KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE"

Transkriptio

1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

2 Sisällysluettelo JOHDANTO NYKYTILANNE STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA PALVELUT KUNTALIITOKSESSA YHDISTYMISEN TOTEUTTAMISEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET KUNTALIITOKSEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET MAANINGAN KUNTALAISILLAT Liitteet 1. Kaupunkiympäristön lähtötiedot 2. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen lähtötiedot 3. Kartta 2

3 JOHDANTO Kaupunkiympäristön palvelualueen ja strategisen maankäytön työryhmän tehtävänä oli selvittää kuntaliitoksen vaikutukset Kuopion ja Maaningan yhteisten palveluiden järjestämiseen, maankäyttöön sekä viranomaistoimintaan. Tarkoitus oli selvittää samanlaisuudet ja eroavuudet sekä mahdollisuudet ja haasteet kuinka kaupunkiympäristön palvelut hoidettaisiin yhdessä. Työryhmä on toiminut seuraavassa kokoonpanossa: Tapio Räsänen, suunnittelujohtaja, Kuopio, pj. Lea Pöyhönen, ympäristöjohtaja, Kuopio Mauri Pesonen, vs. kaupungininsinööri, Kuopio Jari Kyllönen, kiinteistöjohtaja, Kuopio Juha Romppanen, yleiskaavajohtaja, Kuopio Jaakko Väisänen, konsultti, Maaninka Antti Rissanen, rakennustarkastaja, Maaninka Airi Asikainen, toimistovirkailija/henk.edustaja, Maaninka Anja Komulainen, hallintosihteeri/henk.edustaja, Kuopio, siht. Työryhmä aloitti työnsä ja on kokoontunut yhteensä 4 kertaa. 1 NYKYTILANNE Kuopion ja Maaningan organisaatioissa lautakuntarakenne poikkeaa siten, että Maaningalla ympäristölautakunta vastaa teknisestä toimesta, ympäristötoimesta ja rakennusvalvonnasta. Kuopiossa yleiskaavoitus on kaupunginhallituksen alaista ja kaupunkiympäristön toiminnasta vastaa viisi lautakuntaa: kaupunkirakennelautakunta, ympäristölautakunta, alueellinen rakennuslautakunta, alueellinen jätelautakunta ja seudullinen joukkoliikennelautakunta. Kuopio on toteuttanut toiminnassaan tilaaja-tuottajamallia yhdyskuntarakentamisen ja kunnossapidon osalta, Maaningalla tuotanto on kilpailutettu pääosin tuntihintaisena urakointina. Jätehuollon viranomais- ja palvelutehtävät hoidetaan kummassakin alueellisesti samoissa organisaatioissa. Yksityistieavustusperiaatteet ovat kunnissa erilaiset, Kuopiossa on parempi avustustaso. Vesihuollon kehittämissuunnitelmat ovat molemmissa kunnissa ajan tasalla, mutta vaativat yhtenäistämistä. Kummallakin kunnalla on maapoliittinen ohjelma, joiden periaatteet tulisi yhtenäistää. Maaningalla on yleiskaavoituksen tarvetta. Maaningalla kiinteistötoimitukset tekee maanmittaustoimisto koko kunnan alueella, Kuopiossa asemakaava-alueilla kaupunki. Päällekkäisten osoitteiden muuttaminen olisi tehtävä ennen kuntaliitosta. 3

4 Tietojärjestelmät poikkeavat toisistaan, Maaningalla ei ole omia suunnittelujärjestelmiä. Henkilöstömäärä tarkastelualueella on yhteensä 170. Maaningalla ei ole omaa suunnitteluhenkilöstöä. Ilman suorittavaa henkilöstöä tilaajahenkilöstön volyymi on Kuopiossa lähes 40-kertainen. Organisaation pienuus aiheuttaa toimintariskejä Maaningalla. Maksut ja taksat ovat Kuopiossa jonkin verran korkeammat. Ympäristönsuojelussa tehtävät vastaavat pitkälle toisiaan. Volyymit ovat Kuopiossa huomattavasti suuremmat. Maaningalla on tarvetta mm ympäristön tilaa koskeviin selvityksiin. Kuopio hoitaa myös Varkauden ja Siilinjärven ilman laadun tarkkailun. Ympäristöterveydenhuollon osalta Maaninka kuuluu usean muun kunnan muodostamaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, jossa isäntäkuntana toimii Siilinjärvi. Pieneläinpäivystys on Kuopion järjestämää. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuotetaan itse lukuun ottamatta eläinlääkintähuoltoa, joka on kokonaan ostopalvelua: pieneläinpraktiikka ostetaan yksityiseltä yritykseltä ja suureläinpraktiikka ja virkaeläinlääkäripalvelut Siilinjärven ympäristöterveyskeskukselta lukuun ottamatta Karttulan aluetta, joka hoidetaan Tervon kunnalta ostopalveluna. Kuopion rakennusvalvonta vastaa alueellisena myös Suonenjoen kaupungin rakennusvalvonnasta. Tehtävät poikkeavat Maaningan kanssa hieman, mm rakennusten sijaintikatselmusten suorittamisen osalta. 2 STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA Kuntaliitos ei aiheuta merkittäviä muutostarpeita elinympäristön ja maankäytön henkilöstön strategioissa, mutta tuo tarvetta strategisten suunnitelmien ja ohjelmien päivittämiseen. Maankäytön suunnittelua ohjaa yhteinen maankäyttörakennemalli LOIKKA Yhdistyminen antaa mahdollisuuden selkeyttää viranomaistoimintoja sekä omistajaroolia. Lähtökohtana pidetään Kuopion nykyistä organisaatiota. Luottamushenkilöorganisaatioissa noudatetaan nykyistä Kuopion lautakuntamallia mukaan lukien alueelliset lautakunnat. 4

5 3 PALVELUT KUNTALIITOKSESSA 3.1 Palveluiden järjestäminen v Hallinto, asiakaspalvelu, suunnittelu ja rakennuttaminen Toiminnot kootaan ensisijaisesti Kuopioon. Maaningalle mahdollisesti sijoitettavaan yhteispalvelupisteeseen tarvittaisiin ainakin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun ohjaus- ja neuvontapalveluja. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito Maaningan alueella katujen, puistojen ja yleisten alueiden hoito järjestetään alueurakointina Kuopion nykyistä käytäntöä noudattaen. Maaningan pysäköinninvalvonnan hoitaa edelleen Pohjois-Savon poliisilaitos. Vesihuolto Yhdistyneen kaupungin kaupunginhallitus vastaa viranomais- ja avustustoiminnasta sekä yleisestä kehittämisestä. Linjaukset haja-asutuksen vesihuollossa on yhtenäistettävä. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Toiminnot kootaan Kuopioon. Ainakin rakennusvalvonnalle ja ympäristönsuojelulle on varattava vastaanottopäiviä Maaningan yhteispalvelupisteeseen. Rakennusvalvontamittausten toimintamalli mietitään uudelleen käytännön tarpeen mukaan. Rakennuslautakunta toimii alueellisena. Eläinlääkintähuolto säilyy pääpiirteissään entisellään. Muu ympäristöterveydenhuolto hoidetaan keskitetysti. (Sopimukset Siilinjärven kunnan kanssa uusittava). Jätehuolto Viranomais- ja palvelutehtävät hoidetaan jatkossakin alueellisesti kuten nykyisin. Joukkoliikenne Asuntotoimi Viranomaistehtävät hoidetaan jatkossakin seudullisesti. Kaupungin henkilökuljetuksien järjestämisessä noudatetaan Kuopion mallia. Päätöksenteossa noudatetaan Kuopion mallia. Neuvontaa järjestetään tarvittaessa hakuaikoina Maaningalle (yhteispalvelupiste). Tontti- ja paikkatietopalvelut Asiantuntijapalvelut Kuopiossa. Paikallisesti saatavissa aineistoa ym. yhteispalvelupisteestä. 5

6 3.2. Henkilöstön sijoittuminen, tarvittavat resurssit ja muutokset nykyiseen tilanteeseen Henkilöstö Kuopion ja Maaningan nykyisestä (n. 170 henkilöä) henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän yhteensä 23 henkilöä v mennessä. Talous- ja henkilöstöhallinto - Mahdollinen yhteispalvelupiste Maaningalla - Laskutushenkilöstö kootaan hallinnollisesti, etätyömahdollisuudet selvitettävä. - Muu tukipalveluhenkilöstö kootaan Kuopioon. Suunnittelu - Henkilöstö kootaan Kuopioon. Rakennuttaminen ja kunnossapito -Kunnallisteknisen rakentamisen ohjelmointi ja yleisten alueiden kunnossapidon järjestäminen sekä hallinto on tarkoituksenmukaista hoitaa kootusti Kuopiossa. Etätyömahdollisuudet selvitettävä. Maaomaisuuden hallinta - Asiantuntijapalvelut kootaan Kuopioon. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut - Kokoaminen Kuopioon. Palvelupiste Maaningalla, etätyömahdollisuudet selvitettävä Tarvittavat resurssit ja muutokset nykyiseen tilanteeseen Tietohallinto Käytössä olisi oltava samat järjestelmät. Maaningan rekisteritiedot voidaan konvertoida Kuopion rekisteriin (sama ohjelmistotoimittaja ja siirtoja tehty muualla). Tietojärjestelmien yhtenäistäminen. Kuopion tietojärjestelmälisenssit eivät mahdollista palvelujen myyntiä kuntiin. Tietohallinnosta on oma selvitys. Kunnallistekniikka ja yleiset alueet Molemmilla kaupungeilla on tarvetta kadunrakentamisen ja yleisten alueiden peruskorjausrahoituksen tason nostoon. Maanhallinta ja suunnittelu Maaseutualueiden jatkokehittäminen vaatii resursseja kaavoitukseen ja vesihuollon suunnitteluun ja taajama-alueiden osalta asemakaavoitukseen, maanhankintaan ja maankäyttösopimustoimintaan. 6

7 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentumisen vuoksi joukkoliikenteen viranomaistehtävien ja henkilökuljetusten järjestäminen vaativat henkilöresursseihin lisäystä, jonka suuruus riippuu valittavasta joukkoliikenteen järjestämistavasta. Kuopiolla on hyväksytyt joukkoliikenteeseen liittyvät reittiliikenne- ja kutsujoukkoliikennelupataksat. Seutulippujen hinnat Kuopiossa ja Maaningalla ovat erilaiset, Maaningalla halvempi. Ne pitäisi yhtenäistää. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Maaningalla on tarvetta ympäristöselvitysten tarkempaan tasoon. Ympäristöselvitykset olisi tehtävä myös kaavoituksen yhteydessä. Lisäksi ympäristönsuojelutehtäviin kuuluvaa tiedottamista ja neuvontaa on sen alueella lisättävä. Maaningan alueella on resurssitarvetta myös ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäviin. Maaningan alueella on lisäresurssitarvetta rakentamisen ohjaukseen ja neuvontaan. Rakennusvalvontamittausten järjestäminen saattaa aiheuttaa lisäresurssitarvetta. 4 YHDISTYMISEN TOTEUTTAMISEEN TARVITTAVAT TOIMENPITEET Maaningalla yleiskaavoitusta edellytetään erityisesti keskustassa, Keskisaaressa, Käärmelahdessa, Onkivedellä ja Ruokovedellä. Kaavamerkintöjen yhdenmukaistaminen ja ajantasaistaminen. Rekisterijärjestelmien yhtenäistäminen. Molempien kuntien on muutettava omat osoitteensa viimeistään v aikana. Kantakartan ajantasaistaminen esim. laserkeilauksella. Kunnan jätestrategian tarkistaminen. Ympäristöterveydenhuollon sopimukset Siilinjärven kanssa on uusittava. Maaningalla poikkeamisluparekisterit on täydennettävä paikkatietopohjaiseksi. Kuopion ja Maaningan maapolitiikan linjaukset on yhtenäistettävä. Ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys on yhtenäistettävä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmien yhtenäistäminen. Yhteisen joukkoliikenneviranomaisalueen muodostaminen. Kuopiossa maksut ja taksat ovat jonkin verran korkeammat kuin Maaningalla. 7

8 Seuraavat maksut ja taksat on yhtenäistettävä Kuopion maksutaksojen pohjalta (alueellinen tarkastelu mahdollinen siirtymäkausi huomioiden): käytöstä poistettujen kaatopaikkojen jälkihoito- ja tarkkailukulujen taksat rakennusvalvonnan lupamaksuihin kustannusvastaavuus yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapidon laskutus tontinomistajilta maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n mukaiset asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä perittävät taksat sekä kehittämiskorvaukset katuvaltausmaksut ympäristölupamaksut ympäristöterveydenhuollon maksut maisematyölupamaksutaksat ja maa-aineslain mukaiset taksat satamamaksutaksat venepaikkavuokrat, vierasvenepaikkamaksut ja talvisäilytyspaikkamaksut yksityistieavustusten perusteet suunnittelutarve- ja poikkeamispäätökset kiinteistönmuodostustaksat asemakaava-alueella 5 KUNTALIITOKSEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Toimintoja koottaessa hallinnon, suunnittelun ja viranomaistoiminnan henkilöstö on sijoitettavissa nykyisiin toimitiloihin Kuopioon ilman merkittäviä toimitilainvestointeja. Kuntaliitos ei aiheuta investointeja vesihuoltoon, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusvelvoitteisiin eikä merkittäviä investointeja teknisen huollon osalta. Kuopiossa on suunnittelu-, valvonta- ja tuotantohenkilöstöä enemmän, johon perustuen Maaninka näkee mahdollisuutena nostaa palvelujensa asiantuntemuksen tasoa. Tämä edellyttää myös lisäresursointia etenkin suunnittelun, maaomaisuuden hallinnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan tehtävissä. Maaningan ostopalvelujen osittainen korvaaminen omalla tuotannolla, keskitetty kilpailuttaminen sekä suunnittelun tason nosto antavat mahdollisuuden laatutason nostoon ja kustannussäästöihin. Toiminta-alueen laajentuminen (rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu, joukkoliikenne ja muut henkilökuljetukset) aiheuttaa matkakustannuksia ja vie henkilötyöaikaa. Molempien kuntien infrastruktuurin peruskorjausrahoitus on alimitoitettu tällä hetkellä. Maaningan katuverkoston peruskorjauksen toteuttamiseen tarvitaan rahoitusta. 8

9 6 MAANINGAN KUNTALAISILLAT 2012 Kaupunkiympäristö Vastaukset keskeisiin esille tulleisiin kysymyksiin Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan hallinto muuttuu osaksi alueellista rakennusvalvontaa. Rakennusvalvonnan palveluja annetaan yhteispalvelupisteessä ja kenttätyössä toimii paikallinen rakennustarkastaja. Viranomaisena toimii alueellinen rakennuslautakunta. Lupaprosessi, rakennusvalvontamittaukset ja rakentamisen valvonta muuttuvat kuopiolaisen mallin mukaiseksi. Rakennusluvan sisällölliset vaatimukset lisääntyvät, mutta toisaalta sen voi nähdä ohjausvaikutuksena rakentamisen laadulliseen parantumiseen. Toimintavarmuus paranee. Rakennusvalvontamaksut kallistuvat merkittävästi. Yksityistieavustukset Kuopio avustaa tiekuntia sekä kunnossapidossa että perusparantamisessa. Avustamisen periaatteet ja suuruudet ovat erilaiset kuin nykyisin Maaningalla. Maankäyttö ja rakentaminen Vesihuolto Rakentamisen ohjauksessa toimitaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan. Keskeisinä ohjausvälineinä tulevat olemaan enemmässä määrin kaavat ja rakennusjärjestys. Sisällöllisesti nykyisiin kaavoihin ei tule merkittäviä muutoksia. Rakentamisen ohjauksen käytäntöjä on jo yhtenäistetty seututasolla. Haja-asutusalueella rakentamisen edellytykset eivät muutu oleellisesti, mutta rakennussuunnitelmien laatuvaatimukset lisääntyvät. Haja-asutusalueella tulee käyttöön mitoitusvyöhykkeet, jotka ovat jo käytössä useissa kunnissa Kuopion lisäksi. Kaavoituksen merkitys rantarakentamisen ohjauksessa ja luvan saamisen edellytyksenä korostuu. Kuopiossa on jo nykyisinkin laajoja maaseutualueita, jonka johdosta maalle rakentaminen ei ole uusi asia. Maaningan kunnan vesihuoltolaitos siirtyy osaksi Kuopion Veden liikelaitosta, jota ohjeistetaan omistajataholta. Hallinnointi tapahtuu pääasiassa Kuopiosta käsin, mutta yhteispalvelupisteeseen tulee joitakin asiakaspalveluja. Sopimusperusteisena toteutetut jätevesien puhdistaminen Siilinjärvellä ja puhdasveden myynti paikallisille vesiosuuskunnille jatkuvat sopimusten mukaisina. Paikallista laitoshenkilökuntaa säilyy Maaningalla. Puhdasveden käyttömaksut ovat Kuopiossa noin 10 % korkeammat ja jäteveden käyttömaksut päinvastoin saman verran alhaisemmat. Haja-asutuksen vesihuolto toiminta-alueiden ulkopuolella on ennestäänkin valtakunnallisesti tarkoin ohjattua, mistä johtuen muutokset ovat lähinnä lupaprosessien sisältövaatimusten ja valvonnan lisääntymistä. Myös aiheeseen liittyvä yleinen ympäristön tilan seuranta lisääntyy. 9

10 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Samanlaisuudet/ eroavuudet Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Kuopio Maaninka Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluu Ympäristölautakunta luottamushenkilöorganisaatiossa Tekninen toimi Jätekukko Oy:n alueella yhteinen Jätekukko Oy:n alueella yhteinen Organisaatiot Kaupunkirakennelautakunta Kaavoitus Savo-Pielisen jätelautakunta. Savo-Pielisen jätelautakunta Alueellinen rakennuslautakunta Yleisten alueiden ja väylien hoito Kuopiolla yhteinen alueellinen rakennuslautakunta Yhteinen alueellinen rakennuslautakunta Ympäristölautakunta Ykstyistieasiat Suonenjoen kanssa. Suonenjoen kanssa. Yleiskaavoitus kaupunginhallituksen alaista Rakennusten huoneistojen hoito Tukipalvelujen liikelaitoskuntayhtymä Kuopiossa Tukipalvelutyöryhmä miettii. Savo-Pielisen jätelautakunta Vesihuoltolaitos Kuntatekniikan liikelaitos Kuopiossa Kuntatekniikan liikelaitos 2015 Seudullinen joukkoliikennelautakunta Kuopio-Siilinjärvi Rakennuttaminen Maaningan ympäristönterveydenhuolto hoidetaan osana Yhteinen organisaatio Yhteiset lautakunnat + johtokunnat (alueelllisissa Ympäristötoimi yhteistoiminta-aluetta (Siilinjärvi isäntäkunta) Rakennusvalvonta Lautakuntien määrä ja toimialueet poikkeavia isäntäkuntamalli) Ympäristönsuojelu Yhteinen kaupunkirakennesuunnitelma Maa-aineslain valvonta Maapoliittisten linjausten yhtenäistäminen Savo-Pielisen jätelautakunta Kuopio toimii joukkoliikenneviranoamisena Kunnanhallitus Maaomaisuuden ja kiinteistön hallinta Poikkeamiset ELY Joukkoliikenneasiat Henkilöstö Henkilöstömäärät Kokonaistyöaika Vakituiset Tilapäiset Työllistetyt Yhteensä Vakituiset Tilapäiset Suorittava Yhteensä KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE henkilstö Johto Suunnittelupalvelut Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut 29,8 29,8 1,2 14,4 15,6 Maaningalla suorittava henkilöstö mukana, Kuopiolla Noudatetaan Kuopion palvelualueuudistuksen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 32,5 32,5 2 2 ainoastaan tilaajahenkilöstö. mukaista organisaatiorakennetta. Maaomaisuuden hallintapalvelut Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluissa ei Maaningalla henkilöstön toimenkuvat muuntuvat STRATEGINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 8,5 8,5 merkittäviä eroja. Kuopion palvelurakenteen mukaiseksi 0 0 Organisaation pienuus aiheuttaa toimintariskejä Eläköitymisen aiheuttamat muutokset on 0 Maaningalla. helpompi ratkaista yhdessä. PALVELUALUEEN TUKIPALVELUT 36,2 36,2 Mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen tehtäväkuvia selkeyttämällä Etätyön mahdollisuudet selvitettävä. Yhteinen asiakaspalveluorganisaatio Sähköiset asiakaspalvelun apuvälineet on järjestettävissä yhteisesti ja hyötyjäkin voisi olla. Maaningalla yhteinen asiakaspalvelupiste mm. KAUPUNKIYMP.PALV.ALUE, STRATEGINEN 151, ,5 4,2 0 14,4 18,6 rakennusvalv. ja ympäristösuoj. palveluja. MAANK.SUUNN. JA TUKIPALVELUT YHT. Henkilöstön keski-ikä Kaup.ymp.palvelualue 50,7 55 Ennnakoitu eläkepoistuma 21 2 Eläköitymisen määrä merkittävä molemmissa. Voidaan hyödyntää eläköitymisiä tehtävien ( ) järjestelyssä Talous V v Maaomaisuuden tasearvo (tilinp. 2010) Kiinteistöjen omistajaohjauksen tehostaminen Noudatetaan Kuopion mukaista Maaomaisuuden pinta-ala (ha) ha 580 ha ajankohtaista Kuopiossa. toimintatapaa. -maata omassa kunnassa ha 580 ha -maata muissa kunnissa ha 0 -vesialueita ha 0 Maaomaisuuden myyntitulot (keskim. n. 3 M ) Metsän myyntitulot (brutto) Maaomaisuuden vuokratulot (ulk.vuokratulot n. 10 M ) Maanhankinta Sivu 1 (4)

11 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Maksut ja taksat Kuopio Maaninka Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka pysäköinninvalvonta 40 e/virhe n virhettä/v Ei toimintaa Kuopiossa maksut ja taksat jonkin verran Maksujen ja taksojen yhtenäistäminen korkeammat. katu katuvaltausmaksut (erillinen liite) Ei toimintaa kuntakohtainen jätemaksu 2012 Vakituisen asunnon perusmaksu 17,80 tai 29,45 Vakituisen asunnon perusmaksu 17,63 tai 30,21 Maksut määräytyvät kuljetusalueittain riippuen siitä lajitellaanko biojätteet vai ei riippuen siitä lajitellaanko biojätteet vai ei Sekajäteastian tyhjennykset 3,37-6,88 /tyhjennys Sekajäteastian tyhjennykset 5,02-8,52 /tyhjennys riippuen jäteastian koosta l satamamaksut ja Laituripaikka riippuen leveydestä Laituripaikka 80,00-100,00 /vuosi leveyden mukaan Yhtenäistäminen; periaatteet samat venepaikkamaksut Soutuvenepaikka 47 Telaranta maksuton Talvisäilytyspaikat suurille veneille (verollinen) Ulkokuntalaisille 1,4 kertaiset maksut Ei järjestettyä toimintaa Ulkokuntalaisille 1,4 kertaiset maksut rakennuslupamaksu: Rak.valvonta 220 e+4e/m2 Rakentamisen valvonta ,40 /m² Taksan, palvelutason ja vaatimusesim. omakotitalo Mittaus 380 Rakennuspaikan merkintä 156 tason nousu. Nykyisen käytännön yhtenäistäminen Kuopion suunnittelutarve- ja poikkeuslupa Poikkeamisen myöntäminen 470 Poikkeamisen myöntäminen 84 käytännön kanssa (haja-asuatusalueen paikan- Poikkeamisen epääminen 235 Poikkeamisen taksa. merkintä ja sijaintikatselmus) aiheuttaa Suunnittelutarveratkaisun myönt. 370 Poikkeamisen taksa. saman vaikutuksen. Suunnittelutarveratkaisun epääminen 185 Poikkeamisen taksa. asemakaavoitus-maksut on taksat Taksaa ei ole. Maankäyttösopimuksia on tehty muutama. maankäyttösopimuskorvaukset tapauskohtaisesti kiinteistönmuodostus asemakaava-alueella kaupunki 850 Kiinteistönmuodostuksesta vastaa maanmittauslaitos. Toimitusmaksut halvempia Kuopiossa kuin valtiolla. Toimitaan Kuopion käytännön mukaisesti. joukkoliikenne reittiliikennelupa 300, sen muutos 220 kutsujoukkoliikennelupa 300, sen muutos 220 seutulippu 105 e Seutulippu 100 Investoinnit Vuonna 2011 Vuonna 2011 Urheilualueet 1,505 M 0 Peruskorjausvelkaa molemmilla. Peruskorjausohjelmien tarkistus. Puistot 1,110 M 0 Satamat 0,325 M 0 Kadut 10,296 M Investointitarve keskim. vuodessa M Verkostot, alueet, toimipisteet Vesihuollon toiminta-alueet Kuopion Vesi toimii keskeisellä kaupunkialueella, Veh- Kunnan vesihuoltolaitoksen puhdasvesihuollon toiminta- Maaningalla ei ole jätevedenpuhdistuslaitosta, Linjaukset haja-asutusalueen vesihuollossa mersalmen, Kurkimäen, Melalahden ja ent. Karttulan kun- alue käsittää keskustaajaman lisäksi kyläalueita Maa- jätevesien käsittely tapahtuu Siillinjärven kanssa yhtenäistettävä, yhteinen / yhteneväinen nan taajamissa. Verkostoa Kuopion Vedellä; Maaninkajärven ympärillä ja jätevesihuollon toiminta- sopimuksella. vesihuollon kehittämissuunnitelma vesijohtoa 484 km, jätevesiviemäriä 365 km ja hulevesi- alue keskustaajaman lisäksi Käärmelahden ja Kinnuviemäriä 257 km. Jätevedenpuhdistamoita Kuopion lanlahden kylätaajama-alueita. Vedenottamot 2 kpl, Vedellä 5 kpl. Vesisäiliöt, paineenkorotusasemat, ylävesisäiliö 1 kpl, paineen korotusasemat 2 kpl ja Avustusperiaatteiden yhtenäistäminen pumppamot jne.? Vesihuollon kehittämissuunnitelma vesijohtoa 153 km. Jv-siirtopumpp. 7 kpl, tasausallas valmistuu m², muut pumppaamot 25 kpl ja johtoja 54 km Muut vesihuoltolaitokset/vesiosuuskunnat Muista vesihuoltolaitoksia, lähinnä osuuskuntia Kuopiossa Kunnan alueella toimii 7 vesisosuuskuntaa. Niistä kolmen 20 kpl. Verkostoa osuuskunnilla vesijohtoa 1100 km ja kotipaikka on toisessa kunnassa ja toiminta pientä. jätevesiviemäriä n. 50 km. Vedenottamoita osuuskunnilla Maaningan alueella toimivat puhdasvesiosuuskunnat 4 kpl. Jätevedenpuhdistamoita osuuskunnilla ei ole. Muu hankkivat veden kunnan laitokselta ja vastaavat oman yksityinen toimija Neuron. Vesisäililöt, paineenkorotus- alueensa painneen pidosta. Verkkoja on niillä noin 60 km. asemat, pumppaamot jne.? ja liittyjiä noin 180 kpl Satamat ja pienvenesatamat vierasvenesatamia 4 Vierasvenelaituri 4 aluspaikkaa (taajamassa) Kuopiossa palvelu siirtynyt hyvinvoinnin edistämisen Kuopion palvelurakenteen mukaisesti. matkustajasatamia 4 Kotivenelaituri pienveneille 19 paikkaa (taajamassa) palvelualueelle pienveneiden osalta. rahtisatamia 1 Telaranta soutuveneille noin 30 paikkaa (taajamasa) Maaningalla teknisellä osastolla. pienvenepaikkoja 85, joista laiturisatamia 22 ja soutuvenepaikkoja 63 laituripaikkoja yhteensä n soutuvenepaikkoja yhteensä n Sivu 2 (4)

12 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Katujen ym. kunnossapito Kuopio Maaninka Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Kunnossapidettäviä väyliä 630 km (ajoradat, kev.liikenteen väylät ja jalkakäytävät) Taajaman katuverkko 10,6 km Kunnossapidon toimintatapojen yhtenäistäminen Uutta katua n. 5 km vuodessa (esim. alueurakointi yms.) Yksityistiet Yksityistierekisterissä 634 tiekuntaa yhteensä 1325 km, Avustuskelpoisia yksityisteitä 68 tiekunnalla yht 317 km Maaningalla ei tehdä lautakunnan tietoimituksia. Avustusperiaatteiden yhtenäistäminen km josta n. 800 km avustuksen piirissä (450 tiekuntaa) Niiden kunnossapitoavustuksen piiriin kuuluva pituus Yksityistieavustusperiaatteet ovat erilaiset. tiekuntien määrä 266 km, kunnossapidon avustus 2011 yhteensä Kuopiossa on parempi avustustaso kunnossapidon avustukset Avustus vuonna 2011 yhteensä (kunnossa- Haku kaudelle on käynnissä. osalta. pitoavustus ja peruspar.avustus ) Vuoden 2011 parantamisen avustukset 6 tiekunnalle Yksityistieavustukset 2011 / 425 /km (ka /v) talkooavustukset Talkooavustuksia /vuosi Ei toimintaa Noudatetaan Kuopion toimintatapaa, jako- Kunnossapidettävät puistot ja A 52 ha B 64 ha perusteet tarkistetaan. viheralueet, leikkipaikat (ha) 72 leikkipaikkaa Joukkoliikenne Järjestäminen: suunnittelupalvelujen joukkoliikennetiimi Joukkoliikenneasioita päättää kunnanhallitus. Suunnittelu Noudatetaan Kuopion toimintatapaa. Palvelutason Viranomaistehtävät: Kuopion seudullinen joukkoliikenneltk on tapahtunut ELY-keskuksen johdolla. määritys ja tarkistukset Lakisääteiset tehtävät: palvelutason määrittely toimivaltaalueelle, liikenteen järjestämistapapäätökset, vuosittainen yhdistelmäraportti sopimuksista ja hintavelvoitteista sekä maksetuista korvauksista. Vesihuolto Vesihuollon järjestäminen Toiminta-aluepäätökset Toiminta-aluepäätökset kunnan vesihuoltolaitos ja Järjestäminen mietittävä kokonaisuutena -Kuopion Vesi huolehtii vedenhankinnasta ja -jakelusta, 7 vesiosuuskuntaa (kotipaikka toinen kunta 3 kpl) yhteisesti hoidettuna. jätevesien sekä hulevesien johtamisesta ja käsittelystä Kunnan vesihuoltolaitos vastaa puhdasveden hankinnasta toiminta-alueellaan. ja jakelusta sekä jäteveden ja huleveden johtamisesta. -Vesiosuuskunnat (20) huolehtivat pääasiassa veden- Jätevesien käsittely tapahttuu sopimusperusteisesti jakelusta ja 5 alueella jätevesien johtamisesta Siilinjärven kunnan jätevesipuhdistamolla. toiminta-alueellaan. Siirtoviemäri Siilinjärvelle päätyy Harjamäkeen. Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon kehittämissuunnitelma (strategiset linjaukset) Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma tehty Vesihuollon toteuttamisen avustaminen maaseutualueille. Lisätarkastelu Siilinjärvi ja Nilsiä. Raportti "Kuntien rajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen "yhteistyö". Muut kunnalle kuuluvat vesihuollon Valmiussuunnitelma, yleissuunnittelu jne. Kunnan vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma tehty 2003 Vesiosuuskuntien valmiussuunnitelmat tekemättä Vesihuollon kehittämissuunitelmien päivitys ja lakisääteiset tehtävät molemmissa kunnissa. toimenpiteiden toteutus. Jätehuolto järjestäminen Jätekukko Oy palvelut Jätekukko Oy palvelut Alueellinen jätelautakunta, nykyinen toimintamalli jatkuu. viranomaistehtävät Järjestämisen vo. Tehtävät Savo-Pielisen jätelautakunta Järjestämisen vo. tehtävät Savo-Pielisen jätelautakunta muu valvonta ympäristötoimi muu valvonta ympäristötoimi kunnalliset määräykset yhtenäistäminen käynnissä yhtenäistäminen käynnissä Yhtenäiset jätehuoltomääräykset. Asuntotoimi - Asuntotoimen tehtävät: käsittelee energia- ja korjausavustukset avustuksia ja korkotukilainoja. Kunnahallitus: energia-, korjausavustukset, korkotuet Asuntopoliittiset linjaukset yhtenäistettävä. peruskorjausneuvonta vuokrataloyhtiöt -Peruskorjausneuvontaa antaa asuntotoimi ja Rakennusvalvonta: korjausneuvonta, hakemusten valmistelu Neuvontapalveluja asikaspalvelupisteessä. rakennusvalvonta Päätökset Kuopiossa asuntotoimessa (avustuk- Kunnanhallitus(viranhaltija): vuokraa kunnan omistamia set ja lainat). - Vuokrataloyhtiöt hoitavat itse asuntojen välityksen ja asuntoja (27 kpl) sekä, valvoo asukasvalintoja ja vuokria Toimitaan Kuopion toimintamallin mukaan. asuntotoimi asukasvalintojen ja vuokrien valvonnan. Niiralan Kulma Yhtiöt ostavat hallintopalvelut Aktiiva Oy:ltä. Kuopas Maaningan Vuokrahuoneistot Oy Kiinteistö-Kys As Oy Mutkapuisto Hoitaa asumisoikeusasuntojen kunnille määrätyt tehtävät. Maaningan Vanhustentaloyhdistys ry omistaa ja vuokraa yht 55 kpl palveluasuntoa (osa erityisasumista) Metsä- ja kalatalous Metsien pinta-ala n ha, josta n. ½ talousmetsiä. Metsien pinta-ala 590 ha. Pääasiassa talousmetsiä. määrät (käyttömuodoittain) Metsien hakkuusuunnite k-m3 ja metsänhoitotavoite 250 ha. Vuotuiskasvu 4500 k-m³, hakkuusuunnite 3500 k-m³/vj Kuopion toimintatavan mukaisesti. hoito Taimikoiden hoito 20 ha suojelualueet LSL:n mukaiset ja valtion hankkimat alueet yht ha LSL Korkeakoski: valtio, järjestöt ja kunta Maaningalla hoitovelvoitetta kaikissa kohteissa. kunnan omistamat suojelualueet kaupungin omistamat ls-alueet 540 ha Lintujärvet (Lapinjärvi ja Patalahti):valtio ja yksityiset kunnan omistamat vesialueet Vesialueita n ha Kunta ei omista vesialueita Sivu 3 (4)

13 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö LIITE 1 Asiakokonaisuus Kuopio Maaninka Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Maankäyttöpolitiikka Maapolitiikka perustuu pääasiassa kunnan maan- omistukseen. Maanhankinta tapahtuu ensijaisesti vapaaehtoisin sopimuksin, lunastusta ja etuosto-oikeutta ei ole käytetty Maapolitiikka perustuu pääasiassa kaupungin maanomistukseen maanomistukseen. Maanhankinta tapahtuu ensijaisesti vapaaehtoisin sopimuksin, tarvittaessa käytetään lain sallimia pakkokeinoja (lunastus, etuosto-oikeus) Kummallakin kunnalla on maapoliittinen ohjelma. Maankäyttöpolitiikan periaatteiden yhtenäistäminen. kaavoitus yleiskaavoitus oikeusvaikutteiset yleiskaavat (kattavuus) (ha) Oikeusvaikutteiset yleiskaavat kattavat 83 % koko kaupungin pinta-alasta. Yleiskaavoja yht km2 Oikeusvaikutteisia yleiskaavoja on Maaninkajärven ympäristössä, Keskisaaressa ja Käämelahden kylätaajamassa. Niiden ala yht 68 km² Edellyttää ensisijaisesti maaseutualueen yleiskaavoitusta. Maaningalla on yleiskaavoituksen tarvetta. Erityisesti Keskusta, Keskisaari, Käärmelahti ja Ruokovesi. Seudullinen kuntien yhteinen rakennemalli. asemakaavoitus Asemakaavojen laadinta on kokonaan ostopalveluja. Kaavamerkintöjen yhdenmukaistaminen ja asemakaavoitut alueet (ha) Oikeusvaikutteiset kaavat kattavat koko kaupunkialueen Asemakaavat kattavat kirkonkylän taajaman mukaan- ajantasaistaminen. poislukien osin Karttulan aluetta lukien osia Keskisaaresta ja Pihtisalmesta 1,5 km². Yksityisiä ranta-asemakaavoja 6 kpl kaavojen ajantasatilanne Kunnossa Kirkonkylän asemakaava ajantasaistettu 2006, muut nuorempia. Rekisterijärjestelmien yhtenäistäminen. Kiinteistötoimitukset ak-alueella ja ulkopuolella Kiinteistötoimituksia noin 150/vuosi (ak-alueella) Tekee maanmittaustoimisto koko kunnan alueella Päällekkäisten osoitteiden muuttaminen vaatii Molempien kuntien muutettava omat osoitteisto+osoiterekisteri Osoitteet kaikilla rakennuksilla (ei kaikilla vapaa-ajan Osoitteet asutuilla kiinteistöillä. Loma-asutuksessa merkittävän työpanoksen liitosta edeltävänä osoitteensa ennen liitosta v aikana. asunnoilla). Päällekkäisiä katu/teitä 123 kpl. puutteita.tienimistössä päällekkäisyyttä (suuret yhteis- vuonna. Liitosajankohtana ei saa olla enää toiminta-alueet) päällekkäisiä osoitteita. kaavarekisterit Kaavojen osalta kunnossa, kaavayksikköjen osalta ei. Ei kunnossa Vehmersalmi ja Karttula puuttuvat osittain. kantakarttojen tilanne pinta-ala ha ha Asemakaavan pohjakartta ,0 km² miltä alueilta kaikista taajamista Kirkonkylän taajama, osia Keskisaaresta ja Pihtisalmesta onko sähköisenä vai manuaalisena sähköisenä Sähköinen ajantasa kantakartta on pääasiassa ajantasalla. Maastokohteita ei Ei ole pidetty ajantasaisena Maaningalla kantakarttatilanne heikko. Kantakarttojen uusiminen. systemaattisesti päivitetty vanhoilta alueilta. Tietojärjestelmät ja tukipalvelut Olisi oltava samat järjestelmät käytössä. kuntarekisteri Facta-kuntarekisteri (väestö, kaava, kiinteistö, rak.valv.) KuntaNet Mapinfoalustalla Eri kuntarekisterit käytössä. Voidaan konvertoida Maaningan rekisteritiedot Kuopion rekisteriin (sama ohjelmistotoimittaja ja kaava- ja suunnittelu- monipuoliset kaava- ja suunnittelujärjestelmät (Fiksu) Ei ole siirtoja tehty muualla). järjestelmät Tietojärjestelmien yhtenäistäminen. paikkatietojärjestelmät Kuopiossa Oracle -pohjaiset paikkatietokannat. Kuopion tietojärj. lisenssit eivät mahdollista Selainpohjainen paikkatietopalvelu kaikkien käytettävissä. palvelujen myyntiä muihin kuntiin. Muuta Pilaantuneet maa-alueet Käytöstä poistetut kaatopaikat Luokkisuo, Neulamäki, Karttula Hirvimaa (lopetettu 1990) Tiihotar, Silmäsuo, Vehmersalmi (vanhat kaatopaikka-alueet 1 kpl) (vanhat kaatopaikka-alueet 15 kpl) Maankaatopaikat Heinjoki,Vehmersalmi, Riistavesi Honkamäki lupa voimassa Maamassojen hallintajärjestelmä Ylijäämämassojen hallintajärjestelmä. Lumenkaatopaikat Siikaniemi, Kirveslahti 2-3 lumenkaatopaikkaa tarpeen mukaan. Ampumaradat Heinjoki (yksityiset Vehmersalmi, Karttula) Leinolanlahden ulkorata: Riistanhoitoyhdistys Urheilutalon sisärata: Maaningan Metsästys ja ampumaseura Virkistysalueet ja reitistöt Melonnan ja veneilyn rantautumispaikat Hoitovastuu: Korkeakoski, Patalahti luontopolut Reittien virallistamishanke on käynnissä Virkistysreittiverkoston yhtenäistäminen. 52 kpl, Luontopolut 11 kpl, Laavu- ja nuotio- Kuopiossa. paikat sekä grillikatokset ja kalamajat n. 80 kpl, moottorikelkkareitit yli 200 km. Sivu 4 (4)

14 Maaninka-Kuopio liitosselvitys Lähtötiedot: Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut LIITE 2 Asiakokonaisuus Kuopio Maaninka Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Organisaatiot Samanlaisuudet/ eroavuudet Mahdollisuudet /haasteet Kuopio-Maaninka Miten jos yhdessä Kuopio-Maaninka Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kuopiossa ymp.ltk:lle kuuluu ympäristönsuojelu ja Kuopion toimintamallin mukaan. Alueellinen rakennuslautakunta ympäristöterveydenhuolto. Maaningalla kuuluu lisäksi rakennusvalvonta ja yksityistieasiat. Maksut ja taksat - ympäristölupamaksut on on Kuopiossa maksut jonkin verran korkeammat. Maksut yhtenäistettävä. - maa-aineslupamaksut -"- on " " - maisematyölupamaksut -"- on " " - ympäristöterveydenhuollon -"- on " " maksut - alueellisen rakennusvalvonnan maksut on on " " Valvontakohteet (v. 2011) Ympäristönsuojelu - ympäristönsuojelulain ja jätelain Kuopiossa suhteessa enemmän valvontaresursseja Maaningalle tarvitaan suhteessa enemmän mukaiset toimenpiteet valvontaresursseja. - ympäristölupavelvolliset Pääasiassa eläinsuojia. - maastoliikenne lain mukaiset toimenpiteet maa-ainesluvat maa-aineslain sekä maankäyttö ja rakennuslain mukaiset toimenpiteet Ympäristöntilan seuranta - säännöllinen ilmanlaadun seuranta - yhteistyö Siilinjärven, Varkauden ja toiminnanharjoittajien kanssa Ei toimintaa Kuopiossa systemaattisempi ympäristön Tarvetta ympäristön nykytilan selvityksiin - vesienlaadun seuranta - pienten järvien ja lampien seurantaa Maaninkajärvessä ja Onkivedessä laadunseurantaa tilan seuranta Maaningalla.Tehtävät organisoidaan uudelleen. Ympäristönsuojelumääräykset - päivitetty 2012 Ei ole Maaningalla ei ympäristönsuojelumääräyksiä Kuopion ympäristönsuojelumääräykset tarkistetaan koskemaan myös Maaninkaa. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmät Ei ole Ei ole Yhtenäinen ympäristötietojärjestetelmä. Ympäristöterveydenhuolto Säännöllisen valvonnan kohteet - elintarvikevalvonta Maaningan ympäristöterveydenhuolto ostopalveluna Ympäristöterveydenhuolto Kuopion järjestelmän - terveydensuojelulain valvonta Siilinjärveltä. Kuopio ostaa suureläinpraktiikan ja mukaan. Eläinlääkintähuolto nykyisellään. - kemikaalivalvonta virkaeläinlääkäripalvelut Siilinjärveltä. - kuluttajaturvallisuus tupakkalain valvonta nikotiinivalmisteiden valvonta 69 2 Tietojärjestelmä TerveKuu TerveKuu Eläinlääkintähuolto Suureläimet Suureläinpraktiikka ostopalveluna Siilinjärven ja Tervon kunnalta Siilinjärven kunnalta (sekapraktiikka) Jatkuu entisellään. - maidontuontantotilat n Pieneläimet - pieneläinpraktiikka Ostopalveluna Sekapraktiikka, päivystys ostopalveluna Kuopiosta Pieneläinsuojat Ostopalveluna Ostopalveluna Siilinjärveltä. Toiminta jatkuu entisellään. Alueellinen rakennusvalvonta - lupapäätökset 1146 lupapäätöstä 247 toimenpideilmoitusta 100 lupaa 19 toimenpideilmoitusta Maaningalla sijaintikatselmukset hoitaa rak.tarkastaja Toimintamalli selvitetään tarpeen mukaan. - aloituskokoukset ja Kuopiossa maaomaisuuden hallintapalvelut. - työmaakatselmukset tietojärjestelmät Facta KuntaNet Järjestelmät yhtenäistettävä. Maaningalla tarpeen yhteinen asiakaspalvelupiste mm. rakennusvalv. ja ympäristösuoj. palveluja. Sivu 1 (1)

15 LIITE 3 Kartta

Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö

Lähtötiedot: Kaupunkiympäristö Miten jos yhdessä - Mahdollisuudet /haasteet - Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluu Tekninen lautakunta luottamushenkilöorganisaatiossa Tekninen toimi Jätekukko Oy:n

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 1 NYKYTILANNE...2 2 STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA... 4 3 PALVELUT KUNTALIITOKSESSA...

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YHDISTYMISSELVITYS TUUSNIEMI KUOPIO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 1 NYKYTILANNE...2 2 STRATEGIAT JA ORGANISAATIO YHDISTYNEESSÄ KAUPUNGISSA... 3 3 PALVELUT KUNTALIITOKSESSA...

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 15.4.2011 Kaupunkiympäristön palvelualue: Tekninen toimi ja ympäristötoimi Yleiskuvaus Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvat: kaupunkiympäristön suunnittelu; rakentaminen ja kunnossapito; ympäristö-

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki Arvoina rohkeus, reiluus ja vastuullisuus Asukasluku 198 589 (1.2.2016) Lasten ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin maassa keskimäärin. Oululaisten

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Hennala. Esittely- ja keskustelutilaisuus Tervetuloa!

Hennala. Esittely- ja keskustelutilaisuus Tervetuloa! Hennala Esittely- ja keskustelutilaisuus 20.4.2016 Tervetuloa! Hennalan alue ASUNTOALUE HARJOITUSKENTTÄALUE KASARMIALUE HENNALA 20.4.2016 Asiantuntijoina paikalla: Pirkko-Leena Jakonen projektipäällikkö

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.1.2016 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.4.2015 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut Hollolan ja Hämeenkosken alueilla alv 0 % alv 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTE Liittymismaksu määräytyy liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan mukaan. PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA Liite 5 Vesihuoltolaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven Vesiosuuskunnan hallituksen kokouksessa 25.11.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä

Lisätiedot

2 luku

2 luku Kuopion kaupunki Palvelualueiden johtosääntövertailu 1 (5) Vanha sääntö Kuopion kaupunki Palvelualueiden johtosääntö 1 Lautakuntien kokoonpano Perusturva- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella

Lisätiedot

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMIELIN TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan vastuualueet ovat: - Hallinto - Kaavoitus ja mittaus - Tiet ja yleiset alueet - Kiinteistötoimi - Vesihuoltolaitos Tällä aluejaolla tekninen lautakunta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2016

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2016 SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2016 SONKAJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2016 1(4) 1. YLEISTÄ Sonkajärven kunta on toteuttanut asuinkuntastrategiaa, jossa tavoitteena on luoda kuntalaisille mahdollisuus elää

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet

Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet Täydennysrakentaminen onnistuu! Uudenmaan liiton seminaari 11.11.2015 Matti Vatilo, YM Hallituksen keskeiset

Lisätiedot

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Hulevesien hallinta esiselvitys organisointimalleista Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Työn tarkoitus Työ on esiselvitys tausta aineistoksi vesihuoltolain muutostyöhön Tavoitteet tunnistaa nykyiset

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi JOENSUU: Pilkon selvittelyt Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue YLEISKAAVA KOKO JOENSUUN ALUEELLA Joensuu

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2014

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2014 SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2014 SONKAJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2014 1(4) 1. YLEISTÄ Sonkajärven kunnan toiminta-ajatus on: Sonkajärvi on kaunis ja viihtyisä, hyvät palvelut tarjoava asuin- ja lomakunta,

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls

Hyväksyjät 2016 tekninen toimiala tekla 23 2 1016.xls TEKNINEN TOIMIALA, MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT V.2016, tekla 23.2.2016 Teknisen toimialan osastojen/yksiköiden mahdollisesti suljettuna ollessa, tai aina, kun sekä varsinainen että varahyväksyjä ovat poissa

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Hallitusohjelma

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 59 Asianro 7550/00.01.02.00/2015 Palvelualueorganisaation jatkokehittäminen / Kasvun ja oppimisen palvelualue Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Halintopäällikkö Anne Rantala -06-06 %:a Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö 264 264 100 % Hallinto Nettomenot

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää

Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen koulutuspäivät Vuonislahti 6.-7.9.2012 Anne Jarva, kaavoituspäällikkö, Hyvinkää Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet ja tarpeellisuus Kunnan kokonaisuuden tarkastelu Erilaisten

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

Maakunnat ja palvelut

Maakunnat ja palvelut Maakunnat ja palvelut Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti Peruspalveluiden arvioinnin yhteistyöoorumi 18.3.2016 17.3.2016 1 Vaikuttava ja kustannustehokas yhteiskuntapolitiikka ja hallinto Asiakaskeskeinen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO

MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN HINNASTO Hyväksytty: Kiinteistöjohtajan päätös 9.12.2016 Maksut 2 Voimaantulo: 1.1.2017 MAAOMAISUUDEN HALLINTAPALVELUIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN HINNASTO 1 1. Perusmaksu

Lisätiedot

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS Palvelu: Talous- ja hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Anne Rantala -03-03 %:a Hallinto Lautakunnan kokoukset, kpl 15 13 15 4 27 % Hallinto / asia 307,93 292,84 295,89 355,24 120 % Henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 150 Asianro 4539/10.00.01/2014 Maa-alueiden ostaminen Savilahdesta Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Suomen valtio omistaa Savilahdessa

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin.

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin. Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.9.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3 1,91 /m 3 Jätevesimaksu 2,52 /m 3 3,12 /m 3 Perusmaksut alv. 0 % alv. 24 % Kulutus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

TONTTILAITOKSEN TAKSAT

TONTTILAITOKSEN TAKSAT TONTTILAITOKSEN TAKSAT SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖAIKAVELOITUS 2. MITTAUSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2.1 Rakennustyönvalvonnasta aiheutuvat maksut 2.1.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Syötteen vesi- ja viemärilaitoksen taksa Hyväksytty Pudasjärven valtuuston kokouksessa Voimaantulopäivä 1..017 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusehdot ja

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Sisältö 1 Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa 3 2 Palvelutason määritteleminen on omistajaohjauksen väline 4 3

Lisätiedot

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen

Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Uutta ohjeistusta vesihuollon ja hulevesien hallinnan kehittämiseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset Lakimuutokset tulivat

Lisätiedot