomaisuuden myyntitulot (keskim. n. 3 M ) Metsän myyntitulot (brutto) Maaomaisuuden vuokratulot (ulk.vuokratulot n. 10 M ) Maanhankinta Sivu 1 (4)

11 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Maksut ja taksat Kuopio Maaninka Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka pysäköinninvalvonta 40 e/virhe n virhettä/v Ei toimintaa Kuopiossa maksut ja taksat jonkin verran Maksujen ja taksojen yhtenäistäminen korkeammat. katu katuvaltausmaksut (erillinen liite) Ei toimintaa kuntakohtainen jätemaksu 2012 Vakituisen asunnon perusmaksu 17,80 tai 29,45 Vakituisen asunnon perusmaksu 17,63 tai 30,21 Maksut määräytyvät kuljetusalueittain riippuen siitä lajitellaanko biojätteet vai ei riippuen siitä lajitellaanko biojätteet vai ei Sekajäteastian tyhjennykset 3,37-6,88 /tyhjennys Sekajäteastian tyhjennykset 5,02-8,52 /tyhjennys riippuen jäteastian koosta l satamamaksut ja Laituripaikka riippuen leveydestä Laituripaikka 80,00-100,00 /vuosi leveyden mukaan Yhtenäistäminen; periaatteet samat venepaikkamaksut Soutuvenepaikka 47 Telaranta maksuton Talvisäilytyspaikat suurille veneille (verollinen) Ulkokuntalaisille 1,4 kertaiset maksut Ei järjestettyä toimintaa Ulkokuntalaisille 1,4 kertaiset maksut rakennuslupamaksu: Rak.valvonta 220 e+4e/m2 Rakentamisen valvonta ,40 /m² Taksan, palvelutason ja vaatimusesim. omakotitalo Mittaus 380 Rakennuspaikan merkintä 156 tason nousu. Nykyisen käytännön yhtenäistäminen Kuopion suunnittelutarve- ja poikkeuslupa Poikkeamisen myöntäminen 470 Poikkeamisen myöntäminen 84 käytännön kanssa (haja-asuatusalueen paikan- Poikkeamisen epääminen 235 Poikkeamisen taksa. merkintä ja sijaintikatselmus) aiheuttaa Suunnittelutarveratkaisun myönt. 370 Poikkeamisen taksa. saman vaikutuksen. Suunnittelutarveratkaisun epääminen 185 Poikkeamisen taksa. asemakaavoitus-maksut on taksat Taksaa ei ole. Maankäyttösopimuksia on tehty muutama. maankäyttösopimuskorvaukset tapauskohtaisesti kiinteistönmuodostus asemakaava-alueella kaupunki 850 Kiinteistönmuodostuksesta vastaa maanmittauslaitos. Toimitusmaksut halvempia Kuopiossa kuin valtiolla. Toimitaan Kuopion käytännön mukaisesti. joukkoliikenne reittiliikennelupa 300, sen muutos 220 kutsujoukkoliikennelupa 300, sen muutos 220 seutulippu 105 e Seutulippu 100 Investoinnit Vuonna 2011 Vuonna 2011 Urheilualueet 1,505 M 0 Peruskorjausvelkaa molemmilla. Peruskorjausohjelmien tarkistus. Puistot 1,110 M 0 Satamat 0,325 M 0 Kadut 10,296 M Investointitarve keskim. vuodessa M Verkostot, alueet, toimipisteet Vesihuollon toiminta-alueet Kuopion Vesi toimii keskeisellä kaupunkialueella, Veh- Kunnan vesihuoltolaitoksen puhdasvesihuollon toiminta- Maaningalla ei ole jätevedenpuhdistuslaitosta, Linjaukset haja-asutusalueen vesihuollossa mersalmen, Kurkimäen, Melalahden ja ent. Karttulan kun- alue käsittää keskustaajaman lisäksi kyläalueita Maa- jätevesien käsittely tapahtuu Siillinjärven kanssa yhtenäistettävä, yhteinen / yhteneväinen nan taajamissa. Verkostoa Kuopion Vedellä; Maaninkajärven ympärillä ja jätevesihuollon toiminta- sopimuksella. vesihuollon kehittämissuunnitelma vesijohtoa 484 km, jätevesiviemäriä 365 km ja hulevesi- alue keskustaajaman lisäksi Käärmelahden ja Kinnuviemäriä 257 km. Jätevedenpuhdistamoita Kuopion lanlahden kylätaajama-alueita. Vedenottamot 2 kpl, Vedellä 5 kpl. Vesisäiliöt, paineenkorotusasemat, ylävesisäiliö 1 kpl, paineen korotusasemat 2 kpl ja Avustusperiaatteiden yhtenäistäminen pumppamot jne.? Vesihuollon kehittämissuunnitelma vesijohtoa 153 km. Jv-siirtopumpp. 7 kpl, tasausallas valmistuu m², muut pumppaamot 25 kpl ja johtoja 54 km Muut vesihuoltolaitokset/vesiosuuskunnat Muista vesihuoltolaitoksia, lähinnä osuuskuntia Kuopiossa Kunnan alueella toimii 7 vesisosuuskuntaa. Niistä kolmen 20 kpl. Verkostoa osuuskunnilla vesijohtoa 1100 km ja kotipaikka on toisessa kunnassa ja toiminta pientä. jätevesiviemäriä n. 50 km. Vedenottamoita osuuskunnilla Maaningan alueella toimivat puhdasvesiosuuskunnat 4 kpl. Jätevedenpuhdistamoita osuuskunnilla ei ole. Muu hankkivat veden kunnan laitokselta ja vastaavat oman yksityinen toimija Neuron. Vesisäililöt, paineenkorotus- alueensa painneen pidosta. Verkkoja on niillä noin 60 km. asemat, pumppaamot jne.? ja liittyjiä noin 180 kpl Satamat ja pienvenesatamat vierasvenesatamia 4 Vierasvenelaituri 4 aluspaikkaa (taajamassa) Kuopiossa palvelu siirtynyt hyvinvoinnin edistämisen Kuopion palvelurakenteen mukaisesti. matkustajasatamia 4 Kotivenelaituri pienveneille 19 paikkaa (taajamassa) palvelualueelle pienveneiden osalta. rahtisatamia 1 Telaranta soutuveneille noin 30 paikkaa (taajamasa) Maaningalla teknisellä osastolla. pienvenepaikkoja 85, joista laiturisatamia 22 ja soutuvenepaikkoja 63 laituripaikkoja yhteensä n soutuvenepaikkoja yhteensä n Sivu 2 (4)

12 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Katujen ym. kunnossapito Kuopio Maaninka Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Kunnossapidettäviä väyliä 630 km (ajoradat, kev.liikenteen väylät ja jalkakäytävät) Taajaman katuverkko 10,6 km Kunnossapidon toimintatapojen yhtenäistäminen Uutta katua n. 5 km vuodessa (esim. alueurakointi yms.) Yksityistiet Yksityistierekisterissä 634 tiekuntaa yhteensä 1325 km, Avustuskelpoisia yksityisteitä 68 tiekunnalla yht 317 km Maaningalla ei tehdä lautakunnan tietoimituksia. Avustusperiaatteiden yhtenäistäminen km josta n. 800 km avustuksen piirissä (450 tiekuntaa) Niiden kunnossapitoavustuksen piiriin kuuluva pituus Yksityistieavustusperiaatteet ovat erilaiset. tiekuntien määrä 266 km, kunnossapidon avustus 2011 yhteensä Kuopiossa on parempi avustustaso kunnossapidon avustukset Avustus vuonna 2011 yhteensä (kunnossa- Haku kaudelle on käynnissä. osalta. pitoavustus ja peruspar.avustus ) Vuoden 2011 parantamisen avustukset 6 tiekunnalle Yksityistieavustukset 2011 / 425 /km (ka /v) talkooavustukset Talkooavustuksia /vuosi Ei toimintaa Noudatetaan Kuopion toimintatapaa, jako- Kunnossapidettävät puistot ja A 52 ha B 64 ha perusteet tarkistetaan. viheralueet, leikkipaikat (ha) 72 leikkipaikkaa Joukkoliikenne Järjestäminen: suunnittelupalvelujen joukkoliikennetiimi Joukkoliikenneasioita päättää kunnanhallitus. Suunnittelu Noudatetaan Kuopion toimintatapaa. Palvelutason Viranomaistehtävät: Kuopion seudullinen joukkoliikenneltk on tapahtunut ELY-keskuksen johdolla. määritys ja tarkistukset Lakisääteiset tehtävät: palvelutason määrittely toimivaltaalueelle, liikenteen järjestämistapapäätökset, vuosittainen yhdistelmäraportti sopimuksista ja hintavelvoitteista sekä maksetuista korvauksista. Vesihuolto Vesihuollon järjestäminen Toiminta-aluepäätökset Toiminta-aluepäätökset kunnan vesihuoltolaitos ja Järjestäminen mietittävä kokonaisuutena -Kuopion Vesi huolehtii vedenhankinnasta ja -jakelusta, 7 vesiosuuskuntaa (kotipaikka toinen kunta 3 kpl) yhteisesti hoidettuna. jätevesien sekä hulevesien johtamisesta ja käsittelystä Kunnan vesihuoltolaitos vastaa puhdasveden hankinnasta toiminta-alueellaan. ja jakelusta sekä jäteveden ja huleveden johtamisesta. -Vesiosuuskunnat (20) huolehtivat pääasiassa veden- Jätevesien käsittely tapahttuu sopimusperusteisesti jakelusta ja 5 alueella jätevesien johtamisesta Siilinjärven kunnan jätevesipuhdistamolla. toiminta-alueellaan. Siirtoviemäri Siilinjärvelle päätyy Harjamäkeen. Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon kehittämissuunnitelma (strategiset linjaukset) Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma tehty Vesihuollon toteuttamisen avustaminen maaseutualueille. Lisätarkastelu Siilinjärvi ja Nilsiä. Raportti "Kuntien rajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen "yhteistyö". Muut kunnalle kuuluvat vesihuollon Valmiussuunnitelma, yleissuunnittelu jne. Kunnan vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma tehty 2003 Vesiosuuskuntien valmiussuunnitelmat tekemättä Vesihuollon kehittämissuunitelmien päivitys ja lakisääteiset tehtävät molemmissa kunnissa. toimenpiteiden toteutus. Jätehuolto järjestäminen Jätekukko Oy palvelut Jätekukko Oy palvelut Alueellinen jätelautakunta, nykyinen toimintamalli jatkuu. viranomaistehtävät Järjestämisen vo. Tehtävät Savo-Pielisen jätelautakunta Järjestämisen vo. tehtävät Savo-Pielisen jätelautakunta muu valvonta ympäristötoimi muu valvonta ympäristötoimi kunnalliset määräykset yhtenäistäminen käynnissä yhtenäistäminen käynnissä Yhtenäiset jätehuoltomääräykset. Asuntotoimi - Asuntotoimen tehtävät: käsittelee energia- ja korjausavustukset avustuksia ja korkotukilainoja. Kunnahallitus: energia-, korjausavustukset, korkotuet Asuntopoliittiset linjaukset yhtenäistettävä. peruskorjausneuvonta vuokrataloyhtiöt -Peruskorjausneuvontaa antaa asuntotoimi ja Rakennusvalvonta: korjausneuvonta, hakemusten valmistelu Neuvontapalveluja asikaspalvelupisteessä. rakennusvalvonta Päätökset Kuopiossa asuntotoimessa (avustuk- Kunnanhallitus(viranhaltija): vuokraa kunnan omistamia set ja lainat). - Vuokrataloyhtiöt hoitavat itse asuntojen välityksen ja asuntoja (27 kpl) sekä, valvoo asukasvalintoja ja vuokria Toimitaan Kuopion toimintamallin mukaan. asuntotoimi asukasvalintojen ja vuokrien valvonnan. Niiralan Kulma Yhtiöt ostavat hallintopalvelut Aktiiva Oy:ltä. Kuopas Maaningan Vuokrahuoneistot Oy Kiinteistö-Kys As Oy Mutkapuisto Hoitaa asumisoikeusasuntojen kunnille määrätyt tehtävät. Maaningan Vanhustentaloyhdistys ry omistaa ja vuokraa yht 55 kpl palveluasuntoa (osa erityisasumista) Metsä- ja kalatalous Metsien pinta-ala n ha, josta n. ½ talousmetsiä. Metsien pinta-ala 590 ha. Pääasiassa talousmetsiä. määrät (käyttömuodoittain) Metsien hakkuusuunnite k-m3 ja metsänhoitotavoite 250 ha. Vuotuiskasvu 4500 k-m³, hakkuusuunnite 3500 k-m³/vj Kuopion toimintatavan mukaisesti. hoito Taimikoiden hoito 20 ha suojelualueet LSL:n mukaiset ja valtion hankkimat alueet yht ha LSL Korkeakoski: valtio, järjestöt ja kunta Maaningalla hoitovelvoitetta kaikissa kohteissa. kunnan omistamat suojelualueet kaupungin omistamat ls-alueet 540 ha Lintujärvet (Lapinjärvi ja Patalahti):valtio ja yksityiset kunnan omistamat vesialueet Vesialueita n ha Kunta ei omista vesialueita Sivu 3 (4)

13 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Kuopio Maaninka Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Maankäyttöpolitiikka Maapolitiikka perustuu pääasiassa kunnan maan- omistukseen. Maanhankinta tapahtuu ensijaisesti vapaaehtoisin sopimuksin, lunastusta ja etuosto-oikeutta ei ole käytetty Maapolitiikka perustuu pääasiassa kaupungin maanomistukseen maanomistukseen. Maanhankinta tapahtuu ensijaisesti vapaaehtoisin sopimuksin, tarvittaessa käytetään lain sallimia pakkokeinoja (lunastus, etuosto-oikeus) Kummallakin kunnalla on maapoliittinen ohjelma. Maankäyttöpolitiikan periaatteiden yhtenäistäminen. kaavoitus yleiskaavoitus oikeusvaikutteiset yleiskaavat (kattavuus) (ha) Oikeusvaikutteiset yleiskaavat kattavat 83 % koko kaupungin pinta-alasta. Yleiskaavoja yht km2 Oikeusvaikutteisia yleiskaavoja on Maaninkajärven ympäristössä, Keskisaaressa ja Käämelahden kylätaajamassa. Niiden ala yht 68 km² Edellyttää ensisijaisesti maaseutualueen yleiskaavoitusta. Maaningalla on yleiskaavoituksen tarvetta. Erityisesti Keskusta, Keskisaari, Käärmelahti ja Ruokovesi. Seudullinen kuntien yhteinen rakennemalli. asemakaavoitus Asemakaavojen laadinta on kokonaan ostopalveluja. Kaavamerkintöjen yhdenmukaistaminen ja asemakaavoitut alueet (ha) Oikeusvaikutteiset kaavat kattavat koko kaupunkialueen Asemakaavat kattavat kirkonkylän taajaman mukaan- ajantasaistaminen. poislukien osin Karttulan aluetta lukien osia Keskisaaresta ja Pihtisalmesta 1,5 km². Yksityisiä ranta-asemakaavoja 6 kpl kaavojen ajantasatilanne Kunnossa Kirkonkylän asemakaava ajantasaistettu 2006, muut nuorempia. Rekisterijärjestelmien yhtenäistäminen. Kiinteistötoimitukset ak-alueella ja ulkopuolella Kiinteistötoimituksia noin 150/vuosi (ak-alueella) Tekee maanmittaustoimisto koko kunnan alueella Päällekkäisten osoitteiden muuttaminen vaatii Molempien kuntien muutettava omat osoitteisto+osoiterekisteri Osoitteet kaikilla rakennuksilla (ei kaikilla vapaa-ajan Osoitteet asutuilla kiinteistöillä. Loma-asutuksessa merkittävän työpanoksen liitosta edeltävänä osoitteensa ennen liitosta v aikana. asunnoilla). Päällekkäisiä katu/teitä 123 kpl. puutteita.tienimistössä päällekkäisyyttä (suuret yhteis- vuonna. Liitosajankohtana ei saa olla enää toiminta-alueet) päällekkäisiä osoitteita. kaavarekisterit Kaavojen osalta kunnossa, kaavayksikköjen osalta ei. Ei kunnossa Vehmersalmi ja Karttula puuttuvat osittain. kantakarttojen tilanne pinta-ala ha ha Asemakaavan pohjakartta ,0 km² miltä alueilta kaikista taajamista Kirkonkylän taajama, osia Keskisaaresta ja Pihtisalmesta onko sähköisenä vai manuaalisena sähköisenä Sähköinen ajantasa kantakartta on pääasiassa ajantasalla. Maastokohteita ei Ei ole pidetty ajantasaisena Maaningalla kantakarttatilanne heikko. Kantakarttojen uusiminen. systemaattisesti päivitetty vanhoilta alueilta. Tietojärjestelmät ja tukipalvelut Olisi oltava samat järjestelmät käytössä. kuntarekisteri Facta-kuntarekisteri (väestö, kaava, kiinteistö, rak.valv.) KuntaNet Mapinfoalustalla Eri kuntarekisterit käytössä. Voidaan konvertoida Maaningan rekisteritiedot Kuopion rekisteriin (sama ohjelmistotoimittaja ja kaava- ja suunnittelu- monipuoliset kaava- ja suunnittelujärjestelmät (Fiksu) Ei ole siirtoja tehty muualla). järjestelmät Tietojärjestelmien yhtenäistäminen. paikkatietojärjestelmät Kuopiossa Oracle -pohjaiset paikkatietokannat. Kuopion tietojärj. lisenssit eivät mahdollista Selainpohjainen paikkatietopalvelu kaikkien käytettävissä. palvelujen myyntiä muihin kuntiin. Muuta Pilaantuneet maa-alueet Käytöstä poistetut kaatopaikat Luokkisuo, Neulamäki, Karttula Hirvimaa (lopetettu 1990) Tiihotar, Silmäsuo, Vehmersalmi (vanhat kaatopaikka-alueet 1 kpl) (vanhat kaatopaikka-alueet 15 kpl) Maankaatopaikat Heinjoki,Vehmersalmi, Riistavesi Honkamäki lupa voimassa Maamassojen hallintajärjestelmä Ylijäämämassojen hallintajärjestelmä. Lumenkaatopaikat Siikaniemi, Kirveslahti 2-3 lumenkaatopaikkaa tarpeen mukaan. Ampumaradat Heinjoki (yksityiset Vehmersalmi, Karttula) Leinolanlahden ulkorata: Riistanhoitoyhdistys Urheilutalon sisärata: Maaningan Metsästys ja ampumaseura Virkistysalueet ja reitistöt Melonnan ja veneilyn rantautumispaikat Hoitovastuu: Korkeakoski, Patalahti luontopolut Reittien virallistamishanke on käynnissä Virkistysreittiverkoston yhtenäistäminen. 52 kpl, Luontopolut 11 kpl, Laavu- ja nuotio- Kuopiossa. paikat sekä grillikatokset ja kalamajat n. 80 kpl, moottorikelkkareitit yli 200 km. Sivu 4 (4)

14 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut LIITE 2 Asiakokonaisuus Kuopio Maaninka Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Organisaatiot Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kuopiossa ymp.ltk:lle kuuluu ympäristönsuojelu ja Kuopion toimintamallin mukaan. Alueellinen rakennuslautakunta ympäristöterveydenhuolto. Maaningalla kuuluu lisäksi rakennusvalvonta ja yksityistieasiat. Maksut ja taksat - ympäristölupamaksut on on Kuopiossa maksut jonkin verran korkeammat. Maksut yhtenäistettävä. - maa-aineslupamaksut -"- on " " - maisematyölupamaksut -"- on " " - ympäristöterveydenhuollon -"- on " " maksut - alueellisen rakennusvalvonnan maksut on on " " Valvontakohteet (v. 2011) Ympäristönsuojelu - ympäristönsuojelulain ja jätelain Kuopiossa suhteessa enemmän valvontaresursseja Maaningalle tarvitaan suhteessa enemmän mukaiset toimenpiteet valvontaresursseja. - ympäristölupavelvolliset Pääasiassa eläinsuojia. - maastoliikenne lain mukaiset toimenpiteet maa-ainesluvat maa-aineslain sekä maankäyttö ja rakennuslain mukaiset toimenpiteet Ympäristöntilan seuranta - säännöllinen ilmanlaadun seuranta - yhteistyö Siilinjärven, Varkauden ja toiminnanharjoittajien kanssa Ei toimintaa Kuopiossa systemaattisempi ympäristön Tarvetta ympäristön nykytilan selvityksiin - vesienlaadun seuranta - pienten järvien ja lampien seurantaa Maaninkajärvessä ja Onkivedessä laadunseurantaa tilan seuranta Maaningalla.Tehtävät organisoidaan uudelleen. Ympäristönsuojelumääräykset - päivitetty 2012 Ei ole Maaningalla ei ympäristönsuojelumääräyksiä Kuopion ympäristönsuojelumääräykset tarkistetaan koskemaan myös Maaninkaa. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmät Ei ole Ei ole Yhtenäinen ympäristötietojärjestetelmä. Ympäristöterveydenhuolto Säännöllisen valvonnan kohteet - elintarvikevalvonta Maaningan ympäristöterveydenhuolto ostopalveluna Ympäristöterveydenhuolto Kuopion järjestelmän - terveydensuojelulain valvonta Siilinjärveltä. Kuopio ostaa suureläinpraktiikan ja mukaan. Eläinlääkintähuolto nykyisellään. - kemikaalivalvonta virkaeläinlääkäripalvelut Siilinjärveltä. - kuluttajaturvallisuus tupakkalain valvonta nikotiinivalmisteiden valvonta 69 2 Tietojärjestelmä TerveKuu TerveKuu Eläinlääkintähuolto Suureläimet Suureläinpraktiikka ostopalveluna Siilinjärven ja Tervon kunnalta Siilinjärven kunnalta (sekapraktiikka) Jatkuu entisellään. - maidontuontantotilat n Pieneläimet - pieneläinpraktiikka Ostopalveluna Sekapraktiikka, päivystys ostopalveluna Kuopiosta Pieneläinsuojat Ostopalveluna Ostopalveluna Siilinjärveltä. Toiminta jatkuu entisellään. Alueellinen rakennusvalvonta - lupapäätökset 1146 lupapäätöstä 247 toimenpideilmoitusta 100 lupaa 19 toimenpideilmoitusta Maaningalla sijaintikatselmukset hoitaa rak.tarkastaja Toimintamalli selvitetään tarpeen mukaan. - aloituskokoukset ja Kuopiossa maaomaisuuden hallintapalvelut. - työmaakatselmukset tietojärjestelmät Facta KuntaNet Järjestelmät yhtenäistettävä. Maaningalla tarpeen yhteinen asiakaspalvelupiste mm. rakennusvalv. ja ympäristösuoj. palveluja. Sivu 1 (1)

15 LIITE 3 Kartta

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Liite 6. ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET TUKIPALVELUT Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO... 2 2 TEHDYT SELVITYKSET... 2 3 ICT-INFRARATKAISUT... 3 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut... 3 3.2 Tietoliikennepalvelut... 4 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut...

Lisätiedot

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Tehtävä: Arvioi nykyisen kuntasi kannalta yhdistymisen tuottamat hyödyt ja haitat palvelujen

Lisätiedot

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA

YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA YLIKUNNALLINEN RAKENNUSVALVONTA KAINUUSSA RVK-2014 RAKENNUSVALVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA AALTO YLIOPISTO Hannu Leskinen Rakennustarkastaja Kajaanin kaupunki 0 SELVITYS YLIKUNNALLISESTA RAKENNUSVALVONNASTA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi Selvitys rakennusvalvontatoimen kehittämisen vaihtoehdoista 25.2.2015 Esipuhe Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus sopi 29.8.2013 budjettiriihessään

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS Loppuraportti 28.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1 SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 1.1 Selvitystyön lähtökohdat... 6 1.2 Selvitystyön tavoitteet...

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN

TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN TONTTILAITOKSEN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 1.10.2007 Kunnanvaltuusto 8.10.2007 2 Sisällysluettelo 1 PERUSTETTAVAN TONTTILAITOKSEN PERUSTIEDOT...3 2 TONTTITUOTANNON NYKYTILA...4 2.1 Tonttituotannon rahoitus...4

Lisätiedot

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

uutiset asuminen ja ympäristö Salon strategia s. 2 Ajankohtaista kaavoituksesta s. 3 Kaavoituskatsaus 2011 s. 4-7 Kaupungin tonttitarjonta s.

uutiset asuminen ja ympäristö Salon strategia s. 2 Ajankohtaista kaavoituksesta s. 3 Kaavoituskatsaus 2011 s. 4-7 Kaupungin tonttitarjonta s. SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 2011 Salon uutiset asuminen ja ympäristö Salon strategia s. 2 Ajankohtaista kaavoituksesta s. 3 Kaavoituskatsaus 2011 s. 4-7 Kaupungin tonttitarjonta s. 8 Rakennusvalvonta

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot