SISÄLLYSLUETTELO. 1. Projektin taustatiedot Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet LATU maahanmuuttajille -projektin tausta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. 1. Projektin taustatiedot 3. 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet 4. 2.1 LATU maahanmuuttajille -projektin tausta 4"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Projektin taustatiedot 3 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet LATU maahanmuuttajille -projektin tausta Projektin kohderyhmä Tavoitteet ja niiden toteutuminen Projektin laadulliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Projektin määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 8 3. Projektin toteutus ja yhteistyö Osallistujien valinta Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projektin osa-alueet Työllistymismahdollisuuksien parantaminen Aktiivinen elämäntapa Verkostotyön kehittäminen Suvaitsevaisuuden lisääminen ja valtaistumisen edistäminen Tutkimus Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Kansainvälinen yhteistyö Julkisuus ja tiedottaminen Ongelmat ja suositukset Ongelmat projektin toteutuksessa Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta 25 1

3 6.2 Arvio projektin tulevasta toiminnasta Projektin innovatiivisuus Projektin kustannukset ja rahoitus Seuranta vuonna Ohjausryhmän kokoonpano ja kokoukset Osallistujien seuranta Projektin henkilötyöpäivät Vertailu projektisuunnitelmaan Väliraportin laatija 33 LIITTEET liite 1: LATU 6 kurssin esite liite 2: Kutsu Bir Gül naisten kerhoon, kevät 2005 liite 3: Kutsu Bir Gül naisten kerhoon, syksy 2005 liite 4: LATU suomen kielen intensiivikurssin esite liite 5: Tietoa asumisesta maahanmuuttajille tilaisuuden ilmoitus liite 6: Projektin tiedotus- tms. lyhytkestoisiin tilaisuuksiin osallistuneet henkilöt liite 7: Projektihenkilöstön koulutukset ja opintokäynnit ajalla liite 8: Projektin järjestämät koulutukset ja henkilöstön pitämät luennot liite 9: LATU maahanmuuttajille projektin koolle kutsumien työryhmien kokoonpano liite 10: Kutsu Ihmiset ovat eri tavalla samanlaisia seminaariin liite 11: Kutsu Maahanmuuttajanuoret Lahdessa verkostotyön kehittämisiltapäivään liite 12: Kutsu Hyvinvointia lapsuuteen ja nuoruuteen keskustelutilaisuuteen liite 13: Raportti projektin tutkimuksesta liite 14: Projektin esittelytilaisuudet ja muu tiedotus liite 15: Lehdistötiedote liite 16: Projektin suomenkielinen esite liite 17: Projektin englanninkielinen esite 2

4 1. PROJEKTIN TAUSTATIEDOT Projektin nimi: Projektikoodi: LATU maahanmuuttajille S00168 Hallinnoiva organisaatio: Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalitoimen erityispalvelut Hämeenkatu 26 A PL 116, Lahti Puh. (03) Fax (03) Toteutusaika: Projektin vastuuhenkilöt: Anne Saloranta, projektipäällikkö LATU maahanmuuttajille projekti Aleksanterinkatu 18 A 5 krs. PL 116, Lahti Puh. (03) , Taloushallinnon vastuuhenkilöt: Heli Lahtinen, talousjohtaja Sosiaali- ja terveystoimi Puh. (03) Tuula Virtanen, projektiassistentti Satu Parjanen, projektiassistentti, ts LATU maahanmuuttajille projekti Aleksanterinkatu 18 A 5 krs. PL 116, Lahti Puh. (03) ,

5 2. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET 2.1 LATU maahanmuuttajille projektin tausta Lahdessa asui jatkoprojektin hakuvaiheessa väestörekisterikeskuksen mukaan kaikkiaan ulkomaalaista ( : ulkomaalaista). Suurimmat maahanmuuttajaryhmät olivat venäläiset (1999: 943), irakilaiset 237 (1999: 236) ja virolaiset 221 (1999: 230). Maahanmuuttajien määrä on kasvanut Lahdessa valtakunnallisesti verrattuna nopeammin kuin muualla Suomessa. Vajaakuntoisia maahanmuuttajia oli työministeriön tilastojen mukaan alueella työnhakijoina kaikkiaan 76 henkilöä ( ). Maahanmuuttajien työttömyysaste oli Suomessa vuonna 2001 työministeriön arvion mukaan 31 % (1999: 38 %). Työttömyysasteissa on huomattavaa vaihtelua kansalaisuuksittain. Huonoin tilanne on pakolaisilla, esim. irakilaisten työttömyysaste oli 77 % vuonna 2001.Työttömyys Lahdessa on maan keskimääräistä tasoa vaikeampi, mikä heijastuu myös maahanmuuttajiin. Päijät-Hämeen työvoimatoimiston mukaan maahanmuuttajien työttömyysaste Lahdessa oli noin 40 % vuonna Kunnilla on kotouttamislain mukaan yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisessa. LATU maahanmuuttajille -projekti tukee osaltaan syksyllä 1999 valmistuneen Lahden kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman toteuttamista. Lahdessa vuodesta 1995 asti toimineessa maahanmuuttajatyötä tekevien viranomaisten verkostotyöryhmässä kiinnitettiin huomiota erityisesti nuorten ja vajaatyökykyisten maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisyyn sekä työllistyvyyden edistämiseen. ESR rahoituksen hakemiseen päädyttiin, koska resurssit ongelmien ratkaisuun eivät olleet riittävät. Hankkeen ideointi aloitettiin verkostotyöryhmässä keväällä Kohderyhmästä tehtiin sosiaalitoimen maahanmuuttajapalveluissa kartoitus, jossa selvitettiin nuorten ja vajaatyökykyisten maahanmuuttajien määrät. Työvoimaviranomaisilta kerättiin tietoa kohderyhmän työttömyydestä ja lisäksi käytettiin tilastotietoja Lahdessa asuvien ulkomaalaisten määrästä. Lahden ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat laativat kaksi LATU -projektiin liittyvää tutkintotyötä, joista ensimmäinen valmistui keväällä 2000 ja toinen keväällä Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus myönsi LATU maahanmuuttajille projektille ESR rahoitusta ajalle LATU projektin ensimmäisen vaiheen toteutusaikana todettiin, että projektia olisi hyvä jatkaa vuoden 2003 jälkeen siihen mennessä saatuja kokemuksia hyödyntäen. Projektissa oli testattuja, kokeiltuja malleja, joiden pohjalta oli mahdollisuus projektin uudistumiseen ja spesifioitumiseen. Myös Lahden kaupunginjohtaja Kari Salmen asettaman työryhmän loppuraportin mukaan ( ) mm. maahanmuuttajille ja muille erityisryhmille tarkoitettujen hanketyyppien jatkuminen tulee turvata myös tulevaisuudessa. Ohjausryhmän kokouksessa päätettiin hakea LATU maahanmuuttajille projektille jatkorahoitusta vuosille Projektille myönnettiin jatkorahoitus saakka. Jatkohanke toteutetaan välisenä aikana. Projektin sisältöä tarkennettiin saatujen kokemusten perusteella. Keskeisenä osa-alueena on edelleen maahanmuuttajien työllistyvyyden edistäminen. Myös verkostotyön kehittäminen on säilytetty yhtenä osa-alueena. 4

6 Keskeisimmät muutokset, joita jatkohankkeen projektisuunnitelman sisältöön tehtiin: 1) Projektin toteuttamaa kotoutumiskoulutusta (LATU kurssit) ei enää aloiteta tammikuussa, koska käytännössä ajankohta on osoittautunut projektin kannalta hankalaksi. 2) Liipolan asuinalueen maahanmuuttajien sijasta keskitytään syrjäytymisvaarassa oleviin maahanmuuttajiin (mm. pakolaisnaiset). Kerhotoiminnan lisäksi toteutetaan teemapäiviä, retkiä ja tapahtumia, joita kohderyhmä on itsekin toivonut. 3) Yhdistystoiminnan kehittämisen tilalla pyritään yksittäisten resurssihenkilöiden kautta parantamaan maahanmuuttajien osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on projektin kohderyhmän valtaistuminen (empowerment). 4) Uutena osa-alueena on otettu mukaan suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen mm. työsyrjinnän estämiseksi ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi. 2.2 Projektin kohderyhmä Projektin varsinainen kohderyhmä on Lahden alueen maahanmuuttajat, joista erityisesti nuoret maahanmuuttajat pakolaiset ja paluumuuttajat entisen Neuvostoliiton alueelta vajaatyökykyiset / työrajoitteiset maahanmuuttajat Projektissa on mennessä aloittanut 286 henkilöä, jotka edustavat 35 eri kansallisuutta seuraavasti: Venäjä 40 % (114), Irak 24 % (68), Turkki (12), Sudan (11), Viro (11), Ukraina (8), Iran (7), Syyria (7), Thaimaa (6), Bosnia (4), Eritrea (4), Kosovo (4), Marokko (3), Valko-Venäjä (3), Brasilia (2) Nigeria (2), Unkari (2), Yhdysvallat (2) ja muut (16): Albania, Dominikaaninen Tasavalta, Egypti, Espanja, Etelä-Afrikka, Etiopia, Ghana, Iso-Britannia, Libanon, Peru, Puola, Ranska, Somalia, Sri Lanka, Tansania ja Tunisia Irak 68 Turkki 12 Sudan 11 Viro 11 Ukraina 8 Iran 7 Syyria 7 Thaimaa 6 Bosnia 4 Eritrea 4 Kosovo 4 Marokko 3 Brasilia 2 Nigeria 2 Unkari 2 Yhdysvallat 2 Muut 16 5

7 Hankkeen muita hyödynsaajia ovat varsinaisen kohderyhmän lähipiiri (perheet), maahanmuuttajatyötä tekevät viranomaistahot, hankkeeseen mukaan lähtevät yritykset ja yhteisöt sekä vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen myötä kaikki Lahdessa asuvat maahanmuuttajat. 2.3 Tavoitteet ja niiden toteutuminen Projektin laadulliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Hankkeen tavoitteeksi on projektisuunnitelmassa määritelty 1) Parantaa maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia 2) Kehittää kotouttamislain mukaisia rinnastettavia toimenpiteitä sekä malleja niiden toteuttamiseen 3) Edistää syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajien mahdollisuuksia omaehtoiseen selviytymiseen ja elämänhallintaan 4) Kehittää verkostoyhteistyötä ( kumppanuus, koulutus, kansainvälinen yhteistyö ) 5) Lisätä maahanmuuttajien osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia 6) Edistää suvaitsevaisuutta ja hyviä etnisiä suhteita 7) Kehittää uusia, pysyviä tukimuotoja ja toimintamalleja kohderyhmän aktiivitilan saavuttamiseksi Projektille asetettujen laadullisten tavoitteiden saavuttaminen on alkanut hyvin. Niiden lopullista toteutumista arvioidaan projektin päättyessä vuoden 2006 lopussa. Laadun arvioimista hankaloittaa laadullisten indikaattorien puuttuminen, mutta laatua voidaan osittain arvioida määrällisillä mittareilla sekä kerätyn palautteen perusteella. Projektiin osallistuneiden maahanmuuttajien työllistymismahdollisuudet ovat parantuneet, kun esteet heidän työllistymiselleen on kartoitettu ja yhdessä projektin työntekijöiden kanssa on laadittu realistinen työllistymiseen tähtäävä suunnitelma. Lisäksi osallistujien suomen kielen taito on parantunut ja he ovat saaneet kokemusta suomalaisesta työelämästä sekä kontakteja työnantajiin, mitkä seikat myös parantavat mahdollisuuksia työllistyä. Projektin osallistujien työllistymisen esteitä poistetaan järjestämällä vajaakuntoisille henkilöille kuntouttavaa ja korjaavaa opetusta sekä psykiatrista fysioterapiaa. Työllistymismahdollisuuksia edistetään mm. koulutuksen, työkokeilun ja tukityöllistämisen avulla. Työkokeilussa, joka aloitettiin projektin toimenpiteenä vuonna 2002 on ollut yhteensä 35 henkilöä. Työkokeilussa olleista projektin loppuun suorittaneista osallistujista 12 on työllistynyt avoimille markkinoille, kaksi tuettuun työhön ja kaksi on siirtynyt koulutukseen. Lahden kaupungille on ollut työllistettynä 38 henkilöä: Kaupungille työllistettynä olleista 17 lopettaneesta henkilöstä 8 on sijoittunut avoimille markkinoille, kaksi tukityöhön muilla kuin projektin määrärahoilla ja 7 on siirtynyt koulutukseen. Projekti on työllistänyt 16 henkilöä säätiöihin, yhdistyksiin ja yksityisiin yrityksiin. Näistä henkilöistä 12 on työllistetty yksityisiin yrityksiin. Kymmenen henkilön kohdalla työsuhde yksityisellä sektorilla jatkui tukityöjakson jälkeen ja kaksi henkilöä jatkaa tukityötä vuonna Työkokeilussa ja työllistettyinä olleiden henkilöiden työllistymismahdollisuudet ovat parantuneet saadun työkokemuksen myötä. Useimmille kyseessä on ollut ensimmäinen työpaikka Suomessa. Tavoitteena on ollut myös kehittää kotouttamislain mukaisia rinnastettavia toimenpiteitä. Kotouttamislaissa mainittuja rinnastettavia toimenpiteitä on kehitetty yhteistyössä työhallinnon ja muiden tahojen kanssa. 6

8 LATU projekti on jatkanut kotoutumiskoulutuksien järjestämistä rinnastettavina toimenpiteinä. LATU 5 alkoi ja päättyi LATU 6 kurssi (liite 1) alkoi ja päättyy Rinnastettavissa ja muissa toimenpiteissä pyritään luoviin ratkaisuihin ja jos koulutusta ei esimerkiksi ole omalla paikkakunnalla, voidaan osallistuja ohjata koulutukseen muulle paikkakunnalle. Yksilöllisten rinnastettavien toimenpiteiden kehittämistä jatketaan. LATU 1- ja LATU 5-kursseilla on ollut kaikkiaan 81 osallistujaa. Heistä 40 on suorittanut projektin loppuun ja kolme henkilöä on keskeyttänyt koulutuksen työllistymisen takia. 40 loppuun suorittaneesta osallistujista 14 henkilöä on siirtynyt koulutukseen ja 24 henkilöä on työllistynyt avoimille markkinoille ja kaksi tukityöhön. Projektissa vielä mukana olevat osallistujat ovat myös sijoittuneet hyvin jatkokoulutukseen tai muihin toimenpiteisiin kotoutumiskoulutuksen jälkeen, joten heidänkin työllistymismahdollisuutensa ovat parantunteet. Projektin järjestämä koulutus on merkittävästi parantanut osallistujien työllistymismahdollisuuksia. Tuloksia arvioidessa tulee huomioida, että kaikki osallistujat olivat koulutuksen loputtua asuneet Suomessa alle kolme vuotta. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että varhainen koulutukseen pääsy, yksilöllinen ohjaus ja neuvonta, projektihenkilöstön tuki ja koulutuksen kautta saadut työelämäkontaktit edesauttavat ja nopeuttavat kotoutumisprosessia sekä työllistymistä. Joulukuussa 2004 aloitettiin uutena toimenpiteenä luku- ja kirjoitustaidottomien tai vain vähän koulutusta kotimaassaan saaneiden henkilöiden kotoutumiskoulutus, LATU ABC-kurssi, joka päättyi Kyseessä oli pilottikokeilu, jossa oli huomioitu mahdolliset kotouttamislain muutokset, joiden mukaan työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajien koulutuksen olisi pitänyt siirtyä kunnille. Kotouttamislakiin ei kuitenkaan päädytty tekemään kyseistä muutosta. Työministeriön edustaja piti kokeilua hyvänä ja siitä saatuja tuloksia voidaan hänen mukaansa käyttää hyväksi suunniteltaessa työvoimapoliittista koulutusta luku- ja kirjoitustaidottomille. Rinnastettavien toimenpiteiden kehittäminen on onnistunut hyvin, kun kyseessä on ollut koulutus. Yksilöllisten toimenpiteiden kehittäminen on vaikeampaa ja vaatisi enemmän henkilöstöresursseja toimenpiteiden ja osallistujien tarpeiden kartoittamiseen. Projektiin osallistuneiden syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajien mahdollisuudet omaehtoiseen selviytymiseen ja elämänhallintaan ovat parantuneet. Näiden henkilöiden kohdalla projektin tavoitteena ei ole välitön työllistyminen. Pienten lasten kanssa kotona oleville äideille ja muille naisille on järjestetty viikoittaista kerhotoimintaa (liitteet 2-3 ) yhteistyössä Lahden seurakuntayhtymän kanssa sekä teemapäiviä. Projekti järjesti vuonna 2005 kaksi teemapäivää, joista toinen tehtiin Lappeenrantaan ja toinen Porvooseen. Lisäksi Monikulttuurikeskus Multi-Culti, Lahden kaupungin maahanmuuttajapalvelut ja LATU projekti järjestivät monikulttuurisen Ramazanin päättäjäisjuhlan , joka oli avoin tilaisuus kaikille: pakolaisille, muille maahanmuuttajille ja myös kantaväestölle. Maahanmuuttajia on ohjattu aktiivisesti yhteistyötahojen, kuten USKALLAKSÄ?-, OVI AUKI- ja Kotopolku -projektien sekä Monikulttuurikeskus Multi-Cultin ja Mamusten Marttojen järjestämiin aktivoiviin toimintoihin, kuten kielikerhoihin ja harrastustoimintaan. Uusien, pysyvien tukimuotojen ja toimintamallien kehittämistä kohderyhmän aktiivitilan saavuttamiseksi tehdään koko projektin ajan ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan projektin päättyessä vuoden 2006 lopussa. 7

9 Verkostoyhteistyötä on kehitetty pienryhmien ja kehittämispäivien avulla. Projekti järjesti vuonna 2005 kaksi kehittämispäivää yhteistyössä SPR:n Kotopolku projektin kanssa. Lisäksi projektit järjestivät yhteistyössä Multi-Cultin kanssa avoimen keskustelutilaisuuden venäjänkielisille maahanmuuttajille. Projekti on ollut vuonna 2005 koolle kutsuvana tahona kolmen pienryhmän toiminnassa: Liipolan maahanmuuttajatyöryhmä, Maahanmuuttajanuorten parissa työtä tekevien verkostoryhmä ja maahanmuuttajien asuminen työryhmä. Suvaitsevaisuus työryhmä ei kokoontunut vuoden 2005 aikana. Projektipäällikkö toimi vuonna 2005 asiantuntijajäsenenä Lahden kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman seurantatoimikunnassa, jäsenenä kj:n asettamassa työllisyystyöryhmässä ja Lahden seurakuntayhtymän maahanmuuttajatyön strategiatyöryhmässä. Projektin yhteistyö on erittäin tiivistä muiden toimijatahojen, kuten esimerkiksi Päijät-Hämeen työvoimatoimiston, Lahden kaupungin maahanmuuttajapalvelujen ja Lahden seurakuntayhtymän kanssa. Projektin työntekijät tekevät myös yhteistyötä muiden projektien kanssa, kuten OSUMA-, USKALLAKSÄ?-, OVI AUKI-, SPR:n Kotopolku ja Improve Immigrants projektit. Projektin työntekijät tekevät yhteistyötä eri oppilaitosten ja järjestöjen kanssa, esim. Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan- sekä liikunnan laitos sekä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:, Lahden Seudun Työttömät ry:n ja Lahden Inkerinsuomalaiset r.y. Projekti oli vuonna 2005 mukana MORE projektin (Modelling of National Resettlement Process and Implementation of Emergency Measures) toiminnassa. Projektipäällikkö ja assistentti osallistuivat Lahdessa järjestettyihin kokouksiin ja kansainväliseen seminaariin Vantaalla. Projektipäällikkö osallistui myös työpajaan, jossa työstettiin MORE projektin Uusi Alku käsikirjaa pakolaisten valinnasta, vastaanotosta ja kotoutumisesta. Suvaitsevaisuus työryhmän ja MORE projektin kautta on luotu uusia suhteita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Projektin työntekijät saavat uusia kontakteja myös osallistumalla erilaisiin seminaareihin. Verkostoyhteistyö on kehittynyt projektin aikana ja mukaan on tullut myös paljon uusia tahoja. Verkostotyön kehittyminen ei ole minkään yksittäisen toimijan ansiota, vaan verkostotyöhön vaaditaan kaikilta tahoilta panostusta. Lahti on sopivan kokoinen kaupunki verkostoyhteistyöhön ja se on ollut myös perinteisesti toimivaa. Verkostoyhteistyötä kehitetään edelleen myös kansallisella ja kansainvälisellä taholla Projektin määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Projektin varsinaisen kohderyhmän toiminnan määrällisenä tavoitteena oli, että vuoden 2005 aikana projektin aloittaa 40 uutta henkilöä. Projektissa aloitti 34 uutta henkilöä. Henkilökohtaisten suunnitelmien laatimisen tavoitteena oli, että suunnitelma tehdään vuonna 2005 kaikkiaan 40:lle osallistujalle, jotka ohjataan toimenpiteisiin seuraavasti: tukityöllistämiseen 10 osallistujaa (kaupunki 5+2, yksityinen 3) rinnastettaviin toimenpiteisiin 25 osallistujaa (LATU 6 kurssi 16, LATU ABCkurssi 8 muut 1) työkokeiluun 10 osallistujaa työllistymisesteiden kartoitukseen ja korjaamiseen 8 osallistujaa muihin aktivoiviin toimenpiteisiin 10 osallistujaa 8

10 Sama henkilö voi osallistua useisiin projektin järjestämiin toimenpiteisiin. Lisäksi maahanmuuttajia voidaan ohjata muihin kuin projektin järjestämiin toimenpiteisiin (kuntoutus, koulutus, työ). Projektissa aloittaneiden suunnitelmat tarkistetaan noin kuuden kuukauden välein. Seuraavaan taulukkoon on koottu projektissa vuosina aloittaneiden, varsinaiseen kohderyhmään kuuluvien määrät toimenpiteittäin: tavoite toteutunut 2005 naisia 2005 toteutunut yhteensä naisia yhteensä toteutunut % Projektissa aloittaneita % LATU SUUNNITELMAT % tukityö / kunta % tukityö / yksityinen % oppisopimuskoulutus % LATU kurssit % muut rinnastettavat toimenpiteet % työkokeilu % työllistymisesteiden kartoitus ja korj % kuntouttava ja korjaava opetus % muut toimenpiteet % muut aktivoivat toimenpiteet % työllistynyt % työllistynyt tuella (ei projektin) % sijoittunut koulutukseen % sijoitt. muihin kuin projektin järj. tp % aktiivinen elämäntapa, kerhot % Taulukossa työllistyneiden ja koulutukseen sijoittuneiden tavoite on laskettu projektisuunnitelman mukaisina prosentteina projektissa työttöminä aloittaneiden määrästä. Henkilö voi osallistua useisiin projektin järjestämiin toimenpiteisiin, minkä vuoksi toimenpiteiden yhteenlaskettu osallistujamäärä on suurempi kuin laadittujen LATU suunnitelmien lukumäärä. Henkilökohtainen suunnitelma LATU on mennessä laadittu kaikkiaan 248:lle osallistujalle, jotka ovat sijoittuneet toimenpiteisiin seuraavan kaavion mukaisesti. Aktiivisen elämäntavan osallistujille ei tehdä LATU suunnitelmia. 16 tukityö, yksityinen 4 oppisopimuskoulutus 38 tukityö, kunta 7 muut rinnastettavat toimenpiteet 36 työkokeilu 37 työllistymisesteiden kartoitus ja korjaaminen 43 muut aktivoivat toimenpiteet 38 sijoittunut koulutukseen 81 työllistynyt 21 sijoittunut muihin kuin projektin järjestämiin toimenpiteisiin 53 aktiivinen elämäntapa, kerhot 106 kotoutumiskoulutus (LATU kurssit) 9

11 LATU maahanmuuttajille projektin yksi keskeinen toimenpide on osallistujien yksilöllinen neuvonta ja ohjaus. Kokemukset pitkäkestoisesta tuesta ja ohjauksesta ovat erittäin hyvät. Henkilö voi osallistua erilaisiin toimenpiteisiin säilyttäen silti asiakkuuden projektissa ja mahdollisuuden saada ohjausta samalta projektin työntekijältä. Esimerkiksi asiakkaan kanssa voidaan laatia suunnitelma, jossa hän ensin osallistuu LATU kurssille, jatkaa sen jälkeen työkokeilussa samassa paikassa, jossa oli opiskeluun sisältyvässä työharjoittelussa 2 pv viikossa, työllistyy sitten työllistämistuella edelleen samaan paikkaan ja lopulta, 10 kk:n tukityön jälkeen, saa pysyvän työpaikan yrityksestä. Pitkäkestoisesta tuesta on tällaisissa tapauksissa hyötyä myös yrityksille. Ensimmäinen yhteydenotto LATU projektista tehdään silloin, kun etsitään yrityksestä harjoittelupaikkaa LATU kurssin ajaksi ja sen jälkeen sama projektin työntekijä on yhteyshenkilö myös työkokeilun aikana ja auttaa vielä sen jälkeen työllistämistuen hakemisessa. Projektissa tehdään myös kaikille uusille osallistujille henkilökohtaisen suunnitelman yhteydessä työllistymisesteiden kartoitus, mutta sitä ei lasketa erilliseksi toimenpiteeksi. Fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja muita työllistymisesteitä pyritään poistamaan monella eri tavalla. Projektityöntekijät antavat psykososiaalista tukea sekä ohjausta ja neuvontaa. Työllistymisesteet voivat olla myös konkreettisia, kuten päivähoitopaikan puuttuminen. Projektihenkilöstö voi auttaa sen etsimisessä. Osallistujia tuetaan ja autetaan myös erilaisten opiskelupaikkojen ja muiden vaihtoehtojen, kuten työharjoittelupaikkojen löytämisessä. Projektihenkilöstö antaa työnantajille neuvontaa eri tukimuodoista ja avustaa niiden hakemisessa. Henkilö voi olla osallistujana projektissa, vaikka hänelle ei löytyisikään sillä hetkellä sopivaa projektin järjestämää toimenpidettä. Tällaisten henkilöiden lukumäärälle ei ole asetettu määrällistä tavoitetta. Henkilö voidaan ohjata jonkun muun tahon järjestämään toimenpiteeseen (esim. kielikurssit, työpaikkahakemus + työhaastattelu, työharjoittelu, yhdistelmätuki), jos projektilla ei ole tarjota henkilölle toimenpidettä projektin rahoituksella. Henkilökunta auttaa osallistujia etsimään koulutus- ja työpaikkoja. Projektiin kirjattiin vuonna 2005 kolme uutta osallistujaa, jotka ohjattiin muihin kuin projektin järjestämiin toimenpiteisiin. Näistä osallistujista yksi ohjattiin työkokeiluun yksityiselle sektorille, yksi työelämävalmennukseen ja kolmas työllistyi yhdistelmätuella Inkeriläisten yhdistykseen Työttömien yhdistyksen kautta. Tukityöllistämisen ideana on osallistujien työllistymismahdollisuuksien edistäminen parantuneen kielitaidon ja työkokemuksen kautta. Tukityöllistämisen tavoitteena oli, että kaupungille työllistetään viisi uutta henkilöä ja sen lisäksi jatketaan kahden projektityöntekijän työsuhdetta. Yksityisen sektorin työllistämistavoitteena oli kolme henkilöä. Kaupungille työllistettiin kuusi uutta henkilöä ja projektityöntekijöiden tukityötä jatkettiin suunnitellusti. Yksityiselle sektorille työllistettiin kolme uutta henkilöä ja kahden tukityöjakso jatkuu vuoden 2006 puolella. Kaksi oppisopimuskoulutusta päättyi keväällä 2005, yksi kaupungin ja yksi yksityisen sektorin. Molemmat oppisopimusopiskelijat työllistyivät oppisopimuspaikkoihin. Työvoimapoliittiseen koulutukseen rinnastettavan LATU 6 koulutuksen aloitti 16 henkilöä. Yksilöllisesti räätälöityjä rinnastettavia toimenpiteitä ei järjestetty vuonna Määrällisesti vuoden 2005 tavoitteet alitettiin, koska LATU 5- ja LATU ABC- koulutukset aloitettiin edellisen vuoden puolella ja ne raportoitiin siitä syystä vuoden 2004 tuloksina. Kaikkiaan projektin rinnastettavien toimenpiteiden määrälliset tavoitteet on ylitetty vuoden 2005 loppuun mennessä neljällä henkilöllä. Työkokeilulle oli asetettu määrälliseksi tavoitteeksi 10 henkilöä ja kuukausitavoitteeksi 30 kuukautta. Työkokeilun aloitti vuonna 2005 viisi uutta osallistujaa. Yhden osallistujan työkokeilu oli kirjattu ilman projektikoodia, joten sitä ei voitu laskea projektin toimenpiteeksi. Työkokeilun 10

12 tavoitteet alittuivat sekä henkilöiden että kuukausien lukumäärällä laskettuna. Työkokeiluja siirrettiin vuodelle 2006 ja toteutumattomat työkokeilujaksot pyritään toteuttamaan vuoden 2006 aikana. Kuntouttavan ja korjaavan opetuksen osalta määrällistä tavoitetta ei saavutettu, koska osallistujien kuntoutusta jatkettiin suurimman osan vuotta kaupungin toiminta-avustusmäärärahoilla. Tästä syystä kuntoutuksen henkilötyöpäiviä ei voitu laskea projektin henkilötyöpäiviin. Kuntoutukseen ei myöskään otettu uusia osallistujia, koska se on pitkäkestoista toimintaa. Työllistymisesteitä korjaavana toimenpiteenä kuntoutettaville järjestettiin loppuvuodesta atkkoulutusta. Siihen osallistui kolme kuntoutettavaa. Psykiatrista fysioterapiaa järjestettiin yksilöllisenä fysioterapiana yhdelle henkilölle. Kolmen henkilön kohdalla työllistymisen esteitä korjattiin konkreettisilla toimenpiteillä ja psykososiaalisen tuen avulla. Yhtä henkilöä avustettiin mm. eläkehakemuksen täyttämisessä ja arkipäivän selviytymiseen liittyvissä asioissa. Henkilö sai kesällä myönteisen työkyvyttömyyseläkepäätöksen. Toimenpiteiden määrällinen tavoite saavutettiin. Projektin osallistujat on ohjattu kuntouttavien toimenpiteiden osalta pääasiallisesti normaalipalveluihin eli esimerkiksi työhallinnon kautta tapahtuvaan työkyvynarviointiin. Muina aktivoivina toimenpiteinä projektissa järjestettiin kesällä suomen kielen intensiivikurssi (liite 4). Kouluttajana toimi suomen kielen opettaja. Kurssille osallistui 7 vasta Suomeen tullutta pakolaista. Määrällinen tavoite oli 10 osallistujaa ja se alittui kolmella henkilöllä. Projektin keskeyttäneiksi katsotaan henkilöt, jotka ovat lopettaneet projektissa ennen kuin ovat suorittaneet henkilökohtaisessa suunnitelmassa heille suunnitellun / suunnitellut toimenpiteet loppuun. Keskeyttäminen ei tarkoita epäonnistumista, koska keskeyttäneeksi kirjataan myös esim. henkilöt, jotka työllistyvät projektin järjestämän toimenpiteen aikana. Projektin loppuun suorittaneita ovat sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet projektissa kaikki heille suunnitellut toimenpiteet tai työllistyneet avoimille työmarkkinoille. Loppuun suorittaneiksi katsotaan myös henkilöt, jotka ovat työllistyneet muilla kuin projektin tukityöhön varatuilla määrärahoilla (esim. yhdistelmätuki) ja jotka eivät enää tarvitse muita projektin tukitoimenpiteitä. Projektin lopettaneita ovat myös henkilöt, jotka ovat aloittaneet ammatillisen tai yliopistotasoisen koulutuksen tai siirtyneet toisen ESR projektin järjestämään koulutukseen. Projektin tulokseksi ei lasketa projektin tukityöllistämiseen varatuilla määrärahoilla työllistyneitä henkilöitä. Henkilö voi olla osallistujana projektissa koko sen toiminnan ajan ja osallistua useaan projektin järjestämään toimenpiteeseen. Projektin vaikuttavuus ja lopulliset tulokset saadaan vasta projektin päätyttyä. Seuraaviin taulukoihin on koottu projektin mennessä keskeyttäneet ja lopettaneet henkilöt. Projektin työttömänä aloittaneita on mennessä kaikkiaan 249 henkilöä. Prosenttimäärä taulukossa kuvaa, montako prosenttia työttömänä aloittaneista on sijoittunut mihinkin. Tavoitteena on, että työttömänä aloittaneista 25 % työllistyy ja 30 % sijoittuu koulutukseen. Työllistyneiden osalta tavoite ollaan ajalla saavutettu täsmällisesti, työttömänä aloittaneista ja projektin loppuun suorittaneista on työllistynyt tasan 25 %. Koulutukseen sijoittuneiden osalta tavoite ei ole vuoden 2005 loppuun mennessä toteutunut, koulutukseen on sijoittunut 15 % loppuun suorittaneista. Tämä johtuu siitä, että koulutukseen sijoittuneeksi on laskettu vain ne henkilöt, jotka ovat aloittaneet ammatillisen tai yliopistotasoisen koulutuksen tai siirtyneet toisen ESR projektin järjestämään koulutukseen. Henkilöt, jotka ovat sijoittuneet lyhytkestoisempiin (usein työvoimapoliittisiin) koulutuksiin, jatkavat edelleen projektin 11

13 asiakkaina. Näitä henkilöitä on paljon, koska maahanmuuttajat usein osallistuvat esim. suomenkielen kursseille eikä kirjaaminen lopettaneiksi ole järkevää, koska he usein palaavat projektin asiakkaiksi kurssin jälkeen. PROJEKTIN LOPETTANEET YHTEENSÄ % työhön avoimille markkinoille % työhön muualle % koulutukseen % muu syy (eläke, muutto ym.) % Yhteensä PROJEKTIN KESKEYTTÄNEET YHTEENSÄ % työhön avoimille markkinoille % koulutukseen ,4 % muu syy (eläke, muutto ym.) % Yhteensä Projektin loppuun suorittaneita ja keskeyttäneitä on mennessä kaikkiaan 137 henkilöä, jotka ovat sijoittuneet työhön ja koulutukseen seuraavan kaavion mukaisesti: 13 % 27 % 51 % 9 % työhön avoimille markkinoille koulutukseen työhön muualle muu syy Projektin alueellisen toiminnan ja aktiivisen elämäntavan määrällisenä tavoitteena oli, että ajalla kerhotoimintaan osallistuisi 30 henkilöä. Kerhotoiminnassa on aloittanut kaikkiaan 53 henkilöä, joten osallistujien määrällä mitattuna tavoite on ylitetty. Lisäksi aktiivisen elämäntavan tavoitteena oli, että vuonna 2005 lyhytkestoiseen toimintaan osallistuisi 100 henkilöä. Tämäkin määrällinen tavoite ylitettiin. Aktiivisen elämäntavan lyhytkestoiseen toimintaan osallistui vuoden 2005 aikana kaikkiaan 179 henkilöä, joita ei kirjata projektissa aloittaneiksi. Aktiivisen elämäntavan toimintana toteutettiin vuonna 2005 projektin oman naistenkerhon toiminta, naistenkerhon teemapäivät Lappeenrannassa ja Porvoossa sekä Tietoa asumisesta maahanmuuttajille tilaisuus (liite 5). Lisäksi LATU projekti ohjasi ja tuki sosionomiopiskelijoiden toteuttamaa maahanmuuttajanaisten aktivointiryhmää. Opiskelijat järjestivät naisille kaikkiaan viisi teemapäivää syksyn 2005 aikana. Projekti tuki myös vuonna 2005 kansainvälisen miesten ryhmän toimintaa osallistumalla neljän teemapäivän järjestämiseen. 12

14 Seuraavaan taulukkoon on koottu aktiivisen elämäntavan toimintaan ajalla osallistuneet henkilöt. AKTIIVISEN ELÄMÄNTAVAN OSALLISTUJAT YHTEENSÄ projektin kerhotoiminnan uudet osallistujat teemapäivien osallistujat tapahtumat Osallistujia yhteensä joista naisia Verkostotyön kehittämiselle ei oltu asetettu määrällisiä tavoitteita, mutta tavoitteena oli, että projektin järjestämiin tiedotus- tms. lyhytkestoisiin tilaisuuksiin osallistuu ajalla kaikkiaan 450 henkilöä. Tavoite on ylitetty. Tilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan henkilöä. Seuraavaan taulukkoon on koottu kaikki projektin järjestämään lyhytkestoiseen toimintaan osallistuneet henkilöt (liite 6). LYHYTKESTOISEN TOIMINNAN YHTEENSÄ OSALLISTUJAT tiedotustilaisuuksien osallistujat joista naisia aktiivisen elämäntavan teemapäiviin osallistuneet joista naisia verkostotyön kehittämiseen osallistuneet joista naisia osallistujia yhteensä joista naisia PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ 3.1 Osallistujien valinta Kohderyhmä on valikoitunut suunnitelman mukaisesti pääasiallisesti työvoimaviranomaisten, sosiaali- ja terveysviraston maahanmuuttajapalvelujen sekä maahanmuuttajatyötä tekevien muiden viranomaisten kautta. Valintaperusteena on ollut ko. viranomaisen arvio henkilön tilanteesta. Projektiin on ohjattu ne maahanmuuttajat, joiden on katsottu eniten hyötyvän projektiin osallistumisesta tai jotka ovat olleet suurimmassa vaarassa syrjäytyä pysyvästi. Maahanmuuttajat ovat myös itse ottaneet suoraan yhteyttä projektin työntekijöihin. Projektin henkilöstö on suorittanut lopullisen valinnan konsultoiden tarvittaessa yhteistyötahoja. Rinnastettavan toimenpiteen osallistujat on valittu yhteistyössä työvoimatoimiston ja kouluttajan kanssa. Työnantajat ovat tehneet lopullisen valinnan työllistämistuella palkattujen henkilöiden kohdalla. 13

15 3.2 Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Projektissa työskentelee kaksi palkattua työntekijää, projektipäällikkö Anne Saloranta ja projektiassistentti Tuula Virtanen (virkavapaa asti), ts. projektiassistentti Satu Parjanen ( asti). Projektissa työskentelevät lisäksi työllistämismäärärahoin palkatut projektityöntekijät Shilan Galal ja Svea Hietalahti. Maahanmuuttajanaisten kerhoa ohjaa kerhonohjaaja Camka Tahic, joka on palkattu projektiin ja seurakunnan lastenohjaaja Raili Myller. Projektin työntekijöiden ammatillisia valmiuksia on parannettu myös vuonna 2005 koulutuksen ja opintokäyntien avulla (liite 7). Projektin lähtökohtana on verkostoyhteistyö. Yhteistyötä tehdään maahanmuuttajien parissa työskentelevien viranomaisten ja järjestöjen, maahanmuuttajien sekä yritysten kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Lahden kaupungin sosiaalitoimen erityispalvelujen maahanmuuttajapalvelut, Päijät-Hämeen työvoimatoimisto ja Lahden kaupunginkanslian työvoimaasiamiehen yksikkö. Muut sellaiset yhteistyökumppanit, jotka olivat mukana jo projektin suunnitteluvaiheessa, ovat: Lahden seurakuntayhtymä (teemapäivät, projektityöntekijöiden työnohjaus, kerhotoiminta) Tiedonpuu ry (kuntouttava ja korjaava opetus, työllistymisesteiden kartoitus) Koulutuskeskus Salpaus / Kansainvälistymisopinnot (rinnastettavaan toimenpiteeseen liittyvä koulutus) Päijät-Hämeen Sosiaalipsykiatrinen säätiö (psykiatrinen fysioterapia, verkostotyön kehittäminen) Harjulan Setlementti ry. (työkokeilu, suomen kielen kurssit) Lahden Inkerinsuomalaiset r.y. (teemapäivät) Kestävän Kulutuksen Keskus, Patina (työharjoittelu) Lahden kaupungin nuorisotoimi / Multi-Culti LAMK, sosiaali- ja terveysalan laitos Yritysten kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Projektin osallistujat ovat suorittaneet niissä LATU kursseihin liittyviä työharjoitteluita sekä työkokeilujaksoja. Lisäksi yrityksiin on palkattu osallistujia työllistämistuella. Osallistujia on ollut kaikkiaan noin 40 eri yrityksessä vuosien aikana. Yritysyhteistyötä kehitetään jatkossa. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat olleet Hämeen TE-keskuksen työvoimaosaston ESR tiimi sekä maahanmuutto- ja työlupa-asioista vastaava erikoissuunnittelija, Lahden kansanopisto, Lahden kaupungin maahanmuuttajatyön koordinaattori, sosiaali- ja terveystoimen USKALLAKSÄ? - projekti, muut sosiaali- ja terveystoimen yksiköt sekä OVI AUKI ja SPR:n Kotopolku projektit. Projektin työntekijät ovat osallistuneet vuoden 2005 aikana lukuisiin yhteistyökokouksiin. Projektia koskevia, pienempiä neuvotteluja on eri tahojen kanssa järjestetty useita ja lisäksi yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa päivittäin sähköpostitse ja puhelimitse. Projektin järjestämä koulutus (liite 8) on muodostunut tärkeäksi osaksi yhteistyötä. Vuoden 2005 aikana järjestettiin kaksi seminaaripäivää yhteistyössä eri tahojen kanssa. Lisäksi projektin työntekijöitä on pyydetty asiantuntijoiksi eri tilaisuuksiin kertomaan maahanmuuttajiin liittyvistä asioista. 14

16 Yhteistyötä on tehty myös oppilaitosten kanssa. Vuoden 2005 aikana LATU maahanmuuttajille - projektissa suoritti opiskeluun liittyvän työharjoittelujakson kaksi Lahden ammattikorkeakoulun maahanmuuttajataustaista sosionomiopiskelijaa, Nadja Anttonen ja Leena Vienonen. Lisäksi kuusi sosionomiopiskelijaa suoritti projektityöhön ja monikulttuurisuusopintoihin liittyvän harjoittelun järjestämällä kerhotoimintaa maahanmuuttajanaisille LATU projektin ja maahanmuuttajapalvelujen ohjauksessa. Projektin henkilöstö on lisäksi luennoinut maahanmuuttajiin liittyvistä asioista eri oppilaitosten opiskelijaryhmille, esim. Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan laitoksen ja liikunnan laitoksen opiskelijoille Projektin osa-alueet LATU maahanmuuttajille projekti muodostuu viidestä osa-alueesta: 1. Työllistymismahdollisuuksien parantaminen 2. Aktiivinen elämäntapa 3. Verkostotyön kehittäminen (kumppanuus, koulutus, kansainvälinen yhteistyö) 4. Suvaitsevaisuuden lisääminen ja valtaistumisen edistäminen (syrjimättömyys, empowerment) 5. Tutkimus Työllistymismahdollisuuksien parantaminen Yksilöllisen neuvonnan, testauksen, ohjauksen ja koulutuksen sekä rinnastettavien toimenpiteiden kehittämisen tavoitteina on projektisuunnitelman mukaan o Parantaa maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia o Luoda / kehittää kotouttamislaissa mainittuja rinnastettavia toimenpiteitä Kaikille projektin varsinaiseen kohderyhmään kuuluville osallistujille on tehty alkuhaastattelu. Haastattelun sekä mahdollisten fyysisten / psyykkisten / sosiaalisten ja muiden työllistymisesteiden kartoituksen perusteella on yhdessä maahanmuuttajan kanssa laadittu henkilökohtainen suunnitelma työllistymismahdollisuuksien edistämiseksi. Suunnitelman laatimisessa huomioidaan sen realistisuus. Suunnitelman välitarkistus tehdään n. 6 kk:n kuluttua tai silloin, kun henkilö on lopettanut jossain toimenpiteessä. Tarkistuksen jälkeen tehdään tarvittavat muutokset ja tarkennukset suunnitelmaan. Projektin osallistujalle pyritään löytämään toimenpiteitä, jotka edistävät hänen työllistymismahdollisuuksiaan. Ne voivat olla joko projektin rahoituksella järjestettyjä tai jonkun muun tahon järjestämiä toimenpiteitä. Projektin järjestämiä toimenpiteitä, joita henkilökohtainen suunnitelma on voinut sisältää ovat mm. * suomen kielen opinnot * kuntoutus ja korjaavaa opetus * työkokeilu * tukityöllistäminen * koulutus * muut aktivoivat toimenpiteet Suurin osa toimenpiteistä on projektin järjestämiä, mutta henkilöitä on ohjattu myös muihin kuin projektin järjestämiin toimenpiteisiin, kuten yhdistelmätuella työllistymiseen, työharjoitteluun tai koulutukseen. Esimerkkinä mainittakoon maahanmuuttajataustainen lääkäri, jolle annettiin ohjausta 15

17 ja neuvontaa. Häntä avustettiin mm. selvittämään koulutuksensa vastaavuus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta ja mitä ehtoja hänen tulee täyttää, saadakseen ammatinharjoittamisluvan Suomessa. EU -maiden ulkopuolelta tuleva lääkäri tarvitsee kuuden kuukauden harjoittelun sairaalassa, joten hänet ohjattiin etsimään lääkäriharjoittelupaikka. Hän onnistui saamaan amanuenssin paikan Päijät-Hämeen keskussairaalassa, kun projekti oli selvittänyt, että sairaala saa valtiolta melkein täyden korvauksen harjoitteluajalta. Lääkäriharjoittelun jälkeen henkilö pääsi Espoossa maahanmuuttajalääkäreille järjestettävään valmentavaan koulutukseen, joka oli työvoimapoliittinen. Projekti maksoi henkilön matkakulut Helsinkiin, koska matkakustannukset koulutuspaikan sijainnin vuoksi olivat huomattavat. Henkilö sai lääkärin ammatinharjoittamisluvan Suomessa keväällä 2005 ja työpaikan Malmin sairaalassa. Projektin osallistujien työllistymismahdollisuuksia on parannettu oppisopimuskoulutuksen avulla. Projektin aikaisempien projektityöntekijöiden oppisopimuskoulutus loppui kesäkuussa 2004, mutta molemmat henkilöt täydensivät vielä opintojaan etäopetuksena vuonna 2005 Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa. Opinnot jatkuvat vuonna 2006 ja silloin järjestetään myös näyttökoe. Päiväkodissa työllistettynä ollut pakolaistaustainen osallistuja aloitti päiväkodeissa toimiville kieliavustajille räätälöidyn oppisopimuskoulutuksen projektin rahoituksella syyskuussa Oppisopimuskoulutuksessa hankittuja opintoja voi myöhemmin hyödyntää vaikka lähihoitajakoulutuksessa. Oppisopimuskoulutus päättyi ja henkilö työllistyi samaan päiväkotiin, missä hän oli ollut oppisopimuksessa. Henkilöllä ei ollut kotimaastaan ammattia, joten hänen työnsaantimahdollisuutensa parantuivat koulutuksen myötä. Projektin kautta oli myös yksi miespuolinen pakolainen LVI-alan oppisopimuskoulutuksessa yksityisessä yrityksessä. Oppisopimus loppui vuoden 2005 helmikuussa ja henkilö työllistyi kyseiseen yritykseen. Projektin osallistujien työllistymismahdollisuuksia parannetaan myös muun koulutuksen ja yksilöllisten toimenpiteiden avulla. Samalla kehitetään kotouttamislain mukaisia rinnastettavia toimenpiteitä. Kotouttamislaissa mainittuja rinnastettavia toimenpiteitä on kehitetty yhteistyössä työhallinnon ja muiden tahojen kanssa. Rinnastettavien toimenpiteiden ja rinnastamispäätösten määrä Lahdessa on moninkertaistunut viime vuosina. LATU maahanmuuttajille projektin toteuttama LATU 5 koulutus päättyi ja LATU 6- koulutus alkoi Koulutukset ovat työvoimapoliittiseen koulutukseen rinnastettavia toimenpiteitä, joissa kielen opiskelu ja työharjoittelu tapahtuu viikoittain samanaikaisesti. Ensimmäinen vastaava koulutus järjestettiin vuonna Projektissa ei järjestetty vuonna 2005 yksilöllisesti rinnastettavia toimenpiteitä, mutta niiden kehittämistä jatketaan. Projektissa aloitettiin uutena rinnastettavana toimenpiteenä luku- ja kirjoitustaidottomien tai vain vähän koulutusta kotimaassaan saaneiden henkilöiden kotoutumiskoulutus, LATU ABC ja se päättyi Ryhmässä oli kahdeksan henkilöä, joista viisi oli pakolaistaustaisia ja yksi pakolaisen kanssa avioitunut henkilö. Kaksi opiskelijaa oli thaimaalaisia. Opiskelijoiden viikkotuntimäärä oli 25 tuntia. Opetuksesta vastasi Lahden kansanopisto. Koulutuksen tavoitteena oli antaa jatkossa valmiudet osallistua työvoimapoliittisen koulutuksen alkeiskurssille. Koulutuksen päätyttyä arvioitiin, että kaikki opiskelijat, yhtä lukuun ottamatta pystyvät jatkamaan suomen kielen opiskelua seuraavalle eli alkeet tasolle. Opiskelijalla, joka ei saavuttanut alkeet tasoa, oli paljon poissaoloja terveydellistä syistä. 16

18 Kyseessä oli pilottikokeilu, jossa saatiin arvokasta tietoa mm. opetuksen sisällöstä, koulutuksen pituudesta ja viikko-oppituntien määrästä verrattuna työvoimapoliittiseen koulutukseen. Koulutusohjelmaan kuului suomen kielen ja yhteiskuntatietouden lisäksi myös matematiikkaa, kotitaloutta ja käden taitojen harjaannuttamista. Kokeilu oli erittäin onnistunut ja työministeriö toivoi jatkoa kokeilulle. Koulutuksesta tehtiin raportti, jota on saatavilla LATU projektista Aktiivinen elämäntapa Kerhotoimintaan on osallistunut vuosina kaikkiaan 53 naista. Naiset ovat työttöminä tai kotihoidon tuella ja kotona pienten lasten kanssa. Kerhoon voi ottaa lapset mukaan ja siellä harjoitellaan suomen kieltä sekä tehdään samalla käsitöitä tai valmistetaan ruokaa. Naiset myös saavat kerhonohjaajilta ohjausta ja neuvontaa erilaisissa asioissa. Kokemukset ovat olleet hyviä ja osallistujat ovat kokeneet kerhon tarpeelliseksi. Aktiivisen elämäntavan toimintana toteutettiin vuonna 2005 projektin oman naistenkerhon toiminta, naistenkerhon teemapäivät Lappeenrannassa ja Porvoossa sekä Tietoa asumisesta maahanmuuttajille tilaisuus. Lisäksi LATU projekti ohjasi ja tuki sosionomiopiskelijoiden toteuttamaa maahanmuuttajanaisten aktivointiryhmää. Opiskelijat järjestivät naisille kaikkiaan viisi teemapäivää syksyn 2005 aikana. Projekti tuki myös vuonna 2005 kansainvälisen miesten ryhmän toimintaa osallistumalla neljän teemapäivän järjestämiseen. Lisäksi projekti osallistui kansainvälisen Ramazan juhlan järjestämiseen. Kerhotoimintaa sekä tiedotus- ja teemapäiviä jatketaan vielä vuoden 2006 kevätkauden ajan, minkä jälkeen toiminta pyritään juurruttamaan osaksi normaalipalveluja. Liipolan asuinalueella toimii useita toimijoita, kuten OVI AUKI ja Lähiön sosiaaliset yrittäjät projektit, kirjasto, päiväkodit, Launeen seurakunta, Posidelki, nuorisotoimi sekä maahanmuuttajapalvelut ja Launeen sosiaali- ja terveysasema jne. Kaikkien Liipolan asuinalueella toimivien tahojen kehittämistyön tuloksena maahanmuuttajien aktiivisuus Liipolan asuinalueella on selvästi lisääntynyt. Liipolassa kokoontuu useita maahanmuuttajien ryhmiä ja maahanmuuttajien vaikutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet. Malli saatiin valmiiksi eikä sen kehittämiselle Liipolassa ollut enää tarvetta, mutta Liipolan maahanmuuttajatyöryhmä on jatkanut edelleen toimintaansa vuonna Työryhmän merkitys maahanmuuttajien aktivoimisessa on ollut suuri ja sen toimintaa jatketaan vuonna 2006, minkä jälkeen toiminta pyritään siirtämään jonkin muun tahon järjestettäväksi Verkostotyön kehittäminen Projektisuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu o Kehittää verkostoyhteistyötä (kumppanuus) o Kehittää uusia, pysyviä tukimuotoja ja toimintamalleja kohderyhmän aktiivitilan saavuttamiseksi Maahanmuuttajatyötä tekevien viranomaisten verkostomaista yhteistyötä on kehitetty työryhmien ja koulutuksen avulla. LATU maahanmuuttajille projektin koolle kutsumina on vuonna 2005 kokoontunut säännöllisesti kolme työryhmää (liite 9): maahanmuuttajanuorten parissa työtä tekevien verkostotyöryhmä 17

19 (3 kokousta), Liipolan maahanmuuttajatyöryhmä (5 kokousta) sekä Maahanmuuttajien asumisasioita käsittelevä työryhmä (4 kokousta). Suvaitsevaisuustyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2005 aikana. Asumistyöryhmä järjesti Multi Cultissa Tietoa asumisesta maahanmuuttajille tilaisuuden, jossa käsiteltiin mm. kerrostaloasumista, asukastoimintaa ja jätteiden lajittelua. Maahanmuuttajanuorten parissa työtä tekevien työryhmän tuloksena ideoitiin Multi-Sport hanketta. Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu sai hankkeen suunnitteluun avustuksen, jonka avulla hankesuunnitelmaa viimeistellään. PHLU:lle myönnettiin läänin ESR-rahoitus Työryhmien toimintaa jatketaan vuonna Verkostotyön kehittämispäiviä järjestettiin vuonna 2005 kaksi ja lisäksi järjestettiin toiseen liittyvä vapaamuotoinen keskustelutilaisuus. Kaikki tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä SPR:n Kotopolku projektin kanssa ja niihin osallistui yhteensä 212 henkilöä. Keväällä järjestettiin Ihmiset ovat eri tavalla samanlaisia seminaari (liite 10) Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa. Syksyn kehittämispäivän aiheena oli Maahanmuuttajanuoret Lahdessa (liite 11) ja lisäksi järjestettiin keskustelutilaisuus (liite 12) venäjänkielisille vanhemmille. Molemmista kehittämispäivistä kerättiin osallistujilta palautteet, joiden perusteella voidaan todeta, että vastaavanlaisia tapahtumia toivottaisiin lisää. Projektin työntekijät kertovat projektista opiskelijaryhmille ja tekevät muutenkin yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, esim. Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan laitoksen ja liikunnan laitoksen kanssa. Erityisliikunnanopiskelijat järjestivät LATU projektin opiskelijoille liikuntapäiviä keväällä Projekti oli myös vuonna 2005 tiiviisti mukana MORE projektin toiminnassa. Projektipäällikkö osallistui Jyväskylässä järjestettyyn työpajaan, jossa työministeriön, Ulkomaalaisviraston, Kuntaliiton, Kajaanin ja Lahden edustajat työstivät projektin käsikirjaa Uusi Alku. Lisäksi projektipäällikkö ja assistentti osallistuivat Lahdessa järjestettyihin yhteistyökokouksiin ja kansainväliseen päätösseminaariin Vantaalla. Projektipäällikkö toimi Lahden kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman seurantatoimikunnassa pysyvänä asiantuntijajäsenenä sekä jäsenenä työllisyystyöryhmässä ja Lahden seurakuntayhtymän maahanmuuttajatyön strategiatyöryhmässä. Verkostoyhteistyötä pyritään jatkossakin kehittämään siten, että käytetään hyödyksi eri tahojen, myös maahanmuuttajien omaa, erityisosaamista kotoutumisen edistämiseksi. Verkostotyön kehittämispäiviä jatketaan LATU maahanmuuttajille projektin toimesta kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi LATU projekti kartoittaa mahdollisuuksia järjestää pienempiä koulutuksia teemoittain, paikallisia asiantuntijaresursseja hyödyntäen. VERKOSTOTYÖN KEHITTÄMISEN OSALLISTUJAT YHTEENSÄ Osallistujia yhteensä joista naisia

20 Suvaitsevaisuuden lisääminen ja valtaistumisen edistäminen Lahden lähistöllä tapahtui syksyn 2005 aikana kaksi ikävää maahanmuuttajiin kohdistunutta tapausta. Alkusyksystä Nastolassa ammuttiin venäläistä nuorta miestä, joka myöhemmin menehtyi saamiinsa vammoihin. Lisäksi lokakuussa 15 teinitytön joukko pahoinpiteli kolmea venäläistyttöä. Tapahtumiin reagoitiin nopeasti. LATU projekti osallistui ampumistapauksen selvittelemiseen kutsumalla maahanmuuttajanuorten kanssa työtä tekevien tahojen työryhmän pikaisesti koolle. Työryhmässä laadittiin myötätunnon ja tuen osoitus, joka myöhemmin ojennettiin ammutun nuorukaisen läheisille. Ampumistapaus uutisoitiin myös Helsingin Sanomissa, minkä johdosta Venäjän Suurlähetystön edustaja, Minister-Counsellor Viacheslav Tuchnin, saapui Lahteen keskustelemaan venäläisvähemmistön asemasta. LATU projektin projektipäällikkö ja assistentti osallistuivat keskustelutilaisuuteen tulkin avustamina ja tilaisuudesta myös laadittiin projektin toimesta tiedote, jota jaettiin Lahden kaupungin edustajille ja muille yhteistyötahoille. Rasismi- ja syrjintäkokemukset ovat melko yleisiä maahanmuuttajien keskuudessa, niin työelämässä kuin muussakin arkielämässä. Vihamielinen tai vihamieliseksi koettu ympäristö hidastaa kotoutumista. Tasa-arvoinen ja syrjimätön kohtelu sekä tehokas puuttuminen syrjintään lisäävät maahanmuuttajien luottamusta pääväestöä ja viranomaisia kohtaan ja edistävät kotoutumista. Projektisuunnitelman mukaan LATU projekti edistää suvaitsevaisuutta ja hyviä etnisiä suhteita järjestämällä koulutusta yhteistyössä eri tahojen kanssa. Syksyn ikävien tapahtumien johdosta sekä osittain myös Vähemmistövaltuutetun toimiston toivomuksesta, verkostotyön kehittämispäivässä päätettiin syksyllä keskittyä maahanmuuttajanuorten asemaan Lahdessa. LATU projekti järjesti yhteistyössä SPR:n Kotopolku projektin kanssa kaksi tilaisuutta, joista ensimmäinen oli suunnattu viranomaisille ja aiheena oli maahanmuuttajanuoret Lahdessa. Lisäksi illalla järjestettiin Multi-Cultissa keskustelutilaisuus Lahden venäjänkieliselle vähemmistölle. Iltatilaisuuteen osallistuivat myös mm. Venäjän Suurlähetystön edustaja, Vähemmistövaltuutetun toimiston edustaja sekä Lahden kaupunginjohtaja ja nuorisotoimenjohtaja. Molemmat tilaisuudet onnistuivat erinomaisesti ja niistä uutisoitiin näyttävästi useissa tiedotusvälineissä. Työskentelyä jatketaan vuonna 2006 osallistumalla mm. Rasisminvastaisen päivän järjestämiseen Lahdessa. Suvaitsevaisuutta on pyritty lisäämään myös pienimuotoisemmalla koulutuksella. Projektin henkilöstö on luennoinut oppilaitoksissa erilaisista kulttuureista ja monikulttuurityön erityispiirteistä. Maahanmuuttajien vaikutusmahdollisuuksia on parannettu lisäämällä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta sekä erilaisista vaikuttamisen keinoista. Yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestettiin maahanmuuttajille tiedotustilaisuus asumiseen liittyvistä asioista. Tilaisuudessa kerrottiin mm. asukastoiminnasta ja siihen osallistumisesta. Kontaktit valtaväestön kanssa ovat tärkeitä kotoutumisessa. Maahanmuuttajia on tuettu kontaktien luomisessa toimimalla yhteistyössä eri ryhmien kanssa. Lisäksi on edistetty kontakteja valtaväestön kanssa. Eri maahanmuuttajaryhmien resurssihenkilöitä on tuettu ja käytetty apuna tiedonvälityksessä. 19

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( )

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( ) Lomakkeen tila: Palautettu PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat (2000-2006) 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT 1.1 n nimi PEDAGOGIK OCH LÄRENDE PÅ INTERNET 1.2 koodi S81818 1.4 Toimenpidekokonaisuus

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Osallisuus kotouttaa

Osallisuus kotouttaa Osallisuus kotouttaa Virpi Harilahti-Juola, Katja Ruunaniemi Pudasjärvi on mukana valtakunnallisessa Osallisena Suomessa -maahanmuuttotyön kehittämishankkeessa, jossa etsitään uusia tapoja toteuttaa kotoutumiskoulutusta.

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti ry Resurssit Manner-Suomen ESR ohjelman toimintalinja

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Näkökulmia Versoon Hankeikkuna 19.2.2013 Lapin yliopisto Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Moona monikultturinen neuvonta

Moona monikultturinen neuvonta Moona monikultturinen neuvonta Maahanmuuttajat Oulun Eteläisessä tilastojen valossa Väkiluku n. 88 500 asukasta (2015) Vuonna 2015 alueella asui 1094 syntyperältään ulkomaalaista ja 876 ulkomaan kansalaista.

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016

Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Työvoimapalveluiden kohdentaminen ja painopisteet Hämeessä kesäkuu 2016 Hämeen ELY-keskus TEM/Työnvälitystilastot, Päivitetty 26.7.2016/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Aktivointiaste

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus tänään

Kotoutumiskoulutus tänään Kotoutumiskoulutus tänään AVI 12.4.2016 Paula Frantti-Niemelä Rovalan setlementti ry / Rovala-Opisto paula.frantti-niemela@rovala.fi Yleistä Rovala-Opistosta Rovala-Opisto on vuonna 1954 perustettu Rovalan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Maahanmuuton tilannekuva Ajankohtaista maahanmuutossa. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2016

Maahanmuuton tilannekuva Ajankohtaista maahanmuutossa. Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2016 Maahanmuuton tilannekuva Ajankohtaista maahanmuutossa Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2016 Ulkomaalaiset ja nuoret ulkomaalaiset 2015 Alue Pohjois- Pohjanm aa Ulkomaalai set Alle 25v. Alle 25 v osuus Ulkomaalaisten

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Tilannekatsaus maahanmuuton asioista Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu 1 Turvapaikanhakijatilanne Koko maassa V. 2015 32478 turvapaikanhakijaa V. 2016 1697 (1.1. 23.2.) Irak 61%, Afganistan 17%,

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi 2012 Terhi Jantunen Maahanmuuttotyön ja monikulttuurisuuden

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.12.2015 Marraskuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki Kotoutumiskoulutuksen arviointi Riina Humalajoki Osallisena Suomessa -hanke Laki kotouttamisesta uudistui 2009. Laki sisältää Osallisena Suomessa kokeilulakihankkeen, jonka toimikausi on 22.3.2010-30.6.2013.

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Syrjäytymisen ehkäisy -työryhmän yhteenvetotaulukko Kehittämiskohde Keinot Seuranta 31.8.2013 Aikataulutus Seuranta, mittari Vastuutaho 2012 2013 2014 2015 Lapsiperheiden hyvinvointi Perhevalmennuksen

Lisätiedot