Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 36"

Transkriptio

1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika Paikka klo 17:00-21:25 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Käyhty ja Kirsi Rasila. 25 Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston hyväksymästä rantayleiskaavasta jätettyihin valituksiin 26 Liinalikon ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe Saimaa geomatkailukohteeksi Kunnanhallituksen kokousten pitäminen ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuosina Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen vuosina Täyttölupa, siivoojan toimi Nuorten kesätyötuet vuonna Säästövapaat vuonna Työterveyshuollon toimintasuunnitelmat vuodelle Työsuojelun toimintaohjelman, lomituspalvelujen työsuojelutoimintaohjelman ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman päivittäminen vuodelle Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n lainojen takauksen täytäntöönpano Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja opetustoimen muun rahoituksen maksatuspäätökset vuodelle Oikaisuvaatimus Kesälehden 2015 painatus ja taittotyö Kiinteän valokuituverkon suunnittelu Savitaipaleen kunnan alueelle Savitaipaleen Sisu -yritystalon kehittäminen Vuoden 2015 eduskuntavaalien ulkomainonta 60 Sivu

2 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Retkiluistelutapahtuman avustushakemus vuodelle Vammaisneuvoston asettaminen vuosiksi Talousarvion toteuma Tiedoksi merkittävät

3 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Vuorinen Jukka puheenjohtaja Hölsä Janne varapuheenjohtaja Hölsä Maiju 2. varapuheenjohtaja Eteläpää Pentti jäsen Käyhty Matti jäsen Rasila Kirsi jäsen Vahvanen Matti varajäsen Poissa Valassaari Satu jäsen Myllyharju Virpi hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä Muut Kylliäinen Kyösti kunnanvaltuuston pj. Kylliäinen Juhani kunnanvaltuuston 1. varapj. Kotirinta Kari kunnanvaltuuston 2. varapj. Iso-Mustajärvi Tapio kunnanjohtaja/esittelijä Hirvikallio Antti maankäyttöinsinööri Allekirjoitukset Jukka Vuorinen Puheenjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella Matti Käyhty Kirsi Rasila Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanviraston hallintotoimistossa torstaina klo 9-15 arkistosihteeri Saara Muhonen

4 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Selitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston hyväksymästä rantayleiskaavasta jätettyihin valituksiin 629/10/2014 Khall Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh , Valmistelijan esitys: Savitaipaleen kunnanvaltuusto hyväksyi Kunnan kaavoittamattomien vesistöjen rantayleiskaavan ( :t 15-17). Hyväksymispäätöksistä jätettiin 5 valitusta Hallinto-oikeuteen. Valituksia hallinto-oikeuteen jättivät Maire ja Niilo Lahtela, Veikko Aapro, Paula ja Raimo Koukku, Anna-Kaarina Block sekä Jari Simpura. Itä-Suomen Hallinto-oikeus antoi valitusasioissa päätökset Valituksista hylättiin Aapron, Koukkujen, Simpuran ja Blockin osittain. Hallinto-oikeus hyväksyi valituksista Lahteloiden valituksen kokonaan ja Blockin osittain. Hallinto-oikeuden päätöksistä jatkovalituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen jättivät Anna-Kaarina Block ja Veikko Aapro. Korkein hallinto-oikeus pyytää kunnan vastinetta valituksiin mennessä. Maankäyttöinsinööri on valmistellut päivätyt vastineet valituksiin. Esityslistan liitteenä ovat valitukset Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Hallinto-oikeuden päätökset ja maankäyttöinsinöörin valmistelemat vastineet. Kunnanhallitus antaa maankäyttöinsinöörin valmistelemat vastineet kunnan vastineina Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valmistelijan esitys hyväksytään. Hyväksyttiin yksimielisesti. Maankäyttöinsinöörin valmistelema vastine Korkeimmalle hallinto-oikeudelle on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 8.

5 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Liinalikon ranta-asemakaavan muutos, ehdotusvaihe 595/10/2014 Tekla Valmistelija: Antti Hirvikallio, , Tilojen Liinaliko 1:193, Koivikko 1:248 ja Männistö 1:249 maanomistajat ovat toimittaneet kuntaan Liinalikon ranta-asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päivätyt kaavaluonnosasiakirjat. Ranta-asemakaavan muutoksella käsitellään nyt voimassa olevan kaavan loma-asuntojen RA-korttelialueita 1 (tontit 1 ja 2) ja 2 (tontti 1) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M). Vahvistettua ranta-asemakaavaa ei käsitellä kokonaan uudelleen. Kaavamuutokseen otetaan mukaan myös alue, joka jäi aikanaan vahvistamatta alkuperäisestä kaavasta (juridisesti kaavan laajennus). Kaavan laajennus tapahtuu alkuperäisen kaavaehdotuksen mukaisella RA-korttelialueella 3 (tontti 1). 3 RA tontin osalta rakennusoikeudet nostetaan 120 k-m2:sta 200 k-m2:iin. Taustamaahan osoitetaan 4 uutta vakituisen asunnon tonttia, joista kaksi voidaan toteuttaa myös korkeatasoisina lomarakennuspaikkoina. Ohjeellinen venevalkaman paikka (lv) kortteleille 7 ja 8 on osoitettu alueen pohjoisosaan. Maanomistajat ovat valinneet kaavamuutoksen laatijaksi DI Jarmo Mäkelän Karttaako Oy:stä. Ranta-asemakaavan muutos täyttää MRL 74 :n vaatimukset. Kaava-aineisto on ladattavissa ja katsottavissa Dropbox pilvipalvelussa. Esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päivätyn kaavaluonnoksen nähtäville panoa MRA 30 :n mukaisesti 14 päivän ajaksi, jonka aikana pyydetään viranomaislausunnot sekä kuullaan muita osallisia Esittelijä: Vesa Roiko-Jokela, , Valmistelijan esitys hyväksytään Hyväksyttiin yksimielisesti Khall Valmistelija: maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio, puh ,

6 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Valmistelijan esitys: Ranta-asemakaavamuutoksen luonnosaineisto sekä sitä vastaava osallistumisja arviointisuunnitelma olivat MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana. Viranomaislausuntoja jättivät Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Karjalan liitto. Naapurimaanomistajat jättivät huomautuksia 3 kpl. Kaavoittaja on valmistellut saadun palautteen perusteella päivätyt kaavaehdotusasiakirjat sekä päivätyt vastineet viranomaislausuntoihin ja huomautuksiin. Kaavaratkaisuun pääkohtiin ei tullut olennaisia muutoksia luonnokseen verrattuna. Oheismateriaalina kaavaehdotuskartta, kaavamerkinnät, kaavaselostus, kaavoittajan vastineet ja asemakaavan seurantalomake. a) Kunnanhallitus asettaa päivätyt kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. b) Kaavoittajan valmistelemat vastineet annetaan kunnanhallituksen vastineina. c) Osallisia ja viranomaisia kuullaan kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana MRL:n edellyttämällä tavalla. Valmistelijan esitys hyväksytään. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Saimaa geomatkailukohteeksi 747/10/2015 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Saimaalla on merkittävä geologinen historia, joka on myös matkailullisesti kiinnostava. Silti Saimaan perustaa, sen geologista tarinaa ei ole juurikaan tuotu matkailullisesti esiin. Saimaa Geomatkailukohteeksi-hanke ( ) on aloittanut eteläisen Saimaan geomatkailun kehittämisen. Yhteishankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitot sekä Imatran, Lappeenrannan ja Mikkelin kaupungit ja Juvan, Puumalan, Ruokolahden, Sulkavan ja Taipalsaaren kunnat. Hankkeen osatoteuttajana on Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja hanketta hallinnoi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. Geopark -hanke pyytää Savitaipaletta mukaan Saimaan Geopark -hankkeeseen. Hankkeessa on jo mukana kaikki muut Suur Saimaan rantakunnat. Alueelta on inventoitu yli 250 kohdetta, moni niistä on matkailullisesti kiinnostava. Osa inventoiduista kohteista on tähän saakka ollut tiedostamatta niin kuntalaisille kuin matkailijoillekin. Geoparkissa tärkeitä ovat geologiset kohteet ja alueen geologia, mutta myös arkeologiset, ekologiset, historialliset tai kulttuuriset kohteet ovat Geoparkissa tärkeitä. Savitaipaleella on merkittäviä Saimaan geologiseen-, luonto- ja kulttuurihistoriaan liittyviä sisältöjä ja kohteita, kuten esimerkiksi Kuolimon nieriä ja Partakosken, Kärnäkosken ja Järvitaipaleen linnoitukset, Rannuusinsalmen vedenalaiset purjehdusesteet, Luotolahden vuori ja kapeikko, Suomalansaari, Rahikkalan tuulimyllymäki, Lavikanlahden purku-uoma, Suomensalon saari, Lepänkannon retkikohde ja Säkniemi. Savitaipaleen maksuosuus olisi mukaan lähdettäessä euroa. Kyseinen maksu on sama kaikille mukana oleville maalaiskunnille. Hanke tuottaa erityismatkailun tarpeisiin tutkittua tietoa Saimaan alueesta ja maailman laajuisessa Geopark ketjussa ainut järviluontokohde. Liitteessä ja kokouksessa tarkempi esittely hankkeesta. Kunnanhallitus keskustelee Geopark -hankkeesta ja päättää Savitaipaleen mahdollisesta osallistumisesta. Asia jätettiin pöydälle ja seuraavaan kokoukseen kutsutaan projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen selvittämään Geopark -projektia.

8 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten pitäminen ja pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuosina /00/2014 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Hallintosäännön 36 :n mukaisesti toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 37 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 48 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanhallitus päättää, että sen sääntömääräiset kokoukset vuosina pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai klo 17 kunnanhallituksen kokoushuoneessa kunnantalossa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään viisi (5) päivää ennen kokousta, ellei kokouksen kiireellisyydestä tai asian luonteesta muuta johdu. Esityslista laitetaan postituspäivänä nettiin kunnan kotisivuille ja lähetetään sähköpostilla kunnanhallituksen varajäsenille. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana torstaina hallintotoimistossa kunnanviraston aukioloaikana. Pöytäkirja laitetaan nettiin, kun se on tarkastettu. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen vuosina /00/2014 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Hallintosäännön 48 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päättää, että vuosina sen pöytäkirjat tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, mikäli kunnanhallitus ei ole jonkin asian osalta erikseen päättänyt, että sitä koskeva pöytäkirjanosa tarkastetaan kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Täyttölupa, siivoojan toimi 703/01/2015 Khall Valmistelija: Erik Forstén, , Savitaipaleen kunnan talousarviossa vuodelle 2015 on hyväksytty tekniselle osastolle yksi uusi siivoojan toimi. Siivoustyön henkilöstöresurssit ovat mitoituksiin nähden vajaat ja lisäksi osaan kunnan kohteista ostetaan järjestelmällisesti ulkopuolista siivouspalvelua. Tekninen lautakunta pyytää lupaa saada julistaa paikka haettavaksi. Tehtävässä edellytetään kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkintoa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle luvan uuden siivoojan toimen täyttämiseen alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Nuorten kesätyötuet vuonna /02/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Vuoden 2015 talousarvioon on varattu käytettäväksi savitaipalelaisten nuorten kesätyöpaikkojen tukemiseen. Tukea on maksettu vuodesta 1993 lähtien. Viime vuonna tuella työllistettiin 77 savitaipalelaista nuorta. Kunnanhallitus päättää, että nuorten kesätyötuen jakoperusteet ovat seuraavat: Työllistettävän nuoren tulee olla ennen työsuhteen alkamista peruskoulunsa päättänyt, syntynyt v ja henkikirjoitettu Savitaipaleella. Nuorten kesätyötuen piiriin sisällytetään myös ne ko. vuosina syntyneet nuoret, jotka on sijoitettu Savitaipaleelle perheisiin tai hoitokotiin, vaikka eivät ole kirjoilla Savitaipaleella. Nuori voi olla savitaipalelaisen yrityksen, maatalousyrityksen, yhdistyksen ja jonkin verotusoikeudettoman julkisyhteisön palveluksessa. Työllistetty nuori ei saa syrjäyttää vakinaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää. Työllistetty nuori solmii työsuhteensa itsenäisesti. Tuettavaan työpaikkaan ei voi saada samanaikaisesti muuta tukea. Kesätyöksi lasketaan välisenä aikana tehty työ. Tuettavan työjakson pituus on 2-7 viikkoa. Kunnan korvaama osuus on 50 % bruttopalkasta. Korvattavat enimmäispalkat lasketaan seuraavasti: - tuntipalkka 4 /h, tuki 2 /h - viikkopalkka 160 /vko, tuki 80 /vko - kuukausipalkka 640 /kk, tuki 320 /kk - korvattava työaika voi olla enintään 8 t/päivä ja 40 t/viikko. Mikäli työnantaja maksaa työntekijälle korkeampaa palkkaa, korvattavien enimmäispalkkojen ylittävä osa ei oikeuta tukeen. Kunta maksaa työnantajalle työllistämistuen jälkikäteen työnantajan tekemien selvitysten perusteella. Selvityksessä (palkkatodistus) on oltava työllistetyn nimi, henkilötunnus, osoite, työskentelyaika (mikäli työ on tehty useammassa jaksossa, kukin jakso on selvitettävä tilityksen yhteydessä), palkkaperuste sekä

12 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ työnantajan tietoina nimi, osoite, pankkiyhteystiedot ja selvitys tehdystä työstä. Selvitys on jätettävä kunnan taloustoimistoon viimeistään Työnantajan on ilmoitettava kirjallisesti (lomake saatavana kunnan neuvonnasta tai kunna www-sivuilta) tuettavat työpaikat viikkoa ennen työsuhteen alkamista, kuitenkin viimeistään mennessä kunnan infoon. Kunnanhallituksen päätöksestä tiedotetaan kuntatiedotteessa ja kesälehdessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Säästövapaat vuonna /02/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Vuodesta 2000 lähtien on yhtenä talouden sopeutustoimena myönnetty henkilöstölle säästövapaita. Säästövapaa on määritelty siten, että kunnan palvelukseen yli 6 kk:n työ- tai virkasuhteeseen otettu henkilö voi hakea vähintään neljä (4) palkatonta työloma- tai virkavapauspäivää ja saa sen lisäksi yhden (1) palkallisen vapaapäivän (bonuspäivän). Mikäli vapaa on yhdenjaksoinen maanantaista perjantaihin, ei lauantai ja sunnuntaipäiviä myöskään vähennetä palkasta. Palkattomia päiviä voi pitää myös yksittäisinä päivinä. Säästövapaaseen oikeutettu henkilö voi saada yhden säästövapaan, yhden bonuspäivän ja yhden viikonloppuedun. Vuoden 2014 säästö oli n euroa ja säästövapaata piti 34 henkilöä. Säästövapaan pitäminen ei saa vaikeuttaa palvelun tasoa eikä aiheuttaa sijaisen palkkaamistarvetta. Päätöksen säästövapaasta tekee kyseisen päävastuualueen päällikkö viran-haltijan/työntekijän hakemuksesta. Säästövapaan ja bonuspäivän pitämisen jaksotuksesta ja ajankohdasta on sovittava esimiehen kanssa. Vähennys palkasta tehdään työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti, kun palkaton työloma/virkavapaa pidetään. Säästövapaan toteuttamisessa vaihtoehtona on myös, että vähennys palkasta on työntekijän/viranhaltijan niin halutessa mahdollista tehdä heinäkuun palkasta (lomaraha maksetaan heinäkuussa), vaikka säästövapaa pidetäänkin myöhemmin muuna aikana. Säästövapaapäätös tulee tehdä ennen säästövapaan pitämistä. Kaikki säästövapaapäätökset on toimitettava palkanlaskentaan viimeistään Säästövapaat ja bonuspäivät on pidettävä mennessä. Kunnanhallitus hyväksyy vapaaehtoisen säästövapaan vuodelle 2015 ja siihen liittyvän bonusedun edellä esitetyn mukaisena. Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Työsuojelutoimikunta Kunnanhallitus Työterveyshuollon toimintasuunnitelmat vuodelle /01/2014 Työstmk Valmistelija: Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio puh , alkaen on työterveyshuollon palvelujen tuottajana ollut Etelä-Karjalan Työkunto Oy. Työterveyshoitajana Savitaipaleen toimipisteessä toimii Annukka Koistinen. Työterveyshoitaja Annukka Koistinen ja työsuojelupäällikkö Virpi Kallio ovat yhdessä päivittäneet työterveyshuollontoimintasuunnitelmat v Työterveyshuollontoimintasuunnitelmat ovat erikseen kunnan muulle henkilöstölle ja maatalouslomittajille. Sisällöltään niissä ei ole merkittäviä eroavaisuuksia. Toimintasuunnitelmia on esitelty myös kunnan johtoryhmälle. Toimintasuunnitelmiin on kirjattu työterveyshuollon sisältö jossa on mm lakisääteisen työterveyshuollon palvelujen lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoito, josta on rajattu pois hammashoito ja gynekologiset tutkimukset esim. papanäytteen ottaminen. Röntgentutkimuksista on rajattu pois mammografia. Sopimukseen ei sisälly perussairauksien hoitoon kuuluvien reseptien uusinta eikä pienet kirurgiset toimenpiteet esim. luomien poisto. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmat esitellään kokouksessa Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio Työsuojelutoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle työterveyshuollon toimintasuunnitelmien hyväksymistä vuodelle 2015 liitteen mukaisina. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Työterveyshuollon toimitasuunnitelmat vuodelle 2015 ovat pöytäkirjan liitteenä, liitteet 2 ja 3. Hyväksytään työsuojelutoimikunnan esittämät työterveyshuollon toimintasuunnitelmat vuodelle Työterveyshuollon toimintasuunnitelmat vuodelle 2015 ovat esityslistan oheismateriaalina. Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Työterveyshuollon toimintasuunnitelma v on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 9 ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma, lomituspalvelut 2015 on pöytäkirjan liitteenä, liite nro 10.

16 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Työsuojelutoimikunta Kunnanhallitus Työsuojelun toimintaohjelman, lomituspalvelujen työsuojelutoimintaohjelman ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman päivittäminen vuodelle /01/2014 Työstmk Valmistelija: Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio puh , Työturvallisuuslain 9 :n mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmassa johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työsuojelun toimintaohjelman seurannasta ja ylläpidosta vastaa työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö yhteistyössä linjaorganisaation esimiesten kanssa. Työsuojelun toimintaohjelmaan liitetään myös työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma. Työsuojelun toimintaohjelman ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman vahvistaa työsuojelutoimikunnan esityksestä kunnanhallitus. Lomituspalvelujen työsuojelujen toimintaohjelmaa on päivitetty työsuojelupäällikön ja maatalouslomittajien työsuojeluvaltuutetun toimesta. Työsuojelun toimintaohjelman, lomituspalvelujen työsuojelun toimintaohjelman ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman päivittäminen esitellään kokouksessa. Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio Työsuojelutoimikunta esittää työsuojelun toimintaohjelman, lomituspalvelujen työsuojelun toimintaohjelman ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelman v kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi päätettiin antaa työsuojelupäällikön tehtäväksi selvittää, edellyttääkö sähköisen työpöydän hankinta esim. työterveyshuollosta fysioterapeutin lausuntoa. Tämä asia liittyy läheisesti työsuojelun toimintaohjelman kohtaan 10 "Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy". Työsuojelun toimintaohjelma, lomituspalvelujen työsuojelun toimintaohjelma ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma ovat pöytäkirjan liitteenä, liitteet 4, 5 ja 6.

17 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Khall Hyväksytään työsuojelutoimikunnan esittämät työsuojelun toimintaohjelma, lomituspalvelujen työsuojelun toimintaohjelma ja työsuojelutoimikunnan toimintasuunnitelma. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.

18 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n lainojen takauksen täytäntöönpano 613/02/2014 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi, puh , Savitaipaleen kunta on marraskuussa 2014, kvalt , päättänyt tukea Savitaipaleen Vanhaintuki ry:tä lainojen uudelleenjärjestelyssä ja takaamisessa. Kunta edellytti saavansa lainan vakuudeksi kiinnitykset Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n kiinteistöihin. Kunta ei vaadi annettaville lainoille takausprovisiota. Kunta edellytti kuitenkin tehtäväksi selvityksen Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n toiminnan tehokkuudesta ja taloudellisuudesta seuraavanlaisesti: Savitaipaleen kunta haluaa myöntämäänsä tukea varten tarkemmin ymmärtää Savitaipaleen Vanhaintuki Ry:n nykytilan ja tulevaisuuden sekä toiminnallisesta näkökulmasta että kustannus- ja tuloksellisuusnäkökulmasta. Selvitys tehdään yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan, kunnan sekä yhdistyksen hallinnon ja henkilöstön edustajien kanssa. Selvityksen tekemisen onnistumisen kannalta on oleellista, että työ tehdään henkilöstön kanssa osallistavalla tavalla ja työ dokumentoidaan visuaalisesti ymmärrettäviksi työnkuluiksi jotta henkilöstö voi edelleen kehittää omaa toimintaansa. Lisäksi selvityksessä on esitettävä henkilöstön kanssa tehdyn osallistavan työn seurauksena konkreettisia ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta heillä on nyt kunnan vaatimat edellytykset täyttävä tarjous Aher Oy:ltä, jolla on jo valmiiksi merkittävä ymmärrys ja tieto yhdistyksestä tehtyään heille laajan toiminnan kehittämistyön mm. laatukäsikirjan. Nyt tehtävä selvitys sisältää seuraavat osiot: Jo nyt varsin laadukasta budjetointia kehitetään siten, että kk-tasoinen seurantajärjestelmä antaa selkeän kokonaiskuvan sekä kuukauden tilanteesta että kumulatiivisesti tilikauden alusta. Vuositasolla käydään läpi vuodet niin, että niissä huomioidaan myös panostettavat uudet kohderyhmät (palveluseteliasiakkaat, itsemaksavat asiakkaat jne.). Budjetoinnissa huomioidaan kustannusten tulosyksikkökohtainen kohdentaminen. Kk-tasoista raportointia yhdistyksen hallitukselle ja edelleen tarvittaessa kunnanhallitukselle kehitetään. Taloutta tarkasteltaessa huomioidaan se tosiasia, että jokaisesta aihealueesta on yhteys yhdistyksen talouteen. - Budjetointi- ja seurantajärjestelmän kehittäminen, kustannusten kohdentaminen, talouden säännöllinen raportointi - Maksut ja maksupolitiikka - Riskinhallintasuunnitelma kartoitus, ennakointi ja toimenpiteet - Kiinteistöjen huolto kuluseuranta, kehittäminen - Tulevien lakimuutosten huomioiminen ja raportointi - Toiminnan kehittäminen liiketoimintasuunnitelman hiominen

19 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus toteaa yllä olevan perusteella valtuuston asettamien reunaehtojen toteutuvan ja näin ollen kunta voi panna marraskuisen valtuuston päätöksen täytäntöön. Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus laittaa kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöön saatuaan kyseisen raportin. Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja opetustoimen muun rahoituksen maksatuspäätökset vuodelle /02/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Valtiovarainministeriö on antanut päätöksen kunnan peruspalvelujen valtion osuudesta ja kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta (VM/2633/ /2014). Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 :n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista: 1. 1 :n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuksista ja 2. syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteista. Kunnalle myönnetään valtionosuutta euromäärä, joka saadaan, kun kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 6 11 :ien mukaisesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 55 :ssä tarkoitettu kunnan oma rahoitusosuus. Vuonna 2015 kunnan omarahoitusosuus on 3 520,93 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan :ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään peruspalvelujen valtionosuuslain seitsemännessä luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat verotuloihin - perustuva valtionosuuden tasaus - vuoden valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus - työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa - vuoden 2015 työmarkkinauudistukseen liittyvä tasaus - veroperustemuutoksien huomioonottaminen valtionosuudessa - maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto - määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 :n mukaan kunnille myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä tai tasausvähennys). Tasauspäätös otetaan huomioon valtionosuuden lisäyksenä tai vähennyksenä päätettäessä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta.

21 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Valtionvarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n nojalla myöntänyt Savitaipaleen kunnalle vuodelle 2015 valtionosuutta ja verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta seuraavasti: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (sis. vos tasauksen) mistä verotuloihin perustuva vostasaus Kotikuntakorvaustulot Kotikuntakorvausmenot Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettu rahoitus Yhteensä Talousarvioon vuodelle 2015 budjetoitiin 11,5 miljoonaa euroa. Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua valtiovarainministeriöltä kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuspäätökset tiedokseen ja tyytyy niihin. Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus Kesälehden 2015 painatus ja taittotyö 751/00/2015 Khall Valmistelija: hallintojohtaja Virpi Myllyharju, puh , Kirjapaino Seppo Oy (lprint) on tehnyt oikaisuvaatimuspyynnön Savitaipaleen kesälehti 2015 painatus- ja taittotyöpäätöksestä. Kirjapaino Seppo Oy vaatii, että Kesälehden 2015 painatus ja taittotyön kilpailutuksessa huomioidaan myös Kirjapaino Seppo Oy:n tarjous ja tehty päätös oikaistaan. Vaatimusta perustellaan sillä, että tarjous on jätetty Lappeenrannan Harapaisen postikonttoriin keskiviikkona klo (Posti Oy:n kuitti). Postivirkailija on vakuuttanut, että posti on perillä viimeistään perjantaina aamujakelussa. Kirjapaino Sepon tarjouskirje on saapunut maanantaina Postin toimittamana Savitaipaleen kunnantalolle. Kesälehden tarjouspyynnöt pyydettiin toimittamaan klo mennessä postitse. Painotalotarjousten avaus pidettiin perjantaina klo 15.15, läsnä olivat Helena Hjerppe, kulttuurisihteeri ja Virpi Myllyharju, hallintojohtaja. Ennen tarjousten avaamista tarkistettiin keskustoimistoon tullut posti sekä ulko-oven vieressä oleva postilokero, jotka todettiin tyhjiksi. Päätös tehtiin hallintojohtajan viranhaltijapäätöksenä ja kunnan edun mukaisesti edullisin tarjous valittiin. Oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä, koska Savitaipaleen kunta ei voi ottaa vastuuta postin toimitusajasta. Tarjouspyynnöt lähetettiin , joten tarjousten jättämiseen oli aikaa n. kuukausi. Lisäksi Kirjapaino Seppo Oy:n tarjous oli kalliimpi, kuin tarjouskilpailun voittaneen Etelä-Savon Kirjapaino Oy:n tarjous. Kunnanhallitus päättää, että Kirjapaino Seppo Oy:n tekemä oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 12/2014 205 Kunnanhallitus Aika Paikka 11.08.2014 klo 18:00-19:40 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot