KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE"

Transkriptio

1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

2 Sisällysluettelo JOHDANTO NYKYTILANNE STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA PALVELUT KUNTALIITOKSESSA YHDISTYMISEN TOTEUTTAMISEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET KUNTALIITOKSEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET MAANINGAN KUNTALAISILLAT Liitteet 1. Kaupunkiympäristön lähtötiedot 2. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen lähtötiedot 3. Kartta 2

3 JOHDANTO Kaupunkiympäristön palvelualueen ja strategisen maankäytön työryhmän tehtävänä oli selvittää kuntaliitoksen vaikutukset Kuopion ja Maaningan yhteisten palveluiden järjestämiseen, maankäyttöön sekä viranomaistoimintaan. Tarkoitus oli selvittää samanlaisuudet ja eroavuudet sekä mahdollisuudet ja haasteet kuinka kaupunkiympäristön palvelut hoidettaisiin yhdessä. Työryhmä on toiminut seuraavassa kokoonpanossa: Tapio Räsänen, suunnittelujohtaja, Kuopio, pj. Lea Pöyhönen, ympäristöjohtaja, Kuopio Mauri Pesonen, vs. kaupungininsinööri, Kuopio Jari Kyllönen, kiinteistöjohtaja, Kuopio Juha Romppanen, yleiskaavajohtaja, Kuopio Jaakko Väisänen, konsultti, Maaninka Antti Rissanen, rakennustarkastaja, Maaninka Airi Asikainen, toimistovirkailija/henk.edustaja, Maaninka Anja Komulainen, hallintosihteeri/henk.edustaja, Kuopio, siht. Työryhmä aloitti työnsä ja on kokoontunut yhteensä 4 kertaa. 1 NYKYTILANNE Kuopion ja Maaningan organisaatioissa lautakuntarakenne poikkeaa siten, että Maaningalla ympäristölautakunta vastaa teknisestä toimesta, ympäristötoimesta ja rakennusvalvonnasta. Kuopiossa yleiskaavoitus on kaupunginhallituksen alaista ja kaupunkiympäristön toiminnasta vastaa viisi lautakuntaa: kaupunkirakennelautakunta, ympäristölautakunta, alueellinen rakennuslautakunta, alueellinen jätelautakunta ja seudullinen joukkoliikennelautakunta. Kuopio on toteuttanut toiminnassaan tilaaja-tuottajamallia yhdyskuntarakentamisen ja kunnossapidon osalta, Maaningalla tuotanto on kilpailutettu pääosin tuntihintaisena urakointina. Jätehuollon viranomais- ja palvelutehtävät hoidetaan kummassakin alueellisesti samoissa organisaatioissa. Yksityistieavustusperiaatteet ovat kunnissa erilaiset, Kuopiossa on parempi avustustaso. Vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat molemmissa kunnissa ajan tasalla, mutta vaativat yhtenäistämistä. Kummallakin kunnalla on maapoliittinen ohjelma, joiden periaatteet tulisi yhtenäistää. Maaningalla on yleiskaavoituksen tarvetta. Maaningalla kiinteistötoimitukset tekee maanmittaustoimisto koko kunnan alueella, Kuopiossa asemakaava-alueilla kaupunki. Päällekkäisten osoitteiden muuttaminen olisi tehtävä ennen kuntaliitosta. 3

4 Tietojärjestelmät poikkeavat toisistaan, Maaningalla ei ole omia suunnittelujärjestelmiä. Henkilöstömäärä tarkastelualueella on yhteensä 170. Maaningalla ei ole omaa suunnitteluhenkilöstöä. Ilman suorittavaa henkilöstöä tilaajahenkilöstön volyymi on Kuopiossa lähes 40-kertainen. Organisaation pienuus aiheuttaa toimintariskejä Maaningalla. Maksut ja taksat ovat Kuopiossa jonkin verran korkeammat. Ympäristönsuojelussa tehtävät vastaavat pitkälle toisiaan. Volyymit ovat Kuopiossa huomattavasti suuremmat. Maaningalla on tarvetta mm ympäristön tilaa koskeviin selvityksiin. Kuopio hoitaa myös Varkauden ja Siilinjärven ilman laadun tarkkailun. Ympäristöterveydenhuollon osalta Maaninka kuuluu usean muun kunnan muodostamaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jossa isäntäkuntana toimii Siilinjärvi. Pieneläinpäivystys on Kuopion järjestämää. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan itse lukuun ottamatta eläinlääkintähuoltoa, joka on kokonaan ostopalvelua: pieneläinpraktiikka ostetaan yksityiseltä yritykseltä ja suureläinpraktiikka ja virkaeläinlääkäripalvelut Siilinjärven ympäristöterveyskeskukselta lukuun ottamatta Karttulan aluetta, joka hoidetaan Tervon kunnalta ostopalveluna. Kuopion rakennusvalvonta vastaa alueellisena myös Suonenjoen kaupungin rakennusvalvonnasta. Tehtävät poikkeavat Maaningan kanssa hieman, mm rakennusten sijaintikatselmusten suorittamisen osalta. 2 STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA Kuntaliitos ei aiheuta merkittäviä muutostarpeita elinympäristön ja maankäytön henkilöstön strategioissa, mutta tuo tarvetta strategisten suunnitelmien ja ohjelmien päivittämiseen. Maankäytön suunnittelua ohjaa yhteinen maankäyttörakennemalli LOIKKA Yhdistyminen antaa mahdollisuuden selkeyttää viranomaistoimintoja sekä omistajaroolia. Lähtökohtana pidetään Kuopion nykyistä organisaatiota. Luottamushenkilöorganisaatioissa noudatetaan nykyistä Kuopion lautakuntamallia mukaan lukien alueelliset lautakunnat. 4

5 3 PALVELUT KUNTALIITOKSESSA 3.1 Palveluiden järjestäminen v Hallinto, asiakaspalvelu, suunnittelu ja rakennuttaminen Toiminnot kootaan ensisijaisesti Kuopioon. Maaningalle mahdollisesti sijoitettavaan yhteispalvelupisteeseen tarvittaisiin ainakin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun ohjaus- ja neuvontapalveluja. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito Maaningan alueella katujen, puistojen ja yleisten alueiden hoito järjestetään alueurakointina Kuopion nykyistä käytäntöä noudattaen. Maaningan pysäköinninvalvonnan hoitaa edelleen Pohjois-Savon poliisilaitos. Vesihuolto Yhdistyneen kaupungin kaupunginhallitus vastaa viranomais- ja avustustoiminnasta sekä yleisestä kehittämisestä. Linjaukset haja-asutuksen vesihuollossa on yhtenäistettävä. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Toiminnot kootaan Kuopioon. Ainakin rakennusvalvonnalle ja ympäristönsuojelulle on varattava vastaanottopäiviä Maaningan yhteispalvelupisteeseen. Rakennusvalvontamittausten toimintamalli mietitään uudelleen käytännön tarpeen mukaan. Rakennuslautakunta toimii alueellisena. Eläinlääkintähuolto säilyy pääpiirteissään entisellään. Muu ympäristöterveydenhuolto hoidetaan keskitetysti. (Sopimukset Siilinjärven kunnan kanssa uusittava). Jätehuolto Viranomais- ja palvelutehtävät hoidetaan jatkossakin alueellisesti kuten nykyisin. Joukkoliikenne Asuntotoimi Viranomaistehtävät hoidetaan jatkossakin seudullisesti. Kaupungin henkilökuljetuksien järjestämisessä noudatetaan Kuopion mallia. Päätöksenteossa noudatetaan Kuopion mallia. Neuvontaa järjestetään tarvittaessa hakuaikoina Maaningalle (yhteispalvelupiste). Tontti- ja paikkatietopalvelut Asiantuntijapalvelut Kuopiossa. Paikallisesti saatavissa aineistoa ym. yhteispalvelupisteestä. 5

6 3.2. Henkilöstön sijoittuminen, tarvittavat resurssit ja muutokset nykyiseen tilanteeseen Henkilöstö Kuopion ja Maaningan nykyisestä (n. 170 henkilöä) henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän yhteensä 23 henkilöä v mennessä. Talous- ja henkilöstöhallinto - Mahdollinen yhteispalvelupiste Maaningalla - Laskutushenkilöstö kootaan hallinnollisesti, etätyömahdollisuudet selvitettävä. - Muu tukipalveluhenkilöstö kootaan Kuopioon. Suunnittelu - Henkilöstö kootaan Kuopioon. Rakennuttaminen ja kunnossapito -Kunnallisteknisen rakentamisen ohjelmointi ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä hallinto on tarkoituksenmukaista hoitaa kootusti Kuopiossa. Etätyömahdollisuudet selvitettävä. Maaomaisuuden hallinta - Asiantuntijapalvelut kootaan Kuopioon. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut - Kokoaminen Kuopioon. Palvelupiste Maaningalla, etätyömahdollisuudet selvitettävä Tarvittavat resurssit ja muutokset nykyiseen tilanteeseen Tietohallinto Käytössä olisi oltava samat järjestelmät. Maaningan rekisteritiedot voidaan konvertoida Kuopion rekisteriin (sama ohjelmistotoimittaja ja siirtoja tehty muualla). Tietojärjestelmien yhtenäistäminen. Kuopion tietojärjestelmälisenssit eivät mahdollista palvelujen myyntiä kuntiin. Tietohallinnosta on oma selvitys. Kunnallistekniikka ja yleiset alueet Molemmilla kaupungeilla on tarvetta kadunrakentamisen ja yleisten alueiden peruskorjausrahoituksen tason nostoon. Maanhallinta ja suunnittelu Maaseutualueiden jatkokehittäminen vaatii resursseja kaavoitukseen ja vesihuollon suunnitteluun ja taajama-alueiden osalta asemakaavoitukseen, maanhankintaan ja maankäyttösopimustoimintaan. 6

7 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentumisen vuoksi joukkoliikenteen viranomaistehtävien ja henkilökuljetusten järjestäminen vaativat henkilöresursseihin lisäystä, jonka suuruus riippuu valittavasta joukkoliikenteen järjestämistavasta. Kuopiolla on hyväksytyt joukkoliikenteeseen liittyvät reittiliikenne- ja kutsujoukkoliikennelupataksat. Seutulippujen hinnat Kuopiossa ja Maaningalla ovat erilaiset, Maaningalla halvempi. Ne pitäisi yhtenäistää. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Maaningalla on tarvetta ympäristöselvitysten tarkempaan tasoon. Ympäristöselvitykset olisi tehtävä myös kaavoituksen yhteydessä. Lisäksi ympäristönsuojelutehtäviin kuuluvaa tiedottamista ja neuvontaa on sen alueella lisättävä. Maaningan alueella on resurssitarvetta myös ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäviin. Maaningan alueella on lisäresurssitarvetta rakentamisen ohjaukseen ja neuvontaan. Rakennusvalvontamittausten järjestäminen saattaa aiheuttaa lisäresurssitarvetta. 4 YHDISTYMISEN TOTEUTTAMISEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET Maaningalla yleiskaavoitusta edellytetään erityisesti keskustassa, Keskisaaressa, Käärmelahdessa, Onkivedellä ja Ruokovedellä. Kaavamerkintöjen yhdenmukaistaminen ja ajantasaistaminen. Rekisterijärjestelmien yhtenäistäminen. Molempien kuntien on muutettava omat osoitteensa viimeistään v aikana. Kantakartan ajantasaistaminen esim. laserkeilauksella. Kunnan jätestrategian tarkistaminen. Ympäristöterveydenhuollon sopimukset Siilinjärven kanssa on uusittava. Maaningalla poikkeamisluparekisterit on täydennettävä paikkatietopohjaiseksi. Kuopion ja Maaningan maapolitiikan linjaukset on yhtenäistettävä. Ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys on yhtenäistettävä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmien yhtenäistäminen. Yhteisen joukkoliikenneviranomaisalueen muodostaminen. Kuopiossa maksut ja taksat ovat jonkin verran korkeammat kuin Maaningalla. 7

8 Seuraavat maksut ja taksat on yhtenäistettävä Kuopion maksutaksojen pohjalta (alueellinen tarkastelu mahdollinen siirtymäkausi huomioiden): käytöstä poistettujen kaatopaikkojen jälkihoito- ja tarkkailukulujen taksat rakennusvalvonnan lupamaksuihin kustannusvastaavuus yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapidon laskutus tontinomistajilta maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n mukaiset asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä perittävät taksat sekä kehittämiskorvaukset katuvaltausmaksut ympäristölupamaksut ympäristöterveydenhuollon maksut maisematyölupamaksutaksat ja maa-aineslain mukaiset taksat satamamaksutaksat venepaikkavuokrat, vierasvenepaikkamaksut ja talvisäilytyspaikkamaksut yksityistieavustusten perusteet suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset kiinteistönmuodostustaksat asemakaava-alueella 5 KUNTALIITOKSEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Toimintoja koottaessa hallinnon, suunnittelun ja viranomaistoiminnan henkilöstö on sijoitettavissa nykyisiin toimitiloihin Kuopioon ilman merkittäviä toimitilainvestointeja. Kuntaliitos ei aiheuta investointeja vesihuoltoon, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvelvoitteisiin eikä merkittäviä investointeja teknisen huollon osalta. Kuopiossa on suunnittelu-, valvonta- ja tuotantohenkilöstöä enemmän, johon perustuen Maaninka näkee mahdollisuutena nostaa palvelujensa asiantuntemuksen tasoa. Tämä edellyttää myös lisäresursointia etenkin suunnittelun, maaomaisuuden hallinnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan tehtävissä. Maaningan ostopalvelujen osittainen korvaaminen omalla tuotannolla, keskitetty kilpailuttaminen sekä suunnittelun tason nosto antavat mahdollisuuden laatutason nostoon ja kustannussäästöihin. Toiminta-alueen laajentuminen (rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu, joukkoliikenne ja muut henkilökuljetukset) aiheuttaa matkakustannuksia ja vie henkilötyöaikaa. Molempien kuntien infrastruktuurin peruskorjausrahoitus on alimitoitettu tällä hetkellä. Maaningan katuverkoston peruskorjauksen toteuttamiseen tarvitaan rahoitusta. 8

9 6 MAANINGAN KUNTALAISILLAT 2012 Kaupunkiympäristö Vastaukset keskeisiin esille tulleisiin kysymyksiin Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan hallinto muuttuu osaksi alueellista rakennusvalvontaa. Rakennusvalvonnan palveluja annetaan yhteispalvelupisteessä ja kenttätyössä toimii paikallinen rakennustarkastaja. Viranomaisena toimii alueellinen rakennuslautakunta. Lupaprosessi, rakennusvalvontamittaukset ja rakentamisen valvonta muuttuvat kuopiolaisen mallin mukaiseksi. Rakennusluvan sisällölliset vaatimukset lisääntyvät, mutta toisaalta sen voi nähdä ohjausvaikutuksena rakentamisen laadulliseen parantumiseen. Toimintavarmuus paranee. Rakennusvalvontamaksut kallistuvat merkittävästi. Yksityistieavustukset Kuopio avustaa tiekuntia sekä kunnossapidossa että perusparantamisessa. Avustamisen periaatteet ja suuruudet ovat erilaiset kuin nykyisin Maaningalla. Maankäyttö ja rakentaminen Vesihuolto Rakentamisen ohjauksessa toimitaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan. Keskeisinä ohjausvälineinä tulevat olemaan enemmässä määrin kaavat ja rakennusjärjestys. Sisällöllisesti nykyisiin kaavoihin ei tule merkittäviä muutoksia. Rakentamisen ohjauksen käytäntöjä on jo yhtenäistetty seututasolla. Haja-asutusalueella rakentamisen edellytykset eivät muutu oleellisesti, mutta rakennussuunnitelmien laatuvaatimukset lisääntyvät. Haja-asutusalueella tulee käyttöön mitoitusvyöhykkeet, jotka ovat jo käytössä useissa kunnissa Kuopion lisäksi. Kaavoituksen merkitys rantarakentamisen ohjauksessa ja luvan saamisen edellytyksenä korostuu. Kuopiossa on jo nykyisinkin laajoja maaseutualueita, jonka johdosta maalle rakentaminen ei ole uusi asia. Maaningan kunnan vesihuoltolaitos siirtyy osaksi Kuopion Veden liikelaitosta, jota ohjeistetaan omistajataholta. Hallinnointi tapahtuu pääasiassa Kuopiosta käsin, mutta yhteispalvelupisteeseen tulee joitakin asiakaspalveluja. Sopimusperusteisena toteutetut jätevesien puhdistaminen Siilinjärvellä ja puhdasveden myynti paikallisille vesiosuuskunnille jatkuvat sopimusten mukaisina. Paikallista laitoshenkilökuntaa säilyy Maaningalla. Puhdasveden käyttömaksut ovat Kuopiossa noin 10 % korkeammat ja jäteveden käyttömaksut päinvastoin saman verran alhaisemmat. Haja-asutuksen vesihuolto toiminta-alueiden ulkopuolella on ennestäänkin valtakunnallisesti tarkoin ohjattua, mistä johtuen muutokset ovat lähinnä lupaprosessien sisältövaatimusten ja valvonnan lisääntymistä. Myös aiheeseen liittyvä yleinen ympäristön tilan seuranta lisääntyy. 9

10 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Samanlaisuudet/ eroavuudet Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Kuopio Maaninka Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluu Ympäristölautakunta luottamushenkilöorganisaatiossa Tekninen toimi Jätekukko Oy:n alueella yhteinen Jätekukko Oy:n alueella yhteinen Organisaatiot Kaupunkirakennelautakunta Kaavoitus Savo-Pielisen jätelautakunta. Savo-Pielisen jätelautakunta Alueellinen rakennuslautakunta Yleisten alueiden ja väylien hoito Kuopiolla yhteinen alueellinen rakennuslautakunta Yhteinen alueellinen rakennuslautakunta Ympäristölautakunta Ykstyistieasiat Suonenjoen kanssa. Suonenjoen kanssa. Yleiskaavoitus kaupunginhallituksen alaista Rakennusten huoneistojen hoito Tukipalvelujen liikelaitoskuntayhtymä Kuopiossa Tukipalvelutyöryhmä miettii. Savo-Pielisen jätelautakunta Vesihuoltolaitos Kuntatekniikan liikelaitos Kuopiossa Kuntatekniikan liikelaitos 2015 Seudullinen joukkoliikennelautakunta Kuopio-Siilinjärvi Rakennuttaminen Maaningan ympäristönterveydenhuolto hoidetaan osana Yhteinen organisaatio Yhteiset lautakunnat + johtokunnat (alueelllisissa Ympäristötoimi yhteistoiminta-aluetta (Siilinjärvi isäntäkunta) Rakennusvalvonta Lautakuntien määrä ja toimialueet poikkeavia isäntäkuntamalli) Ympäristönsuojelu Yhteinen kaupunkirakennesuunnitelma Maa-aineslain valvonta Maapoliittisten linjausten yhtenäistäminen Savo-Pielisen jätelautakunta Kuopio toimii joukkoliikenneviranoamisena Kunnanhallitus Maaomaisuuden ja kiinteistön hallinta Poikkeamiset ELY Joukkoliikenneasiat Henkilöstö Henkilöstömäärät Kokonaistyöaika Vakituiset Tilapäiset Työllistetyt Yhteensä Vakituiset Tilapäiset Suorittava Yhteensä KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE henkilstö Johto Suunnittelupalvelut Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut 29,8 29,8 1,2 14,4 15,6 Maaningalla suorittava henkilöstö mukana, Kuopiolla Noudatetaan Kuopion palvelualueuudistuksen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 32,5 32,5 2 2 ainoastaan tilaajahenkilöstö. mukaista organisaatiorakennetta. Maaomaisuuden hallintapalvelut Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa ei Maaningalla henkilöstön toimenkuvat muuntuvat STRATEGINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 8,5 8,5 merkittäviä eroja. Kuopion palvelurakenteen mukaiseksi 0 0 Organisaation pienuus aiheuttaa toimintariskejä Eläköitymisen aiheuttamat muutokset on 0 Maaningalla. helpompi ratkaista yhdessä. PALVELUALUEEN TUKIPALVELUT 36,2 36,2 Mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen tehtäväkuvia selkeyttämällä Etätyön mahdollisuudet selvitettävä. Yhteinen asiakaspalveluorganisaatio Sähköiset asiakaspalvelun apuvälineet on järjestettävissä yhteisesti ja hyötyjäkin voisi olla. Maaningalla yhteinen asiakaspalvelupiste mm. KAUPUNKIYMP.PALV.ALUE, STRATEGINEN 151, ,5 4,2 0 14,4 18,6 rakennusvalv. ja ympäristösuoj. palveluja. MAANK.SUUNN. JA TUKIPALVELUT YHT. Henkilöstön keski-ikä Kaup.ymp.palvelualue 50,7 55 Ennnakoitu eläkepoistuma 21 2 Eläköitymisen määrä merkittävä molemmissa. Voidaan hyödyntää eläköitymisiä tehtävien ( ) järjestelyssä Talous V v Maaomaisuuden tasearvo (tilinp. 2010) Kiinteistöjen omistajaohjauksen tehostaminen Noudatetaan Kuopion mukaista Maaomaisuuden pinta-ala (ha) ha 580 ha ajankohtaista Kuopiossa. toimintatapaa. -maata omassa kunnassa ha 580 ha -maata muissa kunnissa ha 0 -vesialueita ha 0 Maaomaisuuden myyntitulot (keskim. n. 3 M ) Metsän myyntitulot (brutto) Maaomaisuuden vuokratulot (ulk.vuokratulot n. 10 M ) Maanhankinta Sivu 1 (4)

11 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Maksut ja taksat Kuopio Maaninka Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka pysäköinninvalvonta 40 e/virhe n virhettä/v Ei toimintaa Kuopiossa maksut ja taksat jonkin verran Maksujen ja taksojen yhtenäistäminen korkeammat. katu katuvaltausmaksut (erillinen liite) Ei toimintaa kuntakohtainen jätemaksu 2012 Vakituisen asunnon perusmaksu 17,80 tai 29,45 Vakituisen asunnon perusmaksu 17,63 tai 30,21 Maksut määräytyvät kuljetusalueittain riippuen siitä lajitellaanko biojätteet vai ei riippuen siitä lajitellaanko biojätteet vai ei Sekajäteastian tyhjennykset 3,37-6,88 /tyhjennys Sekajäteastian tyhjennykset 5,02-8,52 /tyhjennys riippuen jäteastian koosta l satamamaksut ja Laituripaikka riippuen leveydestä Laituripaikka 80,00-100,00 /vuosi leveyden mukaan Yhtenäistäminen; periaatteet samat venepaikkamaksut Soutuvenepaikka 47 Telaranta maksuton Talvisäilytyspaikat suurille veneille (verollinen) Ulkokuntalaisille 1,4 kertaiset maksut Ei järjestettyä toimintaa Ulkokuntalaisille 1,4 kertaiset maksut rakennuslupamaksu: Rak.valvonta 220 e+4e/m2 Rakentamisen valvonta ,40 /m² Taksan, palvelutason ja vaatimusesim. omakotitalo Mittaus 380 Rakennuspaikan merkintä 156 tason nousu. Nykyisen käytännön yhtenäistäminen Kuopion suunnittelutarve- ja poikkeuslupa Poikkeamisen myöntäminen 470 Poikkeamisen myöntäminen 84 käytännön kanssa (haja-asuatusalueen paikan- Poikkeamisen epääminen 235 Poikkeamisen taksa. merkintä ja sijaintikatselmus) aiheuttaa Suunnittelutarveratkaisun myönt. 370 Poikkeamisen taksa. saman vaikutuksen. Suunnittelutarveratkaisun epääminen 185 Poikkeamisen taksa. asemakaavoitus-maksut on taksat Taksaa ei ole. Maankäyttösopimuksia on tehty muutama. maankäyttösopimuskorvaukset tapauskohtaisesti kiinteistönmuodostus asemakaava-alueella kaupunki 850 Kiinteistönmuodostuksesta vastaa maanmittauslaitos. Toimitusmaksut halvempia Kuopiossa kuin valtiolla. Toimitaan Kuopion käytännön mukaisesti. joukkoliikenne reittiliikennelupa 300, sen muutos 220 kutsujoukkoliikennelupa 300, sen muutos 220 seutulippu 105 e Seutulippu 100 Investoinnit Vuonna 2011 Vuonna 2011 Urheilualueet 1,505 M 0 Peruskorjausvelkaa molemmilla. Peruskorjausohjelmien tarkistus. Puistot 1,110 M 0 Satamat 0,325 M 0 Kadut 10,296 M Investointitarve keskim. vuodessa M Verkostot, alueet, toimipisteet Vesihuollon toiminta-alueet Kuopion Vesi toimii keskeisellä kaupunkialueella, Veh- Kunnan vesihuoltolaitoksen puhdasvesihuollon toiminta- Maaningalla ei ole jätevedenpuhdistuslaitosta, Linjaukset haja-asutusalueen vesihuollossa mersalmen, Kurkimäen, Melalahden ja ent. Karttulan kun- alue käsittää keskustaajaman lisäksi kyläalueita Maa- jätevesien käsittely tapahtuu Siillinjärven kanssa yhtenäistettävä, yhteinen / yhteneväinen nan taajamissa. Verkostoa Kuopion Vedellä; Maaninkajärven ympärillä ja jätevesihuollon toiminta- sopimuksella. vesihuollon kehittämissuunnitelma vesijohtoa 484 km, jätevesiviemäriä 365 km ja hulevesi- alue keskustaajaman lisäksi Käärmelahden ja Kinnuviemäriä 257 km. Jätevedenpuhdistamoita Kuopion lanlahden kylätaajama-alueita. Vedenottamot 2 kpl, Vedellä 5 kpl. Vesisäiliöt, paineenkorotusasemat, ylävesisäiliö 1 kpl, paineen korotusasemat 2 kpl ja Avustusperiaatteiden yhtenäistäminen pumppamot jne.? Vesihuollon kehittämissuunnitelma vesijohtoa 153 km. Jv-siirtopumpp. 7 kpl, tasausallas valmistuu m², muut pumppaamot 25 kpl ja johtoja 54 km Muut vesihuoltolaitokset/vesiosuuskunnat Muista vesihuoltolaitoksia, lähinnä osuuskuntia Kuopiossa Kunnan alueella toimii 7 vesisosuuskuntaa. Niistä kolmen 20 kpl. Verkostoa osuuskunnilla vesijohtoa 1100 km ja kotipaikka on toisessa kunnassa ja toiminta pientä. jätevesiviemäriä n. 50 km. Vedenottamoita osuuskunnilla Maaningan alueella toimivat puhdasvesiosuuskunnat 4 kpl. Jätevedenpuhdistamoita osuuskunnilla ei ole. Muu hankkivat veden kunnan laitokselta ja vastaavat oman yksityinen toimija Neuron. Vesisäililöt, paineenkorotus- alueensa painneen pidosta. Verkkoja on niillä noin 60 km. asemat, pumppaamot jne.? ja liittyjiä noin 180 kpl Satamat ja pienvenesatamat vierasvenesatamia 4 Vierasvenelaituri 4 aluspaikkaa (taajamassa) Kuopiossa palvelu siirtynyt hyvinvoinnin edistämisen Kuopion palvelurakenteen mukaisesti. matkustajasatamia 4 Kotivenelaituri pienveneille 19 paikkaa (taajamassa) palvelualueelle pienveneiden osalta. rahtisatamia 1 Telaranta soutuveneille noin 30 paikkaa (taajamasa) Maaningalla teknisellä osastolla. pienvenepaikkoja 85, joista laiturisatamia 22 ja soutuvenepaikkoja 63 laituripaikkoja yhteensä n soutuvenepaikkoja yhteensä n Sivu 2 (4)

12 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Katujen ym. kunnossapito Kuopio Maaninka Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Kunnossapidettäviä väyliä 630 km (ajoradat, kev.liikenteen väylät ja jalkakäytävät) Taajaman katuverkko 10,6 km Kunnossapidon toimintatapojen yhtenäistäminen Uutta katua n. 5 km vuodessa (esim. alueurakointi yms.) Yksityistiet Yksityistierekisterissä 634 tiekuntaa yhteensä 1325 km, Avustuskelpoisia yksityisteitä 68 tiekunnalla yht 317 km Maaningalla ei tehdä lautakunnan tietoimituksia. Avustusperiaatteiden yhtenäistäminen km josta n. 800 km avustuksen piirissä (450 tiekuntaa) Niiden kunnossapitoavustuksen piiriin kuuluva pituus Yksityistieavustusperiaatteet ovat erilaiset. tiekuntien määrä 266 km, kunnossapidon avustus 2011 yhteensä Kuopiossa on parempi avustustaso kunnossapidon avustukset Avustus vuonna 2011 yhteensä (kunnossa- Haku kaudelle on käynnissä. osalta. pitoavustus ja peruspar.avustus ) Vuoden 2011 parantamisen avustukset 6 tiekunnalle Yksityistieavustukset 2011 / 425 /km (ka /v) talkooavustukset Talkooavustuksia /vuosi Ei toimintaa Noudatetaan Kuopion toimintatapaa, jako- Kunnossapidettävät puistot ja A 52 ha B 64 ha perusteet tarkistetaan. viheralueet, leikkipaikat (ha) 72 leikkipaikkaa Joukkoliikenne Järjestäminen: suunnittelupalvelujen joukkoliikennetiimi Joukkoliikenneasioita päättää kunnanhallitus. Suunnittelu Noudatetaan Kuopion toimintatapaa. Palvelutason Viranomaistehtävät: Kuopion seudullinen joukkoliikenneltk on tapahtunut ELY-keskuksen johdolla. määritys ja tarkistukset Lakisääteiset tehtävät: palvelutason määrittely toimivaltaalueelle, liikenteen järjestämistapapäätökset, vuosittainen yhdistelmäraportti sopimuksista ja hintavelvoitteista sekä maksetuista korvauksista. Vesihuolto Vesihuollon järjestäminen Toiminta-aluepäätökset Toiminta-aluepäätökset kunnan vesihuoltolaitos ja Järjestäminen mietittävä kokonaisuutena -Kuopion Vesi huolehtii vedenhankinnasta ja -jakelusta, 7 vesiosuuskuntaa (kotipaikka toinen kunta 3 kpl) yhteisesti hoidettuna. jätevesien sekä hulevesien johtamisesta ja käsittelystä Kunnan vesihuoltolaitos vastaa puhdasveden hankinnasta toiminta-alueellaan. ja jakelusta sekä jäteveden ja huleveden johtamisesta. -Vesiosuuskunnat (20) huolehtivat pääasiassa veden- Jätevesien käsittely tapahttuu sopimusperusteisesti jakelusta ja 5 alueella jätevesien johtamisesta Siilinjärven kunnan jätevesipuhdistamolla. toiminta-alueellaan. Siirtoviemäri Siilinjärvelle päätyy Harjamäkeen. Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon kehittämissuunnitelma (strategiset linjaukset) Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma tehty Vesihuollon toteuttamisen avustaminen maaseutualueille. Lisätarkastelu Siilinjärvi ja Nilsiä. Raportti "Kuntien rajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen "yhteistyö". Muut kunnalle kuuluvat vesihuollon Valmiussuunnitelma, yleissuunnittelu jne. Kunnan vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma tehty 2003 Vesiosuuskuntien valmiussuunnitelmat tekemättä Vesihuollon kehittämissuunitelmien päivitys ja lakisääteiset tehtävät molemmissa kunnissa. toimenpiteiden toteutus. Jätehuolto järjestäminen Jätekukko Oy palvelut Jätekukko Oy palvelut Alueellinen jätelautakunta, nykyinen toimintamalli jatkuu. viranomaistehtävät Järjestämisen vo. Tehtävät Savo-Pielisen jätelautakunta Järjestämisen vo. tehtävät Savo-Pielisen jätelautakunta muu valvonta ympäristötoimi muu valvonta ympäristötoimi kunnalliset määräykset yhtenäistäminen käynnissä yhtenäistäminen käynnissä Yhtenäiset jätehuoltomääräykset. Asuntotoimi - Asuntotoimen tehtävät: käsittelee energia- ja korjausavustukset avustuksia ja korkotukilainoja. Kunnahallitus: energia-, korjausavustukset, korkotuet Asuntopoliittiset linjaukset yhtenäistettävä. peruskorjausneuvonta vuokrataloyhtiöt -Peruskorjausneuvontaa antaa asuntotoimi ja Rakennusvalvonta: korjausneuvonta, hakemusten valmistelu Neuvontapalveluja asikaspalvelupisteessä. rakennusvalvonta Päätökset Kuopiossa asuntotoimessa (avustuk- Kunnanhallitus(viranhaltija): vuokraa kunnan omistamia set ja lainat). - Vuokrataloyhtiöt hoitavat itse asuntojen välityksen ja asuntoja (27 kpl) sekä, valvoo asukasvalintoja ja vuokria Toimitaan Kuopion toimintamallin mukaan. asuntotoimi asukasvalintojen ja vuokrien valvonnan. Niiralan Kulma Yhtiöt ostavat hallintopalvelut Aktiiva Oy:ltä. Kuopas Maaningan Vuokrahuoneistot Oy Kiinteistö-Kys As Oy Mutkapuisto Hoitaa asumisoikeusasuntojen kunnille määrätyt tehtävät. Maaningan Vanhustentaloyhdistys ry omistaa ja vuokraa yht 55 kpl palveluasuntoa (osa erityisasumista) Metsä- ja kalatalous Metsien pinta-ala n ha, josta n. ½ talousmetsiä. Metsien pinta-ala 590 ha. Pääasiassa talousmetsiä. määrät (käyttömuodoittain) Metsien hakkuusuunnite k-m3 ja metsänhoitotavoite 250 ha. Vuotuiskasvu 4500 k-m³, hakkuusuunnite 3500 k-m³/vj Kuopion toimintatavan mukaisesti. hoito Taimikoiden hoito 20 ha suojelualueet LSL:n mukaiset ja valtion hankkimat alueet yht ha LSL Korkeakoski: valtio, järjestöt ja kunta Maaningalla hoitovelvoitetta kaikissa kohteissa. kunnan omistamat suojelualueet kaupungin omistamat ls-alueet 540 ha Lintujärvet (Lapinjärvi ja Patalahti):valtio ja yksityiset kunnan omistamat vesialueet Vesialueita n ha Kunta ei omista vesialueita Sivu 3 (4)

13 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Kuopio Maaninka Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Maankäyttöpolitiikka Maapolitiikka perustuu pääasiassa kunnan maan- omistukseen. Maanhankinta tapahtuu ensijaisesti vapaaehtoisin sopimuksin, lunastusta ja etuosto-oikeutta ei ole käytetty Maapolitiikka perustuu pääasiassa kaupungin maanomistukseen maanomistukseen. Maanhankinta tapahtuu ensijaisesti vapaaehtoisin sopimuksin, tarvittaessa käytetään lain sallimia pakkokeinoja (lunastus, etuosto-oikeus) Kummallakin kunnalla on maapoliittinen ohjelma. Maankäyttöpolitiikan periaatteiden yhtenäistäminen. kaavoitus yleiskaavoitus oikeusvaikutteiset yleiskaavat (kattavuus) (ha) Oikeusvaikutteiset yleiskaavat kattavat 83 % koko kaupungin pinta-alasta. Yleiskaavoja yht km2 Oikeusvaikutteisia yleiskaavoja on Maaninkajärven ympäristössä, Keskisaaressa ja Käämelahden kylätaajamassa. Niiden ala yht 68 km² Edellyttää ensisijaisesti maaseutualueen yleiskaavoitusta. Maaningalla on yleiskaavoituksen tarvetta. Erityisesti Keskusta, Keskisaari, Käärmelahti ja Ruokovesi. Seudullinen kuntien yhteinen rakennemalli. asemakaavoitus Asemakaavojen laadinta on kokonaan ostopalveluja. Kaavamerkintöjen yhdenmukaistaminen ja asemakaavoitut alueet (ha) Oikeusvaikutteiset kaavat kattavat koko kaupunkialueen Asemakaavat kattavat kirkonkylän taajaman mukaan- ajantasaistaminen. poislukien osin Karttulan aluetta lukien osia Keskisaaresta ja Pihtisalmesta 1,5 km². Yksityisiä ranta-asemakaavoja 6 kpl kaavojen ajantasatilanne Kunnossa Kirkonkylän asemakaava ajantasaistettu 2006, muut nuorempia. Rekisterijärjestelmien yhtenäistäminen. Kiinteistötoimitukset ak-alueella ja ulkopuolella Kiinteistötoimituksia noin 150/vuosi (ak-alueella) Tekee maanmittaustoimisto koko kunnan alueella Päällekkäisten osoitteiden muuttaminen vaatii Molempien kuntien muutettava omat osoitteisto+osoiterekisteri Osoitteet kaikilla rakennuksilla (ei kaikilla vapaa-ajan Osoitteet asutuilla kiinteistöillä. Loma-asutuksessa merkittävän työpanoksen liitosta edeltävänä osoitteensa ennen liitosta v aikana. asunnoilla). Päällekkäisiä katu/teitä 123 kpl. puutteita.tienimistössä päällekkäisyyttä (suuret yhteis- vuonna. Liitosajankohtana ei saa olla enää toiminta-alueet) päällekkäisiä osoitteita. kaavarekisterit Kaavojen osalta kunnossa, kaavayksikköjen osalta ei. Ei kunnossa Vehmersalmi ja Karttula puuttuvat osittain. kantakarttojen tilanne pinta-ala ha ha Asemakaavan pohjakartta ,0 km² miltä alueilta kaikista taajamista Kirkonkylän taajama, osia Keskisaaresta ja Pihtisalmesta onko sähköisenä vai manuaalisena sähköisenä Sähköinen ajantasa kantakartta on pääasiassa ajantasalla. Maastokohteita ei Ei ole pidetty ajantasaisena Maaningalla kantakarttatilanne heikko. Kantakarttojen uusiminen. systemaattisesti päivitetty vanhoilta alueilta. Tietojärjestelmät ja tukipalvelut Olisi oltava samat järjestelmät käytössä. kuntarekisteri Facta-kuntarekisteri (väestö, kaava, kiinteistö, rak.valv.) KuntaNet Mapinfoalustalla Eri kuntarekisterit käytössä. Voidaan konvertoida Maaningan rekisteritiedot Kuopion rekisteriin (sama ohjelmistotoimittaja ja kaava- ja suunnittelu- monipuoliset kaava- ja suunnittelujärjestelmät (Fiksu) Ei ole siirtoja tehty muualla). järjestelmät Tietojärjestelmien yhtenäistäminen. paikkatietojärjestelmät Kuopiossa Oracle -pohjaiset paikkatietokannat. Kuopion tietojärj. lisenssit eivät mahdollista Selainpohjainen paikkatietopalvelu kaikkien käytettävissä. palvelujen myyntiä muihin kuntiin. Muuta Pilaantuneet maa-alueet Käytöstä poistetut kaatopaikat Luokkisuo, Neulamäki, Karttula Hirvimaa (lopetettu 1990) Tiihotar, Silmäsuo, Vehmersalmi (vanhat kaatopaikka-alueet 1 kpl) (vanhat kaatopaikka-alueet 15 kpl) Maankaatopaikat Heinjoki,Vehmersalmi, Riistavesi Honkamäki lupa voimassa Maamassojen hallintajärjestelmä Ylijäämämassojen hallintajärjestelmä. Lumenkaatopaikat Siikaniemi, Kirveslahti 2-3 lumenkaatopaikkaa tarpeen mukaan. Ampumaradat Heinjoki (yksityiset Vehmersalmi, Karttula) Leinolanlahden ulkorata: Riistanhoitoyhdistys Urheilutalon sisärata: Maaningan Metsästys ja ampumaseura Virkistysalueet ja reitistöt Melonnan ja veneilyn rantautumispaikat Hoitovastuu: Korkeakoski, Patalahti luontopolut Reittien virallistamishanke on käynnissä Virkistysreittiverkoston yhtenäistäminen. 52 kpl, Luontopolut 11 kpl, Laavu- ja nuotio- Kuopiossa. paikat sekä grillikatokset ja kalamajat n. 80 kpl, moottorikelkkareitit yli 200 km. Sivu 4 (4)

14 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut LIITE 2 Asiakokonaisuus Kuopio Maaninka Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Organisaatiot Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kuopiossa ymp.ltk:lle kuuluu ympäristönsuojelu ja Kuopion toimintamallin mukaan. Alueellinen rakennuslautakunta ympäristöterveydenhuolto. Maaningalla kuuluu lisäksi rakennusvalvonta ja yksityistieasiat. Maksut ja taksat - ympäristölupamaksut on on Kuopiossa maksut jonkin verran korkeammat. Maksut yhtenäistettävä. - maa-aineslupamaksut -"- on " " - maisematyölupamaksut -"- on " " - ympäristöterveydenhuollon -"- on " " maksut - alueellisen rakennusvalvonnan maksut on on " " Valvontakohteet (v. 2011) Ympäristönsuojelu - ympäristönsuojelulain ja jätelain Kuopiossa suhteessa enemmän valvontaresursseja Maaningalle tarvitaan suhteessa enemmän mukaiset toimenpiteet valvontaresursseja. - ympäristölupavelvolliset Pääasiassa eläinsuojia. - maastoliikenne lain mukaiset toimenpiteet maa-ainesluvat maa-aineslain sekä maankäyttö ja rakennuslain mukaiset toimenpiteet Ympäristöntilan seuranta - säännöllinen ilmanlaadun seuranta - yhteistyö Siilinjärven, Varkauden ja toiminnanharjoittajien kanssa Ei toimintaa Kuopiossa systemaattisempi ympäristön Tarvetta ympäristön nykytilan selvityksiin - vesienlaadun seuranta - pienten järvien ja lampien seurantaa Maaninkajärvessä ja Onkivedessä laadunseurantaa tilan seuranta Maaningalla.Tehtävät organisoidaan uudelleen. Ympäristönsuojelumääräykset - päivitetty 2012 Ei ole Maaningalla ei ympäristönsuojelumääräyksiä Kuopion ympäristönsuojelumääräykset tarkistetaan koskemaan myös Maaninkaa. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmät Ei ole Ei ole Yhtenäinen ympäristötietojärjestetelmä. Ympäristöterveydenhuolto Säännöllisen valvonnan kohteet - elintarvikevalvonta Maaningan ympäristöterveydenhuolto ostopalveluna Ympäristöterveydenhuolto Kuopion järjestelmän - terveydensuojelulain valvonta Siilinjärveltä. Kuopio ostaa suureläinpraktiikan ja mukaan. Eläinlääkintähuolto nykyisellään. - kemikaalivalvonta virkaeläinlääkäripalvelut Siilinjärveltä. - kuluttajaturvallisuus tupakkalain valvonta nikotiinivalmisteiden valvonta 69 2 Tietojärjestelmä TerveKuu TerveKuu Eläinlääkintähuolto Suureläimet Suureläinpraktiikka ostopalveluna Siilinjärven ja Tervon kunnalta Siilinjärven kunnalta (sekapraktiikka) Jatkuu entisellään. - maidontuontantotilat n Pieneläimet - pieneläinpraktiikka Ostopalveluna Sekapraktiikka, päivystys ostopalveluna Kuopiosta Pieneläinsuojat Ostopalveluna Ostopalveluna Siilinjärveltä. Toiminta jatkuu entisellään. Alueellinen rakennusvalvonta - lupapäätökset 1146 lupapäätöstä 247 toimenpideilmoitusta 100 lupaa 19 toimenpideilmoitusta Maaningalla sijaintikatselmukset hoitaa rak.tarkastaja Toimintamalli selvitetään tarpeen mukaan. - aloituskokoukset ja Kuopiossa maaomaisuuden hallintapalvelut. - työmaakatselmukset tietojärjestelmät Facta KuntaNet Järjestelmät yhtenäistettävä. Maaningalla tarpeen yhteinen asiakaspalvelupiste mm. rakennusvalv. ja ympäristösuoj. palveluja. Sivu 1 (1)

15 LIITE 3 Kartta

Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö

Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö Miten jos yhdessä - Mahdollisuudet /haasteet - Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluu Tekninen lautakunta luottamushenkilöorganisaatiossa Tekninen toimi Jätekukko Oy:n

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 1 NYKYTILANNE...2 2 STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA... 4 3 PALVELUT KUNTALIITOKSESSA...

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 1 NYKYTILANNE...2 2 STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA... 3 3 PALVELUT KUNTALIITOKSESSA...

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 1 STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA... 2 2 PALVELUT KUNTALIITOKSESSA... 3 3 YHDISTYMISEN TOTEUTTAMISEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET...

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 15.4.2011 Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi Yleiskuvaus Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvat: kaupunkiympäristön suunnittelu; rakentaminen ja kunnossapito; ympäristö-

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010

Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010 Katsaus teknisten ja ympäristöpalveluiden nykytilaan 2.2.2010 Kokonaispinta ala (km 2 ) Padasjoki 13 % Asikkala 14 % Nastola 7 % Lahti 3 % Hartola 12 % Kärkölä 5 % Kuhmoinen 17 % Heinola 15 % yhteensä

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 %

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 % 1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO 2 Toiminta Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

MAAPOLITIIKKA keinot ja haasteet. SEINÄJOEN KAUPUNKI, Länsi-Uudenmaa MaLe- työseminaari 22.9.2010

MAAPOLITIIKKA keinot ja haasteet. SEINÄJOEN KAUPUNKI, Länsi-Uudenmaa MaLe- työseminaari 22.9.2010 MAAPOLITIIKKA keinot ja haasteet SEINÄJOEN KAUPUNKI, Länsi-Uudenmaa MaLe- työseminaari 22.9.2010 Seinäjoki elinkeinorakenne Väkiluku 2009 57024 Kasvu 2009 815 SEINÄJOEN KAUPUNKI, 2 Seinäjoki asunnot SEINÄJOEN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Asukasluku 198 589 (1.2.2016) Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Oululaisten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 21 11.02.2015. 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 589/10.00.02.01/2015 Maaningalla sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Tonttipalveluyksikkö Kuopion kaupungin

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Taloussuunnitelma 2015-2017. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 1 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekninen lautakunta 23.9.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 1.10.2014 Kymen jätelautakunta 16.10.2014

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 58 18.03.2015. 58 Asianro 643/10.03.00.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 58 18.03.2015. 58 Asianro 643/10.03.00.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 58 Asianro 643/10.03.00.01/2015 Poikkeaminen (LTK) / Maaninka 408-6-90 (Isohiekantie 82) Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa. Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset

Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa. Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset Arvioidaan kaavoituksen onnistumista ja yhteistyön sujuvuutta Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen Tekninen ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Hennala. Esittely- ja keskustelutilaisuus Tervetuloa!

Hennala. Esittely- ja keskustelutilaisuus Tervetuloa! Hennala Esittely- ja keskustelutilaisuus 20.4.2016 Tervetuloa! Hennalan alue ASUNTOALUE HARJOITUSKENTTÄALUE KASARMIALUE HENNALA 20.4.2016 Asiantuntijoina paikalla: Pirkko-Leena Jakonen projektipäällikkö

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan.

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. KAAVOITUS Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. Laajat kaupunkisuunnittelutehtävät ja yleiskaavoitus tapahtuvat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Valmistelevana

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Onko kaava aina tarpeen maaseudulla? Kunnan ja kylän yhteistyö Korpilahden alueen suunnittelussa Aluearkkitehti

Lisätiedot

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen.

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen. Yleistä Tekniset palvelut tuotetaan selvitysalueen kunnissa hallinnollisesti lähes samankaltaisilla organisaatioilla. Toimintatavoissa ja palvelujen tuottamisessa on hieman eroja kuntien sisällä riippuen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011 MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 96 20.05.2015. 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 96 20.05.2015. 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 96 Asianro 1207/02.05.01.00/2015 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2015 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet 1 (6) KIRKKONUMMEN KUNTA HAJA-ASUTUSALUEIDEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN YLEISPERIAATTEET Hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 19.12.2013 157

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Tervetuloa Vantaalle CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010 Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Vantaa Suomen neljänneksi suurin kaupunki Asukkaita (2009) ~ 195 400 Pinta-ala,

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan vastuualueet ovat: - Hallinto - Kaavoitus ja mittaus - Tiet ja yleiset alueet - Kiinteistötoimi - Vesihuoltolaitos Tällä aluejaolla tekninen lautakunta

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan. PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Liite 5 Vesihuoltolaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven Vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 25.11.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 1.4.2014 alkaen Himangan vesihuoltolaitos 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA...2 1 Liittymismaksu...2 2 Perusmaksu...4 3 Käyttömaksu...5 4 Poikkeukset...5 5 Viivästyskorko

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls TEKNINEN TOIMIALA, MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT V.2016, tekla 23.2.2016 Teknisen toimialan osastojen/yksiköiden mahdollisesti suljettuna ollessa, tai aina, kun sekä varsinainen että varahyväksyjä ovat poissa

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen, puh. 050 384 5477

TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen, puh. 050 384 5477 Tekninen lautakunta 133 18.09.2012 Kaupunginhallitus 545 01.10.2012 Kaupunginvaltuusto 91 29.10.2012 Yksityisteiden hoidon harmonisointi 918/10/03/01/2012 TEKLA 133 Valmistelija: työpäällikkö Tero Jelekäinen,

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi JOENSUU: Pilkon selvittelyt Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue YLEISKAAVA KOKO JOENSUUN ALUEELLA Joensuu

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2014

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2014 SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2014 SONKAJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 1(4) 1. YLEISTÄ Sonkajärven kunnan toiminta-ajatus on: Sonkajärvi on kaunis ja viihtyisä, hyvät palvelut tarjoava asuin- ja lomakunta,

Lisätiedot

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Hulevesien hallinta esiselvitys organisointimalleista Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Työn tarkoitus Työ on esiselvitys tausta aineistoksi vesihuoltolain muutostyöhön Tavoitteet tunnistaa nykyiset

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos TECHNOPOLIS 23.3.2011 Seutustrategia vs. tekniset palvelut Seudun suurista infrahankkeista

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2015 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen,

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan organisointi

Hulevesien hallinnan organisointi Hulevesien hallinnan organisointi Keskeiset ongelmat ja hallintomallit Versio 1.0 Jukka Meriluoto 4.9.2007 2007 Hulevesien hallinnan osapuolet kunnissa Kunta Kaavoitus Rakennusvalvonta Tekninen toimi (kadut

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot