Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6"

Transkriptio

1 Kaakon SOTE-INTO Lokakuu Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3 Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Lääkehoito kuntoon s. 12

2 2 Kaakon SOTE-INTO Sisällys 2 Pääkirjoitus Paljon saatiin aikaan ja lisää on tulossa! Eksoten viestintäpäällikkö Heli Pajuvirta 3 Kaakon SOTE-INTOn päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan Päivi Pokkinen 3 Mikä Kaakon SOTE-INTO? 4 Kaakon SOTE-INTOn päätösseminaarin kuvasatoa 5 Ikäihmisten hyvinvointipalveluja kehitetään Kouvolassa osaamista ja oppimista yhdistäen Marjut Kettunen 6 Perjantaina haastattelu, maanantaina töihin Margit Tepponen 7 Ilonan avustaja on rempskeä ja aurinkoinen 7 Avustaja löytyi helposti 8 Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluketjujen vahvistaminen on Eksoten yhteinen asia Tarja Roivainen 9 Ikääntyminen paikalla itsenäisen selviytymisen tukeminen toimintakyvyn alentuessa Timo Hokkanen 10 Ensiluokkainen terveydenhuolto elinvoimaisuuden avaintekijä Irma Suonoja 11 SecLoc -järjestelmä lisää joustoa kotihoidon työpäivään Katja Rääpysjärvi ja Mika Mitikka 12 Eksotessa panostetaan luotettavaan tietoon lääkehoidosta Johanna Tulonen-Tapio ja Heli Inkinen 12 Eksoten johtamiskoulutus Tuula Partanen KANSIKUVASSA Lehmuskodin päivätoimintaryhmässä heitetään myös tarratikkaa. Kuva: Kimmo Metsälä PÄÄKIRJOITUS Paljon saatiin aikaan ja lisää on tulossa! On vähän kekkevä olo. Me kaakkoissuomalaiset saamme röyhistää rintaa, kun onnistuimme Kaste-ohjelmaan kuuluvan hankekokonaisuutemme toteutuksessa. Saimme aikaan sote-kentän asiakkaiden kannalta järkeviä asioita. Ja jatkoa seuraa. Kaakon SOTE-INTO 2 jatkaa koko Kaakkois-Suomen alueen kehittämistyötä. Röyhistelynsä pitää lunastaa tehdään se vaikka peilaamalla aikaansaannoksiamme Kaste-ohjelman tavoitteisiin. Tavoitteenahan on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä, parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta sekä lisätä väestön osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä. Nämä tavoitteet mielessämme me tätä työtä teimme. Osa aikaansaannoksistamme näkyy tämän lehden sivuilta. Sieltä löytyy juttuja mm. vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun keskuksesta Henkasta, ikääntyneille suunnatuista palvelumalleista ja lääkityksen kokonaishallinnasta. Kasteen kautta halutaan myös luoda sosiaali- ja terveydenhuoltoon eheät palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit. Täällähän me näitä malleja arjessa testaamme. Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitua palvelujärjestelmää tutkitaan sosiaali- ja terveyspiirissä (Etelä-Karjala), kuntaliitoksessa (Kouvola) ja yhteistoiminta-alueella (Kotka). Tulevaisuudessa kauttamme koko Suomi tulee saamaan tietoja eri järjestelmien toimivuudesta, ja se on arvokasta tietoa. Kaakon SOTE-INTOon kuuluvilla hankkeilla on vahva laajan alueen eri toimijoita verkostoiva vaikutus. On tärkeää, että hyvät käytännöt ja uudet toimintamallit leviävät yli maakuntarajojen. Esimerkiksi Eksotessa on rakennettu palvelujen tuottamismalliimme soveltuva kuntalaskutus. Tervetuloa tutustumaan! Kunnon hanketoimija puhuu aina tovin myös strategiasta. Tunnetko sinä työnantajasi tavoitteet? Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn mukaan puolet suomalaisista työskentelee yrityksessä tai yhteisössä, jolla ei ole työntekijöiden mielestä selkeää strategiaa. Jos työntekijä ei näe yhteyttä strategian ja käytännön työn välillä, se vaikuttaa jaksamiseen ja motivaatioon. Me kaakkoissuomalaiset olemme motivoituneita taidamme mennä strategiatyössäkin koko joukolla oikeaan suuntaan. Heli Pajuvirta viestintäpäällikkö Kaakon SOTE-INTO Julkaisija: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) Päätoimittaja: Heli Pajuvirta Sisällön suunnittelu: Tuula Partanen, Marjut Kettunen, Timo Hokkanen ja Niina Parkkunen Piirrokset: Heli Pukki Taitto: Nitro ID Painopaikka: Lappeenrannan Kirjapaino Oy Painosmäärä: 600 kappaletta Palaute:

3 Lokakuu Kaakon SOTE-INTOn päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan Kaakon SOTE-INTOn päätösseminaarin puheenvuoroissa katsottiin tulevaisuuteen. Seminaari pidettiin Lappeenrannassa lokakuun puolivälissä. Tapahtuman avannut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toimitusjohtaja Pentti Itkonen ennusti, että myös seuraavissa hallitusneuvotteluissa sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeällä sijalla. Toivon, että seuraavassa hallituksessa jatkettaisiin rahoitusohjelmia ja lakiuudistuksia, jotka osittain ovat jääneet nyt kesken, Itkonen totesi. Pentti Itkonen kertoi joskus aiemmin työurallaan toivoneensa pääsevänsä pienistä siperryksistä suuriin hankkeisiin, mutta totesi muuttaneensa käsitystään. Jos saa pieniä positiivisia asioita liikkeelle useissa eri kohdissa, niiden tuotos on monesti isompi kuin joku megaluokan hanke. Arkisen työn ymmärtäminen ja muutosten saaminen siellä aikaan on ihan yhtä tärkeää kuin isot hankkeet, hän totesi ja kiitti Kaakon SOTE-INTOssa tehdystä hyödyllisestä työstä. Itkonen muistutti, että edistyksessä on usein loppujen lopuksi kyse hyvin tavallisten ja itsestään selvien asioiden oivaltamisesta uudella tavalla. Vaativana tulevaisuuden haasteena hän mainitsi kuntatalouden hankalan tilanteen. Kehittämistoimintaa on vaikea perustella budjettien kautta. Sen vuoksi hankkeet ovat tulevaisuudessakin tärkeitä, Pentti Itkonen perusteli. Palveluintegraatio hyväksi sekä asiakkaille että henkilökunnalle Palveluintegraatio on STM:n ohjelmapäällikkö Juha Teperin mukaan tämän päivän ja tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Palveluintegraatio on tärkeää muun muassa sen vuoksi, että sen avulla voidaan riisua päällekkäisyyksiä palvelujen tuottamisessa. Se vähentää informaatiokatkoksia ja nopeuttaa prosesseja. Integraatio on erityisen tärkeää vanhusten tai muuten moniongelmaisten palvelujen tuottamisessa, Teperi muistutti ja totesi, että hyvin toteutettu integraatio helpottaa sekä asiakkaan asemaa että vähentää henkilökunnan työmäärää. Teperi painotti, että sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä asiakkaalla on keskeinen rooli. Lopputuloksen kannalta on hyväksi asiakkaiden ottaminen mukaan kehitystyöhön ja suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sen sijaan ei ole hyvä lähtökohta, jos jo ensimmäisenä vuotena uuden organisaation perustamisesta pitäisi tulla säästöjä, Teperi mainitsi. Tutkimustulosten mukaan integraatio menee helpoimmin läpi, kun koko organisaatiota muutetaan. Teperin mukaan melko usein näkee, että otetaan uusi organisaatio käyttöön ja vanha jää toimimaan rinnalle. Se ei Vastaava projektipäällikkö Tuula Partanen, ohjelmapäällikkö Juha Teperi ja toimitusjohtaja Pentti Itkonen totesivat, että Kaakon SOTE-INTOn kaksivuotiskauden aikana sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa tehtiin lujasti töitä ja luotiin arvokkaita ratkaisuja, joista on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen. Mikä Kaakon SOTE-INTO? kuitenkaan ole järkevää, vaan synnyt- tää lisää päällekkäisyyksiä ja epäselvyyttä toimintaan. Teperi piti tärkeänä, että uusia organisaatioita rakennetaan sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti ja myös sektorirajoja ylittäen. Sosiaali- ja terveydenhuollon on tärkeää tehdä yhteistyötä esimerkiksi liikenteen, kulttuurin ja opetustoimen kanssa kolmatta sektoria unohtamatta. Tarvitaan uusia raikkaita ajatuksia rakentamisen laajentamiseksi yli soterajan. Ei pidä ajatella, kuinka me saisimme muut tekemään meidän töitä, vaan pitää ajatella, miten kokonaisuutta voitaisiin rakentaa yhteistyössä, Juha Teperi sanoi. Päivi Pokkinen toimittaja FAKTA- RUUTU Kaakon SOTE-INTO -hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon KASTE-kehittämisohjelmaa vuosille Hankkeen tavoitteena on edistää kansalaisten itsenäistä suoriutumista, luoda integroidut palveluprosessit ja -rakenteet sosiaali- ja terveydenhuoltoon, vahvistaa henkilöstön osaamista, osallisuutta ja johtamista sekä hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitystä. Hanke muodostuu neljästä osahankkeesta: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Kouvolan kaupungin ja Etelä-Kymenlaakson yhteistoimintaalueen osahankkeista sekä Socomin KUPERA -hankkeeesta. Hankekokonaisuutta hallinnoi Etelä-Karjalan l sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Kaksivuotinen hanke alkoi vuoden 2008 marraskuun alussa ja päättyi lokakuun 2010 lopussa. Sen kokonaiskustannukset ovat olleet 5,3 miljoonaa euroa.

4 4 Kaakon SOTE-INTO Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on panostettu lääketiedon luotettavaan kirjaamiseen. Jokainen on oman lääkityksensä asiantuntija -tunnuslauseella asiakkaita kannustetaan ottamaan vastuuta omien lääkitystietojensa ajantasaisuudesta. Myös apteekit ovat lähteneet mukaan talkoisiin. Kehittämissuunnittelija Heli Inkinen (vas.) ja yhteistyöylilääkäri Johanna Tulonen-Tapio esittelivät Kaakon SOTE-INTOn päätösseminaarissa lääkitystietojen kirjaamista. Kysymys on sisällöstä Etelä-Kymenlaakson osahankkeen projektipäällikkö ikkökö Timo Hokkanen (oik.) esitteli kiinnostuneille kuulijoille toimintamallia, jonka tarkoituksena on luoda sisältö pitkäaikaisen laitoshoidon purkamiselle. Kysymys on sisällöstä. Siitä, miten hoidon ja hoivan tulee muuttua, Hokkanen kiteyttää. Tiedon ja taidon rasteilla Kaakon akon SOTE-INTOn neljällä osahankkeella oli useita alahankkeita. Lappeenrannassa järjestetyssä päätösseminaarissa näistä esittäytyi neljätoista. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on muun muassa rakennettu taloushallinnon integraatiota sekä paneuduttu kuntalaskutukseen, jossa tavoitteena on kustannusten jakaminen oikeudenmukaisesti osakaskuntien kesken. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on paljon toimijoita ja monta kuntaa. Haasteina ovat muun muassa yhdenmukaisten toimintatapojen luominen, uudet ohjelmistot sekä prosessien mallintaminen, taloussuunnittelija Olli Viianmaa (vas.) ja laskentasuunnittelija Juho-Pekka Ahola kertoivat Kaakon SOTE-INTOn päätösseminaarissa Eksoten taloushallinnon rastilla. Kouvolan hyvinvointipalveluissa on aloitettu itsenäisenä työmuotona vanhussosiaalityö. Aiemmin vanhussosiaalityötä on tehty muiden palveluiden osana. Nyt kaupunki on jaettu kolmeen alueeseen ja jokaisella alueella työskentelee vanhussosiaalityöntekijä. Hänen työparinaan on palveluohjaaja. Toiminta on niin uutta, että toistaiseksi vanhussosiaalityötä on tehty lähinnä kriisitilanteissa, mutta tavoitteena on työstää asioita eteenpäin. Tuolloin myös palveluohjaajan rooli korostuu, gerontologiaan erikoistunut sosiaalityöntekijä Henna Tuomaila kertoi. Muistipoliklinikka toimii vanhussosiaalityön osana. Palvelupäällikkö Kirsi Kiiski ja muistikoordinaattori Helena Hokkanen esittelivät uuden Kouvolan vanhussosiaalityön haasteita ja vastauksia niihin.

5 Lokakuu Ikäihmisten hyvinvointipalveluja kehitetään Kouvolassa osaamista ja oppimista yhdistäen Ikäihmisten hyvinvointipalvelut organisoitui moniammatilliseksi ja innovatiiviseksi palvelukokonaisuudeksi uuden Kouvolan aloittaessa toimintansa vuoden 2009 alussa. Palvelukokonaisuuden kehittäminen vastaa Kouvolan kaupungin ja Kouvolan ikäpoliittisen ohjelman strategisiin tavoitteisiin sekä kuntalaisten tarpeisiin. Hyvinvointipalvelujen tavoitteena on tuottaa ennaltaehkäisevät ja varhaisen puuttumisen ja tuen palvelut yhdestä palvelukokonaisuudesta. Avainsanoja ovat sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintojen rikkominen, askeleen edellä oleminen, kustannustehokkuus kuntalaisille ja ammatillinen raikkaus. Toiminta on organisoitu alueellisiin moniammatillisiin tiimeihin, jolloin palvelu on asiakkaalle lähipalvelua. Asiakkaat saavat ammattilaisten apua pääosin omiin koteihinsa, sillä työ tehdään suurelta osin kotikäynteinä. Hyvinvointipalveluja on arvioitu arviointisuunnitelman mukaisesti. Palvelurakenne on osoittautunut toimivaksi ja työskentelytapa voimaannuttavaksi. Parannettavaa on edelleen muun muassa dokumentoinnissa. Myös ikähaitarin laajuus aiheuttaa edelleen miettimistä palvelujen kohdentamisessa. tuen Hyvät ehkäisevät käytännöt keskiössä Kouvolan hyvinvointipalvelujen henkilökunta on tehnyt laajasti yhteistyötä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoiden kanssa. Palveluja on kehitetty ennakkoluulottomasti osaamista ja oppimista yhdistäen. Kaakon SOTE-INTO -hankkeessa hyvät ehkäisevät käytännöt ovat olleet keskiössä. Kehittämistyö huomioitiin myös Talentian asiantuntijapäivillä 2010, missä käytäntö oli yksi neljästä hyvän käytännön palkintoehdokkaasta voittaen yleisöäänestyksen. Hyvinvointipalvelujen alaisuudessa Kouvolaan luotiin yhdenmukainen malli kaikille 80 vuotta täyttäneille ei säännöllisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä oleville tarjottavasta kotikäyntimallista ja siihen liittyvästä haastattelu- ja keskustelulomakkeesta. Ehkäisevät kotikäynnit käynnistyivät vuonna 2009 koko kaupungin alueella ja kotikäyntien aihevalikoimaa laajennettiin aiemmista seudullisista malleista. Ehkäisevät kotikäynnit ovat sosiaalihuoltolain (710/1982) ja asetuksen (607/1983) mukainen maksuton palvelu. Se on asiakkaalle vapaaehtoinen ja luottamuksellinen. Sen tavoitteena on muun muassa ennakoida ikäihmisen avun tarve sekä antaa tietoa erilaisista palveluista kotona asumisen tueksi. Hyvinvointipalvelujen tavoitteena on tuottaa ennalta ehkäisevät ja varhaisen puuttumisen ja palvelut yhdestä palvelukokonaisuudesta. Kouvolassa kehittämistyössä on huomioitu sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Ikäneuvo-työryhmän ehdotukset ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien rakenteiden ja toiminnan sisällön kehittämisestä. Valtakunnallisen suosituksen mukaisesti ehkäisevän kotikäynnin käsite muutettiin hyvinvointia edistäväksi kotikäynniksi. Vuoden 2009 toimintaa arvioitaessa Kouvolassa nousi tarve miettiä kohderyhmää tarkemmin. Pohdittavaksi tuli, olisiko ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen kannalta käynnit tehtävä esimerkiksi jo 75 vuotta täyttäville kuntalaisille. Saatu tieto osoitti myös, että huomattava määrä asiakkaista sai ohjeet ottaa yhteyttä terveysasemien muistihoitajiin. Tämä tulos tuli esille aihevalikoimaan otetun muistitestin, niin sanotun kellotestin, ansiosta. Kertynyt asiakastieto tuo esiin palvelun tarpeen määrää ja edellyttää sen selvittämistä, miten tarpeeseen on mahdollista vastata. Saatua tietoa hyödynnetään hyvinvointia edistävien kotikäyntien kehittämistyössä sekä muissa ikäihmisten hyvinvointipalveluissa, joissa pyritään vahvistamaan ennaltaehkäisevää ja varhaisen tuen rakennetta. Marjut Kettunen projektipäällikkö Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Muistipoliklinikka Gerontologinen sosiaalityö Ikäasema Senioriterveysneuvonta Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus FAKTA- RUUTU Ikäihmisten hyvinvointipalvelut: l

6 6 Kaakon SOTE-INTO Perjantaina haastattelu, maanantaina töihin Henkka auttaa hyvän avustajan löytämisessä Kaakkois-Suomen henkilökohtaisen avun keskus Henkka etsii ja välittää henkilökohtaisia avustajia vaikeavammaisille henkilöille lyhyt- ja pitkäaikaisiin työsuhteisiin. Lisäksi keskus neuvoo avustettavia ja avustajia työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Tietoa ja apua saa nyt keskitetysti yhdestä paikasta. Kaakkois-Suomessa on meneillään kahden vuoden mittainen kokeilu, jonka tarkoituksena on luoda toimintamalli pysyvälle alueelliselle henkilökohtaisen avun keskukselle. Palvelun tuottaa Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy. Sen toimialueeseen kuuluvat Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. Yhteistyö alueiden välillä mahdollistaa henkilökohtaisen avun keskuksen toiminnan. Palvelu parantaa sekä avustettavien henkilöiden että avustajien asemaa. Aiemmin vaikeavammaiset henkilöt ovat joutuneet itse etsimään avustajansa. Henkka helpottaa työnantajien ja avustajien kohtaamista. Se kokoaa ja ylläpitää avustaja- ja työnantajarekisteriä sekä välittää avustajia lyhyt- ja pitkäaikaisiin työsuhteisiin. Avustajan työnantajana toimimiseen liittyy paljon vastuuta ja velvollisuuksia, joista tiedottaminen on toteutunut alueen kunnissa eri tavoin. Tietoa saa nyt keskitetysti yhdestä paikasta. Henkka auttaa tarvittaessa työsopimusten teossa ja haastattelujen järjestämisessä sekä muissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Lisäksi Henkka ohjaa ja perehdyttää henkilökohtaisia avustajia. Vaikka henkilökohtaisilta avustajilta ei vaadita koulutusta, hakijan pitää olla alalle sopiva. Siksi kaikki avustajarekisteriin haluavat esihaastatellaan. Lopullisen päätöksen avustajastaan tekee silti avustettava henkilö itse. Käytännöt yhdenmukaistuvat Avustettavan ja avustajan lisäksi myös kunta hyötyy Henkan palveluista. - Näin saadaan kokonaiskuva todellisuudesta eli voidaan yksilöidä se, millainen kyky kullakin vaikeavammaisella on toimia työnantajana, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin vammaispalvelupäällikkö Riitta Hakoma kuvaa. - Käytännöt yhdenmukaistuvat ja Henkka luo selkeät raamit ja kuvion henkilökohtaisen avun toteuttamiselle. Tämä vaikuttaa myös palvelun laatuun. Palvelu on tasa-arvoista koko Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella. Sosiaalityöntekijän resurssit eivät usein riitä jatkoseurantaan, vaikka kiinnostusta asiaan olisikin. Henkan avulla on mahdollista valvoa palvelun toteutumista jatkossa, Hakoma jatkaa. Alkuvuoden aikana on koottu avustajaja työnantajarekisteriä ja käynnistetty avustajavälitys. Syksyllä käynnistyivät vertaistapaamiset avustajien työnantajille ja avustajille. Suunnitteilla on avustajien palkkahallinnon keskittäminen yhdelle tilitoimistolle vuoden 2011 alusta. Avustajan työstä kiinnostuneet ovat löytäneet työtä Henkan kautta ja näin on voitu vaikuttaa suoraan ihmisten työllistymiseen. Kaakkois-Suomen alueella on syntynyt noin 70 uutta työsuhdetta toiminnan aikana. Työnantajan on joskus ollut vaikea saada avustajaa pienen tuntimäärän takia ja työsuhde on jäänyt sen vuoksi syntymättä. Henkan kautta avustaja voi löytää itselleen useamman työnantajan ja koostaa pienistä tuntimääristä itselleen kokopäiväisen työn. Tällä parannetaan avustajien saatavuutta ja työnantajien elämänlaatua. Margit Tepponen Kirjoittaja on yht. yo., joka työskenteli Socomilla harjoittelijana. Mitä on henkilökohtainen apu? FAKTA- RUUTU Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen tukitoimi vaikeavammaiselle henkilölle. Vaikeavammainen on henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Henkilökohtainen apu on avustamista niissä tehtävissä, joita avustettava itse tekisi, jos kykenisi siihen ilman vammaa tai sairautta.

7 Lokakuu Kouvolalainen Ilona Pasanen (etualalla) tekee avustajiensa kanssa arkisia askareita. Amadeus Saikko tarvitsee avustajaa niihin kodin askareisiin, joiden tekeminen pyörätuolista ei onnistu. Ilonan avustaja on rempskeä ja aurinkoinen Avustaja löytyi helposti Yksi Henkan asiakkaista on kehitysvammainen Ilona Pasanen, 31. Hän asuu äitinsä Marjatta Pasasen kanssa Kouvolassa. Äiti ja tytär ovat yhdessä julkaisseet kaksi kirjaa, jotka kertovat Ilonan tarinan: Ilona ilona ja Ilonsäteitä ja surenkorento. Kirjoittajien mukaan teosten tarkoitus on tuoda kehitysvammaisen maailmaa tunnetuksi ihmisille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta tai edes halua tutustua siihen. Kirjoihin on koottu sanavalmiin Ilonan lohkaisuja vuosien varrelta. Kuullessaan ystävänsä Saijan päässeen autisteille tarkoitettuun ammattikouluun Ilona totesi: On hyvä, että Saija pääse jatkojalostukseen. Ilona muistaa myös huolehtia rakkaasta äidistään: Äiti, sinussa on hohtoa vielä vanhanakin. Uudenaikaisen pään kyllä tarvitsisit. Muistikeskus on sulta tuhoutunut. Toisaalta Ilonan mielestä Elämässä pitää olla lommoa. Ilonalla on kaksi henkilökohtaista avustajaa. Toinen avustajista, Tanja, on löytynyt Henkan avulla. Tanja hoitaa Marjatan omaishoidon vapaita. Ilonalla on vaikea epilepsia, joten hyvän avustajan löytyminen oli ensiarvoista. - Se, että saatiin yhteys tällaiseen ihmiseen, on tärkeää, Marjatta Pasanen kiittelee. Kun taustalla on suurempi organisaatio, jonka edustaja on jo kerran haastatellut avustajan, on työnantajan helpompi löytää itselleen sopiva avustaja. - Se on niin kuin valmis paketti sitten jo, Pasanen lisää. Hän toivoo myös lisää arvostusta avustajille. Molemmat, äiti ja tytär, ovat olleet erittäin tyytyväisiä avustajiin. Ilona kuvailee Tanjaa rempskeäksi ja aurinkoiseksi. Hän pitää tärkeänä, että avustaja on läsnä tilanteessa. - Tanja on läsnäoleva. Se ei ole vinksahtanut, Ilona toteaa. Avustaja auttaa Ilonaa päivittäisissä toimissa. He leipovat, tekevät ostoksia ja käyvät Martta-kahviossa kahvilla. - Se on luksusta, Ilona toteaa. Myös Marjatta on tyytyväinen kun Ilona on hyvissä käsissä ja hän itse saa pitää ansaittuja vapaitaan. Marjatan oma terveys on heikentynyt viimeisen neljän vuoden aikana, joten uuden avustajan palkkaaminen on tullut tarpeeseen. Amadeus Saikko on juuri saanut pyörätuoliinsa uudet vanteet. Amadeus on yksi Henkan asiakkaista. Hänelle sopiva avustaja löytyi helposti. Henkan edustaja haastatteli potentiaalista avustajaa perjantaina. Heti seuraavana maanantaina Amadeus järjesti työhaastattelun, jonka tuloksena hän päätti palkata Heidin avustajakseen. - Kävi tosi hyvä tuuri, että sain sinut tähän apuun, Amadeus Saikko kiittelee avustajaansa. - Avustaja auttaa niissä päivittäisissä askareissa, joita en pysty tästä tuolista tekemään, Amadeus Saikko kertoo. Avustaja auttaa tarvittaessa myös siivouksessa ja Amadeuksen kolmen lapsen hoidossa. Amadeus Saikko on ollut tyytyväinen Henkan toimintaan. - Kun tuli tieto, että on mahdollisuus tällaiseen henkilökohtaiseen avustajaan ja pyydettiin soittamaan tällaiseen paikkaan, niin siitä se sitten lähti eteenpäin. Henkka oli mukana koko ajan ja neuvoi tosi paljon, kun itsellä ei ollut aluksi hajuakaan miten toimitaan, Amadeus Saikko kiittelee. Molemmat, sekä Amadeus että hänen avustajansa, toivovat, että kaikki apua tarvitsevat saisivat tietoa Henkasta.

8 8 Kaakon SOTE-INTO Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluketjujen vahvistaminen on Eksoten yhteinen asia Kaakon SOTE-INTOn Etelä-Karjalan osahankkeena käynnistetyn Vaikeavammaisten erityispalvelut -kehittämishankkeen tavoitteena on turvata vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten tarvitsemat riittävät ja laadukkaat erityispalvelut Etelä- Karjalassa. Tavoitteena on yhdenvertaisuus, seudullinen tasa-arvoisuus, vammaisuuden aiheuttamien haittojen ehkäiseminen sekä alueellinen koulutus ja kehittäminen. Kehittämistyöhön ovat sitoutuneet projekti- ja ohjausryhmän lisäksi kehitysvammapoliklinikan työntekijät sekä erityishuoltopiirin johtoryhmä. Yhdessä on käyty kunnissa keskustelemassa kehitysvammahuollon nykytilanteesta, hyvistä toimivista työkäytännöistä ja tulevista tarpeista. Lisäksi on verkostoiduttu ja käyty oppimassa uutta valtakunnallisilla tutustumiskäynneillä. Tavoitteena on yhdenvertaisuus, seudullinen tasaarvoisuus, vammaisuuden aiheuttamien haittojen ehkäiseminen sekä alueellinen koulutus ja kehittäminen. Vaikeavammaisten poliklinikka käynnistyi keväällä Asiakkaita ovat aikuiset vaikeavammaiset, joilla on liikuntavamma tai fyysisen toimintakyvyn ongelma, ja joiden asiat ovat ongelmallisia ja monimuotoisia. Moniammatillinen tiimi tarjoaa myös konsultointiapua ja sillä on laajat yhteydet harvinaisissa erityisryhmissä tarvittavan asiantuntemuksen saamiseksi. Eksoten kehitysvammapoliklinikka aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta. Eteläkarjalainen kehitysvammainen saa tarvitsemansa palvelut ensisijaisesti peruspalveluista, mutta kun tarvitaan kehitysvammaisuuteen liittyvää erityisosaamista, poliklinikan moniammatillinen työryhmä auttaa. Poliklinikalla tehdään erityistutkimuksia ja kuntoutussuunnitelmia sekä järjestetään palveluja yhdessä alueen avoterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalvelujen sekä kasvatus- ja opetustoimen kanssa. Etelä-Karjalan kehitysvammahuollon alueellisessa strategiassa vuosille visiona on kotona asumiseen liittyen turvata kehitysvammaisen elämä tavallisena kuntalaisena oman yhteisönsä jäsenenä. Palvelut järjestetään mahdollisimman pitkälle lähipalveluina lähellä kotia. Tämän takaamiseksi kehitysvammahuollon osaamista viedään aiempaa laajemmin perustasolle mm. ammatillisen koulutuksen avulla. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosille Kaikkien erityishuoltopiirien tulee laatia oma alueellinen suunnitelma. Suunnitelmat kootaan yhteen valtakunnallista asumissuunnitelmaa varten. Etelä-Karjalassa erityishuoltopiirin asumissuunnitelmassa painopiste on asumiseen liittyvien tukipalvelujen kehittämisessä. Keskustelutilaisuus marraskuussa Kehitysvammapalveluja pyritään kehittämään mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja on tärkeää, että kehitysvammaisen ja hänen omaistensa tarpeet tulevat kuulluksi. Vuoden 2010 alusta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia Etelä-Karjalan kehitysvammapalveluista. Seuraavassa tilaisuudessa 24. marraskuuta keskitytään kehitysvammaisten asumiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Tilaisuuteen voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Hankkeen tulevia haasteita ovat kehitysvammaisten mielenterveyspalvelujen ja asumiseen liittyvien tukipalvelujen kehittäminen sekä ikääntymiseen liittyvien muuttuvien tarpeiden huomioiminen. Kehitysvammapoliklinikan toimintaa monipuolistetaan erityisesti mielenterveyspalvelujen osalta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Palveluprosessien kehittämisellä ja prosessikuvausten laatimisella varmistetaan yhtenäiset toimintamallit Etelä-Karjalassa. Uutena toimintamallina suunnitellaan liikkuvan työryhmän jalkautumista kehitysvammaisen arkeen antamaan ohjausta, neuvontaa ja tukea perheille. Kehitysvamma-alan henkilöstön osaamista lisätään alueellisen koulutuksen avulla ja yhteistyökuvioita kehitetään. Kaikkien eteläkarjalaisten on mahdollista saada tietoa kehitysvammapalveluista, ajankohtaisista tapahtumista ja koulutuksista www-sivujen kautta Tarja Roivainen kehittämissuunnittelija

9 Ikääntyminen paikalla itsenäisen selviytymisen tukeminen toimintakyvyn alentuessa Lokakuu Aging in place -ajattelulla tarkoitetaan ikääntymistä tutussa ympäristössä. Käsitettä käytetään myös laajassa merkityksessä; ikääntyneen ei tarvitse palveluasumiseen muuttamisen jälkeen siirtyä pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Molemmissa merkityksissä käytettynä Aging in place -ajattelun toteutuminen edellyttää muutoksia koko palvelujärjestelmään. Kaakon SOTE-INTOn Etelä- Kymenlaakson osahankkeen aikana on kehitetty ikääntyneiden itsenäisyyttä monin tavoin tukeva kokonaisuus. Etelä-Kymenlaakson kunnat ja Carea ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön toimintamalleja, jotka parantavat asiakkaiden ohjausta, neuvontaa ja toimintakyvyn arviointia. Toimintakyvyn arviointiin on sovittu yhtenevä mittaristo vanhuspalveluihin ja fysioterapian palveluihin sekä yhteiset mittarit ja toimintatavat hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin. Tavoitteena on toimintakyvyn tukeminen ja varhainen ohjaus. Fysioterapian toimintakykymittauksissa ei ole aiemmin systemaattisesti käytetty ikääntyneiden mittaristoa. Yksiportainen hoiva-asuminen Etelä-Kymenlaaksossa on hyväksytty yhtenevä hoiva-asumisen toimintamalli. Mallin avulla toteutetaan ikääntyneiden pitkäaikaisen laitoshoidon purku siten, että hoidossa ja hoivassa tapahtuu sisällöllisiä muutoksia. Mallissa on kyse kestävästä suunnittelusta. Tulevaisuudessa palvelujen määrän vähetessä myös henkilökunnan tarve vähenee. Hoiva-asumisen mallia voidaan toteuttaa laitoshoitoa joustavammin welfare-mix -ajattelun mukaisesti, koska samassa asunnossa asuva voi parhaimmillaan valita, mistä palvelunsa saa. Asunnon vaihtaminen voi vaikuttaa ikääntyneen terveyteen ja sosiaaliseen tilanteeseen merkittävästi. Asunnon pysyvyys lisää omaa hallinnan tunnetta, mikä taas parantaa toimintakykyisyyttä. Asumisen suunnittelun lähtökohtana tulisi olla se, että annetut palvelut lisäävät itsenäistä suoriutumista. Alueen kunnat ovat hyväksyneet toimintamallin ikääntyvien pitkäaikaisen hoidon kehittämislinjaksi. Hoiva-asumisella tarkoitetaan ympärivuorokautisen hoivan mahdollistavaa asumisen muotoa. Se voi vaihdella ryhmäkodista hoiva-asumisyksikköön. Hoiva-asumisen toimintamallissa puhutaan yksiportaisesta hoivasta, mikä tarkoittaa sitä, että palvelut tulevat asiakkaan luo. Asiakkaan ei tarvitse hoiva-asumiseen siirtymisen jälkeen muuttaa saadakseen palveluja. Asukkaan tarvitsemat palvelut voivat vaihdella merkittävästi. Hoiva-asuminen on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka eivät selviä kotihoidon antaman avun turvin. Hoiva-asuminen on rinnakkainen käsitteen tehostettu palveluasuminen kanssa. Hoiva-asumisyksiköissä pyritään vastaamaan asukkaan äkilliseen yleistilan laskuun paikan päällä. Alueen kunnat ja Carea ovat ottaneet käyttöön äkillisen yleistilan laskun toimintamallin ikääntyneiden palveluissa. Malli palvelee sekä itsenäisesti asuvia että hoiva-asukkaita. Mallin kehittämisessä on hyödynnetty pääkaupunkiseudun Päivystys-hankkeen tuloksia. Mitä muutoksilta on odotettu ja mitä saavutetaan? Etelä-Kymenlaaksossa ei ole muodostettu uusia toimintaorganisaatioita. Kehittämistyössä on etsitty asiakaslähtöisiä toimintatapoja organisaatiosta riippumatta. Uusilta toimintamalleilta on odotettu varhaisvaiheen ohjauksen lisääntymistä, tarpeettoman vuodeosastohoidon vähenemistä, kustannusten kasvun hidastumista ja ihmisläheisen vanhenemisen mahdollistamista. Osahankkeen aikana eri toimijoiden välille on muodostunut yhteisiin toimintamalleihin perustuva kokonaisuus, joka lisää ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä ja vähentää tarpeettomia siirtymisiä. Ikääntyneiden palveluiden muutosten lisäksi on laadittu suunnitelma vaikeavammaisten asunnonmuutostöiden kehittämisestä ikääntymisnäkökulma huomioiden. Aging in place -ajattelun toteutuminen vaatii konkreettisia muutoksia toimintatapoihin ja suunnitteluun. Kokonaisuus on rakennettava yksittäisten asiakkaiden ja työntekijöiden välisten toimintojen muuttamisen varaan. Timo Hokkanen projektipäällikkö

10 10 Kaakon SOTE-INTO Ensiluokkainen terveydenhuolto elinvoimaisuuden avaintekijä Kun uusi Kouvola syntyi kuuden kunnan kuntaliitoksella vuonna 2009, kuntien sosiaalija terveystoimet yhdistettiin yhteiseksi perusturvan toimialaksi. Toimialan haasteina ovat väestön vanheneminen, lisääntyvät elintapasairaudet ja niiden aiheuttama palvelutarpeen kasvu sekä henkilöstön rekrytointi. Palvelutarpeen kasvu johtaa nopeasti kasvavaan kustannuskehitykseen. Hektinen työ vaatii vastapainoa. Ensimmäisen KoTePa-soudun voitti Kouvolan terveyspalvelujen joukkue. Eturivissä keskellä joukkueen kippari, johtava ylilääkäri, Kati Myllymäki. Terveydenhuollon strategiatyön tavoitteena on vahvistaa Kouvolan edellytyksiä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja terveydenhuollon kasvaviin menopaineisiin sekä muuttuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön. Taustalla on halu priorisoida asiakaslähtöiset terveyspalvelut ja varmistaa Kuusankosken aluesairaalan toiminta ja kehittäminen. Aluesairaalan erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen toiminnan yhdistämisellä haetaan tulevan terveydenhuoltolain hengessä potilaslähtöistä, sujuvaa ja laadukasta terveyspalvelua. Uusi toimintatapa tarkoittaa asiantuntemuksen ja teknologian kokoamista potilaan tarpeista lähtien. Pyrkimyksenä on, että tarvittava osaaminen tuodaan ilman viiveitä ja jonottamista hoitoprosessiin. Tavoitteena on, että työntekijöiden osaaminen on parhaassa mahdollisessa käytössä esimerkiksi välttämällä päällekkäisiä tutkimuksia, minimoimalla odotusaikoja ja parantamalla tiedonkulkua. Strategiatyöryhmän työn ja DRG Medical Systemsin laatiman asiantuntijaselvityksen toimenpide-ehdotusten jatkotyöskentelyyn organisoitiin KoTePa-hanke (Kouvolan terveyspalveluhanke). Virkamiesvalmistelusta vastaa kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki. Kouvolan kaupunginhallitus on hankkeen ohjausryhmänä. Projektipäällikönä toimii johtava lääkäri Kati Myllymäki, projekti- vastaavana ylihoitaja Irma Suonoja ja projektisihteerinä hallintosihteeri Tuija Rinne. Vuoden 2010 maaliskuussa tiimissä aloitti projektisuunnittelija Laura Moisio. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa työryhmissä on käyty perusteellisesti läpi konsulttien ehdotus terveyskeskuksen ja aluesairaalan toiminnan yhdistämisestä. Työryhmissä on ollut edustus sekä Kouvolan perusturvasta että Kymenlaakson sairaanhoitopiiristä, henkilöstöjärjestöjen edustus sekä asiantuntijoita sairaanhoitopiirin liikelaitoksista ja tytäryhtiöistä. Taustalla on halu priorisoida asiakaslähtöiset terveyspalvelut ja varmistaa Kuusankosken aluesairaalan toiminta ja kehittäminen. Kumppanuussopimus Kuusankosken aluesairaalan siirtymisestä Kouvolan kaupungin perusturvaan allekirjoitettiin Jatkotyöstämisessä selvitettävänä ovat kiinteistöratkaisut, tukipalveluiden järjestäminen, tietojärjestelmäratkaisut sekä työnjako Kotkan keskussairaalan ja aluesairaalan välillä. Vetovoimaa rekrytointiin KoTePa-hankkeen kokonaistavoitteena on laadukas terveydenhuolto ja vetovoimainen toimintayksikkö, joka pystyy rekrytoimaan osaajia. Muita tavoitteita ovat laaja-alainen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukeva toimintatapa osana koko kaupungin strategiaa sekä innovatiivinen terveydenhuolto-organisaatio, joka tarjoaa hyvät työskentelyolosuhteet, kannustavan työilmapiirin, korkean tutkimus- ja hoitoteknologiatason ja yhteistyömahdollisuuden muiden alojen osaajien kanssa. Pyrkimyksenä on luoda Yhden oven toimintamalli integroidussa organisaatiossa, jossa raja-aidat on kaadettu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Väestölle tarjottavat palvelut ovat joustavia, kattavia ja hyvin saatavilla. Tähtäimessä ovat myös tehokkuus ja kustannusten nousuvauhdin hillitseminen sekä uusi rakennusajattelu, jossa erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toimivat saman katon alla. Valtakunnallisessa sote-palveluiden kehittämisen KASTE-ohjelmassa Kymenlaakson kunnat ovat yhteisessä Kaakon SOTE-INTO kehittämishankkeessa. Tätä kautta rahoitetaan palvelurakenteen uudistamista PARASpuitelain ja tulevan terveydenhuoltolain tavoitteiden mukaisesti.

11 KoTePa:ssa tavoitteena joustava ja yhtenäinen palvelukokonaisuus FAKTA- RUUTU KoTePa-hankkeessa tavoitteena on saada asiakkaalle joustava ja yhtenäinen palvelukokoisuus, jonka pohjana on integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä. Tavoitetta edistetään: integroimalla perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito vahvistamalla avopalveluja ja matalan kynnyksen palveluja (mielenterveyspalvelut) järjestämällä toiminta suurten potilasryhmien tarvitsemien palveluprosessien mukaisesti kehittämällä erikoissairaanhoidon konsultaation malleja kehittämällä ja vahvistamalla päivystystoimintaa luomalla toimiva omalääkäri-omahoitaja työskentelymalli ankkuroimalla potilasturvallisuus toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin integroimalla tietojärjestelmät kehittämällä rekrytointia. Hankkeessa tehdyt strategiset valinnat pohjautuvat valtakunnallisiin politiikkaohjelmiin ja laatusuosituksiin, alueellisiin hyvinvointistrategioihin sekä alueella tehtyihin selvityksiin. KoTePa-hanke on ollut mukana Kouvolan osahankkeen sisällöissä sen ensimmäisen kauden viimeisen vuoden aikana. Kaakon SOTE-INTO 2 -hankkeen suunnitelmissa KoTePa-hanke on ollut alusta alkaen. Kouvolan osahankkeen toisessa vaiheessa keskitytään samaan aikaan rakenteellisia, toiminnallisia, menetelmällisiä ja tietoteknologisia ratkaisuja. Tavoitteena on saada asiakkaalle joustava ja yhtenäinen palvelukokoisuus, jonka pohjana on integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä. Tiivistä hanketyöskentelyä on tehty yhdessä Kouvolan perusturvan palvelualueiden henkilöstön kanssa. Hektinen työ vaatii myös vastapainoja. Yhtenä tällaisena järjestettiin kesäkuun lopulla haastesoutu kirkkoveneillä. Haasteen saivat Kouvolan sosiaalipalvelut, Kuusankosken aluesairaala, Kymenlaakson keskussairaala ja Kymenlaakson psykiatrinen sairaala. Tiukan viiden kilometrin kisan voitti Kouvolan terveyspalvelut, toiseksi kiri Kouvolan sosiaalipalvelut ja kolmantena maaliin tuli Kuusankosken aluesairaala. Irma Suonoja projektivastaava, ylihoitaja Matkapuhelinsovelluksella toimiva järjestelmä on helppo ja nopea käyttää. Hoitaja kirjautuu tunnuksillaan sovellukseen ja oven avaaminen tapahtuu bluetooth-yhteydellä. lä. Kiinteistön ovissa on tavalliset mekaaniset lukot ja niiden rinnalle asennettuna edullinen SecLoc-ovimoduuli. Hoitajan avatessa asiakkaan oven käyntitiedot kirjautuvat valmistajan ylläpitämälle palvelimelle tulo- ja lähtöaikoineen, josta ne on tulevaisuudessa mahdollista siirtää myös potilastietojärjestelmään käyntitiedoiksi. Näin käyntien kirjaaminen jäisi pois vapauttaen työaikaa. Lukitusjärjestelmän myötä kotihoitohenkilöstön työ muuttuu joustavammaksi, sillä henkilökunnan ei tarvitse kantaa asiakkaiden avaimia mukanaan. Ratkaisun avulla avainnippujen jakamiseen, hakemiseen ja palauttamiseen aiemmin kulunut työaika voidaan käyttää hoitotyöhön. Myös yllättävät asiakaskäynnit helpottuvat SecLoc-järjestelmän ansiosta. Päivystyskäynnille mentäessä ei enää tarvitse hakea avainta, vaan asiakkaan ovi aukeaa kännykällä. Lokakuu 2010 SecLoc -järjestelmä lisää joustoa kotihoidon työpäivään Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Kaakon SOTE-INTO -ohjelman Helli-osahankkeessa pilotoidaan Lappeenrannan kotihoidossa kotimaista Mohinet Oy:n kehittämää SecLoc-lukitusjärjestelmää. Sähköisiä lukkoja on tällä hetkellä käytössä kotihoidon asiakkaiden ovissa noin 120. Lisäksi lukkoja on asennettu tiimitupien oviin. Lukitusjärjestelmän käyttö lisää turvallisuutta sekä asiakkaan että hoitajan näkökulmasta. Sairaanhoitaja Suvi Huikari kertoo SecLoc-järjestelmän olevan helppokäyttöinen ja varmatoiminen. Lukitusjärjestelmän käyttö lisää turvallisuutta sekä asiakkaan että hoitajan näkökulmasta. Asiakkaan ei tarvitse enää antaa monia avaimia hoitajille ja muulle henkilökunnalle. Näin vaara avaimen katoamisesta vähenee. Hoitajien käyntien kirjautuminen palvelimelle mahdollistaa käyntien todentamisen esimerkiksi tilanteissa, joissa muistamaton kotihoidon asiakas ei muista hoitajan käyneen. Katja Rääpysjärvi projektityöntekijä Mika Mitikka projektityöntekijä 11

12 12 Kaakon SOTE-INTO Eksotessa panostetaan luotettavaan tietoon lääkehoidosta Lääkityksen kokonaishallinta on osa Kaakon SOTE-INTOn KASTE-hanketta. Sen suunnittelussa otettiin huomioon uudenlaisen toimintamallin luominen sekä kokonaislääkityksen ja hoitosuunnitelman kehittäminen. Lääkehoito on keskeinen strateginen prosessi terveydenhuollossa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) työskentelee noin 4000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Eksotessa on meneillään toimintakäytäntöjen uudistaminen ja yhtenäistäminen. Vuoden 2010 alussa otettiin yhteiseen käyttöön potilastietojärjestelmä, Effica. Monet ammattiryhmät eri toimipaikoissa osallistuvat potilaiden lääkehoitoon ja sen kirjaamiseen. Saman järjestelmän käyttäjiä ovat sekä perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito että sosiaalitoimi. Yhteisen tietojärjestelmän käyttöönoton takia tuli tarve muokata moniammatillisesti yhtenäinen toimintatapa ja kirjaamisen käytäntö erityisesti lääkehoitoon. Tavoitteena osahankkeessa oli, että potilaiden kokonaislääkitystiedot ovat ajan tasalla potilastietojärjestelmässä ja lääkehoidon prosessi on sovittu, mallinnettu ja se toimii. Näin parannetaan lääkehoidon turvallisuutta, lisätään tiedon paikkansa pitävyyttä ja helpotetaan ammattilaisten työtä. Jatkotavoitteena on hoitosuunnitelman yhteinen, sovittu käyttö hoidon tavoitteiden saavuttamisen tukena. Hankkeessa lähdettiin liikkeelle lähtötilanteen kartoituksella eri yksiköiden toimintamalleista. Se tehtiin kyselyllä elokuussa Vastauksia saatiin eri yksiköstä lähes 70. Tämän jälkeen laadittiin moniammatillisesti käytännön työntekijöiden kanssa toimintamalli. Malli jalkautettiin esimiesten, potilastietojärjestelmän pääkäyttäjien ja alueen perusterveydenhuollon kehittäjäverkoston (Rohto-vastaavat) kanssa työpajoissa ja koulutuksissa sekä laadittiin potilastietojärjestelmän lääkeosion käytön opas toimintamallin ja yhtenäisen kirjaamisen pohjalta. Käytön kokemuksia hyödynnettiin toimintamallin jatkokehittelyssä ja uusien tietojärjestelmän osien testaamisessa. Perusterveydenhuollossa tapahtuvia reseptinuusintoja järjesteltiin uudelleen. Apteekkien käyttöön tuli reseptinuusinnan saatekirje. Eri toimipisteissä otettiin käyttöön lääkitystietojen potilasohjelomake, johon potilas täyttää kaikki lääkitystietonsa ennen vastaanotolle tuloa. Eksotessa on ensimmäisten joukossa Suomessa mallinnettu oman toiminnan lähtökohdista yhtenäisesti potilaan lääkehoidon prosessia ja kirjaamista potilastietojärjestelmään sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon että sosiaalitoimen yksiköissä. Moniammatillinen kehittäminen yhteisesti lähtien käytännön työstä on luonut innostusta ja aktivoinut ihmisiä työn kehittämiseen isossa organisaatiossa. Ohjeita ei vain anneta ylhäältä, vaan niitä laaditaan suunnitelmallisesti alhaalta ylös. Johanna Tulonen-Tapio yhteistyöylilääkäri Heli Inkinen kehittämissuunnittelija Eksoten johtamiskoulutus Strategisten tavoitteiden kehittäminen ja toteuttaminen ovat suurelle organisaatiolle haaste. Johtamiskoulutus oli yksi väline ja toimintatapa toteuttaa strategiatyötä. Strategian eläväksi tekeminen arkityössä vaatii vahvaa sitoutumista yhteiseen päämäärään ja yhteisiin tavoitteisiin. Oman itsensä tunteminen johtajana ja johtamistaitojen osaaminen eri osaalueilla parantaa työn kokonaishallintaa. Tästä näkökulmasta katsottuna koulutuksessa nousi yhdeksi tärkeäksi kokonaisuudeksi itsetuntemus ja itsensä johtaminen. Ei voi johtaa toisia, jos ei tunne itseään ja osaa johtaa omaa työtään. Asiantuntijaorganisaation johtamisessa tällä on erittäin suuri merkitys. Johtamisen osaaminen ei tule luontaisena lahjana tai aseman perusteella, vaan sitä on opiskeltava ja kehitettävä ja kehittäminen lähtee omasta itsestä. Esimiehille tarjottu koulutus oli moniosainen ja jokainen sai eväitä itselleen ja johtamistaitoihinsa erilaisista asioista. Vipuvoimapäivät olivat hyviä kokonaisuuksia, jossa koottiin kaikki esimiehet tutustumaan toisiinsa ja piirin eri toimialueisiin. Niissä tapaamisissa tuli selkeimmin esille kuinka suuresta organisaatiosta meillä on kysymys. Esimiestyö on avainasemassa siinä, millaiseksi maakunnan ihmiset kokevat toimintamme. Yhdessä ei yksin voimme tehdä työtä hyvinvoivan ja terveen työyhteisön toteutumiseksi. Johtamalla itseämme hyvin annamme mahdollisuuden hyvän johtamisen leviämiseen koko organisaatioon. Etsi siis koulutuksessa täytetty oma ajankäytön kartta ja muista, että henkilökohtaisesti ei tarvitse olla mukana kaikissa palavereissa ja päättää kaikista asioista. Johtaminen on yhteistyötä ja toisen osaamisen ja tekemisen tukemista. Menestystä itsetuntemuksessa ja johtajana niille esimiehille, jotka aloitatte tänä syksynä johtamiskoulutuksen. On itsestäsi kiinni mitä koulutus sinulle antaa. Asenne ratkaisee. Tuula Partanen, YTM Kaakon SOTE-INTO -hankkeen vastaava projektipäällikkö

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010 2011 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa Eksote Syyskuu 2012 Julkinen tiedote Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin lehtisinulle Nuorten TaidePaja Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta Tuttu hoitaja auttaa Palvelusetelillä valinnan vapautta

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Kanta-Hämeen Pitsi-hanke 2011 2013 Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II -hanke

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA

HYVÄKÄS -SANOMAT. Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia kerroksia Sivu 2. Reija Linnamaa: PARHAAT PALVELUT KUNNILTA Pellon talous nousee keskittämällä Sivu 10 www.kunnat.net/hyvakas HYVÄKÄS -SANOMAT PARHAAT PALVELUT KUNNILTA Svensk resumé Sidan 15 2010 Reija Linnamaa: Tampereen malli on kuin sipuli - aina löytyy uusia

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Vanhustyön keskusliitto s. 2 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri s. 5 SISÄLLÄ Ulla Nord, Helsingin Diakonissalaitos, Nuorten toimintakeskus

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Potilasturvallisuudesta 12 20

Potilasturvallisuudesta 12 20 Terveysalan ammattilehti 3/2013 Potilasturvallisuudesta 12 20 Kuntoutusta 24-29 Vanhusten hoidosta 30 39 UUTUUS SFINXiä täydentävä sovellus PHARAO on suunniteltu potilaan lääkehoidon haittojen arviointiin.

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot