Khej liite numero 1 asia 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Khej 19.3.2014 liite numero 1 asia 3"

Transkriptio

1 Kinnon vuosi 2013

2 Kinnon vuosi 2013 Kouvola yrittämisen ykköspaikka... 3 Organisaatio tammikuussa Kehittämispalvelut... 6 Kinnon rahoitus... 7 Yrityspalvelut... 8 Sijoittumispalvelut...14 Matkailupalvelut...22 Vetovoimaisuutta Kouvolaan...25 Elinvoimaa metsästä...28 Luovuudella liiketoimintaa...32 Yrittämisen ILO -kampanja...38 Kouvolan vuoden 2013 yritys...39 Vuoden varrelta...40 Kouvola yrittämisen ykköspaikka Kinnon ja paikallisten yrittäjien yhteisissä tapaamisissa ovat yrittäjät usein todenneet, kuinka hyvä Kouvolan seudulla on yrittää, elää ja asua. Sijainti lännen ja idän välillä on ihanteellinen. Kuljetusyhteydet niin henkilö- kuin tavaraliikenteelle ovat mitä parhaimmat. Kouvolasta löytyy tontteja ja toimitiloja monenlaiselle yritystoiminnalle. Myös osaavaa, koulutettua ja kielitaitoista työvoimaa on tarjolla. Ja muihin seutuihin verrattuna kaupungin palvelutkin ovat hyvällä tasolla. Harrastaa voi monipuolisesti sekä kulttuuria että liikuntaa. Mitä sitten pitää tehdä, jotta seudusta kehittyy yrittämisen ykköspaikka? Jos tyytymättömyyttä on, tulee tarttua toimeen ja korjata epäkohdat. Seutu tarvitsee positiivista ja yritteliästä ilmapiiriä aivan kaikilta osapuolilta; poliitikoilta, virkamiehiltä, yrittäjiltä ja kaikilta kaupunkilaisilta. Uudet yritykset ja työpaikat 2013 Kouvolan seudulle syntyi 506 uutta työpaikkaa vuonna Valtaosa seudun uusista työpaikoista tuli kaupan ja palvelujen, elintarvikealan, luovien alojen sekä metalli- ja muun teollisuuden sektoreille. Kouvola Innovation Oy Kinno Kouvolan seudun kehittämisyhtiö Julkaisija Kouvola Innovation Oy, 2014 Toimitus: Ilona Manninen, Kinnon viestintä Taitto: Tommi Koivunen (Ilona Manninen), Kinnon viestintä Kuvat: Kinnon & Kouvolan kaupungin kuva-arkisto, Lukas Pearsall, Johannes Wiehn Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kouvola Kouvola Innovation Oy ja sen henkilöstö on pontevasti mukana talkoissa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kinno kiittää yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta Tarmokas työ tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu. Yhdessä kehitämme Kouvolasta yrittämisen ykköspaikan. Uusia yrityksiä perustettiin 338, joista 137 hyödynsi Kinnon Yrityspalvelujen alkuneuvontaa. Uusista työpaikoista 168 syntyi seudulle sijoittuneisiin sekä Kinnon projekteissa toimintaansa kehittäneisiin yrityksiin. 2 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 3

3 KINNON HALLITUS Hallituksen puheenjohtaja: Risto HEIKKILÄ, YRITTÄJÄNEuvos Hannele Haapio, aluejohtaja Leena Riekkola, kansaned. avustaja Marko Torkkeli, professori Hallituksen varapuheenjohtaja: JAAKKO PESU, konduktööri (eläkk.) Marjo Partio, toimitusjohtaja Risto Simola, yhteyspäällikkö ORGANISAATIO Tammikuu 2014 UUDISTUVA BIOTALOUS projektipäällikkö Kari Laine, projektityöntekijä Armi Lampinen, projektikoordinaattori Timo Pohjola, projektipäällikkö Pekka Sorvali, projektiasiantuntija Timo Pöntinen, projektityöntekijä Tommi Koivunen, viestintäkoordinaattori Liisa Rantalainen, RISTO WALLIN, KANSAINVÄLISEN PROJEKTIToiMinnAN PÄÄLLIKKÖ Jukka Kyöstilä, projektipäällikkö Toimintamme tarkoitus on seudun elinvoimaisuuden lisääminen. Parannamme yritystoiminnan edellytyksiä tukemalla yritysten syntymistä, sijoittumista, kehittymistä ja säilymistä seudulla. Kinnon arvot Asiakkaan menestyminen Kinno on onnistunut tehtävässään, kun sen asiakas menestyy. Tulevaisuuden rakentaminen Kinno uskaltaa tehdä uusia asioita ja näyttää seudulle suuntaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Oivaltamisen ilo Luovuus ja uudet ideat tuottavat lisäarvoa asiakkaalle ja työn iloa Kinnon henkilöstölle. Yhdessä tekeminen Kinnolaiset ovat joukkuepelaajia. Timo Ylikangas, projektikoordinaattori Matti Häkli, projektikoordinaattori Tuija Valkeapää, projektipäällikkö Jali Heilmann, projektipäällikkö Sirpa Koikkalainen, projektiassistentti 4 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 5

4 KEHITTÄMISPALVELUT Kinnon rahoitus 2013 Kouvolan kaupungin rahoitus Kinnon perustoiminnoille 1,4 M 26% Kouvolan kaupungin hankeraha 0,7 M 13% KEHITTÄMISPALVELUT Yritysten liiketoiminnan kehittäminen Kouvolan seudulla teilla luodaan edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle, kasvul- le ja kan sainvälistymiselle. Pro jekteilla tähdätään Kouvolan seudulla jo toimivi- Kannattavuus en yritysten palvelemisen lisäksi uusien Henkilömäärä avauksien ja rakenteellisten muutosten Tuotteiden ja palveluiden laatu ja määrä vauhdittamiseen. Haluamme tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseksi. Tieto Osaaminen Verkostot Kinnon kehittämisohjelmat kattavat seu- Uudet tuotteet Asiakastarpeet Odotukset YRITYS Rahoitus Ulkopuolisen rahoituksen Kinno hankkii kaupungin ulkopuolisilta rahoittajilta itse. Uudet liiketoimintamallit Mahdollisuudet Kansainvälistyminen Kehittämistiimi Uudet palvelut Yhteensä 5,4 M Esteet Vahvuudet kasvuvara YRITYS dun keskeiset toimialat: Uudistuva biotalous, Kouvola Innovation Oy:n rahoitus vuonna 2013 Tutkimus Pilottikohteet Verkostoituminen 600 Vetovoimaisuutta Kouvolaan ja Luovuudella liiketoimintaa. Uudistuvan biotalouden Ulkopuolinen rahoitus 3,3 M 61% Liikevaihto Haasteet K innon kehittämispalvelujen projek- Kaupungin hankeraha on edellytys ulkopuolisen rahoituksen saamiselle. (aiemmin Elinvoimaa metsästä) kokonai- Yritysten liiketoiminnan kehittäminen Kouvolan seudulla kehittämiseen ker- pk- yrityksiltä. Hankintojen sijoit ta ma euro alueen suuteen on nousemassa mukaan elintar- tautuu lopulta viideksi euroksi. Aika kohdentami- nen oman alueen yrityksille on piristysruiske koko seudulle. Ulkopuolelta hankittu viketalouden kehittäminen, joka kuuluu Kouvolan uuteen kaupunkistrategiaan ja Kinnon kehittämispalveluissa työskente- kehittämisrahoitus koituukin monin tavoin sitä toteuttavaan elinkeino-ohjelmaan. lee projektiammattilaisia, joilla on laajasti seudun hyväksi. 550 Kouvola Innovation Oy 2,1 M 0,4% Kaupungintalon elinkeinopalvelut 2,7 M 0,5% kokemusta työskentelystä niin yksityisellä Asiakaslähtöinen kehittäminen on tuotta- kuin julkisella sektorilla. Lisäksi asiantun- Työtämme ohjaavat yritysten tarpeet. Siksi nut näyttökelpoisia tuloksia, ja projektien tijoillamme on vahvaa osaamista seudun kehittämisprojekteissa haluamme ottaa tuloksellisuus onkin Kymenlaaksossa kes- kärkitoimialoista, liiketoiminnan kehit- yritykset mukaan jo suunnitteluvaiheessa. kimääräistä parempaa tasoa. tämisestä ja esimerkiksi kansainvälisistä Yrityksiltä saatava palaute ja aktiivinen toiminnoista. osallistuminen projekteihin ovat oleellisen tärkeitä. Kinno on onnistunut tehtäväs- Haemme kehittämiseen tarvittavaa rahoi- 6 tusta aktiivisesti niin kansallisista kuin Tuotamme merkittävän osan kehittämis- sään, kun alueemme yritykset menestyvät. kansainvälisistä rahoitusohjelmista. Suu- palveluista yhteistyössä muiden asiantun- Yhdessä onnistumme paremmin. rin osa projektien rahoituksesta tuleekin tijoiden kanssa. Vuonna 2013 ostimme seudun ulkopuolelta ja vain noin viidesosa palveluja asiakkaidemme kehittämistar- on Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan peisiin muilta palveluntarjoajilta noin rahoitusta. Tiiviit yhteydet ulkopuolisiin 1,3 miljoonalla eurolla. Yli 60 prosenttia rahoittajiin mahdollistavat sen, että kuntien näistä ostoista tehtiin Kouvolan seudun vuosi2013kinno Pasi Miettinen, kehityspäällikkö kinno.fi/kehittamispalvelut Elinkeinotoimi yhteensä 4,8 M 0,9% M Kouvolan kaupunki yhteensä 573 M Elinkeinotoimen rahoituksen osuus Kouvolan kaupungin menoista vuonna 2013 VUOSI2013KINNO 7

5 YRITYSPALVELUT YritysPALvelut palvelua yrittäjyyden eri vaiheissa Kinnon Yrityspalvelut tarjoaa tukea sekä yritystoimintaa suunnitteleville että jo toimiville yrityksille. Tietoa ja asiantuntijapalveluita tarjotaan yritysten elinkaaren kaikissa vaiheissa. Toimintavuonna 2013 Kinnon Yrityspalvelu kirkasti eri asiakasryhmille suunnattuja neuvontapalveluita ja kehitti niiden laatua sekä yksin että yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Marraskuussa Kinno sai valtakunnallisen ISO 9001/2008 laatusertifikaatin toiminnasta osana Uusyrityskeskus-verkostoa. Alkavien yritysten neuvonnalle jälleen kiitettävä arvosana Alkuneuvonnan asiakasmäärät pysyivät aikaisempien vuosien tasolla taloutta vaivaavasta alakulosta huolimatta. Jo toiminnassa olevat yritykset saatiin mukaan kehittämistoimiin aktiiviseen kenttätyön avulla. Vuonna 2013 alkuneuvontaa käytti 321 henkilöasiakasta, joista 137 perusti yrityksen neuvonnan tuella. Asiakkaiden liikeideoiden arviointi ja rahoituksen löytäminen alkavalle yritystoiminnalle oli edelleen tärkeimpiä alkuneuvonnan tehtäviä. Asiakkaiden rahoitushakemusten tueksi kirjoitettiin 34 starttirahalausuntoa TE-toimistolle ja 27 lausuntoa Finnveralle. UPM:n Myllykosken ja Stora Enson Inkeroisten tehtailta irtisanotuille kirjoitettiin kahdeksan lausuntoa tukipaketin hakemiseksi oman yrityksen perustamiseen. Uudet yritykset syntyivät muun muassa rakentamisen, hoivan ja kaupan toimialoille. Jotkut liikeideat hyödynsivät sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia ja toiset tähtäsivät jo suoraan kansainvälisille markkinoille. Alkuneuvonnan asiakkaiden antama palaute palvelusta oli myönteistä: asiakkailta saatu arvosana 9,1 ylitti jälleen reilusti Suomen Uusyrityskeskusten valtakunnallisen keskiarvon (8,9). Vuoden 2013 projektit: Avaimet vaihtoon, Kymenlaakson Y4, Menestysväylä Lisätietoa: Leena Gardemeister, yrityspalvelupäällikkö, puh , Toimivien yritysten palvelut kontaktoi satoja seudun yrittäjiä Toimiviin yrityksiin tehtyjen käyntien tarkoitus oli sekä selvittää yritysten omia kehittämistarpeita että tuoda julkisten yrityspalvelujen tarjonta helposti saataville. Kinnon Yrityspalvelut oli yhteydessä vuonna 2013 Kouvolasta ja Iitistä useisiin satoihin yrittäjiin, joista 269 yrityksen edustajaa tavattiin henkilökohtaisesti. Kinnon neuvonnan kanssa käynnistettyjä toimenpiteitä olivat muun muassa: yrityksen toiminnan kehittäminen (uudet liiketoiminta-alueet) investointien ja käyttöpääoman rahoituksen haku yhteistyökumppanin etsiminen työvoiman rekrytointi uutuudellisten tuote- ja palveluideoiden kehittäminen omistajanvaihdokseen liittyvät tehtävät Kinnon Menesty muutoksessa Menestysväylä -projekti kohdistui kokonaisuudessaan toimivien yritysten neuvonnalliseen ja koulutukselliseen tukemiseen. Yhteyttä otettiin erityisesti UPM Myllykosken aikaisempaan alihankkijaverkostoon. Mukaan projektin toimintaan haettiin sekä muutos- että kasvuvaiheessa olevia yrityksiä. Asiakaspalvelun syventämiseksi Yrityspalvelut aloitti myös yhteistyön Kouvolan TE-toimiston yritys- ja työnantajapalveluryhmän kanssa muun muassa sopimalla yhteisistä haastattelukäytännöistä sekä tiedon jakamisesta osapuolten kesken. Omistuksenvaihdosten tukemiseen tarkoitettu Avaimet vaihtoon -projekti ja Y4-hanke Kymenlaakson elinkeinoilmaston ja yrittäjyysilmapiirin kehittämiseksi toivat Yrityspalveluille sekä myönteistä huomiota että lukuisia kehittämistoimia niin Kouvolan kaupungin kuin asiakasyritysten kanssa. KINNO Kinno toimii seudullisten yrityspalveluiden koordinaattorina ja samalla edistää Yritys-Suomen palveluiden tunnetuksi tekemistä. Pidämme tärkeänä, että Kinnon Yrityspalvelut on asiakkaillemme luotettava kumppani ja samalla ovi muidenkin toimijoiden palveluihin. Näin voimme taata monialaista asiantuntemusta kaikkiin yrittäjyyden elinkaaren vaiheisiin. Leena Gardemeister, yrityspalvelupäällikkö Seudullinen yhteistyö Kouvola Innovationin kanssa on toimivaa. On hyvä, että yrittäjiksi aikovat saavat neuvontapalvelua yhdestä paikasta, mikä helpottaa yritystoiminnan suunnittelua ja yritystoiminnan haasteiden ja riskien ymmärtämistä. Finnveran kannalta alkavien pienyrittäjien rahoituspäätökset tehdään Kouvola Innovationin lausuntojen perusteella, mikä nopeuttaa ja virtaviivaistaa pienrahoituksen toteuttamista. Edellä mainittu toimintamalli parantaa myös Finnveran toimintaa ja mahdollistaa muutostilanteessa (esim. omistuksenvaihdokset, kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset) olevien yritysten tehokkaamman kontaktoinnin ja palvelun. Helena Toikka, apulaisaluejohtaja Finnvera, Lappeenrannan aluekonttori VERKOSTOTAPAAMISET Seudulliset yrityspalvelut 6 tiimikokousta KOULUTUSTILAISUUDET Yrityspalvelun koulutuksissa 203 osanottajaa YRITYSKUMMIT kummitapaamiset 17 yrityksen kanssa TOIMIVIEN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELU 269 yritysasiakasta ALKAVIEN YRITYSTEN NEUVONTA 321 henkilöasiakasta 137 uutta yritystä Yrityspalvelut Vuosi 2013 INNOVAATIOPALVELUT (BIC KYMI) 38 käsiteltyä ideaa 27 henkilöasiakasta MESSUMATKAT & YRITYSVIERAILUT OMISTUKSENVAIHDOS- PALVELU 75 yritysasiakasta OPPAAT, ESITTEET, SÄHKÖISET PALVELUT Yritystulkki kinno.fi/yritystulkki Toimitilarekisteri yritystilat.fi Yrityspörssi kinno.fi/kymenyritysporssi Yrityspalvelun toimintaa ja TULOKSIA 2013 Yritysneuvonnan asiakkaana oli 321 henkilöä. Kouvolan seudulle saatiin 137 uutta yritystä Kinnon Uusyrityskeskuspalvelun tuella. Seudun pk-yrityksistä haastateltiin 269, joista useissa aloitettiin tapaamisten perusteella kehittämistoimet. Kinnon yritysneuvonnan tuella yritysten kehittämishankkeisiin kanavoitui julkisia kehittämistukia euroa ja tuettiin 34 työpaikan syntymistä. Kinnon kotisivuilla julkaistava Kymen Yrityspörssi -palvelu tarjosi säännöllisesti yli kymmenen seudun yrityksen osto- tai myynti-ilmoitusta. Omistajanvaihdosvaiheeseen eteni 41 yritystä, joista prosessin saattoi loppuun vuoden 2013 puolella 11 yritystä. Kinnon koordinoima Yrityskummi-verkosto järjesti kummiklinikan 17 yritykselle. Yrityskummit ovat edelleen vahvistaneet rooliaan pk-yrityksien luottamuksellisena kumppanina ja sparraajana. Kuluneena vuonna kummit antoivat aikaansa yli 90 tuntia seudun yritysten hyväksi. Yhteistyössä BIC Kymi ry:n kanssa tarjottua maksutonta innovaatioasiantuntijan palvelua käytti 27 asiakasta. Heillä oli 38 ideaa, joiden osalta palvelussa arvioitiin sekä ideoiden suojaamista että jatkohyödyntämistä. Leena Gardemeister, yrityspalvelupäällikkö kinno.fi/yrityspalvelut 8 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 9

6 YRITYSPALVELUT Yrittäjyyteen on monta hyvää polkua Kinnon yritysneuvonnassa olemme aitiopaikalla ja saamme seurata rohkeita ihmisiä toteuttamassa unelmiaan neuvontamme tuella perustettiin lähes 150 erilaista yritystä. Neuvontamme tukijalka on kiinteä yhteistyö niin TE-toimiston kuin Finnveran kanssa. Yrittäjyys voi alkaa uuden yrityksen perustamisella tai jatkaen jo toimivaa yritystä. Meidän tehtävämme on tuottaa mahdollisimman hyödyllistä tietoa tähän tärkeään vaiheeseen. Haluamme samalla myös rohkaista yrittäjyyteen. Se polku voi parhaimmillaan olla innostusta ja onnistumista täynnä. Leena Gardemeister, yrityspalvelupäällikkö Kuvaaja: Maarja Kotkas Tekemisen meininki Kun Anniki, eli Anni, Jensen-Munk vuoden 2013 keväällä valmisti ensimmäiset korvakorunsa, ei hän olisi voinut uskoa, että lyhyessä ajassa harrastus poikisi perheeseen yrityksen. Niin kuitenkin tapahtui. Kesäkuussa Annin mies Ulf Jensen-Munk perusti yrityksen Jensen s workshop. Toimitilat löytyivät Kuusankosken Taideruukista. Ajatus yrityksen perustamisesta arvelutti minua aluksi kovastikin, kertoo Anni. Olen kuitenkin aina ollut työtä pelkäämätön ja meillä perheessä on tekemisen meininki kaiken kaikkiaan. Kynnys mennä Kinnon yrityspalveluun yritysideaa esittelemään oli meille korkea, muistelee pariskunta. Rohkeus kuitenkin palkittiin. Anniki Jensen-Munk sanoo, että kokemus oli hyödyllinen. Yritysneuvoja rohkaisi meitä, mutta löi vuoroin faktaa pöytään. Meidät pudotettiin pilven reunalta alas kerta toisensa jälkeen ja taas muistutettiin, että jonkin sortin hulluudestahan kaikki suuri alkaa, muistelee pariskunta Jensen-Munk. Konkreettiset neuvot ja realismi olivat parasta. Kinnon kiinteistöt ja toimitilat Kouvolan Yritystilat Oy Kinnon tytäryhtiö Kouvolan Yritystilat Oy hoitaa Kinnon kiinteistö- ja toimitilapalvelut. Vuonna 2013 vuokrattiin vilkkaimmin pieniä toimistotiloja. Kysyntää oli niiden lisäksi erityisesti keskikokoisille halli- ja toimistotilayhdistelmille. Yhtiön taloudellinen tilanne kehittyi vuoden aikana suotuisaksi. Tilojen vuokrausasteet vuonna 2013 Toimistokiinteistöt 93 % Tuotanto- ja logistiikkakiinteistöt 91 % Uudistettu vapaiden toimitilojen verkkosivusto Uudistettu Kouvolan seudun toimitilarekisteri -verkkosivusto otettiin käyttöön keväällä. Sivuston kautta voi veloituksetta sekä hakea että tarjota myytäviä ja vuokrattavia toimitiloja. Lisäksi sivustolle luotiin lyhyet esittelyt Kouvolan sijoittumisalueista. Vierailujen määrä sivustolla nousi tasaisesti kuukausittain. Sivusto löytyy osoitteesta Tarja Mustonen, toimitilakoordinaattori yritystilat.fi Avaimet vaihtoon tukea yrityksen omistuksenvaihdokseen Neljännes Kouvolan seudun yrittäjistä tulee eläkeikään lähivuosina. Kinnon Avaimet vaihtoon -projektin tavoitteena on luoda alueelle yhteinen toimintamalli yritysten omistuksenvaihdosten onnistumiseen, jotta seudun elinvoima ja työpaikat saadaan säilytettyä. Samalla parannetaan omistajanvaihdospalvelujen tasoa ja tietoa palvelujen saatavuudesta. Avaimet vaihtoon -projekti auttaa myyjät ja ostajat löytämään toisensa. Se tarjoaa jatkajayrittäjille valmennusta yrityksen ostoon, omistusjärjestelyihin sekä yrityksen jatkokehittämiseen. Samalla lisätään yhteistyökumppanien, kuten tilitoimistojen ja pankkien, osaamista omistajanvaihdoksissa ja kehitetään uusia toimintamalleja julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyöhön. Toimenpiteitä 2013: Vierailut alueella toimiviin tilitoimistoihin, joilla on tärkeä rooli keskusteluissa yrittäjän kanssa myös omistajanvaihdoksesta tai toiminnan lopettamissuunnitelmista Kehitetty yhteistyökumppaneille ns. puheeksi ottamisen malli ja materiaalia asiakastapaamisiin Rekrytoitu ja koulutettu omistajanvaihdosvalmentajia, jotka hyödyntävät uutta alkukartoitusmallia ja toimintatapaa Kymmeniä yrityskäyntejä Markkinointimateriaalien tuotantoa Suoramarkkinointikirje kaikille seudun yrittäjälle Suoramarkkinointi maaseutuyrittäjille MTK:n kirjeen liitteenä Yhteistyökumppanien kanssa järjestetyt tilaisuudet Jatkajakartoitukset: yrityksen osto uuden yrityksen perustamisen vaihtoehdoksi Koulutukset: Yrityksen arvonmääritys, Tilinpäätöksen tunnusluvut ja Yrityskaupan rahoitus. Marja Katajainen, projektipäällikkö kinno.fi/avaimetvaihtoon 10 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 11

7 YRITYSPALVELUT Kymenlaakson Y4 -projekti Y4-projekti toimii Kouvolan seudun suotuisan yrittäjyysilmapiirin puolesta ja pyrkii etsimään kaupungin ja yrittäjien yhteistyölle hyviä toimintatapoja. Projektilla pyritään vaikuttamaan muun muassa kaupungin hankintaprosesseihin niin, että yritysten kanssa käytäisiin vuoropuhelua hankintaprosessin eri vaiheissa ja hankinnat kohdistuisivat yhä suuremmassa määrin paikallisiin yrityksiin. Yrittäjien omat kehittämisehdotukset on jätetty kaupunginhallitukselle. Kaupungin ja yrittäjien edustajista koottu yhteistyöryhmä aloitti toimintansa yrittäjyysilmapiirin parantamiseksi ja kaupungin vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Toimenpiteitä 2013: Kouvolan kaupungin ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen yrittäjyyssitoumuksen allekirjoitus marraskuussa Kouvolan ja Iitin valtuutettujen sekä noin 100 yrityksen haastattelut, joilla kartoitettiin tilanne ja kehittämisehdotukset Keskustelut ja infotilaisuudet kaupungin hankintahenkilöstölle yritysvaikutusten arvioinnista ja hankintaprosessien kehittämisestä yrittäjiä kuulemalla Teknisen toimen korjaamopalvelujen kilpailutuksen pilotti: tarjouskilpailun valmistelu yhdessä yrittäjien kanssa Iitissä kartoitettu koululaisten näkemyksiä yrittämisestä ja järjestetty perheyrittäjyysseminaari Menesty muutoksessa Menestysväylä Rakennemuutos ja taloustilanteen heikentyminen ovat vaikuttaneet monen yrityksen toimintaedellytyksiin Kouvolan seudulla. Menestysväylä-projekti kouluttaa, valmentaa ja tukee yritysten toiminnan kehittämistä ja uudelleen suuntaamista toimintaympäristössä tapahtuneiden muu tosten jälkeen. Tukena toimivat myös yrityskummit, asiantuntijaverkosto sekä Yritys-Suomi-yhteistyökumppanit. Toimenpiteitä 2013: Koulutukset: Talous ja tunnusluvut tutuiksi, Yrityksen toiminta ja johtaminen, CE-merkintä sekä Myynti ja markkinointi Yritys- ja messuvierailut Palvelutarpeen kartoituksia ja yrityskäyntejä 97 yrityksessä Yrityskummipalvelu 17 yritykselle Kouvolalaisnuoria Brysselissä YES Kouvola tarjoaa yrittäjyyskasvatusta nuorille YES Kouvola on edistänyt seudun yrittäjyyskasvatusta ja toiminut linkkinä koulujen ja yritysten välillä jo vuodesta Yrittäjyyskasvatus kuuluu nykyään koulujen opetussuunnitelmaan. YES Kouvola toimii Kinnossa ja on vuoden 2013 aikana auttanut kouluja muun muassa opettajien koulutuksessa, järjestänyt oppilaille yritysvierailuja sekä tukenut oppilaiden yrittäjyysleirejä. Työn alla on myös rehtoreiden työharjoittelujaksojen järjestäminen. Lisäksi YES Kouvola on mukana suunnittelemassa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, jota koordinoi Cursor Kotkasta. Vuoden 2013 tammikuussa YES Kouvola oli jälleen mukana järjestämässä KOUahead -koulutus- ja uramessuja messut pitivät välivuoden, mutta YES Kouvola järjesti tammikuussa yhteistyökumppanien kanssa niiden tilalla Nuorisomessut Kauppakeskus Veturissa. Eskarit markkinoivat Kouvolaa Kouvola lasten silmin -esite julkaistiin valtakunnallisena varhaiskasvatuspäivänä Kauppakeskus Veturissa. YES Kouvolan ja Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen yhdessä ideoimaan julkaisuun koottiin kouvolalaisten esikoululaisten tuottamaa materiaalia. Julkaisun välissä on myös Kouvola-aiheinen lautapeli. pienoisrautatiemuseo, Tykkimäki, Lasten liikennepuisto ja Mustila Arboretum. Kohteita oli kaiken kaikkiaan kolmisenkymmentä. Tärkeimpänä jujuna oli tutustuminen omaan kaupunkiin, erilaisiin ammatteihin ja seudun omaleimaisuuteen, joista yrittäjähengen mukaisesti tuotettiin itse materiaalia. Hankkeeseen osallistui parikymmentä kouvolalaista päiväkotia ja julkaisujen kustantajana oli Kouvolan kaupunki. Julkaisuista tehtiin kaksi versiota: isommalla painoksella ns. virallinen versio, johon voitiin ottaa mukaan vain osa eskarien töistä. Toiseen julkaisuun koottiin kaikkien tuotokset, ja se jaettiin jokaiselle mukana olleelle lapselle perheineen. Reijo Vaurula, YES Kouvola kouvola.yes-keskus.fi Mukana Yrittämisen ILO -tapahtuman järjestämisessä Jari Aho, projektipäällikkö kinno.fi/y4 Katja Airaksinen, projektipäällikkö Jukka Antila, yritysasiamies kinno.fi/menestysväylä Kouvolalaisten lasten näkemys kotiseudustaan koottiin seuraavalla metodilla: eskarit kävivät kouvolalaisissa yrityksissä ja vetovoimakohteissa vierailuilla, joista lapset piirsivät, valokuvasivat ja keksivät tarinoita. Tutustumiskohteina olivat muun muassa Kouvolan Jami 12 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 13

8 Sijoittumispalvelut 2013 oli Kouvolassa rautateiden vuosi Kansainvälinen rautatieseminaari Railforum 2013, jonka Kinno järjesti. Kaupungissa järjestettiin osittain samanaikaisesti myös kansainvälinen liikenteen ja liikkumisen historian konferenssi T2M. Päätös rautatiealan koulutuskeskuksen siirtämisestä Kouvolaan. Sijoittumispalvelut Monet Sijoittumispalvelujen aiemmin aloittamat neuvottelut kantoivat 2013 hedelmää merkittävinä investointeina ja seudulle sijoittuneina yrityksinä. Syksyn kohokohtia olivat Railforumseminaari ja Sijoitu Kouvolaan -markkinointikampanja. V uoden aikana Kouvolan Sijoittumispalvelujen henkilöstö Kouvolan seutua on markkinoitu vuoden 2013 aikana venäläisessä kävi neuvotteluja 50 yrityksen kanssa. Näistä yrityksistä 15 mediassa (verkko, lehdet ja TV ) sekä useissa tapahtumissa. Kär- teki päätöksen Kouvolaan sijoittumisesta, joukossa muun muassa kinä ovat olleet erimerkiksi Tehola-Kullasvaaran logistiikka-alue retkeily- ja metsästysliike Erätukku Kouvolan Katajaharjuun sekä sekä Kouvolan keskustan vapaat liiketilat. Seudun teollisuustont- logistiikkayhtiö Freight One Scandinavia Oy Kouvolan logistiik- teja on markkinoitu muun muassa venäläisille terveysteknologian ka-alueelle Teholaan. yrityksille. Kouvola on mukana myös Invest in Finlandin Venäjän VR:n Venäjän rahtiliikenne keskitettiin Kouvolaan. VR Transpoint investoi logistiikka keskuksen laajennukseen. Idän vientiin keskittynyt Cargo East -varastoterminaali Kouvolan Teholassa valmistuu alkuvuodesta Terminaali saa noin lisäneliötä eli nykyiset tilat reilusti kaksinkertaistuvat. Logistiikkayhtiö Freight One Scandinavian toiminnot siirrettiin Pietarista Kouvolaan. Easmar Logistics Oy aloitti yksityisen rautatie vaunujen vaihtopalvelun Kouvolan logistiikka-alueella. ympäristöteknologian osastolle, moni solmituista yrityskontakteista oli logistiikan alalta. Railforum-seminaari kokosi Kouvolaan rautatielogistiikan asiantuntijat Merkittävä etappi vuonna 2013 oli kansainvälisen rautatieseminaarin järjestäminen. Railforum 2013 kokosi syyskuussa lähes 150 osallistujaa Kouvola-taloon pohtimaan rautatielogistiikan tulevaisuuden näkymiä ja investointeja. Kinnon järjestämässä seminaarissa kuultiin näkökulmia muun muassa VR-Yhtymän ja Venäjän rautateiden edustajilta, suurilta logistiikka-alan yrityksiltä, Pietarin kauppakamarilta, Suomen tullilta ja Suomen pääsatamista. Suomen lisäksi tapahtumaan osallistuivat Ruotsi, Norja, Venäjä, Viro ja Italia. Kirkkoniemi Murmansk Pharma -projektissa, jonka tavoitteena on saada venäläisiä lääkefreight One keskitti Kouvolaan kaiken Suomen ja Venäjän väliseen liikenteeseen tarkoitettujen tavaravaunujen kuormauksen valmistelun ja järjestelyn. Freight Onen Kouvolan-tukikohta palvelee myös Kouvola herätti huomiota Hannoverissa VR:n strategiaa, jossa idän rautatierahtiliikennettä keskitetään Kouvolaa markkinointiin näyttävästi Hannoverin Industrial Kouvolaan ja samalla varmistetaan tasainen vaunuvirta Venäjälle. Green Tec -messuilla huhtikuussa Kinnon kokoamalla mes- Rautatielogistiikka pysyy siis jatkossakin yhtenä Kouvolan tärkeim- suosastolla Hannoverissa kävi lähes tuhat vierasta tutustumassa mistä valttikorteista. Kouvolan seudun tarjontaan. Seudun messumarkkinoinnissa pai- Kouvola kiinnostaa venäläisyrityksiä notettiin Kouvolan seutua kiinnostavana ja logistisesti erinomaisena sijoittumispaikkana, porttina Venäjälle. Kouvolan sijoittumismarkkinoinnissa yksi tärkeimmistä kohderyh- 14 mistä ovat venäläisyritykset, joiden kiinnostus Suomea ja Kouvolaa Uuden Kouvola-brändin mukainen messuosasto herätti huomiota kohtaan on kasvussa. Kinno tarjoaa venäläisasiakkailleen yritys- ja erottui positiivisesti muista osastoista. Jopa Hannoverin mes- neuvontaa heidän omalla äidinkielellään, yrityksen joka vaiheessa. sujen järjestäjät kävivät valokuvaamassa ja videoimassa osastoa Vuoden 2013 aikana Kouvolaan perustettiin kuusi venäläistaus- ja pyysivät luvan käyttää kuvamateriaalia vuoden 2014 messujen taista yritystä muun muassa matkailun ja konsultoinnin aloille. markkinointimateriaaleissa. Vaikka messuosasto oli pystytetty vuosi2013kinno Rovaniemi yrityksiä Suomeen. RUOTSI SUOMI Kouvola NORJA Kouvolan markkinoijat välittivät viestiä seudusta potentiaalisena sijoituskohteena myös lukuisissa tapahtumissa Venäjällä (Pietarissa, Moskovassa, Jekaterinburgissa ja Murmanskissa) Saksassa Hannoverissa (Industrial GreenTec-messut), Berliinissä, Münchenissä ja Düsseldorfissa Tukholma Helsinki Pietari VENÄJÄ Moskova Hannover Düsseldorf SAKSA Jekaterinburg Berliini München Ruotsissa Tukholmassa Norjassa Kirkkoniemellä Suomessa Helsingissä, Rovaniemellä ja Kouvolassa (mm. RX Finland, Railforum) VUOSI2013KINNO 15

9 tettiin uusi yhdistys. Tehola Yrityspuisto ry:n tavoitteena on kehittää jäsenistön yhteistyötä ja ajaa yritysten etuja Tehola-Kullasvaaran alueella. Puheenjohtajaksi valittiin Kari Rieppola Ky:n toimitusjohtaja Kari Rieppola. Kinno on alustanut yhdistyksen perustamista yhdessä NELI-hank- Greneco Oy:n tiimi keen kanssa. Logistiikan sektorilla yhdistyksen perustaminen on uraauurtava Suomessa. Aleksandra Airikainen, projektipäällikkö Simo Päivinen, projektipäällikkö kinno.fi/sijoittumispalvelut sijoitukouvolaan.fi Kinnon toiminta on ollut suorastaan erinomai sesti alueelle sijoittuvan yrityksen tarpeista lähtevää ja samanaikaisesti kokonaisuuden huomioivaa. Saamamme palvelu on ollut yksilöllistä, laadukasta ja nopeaa. Samaan aikaan olette näkyneet kansallisella tasolla Kouvolan eduksi erottuen. Anssi Laakkonen, toimitusjohtaja, Freight One Scandinavia Oy Kouvola Cargo Handling Oy on tehnyt kuluneen vuoden aikana tiivistä yhteistyötä Kouvola lnnovation Oy:n kanssa yrityksemme uuden varastohallin rakennushankkeeseen liittyen. Kinnon edustajat ovat olleet avuksi mm. sopivan tonttimaan etsimisessä sekä Kullasvaaran alueen raideyhteyksien suunnittelussa. Kinnon ammattitaitoinen henkilökunta on työpanoksellaan tehnyt logistiikkatoimintojemme laajentamisen meille helpoksi. Anu Kujansuu, markkinointijohtaja, Kouvola Cargo Handling Oy vuosi2013kinno Katajaharju ANKKURIT Tervaskangas pohjoinen C kem² ontract-projektin tavoitteena on auttaa Kouvolan seudun A NT 90 km a0 all n u j VT ajoneuvoa/vrk Kauppakeskus Veturi yrityksiä Venäjän-kauppaan liittyvissä asioissa. Vuonna 2013 projektissa tuettiin 22 yritystä markkinointimateriaalin tuo- KODINKESKUS KAUPAN KESKUS Kokonaisliikepinta-ala tannossa ja venäjän kielelle kääntämisessä. Projekti on myös osal- 4Kävijää milj. vuodessa ERIKOISKAUPAN KESKUS LA PP EE NR A Contract tukea Venäjän-kauppaan Tommola itä Tervaskangas listunut Kouvolan seudun yritysten radio- ja printtimainonnan tukemiseen. Tuet on otettu yrityksissä hyvillä mielillä vastaan. KOUVOLAN KESKU STA 3,5 km TEKNARI Tervaskangas länsi Lisäksi on etsitty yhteistyökumppaneita, järjestetty erilaisia koulu- Helsinki km tuksia ja tehty130 tutustumismatkoja Venäjälle. Contract on ollut myös 0 h :3 lla 0 juna mukana kehittämässä Junalla 1:25 h Kinnossa matkailumarkkinointiin60 kuutta m toii LAHT kesken, asimintamallia, jossa Autolla 1:30 h tehdään yhteistyötä eri projektien h :45 lla 0 o t u a Prisma MARKETALUE Tommola länsi seudun Venäjä-toimijoiden kanssa. Neliapila AUTOKAUPPA JA HUOLTO kaupan keskittymä yrityksiä. Projektin järjestämiin kielikoulutuksiin on vuonna 2013 N akkaiden hyväksi. Yhteistoiminta on ollut tiiviistä myös muiden Pietari 285 km Junalla 2:20 h Autolla 3:40 h Venäläisten asiakkaiden palveleminen kiinnostaa kouvolalaisia Korjala eliapila on Kouvolan Tervaskankaan, Katajaharjun, Korjalan ja Tommolan muodostama kaupan alan keskittymä. Rautatieyhteydet kaikkialle Suomessa osallistunut 15 henkilöä seitsemästä yrityksestä. AsiakaspalveluNeliapila-projektissa markkinoidaan alueen liiketiloja ja tontteja Lappeenranta Lahti jakoulutuksessa Venäjän metropoleihin Kouvola tilaa vievän kaupan alan yrityksille. Tavoitteena on sekä saada aluoli kuudesta yrityksestä 9 osallistujaa. Iitti Kotkan satama 70 km Haminan satama 70 km Hyvä julkinen liikenne eelle sijoittumaan uusia yrityksiä että kehittää kaupallista aluetta niin, että se vastaisi mielikuvissakin oikeaa kokoaan. Hamina Helsinki-Vantaan lentokenttä 130 km Lappeenrannan lentokenttä 87 km Kotka Alueella on jo nyt satoja kauppaliikkeitä ja palveluntarjoajia sekä Helsinki vilkas asiakasliikenne. Neliapila-projektissa on muun muassa selvitelty opastusasioita, jotta näkyvyys kuutostielle saataisiin ajan tasalle. Neliapila-alueesta on myös tuotettu markkinointimateriaalia. Lisäksi alueen toimitilojen omistajien kanssa on tehty yhteis- Contractin järjestämä verottoman matkailijamyynnin Invoice- työtä, jotta mahdollisimman monet tiloista saadaan näkymään koulutus keräsi koolle kymmenkunta yritysosallistujaa. Erotuk- Kouvolan seudun toimitilarekisterissä osoitteessa sena tax free -kaupalle Invoice-kaupassa asiakas saa arvonlisäverot takaisin vasta seuraavalla Suomen-matkalla, palatessaan samaan liikkeeseen. Matkailijan veroetu on Invoice-kaupassa parempi kuin tax free -kaupassa. Yrittäjien toiveesta Kouvolalle kehitettiin oma Invoice-logo, josta on tarkoitus tehdä muun muassa tarroja jaettavaksi liikkeiden ovenpieliin. 16 h Joulukuussa 2013 Tehola-Kullasvaaran logistiikka-alueelle perus- Haluamme kiittää erityisesti Kinnoa, Kouvolan kaupunkia ja tilaliikelaitosta siitä lämpimästä vastaanotosta, jonka olemme saaneet. Toivomme, että voimme jatkaa ja tiivistää yhteistyötä entisestään. Kehitämme liiketoimintaamme ja suunnittelemme tulevia investointeja Kymenlaaksoon, sillä näemme alueen erittäin potentiaalisena ympäristönä yhtiömme kasvulle. :00 Yhdistys Tehola-Kullasvaaran logistiikkayritysten etuja ajamaan Olemme myös osallistuneet Kinnon järjestämille mielenkiintoisille matkoille, joiden anti on ollut meille kiistatta hyvää. ASUKASSÄDE Neliapila on Kouvolan Tervaskankaan, Katajaharjun ja Tommolan muodostama yhtenäinen kaupallinen alue, jonka toimijat täydentävät toisiaan ja Kouvolan ydinkeskustan tarjontaa. Kuutostien kasvavien liikennemäärien ja Kouvolan asutuskeskuksien läheisyydessä sijaitseva paikallisten ja venäläismatkailijoiden ostosten olohuone. 1 lla van kerran syyskuussa 2015 Kouvolassa. o aut kinno.fi /railforum2013. Railforum-seminaari järjestetään seuraa- n: mi km 75 rautatiekeskittymänä. Lisää seminaarin annista löytyy osoitteesta 00 LA INO HE ajatuksia. Kouvola sai samalla näkyvyyttä tärkeänä, kehittyvänä Olemme positiivisesti yllättyneitä siitä, miten nopeasti Kinno on reagoinut tarpeisiimme ja ymmärtänyt liiketoimintamme luonteen siitäkin huolimatta, että tuotantoomme liittyvät tekniset sovellutukset ovat Suomessa vielä verrattain uusia. min s 0 a as asiantuntijajoukon saman katon alle verkostoitumaan ja vaihtamaan n: i m : as Kouvola sai osallistujilta kiitosta siitä, että kokosi logistiikka-alan Kouvola Innovation on ollut meille erittäin oleellinen yhteistyökumppani ja olemme tyytyväisiä asettumisestamme Kymenlaaksoon. Tästä suuri kiitos kuuluu Kinnolle. Kinnon ammattitaitoisen ja aktiivisen henkilökunnan luomista kontakteista ja paikallisesta tuntemuksesta on ollut meille kiistatta apua. MEILLÄ ON VISIO. KAAKKOIS-SUOMEN HOUKUTTELEVIN KAUPAN KESKITTYMÄ NELIAPILA. 60 Sijoittumispalvelut Kati Velin, projektipäällikkö kinno.fi/neliapila VUOSI2013KINNO 17 h :40

10 Sijoittumispalvelut Sijoitukouvolaan.fi Kouvolalaiset menestysyritykset mukana Kouvolan markkinoinnissa Syksyllä 2013 Kinno käynnisti markkinointikampanjan, joka kertoo Kouvolasta yritysten toimipaikkana. Yrityksiä ja onnistumisia -teemaa kantava monikanavainen kampanja esittelee 11 kouvolalaista menestysyritystä ja kertoo Kouvolan tarjoamista eduista, jotka vaikuttavat menestyksekkään ja hyvän liiketoiminnan syntymiseen. Näitä ovat muun muassa sopivan työvoiman saatavuus, markkinoiden läheisyys ja erinomaiset liikenneyhteydet. Yhteistyössä paikallisen mainostoimisto Nitro ID:n ja av-tuotantoyhtiö Medialouhoksen kanssa toteutetussa kampanjassa esitellään kouvolalaista osaamista monilta toimialoilta. Yrityksiä ja onnistumisia Ihmeen hienoja YRITYSTARINOITA Kampanjassa mukana olevat yritykset ovat Descal Engineering Oy erikoisolosuhteiden insinööritoimisto HOVIRUOKA Oy lihapiirakkamarkkinoiden johtaja Kaslink Foods Suomen suurin yksityinen meijeri Kouvola CARGO Handling OY yli 50 vuotta logistiikkaa Lumon Oy Suomen suurin lasitusfirma NOVITA Oy Pohjoismaiden suurin käsityölankojen valmistaja UPM Kymi Biofore-yhtiö Kouvolassa on yksi maailman ympäristöystävällisimmistä sellun, energian ja paperin tuotantolaitoksista VIHERPEUKALOT Oy Suomen suurin puutarhakasvien postimyyntiyritys EKOVILLA Oy Pohjoismaiden suurin ekologisten eristeiden valmistaja KAUPPAKESKUS Veturi Kaakkois-Suomen suurin kauppakeskus Tykkimäen HUVIPUISTO Suomen 3. suurin huvipuisto» Hyvää palautetta saanutta kampanjaa jatketaan vuoden 2014 aikana. Kampanjan verkkosivusto yritysvideoineen on julkaistu osoitteessa sijoitukouvolaan.fi 18 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 19

11 Sijoittumispalvelut Ammattikuljettajien koulutus suljetulla rata-alueella Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattikuljettajalta ammattipätevyyttä. Lain tarkoituksena on parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien edellytyksiä tehtävänsä hoitamiseen. Peruskoulutuksen jälkeen ammattikuljettajilta edellytetään viiden vuoden välein suoritettava jatkokoulutus, johon tulisi kuulua seitsemän tunnin ajoharjoittelu ääriolosuhteissa suljetulla rata-alueella. Ministeri- ja valtuuskuntavierailut Kinnon edustajat pyysivät tapaamisen yhteydessä ministeri Räsä- Maassamme ei ole varsinaisesti tähän tarkoitukseen suunniteltua Helmikuussa 2013 hanketyöryhmä esitteli eduskunnassa liiken- seltä lausuntoa hälytysajoneuvokuljettajien koulutukseen Kouvolan kiinteää toimintaympäristöä. neministeri Merja Kyllöselle kuljettajakoulutusprojektia. Ministeri seudulla. Teemoja lausuntopyynnössä on kaksi: Kyllönen totesi, että raskaalle kalustolle soveltuvia ratoja ei ole Suo- Kinnon projektikokonaisuuden tarkoituksena on nostaa raskaan messa kovinkaan montaa. Liikenne- ja viestintäministeriön näke- 1. Nykyaikaisen koulutusympäristön suunnittelu Iitin KymiRing- kaluston kuljettajien koulutuksen tasoa 1) suunnittelemalla heille myksen mukaan kannatettavaa olisi se, että uusi ajoharjoittelurata radan yhteyteen. räätälöity ajoharjoittelurata ja 2) kehittämällä radalle laadukkaat mahdollistaisi ennakoivan ajamisen opetuksen käytännön harjoi- 2. Hälytysajoneuvojen kuljettajien koulutusohjelmien kehittäminen. harjoitteet. Koulutusjärjestelmässä hyödynnetään muun muassa tuksina. Se myös monipuolistaisi annettavaa opetusta. Harjoittelu virtuaalisia oppimisympäristöjä. Ammattikuljettajille räätälöity tapahtuisi tällöin olosuhteissa, joissa ei ole yleistä liikennettä. Tapaa- Mukana tapaamisessa oli myös kouvolalainen kansanedustaja Sari koulutusympäristö rakennetaan KymiRing-monitoimikeskuksen misen järjesti kouvolalainen kansanedustaja Jari Lindström (ps.). Palm (kd.), joka on toiminut yhteyshenkilönä sisäministerin ja Kin- yhteyteen Iittiin Tillolaan, johon myös kuljettajakoulutushankkeen non edustajien välillä. Lisäksi paikalla olivat Kymenlaakson pelas- henkilöstö muutti heinäkuun 2013 alussa. Ministeri Kyllönen hyväksyi kutsun tulla vierailemaan KymiRing- tuslaitoksen, Carean ja Poliisiammattikorkeakoulun edustajat. alueella, mutta joutui perumaan osallistumisensa henkilökohtaisten Kuorma- ja linja-autonkuljettajien lisäksi kokonaisuuden (koulutusohjelma, harjoitteet ja radat) suunnittelussa huomioidaan myös hälytysajoneuvojen kuljettajat. Erityisesti tarvetta on nopeanajon- Kuljettajakoulutusrata KymiRing-alueella (Asemapiirustusluonnos, Arkkitehtuuriosakeyhtiö Sankari) syiden takia. Toukokuussa 2013 järjestettyyn tutustumisvierailuun osallistui silti kattava joukko poliittista ja virkamieskuntaa kansanedustajia myöten. Sisäministeri suhtautui asiaan myönteisesti ja kertoi pitävänsä hanketta kannatettavana. Räsänen oli kutsunut ministeriöstään paikalle myös valmiusjohtaja Janne Koivukosken ja poliisitarkastaja koulutukseen. Lisäksi koulutusjärjestelmä tulee palvelemaan kevyen Jari Pajusen. Korkeiden virkamiesten läsnäolo osoitti, että hanketta liikenteen tarpeita. Ministeri Kyllönen asetti ministeriön sisäisen virkamiestyöryhmän pidetään sisäministeriössä tärkeänä. KymiRing-alueella on vuonna 2013 käynnistetty sekä kuljettaja- selvittämään kuljettajakoulutuksen tilannetta maassamme. Mie- Hankkeen esiselvityksen aikana havaittiin, että viranomaiset kai- koulutus- että moottoriurheilukeskuksen ympäristövaikutusten tintö valmistuu helmikuussa Ministeri Räsäsen odotetaan antavan virallisen lausuntonsa häly- paavat hälytysajoneuvokoulutuksen yhtenäistämistä ja hälytys- arviointimenettely eli YVA, jonka avulla pyritään vähentämään tai tysajoneuvokuljettajien koulutukseen kevään 2014 aikana. ajoneuvoille suunniteltua modernia harjoitusrataa. Esimerkiksi ensihoitajien nykyiseen koulutukseen ei kuulu ollenkaan ajokoulutusta. Tämä on uhka liikenne-, potilas- ja työturvallisuudelle. Vuoden 2013 toimenpiteet estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-prosessiin kuuluvat myös yleisötilaisuudet. Keskuksen asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ja asemakaavoitusprosessi etenee vuoden 2014 Elokuussa hankkeeseen ja alueeseen tutustuivat Kiinan Autoliiton edustajat pääsihteeri Wangin johdolla. Loppuvuonna alueella vieraili myös Eestin valtuuskunta. Lokakuussa 2013 Kinnon edustajat tapasivat sisäasiainministeri Timo Pohjola, projektipäällikkö kinno.fi/kuljettajakoulutus Asiantuntijatapaamiset työpajoineen ja esittelyt kuljettajakoulutuk- aikana. Alueen liikenneselvitys ja -suunnitelmatyö on myös käyn- Päivi Räsäsen eduskunnassa. Tapaamisessa ministeri Räsäselle esi- sen yli 300 palvelutarjoajalle ovat olleet tärkeitä työskentelymuotoja nistetty. Myös maaperätutkimukset ja hydrologiaselvitykset antavat teltiin kuljettajakoulutuksen kehittämisprojektia erityisesti hälytys- konkreettisen suorituspaikkasuunnittelun lisäksi. pohjan jatkosuunnitteluun ajoharjoitteluratojen osalta. ajoneuvokuljettajien koulutuksen näkökulmasta. 20 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 21

12 MATKAILUpalvelut Kouvolaa uudesta vinkkelistä Kotimaan kampanjan tavoitteena oli herättää mielenkiintoa ja saada yleisö näkemään Kouvola uusin silmin. Kampanjan aikana Kouvolan mainokset näkyivät ja kuuluivat valtakunnanmediassa (tv, radio, iltapäivälehti) ja niissä ihmiset ohjattiin osallistumaan Luksusloma Kouvolassa -kilpailuun. KOUVOLAN MATKAILU Kinnon M0atkailupalvelut eli Kouvolan Matkailu vastaa Kouvolan ja Iitin matkailumarkkinoinnista, matkailuneuvonnasta ja asiakaspalvelusta. Matkailupalvelu tekee tiivistä yhteistyötä alueen matkailuyritysten, tapahtumien järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa Kouvolan ja sen palvelujen tunnetuksi tekemiseksi. Tavoitteena on Kouvolan matkailutulon kasvattaminen. Kampanjan tuloksena: Vapaa-ajan yöpymisvuorokaudet kasvoivat kesällä 6,7 % edelliseen kesään verrattuna. Visitkouvola.fi-sivuston kävijämäärä kasvoi 60 %. Luksusloma Kouvolassa -kilpailuun osallistui yli henkilöä. Venäläisille koko Suomi yhdessä kaupungissa Venäjälle suuntautuva markkinointi keskitettiin alkuvuoteen, jotta se tukisi kesän automatkailua Venäjältä Suomeen. Kampanja toteutettiin yhteistyössä Kouvolan seudun matkailuyritysten ja vähittäiskaupan kanssa teemalla Koko Suomi yhdessä kaupungissa. Kouvolan Matkailu palvelee matkailijoita sekä paikkakuntalaisia ydinkeskustassa kävelykadun tuntumassa. Kouvola-fanishopin Venäjä-markkinoinnin toimenpiteet koottiin yrityksiä varten tuotteista on tullut suosittuja lahjaostoksia, ja toimiston asiakasys- uudella tavalla eri kokonaisuuksia sisältäviksi markkinointipake- tävällinen sijainti on saanut paljon kiitosta asiakkailta. Kymenlaakso Venäjän verkossa VKontakten Kouvola-ryhmästä on tullut tärkeä venäläisten mat- teiksi, jotka suunniteltiin yhdessä Matkailupalvelun ja matkailun kehittämisprojektien kanssa, yrityksiltä saatuja toiveita kuunnellen. Myös Kymenlaakso Venäjän verkossa -projekti kuuluu matkailu- kailijoiden tietolähde ja palvelukanava. Ryhmässä kerrotaan Kou- palveluille. Projektin tavoitteena on luoda selkeä toimintamalli ja volan ja Iitin matkailuvalteista, tapahtumista ja yrityksistä sekä Kouvolaa tehtiin tunnetuksi monin eri tavoin: radiomainonnalla palvelukokonaisuus, jossa sähköistä markkinointia hyödynnetään vastataan asiakkaiden kysymyksiin. Vuoden aikana VKontaktessa ja esitteillä Pietarissa, Kouvolaan suuntautuvilla lehdistövierailuilla, Venäjän suuntaan monipuolisesti matkailun ja kaupan aloilla, on järjestetty kolme kilpailua, joiden avulla ryhmän jäsenmäärä saa- pietarilaisen tv-uutisryhmän Kouvolan-vierailulla sekä messu- ja perinteiseen markkinointiin yhdistämällä. tiin reilusti tuplattua jäseneen. matkanjärjestäjätapahtumilla. Sähköisessä markkinoinnissa panostettiin venäjänkielisen visitkouvola.fi-sivuston kehittämiseen sekä Projektissa on panostettu vuoden aikana visitkouvola.fi-sivustoon Vuonna 2013 satsattiin myös uuteen uutiskirjetyökaluun ja sen Venäjällä suositun some-sivusto VKontakten ryhmään. Lisäksi toi- muun muassa hakukoneoptimoinnilla sekä tuottamalla uutta sisäl- hyödyntämiseen. Vuoden aikana uutiskirjeitä saivat säännöllisesti mitettiin uutiskirjeitä matkanjärjestäjille ja tehtiin mediaseurantaa. töä venäjänkielisille sivuille. Sivuston kävijämäärä kasvoikin vuoden sekä Kouvolan seudun yrittäjät että venäläiset matkanjärjestäjät ja Matkailun markkinointikampanjat aikana huimasti. Myös useiden venäläisten verkkoportaalien kanssa on tehty yhteistyötä. kuluttajat. Samalla on seurattu ja analysoitu pitkäjänteisesti Kouvolan seudun näkyvyyttä venäläisessä mediassa ja panostettu mediayhteistyöhön muun muassa järjestämällä venäläisille bloggareille Venäjä-markkinoinnin tulokset: Venäläisten yöpymisvuorokaudet lisääntyivät 53 % edellisvuoteen verrattuna ja reilusti yli valtakunnallisen Kouvolan Matkailu on vastannut matkailumarkkinoinnista Suo- Projektissa on avustettu Kouvolan seudun yrityksiä muun muassa Kouvolan-vierailuja. Vierailut ovat poikineet venäläiseen verkkoon keskiarvon. meen ja Venäjälle Kouvolan kaupungin rahoittamassa markkinointikampanjassa. Venäjälle suuntautuneessa kampanjassa yhdistettiin vuonna 2013 kaupungin, matkailupalvelun ja kehittämisprojektien resursseja. Vuoden aikana eri markkinointitoimenpiteisiin on osallistunut yli 50 paikallista yritystä. venäjänkielisten verkkosivujen tuotannossa. Lisäksi seudun yrityksiä on markkinoitu visitkouvola.fi:n venäjänkielisillä sivuilla ja venäläisten suosiman some-sivusto VKontakten Kouvola-ryhmässä. Näihin sähköisen markkinoinnin toimenpiteisiin tarttui vuoden aikana 19 paikallista yritystä. lukuisia kirjoituksia, kuvia ja videoita Kouvolasta ja Iitistä. Olga Oksanen, projektipäällikkö vk.com/visitkouvola Tax free -kauppa kasvoi 27 % edellisestä vuodesta. Kouvolan osuus koko Suomen tax free -kaupasta kasvoi 2 %:iin (edellisvuonna 1,2 %). Kouvolan Vkontakte-ryhmä kasvoi jäseneen. 22 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 23

13 MATKAILUpalvelut Venäläisistä verkkopalveluista löytyy Kouvolasta noin 85 videota sekä yli 80 artikkelia ja blogia. Kouvola näkyi heinäkuussa Venäjän toiseksi suurimman tv-kanava Rossijan (Vesti) uutisissa 4 minuutin inserttinä. Kouvola on noin 30 pietarilaisen matkanjärjestäjän valikoimassa. Tapahtumat Matka2013-messut Helsingissä Tourest-messut Tallinnassa Kalastus- ja metsästysmessut Pietarissa Kaakkois-Suomen workshop Pietarissa Kongressimessut Helsingissä Kotimaan ryhmämatkailun myyntipäivien tilaisuudet Kouvolan oma workshop Pietarissa Markkinointimateriaalit V isitkouvola.fi-sivusto suomen, englannin ja venäjän kielillä Kouvola & Iitti 2013 matkailuesitteet suomeksi, englanniksi ja venäjäksi Kouvolan City-Opas -matkailukartta Retkipakettiesite Kouvola tarjoaa eväitä mielen hyvinvointiin Hyvinvointimatkailu on maailmalla nouseva trendi ja luonnon merkitys hyvinvoinnin edistäjänä kasvaa. Tästä näkövinkkelistä Kouvolalla on matkailupotentiaalia. Viime vuoden yllätys oli virolaisten matkailijoiden nousu toiseksi suurimmaksi kansalaisuudeksi ulkomaisissa yöpyjissä venäläisten jälkeen. Määrät ovat toki vielä vaatimattomia ja vain murto-osa venäläisten osuudesta, mutta ohittavat kuitenkin saksalaisten ja ruotsalaisten osuudet. Matkailumarkkinoinnin kuvioita on uudistanut sosiaalinen media ja erilaiset mobiilisovellukset. Some on lisännyt mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Raija Sierman, matkailupäällikkö Tykkimäen huvipuisto on yksi Suomen suosituimpia matkailukohteita. Yhteistyössä Kouvolan Matkailun kanssa teemme Kouvolaa tunnetuksi. Sakari Pasanen, toimitusjohtaja, Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy Matkailutilastot Kouvolassa ja Iitissä Vapaa-ajan yöpymiset kasvoivat lähes 5 % edellisvuodesta. Kokonaisyöpymiset pysyivat plussan puolella, vaikka koko maassa kokonaisyöpymiset jäivät miinukselle. Kaikkien ulkomaalaisten yöpymiset kasvoivat edellisvuoteen 25 % ja venäläisten yöpymiset 53 %. Tax free -myynti kasvoi ennätysvauhtia. Raija Sierman, matkailupäällikkö visitkouvola.fi Kouvolan Matkailu p Kauppalankatu 5, Kouvola (sisäänkäynti Keskikadun puolelta) Kehitysohjelman projektit 2013: Kouvolan seudun matkailun MasterPlan (päättynyt), Kouvolan seudun urheilu- ja tapahtumamatkailun kehittäminen, KymeReitit (päättynyt), Länsi-Kymen kulttuuritie (päättynyt), Vetovoimaa Kouvolan matkailuun Lisätietoa: Reijo Vaurula, kehittämispäällikkö, puh , VETOVOIMAISUUTTA KOUVOLAAN VETOVOIMAisuuTTA KOUVOLAAN M atkailu on tärkeä kilpailutekijä Kouvolalle. Vetovoimaisuutta Kouvolaan -ohjelman avulla Kouvolan seudun matkailuelinkeinoa viedään eteenpäin, matkailuyritysten ja koko seudun menestykseksi, yhteistyössä yrittäjien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Yhdessä on luotu muun muassa uusia tapahtumia ja palveluja matkailutarjontaan. Vuonna 2013 myös seudun Venäjälle suuntautuvan markkinoinnin toimintamalli laitettiin uuteen uskoon. Työtä ohjaa keväällä 2013 valmistu nut Kouvolan seudun matkailun MasterPlan eli pitkän ajan liiketoimintalähtöinen kehittämissuunnitelma. MasterPlan-suunnitelma linjaa matkailun kehittämiselle suuntaviivat seuraavan 10 vuoden ajalle ja se on luettavissa osoitteessa kinno.fi/vetovoimaisuuttakouvolaan. Lisäksi MasterPlanissa valmistui kolmen ison investoinnin toteuttavuusselvitykset. Niistä Repovesikylään haetaan parhaillaan operaattoria ja sijoittajaa Kouvolan kaupungin ja UPM:n yhteisenä toimeksiantona. Tutkimus matkailun tuloja työllisyysvaikutuksista Vuoden 2013 tulo- ja työllisyysvaikutustutkimuksessa selvitettiin matkailun taloudellisia vaikutuksia, nykytilaa, kilpailutilannetta sekä lähinäkymiä. Selvityksen mukaan Kaakkois- Suomessa vieraili vuonna 2012 yli 4 miljoonaa matkailijaa, joista puolet on ulkomaalaisia. Välitöntä matkailutuloa Kouvolan seudulle kertyi 156 M. Matkailutulosta 95 M keräsi vähittäiskauppa ja 41 M majoitus- ja ravitsemusala. Koko matkailualan työllistävä vaikutus oli Kouvolan seudulla lähes henkilötyövuotta. Informaatioteknologia matkailussa Selvitys nykyaikaisen informaatioteknologian käyttöönotosta matkailuneuvonnassa, matkailutiedon tuottamisessa ja jakelussa erilaisiin sähköisiin päätelaitteisiin valmistui marraskuussa Samalla saatiin valmiiksi konsepti Kouvolan seudulle sopivasta sähköisestä tapahtumakalenterista kustannusarvioineen.» kinno.fi/vetovoimaisuuttakouvolaan Tapahtumia Metsästys- ja kalastusmessut Pietarissa Matkailun workshop Pietarissa Seminaari Lumen ja jään hyödyntäminen talvimatkailussa Kestävä kehitys -seminaarit ja työpajat TAK Rajahaastattelututkimuksen tuloksia esittelevä seminaari Markkinointimateriaalit Venäjänkieliset Kouvolan seudun matkailuesitteet: Kesä 2013 & Talvi Kouvolan tapahtumat esite suomeksi ja venäjäksi Leirikoulu Kouvolassa esite 24 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 25

14 VETOVOIMAISUUTTA KOUVOLAAN Venäläistoimittajat ja -bloggarit ihastuivat Kouvolaan Syyskuussa 2013 Kouvolan seudulla vieraili pietarilaisia ja mos- englanniksi, saksaksi ja venäjäksi. Matkailijoiden iloksi tuotettiin myös Väliväylän melontareittiopas, josta löytyy reittitieto- Kouvolasta urheiluja tapahtumamatkailun keskus kovalaisia toimittajia, jotka tutustuivat muun muassa Benjamin utta Lappeenrannan ja Kouvolan välisestä Kouvolan seudun urheilu-, tapahtuma- Maatilatoriin Iitissä, Elimäen Lähiruokamessuihin sekä Arbore- melontareitistä nähtävyydet ja matkailu- ja kokousmatkailua ryhdyttiin elokuussa tum Mustilaan. Lisäksi hiljentyminen metsäkirkossa teki vieraisiin palvelut huomioiden. Vuoden aikana luon- kehittämään URMAS-projektin avulla. vaikutuksen. tomatkailureittiaiheita onnistuttiin myös Seutu tarjoaa esimerkiksi eri urheilulajeille nostamaan esille mediassa. hienoja tiloja, joiden kapasiteetista riit- Myös venäläisbloggarit on valjastettu Kouvolan seudun matkai- tää ulos myytäväksi. Lisävalttina on vielä lumarkkinointiin. Bloggarit ovat Venäjällä tehokkaita mielipide- Syyskuussa 2013 Kouvolan luontomat- Kouvolan hyvä liikenteellinen sijainti ja vaikuttajia, ja heitä on käynyt tutustumassa Kouvolan seutuun eri vuodenaikoina. Liikkuvat matkailuneuvojat jalkautuivat kesäkaduille Luontomatkailureittien lumoa Vuonna 2013 panostettiin myös Kymenlaakson luontomatkailureittien kehittä- kailun antimiin kävi tutustumassa ryhmä matkanjärjestäjiä Keski-Euroopasta. Vierailu järjestettiin yhteistyössä Matkailun edistämiskeskuksen Outdoors Finlandja Vetovoimaa Kouvolaan -hankkeiden saavutettavuus. Projektin avulla seudun urheilu-, tapahtuma- ja kokousmatkailusta tehdään liiketoimintalähtöistä ja tuottavaa, mikä Liikkuvat matkailuoppaat jalkautuivat kaupungille ja matkailu- miseen KymeReitit-projektin vetämänä. kanssa. Vieraat tutustuivat muun muassa nostaa Kouvolan seudun elinvoimaisuutta kohteisiin ensimmäistä kertaa Kouvolassa kesällä 2013 ja saivat Samalla pyrittiin vaikuttamaan positiivi- Repoveden kansallispuistoon. ja lisää tapahtumiemme näkyvyyttä. Syk- matkailijoilta hyvän vastaanoton. Idea liikkuvista matkailuoppaista lähti Kinnon Paula Kullalta, joka hankki projektinsa avulla oppaille myös taulutietokoneet ja matkakortit sekä avusti palvelun markkinoinnissa. Oppaiden palkat maksoi Kouvolan kaupunki ja he työs- sesti paikallisen väestön luontoliikunnan harrastusmahdollisuuksiin. Kinnon projektissa kartoitettiin myös maastopyöräilyn, melonnan ja vaelluksen reittivaihtoehdot Länsi-Kymen Kulttuuritie avasi Kymijoelle uuden kesämatkailureitin syn 2013 aikana tehtiin selvitykset muista suomalaisista urheilumatkailun kehittämishankkeista sekä Kouvolan jäähallin yhtiöittämisestä. Samalla viilattiin myös kentelivät Kouvolan Matkailupalvelujen tiimissä. Kouvolan seudulla ja laadittiin suunnitel- Länsi-Kymen Kulttuuritie kulkee vanhan markkinointimateriaalit, kuten projektin Bussilla Repoveden kansallispuistoon mat niiden jatkokehittämiseen. Ruotsin ja Venäjän välisen rajaseudun läpi Elimäen kirkolta sekä Mustilan ja Moision Facebook-sivusto kuntoon. Mukana on oltu myös Kouvolan Urheilupuiston kehittämi- Kesällä 2013 Repoveden kansallispuiston bussiyhteyksiä saatiin Projektissa laadittiin selvitys Kouvolan kartanoilta Strömforsin ruukkiin ja meren sessä ja yhteistyökumppanina muun muassa parannettua ja vuoroja lisättyä. Vetovoimaa Kouvolaan matkailuun alueen luontomatkailureittien nykytilasta rantaan Kymijoen Ahvenkoskelle. 30 kilo- Kouvolassa järjestetyissä turnauksissa. -projekti oli mukana Repoveden uuden bussireitin suunnittelussa ja markkinoinnissa, julkaisemalla uudistuksista muun muassa flaierin ja julisteen kolmekielisenä. Joulumieltä matkailijoille Kouvolan rautatieasemalla ja potentiaalisimmista uusista luontomatkailureiteistä sekä ideoitiin reittien kehittämistä matkailun trendit huomioiden. Valmiiksi saatiin myös suunnitelmat uusien luontomatkailureittien ja -kohteiden rakentamiseksi. metrin pituinen reitti yhdistää valtatiet 6 ja 7. Kouvolan ja Loviisan kaupunkien matkailullisessa yhteistyöhankkeessa tienvarren nähtävyydet, näyttelyt, tapahtumat ja esitykset sekä lähiruoka-, käsityö- ja puutarha- Jukka Kyöstilä, projektipäällikkö kinno.fi/urmas Kouvolan rautatieasemalla tarjottiin iloista joulumieltä aseman kohteet koottiin yhteiseksi paketiksi kesän kautta kulkeville matkailijoille vuodenvaihteen molem- Projektin toimintaan kuuluivat myös eri matkailijoille. Mukana hankkeessa min puolin. Tapahtumassa Kouvolan matkailuoppaat neuvoivat ja laiset tapahtumajärjestelyt, kuten Heisan- oli 34 Ruotsinpyhtäältä Elimäelle johta- jakoivat tietoa Kouvolasta matkailukohteena. Edellisvuoden palaut- harjun ulkoilutapahtuma Kouvola-päivänä van tien varrella toimivaa yritystä, yhdis- teen perusteella venäläismatkailijoille tehtiin pieni kuponkiesite, sekä Mäntyharju Repovesi-reitin avajaiset tystä ja säätiötä. Rahoitusta hankkeelle joka tarjosi etukuponkien lisäksi tietoa keskustan tarjonnasta ja Mäntyharjulla syyskuussa. Lisäksi hanke myönsi opetus- ja kulttuuriministeriö sekä palveluista. järjesti fillariaamupalan Kouvolan torilla Kouvolan ja Loviisan kaupungit. Jatkossa Euroopan liikkujan viikolla. Länsi-Kymen Kulttuuritien tapahtumien Paula Kulla, projektipäällikkö kinno.fi/vetovoimaakouvolanmatkailuun Satsauksia markkinointiin ja matkanjärjestäjiin Hankkeen voimin julkaistiin Luontomatkailijan Kouvolan seutu -esite suomeksi, ja yritysten yhteismarkkinointia hoitaa yritysten perustama yhdistys. 26 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 27

15 LOREM ELINVOIMAA IPSUMMETSÄSTÄ» kinno.fi/uudistuvabiotalous ELINVOIMAA METSÄSTÄ Ohjelman tavoitteena on kehittää uutta liiketoimintaa, jossa hyödynnetään Kouvolan seudun metsäalan osaamista ja pyritään lisäämään uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. yhteistyötä tehdään tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä energia-, ympäristö-, puutuote- ja rakennusalan yritysten kanssa. Vuoden 2013 loppupuolella toimialaa päivitettiin Kouvolan uuden elinkeino-ohjelman mukana. Mukaan nousi myös elintarviketalouden kehittäminen ja samalla toimiala sai uuden nimen: Uudistuva biotalous. Rakennemuutoksen johtaminen Kaakossa Rajukaasu-projektissa selvitettiin yhdessä muiden Kaakkois-Suomen elinkeinoyhtiöiden kanssa menettelyjä, joilla voidaan ennakoida ja vaikuttaa rakennemuutokseen positiivisesti. Projektissa on osallistuttu aktiivisesti vuoden aikana Kasvusopimuksen ja innovatiiviset kaupungit -ohjelmien valmistelutyöhön erityisesti uusiutuvan energian ja puurakentamisen osalta. Kohti uudistuvaa biotaloutta Projektissa valmisteltiin puurakentamisen tiekarttaa osaamisen kehittämiseksi yhteistyössä oppilaitosten kanssa sekä neuvoteltiin yhteistyösopimus Aalto-yliopiston ja Kouvolan kaupungin välillä. Lisäksi selvitettiin Saksan oppisopimusmallin ominaisuuksia puurakentamisen ja yritysyhteistyön osalta. Projektissa osallistuttiin myös Kouvolan kaupungin edustajana Nordic Wooden Raaka-aineet selvitykset analyysit saatavuus hankintalähteet Kehitysohjelman projektit 2013: Biotuli (päättynyt), GreenJobs, EKE Hyötyvirta, ISR Ihmeen särmää rakentamista, Rajukaasu, SmartCityHub, Tyvipuu Lisätietoa: Vesa Junttila, kehittämispäällikkö, puh , Tuotanto TUOTEKEHITYS koulutustapahtumat uudet laitteet uudet prosessit uudet tuotteet Cities -toimintaan. Tavoitteena on edistää puurakentamista pohjoismaissa sekä vaikuttaa alan kehittämiseen. Kouvolan osaamista esiteltiin muun muassa asuntoministerille ja kansanedustajille sekä mahdollisille verkostokumppaneille, joita ovat Espoo, Helsinki, Tampere, Vaasa, Joensuu. kinno.fi/rajukaasu Elinvoimaa metsästä -tiimiltä apua yrityksen eri toimintoihin Markkinointi & myynti verkostoituminen messut, seminaarit... tarjoustietokannat sähköinen viestintä Lisää uusiutuvaa energiaa GreenJobs-projekti tähtää uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Vuonna 2013 projektissa selvitettiin mahdollisuuksia muuntaa Kouvolan seudun öljylämmitteisiä kiinteistöjä uusiutuvalle energialle. Projektissa on kehitelty toimintamallia, jossa kiinteistöjen omistajat lähtisivät yhdessä lämmitystapamuutokseen. Yksi lämmitystapamuutoksen pilottikohteista on Jaalan kirkko. Biohiili on yksi tulevaisuuden uusista ja uusiutuvista polttoaineista. Projektissa laadittiin biohiilen valmistusprosessille Kinno tukee uuden tekniikan pilotoinnilla Hyötyvirta-alueen kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin, esimerkkinä vesien jatkuvat mittaukset. Toimitusjohtaja Kari Martikainen, Kymenlaakson Jäte Oy Tykkään siitä Kinnon touhusta. Yllätyin positiivisesti, kun sieltä kutsuttiin tapaamiseen. Yhteisen palaverin jälkeen sieltä on tullut sähköposteja. Yrittäjä Jari Vesalainen, Kymen JRT-Rakenne Oy Olemme löytäneet Kinnon toimittaman rakennusalan tarjoustietokannan avulla uusia urakoita, joista olemme päässeet tekemään tarjouksia. Toimitusjohtaja Markus Haapanen, Kouvolan Putkityö Oy Biohiilen valmistusprosessi on hyvin mallinnettu Kinnon toimesta. Liiketoimintajohtaja Seppo Hovi, Hyötypaperi Oy laskennallinen tase, jonka avulla on selvitetty polttoaineen valmistuksen kannattavuutta. Samalla kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia ulkomaisen yrityksen ja paikallisten valmistajien välillä. GreenJobsissa on myös selvitetty mahdollisuuksia hankkia muoviraaka-aineita Venäjältä Kouvolaan, jossa siitä valmistettaisiin polttoainetta. Ville Räty, projektipäällikkö kinno.fi/greenjobs Saimme Kinnon kautta tietoa uusista raaka-ainemahdollisuuksista. Toimitusjohtaja Risto Kauppila, Hyötypaperi Oy Olemme saaneet ulkomaisia kontakteja Kinnon avulla. Toimitusjohtaja Taisto Raussi, Raussi Yhtiöt, Raussin metalli Ky Olemme saaneet Kinnolta apua kiinteistön energia-asioissa. Toiminnanjohtaja Oili Valkeapää, Elimäen Puustelli ry. Kinno on etsinyt aktiivisesti uusia käyttökohteita tuotteellemme. Toimitusjohtaja Hannu Sinkkonen, Kuljetus Sinkkonen Oy Ensin oli innovaatio. Sitten tulivat Kinno, tuotekehitystiimi, tuote ja patentti. Me teimme sen. Tuomo Salonen, Deletec Oy 28 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 29

16 ELINVOIMAA METSÄSTÄ Materiaalit tehokäyttöön EKE-projektissa on vuonna 2013 lisätty Keltakankaalla sijaitsevan Hyötyvirta-yri- Biotuli Biotuli-projektissa etsittiin puuperäisistä raaka-aineista uusia antibakteerisia yhdis- suunnitella myös Puukymi.fi-verkkosivustoa, joka lisää kaakkoissuomalaisten puu- ja metsäalan yrittäjien löydettävyyttä. Sivus- Parempaa rakentamisen laatua ISR on kiinteistö- ja rakennusalan kehittä- Hannoverin messuilta ympäristöalan kontakteja ja trendejä Hannoverin Industrial Green Tec -messuilla tysalueen tunnettuutta muun muassa mate- teitä sekä tutkittiin jalostusprosessien tolle kootaan muun muassa seudun puu- misprojekti, joka pyrkii vahvistamaan alan Elinvoimaa metsästä -tiimi osallistui riaalitehokkuustilaisuuden, messuesittelyjen sivutuotteiden hyödyntämistä torrefioin- sepät, metsurit, sahaajat, polttopuuyrittäjät, yritysten toimintaedellytyksiä Kouvolan seu- yhdessä Kinnon Sijoittumispalvelujen ja luentojen avulla. Vuoden aikana kontak- tiprosessilla. Projektin tuloksia ovat muun metsänhoitajat ja muotoilijat palveluineen dulla. Erityisalueena on puurakentaminen. kanssa Hannoverin Industrial Green Tec toitiin yhdessä Kinnon sijoittumispalvelu- muassa keksintö, patenttihakemus ja spin- ja tuotteineen. -messuille huhtikuussa Kouvolan jen kanssa 30 yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa, off-yritys. Projekti myös yhdisti onnistu- Vuoden varrella projektissa on panostettu messuosastolla markkinoitiin kouvolalaista joille Hyötyvirta-alue sopisi sijoittumis- neesti kaakkoissuomalaisia toimijoita. yritysten osaamisen kehittämiseen, verkos- ympäristöalan yritys- ja kehittämistoimintaa kohteeksi. Yrityskauppojen kautta alueelle toitumiseen sekä yhteistyöhön. Projektissa sekä Kouvolan seutua sijoittumiskohteena. on sijoittunut vuonna 2013 kaksi yritystä: Projektissa kehitettiin ja testattiin menette- Projektissa on vuoden aikana tehty puu- toteutettiin yrityskysely puurakentamisen Rengaskierrätys (Kuusakoski) ja Delete. lyä, jonka tavoitteena on tutkimustulosten tuotealalla kehittämistoimia kuudelle mahdollisuuksista ja esteistä sekä liiketoi- Hannoverin messut tarjosivat uusien kon- tehokkaampi jalkauttamaan pk-yrityksille. yritykselle. Projekti oli muun muassa jär- minnan kehittämistarpeista. Lisäksi järjes- taktien lisäksi kattavan katsauksen ympäris- Projektin avulla Hyötyvirta-verkkosivus- Kehitysyhtiöllä on merkittävä rooli, kun jestämässä Friulin tuolikolmion alueelle tettiin tilaisuus puurakentamisesta ja alan töteknologian uusimpiin trendeihin ympäri tolla julkaistiin resurssipörssi, jossa voi tutkimuslaitosten tuloksista viestitään pk- suunnatun markkinaselvitysmatkan. Mat- yritysten kehittämistarpeista Kouvolassa. maailmaa. ostaa ja myydä tuotantoprosessissa syntyviä yrityksille liiketoiminnan kehittämistä kalla tutustuttiin huonekaluvalmistuksen Alan ammattilaisille järjestettiin myös kou- jätemateriaaleja ja ympäristöalan palveluja. varten. yhteistyöverkostoon ja osallistuttiin Mila- lutustapahtumia sekä tutustuminen Kou- Toisen jäte on toisen raaka-aine osoitteessa hyotyvirta.fi/resurssiporssi. Lisäksi projektin ansiosta perustettiin ympäris- Työtä ja vientituotteita puusta non kansainvälisille huonekalu- ja sisustusmessuille muutaman nuoren muotoilijan kanssa. volan uusimman puurakentamiskohteen Mansikkamäen koulun työmaalle. töliiketoimintaan erikoistunut yhdistys, jonka ydintoiminta keskittyy Hyötyvirta- Tyvipuu-projektin tavoitteena on luoda Kouvolan seudulle uutta liiketoimintaa Yhteistyötä on tehty myös KyAMK:n ISR oli myös mukana järjestämässä puurakentamisen Forum Holzbau Nordic Ekologinen keittiö Habitare-messuilla yritysalueelle. Hyötyvirta-yhdistyksessä etsimällä ja jalostamalla uusia puutuote- Wood Academy -projektin kanssa, jonka -seminaaria toukokuussa Puuraken- oli vuoden 2013 lopussa 12 jäsentä, joista teollisuuden palvelu- ja tuoteideoita. Pro- tuloksena syntyi muotoilualan opiskelijoi- tamisseminaari keräsi Kuusankoskitalolle yhdeksän on yrityksiä. jektissa on selvitetty erilaisten käyttäjien den suunnittelemia puisia liikelahjoja. alan luennoitsijoita 10 maasta sekä 300 SmartCityHub Projektin tavoitteena on mallintaa prosessi, jonka avulla ympäristöalan innovaatioita voidaan synnyttää ja viedä kehittyville markkinoille eri kaupunkien resurssit yhdistäen. Projekti aloitetiin vuonna tarpeita tulevaisuuden keittiössä, erityisesti puumateriaaliin yhdistettäviä digitaalisia ratkaisuja tulevaisuuden kuluttajille. Yksi vuoden isoimmista panostuksista oli Habitare sisustusmessuilla nähty ekologinen keittiö -osasto, joka toteutettiin Jukka-Pekka Keronen, projektipäällikkö kinno.fi/tyvipuu kinno.fi/puukymi osallistujaa, joista 60 tuli ulkomailta. Vuoden aikana on koottu yritysrekisteri Kymenlaakson merkittävimmistä kiinteistöja rakennusalan yrityksistä verkostoitumista sekä alan seurantaa varten. Lisäksi kerättiin tietokanta potentiaalisista urakkakohteista yhteistyössä Työtehoseuran kanssa. Mes- kouvolalaisille yrityksille, jotka hakevat pää- Kouvolan painopisteenä on materiaali- ja suosastolla esiteltiin Kouvolassa kehitetyt osan liikevaihdostaan maakunnan ulkopuo- energiatehokkuus Venäjän markkinoiden kahvinkeittimen ajastinsovellus, paistomit- lelta. Tietokannassa oli vuoden 2013 lopussa kannalta. Hankkeessa suunnitellaan ja pilo- tarisovellus ja liikkeeseen reagoiva valais- noin 700 erillisen urakan ja 400 kohteen toidaan SmartCityHub-kehittämisalustaa, tusjärjestelmä. Osasto näkyi myös MTV3:n tulevia tietoja tai tarjouspyyntöjä. Tietokan- jonka tarkoituksena on yhdistää erilaisten toi- uutislähetyksissä. Projekti järjesti Työteho- taa käytti vuoden lopussa 12 kouvolalaisyri- mijoiden osaaminen ja markkinoiden tarpeet. seuran kanssa myös ekologinen keittiö -tee- tystä työllistäen yli 200 alan ammattilaista. Taru Martikainen, projektipäällikkö kinno.fi/smartcityhub malla seminaarin, joka veti 60 osanottajaa. Vuoden aikana on selvitetty uppopuun materiaaliominaisuuksia ja etsitty tuotesovelluksia uppopuulle. Loppuvuonna alettiin Tero Hasu, projektipäällikkö kinno.fi/isr 30 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 31

17 Luovuudella LIIKETOIMINTAA» kinno.fi/luovuudellaliiketoimintaa Luovuudella liiketoimintaa Kehitysohjelman projektit 2013: 3D-tuotantoteknologiat, DigiOSKE (päättynyt), DigiEduET (päättynyt), EdNet (päättynyt), Game Starter, InnoBus (päättynyt), KURKI (päättynyt), LUOTI, Pelialan koulutuksen laatujärjestelmä, PRotoMO. Lisätietoa: Mika Lammi, kehittämispäällikkö, puh , Lisätietoa Jali Heilmann, projektipäällikkö kinno.fi/3d-tuotantoteknologiat Syksyn aikana on muun muassa kontaktoitu Kehittämisohjelma keskittyy luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Selvitysten avulla uusille peliyrityksille luodaan työkalut, jotka helpottavat liiketoiminnan alkutaipaletta ja kehityssuunnan löytämistä. kattojärjestö, joka ajaa alan yhteisiä etuja. Kouvola Innovation on Neogamesin jä senorganisaatio ja järjestön hallituksen jäsen vuoden 2015 loppuun saakka. Kinnon maakunnassa yli 200 metalliyritystä sekä insinööri- ja arkkitehtitoimistoa. Samalla on selvitetty yrittäjien tuotekehitysprosessien ja tuotantomenetelmien nykytilaa sekä vastuualueena hallituksessa on aluekehitys, kerätty tietoa jatkotoimenpiteisiin. Luovilla aloilla tarkoitetaan tässä Tiimi järjesti marraskuussa Suomen ensimmäisen pelialan kouluttajille suunnatun aluekehittäjien yhteistyön koordinointi. johon kuuluu myös suomalaisten pelialan yh teydessä kaikkea liiketoimintaa, jossa yhdistyvät osaaminen ja tieto digitaalisuuteen ja uuden luomiseen. Määritelmä on tarkoituksella väljä sisältäen monenlaista liiketoimintaa taiteen ja kulttuurin käsityöläisistä mainosalan ja pelinkehittämisen kautta aina suunnittelutoimistojen insinöörityöhön. Peliala Vuonna 2013 pelialan koulutuksen kehittäminen sai kunnon startin. Kouvolan kaupunki, KSAO ja KyAMK ovat muodostaneet seudun pelialan kehittämistä koordinoivan ryhmän, jonka puheenjohtaja ja kokoonkutsuja Kinno on. Ryhmän tehtävinä on koordinoida Kouvolan seudun pelialan yritysten ja opetuksen kehittämistä, valmistella yhteisiä päätösesityksiä seminaarin Kouvolassa. Tapahtumaan osallistui ennätysmäärä eli lähes 50 pelialaan kytkeytyvää kouluttajaa sekä alan koulutusta suunnittelevien oppilaitosten edustajaa. Tapahtuman teemoina olivat pelialan koulutusten laadun ja työelämälähtöisyyden varmistaminen sekä alan koulutuksen kansainväliset näkymät. Muut tapahtumat: Verkostoitumistilaisuuden järjestäminen Pietarissa suomalaisille peli- ja animaatioalan yrityksille (DigiOSKE). Pietariin vietiin useita kymmeniä suomalaisia yrityksiä tutustumaan mahdollisiin yhteistyökumppaneihin ja sikäläiseen palvelutarjontaan. Osallistuminen Kölnin GDC Europe Mika Lammi, kehittämispäällikkö kinno.fi/peliala 3D-tuotantoteknologiat Kolmiulotteinen tulostus eli 3D-tulostus on mallin tulostamista fyysiseksi, kolmiulotteiseksi esineeksi. Tulostusmateriaalina käytetään esimerkiksi muovia ja metallia. 3D-tulostuksesta hyötyvät esimerkiksi arkkitehti- ja suunnittelutoimistot, koneja metallipajat, tuotemuotoiluyritykset ja muut luovien alojen piensarjavalmistuksesta hyötyvät yritykset. Tekniikan kehittyessä tulostimilla voidaan valmistaa DigiEduET monikielinen digitaalinen opetusaineisto rakennusalalle DigiEduET-projektissa ( ) tuotettiin suomalaiseen rakennusalan tietokortistoon perustuva vironkielinen rakentamisen opetusaineisto. Opetusaineisto on julkaistu digitaalisena selainpohjaisena sovelluksena, joka pitää sisällään videokuvaa, stillkuvaa, animaatiota, puhetta ja tekstiä. Projektin ansiosta Suomen ja Viron rakennusalan yritykset pystyvät jatkossa tukeutumaan opetus- ja neuvottelutilanteissa yhtenäisempään sanastoon ja termistöön. Molempien maiden ja lähialueen käytössä on nyt sähköinen opetusjärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvan ammatillisen opetuksen muun muassa alan oppilaitoksissa ja rakennustyömailla. Tulokset: Vironkielinen rakentamisen opetusaineisto, joka pohjautuu suomalaiseen rakennusalan tietokortistoon. Kaksi palveluportaaliportaalia nettiin, jotka parantavat rakennusalana opetusaineistojen saatavuutta Suomessa, Virossa ja Venäjällä. ryhmän edustamille organisaatioille, edustaa Kouvolaa pelialan kansallisessa ja kan- ja Gamescom -tapahtumiin, mukana pienoismallien ja prototyyppien lisäksi valmiita tuotekappaleita. Vironkielisen rakentamissanaston termistön ja rinnakkaisen sanaston KyAMK:in ja KSAO:n pelialan kokonaisjärjestelmä, joka on yhdenmukainen suomalaiselle rakennusteollisuuden sainvälisessä yhteistyössä ja keskustelussa sekä laatia pelialan yritysten ja opetuksen kehittämisstrategia vuosille Game Starter -projektissa on kartoitettu pelialan startup-yritysten toimintavalmiuksia ja kehitystarpeita Kouvolan seudulla ja muualla Kaakkois-Suomessa. Tekesin rahoittama projekti toteutetaan yhteistyössä kouluttajia. Ryhmä osallistui alan seminaariluentoihin sekä tapasi runsaan joukon kansainvälisiä kollegoja. Verkottuminen ja kokemusten vaihto on tärkeää alalla, joka uudistuu nopeassa tahdissa. Hallituspaikka Neogamesistä Neogames ry on suomalaisen pelialan Kinnon 3D-tuotantoteknologiat-projekti aloitettiin elokuussa Tavoitteena on auttaa Kouvolan seudun yrityksiä soveltamaan 3D-tulostusteknologiaa tuotesuunnittelussa ja pienten tuote-erien valmistuksessa. Samalla parannetaan opiskelijoiden ja opettajien 3D-teknologian osaamista Kouvolan seudun oppilaitoksissa ammattisanastolle. Sanasto myös järjestettiin koneluettavampaan muotoon ja julkaistiin verkossa tesaurus-tyyppisellä julkaisumenetelmällä. Kouvola Innovation hallinnoi ja johti DigiEduET-projektia, joka rahoitettiin pääasiassa EU:n Central Baltic -ohjelmasta. Risto Wallin, projektipäällikkö 32 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 33

18 Luovuudella LIIKETOIMINTAA ansaintamalleihin. Mikä HUB Kouvola? yhteisöllinen työtila ja kohtaamispaikka Lasipalatsissa. Viiraamoksi nimetty työtilan ja ideahautomon toiminta käynnistyy täydellä teholla syyskaudella Kaakkoissuomalainen koulutusvienti Venäjän markkinoille Koulutuksen ja osaamisen viennin osuus Uuden yrityksen alkutaipaleella on tärkeää saada uusia näkökulmia, konkreettista apua pulmiin ja ajan tasalla olevaa tietoa. Kouvola Innovation Oy on verraton yhteistyökumppani kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla. Paljon kiitoksia! Henri Brandt, Bircher & Brandt Kouvolan luova tila on jäseniensä summa Selvitysten mukaan Kouvolan seudulla on tarvetta yhteisölliseen työtilaan, erityisesti yrittäjille, opiskelijoille ja aktiivisille toimijoille tarjoaa muuntautuvia työtiloja lisäpalveluineen eripituisiin tarpeisiin edistää yhteistyötä ja ideointia eri toimialojen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välillä Hankkija Areena Korialle Toisen sarjan tapaamisissa (Rikastamovalmennus) on selkeytetty yhdessä Kouvolan kaupungin elinkeinopalvelujen kanssa yksityisen toimijan tapahtumatilahankkeen faktoja, tarpeita ja mahdollisuuksia sellaiseen muotoon, että niitä voi esitellä päättäjille ja rahoittajille. Paikallisen yrittäjän Suo men kokonaisviennistä kasvaa valtioneuvoston mukaan merkittävästi tulevaisuudessa. Suomen laadukas koulutusjärjestelmä on vientivaltti, joka tukee myös muita viennin alueita. Kaakkoissuomalaisessa koulutusviennissä panostetaan erityisesti Venäjän markki- Kinno on kokemuksemme mukaan merkittävä ja aktiivinen toimija kaakkoissuomalaisella pelialalla. Kinnon intressinä on aidosti kaikkien alueen peliyhtiöiden toiminnan edesauttaminen ja yhteistyön luominen eri yhtiöiden ja toimijoiden välille myös kuntarajojen yli, mikä hyödyttää laajemmin koko maakuntaa. Kim Soares, toimitusjohtaja, Kukouri Mobile Entertainment, Kotkan kaupunginvaltuutettu luovien alojen yrittäjillä, asiantuntijoilla sekä lyhytaikaisiin työprojekteihin. Myös etätyön suosio asiantuntija-aloilla lisää uudenlaisten työtilojen ja -tapojen tarvetta. Kouvola on mukana työ- ja elinkeinoministeriön innovaatioverkoston InnoHubpilotissa, joten LUOTI-projektissa on voitu hyödyntää piloteille tarjotun valmennuksen ajatuksena on rakentaa Kouvolan Korialla sijaitsevaan Hankkijan entiseen rehutehtaaseen tiloja messuille ja isoille konserteille, toimisto- ja kokouskäyttöön sekä noille, jossa koulutustarjonta ja työmarkkinoiden kysyntä ei tällä hetkellä kohtaa. Erityinen kysyntä on ammatilliselle aikuiskoulutukselle ja täydennyskoulutukselle Ilman Kinnon apua ensimmäisen yrityksen perustaminen olisi ollut hankalaa, sillä Kinnon ammattitaitoiset asiantuntijat ovat auttaneet monissa ongelmissa. He ovat osanneet luotsia uusia yrittäjiä oikeaan suuntaan ongelmatilanteissa ja apu on ollut aina nopeasti saatavilla. Syyskuussa 2013 aloitetun LUOTI-pro- lisäksi muiden kaupunkien kokemuksia. bändien harjoituskämpiksi. esimerkiksi rakennusalalla. Myös etäopiskelu sekä pelien ja simulaatioiden hyödyn- Niko Arvilommi, toimitusjohtaja, Blackland Games jektin (Kouvolan luovat tilat) tavoitteena HUB Kouvolasta Viiraamoksi Hankkija Areenan tapaamisissa täminen opetuksessa on alkanut kiinnostaa on kehittää Kouvolaan parhaiten sopivin Syksyn 2013 aikana HUBin synnytys Kirkastettiin suunnitelmia paperille venäläisiä. yhteisöllinen toimintamalli, jossa palvelu, käynnistettiin kuuden tilaisuuden sar- jatkokäsiteltävään muotoon. yhteistyö ja vuorovaikutus pelaavat. Maailmalla näitä ideahautomoja ja kohtaamispaikkoja kutsutaan usein HUBeiksi. HUBin ohella Kouvolassa kehitetään jo toimivien tilayhteisöjen toimintaa ja näkyvyyttä sekä niiden välistä yhteistyötä. Hankkeen tuloksena syntyy toimintakonsepti, joka perustuu mukana olevien jalla. Tilaisuuksiin osallistui yli 100 eri henkilöä: opiskelijoita, yrittäjiä, kehittäjiä ja yksityishenkilöitä. Tapaamisissa nousseista kehittämisaihioista syvempään työstöön on päässyt neljä teemaa: HUB Tila, Osallistavat tapahtumat, Luomu & Lähiruoka sekä Opiskelijoiden yrittäjyyspolku. HUB Tilan aherrus kantoi hedelmää ystä- Hyödynnettiin ideoinnissa opiskelijatyönä (KyAMK) tehtyä monialaista opintojaksoa käyttäjälähtöiseen konseptointiharjoitukseen. Teetettiin KyAMK:n opiskelijatyönä 3D-mallinnos, jonka kehystä voidaan hyödyntää muissakin Korian alueen kehittämishankkeissa. Kaakossa koulutusviennin keskeisiksi haasteiksi on määritelty koulutuksen tuotteistaminen, rahoitus, myynti ja markkinointi. Kinno on tärkeä toimija yhteistyöverkostossa, jossa kaakkoissuomalaista koulutusvientiä viedään eteenpäin. Ensisijaisena kohdealueena on Pietarin seutu ja ammatillinen täydennyskoulutus. toimijoiden yhdessä määrittelemään vänpäivänä 2014, kun Kouvolan uuden Vuoden aikana on myös kehitelty liikeideaa toiminta-ajatukseen, palvelukonsep- yhteisöllisen tilat tilasuunnitelmineen Kinnon rahoituksella on toteutettu Hank- ja liiketoimintamallia koulutusviennin tiin, organisointiin sekä rahoitus- ja esiteltiin yleisölle kävelykatu Manskilla kija Areenan mainosvideo KyAMK:n integraattoriyritykselle, joka kokoaa seu- opiskelijatyönä. Video on katsottavissa dun koulutusosaamista tarjoavat yrittäjät YouTube-verkkopalvelussa. yhteen ja varmistaa palveluiden laadun ja Tuija Valkeapää, projektipäällikkö kinno.fi/luoti kustannustehokkuuden. facebook.com/viiraamo Koulutusviennin työpaja 34 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 35

19 Luovuudella LIIKETOIMINTAA DigiOSKE-ohjelma ( ) Protomon yrittäjyys valmennus II ryhmäkuvassa. Menestystä ja hyvinvointia digitaalisilla sisällöillä ja palveluilla Kouvolan DigiOSKEn tavoitteena oli: Monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta digitaalisten, monikielisten ja -kulttuuristen sisältöpalveluyritysten avulla. Parantaa kouvolalaisten yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä edistämällä niiden toiminnan digitalisointia. Kehittää mielikuvaa Kouvolasta kansainvälisenä ja kansainvälistymispalveluita tarjoavana seutuna Käytännössä se tarkoitti: Protomo Kymenlaakso Projektivalmisteluiden rahoitusta ja niihin liittyvää valmistelutyötä. Yritys- ja toimijaverkostojen kokoamista ja niiden toiminnan käynnistämistä. Osaamisalan teknologioiden ja palveluiden esittelyä paikallisille yrityksille ja muille organisaatioille niiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Vuoden 2013 aikaansaannokset: Kouvolan kaupungin hakemus Palveleva pakkaus Pakkaamiseen ja tavaravirtoihin liittyvien palveluiden innovaatiokeskittymä Kaakkois-Suomessa ensi ohjelmakaudella käynnistyvään kansalliseen Innovatiiviset kaupungit eli Protomo Kymenlaakson toiminta Voikkaan Yritysalueella on vakiintunut vuoden 2013 aikana. Huhtikuussa vietettiin yksivuotisjuhlia tapahtumalla, jonka järjesti Protomon valmennusryhmä II. 15 valmennettavan muodostama valmen- laajentanut toimintaansa aiempaa enemmän myös muiden kohderyhmien suuntaan. Valmennusryhmien muodostaman rungon ympärille on rakentunut paikallinen Protomo-yhteisö, joka ideoi ja jalostaa osaamisesta uutta yritystoimintaa. Protomo Toimenpiteitä ja tuloksia vuonna 2013 Protomo-yrittäjyysvalmennus II, 15 osallistujaa Yrittäjäkohtaisesti räätälöidyt valmennukset ja konsultoinnit MikÄ? OSKE: Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämisohjelma, jonka toteuttamisesta vastasivat alueelliset osaamiskeskukset. Perusideana oli tiedon ja taidon hyödyntäminen ja tuotteistaminen uusiksi innovaatioiksi ja kansainvälisiksi menestystarinoiksi. Osaamisklusteri: OSKEn toiminta jaettiin 13 eri toimialaan eli osaamisklusteriin, jotka toimivat verkostomaisesti ympäri Suomea yhteistyössä yritysten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Digibusiness-klusteri: Digibusiness-klusteri keskittyy digitaalisten sisältöjen ja palveluiden aloilla toimivien yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Näitä ovat esimerkiksi verkkopalveluiden, peliteollisuuden ja e-oppimisen aloilla toimivat yritykset. Kouvolan DigiOSKE: Yksi digibusiness-klusterin viidestä osaamiskeskuksesta. Kouvolan DigiOSKEssa kehitettiin monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan sekä Venäjä-yhteistyön osaamisalaa. Ohjelmaa johti ja hallinnoi Kinno. Muut toimialan osaamiskeskukset olivat pääkaupunkiseutu, Tampere, Hämeenlinna ja Vaasa. Kouvolan DigiOSKE-ohjelma oli Kymenlaakson ensimmäinen ja viimeinen valtiorahoitteisten osaamiskeskusohjelmien 20-vuotisessa historiassa. Kouvolan DigiOSKE-ohjelman taival kesti vuodet ja sen ohjelmapäällikkönä toimi Markku Saari. INKA-ohjelmaan vuosiksi Kehitysohjelma Kouvola-vetoisen Kaakkois-Suomen koulutusvientiklusterin perustamiseksi sekä ohjelman käynnistämiseksi kaksi uutta kehittämisprojektia. Koulutusvienti keskittyy Venäjän suuntaan ja siellä ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Verkostoitumistilaisuus Pietarissa suomalaisille pelija animaatioyrityksille. Kytkettiin alan kehittämisorganisaatiot kuudesta EU-maasta mukaan suomalais-venäläiseen yhteistyöhön digitaalisessa sisältöliiketoiminnassa. Paikallisesti merkittävimmät elinkeinopoliittiset hyödyt saavutettiin yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnan digitalisoinnissa sekä alan verkostotoiminnan, erityisesti Venäjä-yhteistyön kehittämisessä. kinno.fi/digioske digibusiness.fi nusryhmä II keräsi jälleen kokoon monipuolisia taitajia ja kansainvälistä osaamista aina Kiinaa myöten. Ryhmässä oli kokeneita tekijöitä ja nuorta sukupolvea. Lähes kaikilla osallistujilla oli idea, jonka pohjalta oli mahdollista kehittää oman yrityksen perustamiseen tarvittavat suunnitelmat ja hioa liikeidea kuntoon puoli vuotta kestävän valmennuksen aikana. Protomo Kymenlaakson ensisijaisena kohderyhmänä ovat UPM Myllykosken tehtaalta irtisanotut työntekijät. Ryhmän lisäksi Protomon tarjoamia mahdollisuuksia on tarjottu Kouvolan seudun yrityksille, yhteisöille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Protomo on toisena toimintavuotenaan yhdistää ihmiset, ideat ja yritykset keskenään, tarjoaa sopivat olosuhteet ideoiden eteenpäin viemiseen ja mahdollistaa valmiin tuotteen tai palvelun kaupallistamisen sekä yritystoiminnan synnyttämisen. Tärkeä osa toimintaa ovat olleet myös yhteistyöprojektit muiden toimijoiden kanssa, joilla yrittäjyyttä on viety eteenpäin. Yhteistyönä toteutettiin muun muassa syyskuussa 2013 ensimmäistä kertaa Kouvolassa Yrittäjän päivän tapahtuma, joka kokosi seudun yrittäjyyttä edistävät voimat Kuusankoskitalolle. Protomolla ja Protomo-yhteisöllä oli ratkaiseva rooli Yrittämisen ILO -tapahtuman aloitteentekijänä ja toimijana. Seitsemän perustettua yritystä, yhteensä 11 projektin alusta lähtien. Protomo-yhteisö laajeni uusille paikkakunnille, esimerkiksi Lahti avasi keväällä Yhteisössä on valtakunnallisesti yli 1000 jäsentä, yli 220 perustettua yritystä ja lähes 600 uutta työpaikkaa. Tommi Sundström, projektipäällikkö protomo.fi/kymenlaakso 36 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 37

20 Descal Engineering on Kouvolan vuoden 2013 yritys Kouvolan Vuoden 2013 yritykseksi valittiin Descal Engineering Oy. Palkitsemisen perusteina olivat muun muassa yrityksen luomat uudet työpaikat, kaupankäyntiä kasvattavat menestystuotteet, aktiivisuus liiketoimintaa tukevissa verkostoissa, menestynyt liiketoiminta sekä uusien markkinoiden avaaminen. Palkinnon jakoi Kouvolan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto. Yrittämisen ILO kampanjoi yrittäjyyden profiilin nostattamiseksi Vuonna 2013 Kouvolan seudun yrittäjäyhdistykset, oppilaitokset ja julkiset toimijat yhdistivät voimansa ensimmäisen kerran yhteiseen yrittäjyystempaukseen. Yrittämisen ILO -nimellä kulkenut kampanja piti sisällään muun muassa suurelle yleisölle avoimen Yrittäjän päivän tapahtuman Kuusankoskitalolla sekä yrittäjille ja heidän sidosryhmilleen järjestetyn iltatapahtuman UPM Kymin yritysalueella. Maksuton päivätapahtuma keräsi 5. syyskuuta Kuusankoskitalolle yli 700 yrittäjähenkistä osallistujaa, jotka saivat kuulla muun muassa luovien alojen moniosaaja, muotoilija Stefan Lindforsin kokemuksia yrittämisestä ja epäonnistumisesta sekä seurata liikeideoiden supersynnytystä. Yrittäjän päivän illallistilaisuus kokosi Kymintehtaalle yli 200 yrittäjää ja yrittäjähenkistä osallistujaa. Descal Engineering on perustettu vuonna 2006 ja työllistää tänään yli 30 korkeasti koulutettua ammattilaista. Yrityksen päätoimintaa ovat teollisuuden prosessi- ja laitossuunnittelu, lujuuslaskentapalvelut sekä teräsraken teiden suunnittelu monenlaisiin teollisuuskohteisiin. Descalin suunnittelemia kohteita on jo yli 50 maassa. Nykyään suunnittelun kohteista noin 80 % on maailmalla, joista osa on suoraa vientiä ja osa välillisesti suomalaisten kumppaneiden kautta. Kouvolan kaupunki haluaa Vuoden Yritys -palkinnolla osoittaa arvostuksensa yrittäjyyttä kohtaan myöntämällä vuosittaisen tunnustuksen menestyvälle yritykselle. Menestyvä yritys- ja elinkeinoelämä on välttämätön edellytys kaupungin elinvoimaisuudelle ja onnistuneelle palveluntuotannolle. Kampanjaan kuului myös Mahdollisuuksien Kouvola eli Makolehti, joka jaettiin elokuun loppupuolella kaikkiin talouksiin Kouvolan seudulla. Kouvolan Nuorkauppakamarin tuottamassa Mako-julkaisussa esiteltiin yrittäjyyden eri muotoja sekä yrittäjyyteen linkittyviä teemoja ja toimijoita. Yrittämisen ILO -kampanjaa toteuttamassa olivat Kinnon lisäksi Kymen Yrittäjät paikallisyhdistyksineen, Kymenlaakson kauppakamari, Kouvolan nuorkauppakamari, KyAMK, KSAO, LUT, UPM sekä lukuisa joukko yhteistyökumppaneita. 38 vuosi2013kinno VUOSI2013KINNO 39

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Anna tilaa yrittäjyydelle

Anna tilaa yrittäjyydelle Tervetuloa! Anna tilaa yrittäjyydelle Kouvolan Uusyritysneuvonnan 20-vuotisjuhla 9.12.2016 Kouvolassa Yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister, Kinno 2 Matkakertomus Toiminta alkaa Kouvolan seudun kuntayhtymässä

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti Buustia bisnekseen Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti 21.9.2017 MIKSI LADEC ON OLEMASSA? LADEC auttaa uusia yrityksiä syntymään sekä olemassa

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Uutta voimaa liiketoimintaan

Uutta voimaa liiketoimintaan YRITYSPALVELUT KINNO Uutta voimaa liiketoimintaan www.kinno.fi Kouvolan seutu Ota Kinno kumppaniksi yrittäjyyteen Yritysneuvonnasta ja yrityskummien sparrauksesta on alkavalle yrittäjälle suuri apu. Liisa

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen

Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen Prizztechin kansainvälinen toiminta Vetääkö Venäjä? 9.4.2014, Pasi Pitkänen Missio Tehtävämme on maakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Visio Prizztech Oy on kansallisesti arvostettu

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy

MISSION POSSIBLE. Kouvola Innovation Oy MISSION POSSIBLE Kouvola Innovation Oy 2018-2020 KAUPUNGIN ELINVOIMAPOLITIIKKA YRITTÄJÄASIAKAS RAHTIKYLÄ BIOLAAKSO VISITKOUVOLA PALVELUT JA PAINOPISTEALUEET ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT TOIMIVAN YRITYKSEN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma

KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma KERAVA ONNELLINEN JA HYVÄNMAKUINEN KAUPUNKI Elinkeino-ohjelma SISÄLTÖ Visio & Missio... Elinkeino-ohjelman tavoitteet... Vahvuudet... Painopistealueet... Keskustan kehittäminen Keravasta seudullinen kaupankeskus...

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Kaakkois-Suomi Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 54 56 Muut 1 1 0 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 % 2..2010 1

Lisätiedot

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Armi Metsänoja Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama 1.1.2009 perustettu oy, elinkeinoyhtiö, Yrittäjyyden

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja

Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja Visio 2017 Ylitorniolla on monipuolinen ja vahva yritystoiminta, jota tehokas elinvoimapolitiikka tukee. Muuttoliike on plusmerkkinen ja elinkeinoelämässä on vahva usko tulevaisuuteen. Johdanto Ylitornion

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki

Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki Sisältö Alueen elinvoima keskiössä 3 Kotkan vetovoiman kriittiset tekijät 6 Puistotoimi, kotiseutuylpeys, matkailu ja uudet

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 18 KOKO MAA Varsinais-Suomi Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 54 56 Muut 1 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 2.3.20 1 2.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinointi

Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinointi Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinointi Missio & visio Missio Johtaa ja toteuttaa maakunnan matkailumarkkinointia yhteismarkkinoinnin perusperiaatteiden mukaisesti (kotimaa ja kv) Visio Suomen suosituin

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 16 16 KOKO MAA Keski-Pohjanmaa Kauppa (G) 18 Palvelut (H, I, K, O) 49 56 Muut 1 2 0 0 40 50 60 70 80 90 0 % 2.. 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 12 Rakentaminen (F) 16 18 KOKO MAA Satakunta Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 49 6 Muut 1 1 0 20 0 40 0 60 70 80 90 0 % 2..20 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 16 15 KOKO MAA Pohjanmaa Kauppa (G) 1 Palvelut (H, I, K, O) 51 56 Muut 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 17 KOKO MAA Etelä-Savo Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 5 56 Muut 1 1 1 2 3 5 6 7 8 9 1 % 2.3.21 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä

11/11/2014. Kohdemaa: Venäjä Kohdemaa: Venäjä 1 Näkyvyys venäjänkielisessä Tampere blogissa Fontanka.fi sivustolla Kohderyhmä: Venäjänkieliset Fontanka uutissivuston lukijat (pääasiallisesti Pietarin alueella), joita kiinnostavat

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Strateginen toimenpideohjelma

Strateginen toimenpideohjelma Strateginen toimenpideohjelma 2014-2018 Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ry Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakaskäyntejä

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 17 KOKO MAA Lappi Palvelut (H, I, K, O) 45 5 Muut 8 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat

Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat Asiakashankinta Venäjän kaupassa Moskovan alueen potentiaaliset toimialat Tietoisku ja yritystapaamiset Kouvola 02.04.2009 Sergei Usoltsev Markkinatutkimuspäällikkö Suomalais-Venäläinen kauppakamari www.finruscc.fi

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 9 1 15 15 KOKO MAA Pohjois-Pohjanmaa Kauppa (G) 19 19 Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 1 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mistä kaikki lähti liikkeelle? Saimaan ammattikorkeakoulun EAKR-hanke (Matkailun sosiaalisen median hanke MATSO) vuosina 2010-2011 hankkeessa oli tavoitteena

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Poissa Saarikko Sami Iitin Yrittäjät ry

Poissa Saarikko Sami Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 6/2013 1 Iitti-tiimi 16.09.2013 Aika Maanantai 16.09.2013 klo 15:00-16.10 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Haara Teuvo varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 13 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 23 Palvelut (H, I, K, O) 37 42 Muut 13 12 1 2 3 4 5 6 7 9 1 3.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016

Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020. xx.03.2016 Janakkalan elinvoimaohjelma 2016-2020 xx.03.2016 7.6.2016 1 Elinvoiman tavoitteet (2020) Kunnassa toimivilla yrityksillä on hyvät toimintaolosuhteet ja kasvuedellytykset Uusia yrityksiä ja asukkaita sijoittuu

Lisätiedot

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen

Verkostoista Voimaa. NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen Verkostoista Voimaa NELI North European Logistics Institute, Tutkimusjohtaja Mervi Nurminen 2 Toimintamalli Yliopistot, AMK, yritykset Kehitys-ja elinkeino- yhtiöt KyAMK TKI MAANTIET RAJA RAUTATIE MERI

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Seuturaportti, Kymenlaakso 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4640 38 Kymenlaakso, n=166 36 Kotka-Haminan seutu, n=91 33 Kouvolan seutu,

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Palvelun kohderyhmäyrityksiin kuuluivat Yritysharavan yhteydessä rekrytointitarpeista raportoineet yritykset

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot