Khej liite numero 1 asia 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Khej 19.3.2014 liite numero 1 asia 3"

Transkriptio

1 Kinnon vuosi 2013

2 Kinnon vuosi 2013 Kouvola yrittämisen ykköspaikka... 3 Organisaatio tammikuussa Kehittämispalvelut... 6 Kinnon rahoitus... 7 Yrityspalvelut... 8 Sijoittumispalvelut...14 Matkailupalvelut...22 Vetovoimaisuutta Kouvolaan...25 Elinvoimaa metsästä...28 Luovuudella liiketoimintaa...32 Yrittämisen ILO -kampanja...38 Kouvolan vuoden 2013 yritys...39 Vuoden varrelta...40 Kouvola yrittämisen ykköspaikka Kinnon ja paikallisten yrittäjien yhteisissä tapaamisissa ovat yrittäjät usein todenneet, kuinka hyvä Kouvolan seudulla on yrittää, elää ja asua. Sijainti lännen ja idän välillä on ihanteellinen. Kuljetusyhteydet niin henkilö- kuin tavaraliikenteelle ovat mitä parhaimmat. Kouvolasta löytyy tontteja ja toimitiloja monenlaiselle yritystoiminnalle. Myös osaavaa, koulutettua ja kielitaitoista työvoimaa on tarjolla. Ja muihin seutuihin verrattuna kaupungin palvelutkin ovat hyvällä tasolla. Harrastaa voi monipuolisesti sekä kulttuuria että liikuntaa. Mitä sitten pitää tehdä, jotta seudusta kehittyy yrittämisen ykköspaikka? Jos tyytymättömyyttä on, tulee tarttua toimeen ja korjata epäkohdat. Seutu tarvitsee positiivista ja yritteliästä ilmapiiriä aivan kaikilta osapuolilta; poliitikoilta, virkamiehiltä, yrittäjiltä ja kaikilta kaupunkilaisilta. Uudet yritykset ja työpaikat 2013 Kouvolan seudulle syntyi 506 uutta työpaikkaa vuonna Valtaosa seudun uusista työpaikoista tuli kaupan ja palvelujen, elintarvikealan, luovien alojen sekä metalli- ja muun teollisuuden sektoreille. Kouvola Innovation Oy Kinno Kouvolan seudun kehittämisyhtiö Julkaisija Kouvola Innovation Oy, 2014 Toimitus: Ilona Manninen, Kinnon viestintä Taitto: Tommi Koivunen (Ilona Manninen), Kinnon viestintä Kuvat: Kinnon & Kouvolan kaupungin kuva-arkisto, Lukas Pearsall, Johannes Wiehn Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kouvola Kouvola Innovation Oy ja sen henkilöstö on pontevasti mukana talkoissa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kinno kiittää yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta Tarmokas työ tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu. Yhdessä kehitämme Kouvolasta yrittämisen ykköspaikan. Uusia yrityksiä perustettiin 338, joista 137 hyödynsi Kinnon Yrityspalvelujen alkuneuvontaa. Uusista työpaikoista 168 syntyi seudulle sijoittuneisiin sekä Kinnon projekteissa toimintaansa kehittäneisiin yrityksiin. 2 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 3

3 KINNON HALLITUS Hallituksen puheenjohtaja: Risto HEIKKILÄ, YRITTÄJÄNEuvos Hannele Haapio, aluejohtaja Leena Riekkola, kansaned. avustaja Marko Torkkeli, professori Hallituksen varapuheenjohtaja: JAAKKO PESU, konduktööri (eläkk.) Marjo Partio, toimitusjohtaja Risto Simola, yhteyspäällikkö ORGANISAATIO Tammikuu 2014 UUDISTUVA BIOTALOUS projektipäällikkö Kari Laine, projektityöntekijä Armi Lampinen, projektikoordinaattori Timo Pohjola, projektipäällikkö Pekka Sorvali, projektiasiantuntija Timo Pöntinen, projektityöntekijä Tommi Koivunen, viestintäkoordinaattori Liisa Rantalainen, RISTO WALLIN, KANSAINVÄLISEN PROJEKTIToiMinnAN PÄÄLLIKKÖ Jukka Kyöstilä, projektipäällikkö Toimintamme tarkoitus on seudun elinvoimaisuuden lisääminen. Parannamme yritystoiminnan edellytyksiä tukemalla yritysten syntymistä, sijoittumista, kehittymistä ja säilymistä seudulla. Kinnon arvot Asiakkaan menestyminen Kinno on onnistunut tehtävässään, kun sen asiakas menestyy. Tulevaisuuden rakentaminen Kinno uskaltaa tehdä uusia asioita ja näyttää seudulle suuntaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Oivaltamisen ilo Luovuus ja uudet ideat tuottavat lisäarvoa asiakkaalle ja työn iloa Kinnon henkilöstölle. Yhdessä tekeminen Kinnolaiset ovat joukkuepelaajia. Timo Ylikangas, projektikoordinaattori Matti Häkli, projektikoordinaattori Tuija Valkeapää, projektipäällikkö Jali Heilmann, projektipäällikkö Sirpa Koikkalainen, projektiassistentti 4 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 5

4 KEHITTÄMISPALVELUT Kinnon rahoitus 2013 Kouvolan kaupungin rahoitus Kinnon perustoiminnoille 1,4 M 26% Kouvolan kaupungin hankeraha 0,7 M 13% KEHITTÄMISPALVELUT Yritysten liiketoiminnan kehittäminen Kouvolan seudulla teilla luodaan edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle, kasvul- le ja kan sainvälistymiselle. Pro jekteilla tähdätään Kouvolan seudulla jo toimivi- Kannattavuus en yritysten palvelemisen lisäksi uusien Henkilömäärä avauksien ja rakenteellisten muutosten Tuotteiden ja palveluiden laatu ja määrä vauhdittamiseen. Haluamme tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseksi. Tieto Osaaminen Verkostot Kinnon kehittämisohjelmat kattavat seu- Uudet tuotteet Asiakastarpeet Odotukset YRITYS Rahoitus Ulkopuolisen rahoituksen Kinno hankkii kaupungin ulkopuolisilta rahoittajilta itse. Uudet liiketoimintamallit Mahdollisuudet Kansainvälistyminen Kehittämistiimi Uudet palvelut Yhteensä 5,4 M Esteet Vahvuudet kasvuvara YRITYS dun keskeiset toimialat: Uudistuva biotalous, Kouvola Innovation Oy:n rahoitus vuonna 2013 Tutkimus Pilottikohteet Verkostoituminen 600 Vetovoimaisuutta Kouvolaan ja Luovuudella liiketoimintaa. Uudistuvan biotalouden Ulkopuolinen rahoitus 3,3 M 61% Liikevaihto Haasteet K innon kehittämispalvelujen projek- Kaupungin hankeraha on edellytys ulkopuolisen rahoituksen saamiselle. (aiemmin Elinvoimaa metsästä) kokonai- Yritysten liiketoiminnan kehittäminen Kouvolan seudulla kehittämiseen ker- pk- yrityksiltä. Hankintojen sijoit ta ma euro alueen suuteen on nousemassa mukaan elintar- tautuu lopulta viideksi euroksi. Aika kohdentami- nen oman alueen yrityksille on piristysruiske koko seudulle. Ulkopuolelta hankittu viketalouden kehittäminen, joka kuuluu Kouvolan uuteen kaupunkistrategiaan ja Kinnon kehittämispalveluissa työskente- kehittämisrahoitus koituukin monin tavoin sitä toteuttavaan elinkeino-ohjelmaan. lee projektiammattilaisia, joilla on laajasti seudun hyväksi. 550 Kouvola Innovation Oy 2,1 M 0,4% Kaupungintalon elinkeinopalvelut 2,7 M 0,5% kokemusta työskentelystä niin yksityisellä Asiakaslähtöinen kehittäminen on tuotta- kuin julkisella sektorilla. Lisäksi asiantun- Työtämme ohjaavat yritysten tarpeet. Siksi nut näyttökelpoisia tuloksia, ja projektien tijoillamme on vahvaa osaamista seudun kehittämisprojekteissa haluamme ottaa tuloksellisuus onkin Kymenlaaksossa kes- kärkitoimialoista, liiketoiminnan kehit- yritykset mukaan jo suunnitteluvaiheessa. kimääräistä parempaa tasoa. tämisestä ja esimerkiksi kansainvälisistä Yrityksiltä saatava palaute ja aktiivinen toiminnoista. osallistuminen projekteihin ovat oleellisen tärkeitä. Kinno on onnistunut tehtäväs- Haemme kehittämiseen tarvittavaa rahoi- 6 tusta aktiivisesti niin kansallisista kuin Tuotamme merkittävän osan kehittämis- sään, kun alueemme yritykset menestyvät. kansainvälisistä rahoitusohjelmista. Suu- palveluista yhteistyössä muiden asiantun- Yhdessä onnistumme paremmin. rin osa projektien rahoituksesta tuleekin tijoiden kanssa. Vuonna 2013 ostimme seudun ulkopuolelta ja vain noin viidesosa palveluja asiakkaidemme kehittämistar- on Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan peisiin muilta palveluntarjoajilta noin rahoitusta. Tiiviit yhteydet ulkopuolisiin 1,3 miljoonalla eurolla. Yli 60 prosenttia rahoittajiin mahdollistavat sen, että kuntien näistä ostoista tehtiin Kouvolan seudun vuosi2013kinno Pasi Miettinen, kehityspäällikkö kinno.fi/kehittamispalvelut Elinkeinotoimi yhteensä 4,8 M 0,9% M Kouvolan kaupunki yhteensä 573 M Elinkeinotoimen rahoituksen osuus Kouvolan kaupungin menoista vuonna 2013 VUOSI2013KINNO 7

5 YRITYSPALVELUT YritysPALvelut palvelua yrittäjyyden eri vaiheissa Kinnon Yrityspalvelut tarjoaa tukea sekä yritystoimintaa suunnitteleville että jo toimiville yrityksille. Tietoa ja asiantuntijapalveluita tarjotaan yritysten elinkaaren kaikissa vaiheissa. Toimintavuonna 2013 Kinnon Yrityspalvelu kirkasti eri asiakasryhmille suunnattuja neuvontapalveluita ja kehitti niiden laatua sekä yksin että yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Marraskuussa Kinno sai valtakunnallisen ISO 9001/2008 laatusertifikaatin toiminnasta osana Uusyrityskeskus-verkostoa. Alkavien yritysten neuvonnalle jälleen kiitettävä arvosana Alkuneuvonnan asiakasmäärät pysyivät aikaisempien vuosien tasolla taloutta vaivaavasta alakulosta huolimatta. Jo toiminnassa olevat yritykset saatiin mukaan kehittämistoimiin aktiiviseen kenttätyön avulla. Vuonna 2013 alkuneuvontaa käytti 321 henkilöasiakasta, joista 137 perusti yrityksen neuvonnan tuella. Asiakkaiden liikeideoiden arviointi ja rahoituksen löytäminen alkavalle yritystoiminnalle oli edelleen tärkeimpiä alkuneuvonnan tehtäviä. Asiakkaiden rahoitushakemusten tueksi kirjoitettiin 34 starttirahalausuntoa TE-toimistolle ja 27 lausuntoa Finnveralle. UPM:n Myllykosken ja Stora Enson Inkeroisten tehtailta irtisanotuille kirjoitettiin kahdeksan lausuntoa tukipaketin hakemiseksi oman yrityksen perustamiseen. Uudet yritykset syntyivät muun muassa rakentamisen, hoivan ja kaupan toimialoille. Jotkut liikeideat hyödynsivät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia ja toiset tähtäsivät jo suoraan kansainvälisille markkinoille. Alkuneuvonnan asiakkaiden antama palaute palvelusta oli myönteistä: asiakkailta saatu arvosana 9,1 ylitti jälleen reilusti Suomen Uusyrityskeskusten valtakunnallisen keskiarvon (8,9). Vuoden 2013 projektit: Avaimet vaihtoon, Kymenlaakson Y4, Menestysväylä Lisätietoa: Leena Gardemeister, yrityspalvelupäällikkö, puh , Toimivien yritysten palvelut kontaktoi satoja seudun yrittäjiä Toimiviin yrityksiin tehtyjen käyntien tarkoitus oli sekä selvittää yritysten omia kehittämistarpeita että tuoda julkisten yrityspalvelujen tarjonta helposti saataville. Kinnon Yrityspalvelut oli yhteydessä vuonna 2013 Kouvolasta ja Iitistä useisiin satoihin yrittäjiin, joista 269 yrityksen edustajaa tavattiin henkilökohtaisesti. Kinnon neuvonnan kanssa käynnistettyjä toimenpiteitä olivat muun muassa: yrityksen toiminnan kehittäminen (uudet liiketoiminta-alueet) investointien ja käyttöpääoman rahoituksen haku yhteistyökumppanin etsiminen työvoiman rekrytointi uutuudellisten tuote- ja palveluideoiden kehittäminen omistajanvaihdokseen liittyvät tehtävät Kinnon Menesty muutoksessa Menestysväylä -projekti kohdistui kokonaisuudessaan toimivien yritysten neuvonnalliseen ja koulutukselliseen tukemiseen. Yhteyttä otettiin erityisesti UPM Myllykosken aikaisempaan alihankkijaverkostoon. Mukaan projektin toimintaan haettiin sekä muutos- että kasvuvaiheessa olevia yrityksiä. Asiakaspalvelun syventämiseksi Yrityspalvelut aloitti myös yhteistyön Kouvolan TE-toimiston yritys- ja työnantajapalveluryhmän kanssa muun muassa sopimalla yhteisistä haastattelukäytännöistä sekä tiedon jakamisesta osapuolten kesken. Omistuksenvaihdosten tukemiseen tarkoitettu Avaimet vaihtoon -projekti ja Y4-hanke Kymenlaakson elinkeinoilmaston ja yrittäjyysilmapiirin kehittämiseksi toivat Yrityspalveluille sekä myönteistä huomiota että lukuisia kehittämistoimia niin Kouvolan kaupungin kuin asiakasyritysten kanssa. KINNO Kinno toimii seudullisten yrityspalveluiden koordinaattorina ja samalla edistää Yritys-Suomen palveluiden tunnetuksi tekemistä. Pidämme tärkeänä, että Kinnon Yrityspalvelut on asiakkaillemme luotettava kumppani ja samalla ovi muidenkin toimijoiden palveluihin. Näin voimme taata monialaista asiantuntemusta kaikkiin yrittäjyyden elinkaaren vaiheisiin. Leena Gardemeister, yrityspalvelupäällikkö Seudullinen yhteistyö Kouvola Innovationin kanssa on toimivaa. On hyvä, että yrittäjiksi aikovat saavat neuvontapalvelua yhdestä paikasta, mikä helpottaa yritystoiminnan suunnittelua ja yritystoiminnan haasteiden ja riskien ymmärtämistä. Finnveran kannalta alkavien pienyrittäjien rahoituspäätökset tehdään Kouvola Innovationin lausuntojen perusteella, mikä nopeuttaa ja virtaviivaistaa pienrahoituksen toteuttamista. Edellä mainittu toimintamalli parantaa myös Finnveran toimintaa ja mahdollistaa muutostilanteessa (esim. omistuksenvaihdokset, kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset) olevien yritysten tehokkaamman kontaktoinnin ja palvelun. Helena Toikka, apulaisaluejohtaja Finnvera, Lappeenrannan aluekonttori VERKOSTOTAPAAMISET Seudulliset yrityspalvelut 6 tiimikokousta KOULUTUSTILAISUUDET Yrityspalvelun koulutuksissa 203 osanottajaa YRITYSKUMMIT kummitapaamiset 17 yrityksen kanssa TOIMIVIEN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELU 269 yritysasiakasta ALKAVIEN YRITYSTEN NEUVONTA 321 henkilöasiakasta 137 uutta yritystä Yrityspalvelut Vuosi 2013 INNOVAATIOPALVELUT (BIC KYMI) 38 käsiteltyä ideaa 27 henkilöasiakasta MESSUMATKAT & YRITYSVIERAILUT OMISTUKSENVAIHDOS- PALVELU 75 yritysasiakasta OPPAAT, ESITTEET, SÄHKÖISET PALVELUT Yritystulkki kinno.fi/yritystulkki Toimitilarekisteri yritystilat.fi Yrityspörssi kinno.fi/kymenyritysporssi Yrityspalvelun toimintaa ja TULOKSIA 2013 Yritysneuvonnan asiakkaana oli 321 henkilöä. Kouvolan seudulle saatiin 137 uutta yritystä Kinnon Uusyrityskeskuspalvelun tuella. Seudun pk-yrityksistä haastateltiin 269, joista useissa aloitettiin tapaamisten perusteella kehittämistoimet. Kinnon yritysneuvonnan tuella yritysten kehittämishankkeisiin kanavoitui julkisia kehittämistukia euroa ja tuettiin 34 työpaikan syntymistä. Kinnon kotisivuilla julkaistava Kymen Yrityspörssi -palvelu tarjosi säännöllisesti yli kymmenen seudun yrityksen osto- tai myynti-ilmoitusta. Omistajanvaihdosvaiheeseen eteni 41 yritystä, joista prosessin saattoi loppuun vuoden 2013 puolella 11 yritystä. Kinnon koordinoima Yrityskummi-verkosto järjesti kummiklinikan 17 yritykselle. Yrityskummit ovat edelleen vahvistaneet rooliaan pk-yrityksien luottamuksellisena kumppanina ja sparraajana. Kuluneena vuonna kummit antoivat aikaansa yli 90 tuntia seudun yritysten hyväksi. Yhteistyössä BIC Kymi ry:n kanssa tarjottua maksutonta innovaatioasiantuntijan palvelua käytti 27 asiakasta. Heillä oli 38 ideaa, joiden osalta palvelussa arvioitiin sekä ideoiden suojaamista että jatkohyödyntämistä. Leena Gardemeister, yrityspalvelupäällikkö kinno.fi/yrityspalvelut 8 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 9

6 YRITYSPALVELUT Yrittäjyyteen on monta hyvää polkua Kinnon yritysneuvonnassa olemme aitiopaikalla ja saamme seurata rohkeita ihmisiä toteuttamassa unelmiaan neuvontamme tuella perustettiin lähes 150 erilaista yritystä. Neuvontamme tukijalka on kiinteä yhteistyö niin TE-toimiston kuin Finnveran kanssa. Yrittäjyys voi alkaa uuden yrityksen perustamisella tai jatkaen jo toimivaa yritystä. Meidän tehtävämme on tuottaa mahdollisimman hyödyllistä tietoa tähän tärkeään vaiheeseen. Haluamme samalla myös rohkaista yrittäjyyteen. Se polku voi parhaimmillaan olla innostusta ja onnistumista täynnä. Leena Gardemeister, yrityspalvelupäällikkö Kuvaaja: Maarja Kotkas Tekemisen meininki Kun Anniki, eli Anni, Jensen-Munk vuoden 2013 keväällä valmisti ensimmäiset korvakorunsa, ei hän olisi voinut uskoa, että lyhyessä ajassa harrastus poikisi perheeseen yrityksen. Niin kuitenkin tapahtui. Kesäkuussa Annin mies Ulf Jensen-Munk perusti yrityksen Jensen s workshop. Toimitilat löytyivät Kuusankosken Taideruukista. Ajatus yrityksen perustamisesta arvelutti minua aluksi kovastikin, kertoo Anni. Olen kuitenkin aina ollut työtä pelkäämätön ja meillä perheessä on tekemisen meininki kaiken kaikkiaan. Kynnys mennä Kinnon yrityspalveluun yritysideaa esittelemään oli meille korkea, muistelee pariskunta. Rohkeus kuitenkin palkittiin. Anniki Jensen-Munk sanoo, että kokemus oli hyödyllinen. Yritysneuvoja rohkaisi meitä, mutta löi vuoroin faktaa pöytään. Meidät pudotettiin pilven reunalta alas kerta toisensa jälkeen ja taas muistutettiin, että jonkin sortin hulluudestahan kaikki suuri alkaa, muistelee pariskunta Jensen-Munk. Konkreettiset neuvot ja realismi olivat parasta. Kinnon kiinteistöt ja toimitilat Kouvolan Yritystilat Oy Kinnon tytäryhtiö Kouvolan Yritystilat Oy hoitaa Kinnon kiinteistö- ja toimitilapalvelut. Vuonna 2013 vuokrattiin vilkkaimmin pieniä toimistotiloja. Kysyntää oli niiden lisäksi erityisesti keskikokoisille halli- ja toimistotilayhdistelmille. Yhtiön taloudellinen tilanne kehittyi vuoden aikana suotuisaksi. Tilojen vuokrausasteet vuonna 2013 Toimistokiinteistöt 93 % Tuotanto- ja logistiikkakiinteistöt 91 % Uudistettu vapaiden toimitilojen verkkosivusto Uudistettu Kouvolan seudun toimitilarekisteri -verkkosivusto otettiin käyttöön keväällä. Sivuston kautta voi veloituksetta sekä hakea että tarjota myytäviä ja vuokrattavia toimitiloja. Lisäksi sivustolle luotiin lyhyet esittelyt Kouvolan sijoittumisalueista. Vierailujen määrä sivustolla nousi tasaisesti kuukausittain. Sivusto löytyy osoitteesta Tarja Mustonen, toimitilakoordinaattori yritystilat.fi Avaimet vaihtoon tukea yrityksen omistuksenvaihdokseen Neljännes Kouvolan seudun yrittäjistä tulee eläkeikään lähivuosina. Kinnon Avaimet vaihtoon -projektin tavoitteena on luoda alueelle yhteinen toimintamalli yritysten omistuksenvaihdosten onnistumiseen, jotta seudun elinvoima ja työpaikat saadaan säilytettyä. Samalla parannetaan omistajanvaihdospalvelujen tasoa ja tietoa palvelujen saatavuudesta. Avaimet vaihtoon -projekti auttaa myyjät ja ostajat löytämään toisensa. Se tarjoaa jatkajayrittäjille valmennusta yrityksen ostoon, omistusjärjestelyihin sekä yrityksen jatkokehittämiseen. Samalla lisätään yhteistyökumppanien, kuten tilitoimistojen ja pankkien, osaamista omistajanvaihdoksissa ja kehitetään uusia toimintamalleja julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyöhön. Toimenpiteitä 2013: Vierailut alueella toimiviin tilitoimistoihin, joilla on tärkeä rooli keskusteluissa yrittäjän kanssa myös omistajanvaihdoksesta tai toiminnan lopettamissuunnitelmista Kehitetty yhteistyökumppaneille ns. puheeksi ottamisen malli ja materiaalia asiakastapaamisiin Rekrytoitu ja koulutettu omistajanvaihdosvalmentajia, jotka hyödyntävät uutta alkukartoitusmallia ja toimintatapaa Kymmeniä yrityskäyntejä Markkinointimateriaalien tuotantoa Suoramarkkinointikirje kaikille seudun yrittäjälle Suoramarkkinointi maaseutuyrittäjille MTK:n kirjeen liitteenä Yhteistyökumppanien kanssa järjestetyt tilaisuudet Jatkajakartoitukset: yrityksen osto uuden yrityksen perustamisen vaihtoehdoksi Koulutukset: Yrityksen arvonmääritys, Tilinpäätöksen tunnusluvut ja Yrityskaupan rahoitus. Marja Katajainen, projektipäällikkö kinno.fi/avaimetvaihtoon 10 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 11

7 YRITYSPALVELUT Kymenlaakson Y4 -projekti Y4-projekti toimii Kouvolan seudun suotuisan yrittäjyysilmapiirin puolesta ja pyrkii etsimään kaupungin ja yrittäjien yhteistyölle hyviä toimintatapoja. Projektilla pyritään vaikuttamaan muun muassa kaupungin hankintaprosesseihin niin, että yritysten kanssa käytäisiin vuoropuhelua hankintaprosessin eri vaiheissa ja hankinnat kohdistuisivat yhä suuremmassa määrin paikallisiin yrityksiin. Yrittäjien omat kehittämisehdotukset on jätetty kaupunginhallitukselle. Kaupungin ja yrittäjien edustajista koottu yhteistyöryhmä aloitti toimintansa yrittäjyysilmapiirin parantamiseksi ja kaupungin vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Toimenpiteitä 2013: Kouvolan kaupungin ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen yrittäjyyssitoumuksen allekirjoitus marraskuussa Kouvolan ja Iitin valtuutettujen sekä noin 100 yrityksen haastattelut, joilla kartoitettiin tilanne ja kehittämisehdotukset Keskustelut ja infotilaisuudet kaupungin hankintahenkilöstölle yritysvaikutusten arvioinnista ja hankintaprosessien kehittämisestä yrittäjiä kuulemalla Teknisen toimen korjaamopalvelujen kilpailutuksen pilotti: tarjouskilpailun valmistelu yhdessä yrittäjien kanssa Iitissä kartoitettu koululaisten näkemyksiä yrittämisestä ja järjestetty perheyrittäjyysseminaari Menesty muutoksessa Menestysväylä Rakennemuutos ja taloustilanteen heikentyminen ovat vaikuttaneet monen yrityksen toimintaedellytyksiin Kouvolan seudulla. Menestysväylä-projekti kouluttaa, valmentaa ja tukee yritysten toiminnan kehittämistä ja uudelleen suuntaamista toimintaympäristössä tapahtuneiden muu tosten jälkeen. Tukena toimivat myös yrityskummit, asiantuntijaverkosto sekä Yritys-Suomi-yhteistyökumppanit. Toimenpiteitä 2013: Koulutukset: Talous ja tunnusluvut tutuiksi, Yrityksen toiminta ja johtaminen, CE-merkintä sekä Myynti ja markkinointi Yritys- ja messuvierailut Palvelutarpeen kartoituksia ja yrityskäyntejä 97 yrityksessä Yrityskummipalvelu 17 yritykselle Kouvolalaisnuoria Brysselissä YES Kouvola tarjoaa yrittäjyyskasvatusta nuorille YES Kouvola on edistänyt seudun yrittäjyyskasvatusta ja toiminut linkkinä koulujen ja yritysten välillä jo vuodesta Yrittäjyyskasvatus kuuluu nykyään koulujen opetussuunnitelmaan. YES Kouvola toimii Kinnossa ja on vuoden 2013 aikana auttanut kouluja muun muassa opettajien koulutuksessa, järjestänyt oppilaille yritysvierailuja sekä tukenut oppilaiden yrittäjyysleirejä. Työn alla on myös rehtoreiden työharjoittelujaksojen järjestäminen. Lisäksi YES Kouvola on mukana suunnittelemassa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, jota koordinoi Cursor Kotkasta. Vuoden 2013 tammikuussa YES Kouvola oli jälleen mukana järjestämässä KOUahead -koulutus- ja uramessuja messut pitivät välivuoden, mutta YES Kouvola järjesti tammikuussa yhteistyökumppanien kanssa niiden tilalla Nuorisomessut Kauppakeskus Veturissa. Eskarit markkinoivat Kouvolaa Kouvola lasten silmin -esite julkaistiin valtakunnallisena varhaiskasvatuspäivänä Kauppakeskus Veturissa. YES Kouvolan ja Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen yhdessä ideoimaan julkaisuun koottiin kouvolalaisten esikoululaisten tuottamaa materiaalia. Julkaisun välissä on myös Kouvola-aiheinen lautapeli. pienoisrautatiemuseo, Tykkimäki, Lasten liikennepuisto ja Mustila Arboretum. Kohteita oli kaiken kaikkiaan kolmisenkymmentä. Tärkeimpänä jujuna oli tutustuminen omaan kaupunkiin, erilaisiin ammatteihin ja seudun omaleimaisuuteen, joista yrittäjähengen mukaisesti tuotettiin itse materiaalia. Hankkeeseen osallistui parikymmentä kouvolalaista päiväkotia ja julkaisujen kustantajana oli Kouvolan kaupunki. Julkaisuista tehtiin kaksi versiota: isommalla painoksella ns. virallinen versio, johon voitiin ottaa mukaan vain osa eskarien töistä. Toiseen julkaisuun koottiin kaikkien tuotokset, ja se jaettiin jokaiselle mukana olleelle lapselle perheineen. Reijo Vaurula, YES Kouvola kouvola.yes-keskus.fi Mukana Yrittämisen ILO -tapahtuman järjestämisessä Jari Aho, projektipäällikkö kinno.fi/y4 Katja Airaksinen, projektipäällikkö Jukka Antila, yritysasiamies kinno.fi/menestysväylä Kouvolalaisten lasten näkemys kotiseudustaan koottiin seuraavalla metodilla: eskarit kävivät kouvolalaisissa yrityksissä ja vetovoimakohteissa vierailuilla, joista lapset piirsivät, valokuvasivat ja keksivät tarinoita. Tutustumiskohteina olivat muun muassa Kouvolan Jami 12 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 13

8 Sijoittumispalvelut 2013 oli Kouvolassa rautateiden vuosi Kansainvälinen rautatieseminaari Railforum 2013, jonka Kinno järjesti. Kaupungissa järjestettiin osittain samanaikaisesti myös kansainvälinen liikenteen ja liikkumisen historian konferenssi T2M. Päätös rautatiealan koulutuskeskuksen siirtämisestä Kouvolaan. Sijoittumispalvelut Monet Sijoittumispalvelujen aiemmin aloittamat neuvottelut kantoivat 2013 hedelmää merkittävinä investointeina ja seudulle sijoittuneina yrityksinä. Syksyn kohokohtia olivat Railforumseminaari ja Sijoitu Kouvolaan -markkinointikampanja. V uoden aikana Kouvolan Sijoittumispalvelujen henkilöstö Kouvolan seutua on markkinoitu vuoden 2013 aikana venäläisessä kävi neuvotteluja 50 yrityksen kanssa. Näistä yrityksistä 15 mediassa (verkko, lehdet ja TV ) sekä useissa tapahtumissa. Kär- teki päätöksen Kouvolaan sijoittumisesta, joukossa muun muassa kinä ovat olleet erimerkiksi Tehola-Kullasvaaran logistiikka-alue retkeily- ja metsästysliike Erätukku Kouvolan Katajaharjuun sekä sekä Kouvolan keskustan vapaat liiketilat. Seudun teollisuustont- logistiikkayhtiö Freight One Scandinavia Oy Kouvolan logistiik- teja on markkinoitu muun muassa venäläisille terveysteknologian ka-alueelle Teholaan. yrityksille. Kouvola on mukana myös Invest in Finlandin Venäjän VR:n Venäjän rahtiliikenne keskitettiin Kouvolaan. VR Transpoint investoi logistiikka keskuksen laajennukseen. Idän vientiin keskittynyt Cargo East -varastoterminaali Kouvolan Teholassa valmistuu alkuvuodesta Terminaali saa noin lisäneliötä eli nykyiset tilat reilusti kaksinkertaistuvat. Logistiikkayhtiö Freight One Scandinavian toiminnot siirrettiin Pietarista Kouvolaan. Easmar Logistics Oy aloitti yksityisen rautatie vaunujen vaihtopalvelun Kouvolan logistiikka-alueella. ympäristöteknologian osastolle, moni solmituista yrityskontakteista oli logistiikan alalta. Railforum-seminaari kokosi Kouvolaan rautatielogistiikan asiantuntijat Merkittävä etappi vuonna 2013 oli kansainvälisen rautatieseminaarin järjestäminen. Railforum 2013 kokosi syyskuussa lähes 150 osallistujaa Kouvola-taloon pohtimaan rautatielogistiikan tulevaisuuden näkymiä ja investointeja. Kinnon järjestämässä seminaarissa kuultiin näkökulmia muun muassa VR-Yhtymän ja Venäjän rautateiden edustajilta, suurilta logistiikka-alan yrityksiltä, Pietarin kauppakamarilta, Suomen tullilta ja Suomen pääsatamista. Suomen lisäksi tapahtumaan osallistuivat Ruotsi, Norja, Venäjä, Viro ja Italia. Kirkkoniemi Murmansk Pharma -projektissa, jonka tavoitteena on saada venäläisiä lääkefreight One keskitti Kouvolaan kaiken Suomen ja Venäjän väliseen liikenteeseen tarkoitettujen tavaravaunujen kuormauksen valmistelun ja järjestelyn. Freight Onen Kouvolan-tukikohta palvelee myös Kouvola herätti huomiota Hannoverissa VR:n strategiaa, jossa idän rautatierahtiliikennettä keskitetään Kouvolaa markkinointiin näyttävästi Hannoverin Industrial Kouvolaan ja samalla varmistetaan tasainen vaunuvirta Venäjälle. Green Tec -messuilla huhtikuussa Kinnon kokoamalla mes- Rautatielogistiikka pysyy siis jatkossakin yhtenä Kouvolan tärkeim- suosastolla Hannoverissa kävi lähes tuhat vierasta tutustumassa mistä valttikorteista. Kouvolan seudun tarjontaan. Seudun messumarkkinoinnissa pai- Kouvola kiinnostaa venäläisyrityksiä notettiin Kouvolan seutua kiinnostavana ja logistisesti erinomaisena sijoittumispaikkana, porttina Venäjälle. Kouvolan sijoittumismarkkinoinnissa yksi tärkeimmistä kohderyh- 14 mistä ovat venäläisyritykset, joiden kiinnostus Suomea ja Kouvolaa Uuden Kouvola-brändin mukainen messuosasto herätti huomiota kohtaan on kasvussa. Kinno tarjoaa venäläisasiakkailleen yritys- ja erottui positiivisesti muista osastoista. Jopa Hannoverin mes- neuvontaa heidän omalla äidinkielellään, yrityksen joka vaiheessa. sujen järjestäjät kävivät valokuvaamassa ja videoimassa osastoa Vuoden 2013 aikana Kouvolaan perustettiin kuusi venäläistaus- ja pyysivät luvan käyttää kuvamateriaalia vuoden 2014 messujen taista yritystä muun muassa matkailun ja konsultoinnin aloille. markkinointimateriaaleissa. Vaikka messuosasto oli pystytetty vuosi2013kinno Rovaniemi yrityksiä Suomeen. RUOTSI SUOMI Kouvola NORJA Kouvolan markkinoijat välittivät viestiä seudusta potentiaalisena sijoituskohteena myös lukuisissa tapahtumissa Venäjällä (Pietarissa, Moskovassa, Jekaterinburgissa ja Murmanskissa) Saksassa Hannoverissa (Industrial GreenTec-messut), Berliinissä, Münchenissä ja Düsseldorfissa Tukholma Helsinki Pietari VENÄJÄ Moskova Hannover Düsseldorf SAKSA Jekaterinburg Berliini München Ruotsissa Tukholmassa Norjassa Kirkkoniemellä Suomessa Helsingissä, Rovaniemellä ja Kouvolassa (mm. RX Finland, Railforum) VUOSI2013KINNO 15

9 tettiin uusi yhdistys. Tehola Yrityspuisto ry:n tavoitteena on kehittää jäsenistön yhteistyötä ja ajaa yritysten etuja Tehola-Kullasvaaran alueella. Puheenjohtajaksi valittiin Kari Rieppola Ky:n toimitusjohtaja Kari Rieppola. Kinno on alustanut yhdistyksen perustamista yhdessä NELI-hank- Greneco Oy:n tiimi keen kanssa. Logistiikan sektorilla yhdistyksen perustaminen on uraauurtava Suomessa. Aleksandra Airikainen, projektipäällikkö Simo Päivinen, projektipäällikkö kinno.fi/sijoittumispalvelut sijoitukouvolaan.fi Kinnon toiminta on ollut suorastaan erinomai sesti alueelle sijoittuvan yrityksen tarpeista lähtevää ja samanaikaisesti kokonaisuuden huomioivaa. Saamamme palvelu on ollut yksilöllistä, laadukasta ja nopeaa. Samaan aikaan olette näkyneet kansallisella tasolla Kouvolan eduksi erottuen. Anssi Laakkonen, toimitusjohtaja, Freight One Scandinavia Oy Kouvola Cargo Handling Oy on tehnyt kuluneen vuoden aikana tiivistä yhteistyötä Kouvola lnnovation Oy:n kanssa yrityksemme uuden varastohallin rakennushankkeeseen liittyen. Kinnon edustajat ovat olleet avuksi mm. sopivan tonttimaan etsimisessä sekä Kullasvaaran alueen raideyhteyksien suunnittelussa. Kinnon ammattitaitoinen henkilökunta on työpanoksellaan tehnyt logistiikkatoimintojemme laajentamisen meille helpoksi. Anu Kujansuu, markkinointijohtaja, Kouvola Cargo Handling Oy vuosi2013kinno Katajaharju ANKKURIT Tervaskangas pohjoinen C kem² ontract-projektin tavoitteena on auttaa Kouvolan seudun A NT 90 km a0 all n u j VT ajoneuvoa/vrk Kauppakeskus Veturi yrityksiä Venäjän-kauppaan liittyvissä asioissa. Vuonna 2013 projektissa tuettiin 22 yritystä markkinointimateriaalin tuo- KODINKESKUS KAUPAN KESKUS Kokonaisliikepinta-ala tannossa ja venäjän kielelle kääntämisessä. Projekti on myös osal- 4Kävijää milj. vuodessa ERIKOISKAUPAN KESKUS LA PP EE NR A Contract tukea Venäjän-kauppaan Tommola itä Tervaskangas listunut Kouvolan seudun yritysten radio- ja printtimainonnan tukemiseen. Tuet on otettu yrityksissä hyvillä mielillä vastaan. KOUVOLAN KESKU STA 3,5 km TEKNARI Tervaskangas länsi Lisäksi on etsitty yhteistyökumppaneita, järjestetty erilaisia koulu- Helsinki km tuksia ja tehty130 tutustumismatkoja Venäjälle. Contract on ollut myös 0 h :3 lla 0 juna mukana kehittämässä Junalla 1:25 h Kinnossa matkailumarkkinointiin60 kuutta m toii LAHT kesken, asimintamallia, jossa Autolla 1:30 h tehdään yhteistyötä eri projektien h :45 lla 0 o t u a Prisma MARKETALUE Tommola länsi seudun Venäjä-toimijoiden kanssa. Neliapila AUTOKAUPPA JA HUOLTO kaupan keskittymä yrityksiä. Projektin järjestämiin kielikoulutuksiin on vuonna 2013 N akkaiden hyväksi. Yhteistoiminta on ollut tiiviistä myös muiden Pietari 285 km Junalla 2:20 h Autolla 3:40 h Venäläisten asiakkaiden palveleminen kiinnostaa kouvolalaisia Korjala eliapila on Kouvolan Tervaskankaan, Katajaharjun, Korjalan ja Tommolan muodostama kaupan alan keskittymä. Rautatieyhteydet kaikkialle Suomessa osallistunut 15 henkilöä seitsemästä yrityksestä. AsiakaspalveluNeliapila-projektissa markkinoidaan alueen liiketiloja ja tontteja Lappeenranta Lahti jakoulutuksessa Venäjän metropoleihin Kouvola tilaa vievän kaupan alan yrityksille. Tavoitteena on sekä saada aluoli kuudesta yrityksestä 9 osallistujaa. Iitti Kotkan satama 70 km Haminan satama 70 km Hyvä julkinen liikenne eelle sijoittumaan uusia yrityksiä että kehittää kaupallista aluetta niin, että se vastaisi mielikuvissakin oikeaa kokoaan. Hamina Helsinki-Vantaan lentokenttä 130 km Lappeenrannan lentokenttä 87 km Kotka Alueella on jo nyt satoja kauppaliikkeitä ja palveluntarjoajia sekä Helsinki vilkas asiakasliikenne. Neliapila-projektissa on muun muassa selvitelty opastusasioita, jotta näkyvyys kuutostielle saataisiin ajan tasalle. Neliapila-alueesta on myös tuotettu markkinointimateriaalia. Lisäksi alueen toimitilojen omistajien kanssa on tehty yhteis- Contractin järjestämä verottoman matkailijamyynnin Invoice- työtä, jotta mahdollisimman monet tiloista saadaan näkymään koulutus keräsi koolle kymmenkunta yritysosallistujaa. Erotuk- Kouvolan seudun toimitilarekisterissä osoitteessa sena tax free -kaupalle Invoice-kaupassa asiakas saa arvonlisäverot takaisin vasta seuraavalla Suomen-matkalla, palatessaan samaan liikkeeseen. Matkailijan veroetu on Invoice-kaupassa parempi kuin tax free -kaupassa. Yrittäjien toiveesta Kouvolalle kehitettiin oma Invoice-logo, josta on tarkoitus tehdä muun muassa tarroja jaettavaksi liikkeiden ovenpieliin. 16 h Joulukuussa 2013 Tehola-Kullasvaaran logistiikka-alueelle perus- Haluamme kiittää erityisesti Kinnoa, Kouvolan kaupunkia ja tilaliikelaitosta siitä lämpimästä vastaanotosta, jonka olemme saaneet. Toivomme, että voimme jatkaa ja tiivistää yhteistyötä entisestään. Kehitämme liiketoimintaamme ja suunnittelemme tulevia investointeja Kymenlaaksoon, sillä näemme alueen erittäin potentiaalisena ympäristönä yhtiömme kasvulle. :00 Yhdistys Tehola-Kullasvaaran logistiikkayritysten etuja ajamaan Olemme myös osallistuneet Kinnon järjestämille mielenkiintoisille matkoille, joiden anti on ollut meille kiistatta hyvää. ASUKASSÄDE Neliapila on Kouvolan Tervaskankaan, Katajaharjun ja Tommolan muodostama yhtenäinen kaupallinen alue, jonka toimijat täydentävät toisiaan ja Kouvolan ydinkeskustan tarjontaa. Kuutostien kasvavien liikennemäärien ja Kouvolan asutuskeskuksien läheisyydessä sijaitseva paikallisten ja venäläismatkailijoiden ostosten olohuone. 1 lla van kerran syyskuussa 2015 Kouvolassa. o aut kinno.fi /railforum2013. Railforum-seminaari järjestetään seuraa- n: mi km 75 rautatiekeskittymänä. Lisää seminaarin annista löytyy osoitteesta 00 LA INO HE ajatuksia. Kouvola sai samalla näkyvyyttä tärkeänä, kehittyvänä Olemme positiivisesti yllättyneitä siitä, miten nopeasti Kinno on reagoinut tarpeisiimme ja ymmärtänyt liiketoimintamme luonteen siitäkin huolimatta, että tuotantoomme liittyvät tekniset sovellutukset ovat Suomessa vielä verrattain uusia. min s 0 a as asiantuntijajoukon saman katon alle verkostoitumaan ja vaihtamaan n: i m : as Kouvola sai osallistujilta kiitosta siitä, että kokosi logistiikka-alan Kouvola Innovation on ollut meille erittäin oleellinen yhteistyökumppani ja olemme tyytyväisiä asettumisestamme Kymenlaaksoon. Tästä suuri kiitos kuuluu Kinnolle. Kinnon ammattitaitoisen ja aktiivisen henkilökunnan luomista kontakteista ja paikallisesta tuntemuksesta on ollut meille kiistatta apua. MEILLÄ ON VISIO. KAAKKOIS-SUOMEN HOUKUTTELEVIN KAUPAN KESKITTYMÄ NELIAPILA. 60 Sijoittumispalvelut Kati Velin, projektipäällikkö kinno.fi/neliapila VUOSI2013KINNO 17 h :40

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1

Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Kinnon vuosiraportti 2012 VUOSI2012KINNO 1 Sisällysluettelo 3 4 6 Kinnolaisten työnantajia ovat yrittäjät Elinvoimaa metsästä Sijoittumispalvelut Kouvolan Matkailu Organisaatio Tammikuu 2013 Luovuudella

Lisätiedot

Mukana yrittäjän matkassa

Mukana yrittäjän matkassa Mukana yrittäjän matkassa TIEDON SATAMASSA I ANKKURIT YLÖS JA YRITTÄJÄKSI I SEILAUSTA SUOTUISILLA VESILLÄ LISÄÄ TUULTA PURJEISIIN I UUSIEN AALTOJEN KULJETTAMANA I NAVIGOIDEN NAAPURISTAMAAN CURSORISSA VUONNA

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

15 Yrittäjän. kesä on positiivisesti. juuri näin! Hyvinvointiin panostaminen moninkertaistaa yrittäjän vapaapäivien hyödyn.

15 Yrittäjän. kesä on positiivisesti. juuri näin! Hyvinvointiin panostaminen moninkertaistaa yrittäjän vapaapäivien hyödyn. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Saksa on onnistunut uudistamaan talouttaan menestyksellisesti. 3 kymen juuri näin! Hyvinvointiin panostaminen moninkertaistaa yrittäjän vapaapäivien

Lisätiedot

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen.

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Yrittäjän päivää ja viikkoa todella tarvitaan 3 kymen Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 3/2013 18 Yrittäminen

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

Hyvinvointialalla. ostopalvelut lisääntyvät. Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. Yrittäjä Tuula Peltolaa ohjaa työssään vahva hoivavietti.

Hyvinvointialalla. ostopalvelut lisääntyvät. Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. Yrittäjä Tuula Peltolaa ohjaa työssään vahva hoivavietti. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Katsotaanpas vähän ulos ikkunasta. 3 kymen Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2013 10 Hyvinvointialalla

Lisätiedot

Tuotteiden on maistuttava hyvälle

Tuotteiden on maistuttava hyvälle KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Kyllä yrittäjät tietää 3 kymen Menestystarinoita maakunnasta KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 2/2014 11 Tuotteiden on maistuttava hyvälle Jussi

Lisätiedot

Yrittäjyys on vapautta

Yrittäjyys on vapautta KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: TAAS ON VAALILUPAUSTEN AIKA 3 kymen KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2015 Yrittäjät vaaleissa Yrittäjyys on vapautta Anni Toikka tykkää työskennellä

Lisätiedot

Smile with your eyes. Zoomaa. Yrittäjä Sofia Virtanen antaa vinkin kesän juhlakuvauksiin. Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3

Smile with your eyes. Zoomaa. Yrittäjä Sofia Virtanen antaa vinkin kesän juhlakuvauksiin. Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3 KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Avainsana on yhteistyö. 3 kymen Zoomaa kymenlaaksolaiseen yrittäjäkesään! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 2/2013 15 Smile with your eyes Yrittäjä

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa SISÄLTÖ ESIPUHE Piia Nurmi KATSAUS YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTAAN SUOMESSA Piia Nurmi, Riikka Leskinen, Jaani Kuusela

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 1/2011

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 1/2011 Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 1/2011 Talouskomissaari Olli Rehn: Kasvulle luotava mahdollisuuksia Oulun yliopiston varainhankinnassa loppukiri Maailman ekotehokkaimpiin kuuluva palvelinkeskus Kajaaniin

Lisätiedot

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005

KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 KOSEK TOIMINTAKERTOMUS 2005 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista...4 2.1 KOSEK: in hallintomalli...5 2.2 Hallituksen jäsenet 19.4.2004-...5

Lisätiedot

Omistuksenvaihdokset. puhuttavat yrittäjiä. Yrittäjyys luo elinvoimaa! Mirka Vanhala jatkaa yritystä realistisin ajatuksin.

Omistuksenvaihdokset. puhuttavat yrittäjiä. Yrittäjyys luo elinvoimaa! Mirka Vanhala jatkaa yritystä realistisin ajatuksin. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Yritystoiminta ei tunne kuntarajoja 3 kymen Yrittäjyys luo elinvoimaa! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 3/2012 10 Omistuksenvaihdokset puhuttavat

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Sivulla 3 tietoa mm. yritysten elive-klinikasta ja syksyn yrittäjätreffeistä Sivulla 6 uusia työkaluja mm. ICT-alan yrityksille ja palvelutoimialan

Lisätiedot

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Oulun Kauppakamarilehti 2/2013 95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Maakuntajohtaja Pauli Harju: Eikö

Lisätiedot

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013

Suuntana Venäjä. ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Suuntana Venäjä ESYLEP-hankkeen raportti eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistämisestä Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä 2010 2013 Sisällys Esipuhe 3 Keinoja viennin tukemiseen 4 Synergiset yritysryhmät

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ELINKEINORAPORTTI OMISTAJILLE Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy Kuvassa Tampere Region The Centre of Intelligent Machines in Finland -esitteen 2. sivu Toiminta ja tulokset 1/2013

Lisätiedot

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot